Sunteți pe pagina 1din 6

FIA POSTULUI -DIRECTOR Grad profesional al ocupaiei postului - director unitate de nvmnt preuniversitar Nivelul postului conducere executiv

v n temeiul Legii Educatiei Nationale Nr.1/2011, Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat O.M.E.C.T. nr. 4925/2005 i al Contractului de Management Educaional, se prezint: Numele i prenumele: Unitatea de nvmnt : Studii : Anul absolvirii: Specialitatea : Vechime: Obligaia de predare___________________________________________________ Numire: Decizia Data numirii in funcia de conducere _________________________________ DESCRIEREA POSTULUI 1. Pregtirea profesional impus ocupantului postului: Studii medii/ studii superioare de scurt durat cu diplom de absolvire/studii superioare de lunga durat cu diploma de licen sau diplom echivalent Titular n nvmntul preuniversitar, cel puin gradul didactic II i o vechime la catedr de minimum 5 ani Calificativ Bine sau Foarte Bine n ultimii 3 ani Dovedete caliti profesionale, manageriale i morale Perfecionri periodice necesare dezvoltrii competenelor manageriale Cunotine operare PC O limb de circulaie internaional. 2. Experiena necesar executrii operaiunilor specifice postului Perioada necesar iniierii n vederea executrii operaiunilor specifice postului: 90 zile. 3. Dificultatea operaiunilor specifice postului Cunoaterea nvmntului preuniversitar cel puin la nivelul tipului instituional de exercitare a funciei de director / director adjunct 1

Cunoaterea Metodologiei de realizare a Inspectiei Scolare Cunoaterea i aplicarea legilor, hotrrilor de guvern, ordonanelor de urgent ale Guvernului, metodologilor, regulamentelor i a celorlalte documente legislative i de management educaional Aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare profesional i dezvoltate instituional corespunztoare nivelului de exercitare a funciei. Analiza, negocierea i soluionarea conflictelor Consiliere de specialitate Informarea, gestionarea informaiei i a aciunilor la nivelul unitii de nvmnt, n vederea asigurrii calitii managementului educaional Organizarea, controlul verificarea, evaluarea i luarea deciziilor. 4. Responsabilitatea implicat de post Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul verificarea, comunicarea, autoritatea informal Responsabilitatea privind corectitudinea i aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicrii prevederilor documentelor normative Responsabilitatea soluionrii strilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin petiii Responsabilitatea propunerilor decizionale. 5. Sfera de relaii (comunicare/relaionare) cu: M.E.C.T.S, ISJ, compartimentele funcionale din unitatea colar, membrii instituiei de nvmnt, elevii, prinii, conducerile celorlalte uniti de nvmnt, administraiile centrale i locale, comunitatea local, sindicatele, organizaiile guvernamentale, organizaiile nonguvernamentale etc. 6. Responsabilitati si sarcini: (1) Exercita conducerea executiva a unitatii de nvatamnt, n conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotarrile Consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt, precum si cu alte reglementari legale. (2) Reprezinta unitatea de nvatamnt n relatiile cu terte persoane fizice si juridice, n limitele competentelor prevazute de lege. (3) Manifesta loialitate fata de unitatea de nvatamnt, credibilitate si responsabilitate n deciziile sale, ncredere n capacitatile angajatilor (4) ncurajeaza si sustine colegii, n vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea n unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de nvatamnt. (5) Coordoneaza direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizeaza evidenta contabila sintetica si analitica, precum si executia bugetara. (6) Are drept de indrumare si control asupra activitatii ntregului personal salariat al unitatii de nvatamnt; colaboreaza cu personalul cabinetului medical. (7) Aproba vizitarea unitatii de nvatamnt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare /extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de nvatamnt, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de nvatamnt. (8) Beneficiaza de ndemnizatie de conducere, conform reglementarilor legale n vigoare. 2

