P. 1
rezolvari CECCAR

rezolvari CECCAR

5.0

|Views: 12,605|Likes:
Published by adina27maria

More info:

Published by: adina27maria on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

CONTABILITATE 896. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget pentru achiziţionarea unui utilaj în sumã de 3.

000 lei. Utilajul achiziţionat a fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.400 lei, dupã care s-a vândut unui client la preţul de 800 lei. Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere? - achizitia utilajului 2131=404 3000 - inregistrarea subventiei de primit 445=131 1500 - incasarea subventiei 5121=445 1500 -plata utilajului 404=5121 3000 -inregistrarea amortizarii 6813=2813 2400 -inregistrarea amortizarii la venituri 131=7583 1200 -vanzare utilaj 461=7583 800 -descarcarea gestiunii 2813=2131 2400 6583=2131 600 Concluzie: Dupa inchidrea conturilor de venituri si cheltuieli rezulta un sold debitor la contul 121, o pierdere in suma de 1000 897. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintã urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei, cont 129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei, cont 151 = 2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei. Calculaţi suma capitalului propriu. CP=1012 + 105 + 121 ( SC) – 117 ( SD) – 129 CP= 21000+6000+5000-4000-5000 CP= 23000 91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar.

1

a) emitere obligatiuni: 512 = 161 20.000 lei b) Rascumparare 5.000 obligatiuni cu 1.85 lei\buc: 505 = 512 9.250 lei c) Rascumparare 5000 obligatiuni cu 2.2 lei\ buc : 505 = 512 11.000 lei d) Anulare obligatiuni : 161 = % 10.000 lei 505 9.250 lei 768 750 lei % = 505 11.000 lei 161 10.000 lei 668 1.000 lei e) Achitare dobanda :
666 = 513 30 lei

75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. -inreg.subventiei de primit 445=131 8000 - achizitia utilajului 2131=404 8000 -inreg.amortizarii liniare anul N 6813=2813 Inregistrarile se repeta pentru cei 4 ani. 76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei. -achizitionarea utilajului 2131=404 4000 -incasarea subventiei 5121=131 1600 -inregistrarea amortizarii anul N 6813=2813 800 2000 -se include amortizarea inregistrata la venituri 131=7583 2000

2

-concomitente se include pe venituri amortizarea aferenta subventiei primite 131=7583 320 ( 1600 : 5 ) Inregistarile se repeta pentru cei 5 ani

82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar 11.900 lei, din care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca. - inregistrarea clientilor incerti 4118=411 11900 - inregistrarea unui provizion 6812=1511 11900 - incasarea sumelor incerte 5121 = 4118 8000 -inreg.pierderii din creante 654=4118 7900 - anularea ajustarilor pt.depreciere 1511= 7812 11900

150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. Dupa prospectul de vanzare rezulta: - valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei - amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei - valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei - taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei - garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei -pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor.
Raspuns:

- incasarea taxei la licitatie 5311= 708 100 -incasarea garantiei de participare la licitatie: 5311=167 10000 -vanzarea cladirii la pretul obtinut in urma licitatiei: 461=7583 57000 -scaderea cladirii din gestiune:

3

6583 = 212 35.000 lei 281 = 212 10.000 lei -restituirea garantiei 167 = 5311 10.000 lei

158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a cladirii este de 10 ani, dupa metoda liniara. - inregistrarea cladirii in regie proprie 212=722 50000 4426=4427 9500 - gradul de deducere 80% 9500 x( 1-0,8) 212=4426 1900 Inregistrarea amortizarii anul N 6812 = 2812 5190 ( 50000+1900):10

Amortizarea se repeta pentru cei 10 ani 168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune. Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%. - achizitia unei actiuni de 10 lei si plata a 50% din actiuni ; 261 = % se inregistreaza achizitia a 580 actiuni sub forma de interese de participare la valoarea de 5.800 lei 261 = % 2692 5121 5800 2.900 lei 2.900 lei

- se inregistreaza plata comisionului de 2% catre intermediar ; 622 = 5121 - 116 lei - se inregistreaza plata actiunilor ramase de achitat ; 2692 = 5121 - 2.900 lei - se inregistreaza vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiunea ; 5121 = 7641 - 2.856 lei - se inregistreaza plata comisionului de 3% ;

4

622 = 5121 - 85,68 lei - se inregistreaza vanzarea a 280 actiuni la un curs de 9,9 lei/actiune ; 5121 = 7641 - 2.772 lei - se inregistreaza plata comisionului de 3% ; 622 = 5121 - 83,16 lei - se scad din gestiune actiunile vandute 6641 = 261 - 5.800 lei 172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei. Valoare contabila 10000 Valoare justa anul N 9000 Conform IAS 36, REZULTA O DEPRECIERE, SE DIMINUEAZA REZERVA DIN REEVALUARE - se inregistraeaza reevaluarea 105= 2121 - se constituie provizion 6813 = 2911 1000 1000

ANUL N+1 Valoarea justa a utilajului este 9500 REZULTA O EVALUARE POZITIVA - inregistrarea reevaluarii 2121=105 - anulare provizion 500 2911=7813 500

177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de 10% pe an. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4.3 lei/euro, dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2 lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de 4.5 lei/euro.

185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%, care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de functionare valoarea utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei.

5

188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA 19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca valoarea terenului este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000, TVA 19%.

155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe, o masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. Contractul de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a masinii este de 5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala.

Rezolvare: • Contabilitatea locatorului - finantatorului Achizitionarea bunului de¬ catre finantator : % = 404„Furnizori de imobilizari” 6.545 2131 „ Echipamente 5.500 tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) " 4426 „ TVA deductibilă” 1.045 Inregistrarea amortizarii lunare¬ : 5.500 / ( 5 * 12 ) = 92 lei/luna 6811 „ Cheltuieli de = 2813 „ Amortizarea 92

6

432 7583 „ Venituri din vânzarea 2.500 – 2.500 – ( 109 * 24 ) = 5. pe toata durata contractului. animalelor şi plantaţiilor " *Nota : operatia se repeta in fiecare luna. pe toata durata contractului. 92 locaţii de gestiune şi chirii" 4427 „ TVA colectată “ 17 *Nota : operatia se repeta in fiecare luna. ¬ Facturarea ratei de leasing catre utilizator : 411 „ Clienţi ” = % 109 706 „Venituri din redevenţe.884 activelor şi alte operaţii de de capital" 4427 „ TVA colectată “ 548 • cu valoarea contabila: 7 .884 461 „ Debitori diverşi " = % 3.612 = 2. Incasarea creantei :¬ 5121„Conturi la bănci în lei “ = 411 „ Clienţi ” 109 Transferul dreptului de¬ proprietate la terminarea contractului: • cu valoarea reziduala: (5. mijloacelor amortizarea imobilizărilor" de transport.exploatare privind instalaţiilor.

utilizatorului Primirea bunului de la locator:¬ D8036 = valoarea totala a ratelor de leasing ( 5.884 activele cedate şi alte operaţii de capital " Incasarea¬ creantei de la locatar: 5121„Conturi la bănci în lei “ = 461 „ Debitori diverşi " 3.% = 2131 „ Echipamente 5. utilaje 2.500 / 60 ) * 24 = 2. mijloacelor de şi instalaţii de lucru) " transport. animalelor şi plantaţiilor " 6583 „ Cheltuieli privind 2.500 2813 „ Amortizarea tehnologice (maşini.432 • Contabilitatea locatarului .616 instalaţiilor.208 Inregistrarea facturii¬ reprezentand rata de leasing : % = 401 „ Furnizori " 109 612 „ Cheltuieli cu 92 redevenţele. locaţiile de gestiune şi chiriile 4426 „ TVA deductibilă ” 17 Plata facturii reprezentand rata de leasing¬ : 401 „ Furnizori " = 5121„Conturi la bănci în lei” 109 8 .

208 tehnologice (maşini.432 197.¬ reprezentind amortizarea calculata de finantator si facturata utilizatorului : 2131 „ Echipamente = 2813 „ Amortizarea 2. utilaje şi instalatii de lucru )” 4426 „ TVA deductibilă” 548 Diferenta pina la nivelul valorii contabile a bunului. mijloacelor şi instalaţii de lucru) " de transport.432 2131 „ Echipamente 2.¬ Diminuarea valoarii datoriei catre locator : C8036 = lunar.884 tehnologice (maşini. cu valoarea ratelor de leasing Transferul dreptului de proprietate :¬ % = 404„Furnizori de imobilizari" 3. utilaje instalaţiilor.800 lei.000 lei. animalelor şi plantaţiilor " Achitarea facturii privind bunul¬ cumparat : 404„Furnizori de imobilizari" = 5121„Conturi la bănci în lei” 3. Costul de 9 . In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de 2. cheltuielile de transport in suma de 200 lei. SC “ATACRET” SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de 1.

consum materii prime 201. 1500 m. Obţinerea creditului în sumă de 10. . . .c.8 lei/euro. Se elaboreaza in consum materii prime la costul de achizitie de 3. de 77 lei/m. -achizitia de materii prime % 301 4426 601=301 3500 = 401 3570 3000 570 . B – metoda costului prestabilit.000 de euro la un curs de 3. la costul de achizitie de 80 lei/m.. TVA 19%.c. rambursat integral la scadenţă. 800 m.. C – metoda costului mediu ponderat (CMP).la 20 octombrie. 10 .c. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: . 1100 m. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: 1 2 3 A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO).500 lei.c. 1200 m.c.achizitie este de 3.c. la pretul de cumparare de 75 lei/m. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.c.. la costul de achizitie de 82 lei m.la 11 octombrie.la 5 octombrie.Pentru obţinerea unui credit pe termen de doi ani. 61. 1000 m.c. se efectuează următoarele operaţii: a). la 18 octombrie.Consumurile lunii octombrie au fost: 0 1 la 8 octombrie.c.000 lei.c. 900 m. lemn de brad de un anumit sortiment. la 1 octombrie.

cursul valutar la 31.000 = 5124 39. în valoare de 8.000 lei care se amortizează liniar în 5 ani.88 lei/euro.5124 = 1621 - 38.85 lei/euro. % = 1621 38. Evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize. pentru care va plăti o redevenţă anuală de 600 lei. se rambursează creditul bancar la cursul de 3.000 lei Conturi la bănci în devize Credite bancare pe termen lung b). La scadenţă. de le SC MEDA SA. Se vor efectua înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi comerciale.12 fiind de 3. pe durată nedeterminată. SC ALFA SA primeşte în concesionare o maşină de tăiat table.100 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 110.91 lei/euro.12 fiind de 3.800 lei Credite bancare pe termen lung 5124 38. % lei Conturi la banci in devize 1621 lei Credite bancare pe termen lung 665 1. Rezolvare : Inregistrari in contabilitatea societatii concesinare: a) primire in concesiune masina de taiat table 11 38. Evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.000 lei Conturi la bănci în devize 665 800 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar c).500 lei Credite bancare pe termen lung 5124 38.000 lei Conturi la bănci în devize 665 500 lei Cheltuieli din diferenţe de curs valutar d).100 . % = 1621 38. cursul valutar la 31.

după care se vând unui beneficiar. In timpul folosirii li se înregistrează amortizarea în sumă de 600 lei. Obţinerea programelor informatice 208 = 721 900 lei Înregistrarea amortizării 681 = 2808 600 lei Vanzarea programelor informatice 4111 = % 768 4427 238 lei 200 lei 38 lei 12 . De ani amortizarea anuală = 8000/5= 1600 lei c) inregistrare amortizare 6813 anul 1 = 2813 anul 1 1600 lei 6813 anul 2 = 2813 anul 2 1600 lei 6813 anul 3 = 2813 anul 3 1600 lei 6813 anul 4 = 2813 anul 4 1600 lei d) plata redeventa 167 = 5121 600 lei / an Inregistrari in contabilitatea societatii concedente: a) Predarea masinii de taiat tabla 2678 = 2131 8000 lei b) redeventa anul 1 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an c) redevanta anul 2 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an d) redevanţă anul 3 4111 = 2678 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an 116. de la care se încasează 200 lei.2131 8000 lei Echipamente tehnologice = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Debit 8038 “Bunuri publice primite în administrare. La SC ARTEX SA se obţin din producţie proprie programe informatice în valoare de 900 lei. Tva 19%. Se scot din evidenţă programele informatice vândute. concesiune şi cu chirie 8000 lei b) calcul amortizare amortizare anuală = valoare de intrare/nr.

