Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

S. la I.11. Constanţa.S. statut. de regulă. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. Constanţa) până la data de 27. se vor repartiza. gradul didactic.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică).J. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.J. numele şi prenumele cadrului didactic. Comisiile din centrele de comunicare .2012. Comisiile din centrele de examen . specialitatea. Constanţa. de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare.S.J.J. 2 .880 sau la registratura I.2012. telefon mobil personal.cadre didactice din unitatea de învăţământ.S. Se va utiliza fontul Times New Roman.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi . Se va utiliza fontul Times New Roman. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .J.S.J. numele şi prenumele cadrului didactic. gradul didactic.S.J. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. specialitatea.11.S. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . Constanţa în format electronic (pe Forumul I. statut. telefon mobil personal.cadre didactice din unitatea de învăţământ. funcţia. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .S. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. Constanţa – 0241/618. funcţia.J.880 sau la registratura I. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .b. se vor repartiza. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). Constanţa – 0241/618. c. Constanţa) până la data de 27. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. de regulă.

Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a.2012. În acest sens.30. 6 decembrie 2012. 3 . La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8.12.00-10. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. respectiv.12. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. în intervalul orar 9.11. Constanţa. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare. Nu se admit contestaţii. Pentru realizarea activităţilor prevăzute. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. evaluărilor şi concursurilor.J. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. până în data de 27. completează un angajament de confidenţialitate.2012 (b) Matematică : 6. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. 3. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. b.2. a. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.S. pe Forumul I.00 şi durează 2 ore.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr.

. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar. fax sau în format letric).00–9. e) f) după dezarhivare. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013.S. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12. în fiecare dintre zilele de concurs.30. se dezactivează conexiunea la internet.00. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.J.00. în intervalul orar 13. în ziua de 4 decembrie. în intervalul orar 9. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. respectiv matematică. în intervalul orar 9. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare.b. Constanţa. pe Forumul I. varianta de subiect. prin SMS. la secţiunea creată cu acest scop. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă.00-13.30-10. începând cu ora 8. respectiv 6 decembrie 2012. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg.30. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare. pe hard-disk.30. i) persoana de contact din centrul de comunicare. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. 4 . prin SMS. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. în fiecare dintre centrele de comunicare.

inspectorat şcolar.00.J. fax sau în format letric).2013 5 . . De asemenea.S. isj-cta@isjcta. În cazul în care nu este posibil acest lucru. 4. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. . Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : . Termen: 13 . Constanţa. în intervalul orar 14. la secţiunea creată cu acest scop.30-15.12. Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .ro).cu părinţii elevilor claselor a VIII-a.12. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic. pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche. în data de 12. Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). . rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12.2012 c.12. până în ora 12.2012.18. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare.01. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate. 5.unitate de învăţământ.2012. în format electronic (pe adresa de e-mail a I. . în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.disciplină/clasă/clase.unitate de învăţământ. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate.J.inspectorat şcolar. b.Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I.disciplină/clasă/clase. până la ora 14. Constanţa.S. Termen: 14 .00. Rezultatele evaluării a. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a. . prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare.18.00.

6. eul liric).T. rima. antiteză). regionalisme şi neologisme în texte date. 5. . . .2. elemente de limbă şi de stil în textul literar.M. strofa).arhaisme.despărţirea cuvintelor în silabe.606/31. epitetul. pornind de la cerinţele date.M.Elemente de versificaţie (măsura. enumeraţia. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. familia de cuvinte. .Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. hiperbola.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea.S. versificaţia. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere.T.Texte nonliterare (texte publicitare.valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic. figurile de stil. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar.Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta.1. 4. .Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea. versul. . a triftongilor şi a vocalelor în hiat. compuse sau obţinute prin conversiune. 7 . . ritmul. I.2010. antonime.Trăsăturile specifice genului liric. metafora.S. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice. repetiţia. compunerea. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O.E. . 6 . articolul de ziar/de revistă.E. piciorul metric.801/31. schimbarea valorii gramaticale). Limba si literatura română I. sensurile cuvintelor în contexte diferite. în anul şcolar 2012-2013. .08. repetiţia fonetică/aliteraţia. omonime.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a.ortografierea diftongilor. . Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O. nr.C. . lexical şi morfosintactic) într-un text dat. cuvinte derivate. ştirea). . cuvinte polisemantice. a ortografiei şi a punctuaţiei. construcţii pleonastice.C. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate.08. anunţul. nr. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I.categorii semantice studiate: sinonime. comparaţia. alegoria.

. persoană . redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. II. plane.2. prepoziţia. Petre Purcărea 7 . relaţii şi funcţii sintactice. Prof. corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar. interjecţia).elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord. conjuncţia. Din materia clasei a VIII-a : Algebră . Redactarea diverselor texte.4. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat). dispunerea în pagină a diverselor texte. I. Matematică II.Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . .) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. funcţii sintactice studiate în clasele V-VII. . numeralul. drepte.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. social sau cultural). structurarea detaliilor în jurul ideii principale. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. pronumele. semnificaţia titlului. I. figurile de stil studiate. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text.Puncte. adaptându-le la situaţia de comunicare .peisaj. lizibilă şi corectă. cu scopuri şi destinaţii diverse. continuarea unor dialoguri. elemente de versificaţie etc. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor . pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal.părţile de vorbire flexibile (verbul. evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . substantivul/articolul.1.prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere.într-o descriere/într-un portret. părţile componente ale unei compuneri.3. .redactarea unor scurte naraţiuni. scrierea îngrijită.. Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013. II.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.