Sunteți pe pagina 1din 23

Ghidul notiunilor bancare de baza

Editorial
Dragi colegi,

Ghidul notiunilor bancare de baza isi propune sa vina in sprijinul vostru, al tuturor celor implicati in activitatea de vanzare, ca primi promotori ai produselor adresate persoanelor fizice. Ghidul reuneste termeni bancari si concepte, notiuni generale, care va pot fi de folos pentru o mai buna intelegere a produselor bancare in general, astfel incat consilierea clientilor sa fie cat mai documentata, concreta si convingatoare. In speranta ca prezentul suport raspunde asteptarilor voastre, va aducem la cunostinta faptul ca va stam la dispozitie pentru orice sugestie sau propunere privitoare la structura sau continutul acestui material.

Mult succes! Echipa Vanzari Retail

Cuprins
Cont curent si operatiuni de cont curent
Operatiuni cu numerar Instrumente de plata si incasare fara numerar 4 4 5 10 12 12 12 12 13 13 15 15 17 19 19 20 22 22

Economii
Depozite Certificate de depozit Certificate de depozit cu discount Conturi de economii Conturi Escrow Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Credite
Tipuri de credite Informatii de risc bancar

Carduri
Cardul - instrument de plata electronica Terminale bancare ATM si EPOS

Alte produse si servicii retail


Transferuri rapide de bani

CONT CURENT SI OPERATIUNI DE CONT CURENT


CONTUL CURENT
Contul curent reprezinta contul in care sunt evidentiate disponibilitatile clientilor si operatiunile de incasari si plati, dispuse de acestia, distinct si in mod cronologic si sistematic. Deschiderea contului curent se face prin simpla completare a unei cereri care contine, printre altele, urmatoarele informatii: moneda contului, datele de identificare a titularului, adresa, data si locul nasterii, codul numeric personal (pentru rezidenti) sau alt element unic de identificare similar (pentru nerezidenti), denumire angajator, sursa fondurilor, specimenul de semnatura, persoanele desemnate (imputernicite, tutori sau curatori), precum si conditiile generale de deschidere si de functionare a conturilor clientilor bancii. Este necesara in unele cazuri plata unor taxe: de deschidere si de intretinere a contului. Deschiderea contului curent se realizeaza dupa incheierea unei Conventii de cont curent (cerere contract) intre client si banca, pe baza cererii completate si prezentarii unor documente, cum sunt: actul de identitate, fisa specimenelor de semnatura pentru imputerniciti, daca este cazul.

OPERATIUNILE DE CONT CURENT


OPERATIUNI CU NUMERAR (CASH)
Operatiunile cu numerar se realizeaza de bancile comerciale prin directiile de Tezaur si casierie organizate in unitatile lor teritoriale (sucursale sau agentii). Bancile efectueaza urmatoarele categorii principale de operatiuni cu numerar: - operatiuni privind incasarea de numerar. Prin casieriile proprii, bancile primesc depunerile de numerar de la clientii lor, pentru diverse operatiuni. Operatiunile de primire a numerarului se efectueaza pe baza urmatoarelor documente, denumite acte de casa: foaie de varsamant cu chitanta, ordin de incasare, borderou insotitor. Deoarece tot mai multe banci si-au informatizat operatiunile, documentele tipizate utilizate in operatiunile cu numerar pot fi inlocuite cu documente elaborate automat de sistemul IT, cu respectarea completarii informatiilor din rubricile coloanelor prevazute in documentele tipizate. - operatiuni de plati in numerar catre clientii bancii se efectueaza prin casele de plati organizate de banci la toate unitatile in timpul de lucru (orar) stabilit de banca. Toate sumele de bani platite in numerar trebuie inregistrate in evidentele casieriei si cele contabile ale bancii. Operatiunile de eliberare a numerarului prin casele de plati se efectueaza pe baza urmatoarelor documente (acte de casa): cec simplu, ordin de plata, cerere de rascumparare certificate de depozit, documente elaborate de sistemul IT.

- operatiuni de plati si incasari cash in valuta se realizeaza prin intermediul casieriilor proprii, prin care clientii pot efectua: incasari si/ sau plati in conturile valutare ale persoanelor fizice si juridice; operatiuni de schimb intre valute pentru persoane fizice; plati pentru diverse taxe, contributii si cotizatii; incasari din ordine de plata si mandate postale externe; alte operatiuni valutare. Pentru depistarea eventualelor falsuri, casieriile valutare sunt dotate cu aparatura si documentatie de specialitate. Bancile pot efectua operatiuni de vanzare si cumparare de valuta contra lei, de la rezidenti si nerezidenti, persoane fizice, atat prin unitatile teritoriale, cat si prin puncte de schimb valutar, organizate in zone turistice, zone comerciale, gari, etc. Cursurile de vanzare si cumparare pentru toate valutele, trebuie afisate la loc vizibil, la inceputul programului de lucru, existand posibilitatea modificarii cursului de schimb pe parcursul zilei de lucru. Pentru operatiunile de vanzare/ cumparare de valuta se pot percepe sau nu comisioane; in general, se prefera neaplicarea acestora, bancile inregistrand castiguri din marja dintre pretul de cumparare (mai mic) si cel de vanzare (mai mare). Fiecare tranzactie presupune intocmirea unui Buletin de schimb valutar, in doua exemplare (originalul, datat, semnat si stampilat de casa de schimb valutar se inmaneaza clientului, iar exemplarul nr. 2 se pastreaza ca document justificativ pentru casa).

CODUL IBAN
De la 1 septembrie 2004, bancile au trecut la un nou sistem de numerotare, cunoscut sub prescurtarea de cod IBAN (International Bank Account Number). Aceasta operatiune reprezinta o aliniere la uzantele internationale referitoare la numerotarea conturilor bancare. Codul IBAN, alcatuit din 24 de caractere, identifica in mod unic la nivel international contul unui client deschis la o banca. Acest cont este utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati sau prin mecanisme de tip banci corespondente. Persoanele fizice trebuie sa cunoasca codul IBAN doar daca detin conturi curente sau de card. Plata ratelor la un credit sau desfiintarea unui depozit se pot face prin codul numeric personal (CNP). De asemenea, daca o persoana fizica urmeaza sa primeasca bani prin intermediul Western Union sau MoneyGram (servicii de transfer de bani) nu este nevoie de cod IBAN pentru aceasta operatiune. Daca insa, banii vor fi primiti in contul curent, atunci platitorii trebuie sa cunoasca codul IBAN al beneficiarului sumei.

