Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

Constanţa în format electronic (pe Forumul I. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. numele şi prenumele cadrului didactic.S. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. se vor repartiza. Constanţa – 0241/618.J.cadre didactice din unitatea de învăţământ.11. Constanţa.880 sau la registratura I.J.S. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. statut. 2 . Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. telefon mobil personal. se vor repartiza. telefon mobil personal. Comisiile din centrele de comunicare . 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. statut. Constanţa.J. Comisiile din centrele de examen . funcţia. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .J.cadre didactice din unitatea de învăţământ. Constanţa) până la data de 27. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. Constanţa – 0241/618.880 sau la registratura I. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite. gradul didactic. specialitatea.S. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . gradul didactic.S.J.2012. la I.J. c. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.b. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.J. Se va utiliza fontul Times New Roman. de regulă. numele şi prenumele cadrului didactic. Constanţa) până la data de 27. Se va utiliza fontul Times New Roman.J.S.S. funcţia.unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .11. specialitatea. de regulă.unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .S.S.2012.

pe Forumul I. respectiv.J.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr.S.00 şi durează 2 ore.12. în intervalul orar 9. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. a. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12. b. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.30.2012 (b) Matematică : 6. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.2. Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. completează un angajament de confidenţialitate. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor.00-10. Nu se admit contestaţii. 6 decembrie 2012. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. 3. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. Constanţa. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013.12. evaluărilor şi concursurilor. până în data de 27. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. 3 . În acest sens.2012. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. Pentru realizarea activităţilor prevăzute.11.

în ziua de 4 decembrie. prin SMS. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă. în fiecare dintre centrele de comunicare.30. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. fax sau în format letric). în intervalul orar 13. i) persoana de contact din centrul de comunicare. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. începând cu ora 8. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare. respectiv matematică.00. pe hard-disk.30. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română. în intervalul orar 9.00-13.. respectiv 6 decembrie 2012. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. în intervalul orar 9. pe Forumul I.S. 4 . g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs.30-10. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12.b. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. prin SMS.30. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare. se dezactivează conexiunea la internet.J. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. în fiecare dintre zilele de concurs. Constanţa. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar.00. varianta de subiect. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. la secţiunea creată cu acest scop. e) f) după dezarhivare.00–9. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg.

.30-15.12. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. Constanţa. De asemenea. b. 5. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche.inspectorat şcolar.unitate de învăţământ. Termen: 13 .18. Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). .cu părinţii elevilor claselor a VIII-a. 4.00.2013 5 .disciplină/clasă/clase.18. în data de 12. prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a. în format electronic (pe adresa de e-mail a I. Constanţa. isj-cta@isjcta.01.2012 c. la secţiunea creată cu acest scop.2012.00. până la ora 14. fax sau în format letric).Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I. Termen: 14 . . Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .00. până în ora 12. pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare.ro). Rezultatele evaluării a. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare.J. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate. evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic.S.disciplină/clasă/clase. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : . Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor.S.J. În cazul în care nu este posibil acest lucru.inspectorat şcolar. în intervalul orar 14. . . în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.12.12.unitate de învăţământ. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12.2012. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate.

Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice.Trăsăturile specifice genului liric.despărţirea cuvintelor în silabe. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I.Elemente de versificaţie (măsura.S. Limba si literatura română I. compuse sau obţinute prin conversiune. . .valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic.S.E. 5. enumeraţia. anunţul. . elemente de limbă şi de stil în textul literar.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. . . antonime. ritmul. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O.606/31. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. 6 . epitetul. cuvinte polisemantice.M.E. . pornind de la cerinţele date.ortografierea diftongilor. . nr. comparaţia. ştirea).08. 4. omonime. 7 . construcţii pleonastice. nr.08. a ortografiei şi a punctuaţiei.2010. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. .Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta.M. antiteză). versificaţia. repetiţia. articolul de ziar/de revistă. alegoria.801/31. figurile de stil. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I. Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O. versul.1. strofa). compunerea. lexical şi morfosintactic) într-un text dat. eul liric).T. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. I.T. metafora. cuvinte derivate.Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea.6.Texte nonliterare (texte publicitare. sensurile cuvintelor în contexte diferite. familia de cuvinte. în anul şcolar 2012-2013.C.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. hiperbola. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. rima. regionalisme şi neologisme în texte date. piciorul metric. schimbarea valorii gramaticale).categorii semantice studiate: sinonime.C. . .2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. . repetiţia fonetică/aliteraţia.arhaisme. .2.

II. cu scopuri şi destinaţii diverse.într-o descriere/într-un portret.părţile de vorbire flexibile (verbul. scrierea îngrijită. social sau cultural).3. structurarea detaliilor în jurul ideii principale.1.redactarea unor scurte naraţiuni. I. dispunerea în pagină a diverselor texte. Matematică II. Petre Purcărea 7 . valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat).elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. adjectivul) şi neflexibile (adverbul.peisaj.2. pronumele. interjecţia).Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . părţile componente ale unei compuneri. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. persoană . numeralul. . semnificaţia titlului. II. . . I. .prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. substantivul/articolul. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. prepoziţia. Din materia clasei a VIII-a : Algebră . Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev. Prof. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor . Redactarea diverselor texte. evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . relaţii şi funcţii sintactice. corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar. drepte. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. plane.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. lizibilă şi corectă. elemente de versificaţie etc. continuarea unor dialoguri.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. figurile de stil studiate. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. funcţii sintactice studiate în clasele V-VII. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal.. adaptându-le la situaţia de comunicare .4.Puncte. conjuncţia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful