P. 1
Procedura Simulare en 2013 ISJ Constanta_final

Procedura Simulare en 2013 ISJ Constanta_final

|Views: 112|Likes:
Published by Georgiana Bitu
Procedura simulare EN 2013 ISJ Constanta_final.pdf
Procedura simulare EN 2013 ISJ Constanta_final.pdf

More info:

Published by: Georgiana Bitu on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

c. funcţia.880 sau la registratura I. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). de regulă.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică).880 sau la registratura I. gradul didactic. Se va utiliza fontul Times New Roman. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. telefon mobil personal. numele şi prenumele cadrului didactic. gradul didactic. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.J. Se va utiliza fontul Times New Roman.J.2012. la I. de regulă.unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri .J. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . 2 . specialitatea.11.J. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. Constanţa.J.cadre didactice din unitatea de învăţământ.S. statut. Constanţa) până la data de 27.S.J. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. Constanţa în format electronic (pe Forumul I.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I.S. se vor repartiza.S. statut.11. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. Constanţa – 0241/618. de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare.J.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .J. numele şi prenumele cadrului didactic. se vor repartiza. funcţia.S. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.cadre didactice din unitatea de învăţământ. specialitatea. Constanţa. Comisiile din centrele de comunicare . Constanţa – 0241/618.S.b.2012. Constanţa) până la data de 27. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I.S. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.S. telefon mobil personal. Comisiile din centrele de examen .

Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor.S.12. 3 . în intervalul orar 9.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. 6 decembrie 2012. respectiv.2012 (b) Matematică : 6. 3.J. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013.12.30. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi. Pentru realizarea activităţilor prevăzute. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. completează un angajament de confidenţialitate. Constanţa. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. până în data de 27. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. pe Forumul I. Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a.2. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.00 şi durează 2 ore. b.00-10. Nu se admit contestaţii. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a.2012. evaluărilor şi concursurilor. În acest sens.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12.11. a. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.

30.00–9. pe hard-disk.30.30-10.. varianta de subiect. prin SMS. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare. respectiv matematică. pe Forumul I. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. la secţiunea creată cu acest scop. în fiecare dintre centrele de comunicare. fax sau în format letric). prin SMS. respectiv 6 decembrie 2012. i) persoana de contact din centrul de comunicare. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română.00. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. în ziua de 4 decembrie. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. Constanţa. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă. în intervalul orar 9.30. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte.S.00. 4 . contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar.b. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.00-13. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. se dezactivează conexiunea la internet. în intervalul orar 9. e) f) după dezarhivare. în intervalul orar 13. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12.J. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă. începând cu ora 8. în fiecare dintre zilele de concurs.

J. În cazul în care nu este posibil acest lucru. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : . Termen: 14 . evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare.cu părinţii elevilor claselor a VIII-a.2012 c.2012. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare.S.S.disciplină/clasă/clase. Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare).00. . b. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate.18.00.12.01. 4.inspectorat şcolar. până la ora 14.inspectorat şcolar.00.unitate de învăţământ. Constanţa. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12. . Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: . Termen: 13 .2012.Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I. Rezultatele evaluării a.18. comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate. .unitate de învăţământ. De asemenea. isj-cta@isjcta. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012.2013 5 . conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic. Constanţa.disciplină/clasă/clase. .30-15.12.12. fax sau în format letric). . în intervalul orar 14. până în ora 12. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare.ro). pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau. în format electronic (pe adresa de e-mail a I.J. în data de 12. 5. la secţiunea creată cu acest scop. de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare.

alegoria. compuse sau obţinute prin conversiune. nr.08.valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic.C.1. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului.M. sensurile cuvintelor în contexte diferite. anunţul.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a. ştirea).2. I. eul liric). a ortografiei şi a punctuaţiei.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. articolul de ziar/de revistă. 5. pornind de la cerinţele date. 6 . comparaţia. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. hiperbola.E. piciorul metric. familia de cuvinte. metafora. strofa). enumeraţia. repetiţia.606/31.T.C. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I.Elemente de versificaţie (măsura.categorii semantice studiate: sinonime. . antiteză). antonime. nr.Texte nonliterare (texte publicitare. .S.Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea.ortografierea diftongilor. regionalisme şi neologisme în texte date.08. .S.E. versificaţia.T. .801/31. 4. . Limba si literatura română I. . ritmul.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat.Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. versul. schimbarea valorii gramaticale). . . Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O. lexical şi morfosintactic) într-un text dat.despărţirea cuvintelor în silabe. construcţii pleonastice. cuvinte polisemantice. . . compunerea. 7 . în anul şcolar 2012-2013.M. .Trăsăturile specifice genului liric. omonime. . rima. epitetul. elemente de limbă şi de stil în textul literar. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. cuvinte derivate.arhaisme. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I.2010.6. Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice. figurile de stil. repetiţia fonetică/aliteraţia.

Din materia clasei a VIII-a : Algebră . plane. persoană . I. semnificaţia titlului. elemente de versificaţie etc. corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar.3.într-o descriere/într-un portret. cu scopuri şi destinaţii diverse. lizibilă şi corectă.Puncte. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. drepte. prepoziţia. funcţii sintactice studiate în clasele V-VII. Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013. .prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. social sau cultural). II. figurile de stil studiate.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev. .Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie . interjecţia). . adaptându-le la situaţia de comunicare . evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . I. relaţii şi funcţii sintactice. conjuncţia.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. continuarea unor dialoguri.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. scrierea îngrijită.2. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor .. Petre Purcărea 7 . substantivul/articolul.redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal.peisaj.elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. .1.4. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord. Matematică II.redactarea unor scurte naraţiuni. Prof. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. structurarea detaliilor în jurul ideii principale. pronumele. dispunerea în pagină a diverselor texte. Redactarea diverselor texte.părţile de vorbire flexibile (verbul. numeralul. părţile componente ale unei compuneri. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat). II.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->