Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr.

r. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV Analiza pozitiei financiare Studii de caz A. Analiza structurii patrimoniului (activelor) si surselor de finantare (capitalurilor si datoriilor) n vederea analizei detailate a structurii activelor i a surselor de finanare la ALFA S.A., informaiile din bilanul contabil au fost prelucrate i sintetizate n urmtorul tabel, calculandu-se ratele de structura:

Ratele de structura activ 1. Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/AT 1.1. Rata imobilizrilor necorporale = Imobilizari necorporale/AT 1.2. Rata imobilizrilor corporale = Imob. Corporale/AT 1.3. Rata imobilizrilor financiare = Imob. Financiare/AT 2. Rata activelor circulante =Active circulante/AT 2.1. Rata stocurilor = Stocuri/AT 2.2. Rata creanelor =Creante/AT 2.4. Rata disponibilitilor bneti i a plasamentelor =Disponib./AT Rate de structura - pasiv 1. Rata stabilitii financiare = Capital permanent / PT 2. Rata autonomiei financiare globale = Capital propriu / PT 3. Rata datoriilor pe termen scurt =DTS/PT 4. Rata indatorarii globale = DT/PT

0 68,02 % 0,00% 60,82 % 7,2% 31,98 % 15,76 % 9,03% 7,18% 71,64 % 47,21 % 26,10 % 50,53 %

1 73,59% 0,00% 63,53% 10,06% 26,55% 9,26% 11,84% 5,45%

77,60% 22,91% 21,67% 76,36%

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV Activele imobilizate detin ponderea cea mai mare peste 65% - in perioada analizata inregistrand o crestere de la 68% la 73,5%, ceea ce situeaza firma inr-un sector productiv. Activele circulante inregistreaza o diminuare a ponderii in cadrul resurselor economice de la 31,9% la 26,5%. Interesant este ca dintre activele circulante, stocurile inregistreaza o diminuare a ponderii de la 15,76% la 9,26%, in favoarea creantelor care cresc de la 9,03% la 11,84% . Aceasta situatie poate reflecta o mai buna gestionare a stocurilor si una mai defectuoasa a creantelor sau o restrangere a dimensiunii exploatarii datorata micsorarii cererii. Din analiza ratelor de structur a surselor de finanare, reiese faptul c n ntreaga perioada analizat firma prezint o stabilitate financiara ridicata, ponderea capitalurilor permanente n totalul surselor de finantare fiind de 71%, respectiv 77%. n ceea ce privete autonomia global, ponderea capitalurilor proprii n totalul surselor de finanare nregistreaz o diminuare constant; astfel, n anul curent fa de anul precedent, ponderea capitalurilor proprii s-a diminuat cu 24,30%. Aceasta reprezinta o crestere a ponderii finantarii externe, ceea ce majoreaza riscul financiar al firmei; situatie normala intr-un proces investitional sustinut. Daca in perioada precedenta sursele interne de finantare reprezentau 47,21%, iar datoriile totale se ridicau la 50,53%, finantarea fiind proportionala, in anul urmator structura de finantare este mult disproportionata. Utilizarea neperformanta a capitalurilor atrase poate determina manifestarea riscului de insolvabilitate probabil.

B. Analiza activului (patrimoniului) net si a finantarii acestuia mii lei Modificare 1 (%) 13.95 4 54 13.85 4 47

Nr.crt. 1 Active imobilizate 1.1 necorporale 1.2 corporale 1.3 financiare totale

Indicatori

0 14.720 12 1 14.564 35

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV 2 Active circulante 2.1 stocuri 2.2 creante 2.3 disponibilitati 3 ACTIV TOTAL (1+2) 4 DATORII TOTALE datorii pe termen scurt datorii pe termen lung ACTIV NET (3-4), din care finantat pe 5 seama: 5.1 Capital social varsat 5.2 Prime de capital Rezerve (legale, statutare, din conversie, 5.3 din reevaluare, etc.) 5.4 Rezultat nerepartizat 5.5 Alte elemente de natura capitalurilor proprii 13.311 5.257 4.759 3.295 28.031 2.776 2.776 0 25.255 681 0 19.090 5.468 0 13.60 2 6.821 4.421 2.3 60 27.55 6 3.417 3.417 0 24.13 9 4.136 0 18.61 4 1.374 0

98,30% 123,09% 95,59% 607,34% 97,5% 25,12%

Din analiza evolutiei activului net putem observa o scadere cu 4.41% in perioada curenta, evolutie inregistrata datorita reducerii activului total cu 1,7%, concomitent cu o crestere a datoriilor totale de 23,09%. Activele circulante inregistreaza o evolutie crescatoare constanta, determinata in special de cresterea stocurilor .Cresterea stocurilor de produse finite este apreciata ca un fenomen negativ intrucat marfurile nevandabile isi diminueaza valoarea in timp. Se constata o modificare a structurii finantarii, in perioada curenta firma majorand capitalul social, astfel incat ponderea mai ridicata a finantarii din profitul obtinut in perioada anterioara se transfera capitalului social. Rezervele firmei raman relative ridicate, desi se observa o diminuare a acestora. Desi modificarea negativa a activului net nu este importanta, poate fi un semnal de alarma privind situatia exploatarii si a gestionarii activelor, acestea impunand modificarile observate in structura finantarii activului net.