(9) Norma didactica de predare a directorului si/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc, n baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. (10) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general. (11) Este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, n fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale. (12) Raspunde de asigurarea calitatii in scoala. Atributii pe domeniile calitii: I.Domeniul : CAPACITATEA ORGANIZATIONALA Management strategic - concepe strategia scolii pe termen scurt, mediu si lung; stabileste directiile generale de dezvoltare a scolii ; - propune proiectul planului de scolarizare avizat de Consiliul Profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social n Formarea Profesional (pentru nvmntul profesional, tehnic i postliceal) i aprobat n de Consiliul de Administraie; - raspunde de elaborarea proiectului de buget propriu; - se preocup de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale -asigura si eficientizeaza sistemul de comunicare externa, interistitutionala; - supune spre aprobare, consiliului reprezentativ al prinilor, o list de prioriti care vizeaz conservarea patrimoniului, completarea i modernizarea bazei materiale i sportive, reparaii, mbogirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performane colare, precum i a celor cu situaie material precar, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al prinilor; Management operational - reactualizeaza regulamentele si echipele de lucru din scoala ; - emite decizii i note de serviciu care vizeaz realizarea obiectivelor politicii educaionale i de dezvoltare instituional; - Poate propune Consiliului Profesoral, spre aprobare, cadre didactice care s fac parte din Consiliul de Administraie i solicit Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al prinilor i dup caz Consiliului Local, desemnarea reprezentanilor lor n consiliul de administraie al unitii de nvmnt; - aprob concediul fr plat i zilele libere pltite, conform prevederilor legale i prevederilor contractului colectiv de munc aplicabil, pentru ntreg personalul, n condiiile asigurrii suplinirii activitii acestora - atribuie, prin decizie intern, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, n regim de cumul sau plat cu ora, orele de curs rmase neocupate; - coordoneaz comisia de salarizare i aprob trecerea personalului salariat al unitii de nvmnt, de la o gradaie la alta, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare - Stabilete atribuiile directorului/directorilor adjuncti i ale efilor catedrelor i comisiilor metodice. - consemneaz zilnic n condica de prezen absenele i ntrzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare i de instruire practic, precum i ale personalului didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de lucru;

- rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea i gestionarea actelor de studii; - rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea i gestionarea documentelor de eviden colar; - rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale i sportive a unitii de nvmnt, coordoneaz activitatea de internat i de la cantin; - asigura dezvoltarea sistemului informatic ; - elaboreaza instrumente interne de lucru in vederea eficientizarii activitatii ; - monitorizeaza activitatea comisiei de intocmire a orarului si serviciului pe scoala ; - promoveaza si asigura conditiile de mediatizare a scolii in comunitate ; - sprijina dezvoltarea serviciilor medicale si sociale in colaborare cu institutiile desemnate; - asigura sistemul de protectie si securitate a elevilor si a personalului ; - rspunde de respectarea condiiilor i a exigenelor privind normele de igien colar, de protecie a muncii, de protecie civil i de paz contra incendiilor, n unitatea de nvmnt; - rspunde de asigurarea manualelor colare pentru elevii din nvmntul obligatoriu, conform prevederilor legii nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: asigur personalului didactic condiiile necesare pentru studierea i alegerea manualelor pentru elevi; - asigur, prin dirigini/nvtori, distribuirea carnetelor pentru plata alocaiei de stat pentru copii i rspunde de stabilirea necesarului de burse colare i a altor faciliti la nivelul unitii de nvmnt, conform legislaiei n vigoare; - asigura conditiile pentru optimizarea calitatii invatarii. n calitate de ordonator de credite, rspunde de: - urmrirea modului de ncasare a veniturilor; - necesitatea, oportunitatea i legalitatea angajrii i utilizrii creditelor bugetare, n limita i cu destinaia aprobate prin bugetul propriu; - integritatea i buna funcionare a bunurilor aflate n administrare; - organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a bilanurilor contabile i a conturilor de execuie bugetar. Managementul personalului - incheie contracte individuale cu personalul angajat ; - proiecteaza si stabileste sarcini concrete pentru toate categoriile de personal (fisa postului); - concepe proiectul planului de incadrare cu personalul necesar pentru desfasurarea unei activitati de calitate (numete nvtorii/diriginii la clase i coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i extracolare, care este i eful comisiei diriginilor, n urma consultrii efilor de catedr/ai comisiilor metodice cu respectarea principiului continuitii i al performanei) - n baza propunerilor primite, numete efii catedrelor i ai comisiilor metodice, comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii, efii compartimentelor funcionale ai comisiilor i colectivelor pe domenii i solicit avizul Consiliului Profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora - ncheie contracte individuale de munc cu personalul angajat i aprob concediile de odihn ale personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic pe baza solicitrilor scrise ale acestora, conform codului muncii i contractului colectiv de munc aplicabil; - numete i controleaz personalul care rspunde de sigiliul unitii de nvmnt i de completarea carnetelor de munc; 4

