Sunteți pe pagina 1din 22

Acreditiv documentar back to back Este o forma a acreditivului documentar deschisa pe baza unui acreditiv de export, de catre exportatorul

care nu este producatorul marfurilor, in favoarea acestuiaproducatorului. Aceasta operatiune are la baza un acreditiv pe care exportatorul l-a primit de la un cumparator extern ; ulterior, exportatorul decine ordonator. -----------------

|Home Study Page| |Home Economics|

Acreditivul documentar (Letter of Credit, L/ C) .


Acreditivul documentar (Letter of Credit, L/ C) este modalitatea de plata cea mai frecvent utilizata in tranzactiile internationale, fiind solicitat in mod deosebit in cazul contractelor de valoare ridicata sau atunci cand exista indoieli in ceea ce priveste solvabilitatea partenerului/ partenerilor de afaceri (principalul avantaj al acestei tehnici de plata fiind garantia pe care o ofera celor implicati - exportator, importator, banci - cu referire la apararea intereselor acestora in procesul efectuarii de plati, fara a mai lua in calcul faptul ca buna sa executare cere din partea exportatorului o munca de administrare riguroasa - avand consecinte benefice in buna desfasurare a relatiilor contractule datorita obligativitatii de respectare a clauzelor de acreditiv - iar din partea importatorului suportarea de costuri specifice, motiv pentru care se afirma ca, acreditivul documentar constituie un mijloc de siguranta si de control reciproc, avand drept scop sa asigure pe vanzator ca va incasa contravaloarea marfurilor livrate, daca a efectuat livrarea in termenii si in conditiile stabilite de cumparator. El reprezinta angajamentul ferm asumat de catre o banca (emitenta, ordonatoare) la ordinul/ cererea si in conformitate cu instructiuni precise transmise catre aceasta, in contul clientului sau (exportatorul), de a plati o anumita suma de bani (reprezentand contravaloarea exportului) catre o terta persoana (beneficiarul acreditivului, vanzatorul) contra documentelor atestand efectuarea obligatiei (livrarea marfii) pe care exportatorul se obliga sa le emita si sa le prezinte in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului. In plus exista posibilitatea ca banca emitenta/ ordonatoare sa plateasca sau sa accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de catre beneficiar, sa accepte sau sa negocieze cambii. In derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 parti, si anume: - ordonatorul (importatorul/ cumparatorul), cel care solicita bancii sale deschiderea acreditivului documentar, inscrisurile continand denumirea si sediul ordonatorului, debitorul sau beneficiarul importului de marfuri (daca acesta este altul decat cumparatorul din contractul comercial) - pentru acesta acreditivul consta intr-o declaratie de plata irevocabila in favoarea exportatorului, conditionata de prezentarea documentelor, solicitate contractual si inserate drept clauze de acreditiv, de catre beneficiar la banca sa;

- banca emitenta (banca importatorului), cea care la solicitarea importatorului isi asuma angajamentul de plata, inscrisurile continand denumirea si sediul bancii ordonatoare (emitente) care deschide acreditivul, a bancii platitoare sau a aceleia care negociaza cambii; - beneficiarul acreditivului (exportatorul/ vanzatorul), cel in favoarea caruia a fost deschis acreditivul si cel care prezinta setul de documente in banca in vederea incasarii contravalorii marfurilor livrate, inscrisurile continand momentul deschiderii acreditivului, important pentru exportatorul care nu livreaza marfa inainte de a fi anuntat cu privire la deschiderea acreditivului - pentru acesta acreditivul documentar apare ca o promisiune irevocabila de plata din partea unei banci, conditionata de prezentarea de catre el, intr-un anumit termen, a setului de documente care atesta expeditia marfii sau care sunt solicitate expres contractual si se reflecta in conditiile de derulare a acreditivului documentar; - banca exportatorului (banca avizatoare/ notificatoare/ platitoare/ negociatoare), cea care il deserveste pe beneficiarul acreditivului. Derularea platii prin acreditiv documentar implica parcurgerea mai multor etape: 1. Incheierea contractului de vanzare-cumparare si includerea modalitatii de plata prin acreditiv documentar. In general, in aceasta etapa se vor fixa elementele de baza ale derularii contractului si clauzele de acreditiv care vor fi utilizate. 2. Importatorul - ordonator da ordin bancii sale in privinta deschiderii acreditivului, pe baza disponibilului care il are deja in contul sau, sau pe baza unui credit pe care banca il acorda in acest scop. Importatorul/ cumparatorul, in calitate de ordonator al acreditivului (care initiaza mecanismul lui), formuleaza in ordinul de deschidere al acestuia (dat bancii sale) exigentele asupra documentelor pe care trebuie sa le depuna beneficiarul la banca sa, tinand seama de clauzele stabilite in contractul de vanzare - cumparare privind derularea tranzactiei comerciale, precum si de normele acceptate sau

indicative interbancar, care reglementeaza continutul acreditivului. Pe plan international aceste norme interbancare sunt directionate sau completate de normele uzuale in domeniul acreditivelor documentare stabilite de catre Camera de Comert Internationala sub denumirea de "Reguli si uzante uniforme referitoare la acreditivele documentare", document cunoscut si sub denumirea de "Publicatia 500". 3. Deschiderea acreditivului si instiintarea bancii exportatorului; 4. Avizarea exportatorului cu privire la deschiderea acreditivului; 5. Confirmarea de catre banca exportatoare a concordantei datelor din acreditiv cu clauzele din contractul incheiat, precum si alte clauze indicate de importatorul ordonator, dar care nu contravin spiritului contractului; 6. Livrarea marfurilor, conform conditiilor contractului de vanzare-cumparare incheiat si a clauzelor convenite in acreditiv; 7. Remiterea de catre exportator la banca a documentelor care dovedesc expedierea marfurilor, documente ce au fost indicate in mod expres in acreditiv, in numarul de exemplare solicitat; 8. Plata contravalorii marfurilor pe baza documentelor, in cazul in care acreditivul este domiciliat in tara vanzatorului exportator; 9. Banca firmei exportatoare remite documentele bancii firmei importatoare/ ordonatoare, debitand-o in valuta prevazuta in acreditiv; 10. Banca importatorului, pe baza documentelor primite si verificate drept corespunzatoare conditiilor din acreditiv, efectueaza plata, creditand banca firmei exportatoare; 11. Banca firmei importatoare transmite documentele catre aceasta, care, pe baza lor, va intra in posesia marfurilor. In general, startul derularii operatiunilor de deschidere a unui acreditiv documentar trebuie sa se tina cont de unele elemente deosebit de importante... Cumparatorul da ordin bancii sale sa deschida un acreditiv in favoarea vanzatorului si sa-l analizeze prin intermediul altei banci corespondente, de regula, banca vanzatorului sau a beneficiarului. Intarzierea deschiderii acreditivului trebuie consemnata prin inscrierea unei clauze corespunzatoare, cu efect de penalizare in contractul de vanzare internationala, avand in vedere daunele pe care le poate inregistra vanzatorul. Astfel, deschiderea de acreditiv are menirea de a asigura atat pe vanzator cat si pe cumparator ca afacerea se poate infaptui din punct de vedere al efectuarii platii in conditiile in care se indeplinesc clauzele contractuale de livrare a marfii, comisionare,