Lucrările de modernizare se realizează de către un terţ. achitarea facându-se cu ordin de plată. De ani = 6000/8 = 750 lei 6813 = 2813 750 lei Înregistrarea vânzării strungului 4111 = % 7735 lei 768 6500 lei 4427 1235 lei 5121 = 4111 7735 lei Scoaterea din gestiune a strungului % = 2131 6000 lei 2813 4500 lei 668 1500 lei 138. TVA 19 % şi achiziţionează un strung automat în următoarele condiţii: .cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei . care facturează aceste lucrări la valoarea de 3000 lei. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii inclusiv 13 . TVA 19 %. SC PRINT TRADE hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilă de 12000 lei. iar durata ramasă de 4 ani. După 6 ani strungul se vinde la un preţ de 6500 lei. Inregistrarea avansului % = 5121 595 lei 234 500 lei 4426 95 lei Primirea facturii % = 404 7140 lei 2131 6000 lei 4426 1140 lei Plata furnizorului 404 = % 7140 lei 234 500 lei 5121 6545 lei 4426 95 lei Înregistrarea amortizării lineare anuale Amortizarea anuala = valoarea de intrare/nr.preţ de achiziţie 5000 lei .TVA 19% 1140 lei . SC MEDA SA acordă unui furnizor un avans de 500 lei. TVA 19% încasându-se prin bancă contravaloarea acestuia.Scoaterea din gestiune a programelor informatice % = 208 900 lei 2808 600 lei 668 300 lei 134. Durata normal de utilizare a unei maşini este de 10 ani.total factura 7140 lei Durata de utilizare a strungului este de 8 ani iar regimul de amortizare este liniar.

Înregistrarea modernizării maşinii % = 404 3570 lei 213 3000 lei 4426 570 lei Înregistrarea amortizării anuale Valoarea rămasă de amortizat = 12000 lei – (1200lei*6ani) = 4800 lei Amortizarea anuală = valoarea rămasă de amortizat + valoarea modernizată/nr. cheltuieli de transport înscrise în factură 500 lei.267 în următoarele condiţii: preţ de achiziţie 9000 lei.12. Punerea în funcţiune a utilajului necesită lucrări de montaj efectuate pe data de 25.2005 se face recepţia finală a utilajului. Pe data de 26. Casarea mijlocului de transport : %= 2133 10000 lei 2813 8000 lei 471 2000 lei Dezmembrarea efectuată de o firmă specializată: 6583 = 401 40 lei Înregistrarea pieselor de schimb 3024 = 7588 100 lei Se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma de 2000 lei 142. SC SIMCOR SA casează un camion a cărui valoare de înregistrare este de 10000 lei. Cheltuielile cu casarea camionului au fost de 40 lei. Valoarea neamortizată se suportă de unitate în 2 ani.amortizarea lunară a maşinii modernizate pe durata rămasă. ştiind că metoda de amortizare utlizată este cea liniară. Costul utilajului = preţul de achiziţie + cheltuielile de transport = 9000 lei + 500 lei = 9500 lei % = 404 11 305 lei 2131 9 500 lei 4426 1 805 lei % = 404 1 190 lei 2131 1 000 lei 4426 190 lei Durata de utilizare 7 ani Rata anuală de amortizare = 100/7 = 14. amortizat în valoare de 8000 lei.27 % Coeficientul de multiplicare = 2 14 .12. de ani = (4800lei + 3000 lei) /4 = 7800 lei/4 = 1950 lei/an 6811 = 2813 1950 lei 139. 4589 privind lucrările de montaj prezintă următoarele date: costul lucrărilor 1000 lei. efectuate de o societate specializată iar recuperările de piese de schimb sunt de 100 lei. TVA 19%.2005 de o firmă specializată.12. Factura nr.2005 SC BETA cumpara un utilaj conform facturii nr. Utilajul are o durată de utilizare de 7 ani şi se amortizează degresiv iar după expirarea acesteia se casează. TVA 19 %. Pe data de 11.

52500 lei .50 lei 5121 17850 lei 461 - 15 .preţul de vânzare al clădirii .500 lei (dobanda de incasat) 4427 4.775 lei 472 22.275 lei (taxa colectata aferenta dobanzii) inregistrarea avansului incasat % = 461 21241.000 lei 4427 14.valoarea amortizării până la data vânzării – 12500 lei .dobânda lunară – 7500 lei .27% = 28.75000 lei .54 = 8.numărul ratelor prevăzute în contract – 3 rate lunare .4 = 4 Tk = momentul pentru trecerea de la amortizarea degresivă la amortizarea lineară Dn = Durata normală de funcţionare Ra = Rata amortizării degresive Exerciţiul Valoare de intrare Amortizare degresivă şi lineară 2 2997 2141 1530 958 958 958 958 Valoare rămasă 3 7503 5362 3832 2874 1916 958 - 0 1 1 10 500 2 10500 3 10500 4 10500 5 10500 6 10500 7 10500 Înregistrarea amortizării utilajului 6811 = 2813 10500 lei Casarea utilajului 2813 = 2131 10500 lei 151.Rata degresivă de amortizare = 2*14.valoarea de înregistrare a clădirii .250 lei = % 26.54 % Tk = (Dn+1) – 100/Ra= (7+1) – 100/28.avansul încasat la vânzarea cu plata în rate – 17850 lei .inregistrarea facturii emise pentru mijloacele fixe 461 = % 89.SC ALFA SA vinde cu plata în rate o clădire pentru care se cunosc următoarele date: .250 lei 7583 75.

48 lei 7583 3292 lei 4427 625.500/luna x 3 = 22.500 lei a.50 lei . o maşină de frezat.4427 3391. Contabilitatea locatorului Achiziţia maşinii de frezat % = 404 6545 lei 2131 5500 lei 4426 1045 lei Înregistrarea amortizării lunare 5500/(5ani*12luni) = 92 lei/lună 6811 = 2813 92 lei Operaţia se reflectă în fiecare lună pe toată durata contractului.48 lei Încasarea creanţei 5121 = 4111 109. ce urmează a fi predate unui alt agent economic în regim de leasing operaţional.50 lei) /3 = 22669. la preţul de achiziţie de 5500 lei.f.48 lei Transferul dreptului de proprietate la terminarea contractului Valoarea reziduală = 5500 lei – (92 lei*24 luni) = 3292 lei 461 = % 3917. La expirarea contractului se convine vânzarea către locatar a maşinii de frezat la valoarea reziduală.50 lei inregistrarea incasarii ratei si a dobanzii Rata lunară =( 89250 lei -21241.000 lei 472 includerea in venituri a dobanzii incasate = 766 7. Facturarea ratei de leasing către utilizator 4111 = % 109.48 lei Scoaterea din gestiune a maşinii de frezat % = 2131 5500 lei 2813 2208 lei 6583 3292 lei Încasarea creanţei de la locatar 5121 = 461 3917.50 lei la care se adaugă luna dobânda în sumă de 7500 lei 5121 = 461 30169.48 lei Predarea maşinii de frezat în leasing agentului economic 16 .48 lei 706 92 lei 4427 17. Contractul este de 2 ani. SC LUKOIL SRL achiziţionează de la furnizori interni de mijloace fixe. iar durata normată de funcţionare a maşinii este de 5 ani.500 155.500 lei 4 40. % = 212 52. 12. TVA 19%.inregistrarea scoaterii din evidenta a m.

Aprovizionarea în cursul lunii a fost: . chirii şi alte datorii asimilate” 201.2675 = 2131 5500 lei Concomitent se debitează contul 8036 „ Redevenţe.la 5 octombrie 800 mc la costul de achiziţie de 80 lei/mc . SC MOBILA ALFA SA are în depozitul de materii prime la 1 octombrie 1200 mc lemn de brad de un anumit sortiment la preţul de cumpărare de 75 lei/mc. locaţii de gestiune.la 20 octombrie 900 mc la costul de achiziţie de 82 lei/mc Consumurile lunii octombrie au fost:  La 8 octombrie 1100 mc  La 18 octobrie 1500 mc 1 A – Metoda primei intrări – primei ieşiri (FIFO) Intrări Cost unitar lei 80 Ieşiri Cost unitar lei Stoc Cost unitar lei 75 75 80 75 80 82 82 82 Data 1/10 5/10 8/10 11/10 18/10 20/10 Q mc Cost total lei 64000 Q mc Cost total lei Q mc 1200 1200 800 800 Cost total lei 90000 90000 64000 7500 64000 82000 32800 10660 0 1100 1000 82 82000 100 800 600 900 82 73800 75 82500 100 800 1000 75 80 82 7500 64000 49200 400 1300 17 .la 11 octombrie 1000 mc la costul de achiziţie de 82 lei/mc .

2 B – Metoda costului prestabilit de 77 lei/mc K = (Sold iniţial al diferenţelor de preţ + Diferenţe de preţ cumulate aferente intrărilor în cursul anului) / (Sold iniţial al stocurilo la preţ standard + Valoarea cumulată la preţ standard a stocurilor intrate) Diferenţe de preţ = Valoarea la cost standard a bunurilor ieşite * K Intrări Ieşiri Stoc Cost Cost Cost Cost Cost Cost Data Operaţia Q Q Q unitar total unita total unita total mc mc mc lei lei r lei lei r lei lei Stoc iniţial Cont 301 Cont 308 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 Consum Cont 301 Cont 308 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 Consum Cont 301 Cont 308 800 800 77 3 61600 2400 110 0 100 0 100 0 77 77000 120 0 200 0 900 77 92400 -2400 15400 0 69300 1/10 5/10 77 8/10 77 11/1 0 18/1 0 77 5 77000 5000 150 0 77 11550 0 190 0 77 14630 0 5000 30800 2500 18 400 77 .

632 8 20/10 900 82 73800 Q mc 1200 900 Stoc Cost unitar lei 75 77 Cost total lei 90000 69300 31852. – consum 1500 mc K = (Si 308 +/.Rd/c 308)/ (Si 301 + Rd 301) = [-2400+(2400+5000)]/[92400 + (61600+77000)] = 0. Înregistrări în contabilitate după două variante: . La sosirea facturii se constată că valoarea facturată este de 1200 lei. TVA 19%.0216 = 2500 3 C – Metoda costului mediu ponderat (CMP) Intrări Ieşiri Cost Cost Cost Cost Data Q mc unitar total Q mc unitar total lei lei lei lei 1/10 5/10 800 80 64000 8/10 1100 77 84700 11/10 1000 82 82000 11944 18/10 1500 79.0216 Diferenţe de preţ aferente ieşirilor = 115500*0.632 lei/mc CMP = (900 mc* 82 lei/mc + 400 mc * 79. TVA 19 %.8 0 400 79.632 CMP = (1200 mc*75 lei/mc + 800 mc*80 lei/mc)/(1200 mc +800 mc) = 77 lei/mc CMP = (900 mc*77lei/mc + 1000 mc*82lei/mc)/(900 mc+1000mc) = 79.10 – consum 1100 mc K=0 Data 18.271 mc 202.A – Varianta cu stornarea 19 .2500 20/1 0 Aproviziona re Cont 301 Cont 308 900 900 77 5 73800 4500 130 0 77 10010 0 7000 Data de 08.10.632 lei/mc)/( 900 mc + 400 mc) = 81. La SC INTEGRAL SRL se recepţionează materii prime sosite fără factură în valoare de 1000 lei.

a). Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). Ştornarea operaţiei 408 = % 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei c). a). Ştornarea operaţiei 408 = % 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei c).a). La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 428 lei 408 1 190 lei 301 200 lei 4426 38 lei 4426 = 4428 190 lei Cum efectuaţi contabilizarea în condiţiile în care valoarea facturată este de 900 lei şi TVA 19%. 2. La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 071 lei 301 900 lei 4426 171 lei 3. Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b). Înregistrarea recepţiei materiilor prime sosite fără factură % = 408 1 190 lei 301 1 000 lei 4428 190 lei b).B – Varianta cu înregistrarea diferenţelor. La sosirea facturii se face înregistrarea % = 401 1 428 lei 301 1 200 lei 4426 228 lei . a). La sosirea facturii se face înregistrarea 401 = % 119 lei 301 100 lei 20 .

1871 Cota de adaos comercial aferentă ieşirilor din stoc = Rc 707*k = 11 765 * 0. 5311 = % 14 000 lei 707 11 765 lei 4427 2 235 lei c).100 lei TVA aferentă comisionului – 19 lei Valoarea totală a mărfurilor 619 lei Recepţia la primirea mărfurilor şi stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul Se înregistrează extracontabil mărfurile primite în regim de consignaţie Debit 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau în custodie” – 500 lei 21 .SC CRISUL SA are ca cativitate desfacerea cu amănuntul şi dispune la începutul lunii martie de mărfuri în valoare de 11900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA. Să se efectueze înregistrările contabile în condiţiile în care: a). Se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute.4426 = 4426 4428 19 lei 190 lei 253. S-au vândut mărfuri în numerar în valoare de 14000 lei din care TVA 2235 lei. SC DIAMANT SRL primeşte spre vânzare în consignaţie mărfuri evaluate la 500 lei.1871 = 2201 % = 371 14 000 lei 607 9 564 lei 378 2 201 lei 4428 2 235 lei 286. Deponentul este persoană fizică Calculul preţului de vânzare cu amănuntul Valoarea mărfurilor 500 lei Comision 20 % . Si371 = 11 900 lei Si378 = 2 000 lei K = (Si 378 + Rc 378)/[(Si 371+Rd371) – (Si 4428 + Rc 4428)] = (2000 +3500)/ [(11900+20825) . 371 = % 20 825 lei 401 14 000 lei 378 3 500 lei 4428 3 325 lei 4426 = 401 2660 lei b). cu un adaos comercial de 2000 lei.3325] = 5500/29400 =0. Din „Jurnalul cumpărăturilor” şi „Jurnalul de vânzare” rezultă că în cursul lunii martie au avut loc următoarele operaţii: a) Se achiziţionează şi se recepţionează mărfuri ştiind că preţul de cumpărare este de 14000 lei. TVA 19 %. comision 20 % şi TVA 19 %. ados comercial 25%.

Deponentul este persoană juridică – în acest caz se efectueză înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi.100 lei TVA aferentă comisionului – 19 lei Valoarea totală a mărfurilor 619 lei Recepţia la primirea mărfurilor şi stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul Se înregistrează extracontabil mărfurile primite în regim de consignaţie Debit 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau în custodie” – 500 lei Vânzarea bunurilor la preţil de vânzare 5311 = % 736 lei 707 619 lei 4427 117 lei Emiterea facturii 371 = 401 500 lei Înregistrarea adosului comercial 371 = % 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute % = 371 619 lei 607 500 lei 378 100 lei 22 . Achitarea mărfurilor vândute către deponent 401 = 5311 500 lei 1.Reflectarea în contabilitatea unităţii de consignaţie Calculul preţului de vânzare cu amănuntul Valoarea mărfurilor 500 lei Comision 20 % .Vânzarea bunurilor la preţil de vânzare 5311 = % 736 lei 707 619 lei 4427 117 lei Emiterea facturii 371 = 401 500 lei Înregistrarea adosului comercial 371 = % 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute % = 371 619 lei 607 500 lei 378 100 lei 4428 19 lei Descărcarea gestiunii extracontabil Credit 8033 – 500 lei b).

suma bruta (net comercial) 2135 lei . Scontul pentru decontarea facturii la 10. iar remiza pentru poziţia privilegiată deţinută de SC BETA SA este de 5%.02.scont de decontare (2135 * 2%) = 46 lei . Deponentul este persoană juridică – în acest caz se efectueză înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.1300 din 1 februarie 2005 cu scadenţă la 28 februarie 2005. conform facturii nr. Preţul de înregistrare al produselor finite este de 2000 lei. Remizele acordate pentru vânzări superioare sumei de 1000 lei.TVA aferenta scontului de decontare (46 * 19%) = 9 lei Total factura de reducere 55 lei In contabilitatea SC ALFA SA se inregistreaza : 1). 1%.Reflectarea în contabilitatea unităţii deponentului Transmiterea bunurilor spre vanzare consignatarului: 357 = 371 500 lei Facturarea bunurilor vandute: 4111 = % 595 lei 707 500 lei 4427 95 lei Scaderea din gestiune a bunurilor vandute: 607 = 357 500 lei Incasarea sumei repr.2005 este de 2% şi se acordă printr-o factura ulterioară. Achitarea mărfurilor vândute către deponent 401 = 5311 500 lei 2. Înregistrările se vor efectua la SC ALFA SA şi SC BETA SA.bunurile vandute si facturate: 5311 = 4111 500 lei 291. Factura simplificata se prezinta astfel: Valoarea bruta a marfurilor vandute 2300 lei (-) Rabat 30 lei Net 1 2270 lei (-) Remiza 1 (pentru vanzari superioare sumei de 1000 lei): 2300 * 1% = 23 lei Net 2 2247 lei (-)Remiza 2 (pentru importanta clientului): 2247 * 5% = 112 lei NET COMERCIAL 2135 lei (+) TVA : 2135 * 19% = 406 lei NET DE PLATA (TOTAL FACTURA) = 2541 lei . SC ALFA SA livrează la SC BETA SA produse finite (BETA le recepţionează ca mărfuri) a căror valoare este de 2300 lei.4428 19 lei Descărcarea gestiunii extracontabil Credit 8033 – 500 lei b).Vanzarea de marfuri: 4111 = % 2540 lei 23 .

A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA faţă de care are o obligaţie dintr-un raport comercial anterior.B – scontează cambia la bancă înainte de scadenţă. • în contabilitatea andosantului (vechiul beneficiar): 401 = 413 714 lei • în contabilitatea andositului (noul beneficiar): 413 = 4111 714 lei .D – decontează cambia prin intermediul băncii sau oficiul poşatl.Scontul de decontare acordat ulterior facturarii (factura reducere): % = 4111 55 lei 667 46 lei 4427 9 lei In contabilitatea SC BETA SA se inregistreaza: 1). SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie în favoarea SC GAMA SA.Scontul de decontare primit ulterior facturarii (factura de reducere): 401 = % 55 lei 767 46 lei 4426 9 lei de 304. la scadenţă.Cumpararea de marfuri: % = 401 2540 lei 371 2135 lei 4426 405 lei 2). % = 413 714 lei 5114 700 lei 666 14 lei . Posesorul cambiei. SC ALFA SA vinde societăţii SC BETA SA mărfuri în valoare de 600 lei. 4111 = % 714 lei 371 600 lei 4427 114 lei 413 = 4111 714 lei % = 413 714 lei 5121 710 lei 627 4 lei 24 .701 2135 lei 4427 405 lei 2).C. TVA 19%. taxă scont 14 lei. banca reţinând un comision de 4 lei. SC ALFA SA se aprovizionează de SC GAMA SA cu mărfuri în valoare de 600 lei. respectiv SC GAMA SA poate să utilizeze cambia într-unul din următoarele moduri: . TVA 19 %.păstrează cambia în portofoliu până la scadenţă când se face decontarea directă cu „trasul” prin încasarea în numerar. 413 = 4111 714 lei 5131 = 413 714 lei .

Acordarea împrumutului 2678 = 5311 3.A – proprietarul ceasului rambursează împrumutul şi comisionul şi reprimeşte ceasul. se percepe persoanei fizice un comision de 15 %. SC CRISANA SA efectuează următoarele operații în luna decembrie: . la export 500 lei 4111 = % 595 lei 701 500 lei 4427 95 lei 3. Calculul TVA aferentă produselor finite vândute: a). la intern scutite de TVA 1500 lei 4111 = 701 1500 lei Să se realizeze și contabilizeze regularizarea TVA.achiziționarea de materii prime 2000 lei.000 lei 5311 = 2678 3.625 TVA de dedus = TVA deductibilă * prorata de TVA = 380 lei * 0. proprietara unui bun de valoare.340. % = 401 2380 lei 301 2000 lei 4426 380 lei .50 lei 635 = 4426 142.000 lei 5311 = 704 450 lei Si concomitent Credit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3. Casa de amanet AMA SRL încheie un contract cu o persoană fizică.Impozabile la intern 2000 lei * 19% = 380 lei b). Export 500 lei * 19% = 95 lei c). Pentru aceasta.50 lei 636.50 lei 4427 = % 475 lei 4426 237. La data scadenţei pot interveni următoarele situaţii: .000 lei si concomitent Debit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3. pe baza căruia îi acordă un împrumut în sumă de 3000 lei pe o perioadă de 6 luni. TVA 19 %.50 lei 4423 237. la intern 2000 lei.5 = 237. din care: 1. Scutite 1500 lei Prorata de TVA = Venituri din operaţiuni supuse TVA/Total Venituri = (2000 lei +500 lei)/ 4000 lei = 0. TVA 19 % % = 4111 2380 lei 701 2000 lei 4427 380 lei 2.000 lei 25 .livrarea de produse finite: 4000 lei.