INSTRUMENTE DE PLATA SI INCASARE FARA NUMERAR Ordinul de plata


Platile in lei se efectueaza pe baza ordinelor de plata (emise pe suport hartie sau electronic), decontate prin Sistemul Electronic de Plati, fiind cea mai simpla metoda de plata utilizata in tranzactiile internationale. Ordinul de plata reprezinta o dispozitie data de o persoana (ordonator) unei banci de a plati o suma de bani determinata unei alte persoane (beneficiar). Ordinul de plata este standardizat si contine anumite elemente care trebuie completate in mod obligatoriu (ordonatorul, contul IBAN al acestuia, banca ordonatorului, beneficiarul, codul IBAN si banca acestuia, suma etc.). Pentru platile efectuate in conturile Trezoreriei Statului, se utilizeaza un model de ordin de plata distinct de cel folosit pentru celelalte plati. Debitarea contului clientului platitor se realizeaza in aceeasi zi sau in urmatoarea in functie de ora la care a

fost prezentat la banca (transmis) ordinul de plata. Conform legii, orice OP trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente esentiale: denumirea de ordin de plata; ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani; numele sau denumirea platitorului; numele sau denumirea beneficiarului; denumirea bancii platitorului; denumirea bancii beneficiarului; data emiterii.

Cecul
Cecul este emis de un client care are deschis un cont curent care da un ordin neconditionat bancii sa plateasca, la prezentare, o suma determinata unei terte persoane. Cecul poate fi emis de catre client in conditiile existentei unui disponibil suficient in cont pentru a onora plata. Partile implicate in emiterea unui cec sunt: Tragatorul - clientul care emite cecul, titular al unui cont curent care va fi debitat in momentul efectuarii platii; Trasul - banca unde tragatorul are deschis contul si care va onora cecul la prezentare daca in cont exista disponibil suficient; Beneficiarul - persoana care va incasa cecul. Cecul este valabil numai daca are inscrise mentiunile obligatorii prevazute de lege, respectiv: denumirea de cec (fiecare banca ofera clientilor formulare de cec tipizate); suma (in cifre si litere) care urmeaza a se plati si ordinul neconditionat dat trasului; numele trasului (denumirea bancii, care apare pe formularul tipizat banca cumparatorului); locul platii - localitatea si adresa bancii unde urmeaza sa se efectueze plata; data si locul emiterii (localitatea); semnatura tragatorului (cumparatorul); beneficiarul (vanzatorul). Beneficiarul cecului il poate transmite unei alte persoane prin gir. Girarea se realizeaza prin inscrierea pe versoul cecului a urmatoarelor elemente: numele primului beneficiar (al celui ce gireaza cecul), semnatura acestuia, numele noului beneficiar, data la care are loc girarea.

Cambia
Cambia este un titlu de credit sub semnatura private si un instrument de plata care pune in legatura, in procesul crearii sale, trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Titlul este creat de tragator in calitate de creditor (vanzatorul), prin care acesta da ordin debitorului sau, respectiv trasului (cumparatorul), sa plateasca o suma de bani determinata, la termen sau la prezentarea titlului, beneficiarului (insusi tragatorul sau un tert fata de care acesta are de achitat o datorie de valoare egala cu 6

valoarea cambiei). Cambia trebuie sa contina, pentru a fi valabila, anumite mentiuni obligatorii: denumirea de cambie; suma (in cifre si litere) si ordinul neconditionat de a plati; numele trasului - cel care va plati (cumparatorul); scadenta, respectiv data la care cambia trebuie platita; locul platii - localitatea si adresa bancii unde urmeaza sa se efectueze plata; numele beneficiarului - persoana care va incasa cambia (insusi tragatorul sau un tert fata de care acesta are de achitat o datorie egala cu valoarea cambiei - de ex. un furnizor al vanzatorului sau banca vanzatorului fata de care acesta are de achitat un credit); data si locul (localitatea) emiterii; semnatura tragatorului. Acceptarea cambiei de catre tras reprezinta angajamentul acestuia de a efectua plata si se realizeaza prin inscrierea pe fata cambiei a formulei acceptat si a semnaturii trasului. Prezentarea cambiei spre acceptare se face la domiciliul trasului. Cambia poate circula prin gir sau andosare, cu exceptia situatiei in care exista mentiunea nu la ordin, caz in care titlul poate fi transmis numai prin cesiune de creanta ordinara. Prin gir, posesorul cambiei transfera toate drepturile sale ce decurg din cambie unei alte persoane. Ca si in cazul cecului, girarea se realizeaza prin inscrierea pe verso-ul cambiei a noului beneficiar si a semnaturii celui ce transmite cambia. Avalul reprezinta un act prin care o persoana garanteaza plata cambiei, persoana care are calitatea de avalist. Avalizarea se realizeaza prin inscrierea mentiunii pentru aval urmata de semnatura avalistului si indicarea beneficiarului avalului. In cazul in care numele acestuia nu este mentionat, avalul se considera a fi dat in favoarea tragatorului. De regula, pentru o mai mare siguranta in cazul in care la scadenta trasul nu plateste, se prefera avalul dat de banca.

