Sunteți pe pagina 1din 1

Act aditional nr.2 din 11.02.2004 I. Prile contractante Art. 1. - ntre: a) S.C. HORMIGON S.R.L.

n calitate de proiectant general, codul fiscal R 15205942 cu sediul n Ploieti OS. Vestului nr.1 judeul Prahova nr. Telefon/fax 0244.545.961, cont virament nr. 3429794, deschis la Banca Raiffeisen Bank filiala Ploieti, reprezentat prin director Caisn Leonida b) PUFULETE SILVIU PETRE, B.I. seria G.B. Nr. 333.562 si PUFULETE GABRIELA, B.I. seria G.B. Nr. 333.564, in calitate de beneficiar, cu domiciliul n or. Boldesti Scaieni, str. Podgoriei nr.6A, Bl. 8, Et.1, Apt. 6, jud. Prahova pe de alta parte, se incheie urmatorul contract de proiectare: II. Plata: Conform contractului de proiectare nr.03/06.02.2004, azi data incheierii prezentului act aditional, S.C. HORMIGON S.R.L. primeste din partea beneficiarului PUFULETE SILVIU PETRE suma de 500 (cinci sute) usd, reprezentand contravaloarea avansului de proiectare pentru contractul mai sus mentionat. Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare si contine 2 (doua) pagini, din care 1 (un) exemplar pentru beneficiar si 2 (doua) exemplare pentru proiectantul general.

PROIECTANT GENERAL.,

BENEFICIAR,