Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE BARTER

Art. 1. PRILE CONTRACTANTE S.C. ................ S.R.L. cu sediul n ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., nregistrat cu Nr. Ord. Reg. Comerului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., numit n prezentul contract EXPORTATOR, reprezentat prin ............, n calitate de director S.C. ................ S.R.L. cu sediul n ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., nregistrat cu Nr. Ord. Reg. Comerului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., numit n prezentul contract IMPORTATOR, reprezentat prin ............, n calitate de director au convenit s ncheie prezentul contract de barter, cu respectarea urmtoarelor clauze: Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract l reprezint schimbul de mrfuri dintre pri, astfel exportatorul va livra importatorului produsele menionate n anexa nr. 1 la contract, iar importatorul va livra produsele menionate n anexa nr. 2 la contract. Art. 3. LIVRAREA MRFII EXPORTATORUL va livra marfa ...................... conform Regulii INCOTERMS 2000 ............... IMPORTATORUL va livra marfa ...................... conform Regulii INCOTERMS 2000 ............... Fiecare parte contractant va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii mrfii la grani. Art. 4. TERMENUL CONTRACTULUI Termenul de livrarea a mrfii este .................... Art. 5. GARANII Prile contractante se oblig s i elibereze reciproc certificate de garanie pentru marfa livrat. n cadrul termenului de garanie, fiecare parte contractant se oblig s acorde asisten tehnic pentru marfa livrat n baza prezentului contract. Art. 6. TRANSPORTUL MRFII EXPORTATORUL va transporta marfa ...................... (se specific mijlocul de transport, ambalajul etc.) IMPORTATORUL va transporta marfa ...................... (se specific mijlocul de transport, ambalajul etc.) Art. 7. CESIUNEA CONTRACTULUI Prile contractante i pot cesiona unei tere persoane, drepturile i obligaiile prevzute n contract, numai cu acordul exprimat n scris de cocontractant. Art. 8. CLAUZA PENAL n cazul nendeplinirii n termenul i n condiiile convenite a obligaiilor contractuale, prile i datoreaz penaliti de ntrziere n cuantum de ....% pe zi. Art. 9. FORA MAJOR Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului i care mpiedic executarea acestuia este considerat ca for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo. Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz.

Dac nu procedeaz la anunarea, n termenele prevzute mai sus, a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen. n cazul cnd mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se prelungesc o perioad mai mare de ase luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului. Art. 10. LITIGII Prile contractante convin ca litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, care nu pot fi soluionate pe cale amiabil, s fie supuse instanelor judectoreti competente. Art. 11. NOTIFICRI n nelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresat de o parte celeilalte va fi considerat valabil ndeplinit dac va fi transmis acestei ultime pri la adresa menionat la nceputul prezentului contract. n cazul n care comunicarea/notificarea va fi fcut prin pot, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consider c a fost primit de destinatar n 5 zile de la data la care a fost predat serviciului potal. n cazul n care comunicarea/notificarea va fi sub form de fax sau telex, comunicarea se consider primit de destinatar n prima zi lucrtoare urmtoare celei n care a fost expediat. Comunicrile/notificrile verbale nu sunt luate n considerare de nici una din pri, dac nu sunt confirmate prin una din modalitile prevzute n acest articol. Art. 12. CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se realizeaz cu voina prilor printr-un act adiional. Prezentul contract a fost ncheiat azi ........... n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. EXPORTATOR, IMPORTATOR,