Preţ evaluat 3000 lei. având ca obiect de activitate „Confecţii metalice şi prestări de servicii în transportul auto”. La 1 ianuarie 2005 se constituie şi îşi începe activitatea SC CONFMETAL SRL din Marghita.000 lei. .000 lei Comision 10% 300 lei TVA 627 lei (3. Şi în acest caz pot apărea două situaţii: . proprietarul bunului poate solicita prelungirea termenului de scadenta. Pret evaluat 3. proprietarul bunului poate solicita prelungirea termenului de scadenta.300 lei 4427 627 lei Casa de amanet anunta persoana fizica de vanzarea marfii si inregistreaza in gestiune marfa: 371 = 2678 3. se procedeaza conform celor doua variante prezentate mai sus (incasarea imprumutului si restituirea bunului sau bunul devine proprietatea casei de amanet). Se inregistreaza mijlocul fix 213 = 2678 3.000 lei La scadenta.927 lei 707 3.C – proprietarul bunului se prezintă dar nu dispune de suma necesară achitării datoriei şi solicită o prelungire.B2 – casa de amanet devine proprietara bunului pe care il înregistrează ca mijloc fix. TVA 19%.. Cei trei asociaţi au subscris un capital social de 500.B – proprietarul bunului nu se prezintăşi conform înţelegerii casa de amanet devine proprietara acestuia. Casa de amanet percepe un comision suplimentar pentru perioada de prelungire.inregistrarea descarcarii din gestiune a marfii vandute: 607 = 371 3. suma achitată fiind considerată drept contravaloarea bunului. comision 10 %. iar dupa expirarea noului termen. Casa de amanet percepe un comision suplimentar pentru perioada de prelungire. aportat integral la data înfiinţării. se procedeaza conform celor doua variante prezentate mai sus (incasarea imprumutului si restituirea bunului sau bunul devine proprietatea casei de amanet).000 lei .B1 – casa de amanet vinde bunul în regim de consignaţie. iar dupa expirarea noului termen.300 x 19%) Înregistrarea vanzarii bunului: 5311 = % 3. La scadenta. 26 .000 lei 607= 378 300 lei 607= 4428 627 lei Credit cont 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” cu 3. drept pentru care casa de amanet măreşte comisionul.000 lei 371 = 378 300 lei 371 = 4428 627 lei . 639.

utilaje şi instalaţii de lucru 200. care se capitalizează.000 lei 1011 = 1012 100.000 lei 3021 = 456 15.000 lei .materii prime 70.numerar 5. stabilite prin statut.obiecte de inventar 10. 212 = 456 50. astfel: a).000 lei 212 = 456 100. Suma de 5.000 lei d). conform procesului verbal nr.maşini. format din 85 de muncitori şi 15 persoane pentru administrare şi conducere. Pentru constituirea societăţii s-au cheltuit 500 lei.000 lei .000 lei pentru finanţarea investiţiilor (instalaţii de 27 .000 lei 301 = 456 70.000 lei 1011 = 1012 350.000 lei 1011 = 1012 50. se depune integral în contul curent la BRD.000 lei 303 = 456 10. 512 = 456 50.000 lei constând în numerar. în sumă de 10.500 lei 456 = 1011 5.000 lei 456 = 1011 100.000 lei format din: . depuse în numerar odată cu capitalul subscris. e).clădiri 50. 456 = 104 500 lei 104 = 1012 500 lei g).000 lei constând în: .000 lei . TVA inclus reprezentând prima legată de capital.000 lei 456 = 1011 350.000 lei 2131 = 456 200. 512 = 456 5.construcţii speciale 100.10 din 10.000 lei .000 lei b).000 lei c).000 lei 456 = 1011 50. La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeşte de la stat o subvenţie.materii auxiliare 15. Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un capital de 350.500 lei 1011 = 1012 5.2005.000 lei. aportul în numerar al asociaţilor. Asociatul „A” persoană fizică a subscris un capital social în valoare de 50.plus 500 lei prime legate de capital.000 lei 512 = 456 5. Valorile subscrise au fost aportate integral.000 lei . După obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la Camera de Comerţ şi Industrie şi înregistrarea la Administraţia Financiară teritorială ca societate comercială cu personalitate juridică. Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un capital social în valoare de 100.01.500 lei.500 lei f). se angajează personalul salariat al societăţii.

Primirea subvenţiei 445 = 4752 10000 lei Achiziţionarea utilajului % = 404 17850 lei 2131 10000 lei 2133 5000 lei 4426 2850 lei Amortizarea anuală 15000 lei /10 = 1500 lei/an 6811 = 2813 1500 lei Se include amortizarea subvenţiei la venituri 4752 = 7584 1000 lei Se încasează subvenţia 5121 = 445 10000 lei 915.scăderea stocurilor de mărfuri – 300 lei .capital social . TVA 19 %).creşterea stocurilor de materii prime – 1500 lei .venituri din plasamente – 300 lei .impozit pe profit plătit – 1000 lei.venituri din provizioane – 500 lei .datorii la furnizori) impozit pe profit plãtit = 10000 lei + 2000 lei – 500 lei – 300 lei – (1500 lei – 300 lei – 1300 lei – 200 lei) – 1000 lei = 9900 lei 916.creşterea conturilor de datorii la furnizori – 200 lei . durată de viaţă utilă 10 ani. Se înregistrează subvenţia anuală liniară a imobilizării corporale. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintă astfel: .000 lei.lucru achiziţionate de la furnizori în sumă de 10. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activităţile de exploare ale unui societăţi în condiţiile următoare: rezultatul contabil înaintea impozitării şia a elementelor extraordinare – 10000 lei .000 lei şi mijloace de transport 5.scãderea conturilor de creanţe clienţi .cheltuieli cu amortizarea – 2000 lei . Prima fază a majorării constă în încorporarea de rezerve de 4000 lei pentru care se emit 2000 de acţiuni. după care se trece cota parte din suvenţie la venituri. În faza a adoua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3000 de acţiuni la un preţ de emisiune egal cu 28 .10000 lei (10000 acţiuni * 1 leu valoarea nominală) .rezerve – 5000 lei.scăderea conturilor de creanţe clienţi – 1300 lei . CF de exploatare = rezultatul înaintea impozitării + cheltuieli cu amortizarea – venituri din provizioane – venituri din plasamente – (creşterea stocurilor de materii prime – scăderea stocurilor de mãrfuri .

ingrasamintelor chimice si a medicamentelor: 6025 = 3025 800 lei 6026 = 3026 700 lei 6028 = 3028 500 lei 6028 = 3028 200 lei 288.valoarea nominală.2 lei/actiune DS = 1.Situaţia capitalurilor proprii după încorporarea aporturilor în numerar Capital social 14000 lei Aport în numerar 3000 lei Rezerve 1000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă după emisiunea de acţiuni în numerar = (14000 + 3000 + 1000) / 15000 =1. TVA 19%. furajele. TVA 19 %.2 = 0. SC ACONALEX SA vinde mărfuri cu plata în rate în valoare de 8500 lei din care 1500 lei adaos comercial.25 – 1.25 lei /actiune DA = 1.1.05 lei 210. Se încasează un avans de 40 % la vânzarea mărfurilor iar restul se încasează în 5 rate egale. Dobânda este de 850 lei şi este scadentă odată cu ultima rată. Seminţele. 29 . VN = 1 leu/ acţiune .Situaţia capitalurilor proprii după încorporarea rezervelor Capital social 10000 lei + 4000 lei = 14000 lei Rezerve 5000 lei .25 lei/actiune .5 lei/actiune .25 = 0.Situaţia înainte de creşterea capitalului Capital social 10000 lei Rezerve 5000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă veche = (10000 + 5000) / 10000 = 1. % = 401 2.5 . îngrăşămintele chimice şi medicamentele se eliberează în consum.618 lei 3025 800 lei 3026 700 lei 3028 500 lei 3028 200 lei 4426 418 lei Eliberarea în consum a semintelor. furajelor. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital. furaje 700 lei şi îngrăşăminte 500 lei. TVA 19 %. SC GROPITA SA se aprovizioneazo cu seminţe în valoare de 800 lei.4000 lei = 1000 lei Capital propriu 15000 lei Valoarea matematică contabilă după încorporarea rezervelor = (14000 + 1000) / 12000 =1. precum şi medicamente de uz veterinar în valoare de 200 lei.

Preţul de achiziţie al marfii 7000 lei Adaos comercial 1500 lei TVA neexigibil 1615 lei Avans inclusiv TVA = 10115 lei * 40% = 4046 lei TVA aferent avansului = 4046 lei .19 = 646 lei Avans fărăp TVA = 3400 lei Restul de încasat = 10115 lei – 3400 lei = 6715 lei Mărimea unei rate inclusiv TVA = 6715 lei/5 = 1343 lei TVA inclusă în rată = 1343 -1343/1.19 = 1343 – 1128 = 215 lei Rata lunară fără TVA = 1343 lei – 215 lei = 1128 lei Rata de încasat (fără TVA şi dobândă) 1128 1128 1128 1128 1128 5640 Luna 1 2 3 4 5 TOTAL TVA aferent 215 215 215 215 215 1075 Total rată lunară 1343 1343 1343 1343 1343 6715 Rest de încasat 5372 4029 2686 1343 - Cont 472: Scadenţa conform tabelului de mai sus: Luna 1 2 3 4 5 TOTAL Suma de repartizat (cont 472) 1128 1128 1128 1128 1978 6490 Conturi corespondente 707 1128 1128 1128 1128 1128 5640 766 850 850 Facturarea şi livrarea mărfurilor cu plata în rate 4111 = % 11611 lei 707 3400 lei 4427 646 lei 472 6490 lei 4428 1075 lei Încasarea avansului de 40% 5311 = 4111 4064 Cost de achiziţie aferent avansului = 7000 lei * 40 % = 2800 lei .descărcarea gestiunii de mărfuri în luna ianuarie: 30 .4046/1.

