CONTABILITATE 896. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget pentru achiziţionarea unui utilaj în sumã de 3.

000 lei. Utilajul achiziţionat a fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.400 lei, dupã care s-a vândut unui client la preţul de 800 lei. Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere? - achizitia utilajului 2131=404 3000 - inregistrarea subventiei de primit 445=131 1500 - incasarea subventiei 5121=445 1500 -plata utilajului 404=5121 3000 -inregistrarea amortizarii 6813=2813 2400 -inregistrarea amortizarii la venituri 131=7583 1200 -vanzare utilaj 461=7583 800 -descarcarea gestiunii 2813=2131 2400 6583=2131 600 Concluzie: Dupa inchidrea conturilor de venituri si cheltuieli rezulta un sold debitor la contul 121, o pierdere in suma de 1000 897. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintã urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei, cont 129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei, cont 151 = 2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei. Calculaţi suma capitalului propriu. CP=1012 + 105 + 121 ( SC) – 117 ( SD) – 129 CP= 21000+6000+5000-4000-5000 CP= 23000 91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar.

1

a) emitere obligatiuni: 512 = 161 20.000 lei b) Rascumparare 5.000 obligatiuni cu 1.85 lei\buc: 505 = 512 9.250 lei c) Rascumparare 5000 obligatiuni cu 2.2 lei\ buc : 505 = 512 11.000 lei d) Anulare obligatiuni : 161 = % 10.000 lei 505 9.250 lei 768 750 lei % = 505 11.000 lei 161 10.000 lei 668 1.000 lei e) Achitare dobanda :
666 = 513 30 lei

75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. -inreg.subventiei de primit 445=131 8000 - achizitia utilajului 2131=404 8000 -inreg.amortizarii liniare anul N 6813=2813 Inregistrarile se repeta pentru cei 4 ani. 76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei. -achizitionarea utilajului 2131=404 4000 -incasarea subventiei 5121=131 1600 -inregistrarea amortizarii anul N 6813=2813 800 2000 -se include amortizarea inregistrata la venituri 131=7583 2000

2

-concomitente se include pe venituri amortizarea aferenta subventiei primite 131=7583 320 ( 1600 : 5 ) Inregistarile se repeta pentru cei 5 ani

82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar 11.900 lei, din care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca. - inregistrarea clientilor incerti 4118=411 11900 - inregistrarea unui provizion 6812=1511 11900 - incasarea sumelor incerte 5121 = 4118 8000 -inreg.pierderii din creante 654=4118 7900 - anularea ajustarilor pt.depreciere 1511= 7812 11900

150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. Dupa prospectul de vanzare rezulta: - valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei - amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei - valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei - taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei - garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei -pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor.
Raspuns:

- incasarea taxei la licitatie 5311= 708 100 -incasarea garantiei de participare la licitatie: 5311=167 10000 -vanzarea cladirii la pretul obtinut in urma licitatiei: 461=7583 57000 -scaderea cladirii din gestiune:

3

6583 = 212 35.000 lei 281 = 212 10.000 lei -restituirea garantiei 167 = 5311 10.000 lei

158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a cladirii este de 10 ani, dupa metoda liniara. - inregistrarea cladirii in regie proprie 212=722 50000 4426=4427 9500 - gradul de deducere 80% 9500 x( 1-0,8) 212=4426 1900 Inregistrarea amortizarii anul N 6812 = 2812 5190 ( 50000+1900):10

Amortizarea se repeta pentru cei 10 ani 168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune. Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%. - achizitia unei actiuni de 10 lei si plata a 50% din actiuni ; 261 = % se inregistreaza achizitia a 580 actiuni sub forma de interese de participare la valoarea de 5.800 lei 261 = % 2692 5121 5800 2.900 lei 2.900 lei

- se inregistreaza plata comisionului de 2% catre intermediar ; 622 = 5121 - 116 lei - se inregistreaza plata actiunilor ramase de achitat ; 2692 = 5121 - 2.900 lei - se inregistreaza vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiunea ; 5121 = 7641 - 2.856 lei - se inregistreaza plata comisionului de 3% ;

4

622 = 5121 - 85,68 lei - se inregistreaza vanzarea a 280 actiuni la un curs de 9,9 lei/actiune ; 5121 = 7641 - 2.772 lei - se inregistreaza plata comisionului de 3% ; 622 = 5121 - 83,16 lei - se scad din gestiune actiunile vandute 6641 = 261 - 5.800 lei 172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei. Valoare contabila 10000 Valoare justa anul N 9000 Conform IAS 36, REZULTA O DEPRECIERE, SE DIMINUEAZA REZERVA DIN REEVALUARE - se inregistraeaza reevaluarea 105= 2121 - se constituie provizion 6813 = 2911 1000 1000

ANUL N+1 Valoarea justa a utilajului este 9500 REZULTA O EVALUARE POZITIVA - inregistrarea reevaluarii 2121=105 - anulare provizion 500 2911=7813 500

177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de 10% pe an. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4.3 lei/euro, dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2 lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de 4.5 lei/euro.

185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%, care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de functionare valoarea utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei.

5

188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA 19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca valoarea terenului este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000, TVA 19%.

155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe, o masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. Contractul de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a masinii este de 5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala.

Rezolvare: • Contabilitatea locatorului - finantatorului Achizitionarea bunului de¬ catre finantator : % = 404„Furnizori de imobilizari” 6.545 2131 „ Echipamente 5.500 tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) " 4426 „ TVA deductibilă” 1.045 Inregistrarea amortizarii lunare¬ : 5.500 / ( 5 * 12 ) = 92 lei/luna 6811 „ Cheltuieli de = 2813 „ Amortizarea 92

6

612 = 2.884 461 „ Debitori diverşi " = % 3. pe toata durata contractului. ¬ Facturarea ratei de leasing catre utilizator : 411 „ Clienţi ” = % 109 706 „Venituri din redevenţe. animalelor şi plantaţiilor " *Nota : operatia se repeta in fiecare luna. Incasarea creantei :¬ 5121„Conturi la bănci în lei “ = 411 „ Clienţi ” 109 Transferul dreptului de¬ proprietate la terminarea contractului: • cu valoarea reziduala: (5. pe toata durata contractului.exploatare privind instalaţiilor. mijloacelor amortizarea imobilizărilor" de transport.500 – 2.884 activelor şi alte operaţii de de capital" 4427 „ TVA colectată “ 548 • cu valoarea contabila: 7 .432 7583 „ Venituri din vânzarea 2.500 – ( 109 * 24 ) = 5. 92 locaţii de gestiune şi chirii" 4427 „ TVA colectată “ 17 *Nota : operatia se repeta in fiecare luna.

432 • Contabilitatea locatarului . mijloacelor de şi instalaţii de lucru) " transport.616 instalaţiilor. locaţiile de gestiune şi chiriile 4426 „ TVA deductibilă ” 17 Plata facturii reprezentand rata de leasing¬ : 401 „ Furnizori " = 5121„Conturi la bănci în lei” 109 8 . animalelor şi plantaţiilor " 6583 „ Cheltuieli privind 2.884 activele cedate şi alte operaţii de capital " Incasarea¬ creantei de la locatar: 5121„Conturi la bănci în lei “ = 461 „ Debitori diverşi " 3.% = 2131 „ Echipamente 5. utilaje 2.208 Inregistrarea facturii¬ reprezentand rata de leasing : % = 401 „ Furnizori " 109 612 „ Cheltuieli cu 92 redevenţele.utilizatorului Primirea bunului de la locator:¬ D8036 = valoarea totala a ratelor de leasing ( 5.500 2813 „ Amortizarea tehnologice (maşini.500 / 60 ) * 24 = 2.

mijloacelor şi instalaţii de lucru) " de transport. cu valoarea ratelor de leasing Transferul dreptului de proprietate :¬ % = 404„Furnizori de imobilizari" 3.¬ reprezentind amortizarea calculata de finantator si facturata utilizatorului : 2131 „ Echipamente = 2813 „ Amortizarea 2.¬ Diminuarea valoarii datoriei catre locator : C8036 = lunar.800 lei. utilaje şi instalatii de lucru )” 4426 „ TVA deductibilă” 548 Diferenta pina la nivelul valorii contabile a bunului.884 tehnologice (maşini. SC “ATACRET” SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de 1. cheltuielile de transport in suma de 200 lei. utilaje instalaţiilor.432 2131 „ Echipamente 2. Costul de 9 . animalelor şi plantaţiilor " Achitarea facturii privind bunul¬ cumparat : 404„Furnizori de imobilizari" = 5121„Conturi la bănci în lei” 3.000 lei.208 tehnologice (maşini.432 197. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de 2.

Aprovizionarile in cursul lunii au fost: . la pretul de cumparare de 75 lei/m.achizitie este de 3.c.consum materii prime 201. 900 m. la 1 octombrie. TVA 19%. C – metoda costului mediu ponderat (CMP). 1000 m. 1200 m.c.. la costul de achizitie de 80 lei/m. Obţinerea creditului în sumă de 10.c. rambursat integral la scadenţă. .c. la 18 octombrie. se efectuează următoarele operaţii: a).c. B – metoda costului prestabilit.c.c. Se elaboreaza in consum materii prime la costul de achizitie de 3. la costul de achizitie de 82 lei m. lemn de brad de un anumit sortiment.la 5 octombrie. la costul de achizitie de 82 lei/m. 61.8 lei/euro. 10 ..000 de euro la un curs de 3.c.c.la 20 octombrie..la 11 octombrie. -achizitia de materii prime % 301 4426 601=301 3500 = 401 3570 3000 570 .500 lei.c.c.Pentru obţinerea unui credit pe termen de doi ani. . . 1500 m. 800 m. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: 1 2 3 A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO).Consumurile lunii octombrie au fost: 0 1 la 8 octombrie. 1100 m. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime.000 lei. de 77 lei/m.

Se vor efectua înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi comerciale. cursul valutar la 31. în valoare de 8. Evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.5124 = 1621 - 38. Evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize.000 lei care se amortizează liniar în 5 ani.88 lei/euro.100 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 110.000 lei Conturi la bănci în devize 665 500 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar d). se rambursează creditul bancar la cursul de 3. de le SC MEDA SA.91 lei/euro.100 . Rezolvare : Inregistrari in contabilitatea societatii concesinare: a) primire in concesiune masina de taiat table 11 38.12 fiind de 3. % = 1621 38. % = 1621 38.800 lei Credite bancare pe termen lung 5124 38.500 lei Credite bancare pe termen lung 5124 38.000 = 5124 39. La scadenţă. SC ALFA SA primeşte în concesionare o maşină de tăiat table.000 lei Conturi la bănci în devize Credite bancare pe termen lung b). cursul valutar la 31. % lei Conturi la banci in devize 1621 lei Credite bancare pe termen lung 665 1.12 fiind de 3.000 lei Conturi la bănci în devize 665 800 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar c).85 lei/euro. pe durată nedeterminată. pentru care va plăti o redevenţă anuală de 600 lei.

concesiune şi cu chirie 8000 lei b) calcul amortizare amortizare anuală = valoare de intrare/nr. De ani amortizarea anuală = 8000/5= 1600 lei c) inregistrare amortizare 6813 anul 1 = 2813 anul 1 1600 lei 6813 anul 2 = 2813 anul 2 1600 lei 6813 anul 3 = 2813 anul 3 1600 lei 6813 anul 4 = 2813 anul 4 1600 lei d) plata redeventa 167 = 5121 600 lei / an Inregistrari in contabilitatea societatii concedente: a) Predarea masinii de taiat tabla 2678 = 2131 8000 lei b) redeventa anul 1 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an c) redevanta anul 2 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an d) redevanţă anul 3 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an 116.2131 8000 lei Echipamente tehnologice = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Debit 8038 “Bunuri publice primite în administrare. In timpul folosirii li se înregistrează amortizarea în sumă de 600 lei. Obţinerea programelor informatice 208 = 721 900 lei Înregistrarea amortizării 681 = 2808 600 lei Vanzarea programelor informatice 4111 = % 768 4427 238 lei 200 lei 38 lei 12 . Se scot din evidenţă programele informatice vândute. după care se vând unui beneficiar. La SC ARTEX SA se obţin din producţie proprie programe informatice în valoare de 900 lei. de la care se încasează 200 lei. Tva 19%.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii inclusiv 13 . TVA 19 % şi achiziţionează un strung automat în următoarele condiţii: . SC PRINT TRADE hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilă de 12000 lei. achitarea facându-se cu ordin de plată. După 6 ani strungul se vinde la un preţ de 6500 lei. Inregistrarea avansului % = 5121 595 lei 234 500 lei 4426 95 lei Primirea facturii % = 404 7140 lei 2131 6000 lei 4426 1140 lei Plata furnizorului 404 = % 7140 lei 234 500 lei 5121 6545 lei 4426 95 lei Înregistrarea amortizării lineare anuale Amortizarea anuala = valoarea de intrare/nr.preţ de achiziţie 5000 lei . iar durata ramasă de 4 ani.TVA 19% 1140 lei . Durata normal de utilizare a unei maşini este de 10 ani.total factura 7140 lei Durata de utilizare a strungului este de 8 ani iar regimul de amortizare este liniar. care facturează aceste lucrări la valoarea de 3000 lei. SC MEDA SA acordă unui furnizor un avans de 500 lei.cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei . TVA 19 %.Scoaterea din gestiune a programelor informatice % = 208 900 lei 2808 600 lei 668 300 lei 134. Lucrările de modernizare se realizează de către un terţ. TVA 19% încasându-se prin bancă contravaloarea acestuia. De ani = 6000/8 = 750 lei 6813 = 2813 750 lei Înregistrarea vânzării strungului 4111 = % 7735 lei 768 6500 lei 4427 1235 lei 5121 = 4111 7735 lei Scoaterea din gestiune a strungului % = 2131 6000 lei 2813 4500 lei 668 1500 lei 138.

Înregistrarea modernizării maşinii % = 404 3570 lei 213 3000 lei 4426 570 lei Înregistrarea amortizării anuale Valoarea rămasă de amortizat = 12000 lei – (1200lei*6ani) = 4800 lei Amortizarea anuală = valoarea rămasă de amortizat + valoarea modernizată/nr. Factura nr.2005 SC BETA cumpara un utilaj conform facturii nr. 4589 privind lucrările de montaj prezintă următoarele date: costul lucrărilor 1000 lei. Cheltuielile cu casarea camionului au fost de 40 lei. Casarea mijlocului de transport : %= 2133 10000 lei 2813 8000 lei 471 2000 lei Dezmembrarea efectuată de o firmă specializată: 6583 = 401 40 lei Înregistrarea pieselor de schimb 3024 = 7588 100 lei Se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma de 2000 lei 142. amortizat în valoare de 8000 lei.2005 se face recepţia finală a utilajului.12. Utilajul are o durată de utilizare de 7 ani şi se amortizează degresiv iar după expirarea acesteia se casează. efectuate de o societate specializată iar recuperările de piese de schimb sunt de 100 lei. TVA 19 %. ştiind că metoda de amortizare utlizată este cea liniară.amortizarea lunară a maşinii modernizate pe durata rămasă.12. Valoarea neamortizată se suportă de unitate în 2 ani. Pe data de 26.12. Costul utilajului = preţul de achiziţie + cheltuielile de transport = 9000 lei + 500 lei = 9500 lei % = 404 11 305 lei 2131 9 500 lei 4426 1 805 lei % = 404 1 190 lei 2131 1 000 lei 4426 190 lei Durata de utilizare 7 ani Rata anuală de amortizare = 100/7 = 14. cheltuieli de transport înscrise în factură 500 lei. Pe data de 11. de ani = (4800lei + 3000 lei) /4 = 7800 lei/4 = 1950 lei/an 6811 = 2813 1950 lei 139. SC SIMCOR SA casează un camion a cărui valoare de înregistrare este de 10000 lei.2005 de o firmă specializată. TVA 19%.267 în următoarele condiţii: preţ de achiziţie 9000 lei.27 % Coeficientul de multiplicare = 2 14 . Punerea în funcţiune a utilajului necesită lucrări de montaj efectuate pe data de 25.

250 lei 7583 75.4 = 4 Tk = momentul pentru trecerea de la amortizarea degresivă la amortizarea lineară Dn = Durata normală de funcţionare Ra = Rata amortizării degresive Exerciţiul Valoare de intrare Amortizare degresivă şi lineară 2 2997 2141 1530 958 958 958 958 Valoare rămasă 3 7503 5362 3832 2874 1916 958 - 0 1 1 10 500 2 10500 3 10500 4 10500 5 10500 6 10500 7 10500 Înregistrarea amortizării utilajului 6811 = 2813 10500 lei Casarea utilajului 2813 = 2131 10500 lei 151.000 lei 4427 14.valoarea amortizării până la data vânzării – 12500 lei .Rata degresivă de amortizare = 2*14.numărul ratelor prevăzute în contract – 3 rate lunare .54 % Tk = (Dn+1) – 100/Ra= (7+1) – 100/28.52500 lei .50 lei 5121 17850 lei 461 - 15 .SC ALFA SA vinde cu plata în rate o clădire pentru care se cunosc următoarele date: .preţul de vânzare al clădirii .775 lei 472 22.27% = 28.valoarea de înregistrare a clădirii .dobânda lunară – 7500 lei .275 lei (taxa colectata aferenta dobanzii) inregistrarea avansului incasat % = 461 21241.avansul încasat la vânzarea cu plata în rate – 17850 lei .75000 lei .250 lei = % 26.54 = 8.500 lei (dobanda de incasat) 4427 4.inregistrarea facturii emise pentru mijloacele fixe 461 = % 89.

La expirarea contractului se convine vânzarea către locatar a maşinii de frezat la valoarea reziduală. Contractul este de 2 ani.500 155.inregistrarea scoaterii din evidenta a m. iar durata normată de funcţionare a maşinii este de 5 ani.48 lei Transferul dreptului de proprietate la terminarea contractului Valoarea reziduală = 5500 lei – (92 lei*24 luni) = 3292 lei 461 = % 3917.500 lei 4 40.4427 3391.50 lei) /3 = 22669.500 lei a.f. Contabilitatea locatorului Achiziţia maşinii de frezat % = 404 6545 lei 2131 5500 lei 4426 1045 lei Înregistrarea amortizării lunare 5500/(5ani*12luni) = 92 lei/lună 6811 = 2813 92 lei Operaţia se reflectă în fiecare lună pe toată durata contractului. SC LUKOIL SRL achiziţionează de la furnizori interni de mijloace fixe. 12. la preţul de achiziţie de 5500 lei. % = 212 52. Facturarea ratei de leasing către utilizator 4111 = % 109. o maşină de frezat.500/luna x 3 = 22.50 lei .48 lei Scoaterea din gestiune a maşinii de frezat % = 2131 5500 lei 2813 2208 lei 6583 3292 lei Încasarea creanţei de la locatar 5121 = 461 3917.48 lei 706 92 lei 4427 17.48 lei 7583 3292 lei 4427 625.48 lei Încasarea creanţei 5121 = 4111 109. ce urmează a fi predate unui alt agent economic în regim de leasing operaţional.50 lei la care se adaugă luna dobânda în sumă de 7500 lei 5121 = 461 30169.000 lei 472 includerea in venituri a dobanzii incasate = 766 7.48 lei Predarea maşinii de frezat în leasing agentului economic 16 .50 lei inregistrarea incasarii ratei si a dobanzii Rata lunară =( 89250 lei -21241. TVA 19%.

la 5 octombrie 800 mc la costul de achiziţie de 80 lei/mc .la 20 octombrie 900 mc la costul de achiziţie de 82 lei/mc Consumurile lunii octombrie au fost:  La 8 octombrie 1100 mc  La 18 octobrie 1500 mc 1 A – Metoda primei intrări – primei ieşiri (FIFO) Intrări Cost unitar lei 80 Ieşiri Cost unitar lei Stoc Cost unitar lei 75 75 80 75 80 82 82 82 Data 1/10 5/10 8/10 11/10 18/10 20/10 Q mc Cost total lei 64000 Q mc Cost total lei Q mc 1200 1200 800 800 Cost total lei 90000 90000 64000 7500 64000 82000 32800 10660 0 1100 1000 82 82000 100 800 600 900 82 73800 75 82500 100 800 1000 75 80 82 7500 64000 49200 400 1300 17 . locaţii de gestiune. chirii şi alte datorii asimilate” 201.2675 = 2131 5500 lei Concomitent se debitează contul 8036 „ Redevenţe.la 11 octombrie 1000 mc la costul de achiziţie de 82 lei/mc . SC MOBILA ALFA SA are în depozitul de materii prime la 1 octombrie 1200 mc lemn de brad de un anumit sortiment la preţul de cumpărare de 75 lei/mc. Aprovizionarea în cursul lunii a fost: .

2 B – Metoda costului prestabilit de 77 lei/mc K = (Sold iniţial al diferenţelor de preţ + Diferenţe de preţ cumulate aferente intrărilor în cursul anului) / (Sold iniţial al stocurilo la preţ standard + Valoarea cumulată la preţ standard a stocurilor intrate) Diferenţe de preţ = Valoarea la cost standard a bunurilor ieşite * K Intrări Ieşiri Stoc Cost Cost Cost Cost Cost Cost Data Operaţia Q Q Q unitar total unita total unita total mc mc mc lei lei r lei lei r lei lei Stoc iniţial Cont 301 Cont 308 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 Consum Cont 301 Cont 308 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 Consum Cont 301 Cont 308 800 800 77 3 61600 2400 110 0 100 0 100 0 77 77000 120 0 200 0 900 77 92400 -2400 15400 0 69300 1/10 5/10 77 8/10 77 11/1 0 18/1 0 77 5 77000 5000 150 0 77 11550 0 190 0 77 14630 0 5000 30800 2500 18 400 77 .

La SC INTEGRAL SRL se recepţionează materii prime sosite fără factură în valoare de 1000 lei.632 lei/mc CMP = (900 mc* 82 lei/mc + 400 mc * 79.A – Varianta cu stornarea 19 . TVA 19 %. – consum 1500 mc K = (Si 308 +/. La sosirea facturii se constată că valoarea facturată este de 1200 lei.0216 Diferenţe de preţ aferente ieşirilor = 115500*0.632 lei/mc)/( 900 mc + 400 mc) = 81.2500 20/1 0 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 900 900 77 5 73800 4500 130 0 77 10010 0 7000 Data de 08.10 – consum 1100 mc K=0 Data 18.271 mc 202.8 0 400 79. Înregistrări în contabilitate după două variante: .10. TVA 19%.Rd/c 308)/ (Si 301 + Rd 301) = [-2400+(2400+5000)]/[92400 + (61600+77000)] = 0.632 CMP = (1200 mc*75 lei/mc + 800 mc*80 lei/mc)/(1200 mc +800 mc) = 77 lei/mc CMP = (900 mc*77lei/mc + 1000 mc*82lei/mc)/(900 mc+1000mc) = 79.0216 = 2500 3 C – Metoda costului mediu ponderat (CMP) Intrări Ieşiri Cost Cost Cost Cost Data Q mc unitar total Q mc unitar total lei lei lei lei 1/10 5/10 800 80 64000 8/10 1100 77 84700 11/10 1000 82 82000 11944 18/10 1500 79.632 8 20/10 900 82 73800 Q mc 1200 900 Stoc Cost unitar lei 75 77 Cost total lei 90000 69300 31852.

La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 428 lei 408 1 190 lei 301 200 lei 4426 38 lei 4426 = 4428 190 lei Cum efectuaţi contabilizarea în condiţiile în care valoarea facturată este de 900 lei şi TVA 19%. Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). Ştornarea operaţiei 408 = % 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei c). a). La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 428 lei 301 1 200 lei 4426 228 lei . Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b).B – Varianta cu înregistrarea diferenţelor. La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 071 lei 301 900 lei 4426 171 lei 3. Ştornarea operaţiei 408 = % 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei c). a). 2.a). Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). La sosirea facturii se face înregistrarea 401 = % 119 lei 301 100 lei 20 . a).

5311 = % 14 000 lei 707 11 765 lei 4427 2 235 lei c).4426 = 4426 4428 19 lei 190 lei 253. cu un adaos comercial de 2000 lei. SC DIAMANT SRL primeşte spre vânzare în consignaţie mărfuri evaluate la 500 lei.SC CRISUL SA are ca cativitate desfacerea cu amănuntul şi dispune la începutul lunii martie de mărfuri în valoare de 11900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA.100 lei TVA aferentă comisionului – 19 lei Valoarea totală a mărfurilor 619 lei Recepţia la primirea mărfurilor şi stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul Se înregistrează extracontabil mărfurile primite în regim de consignaţie Debit 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau în custodie” – 500 lei 21 . ados comercial 25%. Deponentul este persoană fizică Calculul preţului de vânzare cu amănuntul Valoarea mărfurilor 500 lei Comision 20 % . Din „Jurnalul cumpărăturilor” şi „Jurnalul de vânzare” rezultă că în cursul lunii martie au avut loc următoarele operaţii: a) Se achiziţionează şi se recepţionează mărfuri ştiind că preţul de cumpărare este de 14000 lei. TVA 19 %. S-au vândut mărfuri în numerar în valoare de 14000 lei din care TVA 2235 lei.1871 = 2201 % = 371 14 000 lei 607 9 564 lei 378 2 201 lei 4428 2 235 lei 286.1871 Cota de adaos comercial aferentă ieşirilor din stoc = Rc 707*k = 11 765 * 0. Să se efectueze înregistrările contabile în condiţiile în care: a).3325] = 5500/29400 =0. Si371 = 11 900 lei Si378 = 2 000 lei K = (Si 378 + Rc 378)/[(Si 371+Rd371) – (Si 4428 + Rc 4428)] = (2000 +3500)/ [(11900+20825) . 371 = % 20 825 lei 401 14 000 lei 378 3 500 lei 4428 3 325 lei 4426 = 401 2660 lei b). comision 20 % şi TVA 19 %. Se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute.

Vânzarea bunurilor la preţil de vânzare 5311 = % 736 lei 707 619 lei 4427 117 lei Emiterea facturii 371 = 401 500 lei Înregistrarea adosului comercial 371 = % 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute % = 371 619 lei 607 500 lei 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea gestiunii extracontabil Credit 8033 – 500 lei b). Achitarea mărfurilor vândute către deponent 401 = 5311 500 lei 1. Deponentul este persoană juridică – în acest caz se efectueză înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi.Reflectarea în contabilitatea unităţii de consignaţie Calculul preţului de vânzare cu amănuntul Valoarea mărfurilor 500 lei Comision 20 % .100 lei TVA aferentă comisionului – 19 lei Valoarea totală a mărfurilor 619 lei Recepţia la primirea mărfurilor şi stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul Se înregistrează extracontabil mărfurile primite în regim de consignaţie Debit 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau în custodie” – 500 lei Vânzarea bunurilor la preţil de vânzare 5311 = % 736 lei 707 619 lei 4427 117 lei Emiterea facturii 371 = 401 500 lei Înregistrarea adosului comercial 371 = % 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute % = 371 619 lei 607 500 lei 378 100 lei 22 .

4428 19 lei Descărcarea gestiunii extracontabil Credit 8033 – 500 lei b). Deponentul este persoană juridică – în acest caz se efectueză înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi. Factura simplificata se prezinta astfel: Valoarea bruta a marfurilor vandute 2300 lei (-) Rabat 30 lei Net 1 2270 lei (-) Remiza 1 (pentru vanzari superioare sumei de 1000 lei): 2300 * 1% = 23 lei Net 2 2247 lei (-)Remiza 2 (pentru importanta clientului): 2247 * 5% = 112 lei NET COMERCIAL 2135 lei (+) TVA : 2135 * 19% = 406 lei NET DE PLATA (TOTAL FACTURA) = 2541 lei . Scontul pentru decontarea facturii la 10.1300 din 1 februarie 2005 cu scadenţă la 28 februarie 2005. Preţul de înregistrare al produselor finite este de 2000 lei.Vanzarea de marfuri: 4111 = % 2540 lei 23 .02. conform facturii nr. iar remiza pentru poziţia privilegiată deţinută de SC BETA SA este de 5%.scont de decontare (2135 * 2%) = 46 lei . 1%. Înregistrările se vor efectua la SC ALFA SA şi SC BETA SA. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei. SC ALFA SA livrează la SC BETA SA produse finite (BETA le recepţionează ca mărfuri) a căror valoare este de 2300 lei. Remizele acordate pentru vânzări superioare sumei de 1000 lei.bunurile vandute si facturate: 5311 = 4111 500 lei 291.Reflectarea în contabilitatea unităţii deponentului Transmiterea bunurilor spre vanzare consignatarului: 357 = 371 500 lei Facturarea bunurilor vandute: 4111 = % 595 lei 707 500 lei 4427 95 lei Scaderea din gestiune a bunurilor vandute: 607 = 357 500 lei Incasarea sumei repr.TVA aferenta scontului de decontare (46 * 19%) = 9 lei Total factura de reducere 55 lei In contabilitatea SC ALFA SA se inregistreaza : 1).2005 este de 2% şi se acordă printr-o factura ulterioară.suma bruta (net comercial) 2135 lei . Achitarea mărfurilor vândute către deponent 401 = 5311 500 lei 2.

Cumpararea de marfuri: % = 401 2540 lei 371 2135 lei 4426 405 lei 2).C. la scadenţă. 4111 = % 714 lei 371 600 lei 4427 114 lei 413 = 4111 714 lei % = 413 714 lei 5121 710 lei 627 4 lei 24 . SC ALFA SA vinde societăţii SC BETA SA mărfuri în valoare de 600 lei.D – decontează cambia prin intermediul băncii sau oficiul poşatl. TVA 19%.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA faţă de care are o obligaţie dintr-un raport comercial anterior.Scontul de decontare primit ulterior facturarii (factura de reducere): 401 = % 55 lei 767 46 lei 4426 9 lei de 304. Posesorul cambiei. taxă scont 14 lei. 413 = 4111 714 lei 5131 = 413 714 lei . TVA 19 %.păstrează cambia în portofoliu până la scadenţă când se face decontarea directă cu „trasul” prin încasarea în numerar.B – scontează cambia la bancă înainte de scadenţă. SC ALFA SA se aprovizionează de SC GAMA SA cu mărfuri în valoare de 600 lei.Scontul de decontare acordat ulterior facturarii (factura reducere): % = 4111 55 lei 667 46 lei 4427 9 lei In contabilitatea SC BETA SA se inregistreaza: 1). respectiv SC GAMA SA poate să utilizeze cambia într-unul din următoarele moduri: . SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie în favoarea SC GAMA SA. banca reţinând un comision de 4 lei. • în contabilitatea andosantului (vechiul beneficiar): 401 = 413 714 lei • în contabilitatea andositului (noul beneficiar): 413 = 4111 714 lei . % = 413 714 lei 5114 700 lei 666 14 lei .701 2135 lei 4427 405 lei 2).

TVA 19 % % = 4111 2380 lei 701 2000 lei 4427 380 lei 2.340.Impozabile la intern 2000 lei * 19% = 380 lei b).000 lei 5311 = 2678 3.50 lei 4427 = % 475 lei 4426 237. la export 500 lei 4111 = % 595 lei 701 500 lei 4427 95 lei 3. Acordarea împrumutului 2678 = 5311 3. SC CRISANA SA efectuează următoarele operații în luna decembrie: .50 lei 635 = 4426 142. Export 500 lei * 19% = 95 lei c).achiziționarea de materii prime 2000 lei. Casa de amanet AMA SRL încheie un contract cu o persoană fizică.50 lei 4423 237. se percepe persoanei fizice un comision de 15 %.000 lei 5311 = 704 450 lei Si concomitent Credit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3.A – proprietarul ceasului rambursează împrumutul şi comisionul şi reprimeşte ceasul. din care: 1.livrarea de produse finite: 4000 lei. Calculul TVA aferentă produselor finite vândute: a).5 = 237. proprietara unui bun de valoare. la intern 2000 lei. La data scadenţei pot interveni următoarele situaţii: . % = 401 2380 lei 301 2000 lei 4426 380 lei .000 lei 25 .625 TVA de dedus = TVA deductibilă * prorata de TVA = 380 lei * 0. Scutite 1500 lei Prorata de TVA = Venituri din operaţiuni supuse TVA/Total Venituri = (2000 lei +500 lei)/ 4000 lei = 0.000 lei si concomitent Debit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3.50 lei 636. pe baza căruia îi acordă un împrumut în sumă de 3000 lei pe o perioadă de 6 luni. TVA 19 %. Pentru aceasta. la intern scutite de TVA 1500 lei 4111 = 701 1500 lei Să se realizeze și contabilizeze regularizarea TVA.

Pret evaluat 3. suma achitată fiind considerată drept contravaloarea bunului. Casa de amanet percepe un comision suplimentar pentru perioada de prelungire. TVA 19%. iar dupa expirarea noului termen.000 lei . Şi în acest caz pot apărea două situaţii: . La 1 ianuarie 2005 se constituie şi îşi începe activitatea SC CONFMETAL SRL din Marghita. având ca obiect de activitate „Confecţii metalice şi prestări de servicii în transportul auto”. Casa de amanet percepe un comision suplimentar pentru perioada de prelungire.. se procedeaza conform celor doua variante prezentate mai sus (incasarea imprumutului si restituirea bunului sau bunul devine proprietatea casei de amanet).300 x 19%) Înregistrarea vanzarii bunului: 5311 = % 3. iar dupa expirarea noului termen. proprietarul bunului poate solicita prelungirea termenului de scadenta.000 lei.300 lei 4427 627 lei Casa de amanet anunta persoana fizica de vanzarea marfii si inregistreaza in gestiune marfa: 371 = 2678 3. . 26 . Cei trei asociaţi au subscris un capital social de 500.000 lei La scadenta.000 lei 607= 378 300 lei 607= 4428 627 lei Credit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3. proprietarul bunului poate solicita prelungirea termenului de scadenta.C – proprietarul bunului se prezintă dar nu dispune de suma necesară achitării datoriei şi solicită o prelungire. Preţ evaluat 3000 lei.B1 – casa de amanet vinde bunul în regim de consignaţie.inregistrarea descarcarii din gestiune a marfii vandute: 607 = 371 3. 639.B – proprietarul bunului nu se prezintăşi conform înţelegerii casa de amanet devine proprietara acestuia.000 lei 371 = 378 300 lei 371 = 4428 627 lei . aportat integral la data înfiinţării.927 lei 707 3. se procedeaza conform celor doua variante prezentate mai sus (incasarea imprumutului si restituirea bunului sau bunul devine proprietatea casei de amanet). drept pentru care casa de amanet măreşte comisionul. Se inregistreaza mijlocul fix 213 = 2678 3.000 lei Comision 10% 300 lei TVA 627 lei (3.B2 – casa de amanet devine proprietara bunului pe care il înregistrează ca mijloc fix. comision 10 %. La scadenta.

materii prime 70.000 lei d).clădiri 50.construcţii speciale 100.numerar 5.000 lei 1011 = 1012 50.000 lei .000 lei constând în: . stabilite prin statut.000 lei .000 lei 212 = 456 100.000 lei b).plus 500 lei prime legate de capital.000 lei 303 = 456 10. 512 = 456 50. e). Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un capital de 350. 512 = 456 5. care se capitalizează.000 lei constând în numerar. aportul în numerar al asociaţilor.000 lei 456 = 1011 100.500 lei 456 = 1011 5.10 din 10. Suma de 5. se depune integral în contul curent la BRD. astfel: a). Asociatul „A” persoană fizică a subscris un capital social în valoare de 50. se angajează personalul salariat al societăţii.500 lei f). Valorile subscrise au fost aportate integral.000 lei 301 = 456 70.000 lei pentru finanţarea investiţiilor (instalaţii de 27 . TVA inclus reprezentând prima legată de capital.2005.000 lei.000 lei 456 = 1011 50.000 lei 2131 = 456 200. depuse în numerar odată cu capitalul subscris.000 lei 1011 = 1012 350.000 lei .000 lei .000 lei . în sumă de 10.000 lei 456 = 1011 350.500 lei. Pentru constituirea societăţii s-au cheltuit 500 lei. 212 = 456 50. Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un capital social în valoare de 100. format din 85 de muncitori şi 15 persoane pentru administrare şi conducere.obiecte de inventar 10.000 lei 512 = 456 5. 456 = 104 500 lei 104 = 1012 500 lei g).01.materii auxiliare 15. conform procesului verbal nr.000 lei 3021 = 456 15.000 lei 1011 = 1012 100. utilaje şi instalaţii de lucru 200.000 lei format din: .maşini.500 lei 1011 = 1012 5. La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeşte de la stat o subvenţie. După obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la Camera de Comerţ şi Industrie şi înregistrarea la Administraţia Financiară teritorială ca societate comercială cu personalitate juridică.000 lei c).

Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintă astfel: .scăderea stocurilor de mărfuri – 300 lei . după care se trece cota parte din suvenţie la venituri.datorii la furnizori) impozit pe profit plãtit = 10000 lei + 2000 lei – 500 lei – 300 lei – (1500 lei – 300 lei – 1300 lei – 200 lei) – 1000 lei = 9900 lei 916. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activităţile de exploare ale unui societăţi în condiţiile următoare: rezultatul contabil înaintea impozitării şia a elementelor extraordinare – 10000 lei .capital social .impozit pe profit plătit – 1000 lei.lucru achiziţionate de la furnizori în sumă de 10.000 lei şi mijloace de transport 5.000 lei.rezerve – 5000 lei.10000 lei (10000 acţiuni * 1 leu valoarea nominală) . CF de exploatare = rezultatul înaintea impozitării + cheltuieli cu amortizarea – venituri din provizioane – venituri din plasamente – (creşterea stocurilor de materii prime – scăderea stocurilor de mãrfuri . În faza a adoua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3000 de acţiuni la un preţ de emisiune egal cu 28 .cheltuieli cu amortizarea – 2000 lei .creşterea stocurilor de materii prime – 1500 lei .venituri din provizioane – 500 lei . Prima fază a majorării constă în încorporarea de rezerve de 4000 lei pentru care se emit 2000 de acţiuni. TVA 19 %).creşterea conturilor de datorii la furnizori – 200 lei .venituri din plasamente – 300 lei . Se înregistrează subvenţia anuală liniară a imobilizării corporale.scăderea conturilor de creanţe clienţi – 1300 lei . Primirea subvenţiei 445 = 4752 10000 lei Achiziţionarea utilajului % = 404 17850 lei 2131 10000 lei 2133 5000 lei 4426 2850 lei Amortizarea anuală 15000 lei /10 = 1500 lei/an 6811 = 2813 1500 lei Se include amortizarea subvenţiei la venituri 4752 = 7584 1000 lei Se încasează subvenţia 5121 = 445 10000 lei 915. durată de viaţă utilă 10 ani.scãderea conturilor de creanţe clienţi .

29 . Se încasează un avans de 40 % la vânzarea mărfurilor iar restul se încasează în 5 rate egale.5 . furajele. TVA 19%.618 lei 3025 800 lei 3026 700 lei 3028 500 lei 3028 200 lei 4426 418 lei Eliberarea în consum a semintelor.valoarea nominală. precum şi medicamente de uz veterinar în valoare de 200 lei.25 = 0.Situaţia capitalurilor proprii după încorporarea rezervelor Capital social 10000 lei + 4000 lei = 14000 lei Rezerve 5000 lei . Seminţele. Dobânda este de 850 lei şi este scadentă odată cu ultima rată. % = 401 2.Situaţia capitalurilor proprii după încorporarea aporturilor în numerar Capital social 14000 lei Aport în numerar 3000 lei Rezerve 1000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă după emisiunea de acţiuni în numerar = (14000 + 3000 + 1000) / 15000 =1. îngrăşămintele chimice şi medicamentele se eliberează în consum. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital.5 lei/actiune . SC GROPITA SA se aprovizioneazo cu seminţe în valoare de 800 lei. furajelor. furaje 700 lei şi îngrăşăminte 500 lei.05 lei 210.25 lei/actiune . ingrasamintelor chimice si a medicamentelor: 6025 = 3025 800 lei 6026 = 3026 700 lei 6028 = 3028 500 lei 6028 = 3028 200 lei 288. VN = 1 leu/ acţiune .Situaţia înainte de creşterea capitalului Capital social 10000 lei Rezerve 5000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă veche = (10000 + 5000) / 10000 = 1.1. TVA 19 %.2 lei/actiune DS = 1.25 – 1.4000 lei = 1000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă după încorporarea rezervelor = (14000 + 1000) / 12000 =1. SC ACONALEX SA vinde mărfuri cu plata în rate în valoare de 8500 lei din care 1500 lei adaos comercial. TVA 19 %.25 lei /actiune DA = 1.2 = 0.

descărcarea gestiunii de mărfuri în luna ianuarie: 30 .4046/1.19 = 646 lei Avans fărăp TVA = 3400 lei Restul de încasat = 10115 lei – 3400 lei = 6715 lei Mărimea unei rate inclusiv TVA = 6715 lei/5 = 1343 lei TVA inclusă în rată = 1343 -1343/1.19 = 1343 – 1128 = 215 lei Rata lunară fără TVA = 1343 lei – 215 lei = 1128 lei Rata de încasat (fără TVA şi dobândă) 1128 1128 1128 1128 1128 5640 Luna 1 2 3 4 5 TOTAL TVA aferent 215 215 215 215 215 1075 Total rată lunară 1343 1343 1343 1343 1343 6715 Rest de încasat 5372 4029 2686 1343 - Cont 472: Scadenţa conform tabelului de mai sus: Luna 1 2 3 4 5 TOTAL Suma de repartizat (cont 472) 1128 1128 1128 1128 1978 6490 Conturi corespondente 707 1128 1128 1128 1128 1128 5640 766 850 850 Facturarea şi livrarea mărfurilor cu plata în rate 4111 = % 11611 lei 707 3400 lei 4427 646 lei 472 6490 lei 4428 1075 lei Încasarea avansului de 40% 5311 = 4111 4064 Cost de achiziţie aferent avansului = 7000 lei * 40 % = 2800 lei .Preţul de achiziţie al marfii 7000 lei Adaos comercial 1500 lei TVA neexigibil 1615 lei Avans inclusiv TVA = 10115 lei * 40% = 4046 lei TVA aferent avansului = 4046 lei .

De acţiuni = 20000/4000 = 5 lei VMC veche =(20000+5000) / 4000 = 6.1 lei/acţiune.000 de acţiuni decide majorarea acestuia prin emisiunea a 1. Capital social (4000 acţiuni * 5 lei) 20000 lei Rezerve 5000 lei Total capitaluri proprii 25000 lei VN = Capital social / Nr. Să se contabilzeze operaţiunea de majorare a capitalului social şi să se explice mecanismul prin intermediul căruia se realizează protecţia vechilor acţionari. Rezervele pe care le deţine societatea sunt de 5. O societate comercială cu un capital social de 20. iar acţiunile emise sunt subscrise de vechii şi noii acţionari.25 lei/acţiune Situaţia capitalului în urma emiterii celor 1000 de acţiuni : Capital social 20000 +5000 = 25000 lei Rezerve 5000 lei Prime de emisiune 100 lei Total capitaluri proprii 30100 lei VMC nouă = 30100lei /5000 acţiuni = 6.000 de acţiuni la o valoare de emisiune stabilită în urma negocierilor de 5.25 lei/acţiune – 6. În urma hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.% = 371 “Mărfuri” 10115 lei 607 “Cheltuieli privind mărfurile” 2800 lei 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” 4200 lei 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” 1500 lei 4428 “TVA neexigibilă” 1615 lei Încasarea primei rate 5311 = 4111 1343 Lei 4428 = 4427 215 lei Formarea veniturilor aferente primei rate 472 = 707 1128 lei Cheltuieli anticipate trecute asupra cheltuielilor curente reprezentând costul de achiziţie aferent ratei încasate (4200 lei: 5 = 2863 lei) 607 = 471 2863 lei Formarea veniturilor afrente ultimei rate şi încasarea dobânzii 472 = % 1978 lei 707 1128 lei 766 850 lei ??.05 lei/acţiune = 0. 456 = % 5100 lei 1011 5000 lei 1041 100 lei ??.000 de lei.20 lei/acţiune Acţiuni vechi/acţiuni noi = 4000/1000 = 4/1 Pentru fiecare acţiune veche asociaţii vor primii 0.02 lei/ acţiune DS = VMC veche – VMC nouă = 6.000 lei divizat în 4.20 lei/acţiune. la o societate comercială se decide diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei 31 .

cu o dobândă de 5 % pe an. Societatea are un capital social de 100000 lei. 2673 20000 lei 2674 3000 lei Se constituie venituri. Pierderea în valoare de 15000 lei se acoperă pe seama rezervelor iar diferenţa prin reducerea numărului de acţiuni. După rambursarea integrală a împrumutului acţiunile deţinute sunt vândute la preţul de 120000 lei. Achiziţionarea acţiunilor cu decontare imediată 263 = 5121 80000 lei 263 = 269 20000 lei 269 = 5121 20000 lei Acordarea împrumutului 2673 = 5121 60000 lei Încasarea dobânzii şi a ratei din împrumut. O societate achiziţionează acţiuni încadrate în categoria intereselor de participare în valoare de 100000 lei. corespunzator dobanzii aferente imprumutului 2674 = 763 3000 lei Vânzarea intereselor de participare 461 = 7613 120000 lei Descărcarea gestiunii intereselor de participare 6641 = 263 100000 lei 5121 = % 32 . cu încasare prin virament. divizat în 5000 de acţiuni şi rezerve constituite în valoare de 10000 lei. Capital social (5000 acţiuni * 20 lei) = 100000 lei Rezerve legale 10000 lei Report pierderi 15000 lei Total capitaluri proprii 95000 lei Valoarea matematică a unei acţiuni = 95000 lei / 5000 acţiuni = 19 lei 5000 acţiuni * 1 leu = 5000 – se decontează de la rezerva legală. împrumutul fiind rambursta de către debitor în rate egale. % = 117 15000 lei 106 5000 lei 1012 10000 lei Situaţia capitalului propriu după acoperirea pierderii: Capital social (5000 acţiuni * 19 lei) 95000 lei Rezerve legale 5000 lei Total capitaluri proprii 100000 lei ??.pierderi ce provine din exerciţiile finaciare anterioare. Societatea acordă entităţii la care deţine participaţii un împrumut de 60000 lei pe o perioadă de 3 ani. Să se explice mecanismul aferent reducerii capitalului şi să se contabilizeze operaţiunea de acoperire a pierderii. decontarea efectuându-se imediat prin virament în proporţie de 80% iar pentru diferenţă decontarea fiind ulterioară tot prin virament.

960 lei. La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.428 lei 1. stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9. Rezolvare: A. Rezolvare: . Inregistrare factura % = 401 301 4426 % 408 301 4428 lei 1. care se imputau gestionarilor. Rezolvare: In conformitate cu IAS 2 si Directiva 3055 stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.folosirea primei pt.200 lei.plus de materii prime 301 = 7584 lei 500 .incasarea contravalorii act 5121 = 456 lei 5. care se imputau gestionarilor.plus de materii prime 500 lei. .B – varianta cu inregistrarea diferentelor.400 .plus de obiecte de inventar 300 lei. Varianta cu stornarea 1. La SC “INTEGRAL” SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura.000 4428 lei 190 2. TVA 19%.la 100 lei. care se vand cu un pret de vanzare de 10.lipsuri de piese de schimb 80 lei.plus de obiecte de inventar 303 = 7584 lei 300 .000 -40 202. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5. TVA 19%.la 100 lei.200 lei 228 lei -1. inregistrare productie inregistrare diferente de pret 345 = 711 348 = 711 lei lei 10. La finele lunii costul efectiv de productie.000 1041 lei 400 .000 lei. din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.inregistrare capital subscris varsat 1011 = 1012 lei 5. TVA 19% descarcare de gestiune 6024 = 3024 lei 80 imputarea pieselor de schimb 4282 / 461 = 7588 lei 100 4282 / 461 = 4427 lei 19 421 = 4282 lei 119 37.400 . in valoare de 1.000 lei -190 Concomitent. Rezolvare: . Receptionarea marfurilor % 408 lei 1. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie.190 lei -1. 1041 = 201 lei 200 228. tva 19%. . acoperirea ch. plus prima de emisiune de 400 lei.190 301 lei 1.000 lei.800 lei. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: .majorare capital social: 5400 lei 456 % 1011 lei 5. .A – varianta cu stornarea.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei. Inregistrari in contabilitate dupa doua variante: .lipsuri de piese de schimb 80 lei.000 lei. Ulterior. stornare Inregistrari initiale 33 . .219.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 6021 = 3021 lei 200 cheltuiala nedeductibila daca stocul nu a fost asigurat .

Rezolvare: Inregistrari contabile . in suma de 40 lei.000 101.factura nr.250 109 lei 1. Rezolvare: Inregistrare factura 4111 % lei 11. . Rezolvare: Inregistrari contabile: .250 lei 1.250 5121 lei 1. 67. primita de la o societate specializata. TVA 19%.achitarea actiunilor rascumparate . Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani.200 lei. achitata din contul de disponibil de la banca.anularea actiunilor 109 = 462 = % 1012 149 462 lei 1.900 Descarcare gestiune 2812 = 2812 lei 3.000 lei 190 si % = 401 lei 1. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social. Varianta cu inregistrarea diferentelor 1. impozitul pe dividende 10%. Receptionarea marfurilor % 408 301 4428 2. din casieria unitatii 10 lei.000 lei 250 44. astfel: . care a avut destinatia de bar de zi.190 lei 1. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: . 34 .rascumpararea actiunilor .C. cu o cota anuala de 16 lei.A. “ALFA” S. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei. Inregistrare factura lei 1. dupa care se scot din evidenta. . iar pretul pietei 1. 101. complet amortizat. .rezerve din reevaluare 4. valoarea nominala este de 1. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii.900 7583 lei 10.B. pentru cercetarea pietei.sume platite pentru publicitate TV.250 lei.000 lei.rezerve statutare 2. S.000 4427 lei 1.taxa de inscriere factura 101 publicitate TV 201 = 401 401 = 5121 201 = 401 201 = 401 401 = 5311 lei lei lei lei lei 40 40 30 10 10 Total cheltuieli de constituire: 80 lei.190 301 lei 200 4426 lei 38 4426 = 4428 lei 190 145. fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei . in valoare de 80 lei.taxa de inscriere la Registrul Comertului. in suma de 30 lei.428 408 lei 1.000 lei. amortizare anuala scoaterea din evidenta 6811 = 2801 lei 2801 = 201 lei 16 80 Nota: la inregistrarea operatiilor nu am tinut cont de TVA deoarece acest lucru nu a fost precizat.

93. Prin urmare.recunoastere teren si concomitent 2111 = 4753 lei 475 = 7582 lei 5.plata rest plata actiuni = 10.000 127.2004 cu scadenta la 31. cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere.000 . prin urmare venitul din donatii se recunoaste integral la momentul inregistrarii donatiei. ci in data de 31.000 lei 7. In aceeasi situatie se afla si rezultatul reportat.000 lei = 200 lei 261 % 5121 2691 622 = 401 401 = 5121 2691 = 5121 = lei 10.000 lei 35 .000 Comision SSIF 10.200 1063 lei 2. ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Ulterior. avand valoarea nominala de 2 lei/actiune.000 lei = 3.2004: 50.000 lei = 7. impozit 10% Rezolvare: Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil si nu vor putea fi folosite pentru majorarea capitalului social decat in masura in care imobilizarile corporale pentru care au fost constituite aceste rezerve vor fi vandute. achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Rezervele statutare si cele inregistrate ca alte rezerve au fost constituite din profitul net.achizitie actiuni servicii SSIF . in aceste cazuri voi ignora impozitul pe dividende si pe profit mentionate in textul problemei. Rezolvare: Calcul dobanda 1.200 lei.000 lei 200 lei 200 lei 3.07.000 Terenurile nu se amortizeaza.000 x 2 Achitat initial: 10. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta. iar rezervele din reevaluare inregistrate in contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.000 lei.2006. se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar.- alte rezerve 1.000 5. cu o dobanda de 40%. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1. Inregistrari contabile: .majorare capital social % 1012 lei 8.000 1068 lei 1.07.12. Rezolvare: Inregistrari contabile: .factura servicii SSIF . fiind deja impozitate.2004 .000 x 70% Achitat final 10.000 lei 3. rezultatul reportat 3.7. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Rezolvare: Valoare actiuni: 5.2005 in valoare de 50.12.000 x 2% Inregistrari contabile: .01.000 167.000 lei.000 x 40% x 6/12 = 10. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului.31.200 1171 lei 3.

iar 1/4 ulterior.in natura un utilaj 1.31. iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie.600 lei . concomitent 1011 = 1012 lei 1. Valoarea nominala este de 10 lei. divizat in 40 actiuni.000 la 31.01. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.2005 .500 - 65.12.500 1682 = 5121 lei 15.000 actiuni proprii.31.cheltuietuieli de constiruire in cazul in care sunt imobilizate: 201 = 5121 lei 60 si lunar amortizarea 6811 = 2801 lei xx 36 . Aporturile actionarilor sunt: .inregistrare credit .000 lei Calcul dobanda penalizatoare 1.01. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.12.000 666 = 1682 lei 15. Rezolvare: Inregistrari contabile: . Rezolvare: Inregistrari contabile: .500 lei Inregistrari contabile: . in numerar.000 6.000 x 40% = 20.2004 5121 = 1621 lei 50.2005: 50.900 .900 2131 lei 1.000 1682 = 5121 lei 20.000 1012 = % lei 10.01.2005 666 = 1682 lei 20.000 1091 lei 9.000 lei.12.inregistrare varsaminte 456 = 1011 lei 2.600 5121 lei 300 si.rascumparare actiuni 1091 = 5121 lei 2. Rezolvare: Inregistrari contabile: .000 la 31.000 x 31 x 1% = 15.in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire.2006: 50. costul de achizitie 9 lei.2006 1622 = 5121 lei 50.2005 . cu 50 lei nominalul.000 % = 456 lei 1.rascumparare actiuni . Se diminueaza capitalul social al SC “SOMESUL” SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 60.000 1682 = 5121 lei 10.constituire capital social .000 si concomitent. inregisrtarea creditului ca nerambursat la scadenta 1621 = 1622 lei 50.Calcul dobanda 1. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari.12.000 149 lei 1.anulare actiuni 1091 = 5121 lei 9.la 31.000 666 = 1682 lei 10.000 lei. in suma de 2.

000 lei. subscrierea de capital pentru suma de 5.diferente de pret . în numerar.000 100 1. TVA 19%.vanzare produse finite 345 = 711 345 = 348 4111 = % 701 4427 concomitent. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.23 4428 lei 96.in functie de durata. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.500 lei.77 lei Inregistrari contabile: . conform Borderoului de subscriere: 37 . Rezolvare: 1. Stocul existent este in valoare de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente.403. care se predau la magazine. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute.785 1. Rezolvare: TVA-ul nu este specificat dar trebuie luat in considerare.inregistrare productie . dupa metoda inventarului permanent. care se incaseaza de la beneficiar.100 1.77 229. dar maxim 5 ani scoatere din evidenta la amortizarea completa 2801 = 201 lei 60 284. La sfarsitul exercitiului.23 = 96. descarcarea de gestiune % = 345 711 348 incasarea facturii 5121 = 4111 lei lei lei lei lei lei lei lei lei 2.000 200 1. prin subscrierea şi vărsarea sumei 5. la pretul negociat de 1.000 lei. Vom folosi cota de 24%.23 lei TVA neexigibil: 500 .00 378 lei 403. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta.785 - ??Se subscrie societatea SC ALFA SA. Rezolvare: Inregistrari contabile: .500 lei.000 lei.500 285 1. iar in urma majorarii pretul devine 2. Adaos comercial: 500 * 100/124 = 403.000 lei.inregistrare varsaminte 371 = % lei 500.

la 31. constituirea capitalului social vărsat: 1.600 lei 2.000 acţiuni la preţul unitar de 5.2 lei / acţiune şi valoarea nominală de 5 lei. 2.000 lei.1.000 lei.000 lei . cu decontarea prin virament. cu încasarea imediată prin numerar. 3.2004 . Prin contractul de societate se specifică că 1/5 din valoarea capitalului să fie vărsat la bancă odată cu subscrierea (10. Prin bancă.200 lei.2004: 456 = 1011 – 10.000 lei 2.000 lei . . d) Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii.000 acţiuni. Rezolvare: .200 lei. Valoarea noimnală a unei acţiuni este de 10 lei.12.000 lei). cu decontarea ulterioară.la 01. 456 = 1011 – 5. 2004. 1011 = 1012 – 5. 14.vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă: 5121 = 456 – 6.500 lei – 1012 100 lei – 149 7 0 Vânzarea de acţiuni proprii către un terţ: 1.000 lei 57.01.060 lei .vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă: 5121 = 456 – 2. conform extrasului de cont: 1. c) Vânzarea a 200 de acţiuni către un terţ. la preţul de 5 lei / acţiune. Numerar la caserie: 1. la preţul de 5.000 /5 =2.000 lei. b) Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate.subscriere capitalului varsat: 1011 = 1012 – 8. 6 Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate: 0 % = 1091 – 2. Evidenţa vărsării capitalului social subscris: 1. 5311 = 456 – 5. 1 Decontarea ulterioară.SC GAMA SA formată la 1 ian. cu un capital de 10. deci societatea dispune de 1.000 lei. 5121 = 456 – 5. peste un an.3 lei / acţiune.La SC CRIŞUL SA se înregistrază următoarele operaţii referitoare la acţiunile emise anterior de unitate: a) Rascumpărarea a 1. Rezolvare: 5 răscumpărarea a 1000 de acţiuni la preţul de 5. peste 1 an: 462 = 5121 – 5.461 = % 38 .000 lei constituit din aport în bani. La finele exerciţiului financiar se varsă 3/5 deci 6.000 lei.2/ acţiune: 0 1091 = 462 – 5.

88 lei / euro i.000 EURO la cursul de 3.000 lei .La scadenţă. pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de 1 an de zile. Rambursarea creditului la cursul de 3. cu încasarea imediată prin numerar: % = 1091 – 1.12.800 lei (38. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004). cursul valutar la 31. care este de 25%. 2113 = 105 83.500 .N+1 fiind de 3.560 lei 1. cursul valutar la 31.8 lei EURO: 1.000 lei 2. In anul 2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica. 39 - . cu o amortizare înregistrată de 5.N fiind de 3. se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 3. 2 În anul 2005 se reevaluează camioneta în funcţie de inflaţia comunicată de Institutul Naţional de Statistică.665 72. % = 5124 . Rezolvare: . Ajustarea creditului la cursul valutar de 3. 665 = 1621 .500 lei.200 lei.5311 60 149 4. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor.000 X 3.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5. TVA 19%. se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri de 2. ea va constitui un provizion in valoare de 2.39. 1. care factureaza producatorului suma de 2400 lei. Rezolvare: 1 achiziţionarea în anul 2003 a camionetă la valoarea de 8.80 ) 38.1092 – 1.000 lei. decontarea prin virament: 5121 = 461 – 1.800 -38.500) .060 lei 8 0 Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii.obţinerea creditului în sumă de 10. urmare a reclamatiilor primite de la acestia.300 lei (38. care este de 25%.000 lei: 1.Evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.100 lei 38. 2133 = 404 – 8.040 lei 149 20 lei ii.500 – 1621 600 . SC ARTIC SA produce frigidere.000 lei. 1621 = 765 .91 lei / EURO: 1. In perioada de garantie oferita clientilor.12. 665 = 1621 – 600 (39100-38500=600 lei) 2. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta in valoare de 8.91: 1.000) Evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize. 5124 = 1621 – (10.85 lei/EURO 1.800-38.91 lei/ euro: 1.

00 628 2. factura nr.48 40 . Cehltuieli de constituire se amortizeaza in 5 ani. 2801 = 201 – 80 lei 115. 6811 = 2801 – 16 lei 3. dupa care se scot din evidenta. . 6811 = 2801 – 16 lei 5. % = 404 – 360. Sau amortizarea anuală 1.Rezolvare: 4 Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor: 1.10 lei b) Amotizarea lunară a cheltuielilor de constituire: i.200 lei 101. achitata din contul de disponibilul de la banca.33 lei(80/60 luni) ii. . dupa care se scot din evidenta Rezolvare: a) înregistrarea achiziţionării programului informatic de la terţi: i. 6811 = 2801 – 16 lei 4. din caseria unitatii 10 lei. La SC OMEGA SA se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: . din contul de disponibil la bancă: 1. 201 = 5121 – 70 lei. 6812 = 1518 – 2. 6811 = 2801 – 1.400.19 6 Înregistrarea anulării provizioanelor pentru garanţii deoarece s-au efectuat reparaţiile: 1. 6811 = 2801 – 16 lei 2. 6811 = 2801 – 16 lei c) La finalul perioadei de 5 ani scoaterea din evidenţă: i. ii. 1518 = 7812 – 2. Rezolvare: a) achitarea cheltuielilor de constituire: i. in valoare de 80 lei.300 lei aduse ca aport la cap soc al societatii Programele informatice se amortizeaza in 3 ani.240 lei create in unitate. primita de la o societate specializata. sume platite pentru publicitate TV. cu o cota anuala de 16 lei. in suma de 30 lei. 101.016.00 lei 208 302.52 4426 57.81 4426 383.2. din caseria unităţii: 1. 201 = 5311 . astfel: taxa de inscriere la Reg Comertului. SC ALFA SA efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. pentru cercetarea pietei. in suma de 40 lei.200 lei 5 Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile: % = 401 .360 lei achizitionate de la terti.

SC AURA sa achizitioneaza o instalatie de lucru.400 lei 2. Decontarea BO peste 3 luni: 1.200 – 213 808 . 4428 = 5121 – 76 lei 5. TVA 19%. Dobânda este de 10% pe an. Rezolvare: 4. în valoare de 25. se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei.3.52 lei /36luni = 23. 208 = 456 – 300 lei d) Amortizarea lunară timp de 3 ani (842.3 lei / euro. Regularizarea avansului conform facturii primite: 1. acordare avans: 1. 404 = 232 . La sfârşitul anului 2005 cursul a crescut la 4. 6811 = 2808 – 23. dar dobânda se încasează la începutul anului 2006 când cursul este de 4. 403 = 5121 .332 lei 8. Primirea facturii si receptia instalatiei: 1. 2808 = 208 – 842. Achitarea cu billet la ordin 1.4426 6.3.5 lei / euro. tva 19%.40 lei lunar) i. 41 . La sfârşitul celui de-al doilea an când se încasează împrumutul şi dobânda cursul este de 4. 232 = 5121 . c) Înregistrarea programului informatic adus ca aport la capitalul social: i. Rezolvare: 263 = 2691 – 25. se regularizeaza datoria fata de furnizor prin accepatrea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni.332 lei 9. 404 = 403 . 404 = 4428 – 76 lei 7.400 lei 2.2 lei/ euro.52 lei 157. SC ALFA SA acordă la începutul anului 2005 SC BETA SA un împrumut pe 2 ani în valoare de 20. SC FLORES SA achiziţionează titluri de participare de la o filială din cadrul grupului cu plata ulterioară. 164. % = 404 – 3808 3.b) Înregistrarea programului informatic creat în unitate: i.000 lei. acordand furnizorului un avans de 400 lei.40 lei e) La finalul perioadei de 3 ani se scot din evidenţă: i.000 euro la cursul de 4 lei / euro.000 lei 177. 208 = 721 – 240 lei.

TVA 19%. deci cu 100 lei mai puţin.800 lei.80.461 = % 7588 . SC ATACRET SRL are în stoc matrii prime la începutul anului de 1.3 lei/ euro a. 5.2 lei / euro a. 267 = 472 – 1.000 lei 2.4.19 lei f. inventarului permanent. regularizarea imprumutului si a dobanzii la cursul valutar de 4.Rezolvare: 1. 267 = 5124 . sold final : 400 lei. 267 = 765 – 6.000 lei b. acordarea imprumutului la inceputul anului 2005: a. stoc faptic . inventarului permanent 1. la finele anului 2007: a. incasarea imprumutului: 5124 = 267 . 2.9. inventarului intermitent (periodic). faţă de 500 lei. repartizarea veniturilor inreg inavans : 472 = 763 – 8.500 lei d.600 lei 197. Să se efectueze înregistrările necesare în cazul: 4.301 570 -4426 c. incasarea dobanzii : 5124 = 267 . Se înregistrează diferenţa în minus constatat. diferente favorabile aferente dobanzii: 267 = 765 – 800 lei c. În cursul anului se achiziţionează materii prime în valoare de 2. cheltuieli de transport în sumă de 200 lei.100 lei 4427 . Sold initial: 301 = 1000 lei 2. incasarea dobanzii la inceputul anului 2006 la cursul de 4. Costul de achiziţie este de 3000 lei.570 3000 .000 lei b. 472 = 763 – 8. Sold initial: 301 = 1000 lei 42 . 5124 = 267 – 8. 119 lei .400 lei concomitent cu b.200 lei 3. Rezolvare: 1. consum: 601 = 301 – 3.90. Inventarul intermitent a.000 lei. Se elaborează în consum materii prime la costul de achiziţie de 3500 lei. Dobanda 267 = 472 – 16.000 lei b.800 d. Stocul faptic la sfârşitul anului este de 400lei.000 lei e. minus imputat : 601 = 301 – 100 lei concomitent e. Intrari : % = 401 3. diferente favorabile aferente imprumutului: 267 = 765 . 400 4.

% = 401 .50 lei .50 lei  retinerea sumelor pe stat: 43 .369.4426 d.579. La recepţie se constată o lipsă în valoare de 300 lei (9 lei ambalaje).SC ORINTEX SA se aprovizionează conform facturii nr.50 lei . 607 = 371 – 291 lei 2.500 lei 270. repartizându-se cheltuielile de transport aferente. se anuleaza soldul initial: 601 = 301 – 1000 lei.371 210 lei – 381 1. care se impută delegatului propiu la preţul de vânzare a mărfii de 341 lei plus valoarea mabalajelor lipsă.4282 = % 7588 .66.350 lei 4427 .000 lei.50 lei 150 lei – 624 28. 35972. TVA 19%.9 lei 3.8.4426  lipsa prin imputatii: 1. cheltuieli de transport: % = 401 – 178.3570 lei 3000 lei – 601 570 lei . de la SA CRISUL FAVORIT SA cu încălţăminte pentru copii.4426 3.500 lei Concomitent cu debit 8035 – 2. Rezolvare: 1. ob inv in folosinta: 603 = 303 – 2. SC DORIS SA cumpără obiecte de inventar în valoare de 1450 lei. TVA 19%.400 lei 205.450 lei 2. c. Se recepţionează suma prin stat de plată şi se achită FF nr. 416. conusum : NU e. 608 = 381 . Valoarea ambalajelor este de 210 lei.1. sold final: 301 = 601 . în valoare de 7. 32972. Se dau în folosinţă obiecte de inventar în sumă de 2.972: 1. cumparare obiecte de inventar: 303 = 401 .b.90 lei 7000 lei . TVA 19%. Cheltuielile de transport sunt în sumă de 150 lei. Rezolvare:  inregistrat ff 35.90 lei .500 lei.Intrari : % = 401 . Minus: NU f.

000 lei. se opereaza si inregistrarea 101. urmatoarele bunuri: . care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei 4561=1011 5.000 lei.terenuri 3. . prin subscrierea si varsarea sumei 5. dupa care se scoate din activul patrimonial.000 212 4. Se subscrie societatea SC ALFA SA.3000 lei / an 3 amortizarea anuala II: 6811 = 2811 .8.000 lei.disponibil in contul bancar 6.1=456. 50 lei  achitarea facurii.1 5. Total 20. amortizarea anuala IV: 6811 = 2811 .000 lei. 421 = 4282 .3000 lei / an 5.brevete de inventii 7.416.15. .3000 lei / an 6.1 6. 401 = 5121 .1=101.2 5.000 lei 2.000 205 7.000 44 . Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA. in numerar.000 211 3. . Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 512.1.cladiri 4.000 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5.000 lei 456.579.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =456.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei 2 amortizarea anuala I: 6811 = 2811 .000 lei.000 lei 512.15. amortizarea anuala V: 6811 = 2811 .000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.3000 lei / an 4 amortizarea anuala III: 6811 = 2811 .1 20. care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20. Rezolvare 1.50 lei 130.000 lei.amenajarea cu forte proprii: 2112 = 722 .1 20.000 lei CAP I Elaborarea situatiilor financiare (25 exercitii) 1.3000 lei / an concomitent 2811 = 2812 .1=101.SC ARGO SRL executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei.

1=101. se opereaza si inregistrarea 101.depunerea actiunilor si obligatiunilor 501 = 4561actiuni 500 lei 506 = 456. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5124 = % 30.000 lei 4561=1011 29.000 lei 4561 29.000 lei 45 .aportul subscris in valuta 10. se opereaza si inregistrarea 1011=1012 29.9 lei/USD .2 20.actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei . Aportul la capitalul social in valuta este: . care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : . care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont. x 20lei/oblig.aportul subscris in valuta 10.000 lei 5.curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 29.1 900 lei actiuni 500 lei obligatiuni 400 lei .000 USD la cursul valutar de 3 lei.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.000 lei 1043 1.curs valutar la data subscrierii 2. = 400 lei Total 900 lei Am considerat ca societatea pentru a efectua investitii financiare pe termen scurt este deja constituita si detine fondurile necesare investitiei iar aportul la capitalul social se prezinta sub forma unei majorari de capital social Pe baza hotarari AGA are loc subscrierea actiunilor si obligatiunilor la capitalul social si achizitia acestora 4561 =101.1obligatiuni 400 lei 4. Aportul la capitalul social in valuta este: .curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD .obligatiuni 20 oblig.000 lei 3.000 le Datorita diferentei favorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului am considerat ca societate a realizat o prima de aport in suma de 1.curs valutar la data varsarii capitalului: 2.9 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 30.000 lei 4561=1011 30.Pe baza aceluiasi extras de cont.000 USD .000 USD .

Se depune si aportul in natura.2 100 lei 46 .000 lei 5124 29.000 lei. Aporturile actionarilor sunt: . Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.600 lei 5121 300 lei Pe baza extras de cont si a raportului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.900 lei Varsarea ultimei transe a aportului in numerar la capitalul social conform actului de constituire si a legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata (In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii ) 5121 = 4561 100 lei Pe baza extrasului de cont. se opereaza si inregistrarea 101. % =4561 213 1. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.1 =101.000 lei 6. divizat in 40 actiuni. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2. cu 50 lei nominalul. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % = 4561 30.Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10. iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie. iar 1/4 ulterior. utilajul .in natura-un utilaj 1.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont.000 lei Ulterior se varsa cota parte ( .000 lei 665 1.in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire.9 lei.000 lei Datorita diferentei nefovorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului societate a inregistrat o cheltuiala in suma de 1.evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.000 USD la cursul de 2. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 1. se opereaza si inregistrarea 1011=1012 30.600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza.600 lei . care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei 4561 =1011 2. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune. ) din capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 300 lei.

format din 30 parti sociale a 100 lei partea: .asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei. a carui situatie contabila este: . “ADA” SRL cu un capital de 2.Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei.000 lei.000 lei Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca .000 lei % =1011 2.000 lei.700 lei 213 1.700 lei 4561S2 300 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza =4561S1 1. din care varsa 700 lei la constituire. utilajul . Amortizat de 300 lei. .asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca . Structura aporturilor este: A – face aport in numerar de 1.000 lei.Aporturile sunt formate din: • aport in natura.000 lei 4561S1 1. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A.000 lei. .500 lei. 201 = 5121 60 lei 7. B. . Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2.un utilaj de 1. C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale). achitate prin banca. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.300 lei. asociatul S1 – un utilaj 1.600 lei • aport in contul current: asociatul S1 – 100 lei asociatul S2 – 300 lei . Se constituie SC. dovada plati fiind extrasul de cont. 47 . se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune Se depune si aportul in natura.000 lei.600 lei 5121 100 lei 5121 = 4561S2 300 lei Pe baza aceluiasi extras de cont. . 201 = 5121 15 lei 8. dovada plati fiind extrasul de cont. iar restul la data scadenta a contractului. C cu un capital de 3.asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1. B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire. divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia.un stoc de marfuri 500 lei.evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.

200 lei A 700 lei B 500 lei Situatia contabila a asociatului C ne permite sa efectuam urmatoarele inregistrari privind aporturile de active si pasive . .lichiditati in caserie de 250 lei.700 La scadenta contractului asociatul A varsa si restul sumei de 300 lei Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A 300 Pe baza aceluiasi extras de cont.000 lei A 1. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 3. . achitate prin banca. cu provizioanele aferente de 130 lei.500 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari A Ssi B a sumei de1..000 2813 300 -aport creante asupra clientilor de 280 lei. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2. Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 1.300 456 C 1. cu provizioanele aferente de 130 lei: 411 = % 280 456 C 150 2813 130 -aport stoc de marfuri 500 lei: 371 = 456 C 500 -aport lichiditati in caserie de 250 lei: 5311 = 456 C 250 -aport datorii la furnizori de 400 lei: 456 C = 401 400 Pe baza extrasului de cont si a situatiei contabile care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei 4561 =1011 3.200 lei.datorii la furnizori de 400 lei. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. amortizat de 300 lei 2131 = % 1. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 300 lei Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca . .Societatea in nume 48 .creante asupra clientilor de 280 lei.000 lei B 500 lei C 1. 201 = 5121 150 lei Tinand cont de legea societatilor comerciale 31/1990 actualizata conform "Art. 91. -aport utilaj de 1.300 lei. dovada plati fiind extrasul de cont.

Partenerul “C” subscrie 50% din capitalul social astfel: . Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 67.7 lei/$.500 lei 10.73 lei si 30. 49 .750 lei = 4561C 5121 30.000 lei 4561=1011 6.400 lei si pe baza raportului de expertiza de evaluare se depuna aportul in natura.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate." 9.000 $ la cursul de 2.colectiv. .30.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 6.750 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumelor de 10. In vederea constituirii SC “EPY” SRL se inregistreaza subscrierea de capital social. la cursul de schimb 2. 000 lei si aportul in natura cladirile si terenul.600 lei si din numerar restul.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.000 lei 765 300 lei 212 = 4561B 6. Capitalul social este varsat integral. Se constituie SC “EMA” SRL cu un capital format din 30 parti sociale.000 $.Partenerul “A” subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.750 lei.3.73 lei/$.500 lei = 1011 67. .000 lei 211 3. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar.Partenerul “B” subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6. prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic.750 lei 4561C 33. . Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunile cu numerar iar pentru aporturile in natura evaluate de experti sunt evidentiate cu rapoartele de expertiza 5124 =% 456.750 lei Pe baza extraselor de cont si a rapoartelor se expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.1A 27. cursul de schimb comunicat de BNR este de 2. 30 parti sociale x 200 lei = 6. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 67.000 lei 4561B 6. astfel: . societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.000 lei in numerar. cu o valoare nominala de 200 lei. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.500 lei 4561A 27.

000 de actiuni.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea de catre actionari a aporturilor in natura in suma de 38.000 lei 50 .% =4561 6.000 lei. Diferenta de aport in minus de 2. in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. SC “ALFA” SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni.000 lei materii prime. la cifra de 20.000/5 = 4. lei 5121 2. in natura. 30. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 lei Depunerea diferentei de aport in numerar de 2.600. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 38.400. conform statutului.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile.000 lei si in numerar 2.000 lei cladiri.000 lei. avand valoarea nominala de 10 lei. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4. Actionarii aporteaza.000 lei 4561 = 1011 40.000 lei se evidentiaza cu extrasul de cont 5121 = 4561 2.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. Aportul adus de actionari consta din: 600 lei o licenta. lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. un teren de 8.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 40. 400 lei un program informatic.000 lei 205 600 lei 208 400 lei 212 30. pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. In acest caz se emit spre vanzare 20. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 6.000 lei 301 7. Documentue care evidentiaza acesta operatiune sunt pentru licenta si programul informatic facturile si chitantele care evidentiaza achizitia iar pentru cladiri este raportul de expertiza de evaluare intocmit de un expert in evaluari . 4000 actiuni x 10 lei =40. 7. un camion de 10.000 lei 12.000 actiuni emise.000 lei 213 3.000 lei. % = 4561 38. 5 lei valoarea nominala.000 lei 11.000 lei.

000 lei constituit din aport in bani.000 lei FLOREA I 5.000 lei 13. Vaida Vasile aporteaza 3. TVA 19%. . . Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei.V.000 lei 302 1. a sumei de 3. iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei. 51 .000 lei.000 lei 5121 2. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5.000 lei.marfuri 1. adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea.000 lei 4561= 1011 8.000 lei VAIDA V 3.000 lei 213 10.materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 8. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar iar rapoartele de expertiza de evaluare intocmite de experti in domeniu confirma aportul in natura.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.4561 = 1011 20. Dl. Dl.un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea.000 lei.000 lei 211 2. % = 4561 20. .500 lei 371 1. astfel: .000 lei.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin : -raport de evaluare pentru imobil intocmit de un expert -lista de inventariere a marfurilor si materialelor consumabile -depunerea la banca de catre actionarul V.000 lei 14. extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =4561FLOREA I 5.000 lei 211 8. SC “GAMA” SA formata la 1 ianuarie 2004. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 = 1012 20.fond comercial 500 lei.000 lei si aportul terenului si camionului.000 lei 207 500 lei 5121 = 4561VV 3. Florea Ioan: 5. cu un capital de 10.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.

000 lei 52 .000 lei. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. 5121 = 4561 6. Conform legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata .000 euro x 4 lei/euro =60. -valoarea capitalului la subscriere 15. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.1 lei/euro.000 euro. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 lei 456. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000 lei 10.000 euro.000/5 = 2.In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 4.). deci societatea dispune de 1.000 lei –aportul in natura -valoarea capitalului la varsare 10.000 lei.1 lei/euro =41.. La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro x 3.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 =1012 2. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 10.000 lei 456.000 lei .8 lei/euro.000 lei 15.000 lei 4561 = 1011 10.000 lei.000 euro x 4 lei/euro = 20.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei -pentru numerar 5. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 2.1 =101.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.” Eu consider ca la finele exercitiului ar fi trebuit sa se varse intreaga suma ramasa de aportat.1 60.1 40. Conform datelor problemei vom avea urmatoarea inregistrare de varsarea a capitalului evidentiata in extrasul de cont.000 actiuni.000 lei Extrasul de cont evidentiaza la sfarsitul exercitului varsarea a 3/5 din capital . iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3.000 euro x 4 lei/euro =40.000 lei.000 lei -pentru teren Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 60.Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 512.4 = % 41.000 euro x 4.8 lei/euro = 19.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 = 1012 6.aportul in numerar 5.

o baraca 6.000 lei Lucia Pintea aporteaza: . Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei.000 lei .000 lei 53 .000 16.1 =101.000 lei .000 lei in numerar din care 50% la constituire.2 60.1 =101.materii prime 500 lei .un autoturism 8.materii prime 4.numerar depus la banca 2. la capitalul social al SC “GAMA” SA este: .Materiile prime si materialele auxiliare sunt evidentiate prin procese verbale.000 lei 211 19.000 lei Ulterior se varsa capitalul social subscris conform actului constitutiv 50% prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 4. Cladirea este adusa ca aport pe baza raportului de expertiza efectuat de expert evaluator .765 1.cladire 13.1AA 4. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune.700 lei 456.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101.700 lei 212` 13.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101.700 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 119 lei 201 100 4426 19 Restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii conform legi 31/1990 actualizata 17. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 21.1A1 13. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea. in natura. din care 19 lei TVA. Aportul unui actionar.1A1 13.1 200 lei 512. % = 456.materiale auxiliare 200 lei Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei 301 500 lei 302. fiecare aduce ca aport valori. astfel: Ion Pintea aporteaza: .2 17.1 20.000 lei % = 456.700 lei % = 101.1AA 8.000 lei 665 1.1 = 456.700 lei 456.1 21.000 lei.000 lei .

200 x 9 = 1.800 lei -anulare actiuni 1012 = % 2.030 lei 1011 1.000 lei 4561 = 1011 20.800 lei valoarea nominala 200 x 10 = 2. 10.000 lei divizat in 1.000 lei Ion Pintea 18.000 lei 212 6. TVA 19%.000 lei/ 1. la un pret de 10. ce va fi achitat in numerar.000 lei 1091 1.000 actiuni = 10 lei/ actiune 100 x 10.000 lei Lucia Pintea 2.030 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 =1012 1. care se anuleaza.000 lei 1041 30 lei Ulterior se varsa capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 1.Cheltuieli de constituire 7 lei.000 lei Conform hatararii AGA se rascumpara actiuni dupa care se anuleaza iar castigurile se transfera la rezerve 1091 = 5121 1.000 lei 5121 = 4561 Lucia Pintea 2.030 lei.000 lei % = 4561 Ion Pintea 18.3 lei/actiune. SC GLADY SA avand un capital de 10.800 141 200 .33lei 201 7 lei 4426 1. iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune.000 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 8.030 Hotararea AGA permite subscrierea la majorarea capitalului 4561 = % 1. SC “ALFA” SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune. a raportului de evaluare se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 = 1012 20.3 = 1.000 lei 301 4.33 18.castigurilor obtinute din anularea actiunilorse trec la rezerve: 141 = 1068 200 54 . Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 1.000 lei 213 8.000 lei Pe baza extrasului de cont.000 lei 19. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi.

Valoare nominala 5.000 lei 22. pentru care se emit 70 actiuni noi. SC “BETA” SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 770 lei.000 actiuni x 10.000 lei Actiuni noi Valoare nominala 2. adica 5. 5 lei. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.000 actiuni a 10 lei actiunea. iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei. format din 5. utilajele 4.000 de noi actiuni.20.400 lei.000 lei -valoarea contabila 5. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50.000 lei. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea. -valoarea nominala 5.000actiuni x10 lei/actiune =50.000 lei 5121 = 4561 21.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului nevarsat la varsat 1011 =1012 20.5 lei = 21.000 lei 1011 20.valoarea nominala pe actiune 10 lei . Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2. -valoarea nominala -10 lei -valoarea contabila – 11 lei Pe baza hatarari AGA se majoreaza capitalul social 456 = 1012 1.000 lei.000 lei Valoarea contabila 5.8 lei.000 lei -valoarea contabila 1.000 lei.valoarea de conversie 770 lei 55 .000 actiuni x 10 lei = 20.000 lei actiuni noi -valoarea nominala 1. echivalenta a 100 actiuni gratuite.000 lei 23.000 actiuni a 10 lei actiunea. echivalente a 600.000 actiuni x 11 lei/actiune = 11. la nivelul valorii nominale. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. SC “OMEGA” SA dispune de un capital de 50.000 lei -utilaje 400 actiuni x 10 lei = 4. respectiv 400 actiuni. Aportul se aduce integral la subscriere. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10.000 lei -terenurile 600 actiuni x 10 lei = 6. Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 actiuni x 10 lei/actiune = 10.000 lei 21.000 lei.000 actiuni x 10 lei = 50.000 actiuni x 10.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actiunilor 4561 = % 21. .000 lei 1041 1.000 noi actiuni. SC “GAMA” SA dispune de un capital social de 5. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.600 lei.000actiuni x 11 lei /actiune= 55.000 lei Valoare emisiune 2. la un pret de 10.8 lei = 54.

.emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2. . 104 =1012 700 lei -de rezerve din reevaluare in plus 300 lei 1065 = 1012 300 lei 25.alte rezerve 2.convertirea a 2. la capitalul social.000 lei -de prime legate de capital 700 lei.emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune.de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.200 lei => o prima de aport de 200 lei 456 = 1011 2. .500 lei.200 lei.1. .trecerea rezervelor legale in valoare de 2.200 lei/200 actiuni = 11 lei / actiune Hotararea AGA decide majorarea capitalului social prin -emiterea de actiuni 200 actiuni x 10 lei =2.000 lei.000 lei 200 actiuni x 11 lei =2. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.profitului net din exercitiile precedente cu 1.prima de emisiune 70 lei -valoarea de conversie pe actiune 770 lei /70 actiuni=11 lei / actiune 456 =1012 700 424 =456 770 456 =1041 70 24.200 -trecerea rezervelor legale la capitalul social – 2.profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei. .000 lei 56 .alte rezerve 2. . Pe baza hotarari AGA se majoreaza capitalul social prin incorporarea : -profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.de prime legate de capital 700 lei. La SC “CLASICIOR” SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: ..000 lei. 117 =1012 500 lei -profitului net din exercitiile precedente cu 1. 1068=1012 2. .000 . SC “CRISUL” SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni.valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei .000 obligatiuni.300 lei.000 lei.300 lei 1061 = 1012 2.300 -realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 2. la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei. -valoarea nominala 10 lei / actiune -valoare emisiune 2.500 lei. cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni. astfel: .subscriere aport in natura utilajul – 12.500 lei . .000 456 = 1043 200 424 = 456 2. 117 = 1012 1.