Biletul la ordin
Biletul la ordin este, de asemenea, un titlu de credit, sub semnatura privata, si un instrument de plata, care pune in legatura, in procesul crearii sale, doua persoane: emitentul si beneficiarul. Titlul de credit este creat de emitent in calitate de debitor, acesta obligandu-se astfel la plata unei sume de bani determinata, la un anumit termen sau la prezentarea de catre beneficiar, in calitate de creditor. Regulile aplicabile cambiei cu privire la plata, gir, protest, aval sunt valabile pentru biletul la ordin. Biletul la ordin trebuie sa contina, pentru a fi valabil, anumite mentiuni obligatorii: denumirea de bilet la ordin; suma (in cifre si litere) si promisiunea de a plati; scadenta, respectiv data la care biletul la ordin trebuie platit; locul platii - localitatea si adresa bancii unde urmeaza sa se efectueze plata; numele beneficiarului - persoana care va incasa biletul la ordin (vanzatorul/creditorul sau un tert fata de care acesta are de achitat o datorie egala cu valoarea biletului la ordin - de ex. un furnizor al vanzatorului sau banca vanzatorului fata de care acesta are de achitat un credit);

data si locul (localitatea) emiterii; semnatura emitentului. Incasarea cecurilor, a biletelor la ordin si a cambiilor in lei se realizeaza in 3-8 zile in functie de localizarea contului bancar al platitorului. Pentru toate instrumentele de plata (ordin de plata, cec, bilet la ordin, cambie) exista proceduri specifice de decontare reglementate de BNR. Pentru gestionarea, la nivel national, a riscurilor asociate folosirii instrumentelor de debit (cec, bilet la ordin, cambie), a fost infiintata, in cadrul BNR, Centrala Incidentelor de Plati (CIP). Pentru operatiunile efectuate in cont, bancile elibereaza extrase de cont insotite de copii ale documentelor justificative. Marea majoritate a bancilor ofera si alte servicii legate de contul curent, cum sunt: direct debit, standing order.

Direct Debit
BNR a reglementat modalitatea de plata cunoscuta sub denumirea direct debit. Obiectul reglementarii BNR il constituie fundamentarea si urmarirea indeplinirii, de catre institutia de credit autorizata (banca platitorului), a mandatului expres limitat primit de la client (platitor) pentru a executa ordine de plata, conform reglementarilor in vigoare, in favoarea unui tert (beneficiar), daca: a) beneficiarul cere direct bancii platitorului sa stinga o creanta asupra platitorului cu consimtamantul acestuia, sub forma recunoscuta de parti, denumita in continuare Aviz de prelevare directa (APD); b) sunt indeplinite obligatiile partilor contractante pentru ca banca platitorului sa execute cu consimtamantul platitorului fiecare dintre ordinele de plata in suma la data cerute prin fiecare APD corespunzator; c) partile convin sa recunoasca aceasta modalitate de plata sub una dintre denumirile: plata prin prelevare consimtita, plata prin debitare directa sau direct debit, in conformitate cu practica internationala. Avizul de prelevare directa nu este un instrument de plata, ci o solicitare a beneficiarului pentru executarea de catre banca platitorului a unui ordin de plata in favoarea sa, adresata intr-o forma care sa cuprinda informatie suficienta pentru ca banca platitorului sa execute ordine de plata corespunzatoare. Banca platitorului poate executa ordine de plata privind direct debit numai pe baza de contract sau clauze contractuale convenite expres in acest scop cu platitorul, cu respectarea legii si a reglementarilor BNR. Banca platitorului nu va semna decat contracte cuprinzand urmatoarele clauze de identificare obligatorii: a) mentiunile protejate: plati prin prelevare consimtita, plati prin debitare directa sau direct debit, inscrise in denumirea si, ori de cate ori este necesar, in cuprinsul contractului; b) numele sau denumirea platitorului ca parte a contractului; c) denumirea bancii platitorului ca parte a contractului si ca banca initiatoare; d) numele sau denumirea beneficiarului; e) denumirea bancii beneficiarului, ca banca destinatara; f) un cont al platitorului deschis la banca platitorului din disponibilul caruia sa poata fi provizionata fiecare plata ceruta prin APD, astfel incat banca platitorului sa poata executa fiecare ordin de plata

corespunzator, la data in suma cerute prin APD consimtite de platitor; g) un cont al beneficiarului deschis la banca destinatara pentru toate ordinele de plata executabile prin contract.

Standing order
Exista anumite plati care trebuie sa se efectueze cu regularitate. In cazul neefectuarii la timp a platii contravalorii unui bun sau serviciu, pot aparea perturbatii si neplaceri. Standing order (termen preluat din limba engleza, intalnit in literatura de specialitate cu traducerea de "ordin permanent") reprezinta mijlocul prin care bancile pot sa se asigure ca anumite plati curente catre anumite persoane juridice si organizatii sunt efectuate la data scadentei (aceste plati pot fi efectuate odata pe an, trimestrial, lunar sau oricand sunt solicitate). Acest lucru presupune posibilitatea clientului de a-si efectua anumite plati pe care trebuie sa le efectueze cu regularitate. Pentru aceasta, clientul trebuie sa informeze banca cu privire la detaliile necesare pentru efectuarea platii, de exemplu: suma de bani care urmeaza a fi platita, cand si cum se va efectua plata. Dupa primirea acestor detalii, banca va prelua responsabilitatea efectuarii in termen a platilor respective: din contul clientului; in contul persoanei / organizatiei numite. Clientul poate efectua plati prin oricate standing orders doreste. Detalii cu privire la efectuarea fiecarei plati prin standing order payment apar in extrasul de cont al clientului. In Romania, BNR a adoptat norme-cadre pentru executarea de catre banca platitorului, la date si in sume fixate in prealabil, de ordine de plata in favoarea unui tert, denumite ordine de plata programata, iar conform practicii internationale, STANDING ORDER, prescurtat OPP. Obiectul normelor cadre amintite il constituie executarea ordinelor de plata in cazul in care banca destinatara difera de banca platitorului, iar executarea are loc pe circuit interbancar. Banca platitorului executa ordinele de plata programata numai pe baza clauzelor contractuale convenite expres in acest scop cu platitorul prin contract incheiat cu respectarea legii a reglementarilor BNR. Banca platitorului semneaza, in baza normelor-cadre, numai contracte care cuprind urmatoarele date de identificare obligatorii: a) desemneaza tipul contractului cu una dintre denumirile protejate prin reglementarile activitatea Bancii Nationale a Romaniei, prin utilizarea in titlul si ori de cate ori este necesar, in cuprinsul contractului, a mentiunii "Plata prin OPP" sau plata prin "STANDING ORDER"; b) numele sau denumirea platitorului ca parte a contractului; c) denumirea bancii platitorului ca parte a contractului ca banca initiatoare; d) numele sau denumirea beneficiarului, inclusiv codul fiscal; e) denumirea bancii beneficiarului ca banca; f) un cont al platitorului deschis la banca platitorului, din disponibilul caruia sa poata fi provizionata plata, in vederea executarii fiecaruia dintre ordinele de plata, programata de platitor; g) un cont al beneficiarului deschis la banca destinatara pentru toate ordinele de plata executabile prin contract.