De acţiuni = 20000/4000 = 5 lei VMC veche =(20000+5000) / 4000 = 6.05 lei/acţiune = 0.02 lei/ acţiune DS = VMC veche – VMC nouă = 6.000 de lei. iar acţiunile emise sunt subscrise de vechii şi noii acţionari.1 lei/acţiune.000 de acţiuni decide majorarea acestuia prin emisiunea a 1. la o societate comercială se decide diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei 31 .25 lei/acţiune Situaţia capitalului în urma emiterii celor 1000 de acţiuni : Capital social 20000 +5000 = 25000 lei Rezerve 5000 lei Prime de emisiune 100 lei Total capitaluri proprii 30100 lei VMC nouă = 30100lei /5000 acţiuni = 6. O societate comercială cu un capital social de 20.20 lei/acţiune Acţiuni vechi/acţiuni noi = 4000/1000 = 4/1 Pentru fiecare acţiune veche asociaţii vor primii 0. Rezervele pe care le deţine societatea sunt de 5. Să se contabilzeze operaţiunea de majorare a capitalului social şi să se explice mecanismul prin intermediul căruia se realizează protecţia vechilor acţionari.% = 371 “Mărfuri” 10115 lei 607 “Cheltuieli privind mărfurile” 2800 lei 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” 4200 lei 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” 1500 lei 4428 “TVA neexigibilă” 1615 lei Încasarea primei rate 5311 = 4111 1343 Lei 4428 = 4427 215 lei Formarea veniturilor aferente primei rate 472 = 707 1128 lei Cheltuieli anticipate trecute asupra cheltuielilor curente reprezentând costul de achiziţie aferent ratei încasate (4200 lei: 5 = 2863 lei) 607 = 471 2863 lei Formarea veniturilor afrente ultimei rate şi încasarea dobânzii 472 = % 1978 lei 707 1128 lei 766 850 lei ??. 456 = % 5100 lei 1011 5000 lei 1041 100 lei ??.000 lei divizat în 4.20 lei/acţiune.000 de acţiuni la o valoare de emisiune stabilită în urma negocierilor de 5. În urma hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.25 lei/acţiune – 6. Capital social (4000 acţiuni * 5 lei) 20000 lei Rezerve 5000 lei Total capitaluri proprii 25000 lei VN = Capital social / Nr.

divizat în 5000 de acţiuni şi rezerve constituite în valoare de 10000 lei. Achiziţionarea acţiunilor cu decontare imediată 263 = 5121 80000 lei 263 = 269 20000 lei 269 = 5121 20000 lei Acordarea împrumutului 2673 = 5121 60000 lei Încasarea dobânzii şi a ratei din împrumut. Societatea are un capital social de 100000 lei. Să se explice mecanismul aferent reducerii capitalului şi să se contabilizeze operaţiunea de acoperire a pierderii. După rambursarea integrală a împrumutului acţiunile deţinute sunt vândute la preţul de 120000 lei. % = 117 15000 lei 106 5000 lei 1012 10000 lei Situaţia capitalului propriu după acoperirea pierderii: Capital social (5000 acţiuni * 19 lei) 95000 lei Rezerve legale 5000 lei Total capitaluri proprii 100000 lei ??. împrumutul fiind rambursta de către debitor în rate egale. O societate achiziţionează acţiuni încadrate în categoria intereselor de participare în valoare de 100000 lei. 2673 20000 lei 2674 3000 lei Se constituie venituri. Pierderea în valoare de 15000 lei se acoperă pe seama rezervelor iar diferenţa prin reducerea numărului de acţiuni. Societatea acordă entităţii la care deţine participaţii un împrumut de 60000 lei pe o perioadă de 3 ani. decontarea efectuându-se imediat prin virament în proporţie de 80% iar pentru diferenţă decontarea fiind ulterioară tot prin virament. corespunzator dobanzii aferente imprumutului 2674 = 763 3000 lei Vânzarea intereselor de participare 461 = 7613 120000 lei Descărcarea gestiunii intereselor de participare 6641 = 263 100000 lei 5121 = % 32 . cu încasare prin virament. cu o dobândă de 5 % pe an.pierderi ce provine din exerciţiile finaciare anterioare. Capital social (5000 acţiuni * 20 lei) = 100000 lei Rezerve legale 10000 lei Report pierderi 15000 lei Total capitaluri proprii 95000 lei Valoarea matematică a unei acţiuni = 95000 lei / 5000 acţiuni = 19 lei 5000 acţiuni * 1 leu = 5000 – se decontează de la rezerva legală.

400 . inregistrare productie inregistrare diferente de pret 345 = 711 348 = 711 lei lei 10. Receptionarea marfurilor % 408 lei 1. Inregistrare factura % = 401 301 4426 % 408 301 4428 lei 1. Rezolvare: A. TVA 19%. La SC “INTEGRAL” SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura. produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.000 lei -190 Concomitent. .000 1041 lei 400 .incasarea contravalorii act 5121 = 456 lei 5.la 100 lei. . TVA 19%. La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1. Rezolvare: .lipsuri de piese de schimb 80 lei.plus de materii prime 301 = 7584 lei 500 . La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: . in valoare de 1.plus de obiecte de inventar 300 lei. acoperirea ch.A – varianta cu stornarea.190 301 lei 1.folosirea primei pt. .000 lei.800 lei.190 lei -1.B – varianta cu inregistrarea diferentelor.000 lei.000 lei. Inregistrari in contabilitate dupa doua variante: .lipsuri de piese de schimb 80 lei. TVA 19% descarcare de gestiune 6024 = 3024 lei 80 imputarea pieselor de schimb 4282 / 461 = 7588 lei 100 4282 / 461 = 4427 lei 19 421 = 4282 lei 119 37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5.960 lei.200 lei.200 lei 228 lei -1. stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9. .400 .majorare capital social: 5400 lei 456 % 1011 lei 5.la 100 lei.219. care se imputau gestionarilor. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 6021 = 3021 lei 200 cheltuiala nedeductibila daca stocul nu a fost asigurat . din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni. Ulterior. tva 19%.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei. Rezolvare: .plus de materii prime 500 lei. Rezolvare: In conformitate cu IAS 2 si Directiva 3055 stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. stornare Inregistrari initiale 33 .inregistrare capital subscris varsat 1011 = 1012 lei 5.plus de obiecte de inventar 303 = 7584 lei 300 .000 4428 lei 190 2. plus prima de emisiune de 400 lei. 1041 = 201 lei 200 228.000 -40 202. La finele lunii costul efectiv de productie.428 lei 1. care se vand cu un pret de vanzare de 10. Varianta cu stornarea 1. care se imputau gestionarilor.

000 lei.200 lei. Rezolvare: Inregistrari contabile . Receptionarea marfurilor % 408 301 4428 2.000 lei 190 si % = 401 lei 1.428 408 lei 1.900 Descarcare gestiune 2812 = 2812 lei 3. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social. Rezolvare: Inregistrare factura 4111 % lei 11. 67.sume platite pentru publicitate TV. dupa care se scot din evidenta. iar pretul pietei 1. in suma de 30 lei. complet amortizat. pentru cercetarea pietei. primita de la o societate specializata. in valoare de 80 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani.000 lei 250 44.190 301 lei 200 4426 lei 38 4426 = 4428 lei 190 145. Varianta cu inregistrarea diferentelor 1. care a avut destinatia de bar de zi.rezerve din reevaluare 4. cu o cota anuala de 16 lei. 34 . TVA 19%. . impozitul pe dividende 10%.250 109 lei 1.anularea actiunilor 109 = 462 = % 1012 149 462 lei 1. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei. 101. .factura nr.250 lei.taxa de inscriere la Registrul Comertului. din casieria unitatii 10 lei. “ALFA” S.250 5121 lei 1.taxa de inscriere factura 101 publicitate TV 201 = 401 401 = 5121 201 = 401 201 = 401 401 = 5311 lei lei lei lei lei 40 40 30 10 10 Total cheltuieli de constituire: 80 lei.000 101.B.C.achitarea actiunilor rascumparate . SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: .rezerve statutare 2. in suma de 40 lei.250 lei 1. S.000 lei.rascumpararea actiunilor . .000 4427 lei 1.A. astfel: .190 lei 1. amortizare anuala scoaterea din evidenta 6811 = 2801 lei 2801 = 201 lei 16 80 Nota: la inregistrarea operatiilor nu am tinut cont de TVA deoarece acest lucru nu a fost precizat.900 7583 lei 10. achitata din contul de disponibil de la banca. valoarea nominala este de 1. fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei . efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. Inregistrare factura lei 1. Rezolvare: Inregistrari contabile: .

000 1068 lei 1. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta.2004: 50.2005 in valoare de 50.2006. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei. rezultatul reportat 3. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului.000 x 2 Achitat initial: 10.07.000 lei = 3.01. ci in data de 31.000 lei 7.000 lei.- alte rezerve 1.000 x 2% Inregistrari contabile: .000 Terenurile nu se amortizeaza. impozit 10% Rezolvare: Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil si nu vor putea fi folosite pentru majorarea capitalului social decat in masura in care imobilizarile corporale pentru care au fost constituite aceste rezerve vor fi vandute.200 1063 lei 2.000 lei 3.000 lei 35 .12.plata rest plata actiuni = 10.000 lei.achizitie actiuni servicii SSIF .000 127.000 lei = 7.2004 cu scadenta la 31.000 167.07. ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere. fiind deja impozitate. Ulterior.majorare capital social % 1012 lei 8.factura servicii SSIF .31.200 1171 lei 3. Rezolvare: Valoare actiuni: 5.recunoastere teren si concomitent 2111 = 4753 lei 475 = 7582 lei 5. Rezervele statutare si cele inregistrate ca alte rezerve au fost constituite din profitul net. avand valoarea nominala de 2 lei/actiune. cu o dobanda de 40%.000 .000 lei 200 lei 200 lei 3.000 x 70% Achitat final 10. In aceeasi situatie se afla si rezultatul reportat. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%.000 5.200 lei. Rezolvare: Calcul dobanda 1. in aceste cazuri voi ignora impozitul pe dividende si pe profit mentionate in textul problemei. se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar. Inregistrari contabile: . prin urmare venitul din donatii se recunoaste integral la momentul inregistrarii donatiei.000 Comision SSIF 10.2004 . achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate.000 lei = 200 lei 261 % 5121 2691 622 = 401 401 = 5121 2691 = 5121 = lei 10. Prin urmare. iar rezervele din reevaluare inregistrate in contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. 93.7. Rezolvare: Inregistrari contabile: .12. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.000 x 40% x 6/12 = 10.