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV

C. Analiza echilibrului financiar C.1. Analiza corelatiei fond de rulment-necesar fond de rulment-trezorerie neta Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate Fond de rulment (3-4) Active circulante Disponibilitati si plasamente Active circulante, exclusiv disponibilitati (6-7) Obligatii curente (Datorii pe termen scurt, exclusiv credite de trezorerie) Nevoia de fond de rulment(89) Trezoreria neta (5-10) 23.380 0 23.380 13.790 9.590 12.384 2.593 9.791 2.655 7.136 2.454 0 1 25.238 0 25.238 14.720 10.518 13.311 3.295 10.016 2.776 7.240 3.278 Modificare (%) 107,95% 107,95% 106,74% 109,76% 107,48% 102,29% 104,5% 101,45% 133,77%

Fondul de rulment inregistreaza o evolutie crescatoare in perioada analizata, majorandu-se cu 9.76%. Cauzele se observa prin corelarea ritmurilor de evolutie a capitalurilor permanente si activelor imobilizate, respectiv ICapital permanent > IActive imobilizate .Aceasta situatie poate fi apreciata ca favorabila, crescand finantarea exploatarii din surse stabile, in plus, se observa ca necesarul de fond de rulment inregistreaza un ritm de crestere inferior, de 1,45%, degajand astfel un surplus de lichiditati necesar acoperirii nevoilor de trezorerie.

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV Se remarca structura FR, respectiv faptul ca acesta este format exclusiv din fond de rulment propriu, neexistand surse imprumutate. Analiza formarii NFR trebuie aprofundata (chiar daca variatia acestui indicator nu este ampla), pentru a fi identificate posibile situatii anormale privind gestionarea stocurilor si creantelor, respectiv a obligatiilor curente catre furnizori, buget de stat si personal (argument: IObligatii curente > IStocuri+Creante ).

C.2. Analiza echilibrului pe baza ratelor de echilibru financiar Indicatori Rata de finantare a stocurilor =Fond de rulment/ Stocuri Rata de finantare a activelor circulante = Fond de rulment / active circulante Rata de finantare a necesarului de fond de rulment = Fond de rulment /NFR Rata de autofinantare a activelor =capital propriu /(Active fixe +Active circulante) Rata datoriilor =1- Rata de autofinatare a activelor 2.14 0.77 1.34 0.89 0.11 0 2.00 0.79 1,45 0.90 0.10 1

Rata de finanare a stocurilor (Rfs) are valori anuale egale si mai mari de 2, ceea ce ar reprezenta o finanare integrala a stocurilor, dar si a unei parti a creantelor. Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulante sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare, restul acoperindu-se din resurse ciclice de exploatare(pasive curente, respectiv obligatiile curente ale firmei). Rata de autofinantare a activelor are un nivel foarte bun, de cca. 90%, capitalul propriu reusind sa acopere activele fixe si o parte din activele

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV circulante. Astfel, numai 10% din active raman a fi acoperite din finantare externa, ceea ce semnifica un risc financiar redus al firmei. Aceeasi situatie este reflectata si de nivelul ratei datoriilor, care reprezinta rata complementara a ratei de autofinantare a activului.

D. Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante la firma BETA S.A. se va efectua pe baza datelor din tabelul de mai jos, folosind metoda substituirilor in lant, pe baza modelului predat la curs si regasit si in sursele bibliografice. Nr. Indicatori crt . 1 Cifra de afaceri (lei) 2 2.1 2.2 3 4 5 0 1 72.50 0 38.50 0 22.33 0 16.17 0 191,2 110,9 80,3 Indici (%) 103,57% 118,46% 117,52% 119,77% 114,4% 113,51% 115,70%

70.00 0 Sold mediu al activelor circulante, 32.50 din care: 0 -Stocuri 19.00 0 -Creante 13.50 0 Durata de rotatie a activelor circulante (Dz)-zile 167,1 Durata de rotatie a stocurilor (Dzst) -zile 97,7 Durata de rotatie a creantelor(Dzcr) -zile 69,4

Rezultatele obtinute in urma cuantificarii modificarii indicatorului Dz si a influentelor factorilor sunt:

Dz = 191,2 167,1 = + 24,1 zile


Din care, datorita: 1. CA = -5,72 zile

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV 2. Ac = + 29,82 zile 2.1 St = +16,57 zile 2.2 Cr = + 13,25 zile In cazul analizat se poate observa o incetinire a vitezei de rotatie a activelor circulante, exprimata in zile, cu 24 zile, datorita unui ritm de crestere mult mai accentuat al activelor circulante, comparativ cu cel al cifrei de afaceri.