etc. Totodata, deschiderea de acreditiv nu implica o operatiune de plata de partea cumparatorului ci doar creaza premisele acesteia, cu conditia ca vanzatorul sa depuna toate documentele necesare in termen la banca sa si sa respecte conditiile pe care le cuprinde acreditivul ce i-a fost deschis. O atentie deosebita trebuie acordata unor elemente obligatoriu negociate si inscrise in cadrul unui acreditiv documentar. Astfel, trebuie tinut cont de valoarea acreditivului si moneda in care se exprima, precum si de documentele in baza carora se va face plata, denumirea marfii si mentionarea principalelor caracteristici, documente care fac dovada livrarii marfii in conditiile contractuale stabilite, confirmarea acreditivului, care consta din acoperirea acreditivelor deschise prin angajamentul bancii confirmatoare, de regula o banca de prestigiu, care se adauga la cel al bancii emitente (confirmarea acreditivului este solicitata, de obicei, de catre beneficiar sau banca acestuia sau, mai rar, chiar de catre banca emitenta - aici trebuie tinut cont de faptul ca apar costuri suplimentare care nu sunt de neglijat prin dobanzile si comisioanele solicitate de banca confirmatoare) si, nu in ultimul rand, felul acreditivului reprezinta un factor important avand in vedere diversitatea de forme pe care o cunoaste aceasta modalitate de plata. Oricum ar fi, inainte de a semna ordinul de deschidere al acreditivului documentar, importatorul trebuie sa verifice: daca pe imprimat este tiparita mentiunea ca creditul documentar este supus R.U.U. si mentiunea de acreditiv irevocabil sau nu, dupa caz, daca este mentionat ca este transferabil, daca exportatorul si banca corespondenta sunt corect si complet identificati, in ce masura determinarea pretului in valuta reprezinta un risc de schimb suficient asigurat prin banca, daca pretul poate fi exprimat printr-o suma exacta sau este necesara o marja de toleranta/ siguranta, daca a fost precizata calendaristic data expirarii creditului documentar, existenta conditiilor ca exportatorul sa poata prezenta cu usurinta toate documentele prevazute, daca este oportun sa se pretinda si un certificat de analiza, calitate, confirmare a cantitatii, etc., daca a fost mentionata adresa la care importatorul sa poata primi eventualele notificari, daca data limita a expedierii marfii este corelata cu data expirarii acreditivului documentar si daca intre cele doua date nu se interpun mazi mult de 21 de zile (daca s-a tinut seama de zilele nelucratoare in raport cu calendarul specific tarii exportatorului), daca au fost corect reflectate conditiile de livrare stabilite in contractul de baza, daca descrierea concisa a marfii este totodata completa si precisa, daca a fost mentionat contul importatorului. Pentru clarificari suplimentare consideram necesar sa prezentam datele solicitate pentru o Cerere de deschidere a unui acreditiv documentar: numele bancii ordonatorului, numele, adresa si codul fiscal al ordonatorului, suma acreditivului exprimata in cifre si litere, felul valutei sumei de plata, numele complet, adresa exacta si numarul contului beneficiarului (cu datele conexe ale acestuia cum ar fi cod SWIFT, etc.), numele complet si adresa exacta a bancii beneficiarului, numarul si data semnarii contractului extern, mentuionarea in sarcina cui sunt spezele si comisioanele, modul de efectuare al platii, numarul si data emiterii facturii externe, modul de comunicare al AD bancii avizoare, daca este un acreditiv transferabil, cine suporta asigurarea, precizarea locului si datei incarcarii, precum si a locului de descarcare, precizarea conditiilor de livrare, precizarea necesitatii confirmarii, expedieri partiale si transbordari permise sau nepermise, precizarea bancii unde este utilizat creditul si a tipului de acreditiv, lista documentelor cerute, precizarea termenului de prezentare a documentelor, precizarea daca este import de marfa sau import de marfa pentru prelucrare, tara vanzatorului, descrierea marfurilor, precizarea unor instructiuni suplimentare (de obicei la cererea bancii si, bineinteles in conformitate cu legislatia in

vigoare). Setul de documente completat, insotit de factura comerciala (proforma) si de contractul comercial extern se depune de catre importator la sucursala bancii comerciale. Banca importatorului intocmeste pe formular deschiderea creditului documentar, reproducand toate elementele esentiale ale cererii de deschidere a acreditivului documentar. O copie a actului o trimite bancii exportatorului si o alta copie o preda importatorului. Intrucat deschiderea unui acreditiv inseamna un angajament al bancii emitente de a plati, accepta sau negocia contra unor documente, banca va trebui sa decida mai intai daca este pregatita sa isi asume un astfel de angajament. De aceea, banca va lua in considerare activitatea clientului sau, seriozitatea acestuia, solvabilitatea lui. Din momentul emiterii acreditivului, banca emitenta va trebui sa plateasca documentele prezentate, chiar daca importatorul nu are banii necesari. Banca emitenta va verifica de asemenea daca termenii si conditiile acreditivului sunt clare, concise si operante, precum si daca sunt respectate toate regulile bancare si reglementarile valutare in vigoare. Dupa aceste verificari, banca emitenta va deschide acreditivul in favoarea beneficiarului iar banca importatorului instiinteaza banca exportatorului cu privire la acest act. Ofiterul de cont de la banca verifica daca agentul a completat corect toate rubricile formularului de cerere, daca semnaturile persoanelor autorizate de pe formular corespund cu cele din lista specimenelor de semnatura, daca cererea este insotita de factura comerciala si/ sau de contractul comercial extern. Apoi, lucratorul bancar procedeaza la verificarea prealabila a disponibilitatilor valutare din contul agentului. Daca acesta nu are disponibilitati bancare valutare se apeleaza la cele in lei sau se crediteaza contul in lei intocmindu-se ordin de cumparare de valuta (daca are valuta se face alimentarea directa sau verificarea disponibilului de cont). Examinarea documentelor de catre banci nu trebuie sa depaseasca la fiecare banca un timp rezonabil, timp care nu poate fi mai mare de 7 zile bancare din ziua urmatoare primirii documentelor. Aceste 7 zile se includ hotararea de a accepta sau nu documente, precum si informarea despre aceasta a partii de unde au fost primite. daca documentele nu sunt in ordine , banca emitenta trebuie sa avizeze despre aceasta partea de la care a primit documentele in interiorul celor 7 zile bancare. Avizarea va cuprinde toate discrepantele pentru care au fost refuzate documentele si trebuie sa specifice daca returneaza sau nu documentele. Prudenta bancii este justificata deoarece orice discrepanta in documente indreptateste pe importator sa refuze plata, bancile fiind exonerate de vicii ale formei, acuratetii, autenticitatii si pentru conditiile continute in documente. Dupa efectuarea acestor formalitati, intreaga documentatie este inaintata in centrala bancii la serviciul acreditive. Lucratorul bancar de aici va deschide un acreditiv in engleza, conform cererii de deschidere a acreditiului, ii va da un numar de referinta, il va inregistra in registru, va opera notele contabile de blocaj, de percepere comision pentru deschiderea acreditivului si speze pentru telex/ SWIFT. Se va inregistra de asemenea, constituirea disponibilului de plata (cash colateral), cu data valutei, la maxim 2 zile de la data deschiderii acreditivului. Dupa vizarea documentatiei de catre director, se va cifra continutul acreditivului si se va trimite la o banca corespondenta a bancii ordonatorului. In momentul primirii acreditivului, banca exportatorului il va descifra (pentru a se asigura ca nu este un fals), si va examina termenele si conditiile acreditivului. Astfel, banca exportatorului poate sa se rezume la rolul de simplu transmitator al deschiderii creditului sau poate fi solicitata de catre banca importatorului sa