- numete i elibereaz din funcie personalul didactic auxiliar i nedidactic conform legislaiei n vigoare; - rspunde de corectitudinea ncadrrii personalului i de ntocmirea, la termen, a statelor lunare de plat a drepturilor salariale; - stabilete componena formaiunilor de studiu; - sprijina cadrele didactice in dezvoltarea profesionala si personala ; - favorizeaza , sustine si monitorizeaza activitatea de formare continua a cadrelor didactice si a personalului ; - solicita activitati de formare continua care sa raspunda nevoilor scolii. II. Domeniul: EFICACITATEA EDUCATIONALA Oferta educationala - asigur existenta unei strategii de dezvoltare a ofertei educationale pe termen lung; - asigur adecvarea ofertei educationale la contextul socio-economic si cultural in care functioneaza scoala; - coordoneaza implementarea ofertei educationale; - coordoneaza promovarea ofertei educationale. Realizarea curriculumului - monitorizeaza cuprinderea elevilor n formele de educatie stabilite prin lege; - monitorizeaza respectarea prevederilor din documentele curriculare oficiale si a celor auxiliare; -monitorizeaza existenta si utilizarea softurilor educationale si a auxiliarelor curriculare; - asigura realizarea bazei logistice pentru desfasurarea activitatilor instructiv educative si a celor extracurriculare; - stabileste colectivele de catedra/ comisiile metodice/colectivele pe domenii si principii de functionare a acestora; - monitorizeaza impactul formarii continue a cadrelor didactice , a rezultatelor activitatii metodico-stiintifice si a mentoratului cadrelor debutante sau nou venite in scoala asupra calitatii activitatilor de predare-invatare si educationale. Rezultatele nvatarii - creeaza conditii pentru dezvoltarea elevilor in functie de particularitatile lor individuale (grupe de excelenta, participare la concursuri,olimpiade, programe remediale); - asigura conditii pentru obtinerea de catre elevi de performante la examene nationale si atestate; - elaboreaza criterii proprii de monitorizare si evaluare pentru eficientizarea activitatilor educative extracurriculare si extrascolare; - monitorizeaza starea de disciplina din scoala; - aplic sanciunile prevzute de prezentul regulament i de regulamentul intern pentru abaterile disciplinare svrite de elevi. - monitorizeaza si evalueaza realizarea consilierii si orientarii vocationale a elevilor si insertia socio- profesionala a absolventilor; - initiaza si sprijina crearea si mentinerea de parteneriate locale, regionale, nationale si internationale III. Domeniul MANAGEMENTUL CALITATII Autoevaluarea institutionala - asigur proiectarea si implementarea procedurilor de autoevaluare institutionala. 5

- Anual elaboreaz un raport general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea colar pe care o conduce. Raportul general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea colar este prezentat n Consiliul Profesoral i n Consiliul Reprezentativ al Prinilor. Un rezumat al acestuia coninnd principalele constatri, va fi fcut public, inclusiv prin afiare clasic sau electronic Asigurarea calitatii - asigur existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii; - asigur constituirea si functionarea CEAC in cf. cu Legea Calitatii; - asigur proiectarea si implementarea strategiei de dezvoltare manageriala a personalului de conducere, de formare/ dezvoltare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic Revizuirea ofertei educationale si a planului de dezvoltare; - asigur realizarea procedurilor interne pentru identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor; - stabilirea procedurilor interne prin care evaluarile rezultatelor invatarii conduc la revizuirea ofertei educationale si la modificarea planului de dezvoltare; - asigurarea accesibilitatii elevilor si cadrelor didactice la resursele de invatare. Evaluarea personalului - stabilirea strategiei, criteriilor si instrumentelor de evaluare periodica a personalului. - apreciaz personalul didactic de predare i de instruire practic, la inspeciile pentru obinerea gradelor didactice precum i pentru acordarea salariului gradaiei de merit. - aplic sanciuni pentru abaterile disciplinare svrite de personalul unitii de nvmnt n limita prevederilor n vigoare; Baza de date - coordoneaz realizarea bazei de date; - asigur cuprinderea in baza de date a informatiilor necesare functionarii si dezvoltarii scolii precum si a celor necesare la nivel judetean si national. - asigur accesul la informatie a persoanelor si institutiilor interesate - coordoneaz strategiile de promovare a scolii; - asigur structurile desemnate pentru activitatea de relatii publice. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul Inspector colar general, Prof. Constantin Proiuc Director,