Observam ca cifra de afaceri are o influenta pozitiva in sensul reducerii cu aproape 6 zile a duratei de rotatie a activelor circulante, influenta datorata cresterii cu 3,57% a cifrei de afaceri. In timp ce cifra de afaceri a evoluat pozitiv, activele circulante ale S.C. BETA S.A. au inregistrat in perioada curenta un trend crescator, fapt ce a determinat un impact negativ asupra Dz, acesta crescand cu cca. 30 zile. Concret, tendinta crescatoare a nivelului activelor circulante reprezinta principala cauza a incetinirii vitezei de rotatie a acestora, iar descompunerea pe influenta stocurilor si creantelor releva aportul negativ relativ echilibrat al ambelor elemente. Stocurile inregistreaza o crestere de cca. 17%, determinand o prelungire a duratei de rotatie a activelor circulante cu 16 zile. Situatia reflecta o gestionare mai putin eficienta a stocurilor, existenta unor stocuri cu miscare lenta sau depreciate. In aceeasi perioada, la situatia nefavorabila creata de cresterea stocurilor participa si creantele. Cresterea lor cu cca. 19%, in paralel cu o crestere cu numai 3 % a cifrei de afaceri, releva ingreunarea recuperarii de la clienti sau alti debitori a sumelor de incasat, aferente perioadei anterioare. Consecintele directe ale incetinirii vitezei de rotatie a activelor circulante se materializeaza in imobilizarea de active circulante:

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV E(I) = (Dz1 Dz0 ) *CA1/360 = + 4.853,5 lei Consecintele indirecte1 ale dinamicii duratei de rotatie a activelor circulante se regasesc in modificarea: cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri rezultatului curent al exercitiului rezultatului net al exercitiului

E. Analiza lichiditatii si solvabilitatii Indicatori Rata lichiditatii generale (curente) =Active circulante / Datorii curente Rata lichiditatii rapide =(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente Rata lichiditatii imediate= Disponibilitati (inclusiv investitii financiare pe termen scurt) / Datorii curente Rata solvabilitatii patrimoniale =Capital propriu / (Capital propriu + Credite) Rata solvabilitatii globale =Active totale / Datorii totale 0 4.80 2.90 1.19 1 10.1 2 1 3.98 1.98 0.69 1 8.10

Lichiditatea generala depaseste nivelul minim de siguranta, de 1,8 2, asigurand astfel o capacitate sporita pentru plata obligatiilor scadente pe termen scurt. Aceasta reprezinta pentru creditorii firmei asigurarea recuperarii sumelor imprumutate, insa, in acelasi timp, excesul de active curente, comparativ cu datoriile curente, poate reflecta o situatie negativa privind eficienta utilizarii activelor. Rata lichiditatii rapide se situeaza, de asemenea, mult deasupra nivelului minim admis, permitand astfel achitarea oricaror obligatii curente de plata la scadente. Nivelul creantelor si disponibilitatilor este de cca. 3 ori, respectiv de cca. 2 ori mai mare decat datoriile curente, in perioadele analizate. Exista posibilitatea ca firma sa aiba dificultati

A se vedea cursul predate si sursele bibliografice

Analiza economico-financiara II Curs Lect. univ. dr. Tutui Daniela Economie generala (Politici) An IV in recuperarea unor creante, ceea ce ar trebui sa determine o atentie sporita in incheierea unor relatii comerciale si in urmarirea derularii acestora. Nivelul ridicat al ratei lichiditatii imediate reflecta o capacitate de plata mare, dar si potentialul firmei in asigurarea unei cresteri a activitatii. Totusi, mentinerea unui nivel excedentar al lichiditatilor in conturi releva incapacitatea firmei de a-si gestiona lichiditatile. Rata solvabilitatii patrimoniale, utila in informarea creditorilor bancari, indeosebi, arata ca firma nu utilizeaza credite in finantarea activitatii. Rata solvabilitatii globale inregistreaza valori mari, cu mult peste nivelul de 1,5 care ar reflecta un risc de insolvabilitate, deoarece nivelul datoriilor in finantarea activitatii este foarte redus.