confirme deschiderea acreditivului. In acest caz, pe formular se adauga la instructiuni speciale, mentiunea "va rugam sa-l avizati pe beneficiar si sa adaugati confirmarea Dvs.". Daca bancii respective i se cere numai sa-l avizeze pe beneficiar, se inscrie formula "aceasta deschidere de cont va este transmisa pentru avizarea beneficiarului fara vreun angajament de partea Dvs.". daca refuza sa confirme creditul documentar, banca exportatorului ii va comunica beneficiarului cu mentiunea "Aceasta deschidere de acreditiv va este transmisa fara vreun angajament de partea noastra". Primind de la banca sa acreditivul documentar confirmat sau neconfirmat, exportatorul trebuie de indata sa verifice minutios daca mentiunile care le cuprind coincid cu clauzele contractului de baza. In caz contrar el este obligat sa ceara imediat modificarile corespunzatoare. In final, in conditii normale de rerulare a operatiunilor, banca exportatorului va intocmi un telex/ adresa catre banca importatorului in care se specifica ca exportatorul a fost instiintat despre deschiderea acreditivului. Acreditivul este considerat acceptat prin prezentarea documentelor bancii corespondente. De aceea, pentru a evita neintelegerile, orice eroare descoperita in momentul primirii acreditivului documentar trebuie sa fie imediat semnalata importatorului, pentru ca aceasta sa ordone bancii emitente sa efectueze modificarile cuvenite. Astfel, la primirea acreditivului, beneficiarul trebuie sa verifice termenii si conditiile acestuia pentru a fi conforme cu contractul. In cazul constatarii de neconcordante, beneficiarul va lua legatura cu importatorul cerand modificarea conditiilor respective, modificari care acesta le va face numai prin banca emitenta. In cazul in care partenerii convin asupra efectuarii unor modificari la acreditiv, atunci ordonatorul isi va instiinta banca sa efectueze modificarea la acreditiv. Pentru efectuarea modificarii la acreditiv, banca emitenta va percepe un comision de modificare, precum si speze de transmiterea a acesteia in strainatate. Dupa ce modificarea a fost cifrata si semnata de conducere va fi transmisa bancii exportatorului. Dupa primirea mesajului de modificare prin telex/ SWIFT, banca exportatorului descifreaza mesajul si il transmite clientului sau, apoi anunta banca importatorului asupra efectuarii modificarii. Utilizarea de catre exportator a acreditivului documentar in raport cu banca corespondenta se bazeaza pe doua principii: - principiul fortei executorii a documentelor, prezentarea de catre exportator a documentelor prescrise obliga banca la plata sumei prevazute in acreditivul documentar; - principiul fortei executorii a termenelor, termenul de expediere a marfurilor ca si termenul de valabilitate al acreditivului sunt esentiale. Banca are obligatia de a plati numai daca aceste termene au fost respectate. Daca termenul de expediere a marfii nu este mentionat printr-o data calendaristica, se considera ca el coincide cu data expirarii acreditivului. In termenul de valabilitate al acreditivului, exportatorul va incarca marfa pentru livrare si va prezenta documentele bancii sale. Aceasta verifica documentele cu termenele si conditiile acreditivului, procedeu care poate avea mai multe operatiuni: verificarea felului documentului si numarul acestuia in conformitate cu prevederile acreditivului, citirea acreditivului si verificarea existentei unor modificari la acesta, verificarea individuala a fiecarui document in conformitate cu prevederile din Publicatia 500. Ordinea verificarii documentelor poate fi cea a succesiunii in timp a emiterii lor (factura, cambia, documentul de transport, asigurarea, celelalte documente), dupa verificarea documentelor se trece la operatiunea finala a verificarii, adica la asamblarea documentelor, aceasta etapa constand in compararea

documentelor intre ele. Documentele utilizate in executarea acreditivului sunt: factura, documentele de receptie cantitativa si calitativa a marfii, buletinul de analiza, certificatul de origine, cel de garantie, documentul de transport, documentul de asigurare a marfii, alte documente (certificate fitosanitare, sanitar-veterinare, diverse specificatii, etc.). - factura este documentul in baza caruia se stabileste contravaloarea marfii, valabila pentru toate documentele ce sunt prevazute de acreditiv, se emite si este semnata si stampilata, intotdeauna, de catre vanzator (beneficiarul acreditivului). Factura se intocmeste pe numele cumparatorului, al ordonatorului acreditivului (adresata lui) si cuprinde urmatoarele elemente de baza: descrierea execta a marfii, pretul unitar, valoarea totala, conditia de livrare, precizarea celorlalte documente, mai ales a documentelor de incasare si expediere, precum si a documentelor de asigurare. este deosebit de important ca toate aceste elemente sa concorde cu cerintele inscrise in acreditiv. Bancile nu accepta, de regula, facturile comerciale emise pentru o suma superioara valorii permise prin acreditiv. Un acreditiv deschis cu o valoare indicata aproximativ (aproximativ, circa, about, etc.) privind cantitatea sau pretul unitar sunt interpretate in practica bancara internationala ca permitand o diferenta de plus/ minus 10 %. Acreditivul deschis, care nu stipuleaza decat o cantitate determinata de marfa ce urmeaza a fi expediata, chiar daca expedierile partiale sunt interzise, admite o depasire a cantitatii de plus/ minus 5 %, cu exceptia cazului in care cantitatea este solicitata intr-un numar de unitati de ambalaj sau articole individualizate. - documentul de receptie calitativa a marfii se emite, de regula, de institutii de specialitate, persoane agreate de cumparator. - certificatul de origine face dovada de provenienta a marfii si cumparatorul il utilizeaza la operatia de vamuire a marfii, avand posibilitatea sa obtina eventuale scutiri de taxe vamale (daca legislatia vamala prevede o asemenea scutire). Acest document poate fi utilizat pentru interzicerea reexporturilor. - certificatul de garantie a greutatii este emis de catre anumite persoane juridice specializate in supravegherea, controlul si receptia marfurilor aflate in trafic international, prin care se garanteaza pierderea de greutate pe care marfa a suferit-o in timpul transportului. Certificatul se utilizeaza, in special, la marfurile ce se transporta in vrac, iar persoana care l-a solicitat plateste un comision institutiei care l-a emis. Orice certificat de garantie a greutatii se afla in posesia persoanei care detine si documentul de incarcare. - conosamentul maritim reprezinta documentul de transport pe apa al marfii, avand rol principal in achitarea de catre cumparator al marfii, avand rol principal in achitarea de catre cumparator a marfii. Detinatorul conosamentului este, in realitate, proprietarul marfii. Concordanta elementelor inscrise in conosament cu cele din acreditiv constituie o conditie de baza pentru ca banca platitoare sa efectueze plata (verificandu-se daca este emis de caraus numit sau de agentul lui, daca a fost prezentat intregul set, daca este clean on bord, daca este andosat in alb, daca descrierea marfii corespunde cu cea din acreditiv, daca se mentioneaza porturile de incarcare si cele de destinatie si acelea corespund cu cele din acreditiv, etc.). Uzantele internationale admit mentionarea pe conosament a preluarii marfurilor spre incarcare. Conosamentul se emite, in general, in mai multe originale negociabile (minim doua) si in mai multe copii, care nu sunt negociabile. Numarul originalelor negociabile constituie un element obligatoriu care trebuie sa fie mentionat in conosament. Cumparatorul sau banca acestuia, de regula, nu achita contravaloarea documentelor, pana nu au siguranta ca toate conosamentele originale au intrat in posesia bancii sau au fost retrase din circulatie astfel incat nici un original sa nu poata fi detinut de o