000 si concomitent.600 lei . La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari.la 31.2006: 50. cu 50 lei nominalul. Rezolvare: Inregistrari contabile: . Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.000 lei.31.12.rascumparare actiuni 1091 = 5121 lei 2.000 6.000 1012 = % lei 10. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.2004 5121 = 1621 lei 50.000 60.000 x 40% = 20.01.500 lei Inregistrari contabile: .000 x 31 x 1% = 15.000 la 31. in suma de 2.000 1682 = 5121 lei 10.000 lei Calcul dobanda penalizatoare 1. Aporturile actionarilor sunt: . costul de achizitie 9 lei.900 . inregisrtarea creditului ca nerambursat la scadenta 1621 = 1622 lei 50.01.900 2131 lei 1.2005 .rascumparare actiuni .anulare actiuni 1091 = 5121 lei 9.in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire.in natura un utilaj 1. Rezolvare: Inregistrari contabile: .inregistrare credit .000 % = 456 lei 1. Valoarea nominala este de 10 lei.01.31. iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie.inregistrare varsaminte 456 = 1011 lei 2.2005 .000 666 = 1682 lei 10.000 1091 lei 9. Rezolvare: Inregistrari contabile: .000 1682 = 5121 lei 20.000 lei. in numerar.600 5121 lei 300 si. concomitent 1011 = 1012 lei 1.12.000 la 31.500 1682 = 5121 lei 15.constituire capital social .cheltuietuieli de constiruire in cazul in care sunt imobilizate: 201 = 5121 lei 60 si lunar amortizarea 6811 = 2801 lei xx 36 .2005 666 = 1682 lei 20.2006 1622 = 5121 lei 50.12. Se diminueaza capitalul social al SC “SOMESUL” SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 666 = 1682 lei 15.2005: 50.500 - 65.000 149 lei 1. iar 1/4 ulterior.Calcul dobanda 1.000 actiuni proprii.12. divizat in 40 actiuni.

403. Rezolvare: TVA-ul nu este specificat dar trebuie luat in considerare.77 229. în numerar. Rezolvare: Inregistrari contabile: . La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.in functie de durata.inregistrare productie .785 - ??Se subscrie societatea SC ALFA SA.23 lei TVA neexigibil: 500 . La sfarsitul exercitiului. conform Borderoului de subscriere: 37 .200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. Vom folosi cota de 24%.100 1.23 4428 lei 96.000 lei. Rezolvare: 1.000 100 1. care se predau la magazine. dupa metoda inventarului permanent. la pretul negociat de 1. subscrierea de capital pentru suma de 5.00 378 lei 403. prin subscrierea şi vărsarea sumei 5.500 285 1. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei. care se incaseaza de la beneficiar. TVA 19%.diferente de pret . iar in urma majorarii pretul devine 2.000 lei.500 lei. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute.000 200 1. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.500 lei.785 1.23 = 96.000 lei.vanzare produse finite 345 = 711 345 = 348 4111 = % 701 4427 concomitent. dar maxim 5 ani scoatere din evidenta la amortizarea completa 2801 = 201 lei 60 284.inregistrare varsaminte 371 = % lei 500. descarcarea de gestiune % = 345 711 348 incasarea facturii 5121 = 4111 lei lei lei lei lei lei lei lei lei 2. Stocul existent este in valoare de 2.77 lei Inregistrari contabile: . Adaos comercial: 500 * 100/124 = 403.

000 lei). constituirea capitalului social vărsat: 1. 2004. 1011 = 1012 – 5.000 lei . peste 1 an: 462 = 5121 – 5.la 01.vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă: 5121 = 456 – 6. Rezolvare: 5 răscumpărarea a 1000 de acţiuni la preţul de 5. Prin bancă.000 lei. . la preţul de 5.000 lei.500 lei – 1012 100 lei – 149 7 0 Vânzarea de acţiuni proprii către un terţ: 1.2/ acţiune: 0 1091 = 462 – 5.200 lei. d) Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii.000 lei. Rezolvare: . cu decontarea prin virament.461 = % 38 . Numerar la caserie: 1.12.vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă: 5121 = 456 – 2.000 lei .2004 . 1 Decontarea ulterioară. peste un an.01.000 acţiuni.2004: 456 = 1011 – 10. Valoarea noimnală a unei acţiuni este de 10 lei.000 /5 =2.La SC CRIŞUL SA se înregistrază următoarele operaţii referitoare la acţiunile emise anterior de unitate: a) Rascumpărarea a 1.2 lei / acţiune şi valoarea nominală de 5 lei.600 lei 2. c) Vânzarea a 200 de acţiuni către un terţ. 14. La finele exerciţiului financiar se varsă 3/5 deci 6. Evidenţa vărsării capitalului social subscris: 1. deci societatea dispune de 1.200 lei.1. 6 Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate: 0 % = 1091 – 2.SC GAMA SA formată la 1 ian.000 lei.la 31. 2.000 lei 2. 456 = 1011 – 5.3 lei / acţiune.subscriere capitalului varsat: 1011 = 1012 – 8.000 lei.000 acţiuni la preţul unitar de 5. 5311 = 456 – 5. 3.000 lei 57. 5121 = 456 – 5. cu un capital de 10.000 lei constituit din aport în bani. la preţul de 5 lei / acţiune. b) Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate. Prin contractul de societate se specifică că 1/5 din valoarea capitalului să fie vărsat la bancă odată cu subscrierea (10. conform extrasului de cont: 1. cu decontarea ulterioară. cu încasarea imediată prin numerar.060 lei .

cursul valutar la 31. Ajustarea creditului la cursul valutar de 3.500 . Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor.000 lei.000 lei . 2133 = 404 – 8.000 lei: 1.100 lei 38.8 lei EURO: 1. In perioada de garantie oferita clientilor.39.000 X 3.1092 – 1.5311 60 149 4.300 lei (38. 2 În anul 2005 se reevaluează camioneta în funcţie de inflaţia comunicată de Institutul Naţional de Statistică. 39 - .040 lei 149 20 lei ii. care este de 25%.800 lei (38.Evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.060 lei 8 0 Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii. Rezolvare: 1 achiziţionarea în anul 2003 a camionetă la valoarea de 8. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta in valoare de 8.665 72. 665 = 1621 . cu încasarea imediată prin numerar: % = 1091 – 1.200 lei.La scadenţă.800-38. se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 3. In anul 2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica.88 lei / euro i.N+1 fiind de 3.500 – 1621 600 . SC ARTIC SA produce frigidere. Rambursarea creditului la cursul de 3. se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri de 2. 665 = 1621 – 600 (39100-38500=600 lei) 2. 1. decontarea prin virament: 5121 = 461 – 1.560 lei 1.000) Evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize. pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de 1 an de zile.85 lei/EURO 1.500) .91 lei/ euro: 1.800 -38.000 lei 2.12. cursul valutar la 31. care factureaza producatorului suma de 2400 lei. care este de 25%.91 lei / EURO: 1. 5124 = 1621 – (10. 2113 = 105 83. 1621 = 765 . ea va constitui un provizion in valoare de 2.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.80 ) 38. % = 5124 .91: 1. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004). urmare a reclamatiilor primite de la acestia.12. TVA 19%.N fiind de 3. Rezolvare: .500 lei.000 lei. cu o amortizare înregistrată de 5.000 EURO la cursul de 3.obţinerea creditului în sumă de 10.

din contul de disponibil la bancă: 1.300 lei aduse ca aport la cap soc al societatii Programele informatice se amortizeaza in 3 ani. sume platite pentru publicitate TV. 101. in valoare de 80 lei.52 4426 57. ii.Rezolvare: 4 Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor: 1. din caseria unităţii: 1. % = 404 – 360.200 lei 5 Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile: % = 401 . cu o cota anuala de 16 lei. din caseria unitatii 10 lei.200 lei 101. 201 = 5311 .360 lei achizitionate de la terti.016. 201 = 5121 – 70 lei. dupa care se scot din evidenta Rezolvare: a) înregistrarea achiziţionării programului informatic de la terţi: i. 2801 = 201 – 80 lei 115. 6811 = 2801 – 16 lei 4. Sau amortizarea anuală 1. in suma de 40 lei. . Cehltuieli de constituire se amortizeaza in 5 ani. pentru cercetarea pietei.240 lei create in unitate. astfel: taxa de inscriere la Reg Comertului. dupa care se scot din evidenta.81 4426 383.33 lei(80/60 luni) ii. 6812 = 1518 – 2. primita de la o societate specializata.2. 6811 = 2801 – 16 lei c) La finalul perioadei de 5 ani scoaterea din evidenţă: i. achitata din contul de disponibilul de la banca. La SC OMEGA SA se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: . SC ALFA SA efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. 6811 = 2801 – 16 lei 3.48 40 . in suma de 30 lei.19 6 Înregistrarea anulării provizioanelor pentru garanţii deoarece s-au efectuat reparaţiile: 1. 6811 = 2801 – 1.00 lei 208 302.400.10 lei b) Amotizarea lunară a cheltuielilor de constituire: i. factura nr. 6811 = 2801 – 16 lei 2. . Rezolvare: a) achitarea cheltuielilor de constituire: i. 1518 = 7812 – 2.00 628 2. 6811 = 2801 – 16 lei 5.

La sfârşitul anului 2005 cursul a crescut la 4. 164. tva 19%.b) Înregistrarea programului informatic creat în unitate: i. dar dobânda se încasează la începutul anului 2006 când cursul este de 4. se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei. SC FLORES SA achiziţionează titluri de participare de la o filială din cadrul grupului cu plata ulterioară.3. 232 = 5121 .332 lei 8. Rezolvare: 4.200 – 213 808 . 41 .400 lei 2. 6811 = 2808 – 23. acordare avans: 1. se regularizeaza datoria fata de furnizor prin accepatrea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni. Primirea facturii si receptia instalatiei: 1. TVA 19%. 208 = 721 – 240 lei. Rezolvare: 263 = 2691 – 25.4426 6.5 lei / euro. Dobânda este de 10% pe an. SC AURA sa achizitioneaza o instalatie de lucru. 403 = 5121 . 404 = 4428 – 76 lei 7. 4428 = 5121 – 76 lei 5. 2808 = 208 – 842.2 lei/ euro. SC ALFA SA acordă la începutul anului 2005 SC BETA SA un împrumut pe 2 ani în valoare de 20. Regularizarea avansului conform facturii primite: 1.332 lei 9.52 lei /36luni = 23.3 lei / euro. 404 = 232 .000 lei 177.40 lei lunar) i. 404 = 403 .40 lei e) La finalul perioadei de 3 ani se scot din evidenţă: i. acordand furnizorului un avans de 400 lei. 208 = 456 – 300 lei d) Amortizarea lunară timp de 3 ani (842.3. % = 404 – 3808 3. în valoare de 25. Achitarea cu billet la ordin 1.000 lei.000 euro la cursul de 4 lei / euro.52 lei 157. La sfârşitul celui de-al doilea an când se încasează împrumutul şi dobânda cursul este de 4. c) Înregistrarea programului informatic adus ca aport la capitalul social: i. Decontarea BO peste 3 luni: 1.400 lei 2.

repartizarea veniturilor inreg inavans : 472 = 763 – 8. Dobanda 267 = 472 – 16.80.200 lei 3.Rezolvare: 1.000 lei b. 400 4.301 570 -4426 c.2 lei / euro a. Se elaborează în consum materii prime la costul de achiziţie de 3500 lei.3 lei/ euro a. TVA 19%. 5124 = 267 – 8. Stocul faptic la sfârşitul anului este de 400lei.600 lei 197.570 3000 . 472 = 763 – 8.000 lei b. 119 lei .800 lei. 267 = 765 – 6. În cursul anului se achiziţionează materii prime în valoare de 2. 267 = 5124 . Costul de achiziţie este de 3000 lei.9.4. Rezolvare: 1.000 lei.400 lei concomitent cu b.800 d. acordarea imprumutului la inceputul anului 2005: a.000 lei 2.500 lei d. la finele anului 2007: a. cheltuieli de transport în sumă de 200 lei. Sold initial: 301 = 1000 lei 42 . minus imputat : 601 = 301 – 100 lei concomitent e. deci cu 100 lei mai puţin. inventarului permanent 1. inventarului permanent. Se înregistrează diferenţa în minus constatat. inventarului intermitent (periodic). Sold initial: 301 = 1000 lei 2. incasarea imprumutului: 5124 = 267 .000 lei e. 5. stoc faptic . Să se efectueze înregistrările necesare în cazul: 4.461 = % 7588 . incasarea dobanzii : 5124 = 267 . SC ATACRET SRL are în stoc matrii prime la începutul anului de 1. diferente favorabile aferente dobanzii: 267 = 765 – 800 lei c. regularizarea imprumutului si a dobanzii la cursul valutar de 4. 267 = 472 – 1. Inventarul intermitent a. faţă de 500 lei.000 lei b. Intrari : % = 401 3.19 lei f. consum: 601 = 301 – 3.100 lei 4427 . sold final : 400 lei.90. diferente favorabile aferente imprumutului: 267 = 765 . incasarea dobanzii la inceputul anului 2006 la cursul de 4. 2.