19. (4) În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi de servicii internaţionale. (3). pe măsură ce ratele devin scadente.000 lei => o prima de aport de2. Art. conform contractului.000 -varsarea aportului in natura 2131 = 456 12. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. valorificate pe baza unui contract cu plata în rate.(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri.500 lei 1041 = 1012 1. veniturile şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil.000 lei 456 = 1011 10. Opţiunea se exercită la momentul livrării bunurilor şi este irevocabilă.500 161 = 456 22. . La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. cu excepţia cazului prevăzut la alin.000 actiuni x 10 lei = 10. stabilite prin reglementări legale în vigoare. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor şi a elementelor similare cheltuielilor în vederea determinării impozitului pe profit. Exemple de elemente similare veniturilor: 57 . Cheltuielile corespunzătoare acestor venituri sunt deductibile la aceleaşi termene scadente.000 456 = 1044 7. (2) Metodele contabile. se poate opta ca veniturile aferente contractului să fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil.000 lei 1. (3) În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile şi imobile.1.000 CAP II Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii) 1. potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementările din aceste convenţii.000 -realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 10. în baza convenţiilor la care România este parte. dintr-un an fiscal.000 -emisia de noi actiuni 150 actiuni x 10 lei = 1. Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifică în cursul anului fiscal.000 456 = 1043 2.000 actiuni x 12 lei = 12. proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil. Daţi unele exemple în urma cărora pot rezulta elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.000 456 = 1011 15.

în interesul serviciului. în conformitate cu legislaţia în vigoare. cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor. h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate. mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. Exemple de elemente similare cheltuielilor: . potrivit legii.diferenţele nefavorabile de curs valutar. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. d) cheltuielile sociale.rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor.. . în limita stabilită potrivit legii. (6) al art. în limita echivalentului în lei a 200 euro anual. e) pierderile privind bunurile perisabile. în limita a de 2. în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă. c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 49 din Codul fiscal. Menţionaţi 3 categorii de cheltuieli realizate de persoanele fizice din desfăşurarea unei activităţi economice cu deductibilitate limitată la determinarea venitului net în sistem real. ca urmare a retratării sau transpunerii. 49 din Codul fiscal. f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. b) cheltuielile de protocol. g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale. pentru o persoană. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. (6) al art.diferenţele favorabile de curs valutar.cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. 2. În acest caz.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. în limitele prevăzute de actele normative în materie. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. în situaţia în care au fost deductibile din profitul impozabil. în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual. sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar. respectiv durata iniţială stabilită conform legii. baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale. Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat in determinarea venitului net in sistem real din desfasurarea unei activitati economice: a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii. . în ţară şi în străinătate. ca urmare a retratării sau transpunerii. 58 .

altele decât bunurile de capital prevazute la art.rata de leasing .Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o societate comercială pentru a fi încadrată în categoria microîntreprinderilor? In sensul prezentului titlu. in proportie de peste 50% din veniturile totale. reprezentând chiria . b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata. Ce operaţiuni sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată din punctul de vedere al TVA. 4. pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de 59 . daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. l) cheltuielile efectuate de utilizator. în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. (1) lit. potrivit legii.j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili. pe baza contractului încheiat între părţi. leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane]. respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar.000 euro. k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii. stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta. precum si operatiunile de constructie. altele decat statul. 3. autoritatile locale si institutiile publice. 149 alin. transformare sau modernizare a activelor corporale fixe. exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active.în cazul contractelor de leasing operaţional. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaza venituri. b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane. o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii. a) [activele corporale fixe. altele decat cele din consultanta si management.

primirea. dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale. dovedite legal. daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei. pentru a nu considera livrare de bunuri cu plata trebuie ca bunurile sa indeplineasca cumulativ conditiile: 1) sa nu fie imputabile. care este acceptata de societatile de asigurari). inselaciune.bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora (incendiu. Art. delapidare.perisabilitatilor. precum si bunurilor pierdute (bunurile disparute in urma unor calamitati naturale.180 din Codul Fiscal – Conditii de autorizare 1) Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea. detinerea. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare. cu exceptia: . diferentiata in functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente. fals. in limitele prevazute prin lege. 3) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic. razboi. depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. conform prevederilor din norme. razboi civil. alunecarile de teren. d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat.deducere. pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie. Precizaţi care sunt condiţiile pentru antrepozitul fiscal în cazul accizelor. ambalarea. dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care 60 . d) bunurile constatate lipsa din gestiune. precum si activele corporale fixe casate. marturie mincinoasa. 2) degradarea calitativa a bunurilor sa se datoreze unor cauze obiective dovedite cu documente. Incadrarea operatiunilor in categoria livrarilor de bunuri efectuate cu plata presupune colectarea TVA aferent valorii lor. c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile. uz de fals. 5. acte de terorism. . construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. cum ar fi inundatiile. . orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora). imbutelierea. care nu mai pot fi valorificate. b) locul este amplasat.bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. sau a unor cauze de forta majora) ori furate (bunurile lipsa din gestiune. neimputabile. aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere. cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea prevazuta in norme.

Prezentaţi modul de calcul a impozitului pe clădiri în cazul clădirilor deţinute în proprietate de persoanele juridice. reglementata de Codul penal al Romaniei. aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat. reglementata de Codul penal al Romaniei. republicata. de Legea nr. 6. sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal. 82/1991. (2) Prevederile alin. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. republicat. La nivelul municipiului Bucuresti. dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. de Ordonanta Guvernului nr. republicat. de Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod. 92/2003. fals. de Legea contabilitatii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere. inselaciune. republicata. 61 . uz de fals. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit prevederilor din norme. 86/2006. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. de Legea nr. sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod. republicata.25% si 1. 183. impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei. (2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0. 241/2005. f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. marturie mincinoasa. 253 din Codul Fiscal cuprinde –Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 1) In cazul persoanelor juridice. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari.50% inclusiv. conform precizarilor din norme.aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. de Ordonanta Guvernului nr. de Legea nr. 82/1991. de Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. de Legea nr. republicata. republicata. republicata. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. delapidare. cu modificarile si completarile ulterioare. 31/1990. de Legea nr. sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal.

din punct de vedere fiscal.A. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii. factura nr. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. de catre locatar. pentru cercetarea pietei. 101. (2). “ALFA” S. b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii. cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice. asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului. acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale.S. valoarea impozabila se reduce cu 15%. in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective. astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului. inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului persoana juridica. (5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata. consolidare. CAP III Tinerea contabilitatii unei entitati (3 exercitii) 101 . conform reglementarilor contabile. pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. in rezerva sau in conservare. modernizare. in suma de 30 lei. in valoare de 80 lei.C. in suma de 40 lei. (4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii. (8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune. c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta. modificare sau extindere. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. (7) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar.(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu. (3^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire. achitata din contul de disponibil de la banca. chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. conform prevederilor legale in vigoare. primita de la o societate specializata. conform prevederilor legale in vigoare. impozitul pe cladiri este datorat de locator. pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar. 62 .

sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. Extrasul de cont evidentiaza plata taxei de inscriere de la Registrul comertului. 201 = 5121 40 lei Cheltuiala cu cercetarea pietei se inregistreaza in contabilitate pe baza facuri si chitantei iar suma achitata pentru publicitate TV pe baza chitantei 201 =% 40 lei 401 30 lei 5311 10 lei Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l Valoare de intrare Amortizarea anuala Amortizarea cumulate Amortizarea ramasa 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 Anual (in decursul a 5 ani) se face inregistrarea urmatoare: 6811 = 280 16 lei Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei 102.S.C. “BETA” S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei. Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %. Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei. A= - == 75 lei Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate. Dovada privind cheltuiala cu onorariul avocatului se face cu chitanta. 201 = 5311 100 lei Am considerat ca pentru emiterea de actiuni nu se aplica TVA si valoarea totala a cheltuielilor este de 2.023 lei 201 = 401 2.023 lei Datorita modificari datelor problemei cata anuala de amortizare nu mai este de 75 lei .

63

Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare de intrare Amortizare anuala Amortizare cumulata Amortizare ramasa 1 2.123 1.061,5 1.061,5 1.061,5 2 1.061,5 1.061,5 2.123 0 -anual se inregistreaza 6811 = 280 1.061,5 Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 2.123 103. La S.C. “ONIX” S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in numerar. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta. 201 = 5311 80 lei Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l Valoare de intrare Amortizarea anuala Amortizarea cumulate Amortizarea ramasa 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 6811 = 280 16 lei/ an Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei CAP IV Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (6 exercitii) 113. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat. -achizitie fond commercial 207 = % 4.200 lei 401 1.500 lei

64

456 2.700 lei -cedare fond comercial neamortizat 658 = 207 114. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei. Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta. -achizitie program informatic % = 401 1.071 lei 208 900 442,6 171 -cheltuiala cu amortizarea 900 /4 =225 lei/an anul 1 6811 = 2808 225 anul 2 6811 = 2808 225 anul 3 6811 = 2808 225 anul 4 6811 = 2808 225 -scoaterea din evidenta 2808 = 208 900 lei 115. La S.C. “OMEGA” S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: - 360 lei achizitionate de la terti; - 240 lei creante in unitate; - 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii. Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta. Achizitionarea programelor informatice 208 = % 900 lei 401 360 lei 721 240 lei 456 300 lei Anul Valoare de intrare Amort -anul se face inregistrarea 681 = 2808 300 Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 900 116. La S.C. “ARTEX” S.A. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute. Programele informatice sunt preluate in evidenta societatii prin procesul verbal de preluare in evidenta. 208 =721 900 lei Amortizarea cheltuielilor pentru obtinerea programelor informatice se face conform scadentarului de amortizare. 6811 =2808 600 lei Factura este domentul care evidentiaza vanzarea progamelor informatice.

65

461 = % 238 7583 200 4427 38 Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 600 6583 = 208 300 lei Extrasul de cont este documentul justificativ care confirma incasarea programelor informatice . 5121 = 461 238 117. S.C. “GAMA” S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie. Conform situatiei de lucrari se receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica 203 = 721 800 lei Amortizarea cheltuielilor aferente proiectului de cercetare se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare de intrare Amortizare anuala Amortizare cumulata Amortizare ramasa 1 500 250 250 250 2 250 250 500 0 -anual se inregistreaza 6811 = 2803 250 lei/ an Pe baza procesul verbal de preluere in evidenta a inventiei se efectueaza urmatoarea inregistrare 205 = 203 300 lei Scoaterea din evidenta a proiectului de cercetare stiintifica se face prin procesul verbal de scoatere din evidenta 2803 = 203 500 lei 118. S.C. “ALFA” S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. “BETA” S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei. Conform situatiei de lucrari se inregistreaza brevetul 205 = 721 2.000 lei Amortizarea cheltuielilor de realizare a procedeului tehnologic se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare intrare Valoare amortizare Valoare cumulata

66

Valoare ramasa 1 2.000 500 500 1.500 2 1.500 500 1.000 1.000 3 1.000 500 1.500 500 4 500 500 2.000 0 Datorita faptului ca societatea vinde dupa un an procedeul tehnologic inregistrarea amortizarii se face pentru 1 an 6811 = 2805 500 lei Factura este documentul care evidentiaza vanzarea procedeului tehnologic 461 = 7583 1800 lei Procesul verbal de scoatere din evidenta a procedeului tehnologic permite efectuarea urmatoarelor inregistrari - descarcarea gestiuni 6811 = 2805 500 lei -scoaterea din evidenta 2805 = 205 500 lei

67

CONTABILITATE 201.SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: - la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.; - la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.; - la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c. Consumurile lunii octombrie au fost: • la 8 octombrie, 1100 m.c. • la 18 octombrie, 1500 m.c. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: - A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO); - B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.; - C – metoda costului mediu ponderat (CMP). Rezolvare:  Metoda FIFO are la baza ideea ca primele loturi de bunuri iesite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor loturi intrate in patrimoniu. Pe masura epuizarii succesive a fiecarui lot, stocurile iesite din gestiune se evalueaza la costul lotului urmator. Intrari Iesiri Stocuri Cant PU Valoare Cant PU Valoare Cant PU 120 01.10 Stoc intial 0 75 05.10 Aprovizionare 800 80 64000 120 0 75 800 80 08.10 Consum 110 75 8250 100 75 800 80 11.10 Aprovizionare 100 82 8200 100 75 800 80 100 0 82 18.10 Consum 150 0 100 75 7500 800 80 64000 600 82 49200 400 82 20.10 Aprovizionare 900 82 73800 400 82 900 82 Data Operatie

Valoare 90000 90000 64000 7500 64000 7500 64000 82000 32800 32800 73800

68

10 Aprovizionare Cont 301 800 800 77 3 61600 2400 77 84700 0 77 900 77 190 0 77 Cont 308 18.10 – consum 1000 mc 77 Si308 +/.10 Consum Cont 301 Cont 308 11. Aceste diferente sunt incluse in costuri pe masura scoaterii din gestiune a stocurilor (prin consum.10 Stoc intial Cont 301 Cont 308 05.= ------------------. Metoda costului prestabilit.10 Consum Cont 301 Cont 308 20. Repartizarea stocurilor se realizeaza cu ajutorul unui coeficient calculat dupa cum urmeaza: Sold initial al dif de pret + Dif de pret cumulate af.10 Aprovizionare Cont 301 900 Cont 308 900 Calcule: 08. de 77 lei/mc Aceasta metoda de evaluare presupune intregistrarea stocurilor la preturi/costuri fixe (prestabilite) si evidentierea separata a diferentelor valorice fata de costul efectiv de achizitie/productie (in conturi de diferente de pret). la pret standart a intrarilor Diferentele de pret aferente bunurilor iesite prin ponderarea coeficientului K cu valoarea bunurilor iesite la cost standard se calculeaza dupa formula: Diferente de pret = Valoarea la cost standart a bunurilor iesite x K Data Operatie Intrat Iesit Stocuri Cant PU Valoare Cant PU Valoare Cant PU Valoare 120 0 200 0 110 0 100 0 100 0 77 5 77000 5000 150 0 77 5 69300 4500 77 115500 2500 400 130 0 77 77 92400 -2400 154000 0 69300 0 146300 5000 30800 2500 100100 7000 01.10 Aprovizionare Cont 301 Cont 308 08. vanzare etc).Rd/c 308 -2400 + 2400 K = -------------------------.= 0 Si301 + Rd 301 92400 + 61600 69 . intrarilor K = ------------------------------------------------------------------------------------------Si al stocurilor la pret standard + Val cum.

calculat prin raportarea valorii stocului intial/precedent si a valorii intrarilor la cantitatea intiala/precedenta si cantitatea intrata.500 119.1 0 20.000 69.1 0 11.300.63 0 2 79. 8 31. dupa urmatoarea relatie: VP + VI CMP = ---------SP + CI Unde: VP – valoarea stocului precedent. Potrivit acestei metode.0216 = 2500  Metoda costului mediu ponderat (CMP).000 150 0 900 82 73. SP – stoc precedent cantitativ.1 0 Operatie Stoc intial Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Intrat Can P t U Valoar e Iesit Can t PU Valoar e Stocuri Can t PU 120 0 75 200 0 77 900 77 190 79.27 0 1 Valoare 90.44 8 82 82. Data 01.63 400 2 130 81.0216 Si301 + Rd 301 92400 + (61600 + 77000) Diferente de pret aferente iesirilor (Rc308) = 115500 x 0.300 151.10 – consum 1500 mc Si308 +/.Medota costului mediu ponderat al ultimei intrari – consta in faptul ca dupa fiecare intrare in stoc se va calcula un cost mediu ponderat.Diferente de pret (308) = 0 18.8 105.Rd/c 308 -2400 + (2400 + 5000) K = -------------------------.1 0 08.852.1 0 05.63 2 82.000 110 0 75 79. Metoda se poate aplica in practica in doua versiuni: . CI – cantitatile intrate.1 0 18. VI – intrarile valorice.= 0. 3 800 100 0 80 64.652.= ------------------------------. iesirile de stocuri sunt evaluate la un cost mediu ponderat.800 Calcul CMP: 70 .000 154.

000 + 82.271 400 + 900 11.800 CMP = -------------------------------------------.1 0 05.000 + 900) 3.1 0 20. Ci reprezinta intrarile valorice si cantitative care au avut loc in cursul perioadei de gestiune.= -------------.800 90. dupa relatia: Vi + ∑ Ii CMP = ---------------Si + ∑ Ci Unde: Vi.800) 309.632 900 + 1000 31852.10 - Medota costului mediu ponderat global al tuturor intrarilor intr-o perioada – presupune determinarea mediei ponderate a costurilor.= 79. Si reprezinta soldul valoric si respectiv stocul cantitativ de la inceputul perioadei de gestiune.43 0 5 103. 5 Valoar e Valoar e Valoare 90.000 110 0 82 82.000 800 100 0 80 64. periodic.= 81.05.10 90000 + 64000 CMP = -----------------.1 0 Operatie Stoc intial Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Intrat Can P t U Iesit Can P t U Stocuri Can t PU 120 0 75 200 0 900 190 0 400 130 79.10 20.435 1.265.1 0 11. Data 01. Ii.1 0 18.80 + 73800 CMP = ----------------------.= 77 1200 + 800 69300 + 82000 CMP = -----------------.200 + (800 + 1.000 + (64. de regula la sfarsitul lunii.= 79.900 71 .1 0 08.000 + 73.000 150 0 900 82 73.

La sfârşitul fiecãrui exerciţiu.000 -80.m.000 -120. începând cu 1 ianuarie N.000 u.000 u.m/buc.m. / 5.m. Se cunosc urmãtoarele informaţii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf) 20%.684.000 bucãţi în exerciţiul N.000 bucãţi.000 40.m. Rezolvare: Rata de randament pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie = Rm + P x (Rm – Rf) = 30% + 2 x (30% .000 160.000 -160.500 bucãţi în exerciţiul N+2. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m. N . Rezolvare: Amortizarea contabila anuala = 360. respectiv 160.N+2 La sfarsitul exercitiului N: activul de impozit amanat = 30% x 40./buc. x 5. / 3 ani = 120. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi de: 80.20%) = 30% + 20% = 50% 695. Informatii Valoare Baza de Diferenta contabila impozitare temporara deductibila 360.700.000 buc. 699.000 u. 72 .m.m. Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie. Din punct de vedere contabil. în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârşitul fiecãruia dintre cele trei exerciţii.m. Societatea X a dat în funcţiune. + 1.m.Amortizarea anului N+2 = Valoarea utilajului la 3 1 . 12. 4.000 360. 12.000 -120.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.800. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului.000 u.000 u.N+1 .000 120.000 u. în N+2.000 buc. un utilaj cu o valoare de 360.000 240. Rezolvare: Costul de productie = Costul variabil + Costurile fixe Costul de productie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixe Costul de productie (N) = 180 u. 01.000 280.N .000 u. Cantitãţile fabricate au fost de 5.000 u.000 u.m.m.m. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.000 u. în N. = 540 u. Cota de impozit pe profit: 30%. = 12.m. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.000 -120. Costul unitar = 2.000 u. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc. rata de rentabilitate speratã de piaţã (Rm) 30% şi riscul sistematic de piaţã al titlurilor (β) 2.000 40. = 2. 120. utilajul se amortizeazã linear pe trei ani.Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31.700.000 u.Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 .000 -120.12. în N+1.m.800.000 - Valoarea utilajului la 01.

Achizitie de stocuri: 371 = 401 10000 .m.C. impozitul amanat care trebuie inregistrat in exercitiul curent = 0 u. se anuleaza activul de impozit amanat corespunzator. livreaza S. activul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului = 12.m. conform facturii nr. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA.C. pentru care se percepe un comision de 5%. impozitul amanat La sfarsitul exercitiului N+l: activul de impozit amanat = 30% x 40.Primirea BO: 413 = 411 10000 . .Incasarea BO la termen: 5113 = 413 10000 5121 = 5113 10000 Decontarea cu scontare: 5114 = 413 10000 Incasarea BO inainte de termen: 667 = 5114 500 5121= 5114 9500 310. = 12. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului).m.m.decontarea se face prin intermediul bancii.. Rezolvare: Contabilitatea beneficiarului: .B. 73 .A.m.Decontarea BO: 403 = 5121 10000 Contabilitatea furnizorului: .000 u. (Creanta privind impozitul amanat) 300. S. produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10. 410.Creante privind impozitul amanat = Venituri din 12. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei. TVA 19%.000 u..A. fara interventia bancii in numerar. in conditiile: .m.decontarea se face direct. cu decontarea peste 3 luni. Cheltuieli cu impozitul amanat = Datorie de impozit amanat 12. in anul N+2: se resoarbe diferenta temporara de 40.000 u.A.000 u. ALFA S.000 lei.Vanzarea pe baza de factura: 411 = 701 10000 ..000 u. la pretul de vanzare de 2000 lei.m.Plata furnizorului cu BO: 401 = 403 10000 . BETA S.000 u.

C. DACIA le receptioneaza ca materii prime.C.00 5121 2.000 lei.La sfarsitul anului se inregistreaza amortizarea primei: 1.380.00 5121 2.000 1044 15.40 Inregistrari la SC DACIA SA . stiind ca S.60 767 71. Inregistrari la S.000 169 10. La scadenta.000 .Achizitia de materii prime % = 401 2. dupa un an.00 701 2. 666 = 5311 50. 161 = % 100. in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.308. Rezolvare: .000 74 . FELIX S.000 . SC GAMA SA emite 10.00 4426 380. TVA 19% 411 = % 2.C.Emisiunea de obligatiuni 1.Plata facturii cu scont primit 401 = % 2. SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%.380. DACIA S.000.00 .40 89. Vanzarea pe baza de factura.Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare.380.000 lei si valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 85.308.60 667 71.C si S. obligatiunile de convertesc in actiuni. Dobanda anuala este de 50%.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei.N.000 1012 85.00 7 Descarcarea din gestiune a produselor finite vandute 711 = 345 1.000 5311 90.00 4427 380. Toate decontarile se fac in numerar. Rezolvare: Inregistrari la SC FELIX SNC 5. 161 = % 100.00 301 2.380. 6868 = 169 10.00 8 Incasarea facturii cu scont acordat % = 411 2.500.000 .Conversia obligatiunilor in actiuni 1.A.Inregistrarea si plata dobanzii anuale: 1.000.

SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50.100 lei. 5 lei.000 1044 6.000 Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatoarea inregistrare: 1011 = 1012 20. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.400 lei si durata de folosinta de 6 ani.200 lei. Aportul se aduce integral la subscriere.80 lei = 54.000 1011 20.000 lei Actiuni noi Valoare nominala: 2000 actiuni x 10 lei = 20.000 actiuni a 10 lei actiunea.000 53.8 lei.000 lei Valoare emisiune: 2000 actiuni x 10. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2. Rezolvare: Capitalul social creste cu valoarea nominala a actiunilor emise: 3000 * 6 lei/act 161 = % 24. valoarea nominala 4 lei/obligatiune.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actionarilor: 4561 = % 21. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1. format din 5. Totodata.000 lei.000 1041 1. Amortizarea anuala este de 400 lei.000 actiuni.000 5121 = 4561 21.000 lei Valoare contabila: 5000 actiuni x 10.000 70.000 1012 18. are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.20.50 lei = 21. Rezolvare: Actiuni vechi Valoare nominala: 5000 actiuni x 10 lei = 50.000 de noi actiuni. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10. Rezolvare: Achizitia instalatiei: 75 . la un pret de 10. raport de paritate 2/1.

Rezolvare: Primirea donatiei: % = 212 2111 133 14. c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de 300 lei. cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei. TVA 19%.213 = 404 2400 Amortizarea anuala: 6811 = 2813 400 La sfarsitul anului 2005 anularea amortizarii: 2813 = 213 1200 Reevaluarea valorii nete: 213 = 105 900 53. . 100 lei .000 lei 200. astfel: • 500 lei prin virament. b) pentru diferenta se emite un efect de comert. cheltuieli de transport incluse in factura 30 lei. valoarea nominala 4 lei/obligatiune. • 30 lei in numerar.000 1012 18. TVA 19%.1200 se primesc materii prime la pretul de cumparare (standard) de 600 lei.000 lei.contul 301 Si.000 lei 6.000 lei si un teren evaluat la 6. 76 .000 lei 8. f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei.conform facturii nr.000 1044 6. raport de paritate 2/1. 800 lei .contul 308 Si. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.contul 3021 Si. d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate. SC “MEDA” SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi: . 60 lei a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii: . SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000 actiuni. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.se achita factura nr. e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei.000 78. 1200. Rezolvare: Capitalul social creste cu valoarea nominala a actiunilor emise: 3000 * 6 lei/act 161 = % 24.

90 Consum de materii prime 601 = 301 1000 Consum de materiale auxiliare 6021 = 3021 200 Ajustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale auxiliare 308 = 391 80 308 = 392 30 Metoda inventarului intermitent Stornarea soldului initial de materii prime si materiale auxiliare 601 = 301 800 6021 = 3021 100 Achizitie de materii prime - - - - - 77 .g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de 30 lei.70 Achizitie de materiale auxiliare % = 401 368.70 301 630 4426 119.Metoda inventarului permanent Achizitie de materii prime % = 401 749.90 3021 310 4426 58. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului permanent. cat si dupa metoda inventarului intermitent. Rezolvare: .70 Achitarea facturii de achizitie 401 = % 530 5121 500 5311 30 Emiterea efectului de comert 401 = 403 219.90 Achitarea facturii de materiale auxiliare 401 = 5121 368.

000 x 1. Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.2 = 14. Brevetul expirã peste 4 ani. Societatea estimeazã cã.8264 11. Rezolvare: Anul Fluxuri de trezorerie (1) 1 2 Factorul de Valoarea actualizata actualizare (3) = (1) x (2) (2) 10. societatea nu se aşteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani.70 630 119. cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10. Experienţa aratã cã societãţile concurente invadeazã piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. În exerciţiul precedent.901 78 .90 Ajustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale auxiliare 308 = 391 80 308 = 392 30 Reluarea pe conturi de stocuri a materiilor prime si materialelor auxiliare 301 = 601 350 800+630-1000-80 3021 = 6021 170 100+300-200-80 - - - 685. în fiecare dintre urmãtorii 4 ani.000 (1+10%)1 = 0.% = 601 4426 - 401 749.000 u.70 Achizitie de materiale auxiliare % = 401 368.2 = 12. Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. În consecinţã.90 6021 310 4426 58.000 x 1. Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum.9091 10.90 Achitarea facturii de materiale auxiliare 401 = 5121 368.m.70 Achitarea facturii de achizitie 401 = % 530 5121 500 5311 30 Emiterea efectului de comert 401 = 403 219.400 (1+10%)” = 0.909 2 2 10.

N.m.m.m. reevaluarea nu este recunoscutã. Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18.280 (1+10%)”3 = 0. Cota de impozit pe profit: 30%. Rezolvare: Conform IAS 37. Politica sa este cunoscutã pe piaţã.m.000 u.000 x 1. .500 u.000 u. Baza de impozitare a imobilizarilor 65.600 u.7513 10.m.23 = 17.3 4 10.m. Valoarea provizionului: 79 . .000 u. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi. 11.m.m.m. Diferenta temporara impozabila 62.) x 30% = 11.12. 1.000 u.000 u.163 49. 10 Este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie encesara pentru a onora obligatia respectiva.N.983 14.000 u.600 u.m. .600 u.12.000 u. 11 Poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatie.000 u.000 u.m.000 u.m.m.000 u. la 31.956 706.m..m.736 (1+10%)”4 = 0. % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amanat Dat.pe seama capitalurilor proprii: (127.24 = 20. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.m.600 u.100 u. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: La 31.m. Din punct de vedere fiscal.m. de impozit amanat 12. 711.m. Rezolvare: La 31.000 x 1. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. datorii contingente şi active contingente”.N: Valoarea contabila a imobilizarilor 127. -10.000 u. cifra de afaceri a fost de 10. Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.90. La începutul exerciţiului N.pe seama cheltuielilor: (15. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6.000. = 18. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.000 u.6.12.N = 30% x 62. În anul N. Acesta se va inregistra astfel: .m.) x 30% = l .12.100u. exista un pasiv de impozit amânat de 6.6830 Valoarea de utilitate 12.500 u. un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 9 O intreprindere are obligatie curenta generata de un eveniment anterior. = 12.m.

Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului). S.C.A. fara interventia bancii in numerar.000 148.000 lei.000 % = 5114 10.000 13 14 Primirea biletului la ordin 413 = 411 10.A.000.B.m.10. pentru care se percepe un comision de 5%. BETA S. Dupa doi ani de folosire camioneta se caseaza. livreaza S.500 627 500 15 Inregistrari in contabilitatea platitorului 16 Achizitia de produse finite 301 = 401 10.000 Decontarea biletului la ordin 403 = 5121 10.decontarea se face prin intermediul bancii.A.C. .000 u.000 17 18 Emiterea biletului la ordin 401 = 403 10. Rezolvare: Inregistrari in contabilitatea beneficiarului 12 Livrarea de produse finite 411 = 701 10.000 5121 9. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani.decontarea se face direct.000 x 3% = 300. ALFA S. Chelt cu provizioane pt riscuri = Alte provizioane pentru si cheltuieli riscuri si cheltuieli 30.000 Decontarea prin intermediul bancii 5114 = 413 10. in conditiile: . produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 300. Rezolvare: 19 Primirea cu titlu gratuit a mijlocului de transport 2133 = 131 18.000 5121 = 5113 10.000 80 .000 Decontarea directa la termen 5113 = 413 10.

80 lei = 54. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. Aportul se aduce integral la subscriere. amortizabil in 4 ani prin regimul liniar.20 21 22 9 Inregistrarea amortizarii lunare: 18.000 : 4 : 12 = 375 6811 = 2813 375 Trecerea asupra veniturilor a unei cote-parti din subventia pentru investitii (lunar) 131 = 7584 375 Casarea mijlocului de transport % = 2133 18. 5 lei.000 24 Inregistrarea amortizarii lunare: 80. Rezolvare: 23 Primirea cu titlu gratuit a mijlocului de transport 2133 = 131 80. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.000 lei Valoare emisiune: 2000 actiuni x 10.000 20.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actionarilor: 4561 = % 21. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10.000 1041 1.000 lei. format din 5. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80.000 de noi actiuni.000 actiuni a 10 lei actiunea.000 Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatoarea inregistrare: 1011 = 1012 20.8 lei.000 1011 20.000 lei.000 5121 = 4561 21.000 6588 9.50 lei = 21. Rezolvare: Actiuni vechi Valoare nominala: 5000 actiuni x 10 lei = 50.000 lei Valoare contabila: 5000 actiuni x 10.000 79.000 trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii ramase 131 = 7584 9. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 : 4 : 12 = 1666 81 . la un pret de 10.000 lei Actiuni noi Valoare nominala: 2000 actiuni x 10 lei = 20.000 2813 9.

au fost următoarele: Informaţii Cheltuieli materiale şi servicii Cheltuieli cu personalul: .07-10.000 u. Rezolvare: Proiectul X este considerat activitate de cercetare. şi .directe . O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor.m. în perioada 01.500 Proiectul Y 3.000 6588 40. în perioada 19.N: pentru analiza funcţională 8. cheltuielile departamentului. în perioada 11.06-30.N: pentru analiza organică 11.07. întreprinderea nu poate demonstra încă fezabilitatea acestuia.055/2009.500 - 1.000 u. pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: în perioada 01.N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 800 u. + 1.000 u.m.m.m.N: pentru teste 1.000 u..m. în cursul exerciţiului N.O societate are un departament de cercetare care dezvoltă. condiţiile pentru recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare. managerii apreciază că proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia.07.000 u. acesta îndeplineşte.m.m. în conformitate cu OMFP nr.09-25.directe ..N: pentru programare 18.666 Trecerea asupra veniturilor a unei cote-parti din subventia pentru investitii (lunar) 131 = 7584 1.06.000 2.000 2813 40. iar cheltuielile angajate afectează rezultatul exerciţiului curent. două proiecte.000 677.000 1.000 u. + 400 u. x 20% = 5..m. În exerciţiul N. Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic.10.666 Casarea mijlocului de transport % = 2133 80. La sfârşitul analizei funcţionale.m. în conformitate cu OMFP nr. + 1.09-29.salariul conducătorului de departament .în perioada 30.m.N: pentru studiul prealabil 2. iar criteriile de capitalizare sunt îndeplinite de la l ianuarie. Proiectul Y constituie activitate de dezvoltare.055/2009. pentru proiectul Y.indirecte Cheltuieli generale 600 Proiectul X 5.900 u.500 u.N: pentru formarea personalului 600 u.25 26 10 6811 = 2813 1. In cazul proiectului X. Rezolvare: 82 .09.personal administrativ Cheltuieli generale: ..000 500 1.m. în perioada 30. în perioada 21. în u.09.m.000 3. Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele două proiecte.m. în ceea ce priveşte însă proiectul Y.. 3.m. 3.200 400 800 400 Conducătorul de departament consumă 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%.000 u.. chiar de la începutul exerciţiului N.09-20.000 trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii ramase 131 = 7584 40. Cheltuielile de dezvoltare (activ) = Costurile directe şi indirecte + Cota-parte aferentă proiectului din salariul conducătorului de departament = 3.09. 678.07-29.07-18.. + 800 u.

s-a demonstrat fezabilitatea tehnică şi comercială a produsului. . 696. deci afectează rezultatul exerciţiului. pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului.17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.000 u. N+l şi N+2. = 18.m.000 u.000 44. ./bucată.000 24. Rezolvare: . Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40 u. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400. 83 . însă nu sunt îndeplinite criteriile de capitalizare. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi. si taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.500 400 40 8.formarea personalului determină cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale. 3.m. întocmirea documentaţiei . Rezolvare: Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezintă astfel: Data Q Intrări Cost Cost unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii 16.000 u.800 u.000 u. în luna noiembrie.m.m.m. = 30.analiza funcţională . 40. în luna noiembrie.000 4.4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi. Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente. în conformitate cu OMFP nr.m.fază de cercetare. + 8.000 u. fiind recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul).m. . La începutul exerciţiului N+l.30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.000 u. Centrul de cercetare al societăţii a angajat./bucată.25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41..m. prin urmare./bucată). fiind recunoscute drept costuri ale perioadei. efectuate pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului reprezintă cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale.. programarea.000 u.m.000 36. . 25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41. s-au cheltuit 12.m. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000 u.exerciţiul N .000 u. 679.studiul prealabil . Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N.m. în exerciţiul N.000.000 40 600 40 1..000 u. valoarea activului = 10. Cheltuielile angajate în N+l au fost: cheltuieli cu personalul 10.055/2009.000 697.faza de cercetare este recunoscută ca o cheltuială a perioadei.m.000 u./bucată).280 800 40 Cost total mii u.000 32.m. .100 40 700 40 900 40 100 40 Q Q 01/11 04/11 10/11 500 41 17/11 25/11 200 41.4 u. .000 u. 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi. + 18. + 800 u.m. ./bucată. 10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41 u.000 u. .000 bucăţi x 400. testarea. cheltuieli de 30.000 u.000 Stoc Cost unitar 1.000. în N+2.exerciţiul N+l . 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi./bucată.exerciţiul N+2 .m.faze de dezvoltare.m. valoarea activului = 11.10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41 u.000 16.000 28. în faza de cercetare.m. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40u.analiza organică.fază de dezvoltare.m. fiind recunoscute drept cost al perioadei.4 30/11 400 40 20.m.m.4 u. criterii de capitalizare îndeplinite. (1./bucată.ar aparţine fazei de dezvoltare.m. .m. (1. este recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul).000 u. O societate dezvoltă un nou produs. + 1.m. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: ./bucată.cheltuielile de 12.000 bucăţi x 400.m.

/ buc.318./bucată).46 = 40./bucată.15 36.95 28.000 .4545 40.000 41 20.4545] + (200 x 41.598. / buc.400) + 200 Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după fiecare intrare se prezintă astfel: Data Q 01/11 04/11 10/11 17/11 25/11 30/11 Intrări Cost Cost unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii 16.000 200 500 16.000-400)+ 500 .181./bucată.= 40. Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează metoda FIFO.500 Q 01/11 04/11 10/11 17/11 400 40 50 0 41 20.4 u.6646 40.6646 u.500 40 8.000 600 600 500 16.8 700 8. .100 400 40.000 u.25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41.000 40 24.066. (1.000 u. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40 u.400) x 40]+ (500 x 41) ------------------------------------------(l .000 44.14 4.4545 16.m.500 1. Rezolvare: Costul mediu ponderat: .000. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400. .280 900 800 40.m.10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41u. 40 40.500 400 40 1. 40.Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după fiecare intrare.m.000 24. Rezolvare: Fişa stocului în cazul în care se utilizează FIFO se prezintă astfel: Data Intrări Q Cost Cost Q unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii Stoc Cost Cost total unitar mii u.calculat la 10 noiembrie: [(1. Q Q 50 0 20 0 41 41. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: .499.17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.000 84 . . (l .m.000 bucăţi x 400.400 + 500 .4545 40.6646 32.4 1.6646 698. în luna noiembrie. .4545 u./bucată.4) ----------------------------------------------------------------------.m.calculat la 25 noiembrie: [(l .m.000 Stoc Cost total mii u.000 .m.000-400+ 500-400) x 40.000 600 20.30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.531.68 100 400 40 Cost unitar 40 40 40.000 41 20.000 40 24.m.m.

o creanţă de 2. .12. începând cu l ianuarie N+l. La închiderea exerciţiului N.000 euro.000 u.140 716.un stoc de materii prime cumpărat la 25. 3. 742. consiliul de administraţie decide ca. .000 u.000 20.04.N la un cost de 400 euro si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N.06.500 1.000 euro la 01.12.N-2 31.140 200 500 200 100 40 41 41.500 8.N 31.000 euro.4 8.N.000.500 4.4 8.000 euro în contul curent la bancă.7 3. activele cuprind: .000 360*) 3.055/2009.N 21.04. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare clienţilor şi personalului . O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional.N. elementele prezentate anterior sunt evaluate după cum urmează: Elementele bilanţiere Suma în euro Cursul de schimb 4 4 Suma în lei în care se face conversia 80.000 euro privind drepturile asupra unui client străin.000 20. Pe 5 decembrie N.000.m. s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii.06. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. Raportul de schimb leu/euro a evoluat astfel: 01. .000 5. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si ch = Provizioane pentru restructurare 1.6 3. Pe 8 decembrie N.280 200 40 500 41 100 41.N-1 25.06.000 Elemente monetare: convertite la cursul de închidere Lichidităţi Creanţe Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achiziţiei Echipamente tehnice Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustării de valoare Terenuri Materii prime 20. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu lichidarea activităţilor externe.055/2009.25/11 30/11 20 41.N 2.000 2.3 3.12. . să lichideze activităţile externe. Se estimează că pentru lichidarea activităţilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.000 3 30.m.4 41.un echipament tehnic a cărui valoare netă contabilă este de 10.9 4.10. 3.3 4 16.06. acest echipament a fost achiziţionat la 30. în conformitate cu OMFP nr.obligaţie implicită deoarece induce aşteptarea că activităţile externe vor fi lichidate. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor angajate de restructurare: 1.000 10.N-2.000.000 u.4 8.N-3 30.10.000 8.N-1 la nivelul sumei de 5. Rezolvare: în bilanţul la 31.un teren achiziţionat la un cost de l .m.12. în zilele următoare s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de restructurare.suma de 20.0 Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei.N-3 şi reevaluat la 31.440 85 .280 4. corespunzătoare unei vânzări efectuate la 21.0 3.

l euro = 4. Rezolvare: în contabilitate se vor înregistra următoarele: .9 lei/euro): Materii prime = Furnizori 19. societatea românească X a cumpărat materii prime în valoare de 5.01 lei/euro = 20. Pe 15 noiembrie N.la 5 februarie N+l. Societatea X îşi închide conturile.12. l euro = 3. La 25 noiembrie N.000 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 50 lei 86 .000 euro x 3. plata furnizorului (5. încasarea creanţei faţă de clienţi (10.11 lei/euro): Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = Furnizori 550 lei .N.01 lei/euro.000 euro. datorii furnizori = 5. o întreprindere vinde unui client străin produse în valoare de 10.9 lei/euro): Clienţi = Venituri din vânzarea produselor 39.9 lei.0 lei. Contravaloarea produselor a fost decontată la 25 decembrie N.la 31 decembrie N.000 euro. vânzarea produselor (10.000 euro x 3.1 l.9 lei/euro.0 lei/euro.000 euro x 0. Să se contabilizeze operaţia de achiziţie.la 15 noiembrie N. Rezolvare: în contabilitatea societăţii X vor avea loc următoarele înregistrări: .000 euro x 0.N.*) 400 euro . Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor.000 euro x l leu/euro): Conturi curente la bănci = % 40.la 25.000 lei 744.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs valutar (5.000 euro x 4.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea diferenţelor de curs valutar (10.500 lei . cumpărarea stocului de materii prime (5.000 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 1. Cursul de schimb leu/euro a evoluat astfel: la 25 noiembrie N. iar la 25 decembrie N.050 lei şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs valutar (5. la 31 decembrie N: 4.01 lei/euro): Furnizori (19. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 15 noiembrie N: 3.000 lei . Plata furnizorilor se efectuează pe 5 februarie N+1. evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei. în fiecare an.400 euro x 10% = 360 euro 743.500 lei + 550 lei) = % 20. la 31 decembrie.la 25. la 5 februarie N+l: 4.050 lei Conturi curente la bănci 20.000 lei Clienţi 39.

La 15 aprilie N.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100.la 15 aprilie N. 3.000 euro filialei F din România.8 lei/euro. acordarea împrumutului (100. Să se contabilizeze.la 15 aprilie N: 3.000 euro filialei franceze F. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: . societatea românească M a acordat un împrumut de 100.la 31 decembrie N: 4. primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N.000 lei şi datorii asimilate 752.000 u.0 lei/euro. la M.000 euro x 4 lei/euro = 400.000 euro x 0. acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N. Din punct de vedere contabil însă fiecare exerciţiu a fost afectat cu diferenţele de curs corespunzătoare: .000 lei şi datorii asimilate . 3. la F.055/2009. Rezolvare: în contabilitatea societăţii F se vor înregistra următoarele: .000 lei . Acest împrumut are.000 euro x 3.la 31 decembrie N.2 lei/euro): Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = Alte împrumuturi 20.exerciţiul N. Rezolvare: în contabilitatea societăţii M se vor înregistra următoarele: . creanţa este de 100. Adunarea generală decide diminuarea capitalului social cu 90.000 euro x 0. cu un câştig din diferenţe de curs de 50 lei.0 lei/euro.exerciţiul N+l. . datoria este de 100. în conformitate cu OMFP nr.000 lei 746. primirea împrumutului (100.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100. de fapt.8 lei/euro): Conturi curente la bănci = Alte împrumuturi 380.2 lei/euro): Imprumuturi acordate filialelor = Venituri din diferenţe de curs valutar 20.m.8 lei/euro): Imprumuturi acordate filialelor = Conturi curente la bănci 380.m. în conformitate cu OMFP nr. La 15 aprilie N. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 15 aprilie N: 3.Operaţia a generat o pierdere din diferenţe de curs valutar de 550 lei -50 lei = 500 lei.055/2009. 745.la 31 decembrie N. în vederea rambursării către asociaţi.000 euro x 4 lei/euro = 400. al cărei capital este format din 5.900 de acţiuni cu valoarea nominală de l . Să se contabilizeze diminuarea capitalului social. caracterul unei finanţări permanente.000 euro x 3. Acest împrumut are. de fapt.la 15 aprilie N. Fie societatea M. Să se contabilizeze. .8 lei/euro. cu o pierdere din diferenţe de curs de 550 lei. Rezolvare: 87 . la 31 decembrie N: 4. caracterul unei finanţări permanente. societatea franceză M a acordat un împrumut de 100.000 u.

Rezolvare: Operaţia de acoperire a pierderii reportate generează următoarea înregistrare contabilă: 1012 = 117 10. .m.600 u.000 u.000 u. Să se regularizeze TVA.000 u..600 u. 1.contractarea împrumutului: 512 = 519 100. .000 u. Presupunem că.000 u.m.plata dobânzii aferente perioadei de împrumut (100.m.500 u.500 u. Societatea X a contractat un împrumut bancar în următoarele condiţii: . Adunarea generală a asociaţilor decide acoperirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de 10.rambursarea împrumutului: 519 = = 512 512 1.valoarea împrumutului 100. o societate prezintă următoarea situaţie privind taxa pe valoarea adăugată: TVA deductibilă 9. x 12% x l lună 712 luni): 666 .900 u.m.durata împrumutului: o lună. prin anularea a 10 acţiuni.m.000 u.Recuperarea TVA: 512 = 4424 9.m. TVA de recuperat = 9.plata datoriei faţă de asociaţi: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 512 Conturi curente la bănci 90.900 u.diminuarea capitalului social şi înregistrarea datoriei faţă de asociaţi: 1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 90.m.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 1.900u. la sfârşitul lunii aprilie N. .m.m. 1. .Creanţa privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel: %= 4426 4427 4424 .000 u.m. . Rezolvare: împrumutul bancar generează următoarele înregistrări contabile: . Societatea M are capitalul social format din 6. 88 . Să se prezinte înregistrările contabile generate de împrumut...m. = 1. Capital subscris Rezultatul vărsat reportat 754.m.000 u.m.500 u. 7.m.m. .m.000 iun. 100.m. Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.Operaţia generează următoarele înregistrări contabile: .rata împrumutului: 12% (rată anuală).m.600 u.7.000 u. 755. 753. TVA colectată 7.

Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10. la 31 decembrie N: 2.000 euro x 2.capitalul” = 1011 “Capital subscris nevarsat” 31.000 lei . Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură este de 3.1 lei/euro): 401 = 765 5.2 lei/euro.9 lei/euro = 145.000.000 franci filialei sale elveţiene F.000 euro x 0.virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat 1011 “Capital subscris nevarsat” = 1012 “Capital subscris varsat” 31. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 25 octombrie N: 3 lei/euro.9 lei/euro.800 512 “Conturi la banci” 19.200. Aportul adus de acţionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.inregistrarea varsamintelor 231 “Instalatii” = 12.constituirea capitalului social (10.000 franci x O.000.000 euro.3 lei/ euro): % = 512 160.000. acordarea împrumutului (2.000 lei 401 145. iar cel de la data vărsării numerarului în valută în contul bancar al societăţii este de 3. întreprinderea îşi închide conturile sale la 31 decembrie N.1 lei/USD.la 31 decembrie N.000 . caracterul unei finanţări permanente.000 franci x 3. Decontarea contravalorii mărfurilor a fost efectuată la 25 ianuarie N+l. Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societăţii româneşti.000 euro x 3 lei/euro): 371 = 401 150.000 USD x 3.000 .000 lei si recunoaşterea diferenţelor de curs (2. 3.la 25 octombrie N.000 lei 665 15. .000 765 “Venituri din dif.” 31. Cursul valutar la data subscrierii este de 3.000 franci x 3 lei/franc): împrumuturi acordate filialelor = Conturi curente 6. In contabilitatea societăţii M se vor înregistra următoarele: . societatea românească M a acordat un împrumut de 2.000. Cursul monedei elveţiene a suportat următoarea evoluţie: . .000 lei 759.capit.000 lei la bănci .000 lei şi recunoaşterea câştigului din diferenţe de curs (50. la 25 octombrie N. cumpărarea stocului de mărfuri (50.l lei/franc): împrumuturi acordate filialelor = Venituri din diferenţe de curs valutar 200.758.la 25 ianuarie N+l. de fapt.000. O întreprindere românească a cumpărat de la un furnizor străin. creanţele sunt de 2. plata furnizorului (50.2 lei/euro) şi recunoaşterea unei pierderi din diferenţe de curs (50.000 lei . conform OMFP nr.000 euro x 0.05 lei/USD.055/2009.000 USD şi de numerar depus la bancă în sumă de 6.la l septembrie N: 3 lei/franc.000 89 .la l septembrie N.000 USD.000 euro x 3. Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societăţii M la l septembrie si la 31 decembrie N. Acest împrumut are. mărfuri în valoare de 50.1 lei/USD): 456 “Decontari cu asociatii priv. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile.000 USD.1 lei/franc.de curs” 1.2 lei/USD.1 lei/franc = 6.la 31 decembrie N.la 25 ianuarie N+l: 3. datoria faţă de furnizori este de 50. . In contabilitatea societăţii româneşti vor avea loc următoarele înregistrări: .la 31 decembrie N: 3.000 lei 760. La l septembrie N.200 456 “Decontari cu asociatii priv.

prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 161 “Imprumuturi din emisiunea de actiuni”= 456 “Decontari cu asociatii priv. vărsat în totalitate.800 lei Impozitul pe profit = (2.2.000 1044 “Prime de capital” 2.capit” 1. Din contabilitatea unei societăţi comerciale se extrag următoarele date existente la sfârşitul anului: capital social: 3. Totodată.552 lei Partea de profit repartizată la alte rezerve = 1. Cota de impozit pe profit este de 16%.000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare + Cheltuielile nedeductibile . Inregistraţi în contabilitate operaţiunile legate de aport.000 lei = 2. cheltuieli efectuate: 2.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor.capit” = % 1.capit” = % 7. O societate comercială hotărăşte majorarea capitalului social cu 10. .000 lei . Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net pe următoarele destinaţii: 90 .000 de acţiuni. rezerve legale: 200 lei.transp. 401 “Furnizori” = 1012 “Capital subscris varsat” 10.761. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile. pe lângă capitalul social.000 de acţiuni. Rezolvare: Rezultatul contabil înainte de impozitare = 4.000 de acţiuni cu valoarea nominală de l leu/acţiune.000 lei + 800 lei = 2.Deducerile fiscale = 2.2 lei 117 Rezultatul reportat = Alte rezerve 1068 155.000 lei.448 lei = 1. anim. inclusiv.000 1012 “Capital subscris varsat” 5. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1. din care 800 lei reprezintă cheltuieli cu impozitul pe profit până în luna noiembrie.000 764. de 1.000 vărsat 762. . iar valoarea de emisiune.000 lei . fiind reprezentate. venituri obţinute: 4.000 lei în acţiuni.majorarea capitalului social: 456 “Decontari cu asociatii priv. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totală de 7.400 1012 “Capital subscris varsat” 1.majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor 456 “Decontari cu asociatii priv.400 lei.000 . divizat în 10.400 763.000 lei + 800 lei) x 16% = 448 lei Rezultatul contabil net = 2. plantatii” = 456 “Decontari cu asociatii priv.000 lei.000 lei. de rezervele constituite de societate în sumă de 4. Să se întocmească formula contabilă de înregistrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unităţii. valoarea nominală a unei acţiuni fiind de l leu/acţiune.4 lei/acţiune. în schimbul acestor obligaţiuni.capit” 7.000 104 “Prime de capital” 400 .000 lei. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile.000 lei. societatea emite 5. societatea a plătit în numerar suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Suma capitalurilor proprii este de 14. Se dau următoarele date: societatea A are un capital social.552 lei x 10% = 155. în schimbul acestui aport se emit 1.primirea aportului 213 “Instalatii mijl.2 lei 765.

se achită factura prin bancă. O societate comercială urmează să primească în contul bancar o subvenţie de 3. animale si plantaţii .000 lei.200 lei.achiziţia utilajului: 213 Instalaţii tehnice. inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. mijloace de transport. la sfârşitul primului an de utilizare.încasarea subvenţiei: 512 Conturi curente la bănci . b) majorarea capitalului social: 500 lei. După achiziţionarea utilajului în valoare de 5.plata datoriei faţă de furnizori: 404 = 512 5.000 lei pentru procurarea unui utilaj.dreptul de a primi subvenţia: 445 Subvenţii = 475 Subvenţii pentru investiţii 3. ritmul linear. Estimările legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani.000 lei 91 . c) alte rezerve: 100 lei.000 lei . Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .000 lei = 404 Furnizori de imobilizări 5. Rezolvare: a) 117 Rezultatul reportat b) 117 Rezultatul reportat c) 117 Rezultatul reportat = 1068 Alte rezerve 100 lei = 1012 Capital subscris vărsat 500 lei = 457 Dividende de plată 1.200 lei 766.a) dividende de plată: 1. valoarea reziduală nulă.000 lei = 445 Subvenţii 3.

animale şi plantaţii = . mijloacelor de transport. mijloace de transport.virarea unei părţi din subvenţie la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii . Din această subvenţie se finanţează. amortizabil prin metoda lineară.000 lei.virarea unei părţi din subvenţie la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 600 lei 767. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .000 lei Amortizarea instalaţiilor. animalelor şi plantaţiilor . mijloacelor de transport.achiziţia utilajului: 213 Instalaţii tehnice.dreptul de a primi subvenţia: 445 Subvenţii . Ulterior se primeşte prin virament bancar subvenţia respectivă. în aceste condiţii se restituie prin bancă subvenţia rămasă.000 lei. Societatea comercială ALFA SA obţine dreptul de a primi o subvenţie pentru investiţii în valoare de 3. După primul an de utilizare.amortizarea utilajului la sfârşitul primului an: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2813 2.000 lei.000 lei .încasarea subvenţiei: 512 Conturi curente la bănci = 475 Subvenţii pentru investiţii 3.000 lei .000 lei 512 Conturi curente la bănci 10. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni. Plata furnizorului se face prin virament bancar. durata normală de funcţionare a utilajului este de 5 ani.plata datoriei faţă de furnizori: 404 Furnizori de imobilizări = 404 Furnizori de imobilizări 10. animalelor şi plantaţiilor .000 lei = 445 Subvenţii 3. procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei / 5 ani = 1. inclusiv amortizarea şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii.amortizarea utilajului la sfârşitul primului an: 5.vânzarea utilajului: 600 lei 92 . utilajul respectiv este vândut la preţul de 9.000 lei Amortizarea instalaţiilor.Furnizori de imobilizări Conturi curente la bănci .000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 1. parţial.

precum şi plata dobânzii se realizează cu numerar.000 lei 100. O societate comercială emite 10. După un an obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală.000 lei 2.000 lei 10.emisiunea obligaţiunilor: 512 Conturi curente la bănci = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 100. Toate decontările se fac în numerar. iar apoi se anulează.rambursarea unei părţi din subvenţie: 475 Subvenţii pentru investiţii = 512 Conturi curente la bănci 9. cât şi cumpărarea obligaţiunilor.400 lei 768.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de l leu/bucată. Atât vânzarea.descărcarea gestiunii: % = 213 Instalaţii tehnice. Rezolvare: 93 . Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.obligaţiunile se convertesc în acţiuni. mijloace de transport.000 lei.conversia obligaţiunilor în acţiuni: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = % 1012 Capital subscris vărsat 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 100.000 lei . mijloacelor de transport.000 lei 15000 lei 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 769. La scadenţă . Dobânda anuală este de 50%.000 lei 85. animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital8.000 lei . în condiţiile în care valoarea nominală totală a acţiunilor emise este de 85. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: . O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.461 Debitori diverşi = 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital . Dobânda anuală este de 45%. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile. animale şi plantaţii 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei 2.plata dobânzii anuale (100.000 lei x 50%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 50.după un an .000 lei .

500 lei 94 . Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 2 ani.000 lei x 45%): 666 Cheltuieli privind dobânzile .răscumpărarea obligaţiunilor: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate .în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .plata dobânzii la sfârşitul primului an (25. care se vând prin bancă la preţul de 20 lei/bucată.000 lei .000/2): 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale.000 lei 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 5. apoi se anulează.500 lei 25. Toate decontările se fac în numerar. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.000 lei 770.000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2.amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului l (5.emisiunea obligaţiunilor: 512 Conturi curente la bănci = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 100.emisiunea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 512 Conturi curente la bănci 20.anularea obligaţiunilor: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 100. O societate comercială emite un pachet de 1.plata dobânzii la sfârşitul primului an (100. Rata dobânzii este de 10%.000 lei = 512 Conturi curente la bănci 100. la un preţ de 25 lei/bucată.000 lei .000 lei = 512 Conturi curente la bănci 45.000 obligaţiuni cu valoare nominală şi preţ de rambursare de 25 lei.000 lei . Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .

000 lei x 40% x l lună / 12 luni): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 333.000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2. în tranşe egale.500 lei 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 25. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XlV-a.000 lei .500 lei .amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului 2 (5. 2. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.000 lei x 40% x l lună / 12 luni): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci dobânda calculată 95 . Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: . 6.000 lei.primirea împrumutului: 512 Conturi curente la bănci = 162 Credite bancare pe termen lung 10.000 lei / 2 ani): 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor . 4.la sfârşitul fiecăreia dintre lunile a X-a până la a XlV-a se contabilizează rambursarea unei tranşe de împrumut (10.000 lei x 40% x l lună /12 luni.plata dobânzii la sfârşitul anului 2 (25.3 lei .000 lei 2.000 lei x 40% x l lună / 12 luni.000 lei 771.anularea obligaţiunilor: = 512 Conturi curente la bănci 25.000 lei la sfârşitul fiecăreia dintre lunile a Xl-a până la a XlV-a se contabilizează plata dobânzii pentru împrumutul rămas nerambursat (8. O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar pe termen lung în sumă de 10.000 lei x 40% x l lună /12 luni.000 lei / 5 ani): 162 Credite bancare pe termen lung = 512 Conturi curente la bănci 2.răscumpărarea obligaţiunilor: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate .. Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte lunar.la sfârşitul fiecăreia dintre primele 10 luni se contabilizează plata dobânzii (10.

1 lei/USD) şi se constată o pierdere din diferenţe de curs (500 USD x 0.8 lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 140 lei . Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .se recunoaşte diferenţa de curs pentru împrumutul rămas: 500 USD x 3.la sfârşitul primului an se contabilizează rambursarea unei tranşe de împrumut (500 USD x 3.la sfârşitul primului an se contabilizează plata dobânzii (l .1 lei/USD = 1. La sfârşitul primului an cursul este de 3. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitate (la filială).000 USD x 3 lei/USD): 5124 Conturi la bănci în valută = 162 Credite bancare pe termen lung 3.550 lei . l lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 310 lei .000 USD x 10% x 3.550 lei. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.000 lei 96 . iar la sfârşitul anului 2 cursul este de 2. O societate comercială primeşte un credit bancar în devize în valoare de 1. Dobânda anuală este de 10% şi se achită la sfârşitul fiecărui an.8 lei/USD. care se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.550 lei .la sfârşitul anului 2 se contabilizează plata dobânzii (500 USD credit rămas x 10% x 2.550 lei 5124 Conturi la bănci în valută pe termen lung l .8 lei/USD) şi se constată un câştig din diferenţe de curs (500 USD x 0. 1.000 lei.primirea împrumutului (1.000 USD la cursul de 3 lei/USD.se contabilizează de asemenea rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut (500 USD x 2.000 lei .primirea împrumutului: 512 Conturi curente la bănci = Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 8. care se restituie în două tranşe anuale egale.500 USD x 3 lei/USD (sold 162) = 50 lei: 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 162 Credite bancare pe termen lung50 lei .1 lei/USD): % = 162 Credite bancare pe termen lung 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 5124 Conturi la bănci în valută l. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. O filială primeşte de la societatea-mamă un împrumut pe 2 ani de 8.772.400 lei 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 150 lei 773.500 lei 50 lei 1.3 lei/USD): 162 Credite bancare = % 1. l lei/USD. Rezolvare: în contabilitatea filialei se vor înregistra următoarele: .

000 lei 4.000 lei 97 .900 lei 10. Se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.4. (8.000 lei x 10%) şi rambursarea primei tranşe de împrumut (8. prin metoda lineară.000 lei 1.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = 512 Conturi curente la bănci 11. potrivit deciziei Consiliului de Administraţie. care se achită prin virament bancar. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni. se face în 3 ani.900 lei = 404 Furnizori de imobilizări 11.333. Amortizarea programului informatic.000 lei / 3 ani = 3.000 lei 774.400 lei 400 lei 4.000 lei / 2 tranşe): % = 512 Conturi curente la bănci 666 Cheltuieli privind dobânzile 800 lei 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 4.800 lei .3 lei .la sfârşitul primului an se contabilizează plata dobânzii (8.333.000 lei .la sfârşitul celor 3 ani de utilizare programul este scos din evidenţă: 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale = 208 Alte imobilizări necorporale 10.la sfârşitul fiecăruia dintre cei 3 ani de utilizare se contabilizează amortizarea (10.. Să se prezinte modul de înregistrare în contabilitate a operaţiilor. După 3 ani este scos din evidenţă.000 lei) x 10% = 400 lei.000 lei.3 lei): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 3. Rezolvare: . TVA 19%. inclusiv amortizarea programului.la sfârşitul anului 2 se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas.900 lei .achiziţia programului: % 208 Alte imobilizări necorporale 4426 TVA deductibilă . şi rambursarea ultimei tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 512 Conturi curente la bănci 4.

la sfârşitul celor 3 ani de utilizare.800 lei 5. Pe acest teren se efectuează apoi lucrări de desecare de o firmă specializată. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni.primirea facturii de la furnizori: % 203 Cheltuieli de dezvoltare 4426 TVA deductibilă .000 lei 776. iar apoi se face recepţia finală.000 lei 12. TVA 24%. Rezolvare: . După 3 ani se vinde terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80.000 lei 4. institutul facturează documentaţia la valoarea de 20. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni.800 lei 968 lei = 404 Furnizori de imobilizări 24. imobilizarea este scoasă din evidenţă: 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare = 203 Cheltuieli de dezvoltare 20. Rezolvare: . TVA 24%.000 lei / 20 luni): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 1. acestea urmând să fie recepţionate.000 lei. TVA 24%. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrările de dezvoltare. inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de dezvoltare şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate.000 lei. TVA 24%.000 lei 50. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 20.800 lei 20. Unitatea achită în numerar un avans de 5.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = % 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 512 Conturi curente la bănci 4426 TVA deductibilă . Decontarea facturii se face prin bancă.800 lei 4. După finalizarea lucrărilor. Se achiziţionează un teren cu preţul de 50.000lei 98 .achiziţia terenului: % 2111 Terenuri 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 62.plata avansului: % = 512 Conturi curente la bănci 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 4426 TVA deductibilă . O societate comercială hotărăşte să îşi modernizeze tehnologia de fabricaţie a unui produs.032 lei 19. care se achită cu ordin de plată.000 lei 4.775.000 lei.032 lei 968 lei . Investiţia se amortizează într-o perioadă de 4 ani.000 lei 23. ţinându-se seama de avansul achitat.000 lei.la sfârşitul fiecărei luni se contabilizează amortizarea (20.

primirea facturii de investiţii la sfârşitul lunii a doua: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă .440 lei . Achitarea facturilor se face cu ordin de plată.000 lei 4.800 lei 512 Conturi curente la bănci 62. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei.primirea facturii pentru amenajarea de terenuri: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă . în a doua lună se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în valoare de 4.000 lei .000 lei.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = . constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000 lei / 25 ani = 400 lei/an): = 512 Conturi curente la bănci 12. Rezolvare: .000 lei 404 Furnizori de imobilizări 24.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări ..000 lei.000 lei 404 Furnizori de imobilizări 4.960 lei 4.la sfârşitul fiecăruia dintre primii 3 ani se contabilizează amortizarea (20. După amortizarea integrală. TVA 24%. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. La sfârşitul primei luni.primirea facturii de investiţii la sfârşitul primei luni: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 7.800 lei 20.recepţia lucrărilor: 2112 Amenajări de terenuri = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 20. TVA 24%.000 lei 1. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.amortizarea anuală (10.440 lei 6.000 lei/an): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 5. TVA 24%.000 lei 781.000 lei 960 lei 99 . factura încasându-se cu ordin de plată.400 lei 10.recepţia lucrărilor: 212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie . depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei / 4 ani = 5.

000 lei .000 lei. Rezolvare: .vânzarea construcţiei la sfârşitul perioadei de utilizare: 461 Debitori diverşi = % 3.500 lei.500 lei (valoarea netă reevaluată).000 lei): 105 3.500 lei .anularea amortizării cumulate: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 1.000 lei: 6811 Cheltuieli = 2813 Amortizarea 1.400 lei 10.000 lei. Rezolvare: .N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10. mijloace de transport.500 lei Rezerve din reevaluare 783.000 lei.12.descărcarea gestiunii: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 10. TVA 24%.amortizarea în primul an de utilizare este de 10. Se reevaluează pentru prima dată o clădire care are valoarea de intrare de 3. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de l . La 31.400 lei 212 Construcţii = . animale şi plantaţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 12.000 lei / 5 ani x 6 luni 712 luni =1. La 30. dacă se utilizează procedeul reevaluării valorii rămase.000 lei 2.000 lei 10 . iar valoarea justă de 5.6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 400 lei .000 lei 782. în funcţie de o durată normală de utilizare de 5 ani. amortizarea pentru anul N+l şi reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluării valorii rămase.06.720 lei 7583 3. achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N.000 lei Venituri din vânzarea activelor si alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 720 lei . Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.reevaluarea valorii nete (5. 2.achiziţia utilajului: % = 213 Instalaţii tehnice. Să se facă înregistrările contabile pentru: 1.2.

000 lei amortizarea anuală (10.N-31.000 lei Amortizare cumulată (01.500 lei (valoarea netă reevaluată).12.N Amortizare cumulată (01. 11.000 lei+ 2.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor instalaţiilor.06.07.500 lei): 105 3.500 lei Rezerve din reevaluare 784.12.amortizarea în primul an de utilizare este de 10.400 lei 212 Construcţii = . achiziţia mijlocului de transport şi amortizarea anului N.12. în funcţie de o durată normală de utilizare de 5 ani. animalelor şi plantaţiilor ● Cost la 30.000 lei amortizarea anuală (10.000 lei = 1. Să se facă înregistrările contabile pentru: 10.000 lei .000 lei / 5 ani x 6 luni/12 luni =1. La 30.12.000 lei = Valoare rămasă la 31. animale şi plantaţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 12.N 10.500 lei . mijloace de transport.anularea amortizării cumulate: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 3. Rezolvare: .N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justă de 10.N-31.000 lei 75 ani))_____________________________________3.06.06.000 lei = 3.5 10.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.000 lei 2.7.000 lei .400 lei 10.000 lei / 5 ani))_______________________________________3.500 lei / 7.12.12. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.N+1 7. amortizarea anului N+l şi reevaluarea.000 lei.N+1 / Valoare rămasă la 31.N+1 7.000 lei =Valoare rămasă la 31.000 lei Indice de actualizare = Valoare justă la 31.reevaluarea valorii nete (10.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. mijloacelor de transport.07. TVA 24%. La 31. mijloacelor de transport. dacă se utilizează metoda reevaluării valorii brute şi a amortizării cumulate.N) (1.000 lei 10 .000 lei Cost la 30.12. animalelor şi plantaţiilor 1.achiziţia utilajului: % = 213 Instalaţii tehnice.N+1 = 10.N) (1.000 lei+ 2.

mijloace de transport. După doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se casează.000 lei Valoare brută iniţială___________________________________10.000 lei = Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate 1.primirea imobilizării: 213 Instalaţii tehnice. animale şi plantaţii = 4753 Donaţii pentru investiţii 8. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţii-mamă. Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor.500 lei Amortizare cumulată iniţial 3.000 lei 787. etc 786.000 lei Amortizare cumulată actualizată (3.000 lei .5) 15. O societate-mamă acordă un împrumut pe 2 ani de 8.la sfârşitul anului 2 se contabilizează încasarea dobânzii la creditul rămas (8.500 105 rezerve din reevaluare = 2813 amortzarea instalatiilor. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cărui valoare de înregistrare este de 8.000 lei): 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 4.Valoare brută actualizată (10.la sfârşitul primului an se contabilizează încasarea dobânzii (8.000 lei .000 1.000 lei unei filiale.000 lei .contabilizarea reevaluării: 212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 5.500 lei .000 lei x 10%) şi a primei tranşe de împrumut (8. care se restituie în două tranşe anuale egale.000 lei / 2 tranşe = 4. înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 lei x 1.000 lei/an): 10 . Rezolvare: în contabilitatea societăţii-mamă se vor înregistra următoarele: . amortizabil în 4 ani prin regimul linear. Rezolvare: .400 lei 400 lei 4.acordarea împrumutului: 2671 Sume datorate de entităţile afiliate = 512 Conturi curente la bănci 8.4.800 lei 800 lei 4.5) 4.amortizarea anuală (8.000 lei .000 lei.000 lei x 1.000 lei = Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute 5.000 lei) x 10% şi a ultimei tranşe de împrumut: 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 4.000 lei /4 ani = 2. Dobânda anuală este de 10% şi se încasează la sfârşitul fiecărui an.

virarea subvenţiei la venituri (8.000 lei / 4 ani = 2. de 4 ani.amortizarea anuală a maşinii pe durata rămasă după efectuarea modernizării.720 lei = 401 Furnizori 3.casarea imobilizării după doi ani: % = 213 2813 Instalaţii tehnice. animale şi plantaţii mijloacelor de transport. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilă de 12. instalaţiilor.000 lei .încorporarea accesoriilor.720 lei 3. TVA 24%.000 lei 4.000 lei 720 lei 10 . Să se efectueze înregistrarea în contabilitate a următoarelor operaţii: .achiziţia accesoriilor: % 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă . în acest scop. mijloacelor de transport. Rezolvare: .6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. Amortizarea mijloace de transport.plata datoriei faţă de furnizori: 401 Furnizori = 512 Conturi curente 3.000 lei.achitarea facturii cu ordin de plată. .000 lei 8. animalelor şi plantaţiilor 2.000 lei. care se încorporează în echipamentul supus modernizării. animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital .000 lei = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 2. . Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă.000 lei 4.000 lei 788.000 lei/an): 4753 Donaţii pentru investiţii . iar durata rămasă. Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani.cumpărarea accesoriilor. se cumpără componente de 3. .virarea subvenţiei rămase la venituri: 4753 Donaţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 4.

care se trec la pierderi.la sfârşitul anului 2 se contabilizează dreptul de a încasa dobânda la creditul rămas (5.000 lei): 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 8.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 30% pe an.750 lei/an): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. Decontările se fac prin bancă. când se încasează şi dobânzile anuale.750 lei 789.000 lei x 30%) şi a primei tranşe de împrumut (10.modernizarea echipamentului: 213 Instalaţii tehnice. animale şi plantaţii = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 3.la bănci . 2672 = Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 766 Venituri din dobânzi 1.000 lei = 302 Materiale consumabile 3. înregistraţi în contabilitate operaţiile. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi.000 lei 5.amortizarea anuală (15.000 lei . ca urmare.la sfârşitul primului an se contabilizează încasarea dobânzii (10. Rezolvare: în contabilitatea societăţii-mamă se vor înregistra următoarele: .000 lei / 4 ani = 3.000 lei 3. mijloace de transport. mijloacelor de transport.000 lei / 2 tranşe = 5.000 lei x 30%).acordarea împrumutului: 2671 = Sume datorate de entităţile afiliate 512 Conturi curente la bănci 10.000 lei . nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă.000 lei .500 lei 10 .consumul de accesorii: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile . împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10. animalelor si plantaţiilor 3.

La sfârşitul primului an.3 lei/USD = 3. cursul dolarului (în funcţie de care se calculează şi dobânda) este de 3. iar amortizarea cumulată este de 2.1 lei/USD): 2675 împrumuturi acordate pe termen lung = 5124 Conturi la bănci în valută 3.000 USD x 20% x 3.000 lei. la cursul de 3.200 lei.000 lei 790.5. 000 USD. respectiv 1.15 lei/USD.000 lei .000 USD x 3.000 USD x 20% x 3. calculată anual.încasarea dobânzii (1. Dobânda este de 20%. Societatea X aduce ca aport în natură la capitalul societăţii Y un mijloc de transport a cărui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10.3 lei/USD = 660 lei) şi recuperarea împrumutului acordat (1. Dobânda aferentă celui de-al doilea an se înregistrează şi se încasează tot la acelaşi curs de 3. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se vor înregistra următoarele: .960 lei 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 660 lei 2675 împrumuturi acordate pe termen lung 3. ceea ce generează o diferenţă de curs favorabilă (1.000 USD x 3. când cursul valutar este de 3.la sfârşitul anului al doilea se contabilizează dobânda de încasat (1.1 lei/USD): 2675 împrumuturi acordate pe termen lung = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 100 lei .000 USD x 0.000 USD x 3. când se restituie împrumutul. în schimbul acestui mijloc de transport 10 . înregistraţi în contabilitate operaţiile. La sfârşitul celui de-al doilea an. cursul valutar este de 3.la sfârşitul primului an se exprimă împrumutul acordat la cursul de schimb de la închiderea exerciţiului.trecerea pe cheltuieli a creanţelor asupra filialei pentru dobânda contabilizată şi a ultimei tranşe de împrumut (10. Dobânda se încasează la începutul anului următor.1 lei/USD. si nu se capitalizează.500 lei 1.3 lei/USD): 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobânzi 660 lei .acordarea împrumutului la l ianuarie N (1.2 lei/USD = 3.500 lei 5.000 lei): 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi = % 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 6..3 lei/USD.000 lei.100 lei la sfârşitul primului an se contabilizează dobânda de încasat (1.2 lei/USD.000 USD x 20% x 3.3 lei/USD.300 lei): 5124 Conturi la bănci în valută % 3.15 lei/USD = 630 lei): % = 2676 5124 Dobânda aferentă Conturi la bănci împrumuturilor în valută acordate pe 665 termen lung Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 640 lei 630 lei 10 lei . O societate comercială acordă la l ianuarie N unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de l .200 lei 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 100 lei 791.000 USD x 20% x 3.2 lei/USD): 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobânzi 640 lei încasarea dobânzii (1.

000 acţiuni cu valoarea nominală de l leu/acţiune.4 lei/kg. O întreprindere ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiară. Rezolvare: .stocul iniţial de materii prime este de 100 kg. . .000 lei = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 8. Valoarea stocului final: 200 kg x 1.36 lei/kg = 272 lei. Rezolvare: .se recunoaşte stocul final de materii prime la cost mediu: Costul mediu al materiilor prime: (120 lei + 560 lei) / (100 kg + 400 kg) = 1. mijloace de transport.costul de achiziţie al stocului iniţial este de 120 lei. înregistraţi în contabilitate operaţiile.la inventarierea de la sfârşitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg.societatea Y emite 8.majorarea capitalului social prin aport în natură: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul . Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective. .achiziţia materiilor prime (400 kg x 1.4 lei/kg = 560 lei): % = 401 694 lei 601 Furnizori 560 lei Cheltuieli cu materiile prime 4426 134 lei TVA deductibilă La sfârşitul exerciţiului: . TVA 19%.primirea aportului: 213 Instalaţii tehnice.cumpărări de materii prime în cursul lunii: 400 kg. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală.se anulează stocul iniţial de materii prime: 601 = 301 120 lei Cheltuieli cu Materii prime materiile prime . animale şi plantaţii şi 1011 Capital subscris nevărsat = 1012 Capital subscris vărsat 8. 301 = 601 272 lei 10 .36 lei/kg.000 lei = 1011 Capital subscris nevărsat 8.000 lei 793. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţii Y. costul de achiziţie fiind de 1. .

Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de 2.400 lei 10.000 lei . După vânzarea produselor.000 lei.vânzarea mărfurilor: 4111 Clienţi = % 707 12. furnizorul îl depune la bancă şi se încasează la scadenţă.400 lei 10 .000 lei.400 lei TVA colectată .720 lei 707 3. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client.000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 2. se trimite factura şi se încasează în numerar.000 lei.încasarea creanţei: 512 = 4111 3.000 lei Conturi curente Clienţi la bănci 795.Materii prime Cheltuieli cu materiile prime 794.acceptarea biletului la ordin: 413 = 4111 12. Rezolvare: . Rezolvare: . Costul de achiziţie al mărfurilor livrate de societatea A este de 8. TVA 24%. înregistraţi în contabilitate aceste operaţii.000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 720 lei TVA colectată = 345 Produse finite 2.vânzarea produselor: 4111 Clienţi = % 3.livrarea produselor finite pentru a fi vândute în regim de consignaţie: 354 Produse aflate la terţi . Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea furnizorului (societatea A). După primirea efectului comercial. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 10.descărcarea gestiunii: 711 Variaţia stocurilor = 354 Produse aflate la terţi 2.000 lei .000 lei pentru a fi vândute în consignaţie la preţ de 3.

Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului (societatea B). furnizorul îl depune la bancă spre încasare la scadenţă.000 lei.achiziţia materiilor prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă .achiziţia materiilor prime: = 512 Conturi curente la bănci 2.400 lei Conturi curente Efecte de încasat la bănci 796. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului.000 lei 480 lei 10 . Rezolvare: . ţinându-se seama de avansul acordat anterior. Decontarea facturii se face prin bancă. După primirea efectului comercial. respectiv materii prime.400 lei încasarea efectului comercial: 512 = 5113 12.Efecte de primit de la clienţi . Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei. Rezolvare: . TVA 24%. în valoare de 15. Conform contractului. un client acordă unui furnizor un avans în numerar de 2. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. Ulterior.480 lei 2. Societatea A livrează produse finite societăţii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei.depunerea efectului comercial la bancă: 5113 Efecte de încasat = Clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi 12.000 lei.plata efectului comercial la scadenţă: 403 = Efecte de plătit 403 Efecte de plătit 512 Conturi curente la bănci 992 lei 992 lei = 401 Furnizori 992 lei 800 lei 192 lei 797. TVA 19%. furnizorul livrează clientului semifabricate.380 lei (inclusiv TVA).plata avansului: % 409 Furnizori – debitori 4426 TVA deductibilă . Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui efect de comerţ (bilet la ordin).emiterea biletului la ordin: 401 = Furnizori .

Taxa scontului percepută de bancă.000 lei 480 lei 401 Furnizori = .600 lei 15.480 lei 2. ţinându-se seama de avansul acordat anterior. furnizorul livrează clientului semifabricate.încasarea creanţei clienţi ţinând cont de avansul primit: % 419 Clienţi .600 lei . furnizorul îl depune la bancă spre scontare.încasarea avansului: 512 Conturi curente la bănci = % 419 Clienţi .600 lei .600 lei 409 Furnizori . Rezolvare: .120lei 4426 TVA deductibil 480 lei 798. La data încasării efective a efectului comercial scontat. Ulterior.000 lei. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.3 lei/USD.000 lei 512 Conturi curente la bănci 16. în condiţia de livrare FOB. cursul valutar este de 3.600 lei 2. cursul valutar la data facturării fiind de 3.000 lei 3.descărcarea gestiunii: 711 Variaţia stocurilor = 341 Semifabricate 10.plata datoriei ţinând cont de avansul plătit: % 18.000 lei 3.000 lei 18.creditori 512 Conturi curente la bănci 4427 TVA colectată = 4111 Clienţi 18. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client.creditori 4427 TVA colectată 2. 10 .% 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 18.4 lei/USD. în valoare de l .600 lei 15. TVA 24%.vânzarea semifabricatelor: 4111 Clienţi = % 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 4427 TVA colectată . Ulterior. respectiv dobânda aferentă împrumutului sunt de 10%. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea furnizorului.000 USD. un client acordă unui furnizor un avans în numerar de 2.120 lei 480 lei 799.480 lei (inclusiv TVA). Decontarea facturii se face prin bancă. Conform contractului.000 lei.000 lei 16. în valoare de 15. respectiv materii prime.debitori 2. O societate comercială vinde mărfuri unui client extern.

000 lei 240 lei 1.300 lei): 4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 3.300 lei .depunerea efectului comercial la bancă spre scontare: 5114 Efecte remise spre scontare = 413 Efecte de primit de la clienţi 3. TVA 24%.înregistraţi operaţiile în contabilitatea furnizorului.240 lei 240 lei 1.060 lei 5114 Efecte remise spre scontare 3.300 lei .încasarea efectului comercial: 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 340 lei 512 Conturi curente la bănci 3.emiterea facturii: 4111 Clienţi 4428 TVA neexigibilă 418 Clienţi . Decontările se fac prin bancă. Rezolvare: .000 lei.300 lei 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei 800. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societăţi.240 lei 1.încasarea creanţei clienţi: 512 Conturi curente la bănci = 4111 Clienţi Contabilizarea la cumpărător . Se vând unui client mărfuri pe bază de aviz de însoţire a mărfii în valoare de 1.vânzarea mărfurilor (1.vânzarea mărfurilor: 418 Clienţi.240 lei 240 lei 1. ulterior se întocmeşte şi factura.3 lei/USD = 3.facturi de întocmit 4427 TVA colectată .acceptarea biletului la ordin: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi 3.facturi de întocmit = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă .300 lei .achiziţia mărfurilor: 1.000 USD x 3.240 lei 11 . Rezolvare: Contabilizarea la vânzător .

Rezolvare: Contabilizarea la proprietar . TVA 24%.240 lei 801.240 lei 240 lei 401 Furnizori 4428 TVA neexigibilă 240 lei 1. în sumă de 100 lei. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.240 lei 1.facturi nesosite1. în decembrie.240 lei . chiria aferentă lunii ianuarie a anului următor.plata datoriei: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 1. locaţii de gestiune şi chirii 100 lei în ianuarie anul următor se virează cheltuiala în avans la rezultatul exerciţiului curent: = 471 Cheltuieli înregistrate 100 lei 612 Cheltuieli cu redevenţele.încasarea chiriei în decembrie: 512 Conturi curente la bănci = % 472 Venituri înregistrate în avans 4427 TVA colectată 124lei 100 lei 24 lei . în anul următor se include în rezultat valoarea chiriei.% 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă . Se încasează prin bancă.000 lei 240 lei 1.în ianuarie anul următor se virează venitul în avans la rezultatul exerciţiului curent: 472 Venituri înregistrate în avans Contabilizarea la utilizator plata chiriei în decembrie: % 471 Cheltuieli înregistrate în avans 4426 TVA deductibilă = 512 Conturi curente la bănci 124 lei 100 lei 24 lei = 706 Venituri din redevenţe. 11 .primirea facturii: 408 Furnizori -facturi nesosite 4426 TVA deductibilă = 408 Furnizori.

înregistraţi în contabilitate operaţiile.240 lei = 371 Mărfuri 600 lei 1.locaţiile de gestiune şi chiriile în avans 802.240 lei 1. Se primeşte un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9.vânzarea mărfurilor: 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată .000 lei): % 666 = 512 Conturi curente 3.000 lei 240 lei 803.000 lei.240 lei 1. Rezolvare: Contabilizarea la vânzător . care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârşitul primei luni.încasarea creanţei clienţi: 512 Conturi curente la bănci Contabilizarea la cumpărător .240 lei = 401 Furnizori 1.000 lei . TVA 24%.descărcarea gestiunii: 607 Cheltuieli privind mărfurile . Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.000 lei. Dobânda este de 40% pe an şi trebuie achitată lunar.300 lei 300 lei 11 .plata datoriei: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de l .000 lei x 40% x l lună 712 luni) şi rambursarea primei tranşe de împrumut (9.000 lei 240 lei = 4111 Clienţi 1. Rezolvare: .primirea creditului: 512 Conturi curente la bănci = 519 Credite bancare pe termen scurt 9. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 600 lei.000 lei / 3 tranşe = 3.achiziţia mărfurilor: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă .la sfârşitul primei luni se contabilizează plata dobânzii (9.

Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt la bănci 3.la sfârşitul celei de-a doua luni se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas de 9.3 lei/USD.2 lei/USD = 3.3 lei/USD).000 USD x 3. un credit bancar pe două luni în valoare de l .600 lei 50 lei . înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 USD x 1% x 3. Rezolvare: .200 lei): 5124 Conturi la bănci în valută = 519 Credite bancare pe termen scurt 3.la sfârşitul lunii a doua se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas (500 USD x 1% x 3.1 lei/USD).2 lei/USD).000 lei la sfârşitul lunii a treia se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas de 6.primirea creditului (1.000 lei .2 lei/USD) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs (500 USD x 0.100 lei 100 lei 3.000 lei = 3.000 lei 804.000 lei (3.000 lei = 6. la începutul lunii februarie.2 lei/USD. La sfârşitul lunii februarie cursul dolarului este de 3.1 lei/USD): % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 512 Conturi curente la bănci 1.200 lei 200 lei 3.000 lei x 40% x l lună / 12 luni) şi rambursarea ultimei tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la bănci 3. rambursarea primei tranşe de împrumut. rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut (500 USD x 3. şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs (500 USD x 0.3. Dobânda de l % pe lună se achită în valută la sfârşitul fiecărei luni.000 lei (6.683 lei 33 lei 1. Se primeşte.3. când se restituie şi cele două rate egale. iar la sfârşitul lunii martie cursul este de 3.1 lei/USD.000 lei . de 1.000 lei .la sfârşitul primei luni se contabilizează plata dobânzii (l .000 lei x 40% x l lună / 12 luni) şi rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la bănci 3. la cursul de 3.200 lei .000 USD.000 USD / 2 tranşe = 500 USD (500 USD x 3.1 lei/USD): 11 .

Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii. pe bază de inventar faptic. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal care să cuprindă: a) datele de identificare a documentului dispărut.conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie. 806. 11 . rulajul debitor şi creditor. în mod cronologic. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează. să dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv. prin regruparea conturilor. Registrul-jurnal. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. capitaluri proprii şi datorii. b) numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea documentului. odată cu semnarea procesului-verbal. în scris. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. în termen de cel mult trei zile de la primirea comunicării. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să încunoştin-ţeze. Orice persoană care constată pierderea.666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 15. capitaluri proprii şi datorii la un moment dat. sustragere sau distrugere trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.565. forme de înregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.conducătorul unităţii.5 lei Conturi la bănci în valută 765 50 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 805.600 lei 5124 1. şi . Registrul-inventar şi Cartea mare. . în termen de 24 de ore de la constatare. grupate în funcţie de natura lor.şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului. forma de înregistrare contabilă „pe jurnale". potrivit legii. inventariate de unitate. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente. Salariatul responsabil este obligat ca. Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991. registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ. iar în caz de pierdere. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. Procesul-verbal se semnează de către: .salariatul responsabil cu păstrarea documentului. Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute. toate operaţiunile economicofinanciare. . întocmite sau reconstituite potrivit normelor în vigoare.5 lei 1. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii. conducătorul unităţii (administratorul unităţii. operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale. c) data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv. în orice moment. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora si se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. foi volante sau listări informatice. după caz. după caz. precum şi rolul registrelor si formularelor mai importante pe care acestea le utilizează în comun? Răspuns: Formele de înregistrare contabilă sunt: forma de înregistrare contabilă „maestru-şah". ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective). Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ. divizării sau încetării activităţii. republicată. sustrase sau distruse? Răspuns: Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate. Cartea mare este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă. Registrul-inventar şi registrul Cartea mare se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. cu ocazia fuziunii. precum şi soldul contului pentru fiecare lună a anului curent.

în cazul găsirii ulterioare a originalului. bilete de călătorie nenominale etc. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. b) ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile şi efectuarea lunară a confruntării datelor dintre aceste evidenţe.) pierdute. primite sau expediate. după caz. e) asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate. care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise.gestionează valori materiale si în alte locuri de depozitare. aşezare. Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite. evidenţa tuturor reconstituirilor de documente. după care comisia se prezintă la sediul gestiunii care urmează a fi inventariată în vederea efectuării inventarierii fizice. sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale. cântărire. sustragerii sau distrugerii şi declaraţia salariatului respectiv. f) dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare. reconstituirea se va face de unitatea emitentă. se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală. vinovaţii de pierderea. Ori de câte ori pierderea. precum şi cu formularele şi rechizitele necesare. procesul-verbal de constatare a pierderii. sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unităţii.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia. sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. h) dotarea gestiunilor (magazine. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri. se ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: . sonde etc. g) dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate. După primirea deciziei scrise. stabilirea si evidenţa responsabililor de păstrarea acestora. Găsirea ulterioară a documentelor originale care au fost reconstituite poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate.. administratorii. precum si pentru păstrarea dosarelor de reconstituire. c) dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului. prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. sort.Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii. c) participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere. cu mijloace de identificare (cataloage. o copie a documentului reconstituit. mostre. ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere. responsabilul comisiei de inventariere ridică. în condiţiile legii. măsurare. măsurile prevăzute de normele în vigoare se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie. Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut. prin: a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe sorto-tipo-dimensiuni.) cu două rânduri de încuietori diferite. în acest caz. întocmit separat pentru fiecare caz. 11 . Reconstituirea documentelor se face pe baza unui „dosar de reconstituire". la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere. Documentele reconstituite conform normelor în vigoare constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. documentul reconstituit.). după caz. d) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea „RECONSTITUIT". Pentru pagubele generate de pierderea. b) dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a salariatului vinovat. în acest caz. în cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate. preţ etc. sub semnătura directorului economic. cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ. listele de inventariere. a contabilului-şef sau a altei persoane numite să îndeplinească această funcţie. salariaţilor sau altor unităţi. respectiv pentru sortare. unitatea emitentă va trimite unităţii solicitatoare. 807. capitaluri proprii şi datorii. vizate şi parafate de către acesta. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: în vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere. cântărire etc. sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale. codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft. depozite etc.. care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. şi anume: a) sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului. numărare etc. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere. documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire. pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.

aflate în anumite situaţii. Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale şi de către comisia de inventariere. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact. f) Să controleze dacă toate instrumentele si aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare. încuiate şi sigilate. care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar. c) bunurile care aparţin altor unităţi. ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere si se părăseşte gestiunea. Care sunt elementele patrimoniale care.a primit sau a eliberat valori materiale fără documente legale. în fişele. casete. . b) bunurile aflate temporar în afara unităţii. dacă este posibil. Dacă operaţiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone-tampon în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau să permită expedieri la clienţi. d) bunurile aflate asupra angajaţilor.. gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul. fişele de magazie. Conducerea unităţii are obligaţia să încunoştinţeze imediat în scris gestionarul despre inventarierea care trebuie să se efectueze. c) Să asigure închiderea si sigilarea. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat. are în gestiune şi altele aparţinând terţilor. b) Să identifice toate locurile (încăperile) în care există valori materiale care urmează a fi inventariate. întocmite până în momentul începerii inventarierii. luându-se măsurile corespunzătoare. iar operaţiunile respective se vor efectua numai în prezenţa comisiei de inventariere. numărul şi data ultimului document de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune. data si ora fixate. numită prin decizie scrisă. să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de valori materiale. luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. care va menţiona pe documentele respective „primit sau eliberat în timpul inventarierii". dar neînregistrate. a raportului de gestiune în care să se înscrie valoarea tuturor documentelor de intrare şi de ieşire a mărfurilor. acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de desigilare. cu excepţia locului în care a început inventarierea. Pe toată durata inventarierii. Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se prezintă la locul. Sigiliul se păstrează. se înscriu în liste de inventariere separate. la ultima operaţiune. . comisia de inventariere aplică sigiliul şi comunică aceasta conducerii unităţii patrimoniale. înainte de începerea inventarierii.are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă. gestionate de către o singură persoană. solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul) şi depunerea numerarului la casieria unităţii. precum şi depunerea acestui raport la contabilitate. . inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa altei persoane. cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. care atestă că a fost dată în prezenţa sa. precum şi cele privind numerarul depus la casierie. d) Să bareze şi să semneze.are valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate). în cazul în care gestionarul lipseşte. pentru care s-au întocmit documentele aferente. Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate. 808. . sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: Se înscriu în liste de inventariere separate: a) lucrările de investiţii sistate sau abandonate. Unităţile de desfacere cu amănuntul care folosesc metoda global-valorică trebuie să asigure întocmirea de către gestionar. în caz contrar. De asemenea. astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea. după caz.deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa. menţionând data la care s-au inventariat valorile materiale. care să îl reprezinte pe gestionar. care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. . programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil. să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate. dulapuri etc. pe durata inventarierii. să se sisteze operaţiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. - 11 . primite cu sau fără documente. existente în gestiune. ziua şi ora fixate pentru începerea lucrărilor. să ridice benzile de control de la aparatele de casă şi ştampila unităţii (acolo unde este cazul) şi să le păstreze în siguranţă. de către responsabilul comisiei de inventariere. în prezenţa gestionarului.are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. e) Să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă. indicând locul. membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces.în afara valorilor materiale ale unităţii patrimoniale respective. Dacă valorile materiale supuse inventarierii.

Aceste liste sunt de uz intern. ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori. ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora. aceste elemente menţinându-se. ambalaj sau alte elemente. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) existenţa riscului de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare. de calitate slabă. Eliminarea se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efectuarea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere. de asemenea. sau se constituie o ajustare pentru depreciere. Imputarea acestora se va face la valoarea de înlocuire. se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. în cazul când deprecierea este ireversibilă. greu vandabile. în ordinea crescândă. aşa cum a fost definită în normele în vigoare. respectiv de către ordonatorii de credite. b) diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. normele de scăzăminte nu se aplică automat. în cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării la care s-au constatat plusuri sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri. se va proceda. la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. starea acestuia şi preţul pieţei. în această situaţie. aceste norme fiind considerate limite maxime. La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea în vedere ajustările pentru depreciere constatate. de asemenea. atunci când deprecierea este reversibilă. Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenţe cantitative în minus. 809. la valoarea lor de intrare. se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei în plus. fiind numai la dispoziţia administratorului unităţii. depreciate. Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cauza vinovăţiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri.e) stocurile fără mişcare. Această eliminare se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate. în conformitate cu dispoziţiile legale. Care sunt modelele şi regulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Diferenţele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion. model. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. în ordine crescândă. în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni. în cazul creanţelor şi datoriilor această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. La încheierea exerciţiului elementele patrimoniale se evaluează şi se reflectă în bilanţul contabil la valoarea de intrare. dimensiuni. în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. potrivit normelor în domeniu şi reglementărilor contabile aplicate? Răspuns: Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra celorlalte valori materiale admise în compensare la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenţe. Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. capitaluri proprii si datorii inventariate. scăză-mintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte. reprezentând prejudiciu pentru unitate. în cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării la care s-au constatat lipsuri sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat plusuri. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat. respectiv de plată. desen. 810. respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii. de asemenea. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării. Listele cu sorturile de produse. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: La stabilirea valorii debitului. cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. respectiv a ordonatorilor de credite. Ajustările constituite cu ocazia inventarierii pentru deprecierile constatate şi 11 . în acest scop valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel: a) Pentru elementele de activ diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. b) Pentru elementele de natura datoriilor diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. aceste elemente menţinându-se. De asemenea. se recuperează de la persoanele vinovate. la valoarea lor de intrare. mărfuri. denumită şi valoare de inventar.

In cazul în care lipsurile nu sunt considerate infracţiuni. pe următoarele destinaţii: a) destinaţii prevăzute obligatoriu de lege: rezerve legale. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1. dividende. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate atât în evidenţa tehnico-operativă. 814. Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare se întocmeşte bilanţul contabil. delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor. 3. remize şi risturne. în mod provizoriu. cât şi în contabilitate.055/2009? Răspuns: a) b) c) d) e) f) 11 . se poate avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu plusurile constatate. iar risturnele sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului de operaţii efectuate cu acelaşi terţ în decursul unei perioade determinate. 3. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. diferenţele de curs valutar. puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. capital social. surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active. Contabilitatea operaţiilor de regularizare. 4. c) destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor: surse proprii de finanţare. Inventarierea generală a patrimoniului. cu excepţia celor prevăzute în reglementările legale în vigoare. precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură? Răspuns: Reducerile comerciale îmbracă forma de rabaturi. provizioanele. 813. Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare. lipsurilor şi deprecierilor constatate şi propune modul de regularizare a diferenţelor de inventariere. respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale conform OMFP nr. cuprinzând: diferenţele de inventar. 812. Care sunt destinaţiile. în termen de cel mult 5 zile de la data terminării operaţiunilor de inventariere. alte rezerve. în ordinea în care acestea se au în vedere. în conformitate cu art. vărsăminte la bugetul statului. de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar. 811. participarea salariaţilor la profit. remizele se acordă asupra preţului pentru vânzări superioare volumului convenit sau poziţia de transport preferenţială a cumpărătorului. b) destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societăţii: rezerve statutare. 2. amortizările. Determinarea rezultatului exerciţiului şi distribuirea profitului sau finanţarea pierderilor. ajustările pentru deprecieri. să existe riscul de confuzie între costurile aceluiaşi bun material. 28 din Legea contabilităţii. Comisia de inventariere stabileşte caracterul plusurilor. pentru repartizarea profitului net la entităţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? Răspuns: Profitul contabil net se repartizează.pentru riscurile şi cheltuielile viitoare nu sunt deductibile fiscal. întocmirea balanţei conturilor înainte de inventariere. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări şi încasări aferente. diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? Răspuns: 1. trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate. 2. ale cărui posturi.

404.920 lei b) Cheltuielile de transport. Arătaţi cum se vor efectua calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: a) valoarea materiilor prime 2.306.000 dolari x 3.  cifră de afaceri netă 7.51 lei: 4426 TVA deductibilă = 5121 Conturi la bănci în lei 2.97 lei/dolar = 8.96 lei/dolar = 7. d) TVA în vamă = 24%.000 euro. c) taxe vamale =15%.000 euro. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 8.306.300. b) Cont de profit şi pierdere.Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii:  total active 3.  număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: a) Bilanţ prescurtat.8 lei) x 24% = 2. e) Note explicative la situaţiile financiare anuale.96 lei/dolar = 792 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 792 lei c) Taxele vamale: (7. iar la finele anului. e) în ziua întocmirii declaraţiei vamale de import se practică un curs valutar de 3.200 dolari x 3. Rezolvare: a) Achiziţia materiilor prime la cursul de la data tranzacţiei: 2.650. Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime specificate anterior întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: a) Bilanţ.920 lei + 792 lei) x 15% = 1.96 lei/dolar.306. c) Situaţia modificărilor capitalului propriu.97 lei/dolar. b) Cont de profit şi pierdere.000 dolari. 815.8 lei: 301 Materii prime = 5121 Conturi la bănci în lei 1. c) Note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.920 lei + 792 lei) = 22 lei: 665 = 401 22 lei 11 .404. de 3.920 lei + 792 lei + 1. d) Situaţia fluxurilor de trezorerie.734 lei.734 lei (7.51 lei e) Evaluarea datoriei la cursul de închidere: 2.8 lei d) TVA plătită în vamă: (7. la cursul de la data tranzacţiei: 200 dolari x 3.920 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 7. b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 dolari.

1 lei/euro.Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Furnizori 816.000 lei . care se rambursează integral la scadenţă: a) b) c) d) obţinerea creditului în sumă de 10.380.000 euro la un curs de 38 lei/euro. evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.000 lei: 5124 Conturi la bănci în valută = 1621 Credite bancare pe termen lung 380. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate de o societate comercială în legătură cu un credit bancar pe termen de 2 ani.000 lei. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38.385.5 lei/euro = 385. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea împrumutului: 12 .000 lei = 6.000 euro x 38 lei/euro = 380. se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 39.000 lei 385.385.000 lei .8 lei/euro. l lei/euro = 391.000 euro x 39. h) rambursarea la scadenţă a împrumutului şi încasarea dobânzii aferente. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 388. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate operaţiile economice care privesc: f) acordarea unui împrumut în lei în sumă de 10. la scadenţă.000 lei 817.000 euro x 38.000 lei unei societăţi în capitalul căreia se deţine o participaţie. cu dobândă de 20%. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38.000 lei = 8. împrumutul este acordat pe o perioadă de 2 ani.5 lei/euro.000 lei b) Evaluarea la sfârşitul anului a datoriei în devize: 10. Rezolvare: a) Obţinerea creditului la cursul de la data tranzacţiei: 10. şi recunoaşterea diferenţei de curs valutar: 391.8 lei/euro = 388.000 lei d) Rambursarea creditului la scadenţă la cursul de la data tranzacţiei: 10.000 lei . g) dobânda pentru primul an.000 lei c) Evaluarea la sfârşitul anului următor a datoriei în devize: 10.000 euro x 38.000 lei: % = 1621 Credite bancare pe termen lung 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 5124 Conturi la bănci în valută 391. evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 388.000 lei 6.000 lei = 3.000 lei: 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 1621 Credite bancare pe termen lung 8.000 lei.000 lei: 1621 Credite bancare pe termen lung = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 3.000 lei.

000 lei b) Dobânda pentru primul an: 10. iar tariful aferent se facturează clienţilor pentru suma de 500 lei.000 lei.000 lei 12 . c) transportul produselor se efectuează de o unitate specializată. Rezolvare: a) Obţinerea de produse finite: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 2. b) produsele finite se livrează clienţilor la preţul de vânzare de 2. TVA 24%.000 lei d) Rambursarea împrumutului si încasarea dobânzii: 5121 Conturi la bănci în lei % 14.000 lei x 20% = 2. d) la finele lunii se calculează şi se înregistrează diferenţele nefavorabile între preţul de înregistrare şi costul efectiv al produselor finite. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii privind producţia de bunuri şi valorificarea acestora: a) obţinerea de produse finite la preţul standard de 2.976 lei 701 2. în sumă de 150 lei.000 lei b) înregistrarea preţului de vânzare: 4111 Clienţi % 2.000 lei = 763 Venituri din creanţe imobilizate 2. TVA 24%.400 lei.2671 Sume datorate de entităţile afiliate = 5121 Conturi la bănci în lei 10.000 lei 2671 10.000 lei: 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate = 763 Venituri din creanţe imobilizate 2.000 lei Sume datorate de entităţile afiliate 2672 4.400 lei Venituri din vânzarea produselor finite 4427 576 lei TVA colectată = c) Descărcarea gestiunii pentru costul de producţie: 711 Variaţia stocurilor = 345 Produse finite 2.000 lei: 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate c) Dobânda pentru anul 2: 2.000 lei Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate = 818.

12 .629 lei = 871 lei Adaos comercial = 4.500 lei 1. inclusiv TVA.129 lei 371 Mărfuri = % 345 Produse finite 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 348 Diferenţe de preţ la produse % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4. durata de viaţă utilă 5 ani.629 lei TVA neexigibilă = 4.129 lei 871 lei 820.500 lei 1. de 200.500 lei x 100/124 = 3.500 lei.629 lei 871 lei 711 Variaţia stocurilor 1. cu diferenţe de preţ nefavorabile de 250 lei. descărcându-se şi gestiunea. c) mărfurile se vând în totalitate. amortizare lineară.871 lei .500 lei 3.500 lei -1.250 lei. b) produsele finite obţinute se transferă în magazinul propriu de prezentare si desfacere.250 lei = 2.000 lei.129 lei 871 lei 250 lei 4.500 lei Preţ cu amănuntul = 4.250 lei . cunoscând valoarea contabilă a acesteia.250 lei 2.500 lei .500 lei 2. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii în contabilitatea unei societăţi comerciale: a) produse finite la preţul de înregistrare de 1. unde evidenţa se conduce la preţul de vânzare cu amănuntul.250 lei 250 lei c) Vânzarea mărfurilor: 5311 Casa în lei = Şi descărcarea gestiunii: % = 607 Cheltuieli privind mărfurile 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 371 Mărfuri 4. amortizare anuală. Rezolvare: a) Obţinerea produselor finite: % = 345 Produse finite 348 Diferenţe de preţ la produse b) Transferarea produselor finite: Calculul adaosului comercial şi al TVA neexigibile: Preţ de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA = 4. care este de 4.3. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii economice în baza unui contract de concesiune: a) primirea unei clădiri în concesiune.500 lei 1.d) Factura privind transportul produselor: 4111 Clienţi = % 620 lei 708 500 lei Venituri din activităţi diverse 4427 120 lei TVA colectată e) Diferenţele nefavorabile aferente produselor ieşite: 711 Variaţia stocurilor = 348 150 lei Diferenţe de preţ la produse 819.

locaţii de gestiune si chirii 5. licenţelor. licenţe. concesiune şi cu chirie 821. o modernizare a clădirii în valoare de 50.b) redevenţa anuală datorată este de 5. d) predarea către proprietar a clădirii şi a modernizării efectuate. cu o unitate specializată. drepturi si active similare brevetelor. Se închiriază o clădire.000 lei e) Transmiterea investiţiei amortizate integral şi predarea bunului: 2805 = 205 200.000 lei 50.000 lei / 5 ani = 40.000 lei d) Amortizarea modernizării: 50. drepturilor si activelor similare înregistrarea amortizării se repetă în fiecare dintre cei 5 ani. c) cu acordul proprietarului se efectuează. 10. mărcilor comerciale. Rezolvare: a) Redevenţa anuală: 4111 Clienţi = 706 Venituri din redevenţe. TVA 24 %.000 lei Credit 8038 Bunuri publice primite în administrare.000 lei. concesiune şi cu chirie 200. brevete.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2805 40. concesiunilor.000 lei / 5 ani = 10. Rezolvare: a) Primirea clădirii în concesiune: 205 = 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate Concesiuni. mărcilor comerciale. brevete.000 lei. drepturi si active similare 200. b) Redevenţa anuală datorată: 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate = 404 Furnizori de imobilizări 5. Modernizarea este efectuată cu 5 ani înainte de expirarea contractului.000 lei Şi la plată: 404 Furnizori de imobilizări = 5121 Conturi curente la bănci 5. brevetelor.000 lei 12. în valoare de 50. b) primirea clădirii şi a modernizării efectuate de către chiriaş şi amortizate integral.000 lei Amortizarea concesiunilor.000 lei Amortizarea anuală: 200. drepturilor şi activelor similare 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 50.000 lei Debit 8038 Bunuri publice primite în administrare. mărci comerciale.000 lei 12 .000 lei Amortizarea Concesiuni.000 lei.000 lei: 6811 = 2812 Amortizarea construcţiilor Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea se repetă în fiecare an. licenţelor. mărci comerciale. operaţiune referitor la care se vor efectua înregistrările contabile pentru următoarele operaţii economice: a) redevenţa anuală curentă este de 5.000 lei c) Modernizarea efectuată de o firmă specializată: % = 212 Construcţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 62.000 lei 200.000 lei. licenţe.

b) 50% din valoarea facturată se decontează cu filă CEC.8 lei 11.000 acţiuni x 50 lei = 25.8 lei % = 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 4427 TVA colectată 5121 Conturi la bănci în lei 4111 Clienţi 12.000 lei = 12. TVA 24%.000 lei 12 .000 lei: 5112 Cecuri de încasat = 4111 Clienţi 31.400 lei 620 lei 148.000 lei: 60.600 lei c) Decontarea cu un efect comercial onorat la scadenţă: 30% x 62.400 lei: Scont = 5% x 12.000 lei: 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate = 5121 Conturi la bănci în lei b) Dividende: 50% x 1. d) 20% din valoarea facturată se decontează cu numerar încasat înainte de data stabilită pentru decontare. după care răscumpără 300 de acţiuni la preţul de 62 lei şi alte 200 de acţiuni la preţul de 49 lei.000 lei 822. Rezolvare: a) Lucrări în favoarea terţilor: 4111 Clienţi = % 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 4427 TVA colectată 62.000 lei = 18. O societate comercială participă cu 51% la constituirea capitalului social al unei entităţi afiliate. c) 30% din valoarea facturată se decontează cu un efect comercial onorat la scadenţă.000 lei b) Decontarea cu filă cec: 50% x 62.000 lei = 31. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii în contabilitatea unei firme prestatoare de servicii: a) se execută lucrări în favoarea terţilor la tariful facturat de 50. în acest scop se efectuează si se înregistrează următoarele operaţii: a)se subscriu şi se plătesc prin virament l .631.400 lei = 620 lei TVA aferentă scontului: 620 lei x 24% = 148.000 de acţiuni care au valoarea nominală de 50 lei şi valoarea de emisiune de 60 lei.000 lei 12. cu scont acordat de 5%.Şi la încasare: 5121 Conturi la bănci în lei = b) Preluarea clădirii si a investiţiei amortizate: 212 Construcţii = 4111 Clienţi 5.600 lei: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi d) Decontarea cu numerar: 20% x 62.2 lei 823.000 lei 18. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii.000 lei 50.000 lei 2812 Amortizarea construcţiilor 50. b)unitatea emitentă îi acordă dividende de 50% pentru primul an. Rezolvare: a) Subscrierea acţiunilor: 1.000 acţiuni x 60 lei = 60.000 lei.

461 Debitori diverşi = 761 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

25.000 lei

c) Vânzarea a 300 acţiuni (300 acţiuni x 62 lei = 18.600 lei): 5121 Conturi la bănci în lei = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate Şi pentru costul de achiziţie: 300 acţiuni x 60 lei = 18.000 lei: 6641 = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate d) Vânzarea a 200 acţiuni (200 acţiuni x 49 lei = 9.800 lei): 5121 Conturi la bănci în lei = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 9.800 lei 18.000 lei 18.600 lei

Şi pentru costul de achiziţie: 200 acţiuni x 60 lei = 12.000 lei: 6641 = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 12.000 lei

824. Arătaţi cum se înregistrează operaţiile economice de mai jos în contabilitatea unei unităţi producătoare de bunuri: a) se achiziţionează ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 24%; b) ulterior, ambalajele se expediază integral către terţi, cu produse finite evaluate la preţul de vânzare total de 5.000 lei, TVA 24%; c) de la unitatea terţă se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje goale în valoare de 400 lei, diferenţa de 200 lei reprezentând ambalaje care nu se mai restituie de către client. Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 744 lei 600 lei 144 lei

b) Vânzarea produselor finite şi a ambalajelor în sistem de restituire: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 419 Clienţi - creditori 6.800 lei 5.000 lei 1.200 lei 600 lei

c) Primirea ambalajelor goale: 419 Clienţi – creditori = 4111 Clienţi 400 lei

d) Ambalajele nerestituite reprezintă o vânzare pentru care se întocmeşte o factură suplimentară: 419 Clienţi – creditori = 708 Venituri din activităţi diverse 200 lei

12

TVA aferentă: 200 lei x 19% = 38 lei: 4111 Clienţi = 4427 TVA colectată 48 lei

Şi descărcarea gestiunii pentru ambalajele reţinute: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 200 lei

825. O unitate cu profil comercial efectuează şi înregistrează operaţiile economice care se prezintă în continuare: b. se achiziţionează mărfuri care se reflectă în contabilitate la costul de achiziţie de 5.000 lei, însoţite de ambalaje în valoare de 600 lei, care circulă în regim de restituire directă. TVA este de 24%. c. ambalajele primite anterior, după golirea de conţinut, au următoarele destinaţii: - ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite; - ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate; - ambalaje în sumă de 100 lei se reţin pentru nevoi proprii. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni? Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje şi mărfuri care circulă în sistem de restituire: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă 409 Furnizori - debitori = 401 Furnizori 6.800 lei 5.000 lei 1.200 lei 600 lei

b) Restituirea ambalajelor către furnizor: 401 Furnizori c) Ambalaje nerestituite degradate: 608 Cheltuieli privind ambalajele Şi TVA: 100 x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = d) Ambalajele reţinute pentru nevoi proprii: 381 Ambalaje = Şi TVA: 100 x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 401 Furnizori 409 Furnizori – debitori 24 lei 100 lei 24lei = 409 Furnizori – debitori 100 lei = 409 Furnizori – debitori 400 lei

826. Se emit obligaţiuni în vederea obţinerii unui împrumut referitor la care se cunosc următoarele elemente: - numărul obligaţiunilor emise 20.000 buc.; - valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei; - valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei; - valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei; - rata anuală a dobânzii 10%; - termenul de rambursare a împrumutului l 0 ani;

12

- primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii: a) obligaţiunile emise şi vândute; b) dobânda aferentă; c) amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor; d) rambursarea la scadenţă a împrumutului. Rezolvare: a) Emiterea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (20.000 obligaţiuni x 10,5 lei) 210.000 lei 192.000 lei 18.000 lei

461 Debitori diverşi (20.000 obligaţiuni x 9,6 lei) 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Şi încasarea: 5121 Conturi la bănci în lei

=

461 Debitori diverşi

192.000 lei

b) Dobânda anuală: 20.000 obligaţiuni x 10 lei x 10% = 20.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1681 20.000 lei Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni c) Amortizarea primelor pe durata împrumutului: 18.000 lei /10 ani = 1.800 lei: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 1.800 lei Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor d) Rambursarea împrumutului la scadenţă: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 5121 Conturi la bănci în lei210.000 lei

827. în legătură cu obligaţiunile emise anterior în vederea obţinerii unui împrumut se cunosc următoarele elemente: - numărul obligaţiunilor emise 20.000 buc.; - valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei; - valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei; - valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei; - rata anuală a dobânzii 10%; - termenul de rambursare a împrumutului 10 ani; - primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii: a) cu trei ani înainte de scadenţă se răscumpără 3.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10,75 lei/obligaţiune şi alte 2.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10,1 lei/obligaţiune. b) obligaţiunile totale răscumpărate se anulează. Rezolvare: a) Răscumpărarea obligaţiunilor cu preţul de răscumpărare de 3.000 obligaţiuni x 10,75 lei = 32.250 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărat = 5121 Conturi la bănci în lei b) Anularea: 32.250 lei

12

% = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 31.500 lei (3.000 obligaţiuni x 10,5 iei) 668 Alte cheltuieli financiare 750 lei

32.250 lei

c) Răscumpărarea obligaţiunilor cu preţul de răscumpărare de 2.000 obligaţiuni x 10,1 lei = 20.200 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate d) Anularea: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni =% 21.000 lei (2.000 obligaţiuni x 10,5 lei) 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 20.200 lei 768 Alte venituri financiare 800 lei = 5121 Conturi la bănci în lei 20.200 lei

828. Să se reflecte în contabilitate următoarele operaţii economice: a) potrivit facturii fiscale, se acordă un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10.000 lei, TVA 24%; b) se aprovizionează materii prime cunoscând: preţul facturat de furnizor 100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate l .000 lei, remiză de 2% acordată de furnizor pentru vânzări ce depăşesc 40.000 lei, TVA 24%; c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziţionate se deschide un acreditiv din care se efectuează plata. Rezolvare: a) Acordarea avansului: % = 401 Furnizori 4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă Şi plata: 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 12.400 12.400 lei 10.000 lei 2.400 lei

b) Factura: Preţ de cumpărare 100.000 lei Rabat 1.000 lei = 99.000 lei Remiză (2% x 99.000 lei) l .980 lei = Net comercial 97.020 lei + TVA (24% x 97.020 lei)_________________________________ 23.284,8 lei = Total factură 120.304,8 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 120.304,8 lei 97.020 lei 23.284,8 lei

c) Deschiderea acreditivului pentru diferenţă: 120.304,8 lei -12.400 lei = 107.904,8 lei: 581 Viramente interne = Şi: 5121 Conturi la bănci în lei 107.904,8 lei

12

5411 Acreditive în lei = 581 Viramente interne d) Plata diferenţei:

107.904,8 lei

401 Furnizori = % 120.304,8 lei 4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 10.000 lei 4426 TVA deductibilă 2.400 lei 5411 Acreditive în lei 107.904,8 lei 829. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile economice care privesc: a) vărsarea aporturilor subscrise în vederea majorării capitalului social constând într-un utilaj şi o construcţie neterminată, evaluate la 30.000 lei si respectiv 270.000 lei; b) finalizarea în regie proprie a construcţiei, până la recepţia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumând încă 320.000 lei; c) duratele normale de utilizare pentru cele două categorii de imobilizări sunt de 10 ani pentru utilaj şi de 50 de ani pentru clădire, iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an de utilizare). Rezolvare: a) Eliberarea aporturilor: % = 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie Şi: 1011 Capital subscris nevărsat b) Finalizarea construcţiei: 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 320.000 lei = 1012 Capital subscris vărsat 300.000 lei 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 300.000 lei 30.000 lei

270.000 lei

Şi recepţia la cost: 270.000 lei + 320.000 lei = 590.000 lei: 212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 590.000 lei

c) Amortizarea utilajului: 30.000 lei / 10 ani = 3.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 3.000 lei

d) Amortizarea clădirii: 590.000 lei / 50 ani = 11.800 lei:

12

6811 = 2812 Cheltuieli Amortizarea clădirilor de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

11.800 lei

830. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii economice efectuate de un agent economic: a) se realizează în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu, a cărei valoare este de 20.000 lei; b) investiţia realizată se amortizează linear într-o perioadă de 5 ani, contabilizându-se numai amortizarea aferentă primului an; c) după un an de la realizarea investiţiei terenul este vândut la preţul total de 130.000 lei, TVA 24%. Valoarea sa contabilă este de 70.000 lei. Rezolvare: a) Lucrarea de împrejmuire realizată în regim propriu: 2112 Amenajări de terenuri = 722 20.000 lei Venituri din producţia de imobilizări corporale

b) Amortizarea anuală: 20.000 lei / 5 ani = 4.000 lei: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor c) înregistrarea preţului de vânzare: 461 Debitori diverşi = % 161.200 lei 7583 130.000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 31.200 lei 2811 4.000 lei Amortizarea amenajărilor de terenuri

d) Scoaterea din evidenţă a terenului: 6583 = 2111 Terenuri Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital e) Scoaterea din evidenţă a amenajării: % = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 70.000 lei

2112 Amenajări de terenuri

20.000 lei 4.000 lei 16.000 lei

831 Se achiziţionează cu plata în rate o linie de fabricaţie referitor la care se cunosc următoarele: 6. valoarea imobilizării achiziţionate este de 800.000 lei, iar avansul plătit de întreprindere este de 10%, TVA 24%; 7. plata se face în 10 rate anuale egale, dobânda totală datorată fiind de 70.000 lei, iar dobânda aferentă primei rate este de 7.000 lei (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an). Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

13

80. . care. se recuperează materiale auxiliare şi piese de schimb reprezentând 5% şi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizării. utilaje şi instalaţii de lucru) 4426 TVA deductibilă 471 Cheltuieli înregistrate în avans b) Avansul: = 5121 Conturi la bănci în lei 80.se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este de 160.000 lei. TVA 24%. emite o factură în valoare de 6.000 lei TVA deductibilă = 800.000 lei % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice (maşini.000 lei 800.000 lei.000 lei) /10 rate = 87. mijloacelor de transport. Rezolvare: a) Casarea mijlocului de transport complet amortizat: 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei 832. animalelor şi plantaţiilor = 2133 Mijloace de transport 160.062.ca urmare a dezmembrării activului. pentru serviciul prestat.operaţia de casare (dezmembrarea) este efectuată de o firmă specializată.Rezolvare: a) Factura: Avans = 800.000 lei 404 Furnizori de imobilizări c) Rata 1: (952.440 lei 6. . . care este acceptat.440 lei 4426 TVA deductibilă c) Emiterea efectului: 13 .200 lei: = 5121 Conturi la bănci în lei 91.000 lei 70.000 lei .piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mijloc de transport. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii privind casarea unei imobilizări corporale: .000 lei 192. .000 lei 1.000 lei b) Dezmembrarea efectuată de o firmă specializată: % 628 401 Furnizori Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi = 7.000 lei x 10% = 80.200 lei 404 Furnizori de imobilizări d) Dobânda: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 471 Cheltuieli înregistrate în avans 7.pentru decontarea obligaţiei faţă de firma specializată întreprinderea emite un efect comercial.000 lei x 19% = 152.000 lei 1.

000 lei / 4 ani = 5.000 lei = Amortizarea instalaţiilor.000 lei b) Primirea calculatorului cu titlu gratuit: 2131 Echipamente Tehnologice (maşini.000 lei. se contabilizează scoaterea acestuia din evidenţă.000 lei. şi piese de schimb: 160. mijloacelor de transport. regimul de amortizare utilizat fiind cel linear. animalelor şi plantaţiilor = Echipamente tehnologice (maşini. utilaje si instalaţii de lucru) 2131 15.000 lei 8.440 lei d) Recuperarea de materiale auxiliare: 160. Rezolvare: a) Casarea unui calculator complet amortizat: 2813 Amortizarea instalaţiilor. din cauza unui incendiu.000 lei = 7588 Alte venituri din exploatare 24. Arătaţi cum înregistrează în contabilitate o societate comercială următoarele operaţii economice: a) se casează un calculator electronic integral amortizat a cărui valoare contabilă este de 15.000 lei 833.000 lei x 5% = 8. utilaje şi instalaţii de lucru) = Donaţii pentru investiţii 4753 20.000 lei: % 3021 Materiale auxiliare 3024 Piese de schimb e) Consumul pieselor de schimb: 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 16. evaluat la 20. a cărui durată normală de utilizare este de 4 ani.000 lei/an: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Şi transferul subvenţiei: 4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri din donaţii primite d) Scoaterea calculatorului din evidenţă din cauza incendiului: 5. c) întreprinderea înregistrează amortizarea aferentă primului an de utilizare a noului calculator. după care.000 lei 16.000 lei 13 . b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator. animalelor şi plantaţiilor 2813 5.000 lei c) Amortizarea anuală: 20. mijloacelor de transport.401 Furnizori = 403 Efecte de plătit 7.000 lei x 10% = 16.000 lei.

000 lei = 36.000 lei 13 . cunoscându-se că activul respectiv este imputat unui salariat al unităţii la nivelul valorii contabile nete.000 lei 36. utilaje şi instalaţii de lucru) 40.000 lei = 6.000 lei şi amortizat 20%. (maşini. amortizat 90%.000 lei 6. cu reţinerea din salariu a debitului.salarii datorate = 4282 29. utilaje şi mijloacelor de transport. animalelor şi plantaţiilor = 2131 Echipamente tehnologice (maşini.000 lei 4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri din donaţii primite 15. cu titlu gratuit.760 lei 30. mijloacelor de transport.760 lei Alte creanţe în legătură cu personalul = % 29.% 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei c) Donaţia unui utilaj parţial amortizat: 90% x 40.000 lei Venituri din despăgubiri.000 lei 834.760 lei 7581 24. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitatea unei societăţi comerciale următoarele operaţii economice privind ieşirea din gestiune a unor imobilizări corporale: a) un aparat de măsură şi control constatat lipsă la inventariere.000 lei: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalaţiilor. mijloacelor de transport. animalelor şi plantaţiilor 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare Şi transferul subvenţiei pentru sold: = tehnologice (maşini. Rezolvare: a) Lipsa la inventar a aparatului de măsură parţial amortizat: 20% x 30.000 lei.000 lei 15.000 lei 24. TVA 24%.000 lei: % 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei: 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi: 421 Personal . instalaţii de lucru) animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital b) Imputarea aparatului la valoarea netă de 24. amenzi şi penalităţi 4427 TVA colectată 5. utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Echipamente 20. un utilaj a cărui valoare contabilă este de 40. b) se transmite unui terţ.000 lei 5. este scos din evidenţă. în valoare de 30.

600 lei b) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 372.600 lei 90.000 lei.000 lei 21. cu reţinerea avansului: Datoria totală = 372.000 lei: 212 Construcţii = 231 700. b) taxe vamale 10% şi TVA 24%.000 lei. TVA 24%.000 lei 400.000 lei 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 868.000 lei 72.000 lei 300. b) execuţia construcţiei se desfăşoară pe parcursul a două perioade de gestiune.000 lei 90. taxe şi vărsăminte asimilate = 4427 TVA colectată 835.5 lei/euro.000 lei 21.000 lei Dacă s-a depăşit cota admisă pentru donaţii se va înregistra şi TVA. valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade de gestiune fiind de 300. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizează prin virament integral după finalizarea şi recepţia construcţiei.000 lei 96.600 lei 756. 13 .000 euro. exclusiv TVA.000 lei = 868. cursul de schimb la data achiziţiei 3.000 lei.000 lei + 469.6582 Donaţii acordate 4. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate achiziţia unui autoturism din import referitor la care se cunosc următoarele elemente: a) preţul de achiziţie 10.000 lei Imobilizări corporale în curs de execuţie e) Plata furnizorului. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Avansul acordat antreprenorului: % = 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 111.000 lei = 700. Se realizează în antrepriză o construcţie referitor la care se cunosc următoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei c) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul celei de-a doua perioade: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 496. pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite.000 lei + 400. costul total al lucrărilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei d) Recepţia la cost total: 300.400 lei 836.

400 kg.400 kg x 5 lei/kg = 17. delegatului unităţii. TVA 24%. b) preţul de evidenţă este prestabilit în sumă de 5 lei/kg. utilaje şi instalaţii de lucru) b) Taxa vamală: 10.000 lei Lipsă: 600 kg x 5 lei/kg = 3.000 lei + 3. conform facturii terţului. este în sumă de 1.000 euro x 3. Rezolvare: a) Achiziţia autoturismului: 10.000 lei Materii prime 4426 4. TVA 24%. TVA 24%. utilaje şi instalaţii de lucru) 446 3.400 lei 10.800 lei TVA deductibilă b) Descărcarea gestiunii pentru lipsă: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 lei 2. lipsă 600 kg.800 lei 301 Furnizori 20. Se recepţionează şi se înregistrează în contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livrată 4.500 lei: 461 Debitori diverşi = % 7581 Venituri din despăgubiri.400 lei 9.c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializată care emite factură pentru suma de 1. taxe şi vărsăminte asimilate 35.000 euro x 10% x 35 lei/euro = 3.000 kg la preţ de 5 lei/kg.100 lei 2.500 lei: 2131 = Echipamente tehnologice (maşini.000 lei. Rezolvare: a) Achiziţia: Cantitate recepţionată: 3.000 lei % = 401 24. cantitate recepţionată 3.000 lei c) Imputarea lipsei cărăuşului: 500 kg x 5 lei/kg = 2.000 lei c) TVA: (35.500 lei 13 . amenzi şi penalităţi 3. din care 500 kg se impută cărăuşului şi 100 kg.000 lei: 2131 = 404 Furnizori de imobilizări Echipamente tehnologice (maşini.000 lei.240 lei: 4426 TVA deductibilă = 5121 Conturi la bănci în lei d) Transportul intern efectuat de o firmă specializată: % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice (maşini.240 lei 837.500 lei Alte impozite.5 lei/euro = 35. utilaje şi instalaţii de lucru) 4426 TVA deductibilă 12.500 lei) x 24% = 9. iar contra valoarea transportului.

848 lei 700 lei 7. în valoare de 1. c) materiale lansate în consum în valoare de 3.700 lei) = Total factură Cost standard = 700 kg x 10 lei/kg = 7. amenzi şi penalităţi 4427 TVA colectată 600 lei 620 lei 500 lei 120 lei e) Transportul în cazul în care evidenţa este ţinută la preţ prestabilit: % 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 1.700 lei 1. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi care utilizează varianta metodei inventarului permanent şi a preţului standard: a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preţul unitar standard 10 lei/kg.000 lei.4427 TVA colectată d) Imputarea lipsei delegatului: 100 kg x 5 lei/kg = 500 lei: 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul = % 7581 Venituri din despăgubiri. Diferenţele de preţ sunt nefavorabile.000 lei 240 lei = 401 Furnizori 1.848 lei 9. Rezolvare: a) Achiziţia: Factura: • Preţ de cumpărare: 700 kg x 1 1 lei/kg + TVA (24% x 7.270 lei 3.000 lei x 9% = 270 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 3.500 lei. TVA 24%. TVA facturată 24%. precum şi predate cu titlu gratuit. în valoare de 9%.000 lei 270 lei 13 .240 lei 838. preţul unitar de facturare 11 lei/kg. cantitatea aprovizionată 700 kg.548 lei 7.000 lei 1.548 lei c) Materiale consumate şi diferenţe de preţ nefavorabile: 3.000 lei % = 401 Furnizori 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale b) Cheltuieli de transport facturate de o firmă specializată: % = 401 Furnizori 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 992 lei 800 lei 192 lei 9. b) cheltuieli de transport facturate de o firmă specializată 800 lei.

c) conform facturii primite ulterior.000 lei şi TVA de 24%.000 lei % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibilă Şi diferenţele de preţ: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 1. Aprovizionarea cu materii prime ocazionează efectuarea şi înregistrarea operaţiilor: a) avans în valoare de 20. TVA 24%.000 lei 4. TVA 24%.000 lei.635 lei 1. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului: 13 . evaluate la 50. inclusiv TVA. care suportă 50% din costuri: % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 21. preţul standard de 21. b) materii prime recepţionate.000 lei.500 lei x 9% =135 lei: 6582 Donaţii acordate = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 1. să se înregistreze operaţiile: 11 aprovizionarea cu echipament de lucru.000 lei 401 Furnizori 24.800 lei b) Distribuirea echipamentului de lucru salariaţilor.800 lei 20.000 lei.000 lei.800 lei Costul standard = 21.000 lei)___________________________________4. Rezolvare: a) Achiziţia: Factura: • Preţ de cumpărare 20. taxe şi vărsăminte asimilate = 4427 TVA colectată 839.000 lei 840. pentru care nu s-a primit factura.800 lei = Total factură 24. înregistrându-se totodată şi repartizarea diferenţelor de preţ aferente. cunoscând: preţul facturat de furnizor de 20. Obligaţia faţă de furnizor se decontează în mod obişnuit. 12 echipamentul este distribuit integral salariaţilor.000 lei 1. care suportă 50% din costuri. Utilizându-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca preţ de evidenţă.d) Donaţii şi diferenţe de preţ nefavorabile: 1.000 lei + TVA (19% x 20. plătit prin virament furnizorului.000 lei 10.000 lei 10.500 lei 135 lei Dacă s-a depăşit cota admisă pentru donaţii se va înregistra şi TVA pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite. valoarea materiilor prime recepţionate este de 51.

X 700 lei/buc.240 lei 841.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 63.000 lei 240 lei 401 Furnizori 62.000 lei 12.facturi nesosite 20.% = 5121 Conturi curente la bănci 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Materiile prime recepţionate pentru care nu s-a primit factura: % 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă c) La primirea facturii: 4426 TVA deductibilă Şi: 408 Furnizori . cu reţinerea avansului: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori . TVA 24%.871 lei 62. al cărei cost facturat este de 700 lei/bucată.000 lei 401 Furnizori 4.000 lei. Cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii eco nomice: .000 lei 16.000 lei = 408 Furnizori .500 lei 840 lei 13 . .240 lei 1. = 3.129 lei 3. Rezolvare: a) Reparaţia SDV-urilor efectuată de o firmă specializată: 5 buc.reparaţia a cinci SDV-uri. efectuată de o firmă specializată.340 lei 3.trimiterea de matriţe la terţi pentru a fi prelucrate. în valoare de 5.129 lei 3.facturi nesosite = Şi: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 1. costul facturat al prelucrării reprezentând 20% din valoarea matriţelor.000 lei = 4428 TVA neexigibilă 12. TVA 24%.240 lei 16.000 lei 50.500 lei: % = 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4426 TVA deductibilă b) Trimiterea matriţelor la terţi spre a fi prelucrate: 351 Materii şi materiale aflate la terţi = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 5.000 lei d) Plata furnizorului.871 lei 43.

000 lei = 1.600 lei = 711 Variaţia stocurilor 10.000 bucăţi de produse finite.500 lei 843.000 lei: % 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibilă Si: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terţi 5. iar diferenţele de preţ nefavorabile sunt de 10.000 lei = 401 Furnizori 1. costul efectiv fiind de 22 lei/bucată. TVA 24%.000 lei b) Produsele finite obţinute la preţ prestabilit: 5.240 lei 1.000 lei 13 .000 lei: 348 Diferenţe de preţ la produse c) Preţul de vânzare: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 111.000 lei.000 x 6% = 4.000 buc. Preţul de înregistrare al producţiei vândute este de 75.000 lei d) Descărcarea gestiunii cu costul standard: 711 Variaţia stocurilor e) Diferenţe de preţ: 75. c) se vând produse finite la preţul de vânzare total de 90.000 lei. = 110. Rezolvare: a) Producţia în curs de execuţie la începutul lunii: 711 Variaţia stocurilor = 331 Produse în curs de execuţie 60.000 lei.000 lei Costul efectiv este de 5. la preţul de înregistrare total de 40.c) Costul prelucrării: 20% x 5. produsele în cauză nefiind scutite de TVA. x 20 lei/buc. evaluate la preţul standard unitar de 20 lei/bucată.000 lei.000 lei.500 lei: 711 Variaţia stocurilor = 348 Diferenţe de preţ la produse 4. Cum se vor înregistra următoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi productive: a) la începutul exerciţiului se continuă procesul de fabricaţie pentru producţia în curs de execuţie evaluată la 60.600 lei 90. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate operaţiile economice de mai jos: a) se acordă produse finite propriilor salariaţi.000 lei 240 lei 842. x 22 lei/buc.000 lei: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 100. = 100. b) se obţin 5. = 345 Produse finite 75.000 lei 21.000 buc. iar coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ este de 6%.

720 lei d) % încasarea cambiei.000 lei şi dobânda: 3% x 124.016 lei 421 Personal.720 lei 124.000 lei.000 lei 100.5%.5% şi respectiv 5.5% = 2. iar contribuţiile acestora la fondul de şomaj şi fondul pentru asigurări sociale de sănătate sunt de 0.4 lei: = 5114 Efecte remise spre scontare 127.b) pentru produsele acordate se datorează de către salariaţi un impozit de 16%.600 lei Contribuţia la asigurările sociale de sănătate = 40.000 lei 3.200 lei Impozitul pe profit = (40. arătaţi cum se înregistrează operaţiile economice care privesc: a) produsele facturate clienţilor la preţul de vânzare de 100.5% = 200 lei 4427 TVA colectată 9.000 lei Şi TVA: 635 Cheltuieli cu alte impozite.416 lei 6.720 lei 14 .000 lei 24.720 lei c) Depunerea cambiei spre scontare: 5113 Efecte de încasat = 413 Efecte de primit de la clienţi Şi: 5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de încasat 127.554.200 lei) x 16% = 6. TVA 24%. acceptându-se o cambie la a cărei valoare se adaugă dobânda datorată de către client de 3% din valoarea totală a creanţei. Rezolvare: a) Acordarea produselor finite propriilor salariaţi: 421 Personal .2.000 lei.000 lei . taxe si vărsăminte asimilate = b) Reţinerile din salarii: Contribuţia la fondul de şomaj = 40.000 lei x 5.720 lei 127. b) cambia se depune la bancă spre scontare. c) preţul de evidenţă al produselor vândute este de 75.000 lei x 0.000 lei = 3.720 lei = 2.salarii datorate = % 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 8. scont 2% x 127.000 lei b) Acceptarea cambiei în valoare de 124. Referitor la producţia vândută.720 lei: 413 Efecte de primit de la clienţi % 4111 Clienţi 766 Venituri din dobânzi = 127. Rezolvare: a) Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 124.016 lei 200 lei 2.200 lei .salarii datorate = 345 Produse finite 40.200 lei 844. scontul reţinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial.

400 lei 10. b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de către client.000 lei = 15.500 lei 846. fapt pentru care 14 . c) distribuirea integrală a biletelor către salariaţi.000 lei 10. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii economice: a) plata prin virament a unui avans în sumă de 10.400 lei 6. Ambalajele care circulă în sistemul restituirii directe ocazionează efectuarea şi înregistrarea următoarelor operaţii: a) împreună cu mărfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.6 lei 2.4 lei e) Descărcarea gestiunii pentru costul de producţie: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 75. TVA 24%.500 lei 4.600 lei 10. taxe şi vărsăminte asimilate 4427 TVA colectată 3. cu reţinerea avansului: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori .000 lei 3.400 lei d) Distribuirea biletelor către salariaţi.600 lei 15.000 lei.000 lei 2. din care se restituie 80%. având în vedere că întreprinderea suportă 70% din valoarea acestora. iar 5% sunt deteriorate din vina clientului.000 lei 2. Rezolvare: a) Plata avansului: % = 5121 Conturi la bănci în lei 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Achiziţia biletelor de tratament: 5 bilete x 3. b) achiziţia a cinci bilete în valoare unitară de 3.000 lei: % = 5322 Bilete de tratament şi odihnă 4426 TVA deductibilă c) Plata furnizorului.165.000 lei.200 lei 401 Furnizori 18. şi achitarea cu numerar a diferenţei în momentul ridicării biletelor.5121 Conturi curente la bănci 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 125.000 lei. 70% din valoare fiind suportată de întreprindere: % = 5322 Bilete de tratament şi odihnă 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi: 635 = Cheltuieli cu alte impozite.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5311 Casa în lei 18. în vederea achiziţionării unor bilete de tratament şi odihnă.600 lei 15.000 lei 845.600 lei 12.554.

000 lei b) Restituirea ambalajelor către furnizor: 80% x 2.debitori 100 lei 848. b) odată cu mărfurile se vând şi ambalaje în valoare de l .debitori 300 lei Şi TVA: 300 lei x 24% = 72 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 72 lei 409 Furnizori . Rezolvare: a) Trimiterea ambalajelor spre prelucrare: 358 Ambalaje aflate la terţi = b) Costul prelucrării: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibilă Şi reprimirea ambalajelor: 381 Ambalaje = 358 Ambalaje aflate la terţi 2.debitori 1.000 lei.000 lei Şi pentru diferenţele de preţ favorabile: 381 Ambalaje c) Vânzarea ambalajelor: = 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 100 lei 14 . costul facturat al prelucrării 400 lei.600 lei: 401 Furnizori = 409 Furnizori .000 lei = 300 lei: 381 Ambalaje = 409 Furnizori . cunoscând: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2.se primeşte factura furnizorului.500 lei.debitori = 401 Furnizori 2. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare.000 lei = 1.800 lei. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje care circulă în sistem de restituire: 409 Furnizori . iar coeficientul mediu pe baza căruia se repartizează diferenţele favorabile este de 5%.600 lei c) Ambalajele nerestituite degradate: 5% x 2. TVA 24%. TVA 24%. preţul prestabilit al ambalajelor primite 2.000 lei = 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei 381 Ambalaje 2.000 lei = 100 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = Şi TVA: 100 lei x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 24 lei d) Ambalajele reţinute pentru nevoi proprii: 15% x 2.

cunoscând că unitatea dispune de un capital social divizat în 7.500 lei 849. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Subscrierea acţiunilor: 15.000 lei.2 lei = 5. d) vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii unităţii. d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4.000 lei Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul b) Realizarea aportului: 2131 = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul Echipamente tehnologice (maşini.500 lei: 1012 Capital subscris vărsat = 117 Rezultatul reportat 3. pentru care corespund 15.000 lei total capital.4111 Clienţi = % 708 Venituri din activităţi diverse 4427 TVA colectată 2.800 lei = 90 lei: 388 Diferenţe de preţ la ambalaje = 608 Cheltuieli privind ambalajele 90 lei 848. 35.000 lei: 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris vărsat 10.800 lei Şi pentru diferenţele de preţ favorabile: 5% x 1.200 lei: 14 . Rezolvare: a) Răscumpărarea acţiunilor cu preţul de răscumpărare de 1. b) anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate.800 lei 432 lei d) Descărcarea gestiunii: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 1. emiţându-se 2.000 acţiuni x 5 lei = 75. cu decontare ulterioară. cu încasare imediată în numerar. în capitalul social aferent unei societăţi comerciale se efectuează şi se înregistrează următoarele modificări: a) subscrierea unui aport în natură sub forma unei instalaţii tehnice evaluate la 75.000 lei d) Diminuarea capitalului prin acoperirea pierderii: 7.000 de acţiuni noi la valoarea unitară de 5 lei.000 de acţiuni noi cu o valoare unitară de 5 lei.000 lei c) încorporarea altor rezerve în capital: 2. c) vânzarea a 200 de acţiuni către un terţ.000 acţiuni x 5 lei = 10. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii referitoare la acţiunile emise anterior de o unitate: a) răscumpărarea a 1. c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve.000 de acţiuni la preţul unitar de 5. b) primirea aportului în natură subscris anterior.2 lei şi valoarea nominală aferentă de 5 lei.000 lei 75.000 lei: 456 = 1011 Capital subscris nevărsat 75.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 5 lei.000 lei ce provine din exerciţiul N2.000 acţiuni x 5. utilaje şi instalaţii de lucru) Şi transferul capitalului: 1011 Capital subscris nevărsat = 1012 Capital subscris vărsat 75. cu decontare prin virament. la preţul de 5.232 lei 1.000 acţiuni x 5 lei = 35.3 lei/acţiune. la preţul de 5 lei/acţiune.000 lei x 10% = 3.

200 lei 109 Acţiuni proprii 2. cunoscând că emisiunea s-a realizat cu o dobândă anuală de 15%.500 lei (300 acţiuni x 5 lei) 149 60 lei Pierderi legate de emiterea. valoarea nominală de 5 lei/obligaţiuneşi valoarea de rambursare de 5.040 lei 20 lei (200 acţiuni x 5. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 850.500 lei (500 acţiuni x 5 lei) 149 100 lei Pierderi legate de emiterea.109 Acţiuni proprii b) Anularea acţiunilor: % = = 462 Creditori diverşi 5.560 lei (300 acţiuni x 5. cu decontare prin virament.7 lei) 1.000 obligaţiuni x 4. precum şi anularea acestora.000 de obligaţiuni cu valoarea de vânzare de 4. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii c) Vânzarea a 200 de acţiuni cu decontare prin virament: 5121 Conturi la bănci în lei = % 1. Se realizează un împrumut obligator referitor la care se înregistrează următoarele operaţii: a) subscrierea de către terţi a 2. b) încasarea integrală a sumelor de la obligatari.3 lei) 109 Acţiuni proprii (200 acţiuni x 5. cu decontare în numerar. e) răscumpărarea la finele primului an a 200 de obligaţiuni. răscumpărarea. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Emiterea obligaţiunilor: % = 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 10.7 lei/obligaţiune. vânzarea. vânzarea.400 lei (2.000 obligaţiuni x 5 lei x 15% = 1. c) dobânda datorată obligatarilor pentru primul an.2 lei) 5121 Conturi la bănci în lei 1.500 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. răscumpărarea.400 lei % b) Dobânda anuală: 2.2 lei) 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii d)Vânzarea a 300 de acţiuni cu încasare în numerar: = 109 Acţiuni proprii 1.000 obligaţiuni x 5. d) amortizarea primelor de rambursare aferentă întregii perioade de derulare a împrumutului.400 lei (2.600 lei (500 acţiuni x 5.060 lei 1.000 lei 9.2 lei) 1012 Capital subscris vărsat 2.500 lei 14 .2 lei/obligaţiune.2 lei) 461 Debitori diverşi 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 9.

dobânda datorată băncii pentru al doilea an. 1. în legătură cu amenajarea unui teren se efectuează şi se înregistrează următoarele operaţii: a) acordarea unui avans de 20. TVA 24%. c) amortizarea aferentă primilor doi ani de exploatare. rata devenită restantă la scadenţa fixată pentru primul an. TVA24%.000 lei Credite bancare pe termen lung d) Rambursarea ratei restante: 1622 = 5121 Conturi la bănci în lei Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 100.2 lei = 1.000 lei = 1682 100.000 lei.000 lei) x 20% = 100. în valoare de 100.c) Amortizarea primelor pentru toată perioada: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor d) Răscumpărarea a 200 obligaţiuni x 5. referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaţiile ce privesc: a) b) c) d) obţinerea creditului în valoare de 600.000 lei Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung c) Rata restantă: 1621 = 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 100.000 lei.000 lei.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile Şi plata: 1682 = 5121 Conturi la bănci în lei Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 100. Se obţine un credit bancar pentru o perioadă de 6 ani cu o dobândă anuală de 20%.000 lei . la un preţ mai mare cu 10% decât valoarea rămasă neamortizată.000 lei Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea creditului: 5121 Conturi la bănci în lei = Credite bancare 1621 600.000 lei pe termen lung b) Dobânda anuală pentru anul 2 calculată la creditul rămas: (600. pe baza facturii primite în acest sens. rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. ştiind că în anul l s-a rambursat rata.100. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru amenajarea terenului: 14 . TVA 24%. b) primirea în acelaşi exerciţiu a facturii finale aferente lucrărilor executate de terţ.040 lei 851.040 lei e) Anularea obligaţiunilor: 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 1.000 lei 852. cunoscând că valoarea investiţiei se va recupera pe o perioadă de 10 ani. d) vânzarea amenajării la începutul celui de-al treilea an. şi decontarea acesteia.040 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 5121 Conturi la bănci în lei 1.

120 lei 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 88. a cărui valoare de intrare este de 5.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor d) înregistrarea preţului de vânzare: Valoarea rămasă = 100.000 lei 853.000 lei / 10 ani = 10.000 lei 461 Debitori diverşi = % 109.800 lei 124.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Şi la fel pentru anul 2: 6811 = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 10.000 lei/an: 6811 = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 10.000 lei = 80. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parţial ocazionează efectuarea şi înregistrarea următoarelor operaţii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb. TVA 24%.000 lei Preţul de vânzare = 80.000 lei 20. recuperată în proporţie de 85% prin intermediul amortizării. cunoscând că a solicitat un avans de 200 lei. b) valoarea lucrărilor de casare este facturată de un terţ la tariful de 10 lei/oră. cu reţinerea avansului: 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuriacordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 124.000 lei c) Amortizarea anuală este de 100.800 lei 20.000 lei .120lei e) Scoaterea din evidenţă a amenajării: % = 2112 Amenajări de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital f) Plata furnizorului.000 lei 80. TVA 24%. d) decontarea obligaţiei faţă de executantul lucrării.% = 5121 Conturi la bănci în lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă b) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade: % = 2112 Amenajări de terenuri 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 24.800 lei 99.000 lei 4.000 lei 4427 TVA colectată 21. şi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc. fiind luate în calcul 40 ore.000 lei + 10% x 80..000 lei. evaluate la 20 lei/buc. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: 14 .20.200 lei 100.000 lei 100.000 lei = 88. c) scăderea din evidenţă a activului casat.000 lei 20.000 lei 4..000 lei 24. diferenţa achitându-se în numerar.

în condiţiile încasării unui avans de 25% din preţul negociat de 200.000 lei 401 Furnizori = b) Avansul: 5121 Conturi la bănci în lei c) Scoaterea din evidenţă a utilajului amortizat pentru 400. TVA 24%.000 lei.a) Recuperarea reperelor: 20 buc.000 lei 220.000 lei 472 Venituri înregistrate în avans 40. amortizată în proporţie de 55%. cu reţinerea avansului: % 496 lei 4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii 200 lei 4426 TVA deductibilă 48 lei 5121 Conturi la bănci în lei 248 lei 854.000 lei 14 . = 500 lei: % = 3024 Piese de schimb 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 7588 Alte venituri din exploatare 900 lei 400 lei 500 lei b) Lucrări de casare facturate de terţi: 40 ore x 10 lei/oră = 400 lei: % = 6588 Alte cheltuieli de exploatare 4426 TVA deductibilă 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei c) Scoaterea din evidenţă a echipamentului casat parţial amortizat: 5.000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 48. mijloacelor de transport.000 lei 7583 200. AMC x 50 lei/buc.000 lei 461 Debitori diverşi =% 288. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: Avans = 200. şi a 10 buc.000 lei: % 2813 = 2131 Echipamente 400. a cărui valoare de intrare este de 400.000 lei TVA colectată = 200.000 lei 2813 Echipamente 4.000 lei.000 lei. exclusiv TVA. x 20 lei/buc. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazionează efectuarea şi înregistrarea operaţiilor de mai jos: a) facturarea activului vândut. c) scăderea din evidenţă a utilajului.000 lei x 24% = 48. animalelor şi plantaţiilor 6583 750 lei Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital d) Plata furnizorului.000 lei = 461 Debitori diverşi 50.000 lei x 85% = 4. b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpărător.250 lei Amortizarea tehnologice (maşini. = 400 lei. cu o dobândă totală de 40.250 lei: % = 2131 5.000 lei x 25% = 50. utilaje şi instalaţii de lucru) instalaţiilor.000 lei x 55% = 220.

de 4.000 lei c) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduală: 461 Debitori diverşi = % 12. în baza unui contract de leasing operaţional pentru o instalaţie de lucru. utilaje şi mijloacelor de transport.000 lei Amortizarea anuală = 150. după cum urmează: 14 .000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 2. In vederea achiziţionării unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operaţii şi înregistrări contabile. b) evidenţierea amortizării care a stat la baza calculării redevenţei. instalaţii de lucru) animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 180.000 lei. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura privind redevenţa lunii curente: 4111 Clienţi = % 706 Venituri din redevenţe. instalaţii de lucru) animalelor si plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 160.000 lei . animalelor şi plantaţiilor 30.000 lei 10.400 lei d) Scăderea din evidenţă: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalaţiilor.960 lei 4. durata contractului este de 5 ani.000 lei 856. cunoscând că valoarea de intrare este de 160. (maşini.000 lei 855. iar regimul de amortizare aplicat este cel linear. locatorul înregistrează următoarele operaţii: a) întocmirea facturii către utilizatorul bunului pentru redevenţa aferentă lunii curente.400 lei 7583 10.000 lei / 5 ani = 30. utilaje şi mijloacelor de transport. locaţii de gestiune şi chirii 4427 TVA colectată 4.000 lei = 150.000 lei.000 lei 150. mijloacelor de transport. c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opţiunii utilizatorului. (maşini.000 lei. TVA 24%.000 lei 960 lei b) Amortizarea: Valoarea amortizabilă = 160. d) scăderea din evidenţă a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate.Amortizarea tehnologice instalaţiilor. valoarea reziduală prevăzută este de 10.10.000 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.

000 lei. d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenţei datorate furnizorului.000 lei 480 lei 857. b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializată la tariful de 400 lei. c) diminuarea obligaţiei faţă de furnizor cu avansul acordat anterior şi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenţa rămasă. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achiziţia mobilierului: % = 5121 Conturi la bănci în lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă b) Recepţia mobilierului: % = 404 Furnizori de imobilizări 214 Mobilier. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate care privesc achiziţionarea de materii prime: a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.000 lei 480 lei 23. iar furnizorul acordă un rabat pentru defecte de calitate de 2%.000 lei.040 lei 21. aparatură birotică. echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale şi alte active corporale 4426 TVA deductibilă c) Diminuarea obligaţiei şi subscrierea biletului la ordin: 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 405 Efecte de plătit pentru imobilizări d) Decontarea biletului la ordin: 405 Efecte de plătit pentru imobilizări = 5121 Conturi la bănci în lei 23.a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaţiei efectuate de furnizor de 20.480 lei 2.040 lei 2. Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achiziţia de materii prime: % = 5121 Conturi la bănci în lei 4091 Furnizori. b) recepţionarea bunurilor facturate de terţ.000 lei. d) decontarea la scadenţă a biletului la ordin subscris.560 lei 26.000 lei 480 lei 14 .560 lei 26.000 lei. TVA 24%.040 lei 2. în care este consemnat preţul de vânzare de 21. TVA 24%.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Cheltuielile de transport facturate de o unitate specializată: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei 2.480 lei 2. c) recepţionarea materiilor prime având în vedere că valoarea aferentă cantităţii totale livrate este de 10. TVA 24%.000 lei 5.

648 lei Diferenţă de plată = 12.168 lei = 581 Viramente interne 10.152 lei = 12. TVA 24%.c) Factura: • Preţ de cumpărare 10.800 lei + TVA (24% x 9. Rezolvare: a) Recepţia materialelor consumabile: 750 buc.352 lei d) Decontarea din acreditiv a diferenţei datorate: Total datorie = 496 lei + 12.000 lei şi se aplică varianta inventarului intermitent.168 lei Deschiderea acreditivului: 581 Viramente interne Şi: 5411 Acreditive în lei Plata diferenţei: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori .000 lei 480 lei 10. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: a) recepţionarea a 750 unităţi din sortimentul A la preţul unitar facturat de furnizor de 50 lei.000 lei b) Cheltuielile de transport în condiţiile în care evidenţa se ţine la preţ prestabilit: % = 401 Furnizori 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 3.500 lei 9.800 lei 2.152 lei 9.000 lei) 200 lei = Net comercial 9. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.500 lei 37.000 lei .648 lei 2. fiind facturate de o unitate specializată. Materialele pentru care acestea se efectuează sunt înregistrate la preţul prestabilit.720 lei 3.000 lei.168 lei = 5121 Conturi la bănci în lei 10. c) costul total efectiv de achiziţie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente. cu diferenţe de preţ favorabile de 10% constatate la inventarierea anuală.Rabat (2% x 10.648 lei .000 lei 720 lei 15 .152 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 12.000 lei.352 lei = Total factură 12.800 lei)___________________________________2.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5411 Acreditive în lei 12.500 lei: % 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 46.168 lei 858. s-au consumat materiale de 10. TVA 24%.000 lei. x 50 lei = 37. ştiind că la începutul perioadei unitatea deţinea materiale în valoare de 20.2.000 lei. a efectuat aprovizionări de 35. d) lipsurile nesoluţionate sunt de 5.480 lei avans = 10.

în legătură cu echipamentul de lucru ce se achiziţionează de la terţi.600 lei 27.c) Anularea soldului iniţial: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile Şi constatarea stocului final: 20. în baza tabelelor întocmite în acest sens.200 lei = 13.600 lei d) Repartizarea cheltuielilor de transport: 4.000 lei x 10% = 500 lei: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4.000 lei x 30% = 1.200 lei b) Cheltuielile de transport facturate de o firmă specializată: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 4.000 lei: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 223.000 lei = 55.000 lei 960 lei c) Predarea către salariaţi a 30% din lotul de bunuri cumpărate anterior: 30% x 184.200 lei 180. şi anume: 15 . TVA 24%. fiind facturate de o unitate specializată.200 lei = 27. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Achiziţia a 300 halate x 600 lei = 180.248 lei: 4282 = Alte creanţe în legătură cu personalul 4427 TVA colectată 13. c) predarea către salariaţi.200 lei.000 lei 45.000 lei -500 lei 859.000 lei.200 lei 860.200 lei 27.000 lei: 302 Materiale consumabile = 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 20.000 lei stoc iniţial + 35.000 lei 43.000 lei consum = 45.000 lei d) Lipsurile nesoluţionate cu diferenţe de preţ favorabile: 5. salariaţii suportând 50% din cost: 50% x 55. salariaţii suportă 50% din cost. d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat în exploatare.248 lei 55.000 lei achiziţii . a 30% din lotul de bunuri cumpărate anterior.10. se efectuează şi se înregistrează operaţiile economice care privesc: a) cumpărarea a 300 halate la preţul unitar de 600 lei. în cadrul unui agent economic cu activitate de producţie se realizează şi se înregistrează mai multe operaţii economice.200 lei: 6024 = Cheltuieli privind piesele de schimb 3024 Piese de schimb 1.960 lei 4. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.600 lei: % = 3024 Piese de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi TVA: 24% x 55.500 lei 5.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea produselor finite la cost de producţie efectiv: 1. x 50% = 500 buc. fără facturare. x 5 lei/buc.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 861. care se urmăresc la preţul prestabilit de 25 lei/unitate. c) vânzarea a 50% din bunurile obţinute la un preţ negociat care este cu 20% mai mare decât costul efectiv de producţie aferent. g) scăderea din evidenţă a producţiei vândute. x 50 lei/buc.000 unităţi din produsul A.500 lei 348 Diferenţe de preţ la produse 5.5.000 bucăţi din produsul A la costul de producţie unitar de 50 lei.000 lei Preţul de vânzare = 20.000 lei = 20. = 25. e) livrarea integrală.000 lei x 20% = 24.000 buc.000 lei + 20. b) diferenţa de preţ aferentă producţiei înregistrate anterior este favorabilă.000 lei 4427 TVA colectată 4.000 buc.500 lei: 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse e) Diferenţele de preţ aferente produselor vândute: K = Re 348 . = 5.000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse b) Diferenţe de preţ favorabile: 1.000 lei: 345 Produse finite = 711 50.000 lei: 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse c) Vânzarea: 1.2 x Re 345 .000 lei 15 . = 12. f) întocmirea facturii către beneficiarul produselor finite.000 lei .000 buc.000 lei / Rd 345 . de 5 lei/unitate. x 25 lei/buc.000 lei = 0.000 buc.a) obţinerea a 1.5.560 lei 701 Venituri din vânzarea produselor finite 24.: Costul efectiv = 25.000 lei: 345 Produse finite = 711 25. x 25 lei/buc. d) scăderea din evidenţă a producţiei vândute. a producţiei obţinute la un preţ de vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producţie.2 Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite: 0.12.500 lei = 2. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea de produse finite la cost standard: 1.000 lei 4111 Clienţi = % 28.000 lei 345 Produse finite 12. = 50. TVA 24%.560 lei d) Descărcarea gestiunii pentru costul standard de 500 buc.500 lei 348 Diferenţe de preţ la produse = 711 2. în contabilitatea unei unităţi cu profil de producţie se înregistrează operaţiile economice referitoare la: d) obţinerea a 1.25.

300 lei 71.240 lei 1.000 lei b) Cheltuielile de transport decontate dintr-un avans de trezorerie: % = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4426 TVA deductibilă 542 Avansuri de trezorerie 1. c) vânzarea a jumătate din mărfurile achiziţionate.400 lei 1.400 lei 9.000 lei)___________________________________2.facturi de întocmit 71.000 lei % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă 378 Diferenţe de preţ la mărfu = 401 Furnizori 12.000 lei + 15% x 50.800 lei 862.300 lei 57.000 lei 240 lei 15 . cunoscând că preţul negociat este cu 20% mai mare decât preţul standard aferent. e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mărfurilor vândute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare 10. în contabilitatea unui agent economic ce comercializează mărfuri se vor înregistra operaţiile de mai jos.000 lei = 57.400 lei = Total factură 12.facturi de întocmit = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4428 TVA neexigibilă c) La întocmirea facturii: 4111 Clienţi Şi 4428 TVA neexigibilă = 4427 TVA colectată d) Descărcarea gestiunii 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 345 Produse finite 50. în condiţiile utilizării preţului prestabilit: a) recepţionarea mărfurilor cumpărate la preţul facturat de furnizor de 10. Preţul standard aferent este de 9.000 lei 2.400 lei Costul standard = 9. TVA 24%.500 lei 13. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de l .000 lei.000 lei 13.000 lei. şi decontate dintr-un avans de trezorerie. d) descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute.800 lei = 418 Clienţi .000 lei. cu decontare ulterioară. TVA 24%.000 lei + TVA (19% x 10.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse b) Preţul de vânzare = 50.500 lei Livrarea fără factură: 418 Clienţi .

cunoscând că preţul înscris în factură.71 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4428 TVA neexigibilă 472 Venituri înregistrate în avans 8.840. 15 .500 lei Preţul de vânzare = 4.400lei va fi: 6.156 lei 1.000lei 5.400lei x 100 / 124 = 1.000 lei x 50% = 4.9.710 lei 800lei b) Descărcarea gestiunii: % = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 607 Cheltuieli privind mărfurile c) Contabilizarea venitului din dobânzi: 472 Venituri înregistrate în avans = 766 Venituri din dobânzi 800lei 371 Mărfuri 8.600lei .296 lei d) Descărcarea gestiunii pentru costul standard: 9.696 lei 5.000 lei 863. avansul achitat de cumpărător este de 20% din valoarea bunurilor. b) repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile de 10% ca urmare a predării de ambalaje cu titlu gratuit către alte unităţi. c) evidenţierea veniturilor corespunzătoare dobânzii. Se vor reflecta în contabilitate următoarele operaţii economice specifice comercializării mărfurilor cu plata în rate: a) facturarea mărfurilor către cumpărător.4.222 =1. în valoare totală de 20.600lei TVA colectată aferentă avansului = 1.000 lei x 50% = 4.000 lei preţ prestabilit.457 lei 864. 8.1.000 lei 607 Cheltuieli privind mărfurile = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 1. Utilizarea unor ambalaje de către un agent economic ocazionează efectuarea înregistrărilor pentru operaţiile care se prezintă în continuare: a) recepţionarea ambalajelor.387 lei şi adaosul comercial de 611.612 lei 309. dobânda cuvenită vânzătorului este de 800lei.500 lei: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri e) Repartizarea diferenţelor de preţ: K = Rd 378 .500 lei x 20% = 5.000 lei.400 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4.000lei.238.500 lei 6.238. cunoscându-se în plus TVA de 1.651.678 lei 1.500 lei + 4.000 lei = 0.678 lei TVA neexigibilă aferentă diferenţei de 8.c) Costul standard aferent mărfurilor vândute = 9. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Vânzarea mărfurilor cu plata în rate: Avans = 8.000lei 611.156 lei.500 lei x 0. inclusiv TVA.400 lei 1.000 lei / Rd 371 .548. b) scăderea din evidenţă a mărfurilor vândute anterior. cunoscându-se următoarele elemente: preţul cu amănuntul.000 lei x 20% = l.387 lei 5.600lei x 100/l 24 = 209.222 Diferenţe de preţ aferente mărfurilor ieşite = Re 371 .6.2.1.400lei . iar preţul total prestabilit aferent este cu 10% mai mic. este de 4.600 lei avans = 6. exclusiv TVA.548.000lei .

x 120 lei/buc.6 lei 15 .000 lei .289.289.000 lei)_____________________________________960 lei = Total factură 4.000 lei = 3.200 lei 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 1.0 lei 11. a 250 unităţi din semifabricatul B la preţul de vânzare unitar de 200 lei.960 lei 381 Ambalaje 3.040 lei)_________________________________11. este de 120 lei. fapt pentru care se facturează.000 lei 2.200 lei 865.debitori 5. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare 4.040 lei TVA (24% x 47.329.000 lei Şi TVA: 5. TVA fiind de 24%.329.000 lei.000 lei Rabat (2% x 48.000 x 24% = 1.600 lei % = 401 Furnizori 4.6 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 58. d) primirea a 100 bucăţi ambalaje restituite de altă unitate. exclusiv TVA. cunoscând că preţul unitar. în condiţiile utilizării sistemului de restituire directă.9 lei/$. Rezolvare: a) Factura: • = + = Preţ de vânzare: 400 buc.000 $ faţă de un partener extern la cursul de 2.000 lei de către un client. b) încasarea creanţei de l .6 lei 47. cu facturare ulterioară.000 lei x 10% = 2.960 lei Costul standard = 4.000 lei) 960 lei Net comercial 47. având în vedere că a avut loc o creştere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrării bunurilor.040.10% x 4. c) livrarea.000 lei.6 lei Total factură 58.c) reţinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000 lei 20. din care se acordă un rabat de 2% pentru defecte de calitate. 48.600 lei 4426 TVA deductibilă 960 lei 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 400 lei b) Predarea ambalajelor cu titlu gratuit către alte unităţi şi repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile: 20.000 lei c) Ambalajele reţinute pentru nevoile proprii: 381 Ambalaje = 409 Furnizori .000 lei: 6582 Donaţii acordate = % 381 Ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 22. facturate anterior proforma la valoarea unitară de 130.000 lei + TVA (19% x 4. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii referitoare la gestiunea clienţilor: a) facturarea a 400 unităţi din sortimentul de marfă A. e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.

000 lei = 401 Furnizori 130.000$x2.000 lei) = Total factură % = 3021 Materiale auxiliare 4426 TVA deductibilă b) Subscrierea biletului la ordin: 401 Furnizori= 50.8 lei/$.604 lei: 404 Furnizori de imobilizări = % 23.760 lei 49.800 lei (8.000 lei 12.000$x2.debitori e) Acceptarea unui bilet la ordin: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi 70.000 lei 2.500 $ faţă de un partener extern de la care s-a achiziţionat un utilaj.755 lei 145 lei 2.9 lei/$ . iar diferenţa este achitată cu numerar.134 lei (8.b) Cursul de schimb la data livrării a fost de 2.9 lei/$ = 2.000 lei) = Net comercial + TVA (24% x 49.9lei/$) 4111 Clienţi 1. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpărarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.755 lei/$) 765 Venituri din diferenţe de curs valutar c) Livrarea cu factură ulterioară 418 Clienţi .facturi de întocmit = % 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 4428 TVA neexigibilă d) Primirea ambalajelor restituite: 409 Furnizori . TVA 24%.5% x 2. a 500 kg de materie primă din sortul A la preţul unitar de 75 lei. d) recepţionarea. b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituită la operaţia anterioară.8 lei/$) 5124 Conturi la bănci în valută 22.000 lei.000 lei. c) achitarea obligaţiei de 8.666 lei 15 .755 lei/$: încasarea creanţei: 5124 Conturi la bănci în valută = % (1. remiză de 2%.604 lei/$) 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 1.500 $ x 2.000 lei 50.000 lei 49.500 $ x 2.Remiză (2% x 50.000 lei 11.760 lei 403 Efecte de plătit c) Cursul de schimb la plată = 2.000 lei 1.900 lei 866.8 lei/$ x 7% = 2. iar la momentul plăţii a înregistrat o scădere cu 7%. avându-se în vedere că în luna anterioară s-a acordat furnizorului un avans de 10%.8 lei/$ .760 lei 60. TVA 24%.760 lei 60.000 lei 11. cunoscând că la efectuarea importului cursul de schimb a fost de 2. Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare .760 lei 401 Furnizori 60. fără factură.000 lei 62.2. e) soluţionarea obligaţiei comerciale de 30.

