Sunteți pe pagina 1din 2

Factori ecologici Prin notiunea de factori ecologici se ntelege totalitatea factorilor abiotici(temperatura, lumina, precipitatiile, presiunea etc.

) si biotici (parazitii, daunatorii, competitia intraspecifica si interspecifica) cu care un organism vine n contact si cu care se interconditioneaza reciproc.Factorii de mediu sint foarte variati , ei pot fi necesari sau dincontra daunatori pentru fiintele vii si favorizeaza sau impiedica supravietuirea si reproducereaorganismelor. Factorii ecologici abiotici prezinta un ansamblu de elemente fizice care influienteazaasupra organismelor vii . Primul factor abiotic se considera clima, care influienteaza printemperatura, umeditate, presiune,prezenta luminii. Acest factor depinde de latitudineageografica, relief, de zonele climaterice unde se dezvolta organismele. Conditiile de viata sediferentiaza in conditii de macroclimat, mezoclimat si microclimat. Din elementele climatice celmai principal factor abiotic este temperatura si este cunoscut ca majoritatea organismelor aupotentialul de viata intre 0-50 grade C , plantele sunt mai rezistente la temperaturiletargice(extrem de minime sau maxime). Animalele sunt mai putin suportabile la temperaturileletargice, insa avem si abateri.O alta grupa a factorilor abiotici sint factorii hodrologici care exprima conditiile fizico-chimice pentru viata plantelor si a animalelor in apa.Alta grupa este umeditatea.Gradul de umeditate este exprimat dupa formula : K=E/P, unde K- coeficientul de umeditate P- precipitatiile E- vaporatia. Tot in asa fel se masoara ariditatea : A=E/P Daca K este mai mare ca 1 atunci este surplus de umeditate, daca-i mai mic atunci este mare evaporatia, iar daca K=1 atunci este normal.Pentru apreciera umeditatii pe un teritoriu mai exista expresia de indice deumeditate: I=P/t+10 unde I- indice de umeditate P- precipitatii t- temperatura.

Factorii biotici reprezinta forme de actiune ale fiintelor vii una asupra alteia.Fiecareorganism permanent simte asupra sa actiunea directa sau indirecta al altor fiinte, intra in relatiidirecte cu reprezentantii speciei plantelor/animalelor cu microorganismele, depinde de ele siele insasi exercita actiune asupra lor. Lumea organica ce inconjoara orice fiinta vie reprezinta oparte a mediului de viata.Relatiile reciproce dintre organisme constituie baza existentei biocenozelor sipopulatiilor si studierea lor tine cont de competenta ecologiei.Factorii biotici duc la schimbarea dinamicii speciei, la schimbarea fertilitatii, felul de comportarea organismelor in aspect psihologic la infliuenta organismelor asupra mediului ambiant.Unindice biotic este cel demografic sau numarul populatiei speciei de organisme(ce arecapacitatea de a se inmulti. Elementul demografic este invers si diferit dupa duritatea vietii.O grupa de elemente biotice sint cele etalogice care exprima purtarea organismelorin legaturacu mediul si alte organisme. Factorii antropogeni sint forme de activitate a societatii omenesti ce modifica natura incalitate de mediul de viata pentru alte speciisau direct se rasfringe asupra vietii lor. Pe parcursul istoriei omenirii dezvoltarea lor la inceput avinatului apoi a agriculturii, industriei, transportului a schimbat considerabil natura planeteinoastre.Importanta actiunilor antropogene asupra lumii vii de pe Terra continua sa sporeascarapid. Desi omul actioneaza asupra lumii vii prin modificarea factorilor abiotici si biotici dintrespecii, activitatea omului pe Terra trebuie delimitata intr-o forta aparte ce nu se incadreaza incadrul acestei clasificatii. In prezent scoarta invelisului viu si a tuturor speciilor de organisme seafla in mainele societatii umane si depinde de actiunea antropogena asupra naturii. Majoritateafactorilor ecologici ca temperatura, umeditatea, vintul, precipitatiile, prezenta adaposturilor siparazitii sint foarte variabili in timp si spatiu..Gradul de variabilitate ai fiecaruia din acesti factoridepinde de particularitatile mediului de viata de ex: temperatura oscileaza mai mult lasuprafata solului , iar la fundul oceanului sau in adincul marilor este aproape constant. Factoriiecologici ai mediului exercita asupra organismelor vii o influenta directa si pot actiona caexcitanti provocind modificari adaptive ale functiei fiziologice si biochimice, conditionindimposibilitatea existentei in conditiile date ca modificatori, declansind modificari anatomice simorfologice ale organismelor.