Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

gradul didactic. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă. 2 . 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. se vor repartiza. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. de regulă.S.2012. Constanţa – 0241/618.J.J. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. statut.cadre didactice din unitatea de învăţământ.J.b. gradul didactic. Comisiile din centrele de comunicare .unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .S.cadre didactice din unitatea de învăţământ. Constanţa. telefon mobil personal. la I. specialitatea. numele şi prenumele cadrului didactic.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). Constanţa) până la data de 27.S.J.880 sau la registratura I. funcţia. Constanţa în format electronic (pe Forumul I.11. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. Constanţa – 0241/618. funcţia. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. de regulă.S.J. de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare. telefon mobil personal. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite.S.11.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi . Se va utiliza fontul Times New Roman.S. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. specialitatea.880 sau la registratura I. Se va utiliza fontul Times New Roman.S. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . se vor repartiza. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. numele şi prenumele cadrului didactic.J. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. Comisiile din centrele de examen .2012.J. c. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică).J. Constanţa) până la data de 27.S. statut. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. Constanţa.

Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. Pentru realizarea activităţilor prevăzute. până în data de 27. a. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.2012 (b) Matematică : 6. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013. În acest sens. 6 decembrie 2012. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare.12. în intervalul orar 9.12.2. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. Constanţa. 3.11. completează un angajament de confidenţialitate. evaluărilor şi concursurilor. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare.J. Nu se admit contestaţii.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12.2012.S.00-10.00 şi durează 2 ore. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.30. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. 3 . Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a. b. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare. pe Forumul I. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. respectiv.

parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. respectiv matematică. prin SMS.00. în intervalul orar 9. prin SMS.J.. i) persoana de contact din centrul de comunicare. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română. la secţiunea creată cu acest scop. pe hard-disk. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. 4 . în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea.30-10. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. în ziua de 4 decembrie. se dezactivează conexiunea la internet. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte.00–9. în fiecare dintre centrele de comunicare.30.00.30. varianta de subiect.S. în fiecare dintre zilele de concurs. fax sau în format letric). în intervalul orar 9.b. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. pe Forumul I. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. în intervalul orar 13. respectiv 6 decembrie 2012. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. începând cu ora 8. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. Constanţa. e) f) după dezarhivare.30. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare.00-13. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă.

.18. b.unitate de învăţământ. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare.cu părinţii elevilor claselor a VIII-a. Constanţa. Termen: 14 . evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche.disciplină/clasă/clase. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : .12. până la ora 14.2012. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. Termen: 13 .disciplină/clasă/clase.12. pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. fax sau în format letric).00. În cazul în care nu este posibil acest lucru. . în format electronic (pe adresa de e-mail a I. . în data de 12.12.J. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. la secţiunea creată cu acest scop. Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .00.S.Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I.unitate de învăţământ.J.inspectorat şcolar. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12. 5. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate. 4. isj-cta@isjcta. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate. Constanţa. prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare.S. Rezultatele evaluării a.18.2013 5 . Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). în intervalul orar 14.2012.30-15.01.00. De asemenea.ro). până în ora 12. . . Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare.2012 c.inspectorat şcolar. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a.

metafora. în anul şcolar 2012-2013. 7 .2010.E. schimbarea valorii gramaticale). Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I. figurile de stil. lexical şi morfosintactic) într-un text dat. cuvinte polisemantice.S. sensurile cuvintelor în contexte diferite.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a. .T. elemente de limbă şi de stil în textul literar. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. familia de cuvinte.Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta. hiperbola. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. versul. enumeraţia. . a triftongilor şi a vocalelor în hiat. . Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. pornind de la cerinţele date.Texte nonliterare (texte publicitare.S. construcţii pleonastice. eul liric). rima. .M.C.M. . articolul de ziar/de revistă.606/31. .categorii semantice studiate: sinonime.E. 6 .08.801/31. ritmul.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. .2. strofa). . antiteză). repetiţia.T. cuvinte derivate. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. epitetul. nr. compuse sau obţinute prin conversiune. antonime. I. .1.6. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O. nr. regionalisme şi neologisme în texte date. alegoria.despărţirea cuvintelor în silabe. ştirea).ortografierea diftongilor. omonime. repetiţia fonetică/aliteraţia. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. .valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic. versificaţia. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I.Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea.arhaisme. piciorul metric.Trăsăturile specifice genului liric.C.08. Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O. 5. 4. comparaţia.Elemente de versificaţie (măsura. compunerea. . anunţul. a ortografiei şi a punctuaţiei. Limba si literatura română I. .

corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar. Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. . continuarea unor dialoguri. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. structurarea detaliilor în jurul ideii principale. .. interjecţia).într-o descriere/într-un portret.redactarea unor scurte naraţiuni.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric.1. II.prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. lizibilă şi corectă.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev.părţile de vorbire flexibile (verbul. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . plane. persoană . relaţii şi funcţii sintactice. semnificaţia titlului. adaptându-le la situaţia de comunicare . redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. elemente de versificaţie etc. numeralul. scrierea îngrijită. conjuncţia. Matematică II. figurile de stil studiate. Prof. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord.2.3. social sau cultural). II. prepoziţia. . drepte. funcţii sintactice studiate în clasele V-VII. dispunerea în pagină a diverselor texte.Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . Din materia clasei a VIII-a : Algebră . . I. I. substantivul/articolul. cu scopuri şi destinaţii diverse. pronumele.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal.peisaj. părţile componente ale unei compuneri. Redactarea diverselor texte. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor .Puncte.4. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat).elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. Petre Purcărea 7 . pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful