P. 1
Sfintii - Prietenii Lui Dumnezeu Si a Copiilor

Sfintii - Prietenii Lui Dumnezeu Si a Copiilor

|Views: 332|Likes:
Published by Gabriel Apetrei
optional religie
optional religie

More info:

Published by: Gabriel Apetrei on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

Curs opţional pentru ciclul gimnazial

SFINŢII – MODELE DE URMAT PENTRU NOI

AN ŞCOLAR 2012 - 2013

ŞCOALA CU CLS. I - VIII Nr. 1 PIATRA - NEAMŢ CLASA a V –a PROFESOR PROPUNĂTOR: ŢĂPUC MARILENA NINA

identificând modelele negative și refuzând să le urmeze. postul. Numai sfântul este adevăratul pedagog. omul caută îndrumare inspirându-se in dorințele și faptele lui din modelele pe care le admiră. Ei trăiesc acum in lumina Lui Dumnezeu și în pofida faptului că unii au trăit cu multe secole înaintea noastră. apoi a celor apropiați. căutând modele pozitive și imitându-le. Societatea de azi este modelată de așa numiții lideri de opinie. mergând la școală – învățătorul și apoi profesorii devin tot atâtea modele care formează caracterul. cum au știut să se folosească de armele creștine – credința. Lumea în care trăim este plină de încercări asemănătoare cu cele prin care au trecut și sfinții de aceea avem convingerea că pentru a le birui avem nevoie de modelul lor. In fiecare etapă a vieții. In jurul nostru neîncetat apar și dispar modele. personalită ți din cele mai diverse domenii care prin exemplul lor influențează cele mai intime aspecte ale vie ții omului. în felul acesta dobândind și cele mai bune rezultate pe tărâm profesional. cum au câștigat lupta cu tentațiile. rugăciunea. blândețea in rela ție cu semenii. sfinții ne sunt contemporani. Cei mai vulnerabili la aceste influente sunt tinerii. Pliat pe trunchiul disciplinei Religie. nădejdea și dragostea. modul în care ei au știut să depă șească greutățile vieții. fără sfinţenie nu există educaţie adevărată.I.” Luând în considerare avalanșa de antimodele pe care mass-media o revarsă zilnic asupra elevilor. Vrând să evidențieze nevoia de sfințenie perpetuă. nejudecarea aproapelui ș. Ca profesor de religie scopul principal pe care il urmărim este acela de a forma caractere creștine. în marea lor majoritate elevi. Mai întâi modelul părin ților. părintele Constantin Galeriu spunea: . sfin ții rămân în comuniune cu cei din lumea aceasta. considerăm acest opțional deosebit de util pentru formarea unor elevi care să devină adevărați creștini. cinstitori și apărători ai valorilor care au insufletit dintotdeauna marile figuri ale patriei noastre.a. de ajutorul și rugăciunea lor. Ei ne susțin in efortul nostru de a fi mai buni. plini de calităţi şi de virtuţi. de a trăi după voia Lui Dumnezeu pentru că sfinții sunt vii pentru eternitate. Educaţia în realitate înseamnă iluminare. înseamnă lucrare de creare a unor oameni noi. Argument De la naștere omul se dezvoltă urmând modele. cu lumea înconjurătoare și chiar cu natura. Singura metodă de predare eficientă este cea a modelului propriu și de aceea orice pedagog creștin trebuie să tindă spre sfințenie în sensul trăirii unei vieți cât mai aproape de poruncile evanghelice. Dorim să aducem in atenția elevilor noștri modelul celor pe care îi cinstim ca sfin ți. Vom prezenta latura cotidiană a vieții lor in lume. Spre deosebire de eroi. Notă de prezentare. . astfel încât ei să fie capabili să aleagă modelul pe care il vor urma conștientizând consecințele fiecărui tip de comportament. am propus ca opțional cursul numit Sfinţii – modele de urmat pentru noi dorind să evidențiem faptul că împlinirea exigențelor vieții creștine impuse de Evanghelie au ca și consecință dobândirea sfințeniei care înseamnă să trăiești în armonie cu Dumnezeu. Ca profesori suntem datori să oferim elevilor noștri criterii de selecție intre modele pozitive și cele negative.. Deci adevăratul pedagog trebuie să fie sfânt.Fără sfinţi nu există învăţători şi educatori adevăraţi. caractere puternice capabile să lupte cu tentațiile.

