Sunteți pe pagina 1din 21

COMPETENTE SPECIFICE MODULUL:ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT 1.

Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aV a elevul va fi capabil: 1.1 Descrierea elementelor mediului construit si functionalitatea acestora; 1.2 Identificarea surselor de poluare si sa se implice in prevenirea si combaterea acestora; 1.3* Compararea modalitatii traditionale si moderne de amenajare a mediului rural si urban. 2.Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Identificarea materialelor necesare pentru executia unei cladiri si a obiectivelor din locuinta, scoala; 2.2 Realizarea produselor simple cu respectarea normelor de calitate,protectia muncii si a mediului; 2.3 Aplicarea unor solutii pentru inlaturarea disfunctionalitatilor din mediul apropiat; 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea informatiilor culese din surse diferite; 4.Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Analizarea legaturilor intre elementele mediului construit, tipurile de activitati si meseriile (profesiile) specifice acestora

MODULUL :PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA SI VEGETALA 1. Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii sfarsitul clasei aV a elevul va fi capabil: 1.1 Selectarea prodselor alimentare in functie de valoarea nutritiva si energetica si de influenza asupra sanatatii omului; 1.2 Descrierea priipalelor moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerala, vegetala si animala in alimentatia omului; La

1.3* Analizarea influentei factorilor de mediu asupra cultivarii plantelor si cresterii animalelor; 1.4* Descrierea traditiilor locale referitoare la obtinerea produselor alimentare.

2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Identificarea materiilor prime, materialelor si principalelor unelte,instrumente si echipamente specifice utilizate in obtinerea produselor; 2.2 Identificarea si selectarea produselor alimentare in functie de informatiile de pe ambala - eticheta; 2.3 Asigurarea conditiilor de preparare a marfurilor alimentare in functie de caracteristicile de calitate ale produselor; 2.4* Executarea lucrarilor simple de cultivare a plantelor/crestere a animalelor domestice respectand norme ecologice si masuri de securitate si sanatate in munca; 2.5* Identificarea posibilitatilor de valorificare a produselor alimentare de origine minerala, vegetala si animala. 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologa si simbolurile specifice domeniului; 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Identificarea drepturilor consumatorului comform legislatiei in vigoare; 4.2 Analizarea legaturilor intre activitatile de obtinere a produselor alimentare si meseriile/profesiile specifice

COMPETENTE SPECIFICE MODULUL:ECONOMIA FAMILIEI

1. Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIa elevul va fi capabil: 1.1 Identificarea activitatilor economice din viata familiei; 1.2 Identificarea factorilor economici si sociali din mediul inconjurator care influenteaza viata de familia; 1.3 Descrierea principalele resurse necesare desfasurarii unor activitati familiale de productie si consum; 2 Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Elaborarea unor strategii pentru realizaea de buget; 2.2 Identificarea unor prioritati in consum si cheltuieli in functie de nevoile proprii ale familiei; 2.3 Analizarea unui produs realizat in functie de calitate, cheltuieli si posibilitatea obtinerii unui castig; 2.4 Realizarea unui plan de activitati in functie de timpul disponibil. 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea conceptelor economice in comunicare; 3.2 Selectarea informatiilor privind drepturile consumatorului si protectia acestuia 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Identificarea diferitelor rute de formare profesionala

MODULUL:MATERIALE SI TEHNOLOGII (lemn, textile,piele, lut- ceramica) 1 Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIa elevul va fi capabil: 1.1 Identificarea materiilor prime si materialelor in functie de proprietatile specifice ale acestora; 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 1.3 Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, a semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii; 1.4* Identificarea elementelor de progres in evolutia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn, textile, piele,lut-ceramica. 2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Selectarea materiilor prime si materialelor lemnoase, textile, din piele, ceramica pentru obtinerea produselor; 2.2 Executarea unor operatii tehnologice (de pregatire, de prelucrare si finisare) pentru realizarea unui produs pe baza unei fise tehnologice, respectand normele masurile de securitate si sanatate in munca; 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea informatiilor culese din diferite surse utilizand terminologa si simbolurile specifice domeniului; 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea cariere 4.1 Analizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice acestora; 4.2 Identificarea unor posibilitati de utilizare si decorare a obiectelor din lemn, textile, lut sau ceramica;

COMPETENTE SPECIFICE MODULUL:MATERIALE SI TEHNOLOGII (materiale metalice, materiale plastice, caucic, sticla)

1. Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIIa elevul va fi capabil: 1.1 Identificarea materiilor prime si materialelor in functie de proprietatile specifice ale acestora; 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 1.3 Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, a semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii; 1.4* Analizarea evolutiei diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice, plastice, cauciuc, sticla. 2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Selectarea materiilor prime si materialelor metalice, plastice, cauciuc si sticla 2. 2Executarea unor operatii tehnologice (de pregatire, de prelucrare si finisare) pentru realizarea unui produs pe baza unei fise tehnologice, respectand normele masurile de securitate si sanatate in munca; 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea informatiilor culese din diferite surse utilizand terminologa si simbolurile specifice domeniului;

4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Analizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice acestora; 4.2 Identificarea unor posibilitati de utilizare si decorare a anumitor produse.

MODULUL:TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRNSPORT 5

1. Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIIa elevul va fi capabil: 1.1 Identificarea tipurilor de retele de comunicatii si transport si efectele lor asupra omului si a mediului; 1.2 Identificarea unor mijloace si tehnologii de realizare a transportului de persoane, marfuri si de informatii; 1.3 Elaborarea unor strategii de protejare a mediului in condutiile transportului actual. 2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Utilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii; 2.3* Compararea mijloacelor si tehnologiilor de transport 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Utilizarea simbolurilor si terminologa specifica comunicatiilor si transporturilor; 3.2 Selectarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi. 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Descrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva.

COMPETENTE SPECIFICE MODULUL:ENERGIE

1. Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIIIa elevul va fi capabil: 1.1 Identificarea formelor de energie, surse si principalele tehnologii de obtinere a acesteia; 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de producere a energiei si utilizarea ei asupra mediului; 1.3 Compararea diferitelor forme de energie utilizate in gospodarie 2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Analizarea modalitatilor de valorificare eficiente a resurselor din domeniul energetic 2.2 Descrierea rolului functional al elementelor dintr-o schema electrica; 2.3* Prezentarea unor tehnologii contemporane relevante pentru viata cotidiana; 2.4*Depistarea si remedierea defectelor in circuite electrice 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic; 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Identificarea unor locuri de munca din domeniul energetic in scopul orientarii profesionale.

MODULUL;DOMENII PROFESIONALE

1 Analizarea impactului dezvoltarii tehnologiilor asupra mediului si societatii La sfarsitul clasei aVIIIa elevul va fi capabil:

1.1 Identificarea diferitelor rute de formare profesionala oferite de invatamantul romanesc; 1.2 Identificarea unor domenii de activitate in functie de profesii si meserii; 1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra evolutiei profesiilor si a mediului.

2. Formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor 2.1 Descrierea principalelor competente ale personalului angajat in diverse domenii de activitate; 2.2 Elaborarea, dupa model a unui plan simplu de afaceri pentru obtinerea unui produs sau a unui serviciu; 2.3 Analizarea cererii si ofertei pe p sa valorifice intr.-un mesaj propriu termenii si simbolurile invtate iata muncii. 3. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, a termenilor si simbolurilor specifice tehnologiilor 3.1 Valorificarea intr.-un mesaj propriu a termenilor si simbolurilor invtate; 3.2* Stabilirea unor corelatii intre simbolurile de pe produse si domeniul profesional in care sunt utilizate. 4. Evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat in planificarea carierei 4.1 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea meserie in concordanta cu propriile interese si aptitudini 4.2 Realizarea unui plan propriu de dezvoltare profesionala in functie de competentele personale si de caracteristicile pietei muncii 4.3 Corelarea optiunilor profesionale cu nevoile si resursele zonei geografice si cu dinamica muncii