ECONOMII
DEPOZITE
Prin depozit se intelege o suma de bani incredintata bancii in urmatoarele conditii: sa fie rambursata in totalitate cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati, la cerere sau la un termen convenit de care deponent cu banca; sa nu se refere la transmiterea proprietatii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii. In categoria depozitelor intra atat disponibilitatile din conturi curente (depozite la vedere), cat si sumele plasate sub forma de depozite la termen, certificatele de depozit, carnetele de economii. Depozitul bancar reprezinta o forma clasica de economisire, prin care o persoana incredinteaza o suma de bani unei banci, in anumite conditii, in vederea obtinerii unui venit numit dobanda. Constituirea unui depozit se face, de regula, pe baza Contractului de depozit, incheiat intre banca, in calitate de depozitar, si client, in calitate de deponent. Contractul de depozit este incheiat in doua exemplare si contine urmatoarele elemente: denumirea bancii si sucursala (agentia) acesteia unde clientul constituie depozitul, numele si prenumele clientului, codul numeric personal, actul de identitate, codul IBAN, tipul depozitului, moneda, termenul, rata dobanzii, data constituirii, data scadentei (maturitatii), optiunea de capitalizare a dobanzii, optiunea de prelungire automata a depozitului, informatii privind modul de calcul al dobanzii etc. Bancile stabilesc limite minime pentru constituirea de depozite, diferentiate pe tipuri de clienti, tipuri de depozite, termene, valute etc.

Tipuri de depozite
Depozitele pot fi clasificate astfel: a) in functie de moneda: depozite in lei; depozite in valuta (EUR, USD, etc.).

b) in functie de modalitatea de plata a dobanzii si optiunea de reinnoire a depozitului: depozite cu plata dobanzii la scadenta depozitului, in urmatoarele variante: cu prelungirea automata a depozitului si cu capitalizarea dobanzii la scadenta - depozitele se prelungesc automat pentru aceeasi perioada, suma noului depozit find egala cu suma depusa initial plus dobanda acumulata pana la data prelungirii. cu prelungirea automata a depozitului fara capitalizarea dobanzii la scadenta - sumele reprezentand dobanda acumulata (la scadenta) se vireaza in contul curent deschis pe numele deponentului. fara prelungirea automata a depozitului - la scadenta suma depozitului este transferata in

10

contul curent al clientului. c) depozite cu plata lunara a dobanzii, caz in care dobanda se vireaza lunar in contul curent, in urmatoarele variante: cu prelungirea automata a depozitului; fara prelungirea automata a depozitului. in functie de termen: depozite la termen fix (1 luna, 3 luni, 6 luni, 9, luni, 12 luni, 2 ani etc. de la data constituirii depozitului); depozite la termen, cu scadenta stabilita in functie de optiunea clientului sau la o anumita data (depozite cu scadenta la anumite evenimente cum ar fi aniversarea bancii, depozite de Craciun etc.), indiferent de momentul constituirii; depozite overnight (pe o zi), facilitate oferita, ca si depozitele pe o saptamana, in cazul unor clienti care deruleaza prin cont operatiuni de valori mari si cu frecventa ridicata.

d) in functie de rata dobanzii: depozite cu rata variabila, situatie in care banca poate modifica nivelul ratei dobanzii pe perioada depozitului, in functie de evolutia pietei si politica proprie; depozite cu rata fixa, situatie in care banca asigura acelasi nivel al ratei dobanzii pe toata perioada depozitului, indiferent de evolutia pietei; de mentionat ca, in acest caz, la reinnoirea automata a unui depozit, rata dobanzii este cea in vigoare la data reinnoirii; depozite cu rata progresiva a dobanzii - respectiv cresterea procentului de dobanda in functie de numarul de prelungiri ale depozitului sau in functie de suma: un depozit pe sase luni va beneficia la fiecare reinnoire de un plus de dobanda (ex. 0,5% peste dobanda anterioara), un depozit pe trei ani va avea la aniversarea fiecarui semestru o dobanda cu 0,25% mai mare sau depozitele peste o anumita valoare vor beneficia de o dobanda mai mare.

Pe langa tipurile de depozit prezentate mai sus, exista depozite constituite de persoane juridice in alte scopuri decat cel de economisire, dupe cum urmeaza: depozite pentru constituirea de garantii (pentru administratorii societatilor comerciale, conducerea executive, pentru gestionari etc.), sumele de bani respective neputand fi retrase de alti titulari decat in anumite conditii, de regula la prezentarea unei adeverinte prin care entitatea in favoarea careia a fost constituit depozitul isi exprima acordul; depozite colaterale, constituite pentru garantarea unor angajamente asumate de banca (credite, deschideri de acreditive, scrisori de garantie etc.); lichidarea depozitului colateral se poate face in urmatoarele situatii: clientul si-a achitat integral obligatiile fata de banca; a expirat valabilitatea angajamentului asumat; prin executare, ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate de client; prin constituirea unui alt depozit colateral, de o valoare mai mica, in conditiile reducerii angajamentului.

11

CERTIFICATE DE DEPOZIT
Certificatele de depozit reprezinta titluri de credit emise de banci, care atesta depunerea unor sume de bani si care dau dreptul deponentilor ca, la scadenta, sa primeasca atat suma depusa, cat si dobanda aferenta (fixa pe toata perioada de existenta a certificatelor, respectiv pana la scadenta). Certificatele de depozit pot fi in lei sau valuta si au o valoare nominala fixa - ex. 1.000 RON, 500 USD. Scadentele sunt, cel mai adesea, de 3, 6, sau 12 luni. Certificatele de depozit pot fi rascumparate inainte de scadenta, caz in care bancile platesc, in general, doar dobanda la vedere. Certificatele de depozit pot fi: nominative, caz in care cumpararea si rascumpararea sunt efectuate de catre aceeasi persoana;

nenominative (cu sau fara parola), care pot fi instrainate de catre posesor, prin vanzare sau
cedare. Spre deosebire de depozitele la termen, pentru certificatele de depozit nu este necesara deschiderea unui cont curent.