500 lei 9.000 acţiuni x 3 lei/acţiune) = 2. La data bilanţului.1 lei/obligaţiune şi o valoare nominală de 4 lei/obligaţiune. 874. adică 3.60 = 3.000 obligaţiuni) .000 obligaţiuni cu un preţ de rambursare de 4.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. în cursul anului N+1 se plăteşte colaboratorului extern suma de 40.000 de obligaţiuni decid să convertească titlurile lor în acţiuni ale societăţii ABC. mărfurile sunt evaluate la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă. cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamă 2.200 lei. 878.419 lei 581 lei 27.000 lei ca rezultat al deciziei din instanţă.090 lei Valoarea realizabilă netă = 3.500 lei.000 lei 870. La dorinţa purtătorului.000 lei e) Avans: 30. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.500 lei 37. Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimează o cheltuială probabilă privind activitatea de exploatare de 60.000 lei x 10% = 3.000 lei La închiderea exerciţiului financiar. cheltuieli de manipulare 10 lei. l lei/obligaţiune x 2. Cum este afectat contul de profit şi pierdere în anul N+1? Rezolvare: în exerciţiul N+1 se plăteşte colaboratorului extern suma de 40. Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni? Rezolvare: Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni = Valoarea obligaţiunilor convertite (4. taxe vamale 250 lei.000 lei: 658 Alte cheltuieli din exploatare = 5121 Conturi la bănci în lei 40. Dispuneţi de următoarele date: o societate a achiziţionat mărfuri din import.Valoarea nominală a acţiunilor emise (2. paritatea de conversie fiind: o acţiune cu valoare nominală de 3 lei pentru o obligaţiune. prime de asigurare 90 lei.000 lei 2. obligaţiunile pot să fie convertite în acţiuni. diferenţe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10 lei. reducere comercială primită 60 lei.500 lei: % = 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă 408 Furnizori facturi nesosite 46.debitori 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 30. întreprinderea estimează că mărfurile vor putea fi vândute la preţul de 3.400 .costuri estimate de vânzare 400 lei.000 lei. Ce valoare au mărfurile la închiderea exerciţiului financiar? Rezolvare: Costul de achiziţie al mărfurilor = 2.400 = 3.d) Achiziţia fără factură: 500 kg x 75 lei/kg = 37. Purtătorii a 2.000 15 .500 + 250 + 300 + 10 + 90 .000 Iar provizionul rămas fără obiect este anulat: 1511 Provizioane = 7812 Venituri 60.000 lei: 401 Furnizori = % 409 Furnizori . cheltuieli de transport pe parcurs intern 300 lei.400 lei .

preţ de cumpărare 4.21. Conform OMFP nr. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere? Rezolvare: Creanţe: 1.048 lei Valoarea produselor finite vândute.000 lei.200 = 21.000 $.400 lei. 883.200 lei Adaos comercial = 25. societatea practică un adaos de 20%. valoare contabilă 2.000 lei 885. 3. furnizori 2. disponibilităţi în valută 100 $. producţie curentă 20. care este mărimea cifrei de afaceri şi a veniturilor din exploatare? Rezolvare: Cifra de afaceri = 8. producţie obţinută la cost de producţie 40. producţie imobilizată 20.000 $.000 = 1. valoare contabilă 260 lei.000 (redevenţe) = 22. Dispuneţi de următoarele date: vânzări de mărfuri 8.000 lei .000 $.200 x 20/120 = 4. mărfuri 1.200 lei. exclusiv TVA = 31.600 lei Disponibilităţi: 100 $ x 2.8 lei/$ = 5.000 lei.000 lei + Alte venituri din exploatare________________________________10.nu se actualizează 889. stoc iniţial de produse finite 1.000 lei. venituri din ajustări privind deprecierea creanţelor clienţi 3.8 lei/$ = 280 lei Utilaje: 11. Dispuneţi de următoarele date din bilanţ: imobilizări 6.000 lei. vânzări de produse finite 31.248 lei. vânzări de produse finite 10.200 lei.200 lei Costul de producţie al produselor finite vândute = 25.600 lei.8 lei.000 lei Venituri din exploatare = Cifra de afaceri 22.000 lei. 887.000 . alte rezerve 1.000 lei SF scriptic: 2.8 lei/$ = 2.000 lei. disponibil la bancă 400 lei. stoc final de produse finite 12. valoare contabilă 5. Care este mărimea activului net contabil? Rezolvare: 15 . O întreprindere prezintă următoarele informaţii privind stocul de produse finite: stoc iniţial 2.000 lei Stoc faptic: 900 lei Se înregistrează un minus de 100 lei. O societate are la data bilanţului creanţe în valută de 1.000 (vânzări de mărfuri) + 10. datorii în valută 2. utilaje din import 11.pentru litigii din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Rezultatul exerciţiului N+1 este majorat cu 20.248 x 24/124 = 6.400 lei.248 – 6.055/2009.800 lei Datorii: 2.000 lei + Venituri din producţia imobilizată 20. venituri din redevenţe.000 lei. alte venituri din exploatare 10. costul mărfurilor vândute 6.000 lei.000 lei.4. capital subscris vărsat 3.000 lei.000 lei + Variaţia stocurilor de produse finite (Sf . subvenţii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei. stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.200 . locaţii de gestiune şi chirii 4. clienţi creditori 600 lei.000 + 20.000 lei.000 lei.000 (vânzări de produse finite) + 4.000 lei = 63. Ce valoare prezintă în bilanţ stocul de produse finite? Rezolvare: TVA = 31.000 lei.800 lei.900 lei.000 $ x 2.Si) 11.000 $ x 2. inclusiv TVA 24%.000 lei. La închiderea exerciţiului.048 = 25. Valoarea produselor finite în bilanţ este de 900 lei. cursul dolarului a fost l $ = 2.

durata 5 ani.524 485.851 u. Rezolvare: Costul de achiziţie = 20. O societate achiziţionează materii prime pe baza facturii: preţ de cumpărare 500 u. 10 u. 15 .600 lei sau ANC = Cpr = 3. TVA 24 %.m.000 lei.200 = 4.Remiză = l % x 490 Valoare netă comercială Scont de decontare = l % x 485. Se ştie că: preţul de import (valoarea în vamă) este de 20.m.600 = 4. Indicaţi mărimea costului de achiziţie şi a taxelor datorate în vamă.Rabat = 2% x 500 .000 lei.2. comisionul vamal 1%..m. Care vor fi efectele în situaţiile financiare dacă scontul se va contabiliza la plata facturii? Rezolvare: Preţ de achiziţie .m.m.000 lei Valoarea justă = 18.ANC = Active .800 lei. 4. Societatea X a achiziţionat un utilaj în exerciţiul N-2 la preţul de 25.400 + 1.1 u. TVA 24%.1 500 u. 4.m.000 lei Comisionul vamal = 200 lei TVA achitată în vamă = 24% x 22. taxa vamală 10%. amortizabil linear.400 +1. rabat 2%.200 = 5.9 u.000 + 20. Societatea X achiziţionează o sondă de extracţie din import.000 lei Amortizarea cumulată după trei ani de funcţionare = 15. 480.800 = 24. iar cheltuielile estimate cu demontarea.000 lei Plus de valoare = 8.000 x 10% + 20.înregistrarea plusului de valoare: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 8.000 893.600 lei 890. remiză 1%.249 u.000/5 = 5. scont de decontare 1%.000 = 2131 Echipamente tehnologice 15. 485.m.000 lei Taxa vamală = 2.000 lei .la data achiziţiei se înregistrează: % 301 = 401 Furnizori 601.000 x 1% + 1.000 lei. Rezolvare: Amortizarea anuală = 25.Datorii = 6.000 lei Valoarea netă contabilă = 10.328 lei 891. în exerciţiul N (după 3 ani de funcţionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justă de 18. Precizaţi efectele generate în exerciţiul N privind plusul de valoare rezultat în condiţiile aplicării metodei de reevaluare prin creşterea valorii contabile nete. l Valoare netă financiară .anularea amortizării cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor şi utilajelor . mutarea sondei şi refacerea amplasamentului la terminarea extracţiei sunt de 1.200 + 400 .800 .

000 lei cost standard. care afectează negativ rezultatul 896.(600 + 80) = 274 lei.000 = 100.851 Venituri din sconturi acordate 5121 596.reluarea subvenţiei pentru investiţii la venituri proporţional cu amortizarea: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 1.vânzarea utilajului se înregistrează astfel: 461 Debitori diverşi = 7583 Venituri din cedarea activelor % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipamente tehnologice 800 3. după care s-a vândut unui client la preţul de 800 lei.524 767 4. diferenţe de preţ nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 .400 încasarea subvenţiei pentru investiţii: .200 .000 lei. intrări de produse finite în cursul lunii 600.000 lei.000 = 106.500 445 Subvenţii 1.000 + 80. ieşiri de produse finite 900. Dispuneţi de următoarele date privind produsele finite la o societate comercială: stoc la începutul lunii 400.000 + 600.amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli cu amortizarea = 2813 Amortizarea echipamentelor .000 2.000 .000) /(400. Precizaţi influenţa asupra situaţiilor financiare determinată de diferenţele de preţ.000 lei în negru SF 345 = 400.500 3.nefavorabil RC 348 = RC 345 x K = 900.000 + 6. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget pentru achiziţionarea unui utilaj în sumă de 3.000) x 100 = 6% .424 % 601. Rezolvare: K 348 = (SI 348 + RD 348) / (SI 345 + RD 345) = (-20.000 + 600.000 lei SF 348 = -20. Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere? Rezolvare: 401 Furnizori = - contabilizarea subvenţiei de primit: 445 Subvenţii 5121 Conturi la bănci în lei = = 475 Subvenţii pentru investiţii 1.achiziţia utilajului: 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizări .400 600 300 .000 lei cost standard.000 lei cost standard.subvenţia pentru investiţii este reluată la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 16 . diferenţe de preţ favorabile la produsele în stoc 20.000 lei Variaţia stocurilor (sold debitor) = (900 + 54) .673 Conturi la bănci în lei 895.contabilizarea scontului la data decontării: 116.000 lei.000 x 6% = 54.000 lei în bilanţ stocurile de produse finite sunt prezentate la valoarea de 100.000 = 6.000 2.900.000 + 80.Materii prime 4426 TVA deductibilă .54. Utilajul achiziţionat a fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.400 lei.

N 100 kg a 17 lei.000 lei.N 150 kg.200 300 800 600 +500 1.000 lei ___________________________200 kg x 15 lei = 3.000 lei.4. cont 169 = 1.000 .45.000 = 23.000 lei. Care este valoarea postului bilanţier „Produse finite şi mărfuri"? Rezolvare: Produse finite = SFD ct. cont 105 = 6. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.000 lei.000 lei ___________________________300 kg x 15 lei = 4.01.400 1.000 . cont 348 (SC) = 8.000 lei. intrări pe data de 10. cont 4428 = 39. ieşiri pe data de 15.500 lei Total 6.000 lei 16 .000 lei Mărfuri = 234.N 300 kg a 15 lei şi pe 20. cont 394 = 2.N 400 kg şi pe 25. Dispuneţi de următoarele informaţii privind materia primă X: stoc iniţial 200 kg a 10 lei.000-2.000 .000 lei 899.000 . Calculaţi suma capitalului propriu.000 lei.01.000 lei.12. conturile prezintă următoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei 898.000 lei. cont 331 = 1. mărfuri şi asociate lor ale societăţii X prezintă următoarele solduri: cont 345 = 100.500 300 0 3.000 = 236.000 lei Total 5.Intrări: 200 kg x 10 lei = 2.01.5.000 600 0 897. cont 121 (SC) = 5.000 lei.000 lei.000 lei.Impactul asupra bilanţului este următorul: Active Echipamente tehnologice Datorii Venituri înregistrate în avans Impactul asupra contului de profit şi pierdere: Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subvenţii pentru investiţii Venituri din activele cedate Cheltuieli cu activele cedate Rezultat 2.000 lei Produse finite şi mărfuri = 90. cont 397 = 4.000 lei.000 lei. 394 = 100.000 = 90.000 lei.000 . cont 371 = 234.200 -1.01. cont 129 = 5. 345 .N.SFC ct.500 lei .SFC ct.000 + 6.000 lei.39.4.000 + 146.000 + 5.000 = 146. cont 378 (SC) = 45. cont 161 = 8.12. 348 . Rezolvare: Total capital propriu = 21. cont 117 (SD) = 4. conturile de stocuri de produse.Ieşiri: 400 kg: 200 kg x 10 lei = 2.N. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO şi LIFO? Rezolvare: FIFO: .000 -8.000 lei. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31. cont 151 = 2.

700 lei. materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei. amortizarea calculată 1.Ieşiri: 400 kg: 300 kg x 15 lei = 4.700 lei Ieşiri:150 kg: 100 kg x 17 lei = 1..înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 110 Impactul asupra contului de profit şi pierdere: 16 .000 lei.500 lei Total 6. Dispuneţi de următoarele date: valoarea contabilă a unei instalaţii 2.500 lei Intrări: 100 kg x 17 lei = l .înregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 290 2131 Echipamente tehnologice 2.000 lei Total 5.Intrări: 100 kg x 17 lei = l .200 lei Sold final 50 kg x 10 lei = 500 lei 900.Intrări: 200 kg x 10 lei = 2.700 lei .scoaterea din gestiune a instalaţiei: % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate . Care vor fi efectele în situaţiile financiare generate de scoaterea din evidenţă a instalaţiei? Rezolvare: .500 lei .500 lei ______________________________50 kg x 17 lei = 850 lei Total 2.000 1.350 lei Stoc final 50 kg x 17 lei = 850 lei LIFO: .500 lei ___________________________100 kg x 10 lei =1.000 lei ___________________________300 kg x 15 lei = 4.Ieşiri: 150 kg: 100 kg x 15 lei = 1.700 lei _________________________50 kg x 10 lei = 500 lei Total 2. cheltuieli de dezmembrare (materiale consumabile) 110 lei.700 300 .

furnizori debitori 15. cont 722 = 2. Precizaţi mărimea activelor circulante.000 + 5.500 lei 902. cont 711 = 500 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 Furnizori B Efecte de primit 903.000 lei.000 + 2. produse finite 150.1. societatea A andosează cambia acceptată de clientul C. din care plătit 100 lei. şi vinde societăţii C produse finite de aceeaşi valoare decontabile cu un efect de comerţ (cambie).000 lei.09. clienţi creditori 2. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 5. scade rezultatul cu 120 lei.000 lei 904. conturi la bănci 60.000 + 80.000 lei.000 lei.000 . TVA de recuperat 5. prime privind rambursarea obligaţiunilor 1. furnizori debitori pentru stocuri 10. cont 707 = 400 lei. Rezolvare: Active circulante = 100. diferenţe de preţ (sold debitor) la produse finite 20.000 lei. credite bancare 3.000 lei.000 + 10.000 = 395.000 + 60. din care dividende încasate 400 lei. acţiuni proprii 15.000 lei. (Venitul din dobândă nu provine din contracte de leasing. Societatea A cumpără materii prime de la societatea B în sumă de 100. titluri de participare deţinute pe termen lung 45. cont 708 = 100 lei. ajustări pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 + 150.600 lei. cont 766 = 300 lei.000 lei. Dispuneţi de următoarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul pe profit calculat şi înregistrat la 30. efecte de plată 1.000 lei.Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 300 110 290 -120 în bilanţ: scade valoarea activelor imobilizate cu 300 lei. La sfârşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societăţii X sunt următoarele: cont 701 = 8.000 lei. clienţi 80. veniturile aferente exerciţiului N 8. clienţi creditori 25.000 lei 905.000 + 3. Rezolvare: CA = 8.N 200 lei.000 lei.000 = 10.000 lei. precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit şi pierdere? 16 .000 lei.000 + 5.000 lei.000 lei. Dispuneţi de următoarele date bilanţiere: capital social 100. Cum se reflectă în contabilitatea societăţii A decontarea cu societăţile B şi C? Rezolvare: Societatea A înregistrează: 401.000 + 400 + 100 = 8.000 lei. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei.000 .000 lei.000 + 20. Dispuneţi de următoarele informaţii bilanţiere: stocuri de materii prime 100. cheltuielile aferente exerciţiului N 5. 901.B = 413 124. Cota impozitului pe profit este de 16%.) Indicaţi mărimea cifrei de afaceri. Pentru decontarea cu furnizorul B. Care este suma datoriilor? Rezolvare: Datorii = 1.000 lei. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N. TVA 24%.000 lei. cresc materialele consumabile cu 180 lei. cont 758 = 90 lei.30.

Din balanţa de verificare a conturilor încheiată la 31. cont 425 = 3. cont 5187 = 4.N rezultă următoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111= 20. Cum se reflectă reevaluarea utilajului? Rezolvare: Amortizarea pentru anul N = 4. cont 491 = 2.5.000 .000 lei. Dispuneţi de următoarele date bilanţiere: cont 1012 = 50. comisionul vamal l %.000 lei. TVA 24%. Care este mărimea capitalului propriu şi a capitalului permanent? 16 .500 x 16% = 400 lei la sfârşitul exerciţiului N Cheltuiala cu impozitul pe profit înregistrată = 200 lei Impozit pe profit de plătit = 300 lei 906.000 + 16.200 lei Valoarea netă contabilă la sfârşitul anului N = 4. Cheltuielile interne de transportmanipulare sunt de 800 lei.500 lei Impozit pe profit = 2.înregistrarea plusului de valoare: 2131 Echipamente tehnologice = 1058 Rezerve din reevaluare 200 908.000 + 4.000 + 4.7 lei/$.000 lei 909. taxa vamală 10%.Rezolvare: Rezultat fiscal = 8. cont 161 = 4. Valoarea justă este de 3. cont 169 = 1.000 lei. cont 151 = 19.000 + 3.000 lei.797 lei 907.2. cont 519 = 6.000 = 45. Peste un an are loc reevaluarea utilajului. cont 413 = 16.000 lei.600 + 200 + 300 .000 lei.000 .000 lei.000 lei.000 lei.5).000 lei. cont 121 (SC) = 8.12.000 lei.200 . cont 418 = 4. Determinaţi mărimea creanţelor întreprinderii. durata de funcţionare 5 ani. cont 129 = 7.700 + 270 + 27 + 800 = 3.000 -1.000 lei Plus de valoare = 200 lei înregistrarea reevaluării: . Se dau următoarele date privind un utilaj: valoarea contabilă la achiziţionare (sfârşitul lunii decembrie N-l) 4.000 lei.000 lei. Rezolvare: Creanţe = 20. cont 106 = 10.000 lei.000 lei.000 lei.anularea amortizării cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor = 2131 Echipamente tehnologice 1. Rezolvare: Costul de achiziţie al utilajului = 2.400 = 2.800 lei Valoarea justă = 3. amortizarea se calculează degresiv (coeficient de amortizare degresivă 1.000 $ la cursul de schimb de 2. TVA 24%. cont 419 = 7. Societatea X achiziţionează un utilaj din import ştiind că preţul de import stabilit la frontiera română este de 1.000 x 30% = 1.200 = 2. Calculaţi costul de achiziţie al utilajului din import.000 lei.

000 lei (valoarea netă comercială). Care este mărimea rezultatului contabil? Rezolvare: Societatea înregistrează următoarele venituri: 16 . Intre cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.284. ea vinde 30% din ele la preţul de 38.000 Valoare netă financiară .8 90.900 lei.000 980 97. reducerea comercială înscrisă pe factură fiind de 10%.000 98.contabilizarea scontului la data decontării: 401 Furnizori = 767 Venituri din sconturi acordate 980 401 Furnizori 121. cont 4111 = 500 lei.020 Cu ocazia achiziţiei stocurile cresc cu 98.000 = 7.la data achiziţiei se înregistrează: % = 301 Materii prime 308 Diferenţe de preţ la materii prime 4426 TVA deductibilă . Factura primită de la un furnizor cuprinde următoarele date: materii prime la preţ de vânzare 100.000 + 8. Indicaţi efectele în situaţiile financiare dacă se utilizează preţul standard de 90. Dispuneţi de următoarele informaţii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10. Rezolvare: Active imobilizate = 10.000 23.1.000 . dobânzi 400 lei. cont 461 = 100 lei.000 = 83.000 + 10. cont 281 = 3.000 .700 912. Rezolvare: Preţ de achiziţie .000 lei ca preţ de evidenţă şi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii.3.000 lei.000 Active circulante = 4. Precizaţi care este mărimea activelor imobilizate si a activelor circulante. cont 391 = 200 lei.000 lei Capital permanent = 61.000 .000 . iar datoria faţă de furnizori creşte cu 121.8 100.000 lei.7. salarii plătite 32.000 2. Dispuneţi de următoarele date în cursul exerciţiului N: o întreprindere obţine în cursul anului produse finite la costul de producţie de 30.000 + 19.Rabat 2% x 100. cont 419 = 600 lei. amortizare 1.000 lei.000 Valoare netă comercială Scont de decontare: 1% x 98. salarii datorate 35. cont 301 = 4.000 lei.000 = 61.200 + 300 + 500 + 100 = 4.8 lei.000 lei. rabat 2%.Rezolvare: Capitaluri proprii = 50.000 + 4. cont 409 = 300 lei. 911.284. Scontul de care beneficiază cumpărătorul conduce la recunoaşterea unui venit financiar.000 lei.600 lei.000 lei. cont 462 = 150 lei. TVA 24%.284.000 8.000 lei. scont de decontare l %.000 lei 910.

500 acţiuni x 3.3 u.m.1.000 obligaţiuni x 10 u. Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie: 1.. B = 9.m. 3. cheltuieli cu amortizarea 2.6 = 631.300 lei.000 lei. scăderea conturilor de creanţe clienţi 1.000 lei. scăderea stocurilor de mărfuri 300 lei.000 lei. Rezolvare: Pentru acţiunile A ajustarea de valoare necesară = 4. C = 3.000 lei.900 .m.010 lei.m. TVA 24%.000 = 10.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.000 lei. Rezolvare: FNT din activităţile de exploatare = 10.000 .m.000 acţiuni x 1.000 lei.300 + 200 .2 u.m.m.000 lei. Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2. variaţia stocurilor a crescut cu 100. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei. rabat 2%. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1. O societate comercială cu amănuntul achiziţionează mărfuri pe baza facturii.m. Pentru acţiunile C nu este necesară o ajustare de valoare.l) = 400 u. venituri din provizioane 500 lei.2-l.000 lei. scont de decontare 1%.500 + 300 + 1.000 Venituri din vânzarea produselor finite = 38.000 + 2. plătindu-se băncii comerciale un comision de 10.000 21.500 lei.904 lei 914. impozit pe profit plătit 1.1 u.000 acţiuni x 3 u. societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de 400. creşterea stocurilor de materii prime 1. Societatea ţine evidenţa mărfurilor la preţ cu amănuntul (inclusiv TVA).300 -1.000 .600 40. Precizaţi înregistrările contabile în situaţiile în care ajustarea deja existentă este de 150 u.m.500 lei 151.500 .000 35.m.Variaţia stocurilor = 30. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activităţile de exploatare ale unei societăţi în condiţiile următoare: rezultatul contabil înaintea impozitării 10.30% x 30. 915. încasarea produselor s-a făcut cu un efect de comerţ.000 x(l. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societăţi se prezintă după cum urmează: Acţiuni A: Achiziţie pe 16 decembrie: 4. costul lor de producţie fiind de 300.000 lei.900 35.. care este preţul cu amănuntul (inclusiv TVA) al mărfurilor achiziţionate? Rezolvare: Costul de achiziţie = 400 . iar rezultatul brut a crescut cu 470.. Se suplimentează ajustarea pentru acţiuni cu 250 u.010 Şi următoarele cheltuieli: Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu dobânzile Cheltuieli cu amortizarea Total Societatea înregistrează un profit de 16.1 u. 913. respectiv de 250 u.010 Total 56. Achiziţie pe 23 decembrie: 1. venituri din plasamente 300 lei. în condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%. în exerciţiul N.10% x 38. Preţul de cumpărare 400 lei.000 400 1.2% x 400 = 392 lei Preţul de vânzare cu amănuntul = 392 + 392 x 30% +24% x 509.000 lei. cheltuielile cu comisioanele au crescut cu 10.000 16 .m.2 u. Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumă? Rezolvare: Cifra de afaceri a crescut cu 380.

000 lei. în ianuarie.500 lei. .9. la întocmirea facturii. fără factură.3) = 700 u.500 lei. cost de producţie 4. în decembrie. TVA 24%. = 450 u.m.iar vânzătorul înregistrează: 411 Clienţi = % 418 Clienţi -facturi de întocmit 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 4427 TVA colectată 360 1.m. la preţul de 5. valoarea este de 4.m.860 100 24 = 4428 TVA neexigibilă 360 4428 TVA neexigibilă = 153. în ianuarie. în luna decembrie. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacă.m.600 lei. TVA 24%.800 lei. valoarea este de 1. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacă. Se cumpără.984 1.6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante = 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 250 Pentru obligaţiuni ajustarea necesară = 1. 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante = 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 450 152. TVA 24%? Rezolvare: . Se suplimentează ajustarea pentru obligaţiuni cu 700 u.860 100 24 = 401 Furnizori 1.la primirea facturii cumpărătorul înregistrează: % 408 Furnizori -facturi nesosite 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă . TVA 24%? Rezolvare: La primirea facturii cumpărătorul înregistrează: .984 1.stornarea înregistrării efectuate la achiziţie: 16 .000 x (10 . materii prime fără factură în valoare de 1. la sosirea facturii. Se vând produse finite.250 u.

117.000 . Calculaţi valoarea acestui preţ. Din casare rezultă materiale în valoare de 7. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.800 1.000 411 Clienţi = 16 . Societatea practică un adaos comercial de 20% şi vinde toate mărfurile din depozit la preţ de vânzare cu amănuntul. Cum afectează situaţiile financiare casarea utilajului? Rezolvare: .200 5.588 + 20% x 931.şi înregistrarea facturii: % 5.307664 lei 155.stornarea înregistrării efectuate la vânzare: 418 Clienţi facturi de întocmit = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4428 TVA neexigibilă 6.330.000 1.200 5000 1.000 lei.588 + 19% x 1. Utilajul are o durată normală de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folosită este cea lineară.200 .000 lei. remiză 2%.000 .152 TVA colectată 154.000 6.000 lei.2% x 970 -2% x 950. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.3% x 1.952 4.152 .scoaterea din gestiune a instalaţiei: % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipamente tehnologice 20.şi înregistrarea facturii: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă Iar vânzătorul înregistrează: = 408 Furnizori facturi nesosite 6. Se cumpără mărfuri în sumă de l . Rezolvare: Costul de achiziţie al mărfurilor = 1.952 701 4. risturn 2%.800 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 1.6 = 931.000 14. rabat 3%.9056 = 1.200 = 401 Furnizori 5.588 lei Preţ de vânzare cu amănuntul = 931.000 lei este casat în exerciţiul N+6. scont 4%.% 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă .

Un echipament tehnic este cumpărat la începutul anului N-2 pentru 16.000 lei Se constată o depreciere de 1.000 lei Valoarea recuperabilă = 9.000 Conturi la bănci în valută 765 2.000 2. 156.6.000 = 10.000/8 = 2.000 7. 157.achiziţia mărfurilor de la furnizorul extern: 371 = Mărfuri . valoarea recuperabilă este de 9.000 -1.000 .000 lei 16 . stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani.4 lei/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? Rezolvare: .000 lei (plata către furnizorul extern).6 lei/dolar.000 Fluxul din activităţile din exploatare scade cu 24. în momentul plăţii cursul fiind de 2. în anul N+l.000 lei..000 5124 24. La sfârşitul anului N.000 Venituri din diferenţe de curs valutar 401 Furnizori 26. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+l? Rezolvare: Amortizarea în anul N-2 = 16.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2.000 în bilanţ: scade valoarea activelor imobilizate cu 6.plata datoriei faţă de furnizorul extern: 401 Furnizori = % 26.000 .înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 2.000 Impactul asupra contului de profit şi pierdere: Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 6.înregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 7. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10.000 lei. cresc materialele consumabile cu 5.000 lei. scade rezultatul cu 1.000 lei.000 lei La sfârşitul anului N valoarea netă contabilă = 16. se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani.000 lei.

000 lei. lucrarea începând în martie anul N si finalizându-se în octombrie N+l.în anul N+l societatea înregistrează o amortizare de 9.222 lei 17 . Cost de achiziţie = 30.000 lei şi contabilizează imobilizări în curs de execuţie la costul de 12.500 lei 160. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2007? Rezolvare: în anul 2007 societatea înregistrează achiziţia astfel: % = 231 Imobilizări în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori 248.33% = 2. Receptionarea şi punerea în funcţiune au loc la începutul anului 2008. transport inclus în factură 1.67% Cota de amortizare degresivă = 16. care vor fi efectele în situaţiile financiare? Rezolvare: Cota de amortizare lineară = 100/6 = 16.200 u.2 = 25.000 lei. înregistrând un venit din producţia de imobilizări de 18.000 lei.67% x 2 = 33.000 u.200 u. 40% sunt aferente anului N. Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 37.000 lei.m.000 lei.000 lei.000/1.33% Amortizarea în anul 2006 = 10.000 + 1.000 lei amortizabil degresiv în 6 ani (coeficient de amortizare degresivă = 2) este evaluat la sfârşitul anului 2008 (după 3 ani de utilizare) la valoarea justă de 6. Rezolvare: Costul de achiziţie = 15. 159. Un echipament tehnic achiziţionat în anul 2006 la valoarea de 10.m. (suma include TVA).000 lei si recepţia clădirii la costul de 30.667 x 33. Din totalul de cheltuieli în sumă de 30. Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 248. Rezultatul anului N nu este afectat (venitul din producţia de imobilizări compensează cheltuielile după natură). Rezolvare: TVA = 24%/124% x 37.500 = 15. Determinaţi valoarea costului de achiziţie.000 lei. Cost de achiziţie + 20% x Cost de achiziţie = 30.33% = 3. cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. inclusiv TVA. Se construieşte o clădire în regie proprie. Care vor fi modificările în situaţiile financiare ale celor doi ani? Rezolvare: în anul N societatea înregistrează cheltuielile după natură în sumă de 12.000/3 = 3. remiză 500 lei.000 lei.000 .200 = 7. în anul N+l societatea înregistrează cheltuieli după natură în sumă de 18. Dacă se aplică metoda reevaluării valorii brute.000 lei.000 200.000 48. Se cumpără materii prime în valoare de 15. 162.000 lei 158.m.000 x 33.000 161.m.333 lei Amortizarea în anul 2007 = 6. Nici rezultatul anului N+l nu este afectat.000 u.

000 x 2.482 lei Amortizarea cumulată = 7.000 .m.. mijloacelor de transport.000 u. valoarea vânzărilor 28.025 = 14.m.000 u. şi cont 371 = 30.7.ajustarea de valoare pentru materii prime este anulată: 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime = 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 8.m. Care sunt efectele în situaţiile financiare ale anului N+l? Rezolvare: .000 u.Ieşiri = Stoc final Intrări = Stoc final .250 lei Rezerva din reevaluare = 3.000 u.m.000 u.213 Amortizarea instalaţiilor.000 = 23.000 lei.025 Valoarea brută după reevaluare = 10.000 u.3..963 = 2.m.037 = 2.000 u.33% = 1.963 lei Coeficient de reevaluare = 6. iar cele de inventar: cont 301 = 21.250 lei Amortizarea cumulată după reevaluare = 7. La 31 decembrie N+l valorile contabile sunt: cont 301 =21.2 = 24.000 + 24.suplimentarea amortizării cumulate: 105 Rezerve din reevaluare 2813 7. La 31 decembrie N se cunosc următoarele valori contabile: cont 301 = 20. Stoc iniţial + Intrări .445 x 33.. Ştiind că societatea practică la vânzare un adaos de 20%. exclusiv TVA.000 .suplimentarea valorii brute: 2131 = Echipamente tehnologice (maşini.m.037 lei Valoarea netă contabilă = 10.037 lei.şi se constituie o ajustare de valoare pentru mărfuri: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările = 397 5. cont 371 = 30.m.m.000/2.m.800 u.m.Stoc iniţial + Ieşiri Producţia lunii curente = 2. rezultând o rezervă din reevaluare în capitalurile proprii de 3.000 .Amortizarea în anul 2008 = 4.250 în bilanţ echipamentul este prezentat la valoarea justă de 6.000 u. O societate de producţie prezintă următoarea situaţie a stocurilor: produse finite disponibile în depozit la începutul lunii 3. 164.025 = 20. determinaţi producţia lunii curente..m. Rezolvare: Valoarea ieşirilor de produse finite la cost de producţie = 28.000 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 17 .000 u.m.000 u. animalelor şi plantaţiilor = 105 Rezerve din reevaluare 10.037 x 2.800/1.000 u.037 lei . şi cont 371 = 35. utilaje şi instalaţii de lucru) . cont 391 = 8. stoc final 2. 163.

In anul 2007 se vând produse finite unui client pentru suma de 62.m.000 u. (exclusiv TVA). riscul de neîncasare a creanţei este de 40%. în anul 2010 ajustarea de valoare este diminuată la 30% x 50.000 u.500 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate .m. de 500 u..vânzarea mărfurilor generează următoarele înregistrări: 4111 = 707 Clienţi Venituri din vânzarea mărfurilor . Care sunt modificările situaţiilor financiare în cei doi ani? Rezolvare: în anul 2009 se constituie o ajustare de valoare pentru creanţa clienţi de 40% x 50.vânzarea investiţiilor pe termen scurt generează următoarele înregis trări: 5121 Conturi la bănci în lei = % 4.. şi ajustarea existentă. 166.000 = 20.000 508 2.000 u. adică cu 5. Care va fi incidenţa acestor operaţii în contul de profit si pierdere? Rezolvare: . Valoarea creanţei clienţi în bilanţ.000 = 15.m.anularea ajustării de valoare rămase fără obiect: 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor = 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 1.000 u. inclusiv TVA.000 11.000 u.000 u. la sfârşitul anului 2010.000 u.000 . în bilanţ creanţa clienţi este prezentată la valoarea de 42. şi titluri (investiţii pe termen scurt) la valoarea de 4.000 u.pentru deprecierea activelor circulante 165..m.şi descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: 607 Cheltuieli cu mărfurile = 371 Mărfuri 9.anularea ajustării de valoare rămase fără obiect: 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate = 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 500 17 . La sfârşitul anului.m. Se vând mărfuri având un cost de achiziţie de 9.m.000 u.000 .m. ajustare pentru depreciere existentă l . iar în 2010 probabilitatea de încasare a acesteia devine de 30%.500 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 7642 1.. TVA va putea fi recuperată în cazul falimentului clientului.m. la preţul de 11.m.500 u. este de 47.m.m. costul lor de achiziţie fiind de 2.m.000 u.

în al doilea an dobânda = 8% x 4.655 = 372 u.. 3.m.m.250 u. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.m.4 u.m. Rezolvare: Sunt active imobilizate: împrumuturile acordate pe termen lung (la valoare netă) 637.850 u.m. Capital rămas de rambursat = 5.000 u. capital social: 800. Valoarea bilanţieră totală este de 1.m... furnizori debitori: 64. amortizarea construcţiilor: 354.000 u..000 .350 u.m./actiune..000 u. 168.m. Care este dobânda calculată pentru al doilea an? Rezolvare: în primul an dobânda = 8% x 5./actiune.250 u.m.000 u. construcţiile (la valoare netă) 600.5 u. subvenţii pentru investiţii: 65.500 u.000 u.000 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de 0.m.5 u. ajustări pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lung: 15. investiţii financiare pe termen scurt: 68..000 u. costul de achiziţie al acţiunilor este de 0.000 acţiuni (interese de participare) la preţul de vânzare de 4 u.000 u.m. cheltuielile din exploatare cresc cu 8. costul de achiziţie al acţiunilor este de 0.m.m. preţ de emisiune 2. 167. interese de participare deţinute pe termen lung: 90.000 = 400 u.000 u.m.m. rezultatul din exploatare creşte cu 3.500 u. Sunt capitaluri proprii: rezervele 280. Pe baza următoarelor informaţii.125 u.. conform OMFP nr. interesele de participare 90.4 u.m. furnizorii debitori 64.000 u.582..m.m.000 u.000 u. 169.m. capitalul social 800. construcţii: 954.m.125 u.m.m. rezultat reportat: 56.m. pe o perioadă de 10 ani si rata anuală a dobânzii de 8%.7 u..000 u.000 u..m. se încasează contravaloarea titlurilor vândute.350 u.m.m.m.500 u. costul de achiziţie al acţiunilor este de l u.m.000 u. rezerve: 280./actiune...5 u. se vând 500 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0.000 u.. şi terenurile 255.000 u.000 u. Anuitatea = 745 u. materialele consumabile 268.m. cheltuielile financiare scad cu 500 u. şi mărfurile 65.345 = 4.m..055/2009: se vând 1.. se achiziţionează 1.m.m./acţiune. terenuri: 255.000 u.m.m. Rambursarea se face prin metoda anuităţilor constante în sumă de 745 u. Capitalul rambursat = 345 u.m.m...000 u.136.m.. 3../acţiune.. rezultatul financiar creşte cu 2.000 u.m. materiale consumabile: 268. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: 65.5 u..m. şi rezultatul reportat 56.m. cifra de afaceri creşte cu 11. Sunt active circulante: investiţiile financiare pe termen scurt 68. mărfuri: 65.. Valoarea bilanţieră totală este de 465.655 u. determinaţi valoarea bilanţieră a activelor imobilizate.m.m.m.m. veniturile financiare cresc cu 1..055/2009: împrumuturi acordate pe termen lung: 653. înregistraţi următoarele tranzacţii conform OMFP nr. 17 .m.m..500 u.475 u.750 u.m./acţiune.m. Valoarea bilanţieră totală este de 1..000 u.m. a activelor circulante şi a capitalurilor proprii.m.în urma acestor operaţii./actiune.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 2. se vând 400 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0.

se achiziţionează 1.m.: 461 Debitori diverşi = 7611 Venituri din titluri de participare 263 Interese de participare 4.înregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate: 4111 Clienţi = % 86.m.000 100.m.000 de acţiuni reprezentând interese de participare.m.000 .: = 5081 Alte titluri de plasament 200 160 40 Pierderi din investiţii financiare pe termen scurt cedate % 5121 Conturi la bănci 6642 170.000 17 .000 .000 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4427 TVA colectată 16.055/2009? Rezolvare: .încasarea intereselor de participare vândute: 5121 Conturi la bănci = 461 Debitori diverşi 4. Cum înregistrează ALFA corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.vânzarea a 1.m.7 u.000 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 1. în luna mai 2010 societatea ALFA constată că a omis să înregistreze în contabilitatea anului 2009 venituri dintr-un contract de prestări servicii în sumă de 70.: % 350 5081 250 Alte titluri de plasament 7642 100 Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate 5121 Conturi la bănci - se vând 400 de titluri de plasament la preţul de 0.000 u.5 u.Rezolvare: . ALFA constată că a omis să înregistreze între cheltuielile anului 2009 factura primită de la un furnizor de prestări servicii.800 .000 u.corectarea erorii contabile legate de factura primită de la un furnizor de servicii: % 1174 = 401 Furnizori 124.000 de acţiuni reprezentând titluri de plasament la preţul de 0. 3. la preţul de 4 u.: 5081 Alte titluri de plasament = 462 Creditori diverşi 500 se vând 500 de titluri de plasament la preţul de 0.4 u. Valoarea serviciilor prestate fără TVA este de 100.800 1174 70. Acestea au fost achiziţionate la preţul de l u.m.m.

în urma acestor operaţii. Rezultatul exerciţiului =100 u.m. informaţiile din bilanţ se prezintă.m.5) Datorii =100 u.2) = 200 u. Rezolvare: 17 . Să se efectueze înregistrările contabile conform OMFP nr. la sfârşitul exerciţiului N+l.500 acţiuni cu o valoare nominală de 2 lei/acţiune.m.m.m.055/2009. Capital social = 300 u. Cont la bancă în devize = 500 u. în timpul exerciţiului N+l se încasează creanţa faţă de clientul extern la cursul de 2 u.5 u. Societatea ALFA are un capital social în sumă de 5.m.000 lei reprezentând 2. Capital social =100 u. Efectuaţi înregistrările corespunzătoare în contabilitate.m.încasarea creanţei: % = 5124 Conturi la bănci în valută 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Această diferenţă de curs valutar este realizată./USD) Cont la bancă în devize = 100 u.m./USD./USD) Datorii = 300 u.000 171.): 5124 Conturi la bănci în valută = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 200 4111 Clienţi 300 200 100 Această diferenţă de curs valutar (200 u.Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4426 TVA deductibilă 24.m.5 . astfel: Clienţi = O u.m.) se referă la lichidităţi şi trebuie prezentată distinct în tabloul fluxurilor de trezorerie.m. întreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la sfârşitul exerciţiului N: Clienţi = 300 u. (100 USD x l u.m. (200 x 2. Se diminuează valoarea capitalului social pentru acţiunile răscumpărate. 3. La sfârşitul exerciţiului N+l cursul de schimb este de 2.5 . întocmiţi bilanţul contabil după aceste înregistrări şi calculaţi fluxul net de trezorerie din exploatare utilizând metoda indirectă. Societatea procedează la răscumpărarea în vederea anulării a unui număr de 500 acţiuni la un preţ de răscumpărare de 2 lei/acţiune.1) + 100 USD x (2.m.m./USD. (100 USD x 3 u. . Rezolvare: înregistrările în contabilitate sunt următoarele: .actualizarea soldului contului de disponibil în valută la cursul de închidere (100 USD x (2. Dacă am reconstitui fluxul de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă ar trebui să procedăm astfel: Rezultatul exerciţiului (-) Diferenţa de curs nerealizată aferentă lichidităţilor (câştig) (=) Rezultatul din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment (-) Variaţia creanţelor clienţi (=) Fluxul de trezorerie din exploatare +100 -200 -100 -(0-300) = +300 +200 172.m.

000 .m. de 300 u.achiziţia unui utilaj: % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări = . 17 .500 u.m. Rezultat = 400 u.500 .000 x 1.400 u.m.m. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare şi determinaţi suma plătită furnizorilor de imobilizări.Sold iniţial2131 + Rulaj creditor2131 = (2.. se prezintă astfel: Utilaje (valoare netă) = 2.. Capital social = 2. Amortizarea cumulată aferentă utilajelor este de 500 u. .m.anularea acţiunilor răscumpărate la valoarea lor nominală: 1012 Capital subscris vărsat = 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1.Rulaj creditor2131 = Sold final2131 Rulaj debitor2131 = Sold fmal2131 . în cursul exerciţiului au loc operaţiile: achiziţia unui utilaj.m. întreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la începutul exerciţiului N: Utilaje (valoare netă) = 1.190 u.m.000 u.m.Rulaj creditor 404 .500 u.Sold final404 Soldurile sunt oferite de bilanţul contabil.095 u.24 = 1. Rulaj debitor404 = 4.190 + 1.(1. vânzarea unui utilaj la preţul de vânzare de 500 u. Rezolvare: Sold iniţial 404 .000 173.400 + 200) . Valoarea brută a utilajului vândut este de 400 u. Furnizori de imobilizări = 3.240 1. Informaţiile din bilanţ.000 u.m.m.răscumpărarea propriilor acţiuni: 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt = 5121 Conturi la bănci în lei 1.550 % = 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice 6583 Cheltuieli din cedarea activelor 174. TVA de recuperat =120 u.240 u.m.m. amortizarea cumulată.000 u.000 u.. Rulaj creditor404= 1.000 240 2. Cont la bancă = 5.m.vânzarea unui utilaj: 461 Debitori diverşi = % 7583 Venituri din cedarea activelor 4427 TVA colectată 2131 Echipamente tehnologice 620 500 120 400 300 100 5121 Conturi la bănci în lei 1. Valoarea achiziţiei utilajului poate fi reconstituită astfel: Sold iniţial2131 + Rulaj debitor2131 .Rulaj debitor 404 = Sold final 404 Plata către furnizorul de imobilizări = Rulaj debitor 404 = Sold iniţial404 + Rulaj creditor404 .m. după aceste operaţii.m.m.3.000 u. Capital social = 2. Intreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la sfârşitul exerciţiului N: Mărfuri = 5.500 + 500) + 400 = 1.m. Cont la bancă = 3. TVA 24%. plata furnizorilor de imobilizări. Furnizori de imobilizări = 4.m.240 = 2.550 u.

Prin urmare.m. Se cunosc următoarele informaţii (u.000 = 24. Efectuaţi înregistrările contabile legate de emisiunea obligaţiunilor şi determinaţi preţul de emisiune.m.000 u. iar la sfârşitul anului este de 6. Sold iniţial creditor161 = 10. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni = 18.000 175.000 u.000 + O = 12. S-au efectuat următoarele înregistrări: .000 u. încasarea = 12. 3.000 u.000 = 12.m. Rezolvare: Dacă ar trebui să reconstituim fluxul de trezorerie care rezultă din vânzarea obligaţiunilor.000 u.): Venituri din vânzarea produselor finite Venituri înregistrate în avans Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Cheltuieli cu personalul Variaţia stocurilor (de stocaj) Venituri din producţia de imobilizări corporale Venituri din subvenţii pentru investiţii Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului Venituri din chirii Venituri din dividende Venituri din creanţe reactivate Cheltuieli privind dobânzile 17 .000 u.Sold iniţial creditor161 + Rulaj debitor161 Să ne amintim că în bilanţul contabil întocmit conform OMFP nr.000 900 150 330 120 200 50 175 110 20 145 80 30 70 12. informaţiile din bilanţ se prezintă astfel: Mărfuri = 5. pentru a reconstitui soldurile datoriei va trebui să adăugăm la valoarea din bilanţ prima de rambursare.m.Rulaj debitor161 = Sold final creditor161 încasarea = Rulaj creditor161 . Sold final creditor161 = 18. împrumutul obligatar evaluat la preţ de rambursare este corectat prin scădere cu prima de rambursare.m. Nu s-au rambursat împrumuturi obligatare. Cont la bancă = 28. Prima de rambursare aferentă împrumutului obligatar de la începutul anului este de 2. Rezultă că: Rulaj creditor161 = 24.Cont la bancă = 20. După această nouă emisiune de obligaţiuni.000 . în cursul exerciţiului N se emit 100 obligaţiuni.m.000 u.m.încasarea contravalorii obligaţiunilor: 5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 8.000 .000 8.055/2009.4.. Capital social = 15.Rulaj debitor169 Rulaj creditor161 = Sold final creditor161 .m.m.000 + 2.subscrierea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 461 Debitori diverşi 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 4. ar trebui să procedăm astfel: Sold iniţial creditor161 + Rulaj creditor161.000 u.m.000 = 8.m.m. Capital social = 15.000 u.m.12.000 u. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni = 10.000 u.000 + 6.000 u.000 u.000 .m.

700 (din care 440 subvenţii pentru investiţii).600 + Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 320 Venituri din ajustări pentru deprecierea mărfurilor Venituri din subvenţii pentru investiţii 140 Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 120 + Cheltuieli cu activele cedate 200 Rezultat înainte de variaţia NFR l . 3.Venituri din creanţe reactivate 30 = 270 25 20 176.N. creanţe din exploatare la 31.m. Rezolvare: Cifra de afaceri = Venituri din vânzarea produselor finite 900 + Venituri din servicii prestate 330 + Venituri din chirii 145 = 1. conform OMFP nr.12.N.01 . 700. Calculaţi fluxul net de trezorerie aferent activităţii de exploatare. 800 (din care 580 subvenţii pentru investiţii). stocuri la 31. datorii din exploatare la 31. 680. venituri din subvenţii pentru investiţii 140. venituri în avans la 31.01. veniturile din exploatare şi cheltuielile de exploatare. 550. cheltuiala cu impozitul pe profit 300.610 Cheltuieli din exploatare = Cheltuieli cu materiile prime 130 + Cheltuieli cu personalul 200 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului + Cheltuieli cu energia şi apa 85 . 800. Se cunosc următoarele informaţii (în u. Rezolvare: Se utilizează metoda indirectă: Rezultat înainte de impozitare 1.N.): cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 320. rezultat înainte de impozitare 1. 400.12.635 175 17 . 300. amortizarea cumulată aferentă imobilizărilor corporale vândute 200. stocuri la 01. impozit pe profit plătit 220.Cheltuieli cu energia şi apa Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu materiile prime 85 25 130 Calculaţi cifra de afaceri netă.Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 120 + Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante . datorii din exploatare laOl.12.055/2009.375 Variaţia stocurilor (destocaj) 50 + Venituri din producţia de imobilizări corporale 175 + Venituri din subvenţii pentru investiţii 110 = 1.OLN.N.375 Venituri din exploatare = Cifra de afaceri l .N.01.N. venituri în avans la 01. venituri din ajustări pentru deprecierea mărfurilor 175.600. venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 120.685 + Scăderea stocurilor 150 + Scăderea creanţelor din exploatare 100 Scăderea datoriilor din exploatare 120 + Creşterea veniturilor în avans 40 Impozit pe profit plătit 220 = Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare 1. creanţe din exploatare la 01. costul de achiziţie al imobilizărilor corporale vândute 400.N.12.

Conform OMFP nr. durata de viaţă 20 ani. iar durata de realizare este de 3 ani. plăţile se efectuează trimestrial şi sunt în sumă de 20. vânzări de mărfuri 1. venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 700 lei.800 lei 20. locaţiile de gestiune şi chiriile 24.800 lei 8.800 lei. Rezolvare: înregistrarea contractului de leasing la locatar: a) Primirea facturii: % = 401 Furnizori 612 Cheltuieli cu redevenţele.000 lei = 411. Societatea MARTINA SA închiriază în regim de leasing operaţional o clădire necesară desfăşurării producţiei în următoarele condiţii: durata contractului de leasing 3 ani.500 lei 12. Precizaţi înregistrările contabile efectuate de locatar şi de locator conform IAS 17 „Contracte de leasing".294 lei (300/850) x 1. venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) 800 lei. 3.000 lei = Producţia vândută 6. costul mărfurilor vândute l . valoarea clădirii 900.000 lei fiecare.000 lei = 235.000 lei.941 lei (350/850) x 1.000 lei.294 lei Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 179.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) -800 lei + Producţia imobilizată 5. anul 2 = 300 lei.000 lei. iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelaţie cu stadiul de execuţie sunt: anul l = 200 lei. calculaţi cifra de afaceri netă şi total venituri din exploatare.000 lei = 352.000 lei.000 lei = Total venituri din exploatare 1. producţie imobilizată 5. MARTINA SA încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totală de l .765 lei Anul 1: 4111 Clienţi = 704 235.000 lei 17 .700 lei 178.177. anul 3 = 350 lei. Calculaţi veniturile recunoscute anual conform procentului de execuţie şi precizaţi înregistrarea contabilă aferentă anului l (se aplică IAS 18 „Venituri").055/2009. Rezolvare: ● Vânzări de produse finite 6. Rezolvare: Anul 1 2 3 Venituri recunoscute anual conform metodei procentului de execuţie (200/850) x 1. Costurile aferente serviciilor prestate sunt în total de 850 lei.200 lei.000 lei + Vânzări de mărfuri + Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 700 lei = Cifra de afaceri netă . Se dau următoarele informaţii în conturi (solduri finale) la sfârşitul anului N: vânzări de produse finite 6.

000 u.m. locaţii de gestiune şi chirii 4427 TVA colectată 4. 3. La31.000 .5. Valoarea contabilă netă la 31.000 u.000 u.N şi la 31. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor necorporale.000 u. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.12.m. Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizărilor necorporale = 50. Amortizarea anuală = 50.N se contabilizează diferenţa nefavorabilă de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = cu provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor Provizion 15. Diferenţă nefavorabilă de valoare = 30. / 5 ani = 10.000 lei: 20 ani = 45.N+1 = 15. conform OMFP nr.N = 50.12.000 u.000 u. Valoarea justă = 60.2 x 10.m.10. La 31 decembrie N. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31.12. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă.12. pe o durată de 5 ani.750 lei 681 = 281 Amortizări privind imobilizările corporale 3. Societatea deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 lei / 12 luni = 3.m.800 lei b) înregistrarea amortizării clădirii: 900.055/2009. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1.m.12. Valoarea justă la 31.N+1.000 = 50.000 pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Amortizarea anuală începând cu N+l = 15.12.m.000 u. imobilizările sunt din nou reevaluate.m.12. Valoarea justă a acestora este estimată la 15.000 lei/an Amortizarea lunară = 45.000 provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 18 . provizioanele şi ajustările pentru depreciere 180.m. / 3 ani = 5.750 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizările.000 u.800 lei 24.m.N+l: a) Se contabilizează un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscută la31.m.000 u.12.4426 TVA deductibilă înregistrarea contractului de leasing la locator: a) Emiterea facturii reprezentând rata trimestrială: 4111 Cheltuieli cu redevenţele. La 31 decembrie N+l. Valoarea contabilă netă la 31.800 lei 20.000 u. Diferenţă favorabilă de valoare = 60.000 = 15.000 u.N: Provizion pentru deprecierea imobilizărilor necorporale = Venituri din 15.m.000 . locaţiile de gestiune şi chiriile = % 706 Venituri din redevenţe.000 lei 4.m.000 .m.000 . ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete.15.000 = 10.000 u.000 = 30.N = 15. La 31.m.000 u.

4 = 120.000 u. La 31. / 5 ani = 10.25.12.reevaluarea valorii de intrare a imobilizărilor necorporale şi a amortizării cumulate.000 u.12.m.m.12.OOO = 30. Valoarea contabilă netă la31.000 x 2.5.15. Valoarea justă = 60.N = 15.N = 50. Diferenţă favorabilă de valoare = 60. Valoarea contabilă netă la 31.m.N+1 = 15.m.000 u.000 .000 u. N şi N+l şi se diminuează valoarea de intrare a imobilizărilor: Amortizarea imobilizărilor necorporale = Imobilizări necorporale 25.000 .000 = 15.000 u.m.000 u.000 u.m.000 u. Amortizarea anuală = 50. Amortizările cumulate reevaluate: 25.000 u. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor necorporale.000 u.N+1 se contabilizează un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscută la 31.N se contabilizează diferenţa nefavorabilă de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = Provizion pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor 15.12. La 31. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31. Diferenţă nefavorabilă de valoare = 30. / 3 ani = 5.000 181.m.000 .000 u.m.12.12.calculul raportului între valoarea justă şi valoarea netă contabilă a imobilizărilor necorporale: 60. La 31 decembrie N.000 / (50. Societatea deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.055/2009.4 . Valoarea justă la 31. 60. pe o durată de 5 ani.N+1.000 u.m.m. 3.000u. Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizărilor necorporale = 50.b) Se anulează amortizarea cumulată în exerciţiile N-1.000 18 .m.000 c) Se reevaluează valoarea netă a imobilizărilor necorporale: Imobilizări necorporale = Rezerve din reevaluare 35.m. Valoarea justă este estimată la 60.000 15.12.000 = 50.000 u.000 u.m.000 x 2.m. Valoarea justă a acestora este estimată la 15. La 31 decembrie N+l.10.000) = 2.m. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă.000 u.4 = 60.12. conform OMFP nr.m.m. ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute.000-2xlO. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1.000 . imobilizările sunt din nou reevaluate.N şi la 31.000 = 10.N: Provizion = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale La aceeaşi dată se realizează următoarele operaţii: . ceea ce conduce la: Costul reevaluat al imobilizărilor: 50. Operaţia de reevaluare va fi contabilizată astfel: Imobilizări necorporale = % 70.000 u.000 Amortizarea anuală începând cu N+l = 15.

locaţiile de gestiune şi chiriile plata chiriei în avans: = 5121 Conturi la bănci în lei 471 Cheltuieli în avans în exerciţiul N+1: - 20. locaţiile de gestiune şi chiriile în exerciţiul N+2: recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 10.000 recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 612 = 471 Cheltuieli în avans 10.Amortizarea imobilizărilor necorporale 35. locaţiile de gestiune şi chiriile în contabilitatea societăţii BETA: în exerciţiul N: .000 lei.000 612 = Cheltuieli cu redevenţele.000 în exerciţiul N+1: recunoaşterea venitului cu chiria: 472 Venituri în avans = 706 în exerciţiul N+2: recunoaşterea venitului cu chiria: 472 Venituri în avans = 706 10.încasarea chiriei aferente perioadei curente: 5121 Conturi la bănci în lei = 706 10.000 Venituri din redevenţe. întreprinderea ALFA plăteşte întreprinderii BETA chiria aferentă exerciţiului curent şi următorilor 2 ani pentru un depozit închiriat. locaţii de gestiune si chirii încasarea chiriei în avans: 5121 Conturi la bănci în lei = 472 Venituri în avans 20.000 Rezerve din reevaluare 35.000 Cheltuieli cu redevenţele. Care este incidenţa aplicării principiului independenţei exerciţiilor în contabilitatea societăţilor ALFA şi BETA? Rezolvare: în contabilitatea societăţii ALFA: în exerciţiul N: plata chiriei aferente perioadei curente: 5121 Conturi la bănci în lei 10.000 182. în exerciţiul N.000 Venituri din redevenţe. locaţii de gestiune si chirii 10.000 612 = 471 Cheltuieli în avans Cheltuieli cu redevenţele. Chiria anuală este de 10.000 Venituri din redevenţe. locaţii de gestiune si chirii 18 .

N.2 Suma în unitatea de măsură (u. elementele prezentate anterior sunt evaluate după cum urmează: Elementele bilanţiere Suma în dolari Cursul de schimb 3. suma de 1.183. şi reevaluat la 31.000 $. o creanţă de 8.000 2.08 . Care este soluţia contabilă.000 8. 3.000 185.055/2009? Rezolvare: La fiecare dată a bilanţului: a) elementele monetare exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de închidere.000 $ .000 $.000 11. atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3.520 4.000 20. atunci când un dolar valora 2. dată la care dolarul valora 3 lei.600 $ 184.000 $ x 10% = 3.600 Elemente monetare: convertite la cursul de închidere: Lichidităţi Creanţe Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achiziţiei: Utilaje Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustării de valoare: Terenuri Stocuri de mărfuri *) 1.04. în N-4 (cursul dolarului la data achiziţiei fiind de 2.000 lei.5 lei).000 $ (cursul zilei: 3.1 lei/$) şi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N. în casierie.12.000 $.000 3.000 lei.N-2. corespunzătoare unei vânzări efectuate la 01.000 $. achitabilă după 60 de zile sau imediat.600 *) 3 3.000 30. un stoc de mărfuri cumpărat la 30. achitabilă după 60 de zile sau imediat.N-1 la nivelul sumei de 20.) în care se face conversia 3. cu un scont de decontare de 2%.8 84. La închiderea exerciţiului N.4.11.12. cu un scont de decontare de 2%.055/2009.8 lei.12.2 60. un teren achiziţionat la un cost de 10. în bilanţul de la 31.N.m. 3. şi c) elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă şi exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.N este de 3. Cursul dolarului la 31. Se consideră o vânzare în valoare de 30.2 3. Se consideră o vânzare în valoare de 30. activele societăţii ALFA cuprind: un utilaj a cărui valoare netă contabilă este de 30. în situaţia în care clientul plăteşte la scadenţă vânzarea obişnuită (fără a beneficia de scont)? Rezolvare: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 30. acest utilaj a fost achiziţionat la 01.000 $ privind drepturile asupra unui client străin. 18 .200 25.18 lei. conform OMFP nr. b) elementele nemonetare înregistrate la cursul istoric şi exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.2 lei/$.N la un cost de 4. Cum sunt evaluate aceste elemente în bilanţ conform OMFP nr.

000 18 . Care este tratamentul contabil la ALFA şi BETA dacă se aplică prevederile OMFP nr.000 150.dacă plata se efectuează pe loc: 371 Mărfuri Şl 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 147. Societatea ALFA vinde societăţii BETA un stoc de marfă în următoarele condiţii: preţul de vânzare 150. după 60 de zile: 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 150. sugerând că se păstrează tratamentul contabil conform căruia se consideră scontul acordat o cheltuială. conform OMFP nr.000 = % 401 Furnizori 767 Venituri din sconturi obţinute 150. după 60 de zile: 5121 Conturi la bănci în lei In contabilitatea societăţii BETA se înregistrează: . 3. pentru exemplul prezentat mai sus. întreprinderea care acordă scontul înregistrează: % = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Şi 5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi 29.055/2009? Rezolvare: înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: .dacă încasarea se face pe loc: % = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Şi 5121 Conturi la bănci în lei = .055/2009 menţine contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate". 3.000 Şi. cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc.400 30.000 147.000 lei achitabili după 60 de zile sau imediat.055/2009.Care este soluţia contabilă.000 147. în situaţia în care clientul plăteşte imediat (beneficiază de scont)? Rezolvare: Planul contabil din cadrul OMFP nr.000 = 411 Clienţi 150.000 29.000 147. 3.000 3.dacă încasarea are loc după 60 de zile: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor Şi.000 4111 Clienţi dacă plata se face după 60 de zile: 371 Mărfuri = 401 Furnizori 150.000 3.400 600 186.000 150. în aceste condiţii.

000 % 345. preţ de vânzare 46 u.000 18 . dacă evaluarea stocurilor de producţie se face la cost standard. evaluate la costul standard de 10 u. Se exportă 400 bucăţi P2 clientului extern C2. Se înregistrează diferenţele constatate.m.000 16.m. Rezolvare: D Si (1) Sf 345.388 8. Se obţin produse finite: PI: 100 bucăţi.500 500 8. evaluate la costul standard de 40 u.02 40.m. la preţul de 30 $/buc.000 3. Se vând produse finite clientului CI..m..m. PI şi P2..m.200 C (2) D Si (1) Sf 345.5 u.01 Produse finite PI 1.700 500 1./buc.02 Produse finite P2 16.000 345. iar cel al produselor P2 este de 35 u.600 u./buc.630 200 -3. 3.000 345. P2: 1.000 8.950 2.000 24.m.000 bucăţi.170 C (4b) 1.000 40.01 Produse finite PI 345. Societatea comercială ALFA SA realizează din producţie proprie două sortimente de produse finite./buc.338 9. P2: 200 bucăţi.02 Produse finite P2 = 701 Venituri din vânzarea produselor finite = 345. situaţia stocurilor era următoarea: PI: 270 bucăţi. preţ de vânzare 15 u.000 C (2) (3) D Si (4a) (4a) Sf 3485 15. (nefavorabilă).01 2./buc. P2: 600 bucăţi.m. La începutul lunii martie./buc.. Vânzarea de produse finite: 4111/C1 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3. curs de schimb l $ = 3. La sfârşitul lunii martie se calculează costul efectiv al produselor finite: costul efectiv al produselor PI este de 12 u. 2. 4. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus. Diferenţa de preţ aferentă celor două stocuri este de 15. în cursul lunii au loc operaţiile: 1. Factura cuprinde: PI: 50 bucăţi.000 42.000 2. TVA 19%. Exportul de produse finite: 4111/C2 Clienţi 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 12.02 Produse finite P2 24.187.000 8..600 4. Obţinerea de produse finite: % = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 25./buc.

Societatea comercială ALFA SA prezintă.5 u. Achiziţia de mărfuri: 371 Mărfuri = % 401 Furnizori 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 401 Furnizori 720 4. 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3485 Diferenţe de preţ la produse finite 4.980 lei Si378 = 7. (nefavorabilă): 3485 Diferenţe de preţ la produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 200 Diferenţa aferentă produselor P2 = 600 buc.5 188.35) = +3.000 b) Calculul şi înregistrarea diferenţelor de cost aferente ieşirilor din stoc: Diferenţa aferentă ieşirilor = Re 345 x k = 24.630..m. Vânzarea de mărfuri: 5311 Casa = = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 27. Achiziţie de mărfuri.189 = 4. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus dacă evaluarea stocului de mărfuri se face la preţul de vânzare cu amănuntul.630. Ml la costul de 600 lei/buc.500 x 0.m. Vânzare de mărfuri la preţul de vânzare cu amănuntul (inclusiv TVA) de 27. = 49.000 lei Si 4428 = 7. la începutul lunii martie. x 714 lei/buc. următoarea situaţie a stocului de marfă Ml: Si371 = 70 buc. TVA 24%. La sfârşitul perioadei de gestiune: a) Calculul şi înregistrarea diferenţelor de cost aferente intrărilor în stoc: Diferenţa aferentă produselor PI = 100 buc.464 3. Adaosul comercial practicat este de 20%.12) = -200 u. 2.560 22. 5 buc.334 18 . x (10 . (favorabilă): 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3485 Diferenţe de preţ la produse finite 3.4. x (40 .000 u.000 600 864 4426 TVA deductibilă 2.m.226 5. inclusiv TVA. Rezolvare: 1.560 lei.980 lei în cursul lunii martie au loc operaţiile: 1.

703 5.560 18.334 18 .% = 607 Cheltuieli cu mărfurile 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA colectată 371 Mărfuri 27.523 3.

700 lei.980 4. 3. La sfârşitul perioadei de gestiune se determină soldul final scriptic.700 Sold faptic Sold scriptic 1.1666 = 3. TVA 24%. în conturi de stoc după natură.980 864 C (2) D (2) Sf C Si (1) Sf D 378 3.000 240 3. La sfârşitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc stocurile finale faptice: stoc faptic materii prime 1. în cursul lunii martie au loc următoarele operaţii: 1.226 C (2) 7.500 lei.560 26. orice intrare sau ieşire de stoc se înregistrează în contabilitatea financiară la momentul în care a avut loc.000 1.500 Sold scriptic (5b) Sold faptic 600 C (4) 1. sold iniţial mărfuri 7.297.149 707 22.226 x 0. Achiziţia de mărfuri: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 248 200 48 = 401 Furnizori 1. Achiziţia de materii prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă 2.703lei D Si (1) 371 49. achiziţie de materii prime la costul de achiziţie de l . consum de materii prime la costul de l.000 1.851 3.500 C (3) D Sold iniţial (2) 371 Mărfuri 7.510 7.000 600 C Si (1) 189.88 4 D (2) Sf 4428 5.240 1.000 lei.702. Consumul de materii prime: 18 . 4. TVA 24%. Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: sold iniţial materii prime 2. D Sold iniţial (1) (5a) 301 Materii prime 2.500 lei.100 600 6.500 200 7. vânzare de mărfuri la preţul de vânzare de 800 lei. costul de achiziţie fiind de 600 lei.464 27.000 lei (evaluat la cost de achiziţie). stoc faptic mărfuri 6.851 lei ≈ 3.500 200 1. Acesta se compară cu soldul final faptic şi se vor înregistra în contabilitate eventualele plusuri şi minusuri la inventar.Cota de adaos comercial aferentă ieşirilor din stoc = Rc707 x k= 22. 2.702. TVA 24%. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent. achiziţie de mărfuri la costul de achiziţie de 200 lei.334 3.500 lei (evaluat la cost de achiziţie). Rezolvare: Potrivit acestei metode.

000 1. vânzare de mărfuri la preţul de vânzare de 800 lei. achiziţie de mărfuri la costul de achiziţie de 200 lei.500 lei 7. costul de achiziţie fiind de 600 lei.700 lei. La sfârşitul perioadei de gestiune se anulează soldurile iniţiale şi sunt preluate în contabilitate soldurile constatate la inventar. Ieşirile de stocuri nu se înregistrează în contabilitatea financiară. D Sold iniţial (6a) 301 Materii prime 2.500 6.000 C (5a) D Sold iniţial (6b) 371 Mărfuri 7. 3. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent.500 lei Plus la inventar 200 lei 301 Materii prime b) Pentru mărfuri: Sold final faptic = Sold final scriptic = Minus la inventar = 6.500 Sold final faptic 7.500 lei. achiziţie de materii prime la costul de achiziţie de l . 2. Achiziţia de materii prime: 18 . consum de materii prime la costul de l .500 6.700 lei Sold final scriptic =______________________1.000 lei.500 C (6b) 1.100 lei 600 lei = 371 Mărfuri 600 601 Cheltuieli cu materiile prime 200 607 Cheltuieli cu mărfurile 190.500 lei (evaluat la cost de achiziţie). Rezolvare: Potrivit acestei metode. La sfârşitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc stocurile finale faptice: stoc faptic materii prime 1.500 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată = 371 Mărfuri 992 800 192 600 607 Cheltuieli cu mărfurile 5. Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: sold iniţial materii prime 2.500 lei. stoc faptic mărfuri 6.601 Cheltuieli cu materiile prime 4. TVA 24%. ci doar la locurile de gestiune. TVA 24%. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = 301 Materii prime1.700 1. intrările de stocuri se contabilizează în conturi de cheltuieli după natură.700 Sold final faptic 2.000 lei (evaluat la cost de achiziţie). sold iniţial mărfuri 7. TVA 24%. înregistrarea diferenţelor constatate la inventar: a) Pentru materiile prime: Sold final faptic = l . în cursul lunii martie au loc următoarele operaţii: 1. 4.

La sfârşitul perioadei de gestiune. în cursul perioadei au loc operaţiile: 1.550 lei. 5. Achiziţia de mărfuri: % 607 Cheltuieli cu mărfurile 4426 TVA deductibilă 3.000 4. la costul de producţie de 5. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: . Preluarea soldurilor finale: a) Pentru materii prime: 301 Materii prime b) Pentru mărfuri: 371 Mărfuri = 607 Cheltuieli cu mărfurile 6.500 5.000 lei.000 lei. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = = 401 Furnizori 1. la preţul de vânzare de 4.240 1. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc. 2.000 7. TVA 24%.% = 601 Cheltuieli cu materiile prime 4426 TVA deductibilă 2. Anularea soldurilor iniţiale: a) Pentru materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime b) Pentru mărfuri: 607 Cheltuieli cu mărfurile 6. vânzarea de produse finite. Obţinerea de produse finite: 19 . Rezolvare: D Sold iniţial (1) (3) 345 Produse finite 2. în urma inventarierii. conform facturii.500 = 301 Materii prime = 371 Mărfuri 2.000 240 401 Furnizori 248 200 48 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 992 800 192 Descărcarea de gestiune nu se contabilizează.sold iniţial produse finite 2. ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent.500 lei.500 lei (evaluat la cost de producţie). 4.500 C (2) 4. Costul producţiei vândute este de 3.700 191. se constată un sold final faptic de produse finite de 4.000 Sold final scriptic 550 Sold final faptic 3.500 = 601 Cheltuieli cu materiile prime 1. Consumul de materii prime: Nu se contabilizează. obţinerea şi predarea la depozit a produselor finite.550 1. conform bonurilor de predare.

TVA 24%. ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent.500 3.960 4.550 lei Sold scriptic =__________________________4. vânzarea de produse finite conform facturii.000 960 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 3. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc. Rezolvare: în acest caz.500 1.500 2. Obţinerea de produse finite: Nu se contabilizează. Preluarea soldurilor finale: 19 . la preţul de vânzare de 4. înregistrarea diferenţelor constatate la inventar: Pentru produse finite: Sold faptic = 4.500 lei (evaluate la cost de producţie). nici intrările şi nici ieşirile de stocuri nu se înregistrează în contabilitatea financiară.000 lei. în cursul perioadei au loc operaţiile: 1. Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5. sold iniţial producţie în curs l . La sfârşitul perioadei de gestiune. Anularea soldurilor iniţiale: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = % 345 Produse finite 331 Producţie în curs 3. Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = 4427 TVA colectată Descărcarea de gestiune nu se contabilizează. obţinerea şi predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor de predare la costul de producţie de 5.550 lei.000 960 4. l.345 Produse finite 2.000 lei (evaluată la cost de producţie).500 lei. La sfârşitul perioadei de gestiune se anulează soldurile finale şi se preiau în contabilitate soldurile constatate la inventar.960 4. 2. Costul producţiei vândute este de 3. sold final faptic producţie în curs 800 lei. 3. se constată următoarele solduri faptice: sold final faptic produse finite 4.000 % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4. 2.000 % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 4.000 lei. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: sold iniţial produse finite 2.000 lei Plus la inventar 550 lei 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produs 550 192. în urma inventarierii.

există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată. Care sunt particularităţile bilanţului contabil întocmit conform OMFP nr. 3. Se observă că în ordin au fost preluate definiţiile din IAS 17. astfel încât.% 345 Produse finite 331 Producţie în curs = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5. 7. 3. mai puţin cheltuielile accesorii.550 800 193. fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare. 4. precum şi legislaţia în vigoare. 3. înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului care face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/ utilizator. b) Locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă. chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat. sunt tratate ca investiţii. Această caracteristică este preluată ca atare din IAS 17. iar în cazul leasingului operaţional. Care sunt prevederile OMFP nr. reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator. d) Valoarea totală a ratelor de leasing. Această caracteristică este preluată ca atare din IAS 17. Entităţile ţin cont şi de cerinţele principiului prevalentei economicului asupra juridicului. astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore. Acţiunile proprii se deduc din capitalurile proprii. Această caracteristică este diferită de cea prevăzută de LAS 17 care precizează că valoarea actualizată a plăţilor minimale acoperă cea mai mare parte a valorii juste. Cheltuielile de constituire sunt recunoscute în activul bilanţului chiar dacă nu răspund criteriilor de recunoaştere stabilite de IASB în cadrul conceptual. Această caracteristică este preluată ca atare din I AS 17. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile. 5. b) Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.055/2009 pentru contractele de leasing financiar? Există diferenţe faţă de prevederile IAS 17 „Contracte de leasing"? Răspuns: La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi. Creanţele (altele decât cele financiare) cu scadenţa mai mare de un an sunt prezentate distinct în masa activelor circulante. Activele pe termen lung destinate vânzării nu sunt prezentate separat. Primele de rambursare a împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni se deduc din împrumutul obligatar. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită. Cheltuielile în avans şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu se împart în funcţie de scadenţe. este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului. Formatul este predefinit. respectiv costul de achiziţie. e) Bunurile care constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială.350 4. la începutul contractului de leasing. sursa acestui model se găseşte în articolul 10 al Directivei a IV-a a CEE. în cazul leasingului financiar. Veniturile în avans sunt separate în partea ce va fi reluată la venituri într-o perioadă de până la un an şi sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an. 2. 8. c) Durata contractului de leasing acoperă în cea mai mare parte durata de viaţă economică a bunului. 6. întreprinderile neputând detalia sau restrânge posturile bilanţiere. Fondul comercial negativ este considerat venit în avans şi nu este recunoscut ca venit. ci sunt cumulate cu cele deţinute pentru a fi utilizate. de către locator/finanţator. în înţelesul OMFP nr. termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului. c) Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing care nu intră în categoria leasingului financiar. aşa cum solicită practica internaţională.055/2009. 19 . 194.055/2009? Răspuns: 1. Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) Leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing. 3. în schimbul unei plăti sau serii de plăţi.

dar si datorii precum provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli care au scadenţa foarte probabil într-o perioadă mai mică de un an. sau (iii) Capitaluri permanente (F) = Fond de rulment (E) + (Active imobilizate . înainte de a calcula acest indicator se fac o serie de retratări si reclasificări ale elementelor de bilanţ. 3. Un criteriu relevant în aprecierea continuităţii este modul în care întreprinderea îşi asigură echilibrul financiar. A doua relaţie de calcul a fost reţinută în modelul de bilanţ conform OMFP nr. Variaţia stocurilor şi producţia de imobilizări sunt asimilate veniturilor din exploatare şi sunt considerate venituri latente 19 .055/2009? Răspuns: 1.055/2009 pentru a pune în evidenţă echilibrul financiar. în mod normal. Ar trebui luate în considerare doar cheltuielile şi veniturile în avans pe termen scurt. 3.9. Din schema de mai sus. Să procedăm în cele ce urmează la modelarea bilanţului OMFP nr. Fondul de rulment reprezintă excedentul de capitaluri permanente (surse de finanţare pe termen lung) rămas după finanţarea integrală a activelor pe termen lung şi care poate fi utilizat pentru finanţarea activelor pe termen scurt (active circulante şi cheltuieli în avans). Din schema de mai sus.Subvenţii pentru investiţii Active pe termen scurt: Active circulante (B) Cheltuieli în avans (C) Surse pe termen lung: Capitaluri şi rezerve (J) Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (G) Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (H) Surse pe termen scurt: Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (D) Venituri în avans (I exclusiv subvenţiile pentru investiţii) Fond de rulment (E) Capitaluri permanente (F) La poziţia E „Active circulante nete / Datorii curente nete" se află fondul de rulment al întreprinderii. Vom aşeza faţă în faţă activele pe termen lung cu sursele pe termen lung şi activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt: Active pe termen lung: Active imobilizate (A) . A treia relaţie de calcul a fost reţinută în modelul de bilanţ conform OMFP nr. Acest model de cont de profit şi pierdere are ca sursă articolul 23 din Directiva a IV-a a CEE. Cifra de afaceri netă include şi veniturile din subvenţii dacă au fost primite pentru cifra de afaceri. Prezenţa la poziţiile E şi F a doi indicatori de analiză financiară relevanţi în aprecierea modului în care întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii. numite şi capitaluri permanente. fondul de rulment se poate deduce astfel: (1) Fond de rulment (E) = Surse pe termen lung (J + G + H) – Active pe termen lung (A . Continuitatea activităţii se apreciază pe baza unui cumul de factori. 2. La poziţia F „Total active minus datorii curente" se află sursele de finanţare pe termen lung ale întreprinderii. capitalurile permanente se pot determina astfel: (i) Capitaluri permanente (F) = Capitaluri şi rezerve (J) + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (G) + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (H).Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (D) .055/2009. 195. Se consideră că dacă întreprinderea are fond de rulment aceasta îşi asigură continuitatea pe termen scurt fără a fi dependentă de finanţarea prin credite pe termen scurt.Venituri în avans (I exclusiv subvenţiile pentru investiţii). Pe baza acestui indicator se apreciază modul în care întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii pe termen scurt. Această relaţie trebuie interpretată cu prudenţă deoarece are la bază ipoteza că întotdeauna cheltuielile în avans şi veniturile în avans sunt elemente pe termen scurt. sau (2) Fond de rulment (E) = Active circulante (B) + Cheltuieli în avans (C) . sau (ii) Capitaluri permanente (F) = Total activ (A + B + C) . 3. 3. precum si veniturile din dobânzi înregistrate de societăţile de leasing.Subvenţiile pentru investiţii). Se consideră că întreprinderea îşi asigură minimul de echilibru financiar dacă îşi finanţează activele pe termen lung din surse de finanţare pe termen lung şi respectiv activele pe termen scurt din surse pe termen scurt. 3.Subvenţii pentru investiţii).055/2009. deşi ele sunt contabilizate ca venituri financiare pentru entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.Surse pe termen scurt (D +1 exclusiv subvenţiile pentru investiţii). Pe baza acestui indicator se apreciază în ce măsură întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii pe termen lung. Care sunt particularităţile contului de profit şi pierdere întocmit conform OMFP nr.

N . numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală. 4. 5.800 20. activele sunt ajustate cu amortizarea şi cu eventualele deprecieri constatate la data bilanţului. Ordinul prevede ca în contul de profit şi pierdere să fie recunoscute câştigurile şi pierderile din cesiunea de imobilizări. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt măsurate pe baza unor estimări.000 lei (din care TVA 24%).N s-au vândut mărfuri clientului. 8. La postul „Alte venituri din exploatare" se găsesc o serie de venituri sau câştiguri care pot fi semnificative.000. Existenţa posturilor de ajustare a valorii activelor şi provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli în vederea prezentării lor în bilanţ. se poate întâmpla ca un activ depreciat în trecut să înregistreze o creştere de valoare. iar contabilul nu a înregistrat decât una pentru valoarea netă a celor două. din despăgubiri etc. Conform principiului necompensării.000 4427 2. Să se determine cifra de afaceri netă potrivit modelului de cont de profit şi pierdere conform OMFP nr. Care ar fi fost soluţia corectă? Rezolvare: Contabilul a încălcat principiul necompensării. 7. venitul din vânzare este recunoscut la nivelul preţului de vânzare şi cheltuiala la nivelul costului diminuat cu amortizarea înregistrată.Vânzarea de mărfuri: 4111 = % 707 4427 371 24. 3. datoriilor şi capitalurilor proprii prevăzute în cadrul conceptual al IASB. majorate sau diminuate aceste datorii.N s-a primit un avans de la un client în sumă de 10. La o simplă lectură a OMFP nr. cu respectarea prevederilor legale.10. Pe 10. vânzarea de active financiare pe termen lung are alt tratament contabil decât vânzarea celor pe termen scurt. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 18. De asemenea. Soluţia găsită de contabil este: 4111 = % 12. Cu toate acestea. 196. 6.000 419 8.055/2009 se poate constata că normalizatorii au preluat definiţiile activelor.400 707 10. iar cheltuielile se prezintă în mărime netă. precum şi definiţiile cheltuielilor şi veniturilor şi criteriile de recunoaştere. 19 .000 lei.935 b) 15.sau nerealizate. Aceste ajustări generează cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea activelor.000.000 Ce principiu contabil a fost încălcat? Argumentaţi răspunsul.065 4427 1. Pe 15. 3. Veniturile din subvenţii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se deduc din cheltuielile pentru care s-au primit. .venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 10.venituri din vânzarea de imobilizări corporale 50. în acest caz se va recunoaşte în contabilitate un venit din ajustarea pentru depreciere.800 18. Majorarea provizioanelor va determina o cheltuială cu ajustarea.400 607 = 371 18.000 lei. De asemenea.înregistrarea încasării avansului de la client: 5121 = % 10. după caz. în cursul lunii octombrie N au avut loc două tranzacţii. orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. TVA 24%.000 4. şi nu transferuri de cheltuieli.10.10. dacă se cunosc următoarele informaţii (în lei): .055/2009. La fiecare dată de bilanţ trebuie refăcute estimările şi. iar diminuarea lor va genera un venit din provizioane. iar în contul de profit şi pierdere se prezintă câştigul sau pierderea rezultat(ă). Pentru a fi prezentate în bilanţ.000 607 = 197. Soluţia contabilă corectă este: a) 10. precum câştigurile din vânzarea de imobilizări corporale şi necorporale.N .10. Factura cuprinde: preţ de vânzare 20. veniturile din subvenţii pentru investiţii. în acest model cheltuielile şi veniturile extraordinare sunt prezentate distinct.

000 $ x 3.000. • la data de 12.venituri din servicii prestate terţilor 30.6 lei/$ .N+1 3. Rezolvare: Potrivit OMFP nr.venituri din chirii 5.venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.500 3.000 20.500 lei.000 5.12.500 (5. La 31.000 $.000 $ (12.N se cunosc următoarele informaţii: • preţul de vânzare total 5.3 lei/$ = 9.000$x3.12): 4111 clienti = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2.ooo $ x 3. 3.000 198.12. • la data de 10.000 $ x(3.000.000 190.000 $.900 (3. .venituri din dividende 20.000. .3 iei/$) 600 (3.N 10.3 lei/$ = 6. • disponibilităţi în devize existente la începutul lunii august 2. . contravaloarea acestora în lei fiind de 6.3 lei/$ = 16.venituri din onorarii şi comisioane 20.000 $.055/2009.venituri din vânzarea de mărfuri 40.ooo $ x 3.3.500 (3. . .000.000 $.000.425 lei. .5 lei/$ 3.câştiguri din vânzarea titlurilor de plasament 30.000 80.3 lei)) 4. • costul mărfurilor vândute 13.N+1 se încasează suma de 2.12.000 20.N 12.000.N 31.600 lei 19 . .000.12): 5124 Conturi la bănci în valută = % 4111 Clienţi 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 10.12.900 Sold neactualizat lei 2.000.500 lei 3.45 lei/$ Care sunt înregistrările contabile aferente exerciţiilor N şi N+l? Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: 1. Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli cu mărfurile 16.000 $ x 3.000.000.000 30.000.01.6 lei/$ 3. • cursurile de schimb au evoluat astfel: 10.5 lei-3.3 lei/$ 3.3 lei/$) = 600 lei C 2.12. Pentru un export de mărfuri ce are loc la data de 10.000 $ x (3.N .3 lei/$) = 371 Mărfuri 13.reduceri comerciale acordate 5.venituri din subvenţii pentru investiţii 70.5 iei/$) 9. încasarea sumei de 3.venituri din vânzarea de produse finite 80. cifra de afaceri netă se determină astfel: Venituri din vânzarea de mărfuri (+) Venituri din vânzarea de produse finite (+) Venituri din onorarii şi comisioane (+) Venituri din chirii (+) Venituri din servicii prestate terţilor (+) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (-) Reduceri comerciale acordat (=) Cifra de afaceri netă 40.12. . Date fiind informaţiile de mai sus.000 $ x 3.N se încasează de la clientul extern suma de 3. .Actualizarea creanţelor şi a disponibilităţilor în devize la cursul de închidere: D Sold iniţial (1) (4) 4111 Clienţi 0 5.. Vânzarea de mărfuri (10.01.venituri din producţia de imobilizări 60. cifra de afaceri netă cuprinde: Producţia vândută + Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri. .000 5.

Societatea nu estimează că va recupera TVA aferentă creanţelor. clientul C nu a plătit nimic.925 lei Sold actualizat = 5. suma rămasă de încasat fiind considerată irecuperabilă.000 lei Diferenţă favorabilă de curs = 18.3 lei/$ = 6.000 $ x 3.6.000$ x cm = 16.000 $ x cm = 16.5 lei/$ = 10.000 $ x 3. situaţia creanţelor clienţi considerate ca fiind incerte (dubioase) se prezintă astfel: Client Creanţă (inclusiv Grad de Provizion de TVA) recuperare (%) constituit (%) A B C D Total 5.6 lei/$ . apreciată ca fiind recuperabilă pentru 20% din valoare.16.925 lei 5. La inventarul exerciţiului N. creanţa fiind apreciată ca irecuperabilă (s-a declanşat procedura de lichidare).Sold actualizat D Sold iniţial 5124 Conturi la bănci în valută 2.6 lei/$) 6. clientul B a făcut o plată definitivă numai pentru suma de 4.6 lei/$ = 7.200 lei Câştig nerealizat din diferenţe de curs = 7.520 22.6 lei/$ = 18.925 = 1.45 iei/$) 300 (2. dar situaţia sa financiară s-a ameliorat.000 $ x 3.000$ x cm = 6.253 80 30 60 70 X 20 70 40 30 X în cursul şi la închiderea exerciţiului N+l.45 iei/$) 199.3.900 (2.000 $: % 5124 Conturi la bănci în valută 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 4111 Clienţi 7. încasarea sumei de 2.200 lei C 5.000 lei. clientul E.000 lei (4) * cm = curs mediu lei/$ a) Actualizarea creanţei în devize: Sold neactualizat = 2.000 $ x 3. gradul de recuperare a creanţei fiind evaluat la 90%. clientul D nu a plătit nimic.000 $ x 3.6 lei/$ = 18.6 lei/$ = 7.200 (2. Care este tratamentul contabil al creanţelor clienţi în exerciţiile N şi N+l? 19 .000 lei.000 $ x 3. faţă de care există o creanţă inclusiv TVA de 248.000 $ x 3.600 = 600 lei 4111 Clienţi = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar b) Actualizarea soldului contului de disponibilităţi în devize: Sold neactualizat = 5.600 lei Sold actualizat = 2.950 5. s-au constatat următoarele: clientul A şi-a onorat integral obligaţia de plată.075 lei 5124 Conturi la bănci în valută = 600 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 1.000 .190 9.500 lei Sold neactualizat 1075 lei Sold actualizat 2.000$ x(3.075 înregistrările aferente exerciţiului N+l: 1.000 $ x 3.425 lei 3.593 1.200 .