Ce inseamnă stil de viață? Viețuire creștină. Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie.Ş.J. I-VIII Nr. Avantaje și dezavantaje. (daca sunt crestin si daca adopt un stil de viața lumesc) Vreau să trăiesc creștinește dar sunt atras și de lume. Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin. Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății.  Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie. 5. . 3. 2. C. Cum ințelegem minunea? 3. A.  Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios. Viață sfântă în zilele noastre.Neamţ • Aprobarea I.  Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător.  Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin. 4.Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor condiţii: • Acceptul conducerii Şcolii cu cls. 4. Ce sunt poruncile Lui Dumnezeu? (2 ore) 2. 1.  Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății. 1 Piatra . aduce protecția Lui Dumnezeu. Neamţ • Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora II. Competențe generale. E de dorit să fim sfinți? B. 1. Sfinții și facerea de minuni. Lecții. Mai pot ajunge sfânt? Viețuirea creștină – sfințenia.

1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii 1. d. Prezentarea diferitelor motive de protectie a naturii: ateu.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. Motivul creării omului. Sfințindu-se pe sine. postul instrument de rezistență in fața greutăților. 5. Mândrie. posturile de peste an si spovedania si impărtășania. / Iubirea lui Dumnezeu. – rugăciunea de dimineața și seară. postul de miercuri și vineri. 4. Împlinirea poftelor. omul sfințește și mediul. 2. nu avea nevoie de creaturi dar din pură iubire neconditionată a creat lumea vazuta si cea nevăzută. Protejarea naturii – semnul respectului pentru Dumnezeu. Iubirea sfinților vs. evolutionist. 2. Rugăciunea ca necesitate 3. mersul la biserică. Lăcomie c. Lumea – darul Lui Dumnezeu pentru om.1. (3 ore) a. E.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 1. luarea de anafură și agheasmă dimineața. D. .dialog pe tema necesităţii iubirii. 1. Competenţe specifice 1. Ce lucruri sau locuri pot fi sfintite? 2 ore.dialog pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. 3. . creștin. 4. Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător. . Dumnezeu iși este suficient sie și. Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios. Diferite perspective asupra naturii. Poruncile Evangheliei și indemnurile modernismului.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi . Milostenie vs. Sfințenia de zi cu zi. (2 ore). Dragostea lumii. Virtuți creștine. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V---a elevul va fi capabil 1. 2. Abținere vs. III. 1. Sf. Rugăciune și griji. Liturghie – unirea mai multor credincioși in rugăciune pt susținere reciprocă 5. Dumnezeu – „proprietarul” lumii. b. Smerenie vs. 3.

1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .prezentarea calendarului creştin ortodox.vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia. .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. a listelor de termeni. 2.1 să-şi dezvolte vocabularul. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi 2.discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini.utilizarea dicţionarelor.reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.4 să descrie clădirea bisericii 3.2 să cunoască Mântuitorului evenimentele din viaţa 3. .exerciţii de observare a părţilor şi a destinaţiei acestora. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. în succesiune logică.relatarea.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi cuvintele şi expresiile noi din temele studiate din textele date.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor .lecturarea de texte cu mesaj moral-creştin texte cu caracter religios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V--a elevul va fi capabil 3. a glosarelor. . . utilizând corect . . . 3. .participarea la activităţi caritabile.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvintele date. .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi zonele geografice legate de viaţa Mântuitorului. plan dat sau compuneri libere pe teme religioase 2. . exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului ţi comentate cu ajutorul profesorului.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 3.discuţii. .2 să manifeste interes pentru lecturarea unor .. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 3. a evenimentelor din viaţa Mântuitorului.

.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.exersarea rugăciunii în comun. 5. .povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. . în mediul social apropiat (rude. în societate şi în clasă.organizarea de jocuri de rol. .dialog despre regulile de comportament creştin în familie. .3 să respecte regulile de comportament moralreligios în familie şi societate 4. indiferent de credinţa lor spre cei aflaţi în lipsuri din alte confesiuni.povestirea unor fapte bune. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moralreligios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 4.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi .organizarea de jocuri. prin activităţi îndreptate colegii. 5.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi .prezentarea icoanei sfinţilor.4. modele de comportament creştin 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4. .2 să manifeste atenţie. proprii sau ale altora.rezolvarea unor sarcini alături de colegi colegii aparţinând altor religii sau confesiuni. .5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .învăţarea unor rugăciuni.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. 5. . înţelegere şi sensibilitate . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă urmăoarele activităţi 5.1 să identifice faptele bune şi pricipalele calităţi ale unui bun creştin 4. .exersarea milosteniei. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil . Educarea atitudinilor de acceptare. .exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.discuţii şi dezbateri pentru identificarea faţă de problemele celor din jur cazurilor de comportament pozitiv/negativ petrecute în imediata lor apropiere.învăţarea de colinde şi cântece religioase.2 să recunoască în faptele sfinţilor. colegi. vecini). . concursuri pe teme religioase.