CERTIFICATE DE DEPOZIT CU DISCOUNT


Certificatele de depozit cu discount reprezinta, de asemenea, titluri de credit emise de banci, dar pentru care deponentii platesc o valoare mai mica decat valoarea nominala a titlurilor ce urmeaza a se incasa la scadenta. Diferenta intre valoarea nominala si suma cu care se cumpara titlul reprezinta dobanda. Certificatele de depozit cu discount pot fi cumparate/ rascumparate oricand, la valoarea cotatiei din ziua respectiva, banca bonificand o dobanda fixa corespunzatoare perioadei de la cumparare si pana la data scadentei. Certificatele de depozit cu discount sunt emise atat in lei, cat si in valuta.

CONTURI DE ECONOMII
Contul de economii este un produs care combina caracteristicile unui cont curent cu cele ale unui depozit. Mecanismul de functionare al acestui produs este, de regula, urmatorul: clientul poate depune oricand sume de bani, dar cu respectarea unor niveluri minime (pentru depunerea initiala si pentru depunerile ulterioare) sau a unei anumite frecvente a depunerilor (ex. lunar). Retragerile sunt, de asemenea, permise oricand, dar atunci cand soldul scade sub nivelul minim stabilit, exista mai multe practici: banca vireaza suma ramasa in contul curent, banca bonifica doar dobanda la vedere etc. Rata dobanzii este variabila, diferentiata, de obicei, pe transe valorice si se calculeaza lunar. Unele banci ofera facilitati de overdraft asociate acestor conturi de economii. Exista, de asemenea, cazuri in 12

care contul de economii are o anumita destinatie, o anumita maturitate, caz in care clientul poate beneficia, la scadenta, de un credit in completarea economiilor realizate pentru acea destinatie - ex. achizitionarea unui autoturism, cumpararea unei locuinte. In scopul cresterii cotei de piata pe segmentul retail, bancile comerciale dezvolta permanent portofoliul de produse si servicii, ofertele fiind din ce in ce mai flexibile, adaptate necesitatilor clientilor. Tot mai multe banci ofera, asa cum am vazut mai sus, scheme complexe de economisire combinate cu produse de creditare - economisirea pe o anumita perioada faciliteaza apoi accesul clientilor la finantari in conditii mai bune sub forma creditelor pentru nevoi personale si/sau a creditelor ipotecare/imobiliare.

CONTURI ESCROW
Contul ESCROW este un cont de depozit temporar ce se poate deschide la banca (Agent Escrow) atat in lei, cat si in valuta, in vederea pastrarii/depozitarii unor sume de bani pana la incheierea unui contract, livrarea unor marfuri, cumpararea unor bunuri sau indeplinirea unor conditii specificate intr-un contract sau angajament incheiat intre doua parti, drept garantie a utilizarii sumelor strict pentru destinatia stabilita si/sau ca masura asiguratorie a realizarii obiectivelor urmarite de parti prin contractul sau angajamentul respectiv. Suma de deschidere a depozitului escrow nu este plafonata este stabilita prin contractul dintre parti. Fondurile din contul de depozit escrow vor fi indisponibilizate, ele urmand a fi eliberate si transferate Beneficiarului sumei, de catre Agentul Escrow, dupa indeplinirea conditiilor stabilite in contract. Perioada de valabilitate este: cuprinsa intre data deschiderii depozitului escrow (inclusiv) si data lichidarii acestuia, respectiv a confirmarii indeplinirii obligatiei contractuale.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR


Rolul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar este garantarea depozitelor, in lei si valuta convertibila, constituite la institutiile de credit de catre rezidenti sau nerezidenti si plata compensatiilor pentru depozitele garantate in situatia in care acestea au devenit indisponibile, in conditiile prevazute de lege. Activitatea acestui fond este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In lista depozitelor negarantate sunt incluse urmatoarele: - depozite plasate de care persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit, respectiv: administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii independenti, actionarii semnificativi, deponentii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - sotii, precum si rudele si afinii de gradul intai, persoanele terte care actioneaza in numele deponentilor mentionati, precum si societatile din acelasi grup; - depozite ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv entitati fara personalitate juridica care au obtinut, pe baza individuala, rate de dobanda si concesii financiare care au contribuit la agravarea 13

situatiei financiare a institutiei de credit; depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora; depozite ale institutiilor financiare; depozite ale societatilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii in asigurari; depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fondurile mutuale, societati de investitii; depozite ale fondurilor de pensii; depozite ale autoritatilor publice centrale si locale; depozite ale regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale, altele decat microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii; depozitele nenominative; depozite colaterale, reprezentand garantii constituite pentru operatiunile care au fost desfasurate de deponent cu institutia de credit declarata in stare de faliment; datorii de natura obligatara, precum obligatii care izvorasc din accepte proprii si bilete la ordin emise de institutia de credit; depozite rezultate din tranzactii pentru care au fost pronuntate hotarari judecatoreti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare de bani.

14

CREDITE
Creditul este orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta ori a altui drept la incasarea unei sume de bani.

Tipuri de credite
Creditele se pot clasifica dupa mai multe criterii, dupa cum urmeaza: 1) in functie de perioada de creditare: a. credite pe termen scurt - cu perioada maxima de rambursare de 1 an (perioada uzuala in cazul creditelor pentru nevoi personale) b. credite pe termen mediu - cu perioada de rambursare intre 1 si 5 ani (ex. Credite pentru cumpararea de autoturisme, electrocasnice etc.) c. credite pe termen lung - cu perioada de rambursare mai mare de 5 ani (ex. Credite ipotecare) 2) in functie de dobanda: a. credite cu dobanda fixa b. credite cu dobanda variabila c. credite mixte (combinatie intre dobanda fixa sic ea variabila ex. Credit cu dobanda fixa in primii 3 ani, dupa care dobanda este variabila) 3) in functie de moneda a. credite in lei b. credite in valuta 4) in functie de garantii a. credite cu garantii reale (mobiliare sau imobiliare) b. credite cu garantii personale (fidejusiune, asigurare impotriva riscului de neplata) c. credite negarantate 5) in functie de destinatie a. credite de consum b. credite pentru investitii imobiliare 6) in functie de obiectul creditului sau scopul finantarii a. credite ipotecare/imobiliare b. credite pentru cumpararea de bunuri de folosinta indelungata c. credite pentru cumpararea de autoturisme d. credite de nevoi personale e. credite pentru studii f. credite pentru plata unor tratamente medicale g. credite pentru vacante si calatorii h. descoperit de cont (overdraft) i. credite de refinantare

15

Creditul imobiliar este creditul a carei destinatie o reprezinta achizitionarea, construirea sau repararea/imbunatatirea unui imobil. Garantarea sa se face cu orice tipuri de garantii permise de finantator (cu ipoteca aupra imobilului achizitionat din credit sau cu un alt imobil aflat in proprietatea imprumutatului sau a unei terte persoane, giranti, etc.) Creditul ipotecar este acel credit ce se acorda pe baza unei ipoteci constituite exclusiv asupra imobilului care face obiectul creditarii, constand intr-un drept real, care greveaza bunul respectiv pentru a garanta rambursarea creditului de catre debitor. Conform reglementarilor in vigoare, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala (Legea nr. 34/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/ 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare). Creditul de consum reprezinta orice credit contractat de o persoana fizica, in vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri altele decat cele imobiliare. Creditul punte este un imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti care nu dispun in prezent de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda. Creditul asigura avansul necesar constituirii unei noi proprietati imobiliare pana la vanzarea imobilului detinut in proprietate. Scopul acestui credit este de a acorda finantare pentru avans pe perioada cuprinsa intre momentul semnarii contractului de credit ipotecar si implicit al achizitiei noului imobil pana la vanzarea imobilului pe care il detin in prezent.

Dobanda - pretul serviciului facut de creditor debitorului pe care un imprumutat (debitor) trebuie sa o plateasca imprumutatorului (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobanda activa, iar pentru depozite plateste o dobanda pasiva. Rata dobanzii - nivelul procentual aplicat capitalului imprumutat pe perioada derularii creditului Dobanda anuala efectiva DAE - Dobanda anuala efectiva calculata si mentionata in cazul creditelor de consum si include costurile suportate de consumator in cazul contractarii unui credit. Mai exact ceea ce trebuie platit in plus fata de dobanda creditului: dobanda anuala, costul aferent asigurarii, comision analiza dosar. Dobanda anuala efectiva nu se foloseste pentru calculul ratelor unui credit, ci serveste ca termen de comparatie intre diversele oferte de credit. Nu se includ in acest cost total cheltuielile platite de imprumutat pentru nerespectarea unor clauze din contractul de credit, costurile suplimentare pretului de cumparare, pe care imprumutatul le-ar plati si in situatia in care bunul nu ar fi achizitionat din credit, costuri legate de asigurari si garantii, cu exceptia cazului in care acordarea creditului presupune si este conditionata de incheierea unor asigurari asigurari impotriva riscului de neplata in cazul decesului, imbonavirii, invaliditatii debitorului (ex. asigurari de viata).

16

BUBOR - Nivelul mediu de referinta al ratelor dobanzii pentru depozitele in lei la diferite termene oferite pe piata interbancara din Romania, asa cum este afisat la data de referinta, valabil pentru ziua respectiva, in pagina corespunzatoare a serviciului Reuters, precum si in presa de specialitate. EURIBOR - Abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Reprezinta nivelul mediu de referinta al ratelor dobanzii pentru depozitele in euro la diferite termene oferite pe piata interbancara din Zona Euro, asa cum este afisat cu doua zile inainte de data de referinta, in pagina corespunzatoare a serviciului Reuters, precum si in presa de specialitate. LIBOR - Abreviere pentru sintagma London Interbank Offered Rate. Reprezinta nivelul mediu de referinta al ratelor dobanzii la care bancile internationale ofera plasarea de depozite in USD pentru diferite termene, pe piata monetara londoneza, asa cum este afisat cu doua zile inainte de data de referinta, in pagina corespunzatoare a serviciului Reuters, precum si in presa de specialitate.

INFORMATII DE RISC BANCAR


Principalele surse de informatii privind riscul bancar in cazul clientilor retail sunt: a) Centrala Riscurilor Bancare b) Centrala Incidentelor de Plati c) Biroul de Credit Centrala Riscurilor Bancare (CRB) functioneaza in cadrul BNR, activitatea ei fiind reglementata de un regulament BNR. CRB colecteaza informatii din sistemul bancar, sub forma raportarilor lunare realizate de catre institutiile de credit, denumite persoane declarante, prelucreaza aceste infromatii si le difuzeaza, intr-un anumit format si in anumite conditii, institutiilor de credit. Informatiile de risc bancar gestionate de CRB includ: datele de identificare ale debitorilor si operatiunile prin care insitutiile de credit se expun la risc fata de acestia (acordarea de credite si asumarea de angajamente), precum si informatii despre fraudele cu carduri. Persoanele inscrise in CRB poarta denumirea de persoane recenzate. CRB gestioneaza atat riscul individual, cat si riscul global. Riscul individual reprezinta expunerea unei insitutii de credit fata de un debitor si se determina de catre persoana declaranta; riscul global reprezinta expunerea intregului sistem bancar din Romania fata de un debitor si se determina de catre CRB. La randul sau, CRB transmite institutiilor de credit urmatoarele informatii: - din proprie initiativa, lunar, Situatia riscului global privind persoanele recenzate, care curpinde informatii privind riscul global asociat debitorilor raportati de persoana declaranta in luna respective, fraudele cu carduri, restantele mai mari de 30 zilepentru creditele retail

17

si incidentele de plata ale persoanelor recenzate, si Situatia grupurilor de debitori, care contine informatii privind grurpurile de debitori raportate de persoana declaranta in luna respectiva; la cerere, Situatia creditelor restante, cu informatii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani ale debitorilor raportati de catre persoana declaranta in luna respectiva, informatii privind riscul global, fraudele cu carduri si incidentele de plata associate persoanelor respective.

Pentru a obtine informatiile de risc bancar referitoare la o anumita persoana, prin intermediul formularului Cerere de consultare a bazei de date a CRB, institutiile de credit trebuie sa aiba acordul scris al persoanei respective. Centrala Incidentelor de Plati (CIP) functioneaza, de asemenea, in cadrul BNR, activitatea ei fiind reglementata de un regulament BNR. CIP gestioneaza informatii cu privire la incidentele de plata transmise de catre institutiile de credit (denumite persoane declarante), referitoare la acte si fapte cu potential fraudulos, litigios sau care produc riscuri de neplata, inclusiv de natura celor care pot afecta finalitatea decontarii, informatii care sunt valorificate in interes public sau privat. Incidentul de plata reprezinta neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor unei persoane legate de decontarea unui instrument de plata - cec, cambie sau bilet la ordin, obligatii legale sau contractuale. Informatiile privind incidentele de plata sunt pastrate in baza de date a CIP pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii. Biroul de credit este o societate pe actiuni cu 27 de banci in calitate de actionari, reprezentand aproximativ 95% din piata de retail. Biroul a fost infiintat cu scopul de a colecta si prelucra date privind portofoliul de debitori ai societatilor participante la sistem: banci, institutii financiare nebancare (societati de leasing, societati de credite de consum, societati de credite bancare, etc.), societati de asigurare, societati de recuperare creante, operatori de telefonie mobile etc., date care sa permita identificarea si cuantificarea riscului de credit, administrarea riscului de credit, precum si reducerea riscului de frauda si protejarea creditorilor. Biroul colecteaza si furnizeaza informatii: - negative: a) restantele in rambursarea creditelor mai mari de 30 zile; b) informatii privind fraudulentii, respectiv persoane care au savarsit o infractiune in relatia cu banca, pentru care s-a emis o hotarare judecatoreasca; c) declaratii cu inadvertente (date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitarii unui credit). - pozitive: informatii privind toate creditele in sold: date de identificare si date referitoare la expuneri, cum sunt: suma creditului, data acordarii, valoarea nerambursata (in sold), durata contractului de credit, modalitatea de rambursare, garantii, date despre giranti, etc.

18

CARDURI
Cardul este un instrument de plata electronica, specific activitatii de retail banking, respectiv un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat, care permite detinatorului sau, titular al unuia sau mai multor conturi bancare, sa utilizeze o linie de credit, in limita unui plafon stabilit in prealabil, deschisa de emitent in favoarea detinatorului cardului, in vederea efectuarii, cumulativ sau nu, a urmatoarelor operatiuni: retragerea de numerar la terminale precum distribuitoarele de numerar si ATM-uri, de la sediul emitentului sau de la sediul unei institutii obligata prin contract sa accepte instrumentul de plata; efectuarea unor plati pentru bunuri sau servicii achizitionate de la comerciantii acceptanti prin intermediul terminalelor POS sau prin alte medii electronice; transferurile de fonduri intre conturi, altele decat cele ordonate si executate de institutiile financiare, efectuate prin intermediul cardurilor. Principiul de baza care guverneaza circulatia si utilizarea acestui instrument de plata este acela conform caruia cardul este proprietatea bancii, iar detinatorul de card are numai dreptul de utilizare. Banca poate retrage dreptul de utilizare a cardului in cazul in care detinatorul incalca conditiile contractuale. Cu ajutorul cardului, detinatorul poate depune sau retrage numerar din contul sau, atat la ghiseele bancare cat si prin intermediul automatelor bancare de eliberat numerar. Cardurile imbina dezvoltarea tehnologiei cu sistemul de plati prin care se realizeaza decontarea, conferind un plus de rapiditate si de siguranta activitatilor de transfer al fondurilor. Din punct de vedere material, cardul este o cartela de plastic cu elemente de identificare foarte bine determinate, respectand standarde internationale la orice institutie emitenta care trebuie sa se alinieze. Ca elemente de identificare, cardurile prezinta: Pe fata: - numele si logo-ul bancii sau al institutiei emitente; - numarul cardului structurat pe grupe de cate 4 cifre; - numele detinatorului; - data expirarii cardului; - elemente de identificare si securitate a marcii (holograma si sigla). Pe verso: prezinta banda magnetica ce contine, sub forma codificata, elementele necesare care sa permita accesul la cont al utilizatorului si panelul de semnatura. In principiu, participantii la o tranzactie cu carduri sunt urmatorii: - detinatorul de card; - comerciantul; - banca acceptoare; - banca emitenta; - organizatie internationala sub sigla careia este emis cardul.

19

TERMINALE BANCARE ATM SI EPOS


ATM - Automated Teller Machine - masina de casierie automata; terminal folosit initial numai pentru distributia cashului catre clientii bancilor, functie prezenta si astazi ca principala in functionarea acestor masini. EPOS - Electronic Point Of Sale sau EFTPOS (Electronic Funds Transfer Point Of Sale) sau simplu POS - echipamente electronice de acces la cont pentru facilitarea operatiunilor comerciale catre clientii bancilor. Host - sistemul informatic (mai putin partea de comunicatii) la care sunt conectate ATM-urile si POS-urile, cel mai frecvent apartinand bancii care asigura serviciile derulate prin acestea. Card - instrument de identificare a clientului in fata unei banci, prin intermediul sistemelor informatice ale acesteia. PIN - Personal Identification Number - numar de identificare a persoanei; folosit in combinatie cu cardul pentru a certifica faptul ca persoana care utilizeaza cardul pentru tranzactia curenta este chiar persoana posesoare a cardului, acest numar este un cod secret comunicat clientului de catre banca atunci cand acesta intra in posesia cardului si pe care numai clientul care detine cardul trebuie sa-I cunoasca. FUNCTII CURENTE (PRODUSE IMPLEMENTATE) PE TERMINALE BANCARE ATM/POS Pentru ATM-uri unele din functiile curente sunt provenite din extinderea functionalitatii initiale de distribuitor de cash, extindere permisa de dezvoltarea software-ului acestor masini si a sistemului (hostului) cu care lucreaza. Actualmente, ca servicii oferite prin intermediul ATMurilor putem enumera: - Cash Widthdrawal - retragere de numerar, cu varianta sa rapida Fast Cash care este acelasi serviciu cu deosebirea ca sumele sunt predefinite si pot fi alese dintr-un ecran prezentat clientului dupa identificarea acestuia; - Cash Deposit - depunere de numerar de catre client in contul propriu; - Balance Inquiry - sold actual al contului clientului; - Statement, Mini-statement - situatia tranzactiilor dintr-o perioada de timp, in mod normal Mini -statement se refera la ultimele 5 -1 O tranzactii efectuate de client, Statement fiind un istoric pe o perioada mai mare de timp; - Bill Payment - plata facturi cu ajutorul ATM, unde ATM-ul actioneaza ca o persoana din front office care inregistreaza cererea de plata a facturii clientului si o opereaza in conturile implicate in aceasta tranzactie, respectiv: debiteaza contul clientului cu suma facturii si crediteaza contul companiei furnizoare de servicii cu aceasta suma, inregistrand si comisioanele aferente tranzactiei pentru recuperarea acestora din conturile respective; aici intervin contractele (clauzele acestora) incheiate de banca si furnizorul de servicii, respectiv intre banca si client; - GSM Recharge - reincarcare cartela (telefonica in acest caz), un sistem de reincarcare de credit in beneficiul clientului prin furnizarea de catre firma furnizoare de servicii a unui cod corespunzator unei sume sau unei fractiuni din produsul la care se refera creditarea; - PIN Change - schimbare de cod personal aferent cardului clientului - serviciu supus de asemenea in general unui comision platit de client bancii.

20

Acestea sunt produsele principale disponibile la ATM-uri, dar exista si alte produse care beneficiaza de tehnica moderna si sunt disponibile pe acest tip de terminal bancar, cum ar fi accesul la Internet cu plata direct din cont, pe baza cardului clientului. Tendinta moderna este de a transforma ATM-urile in adevarate ghisee bancare prin introducerea de functii multiple, accesibile automat, acestea dand posibilitatea bancilor de a oferi servicii rapide si diversificate, dar cu cheltuieli diminuate. Pentru POS-uri functiile implementate in acest tip de terminale sunt asemanatoare cu acelea de la ATM-uri cu o deosebire fundamentala derivata din modul in care aceste masini functioneaza, astfel ca in loc sa contina numerarul necesar operatiunilor specifice, POS-urile nu fac decat operatiuni cu conturile, mai exact operatiuni intre doua sau mai multe conturi.

21

ALTE PRODUSE SI SERVICII RETAIL


TRANSFERURI RAPIDE DE BANI
Acest serviciu permite transferul electronic de numerar, permitand trimiterea sau primirea de bani oriunde in lume, fara utilizarea conturilor bancare, ordinelor de plata sau cartilor de credit. La transferurile rapide de bani recurg: persoane care lucreaza in strainatate si trimit bani acasa; parinti care trimit bani copiilor aflati in calatorie sau la studii in strainatate; oameni aflati in situatii critice (pierderea sau furtul banilor, cartilor de credit sau cecurilor de calatorie); persoane stabilite in strainatate si care trimit regulat bani rudelor din tara; oameni de afaceri care au nevoie urgenta de bani pentru cumparaturi sau afaceri in timpul calatoriilor in strainatate (in Romania acest serviciu este destinat numai persoanelor fizice, insa, in strainatate beneficiarii pot fi atat persoane fizice, cat si juridice) etc. Business-ul cu transferul de valuta are o dimensiune impresionanta, incat bancile din Romania nu mai stau sa astepte venirea in tara a marilor companii de transfer de valuta, ci isi infiinteaza propriile firme de transferuri rapide, ori se afiliaza cu repeziciune gigantilor deja prezenti in tara noastra. MoneyGram Payment Systems, Western Union, Smith&Smith, Money Exchange Company sau Dollar Express sunt doar cateva din firmele care se ocupa de transferurile rapide. Piata e dominata de cei doi mari colosi: Westem Union si MoneyGram, care impreuna detin peste 75% din transferurile de bani in si din strainatate. Dezvoltarea firmelor care activeaza in acest domeniu conteaza de numarul si, mai ales, de seriozitatea bancilor cu care coopereaza. Cu cat reteaua bancara acopera o zona mai mare, cu atat succesul companiei de transfer rapid de fonduri va fi mai mare. Transferurile de bani ale romanilor - persoane fizice - catre strainatate au un regim mai relaxat ca urmare a modificarilor operate in Regulamentul Valutar al BNR. In afara platilor catre exterior care au la baza o contraprestatie, sau a celor facute intre rude de gradul 1, sunt permise fara autorizare din partea BNR, o serie de tipuri de transferuri banesti: cumpararea de titluri de valoare de la bursele straine (actiuni, obligatiuni etc.), investitii imobiliare, investitii directe, credite cu caracter personal acordate de rezidenti nerezidentilor etc. Pentru platile in strainatate dispuse de persoane fizice nerezidente in Romania, transferul se face pe baza pasaportului, iar viza de intrare in tara nu trebuie sa fie mai veche de o luna. Tehnic, transferurile de fonduri se realizeaza in baza unui schimb de mesaje standard (instructiuni de transfer intre banci). De obicei, sensul banilor transferati prin intermediul bancilor este din strainatate catre Romania, si mult mai putin in sens invers. Procedura este destul de simpla. Pentru a transmite o suma de bani, o persoana (ordonatorul) se prezinta la oricare sucursala sau agentie a unei banci afiliate la MoneyGram sau Western Union, unde completeaza formularul tip de transfer de bani, specificand destinatia sumei, datele sale de identificare, numele beneficiarului. In cazul MoneyGram, functionarul bancar va trebui sa comunice ordonatorului un cod numeric pe care acesta il va comunica beneficiarului transferului, pe baza lui efectuandu-se ridicare banilor. Cel care transfera banii este si cel care 22

plateste comisioanele aferente transferului, beneficiarul nu va trebui sa achite nici un fel de taxa la ridicarea banilor. Durata unui astfel de transfer nu este mai mare de 10 minute, iar sumele care pot fi transferate de o persoana intr-o singura zi, nu pot depasi 10.000 USD sau echivalentul in Euro din Romania catre alte tari si 10.000 USD sau echivalentul in Euro din alte tari in Romania in cazul Westem Union, sau de 10.000 USD din sau catre Romania in cazul MoneyGram.

23