şi diminuarea provizionului privind creanţa C: 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi = 7814 8.240x10% = 124 2.828 1.240 5.12.828 x 70% = 4.792 0 248. Să se contabilizeze achiziţia şi primirea facturii.748 A B C D E Total .828 9.828 1. încasarea unor creanţe incerte (faţă de A şi B): 5121 Conturi la bănci în lei = 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 2.N. B şi D. TVA 24%.240 9.524 Ajustări Cheltuieli Venituri 198.02.Rezolvare: La 31.188 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în exerciţiul N+1: 8.trecerea pe cheltuieli a creanţelor irecuperabile: 654 = Pierderi din creanţe si debitori diverşi 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 11.reluarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor A.400 198.920 x 30% = 2.N+ 1 0 1.976 8.920 11.188 = Provizion necesar 6.200+4.400 198.668 Creanţe irecuperabile 1.976 8. La31. Virarea creanţelor clienţi în categoria creanţelor incerte: 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu = 4111 Clienţi 2.240 4.000) b) Ajustarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor clienţi: Client Creanţa la 31. TVA 24%.976 8.000 260.N: 1. 19 .988 Provizion Existen Necesar t 1.240 x 40% = 496 9. iar aceasta cuprinde un cost de 1.400 1. societatea ALFA achiziţionează un stoc de mărfuri la costul de 1.200 lei.792 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 23.12.240 0 4. La 10.748 200. în baza avizului de însoţire.792 1. După o săptămână se primeşte factura.920 23.constituirea provizionului pentru deprecierea creanţei E: 6814 = 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 198400 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante .920 248.240 9.080 372 2.668 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante .200 (6.080 0 496 1.N+l: a) înregistrarea creanţelor devenite incerte în exerciţiul N+l (creanţa faţă de clientul E): 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu = 4111 Clienţi 248.000 lei.080 1.200 5.000 x 80% = 198.12. Constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor clienţi: Client A B C D Total Creanţa 6.200 x 20%= 1.000 10.

000 lei. în baza avizului de însoţire.N.Rezolvare: 1. După o săptămână se întocmeşte şi se înregistrează factura: 4111 Clienţi = 418 Clienţi facturi de întocmit 4427 TVA colectată 1.240 = 408 Furnizorifacturi nesosite 1.000 240 = = 240 248 200 48 201. După o săptămână se întocmeşte şi se remite clientului factura. iar aceasta cuprinde un preţ de l . La 10.240 4428 TVA neexigibilă 4111 Clienţi = 240 248 200 48 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 19 .02. Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 800 3. TVA 24%.000 240 2.240 1.200 lei. Primirea facturii: 408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibilă % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 4428 TVA neexigibilă 401 Furnizori 1. costul mărfurilor vândute 800 lei.240 1. Vânzarea de mărfuri în baza avizului de însoţire: 418 Clienţifacturi de întocmit = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă 1. TVA 24%. Să se contabilizeze vânzarea şi remiterea ulterioară a facturii. Achiziţia mărfurilor în baza avizului de însoţire: % 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă 2. societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la preţul de vânzare de 1. Rezolvare: 1.

TVA 24%.02.000 240 408 Furnizori . După o săptămână se întocmeşte şi se înregistrează factura: 4111 Clienţi = 418 Clienţi facturi de întocmit 4427 TVA colectată 1.N.000 lei. TVA 24%. în baza avizului de însoţire. După o săptămână se întocmeşte şi se remite clientului factura.000 lei.240 1. iar aceasta cuprinde un preţ de 900 lei. Achiziţia mărfurilor în baza avizului de însoţire: % 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă 2. societatea ALFA achiziţionează un stoc de mărfuri la costul de 1.240 240 (124) (100) (24) 4426 TVA deductibilă = 4428 TVA neexigibilă % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 203.02. La 10. Să se contabilizeze achiziţia şi primirea facturii.240 1.000 2. în baza avizului de însoţire. costul mărfurilor vândute 800 lei. Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 800 3.facturi nesosite 1. TVA 24%. societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la preţul de vânzare de 1. TVA 24%. iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei. După o săptămână se primeşte factura. Rezolvare: 1. Rezolvare: 1.202.facturi nesosite = 401 Furnizori 1. La 10. Primirea facturii: = 408 Furnizori . Să se contabilizeze vânzarea şi remiterea ulterioară a facturii.240 4428 TVA neexigibilă 4111 Clienţi = 240 = % (124) 707 (100) Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 (24) TVA colectată 19 .N. Vânzarea de mărfuri în baza avizului de însoţire: 418 Clienţifacturi de întocmit = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă 240 % 1.

la costul de 12 lei/buc. TVA 24% (factura).4 371 Mărfuri 5121 Conturi la bănci în lei 4.733 lei % = % 6.750 (250 buc. vânzare de marfă X.62 0 4.000 200x10. 200 buc. + 150 buc.3 acordate 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 4. achiziţie de marfă X.160 518. = 10.Achiziţia de marfă X.800 (300 buc x 5. x 16 lei/buc.4 5. x 10. vânzare de mărfuri X. x 15 1ei/buc. încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 10%.894. x 16 lei/buc. x 10 lei/buc. + 275 buc. Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%: % = % 5.8 lei/buc. 200 buc. 4.. x (100% . TVA 24% (factura).000 + 1.398 mărfurilor 667 Cheltuieli cu sconturile 4427 TVA colectată 573.678. achiziţie de marfă X.4 16 lei/buc) 4426 TVA deductibilă 767 Venituri din sconturi obţinute 1. la costul de 16 lei/buc.940 6. Achiziţia de marfă X.620 = 2.3 Costul mărfurilor vândute determinat prin MFO = 50 buc. TVA 24%.8 = 2.160 300x16 = 4. x 12 lei/buc. la preţul de 18 lei/buc.3 5121 Conturi la bănci în lei 707 Venituri din vânzarea 6. rabat 10%. x 18 lei/buc.. = 4.8 lei/buc. 325 buc.894.620 Costul mărfurilor vândute determinat prin FIFO = 100 buc. 300 buc. TVA 24%: Venitul din vânzarea mărfurilor = 325 buc. = 400 lei Situaţia în contul de stoc este următoarea: D Si 371 Mărfuri 100x10=1.800 2.. în cursul lunii au loc operaţiile: 1.645. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = % 4.204.94 0 400 Sf C 20 ..094.733 1. la costul de 10 lei/buc. 2.940 lei Stoc final = 25 buc. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr. la preţul de 18 lei/buc. ştiind că ieşirile din stoc se evaluează prin procedeul FIFO. Rezolvare: 1..4 240 4. la costul de 16 lei/buc. La începutul lunii mai. întreprinderea ALFA deţine în stoc sortimentul de marfă X. 250 buc..971.650 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 607 Cheltuieli privind mărfurile = 401 Furnizori 2. 325 buc. la preţul de 15 lei/buc. = 1..) 900 371 Mărfuri 2.620 lei 3.4 2... Vânzarea de mărfuri X. rabat 10%.. TVA 24% (factura).. la costul de 12 lei/buc.160 lei % = 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă Costul unitar = 2. Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%.. TVA 24% (factura): Costul de achiziţie = 200 buc. în cantitate de 100 buc. 3.. x 10..8 lei/buc. x (100% -2%) = 5..238.4 3. 3.160 lei / 200 buc.971. 2.3 5. 300 buc.10%) = 2. TVA 24% (factura).055/2009 şi să se calculeze soldul final al contului Mărfuri. remiză 2%. remiză 2%.

ştiind că societatea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale".5 = 1.000 lei x 30% = 90. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile.5 = 300 lei Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate = 300 lei -200 lei =100 lei Construcţii = % Amortizarea construcţiilor Rezerve din reevaluare 400 lei 100 lei 300 lei 207. Factura cuprinde: 2. Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece nu respectă regula evaluării la costul istoric.205.200 lei Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute = 1. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900 lei. al cărei obiect de activitate este locaţia de mijloace de transport. cheltuielile de transport. taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale).5 Valoarea brută reevaluată = 800 lei x 1. 3. Să se calculeze amortizarea unui vehicul achiziţionat la un cost de 300.000 lei 208. Deci durata de utilitate a vehiculelor achiziţionate este de 3 ani. preţul de cumpărare fiind de 10 lei/buc.000 bucăţi. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900 lei.420 lei 20. pentru 25% din valoare.200 lei = 600 lei Coeficientul de reevaluare = Valoarea justă / Valoarea netă contabilă = 900 lei /600 lei =1. pentru 15%.000 lei x 15% = 45. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile. în al doilea an. iar în al treilea an.000 lei x 25% = 75.000 lei 500 lei 4.000 lei Amortizare anul 3: 300..000 lei Amortizare anul 2: 300. după care le vinde la valoarea lor netă contabilă. Potrivit OMFP nr.000 lei. Soluţia corectă este: % 371 4426 = 401 25. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale". pune în practică o politică de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind că. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale". Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. 20 .200 lei -800 lei = 400 lei Amortizarea cumulată reevaluată = 200 lei x 1. Rezolvare: Amortizare anul 1: 300. în cei 3 ani. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind că. Conducerea întreprinderii şi experţii săi estimează că în primul an un vehicul se depreciază pentru 30% din valoare. costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare. Se achiziţionează un stoc de mărfuri. dar si în acord cu IAS 2. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei.920 lei 206.920 lei = 401 25. stabilită prin deducerea amortizărilor din costul imobilizărilor. O întreprindere. iar cheltuielile de transport 500 lei. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile.420 lei 20.055/2009.500 lei 4. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. Este corectă următoarea soluţie contabilă? % 371 624 4426 Argumentaţi răspunsul. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultană a valorilor brute şi a amortizărilor cumulate. Rezolvare: Valoarea netă contabilă = 800 lei .

stabilită prin deducerea amortizării cumulate din costul imobilizărilor.000 lei Amortizare anul 2: 240.reevaluarea valorii nete: Construcţii = Rezerve din reevaluare 300 lei = Construcţii 200 lei 209.000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei x (25.000 piese 55. o întreprindere a pus la punct o maşină specială al cărei cost de producţie este de 240.200 lei = 600 lei => Diferenţa pozitivă din reevaluare = 720 lei .000 piese) = 55.200 lei = 600 lei => Diferenţa pozitivă din reevaluare = 900 lei .000 piese 60.000 piese) = 25. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale" folosind ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile.m.000 lei x (60.000 piese / 240.000 piese / 240. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile. în acord cu clientul.000 piese) = 100.000 piese 240.000 u.000 piese / 240. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 240. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei.000 piese) = 60. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 720 lei. scadenţarul livrărilor de piese a fost programat după cum urmează: Total: în primul an: în al doilea an: în al treilea an: în al patrulea an: 25. Rezolvare: Valoarea justă = 720 lei Valoarea netă contabilă = 800 lei .reevaluarea valorii nete: Construcţii = Rezerve din reevaluare 120 lei = Construcţii 200 lei 20 .000 lei Amortizare anul 4: 240.000 lei x (55.000 lei x (100.000 lei 210.000 piese / 240.000 de piese în 4 ani. Să se calculeze amortizarea imobilizării în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda care reflectă cel mai bine ritmul în care se consumă avantajele aferente acesteia.000 piese 100.anularea amortizării: Amortizarea construcţiilor . Rezolvare: Metoda care reflectă cel mai bine ritmul în care se consumă avantajele activului este metoda bazată pe numărul de unităţi de producţie.600 lei = 300 lei . Amortizare anul 1: 240.000 piese Maşina este scoasă din funcţiune la sfârşitul perioadei de derulare a contractului.600 lei =120 lei anularea amortizării: Amortizarea construcţiilor .Rezolvare: Valoarea justă = 900 lei Valoarea netă contabilă = 800 lei .

Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. iar valoarea reziduală. de 20.000 lei x 8/20 = 96.000 lei = 240. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda SOFTY (SYD).Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260.Valoarea reziduală = 147.000 lei Amortizare anul 2: 240. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu LAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda SOFTY (SYD).000 lei x 2/20 = 24. 2 şi 1. 3.000 lei . O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260. La 30 decembrie N.000 lei.000 lei. 2 şi 1. o întreprindere achiziţionează un echipament la un cost de 147.000 lei 1 8 2 6 3 3 4 2 5 1 20 .20. iar valoarea reziduală.000 lei = 100. Durata de viaţă fizică a activului este de 7 ani.000 lei: Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = Amortizarea echipamentelor 20.000 lei Amortizare anul 2: 240. ştiind că cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 5. ştiind că cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 8.000 lei.000 lei. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .000 lei Amortizare anul 4: 240.000 lei x 2/15 = 32.000 lei Ani de amortizare 1 Cifre ataşate 5 Total = 5 + 4 + 3 + 2+1 = 15 2 4 3 3 4 2 5 1 Amortizare anul 1: 240. 6.000 lei 213.000 lei Ani de amortizare Cifre ataşate Total = 8 + 6 + 3 + 2+1 = 20 Amortizare anul 1: 240.4.000 lei x 5/15 = 80.000 lei x 3/15 = 48.000 lei x 1/20 = 12. dar conducerea estimează vânzarea lui după 5 ani de utilizare.000 lei x 6/20 = 72. 3.000 lei / 5 ani = 20.47.000 lei Amortizare anul 5: 240.000 lei = 240.000 lei x 4/15 = 64.000 lei Amortizare anul 3: 240. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .000 lei .000 lei Cheltuiala cu amortizarea în N+l = 100. de 20.000 lei.000 lei 212. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .20.211.000 lei Amortizare anul 5: 240.000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260. Valoarea reziduală este estimată la 47.000 lei x 3/20 = 36. Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.000 lei x 1/15 = 16.000 lei .000 lei Amortizare anul 4: 240. Să se calculeze şi să se contabilizeze amortizarea imobilizării în exerciţiul N+l în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale".

600 lei) x 40% = 34.920 lei 215. Se presupun un cost de achiziţie de 140.000 lei .96.000 = 75.m.000 u.000 lei .000=120.000 / 2 ani = 25.96. Pentru a vinde echipamentul.000 / (3 ani + 1 an) = 25.Amortizarea lineară ar fi: (240. .Amortizarea lineară ar fi: (240.000=100.000 = 25. Valoarea justă a fost estimată de către evaluator la 750.000 u.57. .000 .000 lei .000 = 50. Să se calculeze valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".m.000-20.000-20.34.736 lei.000 u. .000 u. N+2 şi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale". Rezolvare: • Valoarea justă estimată Cheltuielile estimate de vânzare Costuri de dezinstalare Costuri de ambalare Costuri cu acte 750. N+l.000 u.000 lei .920 lei).000 25.000 120.96.000 lei .m.000 lei Amortizare anul 1: 240.000 = 0 216.600 lei) / 3 = 28. N-1.560 lei.560 lei) / 2 = 25.25. la închiderea exerciţiului N.000 u. de 20.Se menţine amortizarea degresivă (34.000 120. Rezolvare: Exerciţiul Cheltuiala cu amortizarea (lei) N-2 N-l N N+l N+2 N+3 140. Prin analiza stării activului respectiv.000-25.96.000 u.214.000 lei şi o valoare reziduală nulă estimată la data punerii în funcţiune.Amortizarea degresivă ar fi: (240. Amortizare anul 5: 25. Pentru a stabili valoarea de piaţă a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator.000 lei.000 75.000 100.000-25. Amortizare anul 4: .000 lei .m. utilizând o rată de amortizare degresivă de 40%.600 lei .m.57.000 lei) x 40% = 57.96.Amortizarea degresivă ar fi: (240. 1.Se trece la amortizarea lineară (amortizarea exerciţiului este de 25.000 / 3 ani = 25.000 lei .000 75. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .560 lei).000/7 ani = 20.000 lei . 20.000 lei x 40% = 96. 15.m.57. N. ar fi necesare cheltuieli cu pregătirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 lei Amortizare anul 2: (240.34.560 lei) x 40% = 20.000 50. O societate deţine un echipament tehnologic pe care intenţionează să îl vândă.m. ceea ce ar antrena cheltuieli de 15. Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.000 100.000 lei = 240.m.000 lei.m.000 50.20.000 lei . societatea trebuie să procedeze la dezinstalarea acestuia.600 lei . iar valoarea reziduală.57.800 lei. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.000-25.600 lei Amortizare anul 3: .000 25. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda degresivă. De asemenea. 4.Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260. se apreciază că durata sa reziduală de utilitate este de numai 3 ani din acest moment.000 Valoarea netă contabilă (lei) 140. Să se calculeze amortizarea aferentă exerciţiilor N-2. Durata de utilitate a unui utilaj cumpărat la începutul exerciţiului N-2 şi amortizat linear a fost fixată iniţial la 7 ani.000 u.000 u.920 lei. .000 lei .000/6 ani = 20. şi cheltuieli cu actele de 1. 20 .

552 2.000 u. La 31.m.m. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15.431 2. Valoarea reziduală a utilajului este estimată la 30.000 u.m.000 u.000 bucăţi de produs. + 250 u. venitul net din vânzarea unui produs = l . De asemenea. de 3%. Ani 0 N+l N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Venit net pe unitatea de produs 1 257.000.includ reparaţiile curente. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25. Utilajul va fi vândut la sfârşitul exerciţiului N+6. impozitul asupra rezultatului. Subtotal reprezentând intrări de numerar ce rezultă din vânzarea produselor fabricate cu activul în cauză 2. x 3% = 265.0 632.000 u.750 u.m.m.5 265.000 u.577. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte menţinerea acestuia la nivelul performanţelor estimate iniţial.569.205 2.m.000 u. costul de producţie = 250 u.5 683..5 u.552 Flux de trezorerie 3 = 1x2 540.8 1. în anul N.2 u.5 u.766.821.1 281. fluxurile care vor fi recuperate prin vânzare la sfârşitul duratei de utilitate.m. dar societatea estimează că volumul vânzărilor va creşte cu 5% pe an.5) 35. .840. Ieşiri de numerar ce rezultă din folosirea activului reprezentate de revizia plătită actualizată pe 2 ani. în anul N+3.m.000 u.2 Explicaţii: Pentru anul N. Să se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".m.100 2. astfel: .m.669.315 2.750.226. costurile finanţării (dobânda).2 (15. Informaţiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: costul de achiziţie al utilajului 4.3 289. . Se estimează că toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an din cauza inflaţiei. 20 .000 u.6 761.942. 217. preţul de vânzare . există indicii că un utilaj şi-a pierdut din valoare. costul de producţie pe unitatea de produs 750 u.4 Cantitate 2 2. Intrări de numerar ce rezultă din ultima vânzare a activului reprezentate de valoarea reziduală actualizată pe 6 ani (anii N+l până la N+6 inclusiv) = 30. x (1 + 3%)6 Total fluxuri de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate = 1-2 + 3 3.12.nu includ investiţiile viitoare (care ameliorează nivelul de performanţă). s-au vândut 2.. x (1 + 3%)2 3. + 257.m. x 3% = 257.5 3.962.m. se va proceda la o reparaţie capitală prin care să se mărească performanţele utilajului.m. venitul net din vânzarea unui produs se va calcula ţinând cont de creşterea datorată inflaţiei.516.m.m. preţul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.3 739.Pentru anul N+2: 257.Pentru anul N+l: 250 u.= Valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de vânzare 730.0 584.8 298.000 u.5 u.000 u..m. în anul N+2.m.913.N.m. Pentru anii următori. Rezolvare: Fluxurile de trezorerie luate în calcul: . respectiv anii N+l şi N+2 = 15.m..2 273. pentru achiziţia utilajului s-a făcut apel la un credit care generează cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.

Pentru anul N, cantitatea vândută este de 2.000 bucăţi. Pentru anii N+l-N+5, cantitatea vândută se calculează ţinând cont de estimarea creşterii volumului vânzărilor cu 5% pe an, respectiv: - Pentru anul N+l: 2.000 bucăţi + 2.000 bucăţi x 5% = 2.100 bucăţi; - Pentru anul N+2: 2.100 bucăţi + 2.100 bucăţi x 5% = 2.205 bucăţi. Algoritmul continuă pentru anii N+3-N+5. în anul N+6 cantitatea rămâne aceeaşi ca în anul N+5, respectiv 2.552 bucăţi, deoarece creşterile pot fi estimate fiabil pe o durată de 5 ani, dincolo de această durată trebuind justificată utilizarea unei rate de creştere. 218. Societatea X utilizează modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Se cunosc următoarele informaţii: rata dobânzii fără risc* (Rf) 20%, rata de rentabilitate sperată de piaţă (R m) 30% şi riscul sistematic de piaţă al titlurilor (P) 2. Să se calculeze rata de randament ce va fi utilizată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Rata de randament = Rf + ß (Rm - Rf) = 20% + 2 x (30% - 20%) = 40%. * Este, de regulă, rata de dobândă a bonurilor de tezaur. 219. O societate deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul expiră peste 4 ani. Societatea estimează că, în fiecare dintre următorii 4 ani, cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. Experienţa arată că societăţile concurente invadează piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet, în consecinţă, societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative după expirarea celor 4 ani. în exerciţiul precedent, veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 u.m. Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. Să se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Ani 0 N+l N+2 N+3 N+4 Flux de numerar 1 10.000 u.m. x (1 + 20%) 10.000 u.m. x (1+20%)
1

Rată de actualizare 2 1 / (1 + 10%) 1/(1 + 10%)
1

Flux de numerar actualizat 3= 1x2 10.909,0 u.m. 11. 900,8 u.m. 12.982,7 u.m. 14.169,2 u.m. 49.961, 7 u.m.

10.000 u.m. x (1+20%)2
3

1/(1 + 10%)2
3

10.000 u.m. x (1 + 20%)4

1/(1 + 10%)4

Total = Valoarea de utilitate Explicaţii: Fluxuri: N+l = 10.000 u.m. + 10.000 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)1 = 12.000 u.m. N+2 = 12.000 u.m. + 12.000 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)2 = 14.400 u.m. N+3 = 14.400 u.m. + 14.400 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)3 = 17.280 u.m. N+4 = 17.280 u.m. + 17.280 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)4 = 20.736 u.m.

220. O societate deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul achiziţiei la 10.000 ore de funcţionare, în cursul exerciţiului N, utilajul a funcţionat l .000 ore. Managerii estimează că în fiecare dintre următorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.250 ore. Numărul de produse realizate va fi de 4 bucăţi pe oră. La sfârşitul exerciţiului N, există indicii că utilajul s-a depreciat. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u.m./buc. Rata la care se actualizează fluxurile de trezorerie este de 10%. Presupunem că există o piaţă activă pe care utilajul poate fi tranzacţional. Preţul de vânzare (valoarea justă) ar fi de 510.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

20

Rezolvare: Amortizarea exerciţiului N = 600.000 u.m. x (1.000 ore / 10.000 ore) = 60.000 u.m. Valoarea netă contabilă = 600.000 u.m. - 60.000 u.m. = 540.000 u.m. Valoarea justă - Costurile estimate = 510.000 u.m. - 10.000 u.m. = 500.000 u.m. Valoarea de utilitate: - flux anual = 4 bucăţi/oră x 2.250 ore x 15 u.m./bucată = 135.000 u.m. Valoarea de utilitate = 135.000 u.m. / 1,1 + 135.000 u.m. / 1,1 2 + 135.000 u.m. / 1,13 + 135.000 u.m. /1,l4 = 427.930 u.m. Valoarea recuperabilă = max (Valoarea justă - Costurile; Valoarea de utilitate) = 500.000 u.m. Valoarea recuperabilă de 500.000 u.m. este mai mică decât valoarea netă contabilă de 540.000 u.m., deci activul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere egală cu 540.000 u.m. - 500.000 u.m. = 40.000 u.m.: a) în cazul folosirii conturilor de ajustări pentru deprecierea valorii activelor: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor = Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 40.000 u.m.

sau b) în cazul diminuării valorii activului: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor = Utilaje

40.000 u.m.

221. Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea reală a terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 420.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: I. La sfârşitul anului N-2: • Valoare justă la 31.12.N-2 550.000 u.m. Valoare contabilă la 31.12.N-2_________________________400.000 u.m. = Diferenţă pozitivă din reevaluare 150.000 u.m. înregistrarea diferenţei pozitive din reevaluare:

Terenuri

=

Rezerve din reevaluare

150.000 u.m.

II. La sfârşitul anului N: Valoarea recuperabilă de 420.000 u.m. este mai mică decât valoarea justă de 550.000 u.m., deci terenul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. - 420.000 u.m. = 130.000 u.m. Pierderea din depreciere fiind mai mică decât soldul contului „Rezerve din reevaluare", va fi recunoscută pe seama diminuării acestei rezerve. Rezerve din reevaluare = Terenuri 130.000 u.m. Situaţia în conturi este următoarea: Terenuri C Cost la31.12.N-4 = 40.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare = 150.000 Valoare justă la 31.12.N-2 = 550.000 130.000 Depreciere Valoare recuperabilă la 31.12.N= 420.000 D 130.000 Depreciere Rezerve din reevaluare 150.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare C D

20

20.000 Sold 222. Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea reală a terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 350.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: I. La sfârşitul anului N-2: Valoare justă la 31.12.N-2 550.000 u.m. Valoare contabilă la 31.12.N-2________________________400.000 u.m. = Diferenţă pozitivă din reevaluare 150.000 u.m. înregistrarea diferenţei pozitive din reevaluare: Terenuri = Rezerve din reevaluare 150.000 u.m.

II. La sfârşitul anului N: Valoarea recuperabilă de 350.000 u.m. este mai mică decât valoarea justă de 550.000 u.m., deci terenul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. - 350.000 u.m. = 200.000 u.m. Pierderea din depreciere de 200.000 u.m. fiind mai mare decât soldul contului „Rezerve din reevaluare", va fi recunoscută astfel: - 150.000 u.m. pe seama „Rezervelor din reevaluare" (soldul contului); - restul de 50.000 u.m., pe seama cheltuielilor cu deprecierea: a) Dacă se folosesc conturile de ajustări pentru deprecieri: Rezerve din reevaluare = Terenuri 150.000 u.m.

Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor

= Ajustări 50.000 u.m. pentru deprecierea imobilizărilor corporale

b) Dacă se foloseşte metoda diminuării valorii activului: % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale Terenuri 200.000 u.m. 150.000 u.m. 50.000 u.m.

Situaţia în conturi este următoarea: D Costla31.12.N-4 = 40.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare = 150.000 Valoare justă la 31.12.N-2 = 550.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N = 350.000 D 150.000 Depreciere Rezerve din reevaluare

Terenuri

C

200.000 Depreciere

C

150.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare O Sold

223. La 31.12.N-2, o societate a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de l0 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 216.000 u.m. Să se analizeze situaţia la 31.12.N-2 si la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile (reluările de depreciere) constatate folosind metoda diminuării valorii activului.

20

Rezolvare: I. La 31.12.N-2, recunoaşterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale = Utilaje 75.000 u.m.

II. La31.12.N: • Valoarea recuperabilă la 31.12.N-2 225.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 225.000 u.m. /10 ani 45.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N 180.000 u.m. Se înregistrează anularea amortizării cumulate: Amortizarea imobilizărilor corporale =

Utilaje

45.000 u.m.

Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 216.000 u.m., este mai mare decât valoarea rămasă la 31.12.N, de 180.000 u.m., deci pierderea trebuie reluată la venituri, astfel încât noua valoare a activului să nu depăşească valoarea rămasă dacă activul nu ar fi fost depreciat. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor X u.m.

Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculează valoarea rămasă la sfârşitul anului N dacă activul nu ar fi fost depreciat şi se va efectua testul de depreciere: • Valoarea rămasă la 31.12.N-2 dacă activul nu era depreciat 300.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 300.000 u.m. /10 ani 60.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N dacă activul nu era depreciat 240.000 u.m. Testul de depreciere: Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 216.000 u.m., nu depăşeşte valoarea rămasă dacă activul nu era depreciat, respectiv 240.000 u.m. Prin urmare se vor relua 216.000 u.m.-180.000 u.m. (valoarea rămasă la sfârşitul anului N în condiţiile deprecierii) = 36.000 u.m.: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 36.000 u.m.

Situaţia contului „Utilaje" este următoarea: D Cost la 31.12.N-2 = 300.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N-2 = 225.000 Valoare rămasă la 31.12.N în condiţiile deprecierii = 180.000 Reluarea pierderii din depreciere = 36.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N = 216.000

Utilaje 75.000 (Pierdere din depreciere) 45.000 (Anularea amortizării cumulate)

C

224. La 31.12.N-2, o societate a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 255.000 u.m. Să se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile (reluările de depreciere) constatate folosind metoda diminuării valorii activului. Rezolvare: I. La 31.12.N-2, recunoaşterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale = Utilaje 75.000 u.m.

II. La31.12.N: • Valoarea recuperabilă la 31.12.N-2 225.000 u.m. - Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 225.000 u.m. / 10 ani 45.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N 180.000 u.m. Se înregistrează anularea amortizării cumulate: Amortizarea imobilizărilor corporal =

Utilaje 45.000 u.m.

20

Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 255.000 u.m., este mai mare decât valoarea rămasă la 31.12.N, de 180.000 u.m., deci pierderea trebuie reluată la venituri, astfel încât noua valoare a activului să nu depăşească valoarea rămasă dacă activul nu ar fi fost depreciat. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor X u.m. Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculează valoarea rămasă la sfârşitul anului N dacă activul nu ar fi fost depreciat şi se va efectua testul de depreciere: • Valoarea rămasă la 31.12.N-2 dacă activul nu era depreciat 300.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 300.000 u.m. / 10 ani 60.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N dacă activul nu era depreciat 240.000 u.m. Testul de depreciere: Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 255.000 u.m., depăşeşte valoarea rămasă dacă activul nu era depreciat, respectiv 240.000 u.m. Prin urmare se vor relua 240.000 u.m. (valoarea care nu trebuie depăşită) -180.000 u.m. (valoarea rămasă la sfârşitul anului N în condiţiile deprecierii) = 60.000 u.m.: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 60.000 u.m. Situaţia contului „Utilaje" este următoarea: D Cost la 31.12.N-2=300.000 Valoare recuperabila la 31.12.N-2=225.000 Valoare ramasa la 31.12.N in conditiile deprecierii=180.000 Reluarea pierderii din depreciere=60.000 Valoare ramasa la 31.12.N daca activul nu ar fi fost depreciat=240.000 Utilaje 75.000 (Pierdere din depreciere) 45.000 (Anularea amortizarii cumulate) C

225. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu următoarele caracteristici: - data începerii contractului: 31.12.N; - durata contractului: 3 ani; - obiectul contractului: un echipament tehnic; - valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.; - sunt prevăzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; - locatarul plăteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; - la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului; - locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la31.12.N+3; - rata marginală de împrumut a locatarului: 10%. Să se contabilizeze primirea echipamentului de către locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizează la minimul dintre valoarea justă (135.000 u.m.) şi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing. Valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing se determină prin actualizarea cu rata de 10% a celor 3 redevenţe anuale şi a valorii reziduale garantate. Valoarea actualizată=50.000 u.m. /1,1 + 50.000 u.m. /1,12 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / 1,13 = 131.856 u.m. Echipamente = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 131.856 u.m.

21

226. Societatea A (locatar) a semnat un contract de leasing cu următoarele caracteristici: - data începerii contractului: 31.12.N; - durata contractului: 3 ani; - obiectul contractului: un echipament tehnic; - valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.; - sunt prevăzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; - locatarul plăteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; - la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului; - locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la 31.12.N+3; - rata marginală de împrumut a locatarului: 10%. Să se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faţă de locator pentru întreaga perioadă a contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizează la minimul dintre valoarea justă (135.000 u.m.) şi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing (redevenţele anuale şi valoarea reziduală garantată). Valoarea actualizată = 50.000 u.m. / 1,1 + 50.000 u.m. / l,l2 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / l,l3 = 131.856 u.m. Echipamente = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 131.856 u.m.

Data 31.12.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3

Flux 50.000 50.000 60.000

Dobândă 131.856x10% = 13.185,6 95.041,6x10% = 9.504,16 54.545,76 x 10% = 5.454,5

Rambursare 50.000-13.185,6 = 36.814,4 50.000-9.504,16 = 40.495,84 60.000 - 5.454,5 = 54.545,5

Sold datorie 131,856 131.856-36.814,4 = 95.041,6 95.041,6-40.495,84 = 54.545,76 54.545,76 - 54.545,76 = 0

227. Societatea X este proprietara unei clădiri pe care o închiriază, pe o durată de 5 ani, societăţii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 100 u.m. Ea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli şi să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani. Să se prezinte calculele şi înregistrările în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: în cazul leasingului operaţional, locatarul recunoaşte bunul primit drept cheltuieli, linear pe durata contractului de leasing. Locatarul înregistrează cheltuieli cu chiriile. Lunar, firma înregistrează: Cheltuieli cu chiriile = Furnizori 8.000 u.m.

228. Societatea X este proprietara unei clădiri pe care o închiriază, pe o durată de 5 ani, societăţii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 100 u.m. Ea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli şi să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani. Să se prezinte calculele şi înregistrările în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: - locatorul amortizează clădirea: Amortizarea anuală: 500.000 u.m. / 50 ani = 10.000 u.m. Cheltuieli de exploatare = Amortizarea 10.000 u.m.

21

lunar.000 buc. Rezolvare: Valoarea contabilă a creanţei 85. / 3 ani) Baza de impozitare a utilajului = 900. .000 u. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".000 u.000 u. 52): Clădiri = Conturi curente la bănci 100 u.12.m/buc.m. Diferenţă temporară impozabilă 600. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1. începând cu l ianuarie N. x 5. + 1. locaţii de gestiune şi chirii 8.m. Societatea X a dat în funcţiune.000 u.m.cheltuielile de căutare a chiriaşului se includ în valoarea activului şi se repartizează pe durata contractului (IAS 17. 21 . Din punct de vedere contabil. O întreprindere fabrică un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u. Amortizarea fiscală aferentă utilajului în anul N este de 400.000 u. .m. în condiţiile în care presupunem că mărimea capacităţii normale de producţie este de 5.300. întreprinderea posedă 800 bucăţi în stoc.m. 100. Cantităţile fabricate au fost de 5.m.m.000 u.m.m.chiriile primite sunt venituri. utilajul se amortizează linear pe trei ani. un utilaj în valoare de 900. Diferenţa temporară rezultată (85. o societate are o creanţă privind dividendele de încasat de 85. Din punct de vedere fiscal.000 u.m. Rezolvare: Costul de producţie = Costul variabil + Costurile fixe Costul de producţie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixe Costul de producţie (N) = 180 u. Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31. Nu există diferenţă temporară.000 buc.000 bucăţi în exerciţiul N.000 u.N.000 u. nu sunt impozabile. baza de impozitare este egală cu valoarea contabilă a activului respectiv. / 5. = 540 u.m.m. Să se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri". se înregistrează: Clienţi = Venituri din redevenţe.m.m.800.000 u.m. Remarcă 2: O analiză alternativă este aceea conform căreia creanţa privind dividendele de încasat are o bază fiscală nulă.000 u. (100umxl/5anix31uni/12hm) locaţii de gestiune şi chirii 229. Să se calculeze eventuala diferenţă temporară în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".000 u.800.m.m.m.000 u.m.700. = 2. (Amortizarea anuală = 900.privind amortizarea imobilizărilor clădirilor . ./buc. Rezolvare: Valoarea contabilă a utilajului = 900.000 u. redevenţe.) se impozitează însă cu o rată nulă.000 bucăţi în exerciţiul N+l şi 6.700. Remarcă 1: Dacă beneficiile economice generate de întreprindere.000 u. în momentul recuperării activului.m. dividendele nu sunt impozabile. Costul unitar = 2. 4.400.000 bucăţi.m. Baza de impozitare a creanţei_______________________________85.m. La sfârşitul fiecărui exerciţiu. Cheltuieli cu = Clădiri 5 u. 231.500 bucăţi în exerciţiul N+2.000 u. 230.m. 500.000 u.000 u.000 u. La data bilanţului.

12. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 16%.m. (2) Creanţele clienţi au o valoare brută de 162. .12. 17.000 u. = 350u. o societate a încasat redevenţe în valoare de 10.800 u. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.200 u.m. = 128 u.000 u. Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".000u..m.m.m.m.000 u. Presupunem că din punct de vedere fiscal dobânzile sunt deductibile în exerciţiul financiar în care generează fluxuri de trezorerie.000 u. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu I AS 12 „Impozitul pe profit".m.200 u. fără a compensa creanţele şi datoriile de impozit. .m.m.232.N = 20.m.000 u. Rezolvare: Valoarea contabilă a activului la 31.m.000 u. 235. 233.000 150. . şi există o ajustare de depreciere a creanţelor de 12. La începutul exerciţiului N. Diferenţă temporară deductibilă = 10. Diferenţă temporară impozabilă = 18. 21 . La 31. Activul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N: 35% x 1.m. = 0 u. o societate are o datorie privind dobânzile de plătit de 1.12.000 u. Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N.500 (1) Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este de 705. 0 u.m.000 u. de 2.000 16. amortizarea contabilă a fost de 2. 234.000 u. Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31.m.m.m. Cota de impozit pe profit: 30%.000 15.N = 20. iar amortizarea fiscală.m.12. Baza de impozitare a veniturilor în avans = 10.m.m. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X.2. .000 u.000 u. aferente trimestrului 1 din exerciţiul N+1.m. există un pasiv de impozit amânat de 3. la 31. (3) Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea generează fluxuri de trezorerie. 800 u.000 u.m. Rezolvare: Valoarea contabilă a datoriei Baza de impozitare a datoriei Diferenţă temporară deductibilă l . cota de impozit pe profit va creşte de la 30% la 35%. l .000 u.000 u.000 u.m.800 u. a apărut o reglementare conform căreia.000 u.01.000 u.m. începând cu 01. Până la închiderea exerciţiului N nu au apărut reglementări privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor. Ajustarea nu este deductibilă fiscal. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".17.m.000 u. La începutul exerciţiului N.500 7. . s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de 20.2.m.m. Rezolvare: Valoarea contabilă a veniturilor în avans 10.m. în anul N.N.10.m. 18.0 10.000 u.12. Baza de impozitare a activului la 31.m.N: Informaţii Imobilizări corporale (1) Creanţe clienţi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plătit (4) Dobânzi de plătit (3) Valori contabile 750.m. în decembrie N.m.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".000 u. în cursul lunii decembrie N.N+1. Presupunem că din punct de vedere fiscal redevenţele sunt impozabile în anul încasării acestora. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N: 16% x 800 u.

în N+l. 12.500 19.000 -120.000 _ 7. activul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului = 12. 21 .12.N = 60.Amortizarea anului N+2 = Valoarea utilajului la 3 1 .000 u. Activul de impozit amânat la 31.000 16. un utilaj cu o valoare de 360..000 -120.000 u.000 u..000 u.m..500 u.m.000 150.000u.m. 120.000 40. = Venituri din impozitul amânat 236.000 u.000 -120.000 u.m.000 240. x 30% = 18.N = 19. 01. impozitul amânat La sfârşitul exerciţiului N+l: activul de impozit amânat = 30% x 40. Pasivul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului N = 3.000 162.N .500 Bază de impozitare 705. Din punct de vedere contabil. în anul N+2: se resoarbe diferenţa temporară de 40.m.m. Amortizarea fiscală aferentă utilajului va fi de: 80.m. Creanţe privind impozitul amânat = Venituri din 12. 12.Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 .N+2 40.000 u.m.m. x 30% = 5. Rezolvare: Amortizarea contabilă anuală = 360.m.000 15. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N = 18.000 u. Societatea X a dat în funcţiune.000 _ _ 60. / 3 ani = 120.m. . în N.000 _ 15.000 -80.Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31. înregistrările contabile privind impozitul amânat sunt următoarele: Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozitul amânat Creanţe privind impozitul amânat 15.500 Pasivul de impozit amânat la 31.000 -120.500 Diferenţă temporară impozabilă 45.12.m.000u. impozitul amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul curent = 0 u.m.000 u.000 u.000 u.000 u.000 160. utilajul se amortizează linear pe trei ani.500 7.m. începând cu l ianuarie N. Cota de impozit pe profit: 30%.m.m.Rezolvare: Calculul diferenţelor temporare: Informaţii Imobilizări corporale Creanţe clienţi Dobânzi de încasat Amenzi de plătit Dobânzi de plătit Total diferenţe Valoare contabilă 750.000 -160.m. N .000 La sfârşitul exerciţiului N: activul de impozit amânat = 30% x 40. în N+2.000 u.000 u.m.000 u.000 16. 5.m.m.000 u.000 deductibilă _ 12.000 Diferenţă temporară deductibilă Valoarea utilajului la 01.m. = 12.000 280. se anulează activul de impozit amânat corespunzător. = 15.000 u.3.m.000 Bază de impozitare 360.000 u. = 12.N+1 .m.000 120.m.m.850 u.000 u.850 u. Informaţii Valoare contabilă 360.12. respectiv 160. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12„Impozitul pe profit" la sfârşitul fiecăruia dintre cele trei exerciţii. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 12.

m.N = 30% x 62. exista un pasiv de impozit amânat de 6.000) Diferenţă temporară deductibilă Societatea M contabilizează un activ de impozit amânat de 30% x 7. societatea românească M a achiziţionat 100% societatea americană F. la 31.pe seama capitalurilor proprii: (127.12. F deţinea o imobilizare cumpărată recent cu 100.000) 90.000 u.000 La 31.Amortizarea în anul N = Valoarea clădirilor la 31.90.000 u.500 21 .m.m.000-25.m.250 lei: Valoare î n$ 80.12.N. valoarea reevaluată fiind de 127.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit". Pasivul de impozit amânat care trebuie să existe la 31. La data achiziţiei.m.(Creanţă privind impozitul amânat) 237.) x 30% = l .600 u.) x 30% = 11. 12. La începutul exerciţiului N.N. % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amânat Datorie de impozit amânat 11. .m. l $ = 3 lei.m.m.12.3* Valoare în lei 240.000 u. 238. Acesta se va înregistra astfel: . din punct de vedere fiscal.12.m..m.000 247.000 Bază de impozitare 80.000 (10. în situaţiile financiare consolidate. Rezolvare: La31.3 lei.600 u.m. Rezolvare: La31.000 u. Din punct de vedere fiscal.000) 65.000) Baza de impozitare a imobilizării (100.m. La 31.500 u. Se cunosc următoarele informaţii privind o categorie de clădiri ale societăţii X: Informaţii Valoarea clădirilor la 01.000-20. Cota de impozit pe profit: 30%. 1.m.000 u.N Valoare contabilă 100.N: Valoarea contabilă a imobilizărilor Baza de impozitare a imobilizărilor Diferenţă temporară impozabilă 127. = 12.N: Informaţii Valoarea contabilă a imobilizării (100.m.m.000 lei.600 u. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clădiri. . Cota de impozit pe profit este de 30%. Pasivul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului N = 6.000 u.000 u. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".000 Curs de schimb 3 3.500 u.000 75.N . = 18.m.000 u.12.m. 65.000 u. reevaluarea nu este recunoscută.12.6. în consecinţă. La începutul exerciţiului N. Imobilizarea se amortizează pe 5 ani din punct de vedere contabil şi pe 4 ani.600 u. -10.000 $.000 u.500 7.100u.pe seama cheltuielilor: (15.000 (15. l $ = 3. activul va fi evaluat la 100.100 u. 62.01.500 lei = 2. La acea dată.000 $ x 3 lei/$ = 300.000 u.m. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N = 18.N.12. .000 u.m. Presupunem că moneda funcţională a societăţii F coincide cu moneda de raportare.

m.m.m. şi baza de impozitare de 80.m. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinăriei creează o obligaţie legală deoarece contractul de licenţă prevede înlăturarea acesteia.800 u. = 4.m.: Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 4.Creanţe privind = Venituri din 2. Un magazin de vânzări cu amănuntul are o politică de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de către clienţii nemulţumiţi.000 u. în anul N.000 u.000 u.800 u. Se estimează că pentru mutarea rafinăriei sunt necesare cheltuieli de 200. Această datorie este un element monetar şi va fi convertită la cursul de închidere.000 u.m. o societate deţine un utilaj cu valoarea contabilă de 100. rafinăria va fi mutată într-o altă locaţie strategică.000. 3.m. Pasivul de impozit amânat care trebuie să existe la 31. x 30%) / 25% = 1.000 u.N = 20.000 u.000 u. 239.200 u. La 31.12. la sfârşitul perioadei de închiriere. 20. Statisticile arată că anual sunt returnate produse a căror valoare reprezintă 3% din cifra de afaceri.m.m.200 u.000 u. O societate din industria petrolieră a instalat o rafinărie pe un teren închiriat. în contract se precizează că.000 u. -1.000 u. 240.000 u.m. baza de impozitare a fost convertită la cursul de închidere. pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 241.12.m.000 u.000 u.m.250 lei impozitul amânat impozitul amânat * Amortizarea fiscală diminuează datoria privind impozitul exigibil. cifra de afaceri a fost de 10.000u. La deschiderea exerciţiului N. x 30% = 6.m. chiar şi atunci când nu are obligaţia legală de a o face. în cursul exerciţiului N. Pasivul amânat care trebuie înregistrat în numele exerciţiului curent = 6. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor cu mutarea rafinăriei: 200.1.m. 3. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. Ca urmare.200 u. Rezolvare: Active imobilizate = 21 .m. .N: Valoarea contabilă a utilajului Baza de impozitare a utilajului Diferenţă temporară impozabilă = Datorie de impozit amânat 200 u.m.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în exerciţiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".m.N. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.m. exista un pasiv de impozit amânat de l. Ajustarea impozitului amânat datorată modificării de cotă = l . 100.m.m.m. 80. cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%. Rezolvare: Pasivul de impozit amânat la deschiderea exerciţiului = 1.12. Pasivul de impozit amânat la deschiderea exerciţiului ajustat = (1. Provizioane 200.055/2009. = 200 u.055/2009. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinăriei. Politica sa este cunoscută pe piaţă.m. Cheltuieli cu impozitul amânat La31.000 u.000 u.

243.m. Se estimează că pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600. există dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens şi este aproape sigur că proiectul respectiv va fi în curând promulgat. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane 300.000 u.055/2009. 3.m.m. Să se verifice dacă la sfârşitul anului l sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.m. O societate din industria chimică poluează mediul prin activităţile sale.obligaţie legală deoarece este în curs adoptarea unei reglementări în acest sens. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea mediului . Conform contractului. ● Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a contravalorii bunurilor returnate: 3% x 10. ea este obligată ca la sfârşitul perioadei de exploatare să îndepărteze echipamentele şi să recoperteze solul. Prin contract.●Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produselor . Dacă toate produsele ar avea defecte minore.000 u. Dacă toate produsele ar avea defecte majore. • Este necesar un provizion de 70% x 0 + 25% x 200.000 u. La sfârşitul anului l.m.000 u.obligaţie implicită deoarece politica anterioară a magazinului i-a făcut pe clienţi să spere că în caz de nemulţumire le va fi rambursată contravaloarea mărfurilor cumpărate. 3.000 u.rn. pentru riscuri şi cheltuieli 242. 25% prezintă defecte minore şi 5% prezintă defecte majore. Statisticile arată că 70% dintre produsele vândute nu prezintă defecte. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea.000 u. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 1. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 200. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 600.m.000 u.m. care dă naştere unei obligaţii legale. Se estimează costuri cu decontaminarea în valoare de 600. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu îndepărtarea 21 . societatea X a achiziţionat dreptul de a exploata o mină timp de 5 ani. Presupunem o rată de actualizare de 5%.055/2009. 3. Deşi ţara în care îşi desfăşoară activitatea nu dispune de o reglementare care să prevadă obligativitatea societăţilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea.m.055/2009.m.000 U.000.000 u.m. = 300. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 100.QOO u.000 u. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu reparaţiile. + 5% x 1.000.m.000. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produselor.m. = 100. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creează o obligaţie legală deoarece contractul prevede înlăturarea acestuia şi recopertarea solului. 244. o societate acordă garanţie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de decontaminare: 600. ● Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea mărfurilor returnate.000 u.000 u.

116 u.000 u.000 u.000. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile directe generate de restructurare.000 u. . consiliul de administraţie a decis să renunţe la fabricarea iaurtului cu aromă de fructe şi să înceapă producţia de cremă de brânză. O societate îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării laptelui. 3. = 280. în planul de restructurare sunt prevăzute următoarele: indemnizaţii pentru concedierea unei părti din salariaţi: 2.000 u.m. La începutul exerciţiului N-2. .Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor directe generate de restructurare: 2. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a plăţilor inevitabile aferente contractului: 2 x 140.m. .055/2009.000 u.m.000.000 u..000 u. marketing (800. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. clienţilor şi furnizorilor . Cheltuieli cu provizioane pentru = Provizioane pentru restructurare 2.055/2009. Din acest motiv.m.000 u.echipamentului şi cu recopertarea solului.000 u. 3.000/1. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului de închiriere care dă naştere unei obligaţii legale.000. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: redevenţele aferente ultimelor două exerciţii sau penalizările în caz de reziliere a contractului. • Este necesar un provizion pentru valoarea actualizată a costurilor estimate a se angaja cu îndepărtarea echipamentului şi cu recopertarea solului: 600.m.m..).m. iar în caz de reziliere se vor plăti penalizări de 140.)..Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare salariaţilor. 21 .000 u.m.000 u.000 u. chiar dacă vânzarea activelor este o componentă a restructurării. Rezolvare: .000.m.m. sau investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie (9.116 u.000 u.m.). Din cauza concurenţei pe piaţă.000.) nu sunt luate în considerare la evaluarea provizionului. cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânză: 9. Durata contractului: 5 ani. câştigurile din înstrăinarea preconizată a activelor (900.000 u.obligaţie implicită deoarece induce aşteptarea că procesul de restructurare va fi implementat..m. în exerciţiul N.m. La sfârşitul exerciţiului N. 246. 245. societatea şi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios. De asemenea. în contract se precizează că spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar. Cheltuieli cu = Provizioane provizioane pentru pentru dezafectare riscuri şi cheltuieli imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 470. Redevenţa anuală: 150. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.055 = 470. pentru fiecare ari de neîndeplinire a contractului.000 u. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 280. Un provizion de restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele implicate de: recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare (300.m. societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clădiri în care să funcţioneze sediul societăţii. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea că societatea va implementa procesul de restructurare. profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromă de fructe: 900.m. cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizării noilor instalaţii: 300. care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreşte să o promoveze.m.000 u. Acest anunţ a indus salariaţilor. (indemnizaţiile pentru concedierea salariaţilor).m.m.

3. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion.N+1.N si la 31.000 u. dar există o datorie contingenţă. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat: 800. în conformitate cu OMFP nr. sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion.Nşila31. Rezolvare: La31. 3. situaţia financiară a societăţii Y se agravează. Rezolvare: La31. Până la închiderea exerciţiului N.N: • Pe baza datelor disponibile se constată o obligaţie probabilă a cărei existenţă nu va fi confirmată decât de decizia tribunalului.000 u.12. o societate a fost acţionată în instanţă de către un fost angajat. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii despăgubirilor: 700.m.m. iar pe 30. dar există o datorie contingenţă.000 u.N+1.m.m. 21 .055/2009. La31. se estimează că sumele ce trebuie acoperite în numele societăţii Y sunt de 800.000 u. La 31. în luna februarie exerciţiul N. Tribunalul a decis că societatea concurentă îi va plăti lui X despăgubiri în valoare de 100.N+l: • Există o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . 248. Pe 01.12. La acea dată.12.riscuri şi cheltuieli 247. în cursul exerciţiului N. în cursul exerciţiului N+l.N.m. societatea X garantează creditele bancare contractate de societatea Y.N+1. la31.m. 249. • Nu este necesară recunoaşterea unui provizion. Concurentul a făcut recurs la o instanţă superioară.11. societatea X a acţionat în instanţă un concurent pentru utilizarea ilegală a unei licenţe.N+l: • Pe baza datelor disponibile există o obligaţie prezentă. în conformitate cu OMFP nr. avocaţii societăţii sunt de părere că aceasta nu va fi făcută responsabilă.obligaţie contractuală.12.N+l.12. La31.N+l se declară falimentul. Să se verifice dacă. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru litigii 700.12.12. pentru societatea X. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acordării despăgubirilor.12. • Nu este necesară recunoaşterea unui provizion. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 800.N: • Există o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor .000 u. susţinând că aceasta nu a respectat regulile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei muncii. La 31. • Nu este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare deoarece situaţia financiară a societăţii Y este solidă. la 31.12.055/2009. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unui activ în bilanţul societăţii X. Reclamantul solicită despăgubiri pentru daunele suferite în timpul unei accidentări în perioada în care lucra pentru societate. în conformitate cu OMFP nr.06. avocaţii consideră că societatea va fi făcută răspunzătoare şi va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 700.N.055/2009.obligaţie contractuală. La 31.12.12.000 u.m. 3. situaţia financiară a societăţii Y era solidă.000 u. recursul nu a fost soluţionat. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acoperirii creditului garantat. ţinând cont de evoluţia procesului.

în exerciţiul N: Venituri în avans = Venituri din dobânzi . o întreprindere a vândut unui client mărfuri în valoare de 100.324.) x 5% = 1. Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciţii în conformitate cu IAS 18 „Venituri".000u.m.739 u. O agenţie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100. restul de 85% revenind companiilor aeriene în numele cărora s-a realizat vânzarea. Pentru repartizarea veniturilor financiare pe durata creditului va fi suficient să se calculeze dobânzile teoretice la soldul creditului rămas. 251.476 u.263 u.261 u.514.în exerciţiul N+1: Venituri în avans = Venituri din dobânzi 1.m. 22 .m.000 + = 96.476 u.m.261 u. 96.Rezolvare: • Pe baza datelor disponibile se constată un activ probabil a cărui existenţă nu va fi confirmată decât de (decizia instanţei cu privire la recursul formulat de către concurent. 261u.m.. • Nu se poate recunoaşte un activ în bilanţ deoarece decizia tribunalului ar putea să fie modificată de instanţa superioară.m.m.m.în numele exerciţiului N+1: (96.m.000 u. Repartizarea veniturilor în avans la venituri financiare va genera următoarele înregistrări: .000u. servicii prestate Furnizori 85.m. 3.000u.m. adică: .000u.000u.25.m.000 + 25.485. . Rezolvare: Valoarea actualizată a încasărilor legate de tranzacţie este de: Clienţi = % 50.50. 25% peste un an şi 25% peste doi ani. .m.000u.190. .000u. = 3.m.000u.485.m.485.190.m.m. Condiţiile de decontare sunt următoarele: 50% la semnarea contractului.485. .m. Venituri din 15. 250.000 25. Rezolvare: Vânzarea biletelor generează următoarea înregistrare contabilă: 100. 05 1.m.50.m 1.485. . eşalonabile pe cele două exerciţii de credit.514.324.324.000.m. Ea percepe un comision de 15% din preţul de vânzare. 052 Se poate considera că preţul de vânzare conţine venituri din dobânzi în sumă de 100.000u. + 2. Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".) x 5% = 2.261 u.263 u.261 u.m.96.în numele exerciţiului N: (96. La l ianuarie N. dar există un activ contingent.739 u. Se estimează că societateaclient ar fi putut obţine un credit echivalent pe piaţa bancară la o rată de 5%.263 u. înregistrarea vânzării stocului de mărfuri: Clienţi = % Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri în avans*) 100. *) Soldul acestui cont se scade din valoarea creanţei clienţi în bilanţ. 2.

Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".m.252.m.000 u. O întreprindere. trocul nu este admis.000 u.000 u. Prin urmare. pentru a le vinde în regim de consignaţie la un preţ de 12.) si suma identificabilă a serviciilor ulterioare (10. A.compensarea datoriei şi a creanţei generate de operaţia de schimb.000 u.000 u.000 u. Veniturile în avans urmează să fie contabilizate la veniturile activităţilor ordinare în perioada în cursul căreia serviciile sunt executate.000 u. în fiecare dintre cei 2 ani în care se execută activitatea de service se va înregistra (5. întreprinderea A va proceda la următoarele contabilizări: . şi plata diferenţei: Furnizori = % Debitori diverşi la bănci 150.m.000 u. se contabilizează distinct cedarea unui stoc şi achiziţia altui stoc. ea se angajează să furnizeze servicii de întreţinere timp de doi ani de la data vânzării. Din acest motiv. Rezolvare: Remarcă: în România.000 u. societatea X a transferat societăţii Y mărfuri în valoare de 10. în exerciţiul N.m.). contra unui stoc de materii prime cu valoarea justă de 150. 10.m.m. schimbă cu întreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justă de 100. 253.descărcarea gestiunii de materialele consumabile: Cheltuieli cu materiale consumabile = Materiale consumabile 100. = 10. Pe 25 decembrie N.000 u. Conturi curente * în unele ţări.m. din exploatare .m. .000 u. 254.000 u. 22 .m.m. 50.000 u. Preţul de vânzare (60.000 u. la societatea A.primirea prin schimb a stocului de materii prime: Materii prime = Furnizori 150. întreprinderea A achita diferenţa de valoare.000 u.) trebuie alocat între suma corespunzătoare produselor-program (50. 100. societatea X vinde produse-program.000 u.m.m.m.m.m. 50. Prin contract.cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile:* Debitori diverşi = Alte venituri 100.m. Rezolvare: Clienţi = % Venituri din vânzarea produselor Venituri în avans 60. Să se contabilizeze operaţia de schimb.m.000 u.000 u. în conformitate cu IAS 18 „Venituri".m.000 u. reglementările fiscale solicită să se procedeze mai întâi la transferul materialelor consumabile în categoria mărfurilor şi apoi la vânzarea mărfurilor. / 2 ani): Venituri în avans = Venituri din prestări de servicii 5.m. . Un asemenea tratament afectează indicatorii economico-financiari calculaţi pe seama situaţiilor financiare. Mărfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+l.

Conturi curente la bănci = Conturi curente la bănci 200. în conformitate cu IAS 18 „Venituri".m.Să se contabilizeze transferul şi vânzarea mărfurilor. La l mai N.000 u. Rezolvare: Deşi stocul a fost transferat în decembrie N. Pe data de 10 decembrie N. societatea X recunoaşte venituri deoarece mărfurile au fost vândute de către societatea Y: Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 12.31 aprilie N): 100 obligaţiuni x 60 u.000 u. în numele obligaţiunilor.000 u.descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: Cheltuieli cu mărfuri = Mărfuri 62. Pe 5 ianuarie N+l.500 u.30 iulie N): 100 obligaţiuni x 60 u. Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".000 u.m./obligaţiune = 200.000 u.000 u.000u. înregistrările contabile aferente exerciţiului N vor fi următoarele: .m.încasarea cuponului: % 6..m.000 u.m.m. societatea A vinde mărfuri în următoarele condiţii: preţ de vânzare 70. Veniturile sunt repartizate în mod uniform pe durata contractului şi se încasează anual pe 30 septembrie. Dobânda anuală pentru fiecare obligaţiune: 60 u.m.m.000 u. Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri"./obligaţiune x 9 luni / 12 luni = 4. dobânda aferentă perioadei l august N-1 -30 iulie N./obligaţiune x 3 luni / 12 luni = 1.m. o societate a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ unitar de 2.achiziţia obligaţiunilor (100 obligaţiuni x 2. Venituri din dobânzi 1. 255. La data transferului.000 u.): Obligaţiuni = .000 u. societatea X păstrează riscurile semnificative legate de acesta. Să se contabilizeze veniturile aferente exerciţiului N în conformitate cuIAS 18 „Venituri". / 10 ani = 12. societatea încasează.500 u.m.000 u.m.m..m.500 u. ea înregistrează: Mărfuri aflate la terţi = Mărfuri 10. . Obligaţiuni 4. dobânzile aferente perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile (l mai N .m.m. se contabilizează descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: Cheltuieli cu mărfuri = Mărfuri aflate la terţi 10.m. 257.500 u. Acest contract generează venituri totale de 120.000 u. Concomitent.m. societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadă de 10 ani. 22 . Rezolvare: Veniturile generate anual de contractul de concesiune sunt de: 120.m.m.000 u.m.m.m. Pe data de l octombrie N. Creditul acordat nu depăşeşte duratele obişnuite de creditare.dobânzile aferente perioadei în care societatea nu a deţinut titlurile (l august N-l ./obligaţiune./obligaţiune. la societatea X. Rezolvare: Cuponul încasat pe l august N va fi descompus astfel: . Pe l august N.vânzarea mărfurilor: Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 70.000 u. 256. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt: . costul mărfurilor vândute 62.

Problema care rămâne în discuţie este dacă S3 ar putea să fie controlată exclusiv de societatea M prin controlul de fapt. din care pentru 10% în mod direct.5% 28. x 3 luni / 12 luni = 3. Fie următoarea organigramă de grup: Venituri din dividende 2. s-au achiziţionat 1. Clienţi = Venituri din redevenţe 3. în ceea ce priveşte S3. S4 si S5 sunt controlate exclusiv prin controlul de drept. ALFA devine societate afiliată.achiziţia acţiunilor (1. rezultă că SI.58% 21% + 85% x 30% 80% x 65% x 25% +10% + 46.m.000 u./acţiune = 5.m. Pe l iunie N+l.000 u. Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor si dreptul de a încasa dividende.): Acţiuni = Conturi curente la bănci 5./acţiune. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N vor fi următoarele: .m. Prin achiziţia acestor acţiuni. în viziunea organismului internaţional de normalizare (ca şi a celui american).5% x 12% Remarcă: Din analiza procentajelor de control. La l octombrie N. ea este influenţată notabil pentru 47%.000 u.m. .000 acţiuni x 5 u. să se determine metoda de consolidare şi să se calculeze procentajul de interes.000 u.000 u. 258.000 de acţiuni ALFA la un preţ unitar de 5 u.m.000 u. în conformitate cu IAS 18 „Venituri".Veniturile aferente exerciţiului N sunt de: 12. la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 2 u./acţiune. Rezolvare: Societatea Calculul procentajului ProcenMetoda de de control tajul de consolidare SI 80% Integrare globală S2 Cel mai mic procentaj 65% Integrare globală din lanţul până la S2 S4 85% Integrare globală S5 Legătură directă (21%) 51% Integrare globală + Legătură indirectă S3 Legătură indirectă 47% Punere în (25%) echivalenţă sau + Legătură directă Integrare globală (10%) (în caz de control Calculul procentajului de 80% x 65% Procentajul de interes 80% 52% 85% 46. Să se calculeze procentajul de control.m.constatarea dreptului de încasare a dividendelor: Debitori diverşi = 259.m. iar pentru 37% în mod indirect.m.m. S2. Pentru confirmarea 22 .

se includ în costul imobilizării cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea: Imobilizări corporale = Provizioane pentru 15.m. dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 262. în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate se elimină cheltuielile de cercetare din categoria imobilizărilor necorporale: Venituri din producţia de imobilizări necorporale = Cheltuieli de dezvoltare 10. în cursul exerciţiului N. 22 . Rezolvare: în situaţiile financiare individuale prezentate de societatea F la 31. 261.000 u. Procentajul de control al societăţii-mamă (SM) în filiala F2 deţinută conjunctiv (integrare proporţională) = 33%. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării. Fie următoarea organigramă de grup: Societatea F2 este deţinută în mod conjunctiv cu alte două grupuri. Rezolvare: în bilanţul individual întocmit de F. acestea urmând să se amortizeze linear.m.N imobilizarea corporală este prezentată la o valoare de 85.m..000 u. cheltuieli cu transportul şi instalarea facturate de furnizor 5. Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizărilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor.12.000. 260.. începând cu l ianuarie N+l. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării.m. la 31.m.m. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei. societatea F a capitalizat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 10. Presupunem o cotă de impozit pe profit de 16%. sunt înscrise cheltuieli de cercetare de 10.m.000 u.000 u.000 u.000. Procentajul de integrare al întreprinderii F2 = controlată conjunctiv = 100% (procentajul de integrare al filialei FI) x 33% (procentajul de deţinere al filialei FI în F2) = 33%.000.12. în vederea consolidării. c) Pentru determinarea procentajelor de integrare: Procentajul de integrare al filialei FI = 100% (deoarece consolidarea se realizează prin integrare globală).4%.000 u. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizării este de 15.N. pe o perioadă de 5 ani. Rezolvare: a) Pentru determinarea procentajelor de control: Procentajul de control al societăţii-mamă (SM) în filiala FI (integrare globală) = 80%.12. societatea F a achiziţionat o imobilizare corporală în următoarele condiţii: preţ de cumpărare 80.000 u. b) Pentru determinarea procentajelor de interes: Procentajul de interes deţinut de SM în FI = 80%. Procentajul de interes deţinut de SM în F2 = 80% x 33% = 26. Să se calculeze procentajul de control. Pe 30.controlului exclusiv de fapt al societăţii M asupra societăţii S3 trebuie ca una dintre condiţiile realizării acestui tip de control să fie îndeplinită.m.N.000 u. procentajul de interes şi procentajul de integrare.

la un cost de achiziţie de 200.m. normă de amortizare degresivă = 30%). Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă.000 u.Retratarea cheltuielilor de cercetare generează impozite amânate.000 u. implicit. Presupunem o cotă de impozit de 16%.000. la un cost de achiziţie de 200.000 u.000 u. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N.m. Activ de impozit amânat: 10.000.000 u.000.200 u. ştiind că se realizează consolidarea pe bază de fluxuri. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale (valoarea din situaţiile financiare consolidate) 0 u.600. se va aduce amortizarea la nivelul cerut de grup (60. x 20% = 40.m.m. Presupunem o cotă de impozit de 16%. Amortizări privind imobilizările corporale = Cheltuieli 2. x 30% = 60. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear.m.000 u.m. la 01.000 u.000 u. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. Conform politicii grupului. = 20. la 01.000 u.): Amortizări privind imobilizările corporale = Cheltuieli de 20. Rezolvare: Dacă se realizează consolidarea pe bază de fluxuri.000 u. normă de amortizare degresivă = 30%). Creanţă privind impozitul amânat = Venituri din impozitul amânat 1. 264. Baza fiscală (valoarea din situaţiile financiare individuale ale lui F) 10.m.m. 263.m.000 u. Filiala achiziţionase astfel de utilaje. în N+l se are în vedere diferenţa de 42. implicit.m. Rezolvare: în anul N.m.000 u. x 16% = 320 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utili ţaţe de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%.200 u. de exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea anterioară generează o diferenţă temporară impozabilă şi.m.m.m.m.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%.m. 40. Diferenţă temporară deductibilă 10.m. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 320 u.N. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N+l.m.m. o datorie de impozit amânat de: 2.m. x 16% = 3. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 200.m.m.N.000 u.000 u.600. o datorie de impozit amânat de: 20. exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea anterioară generează o diferenţă temporară impozabilă şi.01. 22 .m.m.01. .000 u.40.000 u.000 u.000 u. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 3.000 u.000 u. = 2. x 16% = 1. amortizarea utilajelor în primul an ar trebui să fie de 200. Filiala achiziţionase astfel de utilaje. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă. în vederea consolidării.

112 lei / 9 ani = 568 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.achiziţia benzii transportoare şi includerea cheltuielilor estimate de demontare în costul imobilizării: 213 Instalaţii tehnice.amortizarea în fiecare an de utilizare este de 5. în N+l se recunosc pe seama rezultatului diferenţa de amortizare aferentă exerciţiului curent şi impozitul amânat corespunzător acesteia: Amortizări privind imobilizările corporale Cheltuieli cu impozitul amânat = = Cheltuieli 2. 22 .900 lei. care aplică IAS.000 lei. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. O societate-filială F a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli de constituire de 12. ştiind că se realizează consolidarea pe bază de solduri.m.000 u.900 lei 212 lei . Valoarea actualizată a cheltuielilor de demontare este de 212 lei. animale şi plantaţii % 404 Furnizori de imobilizări 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acţiuni similare legate de acestea = 5. estimând cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Datorie de impozit amânat 320 u. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N+l. retratarea amortizării din exerciţiul N trebuie contabilizată din nou în N+l.112 lei 4. prin intermediul contului de rezerve. achiziţionează o bandă transportoare în valoare de 4. amortizabile în 5 ani. normă de amortizare degresivă = 30%).m. Filiala achiziţionase astfel de utilaje. deoarece conturile individuale transmise în fiecare an societăţiimamă nu ţin cont de aceste corectări: Amortizări privind imobilizările corporale Rezerve = Rezerve 20. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear.m.m.000 u. mijloace de transport.000 u. Durata de viaţă a benzii transportoare este de 9 ani.01. 266. Cum se înregistrează această situaţie în contabilitate? Rezolvare: . O unitate de exploatare minieră.N. mijloacelor de transport. animalelor şi plantaţiilor 568 lei 267. Rezolvare: Dacă se realizează consolidarea pe bază de solduri.000 u. în schimb. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%. = Datorie de impozit amânat 5. Presupunem o cotă de impozit de 16%. la un cost de achiziţie de 200. în plus. la 01.265.m.

800 lei 2.200 x 16% = 1. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit si pierdere.eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N-l): Rezerve = Cheltuieli de constituire 12.000 lei. în schimb.200 lei Diferenţe temporare deductibile = 7.000 lei / 5 ani x 2 ani = 4.la nivelul contului de profit si pierdere: Rezultat = Venit din impozitul pe profit amânat 384 lei 268. O societate-filială F a înregistrat în exerciţiul N cheltuieli de constituire de 12. amortizabile în 5 ani.Se cer înregistrările de preconsolidare a amortizării în bilanţul anului N. Valoarea contabilă a cheltuielilor de constituire = O Baza fiscală = 7. Rezolvare: La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: .eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N): 121 Rezultat = 201 12.200 lei Activ de impozit amânat = 7.000 lei .400 22 .eliminarea amortizării cumulate înregistrate: 12.000 Cheltuieli de constituire .la nivelul bilanţului: Impozit pe profit amânat = % Rezerve Rezultat 1.400 lei 4.152 lei 768 lei 384 lei . Se cer înregistrările de preconsolidare a părţii neamortizate a cheltuielilor în bilanţul exerciţiului N.400 lei Retratările de omogenizare au consecinţe asupra impozitului amânat.400 lei 2.152 lei Contabilizarea activului de impozit amânat: . dacă se utilizează metoda de consolidare pe solduri. Rezolvare: La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: .la nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: Rezultat = Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2.eliminarea amortizării cumulate înregistrate: 2801 = Amortizarea cheltuielilor de constituire 121 Rezultat 2.800 lei: Amortizarea cheltuielilor de constituire = % Rezerve Rezultat .

000 Venituri din vânzarea mărfurilor 472 9. cheltuieli cu amortizarea 270 lei.400 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor = 121 Rezultat 12.350 lei.350 lei + Cheltuieli cu amortizarea 270 lei + Diminuarea creanţei clienţi 90 lei . .în momentul vânzării. Conform IAS 18 „Venituri". O întreprindere de servicii de consultanţă contabilă efectuează o prestaţie către un client în următoarele condiţii: durata contractului 01. Să se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activităţile de exploatare.Plăţi pentru achiziţia de clădiri 450 lei .254 lei . plăţi impozit pe profit 540 lei.N conform I AS 18 „Venituri". valoarea devizului: 20.000 lei. împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120 lei.000 269. Dispuneţi de următoarele date: profit net înainte de impozitare 1. 271. în conformitate cu IAS 7.000 Venituri înregistrate în avans Conform IAS 18. costul total estimat este de 16.N+1. ştiind că pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de 10.Plăţi pentru achiziţia de terenuri 300 lei . achiziţia de maşini. dividende plătite aferente activităţii de finanţare 312 lei.12. creştere cheltuieli în avans 36 lei.03.31.N .254-192-870 192 lei 270. Rezolvare: Profit net înainte de impozitare 1. să se calculeze venitul care afectează contul de profit şi pierdere al anului N. Rezolvare: în anul N se efectuează următoarea înregistrare: 4111 Clienţi = % 85. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.Creşterea cheltuielilor în avans 36 lei + Creşterea datoriilor la furnizori 120 lei .000 lei.000 lei? 22 . creştere datorii furnizori 120 lei.Dividende plătite aferente activităţii de finanţare 312 lei = FNT din activităţile de finanţare_______________________________-192 lei Flux net de trezorerie = 1. utilaje.La nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: 6XX Cheltuieli după natură Şi: 121 Rezultat = 6811 2. instalaţii 120 lei. Activitatea de service se realizează în anul N+l.Plăţi pentru achiziţia de maşini 120 lei = FNT din activităţile de investiţii -870 lei + împrumuturi încasate prin emisiunea de obligaţiuni 120 lei .pe parcursul perioadei de postgaranţie (după instalare). pentru componenta soft.Plăţi de impozit pe profit 540 lei = FNT din activităţile de exploatare 1. diminuarea creanţei clienţi 90 lei. investiţii si finanţare. pentru componenta service. veniturile sunt recunoscute astfel: . achiziţia unei clădiri 450 lei. plăţi privind: achiziţia de terenuri 300 lei.000 707 76.000 lei. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000 lei şi include în factură şi preţul activităţii de service după instalare în valoare de 9.08.

000 .000 lei Valoarea amortizabilă = 216.000 La sfârşitul anului N+3 se înregistrează un minus de valoare de 100. partea eliberată fiind plătită imediat la achiziţie.000 = 216. în schimbul unui teren de aceeaşi valoare.000 lei.000 u. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie".000 lei Amortizarea în anul N = 200.000 u.200.m.000 6.000 lei. Rezolvare: Fluxul net din activitatea de investiţii = + încasări din vânzarea unei imobilizări . 272.000 .000 Soldul rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3 este de 200.900.000 lei Valoarea rămasă de amortizat = 200. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar. reducere comercială primită 4. terenul este reevaluat la valoarea justă de 1.200.m. SC ABC SA deţine un teren cu o valoare contabilă de 900. dar se reestimează durata totală de utilizare la 11 ani. s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+3. fluxul de numerar din activitatea de investiţii. 32.000 lei .000 x 10.Rezolvare: în anul N sunt recunoscute venituri de 20.m. din vânzarea unei imobilizări corporale.000 x 90% 36. să se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentă acestui exerciţiu şi valoarea contabilă netă.100.. preţul de cumpărare a fost de 40.000 = 200.000 lei Durata de viaţă rămasă = 10 ani Amortizarea în anul N+l = 175.000 lei.000 = 175. Indicaţi care este.000 274.000 u.000 u. s-au încasat 32.000/8 = 25.000/16.000 .000 lei = 300.N: preţ de cumpărare 200.500 lei. care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3? Rezolvare: La sfârşitul anului N rezerva din reevaluare este creditată cu 1.împrumut acordat unei filiale = . taxe vamale 20.m.m. terenul este reevaluat la 1. 273. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de participare eliberate în proporţie de 90%. valoarea reziduală estimată 16.000 u.Plăţi aferente titlurilor de participare = 40. Se cunosc următoarele informaţii pentru o imobilizare corporală achiziţionată la 01. s-au emis la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 20.10.01.500 lei 22 .000/10 = 17.000 lei. durata de utilizare estimată 8 ani.000 lei.000 lei. Ştiind că întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale" şi că în cursul anului N+l se menţine estimarea privind valoarea reziduală.000 lei: 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 300. La sfârşitul exerciţiului N.16.000 . Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizării = 200.m.000 = 12. Conform IAS 16 „Imobilizări corporale". metoda de amortizare lineară.25.000 lei prin diminuarea rezervei din reevaluare: 105 Rezerve din reevaluare = 211 Terenuri 100. s-a efectuat o plată de 9.000 u.4.000 lei.000 + 20.

000 lei.000 = 92.700 lei.000 lei Amortizarea cumulată după 6 ani = 40. Rezolvare: Amortizarea anuală în primii 6 ani = 400. 6.000 lei.500 lei Amortizarea anuală în anul N+4 = 59. metoda de amortizare lineară. s-a încasat suma de 3.000 lei Valoarea netă contabilă după 6 ani = 400. Dispuneţi de datele: profit net 3.000 lei Amortizarea anuală în anul N = 92. fluxul de numerar din activitatea de finanţare.m. cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire.000/10 = 40.m. s-au emis şi încasat la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 15.01. calculaţi rezerva din reevaluare realizată în fiecare an.000 lei. Rezolvare: Fluxul de numerar din activitatea de finanţare = + încasări din emisiunea de obligaţiuni .000 lei 276.m.000 lei şi final 8.. Activul va fi amortizat în sistem linear. sau 160.300 lei si final 200 lei. Rezolvare: Valoarea amortizabilă a activului = 100. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie". Cunoscând că întreprinderea optează pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe măsura amortizării echipamentului.000 .000 u.000 x 4 = 640. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar.000 x 6 = 240.000 lei. amortizarea anuală = 640.m.000 lei Valoarea justă = 160. s-a efectuat o plată de 6. 9.000 lei. în conformitate cu IAS 16.000 = 120. venituri din investiţii financiare 2. furnizori: sold iniţial 1.m.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 900 lei. costul de achiziţie al imobilizării respective este de 100. conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcţionare cu l an şi reestimarea valorii reziduale la 6.000 u.000/4 = 160.000/4 = 120. mai puţin amortizarea corespunzătoare (indice = 4). După 6 ani de utilizare imobilizarea corporală este reevaluată.m. Rezolvare: Rezultat net + Cheltuieli cu amortizarea .000 lei si final 4. stocuri: sold iniţial 10.m. Indicaţi care este.Venituri din investiţii financiare 3. Dispuneţi de următoarele informaţii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziţie 400.700 lei 23 .000 . durata utilă de viaţă 10 ani.500 lei şi final 500 lei. După 3 ani.000 .000 lei După reevaluare.000/8 = 11. valoarea reziduală 8.500 lei Amortizarea cumulată după 3 ani = 11.000 = 59. Să se determine cheltuiala cu amortizarea aferentă anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizări corporale".500 x 3 = 34.000 lei Rezerva din reevaluare = 640..000 = 480.000 u.000 .6.000 lei. reprezentând dobânda aferentă unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale.Plata ratei de leasing = 15.000 lei 900 lei 2.000 u.34. dividende plătite legate de exploatare aferente anului curent 1.240.000 lei Rezerva din reevaluare realizată în fiecare an = 480.N să fie stabilită la 8 ani. Conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie".8.40.160. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziţionat pe 01.275.875 lei 278. calculaţi fluxul de trezorerie provenit din exploatare. clienţi: sold iniţial 6. 277.000 lei.500/4 = 14.000 u.000 .000 = 160.500 .500 lei Valoarea rămasă de amortizat = 100.000 lei.000 u. impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.000 u.

Diminuarea datoriei cu impozitul .+ Diminuarea stocurilor + Diminuarea creanţelor .000 lei. La sfârşitul anului N+2.000 u. pentru perioada 01. precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încă două etaje? Rezolvare: Cheltuielile legate de renovarea exteriorului care asigură menţinerea nivelului actual de performanţă a activului afectează contul de profit si pierdere.000 u.m. valoarea 23 . Apoi societatea constituie un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 3% x 15% x 15.000 lei = 52.N.000 lei 2.000 lei.5 u. valoarea actualizată a plăţilor minimale 280.m. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani. rata implicită a contractului la locatar 10% pe an. 284.m.Diminuarea furnizorilor . este plătită la data de 31 octombrie anual. iar amortizarea cumulată.000 lei. 282.000 lei. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Returnarea unor produse nu este un motiv pentru a nu contabiliza venitul din vânzări.000 lei l . în conformitate cu IAS 16. Cheltuielile de extindere a hotelului sunt capitalizate şi majorează valoarea activului. Se cunosc următoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justă a bunului 300. La data de 01.m. Care este valoarea dobânzii şi a recuperării investiţiei contabilizate la locator la închiderea exerciţiului N. Următoarea reevaluare va determina diminuarea rezervei din reevaluare existente de 100 lei şi înregistrarea unei cheltuieli pentru depreciere pentru 20 lei.000 u. Care vor fi incidenţele în situaţiile financiare ale exerciţiului N conform IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Societatea înregistrează un venit din dobânzi de 20. costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.m. 283.000 lei 1.m. Deci se contabilizează venituri din vânzări de 15.000. în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing"? Rezolvare: Dobânda pentru anul N la locator = 6% x 300. 281.05.N31. data semnării contractului l ianuarie N. achiziţionat în anul N.000 lei 2. La sfârşitul anului N+l. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă de 15. Ce determină reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Prima reevaluare determină creşterea rezervei din reevaluare pentru 100 lei..N o societate a achiziţionat l .000 lei.100 lei 279. Dobânda în sumă de 20.05 .000 lei Recuperarea investiţiei în anul N = 70.m. dar se cunoaşte că aproximativ 3% din bunurile tranzacţionale sunt returnate. Se mai cunoaşte că societatea practică un adaos mediu la total vânzări de 15% din preţul de vânzare.10.000 u. iar diferenţa de 10.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u..000 lei .m. In urma a două reevaluări succesive ale unei imobilizări corporale s-au obţinut următoarele date: în exerciţiul N o creştere de valoare de 100 lei.m. iar la locator 6% pe an. valoarea recuperabilă este de 15.000 lei 280. de 12.18.000 u.000 lei = 18.100 lei 1.000 u. Cum se vor reflecta. iar în exerciţiul N+l o reducere de valoare de 120 lei. redevenţa anuală plătibilă la 31 decembrie 70.000 u.Dividende plătite legate de exploatare = FNT din activităţile de exploatare 2. Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30. (dobânda încasată minus venitul din dobânzi) reprezintă recuperarea costului de achiziţie al obligaţiunilor. avans la data semnării contractului 40.000 x 6/12 = 10. amortizabil linear pentru valoarea de 200.000 = 67.

La sfârşitul exerciţiului N. animalelor şi plantaţiilor 108. amortizarea cumulată până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18. 287. Jmobilizări corporale".m.. costuri ale proiectului de amplasare 20.000 u. adică (500.3. Filiala F deţine terenuri achiziţionate la costul de 400.000 x 10% x 1/2 = 500 lei.000 lei.667 lei.000 u. scont de decontare 2%. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile. Cheltuielile financiare ale societăţii F cresc cu 500 lei.000 -160. 286.000 u.m.N un împrumut de 10. la 14. durata de amortizare este de 6 ani. în situaţiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost..20. Societatea M acordă filialei sale F pe 01. Valoarea pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat = 12.667 288.000 + 10. Valoarea recuperabilă = 12. mijloacelor de transport.recuperabilă devine 12. ALFA revizuieşte estimările pentru durata de utilizare a utilajului şi valoarea reziduală a acestuia. Rezolvare: Costul de achiziţie = 300.000 u.. rambursabil în 4 tranşe egale.m. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor".000) / 6.000 u. comision vamal 3%. Cum va fi afectat contul de profit şi pierdere al anului N atât pentru societatea M. Rezolvare: La sfârşitul anului N+l valoarea netă contabilă a softului = 18.m.m. Amortizarea aferentă exerciţiului N este determinată cu ajutorul noilor estimări (500.000 lei. ALFA înregistrează amortizarea anuală a utilajului în sumă de 80. iar rezultatul financiar scade cu 500 lei. Dacă activul nu ar fi fost depreciat. ALFA înregistrează în exerciţiul N: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 = 339. Valoarea justă a terenurilor a evoluat astfel: 23 . valoarea reziduală este estimată la 20. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16. Veniturile financiare şi implicit rezultatul financiar al societăţii M cresc cu 500 lei.000 lei pe o perioadă de 4 ani. Societatea ALFA dispune de următoarele informaţii cu privire la un utilaj: costul de achiziţie 500.000 14.000 . Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300. iar valoarea reziduală.m.000 u.000 lei (utilajul a fost achiziţionat la începutul exerciţiului N-2).000 u.000 u.000 = 12. Rezolvare: în exerciţiile N-2 şi N-1.000 u. Societatea F înregistrează o cheltuială cu dobânda şi o datorie privind dobânda de plătit de 500 lei.000 u.000 + 3% x 300.m. 285. Deprecierea nu este modificată în exerciţiul N+2. N-1 şi N în conformitate cu IAS 16.m. cu o rată anuală a dobânzii de 10%. La sfârşitul celui de-al treilea an se reestimează durata totală de utilizare la 5 ani.m. cât şi pentru filiala sa? Rezolvare: Societatea M înregistrează un venit din dobânzi şi o creanţă privind dobânda de primit în sumă de 10.000 lei. Valoarea netă contabilă la sfârşitul anului N+2 = 15..m.000 . Societatea înregistrează o depreciere de 3.m. Valoarea recuperabilă = 15. transport pe parcurs intern 10.000 u. metoda de amortizare este cea lineară.000 + 20.m.000 u.m.000) / 3 = 108.07.000 u.000u.m. Calculaţi amortizarea în exerciţiile N-2.

