Sunteți pe pagina 1din 1

Actele necesare pentru constituirea unei asociatii sau fundatii sunt: a.

Actele de identitate valabile (originale si copii): buletine,

carti de identitate, pasapoarte, legitimatii oficiale cu stampila si fotografia posesorului doi martori cu actele de identitate enumerate mai.

b. Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei; valabila 3 luni de la eliberare-perioada n care denumirea e rezervata. (art. 48ROMJ nr.954/B/C/ 26.04.2000). c. Actul doveditor al sediului: act de proprietate,

contract de nchiriere etc.

d. Actul doveditor al patrimoniului initial dovada varsamntului facut la banca; e. Autorizatiile administrative prealabile n cazul n care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru nfiintare legala. ATENTIE! Numarul de asociati va fi de minimum 3 persoane. a cel mult 1/4 din componenta sa.

Consiliul director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei/fundatiei, dar n limita Cenzorul nu va face parte din consiliul director. Pentru asociatiile/fundatiile cu mai mult de
100 de membri, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie asociati. Patrimoniul initial al asociatiei va fi n valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei. Va fi alcatuit din aportul n natura si/sau n bani al asociatilor . La fundatii patrimoniul initial va fi n valoare de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.

f. La Judecatoria n a carei circumscriptie teritoriala si stabileste asociatia sediul , pentru nscrierea n Registrul asociatiilor si fundatiilor:

exemplare originale si cte 2 copii legalizate de pe actul constitutiv si statutul


asociatiei/fundatiei;

actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii - M.J.; autorizatiile administrative prealabile, n cazul n care sunt cerute prin lege.