persoana straina, care s-ar putea sa se prezinte inaintea cumparatorului real sa receptioneze marfa. - duplicatul frahtului international (sau al scrisorii de trasura internationala) constituie documentul emis de caile ferate din tara exportatorului (vanzatorului) prin care se confirma incasarea marfii, aratandu-se numele expeditorului si cel al destinatarului. Data pusa (prin stampila garii care primeste marfa) de duplicatul de fraht de catre statia de incarcare este considerata, in practica bancara internationala, ca termen de incarcare si expeditie a marfii. Duplicatul de fraht poate fi adresat direct cumparatorului, fara ca acesta sa o plateasca. - duplicatul de fraht adresat unei case de expeditii se utilizeaza atat la exporturile ce se platesc prin incasso documentar, cat si la cele la care plata se face prin acreditiv, in situatiile cand intre tara vanzatorului si cea a cumparatorului nu exista trafic direct de cale ferata sau cand vanzatorul nu are incredere in cumparator. - duplicatul de fraht adresat unei banci se utilizeaza mai ales in operatiile de exportimport finantate de banci. banca finantatoare poate sa impuna ca in acreditiv sa se prevada expedierea marfii la adresa ei sau a unei banci corespondente asu la o casa de expeditie. - scrisoarea de transport aerian (conosamentul aerian) se intocmeste in cadrul transportului aerian de marfuri in 3 exemplare, originalul insotind marfa, duplicatul este prezentat cu setul de documente la banca iar al treilea exemplar ramane la vanzator. - adeverinta reprezinta documentul eliberat de o casa de expeditie prin care se confirma primirea si expedierea marfii la adresa indicata pe acreditiv, ca marfa a trecut granita tarii vanzatorului sau se confirma primirea marfii in vederea expedierii. Forma de adeverinta preferata atat de catre cumparatori, cat si de catre banci este aceea prin care se confirma primirea si expedierea la adresa indicata in acreditiv. - asigurarea/ polita de asigurare constituie documentul prin care se atesta asigurarea marfii. In cadrul acreditivelor documentare, in practica bancara internationala, se cere ca polita de asigurare sa indice riscurile care au fost acoperite. Pentru valabilitatea acesteia este bine sa se verifice daca este semnata si andosata polita de asigurare, daca marfurile sunt corect descrise, daca sunt acoerite riscurile necesare, daca suma acoperita este corecta, daca valuta este aceeasi cu cea din acreditiv, daca sunt corecte porturile de plecare/ destinatie specificate, daca documentul de asigurare este datat inainte de data conosamentului, daca se reflecta felul riscurilor cerute in acreditiv. Daca documentele sunt in ordine, banca intocmeste o adresa insotitoare a documentelor catre banca ordonatorului. Totodata, banca exportatorului ii va transmite bancii ordonatorului un telex prin care va comunica faptul ca a avizat documente in stricta concordanta cu termenii si conditiile acreditivului. La primirea documentelor, banca ordonatorului va verifica formal daca documentele corespund cu cele enumerate in scrisoarea de insotire si daca aceste documente corespund cu termenii si conditiile acreditivului. Biuneiteles ca se vor semna, stampila si data, factura si documentul de transport (in conformitate cu Normele BNR nr. 3/ 1993). Documentatia in original (factura, documente de transport, certificate, documente de asigurare), insotita de exemplarul de cerere de deschidere acreditiv se va preda clientului importator. In momentul sosirii extrasului de cont de la banca corespondenta, banca emitenta va debita contul de cash colateral. Lucratorul bancar va transmite in acelasi timp BNR un exemplar al formularului de cerere de deschidere acreditiv. Se considera apoi ca operatiunea s-a incheiat si se claseaza dosarul respectiv. Ca tehnica de plata acreditivul prezinta cateva caracteristici:

- formalismul sau caracterul documentar, in sensul ca exportatorul nu poate pretinde plata decat pe baza documentelor are atesta indeplinirea conditiilor impuse de acreditiv. Pe de alta parte, bancile vor decide plata exclusiv pe baza documentelor, ele neavand sarcina sa controleze marfurile (banca trebuie sa verifice numai existenta documentelor si continutul acestora, respectiv conformitatea lor cu continutul acreditivului. - independenta fata de relatia contractuala de baza, in sensul ca obligatiile asumate de parti, chiar daca au ca temei un contract comercial, sunt autonome fata de acesta, iar intinderea lor este cea precizata in acreditiv (in acest sens, in "Publicatia 500" se specifica faptul ca acreditivul este o tranzactie distincta de cea de vanzare. - fermitatea angajamentului bancar, in sensul ca banca se angajeaza sa efectueze plata, in conformitate cu instructiunile acreditivului, iar angajamentul sau ramane ferm pana cand, eventual, primeste alte instructiuni decat cele initiale. - adaptabilitatea, in sensul ca, prin tipurile sale, acreditivul poate di adecvat diferitelor operatiuni de comert interior sau exterior. - siguranta, prin aceea ca asigura protejarea intereselor tuturor partilor implicate. Astfel, exportatorul are siguranta ca, in conditiile respectarii obligatiilor inscrise in acreditiv, va incasa contravaloarea marfii, importatorul este asigurat ca plata marfii nu se va face decat dupa ce documentele precizate in acreditiv (care atesta expedierea marfii, vor fi depuse la banca platitoare iar banca emitenta este protejata prin gajul asupra documentelor de livrare. Documentele are pot fi solicitate in mod uzual in cazul utilizarii acreditivului documentar sunt: - documente comerciale de identificare cantitativa, calitativa si valorica a marfurilor livrate cum sunt factura, factura externa emisa de exportator, pe baza careia se efectueaza plata, functii diferite au factura consulara, vizata sau legalizata de reprezentanta diplomatica a tarii importatorului din tara exportatorului si factura proforma, de "informare" sau "provizorie", care este transmisa de exportator importatorului inainte de expedierea marfurilor. - documente de transport: conosamentul maritim sau fluvial, duplicatul scrisorii de trasura internationala pentru transport feroviar sau rutier, scrisoarea de transport aerian, dovada sau adeverinta unei case de expeditii internationale, in situatia in care marfurile livrate nu au greutatea sau volumul necesar ocuparii unui vagon intreg. - documentele de asigurare (in cazul in care conditia de livrare din contract prevede ca obligatie a exportatorului de a asigura marfurile pe parcurs international): polita sau certificatul de asigurare sau notele de acoperire (certificate de asigurare provizorii). - documente care atesta calitatea, cantitatea si originea marfurilor, proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a marfurilor, buletinul de analiza, certificatul fitosanitar, certificat de garantie, certificat de origine, etc. Refuzul de plata al bancilor se explica prin prezentarea unor documente incomplete si/ sau incorecte, expirarea acreditivului, prezentarea documentelor cu intarziere, expedierea cu intarziere a marfii. Functionarea corespunzatoare a acreditivului documentar este conditionata de cunoasterea unor elemente specifice, si anume: - domicilierea, adica locul unde urmeaza sa aiba loc plata acreditivului. Partenerii pot conveni in contractul de baza ca acreditivul este domiciliat la o banca din tara exportatorului (ceea ce avantajeaza pe exportator, acesta nefiind obligat sa astepte timpul de curier intre banci), la o banca din tara importatorului, sau intr-o tara terta. - valoarea acreditivului, care se regaseste in instructiunile pe care le da ordonatorul bancii sale, adica suma care urmeaza a fi platita contra documentelor exportatorului.

Conform art. 39 din "Publicatia 500", valoarea acreditivului se poate exprima astfel: prin indicarea cu aproximatie a sumei folosind expresiile "in jur de", "aproximativ", "circa", prin indicarea unei sume superioare, "pana la concurenta sumei", sau printr-o suma fixa. - valabilitatea acreditivului reprezinta termenul limita pana la care exportatorul trebuie sa prezinte documentele la ghisele bancii unde este domiciliat acreditivul. Daca in acreditiv nu este precizat termnul de predare al documentelor la banca, acesta este considerat 21 de zile de la data emiterii documentului de transport. Este de precizat faptul ca data respectiva se refera la documentele prezentate, nu expediate. Dupa aceasta data, banca refuza plata, iar prelungirea valabilitatii acreditivului nu se face decat din ordinul ordonatorului. Termenul de livrare stabilit in contract trebuie sa se regaseasca in documentul de transport, care atesta expedierea marfii. Depasirea acestui termen inseamna neindeplinirea obligatiilor contractuale si, deci, incetarea obligatiei de plata in cadrul acreditivului. - natura nagajamentului bancar, acesta putand fi revocabil, irevocabil si irevocabil confirmat. Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat de banca emitenta, fara nici un preaviz prealabil catre beneficiar. Acreditivul documentar irevocabil presupune un angajament ferm al bancii emitente de a executa plata, accepta sau negocia documentele, care nu poate fi modificat sau anulat decat cu ajutorul tuturor partilor. Acreditivul irevocabil reprezinta pentru beneficiar o certitudine absoluta privind plata, cu conditia prezentarii tuturor documentelor prevazute si confirmarii tuturor celorlalte conditii. Acreditivul documentar irevocabil confirmat este acreditivul in care angajamentul irevocabil al bancii emitente se adauga la un angajament egal ca valoare si conditii al bancii confirmatoare (din tara exportatorului). - modul de stingere a obligatiei de plata asumate prin acreditivul documentar poate fi: plata la vedere, prin acceptare si plata diferata. La acreditivul cu plata la vedere, in momentul prezentarii documentelor la banca de catre exportator, acesta este platit imediat. In cazul platii prin acceptare se foloseste un instrument de credit, banca platitoare acceptand cambia prezentata de exportator odata cu documentele. Acreditivul cu plata diferata permite amanarea platii la un anumit termen de la prezentarea documentelor. Desi larg utilizat in special pentru siguranta pe care o ofera, acreditivul documentar "ofera" si unele limite cum ar fi: - Durata de operare, un interval de timp se scurge intre acordul privind plata prin acreditiv si momentul in care exportatorul primeste notificarea deschiderii acreditivului, acesta putand fi prelungit datorita unor situatii ca: dificultati intampinate de importator in gasirea unei banci care sa accepte operatiunea, lipsa de valuta convertibila in tara importatoare, etc. Apoi, pentru efectuarea acestor plati, banca dispune de un termen "rezonabil" de examinare a documentelor, care poate fi sub o saptamana in cazul acreditivelor confirmate dar se poate prelungi in cazul celor confirmate. - Complexitatea, partenerii cu o experienta redusa in tranzactii internationale pot gasi prea complicate regulile si procedurile impuse de utilizarea acreditivului si sa tergiverseze nejustificat sau sa priveze operatiunile de continuitate. - Costul, acreditivul este cea mai scumpa modalitate de plata datorita "costurilor" de siguranta si confirmare. Comisioanele percepute de banci se aplica la valoarea acreditivului si, chiar daca procentul este redus, valoarea absoluta poate sa devina foarte ridicata. Daca partile nu stipuleaza altfel (prin clauzele de acreditiv sau prin referire la clauze contractuale de repartitie a costurilor), costul acreditivului este in

sarcina importatorului. In plus, acreditivul induce costuri si pentru bancile implicate, in raport cu complexitatea operatiunii si tarile implicate. Tipurile de acreditive documentare: - din punct de vedere al fermitatii angajamentului bancar (functie de natura lor), acreditivele pot fi revocabile (care pot fi anulate sau modificate de catre banca emitenta la cererea ordonatorului/ importatorului in intervalul de la deschiderea sa si pana la prezentarea documentelor de export la banca ce va efectua plata, fara sa existe un acord prealabil al beneficiarului) si irevocabile (pe baza ordinului cumparatorului/ ordonatorului, banca ordonatoare se angajeaza irevocabil sa plateasca beneficiarului sa plateasca suma stabilita ca urmare a prezentarii documentelor conforme cu conditiile acreditivului, acreditivul documentar irevocabil neputand fi anulat sau modificat in timpul valabilitatii sale decat cu acordul tuturor participantilor/ partilor implicate - banca se obliga sa plateasca documentele, daca s-a prevazut plata la vedere, sa le plateasca la o data determinata, sa accepte trate trase de beneficiar asupra sa, daca a fost stipulata acceptarea lor, sa-si asume raspunderea pentru acceptarea si plata tratelor la scadenta, daca prin acreditiv nu s-a mentionat ca ele sa fie trase asupra ordonatorului acreditivului, sa plateasca sumele trase la termen fara accept de recurs impotriva tragatorului sau destinatarului de trata, acreditivul stipuland negocierea tratelor). Orice acreditiv documentar trebuie sa aiba precizata natura lui (revocabil sau irevocabil) in caz contrar bancile considerandu-l irevocabil. Trebuie retinut si faptul ca acreditivele irevocabile pot fi confirmate sau neconfirmate. Din punct de vedere al exportatorului, cel mai avantajos este acreditivul documentar irevocabil si confirmat, domiciliat la o banca din tara sa si cu plata la vedere. Astfel, el este asigurat ca acreditivul nu va fi retras sau modificat de catre ordonator in termenul de valabilitate (este irevocabil), beneficiaza de garantia unei banci terte (alta decat cea emitenta) ca plata ca fi efectuata (este confirmat), plata se va efectua fara intarziere, economisindu-se timpul necesar pentru transmiterea documentelor intre bancile din cele doua tari (este domiciliat in tara exportatorului), va incasa contravaloarea marfii de indata ce se depun documentele la banca platitoare (este cu plata la vedere). Caracterul flexibil al mecanismului de plati prin acreditiv permite insa adaptarea acestei modalitati de plata in raport cu modul de realizare a operatiunii comerciale (export direct, indirect sau prin intermediar), cu termenul de plata (vanzare cu plata imediata sau pe credit), cu facilitatile de finantare oferite importatorului sau exportatorului, cu modul de efectuare a livrarii (integrala sau in transe). Totodata, pentru operatiunile combinate de comert exterior, de tipul reexportului sau contrapartidei s-au elaborat scheme specifice de plata prin acreditiv. - din punct de vedere al momentului efectuarii platii acreditivele pot fi: cu plata la vedere, cu plata la termen, de negociere, de acceptare. Acreditivul documentar cu plata prin acceptare este utilizat in cazul unui export pe credit. Ele au o durata mai mare de 60 - 180 zile si presupun garantarea derularii operatiunilor prin intermediul unei trate (prin mecanismul cambial se garanteaza plata la vanzarea pe credit facuta de exportator). In cazul ca acesta are nevoie de lichiditati, el poate instructa banca sa se sconteze cambia acceptata de banca emitenta. La scadenta cambiei, ultimul beneficiar al acesteia (de exemplu, banca de scont), va incasa contravaloarea acesteia (respectiv suma inscrisa in acreditiv) de la banca enmitenta. Acreditivul cu plata diferata (amanata) este o forma de acreditiv in care plata documentelor nu se face in momentul prezentarii acestora la banca de catre beneficiar, ci la o data ulterioara, mentionata in acreditiv. Practic, aceasta inseamna o finantare a

