Sunteți pe pagina 1din 4

Principiile de baza ale elaborarii si prezentarii bugetului public Principiile bugetare elaborate la inceputul sec.

XIX, sunt reguli privind domeniul bugetar, care definesc modul de reflectare a veniturilor si cheltuielilor publice in domeniul de stat. In tara noastra, conform Legii privind finantele publice legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finantele publice (actualizata pana la data de 6 septembrie 2012), la baza elaborarii si executarii bugetului public stau urmatoarele principii: Principiul universalitatii; Principiul publicitatii; Principiul unitatii; Principiul unitatii monetare; Principiul anualitatii; Principiul specializarii. In afara acestor principii se aplica alte 3 principii impuse de-a lungul timpului: Principiul neafectarii veniturilor bugetare; Principiul realitatii; Principiul echilibrului bugetar. Principiul universalitatii presupune ca toate veniturile si cheltuielile bugetare sa fie inscrise in buget cu sumele lor totale. Deoarece obtinerea veniturilor publice determina anumite cheltuieli, este necesar ca veniturile respective sa se inscrie in buget cu produsul lor brut, iar cheltuielile aferente cu cifra lor totala. Veniturile sunt inscrise in buget fara a avea o destinatie precisa cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor. Principiul publicitatii presupune ca dupa aprobarea proiectului de buget, dezbaterii publice si dupa aprobarea bugetului acesta sa fie publicat spre a fi adus la cunostinta opiniei publice. Publicarea bugetului se realizeaza prin mass-media atat in faza de intocmire cat si in faza de aprobare si executie a bugetului de stat. Dupa aprobarea legii bugetului, aceasta este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Publicarea de informatii privind bugetul public reprezinta o necesitate pe plan intern si extern pentru difuzarea informaiilor asupra coninutului bugetului. Principiul unitatii presupune ca veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document pentru o mai buna administrare si utilizare eficienta a acestora.

Unii economisti considera ca principiul unitatii bugetare nu mai poate fi aplicat in intelesul sau clasic datorita complexitatii activitatilor publice si diversificarii lor crescande. Prin urmare, se preconizeaza ca in locul cuprinderii tuturor veniturilor si cheltuielilor intr-un document unic, sa existe o multitudine de bugete(bugetele anexa,bugetele autonome,bugetele extraordinare,conturi speciale de trezorerie). Principiul unitatii monetare potrivit legislatiei in vigoare veniturile si cheltuielile sunt inscrise in buget in moneda nationala. Elaborarea si executia bugetului sunt realizate cu respectarea a doua reguli de baza si anume: Cheltuielile bugetare au o destinatie precisa si limitata; Micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor realizate pe parcursul executiei bugetare se stabilesc prin respectarea anumitor obligatii de catre initiatorii acestor masuri. Principiul anualitatii conform caruia veniturile si cheltuielile inscrise in buget sunt aprobate pe o perioada de un an care corespunde cu anul calendaristic.Acest principiu presupune ca bugetul sa fie aprobat annual de catre parlament. Data inceperii anului bugetar depinde de caracteristicile economiei nationale, de traditii, de activitatea ramurilor si sectoarelor care asigura cea mai mare parte din veniturile bugetului. In Romania exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se inchide la 31 decembrie.In cazul statelor Japonia,Marea Britanie,Canada exercitiul financiar incepe la 1 aprilie si se inchide la sfarsitul lunii martie,pentru S.U.A exercitiul financiar incepe la 1 octombrie si se incheie la sfarsitul lunii septembrie. Principiul specializarii potrivit caruia veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de provenien i, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dup natura lor economic i destinaia acestora,potrivit clasificatie bugetare.Clasificatia bugetara trebuie sa fie simpla,clara si sa ofere informatii cu privire la sursa de provenienta a veniturilor,destinatia cheltuielilor. Clasificatia bugetara este obligatorie pentru toate institutiile publice atat in faza de elaborare a bugetului cat si in fazele de executie si control a acestuia. Principiul neafectarii veniturilor bugetare potrivit caruia veniturile incasate la buget nu au o destinatie precisa, astfel incat veniturile in totalitatea lor se utilizeaza pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Acest principiu interzice ca un anumit venit bugetar sa fie utilizat pentru acoperirea unei anumite cheltuieli. Totodata nerespectarea principiului unitatii sau al universalitatii conduce la incalcarea principiului neafectarii veniturilor. Principiul realitatii potrivit caruia veniturile si cheltuielile inscrise in buget trebuie stabilite pe baze reale astfel incat statul sa nu aiba dificultati financiare in cursul anului dupa aprobarea bugetului. Principiul echilibrului bugetar consta in acoperirea integrala a cheltuielior bugetare pe seama veniturilor bugetare . In tara noastra, pentru

perioada actuala, se considera ca legislatia bugetara sa prevada si posibilitatea administrarii unui buget deficitar. Se poate concluziona ca in prezent, majoritatea tarilor isi intocmesc bugetele cu un deficit care variaza ca procent din PIB, in functie de politicile bugetare aplicate de fiecare in parte. Totodata, conform legislatiei romanesti in vigoare, singurul buget care se poate intocmi, aproba si executa cu deficit bugetar este bugetul de stat.

Bibliografie Legea privind finantele publice nr. 500/2002, M.Of., Partea I, nr. 597/13.08.2002(actualizata pana la data de 6 septembrie 2012); Iulian Vacarel si colectivul, Finante Publice, Editia a V-a, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 2006, pag.512 .