P. 1
Procedura Simulare en 2013 ISJ Constanta_final

Procedura Simulare en 2013 ISJ Constanta_final

|Views: 112|Likes:
Published by Georgiana Bitu
Procedura simulare EN 2013 ISJ Constanta_final.pdf
Procedura simulare EN 2013 ISJ Constanta_final.pdf

More info:

Published by: Georgiana Bitu on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

Nr. 3464A/22.11.

2012

Avizat, Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Cristina-Adriana OPREA

Aprobat în C.A. din data de......................... Inspector Şcolar General, Prof. dr. Răducu POPESCU

Procedură simulare Evaluarea Naţională, sesiunea 2013

I. Obiective: • 2013 • • Analiza rezultatelor înregistrate la simularea Evaluării Naţionale 2013 la nivel de Monitorizarea stadiului de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Naţională, sesiunea

disciplină/unitate de învăţământ/inspectorat şcolar Stabilirea măsurilor de remediere/ameliorare la nivel de disciplină/unitate de

învăţământ/inspectorat şcolar II. Perioada de desfăşurare: 4-6.12.2012 III. Aria de cuprindere : toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) din judeţul Constanţa IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1. Coordonarea organizării şi desfăşurării simulării Evaluării Naţionale, semestrul I an

şcolar 2012-2013 La nivelul judeţului vor fi constituite următoarele comisii: a. Comisia judeţeană: Preşedinte: Inspector Şcolar General Secretar: inspector şcolar Membri: 2 inspectori şcolari (pentru limba şi literatura română şi, respectiv, matematică) Responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale

1

J.J. 2 . gradul didactic. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de comunicare vor fi transmise la I. Constanţa.b. telefon mobil personal.880 sau la registratura I.11. se vor repartiza. de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă Persoana de contact . 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.unităţi de învăţământ desemnate pentru preluarea şi transmiterea variantelor de subiecte Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . funcţia.S. Constanţa – 0241/618. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. Se va utiliza fontul Times New Roman. Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). Se va utiliza fontul Times New Roman. Constanţa) până la data de 27.2012. funcţia.unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal (care au clase a VIII-a) Preşedinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ Membri . Constanţa – 0241/618.S.S. c. de către preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi centrele de comunicare. numele şi prenumele cadrului didactic.J. statut.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi . Comisiile din centrele de comunicare . la I. Constanţa) până la data de 27. de regulă. statut. de regulă.J. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. secţiunea Evaluarea Naţională 2013) şi tipărit (pe faxul I. Tabelul va avea următoarea rubricaţie: unitatea de învăţământ. specialitatea. Comisiile din centrele de examen . telefon mobil personal.880 sau la registratura I.1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ Asistenţi .J.responsabil cu transferul variantelor de subiecte şi bareme Profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară probe scrise (limba şi literatura română şi matematică). de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă.S. specialitatea. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.J.cadre didactice din unitatea de învăţământ.S.S. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. Propunerile de cadre didactice pentru comisiile din centrele de examen vor fi transmite.2012.J. gradul didactic.S.J.11. 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori. numele şi prenumele cadrului didactic.S.cadre didactice din unitatea de învăţământ. Constanţa. se vor repartiza. Constanţa în format electronic (pe Forumul I. mărimea fontului 12 şi se vor folosi diacritice.

Organizarea si desfăşurarea probelor scrise a. La simularea Evaluării Naţionale 2013 vor participa toţi elevii din clasele a VIII-a. până în data de 27.S.00-10. completează un angajament de confidenţialitate. 6 decembrie 2012.00 şi durează 2 ore. prezenţa membrilor desemnaţi ai comisiilor din centrele de comunicare se asigură începând cu ora 8. b.2. în vederea transferului/preluării arhivei cu variantele de subiecte pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. în intervalul orar 9. Activităţile de transfer/preluare a arhivelor care conţin varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se desfăşoară în zilele de 4 şi.30. Lista centrelor de comunicare şi a centrelor de examen arondate centrelor de comunicare se va comunica unităţilor de învăţământ de către comisia judeţeană.J. a. 3 .12. respectiv.2012 Probele se desfăşoară începând cu ora 12. Persoanele care fac parte din comisiile implicate în activităţile specifice transferului/preluării arhivei cu varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 sunt obligate să respecte confidenţialitatea privind organizarea şi desfăşurarea simulării şi a subiectelor. la secţiunea Evaluarea Naţională 2013. după cum urmează: (a) Limba şi literatura română : 4.00 şi se derulează cu respectarea prevederilor Procedurii nr.11. 955/2011 referitoare la resursele minimale necesare transferului/preluării subiectelor în timpul examenelor. pe care îl vor depune la secretariatul comisiei din centrul de comunicare. va fi desemnată prin decizia inspectorului şcolar general. Transferul/preluarea variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 – 4 şi 6 decembrie 2012 Persoana de contact din centrul de comunicare – responsabilul activităţii de preluare/descărcare a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013. evaluărilor şi concursurilor. Probele scrise se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ desemnate centre de examen/centre de comunicare. În acest sens. Nu se admit contestaţii.12. 3. Constanţa.2012 (b) Matematică : 6. Lucrările se semnează de către preşedintele comisiei din centrul de examen şi se ştampilează cu ştampila unităţii şcolare.2012. pe Forumul I. Pentru realizarea activităţilor prevăzute.

se dezactivează conexiunea la internet. parola arhivei corespunzătoare variantei de subiect. prin SMS. va transmite preşedintelui comisiei din centrul de examen arondat centrului de comunicare. în baza unei proceduri elaborate şi aprobate în cadrul comisiei din centrul de comunicare.30. e) f) după dezarhivare. care asigură multiplicarea acesteia într-un număr egal cu numărul candidaţilor pentru fiecare disciplină : limba şi literatura română.J. în ziua de 4 decembrie. în fiecare dintre zilele de concurs.30-10. persoana de contact din centrul de comunicare la simularea Evaluării Naţionale 2013. h) preşedintele sau un membru desemnat al comisiei distribuie plicurile cu subiecte în fiecare sală de concurs. la secţiunea creată cu acest scop. arhiva ce conţine varianta de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013.00-13. respectiv matematică.00. 4 . Constanţa. g) variantele multiplicate se introduc în plicuri separate pentru fiecare sală de concurs. varianta de subiect. Raportarea prezenţei candidaţilor Se va face de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. respectiv 6 decembrie 2012. în intervalul orar 9. următorii paşi: a) prezenţa persoanelor de contact în centrele de comunicare. în intervalul orar 9. pe hard-disk. c) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. d) persoana de contact se conectează la aplicaţie şi descarcă..S. în intervalul orar 13. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice de urgenţă. b) persoana de contact din centrul de comunicare primeşte. precum şi coordonatele de logare pentru accesul la acestea. în număr egal cu numărul candidaţilor din sală şi apoi se sigilează plicurile. Etapele procesului de transfer/preluare a variantei de subiect Pentru realizarea activităţilor de transfer/preluare/distribuire a variantei de subiect pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 se parcurg. astfel încât proba scrisă să înceapă la ora 12.00–9. fax sau în format letric). persoana de contact listează varianta de subiect şi o transmite preşedintelui sau unui membru desemnat al comisiei. începând cu ora 8. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. în funcţie de soluţiile tehnice identificate şi stipulate în procedură (în format electronic. prin SMS. contactează responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale de la nivelul inspectoratului şcolar. în fiecare dintre centrele de comunicare. pe Forumul I. adresa web de la care se vor prelua variantele de subiect.30.30.b.00. i) persoana de contact din centrul de comunicare.

până în ora 12. Rezultatele evaluării a.unitate de învăţământ. Rezultatele evaluării vor fi analizate la nivel de : .00. fax sau în format letric). prin afişarea acestora la fiecare centru de examen/centru de comunicare. .2012. la secţiunea creată cu acest scop. Termen: 14 . În cazul în care nu este posibil acest lucru.30-15. Constanţa. Termen: 13 . în intervalul orar 14. pentru a se putea realiza evaluarea lucrărilor în pereche.2012 c.disciplină/clasă/clase. care vor desemna profesori evaluatori din aceste unităţi şcolare. conform procedurii elaborată şi aprobată în cadrul comisiei din centrul de comunicare (în format electronic.inspectorat şcolar.2012. până la ora 14.J. 5.00. b.12.S.12.ro). 4.inspectorat şcolar.cu părinţii elevilor claselor a VIII-a. Constanţa.12. Persoana de contact din centrul de comunicare va asigura preluarea acestora şi transmiterea către centrele de examen arondate.S. . .18. în zilele de 4 şi 6 decembrie 2012. Rezultatele evaluării vor fi comunicate elevilor. isj-cta@isjcta.00. rezultatele evaluării la cele două discipline vor fi transmise comisiei judeţene în data de 12. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii unităţii şcolare. . în data de 12.01. Vor fi realizate planuri operaţionale de remediere/ameliorare a rezultatelor la nivel de: .disciplină/clasă/clase.J. De asemenea.18. În situaţia unităţilor şcolare cu 1-2 clase a VIII-a. în format electronic (pe adresa de e-mail a I. .unitate de învăţământ. Evaluarea lucrărilor scrise Lucrările scrise vor fi evaluate la nivelul unităţii de învăţământ (centru de examen/centru de comunicare). de către persoana de contact din centrul de comunicare pentru toate centrele de examen arondate centrului de comunicare. evaluarea va fi realizată şi de către profesorii care predau la clasele respective.Transmiterea baremelor de evaluare şi notare Comisia judeţeană va face publice baremele de evaluare şi notare prin postarea acestora pe Forumul I.2013 5 . comisia din centrul de examen va apela la preşedintele comisiei/preşedinţii comisiilor din unitatea/unităţile de învăţământ învecinată/învecinate. pe cât posibil lucrările elevilor claselor la care aceştia nu predau.

. I. .Structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta.C. Anexe Disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul simulării Evaluării Naţionale 2013 sunt cele menţionate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a O.08. pornind de la cerinţele date. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. versul. . . enumeraţia. anunţul. Limba si literatura română I.2. eul liric). 6 . strofa).valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic. .S. construcţii pleonastice. 4. repetiţia fonetică/aliteraţia.ortografierea diftongilor.T. . antonime. . hiperbola.Procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. Pentru simularea Evaluării Naţionale 2013 din semestrul I. figurile de stil. . repetiţia. . cuvinte polisemantice. omonime.Sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. în anul şcolar 2012-2013.categorii semantice studiate: sinonime.08.Texte nonliterare (texte publicitare. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere.1. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. versificaţia.E.S.arhaisme.C.Elemente de versificaţie (măsura. ştirea).T. metafora. nr.801/31. schimbarea valorii gramaticale). Dispoziţii finale În organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale 2013 vor fi respectate prevederile O. epitetul. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate. . alegoria. 5. a ortografiei şi a punctuaţiei. regionalisme şi neologisme în texte date. comparaţia.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII–a. familia de cuvinte. cuvinte derivate.2010.M. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice.606/31. sensurile cuvintelor în contexte diferite. nr. ritmul. lexical şi morfosintactic) într-un text dat.6. elemente de limbă şi de stil în textul literar. articolul de ziar/de revistă. . rima. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. subiectele vor fi următoarele conţinuturi: realizate din I. compuse sau obţinute prin conversiune.M. 7 .Trăsăturile specifice genului liric.E. compunerea. piciorul metric.despărţirea cuvintelor în silabe. antiteză). .

prepoziţia. figurile de stil studiate. Identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. . scrierea îngrijită. interjecţia). procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. persoană . . adaptându-le la situaţia de comunicare .3. cu exprimarea impresiilor şi a preferinţelor . Din materia clasei a VIII-a : Algebră . continuarea unor dialoguri.prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. plane.părţile de vorbire flexibile (verbul. funcţii sintactice studiate în clasele V-VII.motivarea apartenenţei unui text studiat la un gen literar: liric. structurarea detaliilor în jurul ideii principale. social sau cultural).redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal. corpuri geometrice (până la proiecţii) Intocmit Inspector şcolar.elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev.Puncte.2.1.într-o descriere/într-un portret. Materia claselor V-VII conform programei de Evaluare Naţională 2013. pronumele. Petre Purcărea 7 . valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat).4. părţile componente ale unei compuneri.redactarea unor scurte naraţiuni. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. I.peisaj. . adjectivul) şi neflexibile (adverbul. substantivul/articolul. I. Redactarea diverselor texte. dispunerea în pagină a diverselor texte. lizibilă şi corectă. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat. numeralul. elemente de sintaxă a propoziţiei (probleme de acord. II. conjuncţia. relaţii şi funcţii sintactice. drepte. . Matematică II. elemente de versificaţie etc. evidenţierea unor trăsături ale unui obiect . semnificaţia titlului. cu scopuri şi destinaţii diverse. II. Prof.Reguli de calcul în R (până la rapoarte) Geometrie ..elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->