Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.J. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. de regulă.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi . Constanţa) până la data de 27. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite. numele şi prenumele cadrului didactic.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi . se vor repartiza.S. funcţia.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). de regulă. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă.S.2012. Constanţa. statut. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. telefon mobil personal. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare.S. telefon mobil personal. Constanţa.J. statut.J.J. 2 .J. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. Comisiile din centrele de comunicare . la I. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.J.J. Constanţa – 0241/618. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ.unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .2012. funcţia.S.11.11. specialitatea. Constanţa) până la data de 27.b. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. gradul didactic. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică).cadre didactice din unitatea de învăţământ.S.S. Se va utiliza fontul Times New Roman.S. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. numele şi prenumele cadrului didactic. se vor repartiza. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. Constanţa – 0241/618.880 sau la registratura I. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. Se va utiliza fontul Times New Roman.880 sau la registratura I. gradul didactic. specialitatea.cadre didactice din unitatea de învăţământ. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.S.J. c. Comisiile din centrele de examen .

prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. completează un angajament de confidenţialitate. Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12. în intervalul orar 9. Pentru realizarea activităţilor prevăzute. evaluărilor şi concursurilor.S. până în data de 27. a.2012 (b) Matematică : 6. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor.J. În acest sens.2.00-10. 3. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.2012.00 şi durează 2 ore. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. Constanţa. pe Forumul I. 6 decembrie 2012. respectiv. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. b. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. Nu se admit contestaţii.12.11.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr.12. 3 .30. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare.

varianta de subiect. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei.J.00. în fiecare dintre centrele de comunicare. 4 .00–9. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare.30. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12. pe Forumul I. prin SMS. în intervalul orar 9.30.00-13. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. i) persoana de contact din centrul de comunicare. în intervalul orar 9. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. prin SMS.30-10. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. în ziua de 4 decembrie. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar.. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare. Constanţa.b. la secţiunea creată cu acest scop. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. începând cu ora 8. în intervalul orar 13. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. în fiecare dintre zilele de concurs. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte.30. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. respectiv 6 decembrie 2012. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. pe hard-disk. fax sau în format letric). respectiv matematică. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. e) f) după dezarhivare.00. se dezactivează conexiunea la internet.S.

12. Termen: 13 .Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I.00.18.01.disciplină/clasă/clase. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare. evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate.2013 5 . pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. . .cu părinţii elevilor claselor a VIII-a. . În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a.00. . în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. De asemenea. până în ora 12.2012. în intervalul orar 14. 5.2012.inspectorat şcolar. . isj-cta@isjcta. până la ora 14.disciplină/clasă/clase. Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). În cazul în care nu este posibil acest lucru.ro). Constanţa.12. prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare. Constanţa. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12. Rezultatele evaluării a.unitate de învăţământ.2012 c. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. în data de 12.unitate de învăţământ. Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .00. fax sau în format letric).18. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic.S.inspectorat şcolar. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate.J. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. b. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche.12. 4. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : . Termen: 14 .J.S. în format electronic (pe adresa de e-mail a I.30-15. la secţiunea creată cu acest scop.

. .Texte nonliterare (texte publicitare. anunţul.08. Limba si literatura română I. . hiperbola. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. repetiţia. construcţii pleonastice. .M. repetiţia fonetică/aliteraţia.C.M.801/31.606/31. schimbarea valorii gramaticale).valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic.Trăsăturile specifice genului liric. epitetul.Elemente de versificaţie (măsura.E. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I.1. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. ştirea). metafora. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I. . nr. omonime. lexical şi morfosintactic) într-un text dat.2010. enumeraţia. alegoria. . .C.ortografierea diftongilor.08.T. 5. familia de cuvinte. piciorul metric. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. compunerea.Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta.6. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. sensurile cuvintelor în contexte diferite. versificaţia. articolul de ziar/de revistă. compuse sau obţinute prin conversiune. 6 .2. cuvinte derivate. a ortografiei şi a punctuaţiei. eul liric). comparaţia.S.arhaisme. . regionalisme şi neologisme în texte date.despărţirea cuvintelor în silabe. ritmul. cuvinte polisemantice. în anul şcolar 2012-2013.S. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. versul.E.T. . 4. Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a.Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea. 7 .mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. nr. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O. elemente de limbă şi de stil în textul literar. I. figurile de stil. .categorii semantice studiate: sinonime. strofa). rima. . antiteză). antonime. pornind de la cerinţele date. .

procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat.prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. scrierea îngrijită. conjuncţia.Puncte.3. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord. substantivul/articolul.2.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. . plane.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. relaţii şi funcţii sintactice. drepte. dispunerea în pagină a diverselor texte. părţile componente ale unei compuneri. adaptându-le la situaţia de comunicare .Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . funcţii sintactice studiate în clasele V-VII. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor . pronumele. continuarea unor dialoguri.peisaj. I. persoană .părţile de vorbire flexibile (verbul. . social sau cultural). II.într-o descriere/într-un portret. interjecţia). evidenţierea unor trăsături ale unui obiect .. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. Redactarea diverselor texte. Matematică II. semnificaţia titlului. lizibilă şi corectă. Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013. Din materia clasei a VIII-a : Algebră . Prof. corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar. cu scopuri şi destinaţii diverse. elemente de versificaţie etc. I. structurarea detaliilor în jurul ideii principale. Petre Purcărea 7 . valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat).1. II. figurile de stil studiate. prepoziţia.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. . organizarea planului unei compuneri pe o temă dată.4.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. . numeralul.redactarea unor scurte naraţiuni.elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful