P. 1
Sfintii - Prietenii Lui Dumnezeu Si a Copiilor

Sfintii - Prietenii Lui Dumnezeu Si a Copiilor

|Views: 332|Likes:
Published by Gabriel Apetrei
optional religie
optional religie

More info:

Published by: Gabriel Apetrei on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

Curs opţional pentru ciclul gimnazial

SFINŢII – MODELE DE URMAT PENTRU NOI

AN ŞCOLAR 2012 - 2013

ŞCOALA CU CLS. I - VIII Nr. 1 PIATRA - NEAMŢ CLASA a V –a PROFESOR PROPUNĂTOR: ŢĂPUC MARILENA NINA

cum au știut să se folosească de armele creștine – credința. de ajutorul și rugăciunea lor. sfinții ne sunt contemporani. cum au câștigat lupta cu tentațiile. considerăm acest opțional deosebit de util pentru formarea unor elevi care să devină adevărați creștini. în felul acesta dobândind și cele mai bune rezultate pe tărâm profesional. modul în care ei au știut să depă șească greutățile vieții. omul caută îndrumare inspirându-se in dorințele și faptele lui din modelele pe care le admiră. personalită ți din cele mai diverse domenii care prin exemplul lor influențează cele mai intime aspecte ale vie ții omului. de a trăi după voia Lui Dumnezeu pentru că sfinții sunt vii pentru eternitate. Vom prezenta latura cotidiană a vieții lor in lume. mergând la școală – învățătorul și apoi profesorii devin tot atâtea modele care formează caracterul. Dorim să aducem in atenția elevilor noștri modelul celor pe care îi cinstim ca sfin ți. astfel încât ei să fie capabili să aleagă modelul pe care il vor urma conștientizând consecințele fiecărui tip de comportament. In jurul nostru neîncetat apar și dispar modele. Numai sfântul este adevăratul pedagog. căutând modele pozitive și imitându-le. rugăciunea. cu lumea înconjurătoare și chiar cu natura. cinstitori și apărători ai valorilor care au insufletit dintotdeauna marile figuri ale patriei noastre. am propus ca opțional cursul numit Sfinţii – modele de urmat pentru noi dorind să evidențiem faptul că împlinirea exigențelor vieții creștine impuse de Evanghelie au ca și consecință dobândirea sfințeniei care înseamnă să trăiești în armonie cu Dumnezeu. Ca profesori suntem datori să oferim elevilor noștri criterii de selecție intre modele pozitive și cele negative. identificând modelele negative și refuzând să le urmeze.I. nădejdea și dragostea. Ei trăiesc acum in lumina Lui Dumnezeu și în pofida faptului că unii au trăit cu multe secole înaintea noastră. Deci adevăratul pedagog trebuie să fie sfânt. Singura metodă de predare eficientă este cea a modelului propriu și de aceea orice pedagog creștin trebuie să tindă spre sfințenie în sensul trăirii unei vieți cât mai aproape de poruncile evanghelice. apoi a celor apropiați. Notă de prezentare. Pliat pe trunchiul disciplinei Religie.” Luând în considerare avalanșa de antimodele pe care mass-media o revarsă zilnic asupra elevilor. In fiecare etapă a vieții. înseamnă lucrare de creare a unor oameni noi. postul.a. . Argument De la naștere omul se dezvoltă urmând modele. părintele Constantin Galeriu spunea: . Spre deosebire de eroi. Educaţia în realitate înseamnă iluminare. fără sfinţenie nu există educaţie adevărată. sfin ții rămân în comuniune cu cei din lumea aceasta. blândețea in rela ție cu semenii. Societatea de azi este modelată de așa numiții lideri de opinie. nejudecarea aproapelui ș. Ei ne susțin in efortul nostru de a fi mai buni. Mai întâi modelul părin ților. Lumea în care trăim este plină de încercări asemănătoare cu cele prin care au trecut și sfinții de aceea avem convingerea că pentru a le birui avem nevoie de modelul lor.. Cei mai vulnerabili la aceste influente sunt tinerii. Ca profesor de religie scopul principal pe care il urmărim este acela de a forma caractere creștine. caractere puternice capabile să lupte cu tentațiile. Vrând să evidențieze nevoia de sfințenie perpetuă.Fără sfinţi nu există învăţători şi educatori adevăraţi. în marea lor majoritate elevi. plini de calităţi şi de virtuţi.

aduce protecția Lui Dumnezeu. 1.  Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie. C.  Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios.  Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin. Avantaje și dezavantaje.J. I-VIII Nr. (daca sunt crestin si daca adopt un stil de viața lumesc) Vreau să trăiesc creștinește dar sunt atras și de lume. 4. Viață sfântă în zilele noastre. E de dorit să fim sfinți? B. Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie. Sfinții și facerea de minuni.Ş. 1.  Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății.  Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător. Lecții. Cum ințelegem minunea? 3. 4. Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin. . 3. Competențe generale.Neamţ • Aprobarea I. Ce sunt poruncile Lui Dumnezeu? (2 ore) 2. Neamţ • Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora II.Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor condiţii: • Acceptul conducerii Şcolii cu cls. Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății. 2. 1 Piatra . Ce inseamnă stil de viață? Viețuire creștină. 5. A. Mai pot ajunge sfânt? Viețuirea creștină – sfințenia.

(3 ore) a.1. Rugăciune și griji. . 3. 5.dialog pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. Dumnezeu – „proprietarul” lumii. postul de miercuri și vineri. / Iubirea lui Dumnezeu. Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător. posturile de peste an si spovedania si impărtășania. Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios. Rugăciunea ca necesitate 3. omul sfințește și mediul. d. D. Prezentarea diferitelor motive de protectie a naturii: ateu. luarea de anafură și agheasmă dimineața.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. nu avea nevoie de creaturi dar din pură iubire neconditionată a creat lumea vazuta si cea nevăzută. Iubirea sfinților vs. postul instrument de rezistență in fața greutăților.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 1. (2 ore). Protejarea naturii – semnul respectului pentru Dumnezeu. Motivul creării omului. . mersul la biserică. Mândrie. 1. Lumea – darul Lui Dumnezeu pentru om. Liturghie – unirea mai multor credincioși in rugăciune pt susținere reciprocă 5.dialog pe tema necesităţii iubirii. Dragostea lumii. Împlinirea poftelor. 3. Diferite perspective asupra naturii. Dumnezeu iși este suficient sie și. 4. 2. Poruncile Evangheliei și indemnurile modernismului. Smerenie vs. Milostenie vs. 1. 2. creștin. Abținere vs.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii 1. Sfințenia de zi cu zi. E. III. Ce lucruri sau locuri pot fi sfintite? 2 ore. Virtuți creștine. Lăcomie c. evolutionist. b. Sf. – rugăciunea de dimineața și seară. 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V---a elevul va fi capabil 1. 4. Sfințindu-se pe sine. . Competenţe specifice 1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .

exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. a evenimentelor din viaţa Mântuitorului.prezentarea calendarului creştin ortodox. . .relatarea. a glosarelor. .1 să-şi dezvolte vocabularul.discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. 2.2 să cunoască Mântuitorului evenimentele din viaţa 3. . 3.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 3.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvintele date. . .discuţii. .5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor . utilizând corect .4 să descrie clădirea bisericii 3.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului ţi comentate cu ajutorul profesorului. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi cuvintele şi expresiile noi din temele studiate din textele date. .reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici..exerciţii de observare a părţilor şi a destinaţiei acestora.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 3. exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere.utilizarea dicţionarelor. plan dat sau compuneri libere pe teme religioase 2.vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia.lecturarea de texte cu mesaj moral-creştin texte cu caracter religios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V--a elevul va fi capabil 3. în succesiune logică.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor . a listelor de termeni. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi 2. . .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi zonele geografice legate de viaţa Mântuitorului.participarea la activităţi caritabile. .

povestirea unor fapte bune.dialog despre regulile de comportament creştin în familie. concursuri pe teme religioase.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.învăţarea unor rugăciuni.4. în societate şi în clasă. . Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil .3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi .2 să recunoască în faptele sfinţilor. 5. în mediul social apropiat (rude. proprii sau ale altora. .exersarea milosteniei.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.rezolvarea unor sarcini alături de colegi colegii aparţinând altor religii sau confesiuni. .povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. .5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .2 să manifeste atenţie. . 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă urmăoarele activităţi 5. .prezentarea icoanei sfinţilor. modele de comportament creştin 4.organizarea de jocuri de rol.discuţii şi dezbateri pentru identificarea faţă de problemele celor din jur cazurilor de comportament pozitiv/negativ petrecute în imediata lor apropiere. .exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. . . .4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4. Educarea atitudinilor de acceptare.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi .învăţarea de colinde şi cântece religioase.3 să respecte regulile de comportament moralreligios în familie şi societate 4. prin activităţi îndreptate colegii. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moralreligios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 4.1 să identifice faptele bune şi pricipalele calităţi ale unui bun creştin 4. vecini). 5. înţelegere şi sensibilitate . .exersarea rugăciunii în comun.organizarea de jocuri. colegi. indiferent de credinţa lor spre cei aflaţi în lipsuri din alte confesiuni.

ore 15 2 1 Total ore 18 La tema: CONŢINUTUL VIZAT De la tema: Lecţie introductivă Nr. . -recapitulare şi evaluarea: 4.: 1 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Semestrul I REPARTIZAREA ORELOR Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului Semestrul al II-lea REPARTIZAREA ORELOR Nr. 1 Piatra Neamţ Disciplina: Opţional Religie Clasa:a V-a A. cu cl. ore⁄săpt. -la dispoziţia profesorului:2.IV. B Nr. total de ore: 36 din care: -predare-învăţare: 30. I-VIII Nr. ore Total ore CONŢINUTUL VIZAT Nr. Conţinuturi (Tematica şedinţelor) PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc.

ore⁄săpt. S. . 2. 1. Unitatea de învăţare Noţiuni introductive Competenţe specifice 1. I-VIII Nr.2 Conţinuturi Lecţie introductivă De ce un opţional la Religie? Nr. crt. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr. ore 1 1 Perioada calend. 2 Obs. 1 S. cu cl.3.1. 1.: 1 Nr.Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului 15 2 1 De la tema: 18 La tema: PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul I An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. 1 Piatra Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr.

11 S.1. 2.2. prietenul copiilor Sf. 9 S. prietenii şi ocrotitorii copiilor 1. Înaintemergătorul Mântuitorului Iisus Hristos Cuviosul Siluan Athonitul. 2. Ioan Botezătorul. 2.3. 6 S. 7 S. Ierarh Nicolae. 3 S.5 Muzica bisericească.4.4. Filofteia Postul în viaţa creştinului 1 1 1 1 1 S.1. 10 şi 13 4. model de iubire şi de rugăciune Tema de evaluare 2 1 1 2 1 S. 4.1.3 Sf.1 Rugăciunea – vorbirea omului cu Dumnezeu Rugăciunea lui Iisus Milostenia – manifestare a dragostei pentru aproapele. 5 S.5. Noţiuni de morală creştină 1. Sfinţii.2. 5. 4 S.2.1. 2. Sf. 4. 4.2.2. 4. 4. 3.12 S. 14-15 Tema de evaluare 1 3. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu 2.2. 2.5. 17 S.1. 16 1 1 1 2 S. o altfel de muzică Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” Colinde de Crăciun . 4. 8 S. Filofteia – model de milostenie Sf.

1. 3. S.1.3 1. 3.2. 10 2.1. Sfinţii. prietenii şi ocrotitorii copiilor 3. 7-8 S. cu cl. 4.5.5.Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr. 1 Piatra .5.3 2. I-VIII Nr. 4. 4.1.4.3.4. 5.1 Conţinuturi Postul Paştilor – pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului Biserica – casa lui Dumnezeu Sf. 1. ore 1 Perioada calend. Ioan Iacob de la Neamţ „Lăsaţi copiii să vină la Mine” Cântări din Postul Mare Cântările Învierii Cântarea „Apărătoare Doamnă” Cântările Sfintei Liturghii Tema de evaluare 1 Nr. 2-3 S.1. 3.2.1. 3. 2.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul al II . 3. Unitatea de învăţare Noţiuni de morală creştină Competenţe specifice 2. ore⁄săpt. 2 1 1 1 2 1 2 1 S. 5 S. 6 S. 2. 5.2. 4. 1 Obs. 5. 4.3. crt. 4.lea An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr.2.4. 4 S. 3.2. 4.: 1 Nr. 9 S. 11-12 S. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu . 1.

2. 4. 4. 4. modele de comportament creştin.1 să-şi dezvolte vocabularul.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor. 1.3 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi societate.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga. 5. 5.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii. 5. 4. 1. 3.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios. 15 S. 13 S. indiferent de credinţa lor.2.4.a elevul va fi capabil: 1.1. 4. 4. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur. 2.2 să cunoască evenimente din viaţa Mântuitorului.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin.3 Icoanele.2 să recunoască în faptele sfinţilor. 17 Competenţe specifice La sfârşitul clasei a V. 3.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.2 să manifeste atenţie. 16 S.4 să descrie clădirea bisericii. 3. ferestre deschise spre Rai Icoana bizantină şi tabloul religios Cum se pictează o icoană? Realizarea unei icoane pe sticlă Prin muzică şi icoană mai aproape de Dumnezeu 1 1 1 1 1 S.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor.4. . 14 S. Icoana din sufletul copilului 1.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume. 3. 5. 3.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->