Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR Art. 1. PRILE CONTRACTANTE S.C. ..........................., cu sediul n ............................., nregistrat la Registrul Comerului sub nr.

......................., avnd cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentat de ctre ........................, denumit n prezentul contract AUDITOR, i S.C. ..........................., cu sediul n ............................., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ......................., avnd cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentat de ctre .........................., denumit n prezentul contract BENEFICIAR Au convenit ncheierea urmtorului contract, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului l constituie verificarea de ctre auditor, a situaiilor financiare ale beneficiarului, contra unui onorariu. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentat n "Raportul de Audit" i se va sprijini pe rezultatele activitii desfurate n cursul anului. Art. 3. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se ncheie pe o durat de ................ i intr n vigoare de la data semnrii lui. Art. 4. ONORARIUL AUDITORULUI Beneficiarul va plti auditorului pentru activitile prestate un onorariu de .......... lei pe lun, pltibil la data de ............. ale fiecrei luni pe ntreaga durat a contractului. Plata se face prin virament n contul auditorului nr. .........., deschis la Banca .......... Onorariul se poate renegocia anual. Art. 5. OBLIGAIILE AUDITORULUI Auditorul se oblig: - s verifice situaiilor financiare ale beneficiarului; - s ntocmeasc anual "Raportul de Audit" i s rspund pentru realitatea datelor din acesta. Art. 6. OBLIGAIILE BENEFICIARULUI Beneficiarul se oblig: - s plteasc auditorului onorariul la termenele i n condiiile stabilite n prezentul contract; - s furnizeze date, documente i informai corecte asupra activitii societii pentru realizarea lucrrilor i prestaiilor prevzute n contract de ctre auditor. Art. 7. CONFIDENIALITATE Prile se oblig s asigure deplina confidenialitate a lucrrilor. Art. 8. RSPUNDEREA CONTRACTUAL Beneficiarul va plti penaliti de ntrziere de .... % pentru fiecare zi de ntrziere de la plata onorariului auditorului. Partea care invoc nendeplinirea obligaiile contractuale de ctre cealalt parte, poate cere daune interese. Art. 9. FORA MAJOR Orice mprejurare independent de voina prilor contractante, intervenit dup data semnrii contractului i care mpiedic executarea acestuia este considerat ca for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie, calamiti. Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 10 zile de la data apariiei respectivului caz de for major. Dup ncetarea cazului de for major, partea care l-a invocat, i va relua

obligaiile contractuale n termen de 3 zile i va anuna cealalt parte. Dac nu procedeaz la anunarea, n termenele prevzute mai sus, a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen. Art. 10. NCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract nceteaz prin rezilierea de ctre oricare dintre pri cu o notificare prealabil de 15 zile nainte de data propus pentru reziliere. Art. 11. LITIGII Litigiile care vor izvor din prezentul contract sau n legtur cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinarea lui, vor fi soluionate pe cale amiabil. Dac prile nu vor ajunge la o nelegere amiabil, atunci litigiile vor fi naintate spre soluionare instanelor competente. Art. 12. Prezentul contract se ncheie n 3 exemplare, din care un exemplar se depune la Filiala Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia n raza creia i are sediul prestatorul, n termen de ..... zile de la ncheiere. AUDITOR, BENEFICIAR,