Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr.314/19.12.2012 PARTILE CONTRACTANTE: Firma S.C.DANONE S.R.L, cu sediul in Paris,Franta,Bd. de la Bastille,no:48,tel:0033153022583,Fax:0033053022598,e-mail:isabelle.aubry01@poleemploi.fr,inregistrata sub nr.314/19.12.2012,reprezentata prin doamna Isabelle Aubry, avand functia de Director Comercial denumita in continuare Vanzator. Si Compania S.C SUCCES S.R.L cu sediul in Pitesti,Romania, DN 65B, intrarea pe autostrada,tel:0747495146,fax:0747891142,email:success.pitesti@yahoo.com,inregistrata la Registrul Comertului sub nr:A/2008/2013,reprezentata de domnul Corneliu Penescu in calitate Director denumit in continuare si Cumparator. OBIECTUL CONTRACTULUI Vanzatorul se obliga sa vanda,iar cumparatorul accepta sa cumpere marfurile in sortimentele, cantitatile,calitatea si preturile prevazute in anexa1, care face parte integranta din prezentul contract. Vanzatorul va livra cumparatorului 3000 de poturi de iaurt dupa cum urmeaza:1000 poturi Danonino,0.50g ,1000 poturi Activia,0.75g, 1000 poturi iaurt de baut 250g. Iaurtul va fi ambalat in cutii de carton a cate 20 iaurturi cutia,paletate; pe cutiile de carton se va mentiona: denumirea ,tipul de iaurt, numar bucati,expeditor S.C DANONE S.R.L ,destinatar S.C SUCCES S.R.L.,nr. contract 314/19.12.2012 , made in France. TERMENUL DE LIVRARE Marfa va fi livrata integral in termen de o luna de la data incheierii contractului. CONDITIA DE LIVRARE Pretul marfii este conform conditiei de livrare DAP incoterms 2010 si este calculat in euro. CONDITIA DE PLATA Plata marfii se va efectua la livrarea acesteia prin transfer bancar . Valoarea de 3500 euro va fi achitata la livrarea marfii in contul INGB RO08INGB00008880239983, deschis la banca ING. RECEPTIA MARFII Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de ambele parti. CLAUZA PENALA In cazul in care cumparatorul intarzie din vina sa receptia marfurilor, in conditiile si la termenele prevazute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de 0,01% in primele 15 zile, dupa care se va plati 0,05% din pretul marfii pana la achitarea sumei propriu-zise.

Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii convenite,sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor,iar vanzatorul are obligatia sa inlocuisca bunurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe comparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a executa si celelalte obligate contractuale. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre vanzator. GARANTII Vanzatorul garanteaza ca marfurile fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje,iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari termenel sunt urmatoarele: pentru DANONINO 27.10.2013; ACTIVIA 10.12.2013 ;Danone de baut 25.06.2013. FORTA MAJORA Nici una dintre partile contractente nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract ,daca neexecutrea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,asa cum este definite de lege. Partea care invoca forta majora este obligate sa notifice celeilalte parti,in termen de 7 zile ,producerea evenimentului sis a ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 7 zile de la producere ,evenimentul respective nu inceteaza ,partile au dreptul sa-si notifice incetarea din plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. LITIGII In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila ,le vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral,conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului commercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante. Prezentul contract ,impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea , anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare , cate unul cu putere de original in fiecare parte. VANZATOR CUMPARATOR