000 440. PS este tratat pentru a putea fi comercializat. un produs secundar PS care poate fi vândut după ce este supus unui tratament şi un deşeu D.000 Datorie de impozit amânat: 16% x 20.500 lei 27. Procesul de producţie se desfăşoară după următoarea schemă: în Secţia l. Din procesul de producţie se obţin.000 Valoarea contabilă a terenurilor 420.000 1.242 lei Costul materiilor prime consumate este de: M2 4. produsul secundar PS şi deşeul D.000 390. de asemenea.000 lei 4. în Secţia 3.600 lei 23 .000 Baza fiscală__________________________________400. ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Rezolvare: Retratările de omogenizare sunt următoarele: Echipamente tehnologice = Rezerve din reevaluare 20.000 Diferenţe temporare impozabile 20. MP2 şi MP3. în Secţia 4. fără valoare.000 (+) 1. Ce retratări de omogenizare sunt efectuate în exerciţiul N.500 lei 20. Cota de impozitare este de 16%.200 289.871 lei 12. în Secţia 2. Rezolvare: Costul de producţie se determină după cum urmează: Elemente Produs intermediar PI Materii prime MP2 MP3 Manoperă directă S2 -leiValoare (+) 292.250 lei 3. întreprinderea BETA fabrică un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP l.000 La sfârşitul exerciţiului N+4 terenurile sunt vândute. D este supus unui proces de epurare înainte de a fi deversat. la Pil se adaugă MP2 şi MP3. care este deversat şi generează cheltuieli pentru prevenirea poluării mediului.242 (+) 4.573 lei 5. operaţie în urma căreia se obţin produsul finit PF.Anul N N+l N+2 N+3 Valoarea justă 420. Se cunosc următoarele informaţii: Costul produsului intermediar PI 292.000 430.000 3.200 Rezerve din reevaluare = Datorie de impozit amânat 3.500 (+) 20. MP1 este prelucrată şi se obţine produsul intermediar Pil care este transferat fără stocaj în Secţia 2.000 lei M3 Costul manoperei directe în secţia S2 Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS Costul eliminării deşeului D (ce s-ar obţine în condiţii normale) Calculaţi costul produselor finite conform IAS 2 „Stocuri".

000 lei. Managementul societăţii ALFA nu doreşte să schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede că pe termen lung va exista cerere pentru produsele obţinute cu ajutorul acestuia.07.: 6811 = 2813 50 291. ALFA dispune de o ofertă de a ceda utilajul pentru suma de 320 u. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.871 (+) 12.m. Pe 15 februarie N+l.m. Deprecierea constatată = 812. ALFA contabilizează ajustarea pentru deprecierea utilajului: 6813 = 2913 5.500 . Societatea ALFA deţine un utilaj achiziţionat la costul de 2.50 = 812.50 u. GAMA vinde utilajul la 10.000 lei. costul acestuia fiind de 20.01.500 (-) 27. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării. Decizia de a ceda utilajul fusese luată înainte de 31.000 lei. GAMA trebuie sau nu să ajusteze situaţiile financiare ale exerciţiului N? De ce? Rezolvare: Preţul de vânzare obţinut pe utilaj confirmă valoarea recuperabilă a acestuia. Valoarea netă contabilă = 2. Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul 23 . dar la o capacitate redusă. Care sunt înregistrările efectuate de societatea ALFA în anul N conform IAS 16 şi IAS 36? Rezolvare: Amortizarea pe perioada 01.m.500 x 15% x 1/2 = 187.: 6813 = 2913 512. La data clasificării.N este de 2. valoarea de utilitate a utilajului este de 300 u.12.m. motiv pentru care la l iulie N se efectuează testul de depreciere. deoarece societatea ALFA nu doreşte să realizeze schimbul. Potrivit normei IAS 36.: 6811 = 2813 187.m.000 u.600 305.N-01.890 (+) 4.N societatea GAMA determină valoarea recuperabilă pentru un utilaj pe care intenţionează să-1 cedeze la 15.573 (-) 5. la schimb cu un utilaj nou al cărui cost este de 3.01 .50 .N.000 lei.50 u.250 (+) 3.1.N este de 300/3 x 1/2 = 50 u.000 lei.500 u.m. iar scăderea preţului reflectă condiţii existente înainte de data bilanţului.12. GAMA înregistrează la această dată o ajustare pentru deprecierea utilajului în valoare de 5. Ca urmare a accidentului durata de utilitate rămasă se va reduce la 3 ani.12.000 lei.187.m.m. La 31. şi care la 01.50 Ca urmare a accidentului utilajul ar putea fi depreciat.300 = 512. La l iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident.N are o amortizare cumulată de 1.890 290. Valoarea recuperabilă a utilajului este de 300 u.50 u. iar valoarea amortizabilă a utilajului este egală cu costul.500 .m. în aceste condiţii. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-1 repara.m.000 lei.N-31. Utilajul poate fi vândut la preţul de 100 u. acesta este utilizat.500 u.m.m. O estimare realistă a valorii juste este de 100 u. Cota de amortizare anuală este de 15%.000 292. amortizare cumulată de 20. La sfârşitul exerciţiului N-1.07.Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS Costul eliminării deşeului D (doar pentru cele care s-ar obţine în condiţii normale) Costul de producţie al produsului finit PF Obţinerea produselor finite generează următoarea înregistrare: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 305.50 Amortizarea pentru perioada 01. utilajul avea o valoare brută de 102.

000 77. Structura costului de producţie prezentată în textul aplicaţiei se referă la produsele finite obţinute în decursul perioadei.82. Societatea ALFA înregistrează pierderea de valoare astfel: 6813 = 2913 8.000. cheltuieli cu amenzi şi penalităţi 1.000. La l septembrie N utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70.000. cheltuieli cu diferenţele de curs valutar 16.500. Costul vânzărilor = 58.(82. La l septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre: .000 Cheltuieli de exploatare Ajustări privind provizioanele pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor tehnologice imobilizărilor 293.000. conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? Rezolvare: La sfârşitul exerciţiului N-1 se înregistrează o pierdere de valoare pentru utilaj de 4. cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 22.200.500. Rezolvare: Costul vânzărilor reprezintă ieşirile de produse finite în decursul perioadei.500 + 3. cheltuiala cu impozitul pe profit 2.000 lei.000. plătibile în ultima zi a anului. Structura costului de producţie este următoarea: Elemente Materii prime şi materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii. TVA colectată 19.70.000. venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.000 lei.000. adică avansul plătit.000 lei.500 lei 294.752. Calculaţi costul vânzărilor şi cheltuielile administrative conform IAS 1. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. -leiValori 32. opţiunea de cumpărare se exercită la preţul de 400 lei.500.700.2. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N. ratele anuale şi preţul aferent opţiunii de cumpărare.000 23 . Utilajul încetează să mai fie amortizat. cheltuieli cu redevenţe şi chirii 1.000. venituri din participării la societăţile asociate 8. durata contractului 4 ani.000 .000 = 6. valoarea reziduală a activului este 600 lei. • cheltuieli cu personalul 3.000 lei. Ce înregistrare se efectuează la l septembrie N. vărsământul iniţial 2.333 lei şi . cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 32.000 15. venituri din subvenţii aferente materiilor prime 2. cheltuieli cu servicii prestate de terţi 10. Dispunem de următoarele informaţii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate în lei): venituri din vânzarea produselor finite 50.000 lei Cheltuielile administrative = 1. cheltuieli cu dobânzile 7. chirii 1. prestaţii externe Total Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate în lei): • cheltuieli cu redevenţe. ieşiri de produse finite 58.500. • cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 2. sunt prevăzute 4 rate de 500 lei. cheltuieli cu personalul 18.000.000. Rezolvare: în calculul valorii actualizate a plăţilor minimale se ţine cont numai de fluxurile de numerar sigure.000.000 + 2.exerciţiului N-1 de 78. intrări de produse finite 77.500. venituri din vânzarea semifabricatelor 30. venituri din diferenţe de curs valutar 18.000 .000) / 8 x 8/12 = 75.000.000 10. Calculaţi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing.000.000 lei.000 20.

vărsământul iniţial 2.000 lei. durata contractului 3 ani. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 30. sunt prevăzute 3 rate de 100. Deci amortizarea va fi înregistrată de către locatar. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului 30 iunie exerciţiul N. 402.594 lei. 265. Precizaţi.711 de locaţie-finanţare 296. Rezolvare: a) IAS 17 precizează: „în situaţiile financiare ale locatarului. un contract de locaţiefinanţare generează o cheltuială privind amortizarea activului si o cheltuială financiară".000 lei. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. înregistrarea contabilă efectuată de locatar. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20. valoarea reziduală a activului este 50.13 lei 295. durata contractului 3 ani. conform I AS 17. plătibile în ultima zi serviciului financiar. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.711 lei Activ = Datorii din contracte 265. plătibile în ultima zi a anului. Min (417. Există o certitudine că la sfârşitul contractului locatarul va deveni proprietar. precizaţi care este mărimea amortizării anului N şi de către cine va fi aceasta înregistrată. Rezolvare: a) Calculul VAPML: b) Conform IAS 17. durata de viaţă a bunului 8 ani.000 lei.567 lei 23 . sunt prevăzute 3 rate de 150.000 lei.=3. Conform I AS 17. Min (280. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. vărsământul iniţial 7. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 417.000 lei.738 lei. metoda de amortizare este lineară.000 lei.594 lei.567 lei) = 402.858. durata de viaţă a bunului 8 ani. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.738 lei. pentru fiecare exerciţiu contabil.711 lei) = 265. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 280.000 lei.000 lei. b) Calculul VAPML: c) Conform IAS 17. valoarea reziduală a activului este 40.

Valoarea reziduală = 402.567 lei e) Conform I AS 17. în acest caz activul se va amortiza pe durata de utilizare de 8 ani.567 lei . în caz contrar.50. bunul închiriat este amortizat pe durata de utilizare dacă există certitudinea că locatarul va deveni proprietar la sfârşitul contractului.000 lei = 352.d) Valoarea amortizabilă = Costul . 23 . amortizarea se va calcula pe perioada cea mai scurtă dintre durata de utilitate şi durata contractului.

223 x 20% = 69.12.983 456.019 456.223-130. plătibile în ultima zi a anului.555 216. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. valoarea reziduală a activului este 70.668 x 20% = 43. în situaţiile financiare ale locatarului. Prezentaţi.204 lei f) La sfârşitul anului N.000 .000 lei.69. Min (461.000 lei = 386.445 200.000 lei 108.000 260.12. astfel: Data Flux de Dobânzi Rambursarea capitalului Capital rămas trezorerie datorat 01. extrasul din situaţiile financiare ale locatarului.668 203.019 lei b) Conform IAS 17.019x20% = 91.204 = 108. sunt prevăzute 3 rate de 200.019 lei Amortizarea anului N 1.334 260.N: % = Datorii din contracte de locaţie-finanţare Cheltuieli cu dobânzi 3.000-43. Rezolvare: a) Calculul VAPML: =456.019 lei) = 456.12. Intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.223 347.12.796 = 347.01. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 20%.000 200. 456.796 347. durata de viaţă a bunului 8 ani.000 lei.796 lei 91.555 = 216.445 = 130.N+1 31.019 lei . durata contractului 3 ani.000-91.N 456.70.806 lei. La data încheierii contractului: Activ = Datorii din contracte de locatie-finanţare 456. la sfârşitul anului N.019-108.000 660.334 = 216.019 lei c) Conform IAS 17.000 456.204 200.019 lei 2. Plata redevenţei la 31.N 31. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 60.806 lei.Amortizarea anului N 297. în situaţiile financiare ale locatarului figurează: 23 . Amortizarea anului N: Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea activului 48.019 31. plăţile în numele locaţiei trebuie să fie repartizate în două componente: cheltuiala financiară şi amortizarea soldului datoriei.252 lei Conturi la bănci 200. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 461.668 0 d) Valoarea amortizabilă = 456.N+2 Total 200. conform IAS 17.000 lei.

care deţine 40% din acţiunile societăţii C: nu există acţiuni fără drept de vot. valoarea reziduală a activului este 40. plătibile în ultima zi a anului. Societatea A deţine 70% din acţiunile unei societăţi B.223 lei. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 280. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. Societatea A are un procentaj de interes în C de 70% x 40% = 28%.711 lei) = 265. Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C.711 lei b) Conform IAS 17.629 Flux de trezorerie Dobânzi Rambursarea capitalului datorat Capital rămas 265.711-73.12.629 2.019 lei .711x10% = 26. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20. Societatea A deţine 20% din acţiunile unei societăţi B. Min (280.000 lei.738 lei. Rezolvare: 23 . respectiv cheltuieli cu dobânzi 91.371 2.N 31.082 299.252 lei.000-26.738 lei.252 lei = 407. astfel: Data 01. care deţine 90% din acţiunile societăţii C: nu există acţiuni fără drept de vot.000 = 263.000 + 73.767 lei.N Total la 31.711 263. Care este valoarea dobânzii si a rambursării privind capitalul datorat.• în bilanţ: activ la valoarea netă contabilă = 456. • în contul de profit şi pierdere: cheltuieli financiare. deoarece deţine asupra lui B un control exclusiv şi implicit o va controla şi pe C în proporţie de 40%. vărsământul iniţial 2.48.N Avans 2. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. 265. Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C.000 lei. sunt prevăzute 3 rate de 100. Rezolvare: L Procentaj de control: Societatea A deţine direct în B un procent majoritar de 70% şi indirect în C un procent de 40%.01. în conformitate cu IAS 17? Rezolvare: a) Conform IAS 17.711 265. 298.01.019 lei .000 263.108. II.796 lei = 347. valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing 265.371 = 73.N 01.711 lei.12.629 = 75.000 lei. Se cunosc următoarele date pentru un contract de locaţie-finanţare: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.629 = 190. contabilizate la locatar la închiderea exerciţiului N. 300. durata contractului 3 ani.371 26. Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes în B de 70%.711-2.000 100. cheltuieli cu amortizarea 48.000 100. în situaţiile financiare ale locatarului plăţile în numele locaţiei trebuie să fie repartizate în două componente: cheltuiala financiară şi amortizarea soldului datoriei.204 lei. durata de viaţă a bunului 8 ani.000 lei. datorii din contracte de locatie-finanţare = 456.

iar indirect în C.I. 301. C şi D.8% 302. Legăturile dintre trei societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C. II. Rezolvare: Societatea A în B în C în D De control 60% 70% 90% Procentaj De interes 60% 60% x 70% = 42% 42% x 90% = 37. deci procentul de control deţinut direct în B este de 20%. Rezolvare: Societatea A în B în C Direct Indirect prin B Total în C De control 70% 10% 80% 10% + 80% = 90% Procentaj De interes 70% 10% 70% x 80% = 56% 10% + 56% = 66% 303. Procentaj de control: Societatea A nu controlează în mod exclusiv societatea B. Legăturile dintre patru societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societăţile B. Rezolvare: 24 . de 0%. Legăturile dintre trei societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C. Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes în C de 20% x 90% = 18%.

conform IAS 16.000 u.m. costurile fiind de 13. conform I AS 16.m.m.Societatea A De control în B în C Direct Indirect prin B Total în C 40% 40% 20% Procentaj De interes 20% 40% 20% x 50% = 10% 40% + 10% = 50% 304. Costurile de demontare estimate recunoscute printr-un provizion se ridică la 25. Calculaţi.000 u.m.000 u. Costurile de testare a funcţionării corecte a activului 12.) 10. iar pentru a aduce echipamentul în condiţiile de funcţionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.Rabat primit + Costuri de livrare + Costuri de instalare + Onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul 18.150. 305.m. La data de l ianuarie anul N. 5. + Costuri necesare pentru a aduce echipamentul în stare de funcţionare + Costurile de testare a noului echipament mai puţin încasările nete provenite din vânzarea produselor obţinute (12. generând o pierdere iniţială din exploatare de 30.000 u. 25. + Taxe vamale 5..000 u.000 u. costuri de instalare 49. care va fi recunoscut separat. respectiv 500.000 u.m.m.m.000 u. Costurile legate de începerea utilizării noului echipament 25. cheltuieli cu reclama 20. Rezolvare: a) Aeronava va fi recunoscută la costul de achiziţie mai puţin costul motorului.000 u.m. .m. onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul 18. specializată în producţia ciocolatei.m.m. .m.m. + Comision vamal 500 u.m... Ea achiziţionează o aeronavă la preţul de 500.000 u. Perioada de instalare şi montare a durat două luni.înregistrarea achiziţiei: 2131 = % 404 1513 446 683. 49.m.000 u. cu durata de viaţă de 50 ani.500 u.m.m. în vederea achiziţiei. societatea a suportat următoarele costuri suplimentare: costuri de transport 36. Rezolvare: Preţ de cumpărare 500.000 u.000 lei 24 .000 lei = 350.000 u.000 u. iar încasările nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2..m.m. Contabilizaţi.m..m.000 u.500 u. a importat un echipament în valoare de 500..000 u.m. comision vamal 500 u. 683.000 lei..m.000 u.000 u.m. Ca atare.000 lei: 2133 = 404 350.m.000 u.. 36.m.m. -2. costuri generale de administraţie 6.000 u.m. în primele 4 luni cantitatea de ciocolată produsă a fost foarte mică. Societatea ALFA organizează excursii cu miniaeronave între două staţiuni turistice. 42. taxe vamale 5.m. achiziţia şi amortizările corespunzătoare.000 u. Preţul unui motor este de 150.000 lei.m. 653. societatea s-a hotărât să introducă un nou sortiment. Un specialist în domeniul aerian estimează o reparaţie capitală care are loc la fiecare 15 ani şi presupune înlocuirea motorului principal. o societate comercială nou-înfîinţată.000 lei . + Costurile estimate cu demontarea activului = COST .2.000 u..000 u. costul si precizaţi înregistrarea contabilă legată de achiziţie.000 u.500 u. 25.000 u.m.000 u.m.000 u.000 u. rabat primit de la furnizor 2.200 u.m. TVA plătită în vamă l .

Rezolvare: Număr de rotaţii = 1.000 lei.000 lei. luna 2 = 1.000 lei 25 ani 24.000 lei 290.000 lei 10.000 lei 5 ani 102. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800.300 rotaţii 24 .100 + 2. Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 5 ani este 290. şi 150. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800.000 lei = 610.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 610.000 lei. conform IAS 16.000 lei -290.000 lei pentru motor: 6811 6811 = = 2813 2813 7. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 510. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani. amortizarea anuală. acesta este garantat pentru 200.000 lei = 190.000 lei.632 lei = 714.000 lei 309.000 10. iar firma anticipează vânzarea clădirii după 5 ani. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Valoarea de piaţă actualizată în funcţie de indicele de inflaţie Valoarea amortizabilă = Costul .500 + 3.000 lei -85.000 lei.000 lei.500 rotaţii.000 lei 306. respectiv 50 ani si 15 ani. adică 350. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 25 ani -Cheltuielile cu cedarea Valoarea amortizabilă = Costul . luna 5 = 3.400 lei 307.000 lei: 15 ani = 10.000 lei = 5 10.000 lei 290.000 rotaţii.2131 = 404 150.000 rotaţii. mărimea amortizării cumulate. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani. Calculaţi. amortizarea anuală. Calculaţi.000 lei 800.200 + 1. Numărul de rotaţii în primele luni de funcţionare este: luna l = 1. conform I AS 16.000 lei.000 lei pentru aeronavă.000 lei: 50 ani = 7. rata anuală de creştere a preţurilor l %. amortizarea anuală. el estimează că preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 25 ani este 290. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani.000 lei b) Amortizarea aeronavei şi a motorului se va calcula pe perioade diferite.500 rotaţii. Calculaţi. Calculaţi.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 714. O societate achiziţionează un sistem de aerisire la costul de 500. iar firma anticipează vânzarea clădirii după 5 ani.000 lei 308. luna 3 = 2.100 rotaţii.000 lei : 5 ani 800. luna 4 = 2.200 rotaţii.000 lei. conform IAS 16.874 lei 800.500 + 2. Valoarea de piaţă a clădirii peste 5 ani este 90.368 lei 5 ani 142. De asemenea.000 lei -190.000 lei 800.368 lei : 5 ani 800. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 5 ani Valoarea amortizabilă = Costul . cheltuielile cu cedarea 100. conform I AS 16. Conform cărţii tehnice.000 lei : 25 ani 800.000 lei -100.

000 u. conform I AS 16. / 5 ani = 40.0515 x 500. conform IAS 16.m.000 u. iar 40%. activitatea de service se realizează timp de 3 ani începând cu anul N.80. pe data de O l . Dar această informaţie se va utiliza pentru a contabiliza şi cheltuiala anului curent. Calculaţi. la data de l ianuarie 2008. Amortizarea anuală pentru anul 2008 = 200. / 8 ani = 15. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = 24 . Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%. Un utilaj a fost achiziţionat la valoarea de 200. Valoarea rămasă (netă contabilă) la 31 decembrie 2009 = 200. după 2 ani de la vânzare.000 u.000 rotaţii 0. / 5 ani = 40. Cheltuiala cu amortizarea anuală = 120. La data achiziţiei s-au efectuat lucrări de restaurare a amplasamentului în vederea plantării unei culturi de pepeni.000 u. costul lucrărilor fiind 80.000 u. Contabilizaţi.m.000 lei.000 u. Societatea estimează că peste 5 ani va efectua o rotaţie a culturilor.000 rotaţii Valoarea amortizabilă Amortizarea cumulată = 0.N.recunoaşterea costurilor cu restaurarea amplasamentului: 2112 = 404 500. Rezolvare: 1. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare. urmând a cultiva roşii. Durata de viaţă utilă rămasă stabilită anterior = 8 ani.000 lei: 6811 = 2811 16.1. Durata de viaţă utilă rămasă a fost revizuită la 7 ani la data de 31 decembrie 2010.000 lei 200. Amortizarea anuală pentru anul 2009 = 200.m.m.000 lei.Număr total de rotaţii conform cărţii tehnice Uzura sistemului de aerisire: 10. Să se contabilizeze tranzacţiile conform IAS 18 „Venituri". amortizarea aferentă anului 2010.000 u. estimarea duratei de viaţă utile este de 7 ani la data de 31 decembrie 2010.000 lei incluzând în factură şi preţul activităţii de service după instalare în valoare de 150 lei.000 u. 2. durata de viaţă utilă 5 ani. Tranzacţia 1: 1. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării. Rezolvare: .000 u.m.m.m. 3. durata de viaţă utilă rămasă = 7 ani + l an (anul 2010) = 8 ani.000 lei 25.. mărfuri în valoare de 100 lei.000 lei 312.000 lei: 5 ani = 16. adică 2010.000 lei .amortizarea costurilor de restaurare a amplasamentului pe perioada de creştere a beneficiilor: 80.m. Rezolvare: 1. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: 1. 311. profitul societăţii va creşte cu 4% în următorii 5 ani.0515 500. vinde cu încasare în contul curent un program informatic pentru suma de 2.m.750 lei 310. .m. Ca urmare a vânzării pepenilor.achiziţia terenului: 2111 = 404 . = 120. valoare reziduală nulă.300 rotaţii : 200.000 lei 80. vinde unui client. achiziţia şi amortizarea.000 u. Prin urmare.01 . O societate achiziţionează 20 ha de teren la costul de 500. 2. în cazul de faţă.

150 lei 2.2 lei.1.875 lei 43. dobânda anuală este de 30%. In momentul vânzării: 5121 = % 7583 472 2.2. La sfârşitul exerciţiului N. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: 1. iar 40%.125 lei): 47X 2. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat: 100 lei .10 lei) x 60% = 28. timp de trei ani se recunoaşte venitul din lucrări executate şi servicii prestate pe baza formulei: 472 = 704 50 lei 313.125 lei 1. vinde unui client.125 lei l . cumpără. valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu.875 lei 43.2.01 .2.875 lei = 43. La sfârşitul exerciţiului N.000 lei 150 lei = 766 28.Diferenţa dintre valoarea justă si valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat de: 100 lei .125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56. un număr de 1.875 lei . Tranzacţia 2: 2.000 de obligaţiuni.125 lei 24 . o parte din veniturile necâstigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((56. Rezolvare: 1.125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56. pe data de 01. o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((56. Tranzacţia 1: 1.N.125 lei): 47X 2. încasată la 31 decembrie N. Tranzacţia 2: = 766 28. după 2 ani de la vânzare. începând cu anul N.07.1.56. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.10 lei) x 60% = 28. mărfuri în valoare de 100 lei. să se contabilizeze operaţiile de mai sus.875 lei = 43.875 lei . preţul de achiziţie 1. pe data de 30. 2. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.N.56.125 lei 2. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri".

Plata anuală a ratei de leasing financiar + Contractarea unui credit bancar pe termen lung = Flux de finanţare -300 u. conform IAS7. = Flux de investiţii +1.1 u. -1.800 u.9 u.1 u. achiziţionează 5 autoturisme în valoare totală de 2. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.200 u.m. + încasări din vânzarea calculatoarelor + 1.m. .m. -50 u.30 iulie (7 luni): 1.200 u.m....m.450 u.m. +810 u.000 titluri.m. 315.. 24 ./titlu.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei. şi le încasează.m. +1. o întreprindere efectuează următoarele operaţii: încasează o rată scadentă de 700 u. preţ de rambursare 1. plăteşte rata anuală de leasing financiar de 50 u.m..Acordarea unui împrumut filialei -850 u. vinde cu încasare directă 5 calculatoare în valoare de 2.Veniturile din dobânzi pe perioada l august .m.Plăţi privind achiziţia filialei (exclusiv numerar) .m.000 u./titlu. -1.m. restul achitate pe loc.m. şi dobânda aferentă de 300 u. valoare nominală l u.m. în cursul anului N. din care 100 u.m.000 titluri.m.m. = Flux de finanţare +600 u. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 1.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei.m./titlu. preţ de rambursare 1.. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare.6 u../titlu.m.000 u.100 u. primind un scont de 5%. din care 600 u. + încasări din vânzarea titlurilor de participare +500 u. achiziţionează o filială de 1. preţ de cesiune 900 u. preţ de emisiune 1. Flux de finanţare + încasarea împrumutului obligatar +900 u. rata dobânzii 30%..m. rambursează o tranşă de 200 de obligaţiuni. conform IAS7.Plăţi de dobânzi şi dividende . o întreprindere efectuează următoarele operaţii: acordă un împrumut unei filiale aflate în dificultate financiară de 850 u.m.9 u.m.. din care numerar dobândit 400 u.m. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi de finanţare. +300 u.m.m. valoare nominală 0. Flux de finanţare .m. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.400u. -240 u.. valoare nominală 1.m.m.2 u. majorează capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condiţiile: număr de acţiuni 1. şi contractează un credit bancar pe termen lung de 1.2 u.m.Rambursări de împrumuturi obligatare ..m. preţ de emisiune 0.m.m.31 decembrie (5 luni): 1.m. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investiţii . valoare matematică contabilă 0.m. -1.400 u. încasează contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1. preluate în leasing financiar.330 u.m.m.m. Dobânda aferentă perioadei l ianuarie . acordând un scont de 10% (exclusiv TVA). vinde titlurile de participare înainte de achitarea totală..Plăţi privind achiziţia autoturismelor = Flux de investiţii +700 u.m.530 u. preţ de emisiune 0.m.m. în cursul anului N. partea neeliberată 400 u.8 u. 5121 = % 766 506 300 lei 125 lei 175 lei 314. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investiţii + încasarea împrumutului acordat filialei + încasarea dobânzii aferente împrumutului acordat filialei .600 u. plăteşte dobânda anuală aferentă unui împrumut obligatar emis în exerciţiul anterior cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.000. ale unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate financiară. + încasări din majorarea capitalului social +800 u.1.Plăţi de dobânzi aferente împrumutului obligatar . legate de activitatea de exploatare.m.

2 lei .316. procesul este terminat şi societatea este obligată la plata unei amenzi în valoare de 5.712.856.4 lei = 618. La l ianuarie N. Precizaţi înregistrările contabile aferente anului N.800 lei 4. în mod similar.188 lei x 30% = 1. înregistrări contabile la sfârşitul anului N: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.569.2 lei Deci provizionul va fi majorat cu 5.2 lei 6812 = 1511 2.2 (1) 3. înregistrări contabile în cursul anului N: 24 .475.600 Se 2. probabilitatea de pierdere se estimează la 90%. La sfârşitul anului N+l.800 lei.8 lei 3.8 (2) Sc 5.4 lei Provizion existent 2.4 C 2. Plata amenzii: 6581 = 5121 5. Societatea ALFA SA vinde produse (televizoare) însoţite de certificate de garanţie pentru 12 luni.856.712.055/2009.500 lei.475. O societate livrează unui client mărfuri în valoare de 6. înregistrări contabile în anul N+3: 4. Experienţa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează că 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemă. 100 1.712. 36% vor avea nevoie de reparaţii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs. societatea estimează că probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%.856. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri.188 lei x 90% = 5.569. iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completă la un cost de 3.475.2 lei Situaţia în contul 1511 este: D 1151 618.475.569. provizionul existent a rămas fără obiect şi va fi anulat prin reluare la venituri: D 1511 618.475. Precizaţi înregistrările contabile aferente anilor N. Anularea provizionului: Concomitent cu plata amenzii.4 lei = 3. în cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2. înregistrări în anul N+2: Provizion pentru litigii necesar=Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.8 lei: 1511 = 7812 618.2 lei . N+l.4 lei Deci provizionul va fi diminuat cu 2.2 1511 = 7812 5.475. 3.4 lei Provizion necesar 5.8(2) Sc 1.569.500 lei/produs. la sfârşitul anului N+2.569. în anul N+3. 3.188 lei x 40% = 2.N-1 4. înregistrări contabile la sfârşitul anului N+l: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6. N+2 şi N+3 conform OMFP nr.1.1.856.2 lei C 2. Rezolvare: D 1512 2.1.856.2 lei 2. iar probabilitatea de pierdere se estimează a fi 30%.8 lei 6812 = 1511 3. provizioanele pentru garanţii aferente produselor vândute în anul N-1 erau de 4. TVA inclusă.2 lei Provizion necesar 1. procesul nu este terminat.188 lei. conform OMFP nr.8 (3) 317.01.8 lei 4. La sfârşitul anului N. în exerciţiul financiar N s-au vândut 30 de produse.500 (1) C Si la 01. Rezolvare: 1.2(1) Provizion existent 1.856.600 lei. Clientul constată că o parte din mărfuri prezintă defecte şi intentează firmei un proces judecătoresc.2.055/2009.

m. din care 100 u.m.000 u. şi încasează contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.9 u.m.m.S-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2. 4.600 lei .500 u. .300 u. Achiziţia acţiunilor ca titluri de participare: 261 = % 5121 269 2.Plăţi de dobânzi şi dividende legate de finanţare .m.m.100 lei 9.8 u.m. 2.m. 24 .1. legate de activitatea de exploatare. 600 u.500 lei: 6812 = 1511 2. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 350 u. preţ de emisiune 0. o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total de 2. Pentru preţul de vânzare: % = 7641 5121 269 2.600 Iei Provizion existent Provizion necesar Deci provizionul va fi majorat cu 9. legate de activitatea de exploatare. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 650 u.Rambursări de credite bancare pe termen lung + încasarea împrumutului obligator .m..m.2. 1.600 lei 7.m. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri: 1512 = 7812 2..500 lei 2. Rezolvare: 1.100 lei = 7.400 u. 5121 800 u. preţ de cesiune 2. şi le încasează.m.m.400 u. valoare nominală 0.000 u. + 800 u.m.450 u. 3. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală.m.000 u.500 lei 318.m.m.100 u.1.m.Plăţi privind achiziţia titlurilor de participare + încasări din vânzarea titlurilor de participare + încasări de dobânzi şi dividende legate de investiţii Flux de finanţare . Calculul provizionului necesar la sfârşitul anului N: Specificare 60% din TV vândute nu vor avea defecte 36% din TV vândute vor avea defecte minore 4% din TV vândute vor avea defecte majore TOTAL Calcul 60% x 0 lei 36% x 30 produse x 500 lei/produs 4% x 30 produse x 3.000 u. Vânzarea acţiunilor: 2.m. + 250 u.m.. din care 30% eliberate şi achitate imediat. preţ de rambursare 1.500 lei.500 u.. 1.600 u. . acordă filialei sale un împrumut de 850 u..m.200 lei 9.. Fluxurile de numerar se prezintă astfel: Flux de investiţii .2. 1.m. Pentru preţul de cumpărare: 6641 = 261 2.m. conform I AS 7. în cursul anului N. 2.500 lei/produs Cost 0 lei 5. încasarea contravalorii împrumutului obligatar: % = 161 1. Precizaţi înregistrările contabile şi determinaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi de finanţare.m.400 lei 4.m. rambursează un credit bancar pe termen lung de 300 u.m.m.. restul neeliberate.000 u.000 titluri. 169 200 u. din care 200 u.100 u. + 1.

319. restul fiind preluat în leasing financiar. Fluxul de numerar din activitatea de investiţii cuprinde: . Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală.m. +150 u.m.N.. -470 u. -500 u.100 u. din care 500 u.07. Pentru preţul de cumpărare: 6641 = 261 1. după 2 ani de la vânzare.m. Vânzarea acţiunilor: 2. în cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total de l .000 lei .m.01.000 u.m. Achiziţia acţiunilor ca titluri de participare: 261 = % 5121 269 2. 24 .m.1..N. Rezolvare: 1.m. +180 u.25 lei.m.000 u.m.m.m. preţul de achiziţie 1. mărfuri în valoare de l . 300 u.75 lei = 431. un număr de 1.850 u. Tranzacţia 1: 1.568. şi plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 120 u.Plăţi privind achiziţia mijlocului de transport + încasări de dobânzi şi dividende = Flux de numerar din activitatea de investiţii -300 u. 700 u. preţ de cesiune 850 u.Plăţi privind achiziţia titlurilor de participare + încasări din vânzarea titlurilor de participare .m.000 u. din care 30% eliberate si achitate imediat.Acordarea de împrumuturi filialei = Flux de investiţii .m.. . pe data de 0l. (2) Cum pără.000 de obligaţiuni. achitate pe loc.m. şi le încasează. precizaţi înregistrările contabile şi calculaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii. Rezolvare: 1. dobânda anuală 30% încasată la 31 decembrie N.m.1. 1.m.m. 2. 3.m. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (l) Vinde unui client.m.m.m. restul neeliberate. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA. pe data de 30. Contabilizaţi tranzacţiile în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri" şi determinaţi valoarea totală a veniturilor curente la 31 decembrie N. 150 u. 700 u. iar 40%. valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu.. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării. achiziţionează un mijloc de transport în valoare totală de 650 u. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 180 u. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.2 lei.2. Pentru preţul de vânzare: % 5121 269 = 7641 850 u.000 lei. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat: 1. conform I AS 7. 320. = Flux de finanţare + 50 u.

000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei.100 lei) x 60% = 281.25 lei): 47X 2.25 lei Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat (1.01.568. La sfârşitul exerciţiului N o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((568.25 lei 24 .N. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%.75 lei 431.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei. Tranzacţia 2: Total costuri aferente serviciilor prestate: 300 lei + 500 lei + 400 lei = 1. Rezolvare: 1. Tranzacţia 2: Veniturile din dobânzi pe perioada l august – 31 decembrie (5 luni): 1.000 lei 568.000 lei.1. pe data de 01.25 lei): 4111 = % 707 47X 1.300 lei. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (l) Vinde unui client. 5121 = % 766 506 3.75 lei = 431.4111 = 707 47X % 1. La sfârşitul exerciţiului N o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((568.500 lei. după 2 ani de la vânzare. (2) încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totală de l . Dobânda aferentă perioadei l ianuarie .75 lei 431.75 lei 100 lei) x 60% = 281.000 lei .25 lei): 47X 2. Veniturile curente la sfârşitul anului N cuprind: • 707 568. Contabilizaţi tranzacţiile în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri" şi determinaţi cifra de afaceri netă în anul N.75 lei + 766 (281. iar 40%.30 iulie (7 luni): 1.25 lei 1. durata de realizare 3 ani. mărfuri în valoare de 1.25 lei + 125 lei)_______________406.200 lei = 766 281. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = 300 lei 125 lei 175 lei = 766 281.2. anul N+l .75 lei .000 lei 568.2. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare. Tranzacţia l: 1. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.400 lei.000 lei.25 lei = Total venituri curente 975 lei 321.25 lei 1. anul N+2 . costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani: anul N .

m. 25 .m. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900.000 Rezerve din reevaluare 300. 323.000 = 330.000 u.000 u. prin contractul de licenţă. Presupunem că. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construcţiile sale.000 u. şi sunt amortizate pentru suma de 200.000 + 20.se calculează raportul între valoarea justă şi valoarea netă contabilă a construcţiilor: 200.m. 900. 324.m.000 = 704 250 lei .200. Rezolvare: .000) = 1. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800.000 u. Amortizările cumulate reevaluate: 200.000 dezafectarea imobilizărilor şi alte acţiuni similare Costul iniţial al instalaţiei este: 320.m. societatea are obligaţia ca la sfârşitul perioadei de exploatare să îndepărteze instalaţia şi să restaureze amplasamentul.000 u.000 u.000 400.costul imobilizărilor şi amortizările cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coeficientului de creştere. Cifra de afaceri cuprinde: ● 707 568.m.m.000 / (800.m. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.5 = . ceea ce conduce la: Costul reevaluat al construcţiilor: 800. Rezolvare: .000 - .000 300. Valoarea actualizată a cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale este estimată la 10.000 u.000 x 1.000 u.000 u.m.000 + 10. Să se contabilizeze achiziţia utilajului şi recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru îndepărtarea instalaţiei în conformitate cu IAS 16.m.m.m.recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru îndepărtarea instalaţiei şi restaurarea amplasamentului: Instalaţii = Provizion pentru 10.recepţia utilajului pentru valoarea facturată de furnizori (300.000 u.75 lei 322.5 = 1.operaţia de reevaluare va fi contabilizată astfel: Construcţii = % Amortizarea construcţiilor 100.. instalarea şi probele facturate de furnizori 20. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800. şi sunt amortizate pentru suma de 200.000 u.Venituri recunoscute în anul N 4111 3.000 u. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construcţiile sale.m.000 = 320.75 lei + 704_____________________________250. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900. Pe data de 15 decembrie N.): Instalaţii = Furnizori de imobilizări 320. societatea X a achiziţionat o instalaţie în următoarele condiţii: preţ negociat cu furnizorul 300.m. cheltuieli cu transportul.000 u.00 lei = Cifra de afaceri netă 818. ştiind că societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii brute şi a amortizării cumulate.5 900.000 u.000 x 1.

.000 u.m.N.valoarea contabilă netă a utilajului la 31. . animalelor şi plantaţiilor în urma acestei înregistrări valoarea contabilă a utilajului devine: 300.000 u.).N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31.000 u.000 u.000 u. La 31. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de l O ani.000 u. Rezolvare: a) Se anulează amortizarea istorică şi se deduce mărimea amortizării din valoarea costului construcţiilor: Amortizarea construcţiilor = Construcţii 200.000 Sold final debitor 900.m.m.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 216. va majora valoarea contabilă a utilajului la 216.12.N în conformitate cu IAS 36.45. care este mai mică decât valoarea pe care ar fi avut-o utilajul dacă anterior nu ar fi fost depreciat (240.m.: Cheltuieli = Provizioane 75. Presupunem că la 31.000 u.000 u.000 u.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor echipamentelor. (egală cu valoarea recuperabilă). Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani. există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. societatea a constatat o pierdere de 75.N: 225.12.N-2 se înregistrează pierderea de 75. Rezolvare: La 31.000 b) Reevaluarea construcţiilor: Construcţii = Rezerve din reevaluare 300. .m.12.12. /10 ani = 30.m.000 = 240.12.12.000 300.Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.000 D Sold iniţial b) Construcţii 200.m.000 .12.000 u. imobilizărilor mijloacelor de transport.12.m.75.000 . pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300. Analiza situaţiei la 31.000 u.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor.N: .m.m. 25 .000 .12.amortizarea anuală a utilajului dacă acesta nu ar fi fost anterior de preciat: 300. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300. Provizioane = Venituri 36. La 31.12.000 u.m.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 si N: 2 ani x 225.000 u. Să se contabilizeze pierderea la 31.12. Presupunem că la 31.N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31. animalelor şi plantaţiilor 326.valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300.000 u.12. La 31.m.000 = 180. La 31.m. există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.000 C a) 800. /10 ani = 45.000 u.m.m. mijloacelor de transport.000 = 225. Diminuarea pierderii cu 36.N. societatea a constatat o pierdere de 75.m.N în conformitate cu IAS 36. Să se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2.2 x 30.000 u.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 255.N-2. ştiind că societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii nete.000 u.m.000 325.

m.000 u.). astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. la 31.000 u.m.12.000 = 180. la 31. animalelor şi plantaţiilor 327.000 u. Analiza situaţiei la 31.m.m. imobil care se află în proprietatea sa. ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare decât cea pe care ar fi avut-o acesta dacă nu ar fi fost anterior depreciat (240.12.200 u.000 .12. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri. pierderea maximă care poate fi reluată este de 60..N se contabilizează următoarele: .valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300. imobilul a fost amortizat pentru 500 u.000 = 225. amortizarea cumulată 4.m.N şi 14. Pe l august N..000 500)]: Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament La 31.12. La 31.300 u.000 .m.N şi la 31. / 10 ani = 45.000 u.m. valoarea justă a imobilului este de 26.12. .Rezolvare: La 31.N+1.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (26.300): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 800 700 328. ştiind că societatea foloseşte pentru evaluare modelul valorii juste. Presupunem că valoarea justă devine 13. prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului de plasament: Amortizarea Imobilelor de plasament = Imobile de plasament 500 .m. valoarea de intrare 10.45.25.000 u. / 10 ani = 30.N: 225.m.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor echipamentelor. societatea 1-a închiriat altor societăţi.000 u. mijloacelor de transport.000 . valoarea contabilă a utilajului devine: 300.anularea amortizării cumulate.m.m.amortizarea anuală a utilajului dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 300. valoarea contabilă a utilajului ar deveni 255.m.500 u.000 = 240.12.N-2 se înregistrează pierderea de 75. La această dată se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă 14. estimată la 25.N.000 .m.N+1.2 x 30.m. .. Dacă societatea ar relua integral pierderea (75.). Rezolvare: La 31.000 u.12.000 u.m. întreprinderea a construit un imobil al cărui cost este de 25.m.300 . Provizioane = Venituri 60.N+1.000 u.000 u.000 u.(25.valoarea contabilă netă a utilajului la 31.m.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 şi N: 2 ani x 225.: Cheltuieli = Provizioane 75.m.m.000 u.000 u. Acest imobil a fost dat în folosinţă pe l iulie N.000 u. animalelor şi plantaţiilor în urma acestei înregistrări. 25 .12. De la data punerii în funcţiune.12.000 u. Ca urmare. Până pe l august N.N: . Să se prezinte înregistrările contabile la 31.000 u. activul este evaluat la valoarea sa justă. în conformitate cu IAS 40 „Investiţii imobiliare".12.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor. .m. La 31.75.12.recunoaşterea diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [25. imobilizărilor mijloacelor de transport.m.000 u.

12.000 . şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14.m. Rezolvare: Testul valorii minime dintre cost şi valoarea netă de realizare se efectuează pentru fiecare articol din stoc.500): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 329. Să se evalueze stocurile la 31.N în conformitate cu IAS 2 şi să se contabilizeze eventuala depreciere constatată.700 = 1.000 6. La 31.000 8.12.51.000 Valoare de piaţă (în u.300 u.000 .300 32.m. luat separat.500 8.000 30. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste. în conformitate cu IAS 40.) 10.000 .000 8.000 Valoarea de piaţă a articolelor a fost stabilită de un evaluator profesionist şi coincide cu valoarea netă de realizare. Rezolvare: Schimbarea clasificării imobilului la l august N generează următoarele înregistrări contabile: .N.12. societatea X deţine în stoc următoarele articole: Articole Mărfuri Ml Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Cost de achiziţie (în u. Ca urmare.000 53.4.(10.000 .Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului la l august N şi evaluarea acestuia la 31.N şi la 31.m.700 Rezultă o pierdere de valoare de 53.000 500 700 14.000 4.12.500 8.13.000 5.N+1.200 54. evaluat la valoarea justă.12.anularea amortizării cumulate. valoarea stocului în bilanţul de la închiderea exerciţiului N este: Articole Mărfuri Ml Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Minimul dintre cost şi valoarea netă de realizare (în u. care se va contabiliza sub forma unui provizion de depreciere: 25 .500): Cheltuieli cu imobile de plasament = Imobile de plasament La 31.N se recunoaşte diminuarea valorii juste (14.000 30.12.recunoaşterea imobilului de plasament.) 9.13..000 .200 51.000)] ca elemente de capitaluri proprii: Imobile de plasament = % Clădiri Rezerve din reevaluare La 31.000 4.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (14.) 9. prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4.m.200 .

rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare.610 N+l 55.000 Provizioane pentru deprecierea terenurilor 331.000 0.m.000 . Valoarea recuperabilă a terenului = 180.m.m.572 Valoarea de utilitate 175. 100. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1+0. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani.000 u. Să se efectueze testul de depreciere a terenului si să se contabilizeze eventuala pierdere constatată în conformitate cu IAS 36.000 u.000 u.. TVA 24%. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300. şi .000 u. la 290. iar metoda de amortizare este cea lineară. iar valoarea de utilitate.180.000 lei.658 La sfârşitul exerciţiului N+l.000 = 170.760 324. Aceasta se înregistrează astfel: .000 150.870 N+2 N+3 N+4 80. Rezolvare: Valoarea contabilă a terenului = 350. La închiderea exerciţiului N. între timp (din N-2 până în prezent)..000 lei.000 120..300 98. a fost reevaluat în exerciţiul N-2 la 350.000 u.m.300 330. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320.000 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor 404 Furnizori de imobilizări 620.15)' Flux net actualizat 47. Pierderea de valoare = 350.000 u.000 lei. înregistrarea amortizării echipamentului: 6811 = 2813 Amortizarea instalaţiilor. Rezerve din reevaluare = Terenuri Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor = 150. Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 200. La începutul exerciţiului N. valoarea recuperabilă a terenului este 180. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 lei.Cheltuieli = Provizioane pentru deprecierea stocurilor privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 1. Achiziţia echipamentului: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 2. la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1 ? Care sunt înregistrările contabile aferente celor două exerciţii? Rezolvare: în exerciţiul N: 1. Ştiind că întreprinderea aplică IAS 36 „Deprecierea activelor".m.000 0.000 25 .850 132.000 0.pe seama cheltuielilor: 20.pe seama rezervei din reevaluare: 150.000 20. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 u.m.000 u.m.m.700 45.756 0.000 500.000 lei.

Dacă deprecierea nu ar fi existat.543 lei Această apreciere de valoare se va înregistra prin reluarea provizio-nului pentru depreciere constatat la sfârşitul exerciţiului N+l: 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor. 324.000 = 400.Valoarea recuperabilă = 400.000 ..000 .000 = 280.3.. Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor 81..610 lei Valoarea recuperabilă = max (280.153 2. Altfel spus.543 Din motive de prudenţă plusul de valoare de 20.390 lei Această depreciere se înregistrează prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 = 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor.100.610 lei Deprecierea de valoare = Valoarea contabilă netă .. nu se va relua întregul provizion de 75. preţul de vânzare estimat este de 150.000 nu se contabilizează.457 lei Valoarea justă minus costurile de cesiune = 320. Prin urmare.000 .000 lei.000 lei Valoarea de utilitate = 324.000 -300.20.000 lei Valoarea recuperabilă = max (290. La începutul exerciţiului N.243.457 = 76.100. = 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 56.153 lei 6811 = 2813 Amortizarea instalaţiilor. Care este incidenţa aplicării normei IAS 2 „Stocuri" în cele două exerciţii financiare? Rezolvare: In exerciţiul N: 1.390 Valoarea bilanţieră a echipamentului = Cost .000 100.610 = 75.000.000 lei = 320. 320.390 lei.000 x 2 = 300.610) = 324.75. ci 56.610 lei în exerciţiul N+1: 1.000 lei şi că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei Apreciere de valoare = 320. valoarea contabilă netă ar fi fost de 500. valoarea de utilitate) Valoarea justă minus costul de cesiune = 300.000 lei. cât este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o dacă deprecierea nu ar fi existat.153 = 243. valoarea contabilă a activului nu trebuie dusă la o valoare superioară celei pe care acesta ar fi avuto dacă nu s-ar fi depreciat în trecut.Ajustarea pentru depreciere = 500. 332. întreprinderea ALFA a achiziţionat un stoc de mărfuri la costul de 100.324.000 lei.000 .000 .000 lei Valoarea de utilitate = 290..543 lei.390 = 324. La sfârşitul exerciţiului N+l.000 .81. iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.000. La sfârşitul exerciţiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la preţul de 90. TVA 24%.610 .000) = 320.. Achiziţia mărfurilor: 25 .000 lei.Amortizare .610/4 = 81.000 lei.000 lei Valoarea recuperabilă = max (valoarea justă minus costul de cesiune. La sfârşitul exerciţiului N se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 500. La sfârşitul exerciţiului N+l se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 324. după reluarea deprecierii. înregistrarea amortizării echipamentului: Amortizarea = 324. Cheltuieli din exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 75.

Pe 15 ianuarie N+l. La 31.000 lei.000 lei şi a înregistrat. potrivit IAS 2. 334. iar deprecierea aferentă exerciţiului N este de 20. o ajustare pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 10.000 lei.000). durata de viaţă economică estimată: 5 ani.000 lei. stocul va fi evaluat la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă: Valoarea realizabilă netă este diferenţa dintre preţul estimat a fi obţinut din vânzarea stocului la data bilanţului şi costurile estimate cu vânzarea. 333.000.000 20. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în exerciţiul N+l: La sfârşitul exerciţiului N+l stocul se prezintă din nou la cea mai mică valoare dintre cost si valoarea realizabilă netă: Costul activului = 100.000) = 80. societatea a determinat valoarea realizabilă netă a stocului la 90.000 lei Valoarea bilanţieră = min (100. Societatea ALFA deţine un stoc de marfă achiziţionat la un cost de 100.000 .000 lei care se contabilizează prin mecanismul ajustărilor de valoare: 6814 = 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor.10.100.000 lei reprezintă o probă cu privire la valoarea realizabilă netă a acestora.12.000 lei Rezultă că trebuie recunoscută o depreciere a stocului de 20. 80.000 lei Valoarea bilanţieră = min (100.000 = 80.000 lei. La ce valoare va fi prezentat stocul în bilanţul exerciţiului N? Rezolvare: Vânzarea stocurilor ulterior datei bilanţului cu 80.000 Valoarea în bilanţ a stocului va fi min (100.000 = 120.000 lei Deprecierea existentă la sfârşitul exerciţiului N+l = O lei Rezultă că trebuie reluată deprecierea constatată la sfârşitul exerciţiului N: 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor.000 24.000) = 100.000 lei Valoarea realizabilă netă = 90.000 lei Deprecierea contabilizată deja = 20. societatea a vândut stocul de mărfuri la 80.000 . ALFA înregistrează o ajustare suplimentară de 10. 25 .000. Costul activului = 100.30.000.000 lei Valoarea realizabilă netă = 150.N.% 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 124. = 7814 20. Prin urmare.000 nu se contabilizează din prudenţă.000 100.. La sfârşitul exerciţiului. între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani.. 80. 120..000 2.000 lei = 120.000 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante Se observă că aplicând regula prevăzută de IAS 2 valoarea activului este dusă la valoarea pe care acesta ar fi avut-o dacă nu s-ar fi depreciat în trecut.000 lei. Plusul de valoare de 20.000 lei: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante = 394 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 10.000 . adică 80..

12)1 + 10.495 5121 Conturi la bănci în lei 4.442 lei Rata implicită este acea rată pentru care valoarea justă este egală cu valoarea actualizată a plăţilor minimale la care se adaugă valoarea actualizată a valorii reziduale negarantate.000 / (l + 0.442 25. achitabile în ultima zi a anului.000 / (l + 0.947 Soldul datoriei 4 = 4 anterior .000 lei. La 01.000 lei.000 lei (=) Plăţi minimale = 36.442 Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar Bunul se primeşte în leasing la cea mai mică valoare dintre valoarea justă şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locatar aferente primului an de contract.N se înregistrează: a) Primirea bunului în leasing financiar: 2131 Echipamente tehnologice = 167 29.000 / (l + 0.000 / (l + i)3 b) Plata avansului: 167 = Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 2.01. valoarea reziduală este estimată la 5.000 10.000 / (l + i)3 = 4.000 / (l + 0.000 / (l + i)3 + 2.000 / (l + i)2 + 10. unde i este rata căutată: 31. Altfel spus.000 = 30. rata implicită este rata la care valoarea creditului primit de la locator este egală cu valoarea actualizată a plăţilor care se fac în numele contractului.N 01.000 25 . obiectul contractului: utilaj.577 .000 Dobândă 2 = 4 x 12% 3.N se achită prima chirie: Chiria plătită anual este de 10. rata dobânzii utilizată în actualizarea plăţilor minimale şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 12%. opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an.000 + 10. Valoarea justă = 31.12)2 + 10. Descompunerea se realizează în tabloul de rambursare a datoriei. iar valoarea ei este de 2.3 29. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit.12)3 + 2.3.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. Rata de 12% a rezultat din următoarea ecuaţie.577 lei.12. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l.000 lei (+) Preţul de opţiune =___________________2.N 31.N Flux 1 4.053 Rambursarea de datorie 3 = 1-2 4.000 lei Plăţile minimale se actualizează utilizând rata implicită a contractului de 12%: Valoarea actualizată a plăţilor minimale = 4. sunt prevăzute un avans de 4.000 lei (+) 3 chirii x 10. precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%.442 18.577 lei Plăţile minimale includ: Avansul = 4.000 lei fiecare.- data începerii contractului: l ianuarie N.12)3 = 29.01 .000 / (l + i)1 + 10.12. La 31.000 lei. Ea trebuie descompusă în partea de rambursare de datorie şi partea de dobândă.000 6. valoarea justă a utilajului: 31.01. Tabloul de rambursare a datoriei Data 0 01.000 + 10.

obiectul contractului: utilaj.442/5 = 4. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locator aferente primului an de contract. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l. valoarea justă a utilajului: 29.000 10.558 7. în exemplul nostru. rata dobânzii utilizată în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 15%.N: a) Darea bunului în leasing la valoarea justă: 2678 = Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar b) încasarea avansului: 5121 Conturi la bănci = 2678 Alte creanţe 5. durata de viaţă economică este estimată la 5 ani. în consecinţă. pentru un bun luat în leasing financiar: .000 0 X % = 5121 Conturi la bănci în lei 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 666 Cheltuieli privind dobânzile 3.000 2.valoarea amortizabilă este dată de costul activului diminuat cu valoarea reziduală (în cazul nostru.000 lei. iar valoarea ei este de 3.000 36.N+2 31. Amortizarea utilajului: Amortizarea se face similar activelor similare deţinute de întreprindere şi care sunt utilizate în condiţii similare.714 2.31.000 6.805 25 . între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie-fînanţare cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit. • cea mai mică durată dintre durata de utilitate şi durata contractului dacă nu va avea loc transferul de proprietate.053 10. sunt prevăzute un avans de 5. valoarea reziduală este estimată la 5.000 lei fiecare. durata de amortizare va fi durata de viaţă economică de 5 ani.12.N+2 Total 10.888 Amortizarea imobilizărilor etc. data începerii contractului: l ianuarie N. chiar dacă aceasta depăşeşte durata contractului.12.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10.714 2.durata de amortizare este: • durata de viaţă economică.888 lei. deoarece preţul de opţiune este atractiv comparativ cu valoarea justă.219 1.000 2131 Echipamente tehnologice 29. 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2813 4.000 29.000 lei. este foarte probabil transferul de proprietate.286 6. Amortizarea aferentă exerciţiului N = 24.805 lei.N+1 31. precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%. La 0l. valoarea amortizabilă este 29. 335. opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an. .442 5. achitabile în ultima zi a anului. Conform IAS 16.947 3.000 = 24.12.000 2.781 8.442 lei).442 10.01. dacă va avea loc transferul de proprietate.

000 .695 8. iar rata implicită pentru recuperarea investiţiei nete plus cheltuielile directe în numele locaţiei este de 10%.805 lei Dobânda aferentă contractului = 38. valoarea justă a utilajului: 29.000 / (l + i)3 + 3.805 = 5. de 10.N încasarea primei chirii.12.000 + 3.317 lei.526 11. La 01. între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani.N+2 Total 5121 Conturi la bănci în lei 1 % 10.779 1. precum si algoritmul de calcul al ratei de 10%.000 10.N 01.000 = 3.000 + 3 x 10.000 38.12.000 2678 6. valoarea reziduală este estimată la 5. care în cazul nostru este 15%.N 31.01.279 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 766 3.195 Rambursarea investiţiei nete 3 = 1-2 5.721 2. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit. opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an.000 0 X 0 01.721 Venituri din dobânzi 336. rata dobânzii utilizată în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 15%.221 8. Rata implicită i utilizată în separarea chiriei în recuperare de investiţie şi dobândă se determină pe baza următorului algoritm de calcul: 29.12.12.000 = 38. s-au făcut cheltuieli legate de contract de 2. achitabile în ultima zi a anului.000 29.305 3. durata de viaţă economică este estimată la 5 ani. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l.000 lei.805 Soldul investiţiei nete 4 = 4-3 29.805 = 8.01.000 lei Investiţia netă = Valoarea justă = 29.279 7.000 lei fiecare.195 lei Tabloul de recuperare a investiţiei Data Flux Dobânda aferentă contractului 2 = 4 x 15% 5. sunt prevăzute un avans de 5.000 3.01. iar valoarea ei este de 3.000 lei.000 lei: Chiriile se descompun în partea de recuperare de investiţie şi partea de dobândă. obiectul contractului: utilaj.000 10.0007(1+i) 3 Din această ecuaţie se determină i. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locator aferente primului an de contract.N: 25 .N+1 31.805 lei.N+2 31.în lei imobilizate / Contracte de leasing financiar 2. La 31.805 18.000 10.N 31.000 6. Investiţia brută = 5.805 24.000 / (l + i)2 + 10.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. data începerii contractului: l ianuarie N.000 + 10.29.12.305 3.000 / (l + i) + 10.

000 400. Tabloul de recuperare a investiţiei Data 0 01.000 subvenţii pentru investiţii) 75.0007(1 + i)3 + 3.000 26 .000 0 X 5.000 20.878 Rambursarea investiţiei nete plus cheltuielile directe 3 = 1-2 5.000 500.000 32.N+1 31.017 8.12.0007(1 + i) + 10.000 7 ( 1 + i)3 Din această ecuaţie se determină i. aceste cheltuieli se adaugă la investiţia netă si au ca efect diminuarea ratei implicite (diminuarea dobânzii).000 3.834 11.122 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar b) încasarea avansului: 5121 Conturi la bănci în lei = 2678 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 2. care în cazul nostru este 10%. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.000+ 10. Rata implicită i utilizată în separarea chiriei în recuperare de investiţie (inclusiv cheltuielile directe) şi dobândă se determină pe baza următorului algoritm de calcul: 32.000 lei: Chiriile se descompun în partea de recuperare de investiţie.01. de 10.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante încasări din noi emisiuni de acţiuni Clienţi la 01.122 27.000 900.000 120. şi partea de dobândă.N+2 Total Flux 1 5.N încasarea primei chirii.000 10.000 1. N Furnizori de stocuri la 31.983 1.12.000 60.000 100.01.N 01.000 Dobânda aferentă contractului 2 = 4 x 10% 2.700.N+2 31. Astfel.122 Soldul investiţiei nete plus cheltuielile directe 4 = 4-3 32.12. 2678 = 2131 Echipamente tehnologice 32.12. cheltuielile direct legate de contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe durata contractului.712 320.122 19.12. 01.12. ci diminuează veniturile din dobânzi.0007(1 + i)2 + 10.288 8.000 7. 01.000 10.817 3.12.817 3.a) Darea bunului în leasing la valoarea justă plus cheltuielile directe aferente contractului: Conform I AS 17 revizuit.183 5.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31. N Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) 5121 Conturi la bănci în lei = 10.288 2.000 (din care 240.000 38.000 10.000 300.122 = 5.712 1.N 31.000 % 2678 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 766 Venituri din dobânzi 337. La 31.N 31. inclusiv cheltuielile directe.000 7.

000 (+) Cheltuieli cu dobânzile +120.000 (+) Variaţia veniturilor în avans din exploatare (400.000 .000 600.300.1 2.000* (=) Flux net de trezorerie din exploatare +1.000 +50.250. Care este valoarea lichidităţilor si echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă: Rezultat înainte de impozit l .000 -300. 01.700.000 580.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: încasări din vânzarea imobilizărilor corporale încasări din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt +20.000 +400.000 = 320.000 300.000 .000 450.000 (-) Variaţia creanţelor din exploatare 600.000 400.000 450.000 (-) Variaţia stocurilor 450.000 .000 (+) Variaţia datoriilor din exploatare 900.000 +320.000 150.1 2.000 26 .000 subvenţii pentru investiţii) 100.000 (-) Impozit pe profit________________________________________ -700.910.000 + 500. 01.000 (din care 180.000 (-) Venituri din subvenţii pentru investiţii -60.000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale +100.000 (-) Venituri (câştiguri) din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt -175.000) = -260.000 600.000 Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizări corporale -20.000 50.000 460.Rulaj debitor441 = Sold final441 *Rulaj debitor 441 = Sold iniţial 441 .000 250.000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7. N Aporturi de capital în natură Stocuri la 3 1.000) .500.000 (-) Venituri din provizioane -75.000 Sold iniţial441 + Rulaj creditor 441 .580.Venituri (câştiguri) din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Furnizori de stocuri la 01.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursări de credite primite de la bănci Datoria privind impozitul pe profit la începutul anului Datoria privind impozitul pe profit la sfârşitul anului Plăti de dobânzi încasări din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Plăţi către furnizorii de imobilizări Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului 175.180.000 (=) Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare +1.000 = 700.240.020.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +320.000 .000 = -50.000 = 300.000 500.000 .(600.000 500.Sold final441 + Rulaj creditor 441= 450.N Venituri în avans la 01. N Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale Clienţi la 3 1.000 . ştiind că pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează metoda indirectă.

12. 12.040.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante încasări din credite primite de la bănci Clienţi la 01.000 încasări din noi emisiuni de acţiuni +100.000 300.000 = +1.000 .500.000 150.000 + 460.000 100.000 200.000 Rambursări de credite -300.000 50.000 500.000 230. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.000 10.000 500.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursări de credite primite de la bănci Dividende plătite Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi încasări din dobânzi Plăţi către furnizorii de imobilizări Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ? 500.000 400.000 26 .N Furnizori de stocuri la 31.000 300.000 850. Care este valoarea plăţilor către furnizorii de imobilizări şi a lichidităţilor si echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă: Rezultat înainte de impozit Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +100.000 200.12.020.000 (-) Venituri din provizioane 500.000 20.000 70.01.12.000 100.000 700.000 480.000 -20.000=1.01.000 +270.000 300.000 + 270.000 Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi = +1.01.000 200.Plăţi către furnizorii de imobilizări_______________________________ (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: -150.000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie.N Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Cheltuieli în avans la 31. ştiind că pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează metoda indirectă.000 338.000 10.N Cheltuieli în avans la 01.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului = 460.000 Plăţi de dobânzi______________________________________________ -50.N Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale Clienţi la 31.000 360.040.000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare -250.N Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) Furnizori de stocuri la 01.250.000 180. 01. N Clădire primită în leasing financiar Impozit pe profit plătit Stocuri la 3 1. conform IAS 7.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului = +1.

000 (=) Flux net de trezorerie din exploatare +290.000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare -50.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului = Z +100.000 lei peste un an.000 = 120.000 + 6.6.000 X = -220.50.000 -120.000 = +100.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului = 500.000 Z = 400.000 lei. La l ianuarie N.850.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: încasări din vânzarea imobilizărilor corporale încasări din dobânzi Plăţi către furnizorii de imobilizări (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii -70.239 lei.000 / (l + 10%) + 4.000 = -30. Tratamentul contabil conform normei IAS 18 va fi următorul: La l ianuarie N: .000 = -150.000 Rambursări de credite -150.000 .000 +70.000 .761 = 1.230.000 .000 (-) Variaţia cheltuielilor în avans de exploatare 200.000 (+) Cheltuieli cu dobânzile_________________________________________ (=) Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare +750.000 +150.000 +50. Care sunt calculele şi înregistrările pe care ar trebui să le facă întreprinderea în ipoteza în care aplică IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Sumele nominale care vor fi încasate de întreprindere sunt de: .180. Valoarea actualizată a încasărilor viitoare este de: 10. .000 = -120. Se estimează că întreprinderea-client ar fi putut obţine un credit echivalent pe piaţa financiară. o întreprindere a vândut unui client mărfuri pentru care încasează 20.4. Pentru a determina valoarea acestor încasări la momentul semnării contractului se procedează la actualizarea lor cu rata de 10%.000 X=? Y=? Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: încasări din credite primite de la bănci +300. .50% la semnarea contractului.000 / (l + 10%)2= 18.000 (-) Venituri din dobânzi -10.000 + Y . Condiţiile de decontare stabilite în contract sunt următoarele: .000 (-) Variaţia creanţelor din exploatare 700.30% peste un an.000 -120.vânzarea pe credit: 26 .000 (+) Variaţia datoriilor din exploatare 360.000 (-) Variaţia stocurilor 300.000 lei peste doi ani.000 Y = -140.000 +10. .Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizări corporale (+) Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale +200. .000 lei la semnarea contractului. la o rată de 10%.480.000 (-) Impozit pe profit_________________________________________-400.000 -l8.000 Dividende plătite____________________________________________-200.000 339.000 = 500.761 lei Se consideră că preţul de vânzare conţine dobânzi în valoare de 20.20% peste doi ani.000 Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi = +290.000 .000 +30.10.

000 Pentru repartizarea dobânzilor între cei doi ani. Se consideră o vânzare în valoare de 30. cu un scont de decontare de 2%. şi se deduce suma plătită de client de 6. creanţa clienţi va fi prezentată la nivelul sumei de încasat (20.055/2009 şi creând conturi pentru situaţii pentru care nu s-au creat. în situaţia în care clientul plăteşte la scadenţă vânzarea obişnuită (fără a se beneficia de scont)? Rezolvare: Conform IAS 18.încasarea imediată: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 10.000 = 766 Venituri din dobânzi 364 = 411 Clienţi 6.încasarea ultimei rate: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 4. inspirându-se din planul existent în OMFP nr. La 31 decembrie N: .411 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 47X Venit necâştigat 20. achitabilă după 60 de zile sau imediat.înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N+l: 47X Venit necâştigat La l ianuarie N+2: . Astfel.000 = 766 Venituri din dobânzi 876 340.761 1.000 lei.761 lei. după 60 de zile: = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 29.239 lei) conform prevederilor IAS 39. El nu semnifică un venit în avans deoarece nu a avut loc nicio încasare în contul perioadelor viitoare.400 26 . dobânda se determină prin multiplicarea ratei dobânzii cu „debitul" clientului după primul an (8.637 x 10%). considerăm că întreprinderea creditează clientul cu preţul bunului în momentul încheierii contractului. Funcţia contului 47X este de ajustare a creanţei în bilanţ. scontul de decontare oferit pentru plata imediată poate fi considerat venitul operaţiei de finanţare. mai puţin avansul primit. obtinându-se o sumă pentru exerciţiul N+l de 364 lei (adică 3. la care se adaugă dobânda pentru primul an.000 18.761 lei.761 = 876 lei. Potrivit poziţiei Ministerului Finanţelor Publice.încasarea primei rate: 5121 Conturi la bănci în lei La 31 decembrie N+1: . aplicăm rata dobânzii la suma determinată anterior: 10% x 8.000 = 8.761 -10. întreprinderile care aplică referenţialul IAS şi IFRS trebuie să-şi definească propriul plan de conturi. 3. soluţia va fi: 411 Clienţi Şi. adică 18. Care este soluţia contabilă conform IAS 18 „Venituri".000 lei). de 876 lei. In bilanţ. în al doilea an. . Pentru a determina dobânda pentru primul an.înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N: 47X Venit necâştigat La l ianuarie N+l: .239 Notă: Contul 47X reflectă venitul de primit sau venitul necâştigat.000 lei) diminuată cu venitul necâştigat din dobandă (1.

după 60 de zile: 666 Cheltuieli cu dobânzi = = 401 Furnizori 401 Furnizori 147.dacă plata se efectuează pe loc: 371 Mărfuri 401 Furnizori Şi = = 401 Furnizori 5121 Conturi la bănci în lei 147. Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA dacă se aplică prevederile IAŞI 8? Rezolvare: înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: . Societatea ALFA vinde societăţii BETA un stoc de marfă în următoarele condiţii: preţul de vânzare 150.dacă încasarea se face pe loc: 4111 Clienţi Şi 5121 Conturi la bănci în lei = .000 .000 3. după 60 de zile: 411 Clienţi 5121 Conturi la bănci în lei = = 766 Venituri din dobânzi 411 Clienţi 150. conform IAS 18 „Venituri".dacă plata se face după 60 de zile: 371 Mărfuri Şi. vânzarea se contabilizează astfel: 4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 29.000 în contabilitatea societăţii BETA se înregistrează: . Dacă întreprinderea plăteşte imediat.000 4111 Clienţi 147.411 Clienţi = 766 Venituri din dobânzi 600 5121 = 411 30.000 lei.000 lei. cu un scont de decontare de 2%.000 = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147.000 3.400 342.000 Conturi la bănci Clienţi în lei 341. Care este soluţia contabilă.400 Şi 5121 Conturi la bănci în lei = 29. achitabilă după 60 de zile sau imediat.000 26 .000 = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147. scontul acordat este dedus din preţul de vânzare. în situaţia în care clientul plăteşte imediat (beneficiază de scont)? Rezolvare: în cazul în care se beneficiază de scont. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 147.dacă încasarea are loc după 60 de zile: 411 Clienţi Şi. cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc. achitabili după 60 de zile sau imediat.

societatea a achiziţionat 1. La l august N. Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor.000 lei. doar dobânda ulterioară achiziţiei este recunoscută ca venit. b) dobânda aferentă perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile = 1. Transportul este asigurat de o societate specializată şi este facturat la 200 lei.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune = 1.000 x 8/12 = 666. dobânda aferentă obligaţiunilor în valoare de 1.achiziţia acţiunilor BETA: 501 Acţiuni deţinute la entităţi afiliate La 28 octombrie N: .401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 150. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1.000 lei va fi descompusă după cum urmează: a) dobânda aferentă perioadei l august N-1 . conform IAS 18 „Venituri".30 iulie N în valoare de l leu/obligaţiune.achiziţia obligaţiunilor: 506 Obligaţiuni La l august N: . TVA 24%. obligaţiuni).67 lei.000 766 333. societatea încasează dobânda pentru obligaţiuni aferentă perioadei l august N-1 .000 x 4/12 = 333. 26 .33 lei.încasarea dobânzii: 5121 Conturi la bănci în lei = % 506 Obligaţiuni 1. La data de l aprilie N.000 343.33 Venituri din dobânzi 344. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La l octombrie N: . consum de energie 200 lei. în valoare de 600 lei. Pentru montaj şi probe tehnologice s-au angajat următoarele cheltuieli: consumuri materiale 100 lei. veniturile din dobânzi sunt recunoscute în funcţie de timpul scurs. TVA 24%.67 = 5121 Conturi la bănci în lei 50. O întreprindere achiziţionează un echipament la preţul facturat de 2. Rezolvare: Conform IAS 18.000 666. La l octombrie N sunt achiziţionate 1.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune. Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzii.încasarea dividendelor din rezultatul exerciţiului N-l: 5121 Conturi la bănci în lei = 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 600 = 5121 Conturi la bănci în lei 2. Atunci când dobânzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achiziţiei investiţiei purtătoare de dobânzi (de exemplu. Pentru aplicarea prevederilor normei.000 obligaţiuni la un preţ unitar de 50 lei/obligaţiune.l aprilie N (perioadă în care titlurile nu erau deţinute) = 1. înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La l aprilie N: .000 345. conform IAS 18 „Venituri".

800 10.000 347. TVA 19%.- s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului.000 lei. din care variabile 3.000 lei. Societatea ALFA obţine din producţie proprie un echipament tehnologic.000 lei 346.000 480 248 200 48 404 Furnizori de imobilizări c) înregistrarea cheltuielilor ocazionate de montaj si probele tehnologice: .000 lei.800 20.consumul de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime .000 + 800 + 200 = 3. iar metoda de amortizare utilizată este cea lineară.000 lei şi fixe 1.000 + 7.înregistrarea facturii de prestări servicii: % = 628 Cheltuieli cu alte servicii prestate de terţi 4426 TVA deductibilă d) Capitalizarea cheltuielilor accesorii: 401 Furnizori 401 Furnizori 100 248 200 48 620 500 120 2131 Echipamente tehnologice = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 800 Costul iniţial = 2. Care este valoarea iniţială a echipamentului tehnologic. Se decide trecerea la amortizarea degresivă si se stabileşte un coeficient de degresie de 1. gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 80%. cheltuieli indirecte 4.800 lei 2131 Echipamente tehnologice % 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 231 Imobilizări corporale în curs = 30.înregistrarea cheltuielilor cu consumul de energie: % = 605 Cheltuieli cu energia şi apa 4426 TVA deductibilă . La sfârşitul exerciţiului N+2 se apreciază că durata de viaţă utilă care corespunde cel mai bine condiţiilor de exploatare este de 7 ani (durata rămasă este de 5 ani).000 +1.000 lei. cheltuieli administrative 2. cheltuieli directe 7. iar acesta a facturat serviciul la 500 lei. Durata de viaţă utilă este estimată la 10 ani. Care este costul iniţial al activului şi cum se contabilizează acesta. conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Cum se contabilizează elementele de mai sus? Rezolvare: a) înregistrarea achiziţiei: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă b) înregistrarea cheltuielilor de transport: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 2.000 lei.000 + 3.000 lei. 26 . Cheltuielile efectuate au fost: costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune 20. O întreprindere deţine o imobilizare corporală dobândită la începutul exerciţiului N la costul de 5.000 x 80% = 30. dacă întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale" şi întocmeşte un cont de profit şi pierdere cu clasificarea cheltuielilor după natură? Rezolvare: Costul de producţie = 20.5.480 2.

000 lei.000 x 3 = 60.000 Amortizarea instalaţiilor.560 lei în bilanţul exerciţiului N+3 utilajul va fi evaluat la valoarea rămasă.000 x 30% = 1.000 5.000 b) Procedeul 2 (reevaluarea valorii rămase neamortizate): Acest procedeu presupune parcurgerea următoarelor etape: .200 = 2. Rezolvare: a) Procedeul l (reevaluarea simultană a valorii brute şi a amortizărilor cumulate): Acest procedeu presupune parcurgerea următoarelor etape: .000 x 3 = 15.800 lei Amortizarea aferentă exerciţiului N+3 = 2.000 . animalelor şi plantaţiilor 105 Rezerve din reevaluare 30. 348.5.000 5.000 lei.000 / (20.400 .000 26 . de 1.000 -1.840 = 1.000 lei / 10 ani = 500 lei Amortizarea cumulată a exerciţiilor N si N+l = 1. O întreprindere deţine echipamente tehnologice achiziţionate la un cost de 20. Să se contabilizeze reevaluarea conform celor două procedee recomandate de norma IAS 16 „Imobilizări corporale".000 2813 10.Etapa 1: Calculul coeficientului de reevaluare ca raport între valoarea justă şi valoarea rămasă a activelor supuse reevaluării: Coeficient = 45.000 lei Durata reestimată = 7 ani Durata rămasă = 7ani-2ani = 5ani Cota de amortizare lineară = 100%/5ani = 20% Cota de amortizare degresivă = 20% x 1.200 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+2 = 4.000 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+l = 5. întreprinderea decide să contabilizeze echipamentele la valoarea justă determinată de experţi de 45.000 = 4.000 45.000 lei.000) = 3 . mijloacelor de transport. amortizate pentru suma de 5.800 x 30% = 840 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+3 = 2.Etapa 2: Reevaluarea valorii brute şi a amortizării cumulate: Valoarea brută reevaluată (-) Amortizarea cumulată reevaluată (=) Valoarea netă reevaluată 20.000 - Etapa 3: Contabilizarea operaţiei de reevaluare: 2131 Echipamente tehnologice = % 40. mijloacelor de transport.000 lei Durata estimată = 10 ani Amortizarea lineară = 5.000 -1.Etapa l: Anularea amortizărilor cumulate: 2813 = 2131 Echipamente tehnologice Amortizarea instalaţiilor.Etapa 2: Reevaluarea valorii rămase: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 30. animalelor şi plantaţiilor .La ce valoare va fi evaluată imobilizarea corporală în bilanţul exerciţiului N+3 conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Cost de achiziţie = 5.5 = 30% Amortizarea aferentă exerciţiului N+2 = 4.560 lei.

. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie înscrise în cheltuielile exerciţiului în cursul căruia sunt angajate.în al doilea an: 18.600 lei.cheltuieli cu salariile 3. 350. .000 = 9.în al treilea an: 135.înregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terţi: 628 = Alte cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi 401 Furnizori 500 .salarii datorate 3.000/270. o întreprindere a pus la punct un echipament special al cărui cost de producţie este de 18.500 lei. .000 = 5.000 lei.000 . în practica întreprinderilor româneşti.400 lei.000 lei. Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. cheltuielile sunt angajate după natură. metodele în cauză nu conduc la un ritm real de depreciere. cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizărilor corporale deja înregistrat în contabilitate trebuie să fie adăugate la valoarea contabilă a activului atunci când este probabil ca întreprinderea să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. In exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii.000/270. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparaţia capitală.înregistrarea cheltuielilor materiale: 602 = Cheltuieli cu materialele consumabile .000 = 3.000/270.cheltuieli cu amortizarea 1.înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 = Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 281 Amortizarea imobilizărilor corporale 1. în acord cu clientul. Costul reparaţiei este de 7. o soluţie mai adecvată ar fi cea indirectă. este preferabil ca amortizarea să se bazeze pe cantităţile produse.în primul an: 54. scadenţarul livrărilor de piese a fost fixat după cum urmează: . .includerea costului reparaţiei în valoarea activului (capitalizarea costului reparaţiei): 2131 Echipamente tehnologice = 722 7.000 x 54. De aceea.000 piese. conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Potrivit I AS 16. .000 lei şi este format din: .cheltuieli cu consumurile materiale 2.000 piese.înregistrarea cheltuielilor de personal: 641 = Cheltuieli cu salariile datorate personalului . Ca atare.000 piese.în primul an: 18.500 421 Personal .000 302 Materiale consumabile 2.000 lei.000 x 81. . Care este amortismentul anual dacă întreprinderea optează pentru amortizarea în funcţie de numărul de unităţi de producţie? Rezolvare: Dacă se aplică metoda lineară sau degresivă pe 3 ani.în al treilea an: 18. adică: . şi nu după destinaţie.000 Venituri din producţia de imobilizări corporale 26 . în care costul reparaţiei tranzitează contul de profit şi pierdere: .în al doilea an: 81. .cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei.000 lei.349. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 270.000 piese în 3 ani.000 x 135.

titluri de participare 3.12.000 32. împrumuturi acordate pe termen scurt 35. iar decizia a fost luată înaintea închiderii exerciţiului financiar). Activele financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt reprezentate de titlurile de plasament utilizate în tranzacţionare. licenţe 5. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 50.000.000 (din care angajate într-o perioadă mai mare de l an 6. ajustări pentru deprecierea terenurilor şi construcţiilor 20. acreditive 2. venituri în avans 3.000 (din care 7.000.000. Se cunosc următoarele informaţii din bilanţul societăţii ALFA la 31. 3.000. salarii datorate 70. 2.000 (din care angajate într-o perioadă mai mare de l an 2. credite primite de la bănci pe termen lung 20.000 27 .000. subvenţii pentru investiţii 10.000 129.000).000 2.351.000. Datorii necurente Sume datorate instituţiilor de credit (5) Provizioane pe termen lung Alte datorii necurente (6) Total datorii necurente 5. Stocurile sunt reprezentate de mărfurile evaluate la valoarea netă (costul de 50.000 sunt utilizate drept garanţie pentru un credit primit cu o scadenţă de 3 ani). împrumut din emisiunea de obligaţiuni 50.000 (din care cu scadenţa foarte probabil în anul următor 10. fond comercial achiziţionat 20. furnizori 40. Alte datorii necurente sunt reprezentate de veniturile în avans pe termen lung. terenuri si construcţii 70.000. cheltuieli în avans 8.000 52.000 2.000. Lichidităţile cuprind conturile la bănci şi acreditivele. cheltuieli de dezvoltare 5.000 (din care titluri în valoare de 10.000).500 1.000. cifra de afaceri 200.000.000 (este foarte puţin probabilă obţinerea de avantaje economice).000 30. ajustări pentru deprecierea mărfurilor 5.000).000.000.000. 352.N (în lei): mărfuri 50.000 (din care disponibile pentru vânzare în anul următor 500). 20. rezerve 1. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): echipamente tehnologice 10.000 s-a amânat scadenţa cu 2 ani.000. Determinaţi valoarea activelor curente şi a datoriilor necurente conform modelului de bilanţ din IAS l „Prezentarea situaţiilor financiare". credite primite pe termen scurt 9. Rezolvare: Active curente Stocuri (1) Clienţi Active financiare disponibile pentru vânzare Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (2) Alte active curente (3) Lichidităţi (4) Total active curente 45. titluri de plasament 20.000. cheltuieli în avans 20.000).000 500 10.000 40.000). provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 30.000 lei minus deprecierea de 5.000. amortizarea echipamentelor tehnologice 2.000 6.000 lei). 17. cifră de afaceri 100.000 (din care cu scadenţa în anul următor 3.000.000). conturi la bănci 30. clienţi 40.000 (din care partea cu scadenţa în anul următor 10. 4.000 (din care cu scadenţa foarte probabil în anul următor 20. Alte active curente cuprind cheltuielile în avans angajate pentru o perioadă mai mică de un an.000 (din care pentru un credit de 3.000 vor fi reluate la venituri într-o perioadă mai mare de l an).000 + 3.000. titluri de participare 30.000.

plăţi către furnizorii de stocuri 400. .800. încasări din vânzarea de titluri de plasament 200. Rezolvare: Tabloul fluxurilor de trezorerie Fluxuri din activitatea de exploatare: încasari de la clienti Plati catre furnizorii de stocuri Salarii platite Impozit pe profit platit A. salarii plătite 300. încasări din credite primite de la bănci 300. impozit pe profit plătit 250.000. 10. 40.furnizori 40. Se cunosc următoarele informaţii (m lei): încasări de la clienţi 5. încasări din emisiunea de obligaţiuni 700. plăţi către furnizorii de imobilizări 1.000 20.000 108.000 30..000 -400 -300 -250 27 .TVA de plată 2. încasări de dividende 200. încasări din vânzarea de imobilizări corporale 900. Determinaţi valoarea activelor necurente şi a datoriilor curente conform modelului de bilanţ din IAS l „Prezentarea situaţiilor financiare".500.000 3.000.000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7. Flux net de trezorerie din exploatare 5. lichidităţi la începutul anului 1.000. Rezolvare: Active necurente Echipamente Terenuri şi construcţii Fond comercial Titluri de participare Total active necurente 8. .000 Datorii curente Furnizori împrumuturi obligatare Provizioane pe termen scurt Venituri în avans Alte datorii curente (TVA) Total datorii curente 353. utilaje deţinute în leasing financiar 2.000 10.000 . cheltuieli cu salariile 500. plăţi de dobânzi 100..000.000 65.000 50.000 2.