importatorului, care primeste documentele si poate ridica marfa inainte de efectuarea platii, ceea ce impune luarea de masuri pentru garantarea platii (de exemplu, prin acceptarea unei cambii care sa acopere contravaloarea acreditivului si costul creditarii). Acreditivul cu plata diferata se utilizeaza atunci cand importatorul este comerciant care urmeaza sa revanda marfurile pe piata locala sau internationala, incasand contravaloarea lor si platind, dupa ce si-a oprit marja proprie, pe exportator. Acreditivul cu plata prin negociere este forma de acreditiv in care exportatorul prezinta bancii documentele insotite de cambii cu scadenta la vedere sau la termen trase asupra importatorului sau bancii emitente sau altei persoane indicate in acreditiv. Banca negociatoare achita cambiile spre a fi "vandute" bancii emitente. Acreditivul cu plata prin negociere permite exportatorului sa incaseze imediat pretul ce i se cuvine. Pentru operatiunea efectuata banca percepe inca un comision de negociere si isi retine dobanda pentru intervelul scurs din momentul negocierii pana in momentul incasarii banilor de la banca emitenta. Acest tip de acreditiv poate fi folosit, ca si acreditivul cu plata prin acceptare, pentru finantarea exportatorului care livreaza pe credit. - din punct de vedere al domicilierii acreditivele pot fi: in tara exportatorului, in tara importatorului sau intr-o tara terta. Domicilierea este concretizata de stabilirea bancii din orasul, tara in care ea se afla si la care se va efectua plata. Domicilierea unui acreditiv este stabilita, de regula, de catre banca emitenta a acestuia, uzantele internationale stabilind acesteia atributii importante in ceea ce priveste desemnarea bancii care va efectua plata. Acreditivul documentar domiciliat in tara cumparatorului mai poarta denumirea de acreditiv de negociere, stabilind locul de efectuare a platii la o banca din tara cumparatorului,d e regula la banca ordonatoare, vanzatorul putand, deci, sa incaseze contravaloarea documentelor numai dupa ce acestea vor ajunge la banca straina si vor fi controlate de catre aceasta. Beneficiarul unui acreditiv domiciliat in tara cumparatorului poate sa incaseze contravaloarea documentelor in moneda tarii sale, inainte ca documentele sa fi ajuns la banca platitoare straina, negociind trata trasa asupra bancii ordonatoare sau documentele de expeditie, la o banca locala (de regula banca sa). In acest caz beneficiarul va suporta cheltuielile de negociere (care depind indeosebi de marirea taxei scontului). Acreditivul documentar domiciliat intara vanzatorului prezinta avantajul pentru vanzator ca, in principiu, poate sa incaseze valoarea documentelor imediat dupa depunerea lor la banza sa, daca dupa verificare aceseta corespund conditiilor acreditivului si nu va avea de suportat cheltuieli sub forma de comisioane si speze bancare, care sunt suportate de catre cumparator. - din punct de vedere al clauzelor aferente modului lor de executare sau de livrare a marfurilor se cunosc acreditive transferabile si netransferabile, utilizabile total sau partial, platibile in transe (ca urmare a livrarii esalonate), utilizabile prin trate la vedere sau la termen, revolving, cu clauza rosie (red clause), subsidiare, acreditive back-to-back, acreditive de rambursare, reciproce, etc. Acreditivul documentar transferabil contine in mod expres clauza de transferabilitate cu urmatorul continut: vanzatorul, beneficiarul initial al acreditivului poate sa-si substituie unul sau mai multi beneficiari secunzi, respectiv un alt furnizor sau mai multi, operatia de substituire avand loc, de regula, pentru intreaga cantitate de marfuri ce face obiectul acreditivului. Acreditivul se transfera in conditiile lui initiale cu posibil exceptii: valoarea totala si pretul unitar care pot fi mai mici, data la care exprira valabilitatea acreditivului si termenul de incarcare a marfurilor, elemente care pot fi modificate in functie de acordul intervenit intre primul si cel de-al doilea beneficiar. Cheltuielile de transfer ale acreditivului se suporta de catre primul beneficiar. Prin acest transfer, exista riscul ca banca care-l va executa sa nu fie o

banca corespondenta celei ordonatoare si, ca urmare, sa apara dificultati in efectuarea platii. Acest tip de acreditiv este folosit in cazul exportului prin intermediari, atunci cand furnizorul marfurilor nu trateaza direct cu cumparatorul final. Acest tip de acreditiv se foloseste in cazul exportului prin intermediari, atunci cand furnizorul marfurilor nu trateaza direct cu cumparatorul final. Intermediarul (comisionarul) va cere cumparatorului sa deschida un acreditiv documentar irevocabil transferabil, utilizabil si platibil la banca sa. Banca intermediarului va transfera apoi acreditivul la banca furnizorului, intermediarul, putandu-si indeplini astfel obligatiile contractuale fata de furnizor, fara a folosi fondurile proprii si fara a recurge la credite bancare. Pentru siguranta operatiunii, este bine ca acreditivul original sa fie confirmat de banca intermediarului daca acesteia i se cere sa se angajeze si sa efectueze transferul acreditivului in favoarea furnizorului (beneficiarul secundar). Fara aceasta confirmare banca se va limita la a transfera acreditivul in favoarea unui tert, fara nici un angajament de partea sa. banca intermediarului este cea care va aviza beneficiarul secundar in legatura cu transferul acreditivului. Dupa deschiderea acreditivului, beneficiarul secundar va prezenta documentele prin banca sa, bancii avizatoare (notificatoare). La primirea documentelor, banca notificatoare va inlocui documentele beneficiarului secundar (in principal factura) cu cele ale primului beneficiar care vor fi emise pentru suma totala a acreditivului original. Dupa aceea, banca avizatoare va prezenta documentele bancii emitente, obtinand plata. La primirea banilor, banca va plati beneficiarului secundar suma care i se datoreaza, iar diferenta o va plati primului beneficiar. Daca acreditivul nu prevede altfel, el nu poate fi transferat decat o singura data, deci beneficiarul secundar nu poate transfera acreditivul unei parti terte. Acreditivul transferabil va fi deschis in aceleasi conditii si termeni cu ai acreditivului original cu exceptia: numelui solicitantului care, dupa caz, va fi primul beneficiar, suma si pretul unitar pot fi mai mici pentru a permite comisionarului sa-si ia profitul (comisionul), data expirarii acreditivului si ultima data de livrare vor fi anterioare celor din acreditivul original. Acreditivul documentar netransferabil presupune faptul ca nu se mentioneaza alt beneficiar decat exportatorul. Acreditivul divizibil presupune mentiunea ca suma de incasat se imparte intre beneficiar si alte persoane indicate de acesta. Acreditivul indivizibil nu contine mentiunea de impartire a sumei de incasat, mentiune anterior indicata sau deductibila din contractele comerciale anexate documentelor de deschidere ale acreditivului. Acreditivul utilizabil total contine clauza in baza careia el se poate utiliza o singura data in mod total. Acreditivul partial sau platibil in transe se utilizeaza cand are loc livrarea esalonata a marfurilor, pentru fiecare transa fiind prevazuta atat cantitatea marfii cat si termenul de incasare. Fiecare livrare poate fi privita ca o operatiune distincta, diferita fata de celelalte. Daca marfa nu se expediaza la termenul stabilit, transa expirata nu va mai putea fi utilizata, yurmand sa se execute transele viitoare, fircare in termenul stabilit. Acest acreditiv este utilizabil mai ales in operatiunile comerciale solicitate in baza unui grafic strict de livrare, in functie de anumite consideratii ale cumparatorului cum ar fi desfacerea marfurilor primite anterior pentru acumularea sumelor necesare platii viitoarelor transe, aprovizionarea cu materii prime in functie de necesitatile de comsum, prelucrare sau revanzare, etc. Acreditivul documentar revolving este o varianta a acreditivului platibil in transe care se deschide numai pentru contravaloarea unei transe dintr-un contract de comert exterior si isi reintregeste valoarea pe masura utilizarii lui, pana la limita valorii la