IV. . total de ore: 36 din care: -predare-învăţare: 30. -la dispoziţia profesorului:2.: 1 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Semestrul I REPARTIZAREA ORELOR Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului Semestrul al II-lea REPARTIZAREA ORELOR Nr. ore 15 2 1 Total ore 18 La tema: CONŢINUTUL VIZAT De la tema: Lecţie introductivă Nr. ore Total ore CONŢINUTUL VIZAT Nr. -recapitulare şi evaluarea: 4. ore⁄săpt. cu cl. 1 Piatra Neamţ Disciplina: Opţional Religie Clasa:a V-a A. Conţinuturi (Tematica şedinţelor) PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. B Nr. I-VIII Nr.

2. 1. 1.3. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr. .Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului 15 2 1 De la tema: 18 La tema: PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul I An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. S. 1 S.2 Conţinuturi Lecţie introductivă De ce un opţional la Religie? Nr. ore⁄săpt.: 1 Nr. 2 Obs. I-VIII Nr. 1 Piatra Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr. Unitatea de învăţare Noţiuni introductive Competenţe specifice 1.1. ore 1 1 Perioada calend. cu cl. crt.

2.2. 2.4. 17 S. 2.2. model de iubire şi de rugăciune Tema de evaluare 2 1 1 2 1 S. Sf.2.1. o altfel de muzică Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” Colinde de Crăciun . 4. 4. 7 S. 14-15 Tema de evaluare 1 3. 5.2. 9 S. 11 S. 4. 3 S. 4 S. prietenul copiilor Sf. 2. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu 2. 2. 4. 6 S. 4. Sfinţii.2. 10 şi 13 4.1. prietenii şi ocrotitorii copiilor 1.2. Ierarh Nicolae. 16 1 1 1 2 S. 8 S.5 Muzica bisericească. Înaintemergătorul Mântuitorului Iisus Hristos Cuviosul Siluan Athonitul.1. Filofteia Postul în viaţa creştinului 1 1 1 1 1 S. Ioan Botezătorul. Noţiuni de morală creştină 1.1 Rugăciunea – vorbirea omului cu Dumnezeu Rugăciunea lui Iisus Milostenia – manifestare a dragostei pentru aproapele.5. 3. 4.5.3 Sf.3.1.1.4. 5 S. Filofteia – model de milostenie Sf.12 S.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul al II .4. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr. 2-3 S.4. crt.5.3 2. 2 1 1 1 2 1 2 1 S. 2.5.2. 3. 5 S.Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr. 6 S. 5. 4. 7-8 S. Ioan Iacob de la Neamţ „Lăsaţi copiii să vină la Mine” Cântări din Postul Mare Cântările Învierii Cântarea „Apărătoare Doamnă” Cântările Sfintei Liturghii Tema de evaluare 1 Nr. 5. ore 1 Perioada calend. I-VIII Nr. 3.2. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu . ore⁄săpt. S. 3. 9 S.2. 1. 2. 3. 5. 1 Piatra .1. Unitatea de învăţare Noţiuni de morală creştină Competenţe specifice 2.1 Conţinuturi Postul Paştilor – pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului Biserica – casa lui Dumnezeu Sf.1. 3. 4.4.: 1 Nr. 4. 3.1. prietenii şi ocrotitorii copiilor 3. cu cl. 4. 1.5.2.3. 10 2.2.1.1. 4.3 1. 4.lea An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. Sfinţii.1. 11-12 S. 1 Obs. 4.3. 4 S.

1. 1. 5.2 să cunoască evenimente din viaţa Mântuitorului.1 să-şi dezvolte vocabularul. 3. 2.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume. 4. 4.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga. 17 Competenţe specifice La sfârşitul clasei a V.2 să recunoască în faptele sfinţilor.4. 2.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios.3 Icoanele. 13 S. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii. ferestre deschise spre Rai Icoana bizantină şi tabloul religios Cum se pictează o icoană? Realizarea unei icoane pe sticlă Prin muzică şi icoană mai aproape de Dumnezeu 1 1 1 1 1 S. 16 S. .1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin. 4. 14 S. modele de comportament creştin. 5.2. 1. 3. Icoana din sufletul copilului 1. 5. 3. 3.4.a elevul va fi capabil: 1. 5. 15 S. 4. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat. 4. 3.2 să manifeste atenţie.4 să descrie clădirea bisericii.3 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi societate. indiferent de credinţa lor. 4.1.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->