CLASA aVa - semestrul I


NR CRT UNITATEA DE INVATARE COM CONTINUTURI NR ORE SAPTA MANA OBS

1 2 Localitatea 1.1

Prezentarea disciplinei. Instructaj de protectia muncii Evolutia in timp a sistemelor de amenajare teritoriala Organizarea localitatii Cladiri: destinatie,alcatuire constructiva Retele de utilitati. Elemente de limbaj grafic specific *Aplicatii Activitati specifice localitatii de referinta Tipuri de locuinte Planuri de locuinte Scheme functionale

1 1 1 2 1 1 1

1 2 3-8

Locuinta

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 1.1 2.2 3.1 41 2.1 2.2 3.1

10-11

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 1.1 2.1 2.2

Functii, amenajare,comfort ambiental(spatial, fiziologic si psihologic)

12

Anexe gospodaresti

12

Scoala

1.3 2.1 2.4 4.1

Amplasare si alcatuire constructiva 1 14

9 10 11

12

2.2 2.3 3.1 1.1 2.1 3.1 Combaterea 1.2 mediului si 1.3 combaterea 4.1 poluarii Evaluare Toate comp

Plan(scoala, clasa, laborator) Scheme functionale Functii si amenajare *Dezvoltarea mediului construit Toate continuturile

1 1 1 1

15 16 17 18

10

CLASA aVa - SEMESTRUL II

NR CRT

UNITATEA DE INVATARE

OR 1.1 1.2 2.1 2.2 2.5 1.3 2.4 2.5

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

Originea alimentelor

Alimente de origine minerala. Alimente de origine vegetala. Produse alimentare proaspete. Produse alimentare prelucrate Cultivarea plantelor de camp si de gradina Norme de tehnica securitatii muncii Influentafactorilor de mediu asupra cultivarii plantelor Alimente de origine animala.Carne,lapte,oua Cresterea animalelor domestice.Influenta factorilor de mediu asupra cresterii animalelor.Volorificarea produselor animaliere Criterii de selectie a produselor alimentare Caracteristici organoleptice.Informatii de pe embalaje si etichete Valoarea nutritiva si energetica

19-20

21- 22

1.1 1.2 2.1 4.1 1.1 1.3 2.1 2.2 4.1 1.1 2.4 2.5 3.1

23

24-25

26-27

Alcatuirea meniurilor

1.1 1.2 2.3 2.5 3.1 2.1 2.5 3.1 2.3 2.4 2.5 4.1

Criterii de intocmire a unui meniu.Relatia dintre alimentatia corecta si conditiile geografice, climaterice, starea de sanatate, varsta,anotimp. Activitati desfssurate, profesii Bucataria si dotarea acesteia.Factori de confort in bucatarie.Aranjarea mesei Prepararea alimentelor.Prepararea alimentelor la rece.Prepararea alimentelor la cald.Conservarea alimentelor Respectarea normelor de igiena in activitatile din bucatarie

28-29

7 10

Tehnologii de preparare a hranei

2 1

30-31 32

11

11

Evaluarea calitatii produselor alimentare si protectia consumatorului Relatia omproduse alimentaremediu Recapitulare Evaluare

2.3 2.4 2.5 3.2

Evaluarea calitatii produselor.Depozitarea si valorificarea produselor alimentare.Protectia consumatorului

33

12

3.1 4.2 Toate comp

Relatia om-produse alimentare-mediu 1 Toate continuturile 1 34 35

13

12

CLASA a VI a SEMESTRUL I
NR CRT UNITATEA DE INVATARE

OR

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

1 2 3 Rolul familiei in productia de bunuri Nevoi si dorinte Resursele familiei Consumatorul si protectia sa Bugetul familiei 1.1 1.2 3.1 1.2 1.3 2.2 3.1 1.2 1.3 4.1 1.4 2.3 3.1 2.1 2.2 3.1 3.2

Prezentarea disciplinei. Instructaj de protectia muncii Rolul familiei in productia de bunuri si servicii Nevoi si dorinte identificarea nevoilor individuale ale familiei si ale clasei, scolii Activitatea de productie si relatiile dintre membrii familiei Relatia: venituri-consum-economii Comportamentul de consum Calitatea produselor Protectia consumatorului Suportul comportamentului de consum Proiectarea bugetului familiei Decizia privind cumpararea unor produse.Pretul Bugetul elevului. Disciplina bugetului personal Gestionarea bugetului individual de timp Organizarea timpului familiei Profesii ale membrilor familiei

1 2 2

1 2-3 4-5

4 5 6

2 4

6-7 8-11

12-14

8 9

Gestionarea bugetului individual de timp Profesii ale membrilor familiei Recapitulare Evaluare

2.2 2.4 3.1 Toate comp

15-16

1 Toate continuturile 1

17 18

13

CLASA a VI a SEMESTRUL II
NR CRT UNITATEA DE INVATARE

OR 1.1 3.1 1.3 2.2 3.1 4.2 1.2 2.1 2.2 3.1 *1.4 2.2 3.1 3.2 4.1 2.2 3.1 4.1 2.2 3.1 4.2 Toate comp

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

1 2

Materii prime si materiale Analiza de produs(gama de produse) Realizarea unui produs simplu

Proveniente.Clasificare.Proprietati 4 Utilizare, materiale folosite, alcatuire, forma, schita constructiva, prezentare, pret FISA tehnologica Elemente de limbaj grafic specific Operatii de pregatire Operatii de prelucrare Operatii de finisare *Traditii locale.Tehnologii artizanale Calitatea, utilizarea, prezentarea si pretul produselor Noi posibilitati de utilizare si decorare a produselor Activitati si meserii specifice realizarii produselor din lemn, textile, piele, lut-ceramica Toate continuturile 19-22

2 1 2 1 1 1 1 1

23-24 25 26-27 28 29 30 31 32

Evaluarea si valorificarea produselor Noi posibilitati de utilizare si decorare a produselor Activitati si meserii specifice realizarii produselor Recapitulare Evaluare

33

1 1

34 35

14

CLASA a VII a SEMESTRUL I.


NR CRT UNITATEA DE INVATARE

OR

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

1 2 Materia prime si materiale 1.1 1.2 3.1 1.3 3.1 2.1 2.2 2.3 2.4* 3.1

Prezentarea disciplinei. Instructaj de protectia muncii Provenienta,clasificare, proprietati,utilizari

1 4

1 2-5

3 4

Analiza de produs(gama de produse) Realizarea unui produs

Utilizare, materiale folosite, alcatuire,forma, schita constructiva, prezentare, pret Studierea fisei tehnologice Elemente de limbaj grafic specific Operatii de pregatire, de prelucrare , de finisare.Fisa tehnologica de obtinere a unui produs. *Traditii locale.*Tehnologii artizanale

2 1 2 3 1

6-7 8 9-10 11-13 14

Evaluarea si valorificare produselor Noi posibilitati de decorare a produselor

2.2 3.1 4.1 2.3

Calitatea, utilizarea, prezentarea, pretul produselor Noi posibilitati de decorare a produselor din metal, plastic, cauciuc, sticla Reciclarea produselor Activitati si meserii specifice realizarii produselor din materiale metalice,materiale plastice, cauciuc, sticla

15

16

Activitati si 4.1 meserii specifice 1.4* realizarii produselor din materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticla

17

15

Recapitulare Evaluare

Toate comp

Toate continuturile

18

16

CLASA a VII a SEMESTRUL II


NR CRT UNITATEA DE INVATARE

OR 1.3 1.1 1.2 2.2* 2.3 3.1 1.1 1.2 3.1

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

1 2

Sisteme de comunicatii si transport Retele de comunicatii (cai, noduri, terminale) Retele de transport (cai, noduri, terminale)

Notiuni generale, structura 1 De telecomunicatii (retele informatice, telefonie mobila si fixa, retele de televiziune si radio, etc) Tehnologia inteligente:bancomate, cod de bare, interfon Sistemul postal Transportul terestru Transportul aerian Transportul pe apa Transportul prin conducte Transport de marfuri si persoane Transportul neconvetional 3 19 20-22

1 1 1 1 1 1 1 1

23 24 25-26 27 28 29 30 31

4 5

Comunicatii si limbaj grafic in transporturi Calitatea serviciilor de comunicatii si transport Impactul dezvoltarii comunicatiilor si transporturilor

2.1 3.1 2.3 3.1 1.1 1.3 4.1

Comunicatii in transporturi Limbaj grafic Tipuri de servicii. Caracteristici de calitate Informatii utile

1 1 1

32 33 34

Recapitulare Evaluare

Impactul comunicatiilor si transporturilor asupra individului si societatii Impactul comunicatiilor si transporturilor asupra mediului si societatii Solutii de protejare a mediului Toate Toate continuturile comp

35

17

CLASA a VIII a SEMESTRUL I


NR CRT UNITATEA DE INVATARE

COMP SPEC 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 3.1 4.1 1.2 2.2 3.1

CONTINUTURI

NR ORE

SAPTA MANA

OBS

1 2 Forme de energie

Prezentarea discipliniei.Norme de protectia muncii Forme de energie: mecanica,termica luminoasa, chimica, etc Surse de energie primar *surse de energie specifice zonei

1 1

Surse de energie

Tehnologii de obtinere a energiei

Tehnologii de obtinere a 4 energiei *Tehnologii specifice zonei Transport si distributie prin sistem energetic national Domenii de utilizare Consumatori de energie Forme de energie utilizate si utilizarea lor Circuite energetice dintr-o locuinta (electrice,termice,gaze) Consumatori electrocasnici Metode de economisire a energiei *Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit si a aparatelor 18

Transport si distributie prin sistem energetic national.Domenii de utilizare.Consumatori de energie Energia in gospodarie

1.1 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1

Impactul tehnologiilor de producere si utilizare a energiei asupra omului si a miediului. Recapitulare Evaluare

1.2 3.1 4.1 Toate comp

Poluarea: forme ,surse,metode de combatere. 1

Toate continuturile

19

SEMESTRUL II
NR. CRT 1 UNITATEA DE INVAARE COMP. SPEC.
1.1 1.2 1.3 3.1

CONINUTURI

NR. ORE

SPT. 1-3

OBS.

Domenii profesionale.Specificul profesional al diferitelor zone geografice.Domenii profesionale noi Rute de formare profesionala.Competente profesionale Cerere si oferta pe piata muncii

Domenii profesionale Termeni specifici,clasificarea ocupaiilor n Romnia Domenii profesionale noi. Rute de formare profesional Competene profesionale:descriere i modaliti de evaluare Cerere i ofert pe piaa muncii *Cum ocupam un loc de munca

1.1 1.3 2.2 4.2 1.2 2.1 2.3 4.1 2.1 2.2 3.2 4.2 1.2 2.1 2.3 1.3 2.1

4-6

7-9

Calitatea muncii si relatiile de munca.Comportamentul in afaceri Tendinte in evolutia pietei muncii Protrctia mediului in contextul diferitelor domenii profesionale Planul de afaceri

Calitatea muncii Relatiile de munca Comportamentul in afaceri Tendinte in evolutia pietei muncii *Dezvoltarea domeniilor serviciilor,dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii etc Protrctia mediului in contextul diferitelor domenii profesionale Condiii de elaborare,comportamentul n afaceri Etape de realizare Modele de planuri de afaceri Toate continuturile

10-11

12-13

14

1.3 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3

15-16 2

Recapitulare Evaluare

Toate comp

17

20

21