500 lei 270.66.SC ORINTEX SA se aprovizionează conform facturii nr.000 lei. cumparare obiecte de inventar: 303 = 401 .4426 d. 35972. 607 = 371 – 291 lei 2. în valoare de 7.4426 3. sold final: 301 = 601 . Minus: NU f.450 lei 2. 608 = 381 . TVA 19%.b. TVA 19%. Se dau în folosinţă obiecte de inventar în sumă de 2. care se impută delegatului propiu la preţul de vânzare a mărfii de 341 lei plus valoarea mabalajelor lipsă. ob inv in folosinta: 603 = 303 – 2.579. conusum : NU e.90 lei . % = 401 .Intrari : % = 401 .1. SC DORIS SA cumpără obiecte de inventar în valoare de 1450 lei. repartizându-se cheltuielile de transport aferente. cheltuieli de transport: % = 401 – 178.9 lei 3. de la SA CRISUL FAVORIT SA cu încălţăminte pentru copii. c.350 lei 4427 . La recepţie se constată o lipsă în valoare de 300 lei (9 lei ambalaje).3570 lei 3000 lei – 601 570 lei . 416. Se recepţionează suma prin stat de plată şi se achită FF nr.369. Rezolvare: 1.400 lei 205.8. Valoarea ambalajelor este de 210 lei.50 lei .500 lei. Rezolvare:  inregistrat ff 35.50 lei 150 lei – 624 28.4426  lipsa prin imputatii: 1.90 lei 7000 lei . Cheltuielile de transport sunt în sumă de 150 lei.972: 1.50 lei  retinerea sumelor pe stat: 43 .4282 = % 7588 . 32972.500 lei Concomitent cu debit 8035 – 2.50 lei . TVA 19%.371 210 lei – 381 1. se anuleaza soldul initial: 601 = 301 – 1000 lei.

000 lei 512. Total 20. dupa care se scoate din activul patrimonial.brevete de inventii 7.1=101.000 lei.000 lei 4561=1011 5.terenuri 3.SC ARGO SRL executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei.000 lei 2.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 212 4. se opereaza si inregistrarea 101. amortizarea anuala V: 6811 = 2811 .8. care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani.50 lei 130.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.2 5.416. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA.000 lei.000 lei CAP I Elaborarea situatiilor financiare (25 exercitii) 1.15.1=101.3000 lei / an 5.3000 lei / an concomitent 2811 = 2812 . urmatoarele bunuri: .1 20.000 lei 456.000 205 7. 421 = 4282 .000 lei.579.disponibil in contul bancar 6.1 20.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont.000 lei.3000 lei / an 4 amortizarea anuala III: 6811 = 2811 .1 6. in numerar.3000 lei / an 6.1 5. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. 401 = 5121 . amortizarea anuala IV: 6811 = 2811 .000 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5. Rezolvare 1.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =456.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5. prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 211 3.15. .000 lei.000 44 .1=456. Se subscrie societatea SC ALFA SA. .amenajarea cu forte proprii: 2112 = 722 .000 lei 2 amortizarea anuala I: 6811 = 2811 .1. 50 lei  achitarea facurii. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 512.3000 lei / an 3 amortizarea anuala II: 6811 = 2811 .cladiri 4. .

depunerea actiunilor si obligatiunilor 501 = 4561actiuni 500 lei 506 = 456.9 lei/USD . Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5124 = % 30. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. se opereaza si inregistrarea 101.000 lei 4561 29.9 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 30.000 lei 4561=1011 30.1 900 lei actiuni 500 lei obligatiuni 400 lei .1=101.000 le Datorita diferentei favorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului am considerat ca societate a realizat o prima de aport in suma de 1.000 USD .curs valutar la data subscrierii 2. = 400 lei Total 900 lei Am considerat ca societatea pentru a efectua investitii financiare pe termen scurt este deja constituita si detine fondurile necesare investitiei iar aportul la capitalul social se prezinta sub forma unei majorari de capital social Pe baza hotarari AGA are loc subscrierea actiunilor si obligatiunilor la capitalul social si achizitia acestora 4561 =101.curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 29.1obligatiuni 400 lei 4.curs valutar la data varsarii capitalului: 2.000 lei 5.aportul subscris in valuta 10. x 20lei/oblig.000 USD .aportul subscris in valuta 10. se opereaza si inregistrarea 1011=1012 29.2 20.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont.000 lei 3.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10. Aportul la capitalul social in valuta este: .actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei . care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei 45 .curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD .obligatiuni 20 oblig. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : .000 lei 4561=1011 29. Aportul la capitalul social in valuta este: .Pe baza aceluiasi extras de cont.000 USD la cursul valutar de 3 lei.000 lei 1043 1.

care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. cu 50 lei nominalul.Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.9 lei.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % = 4561 30. se opereaza si inregistrarea 1011=1012 30.600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza.900 lei Varsarea ultimei transe a aportului in numerar la capitalul social conform actului de constituire si a legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata (In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii ) 5121 = 4561 100 lei Pe baza extrasului de cont. iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie.000 lei 4561 =1011 2. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 1. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune.1 =101. % =4561 213 1. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont.600 lei 5121 300 lei Pe baza extras de cont si a raportului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2.000 lei 5124 29.evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.000 USD la cursul de 2. se opereaza si inregistrarea 101.000 lei Ulterior se varsa cota parte ( .000 lei Datorita diferentei nefovorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului societate a inregistrat o cheltuiala in suma de 1. iar 1/4 ulterior.2 100 lei 46 . ) din capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 300 lei. Se depune si aportul in natura.000 lei 665 1. Aporturile actionarilor sunt: .in natura-un utilaj 1. divizat in 40 actiuni. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire.600 lei .000 lei 6. utilajul .

000 lei Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca . . B.un utilaj de 1.000 lei. achitate prin banca. 201 = 5121 15 lei 8.300 lei.700 lei 213 1.000 lei 4561S1 1. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune Se depune si aportul in natura. a carui situatie contabila este: . C cu un capital de 3. din care varsa 700 lei la constituire. “ADA” SRL cu un capital de 2. divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2. 201 = 5121 60 lei 7. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. Se constituie SC. .000 lei % =1011 2.Aporturile sunt formate din: • aport in natura. format din 30 parti sociale a 100 lei partea: . dovada plati fiind extrasul de cont. Amortizat de 300 lei.700 lei 4561S2 300 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2. Structura aporturilor este: A – face aport in numerar de 1. B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire.Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei.evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.000 lei. .asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2. .Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca .600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza =4561S1 1. 47 . utilajul . Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A.000 lei.asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei.600 lei 5121 100 lei 5121 = 4561S2 300 lei Pe baza aceluiasi extras de cont.000 lei.600 lei • aport in contul current: asociatul S1 – 100 lei asociatul S2 – 300 lei . asociatul S1 – un utilaj 1. iar restul la data scadenta a contractului. C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale).un stoc de marfuri 500 lei.500 lei. dovada plati fiind extrasul de cont.

500 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari A Ssi B a sumei de1.lichiditati in caserie de 250 lei.200 lei A 700 lei B 500 lei Situatia contabila a asociatului C ne permite sa efectuam urmatoarele inregistrari privind aporturile de active si pasive .300 lei.000 lei A 1. achitate prin banca. 201 = 5121 150 lei Tinand cont de legea societatilor comerciale 31/1990 actualizata conform "Art. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 1. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 3. -aport utilaj de 1. 91. amortizat de 300 lei 2131 = % 1. . Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei. cu provizioanele aferente de 130 lei.000 lei B 500 lei C 1.Societatea in nume 48 . dovada plati fiind extrasul de cont.300 456 C 1. cu provizioanele aferente de 130 lei: 411 = % 280 456 C 150 2813 130 -aport stoc de marfuri 500 lei: 371 = 456 C 500 -aport lichiditati in caserie de 250 lei: 5311 = 456 C 250 -aport datorii la furnizori de 400 lei: 456 C = 401 400 Pe baza extrasului de cont si a situatiei contabile care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei 4561 =1011 3.000 2813 300 -aport creante asupra clientilor de 280 lei.datorii la furnizori de 400 lei. care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2. se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 300 lei Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca .700 La scadenta contractului asociatul A varsa si restul sumei de 300 lei Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A 300 Pe baza aceluiasi extras de cont.200 lei.creante asupra clientilor de 280 lei.. . .