care a fost deschis. La deschiderea acreditivului revolving se indica expres valoarea transei si termenul de valabilitate pentru fiecare transa in parte. Modul de incarcare a transei se poate stabili in functie de timp (in sensul ca valoarea initiala se reintregeste lunar, trimestrial, de un numar de ori intr-un interval) sau in functie de valoare (de exemplu, cote determinate pana se atinge valoarea globala a acreditivului). Acreditivul documentar revolving este avantajos pentru cumparator atunci cand tranzactia este de valoare ridicata (putandu-se folosi valori mici de creditare, cumparatorul imobilizand sume mai putin "compresive" asupra activitatii si cu costuri mai mici decat cel al mai multor acreditive cumulate pentru aceeasi tranzactie), cu livrari in transe (permitand si o judicioasa esalonare a livrarilor, simplificand si activitatea administrativa), deschiderea acreditiului realizandu-se o singura data, iar pe masura utilizarii transei, acreditivul se poate utiliza in continuare pentru transele viitoare (vanzatorul avand si siguranta livrarii intregii productii realizate pentru obtinerea valorii total a acreditivului). Acreditivul utilizabil prin cambii este forma de plata in care cambia la termen este trasa asupra bancii care are sarcina sa execute acreditivul (banca platitoare). Prin tragerea cambiilor la termen, se obtine de catre vanzator angajamentul irevocabil, cu conditia ca documentele prezentate sa fie in conformitate cu acreditivul. Acest acreditiv este oportun atunci cand exportatorul, neavand incredere in cumparator, trage cambii, de regula nu asupra acestuia, ci asupra unei banci. Acreditivul cu clauza rosie (red clause) reprezinta o favoare speciala acordata vanzatorului (exportatorului) de catre importator, care permite bancii ordonatoare (sau celei confirmatoare) sa-i avanseze beneficiarului, in contul viitoarei livrari, o parte din valoarea afacerii (un avans inainte de inceperea livrarii marfii). Avansul pe care il primeste exportatorul (reprezinta o cota procentuala din valoarea acreditivului sau, mai rar, intreaga valoare a acestuia si este deductibil din valoarea reglementarii finale si rambursabil in caz de neexecutare a contractului), acordat pe riscul si raspunderea bancii ordonatoare, ii permite acestuia sa efectueze aprovizionarea cu materii prime, sa angajeze forta de munca, etc. in functie de interesele acestuia sau de interese comune stabilite contractual, in vederea efectuarii exportului. Importatorul, realizand astfel o operatiune de finantare a exportului, poate solicita de la exportator o garantie pana la livrarea marfurilor si depunerea documentelor respective. Este utilizat in special in operatiubnile de intermediere, cand exportatorul are mai multi furnizori locali, care trebuie platiti cash la livrare, sau marfurile sunt procurate de la licitatii locale cu plata pe loc, in acest caz avansul trebuind sa acopere contravaloarea marfurilor livrate. Acreditivul documentar subsidiar consta in aceea ca, pe baza unui acreditiv extern pe care l-a primit de exportator, acesta urmeaza sa deschida pe piata interna un acreditiv intern in favoarea unui producator de marfuri (sau posesor al acelor marfuri), fiind o alternativa la acreditivul transferabil fiind utilizat in locul acestuia atunci cand acreditivul original nu cuprinde clauza de transferabilitate sau beneficiarul principal doreste sa schimbe termenii din acreditivul original. In acest caz, beneficiarul principal, care poate fi o casa de comert care face reexport, va cere bancii sale sa deschida un acreditiv in favoarea beneficiarului secundar, care "se va sprijini" pe acreditivul original. Acreditivul original si acreditivul back-to-back sunt independente unul de celalalt, intre ele neexistand nici o legatura juridica, chiar daca fac parte din una si aceeasi operatiune comerciala, tranzactia de acest fel efectuandu-se de banca pe baza a doua acte juridice distincte. Acest acreditiv se utilizeaza in situatiile in care exportatorul nu este el insusi producatorul/ posesorul marfurilor ce urmeaza sa se exporte. De exemplu, daca o banca locala primeste un acreditiv deschis la un

exportator in favoarea furnizorului local, il va plati pe acesta din urma, ca urmare a livrarii de marfuri si depunerii documentelor conforme cu acreditivul. Acreditivul documentar back-to-back (denumit si acreditiv ajutator sau sprijinit spate-in-spate) este un acreditiv de import deschis pe baza unui acreditiv de export, aceasta forma de acreditiv fiind utilizata in operatiunile de reexport sau de intermediere pe piata locala. Desfasurarea normala a platilor necesita o corelatie stransa intre termenele de livrare, de plata si cele de valabilitate ale acreditivului. Exista doua forme de acreditiv back-to-back reprezentate de acreditivul concordant, cand deschiderea acreditivului subsidiar necesita aceleasi documente ca si acreditivul original si acreditivul neconcordant cand acreditivul original, dupa schimbarile de facturi si, daca este cazul, de cambii, nu poate fi utilizat cu documentele necesare acreditivului subsidiar. Principalele avantaje prezentate de acest tip de acreditiv sunt: permite intermediarilor cu capacitate financiara mai redusa sa realizeze tranzactii internationale de valoare ridicata, da siguranta cumparatorului final, initiatorul poate angaja operatiuni de transport, vamale, etc., se pot schimba conditiile din acreditivul original, alegandu-se, de exemplu, alte termene de plata. In cazul in care cele doua parti implicate in derularea finala a tranzactiei se cunosc, marfa este expediata direct de la primul la ultimul. Documentele sunt expediate la banca exportatorului, acesta procedand, daca este cazul, la schimbarea facturii sau a altor documente potrivit conditiilor din primul acreditiv. Spre deosebire de acreditivul transferabil, la acreditivul back-to-back, cumparatorul nu este neaparat la cunostinta ca operatiunea se deruleaza printr-un intermediar (comisionar). Pe de alta parte, in cazul acreditivului transferabil, comisionarul si banca nu au nici o obligatie, cu exceptia cazului in care se confirma acreditivul, in timp ce la acreditivul back-to-back ei au obligatiile si raspunderile depline de la orice acreditiv. Cesionarea acreditivului documentar se practica atunci cand nu este posibila utilizarea acreditivului transferabil sau cel back-to-back pentru a transfera in conditii de siguranta acreditivul in favoarea unui tert. Astfel, intermediarul in favoarea caruia s-a deschis un acreditiv, poate ceda in totalitate sau numai partial dreptul de creanta dobandit prin acreditiv unui tert, exportatorul real. In general, declaratia de cesiune se face in scris, precizandu-se suma la care se refera, si este prezentata de catre beneficiarul acreditivului (cedentul) bancii sale, care notifica cesiunea beneficiarului acesteia, putand astfel sa si confirme acreditivul. Banca precizeaza cesionarului ca va varsa direct suma cedata, dupa realizarea acreditivului, daca toate conditiile privind utilizarea acreditivului vor fi indeplinite. Spre deosebire de acreditivul transferabil, in cazul cesiunii, cesionarul nu poate utiliza creditul el insusi. Daca beneficiarul acreditivului nu doreste sau nu este in masura sa utilizeze acreditivul, prezentand documentele necesare, cesionarul nu va putea fi creditat cu suma ce ii revine. Acreditivul documentar de rambursare reprezinta ordinul scris emis de catre banca (ordonatoare) unei banci corespondente din strainatate, la care are cont si disponibil valutar, pentru ca aceasta sa puna la dispozitia unei terte banci o suma determinata. Din aceasta suma, banca terta va rambursa o suma ca urmare a executarii unui acreditiv sau a unui ordin de plata pe care l-a primit de la banca ordonatoare. Banca terta, in calitatea ei de banca acreditata, este avizata de deschiderea in favoarea ei a acreditivului de rambursare. Acreditivul documentar reciproc are mai multe forme de manifestare si este specific operatiunilor de contrapartida, in care efectuarea unui import este legata de realizarea unui export din tara importatoare in tara exportatoare. Cele mai utilizate sunt acreditivul documentar reciproc simplu, corespunzator caruia fiecare partener include in documentele de deschidere a acreditivului clauza "de intrare in vigoare"