950 354. Variatia lichiditatilor (A + B + C) E. în acelaşi timp.500 5. Lichiditati la începutul anului F. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau a erorii. confirmând sau corectând evaluările lor anterioare. credibilitatea şi compa-rabilitatea. informaţiile privind unele probleme complexe. Relevanţa Informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile economice ale utilizatorilor. 1. Totuşi. fie pe care ar putea fi de aşteptat. totuşi. care ar trebui incluse în situaţiile financiare datorită relevanţei lor în luarea deci ziilor economice. Lichiditati la sfârsitul anului (D + E) 4. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa şi de pragul de semnificaţie. nu ar trebui excluse doar pe motivul că ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori. Definiţi caracteristicile calitative ale informaţiei contabile aşa cum sunt ele prezentate în Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare elaborat de IASB. în mod rezonabil. ajutându-i pe aceştia să evalueze evenimente trecute. în alte cazuri. nu este părtinitoare. să nu le recunoască în situaţiile financiare (de exemplu. judecată în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării eronate. prezente sau viitoare. Răspuns: Situaţiile financiare sunt utile dacă îndeplinesc o serie de patru caracteristici calitative: inteligibilitatea. iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce şi-a propus să reprezinte sau ce se aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte. fie în conceperea şi aplicarea tehnicilor de evaluare şi prezentare care pot transmite mesaje care corespund acestor tranzacţii şi evenimente. 27 . Aceasta nu se datorează părtinirii. în anumite cazuri. măsurarea efectelor financiare ale elementelor poate fi atât de incertă încât întreprinderile. de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate. informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus să le reprezinte. a) Reprezentarea fidelă Pentru a fi credibilă. Flux net din activitatea de investitii Fluxuri din activitatea de finantare: încasari din emisiunea de obligatiuni încasari din credite primite de la banci Plati de dobânzi C. Informaţia poate fi relevantă. în acest scop. în general.050 900 200 200 -1. să le reprezinte.800 -500 700 300 -100 900 4.450 1. poate fi relevantă recunoaşterea elementelor respective si prezentarea. ci mai degrabă dificultăţilor inerente. se presupune că utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfăşurarea afacerilor şi a activităţilor economice. a riscului de eroare care planează asupra recunoaşterii şi evaluării. Inteligibilitatea O calitate esenţială a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea că ele pot fi uşor înţelese de utilizatori. Cea mai mare parte a informaţiilor financiare este supusă unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibilă decât ar trebui. relevanţa. 2. fondul comercial generat intern). 3. Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. dar atât de puţin credibilă sub aspectul naturii sau reprezentării încât recunoaşterea acesteia să poată induce în eroare.Fluxuri din activitatea de investitii: încasari din vânzarea de imobilizari corporale încasari din vânzarea de titluri de plasament încasari de dividende Plati catre furnizorii de imobilizari B. Flux net de trezorerie din activitatea de finantare D. fie în identificarea tranzacţiilor şi a altor evenimente care urmează a fi evaluate. Credibilitatea (fiabilitatea) Informaţia este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative.

Nu este indicat pentru o întreprindere nici să lase politicile sale contabile neschimbate atunci când există alternative mai relevante şi mai credibile. credibil. si nu doar cu forma lor juridică. Fondul tranzacţiilor sau al altor evenimente nu este întotdeauna în concordanţă cu ceea ce transpare din forma lor juridică. precum şi despre efectele unor astfel de schimbări. raportarea unei vânzări nu ar reprezenta. cât şi de diferite întreprinderi. O omisiune poate face ca informaţia să fie falsă sau să inducă în eroare şi astfel să nu mai aibă un caracter credibil şi să devină defectuoasă din punctul de vedere al relevanţei. dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau a cheltuielilor. de exemplu. în limitele rezonabile ale pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii acelei informaţii. cum ar fi încasarea creanţelor îndoielnice. deşi corespund definiţiilor veniturilor şi cheltuielilor deoarece generează creşteri sau diminuări de capitaluri proprii. diferită de cea care provine din contribuţiile proprietarilor capitalului. Răspuns: Elementele care definesc performanţa financiară sunt veniturile şi cheltuielile. Astfel. c) Neutralitatea Pentru a fi credibilă. ci sunt recunoscute în masa 27 . d) Prudenţa Cei care elaborează situaţii financiare se confruntă cu incertitudini care. constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive. indiferent dacă sunt latente sau realizate. diferită de cea care provine din distribuirile în favoarea proprietarilor de capital. Există însă şi elemente care. dar nu sunt trecute în contul de profit şi pierdere pentru a nu fi distribuite. planează asupra multor evenimente şi circumstanţe. ci figurează printre elementele capitalurilor proprii (după cum aţi putut observa. influenţează luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. Care sunt elementele care definesc performanţa financiară a întreprinderii în viziunea Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare elaborat de IASB? Definiţi aceste elemente şi explicităţi definiţiile. adică lipsită de influenţe. măsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuate într-o manieră consecventă în cadrul unei întreprinderi si de-a lungul timpului pentru acea între prindere şi într-o manieră consecventă pentru diferite întreprinderi. Utilizatorii trebuie. deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi astfel nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacă. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor. o tranzacţie sau alt eveniment dacă metoda adoptată nu menţine caracteristicile calitative de relevanţă şi credibilitate. rezervele din reevaluare răspund definiţiei veniturilor. tranzacţia încheiată. informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie neutră. o întreprindere înstrăinează un activ altei părţi într-un astfel de mod încât documentele să susţină transmiterea dreptului de proprietate părţii respective şi cu toate acestea contractul încheiat să asigure întreprinderii dreptul de a se bucura în continuare de avantaje economice viitoare de pe urma activului respectiv. inevitabil. 355. informaţia din situaţiile financiare trebuie să fie completă. Utilizatorii trebuie să fie în măsură să identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemănătoare utilizate de aceeaşi întreprindere de la o perioadă la alta. subevaluarea deliberată a activelor sau a veniturilor. Nu este indicat pentru o întreprindere să continue să evidenţieze în contabilitate. Veniturile sunt creşteri de avantaje economice viitoare în cursul perioadei contabile care au ca rezultat o creştere a capitalurilor proprii. 4. totodată. e) Integralitatea Pentru a fi credibilă. dar si prin exercitarea prudenţei în întocmirea situaţiilor financiare. în astfel de circumstanţe. astfel încât activele şi veniturile să nu fie supraevaluate. prin selectarea şi prezentarea informaţiei. performanţa acestora şi modificările poziţiei financiare. refe-rindu-se atât la veniturile/cheltuielile angajate în cursul normal al activităţilor. să poată compara situaţiile financiare ale diverselor întreprinderi pentru a le evalua poziţia financiară. Definiţiile propuse de cadrul conceptual sunt foarte cuprinzătoare. cât şi la câştigurile/pierderile. nu sunt incluse în contul de profit şi pierdere. durata de utilitate probabilă a echipamentelor etc. exercitarea prudenţei nu permite. Totuşi. în aceeaşi manieră. Prudenţa înseamnă includerea unui grad de precauţie în exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiţii de incertitudine. Comparabilitatea Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei întreprinderi în timp pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară şi performanţele sale. O implicaţie importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice schimbare a acestor politici.b) Prevalenta economicului asupra juridicului Pentru ca informaţia să prezinte credibil evenimentele şi tranzacţiile pe care le reprezintă este necesar ca acestea să fie contabilizate şi prezentate în concordanţă cu fondul lor si cu realitatea economică. plusurile/minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei. Cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice în cursul perioadei contabile care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii. De exemplu. iar datoriile si cheltuielile să nu fie subevaluate.

Soluţia de mai jos reflectă majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni.. diferită de cea care provine din contribuţiile proprietarilor capitalului. 27 .m.cheltuieli variabile 30.m. manoperă directă si alte cheltuieli directe de producţie.000 u. costurile de desfacere.000 = 501 550. Potrivit cadrului conceptual al IASB. câştigurile şi pierderile. cheltuieli administrative 20. din care: . ci va afecta capitalurile proprii (se recunoaşte ca primă de emisiune). Soluţia contabilă de mai jos care reflectă anularea unor acţiuni proprii este corectă? Argumentaţi răspunsul. iii) plusurile şi minusurile de valoare. veniturile sunt creşteri de avantaje economice viitoare în cursul perioadei contabile.m.000 u. nu trebuie să afecteze o cheltuială. Argumentaţi soluţia.. în concluzie. • • • capacitatea normală de producţie este de 180 bucăţi. Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor.. încasată peste valoarea nominală a acţiunilor emise nu se recunoaşte ca venit. astfel: pierderile de materiale. 357. % 1011 120. Rezolvare: Potrivit IAS 2 „Stocuri" costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. % 1012 658 Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece o tranzacţie cu proprietarii nu generează recunoaşterea unei cheltuieli în contabilitate. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. . regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi la locul final.m. Este corectă această soluţie? Argumentaţi răspunsul. cheltuieli indirecte 40. Aceste definiţii acoperă mai mult decât elementele recunoscute drept venituri şi cheltuieli în contul de profit şi pierdere. în costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului.m. precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei.m. si anume: materiale directe. ci va fi imputată capitalurilor proprii.. Pierderea de 50. care au ca rezultat o creştere a capitalurilor proprii.m. 456 = 758 Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece o tranzacţie cu proprietarii nu generează recunoaşterea unui venit în contabilitate. care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii.000 u.000 Să se calculeze costul de producţie conform prevederilor IAS 2 „Stocuri".cheltuieli fixe 10. suma de 20.000 u.i) ii) capitalurilor proprii). Potrivit cadrului conceptual al IASB. 356.000 50.000 u.000 u. diferită de cea care provine din distribuirile în favoarea proprietarilor de capital.000 500. în exerciţiul N s-au angajat următoarele cheltuieli: • • cheltuieli directe 100.000 20. în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.000 u. La definiţiile de mai sus răspund: veniturile şi cheltuielile în mărime brută. cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. pierderi din rebuturi 8. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise. energie consumată în scopuri tehnologice.000 u. 358.. cheltuielile de depozitare.000 100.m. Pentru a se fabrica 90 bucăţi din produsul B. cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice în cursul perioadei contabile.

000 60.000 60.000 17. iar valoarea reziduală este reestimată la 15. Cheltuieli de exploatare Ajustări pentru deprecierea mărfurilor privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 360.000 Mărfuri M1 Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Să se stabilească la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar.10.000 109.000 65.000 Valoare în bilanţ 3=min(l.m.000 10.103.000 u. 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 135. Durata = 7 ani Amortizarea = 280.000 10.000 9.m.m. si să se contabilizeze eventuala depreciere constatată. N-1 şi N.000 359. /180 buc.) 18. Rezolvare: In exerciţiul N-2: Valoarea amortizabilă = 290.000 Valoare realizabilă netă (în u.000 9.000 u. = 135.000 = 280. conform IAS 16.) 2 18.000 .000 u.000 u. La închiderea exerciţiului N. în conformitate cu IAS 2.000 = 3.000 u.000 u.12.000 + 30.) 1 20.000/7 = 40.000 109.m.m.000 16.000 Valoare realizabilă netă (în u. şi o valoare reziduală estimată la 10.000 9.000 17.000 0 Mărfuri M1 Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Pierderea din depreciere = 106.000 u. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor In exerciţiul N-1: = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc. Să se calculeze şi să se contabilizeze amortizarea în exerciţiile N-2.000 65.m.m.000 u.000 103.000 .000 106. Rezolvare: Articole Cost de achiziţie (în u.000 + 10.m. La 31.) 20.000 106.000 x 90 buc.000 16.2) 18.000 60. Acesta se amortizează linear.N.m. 40.m. societatea X deţine în stoc următoarele articole: Articole Cost de achiziţie (în u. 6814 = 397 3.Costul de producţie = 100.m.000 16. începând cu l ianuarie N-2. pe o durată estimată de 7 ani. Fie un utilaj cu un cost de achiziţie de 290. managerii au reestimat durata de utilitate totală la 5 ani.000 27 .m.

m.000 u.m. Valoarea netă = 1. Pierderea din depreciere = 600 . Durata reestimată = 5 ani Durata trecută = 2 ani Durata rămasă = 3 ani Amortizarea = 195.m.000 . Valoarea recuperabilă = max (500.000 . La această dată.N se determină mai întâi valoarea contabilă netă: Costul = 1.6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor In exerciţiul N: = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc.000 . Să se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31.000 u...m. cheltuieli cu vânzarea 4 u. La 31. La începutul exerciţiului N-3 s-a dat în funcţiune un utilaj cu valoarea contabilă de 1.000 u..m. 6813 = 2913 Cheltuieli din exploatare Ajustări pentru privind ajustările deprecierea instalaţiilor.12. 40. se estimează valoarea justă la 504 u.N şi să se contabilizeze eventuala depreciere constatată conform IAS 36.N există indicii că utilajul a pierdut din valoare.m. Amortizarea cumulată = 100 x 4 = 400 u.000 361. Rezolvare: La 31. 65.12.2 x 40.15. Fie următorul lanţ de participaţii: 80 27 .m.m.12. Durata de amortizare este de 10 ani.520 = 80 u. şi o valoare de utilitate de 520 u. Amortizarea anuală = 1.m. 520) = 520 u. metoda de amortizare lineară.m.m.m.000 Valoarea amortizabilă = 290.000/10 =100 u.000 = 195.000/3 = 65.400 = 600 u.000 u. pentru deprecierea imobilizărilor 362.

2% 15% +10% = 25% 0 40% 15% x 42% +10% x 54% = 6.35% Tip de control Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Metoda de consolidare Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală F7 F8 F9 FIO 40% + 40% = 40% x 70% + 40% x 80% 63% = 28% + 25.605% 40% Control exclusiv Influenţă semnificativă Integrare globală Punere în echivalenţă în afara perimetrului de consolidare "" Influenţă semnificativă Punere în echivalenţă 363.4% + 4. 7% = 7.12 27 .7% 65% x 11.3% + 5.Să se calculeze procentajele de control şi de interes deţinute de SM în societăţile din organigramă şi să se precizeze tipul de control şi metoda de consolidare corespunzătoare. Rezolvare: Societatea FI F2 F3 F4 F5 F6 Procentaj de control 70% 40% + 20% = 60% 70% 60% 55% 20% + 30% + 25% = 75% Procentaj de interes 70% 40% + 70% x 20% = 54% 70% 70% x 60% = 42% 55% + 40% x 20% = 63% 70% x 60% x 20% + 70% x 20% x 30% + 40% x 30% + 55% x 25% + 40% x 20% x 25% = 8. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la o societate: Informaţii 01.4% = 11.01 31.2% + 12% +13.75% + 2% = 40.2% = 53.

m. Rezolvare: 27 . iar costul bunurilor vândute a fost de 6. inclusiv mese.m.Stoc de materii prime Stoc de producţie în curs de execuţie Stoc de produse finite 328 362 146 366 354 150 în timpul perioadei au fost utilizate în producţie materii prime în valoare de 1.m..Consuni = Sold final 301 328 u.732 (consum) SF366 D 345 C ______________Produse finite________________ SI 146 l 6. = 366 u. = 150 u.000 u. Clasificaţi fiecare cost în următoarele categorii: variabil. Determinaţi: costul materiilor prime achiziţionate.m. • Produse finite obţinute + Producţie neterminată la începutul perioadei Producţie neterminată la sfârşitul perioadei = Cost de producţie al perioadei 6.. 362 u.Costul bunurilor vândute = Sold final 345 146 u. f) firma cheltuieşte anual 30.m. 6.770 u.m. g) vânzătorii primesc un comision de 30 u. Costurile asociate cu fabricarea meselor şi cu operaţiile generale ale firmei sunt următoarele: a) lemnul utilizat pentru fabricarea meselor costă 100 u. d) amortizarea maşinilor utilizate în fabricarea meselor se ridică la 10.000 u. costurile de producţie ale perioadei şi costurile produselor finite obţinute.m. 354 u. fix.000 u.732 u. de unde rezultă: Obţinere produse finite = 6.m.. de unde rezultă: Achiziţii = 1.732 u.m. Sold iniţial 301 + Achiziţii . 364..732 u. cost direct sau indirect (pentru produsul „mese").m. + Achiziţii .012 u.m.000 u.m. cost al perioadei. c) muncitorii care asamblează mesele sunt coordonaţi de către un responsabil. + Obţinere produse finite ./an.m.m.1.m.m./masă. Sold iniţial 345 + Obţinere produse finite . e) salariul managerului firmei reprezintă 80. cost al produsului.6. O întreprindere fabrică mobilă.004 u. b) mesele sunt asamblate de muncitori cu un cost de 40 u.000 u./an pentru publicitate privind mesele. pentru fiecare masă vândută.000 u.m.m.000 (costulbunurilor vândute) SF150 Consum materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1. care are un salariu anual de 25./an.m.m. Rezolvare: D 331 C _______Produse în curs de execuţie_____________ SI 362 l SF354 D 301 C ______________Materii prime_________________ SI 328 l 1.004 u.m./masă.m.

A vândut în cursul lunii 8. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată. comisionul vânzătorului fiind de 5 lei/bucată.000 buc. b) amortizarea maşinilor folosite pentru păpuşi.53 lei/umbrelă + 5 lei/umbrelă = 50. şi a asamblat 9.500 umbrele = 45.500 umbrele x 60 lei/umbrelă = 510. Determinaţi costul de producţie si costul complet (de revenire) al unei umbrele. + 9. asamblând pânza pe un suport achiziţionat.53 lei/umbrelă Cost complet = Cost de producţie + Cheltuieli de desfacere = 45.500 de umbrele la preţul de 60 lei/bucată.500 lei Cost unitar / umbrelă = 432. Societatea GAMA produce trei tipuri de jucării: ursuleţi de pluş.500 lei = Cost de producţie 432. Societatea ALFA produce umbrele de soare. păpuşi de plastic şi maşinuţe. e) salariul managerului. în luna mai a cumpărat 10.000 de pânze la 10 lei bucata şi 11.000 lei Obţinere produse finite: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 432.500 suporturi x 20 lei/suport 290. pânză x 10 lei/buc. c) amortizarea echipamentelor de împachetat folosite pentru toate produsele.000 de suporturi la 20 lei bucata. Rezolvare: a b c d e Cost direct Cost indirect Cost indirect Cost direct Cost al produsului Cost al produsului Cost al perioadei Cost al produsului Cost al perioadei 366.500 lei / 9. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: • Materii prime şi materiale directe = 10.000 lei + Cheltuieli directe de asamblare = 9.500 lei Vânzare produse finite: 411 Clienţi = 701 Venituri din vânzarea 510.500 umbrele x 15 lei/umbrelă 142. costuri directe / indirecte: a) plasticul achiziţionat pentru păpuşi.500 de umbrele. d) salariile muncitorilor care lucrează doar la păpuşi.a b c d e f g Cost variabil Cost variabil Cost fix Cost fix Cost variabil Cost direct Cost direct Cost indirect Cost indirect - Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al perioadei Cost al perioadei Cost al perioadei 365. Clasificaţi următoarele costuri în: costuri ale produsului / ale perioadei.53 lei/umbrelă Venituri din vânzări: 8.000 lei 27 .

x 20 lei/buc. Societatea ALFA produce umbrele de soare.000 de suporturi la 20 lei bucata. X 10 lei/buc = 100.5 lei/bucată.25 lei/umbrelă = 885.000 lei Suport umbrelă = 18.005 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 387. CMP suport = (5. Determinaţi costul de producţie şi costul complet (de revenire) al unei umbrele. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată. Societatea ALFA produce umbrele de soare.000 bucăţi de suporturi la 15 lei bucata.000 buc.000 buc.000 buc X 20 lei/buc=300.000 buc. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: D Si 10.000 buc.Cheltuieli = 16.500 lei Cost prelucrare = 18.000 lei Suport C 28 .000 lei Panza C D Si 5.000 buc.75 lei/buc.000 lei Achizitie 15.500 umbrele x 45.000 bucăţi de suporturi la 15 lei bucata. X 10 lei/buc = 100.53 lei/umbrelă = 387.000 de pânze la 10 lei bucata şi 15. x 9 lei/buc.000 lei . X 15 lei/buc=75. + 15.005 lei Rezultat = 510.000 buc.000 de umbrele. X 8lei/buc=80. x 18.000 de umbrele la preţul de 60 lei/bucată.000 bucăţi de pânză la 8 lei bucata şi 5.000 de suporturi la 20 lei bucata.000 umbrele x 7. = 18.000 de pânze la 10 lei bucata şi 15.000 buc.000 lei Cost de producţie 769. asamblând pânza pe un suport achiziţionat. Societatea a vândut în cursul lunii 16.) / 20.25 lei/umbrelă) -16. = 9 lei/buc.000 buc.500 lei Cost unitar = 769. x 15 lei/buc.000 lei Panza C D Si 5.000 de umbrele la preţul de 50 lei/bucată.000 buc.000 buc.500 lei + 16.995 lei 367. în luna mai a cumpărat 10.000 lei Suport C CMP pânză = (10. în luna mai a cumpărat 10. asamblând pânza pe un suport achiziţionat.75 lei/buc.8.) / 20. şi a asamblat 18. în evaluarea stocurilor se aplică metoda FIFO (primul intrat. şi a asamblat 18. comisionul vânzătorului fiind de 7. • + + = Pânză umbrelă = 18. X 8lei/buc=80. x 15 lei/buc.000 lei Achizitie 10.495 lei (sold 711) = 512. primul ieşit).500 lei / 18.000 umbrele x (60 lei/umbrelă -7. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată. comisionul vânzătorului fiind de 2.000 buc.000 bucăţi de pânză la 8 lei bucata şi 5.25 lei/bucată.75 lei/umbrelă = 160.500 lei Rezultat = Venituri . 337. Societatea deţinea la începutul perioadei 10. 270.000 buc. X 15 lei/buc=75. în evaluarea stocurilor se aplică costul mediu ponderat.000 de umbrele.000 buc.500 umbrele x 5 lei/umbrelă (comisioane vânzare) + 45. x 8 lei/buc. + 10.produselor finite Descărcarea de gestiune: 8. Societatea deţinea la începutul perioadei 10. 162.000 umbrele = 42.75 lei/umbrelă Cost complet = 769.000 buc. x 10 lei/buc. Determinaţi costul de producţie si costul complet (de revenire) al unei umbrele. Societatea a vândut în cursul lunii 16.000 lei 368.000 buc.000 lei Achizitie 10.000 umbrele x 42. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: D Si 10.

Achizitie 15.000 umbrele x (50 lei/umbrelă -2.000 lei. / 1. / 1. din care variabile 8. Care este costul obţinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de producţie = Cheltuieli variabile de producţie + Cheltuieli fixe de producţie x Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie Cost de producţie = 5. în următoarele condiţii: cheltuieli variabile de producţie 5.000 umbrele = 42.5 lei/umbrelă Cost complet = 765.000 buc.750 lei 371. + 13.000 lei = Cost de producţie 765. = 8. cheltuieli indirecte de producţie 12.000 lei + Cost prelucrare = 18.000 lei. x 25 lei/buc.000 lei • Pânză umbrelă = 10. capacitatea reală de producţie 1. x 15 lei/buc. Societatea deţinea la începutul perioadei în stoc 250 bucăţi de produse finite. din care variabile 8. x 15 lei/buc.000 lei. SC ALFA SA obţine produse finite. lei D SI Intrări SF 345 Produse finite 250 buc.5 lei/umbrelă) = 805.000 lei.000 lei Cost unitar = 21. primul ieşit).___________________________3.Cheltuieli = 16.000 lei. în cursul lunii ianuarie.000 bucăţi. capacitatea normală de producţie 1.000 lei x 750 buc.000 + Cheltuieli fixe x Capacitatea reală de producţie /Capacitatea normală de producţie = 4. + 8. x 20 lei/buc. cheltuieli fixe de producţie 4. x 28 lei/buc.000 lei + Suport umbrelă = 5.000 umbrele x 2.000 buc.200 bucăţi.000 lei + Cheltuieli variabile 8. x 25 lei/buc.16.000 buc. capacitatea normală de producţie 1. Care este valoarea stocului de produse finite la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea costului de producţie: Cost de producţie = Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile de producţie + Cheltuieli fixe de producţie x Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie • Cheltuieli directe 10. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi.000 lei + Cheltuieli de vânzare (16.000 lei 370.000 lei x 750 buc.000 buc. în cursul lunii ianuarie. 2.000 bucăţi. 335.: 24.000 lei Cost unitar = 765.000 umbrele x 42.000 lei = Cost de producţie al perioadei 21. x 8 lei/buc.000 lei + 4. cheltuieli indirecte de producţie 12.5 lei/umbrelă) .000 lei / 750 buc.000 lei. ea vinde 900 bucăţi la 35 lei/bucată. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10. 28 .5 lei/umbrelă = 80. evaluate la 25 lei/bucată. + 150 buc.000 buc.750 C Valoare ieşiri LIFO = 750 buc. în cursul lunii ianuarie.000 buc. x 10 lei/buc. 270. 750 buc.000 lei Rezultat = Venituri . pentru evaluarea stocurilor la ieşire foloseşte metoda LIFO (ultimul intrat.000 bucăţi. x 28 lei/buc.000 lei 369. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10.000 buc.000 lei / 18.000 lei. = 28 lei/buc. 160.000 lei.500 24. capacitatea normală de producţie 1.000 buc X 20 lei/buc=300.

m. capacitatea normală de producţie 2.) = 1. capacitatea reală de producţie 1.m.000 lei.m. 4.500 buc.m.000 lei. Care este costul subactivităţii şi cum afectează acesta costul produselor? Rezolvare: Costul subactivităţii = Cheltuieli fixe x (l .000 u. din care cheltuieli fixe de producţie 5.000 lei.000 2. + 6. Societatea BETA produce ciocolată. Aceasta are un stoc iniţial la produse finite de 3.500 bucăţi. = 5.m.000 lei.Care este costul obţinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de producţie = 10. C Consum materii prime = Stoc iniţial + Intrări . Stocul iniţial de materii prime este de 1.m. Rezolvare: D SI SF c 301 Materii prime 1. iar stocul final este de 2.000 u. Societatea BETA produce ciocolată.000 buc. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10.2.000 lei.000 lei.000 u.m. 374. Salariile şi amortizarea pentru producţie sunt de 16. Salariile şi amortizarea pentru producţie sunt de 16.000 lei. iar stocul final este de 2.000 u. Stocul iniţial de materii prime este de 1.000 u.) = 1.000 u. / 2.000 lei 373.m.000 u.000 28 . 16.m.000 u.000 u.000 u.000 u.000 u. SC GAMA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 15.000 u.000 bucăţi.000 u.m. .000 lei. reprezentând o cheltuială a perioadei.000 lei (cheltuieli directe) + 8.250 lei Costul subactivităţii nu influenţează costul produselor.m.000 lei (cheltuieli fixe) x 1. în cursul lunii ianuarie.000 lei.1. • + = + Materii prime consumate Salarii şi amortizări Cost de producţie Cheltuieli de desfacere 5. capacitatea normală de producţie l ..000 lei (cheltuieli variabile) + 4. Care este costul subactivităţii? Rezolvare: Costul subactivităţii = Cheltuieli fixe x (l .000 lei x (l .000 u.m.000 lei 372. = 22.m. cheltuieli indirecte de producţie 12.000 bucăţi.m. iar pentru distribuţie sunt de 4.Capacitatea reală de produc-tie / Capacitatea normală de producţie) = 5. 25. 2 1.m. / 1. cheltuieli indirecte de producţie 15.000 lei x (l .000 buc. Ea a cumpărat materii prime în valoare de 6.000 buc. Calculaţi costul de producţie şi costul complet.Stoc final = 1.000 6. si un stoc final de 5.Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie) = 4.750 buc. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi.000 u.m..000 u.m. din care variabile 8. = Cost complet 375. în cursul lunii ianuarie. / 1.000 Achiziţie materii prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 6. Aceasta cumpără materii prime în valoare de 6.000 buc.

000 lei. iar pentru distribuţie sunt de 5.000 lei 16.000 u. la producţia în curs.000 lei 5.000 lei + 6.000 lei.000 lei. Dintre acestea. Societatea a început perioada cu un sold iniţial la producţia în curs de execuţie de 1.000 de baterii la costul de 10 lei/baterie şi a scos din stoc 7. la producţia finită. înregistrate: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 67. iar la sfârşitul perioadei producţia în curs are valoarea de 5.500 lei.000 lei 17.000 lei = 67.m.000 lei 1.000 lei şi un stoc final de 1.500 lei din care: b211) vândute (descărcarea gestiunii): 30% x 67. societatea are stoc iniţial la produse finite de 3.250 lei 28 .000 lei = 5. totodată.000 lei b) Ieşiri: 7.000 SF Achiziţie materii prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 6. Calculaţi costul de producţie si costul complet. Care este costul bateriilor care apare: la materii prime.2.000 lei 23. 100 au înlocuit bateriile din maşinile utilizate de angajaţii firmei care se ocupă de vânzări. 90% a fost terminată şi transferată în depozitul de produse finite şi doar 30% din stoc a fost vândut.600 de baterii în cursul lunii. Rezolvare: D SI 1.000 lei 6.lei. înregistrate: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 76.000 lei. înregistrate: 711 Venituri aferente costurilor = 345 Produse finite 20. din care: b21) produse finite: 90% x 75.600 baterii x 10 lei/baterie = 76.500 baterii x 10 lei/baterie = 75. Din producţia lunii.000 lei .000 lei.000 lei 376.500 lei = 20.000 lei. se mai suportă cheltuieli directe de vânzare de 1.000 lei.Stoc final = 1.000 301 Materii prime C Consum materii prime = Stoc iniţial + Intrări . în cursul lunii a cumpărat 8.000 lei. 2. la costul de distribuţie? Rezolvare: a) Achiziţii: 8. Societatea DEVON produce automobile.000 lei.000 6. la costul bunurilor vândute.000 lei din care: b1) pentru maşini utilizate de angajaţii care se ocupă de vânzări: 100 baterii x 10 lei/baterie = 1.000 lei • + + = + = Materii prime consumate Salarii şi amortizări Producţie în curs la începutul perioadei Producţie în curs la sfârşitul perioadei Cost de producţie Cheltuieli de desfacere Cost complet 5.000 baterii x 10 lei/baterie = 80.250 lei. înregistrate: 301 Materii prime = 401 Furnizori 80. b2) pentru producţie: 7. iar restul au fost montate în maşinile produse de firmă.

000 lei.000 lei . b22) producţie în curs de execuţie: 10% x 75.500 lei = 47.600 lei 2. grad de subactivitate 20%.48 x 2.000 lei.000 lei = 7.250 lei 4. Cost baterii în costuri de distribuţie = 1.18.960 lei Produs B 8. Se fabrică două produse.250 lei. amortizarea maşinilor productive 18. Determinaţi suma cheltuielilor care vor afecta contul de rezultate al societăţii.000 lei.000 lei.600 lei 378.000 lei + 8.000 lei. Rezolvare: • Materii prime consumate + Salariile muncitorilor + Amortizări = 8.840 lei Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 2.700 lei 41. grad de utilizare a capacităţii de producţie 85%. chirie 4.000 lei x 10% + Cheltuieli de producţie = 4.000 lei x 60% = Cost de producţie 8.48 x 8.000 lei pentru A şi 8.stocurilor de produse b212) nevândute: 70% x 67. Rezolvare: • Salarii personal distribuţie + Amortizarea vehiculelor de distribuţie + Amortizarea vehiculelor managerilor + Chirii = 4. Deci: 1. salarii manoperă directă 14. cheltuieli indirecte 5.000 lei 800 lei 4.000 lei (din care pentru producţie 60%).000 lei 960 lei 2.000 lei 377.000 lei 10.000 lei 4. amortizarea vehiculelor de distribuţie ale societăţii 15.000 lei.000 lei = 3.000 lei.800 lei Coeficient de repartizare K = 4. Calculaţi costurile de producţie.500 lei 3. Cost baterii în costul bunurilor vândute = 20.000 lei = 960 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 0.000 lei. amortizarea maşinilor productive 8. publicitate 1.48 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 0.000 lei 15.500 lei. 840 lei 28 . salarii pentru personalul de distribuţie 12.300 lei 379.000 lei pentru B. chirie 4.000 lei . din care fixe 1.000 lei 3.000 lei 2. amortizarea vehiculelor managerilor 10. O societate a înregistrat următoarele costuri: materii prime 10.000 lei x 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 4. Folosind costurile directe ca bază de repartizare. Cost baterii materii prime (sold 301) = 4. costuri directe 2. calculaţi costul de producţie pentru A şi B.000 lei. Rezolvare: • Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe = 1.000 lei l .000 lei x 60% + Amortizarea maşinilor productive = 18. din care pentru producţie 60%.400 lei 21.200 lei 2.000 lei.000 lei 7.840 lei 11. A şi B. salarii pentru muncitori 4. salarii pentru personalul de distribuţie 2.8.000 lei. Cost baterii producţie în curs = 7.000 lei.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0.800 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (2.000 lei (subactivitate 10%).000 lei x 85% = Cheltuieli ale perioadei 12.250 lei 5.000 lei .000 lei.4. O societate a înregistrat următoarele costuri: materii prime 8. Cost baterii produse finite (sold 345) = 47.

costul de producţie este acelaşi. 381. salarii indirecte 10. b) numărul de ore de muncă directă. costul unei ore de manoperă fiind de 10 lei.375 lei Cost de producţie total pentru cele două produse = 12.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (4.000 lei 10.000 lei Specificare • Materii prime + Manoperă directă + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 3. Se produc două produse.000 lei Cost de producţie total pentru cele două produse = 17. A se produce doar în atelierul 1.000 lei 17. Calculaţi costul de producţie pentru A şi B utilizând ca bază de repartizare: a) materia primă.000 lei 5.5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 2.000 lei) manoperă directă baza de repartizare = 2. Rezolvare: a) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10. Cheltuielile atelierelor au fost de 7. pentru care se suportă următoarele costuri: materie primă: 3.000 lei. Calculaţi costul produselor finite A şi B. manoperă directă 400 ore pentru A şi 200 ore pentru B.000 lei materii prime = 5.000 lei amortizare = 15.000 lei materii prime = 9.000 lei + 2.000 lei Indiferent de baza de repartizare. iar B.000 lei pentru B.000 lei 2.000 lei pentru A şi 20.000 lei 2.875 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 1. Baza de repartizare este costul direct.000 lei şi amortizarea maşinilor folosite pentru ambele produse 5.000 lei Coeficient de repartizare K = 15.375 lei Specificare • Materii prime + Manoperă directă + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 3.5 x 4.000 lei = 29.380. în atelierele 1 şi 2.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (3.000 lei +12.625 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 1.000 lei 4.000 lei) materii prime baza de repartizare = 1.000 lei + 5.875 x 3.000 lei pentru B. Se produc două produse. iar cheltuielile generale de administraţie sunt de 500 lei.000 lei 4.000 lei amortizare = 15. Rezolvare: 28 .375 lei = 29.000 lei 12.875 x 5.375 lei 12.500 lei în atelierul 1 si de 7.000 lei salarii + 5.000 lei în atelierul 2.625 lei +16.000 lei salarii + 5.000 lei Produs B 5.000 lei 9.000 lei b) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10.000 lei manoperă directă = 5.5 x 2. Comentaţi impactul bazelor de repartizare.625 lei Produs B 5.625 lei 16.000 lei manoperă directă = 10.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 2. A şi B.000 lei 5.000 lei Coeficient de repartizare K = 15. A şi B.000 lei pentru A şi 5. costuri directe 10.

iar la produsul B soldul iniţial la producţia în curs este de 500 lei.000 lei = 2.000 lei Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate + Producţia în curs la începutul perioadei .m. Dispuneţi de următoarele date: cifra de afaceri 53. La produsul A a existat producţie în curs la începutul lunii de 1.000 lei 12. Rezolvare: Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli indirecte totale 22.25 x 10.000 lei 5.m.000 lei.000 lei = 5.78 u.500 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (10.000 lei (5.554 u. şi costul variabil 32.500 lei Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului B = 0. Cheltuielile indirecte aferente producţiei sunt de 22.000 lei + 7.Costul subactivităţii 2.000 lei = Cost de producţie 12. iar soldul final este de 1.500 lei.m..000 lei 2.000 lei 16.25 x 20.000 lei cheltuieli indirecte atelierul 2) 32. costul subactivităţii este de 2.000 lei Coeficient de repartizare K = 20.Producţia în curs la sfârşitul perioadei = Cost de producţie Produs A 10.400 u.006.846 u. Determinaţi cifra de afaceri la prag şi intervalul de siguranţă.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (1.m. Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate Produs A 10.000 ore) numărul de ore de manoperă directă baza de repartizare = 5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 5 x 1.m.000 lei pentru A şi 20.m.500 lei Produs B 20.000 ore + 3.m. Baza de repartizare este numărul de ore de manoperă directă: 1.000 lei 500 lei 1.500 lei 34.000 ore pentru B.000 lei 383.036 u. x 14.000 lei = 20.Costuri fixe Marja costurilor variabile = 53.) / 38.000 lei .000 lei Cheltuielile generale de administraţie nu se includ în costul de producţie.000 lei pentru B.500 lei 382.Repartizarea cheltuielilor indirecte pentru atelierul 1 în care se fabrică cele două produse: Coeficient de repartizare K = 7. = 38.000 lei Produs B 20.400 u.m.000 lei 15. Cum se interpretează aceşti indicatori? Rezolvare: Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critică = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile Marja costurilor variabile = Cifra de afaceri .m.000 ore pentru A şi 3.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 5 x 3.000 lei 1. 28 . sold final O. CAcr = (53. costuri directe 10.400 u.25 Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului A = 0.554 u. Se produc două produse.000 lei = 15.14. = 20.000 lei = 5.m. A şi B.554 u. Calculaţi costul produselor finite A şi B obţinute.000 lei. cheltuielile fixe 14.000 lei + 20.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0. .000 lei.846 u.

m. Calculaţi cantitatea care trebuie vândută pentru ca rezultatul să fie 0.400 u. = 30.000 produse./buc. • Cifra de afaceri = 5.554 u.m.000 lei Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critică = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile CAcr = (60.22 u.m. rezultă q = 6.000 buc. adică în cazul de faţă cifra de afaceri poate să scadă cu 33. x 12 u.m.000 de produse.m. O societate vinde în prezent 5. = 7.000 u. cheltuielile fixe 14.006.m. 1.000 u.m. costuri fixe 5.000 u.m.m.m.? Rezolvare: = = Cifra de afaceri q x 12 u. Cu câte procente poate să scadă cifra de afaceri a societăţii pentru ca aceasta să nu suporte pierderi? Rezolvare: Cu câte procente poate să scadă cifra de afaceri a societăţii pentru ca aceasta să nu suporte pierderi evidenţiază coeficientul de siguranţă dinamic. 2.78 u. cost variabil unitar 10 u. Cu cât trebuie să crească vânzările pentru ca rezultatul să fie 14.m. = 33. 385. Din calculele anterioare Cifra de afaceri critică este 20.006./produs Marja costurilor variabile q x 2 u..CA = 60.000 u. Intervalul de siguranţă arată cu cât poate să scadă în mărime absolută cifra de afaceri pentru a nu se obţine pierderi..m.m.000 de produse.000 u.m.m. x 5. pentru a nu se obţine pierderi. costuri fixe 5.78 u..m. ./produs Cheltuieli fixe________________________________________5.000 u. adică este necesară o cifră de afaceri de 20.78 u. I = CA .m./produs Cheltuieli variabile q x 10 u.m. şi costul variabil 32.000 de produse.393.m.000 lei = 30.000 u.m. cost variabil unitar 10 u.m. costuri fixe 10.m. pentru a obţine un rezultat nul. . preţ de vânzare unitar 12 u.m.5.006. preţ de vânzare unitar 12 u.m.22 u.000? 28 . preţ de vânzare unitar 12 u.m. Cu cât pot să scadă vânzările pentru ca firma să nu aibă pierderi? Rezolvare: Cu cât pot să scadă vânzările pentru ca firma să nu aibă pierderi evidenţiază Intervalul de siguranţă..m. Ce cantitate trebuie vândută pentru a obţine un profit de 7.000 u. Dispuneţi de următoarele date: cifra de afaceri 53.036 u..000 lei 50..000 u.000 u.000 u.m.m..m.000 u. 384.000 u.) / 10. O societate vinde în prezent 5. Is = CA ./produs .Cifra de afaceri la prag este cifra de afaceri pentru care se acoperă cheltuielile fixe şi variabile degajând un rezultat nul. 386.m.000 buc.m. x 10 u. Rezolvând ecuaţia q x 2 u.000 u.m.20. Cheltuieli variabile = 5.000 lei 10.400 u. cost variabil unitar 10 u./buc. O societate vinde în prezent 10. = Marja costurilor variabile 60.m.m. 387. Profit 7.CAcr = 53..393.m.30.

000 u.Cheltuieli variabile q x 11 u.m.000 u.m.m. preţ de vânzare unitar 12 u.m.000 u.m.m.m. O creştere a publicităţii cu 2. Rezolvând ecuaţia q x l u./produs .m./produs .000 u.000 u.000 u.000 u. publicitate = Profit Decizia nu e acceptabilă deoarece profitul scade cu l . Cheltuieli fixe ___________________________________ 10. 389. + 2.m. preţ de vânzare unitar 12 u./produs q x 2 u./produs . Deci vânzările trebuie să crească cu 12. Cantitatea trebuie să crească cu 20.m.000 produse = 10. rezultă q = 20.m.m.m. 9.000 u. Costuri variabile = 10.m. costuri fixe 10./produs = Marja costurilor variabile Costuri fixe = 10.m. Cu cât trebuie să crească vânzările pentru ca profitul să rămână constant? Rezolvare: Calculul profitului iniţial: Cifra de afaceri = 10.m. Se vor vinde: 10./produs = Marja costurilor variabile q x l u.000 u.. Se estimează o creştere a costurilor variabile cu 10%.000 u.000 produse = 2.m./produs + 10% x 10 u. 12./produs q x 10 u.m. 388. = Profit 10.000 u.000 u.m.000 u.m..000 lei. Costuri fixe_________________________________________ 10.000 u.m.000 produse x 5% = Cifra de afaceri = 10.m.10.000 buc.000 u. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.000 produse x 12 u./produs 100. 10.000 u. Cheltuieli variabile = 10.000 produse.10.m.000 buc../produs Costuri variabile = 10.500 produse. rezultă q = 5.m.000 u.m. O societate vinde în prezent 10.m.m.500 produse x 12 u. ecuaţia este: q x 2 u. x 10 u..m.500 produse x 10 u.000 produse . 105.m. costuri fixe 10.m.000 produse.m.10. 126./produs 120.m. 21.000 u.m.m./produs 120.000 u. Costuri variabile = 10 u..m.m.000 u.000 u./ produs Cifra de afaceri q x 12 u.m. x 12 u./produs _____________________________10.Rezolvare: = = Cifra de afaceri Cheltuieli variabile Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe Profit q x 12 u.000 u.000 u.000 de produse.000 u./produs 100.m.m.000 u.m./produs = 20. O societate vinde în prezent 10.000 produse x l O u. cost variabil unitar 10 u.m.m. = Profit 10.000 de produse. cost variabil unitar 10 u. 0 u.. 28 . = Profit 10.m. = O u./produs Cheltuieli fixe_______________________________________10.m./produs =11 u. = Marja costurilor variabile 20. q = 12.m.m.10. Rezolvând ecuaţia q x 2 u.m.000 u.000 produse..m.000 u.m. ar antrena o creştere a vânzărilor cu 5%. în cazul în care profitul trebuie să fie 14.000 produse .000 u.000 u.m.m. = 14..000 produse pentru ca profitul să rămână tot 10.000 produse. = Marja costurilor variabile 20.m.000 produse +10.m.

cost variabil unitar 10 lei. preţ de vânzare unitar 12 lei.000 produse x 10 lei/produs 100.000 lei = Profit 14.5 lei şi s-ar investi în publicitate suma de 2.000 lei 28 .000 lei Se vor vinde: 10. O societate vinde în prezent 10.5 lei/produs 126. Preţ de vânzare =12 lei/produs + 0.5 lei/produs.250 lei.000 lei. costuri fixe 10. costuri fixe 10. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.5 lei/produs 131.000 lei.000 lei. 392. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.000 lei = Profit 6.000 lei = Marja costurilor variabile 20.0.000 de produse.000 produse + 500 produse = 10.000 produse x 10% = 11. Dacă ar scădea preţul cu 0.5 lei.5 lei/produs = 12. O societate vinde în prezent 10.000 produse.000 lei = Marja costurilor variabile 26.000 lei Se vor vinde: 10.000 produse x 10 lei/produs 100.390. în aceste condiţii: Cifra de afaceri = 10.500 produse.250 lei Decizia e acceptabilă deoarece profitul creşte cu 4. iar cheltuielile fixe sunt de 20.6. Cu cât va creşte procentual rezultatul societăţii în condiţiile creşterii cu 10% a cifrei de afaceri (cheltuielile fixe vor rămâne nemodificate)? Rezolvare: Cifra de afaceri 100.000 lei .000 produse x 12 lei/produs 120.500 produse x 12.000 produse +10.000 lei = Profit 10. Costuri fixe = 10.000 lei = Marja costurilor variabile 20.000 lei.000 lei publicitate = 12. în aceste condiţii: Cifra de afaceri = 11. vânzările ar creste cu 500 bucăţi. Dacă ar creşte preţul cu 0.000 lei.250 lei Costuri fixe___________________________________________ 12.500 lei Costuri fixe__________________________________________ 10.500 produse x l O lei/produs 105.000 lei Costuri variabile = 10. Preţ de vânzare =12 lei/produs . preţ de vânzare unitar 12 lei.000 lei.000 lei Costuri fixe___________________________________________10.000 produse x 12 lei/produs 120.000 lei + 2. Cifra de afaceri a unei societăţi este în prezent de 100.000 produse x 10 lei/produs 110.000 lei Costuri fixe___________________________________________ 10. cheltuielile variabile corespondente sunt de 60.000 produse x 11.500 lei = 3.500 lei Decizia nu e acceptabilă deoarece profitul scade cu 10.500 lei Costuri variabile = 11.5 lei/produs.500 lei 391.000 lei = Profit 10.000 lei.000 de produse.250 lei Costuri variabile = 10.5 lei/produs = 11.000 lei Costuri variabile = 10. vânzările ar creşte cu 10%. cost variabil unitar 10 lei.000 lei = Marja costurilor variabile 16.

000 lei.000 lei.000 lei Profit 30.000 lei 100.000 lei bucata.000 lei x 10% = 110. Utilizând metoda direct-costing (costurilor variabile).000 lei 29 .000 lei 50.000 lei / 30.= = Cheltuieli variabile 60. Cifra de afaceri a unei societăţi este de 200.000 lei / 5 = 10.000 lei = Marja costurilor variabile 350.000 lei + 100.000 lei 500. pe care îl vinde cu 1.000 lei Cifra de afaceri = 100. x 300 lei/bucată 150.000 lei/bucată . x l .000 lei.000 lei = 150. iar costurile fixe totale sunt de 100.000 lei Cheltuieli fixe________________________________________20. prezentaţi diferite calcule care l-ar putea ajuta să ia decizia respectivă.000 lei Dacă CA = 250. Rezolvare: Varianta veche: .000 lei Creşterea procentuală a rezultatului = 20. Astfel.10. Costurile variabile unitare implicate sunt de 700 lei.000 lei = Profit 250.000 lei Marja costurilor variabile 40.000 lei Cheltuieli fixe________________________________________Y lei = Profit 10.000 lei = 66% 393.000 lei = 40.Cifra de afaceri = 500 buc. Managerul unei mici societăţi de producţie este interesat de structura costului întreprinderii sale.000 lei 150.000 lei în maşini de producţie ar avea drept consecinţă scăderea costului variabil unitar la 300 lei. marja asupra cheltuielilor variabile este de 50. Cifra de afaceri 250.000 lei .000 lei Cheltuieli fixe________________________________________ 20. Care este valoarea rezultatului dacă cifra de afaceri creşte la 250.000 lei/bucată 500.000 lei 394.000 lei Cheltuieli fixe_______________________________________100.000 lei? Rezolvare: Levierul operaţional (Lo) = Marja costurilor variabile / Rezultat.000 lei .50. de unde Rezultat = 50.000 lei 350.000 lei Cheltuieli variabile = 500 buc. Managerul societăţii analizează posibilitatea schimbării structurii costului astfel: el consideră că un efort investiţional suplimentar de 200.000 lei = = Cifra de afaceri 110.000 lei .000 lei Cheltuieli variabile 60.000 lei Profit 20.000 lei Marja costurilor variabile 50. x 700 lei/bucată = Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe = Profit Varianta nouă: Cifra de afaceri = 500 buc. societatea sa produce 500 bucăţi din produsul P (singurul produs fabricat).Cheltuieli variabile X lei = Marja costurilor variabile 50.000 lei.000 lei Cheltuieli variabile X = 200. în situaţia de faţă.Cheltuieli variabile = 500 buc. iar nivelul levierului operaţional este 5.000 lei Cheltuieli fixe Y = 50. x l .000 lei • Cifra de afaceri 200.

Costurile suportate pentru producerea şi vânzarea acestui produs sunt de 230. diverse (fixe): 20.Cheltuieli fixe = Profit Rezolvând ecuaţia q x 6 lei/bucată .000 bucăţi produse = 1.000 lei = 0.000 buc.000 lei.Qs) x Ps = (1.000 lei. unde: Qe . q x 15 lei/bucată q x 9 lei/bucată q x 6 lei/bucată -95. amortizare imobil şi maşini de producţie (fixe): 45.800 kg / 2.000 lei = 135.000 bucăţi din produsul său.000 lei 90.000 lei 0 lei 396. personal (jumătate variabile şi jumătate fixe): 60.000 lei 135 .000 lei. Rezolvare: Consumul efectiv de materie primă pentru o bucată produs finit este 3.1 lei/kg.000 bucăţi de produse. Abaterea de consum = (Qe . O societate realizează prin vânzarea a 15.9 kg.Cheltuieli variabile = Marja costurilor variabile . x (3.000 x 1 5 lei/bucată Cheltuieli variabile = 1 5 .Ps) = 1.000 lei 395. =-600 lei.000 lei Marja costurilor variabile 100.000 buc.9 kg .000 lei 95. • Cifra de afaceri .000 lei Profit 60. .000 lei Cheltuieli fixe________________________________________40. în cursul perioadei s-au fabricat 2. cantitatea pe care trebuie să o producă şi să o vândă este q.800 kg de materie primă. Care este cantitatea de produs fabricată si vândută care i-ar permite să nu mai suporte pierderi? Rezolvare: Cheltuieli variabile = 105.000 lei Pentru ca societatea să nu suporte pierderi. Pentru un produs s-au stabilit următoarele standarde: .preţul standard 397.000 lei Cheltuieli fixe = 30.consum unitar de materie primă: 2 kg.cantitatea standard Pe .3 lei/kg) = 380 lei.cantitatea efectivă Qs .000 lei.000 lei.000 lei -5.000 lei.cost de achiziţie 3 lei/kg. Managerul societăţii cunoaşte faptul că are capacitatea de a produce şi de a vinde până la 20.1 lei/kg .2 kg) x 3 lei/kg x 2.= = Cheltuieli variabile 150. x 9 lei/bucată Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe Pierdere 225 . pentru care s-au consumat 3. rezultă q = 15.000 lei = 95.000 lei + 30.000 bucăţi din produsul său o cifră de afaceri de 225.preţul efectiv P . Abaterea de cost la materii prime = -600 lei + 380 lei = -220 lei. împărţite astfel: materie primă (variabile): 105.consum unitar pentru manopera directă: 2 ore.95.9 kg x 2. Pentru un produs s-au stabilit următoarele standarde: . 29 .000 buc. Calculaţi abaterile pentru materia primă.000 lei.000 lei + 20. achiziţionată la 3. suportând pierderi de 5.000 lei + 45. Abaterea de preţ = Oe x (Pe .000 lei • = = Cifra de afaceri = 1 5 .834 bucăţi.

timp standard Te .800 lei. Abaterea de tarif = Qe x (Te .tarif efectiv TS .000 Aceste cheltuieli sunt alocate diverselor centre de analiză: Aprovizionare. pentru care s-au consumat 6.200 lei. unde: Qe . precum şi volumul acestora sunt prezentate în tabelul următor: 29 .980 lei.tarif orar 10 lei.000 buc. Abaterea de timp = (2. = 6.000 buc.000 10. Vânzare cu amănuntul. Rezolvare: Abaterea de timp = (Qe . / 3. Abaterea de cost la manoperă = 1.tarif standard 398.000 500 30.000 5. Desen.180 lei.000 5. Acesta prestează servicii astfel pentru celelalte centre: încălzire -100% Desen +20% Producţie +50% Vânzare cu amănuntul +10% Vânzare angro +20% Bazele de repartizare alese pentru fiecare centru.Qs) x Ts Ts= 10 lei pe oră Consum unitar efectiv pentru manopera directă pentru un produs = 6.Tg) = 2. Vânzare angro. după următoarea schemă de repartizare (în procente): Cheltuieli/centre Materiale consumabile Energie Servicii de la terţi Cheltuieli de personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare încălzire 5 50 5 20 20 Desen 5 20 40 35 20 Producţie Vânzare cu Vânzare amănuntul angro 10 50 30 20 5 5 10 50 40 10 10 20 50 20 40 30 20 60 Singurul centru auxiliar este centrul de încălzire.000 bucăţi de produse. = 2.200 lei / 6.180 lei = 7.200 ore de manoperă.200 ore consumate = 11 lei pe oră..800 lei + 6.10 lei/oră) x 3. întreprinderea PROD SA consideră următoarele cheltuieli ca fiind indirecte: Cheltuieli Materiale consumabile Energie Servicii de la terţi Cheltuieli de personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare lei 1.2 ore) x 10 lei/oră x 3. costul total al manoperei fiind de 68.timp efectiv Qs .06 ore .000 2. în cursul perioadei s-au fabricat 3. = 1.06 ore.06 ore x (l l lei/oră . Tariful efectiv pe oră este de 68.000 buc. Calculaţi abaterile pentru manopera directă.200 ore x l buc. Producţie.

Specificare Materiale consumabile Energie Servicii terţi Cheltuieli personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare Total cheltuieli indirecte ataşate centru 2. 1.000 x 1.040 lei pe oră manoperă Producţie: 18.000 = 2.445 lei /1.000 x 20% = 2. Calculaţi suma repartizată de la centrul auxiliar către centrele principale.225 lei = 18.581.000 Vânzare angro 1.000 6.000 x 20% = 2.Centrul Baza de repartizare Volumul bazei de repartizare Desen Ora de manoperă 1.250 produse vândute = 7.000 x 10% = 3.500 produse vândute = 4. 1.040 lei Producţie: 15. 4.500 1.1625 lei pe oră-maşină x 500 ore = 4.690 lei Costuri unitare: Desen: 15.000 ore manoperă Producţie Ora-maşină 2.000x50% = 5.000x30% = 400 = 1.290 Producţie 6.000 x 5% = 250 500x10% = 50 30. 2.750 15.000 500 x 40% = 200 30.000x40% = 5. 3.500 35% = 40% = 10. Calculaţi cheltuielile indirecte repartizate asupra produsului P.250 produse = 5.690 lei / 2.290 lei = 15.040 lei pe oră manoperă x 200 ore = 3.000 x 20% 10.000 = 2.250 de produse angro.450 x 50% = 3.000x10% = 50 50 100 5.000x5% = 250 500x50% = 250 30.000 ore-maşină = 9.25 lei Vânzare cu amănuntul: 7.345 lei 29 .000 x 5% = 30.000 2.000 x 20% = 10.400 lei + 1.450 x 20% = 1.000x20% = 5.225 Vânzare cu amănuntul 6. Calculaţi costul unei unităţi de bază de repartizare în fiecare centru.000 5.556 lei pe produs vândut x 750 produse = 5.000x5% = 1.000 Calculaţi suma cheltuielilor indirecte ataşate fiecărui centru de analiză.000 x 30.500 produse vândute Presupunem că produsul P necesită 200 ore de manoperă şi 500 ore-maşină şi că din acest produs se vând 750 de produse cu amănuntul şi 1.000 2.400 3.450 x 20% = 1.000 x 20% 10.000 ore manoperă = 15.008 lei Producţie: 9.100 8.000x60% = 2.000 3. Desen: 15.100 lei + 3.556 lei pe produs vândut Vânzare angro: 10.800 9.250 produse vândute Vânzare angro Produsul vândut 2.000x5% = 1.000 x 20% = 2.800 lei + 645 lei = 9.000 2.667 lei Vânzare angro: 4.325 lei / 2.000 x 10% = 3. Rezolvare: 1. încălzire Total 6.750 lei + 1.445 lei Vânzare angro: 9.000 1.000 oremaşină Vânzare cu amănuntul Produsul vândut 1.000 600 10.000x50% = 500 5.325 lei Vânzare cu amănuntul: 8.000 x 20% = 10.500 12.1625 lei pe oră-maşină Vânzare cu amănuntul: 9.290 lei = 10.450 x 10% = 645 Vân/are angro 6.450 Desen 6.276 lei pe produs vândut 4.040 lei /1.000x30% = 300 5.276 lei pe produs vândut x 1.000 x 50% 2. Cheltuieli indirecte: Desen: 13.290 încălzire Desen Producţie Vânzare cu amănuntul 1.450 13.

000 mingi = 10.000 lei. • Cost de producţie global + Cheltuieli de desfacere = 50.000 lei / 50. 3.000 lei = Cost complet global Cost complet unitar = 598. Nu există stoc iniţial şi final nici de producţie în curs de execuţie.000 lei + 5.000 lei 80.000 lei 301 C Materii prime Din contul 301 rezultă un consum de materii prime = 13. Calculaţi costul complet global si unitar.000 lei. c. în anul următor se încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 15.000 lei 598.000 Total 37. achiziţia titlurilor şi achitarea comisionului. Comisionul achitat societăţii de valori mobiliare care a instrumentat tranzacţia este de 1%.000 lei = 203.5 lei pe minge.10. Se cer înregistrările contabile privind: a.000 Achiziţiile de materie primă în cursul perioadei s-au ridicat la 200. vânzarea şi încasarea titlurilor. Cheltuielile indirecte ale anului N sunt următoarele (pe centre de analiză): Cheltuieli/centre Servicii externe Personal Amortizări Aprovizionare 2.000 lei 518. s-au produs şi s-au vândut 50.000 lei.000 lei + 25. Rezolvare: D SI Achiziţii SF 13.000 200.000 10.96 lei pe minge.000 155.000 lei 20. Se achită prin bancă suma de 30.000 15.36 lei pe minge.000 lei / 50.000 Producţie 20.000 lei.000 120.000 lei Rezultat unitar = 225.000 50.000 mingi = 4.000 de acţiuni cu preţul de 2 lei/acţiune.000 lei 120. Societatea dispunea la începutul perioadei de materii prime în valoare de 13.000 lei. 400. Calculaţi rezultatul global şi unitar.000 lei + 200. Societatea JOC SA produce mingi de baschet.399.000 de mingi. iar la sfârşitul perioadei mai deţine materii prime în sumă de 10.000 lei Cost de aprovizionare 27.000 lei 518.000 Distribuţie 5. Cost de producţie unitar = 518. Ulterior se vând 1.000 10. 1. 29 . Cifra de afaceri a societăţii este de 850. încasarea făcându-se ulterior în numerar.000 lei / 50.000 lei .000 lei Rezultat global 225. • • • = Cifra de afaceri 850.000 175.000 mingi = 11.000 lei Cost complet global___________________________________598.000 lei 175.000 240. Calculaţi costul de producţie global şi unitar. nici de produse finite. b. plata ulterioară a vărsămintelor şi încasarea dividendelor.000 • Consum materii prime + Servicii externe de producţie + Salarii producţie + Amortizare producţie = Cost de producţie global 203. iar restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate.000 lei.000 lei.000 25. 2.000 de acţiuni cu preţul de l leu/acţiune. Titlurile vândute se scot din evidenţă la preţul de cumpărare. O societate-mamă achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 50.

000 lei. c) încasarea împrumuturilor la scadenţă. O entitate acordă la 01.N două împrumuturi pe termen de 5 ani.înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului: % =2131 Echipamente tehnologice 360. entitatea cedează jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social. vanzarea a 1000 act x 2 lei=2000: 461=7611 2000 Scoatere din gestiune a actiunilor vandute: 1000 act x 1 6641=261 1000 Incasarea creantei : 5121=461 2000 401. Ulterior. animalelor şi plantaţiilor 60. amortizarea anului N 60.000 lei.000 lei. 100000 x 15%=15000 Inregistrarea veniturilor din dobanzi % 2672 2676 = 766 22500 7500 15000 Incasarea dobanzii anuale 5121= % 2672 2676 22500 7500 15000 29 Incasarea imprumuturilor la scadenta . iar rambursarea se va face la sfârşitul celor 5 ani. (a). plata ulterioara a actiunilor achizitionate: 2691=5121 20000 dreptul de a primi dividende: 461=7611 15000 Incasarea dividendelor: 5121=461 15000 3. unul în valoare de 50.000 lei unei filiale şi altul în valoare de 100. privind: a) acordarea împrumuturilor pe termen lung. durata de utilizare economică a echipamentului 6 ani.000 lei -virarea rezervei la venituri: 1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 20. A-ceastă participaţie îi asigură un procent de control de 30%.000 lei (b) -vânzarea titllurilor: 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320. Dobânda anuală se calculează la o rată de 15%.1.000 lei 402.Achizitie titluri 261= % 50000 5121 30000 2691 20000 Plata comision intermediar: 622=5121 500 2. înregistrările contabile legate de participarea societăţii ALFA la constituirea capitalului social al societăţii BETA.055/2009.01.000 263 Interese de participare 300. 3.înregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (340. b. Entitatea ALFA SA participă la capitalul social al entităţii nou-înfiin-ţate BETA SA cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un expert evaluator a fost stabilită la 340.000 lei unei alte societăţi.000 lei 2813 Amortizarea instalaţiilor mijl. conform OMFP nr. Acordare credite % 2671 2675 = 5121 50000 100000 150000 2. înregistrările contabile legate de vânzarea titlurilor.000 lei -descărcarea gestiunii: 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare = 263 Interese de participare 170. de transport. calcul dobanda 50000 x 15%=7500. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de înregistrare contabilă 360.000 lei. b) dobânda anuală si încasarea ei. Arătaţi care sunt înregistrările contabile.000 . la o valoare negociată de 320. Se cer: a.000): 263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve / analitic distinct 40.000 – 300.

055/2009.000 lei 5121 = 763 5. cu o dobândă anuală de 10% care trebuie achitată la sfârşitul fiecărui an.In conditiile in care societatea nu incaseaza in anul II dobinda aferenta anului I deja inregistrata.000 3. stornarea dobinzii inregistrate in cursul anului I 2676= 763 . O societate-mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 50.  recunoaşterea pierderii generate de starea de faliment a debitorului.000 lei c). împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an. conform OMFP nr.000 lei pe termen de 2 ani. inreg.000 c) 30. 2676 = 763 5.5000 2.055/2009.10.500 c.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 461 = % 265 768 20. 3. 01.12. Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate d.5121= % 2671 2675 150000 50000 100000 403.000:2=25.000 lei 5121 = 2671 25. l O.000 lei obs. b) vânzarea titlurilor. motiv pentru care nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă. Rambursarea primei rate a împrumutului 50.055/2009: achiziţia titlurilor.000 lei d). 3.500 18.000 lei b) 5121 Conturi curente la bănci = 2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung 5.  rambursarea primei rate şi dobânda cuvenită pentru anul al doilea. cu o dobândă preferenţială de 10% pe an. privind: • acordarea împrumutului şi înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an.000*10%=2. a.N Recunoaşterea iniţială a datoriei 265 = 462 b). Dobânda din primul an se încasează cu întârziere. acordarea împrumutului prin bancă 2671 = 5121 50.N cursul bursier a scăzut la 180 lei/acţiune. • rambursarea împrumutului. • încasarea dobânzii restante în cursul celui de-al doilea an. privind:  acordarea împrumutului şi încasarea dobânzii pentru primul an.N+1 acţiunile sunt vândute la cursul de 215 lei/acţiune.12.000 b. 663 = 2672 2. a) evaluarea la bilanţ a titlurilor.500 29 . contabilizarea dobinzii aferente intregii perioade de imprumut: 2676= 763 10000 404.ctb.500 405. Arătaţi care sunt înregistrările contabile. 3. entitatea ALFA SA achiziţionează 100 de acţiuni ale societăţii BETA SA la un curs bursier de 200 lei/acţiune şi le clasifică în categoria imobilizărilor financiare (scadenţa mai mare de 12 luni de la data bilanţului). a).000 Încasarea dobânzii în primul an 50.000 lei pe o durată de 2 ani. Ulterior.500 lei 2672 = 763 2. care se includ în contul de profit şi pierdere.000*10%=5.000 lei 2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung = 763 Venituri din creante imobilizate 5. Pe data de 31.01.000 Dobânda cuvenită în anul al doilea 25.: 1. adică în cursul celui de-al doilea an. conform OMFP nr. • înregistrarea dobânzii cuvenite în anul al doilea. La începutul anului N. sunt urm. Entitatea ALFA SA acordă entităţii BETA SA un împrumut de 50. societatea trebuie sa realizeze o recalculatie a acesteia la nivelul intregii perioade de imprumut.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 668 = 265 2. Arătaţi cum se înregistrează conform OMFP nr. 5121 Conturi curente la bănci = 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 50. 31. a) 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi curente la bănci 50. filiala a intrat în stare de faliment. când se încasează şi dobânzile anuale. Pe data de 30.000 21. Arătaţi care sunt înregistrările contabile.

000 (produse obţinute) Sf 3.000 lei: 711 = 345 24.000 lei: D 301 Si 3.000 lei.000 lei.000 768 1. conform OMFP nr. produse vândute la preţ de vânzare facturate 20.Dacă se preferă tratamentul recunoaşterii diferenţei de valoare până la valoarea justă în conturile de capitaluri înregistrările sunt următoarele: d) 31.000 lei.10.000 lei.000 406.09. 3. iar scadenţa este la 5 ani. achiziţia de stocuri de materii prime 10.000 lei = 24. pe baza informaţiilor de mai sus.000 lei (2)Achiziţie stocuri de materii prime: 301 = 401 10.0557 2009. reducere comercială înscrisă în factura iniţială 10%.000.000 * 4/12 * 10% = 10.000: 4111 = 701 18. Pe data de 01.000 lei– 3.Subvenţii de exploatare: 445 = 741 2. privind: • achiziţia obligaţiunilor la O l .000 lei (7)Stoc final de produse nevândute 3.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 461 = % 21.N.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 1068 = 265 2. Se cere: a) să se prezinte.000 lei.12. • evaluarea venitului financiar adus de investitie in anul N.000.000 lei: D 345 C Si 12.N Recunoaşterea cuponului 265 = 462 320.000 de obligaţiuni pe termen lung.000 lei (6)Produse vândute în preţ de vânzare facturate: Net commercial =Preţ de vânzare .000 lei.000 lei (8)Amortizarea clădirilor: 6811 = 2812 700 lei (9)Salarii datorate: 641 = 421 6. stoc final de produse nevândute 3. salarii datorate 6.000 lei.10 % x 20.000 10.000 lei + 15.000 lei. subvenţii de exploatare 2.000 lei = 4.000 lei c) 31. subvenţii pentru investiţii virate la venituri 3.Reducere comercială = 20.000 lei (5)Produse obţinute în cost producţie: 345 = 711 15. (1)Stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei: soldul iniţial al contului 301 este 3. Din contul 301 rezultă un consum egal cu 3.500 lei.000 lei: soldul final al contului 301 = 9.12.000 407.055/2009.000 lei: soldul final al contului 345 este 3. Dispuneţi de următoarele date: stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei 3.000 lei (10)Salarii plătite: 421 = 5121 6.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:.000 (achiziţie) C Sf 9.000 e) 30. b) să se calculeze producţia exerciţiului şi excedentul brut din exploatare. stocuri iniţiale de produse finite la cost de producţie 12.N entitatea ALFA SA a achiziţionat 2.000 lei + 10.09. amortizarea clădirilor 700 lei.leiVenituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume 707 0 607 0 Marja 0 29 . • recunoaşterea dobânzii la data bilanţului.500 lei (11).000 lei (4)Stocuri iniţiale de produse finite la cost producţie: soldul iniţial al contului 345 este 12. Arătaţi care sunt înregistrările contabile. 3. valoarea nominală fiind de 150 lei/titlu.000 lei (12)Subvenţii pentru investiţii virate la venituri: 131 = 7584 3.500 265 18.12. Dobânda calculată cu o rată de 10% se plăteşte la fiecare 6 luni.000 = 18. la un cost de 160 lei/titlu. Din contul 345 rezultă produse vândute în cost producţie (descărcarea gestiunii ) = 12.000 b) 31.000 lei şi plătite 6.000 lei.N Evaluarea venitului financiar adus de investiţie în anul N: venit financiar = 300. a) 01.000 lei. stocuri finale de materii prime 9. înregistrările contabile conform OMFP nr.000 15. produse obţinute în cost de producţie 15.000 lei.09.000 lei– 9.000 lei (3)Stocuri finale: 9.000 lei: 601 = 301 4.500 1068 2.N Recunoaşterea dobânzii la data bilanţului 5187 = 766 10.

100 lei + 600 lei (amenzi datorate autorităţilor române) = 16.800 lei.500 0 607 601 641 6451 6452 Cheltuieli Sume 0 1.000 lei 641 1.leiVenituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume 0 13.000 lei.000 lei: 711 = 345 3.500 lei (3)Descărcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele vândute.000 4.500 lei 6451 700 lei 6452 200 lei 666 400 lei 6581 600 lei (12)Închiderea conturilor de venituri: % = 121 20. vinde 30% din ele la preţul de 15.100 29 . 3.055/2009.3.500 lei – 4.500 17.000 5.500 lei 701 13. pe baza informaţiilor de mai sus.000 641 2.000 lei =.000 lei (2)Vânzarea produselor finite la preţ vânzare: Net comercial =Preţ de vânzare . amenzi datorate autorităţilor române 600 lei.500 lei 711 7.000 (produse obţinute) Sfd 9. dobânzi datorate 400 lei.000.000 lei: 711 = 345 3. (1)Obţinere produse finite la cost producţie: 345 = 711 10. între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materii prime consumate l .000 1.000 lei.700 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: .701 711 MC PE VA 741 18. înregistrările contabile conform OMFP nr.Reducere comercială = 15. contribuţii cu caracter social 900 lei. b) să se calculeze marja comercială şi excedentul brut din exploatare.000.000 lei (5)Salarii datorate: 641 = 421 1. adică 30 % x 10. Dispuneţi de următoarele informaţii în cursul exerciţiului N: o societate obţine produse finite la cost de producţie de 10.000 lei. Se cere: a) să se prezinte.000 1.000 = 13.800 lei (7)Contribuţia unităţii la asigurări sociale: 6451 = 4311 700 lei (8)Contribuţia unităţii la fond şomaj: 6452 = 4371 200 lei (9)Dobânzi datorate: 666 = 1682 400 lei (10)Amenzi datorate autorităţilor române: 6581 = 462 600 lei (11)Închiderea conturilor de cheltuieli: 6581 = % 601 1.000 lei Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 20. salarii datorate 1.000 6.000 comercială Producţia exerciţiului Valoarea adăugată EBE C 9.500 lei (6)Salarii plătite: 421 = 5121 1.000 0 20.000 5.000 lei (4)Materii prime consumate: 601 = 301 1.000 (descărcarea gestiunii) 408.500 lei: 4111 = 701 13.000 – 10% x 15.500 7.500 lei şi plătite 1.500 19.500 700 200 Indicatori Marja comercială Producţia exerciţiului Valoarea adăugată EBE Sume 0 20.400 lei = 16.(1) 0 601 9.100 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 16.000 (1) Contul 711 se prezintă astfel: 711 15.000 D 24. reducere comercială acordată pe o factură ulterioară 10%.500 19. -9.

000.12.000 lei/€ = 230.500.000 lei = 15. rambursări de capital în numerar către asociaţi 10 lei.000.000 Euro reprezintă 15.000 lei = 131. şi plăţi de 20.000 lei 411.000 u. valorile aferente trezoreriei nete a societăţii si diferenţa de curs nerealizată? Situaţia în contul 5124: D 5124 C Sold iniţial 10. salarii: 10.000.000 lei 2.000 lei Sfd 15. conversia datoriilor în capital 20 lei.600 lei.000 lei Diferenţa de curs nerealizată 361. creanţe 200 lei. în cursul exerciţiului N au avut loc următoarele operaţii: creşteri de capital prin aporturi noi în natură 50 lei. conform regulilor stipulate în OMFP nr.01.000 lei Trezoreria netă = Total încasări – Total plăţi + Diferenţa de curs nerealizată = 955.000 Euro x 23.200 lei -6.000 Euro x 23.000 lei 4.000 euro la cursul zilei de 4.600 lei.000 lei.500.m.000.500.000 euro la cursul zilei de 4. = 361. O societate care ţine evidenţa produselor finite la cost standard efectuează următoarele operaţii în cursul lunii august: consum de materii prime: 25.000 lei Plăţi 15. Valorile juste ale activelor achiziţionate şi ale obligaţiilor preluate sunt următoarele: stocuri 1.000 lei – 838.185.055/2009.000. 3. Determinaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii conform OMFP nr.600 lei 4. La 31.N soldul final de 15.6 lei/€.000. 29 . Pe parcursul exerciţiului N au fost înregistrate următoarele fluxuri monetare: încasări de 30.000 lei – 600 lei – 50 lei – 20 lei + 10 lei = 340 lei 410.000 lei Plăţi 20.500.700 lei -3.409. numerar 2.200 lei pentru achiziţia clădirilor.500 lei.600+1.000 lei/€ = 720.000 Euro x 24.800 lei 1.N era de 4.m.000 Euro reprezentând 346. capitaluri proprii aferente exerciţiului N-l: 600 lei.500 lei/€ = 352.500 lei.600 lei -2.000 Euro x 24.000 lei Încasări: 30.500 lei 200 lei 2.1 lei/€.500.000 Euro x 23.000 lei 2.500. furnizori 1.000. 3.000.. La începutul anului N o întreprindere deţinea 10.000 lei Total încasări 955.600 lei -4.000 lei. Care este rezultatul net aferent exerciţiului N? Rezultatul exerciţiului = Capital propriu N – Capital propriu N-1 – Aportul proprietarului în cursul exerciţiului + Retrageri ale proprietarilor în cursul exerciţiului Rezultatul exerciţiului = 1.500 lei/€ = 235.m.000 lei – 346. Care sunt.300 lei/€ = 486.3 lei/€.100 lei/€.500. terenuri şi clădiri 4.000.000 euro la cursul zilei de 4.000 lei + 15.000 lei reprezintă un venit din diferenţe de curs valutar: Înregistrarea contabilă: 5124 = 765 15.000 lei 7.600 lei -2. Au fost efectuate plăţi în valoare de 4.N cursul era de 4. Se dau următoarele informaţii: capitaluri proprii aferente exerciţiului N: 1.000 lei Total plăţi 838.000 euro.100 lei 4. =  + + + = = = + = Plăţi privind achiziţia filialei (1) Plăţi privind achiziţia clădirilor Flux de numerar provenit din activitatea de investiţii (1) Valoarea se determină astfel: Stocuri Creanţe Numerar Terenuri şi clădiri Total activ Datorii (1.000.5 lei/€ si de 15.000 lei Încasări 10.500.000 u. consum de materiale consumabile: 5..000 Euro x 24.4 lei/€ şi de 10..2 lei/€.000 lei.000 u. încorporarea primelor de emisiune în capital 40 lei.055/2009.500) Activ net contabil Numerar Valoarea plătită pentru filială sau: Plăţi privind acţiunile filialei Numerar Valoarea plătită pentru filială -2.000 lei La data de 31.000 lei Total încasări + sold iniţial 1.000 euro la cursul zilei de 4. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1.12. Cursul leu/euro la 01. Dispuneţi de următoarele informaţii: toate acţiunile filialei au fost achiziţionate cu 4.600 lei 412.

000 316 SF 7.684 .690 Rezultatul exploatării= 78.000 u.000 u.600= 57.061*Rulajul creditor 345=-0.000 u.000-316 = 4. TVA 24%.000 11.000+5.m.684 Evaluarea în bilanţ a produselor finite se face la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă.000 u.000 348 4.000 40.000+11..000 345 = % 44.m. Soldul iniţial al contului 345 „Produse finite" este 5. D SI 345 Produse finite C 5.690 = 20. sunt utilizate produse finite pentru acţiuni de protocol la cost standard de 11.000 11.000 D SI SFC 345 Diferente de pret la produse finite C 1.000 22.se obţin produse finite la costul de producţie efectiv de 40. (diferenţă nefavorabilă în negru).000 u.000 635 = 446 2..000) = 4.000 SF 5.684 0 316 a) consum materii prime b) consum materiale consumabile c) inregistrare salarii d) obţinere produse finite 601 = 301 25. se vând produse finite la preţul de 60. Cerinţe: a) b) c) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr.000 Rezultatul din exploatare = Venituri-Cheltuieli D 711 Variaţia stocurilor C 22.m.000 e) vânzare produse finite 411 = % 74.m. Calculaţi valoarea la care sunt prezentate în bilanţ produsele finite.000 = = −0.400 701 60.684 2. 4.684 = 4..316 Cheltuieli = 25.m.000 641 = 421 10. finite acordate gratuit salariaţilor 421 = 701 11.640 (11. min(4.000 =-2.684.000 44.m.000 4. TVA 24%.000 − 3.000 u. cost standard al produselor finite vândute 22..m.400 f) descărcare gestiune 711 = 345 22.000 Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite= -0.000 11.000 * 24%) h) produse finite utilizate pentru acţiuni de protocol 623 = 345 11.000 înregistrare depreciere 6814 = 394 684 În bilanţ produsele figurează la valoarea 4.m. La sfârşitul anului valoarea realizabilă netă a produselor finite este de 4.000 2.000 u.m.000 Cifra de afaceri=grupa 70 + subvenţiile aferente cifrei de afaceri=60.626 30 .090 + 11..000 711 40.000 4427 14.000 602 = 302 5.061*44. 3.000 u.684 (diferenţă favorabilă) i) înregistrare diferenţe de preţ aferente ieşirilor 348 = 711 Costul produselor finite = 5.000 711 = 345 11..061 5.000 + 44.000 + 10.000 + 2.000 + 4.055/2009. iar soldul iniţial al contului 348 este 1. costul standard este de 44.316-57. sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11.000 g) prod.000= 71.000 u.000 K= 1. Calculaţi cifra de afaceri şi rezultatul din exploatare.000 49.000 − 4.

055/2009.413. preţ de emisiune 1.m. La sfârşitul exerciţiului N+l valoarea de inventar a clădirii este estimată la 34.m.000 lei. evaluarea în bilanţ a clădirii.m.000 (2. în cursul exerciţiului N s-au realizat următoarele operaţii: s-a majorat capitalul social prin aport în numerar.000 (2.000 u.majorare capital social 456 = % 2.m.400 .2 u. 3.000 u. ALFA estimează o durată de utilitate de 20 ani.m. Să se prezinte înregistrările contabile.000 e) răscumpărare acţiuni 109 = 512 3. rezerve din reevaluare: 3.000 u.000 diferenţă pozitivă din reevaluare -înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare: 213 = 105 4. valoarea de inventar este estimată la 38.5 u. s-au distribuit dividende în valoare de 800 u.(e) 1012 C SI 20. reclasificarea clădirii în categoria stocurilor. valoare nominală l u.800 u.000 u. va loare justă 8.m.m.000 act*1.000 u..5) -anulare acţiuni % = 109 3. pe acţiune..000 de acţiuni. Societatea ALFA achiziţionează la 31.07. conform OMFP nr. a).m. TVA 24%.000 -Valoare justă = 8. rezerve: 2.000 (2.4.m.m.000-2. privind: a) b) c) d) achiziţia clădirii.m. D 105 C SI 3. a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru operaţiile de mai sus conform OMFP nr.N+1 managementul întocmeşte un plan de vânzare a clădirii şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un cumpărător.m. La 01.000 = 4. Rezultatul contabil net al exerciţiului N a fost un profit de 2.N-1 o clădire la un preţ de 40.000 u.(d) D 117 SI C 1.. 414..000 b) distribuire dividende: 129 = 457 800 c) încorporare rezerve: 106 = 1012 3.000 u..m. s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici: cost de achiziţie 6.000 lei. fiind distribuite gratuit 3.000 = 4.. D 3. 2.000 u.000 u.m.000 u. 30 .000 act*1.400 (2000 act*1.000 de acţiuni.000 de acţiuni la preţul de 1. SF 2.transferare capital social nevărsat la capital social vărsat : 1011 = 1012 2.000 u. b) Calculaţi total capitaluri proprii la sfârşitul exerciţiului N+l. amortizarea clădirii.000 u.000 u.12.m.m.000 .m.m.m.01.800 u. au fost răscumpărate 2. rezultat reportat: 1.000 u.000 u.m.000 -2. s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3..000 u.000 1041 400 .incasare aport: 5121 = 456 2.(c) 106 C SI 5. 3.m.000 -8.000 d) reevaluare imobilizări -anulare amortizare cumulată 281 = 213 2.N: capital social: 20.5) 1012 2. amortizare cumulată 2.m. 4. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni..000 lei.055/2009. care au fost ulterior anulate.000 u. (c) SF 23.000 act*1) 149 1.m. fiind emise 2.2) 1011 2. Societatea ALFA prezintă următoarea situaţie a capitalurilor proprii la 01..500 u.000 -Valoare netă contabilă = 6.000) D 2. La sfârşitul exerciţiului N..(a) 3.000 (3.m.

întrucât se încorporau mai mult decât existau.055/2009..m. 60.m.250 inreg.000 + Rezerve 2. începând cu l ianuarie N-1.m.000 + Rezultat reportat 1.800 u.000 u.SF 7.000 u. pe o durată de 6 ani.m. a) achiziţie instalaţie 213 = 404 90.m.000 * 12.m. reevaluate.000 u. 8ani 12 100 = 12. conducerea întreprinderii decide reevaluarea echipamentelor. SF 1.m.N.m.000 u.000 u. 3. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă.000 a) anulare amortizare b) diferenţă negativă din reevaluare (30.055/2009.500 u. Valoarea justă a acestora este estimată la 30. şi care va fi amortizată conform metodei degresive pe o durată de 8 ani.m.000 d) înregistrare amortizare 90. d) NOTĂ: S-a presupus un sold iniţial al rezervelor de 5.800 Repartizarea profitului 800 = Capitaluri proprii 33.000 u. e) = Cost Amortiz cumulată (N-1.250 472 = 7584 6.m. Dif poz 27. al cărei cost este de 90.N+1 ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete.000 u.m. C 20. D Cost VR sf N 213 60.000 u.5% 8ani 681 = 281 11. La 31 decembrie N.m. Vjustă sf N+1 50.m. 3.m.m. Societatea deţine echipamente achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 60.m.m.000* rata amortizării lineare = 100 6 *2* = 11.m. 7.N) Valoare rămasă 60.5%*2* 6 = 6. 40.000 * 2 = 20.) 30 .m.000 u. VR sf N+1 22. La 01.000 u. – 40.000 c) încasare subvenţie 512 = 445 50. (anulare) 10.250 u.250 u.= -10.000 u.000 u. 281 = 213 6813 = 213 3.500 u.000u.000 u.000 10.12.m.N şi la 31. o întreprindere obţine o subvenţie de 50. conform OMFP nr.12.500 (anulare) Vjustă sf N 30. din nou.m.000 415.07. Valoarea justă este estimată la 50. La 31 decembrie N+l.m. 6ani 40. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31. Echipamentele se amortizează linear. echipamentele sunt.000 u. Contabila e) transfer subvenţie la venituri 50. 12 416.000 + Rezerve din reevaluare 7. pentru a achiziţiona o instalaţie.m. Să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N conform OMFP nr.000 b) primire subvenţie 445 = 472 50.000 u. Capital social 23.000 u.m.000 u.000 u.

