P. 1
Didactica Limbii si literaturii romane

Didactica Limbii si literaturii romane

|Views: 749|Likes:
Published by Maria Camelia Cosma
Programa
Programa

More info:

Published by: Maria Camelia Cosma on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

 Ghid metodologic.. observare sistematică a comportamentului elevilor. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . Bibliografie  Curriculum Naţional. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. evaluarea competenţei de redactare.C. obiectivele / competenţele. 2002.       3.edu. (site-ul Ministerului Cercetării. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi.). Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.2. 2 . eseu structurat. secţiunea Preuniversitar. evaluarea competenţei de comunicare orală. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. portofoliu. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Editura Aramis Print. C. Competenţe vizate prin diferiţi itemi.. lectură şi postlectură – .E. 3. 2002.1. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. rezumat.N.  comunicării. M. liric şi dramatic. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară.ro. Bucureşti.. 2.C.2. eseu liber etc. probe scrise. Bucureşti.C.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. evaluarea competenţei de lectură. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. Programe. Editura Aramis Print. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. descriptive. referat. 3. probe practice. Educaţiei şi Tineretului. M.. autoevaluare). Aria curriculară Limbă şi comunicare). caracterizare de personaj. C. argumentative. dialogate.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Construirea unor  probe de evaluare.N. www. redactarea de texte funcţionale. proiect. Liceu.E. de comunicare şi de literatură. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. investigaţie. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Învăţământ primar şi gimnazial. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. Aria curriculară Limbă şi comunicare. informative. pornind de la obiective de evaluare  date.E. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.prelectură. adecvate specificului generic al textelor – epic.

Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. grade didactice.2. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Competenţe specifice 1. 2003.). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . Editura Dacia. 1. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. comunicare). Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. definitivat.4. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. literatură. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Sâmihăian. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Mihail (coord. obiectivele / competenţele vizate. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. Pamfil. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. comunicare. Alina – Studii de didactica literaturii. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. diversitate lingvistică. 1. comunicare interculturală. Secrieru. avantaje. Pamfil. 2002. Editura Aramis. 2001. Iaşi. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. învăţare pe tot parcursul vieţii. I (2005) şi II (2006). Structuri didactice deschise. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Bucureşti. 1. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. metode şi instrumente de evaluare). Cluj-Napoca. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. Limba şi literatura română. cetăţenie democratică.      Goia.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Florentina. de la un an şcolar la altul. Editura Paralela 45. 2006. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic.) – Ghid de evaluare. valori şi atitudini şi conţinuturi. Stan. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Mihaela – Didactica limbii române. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. dificultăţi. 2006. Editura Sedcom Libris. Casa Cărţii de Ştiinţă. ediţia a III-a. comunicare. Abordarea integratoare – justificări. coeziune socială.3. Cluj-Napoca. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română.1.

ca disciplină nouă. editarea. Opţionale de aprofundare. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. Modele specifice disciplinei: modelul cultural.2. literatură). Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. scrierea liberă. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. planul de idei al lucrării. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. 2. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. Exemplificări. literatură). Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. învăţării prin experienţă. extinderi.2. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Exemplificări. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. de extindere.1. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. editarea formei finale. verificarea şi corectarea. limite şi avantaje ale acestora. ciornele succesive. redactarea primei forme. comunicare. corectarea.    3. teste de evaluare sumativă etc. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. comunicare. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Folosirea diversificată a formelor.     2. analiză şi interpretare.). Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. comprehensiune. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. învăţării prin cooperare.2. 4 . 3. Exemplificări. şi opţional integrat. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. producerea de text literar: alegerea temei. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. modelul lingvistic. limite şi avantaje ale metodelor active.1. Strategii şi metode specifice gândirii critice. modelul dezvoltării personale.

M. 2005. Perspective. Structuri didactice deschise.. Liceu. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Cluj-Napoca (www.home. competenţa literară sau culturală. 2005 (primele trei capitole. Cluj-Napoca. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. 1999. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Educaţiei şi Tineretului. www.N. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. 2006.anpro. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.) 5 . secţiunea Preuniversitar.C. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Editura Paralela 45. Ghid teoreticoaplicativ. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. Goia. Editura Universităţii din Bucureşti.. Ligia. 2002. 2005.ro). Aria curriculară Limbă şi comunicare. Pamfil. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. 2007.edu.) – Comunicare şi argumentare. Bucureşti. Editura Dacia. Învăţământ primar şi gimnazial. Bibliografie                Borchin.E. Editura Polirom. Bucureşti. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. Cluj-Napoca. 9-102). Petrescu“. 2002. Programe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ClujNapoca. Repere actuale.E.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Parfene. Curriculum Naţional. Perspective didactice. Iaşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural. ediţia a V-a. 3-4 decembrie 2004. Editura Aramis Print. Teorie şi aplicaţii. Mirela (coord. Cluj-Napoca. M.ro. Bucureşti. 2002. Sarivan. Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Excelsior Art.C. Timişoara.N. Alina. C. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.) Pamfil. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Ghid metodologic. Norel. Pamfil. Editura Aramis Print. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. C. Paradigme didactice. Limbă şi literatură. Tămâian. 2005.C.. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Alina – Studii de didactica literaturii.E. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Casa Cărţii de Ştiinţă. Lectura. pp. 2003. (site-ul Ministerului Cercetării.unei programe şcolare a disciplinei. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 2007. competenţa de comunicare. Limba şi literatura română.

Site-ul Consiliului Europei.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii.1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 3. Editura Polirom. 2. 1. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Andra – Cum se scrie un text?. Editura Aramis. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. www. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. 2. Departamentul de Politici lingvistice. Mihail (coord. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Proiectarea.coe. Editura Sedcom Libris. organizarea şi evaluarea 2. definitivat. Abordarea conţinuturilor disciplinei. I (2005) şi II (2006). volitive. Stan. Secrieru. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. Iaşi. 2. Iaşi. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. a unor atitudini afective. Florentina. 2006.3. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. grade didactice. ediţia a II-a. 2001. Şerbănescu.2. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia.1.1. 2. 2007. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Bucureşti.3.      Sâmihăian. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară). Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. Mihaela – Didactica limbii române.) Sâmihăian. Limba şi literatura română. ediţia a III-a. Proiectul pentru Învăţământul Rural. limbă şi comunicare) şi a operatorii. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I.1. unor strategii metodice specifice. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. 1. Valorificarea conţinuturilor specifice 1.4.) – Ghid de evaluare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. prin valorificarea elev. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. 2001.

2005 (primele trei capitole. Învăţământ primar şi gimnazial.E. M. 2006. Bucureşti. Iaşi.C.  Pamfil. Alina – Studii de didactica literaturii. ediţia a V-a. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Mirela (coord.  Parfene. 9-102).  Curriculum Naţional. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Bibliografie  Borchin.. Perspective didactice.  Ghid metodologic.  Limbă şi literatură. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.)  Pamfil. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Bucureşti. Repere actuale. C.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.. Editura Paralela 45. Tămâian. 1999. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei.. www.  Lectura. Programe. 2002. Editura Aramis Print.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.manuale. pp. Timişoara. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.  Goia. Editura Dacia.4. (site-ul Ministerului Cercetării.  Pamfil.edu. 3. 2007. Teorie şi aplicaţii.. 2005. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Structuri didactice deschise. Liceu.N.ro. secţiunea Preuniversitar.E. M.  Norel. Aria curriculară Limbă şi comunicare. 2003.  Limba şi literatura română. ClujNapoca. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.C. Educaţiei şi Tineretului. Cluj-Napoca.2. Cluj-Napoca. Ghid teoreticoaplicativ. Editura Excelsior Art. Paradigme didactice. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.E. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.3. Editura Polirom. 2007. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. C.N. Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. 2005. 3.) – Comunicare şi argumentare. 3. 7 . 2002. Casa Cărţii de Ştiinţă. 3-4 decembrie 2004. 2002.C. Editura Aramis Print. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Cluj-Napoca. Alina. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Proiectul pentru Învăţământul Rural.

) Sâmihăian. Cluj-Napoca (www. 8 . 2006.        Perspective. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Ligia. Iaşi. 2001. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Polirom. Iaşi. Şerbănescu.ro).int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. accesibile candidaţilor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. 2005. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Sarivan. I (2005) şi II (2006). Site-ul Consiliului Europei. Petrescu“.coe. cu lucrări apărute în plan local.) – Ghid de evaluare. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. ediţia a III-a. grade didactice. Florentina. Mihaela – Didactica limbii române. Mihail (coord.anpro. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. la nivelul fiecărei universităţi. definitivat. Andra – Cum se scrie un text?.).home. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Secrieru.) Sâmihăian. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Stan. 2001. www. Proiectul pentru Învăţământul Rural. ediţia a II-a. Departamentul de Politici Lingvistice. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Limba şi literatura română. 2007. Editura Aramis. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Editura Sedcom Libris.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->