prin care exportatorul beneficiar poate incasa contravaloarea marfii livrate odata cu depunerea documentelor, cu respectarea stricta a conditiilor contractuale. Suma astfel incasata va fi utilizata pentru acoperirea contrapartidei sau, pana la achitarea importului, pentru alte scopuri. Aceasta forma prezinta riscul nelivrarii la termenul convenit (sau deloc) a contrapartidei. O alta forma este acreditivul documentar reciproc "a valoir" (de valoare) care contine o clauza de valoare (a valoir) prin care disponibilitatile valutare create de unul din acreditive sunt utilizate pentru acoperirea unui alt acreditiv, iar plata se face numai in limita valorii efectiv utilizate. Prin urmare, pe de o parte, acreditivul de import are o valoare limitata la valoarea acreditivului de export, iar pe cealalta parte, exportatorul beneficiar al acreditivului reciporc nu poate expedia marfurile si utiliza acreditivul daca partenerul nu a deschis la timp contracreditul respectiv corespunzator, deoarece primul acreditiv nu intra in vigoare decat la deschiderea celui de-al doilea. O alta forma este acreditivul documentar reciproc escrow care cuprinde, pe langa clauza de intrare in vigoare clauza a valoir si o clauza de garantie, prin care banca emitenta isi asuma angajamentul ferm si neconditionat de a efectua plata in valuta in cazul in care acreditivul partenerului expira, neutilizat total sau partial, deci daca partenerul in contrapartida nu livreaza in termenul convenit tot lotul sau renunta la livrarea lui. Acreditivul escrow sa exportatorului mai multa siguranta ca livrarea va avea locd in conformitate cu contractul incheiat, in caz contrar acesta recuperand de la banca, in valuta, contravaloarea livrarii sale. .................................... Ultima modificare: 20.Iunie.2003

The global provider of secure financial messaging services


Search sw ift.com

About SWIFT

o o o o o o o

Company information Community Publications Careers at SWIFT Partner Corner Press room Legal

Solutions

o o o o o o o o o o o o

By customer By business area Applications Standards Messaging Connectivity A to Z Release timeline Pricing Industry initiatives Partner programme Sales contacts

Ordering

o o o o o o o o o o o

Join SWIFT Order products and services Change configuration Terminate and deactivate Security Officers Service Administrators Ordering for partners Track your orders Billing information Pricing Sales contacts

Support

o o o o o o o o o

A to Z Billing information Case manager Configuration browser Distributed architecture Documentation Download centre Dropbox Knowledge base

o o o o o o o o

Leased line usage Operational status Secure channel Self-help guide Support contacts Support newsletters Support packages User category simplification

Training

o o o o o o o o

Course schedule SWIFT eTraining Web class On-site training Training topics Newsletter registration My SWIFT Training Training contacts

Events

o o o o

Events calendar Sibos 2009 Sibos 2008 Events contacts

Contacts

o o o o o o o

SWIFT offices Press office Sales contacts Support contacts Training contacts Events contacts Feedback form

Customer log in

Home Solutions Standards News Archive SWIFT UCP 600 Usage guidelines

Solutions

By customer By business area Applications Standards o Business transactions o Implementing standards o Standards Releases o Community relationships o More information o Standards Forum Messaging Connectivity A to Z Release timeline Pricing Industry initiatives Partner programme Sales contacts

SWIFT UCP 600 Usage Guidelines


Exceptional update to achieve alignment Published on 12 January 2007 During its 24-25 October 2006 meeting, the ICC Commission on Banking Technique and Practice approved new UCP 600 rules for documentary credits. These rules will take effect on 1 July 2007. With the purpose to remain aligned with the new UCP 600 from this date onward, the 'SWIFT UCP 600 Guidelines' provide guidance to banks on how to use todays category 7 standards in compliance with UCP 600. Traditionally, SWIFT groups all its MT standards changes in one annual standards release, usually in October or November. In 2007, this will be on 27 October. In other words, the 1 July 2007 effective date of the UCP 600 does not coincide with the implementation date of SWIFTs Standards Release 2007. This means that the only way to let the ICC and SWIFT live dates coincide and to publish how the UCP 600 affects category 7 standards was by issuing 'SWIFT UCP 600 Guidelines' that financial institutions can start using as soon as the UCP 600 rules go live. All guidelines are based on the use of narrative text in existing fields. This should ensure a seamless transition to the new rules. The November 2006 SWIFT release caters for the UCP 600 using todays existing category 7 messages. A new mandatory field 40E Applicable Rules contains codes to indicate adherence to specific rules. Other changes as described below will be implemented in October 2007. James Wills, Head of Trade Services Standards Development at SWIFT notes, The difference in dates for UCP 600 (1 July 2007) and the annual SWIFT Standards Release (November 2006 and October 2007) has provided something of a challenge. However, SWIFT has worked with the industry to develop this approach to managing the issue, so that the community will be able to work successfully with the dates and guidelines. The SWIFT UCP 600 Guidelines will be reflected in the official Standards Release 2007 documentation (Standards Release Guide and User Handbook) of 27 October 2007.

Changes that financial institutions can use from 1 July 2007

1. Date and place for presentation of documents under a credit a) Field 31D Date and Place of Expiry of the MT 700, 705, 710, 720 and 740 The definition of this field should be interpreted as follows: This field specifies the latest date for presentation under the documentary credit and the place where documents may be presented. This guideline does not change the usage of this field.

b) Field 41a Available With... By... of the MT 700, 705, 710 and 720 The definition of this field should be interpreted as follows: This field identifies the bank with which the documentary credit is available (the place for presentation) and an indication of how the credit is available. This guideline does not change the usage of this field. 2. Expiry dates in reimbursement authorizations (or amendments thereof) a) Field 31D Date and Place of Expiry of the MT 740 The following usage rule should be added: This field should not be used to specify the latest date for presentation of a reimbursement claim or an expiry date for the reimbursement authorization. b) Field 72 Sender to Receiver Information of the MT 740 The following usage rule should be added: Any latest date for a reimbursement claim or an expiry date for the reimbursement authorization should be indicated in this field and not in field 31D. c) Field 31E New Date of Expiry of the MT 747 The following usage rule should be added: This field should not be used to specify a new latest date for presentation of a reimbursement claim or a new expiry date for the reimbursement authorization. d) Field 72 Sender to Receiver Information of the MT 747 The following usage rule should be added: Any new latest date for a reimbursement claim or a new expiry date for the reimbursement authorization should be indicated in this field and not in field 31E. 3. Details about the disposal of documents in a notice of refusal Any details regarding the disposal of documents for which the two existing code words HOLD and RETURN in field 77B Disposal of Documents of the MT 734 Notice of Refusal cannot be used, must reflect the content of article 16.c of UCP 600 as follows: a) The code word NOTIFY, to signify that The issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver. b) The code word PREVINST, to signify that The bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter. Because the contents (including code words) of field 77B Disposal of Documents of the MT 734 are not centrally validated (ie, checked) by SWIFTNet, users may start using the above codes as of 1 July 2007 (live date of UCP 600). Alternatively, field 77B may contain a narrative text, reflecting the content of article 16.c of UCP 600. Please refer to the usage guidelines section of field 77B of the MT 734 for further details.

SWIFT

2009