% = 2111 100. 105 50. valoarea de inventar a terenului este de 250.m. .1012 – Sold final 1.1041 – Sold initial 80 Informatii suplimentare: .055/2009? D 2111 C Cost 300.1621 – Rulaj debitor 100 . a) sfârşit N-1 reevaluare teren 2111 = 105 50.000 u. D 1012 SI SF 1.500 10.m. b) sfârşit N -valoare recuperabilă (250. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): . Vjustă sf N-1 350.000 – 750-130 =120 D 130 (1) SF 150 1041 SI C 80 1) încorporare rezerve: 2) încasare capital social 3) transferare capital subscris nevărsat la capital subscris vărsat 4) rambursare credit pe termen lung 1041 = 1012 5121 = 456 1011 = 1012 1621 = 5121 130 120 120 100 f) Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare : Încasări din majorarea capitalului social 120 lei Dobânzi plătite 70 lei Rambursare credit pe termen lung 100 lei 30 .intregul capital social subscris a fost varsat.m.000 . 6813 50.) 417.1621 – Sold initial 600 .) < valoare justă (350.c) Amortizare N+1= 30.m.nu au avut loc cresteri de capital prin aport in natura. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare conform OMFP nr.500 u.500 u.500 u. Un teren cumpărat în exerciţiul N-2 la un cost de 300. între timp (din N-1 până în prezent).000 u. 3.1012 – Sold initial 750 . = 27. în exerciţiul N-1.000 u.000 = 7.000 u.500 7. .m.000 u.m.m. La închiderea exerciţiului N. la 350.000 17.m.500 27.055/2009. 4ani 681 = 281 281 = 213 213 = % 7813 105 7.m.m.1041 – Sold final 150 .prima de 130 lei a fost incorporata in capitalul social (alte cresteri de capital prin operatii interne nu au avut loc). Dif poz 50.1621 – Sold final 850 .m. rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. conform OMFP nr.000 u.m.m.) -pierdere din depreciere 100.500 -înregistrare amortizare: -anulare amortizare d)diferenţă pozitivă din reevaluare (50. 418.m.000 u.000 u.000 u. a fost reevaluat.m.000 u.000 u.000 u. 3.000 u.000 u.m.1041 – Rulaj debitor 130 .m.000 C 750 130 (1) X = 1. – 22.Dobanzi platite 70 . Ce înregistrări contabile sunt ocazionate de evaluarea în bilanţ a terenului.

8 607 = 371 40 lei 34.72 (5) D SI 411 17 558 (1) 713(6) SF 23 C Încasări = 17 + 558 + 713 – 23 = 1. Sf 411 = 23. Sf 441 = 5. RD 601 = 620.265 D 154.8 645 154. Sf 301 = 45.m.48 (9) D 441 C SI 2 25 (7) Plăţi = 2 + 25 – 5 = 22 SF 5 D 421 Plăţi = 20 + 700 – 40 = 680 SF 40 1) vânzare mărfuri C SI 20 700 (8) 411 = % 707 4427 2) consum materii prime 601 = 301 3) achiziţie materii prime % = 401 301 4426 4) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 5) achiziţie mărfuri % = 401 371 4426 6) prestare servicii către terţi 411 = % 704 558 450 108 620 799. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare conform OMFP nr. RD 641 = 700.72 (5) 4426 161.72 713 575 30 . RC 704 = 575. Sf 401 = 140. Sf 371 = 26. Sf 4423 = 5.+ = Contractare credit pe termen lung Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 350 lei 300 lei 419. Materiile prime si mărfurile intrate au fost achiziţionate.00 6.48 – 5 = 69.72 28.52 (9) D 4423 Plăţi = 8 + 84. RD 607 = 40. Si 4423 = 8.): Si 301 = 20. Si 411 = 17.88 SF 5 C SI 8 84.52 SF 140 D SI 371 38 40 (4) Achizitie=26+40-38=28 SF C D 246 (9) 4427 108 (1) 138 (6) C 26 C 20 799. RD 691 = 25.8 + 34. Si 441 = 2. Si 401 = 20. Si 421 = 20. 3. Se cunosc următoarele informaţii aferente exerciţiului N (valori exprimate în milioane u.8 (3) 34. Sf 421 = 40.72-140=714. D SI 301 20 620 (2) Achiziţie=620+45 -20=645 SF 45 C D 401 C SI Plăţi = 20 +799.8 (3) 6. Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 24%). Si 371 = 38. RC 707 = 450.055/2009.

000 450 Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 24%).250 600 500 2.480 2. 3.000 .200 .605 – Rulaj debitor 2. Mărfurile intrate au fost integral achiziţionate.401 – sold final .200 2) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 3) încasare avans 5121 = % 419 4427 4)vânzare mărfuri 411 = % 707 4427 5) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 607 = 371 930 750 180 2.607 – Rulaj debitor 2.4111 – Sold final 100 .Salarii platite 2.371 – Sold final 3. Avansurile încasate au fost reţinute la încasarea creanţei.000 4.371 – Sold initial .641 .52 lei 680 lei 84.055/2009.48 1.6911 .401 – Sold initial 4.704 – Rulaj creditor .48 lei 25 lei -239 lei .Incasari de avansuri de la clienti 750 4427 7) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 8) înregistrare salarii 9) regularizare TVA 25 700 246 161.700 = 2500 D SI D 4423 SI 0 Plăţi 472 (11) 472 (10) C 1) plată salarii 421 = 5121 2. D SI 411 100 2480 (4) 620 (6) SF D Plăţi 2200 SF 1.Impozit pe profit platit 202 .500 30 .500 . Se cunosc următoarele informaţii (în lei): .g) 138 691 = 441 641 = 421 4427 = % 4426 4423 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori Plăţi către salariaţi Plăţi privind TVA Plăţi privind impozitul pe profit = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 420.4111 – Sold final 700 .800 4.52 84. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda directă conform OMFP nr.800 421 700 C 4000 (7) D Plati SF 398 371 4250 2500 (2) Achiziţie=3000+ 2500 – 4250 =1250 SF 3000 C 202 441 C 600 (5) C Încasări = 100+2480+ 620.000 480 6911 = 441 600 2.707 – Rulaj creditor .500 .265 lei 714.

N+3) Valoare rămasă la sf N+3 C 3. 5ani 2.m.000 u.m. In condiţiile aplicării OMFP nr. i) = Cost Amortiz cumulată (N+1.95) 169 900 (6.700) b)încasare împrumut 5121 = 461 5.m.000 * 3 = 3. conform OMFP nr.000 u.000 lei. = 45 lei 20 ani e)rambursare rata 1. SC ALFA SA contractează la data de l ianuarie N un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în următoarele condiţii: număr de obligaţiuni emise 6. 666 = 1681 600 d)plată dobândă 1681 = 5121 600 6. preţ de rambursare 1. Ce înregistrări se efectuează. Dif poz 500 u.055/2009. Vjustă sf N+3 2.1 lei. 161 = 5121 6868 = 169 330 45 422.600 (6.000 u.m. VR sf N+3 2. preţ de emisiune 0. La sfârşitul anului N+3 se decide reevaluarea sa.m.500 lei.12. 3.000 * 1. rata anuală a dobânzii 10%. împrumutul este rambursat în rate anuale constante plătibile la sfârşitul anului. O societate comercială deţine o instalaţie achiziţionată pe data de 30.000 8) înregistrare cheltuieli cu energia electrică 411 = % 704 4427 620 500 120 558 450 108 h) % = 401 605 4426 9) achiziţie mărfuri % = 401 1550 371 1250 4426 300 10) regularizare TVA 4427 = % 780 4426 308 4423 472 11) plată TVA 4423 = 5121 472 12) încasare creanţă şi reglare avans % = 411 2375 5121 1445 419 750 4427 180 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori Plăţi către salariaţi Plăţi privind TVA Plăţi privind impozitul pe profit = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 2375 lei 2393 lei 2200 lei 472 lei 202 lei -2.m. valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu.600 =330 u.N la valoarea de 5. (anulare) 5.000u.600-5.700 (6. Dobânda se achită odată cu rata anuală. durata împrumutului 20 ani.000 u.m. 3.000. în anul N pentru acest împrumut obligatar? a) emitere obligaţiuni % = 161 6.000 * 0.6) prestare servicii către terţi 7) înregistrare salarii 641 = 421 4. 20ani 900 f)amortizare prime. Rezerva din reevaluare este realizată pe măsura amortizării instalaţiei.055/2009. 30 . 5. amortizată linear în 5 ani.m.700 c) dobândă N 6.892 lei 421. ce înregistrări se efectuează în N+3 si N+4? D 213 Cost 5.000 u.000 oblig*1 leu*10% = 600 u.1) 461 5.m. valoarea justă stabilită fiind de 2.m.95 lei. N+2.500 u.

055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei construcţii în sumă de 8.000 281 400 6583 1.. se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumă de 4. a). -înregistrare amortizare 6811 = 2805 30.000 2813 3. amortizat 80%.m.500 (3. 3.m.000 (60. a) lipsă echipament la inventar % = 213 2.. 3.m.728 7581 2. chiriaşul execută lucrări de modernizare.618 d) donare utilaj % = 213 4.m. TVA 24%.000 u.000 Credit C: 8038 60. amortizat 20%.000 u.000 4426 960 425..m.000 4426 720 e) amortizarea modernizării 6811 = 2812 1. pe o durată de 2 ani.m. cheltuieli cu energia în sumă de 1. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.000 u.000 u.m.000 -şi debit D: 8038 60. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4.000 u. TVA 24%.m.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) b) c) d) e) f) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. Costul total al construcţiei este de 17.m. în primul an costul lucrărilor facturate este de 5.200 4427 528 c) reţinere din salarii 421 = 4282 2.m.960 211 4.000 u.000 u.720 212 3.m.a) anulare amortizare b) diferenţă pozitivă din reev. – 2. se plăteşte factura.000 u. c) înregistrare amortizare d) transfer 105 la 117 281 = 213 213 = 105 681 = 281 105 = 117 3.m. + TVA 24%. reţinerea din salariu a sumei. 2.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) b) c) d) se închiriază o clădire cu o valoare contabilă de 60.500 u..000 u. TVA 24%.000 2812 = 212 3.m.000 u. 424. 3.. imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.m.000 f) lucrări desecare executate de o firmă % = 404 4. b) lucrarea este realizată de către antreprenor în 2 ani.m. societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru executarea unor lucrări de desecare a unui teren. donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.= 500 u. efectuând următoarele cheltuieli: consum de materiale în sumă de 2.primire clădire 205 = 167 60.000 u.200 u. e) la sfârşitul contractului de închiriere clădirea este predată proprietarului împreună cu investiţia realizată de chiriaş.. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr...000 u.500 / 2 ani) 250 (500 / 2 ani) 423.250 (2.000 500 1.600 b) imputare 4282 = % 2. + TVA 24%.200 6582 800 Dacă s-a depăşit cota admisă de donaţii se înregistrează TVA 635=4427 e) primire împrumut nerambursabil 5121 = 167 4.m. se primeşte factura pentru chiria lunară de 800 u..000 / 2 ani) b) chirie lunară % = 404 992 167 800 4426 192 c) plată furnizor 404 = 5121 992 d) modernizări % = 404 3. 30 .000 / 2 ani) f) transmitere 2805 = 205 60.000 u.m. TVA 24%.

b) sunt folosite pentru acţiuni de protocol produse finite în sumă de 900 u. 3. Restul ambalajelor sunt reţinute de client.920 b) lucrări facturate pt prima perioadă % = 404 6. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. La sfârşitul anului N+l valorile contabile sunt: materii prime .900 lei.000 348 1.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) vânzarea de mărfuri la preţul de 2. 391 .000 =12.000 2.600 lei.m.m.000 4426 1.000 b)Produse finite folosite ca acţiuni de protocol: 623 = 345 900 c)Plus de semifabricate la inventariere: 341 = 711 600 d)Produse reziduale distruse de incendiu 671 = 346 400 428.200 231 5..m. TVA 24%.000) =Val contabilă (2. b) societăţii vânzătoare îi sunt restituite ambalaje de 100 lei.000 4427 480 419 200 -Descărcare gestiune 607 = 371 1.m.080 404 = % 21.500 lei.m.000) <Val contabilă (4.m. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 1.880 = 21.000 u.000) % = 404 231 4426 14.000).1. a) avans acordat antreprenorului % = 404 9.000 4426 1.000 lei şi pentru produse finite 4.c) plata datoriei către antreprenor după reţinerea avansului acordat. a)Donaţie produse finite: 6582 = % 10.vânzare mărfuri şi ambalaje 4111 = % 2.2.. se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 6814 = 394 500 u. se anulează ajustarea pt depreciere existentă: 391 = 7814 700 u..600 b) restituire ambalaje 419 = 4111 100 c) restul de 100 este reţinută de client 1) preţ de facturare ambalaje 419 = 708 100 2)TVA aferent ambalaje reţinute 4111 = 4427 24 30 .m.680 707 2. 345 .000 4426 1.200 c) lucrări facturate pt a doua perioadă (17.4. 3. b) Produse finite: Val realizabilă netă (4. Care sunt înregistrările la sfârşitul anului N+l conform OMFP nr. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr..500). Se încasează creanţa clienţi.4. Situaţia stocurilor unei societăţi comerciale se prezintă astfel: la sfârşitul anului N valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 .000 – 5.920 232 8. 3.000 lei şi produse finite .000 e) plată furnizor cu reţinere avans datoria totală = 6.000 lei.160 426.880 d) recepţie la cost 212 = 231 17.080 232 8. d) sunt distruse în urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.2.000 345 9. c) sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate în valoare de 600 u. care plăteşte contravaloarea acestora. cost efectiv 10.920 5121 11.200 + 14.000 lei. 427.000 u. iar valorile realizabile nete sunt: pentru materii prime .055/2009? a) Materii prime: Val realizabilă netă (2.000 lei.700 lei.880 12.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt donate produse finite la cost standard de 9. a). împreună cu ambalaje de 200 lei care circulă pe principiul restituirii.

cheltuieli cu salariile personalului 14. f) se plăteşte datoria către furnizorul de imobilizări.000 lei. d) este acordat un avans de 2.000 c) vânzare ambalaje 4111 = % 1.200 702 5.000 4426 720 f) plată furnizor cu reţinere avans 404 = % 3. amortizarea cumulată 2. a) valoarea contabilă a imobilizărilor acordate % = 2131 5. TVA 24%.000 lei.3) încasare creanţă 4) descărcare gestiune 5121 = 4111 608 = 381 124 100 429.000 lei.500 – 3.960 d) acordare avans pentru achiziţia utilajului % = 404 2..055/2009 pentru următoarele tranzacţii: a) se încasează un avans de 1. reţinându-se avansul. Societatea este remunerată cu interese de participare pentru care încasează dividende în sumă de 400 u.200 .000 lei.200 381 5. TVA 19%.plată avans 404 = 5121 2. reţinându-se avansul.480 e) achiziţie utilaj % = 404 3.200 b) descărcare gestiune 608 = 381 2.m.720 2131 3. 3. a) achiziţie amnbalaje % = 401 6. b) sunt livrate semifabricate pe bază de factură la preţul de vânzare de 5.m. Deoarece 20 bucăţi sunt deteriorate.000 lei pentru achiziţia unui utilaj.240 431.şi descăcarea gestiunii 711 = 341 3. O societate comercială depune ca aport în natură la capitalul social al unei alte entităţi un echipament cu valoarea contabilă de 5.240 419 1. 3. acestea sunt scoase din evidenţă. Societatea X achiziţionează ambalaje astfel: 50 bucăţi x 100 lei/bucată.000 lei.000 4426 480 . Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. cheltuieli cu despăgubiri.500 u. TVA 24%. 3. Se dau următoarele informaţii în conturi la sfârşitul anului N: cheltuieli cu materii prime 8. a) încasare avans 5121 = % 1. Costul semifabricatelor este de 3. TVA 24%.m. 10 bucăţi sunt vândute la preţul de vânzare de 120 lei/bucată.000 261 3.720 232 2.055/2009.000 2813 2.055/2009.200 4427 288 Si 608 = 381 1.000 430. 30 . cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.480 232 2. pentru livrarea unor semifabricate.000 = 500 261 = 1068 500 c) încasare dividende 432.000 u.000 4427 240 b) livrări semifabricate 4111 = % 6.000 b) diferenţa 3. e) se achiziţionează utilajul la costul de 3.000 u. c) se încasează creanţa clienţi.000 4426 480 5121 1.000 c) încasare creanţă cu reţinere avans % = 4111 6.m.000 4427 1. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.200 419 1.488 708 1.000 4426 1.000 lei. TVA 24%. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.000 lei.000 4427 240 5121 4. Valoarea de aport a fost stabilită la 3.

550 lei.000 lei + TVA 24%. sunt transferate la magazinul propriu produse finite în valoare de 300 lei. 3.480 2. Brevetul este protejat pe o perioadă de 5 ani.000 (80.000 4426 14. redevenţă anuală 167 = 5121 4. Suma se încasează ulterior în numerar.000 + 2.400 lei.000 lei 16. în acest scop efectuează următoarele cheltuieli în exerciţiul N: • consum de materiale auxiliare 4. Cheltuielile de transport facturate de un cărăuş au fost de 2. înregistrare amortizare 6811 = 2805 4.000 lei 14.600 lei 16. preţul concesionării fiind de 80.600 lei.000 2. pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate 2. a) 1.000 b) achiziţie brevet invenţie % = 404 74. Conform OMFP nr.amenzi şi penalităţi 3. Redevenţa anuală se achită prin ordin de plată.400 10.000 =18.000 lei 1. societatea achiziţionează un brevet de invenţie la preţul de 60.400 208 10.000 / 20 ani) 3.400 2. înregistrare amortizare d) 1.400 205 60. se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.000 lei + TVA.600 lei. pierderi din creanţe şi debitori diverşi 16.000 lei + TVA 24%. Amortizarea utilajului se efectuează linear în 10 ani.000 lei + TVA 24%. societatea hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii. venituri privind ajustarea activelor circulante 1. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. La sfârşitul exerciţiului clădirea nu este finalizată. cheltuieli de transport facturate de cărăuş % = 401 624 4426 31 .400 c) 1. care se achită cu ordin de plată. se obţin din procesul de producţie produse finite la costul de 4. la inventariere se constată un minus de produse finite de 80 lei care se impută gestionarului la valoarea de 100 lei plus TVA.400 2. Ulterior se eliberează spre prelucrare în alte secţii semifabricate în valoare de 700 lei.333 (10. amenzi şi penalităţi Ajustarea valorii activelor circulante Total cheltuieli de exploatare Cheltuieli (ct 654 +ct 6814) Venituri (ct 754 + ct7814) Ajustarea valorii activelor circulante (cheltuieli – venituri) 8. se acordă salariaţilor produse finite ca plată în natură în sumă de 50 lei. cheltuieli privind sconturile acordate 1. achiziţie utilaj 6811 = 2808 % = 404 2131 4426 3.000 debit D: 8038 80. La sfârşitul anului constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000 480 2.000 lei. • salarii 4.400 lei 433.400 lei 42.000 2.000 lei.000 4426 2. societatea încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei. primire în concesiune teren 205 = 167 80.600 lei 16. Amortizarea programului se realizează în 3 ani.000 lei 3. se obţin din procesul de producţie semifabricate la costul de producţie efectiv de 800 lei.000 lei. se achiziţionează un utilaj la preţul de cumpărare de 10.000 / 3 ani) 12.000 lei.000 lei + TVA. Societatea ALFA efectuează următoarele operaţii în cursul exerciţiului N: societatea primeşte în concesiune un teren pe o perioadă de 20 de ani. 3. achiziţie program informatic % = 404 12.055/2009.055/2009 care este suma care se va înscrie la total cheltuieli de exploatare şi valoarea ajustării activelor circulante? j) + + + = k) = Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu despăgubiri.

5 300 80 124 100 24 124 50 lei 434.000 lei 40.000 lei 5121 Câştig din tranzacţii de leaseback 34. eliberare spre prelucrare 711 = 341 h) obţinere produse finite 345 = 711 j) 1. minus la inventar produse finite 711 = 345 2. orice câştig sau pierdere va fi recunoscută imediat. vanz cladire: 461 = 7583 desc gestiune: % = 212 6583 2812 chiria anuala 612 = 401 40. Pe data de 01. încasare numerar 5311 = 4282 1. descărcare gestiune 711 = 345 3.000 a)Dacă preţul de vânzare este egal cu valoarea justă.000 lei 281 = 212 12.m. Valoarea nominală este de 2 lei/acţiune. orice câştig sau pierdere va fi recunoscut(ă) cu excepţia cazului în care pierderea este compensată prin plăţi de leasing viitoare cu o valoare sub preţul pieţei.000 12.000 u.m.01.500 (500act*5) 1091 2. c) anularea a 300 de acţiuni proprii. 435. 3.000 ( 10.000 8.m. 3. 6.000 de acţiuni proprii la costul de 4 lei/acţiune.550 7.000 u.000 u. Contabilizaţi conform OMFP nr. a avut loc de fapt o tranzacţie normală şi orice câştig sau pierdere se recunoaşte imediat: 6. iar profitul şi pierderea va fi amânată şi amortizată proporţional cu plăţile de leasing pe durata estimată de utilizare a bunului.000 u. în conformitate cu OMFP nr.000 lei c)Dacă preţul de vânzare este mai mare ca valoarea justă.200 (300x4) 1012 600 (300x2) 149 600 (300x2) vanz % = 1091 800 (200x4) 31 . obţinere semifabricate 341 = 711 2. Clădirea avea o valoare contabilă de 12.000 / 10 ani) 4.000 lei 40.000 421 = 701/7588 50 9.000 lei 281 = 212 12.000 lei 5121 Câştig din tranzacţii de leaseback 34. clădire nefinalizată f) recepţie lucrări executate 6811 = 2813 6021 = 3021 641 = 421 231 = 722 % = 404 212 4426 g) 1. ach actiuni 1091 = 5121 4. înregistrare TVA 635 = 4427 k) transfer produse finite la magazinul propriu 371 = 345 l) 1.000 (1. surplusul reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea justă va fi amânat şi amortizat pe durata estimată de utilizare a bunului.440 800 700 4. înregistrare amortizare e) 1. b) vânzarea a 500 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei/acţiune.000 4. deoarece dacă preţul de vânzare a fost stabilit la valoarea justă.m.550 8.440 6.3. Chiria anuală plătită este de 8.000 act * 4) vanz actiuni 461 = % 2.N o societate X a semnat un contract de vânzare urmat de preluarea în leasing operaţional pentru o clădire.000 6. Să se contabilizeze operaţia de lease-back la societatea X la data semnării contractului.000 (500 act* 4) 141 500 anulare act: % = 1091 1. cheltuieli cu materiale auxiliare 2.055/2009 următoarele operaţii: a) achiziţionarea a l . Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6. cheltuieli cu salarii 3. imputare gestionar 4282 = % 7581 4427 3.000 6.055/2009.000 lei b)Dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă. d) vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 3 lei/acţiune. acordare produse finite salariaţilor ca plată în natură: 2. Preţul de vânzare este de 40.000 1.

a) produse finite acordate sub formă de donaţie 6582 = 345 50. TVA 24% (factura). Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%.461 149 600 (200x3) 200 436.000*70%) 6583 2. care este imputat unui salariat la preţul de 3.000 u. valoarea nominală 3 lei pe acţiune..000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 7 lei pe obligaţiune. Evidenţa produselor finite se ţine la cost efectiv.055/2009 şi să se calculeze soldul final al contului „Mărfuri" ştiind că ieşirile din stoc se evaluează prin procedeul FIFO..000 b) 1) lipsă echipament la inventar % = 2131 9.300 (9. 400 bucăţi la costul de 50 lei/buc. rabat 10%.720 c) donaţie utilaj % = 2131 20. b) lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de 9.000) 6582 4.055/2009 următoarele operaţii: a) produse finite acordate sub formă de donaţie.000 2) încasare împrumut 5121 = 456 4. Durata împrumutului este de 6 ani.000 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA: 635 = 4427 960 lei 438. a) 1) emitere acţiuni 456 = % 4.000 b) emitere împrumut din emisiunea de obligaţiuni 461 = 161 7..000 (80%*20. Se încasează contravaloarea acţiunilor. remiză 4%. TVA 24% (factura). Costul efectiv al produselor finite este de 50. 31 .000 1011 3. TVA 24%. 300 bucăţi la costul de 45 lei/buc. încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 5%.000 şi transferare capital nevărsat în capital vărsat 1011 = 1012 3. TVA 24%. care sunt anulate. La începutul lunii iunie.055/2009 următoarele operaţii: a) se emit l .m. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr. care sunt anulate. în cursul lunii au loc următoarele operaţii: achiziţia de marfă A. împrumutul şi dobânzile aferente se plătesc peste 6 ani. Contabilizaţi conform OMFP nr. Rata anuală a dobânzii este de 10%. amortizat 80%. 3. 250 bucăţi la preţul de 75 lei/buc.reţinere imputaţie din salariu 421 = 4282 3.m. 3.000 2813 6.000 u.000 c) 1) răscumpărare acţiuni 1091 = 462 500 (100 acţ *5) 2) anulare acţiuni % = 1091 500 1012 300 (100 acţ *3) 149 200 d) 1) răscumpărare 100 acţ*2=200 1091 = 462 200 2) anulare acţiuni proprii 1012 = % 300 1091 200 141 100 437. Imputaţia se reţine din salariu.000 u..000 de acţiuni la preţul de emisiune de 4 lei pe acţiune..720 7581 3. Contabilizaţi conform OMFP nr.m. 350 bucăţi la preţul de 80 lei/buc. vânzarea de marfă A. c) donarea de către un terţ a unui utilaj în valoare de 20..000 1041 1. c) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei pe acţiune. amortizat 70%. TVA 24% (factura)...m. d) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei pe acţiune.000 u. 3.000 2813 16.000 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA 635 = 4427 12. achiziţia de marfă A.000 4427 720 . întreprinderea X deţine în stoc sortimentul de marfă A în cantitate de 200 bucăţi la costul de 40 lei/buc. TVA 24%. b) se emit l . vânzarea de mărfuri A.700 2) imputare salariat 4282 = % 3.

125 lei . a) casare mijloc de transport complet amortizat 16.Scont 5%*26.150 = 40.Scont 5%*20.128.factura Preţ de vânzare 350 buc*80=28.916 b) vânzare mărfuri 4111 = % 23.800 371 20.000 =Valoare netă financiară 19.000 u.500 1.800 .880 4427 6.025 lei: 607 = 371 10.560 =Total 23..120 lei =Val netă comercială 26.încasare creanţă 5121 = 4111 33.64 lei =Total 31.000 lei 50 buc*40.2 707 26.066 Cost de achiziţie unitar = a) achiziţie mărfuri 12.150 2.descărcare gestiune FIFO: 250 buc*40.000 lei b) dezmembrare 992 lei % = 401 992 lei 800 lei 628 31 .achizitie: % = 401 24.000 .000 u.m.factura Preţ de cumpărare 400 buc*50=20.000 lei C 200 buc*40 = 8.150 4426 2.m.250 707 18.025 lei 250 buc*40.066 371 12.000 -1.025 lei c) achiziţie mărfuri.m.500 ..800 d) vânzare mărfuri . d) ca urmare a dezmembrării se recuperează materiale auxiliare de 5.125 lei 100 buc*50 = 5.m.achizitie: 4111 = % 33.5 = 2.055/2009 următoarele tranzacţii/ evenimente: a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este de 16.Rabat 10%*13. Contabilizaţi conform OMFP nr.000 u.000 4426 4.880 lei . e) piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea altui mijloc de transport.125 lei 400 buc*50 = 20.2 439.000 +TVA 24%*19.125 lei: 607 = 371 15.contabilizarea scontului: 667 = 4111 1.150 lei 250 buc*40.000 lei 300 buc*50 = 15.350 12.5 = 10.750 (250 buc*75) 4427 4.000 4.000 lei 300 buc*45=13.916 15.000 lei 300 buc*40.344 lei =Valoare netă financiară 25.5 = 10.5 = 12.D SI Rest Sold a) factura Preţ de cumpărare .descărcare gestiune FIFO: 200 buc*40 + 50 buc*40.331.344 .536 lei +TVA 24%*25.. TVA 24%.451.664.plata furnizorului 401 = 5121 24.000 1. c) se plăteşte datoria faţă de firma specializată cu un efect de comerţ.880 -1.560 .500 =Cost de achiziţie +TVA 24%*12.contabilizare scont 401 = 767 1.5+100buc*50 = 15. şi piese de schimb de 2.000 lei 281 = 2133 16.5 300buc % = 401 15.000 lei -Remiză 4%*28. 3.5 = 10.2 .150 =Total 371 200 buc*40 = 8.536 lei 6.331.000 . b) dezmembrarea este realizată de o firmă specializată care emite o factură de 800 u.64 lei .

m.000 lei 3021 2. La sfârşitul perioadei de locaţie. pe obligaţiune.m.000 lei 506 = 5121 2. 3. valoarea nominală 10 u. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.m. Rata implicită a dobânzii este 3.171 lei b)Amortizarea pe durata contractului de leasing: 510 lei 167 = 5121 510 lei 8. 3. pe obligaţiune.07.000 lei % = 5.m.042. a) emitere obligaţiuni 10.Diferenţa dintre 42. în conformitate cu OMFP nr..000 lei 161 = 5121 5.171 u. o societate a semnat un contract de lease-back pentru un utilaj.000 u. 2 lei pe lună x 3 luni = 510 pe trimestru.55%.000 lei (250 oblig*8) d) anulare obligaţiuni 2.000 lei 3024 e) utilizare piese de schimb 2. b) după 2 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 11 u.000 lei % = 161 10. care se anulează.000 lei 7642 500 lei e) rambursare rest 5.500 lei (250 161 = % 2. la data semnării contractului. întocmiţi tabloul de rambursare a datoriei. Rezolvare: 1.500 u.000 lei 6024 = 403 7588 992 lei 7. care se anulează.000 lei 169 a) răscumpărare obligaţiuni 2. Dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an.000 de obligaţiuni la preţul de emisiune de 9 u.000 lei 9. 75 lei pe an: 12 = 170. durata contractului de închiriere 4 ani. 441.750 lei (250 oblig*11) b) anulare obligaţiuni 2.750 lei 2.055/2009. societatea va redeveni proprietara bunului. pe obligaţiune.171: 4 ani = 2. pe obligaţiune. Pe 01. rata dobânzii anuală 10%.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt emise l .m.000 lei 3024 2. 3.500 lei (250 161 oblig*10) 250 lei 6642 c) răscumpărare obligaţiuni 2. La data vânzării.m.m. c) după 3 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 8 u.000 = 8. rezultă că leasingul e clasificat drept leasing financiar 2.750 lei 506 = 5121 2. orice surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din vânzare şi valoarea contabilă nu va fi recunoscut imediat ca venit în situaţiile financiare ale vânzătorului locatar ci amânat şi amortizat pe durata contractului de leasing.171 – 34.171 lei 5121 = 213 34.171 este amânată şi amortizată pe 4 ani a)La semnarea contractului: 42. utilajul avea o valoare contabilă netă de 34. chiria trimestrială 3.N.500 lei oblig*10) 506 2.000 lei 440. Să se contabilizeze operaţia de lease-back la această societate.000 lei (500 oblig*10) 31 .Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing financiar.000 lei 167 8. în următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.192 lei 4426 c) plată cu efect comercial 952 lei 401 = d) recuperare materiale auxiliare şi piese de schimb 7. durata împrumutului 5 ani. d) la scadenţă se rambursează restul obligaţiunilor.Dacă societatea va redeveni proprietara bunului.750 lei % = 506 2.000 lei 461 1.

Se dau următoarele informaţii (în lei): 31 .înregistrare depreciere titluri de plasament 6864 = 591 1.700 lei 94.710. cheltuieli cu ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.510 lei 22.6 18.impozit pe profit 691 = 441 2. cheltuieli cu amortizarea 13.subvenţii aferente exploataării 5121 = 7411 4. cheltuieli cu impozitul pe profit 2.700 lei 57. Se dau următoarele informaţii (în lei): Rulaj debitor clienţi (inclusiv TVA) 99.210 lei = 37.320.000.667. cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 2.300 .400 .achiziţie materii prime % = 401 29.800.5. Calculaţi cifra de afaceri netă şi rezultatul din exploatare conform OMFP nr.210 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 94.000 .320 .100.960 80.800 SF 5.850 411 = % 70X 4427 6811 = 281 301 C 99. venituri din sconturi primite 5.967.800 – 6.obţinere produse finite 345 = 711 81.055/2009.sconturi primite 401 = 767 5.000 + 19.630 SF 5.300 lei 13.4 13. 3.Salarii datorate = 5.992. materii prime (sold final) 5.370 lei 18. datorii salariale (sold final) 5.800 D Plăţi = 19.100+ 23.850 (exclusiv TVA). Rezolvare: . obţinerea de produse finite la cost de producţie 81.800. achiziţii de materii prime 23. materii prime (sold iniţial) 4.300 lei – 57.630 .100 + + = + + + = l) Grupa 70 Variaţia stocurilor (SFC ) Venituri din subvenţii aferente cifrei de exploatare (ct 7411) Total venituri de exploatare m) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu salariile Total cheltuieli de exploatare 84. subvenţii din exploatare aferente cifrei de afaceri 4.800.574 301 23.înregistrare servicii prestate de terţi 628 = 401 2.510 X= 4.600 lei 4.inregistrare venituri .700 421 SI C 6.724 .6 lei 443.710 .370.850.000 lei 5.700 lei) = 85.800 .630 lei 2.960.înregistrare amortizare D SI 4.100 23.700 .800 .600 81. ieşiri de produse finite la cost de producţie 75.850 4426 5.800 SFC 5.400.100.300.700.090 lei Cifra de afaceri netă = grupa 70 (80.descărcare gestiune produse finite vândute 711 = 345 75.plată salarii 421 = 5121 19.6 lei) + ct 7411 (4.1000 = 18.442.320 = 22. datorii salariale (sold iniţial) 6.700 lei: D 711 C 75.370 .consum materii prime 601 = 301 22.510.400 641 = 421 18. salarii plătite 19.967.

500 pentru cifra de afaceri.500 – Descărcare gest = 4. amortizarea cumulată a imobilizărilor cedate 17.500.500 SF 4.800 = 3. Care este valoarea cifrei de afaceri nete şi a rezultatului din exploatare conform OMFP nr.800 lei 105.500 + Obţinere – 106.700 SI + Obţinere – Descărcare gest = SF 5.700 lei 4111 = l) descărcare gestiune mărfuri vândute D 371 C SI 2.100. venituri din vânzarea mărfurilor 60. cheltuieli cu amortizarea 11. produse finite (sold final) 3.200 lei 6811 = c) reluare provizioane 5.600 lei b) înregistrare amortizare 11.800 lei 626 = f) vânzare produse finite 105.800 SF 3. achiziţii de mărfuri 41.000 lei 14.Venituri din subvenţii de exploatare 15.100.700 lei 105.700 Obţinere = 105.100 lei 21.500 106. venituri din vânzarea produselor finite la preţ de vânzare de 105.700. cheltuieli cu dobânzile 6.100 Descăcare gest = 40.500 lei 7.000 lei 345 = k) prestări servicii terţilor 14.500 lei 371 = f) înregistrare cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.600 lei 666 = j) D 345 C SI 5. mărfuri (sold iniţial) 2.500. venituri din cedarea activelor 21.200 lei 151 = d) acordare sconturi 8.000.200 lei 5.500 (din care 9.100 lei 41.100 SI + Achiziţie – Descărcare gest = SF + 41.500 lei 45.200 lei 8.500.700 lei 371 7583 2XX 40.000 lei 6583 n) + + Venituri din prestări servicii Venituri din vânzări de produse finite Variaţia stocurilor (SFD ) Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri 711 704 105. 3.000 lei 11. venituri din prestări de servicii 14. cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.000 lei 411 = g) descărcare gestiune produse finite 106. mărfuri (sold final) 4.000 lei % = 17.000 lei 14. iar restul pentru cheltuielile cu dobânda).000 lei 1.100 lei 667 = e) achiziţie mărfuri 41.600.800 lei 6.000.000.000 105. produse finite (sold iniţial) 5.200.700.500 lei 6.800.700.800 lei 711 = h) înregistrare dobânzi 6.100 lei 607 = m) venituri din cedarea activelor 21.055/2009? Rezolvare: a) subvenţii de exploatare 15.500 lei 9.000 lei 281 28. cheltuieli cu sconturile acordate 8.800 lei 9.200. valoarea contabilă brută a activelor cedate 45.000 lei 106.500 lei 461 = n) descărcare gestiune active vândute 45.500 lei 31 . venituri din exploatare privind provizioanele 5.000.100 40.500 lei 5121 = % 7411 7418 281 7812 4111 401 401 701 345 1682 15.700 41.

000 lei)+ ct 7411 (9.000 u.800 lei 40.m. sunt pentru administraţie şi 500 u. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) 3. 2 salariaţi pentru activitatea de distribuţie si 2 salariaţi pentru serviciile administrative.900 lei = 70.m.m.000 u. Cheltuielile activităţii de bază (20. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7. Din cheltuielile cu combustibil şi energie..m. 20% este pentru distribuţie şi 10% este pentru administraţie.000 combustibil) 4.000 u. Firma are un manager care are salariul de 2. Cheltuielile indirecte de producţie 6.m. cheltuieli cu combustibil şi energie 5. cheltuieli de întreţinere a echipamentelor 5. Cifra de afaceri netă 2. Cheltuielile de desfacere (2.m. Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) 10.000 amortiz + 4. salariile managerilor 20..000 40.000 u.700 lei) + ct 701 (105.000 u.m.000 u. Intocmiţi contul de rezultate cu clasificarea pe funcţii.000 445.000 u..500 lei 152. sunt pentru distribuţie.500 lei 11.000 u..m.m. cheltuieli cu salarii 15.000 u.000 40. în ceea ce priveşte amortizarea.000 22.100 lei 28.m. 500 u.000 u.m.+ = o) + + + = Alte venituri din exploatare (7583) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu telecomunicaţiile Cheltuieli cu mărfurile Cheltuieli cu cedarea activelor Ajustări privind provizioanele (Venituri din reluarea provizioanelor) Total cheltuieli de exploatare 21.000 sal +7...m.m..500 3.000 4. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) Sume 60. cheltuieli cu amortizarea 10.500 10.000 u.. cheltuieli cu materii prime 20. 70% este pentru producţie..600 lei Cifra de afaceri netă = ct 704 (14.m. Cheltuielile secţiilor auxiliare 5.000 u. venituri din producţia stocată 10..000 20.000 u.200 lei 7. 4. Se cunosc următoarele informaţii despre costurile si stocurile societăţii ALFA pentru exerciţiul N: cheltuieli salariale directe 60.200 lei 81. CPP după destinaţie Nr crt Elemente 1.m.200 lei 444..000 sal +2.000 u.000 mat prime+9.000 amortiz + 500 distribuţie) 9. cheltuieli salariale indirecte 25.000 lei 5.500 lei – 81.m.000 sal +1.000 u. achiziţii de materii prime 125..m.m.500 lei) = 129.000 amortiz + 500 combustibil 8. cheltuieli cu publicitatea 30.000 u. 31 . Cheltuielile generale de administraţie (2.. cheltuieli materiale indirecte 10. şi 13 salariaţi cu salarii egale: 9 salariaţi pentru activitatea de producţie. O societate prezintă în contul de rezultate după natură următoarele informaţii: venituri din vânzări 60. chirii şi asigurări pentru fabrică 10. sunt pentru producţie.900 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 152.

000 25. 1.m. Ştiind că veniturile din vânzarea produselor finite sunt de 400.000 125.m.000 230. 2..000+235.000 (obţinere) SF 40.000 6..000 u.m.000=225.000 (obţinere produse) 225.000 u.000 D 331 Producţie în curs SI 25. sold final 20.000 20.000 175.000 SF 20.000 Sume 400.000 u.m. sold final 40.000 Anulare producţie în curs 711=33125.000=115.000 5.000 Constatare stoc final 331=71120.000 salarii+10.000 235.000 20. Salarii directe Total cheltuieli directe Costuri indirecte variabile (25.m.000 întreţinere echip +15.000 u.m.000 materiale directe) Costuri indirecte fixe (5.000 D 711 Variaţia stocurilor C 25.000 u.000 u.000 60.000 235.. sold final 15.000 D 345 Produse finite C SI 30. stoc iniţial de produse finite 30. 3. stoc iniţial al producţiei în curs 25.000 Achiziţii materii prime: Consum materii prime: 301=401 601=301 125.- cheltuieli cu amortizarea instalaţiilor 15.m.000 u. stoc iniţial de materii prime 5.000 20.000 175.000-40. întocmiţi contul de profit şi pierdere după funcţii pentru exerciţiul N.000 (constatare (descărcare stoc final gestiune) SFC 5. Consum materii prime + = + + + = Nr crt 1. 2.000-15.000+125.000 amortiz) Producţie neterminată la începutul perioadei Producţie neterminată la sfârşitul perioadei Cost producţie Elemente 115.000 235.000 35. rezolvare D 301 Materii prime C SI 5.. întocmiţi foaia de calcul al costului de producţie pentru produsele finite obţinute în cursul perioadei.m...000 Obţinere produse finite: Descărcare gestiune 345=711235.000 711=345 C 30..000 Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activităţii de bază 31 .000 SF 15.000 u.

.21............000 Salarii pt......000 Amortizarea echipamentului de vanzare..................... 9....variabile ......... 10.......000 Materii prime achizitionate.....32............000 30.... .... Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la această societate: Vanzari.publicitate Cheltuielile generale de administraţie ..4........000 60. 6........000 27...... Contabilul societăţii ABC a demisionat..... b) stocurile se prezintă astfel: Informaţii Stoc de materii prime Stoc de producţie în curs de execuţie Stoc de produse finite 01....... 7... 8...000 60..............159...000 30. 12..4...000 c) o parte de 80% din chirie corespunde producţiei..............000 lei Din contul 301 rezultă un consum de: 8...000 Asigurare..15.01 31.......000 Utilitati.000 30. iar contul de profit şi pierdere următor a fost întocmit de noul contabil.............18....000 20...materii prime .......50..26.000 Costuri de publicitate ... Informaţii suplimentare: a) 60% dintre utilităţi şi 75 % din asigurare sunt pentru fabrică.........000 lei 601 = 301 140...000 159...000 Salarii de productie directe..... care are mai puţină experienţă.....000 Chiria pentru fabrica..... firma a avut profit în fiecare perioadă.000 lei C 31 .............000 20.....000 lei 301 = 401 159...............000 55...........000 446.....000 – 27...000 Salarii de productie indirecte.........90... motiv pentru care se cere să verificaţi modul de întocmire a contului de profit şi pierdere (după funcţii şi după natură)....000 + 159................000 10...000 5.......fixe Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere .....................................000 = 140.......... Explicaţi erorile identificate în CPP prezentat.........000 40.000 Achiziţie materii prime în valoare de 159........salarii directe Cheltuielile secţiilor auxiliare Cheltuielile indirecte de producţie ..450..000 35..... restul sunt pentru activităţi administrative şi de distribuţie.000 (preluat din contul de profit şi pierdere): 159......000 Până în prezent..12 8..000 Amortizari echipamente de productie.... înregistrat: 140..000 301 Sf 27....................000 115......chirii şi asigurări fabrică Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 115..000 Pierdere .......000 lei...... distributie si administratie.000 21.... 5.....000 16.sal managerilor ..75............000 170... Rezolvare: a) D Si 8..

Eroare 1: În contul de profit şi pierdere nu figurează achiziţii materii prime ci Cheltuieli cu materii prime 140.000 lei b) Anulare sold iniţial producţie în curs: 16.000 lei 711 = 331 16.000 lei Constatare sold final producţie în curs 21.000 lei 331 = 711 21.000 lei c) D 345 C Si 40.000 303.000 Sf 60.000 Calculul costului de producţie al produselor finite obţinute: Consum materii prime 140.000 • + Salarii directe 90.000 + Amortizare echipament producţie 21.000 + Alte cheltuieli legate de producţie 52.000 (60 % x 15.000 + 75 % x 4.000 + 80 % x 50.000) = Cost de producţie al produselor finite obţinute 303.000 Înregistrarea costului de producţie: 303.000 lei 345 = 711 303.000 lei Din contul 345 rezultă costul bunurilor vândute (descărcarea gestiunii) = 40.000 + 303.000 – 60.000 = 283.000 lei, înregistrate: 285.000 lei 711 = 345 285.000 lei Situaţia în contul 711: 711 21.000 303.000 Sfc 25.000

D 16.000 283.000

C

Eroare 2: În contul de profit şi pierdere trebuia să figureze Variaţia stocurilor, sold creditor 25.000 lei 447. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 76.000 u.m., costurile estimate de vânzare sunt de 2.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (74.000, 73.000) = 74.000 u.m. valoarea recuperabilă (74.000 u.m.) < valoarea rămasă (75.000 u.m.) Pierdere din depreciere= 1.000 u.m. 1.000 u.m. 6813 = 213 1.000 u.m. D 213 C 32

Cost 105.000

30.000 SF 75.000 (val rămasă)

448. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. si un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 110.000 u.m. Să se contabilizeze reevaluarea prin procedeul reevaluării valorii nete si să se calculeze amortizarea pentru exerciţiul N+2, conform I AS 16 „Imobilizări corporale".

Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată: 281 = 213 u.m. c) AmortizareN+2=
110.000 =36.666 u.m. 3ani

30.000 u.m. 35.000

b) diferenţă pozitivă din reevaluare = 110.000 - 75.000 = 35.000: 213 = 105

D 213 C Cost 105.000 30.000 Val rămasă 75.000 Dif poz 30.000 SF 110.000 (val justă)

449. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 72.000 u.m. Comentaţi efectele reevaluării conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvari: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată : 281 = 213 30.000 u.m. b) diferenţă negativă din reevaluare = 72.000 - 75.000 = -3.000: 6813 = 213 3.000 u.m. D 213 C 32

Cost 105.000

30.000 SF 75.000 (val rămasă)

450. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. şi un mod de amortizare linear, în exerciţiul N+l se estimează o durată de utilizare mai mare cu un an şi o valoare reziduală de 500 u.m. La începutul exerciţiului N+2 se efectuează modernizări în sumă de 2.000 u.m. care conduc la reducerea consumului de energie cu 10%. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvare: Cost 01.01.N = 16.000 u.m. Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15.000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată: 281 = 213

3.000 u.m.

b) N+1 Valoare amortizabilă = 13.000 – 500 = 12.500 u.m. Amortizare anuală =
12.500 = 2.500 u.m. (4 ani rămaşi plus un an) 5ani

c) anulare amortizare: 281 = 213 D Cost 16.000 VR sf N 13.000 VR sf N+1 10.500 2.000 SF 12.500 (val rămasă) 213 3.000 (anulare) 2.500 (anulare)

2.500 u.m. C

d) în N+2 înregistrare modernizare: 213 = 404 Valoare amortizare : 12.500 - 500 = 12.000 u.m. Amortizare anuală =
12.000 = 3.000 u.m. 4ani

2.500 u.m.

451. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. si un mod de amortizare linear. La sfârşitul exerciţiului N+l acesta se reevaluează la valoarea justă de 12.000 u.m. în exerciţiul N+2 se reestimează valoarea reziduală la 1.500 u.m., iar în N+3 se prelungeşte durata de amortizare cu un an. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvare: D 213 C Cost 16.000 6.000 (anulare) VR sf N+1 10.000 Dif pozitivă 2.000 Vjustă sf N+1 12.000 3.500 (anulare) SF 8.500 (val rămasă) 32

Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15.000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. AmortizareN+1= 3.000 u.m. Amortizare cumulată = 6.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 6.000 u.m. 281 =

213

6.000 u.m.

b) înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare 12.000 – 10.000 = 2.000 u.m. 2.000 u.m. 213 = 105 2.000 u.m. c) În N+2 Valoare amortizabilă = 12.000 -1.500 = 10.500 u.m. AmortizareN+2=
10.500 = 3.500 u.m. 3ani

anulare amortizare cumulată 3.500 u.m. 281

=

213

3.500 u.m.

d) În N+3 Valoare amortizabilă = 8.500 – 1.500 = 7.000 u.m. Ani rămaşi 2+majorare cu un an = 3 ani. Amortizare =
7.000 = 2.333 u.m. 3ani

452. O societate a achiziţionat la 01.07 .N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 77.000 u.m., costurile de vânzare estimate sunt de l .000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

Rezolvare:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.

100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12
Amortizare anuală = AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (76.000, 73.000) = 76.000 u.m. valoarea recuperabilă (76.000 u.m.) > valoarea rămasă (75.000 u.m.), deci utilajul nu este depreciat.

453. Societatea M deţine 80% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi:

32

Elemente Capital social Rezerve Rezultat

Societatea M 50.000 40.000 5.000

Societatea A 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Rezolvare: 1.Partajul capitalurilor proprii ale societăţii A: Capitaluri proprii A Total Societate m (80 %) Capital social 20.000 16.000 Rezerve 10.000 8.000 Rezultat 1.000 800 Total 31.000 24.800 2.Bilanţul consolidat al grupului prin metoda integrării globale: Capital social M = 50.000 + Rezerve (40.000 M + 8.000) = 48.000 +Rezultat (5.000 M + 800) = 5.800 = Total capitaluri proprii = 103.800
454. Societatea M deţine 20% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi: Elemente Societatea M Societatea A Capital social Rezerve Rezultat 50.000 40.000 5.000 20.000 10.000 1.000

Alţi asociaţi (20 %) 4.000 2.000 200 6.200

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Capital social M = 50.000 +Rezerve (40.000 + 10.000 x 20 % ) = 42.000 +Rezultat (5.000 + 1.000 x 20 %) = 5.200 = Total capital propriu = 97.200

455. Societatea M deţine 60% din acţiunile societăţii BETA. M prezintă în bilanţ stocuri de mărfuri de 30.000 u.m., iar BETA are stocuri de mărfuri de 15.000 u.m. M utilizează pentru evaluare metoda FIFO, iar BETA, metoda LIFO. Dacă ar fi utilizat metoda FIFO, valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u.m. O parte din stocul de la BETA provine de la societatea M, care a realizat prin vânzare un profit de 500 u.m. Care este valoarea stocurilor care apare în bilanţul consolidat?

1.În vederea consolidării se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului: 1.000 lei 607 = 371 1.000 lei 2.Se elimină profitul înregistrat de M din vânzarea stocului către BETA: 500 lei 607 = 371 500 lei 3.Valoarea mărfurilor în bilanţul consolidat prin metoda integrării globale este: 30.000 + 15.000 – 1.000 – 500 = 43.500

32

456. Societatea M deţine 70% din acţiunile ALFA şi 40% din acţiunile BETA. Acţiunile au fost achiziţionate la constituirea societăţilor. La 31.12.N capitalurile proprii cuprind: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 60.000 40.000 10.000 Societatea ALFA 30.000 20.000 5.000 Societatea BETA 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N. M integrează pe ALFA: Capitaluri proprii ALFA Capital social 30.000 Rezerve 20.000 Rezultat 5.000 Total 55.000

Total

Societate M (70 %) 21.000 14.000 3.500 38.500

Alţi asociaţi (30 %) 9.000 6.000 1.500 16.500

M integrează pe BETA, partea grupului fiind 70 % x 40 % = 28 % Capitaluri proprii Total Societate M (28 %) BETA Capital social 20.000 5.600 Rezerve 10.000 2.800 Rezultat 1.000 280 Total 31.000 8.680 În bilanţul consolidat: Capital social M = 60.000 +Rezerve (40.000 M + 14.000 + 2.800) = 56.800 + Rezultat (10.000 M + 3.500 + 280) = 13.780 = Capitaluri proprii din bilanţ consolidat = 130.580.

Alţi asociaţi (72 %) 14.400 7.200 720 22.320

457. în exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii. Costul reparaţiei este de 7.000 lei şi este format din: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei; cheltuieli cu salariile 3.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei. Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

a) înregistrare cheltuieli 2.000 lei 602 = 302 2.000 lei 3.000 lei 641 = 421 3.000 lei 1.500 lei 681 = 281 1.500 lei 500 lei 628 = 401 500 lei b) costul reparaţiei este recunoscut ca activ pentru că duce la creşterea duratei de utilitate 7.000 lei 213 = 404 7.000 lei

458. Societatea X obţine din producţie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost: cheltuieli directe 6.000 lei; cheltuieli indirecte 8.000 lei, din care variabile 6.000 lei şi fixe 2.000 lei; cheltuieli administrative 1.000 lei. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 90%. Costul producţiei neterminate la sfârşitul perioadei de gestiune este de 1.000 lei.

32

500=9.000 1.5%*2 12.Costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune este de 2. Calculaţi costul echipamentului. Se decide trecerea la metoda degresivă. La sfârşitul exerciţiului N+2 managerii estimează că durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiţii de exploatare ale activului este de 8 ani.46 751.000 lei vânzare conform IAS 16 22.800 lei 2.Producţie în curs la sfârşitul perioadei = Cost de producţie 6.500 lei 6583 460.75 4007.01 .5%*2 10.000 = 5.000 lei.46 751.000 lei.25 1335.000 14.500 lei.46 9.000 lei Amortizare anuală 2.000 =20.000 lei 281 = recalculare amortizare cumulată Valoare amortizabilă = 12.500 N+3 7.000 lei 681 = anulare amortizare cumulată 10.000 lei. Să se efectueze calculele şi înregistrările aferente utilizării şi vânzării activului dacă întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale". în acelaşi timp.500 Valoare rămasă 7.95 751.93 1001.000 lei 2.000 lei 10. peste l an.75 N+5 4007.000 lei Valoare amortizabilă 22.5%*2 12.39 1502.5% 8ani = 2131 22.000 lei 6.000 lei AmortizareN+1=5.375 1781.125 5343. de 510.93 751. TVA 24%. Societatea A achiziţionează de la societatea B un utilaj al cărui preţ de achiziţie este de 520. valoarea reziduală este reestimată la 2.125 N+4 5343. Managerii estimează o durată de utilitate de 4 ani şi o valoare reziduală de 2. fie a unei plăţi la livrare de 30.500 lei 281 5.000 – 2.000 *90%=1.000 lei 4 AmortizareN=5. Metoda de amortizare este cea lineară. 32 .85 2254.85 N+7 N+8 N+9 Total Cota = 281 2131 Cota 12.000 lei Amortizare cumulată = 10.800 459. La sfârşitul duratei de utilitate activul este vândut la preţul de 5.000 lei. 7. iar coeficientul de degresie este 2. Pentru societatea B utilajul este produs finit. Cost 22.000-2.000 lei.000 lei 10.000 lei urmată de o plată ulterioară. Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe*gr de activ + Producţie în curs la începutul perioadei .000 lei % 9.81 N+6 3005.N întreprinderea achiziţionează un utilaj la costul de 22.5%*2 12.81 3005.000 lei 5121 7.46 0 100 = 12.000 lei Amortizare anuală = 20. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plăţii integrale la livrare a sumei de 520.46 751.000 lei.500 Anii De amortizat N+2 9. La data de 01.000 lei.

12.595 11.000 – 520.N mărfuri în valoare de 100. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare exerciţiului N.000 lei 404 Societatea B a) vânzare produse finite 540.000 30.N încasare creanţă 5121 = 4111 c) 31.000 lei 5121 = 4111 510.000 lei 30.000 + 510. condiţiile de plată fiind: 20% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.859.405 20.000 50.000 lei 471 b) plată imediată furnizor 30.000 lei 4111 540.000 lei 5121 = c) recunoaştere venituri din dobânzi 1.000 lei Valoarea cifrei de afaceri 88. Societatea A Plăţi ulterioare = 30.000 = 20.5 472 = 766 Valoarea creanţei la 31.000 lei 1. după 2 ani de la vânzare.Precizaţi înregistrările contabile la cele două societăţi în cazul celei de-a doua variante conform IAS 16 „Imobilizări corporale".000 ) 12luni = 512 510. 30% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.N vânzare mărfuri 32 .666 lei 472 = d)încasare finală clienţi 510.859.N recunoaştere venituri din dobânzi (88.000 lei Chelt cu dobânzile = 540.000 lei Cost = 520.000 lei 461.12.000 lei 404 = 512 c) recunoaştere chelt cu dobânzile 1.000 ) 12luni b) încasare imediată creanţă 30.000 lei.666 lei 666 = 471 d) plata finală furnizor 510.12.595 – 20.000 lei 213 20. respectiv IAS 18 „Venituri".595 1 (1 + 10%) (1 + 10%) 2 4111 = 100.595 lei 01. iar 50%.5 % 707 472 b) 01.000 + = 88.000 lei 520.000 lei 20.000 lei % = 404 520.000 88.000 lei = % 701 472 4111 766 540. Calculaţi valoarea cifrei de afaceri şi a creanţei clienţi la sfârşitul anului N.01. Valoarea justă = 20. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 10%.666 lei ( 20.000 lei 30.000 6.666 lei ( 20.000)* 10%= 6.000 lei 1.01. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: vinde unui client pe data de 01.000 + a) 30.000 lei i) achiziţie utilaj 540.000 = 540.N este 50.N încasare creanţă 5121 = 4111 d) 31.01.

75 % 80 % x 70 % = 56 % 35 % x 30 % = 10.000 + = 171.000 obl.N încasare creanţă d) 31. Calculaţi procentajul de control.000 100. valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 10 lei. încasată la 31 decembrie N.111lei 1 (1 + 20%) (1 + 20%) 2 4111 = % 707 472 5121 = 4111 5121 = 4111 472 = 766 200.222 12.000 171.222 lei 463. dobânda anuală este de 20%.N un număr de 1.12.222 + 1.111 28.462.000*6/12) 01.01.01.000 lei. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru exerciţiul N. iar 20%.01.N încasare creanţă c) 31.5 % 66. *10*20%) 1.889 60.12. procentajul de interes si precizaţi metoda de consolidare aplicată pentru societăţile care fac parte din grupul M. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 20%.75 % 20 % 44.5 % F Integrare globală 32 .000 de obligaţiuni. Valoarea justă = 60. condiţiile de plată fiind: 30% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.N mărfuri în valoare de 200.000 2. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.000 (2.111 – 60.000)* 20%= 22.000*6/12) 1.000 = 23. Calculaţi suma veniturilor din dobânzi la 31 decembrie N. după 2 ani de la vânzare.000 (1.N recunoaştere venituri din dobânzi (171. iar preţul de achiziţie este de 12 lei.000 (2. (2) Cumpără pe data de 30. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (1) Vinde unui client pe data de 01.000 + a) 100.000 22.06.000 40.222 lei e) achiziţie obligaţiuni f) încasare dobândă anuală 506 = 5121 5121 = % 766 506 Venituri din dobânzi = 22. care are următoarea organigramă Societatea A B C D E Relaţia SM în A SM în B SM în C SM în D SM în A în E SM în E Total SM în B în F SM în C în F Total Procentaj control 55 % 80 % 35 % 15 % 45 % 20 % 65 % 70 % 30 % 100 % Metodă consolidare Integrare globală Integrare globală Integrare proporţională Punere în echivalenţă Integrare globală Procentaj interes 55 % 80 % 35 % 15 % 55 % x 45 % = 24.N vânzare mărfuri b) 01.

iar amortizarea cumulata.cheltuieli privind impozitul pe profit: 17 (contul 441 are sold initial 2 si sold final 7).rezultatul contabil inaintea impozitarii: 200 .000 lei 8. exercitiului N+3 este de 16.000 lei.000 lei 5121 actualizare provizion pentru dezafectare 2.000 lei 16. de 90.credite bancare pe termen lung – sold initial: 90 .950 lei achiziţie instalaţie 213 = % 446 4.000 lei. .cheltuieli cu amortizarea: 40 .465.190 lei AmortizareN+2 = 15.000 lei Cheltuieli demontare şi mutare 14. Preţ de cumpărare + + + = Taxa vamală 4. valoarea contabila bruta fiind de 140.scaderea creantelor clienti: 23 .000 lei 1513 = 2813 % 213 Câştig din cedarea activelor 1513 7812 45.credite bancare pe termen lung – sold final: 100 32 .190 lei 45. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 „Imobilizari corporale” b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 55.000 75.620 lei 2.majorarea capitalului social prin aport in natura in valoare de 80.570 lei 681 = vânzare conform IAS 16 ?????? 77. TVA 24%.570 lei % = 45. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.570 lei 75. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. . Se dau urmatoarele informatii (in mii lei): . TVA 24%. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea activului la sfarsitul duratei de viata este de 14.pierdere din cesiunea titlurilor de participare: 5. .venituri din provizioane: 20 . .570 lei 77. iar aceasta se incaseaza la vanzare). La sfarsitul anului N+3 este vanduta. taxa vamala 4.000 404 57.190 lei 5ani AmortizareN+1 = 15. pretul incasat fiind de 32.000 lei.castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate:8 (valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60.O societate comerciala importa pe data de 31. . cheltuieli cu montajul 2. .scaderea datoriilor fata de furnizori: 12 .cheltuieli privind dobanzile: 55 (soldul initial si cel final al conturilor de dobanzi de plata sunt 0) .000 lei 466.000 lei.000 lei.950 Amortizare anuală = 75.950 1513 14.950 = 15.cresterea stocurilor: 14 . pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei. TVA 24%. cheltuieli de desfacere 2.furnizori de imobilizari – sold initial: 210 .000 lei.contractarea unui imprumut pe termen lung in valoare de 100 .950 lei.furnizori de imobilizari – sold final: 70 .emisiunea unui imprumut obligatar in valoare de 120. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani.achizitie de cladiri: 120.950 lei Cheltuieli de montaj 2.incasari din cesiunea titlurilor de participare: 30 . .vanzarea si incasarea unui utilaj la un pret de vanzare de 190.venituri din dividende incasate: 35 .000 lei 666 = anulare provizion pentru dezafectare 16.190 lei AmortizareN+3 = 15.000 lei activ Cost 75.950 lei 1.570 lei 281 32. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.

000 100.Investitiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichiditati.870=282. Calculati fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea invest.8 lei 35 lei 226.000 300.12.000 800.000 400.000 33 . financiare pe termen scurt 120.N Venituri din subventii pentru investitii Cheltuieli cu dobanzile Rezultatul inainte de impozitare Venituri in avans la 31.000 subventii pt.000 1.900.000 175. 200 lei p) Rezultat înaintea impozitării Venituri din provizioane 20 lei Rezultatul din cesiunea imobilizărilor 140 lei + Pierdere din cesiunea titlurilor de participare 5 lei + Cheltuieli cu dobânzile 55 lei + Cheltuieli cu amortizarea 40 lei Venituri din dividende 35 lei = Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de 105 lei fond de rulment din exploatare + Scăderea creanţelor clienţi 23 lei Creşterea stocurilor 14 lei Scăderea furnizorilor 12 lei Impozit pe profit plătit 12 lei (2+17-7) + Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt 68 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 158 lei 5121 = % 503 7642 68 lei 60 lei 8 lei 30 lei 282.3 lei + + + = Încasări din cesiunea titlurilor Plăţi către furnizorii de imobilizări Dividende încasate Încasări din vânzarea utilajelor Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii D 404 C SI 210 142. Dividendele si dobanzile nu apartin activitatii de exploatare.000 (din care 200.12. investitii si finantare.1 lei 8.): Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Stocuri la 01.m.01.8 SF 70 + + = Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Contractare credite pe termen lung Rambursare credite pe termen lung Dobânzi plătite Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare D 162 SI 100 C 90 120 lei 100 lei 90 lei 55 lei 75 lei X=90+100-100= 90 SF 100 467.N Creante din exploatare la 01.000 150. investitii)) 200.8 Plăţi = 210 +142.000 40.N Datorii din exploatare la 31.01. Se cunosc urmatoarele informatii (in u.

Societatea M detine 76% din actiunile societatii F (19.000 190. Titlurile au fost achizitionate in momentul constituirii societatii F. proprii Suma Capital 200. q) Rezultat înaintea impozitării Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultatul din cesiunea imobilizărilor Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare Creşterea stocurilor + Creşterea datoriilor din exploatare Impozit pe profit plătit + + = = Creşterea creanţelor din exploatare Scăderea veniturilor ân avans Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 1.) Activ Suma Datorii + Capit.400 Titluri F Active diverse 190.000 Rezerve 210.000 33 .000-250.12.000 lei 120.000 Total 660.N Venituri in avans la 01.000 lei 100.. Intocmiti bilantul consolidat 1.000 Rezerve Rezultat 300.000 subventii pt.000 lei 600.000 u.600 110.000 Total Efectuati inregistrarile privind partajul capitalurilor proprii F si eliminarea titlurilor.000 u.000 660.000 Active 660.000 u.01.m.000 lei 50. 3.N Stocuri la 31.000 lei 50..m.000 468. 2.600 50.000 349..000 lei 40.000 +500. proprii Suma Activ Suma Datorii + Capit.m.N Creante din exploatare la 31.000 100.01.m. iar amortizarea cumulata.m. dobanzile platite sunt considerate flux aferent activitatii de finantare Sa se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta.400 Total 460.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Cheltuieli din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Informatii suplimentare: 1.000 500.Partajul capitalurilor proprii ale lui F şi eliminarea titlurilor deţinute de M la F: Capitaluri proprii Total M (76 Interes minoritar (24 F %) %) Capital social 250.000 210.900.000 60.000 Capital social 30.Datorii din exploatare la 01.) (in u.000 actiuni) achizitionate la costul de 190.000 450.000 u.000 600.000 din 25.000 159.m.000 lei 2.030.000 diverse social Rezerve 50.12.000 lei 320.000 (din care 180. investitii) 600.000 lei 580.000 Total 580. de 250. Bilanturle celor doua societati se prezinta astfel: Bilant M Bilant F (in u.000 250. iar la sfarsitul anului. de 100. datoria privind impozitul pe profit a fost la inceputul anului de 350.000 lei 880.000 200.000 lei 220.m.000 lei (350.000 Datorii Datorii Total 580.000 u.000) 400. in cursul exercitiului N s-au vandut imobilizari al caror cost de achizitie a fost de 200.000 390.

La data achizitiei bilanturile celor doua societati se prezentau astfel: Bilant F Bilant M (in u. Societatea M a achizitionat la 31 dec.000) Total capital propriu şi datorii 1.000 189.000 + 660.000 + 159.000 1.5 % 75 % F5 F6 470.Bilanţ grup: Active diverse (390.000 Active 600.000 70.25 % 30 % 71.250.000 400. Societatea F1 F2 F3 F4 Relaţia SM în F1 SM în F2 SM în F3 SM în F3 în F4 SM în F4 Total SM în F1 în F5 SM în F5 Total SM în F1 în F6 SM în F2 în F6 SM în F3 în F6 Total Procentaj control 75 % 90 % 45 % 35 % 25 % 60 % 55 % 30 % 85 % 10 % 60 % 30 % 100 % Procentaj interes 75 % 90 % 45 % 45 % x 35 % = 15.000) Total active Capital social M Rezerve (30. Fie urmatoarea structura de grup: Determinati procentajul de control si procentajul de interes detinute de societatea SM in fiecare dintre societati.600 50.600 110.000 lei 210.050.400 lei 2.000 200.400 500.25 % 75 % x 10 % = 7.000 469.75 % 25 % 40. proprii Capital Suma Active 170.050. N 80% din actiunile societatii F.600 lei 110.000 439.m.) (in u.000 33 .m. proprii Capital Suma Activ Suma Datorii + Capit.000 lei 159.000 lei Capital social F Rezerve F = Titluri de participare Rezervă F ce revine lui M Interese minoritare 190.5 % 90 % x 60 % = 54 % 45 % x 30 % = 13.000 + 200.600) Rezultat Total capital propriu Interese minoritare Datorii (300.) Activ Suma Datorii + Capit.000 1.75 % 75 % x 55 % = 41.050.

m.social 30.000 lei – 5.000 u.N+2 utilajul este vandut la pretul de 150.N+1 si N+2 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.000 + 30.000 lei 30.000 471.000 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale F) = 10.000 20.000 lei: 10 ani = 10. În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 100.000 necurente Active curente 80.000 lei 681 = 281 9.000 Titluri F1 300.000 400.000 u.000 180.000 = 0 2.000 u.440 lei Impozit amânat = Venituri din impozit 1. Cota de impozitare este de 16%.000 lei Conform politicii grupului.000 social 180.000) Total active Capital social M Rezerve consolidate (180.000 + 300.000 Total 980.000 Interes minoritar (20 %) 14.000 lei Valoare contabilă (din situaţiile financiare consolidate) = 19.000 lei 70.N utilaj la costul de 100.000 + 600.150. 1.Parte din capitalurile filialei ce participă la rezerva consolidată = Procentaj interes x (capital social filială + rezervă filială) – Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 La data achizitiei valoarea justa a activelor si datoriilor societatii F este egala cu valoarea lor contabila.000) Total capitaluri proprii şi datorii 770.000 1.000 + 0) Interes minoritar Datorii (150. amortizarea ar trebui să fie (100.000 lei a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrării lui F în perimetrul de consolidare – 24.Bilanţ consolidat: Active necurente (170.01N-4. Filiala F a fost achizitionata la 01.000 Total 980.000 lei 3.440 lei 1.000 1. Filiala F a achizitionat la 01.000 20.000 = 20.000 lei Capital F Rezervă F = Titluri de participare Interese minoritare 80.000) – 80.000 380.Partaj capitaluri proprii societate F: Capitaluri proprii F Total Capital social 70.000 Rezerve 30.000 lei În vederea consolidării se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup: 9.000 Datorii Active curente Datorii Total 250. Efectuati retrataruile de omogenizare in exercitiile N.000 Total 250.000 lei): 5 ani = 19.000 Rezerve 400.m.000 lei x 16 % = 1.000 550.000 necurente 80.440 lei amânat În anul N+1.000 6.000 lei Capitalurile proprii acumulate ce revin societăţii mamă îmbracă forma de rezervă consolidată şi rezultat consolidat. La nivel consolidat utilajul se amortizeaa in 5 ani si se estimeaza o valoare reziduala de 5.000 80. conform metodei pe fluxuri se înregistrează: 33 .Capitalurile proprii ale lui F sunt împărţite în 2 componente: a)Partea ce revine societăţii mamă compusă din: a1)capitaluri proprii achiziţionate ce au în contrapartidă titlurile achiziţionate înscrise în bilanţ – 80.000) Active curente (80.000 lei Creanţă de impozit amânat = 9.000 + 400. Relaţiile de calcul sunt: 1.Parte din rezultat filială ce participă la rezultatul consolidat = Procentaj interes x Rezultat filială = 80% x 0 = 0 b)Partea ce revine acţionarilor minoritari =Procentaj interese minoritare x Total capitaluri proprii filială = 20% x 100.000 2. Intocmiti bilantul consolidat la aceasta data.01. La 01.000 M (80 %) 56.000 Total 100.m.000 Rezerve 150. In situatiile financiare ale filialei utilajul este amortizat linear in 10 ani.150.01.000 24.000 lei 20.

000 lei b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.000 M (40 %) 40.000 – 20.400 lei 10. Potrivit politiciigrupului cheltuielile de constituire afecteaza contul de profit si pierdere in exercitiul in care se efectueaza (se aplica prevederile IAS 38 “Imobilizari necorporale”).800 lei 121 = Venituri din impozitul amânat 6.000 lei : 5 ani = 10.000 lei 2801 = 121 10.000 lei 12.800 lei 473.000 lei Activ de impozit amânat = 30.N. Societatea M a achizitionat 40% din actiunile societatii SA la data constituirii societatii (01.000 amortizarea) = 40.000 u.000 lei. care sunt amortizate in 5 ani. veniturile din vanzarea produsului principal 750.000 12.000 lei Şi 1.400 lei Impozit amânat = 121 În contul de profit şi pierdere: 6. (1).000 lei .000 lei Activ de impozit amânat = 40.000 lei 121 = 6811 Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50. I.000 lei Titluri puse în echivalenţă 474.000 lei 121 = 6811 10.m.000 lei 4.000 52. În anul N în bilanţ: a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului: 121 = 201 50.000 lei.N) la costul de 40. costurile pentru pregatirea si desfacerea produselor dupa inchiderea procesului de productie cuplat 20.400 lei 6.400 lei În bilanţ: 6.800 lei Impozit amânat = 121 În contul de profit şi pierdere: 4.000 = Titluri de participare Cota parte în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă 40.000 lei = Venituri din impozit amânat 1. Determinati costul si marja produsului principal.000 30.400 lei 121 = Venituri din impozitul amânat II.000 lei produsul principal.000 lei Total 100.440 lei Impozit amânat 472.01. valoarea la pret de vanzare a produsului secundar 150.9.000 amortizarea) = 30.000 lei x 16 % = 4.000 Efectuati punerea in echivalenta.000 lei (costuri totale ale procesului de producţie cuplat – (150. capitalurile proprii ale societatii SA se prezinta astfel: Elemente Valori Capital social 100.000 lei preţul de vânzare al produsului secundar – 20.01. Efectuati retratarile de omogenizare in exercitiile N si N+1 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.000 lei x 16 % = 6.000 lei II.m. La 31.000 lei Consecinţe asupra impozitului amânat: Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.800 lei În bilanţ: 4.000 lei produsul secundar si 70.000 u.000 130. Filiala F a capitalizat la 01.000 Rezultat 30. Capitaluri proprii SA Capital social Rezultat Total 52.N cheltuieli de constituire de 50.800 lei 4.440 lei 681 = 281 9.În anul N+1 Se elimină amortizarea: 10.000 lei costuri pentru 33 . În anul N în contul de profit şi pierdere: 6xx = 121 50.12.000 – 10. Datele de evidenta si calcul se prezinta astfel : costuri totale ale procesului de productie cuplat 700.Costuri ce revin din procesul de producţie al produsului principal cuplat : 700.

500 lei/buc – 1.000 lei/buc / 1.000 lei % din Cifra de afaceri 100 % 70 % 30 % 476.00 0 lei .000 lei/buc . E=2.000. Daca restrictia de vanzare este limitata la 3 dintre cele 5 produse.000 buc × pvu – 22.000.000 buc × 2.000 lei (2).000 lei/buc = 640.000 lei/buc 8.000 lei 475. C=1.000 lei = = 230.000 buc × 10.400.000.000 lei veniturile din vânzarea produsului principal – 640. D=500 lei/buc / 450 lei/buc.000 lei 8. costurile fixe totale sunt de 46.500 lei/buc.000 buc / 8.000.000 lei costul produsului principal = 110.800 lei/buc = 22. Daca productia maxima pe fiecare produs este de 100 bucati.800 lei/buc/ 30% . B= 800 lei/buc / 700 lei/ buc. Se va renunţa la produsele A şi D 478.000 lei Punctul de echilibru (Pe) = CF 46.230.25 % CA 800. Determinati cu cat pot scadea vanzarile in mod relativ pentru ca intreprinderea sa atinga pragul de rentabilitate.3 8.500 lei/buc – 1.pregătirea şi desfacerea produselor după închiderea procesului de producţie cuplat pentru produsul secundar) = 570.500 lei/buc = 500 lei/buc Produsele cele mai puţin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel mai mic.Marja produsului principal: 750. B= 1. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: pret de vanzare unitar /cheltuieli variabile unitare / A=600 lei/buc / 450 lei/buc. precizati si argumentati care sunt cele doua produse la fabricarea carora se va renunta pentru a se asigura marja bruta de profit maxim.Pe 800.000 lei costuri ce revin din procesul de producţie al produsului principal cuplat + 70.400.000 lei/buc/ 10.000 lei/buc – 1.000 buc × pvu 8. E=1.000.500 lei/buc / 1.000 lei pvu = 4.00 0 lei = = 71. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / factor de acoperire 8000 buc / 2.400.000.500 lei/buc / 1. MVC (A) = 900 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (B) = 1. iar volumul maxim de fabricatie pentru fiecare produs este de 1.000 lei) / 8. C=450 lei/buc / 250 lei /buc.200 lei/buc = 300 lei/buc MCV (D) = 700 lei/buc – 500 lei/buc = 200 lei/buc MCV (E ) = 2.000.000 − lei = = 30 %.000 lei/buc = 500 lei/buc MCV (C ) = 1.000 buc × 8.000.000 lei 20 % variabile Costuri fixe totale 46.000 buc × pvu = 0.000.400 buc × pvu 5.000. respectiv MCV cea mai mică.000 lei Pe Pe Specificare Total  = Cifra de afaceri Cheltuieli variabile Marja asupra costurilor variabile (8.000 buc × pvu = 30 % 1 – 22. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: prêt de vanzare unitar /cheltuieli variabile unitare / A=900 lei/buc / 700 lei/buc.000. D=700 lei/buc / 500 lei/buc. 33 .00 0 lei Coeficientul de siguranţă dinamic = 477.000 lei = 2. Fa = CF 27.400.000 lei costurile pentru pregătirea şi desfacerea produselor după închiderea procesului de producţie cuplat pentru produsul principal = 640. Specificare Total % din Cifra de afaceri Cifra de afaceri 80. deci Pe = 90.000 buc × pvu – 22.000 lei/ buc.000 80 % lei = Marja asupra costurilor 160.000. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / pret unitar 80.000 lei MCV (%) 20 % CA .400.000 lei/buc = 100 %  800.000 Cheltuieli variabile 80. costurile fixe totale sunt de 27.600 buc × pvu = 22.000 lei / 8.000 lei.200 lei /buc.000.000 buc × pvu – 22.000 bucati.Costurile totale ce revin produsului principal: 570.400.000 lei/buc / 800 lei/buc. Determinati care este cifra de afaceri la nivelul pragului de rentabilitate si pretul de vanzare unitar.000 lei (3).000 lei.

10 lei si costuri de vanzare fixe 1. Daca stocul final de produse finite contine 1. costuri de vanzare variabile 3.4 lei Marja din vânzări = 10.Procesul a fost pierdut. costuri indirecte de productie fixe 1.000 de obligatiuni la pretul de 1.10 lei. deci produsul (D). Costuri variabile totale = 4.40 lei + 1.iar cheltuielile fixe identificabile pe produs sunt de 5.85+ 5000*2. care se achita in numerar. Este incerta castigarea procesului.200 Kg x 25 lei/Kg preţ de vânzare – 10.90 lei. Produsul X prezinta urmatoarle costuri unitare: materii prime 4. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri: a) A .4 lei / Kg cost variabil = 138. iar 5. dupa care toate obligatiunile se anuleaza.10 lei= 11. precizati si argumentati care dintre cele 5 produse este cel mai putin rentabil.000 lei Inregistrare cheltuieli de judecata: 622 = 5121 500 lei 33 . Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei. MVC (A) = 600 lei/buc – 450 lei/buc = 150 lei / buc MCV (B) = 800 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (C ) = 450 lei/buc – 250 lei/buc = 200 lei/buc MCV (D) = 500 lei/buc – 450 lei/buc = 50 lei/buc MCV (E ) = 1. MARTINA SA utilizeaza pentru scopuri interne metoda costurilor variabile. respectiv MCV cea mai mică.000 lei Rascumparare obligatiuni: 505 = 5121 (5000*1. 0 kg.000 lei Incasarea imprumutului de la obligatari: 5121 = 461 20.2) = 9250+11000 = 20250 lei Anulare obligatiuni: % = 505 20250 lei .000 lei.250 lei Plata dobanzii: 666 = 5311 30 lei 81: La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10.000 lei.720 lei. 479.000 de obligatiuni la pretul de 2.240 kg din produsul X. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.85 lei/ bucata.20000 lei .200 Kg x 11. b) B . 91: SC APRO SA emite 10.2 lei/bucata.000 lei/buc – 800 lei/buc = 200 lei/buc Produsul cel mai puţin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai mic. determinati care va fi marja totala a contributiei la rezultat (marja din vanzari) daca au fost vandute 10.000 lei 4118 = 4111 10.30 lei. manopera directa 1.40 lei.30 lei + 3. costuri indirecte de productie variabile 2.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei.200 kg la pret unitar de 25 lei/kg. iar cel initial. Constituire provizion pentru litigii si transferul creantei in clienti incerti: 6812 = 1511 10.60 lei + 2. Emisiune de obligatiuni: 461 = 161 20.Procesul a fost castigat. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei.6 lei.

se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta obligatiei fata de furnizorii de imobilizari. cursul valutar la 31. Procesul a fost pierdut: Inregistrarea creantei ca pierdere: % = 4118 10.000 lei.000 lei b.000 lei 654 4427 Anularea provizionului: 1511 = 7812 10.000 lei 71: La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8. Evaluarea datoriei in cel de-al doilea an: 1621 = 765 300 lei d. Obtinerea creditului bancar: 5124 = 1621 38. Evaluarea datoriei in devize: 665 = 1621 800 lei c. iar valoarea lor de piata este de 10.T" SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de 5lei/ actiune.91 lei/€. 38500 lei .000 lei b.12 fiind de 3. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize.000 € la un curs de 3. c.000 lei.M. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani. Rambursarea creditului la scadenta: % = 5124 39100 lei 12. care 33 .600 lei 51: SC "U. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize. Diferentele din reevaluare se transfera ulterior in capitalul social. se efectueaza urmatoarele operatii: a. Constituire diferenta din reevaluarea titlurilor de participare: 261= 1065 2.a.000 lei Incasarea clientului: 5121 = 4118 10. Obtinerea creditului in suma de 10.12 fiind de 3.000 lei Transferul rezervei in capitalul social: 1065 = 1012 2. rambursat integral la scadenta.85 lei/€. b. d. Procesul a fost castigat: Anularea provizionului constituit: 1511 = 7812 10.A. care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai societatii.8 lei €.88 lei/€.000 lei a. La scadenta. cursul valutar la 31.

Obligatia fata de furnizori este de 1.000 lei.valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1. la valoarea nominala de 10 lei. valorand 12 lei. decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1. la nivelul valorii nominale.500 lei. Majorare capital social: 117 = 1012 1000 lei Aplicatia 7: Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : actiuni obligatiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei 20 oblig. In acest scop se emit 1. Aportul adus de actionari consta din: .000 actiuni a 10 lei nominalul.valoarea primei de emisiune = 1.000 lei . x 20lei/oblig. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor legale este interzisa prin lege.000 lei.500 . 33 . Modalitatea de calcul a conversiei este: .000 actiuni noi gratuite. 22: SC "GAMA" SA dispune de un capital social de 5. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de  lei. echivalenta a 100 actiuni gratuite.devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise.000 = 500 lei Emitere actiuni: 456 = 1011 1000 lei Stingerea obligatiei fata de furnizorii de imobilizari: 404 = % 1500 lei 456 1000 lei 1041 500 lei 31: SC "FLORES" SA cu un capital social de 30. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea.1. .000 actiuni emise. divizat in 3.400 lei un program informatic. = 400 lei Total 900 lei Aport la capitalul social: 456 = 1011 500 lei 161 = 1011 400 lei 1011 = 1012 900 lei 11: Se constituie capitalul SC "APOLLO" SA format din 4. avand valoarea nominala de 10 lei. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.000 lei.600 lei o licenta.

000 lei . .600 lei si din numerar restul. 456 = 1011 20. Constituire capital social: 456 = 1011 40..000 lei cladiri.30.000/5 = 4. In acest caz se emit spre vanzare 20. la cifra de 20.000 lei.000 lei Aportul in natura al capitalului social: % = 456 40.7.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.000 lei Incasarea diferentei de aport: 5121 = % 2525 lei 461 2000 lei 768 300 lei (presupunem ca dobanda de 15% este pentru aferenta celor 45 de zile) 758 225 lei Varsarea capitalului: 1011 = 1012 2000 lei 12: SC "ALFA" SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni.000 lei ??????????? 10: Se constituie SC "EMA" SRL cu un capital format din 30 parti sociale. 456 = 1011 6000 lei % = 456 6000 lei 3600 lei 5311 2400 lei 1011 = 1012 6000 lei 33 .7. pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. cu o valoare nominala de 200 lei.000 lei Varsarea capitalului social: 1011 = 1012 38. 5 lei valoarea nominala.000 de actiuni. in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii.000 lei .000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.30.600 lei 208 400 lei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful