Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

2012. Constanţa. se vor repartiza.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .880 sau la registratura I. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă.unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .S.cadre didactice din unitatea de învăţământ. numele şi prenumele cadrului didactic. Comisiile din centrele de comunicare . mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). gradul didactic. c. de regulă. funcţia. statut. gradul didactic. Constanţa) până la data de 27. Se va utiliza fontul Times New Roman. Comisiile din centrele de examen .J. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. se vor repartiza. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.cadre didactice din unitatea de învăţământ. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.880 sau la registratura I. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. telefon mobil personal. Se va utiliza fontul Times New Roman.J.J.S.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .11.S. funcţia.J.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică).unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . Constanţa în format electronic (pe Forumul I.J. Constanţa – 0241/618.S.J. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. statut. 2 . numele şi prenumele cadrului didactic.b. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. specialitatea. de regulă.S. Constanţa) până la data de 27. Constanţa. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite.2012.11.J.J. Constanţa – 0241/618.S. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.S.S. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. la I. specialitatea. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare. telefon mobil personal.

pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare. până în data de 27. a. Constanţa. completează un angajament de confidenţialitate.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12. 3.2012.11.30. În acest sens. în intervalul orar 9. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. evaluărilor şi concursurilor. pe Forumul I. Pentru realizarea activităţilor prevăzute. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.12.2012 (b) Matematică : 6.00-10. respectiv. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor.12.00 şi durează 2 ore. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. 3 . 6 decembrie 2012. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. b. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013.J. Nu se admit contestaţii. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor.S.2.

. fax sau în format letric).00.30. în intervalul orar 9. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. în intervalul orar 13. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. e) f) după dezarhivare. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română.S. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. varianta de subiect. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. prin SMS. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare.30. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar. Constanţa.30. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. pe hard-disk. la secţiunea creată cu acest scop. respectiv matematică. pe Forumul I. în intervalul orar 9. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. începând cu ora 8.00–9. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg.30-10. i) persoana de contact din centrul de comunicare. 4 . prin SMS. în ziua de 4 decembrie. se dezactivează conexiunea la internet. în fiecare dintre zilele de concurs. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă.b. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.00. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. în fiecare dintre centrele de comunicare.00-13. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte.J. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. respectiv 6 decembrie 2012.

evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. .12.2013 5 . .unitate de învăţământ.disciplină/clasă/clase. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare. pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. Rezultatele evaluării a.18.J. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic.disciplină/clasă/clase.J.00. Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .00.01.inspectorat şcolar. . prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare.00. De asemenea.2012 c. b. Constanţa. în data de 12. în intervalul orar 14. în format electronic (pe adresa de e-mail a I. Termen: 13 . isj-cta@isjcta.2012. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. 5.unitate de învăţământ.12.12.Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I. până la ora 14.18. În cazul în care nu este posibil acest lucru.S.cu părinţii elevilor claselor a VIII-a. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate.2012. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : . Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate. fax sau în format letric). Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). până în ora 12. . la secţiunea creată cu acest scop.S. 4.ro). pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche. Constanţa.inspectorat şcolar. . Termen: 14 .30-15.

a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. 5.2. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I.M. repetiţia fonetică/aliteraţia. piciorul metric. enumeraţia.E.categorii semantice studiate: sinonime.2010. figurile de stil. . în opere literare studiate sau în texte la prima vedere.T. construcţii pleonastice.606/31. anunţul.T. compuse sau obţinute prin conversiune. versul. a ortografiei şi a punctuaţiei. .S. .valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic. sensurile cuvintelor în contexte diferite. Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O. .C. cuvinte derivate. pornind de la cerinţele date.Trăsăturile specifice genului liric. . 4. comparaţia.08.despărţirea cuvintelor în silabe. schimbarea valorii gramaticale). . antiteză). alegoria. .arhaisme.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a. lexical şi morfosintactic) într-un text dat.E.6. 6 . subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I. articolul de ziar/de revistă. rima.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea.ortografierea diftongilor. cuvinte polisemantice. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. elemente de limbă şi de stil în textul literar. ştirea). epitetul. hiperbola. . I.Texte nonliterare (texte publicitare. în anul şcolar 2012-2013. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice. omonime. regionalisme şi neologisme în texte date. strofa).C.Elemente de versificaţie (măsura. compunerea. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O. .Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta. antonime.S. nr. metafora. repetiţia. . 7 .Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea.08. familia de cuvinte. nr. .M. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. . Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. ritmul.1. eul liric).801/31. versificaţia. Limba si literatura română I.

Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013.într-o descriere/într-un portret. Prof.elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. conjuncţia.Puncte. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. drepte.părţile de vorbire flexibile (verbul. . figurile de stil studiate. pronumele. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. părţile componente ale unei compuneri.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. prepoziţia. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord.1.peisaj. II. procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat.2.4. . persoană . Din materia clasei a VIII-a : Algebră . evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . funcţii sintactice studiate în clasele V-VII.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev.Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. adaptându-le la situaţia de comunicare .motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. I. Redactarea diverselor texte. . Petre Purcărea 7 . corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar. numeralul. dispunerea în pagină a diverselor texte. semnificaţia titlului. . valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat).redactarea unor scurte naraţiuni. elemente de versificaţie etc.3.. relaţii şi funcţii sintactice. I. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor . substantivul/articolul.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal. social sau cultural). lizibilă şi corectă.prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. continuarea unor dialoguri. structurarea detaliilor în jurul ideii principale. interjecţia). cu scopuri şi destinaţii diverse. Matematică II. II. plane. scrierea îngrijită. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful