Sunteți pe pagina 1din 2

Academia de Studii Economice - Catedra de Moned a

EXAMEN - Modelarea Deciziei Financiar-Monetare


17 iunie 2009
1. Se consider a urm atorul model:
max
C
0
;C
1
;H
1
;L
0
;L
1
l
1
0
C
0
+1
0
= 1
0
\
0
1
1
C
1
= 1
1
\
1
+1
0
(1 +:)
H
1
= C

0
. 0 1.
unde
l = ln C
0
+ ln (1 1
0
) +,

ln

C
1
H
1

+ ln (1 1
1
)

, 0 , < 1.
C
t
reprezint a consumul, 1
t
reprezint a timpul lucrat, 1
t
pretul, 1
t
economiile, \
t
salariul nominal, iar t indic a momentul de timp.
(a) S a se deduc a relatiile care guverneaz a evolutiile consumului si a ofertei de fort a
de munc a.
(b) S a se exprime semnul economiilor n functie de parametrii modelului.
(c) S a se interpreteze economic H
1
.
(d) S a se determine consumul si oferta de fort a de munc a optime n ecare moment
de timp: C
0
, C
1
, 1
0
, 1
1
.
(e) S a se determine C
0
, C
1
, 1
0
, 1
1
n ipoteza = 0. S a se interpreteze rezultatele.
2. Economia unei t ari este descris a prin urm atoarele ecuatii:
1 = C +1 +G+`A;
C = c (1 1) ; 1 = 1 q :; `A = : 1 +: 1
f
+c j;
`
1
= |
1
1 |
2
:;
11 = C1 +`A; C1 = o

: :
f

;
1. G. 1
f
. :
f
.
`
1
exogene.
1 reprezint a PIB intern, 1
f
PIB extern, C consumul, 1 veniturile bugetare, 1 in-
vestitiile, : rata de dobnd a intern a, :
f
rata de dobnd a extern a, j cursul de schimb
real, G cheltuielile bugetare,
M
P
oferta de moned a real a, C1 uxurile de capital.
Fluxurile de capital sunt restrictionate, iar cursul de schimb este otant.
1
(a) S a se deduc a expresiile pentru 1 , : si j la echilibru.
(b) S a se calculeze 1 , : si j stiind c a c = 0. 78, = 0. 20, q = 1.800, : = 0. 27,
: = 0. 0001, 1
f
= 100.000, c = 320, |
1
= 0. 28, |
2
= 1.500, 1 = 1.600, o = 950,
G = 1.717. 17, :
f
= 5%,
M
P
= 1.300.
(c) Rata de dobnd a de pe piata international a variaz a n medie cu 1

:
f

= 1,
dispersia (varianta) acestei modic ari ind \ c:

:
f

= o
2
f
. Stiind c a Banca
Central a intervine pentru a anula orice efect al modic arii ratei de dobnd a ex-
tern a asupra PIB intern, s a se calculeze varianta modic arii PIB intern \ c: [1 ],
precum si varianta modic arii ratei interne a dobnzii \ c: [:].
3. Pe o piat a coteaz a 1001 active cu risc. Se cunosc: = 80. 2919. 1 = 11. 7949.
C = 1. 7456. Rentabilitatea activului f ar a risc este 1
f
= 6%.
(a) S a se calculeze riscurile si rentabilit atile medii pentru portofoliile \ , \ si `.
(b) Un investitor doreste s a si formeze un portofoliu 1, format numai din active cu
risc, avnd rentabilitatea medie 1 [1
T
] = 16%. S a se calculeze structura acestui
portofoliu n functie de portofoliile fundamentale \ si \.
(c) Un alt investitor doreste s a si formeze un portofoliu Q, situat pe C`1, avnd
riscul o
Q
= 7%. S a se calculeze structura acestui portofoliu n functie de porto-
foliile fundamentale \ si \.
(d) Presupunem c a pe aceast a piat a de capital apare cel de al 1002-lea activ cu risc,
avnd rentabilitatea medie 1 [1
1002
] = j
1002
si riscul o
1002
. Despre acest activ se
stie c a nu este corelat cu niciunul din celelalte 1001. S a se deduc a n ce conditii
rentabilitatea medie a noului portofoliu
~
\ cu cel mai mic risc posibil (considernd
1002 active cu risc) este mai mare dect cea a celui anterior (considernd numai
primele 1001 active cu risc).
2