Se constituie SC “EMA” SRL cu un capital format din 30 parti sociale.500 lei 4561A 27. Capitalul social este varsat integral.Partenerul “A” subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 6.000 lei 4561=1011 6.750 lei Pe baza extraselor de cont si a rapoartelor se expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 67. 000 lei si aportul in natura cladirile si terenul.73 lei si 30.Partenerul “B” subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6. In vederea constituirii SC “EPY” SRL se inregistreaza subscrierea de capital social.30. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunile cu numerar iar pentru aporturile in natura evaluate de experti sunt evidentiate cu rapoartele de expertiza 5124 =% 456.750 lei 4561C 33.500 lei = 1011 67. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 67.000 lei 4561B 6.000 $. 30 parti sociale x 200 lei = 6.Partenerul “C” subscrie 50% din capitalul social astfel: . societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. .000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2. ." 9.500 lei 10. cu o valoare nominala de 200 lei.000 lei 211 3.600 lei si din numerar restul.000 $ la cursul de 2.7 lei/$.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate.750 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumelor de 10.1A 27. . la cursul de schimb 2.000 lei in numerar. prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic.colectiv.000 lei 765 300 lei 212 = 4561B 6.3. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar.400 lei si pe baza raportului de expertiza de evaluare se depuna aportul in natura. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3. 49 . cursul de schimb comunicat de BNR este de 2. astfel: .750 lei.750 lei = 4561C 5121 30.73 lei/$.

conform statutului. % = 4561 38. Documentue care evidentiaza acesta operatiune sunt pentru licenta si programul informatic facturile si chitantele care evidentiaza achizitia iar pentru cladiri este raportul de expertiza de evaluare intocmit de un expert in evaluari . pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei.000 lei se evidentiaza cu extrasul de cont 5121 = 4561 2. Diferenta de aport in minus de 2.600.000 lei materii prime.000 lei. avand valoarea nominala de 10 lei. in natura. un camion de 10. in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii.000 lei 213 3.000 lei. In acest caz se emit spre vanzare 20.% =4561 6. 400 lei un program informatic.000 lei cladiri.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile.000 lei 11. lei 5121 2.000 lei 301 7.000 actiuni emise. 5 lei valoarea nominala. Aportul adus de actionari consta din: 600 lei o licenta. 30.000 lei 4561 = 1011 40.000 de actiuni.000 lei. un teren de 8.000 lei si in numerar 2. SC “ALFA” SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni. 7. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 6.000 lei 50 . Actionarii aporteaza.000 lei 12.000 lei. la cifra de 20.400.000 lei 205 600 lei 208 400 lei 212 30.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei Depunerea diferentei de aport in numerar de 2. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 38. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 40. 4000 actiuni x 10 lei =40. lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea de catre actionari a aporturilor in natura in suma de 38.000/5 = 4.

000 lei si aportul terenului si camionului.fond comercial 500 lei. Florea Ioan: 5. Vaida Vasile aporteaza 3. a sumei de 3.4561 = 1011 20.000 lei 213 10.000 lei 302 1. 51 . extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =4561FLOREA I 5. iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei. Dl. adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea.000 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar iar rapoartele de expertiza de evaluare intocmite de experti in domeniu confirma aportul in natura.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea.marfuri 1.materiale consumabile pentru activitatea productiva 1. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 = 1012 20. Dl. se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 8.000 lei 207 500 lei 5121 = 4561VV 3.000 lei. TVA 19%.000 lei FLOREA I 5.000 lei.000 lei 4561= 1011 8.000 lei VAIDA V 3.000 lei constituit din aport in bani.500 lei 371 1.000 lei. .500 lei. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8. % = 4561 20. SC “GAMA” SA formata la 1 ianuarie 2004.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. . Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei. cu un capital de 10. astfel: .000 lei 13.000 lei 5121 2.000 lei Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris. .000 lei 14.un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.000 lei 211 2.000 lei 211 8.V.000 lei.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin : -raport de evaluare pentru imobil intocmit de un expert -lista de inventariere a marfurilor si materialelor consumabile -depunerea la banca de catre actionarul V.

1 lei/euro..000 lei -pentru teren Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 60.).1 60.000 lei .000 euro x 4 lei/euro =40. Conform datelor problemei vom avea urmatoarea inregistrare de varsarea a capitalului evidentiata in extrasul de cont. Conform legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata . Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 4.000 euro x 4 lei/euro =60.000 lei 4561 = 1011 10. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.aportul in numerar 5.1 =101.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 = 1012 6.000 euro x 3. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro.In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii.000 euro x 4 lei/euro = 20.000 euro x 4.000/5 = 2. iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3.Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.000 actiuni. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 10. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 512.000 lei.000 lei 10. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 lei.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 =1012 2. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 2.000 lei 456. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10. deci societatea dispune de 1.” Eu consider ca la finele exercitiului ar fi trebuit sa se varse intreaga suma ramasa de aportat.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei 52 .000 lei 456.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.000 lei. -valoarea capitalului la subscriere 15.000 euro.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.4 = % 41.000 lei 15.000 lei Extrasul de cont evidentiaza la sfarsitul exercitului varsarea a 3/5 din capital . 5121 = 4561 6.000 lei -pentru numerar 5. La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.8 lei/euro = 19.1 lei/euro =41.8 lei/euro.000 lei.000 lei –aportul in natura -valoarea capitalului la varsare 10.1 40.000 euro.

1AA 4.000 lei .1 200 lei 512.700 lei 456.000 lei in numerar din care 50% la constituire.materii prime 4.000 16.materii prime 500 lei .000 lei 665 1.1AA 8. fiecare aduce ca aport valori. astfel: Ion Pintea aporteaza: .un autoturism 8.700 lei 456.1 20.2 17. din care 19 lei TVA.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101. % = 456. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101. in natura.numerar depus la banca 2.materiale auxiliare 200 lei Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.1 21.000 lei 301 500 lei 302.1A1 13.000 lei. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei.000 lei .1 =101.700 lei 212` 13.1 = 456.2 60.000 lei Ulterior se varsa capitalul social subscris conform actului constitutiv 50% prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 4.000 lei .700 lei % = 101. Aportul unui actionar.1A1 13.1 =101. Cladirea este adusa ca aport pe baza raportului de expertiza efectuat de expert evaluator .cladire 13.Materiile prime si materialele auxiliare sunt evidentiate prin procese verbale.700 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 119 lei 201 100 4426 19 Restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii conform legi 31/1990 actualizata 17.000 lei 211 19. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 21. la capitalul social al SC “GAMA” SA este: .765 1.000 lei 53 . Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea.o baraca 6.000 lei % = 456.000 lei Lucia Pintea aporteaza: .

000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi.33lei 201 7 lei 4426 1.030 lei. ce va fi achitat in numerar.000 lei 212 6.castigurilor obtinute din anularea actiunilorse trec la rezerve: 141 = 1068 200 54 .000 lei Pe baza extrasului de cont. care se anuleaza.000 lei 1091 1.000 lei 1041 30 lei Ulterior se varsa capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 1.030 Hotararea AGA permite subscrierea la majorarea capitalului 4561 = % 1. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.030 lei 1011 1.33 18. TVA 19%.030 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 =1012 1.000 lei 19.000 lei divizat in 1.000 lei Conform hatararii AGA se rascumpara actiuni dupa care se anuleaza iar castigurile se transfera la rezerve 1091 = 5121 1. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 1.000 lei/ 1.000 lei % = 4561 Ion Pintea 18.800 141 200 .000 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 8.000 lei 4561 = 1011 20.000 lei Ion Pintea 18.800 lei -anulare actiuni 1012 = % 2.000 lei 301 4.000 lei Lucia Pintea 2. a raportului de evaluare se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 = 1012 20. SC GLADY SA avand un capital de 10. 10.3 lei/actiune.000 actiuni = 10 lei/ actiune 100 x 10.800 lei valoarea nominala 200 x 10 = 2.000 lei 5121 = 4561 Lucia Pintea 2. iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune. SC “ALFA” SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune. 200 x 9 = 1.3 = 1.000 lei 213 8.Cheltuieli de constituire 7 lei. la un pret de 10.

Aportul se aduce integral la subscriere. .5 lei = 21.000 lei.000 lei -valoarea contabila 1.000 actiuni x 11 lei/actiune = 11. -valoarea nominala 5.000 lei.000actiuni x 11 lei /actiune= 55.000 lei Valoarea contabila 5. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.000 lei Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului nevarsat la varsat 1011 =1012 20. utilajele 4. echivalenta a 100 actiuni gratuite.000 actiuni x 10. 5 lei.000 actiuni x 10 lei/actiune = 10.000 noi actiuni.valoarea de conversie 770 lei 55 .000 lei 21. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.20.000 lei 5121 = 4561 21. Pentru remunerarea aportului s-au emis 1. Valoare nominala 5.000actiuni x10 lei/actiune =50.000 lei Valoare emisiune 2. la un pret de 10.000 lei 1011 20.8 lei.000 actiuni x 10 lei = 20.000 lei actiuni noi -valoarea nominala 1.000 lei.8 lei = 54.valoarea nominala pe actiune 10 lei . adica 5.000 lei. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10.000 lei 22. pentru care se emit 70 actiuni noi.000 actiuni a 10 lei actiunea. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 lei -utilaje 400 actiuni x 10 lei = 4. SC “BETA” SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 770 lei.000 lei Actiuni noi Valoare nominala 2.000 actiuni a 10 lei actiunea.000 actiuni x 10.400 lei. SC “OMEGA” SA dispune de un capital de 50. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje. -valoarea nominala -10 lei -valoarea contabila – 11 lei Pe baza hatarari AGA se majoreaza capitalul social 456 = 1012 1.000 lei 23. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6. iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei. echivalente a 600.000 lei -terenurile 600 actiuni x 10 lei = 6. SC “GAMA” SA dispune de un capital social de 5. format din 5. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50.000 lei -valoarea contabila 5.000 de noi actiuni. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea. la nivelul valorii nominale. respectiv 400 actiuni.000 lei 1041 1.600 lei.000 actiuni x 10 lei = 50.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actiunilor 4561 = % 21.

astfel: .valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei .000 obligatiuni.500 lei.200 lei.subscriere aport in natura utilajul – 12.000 456 = 1043 200 424 = 456 2.000 lei.300 -realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 2.profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei.300 lei. .emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2. 117 = 1012 1. .000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.1.000 . 117 =1012 500 lei -profitului net din exercitiile precedente cu 1.000 lei. . 1068=1012 2.500 lei. SC “CRISUL” SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni. la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei. . Pe baza hotarari AGA se majoreaza capitalul social prin incorporarea : -profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.de prime legate de capital 700 lei.emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune. 104 =1012 700 lei -de rezerve din reevaluare in plus 300 lei 1065 = 1012 300 lei 25.000 lei 200 actiuni x 11 lei =2.300 lei 1061 = 1012 2. . .000 lei 56 .500 lei ..convertirea a 2.alte rezerve 2.200 lei/200 actiuni = 11 lei / actiune Hotararea AGA decide majorarea capitalului social prin -emiterea de actiuni 200 actiuni x 10 lei =2. cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni. La SC “CLASICIOR” SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: .alte rezerve 2.000 lei -de prime legate de capital 700 lei.200 -trecerea rezervelor legale la capitalul social – 2.prima de emisiune 70 lei -valoarea de conversie pe actiune 770 lei /70 actiuni=11 lei / actiune 456 =1012 700 424 =456 770 456 =1041 70 24.trecerea rezervelor legale in valoare de 2. la capitalul social. . .de rezerve din reevaluare in plus 300 lei. -valoarea nominala 10 lei / actiune -valoare emisiune 2.profitului net din exercitiile precedente cu 1.200 lei => o prima de aport de 200 lei 456 = 1011 2.000 lei.

(2) Metodele contabile.000 -emisia de noi actiuni 150 actiuni x 10 lei = 1. veniturile şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil.000 actiuni x 10 lei = 10.000 456 = 1043 2.000 -realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 10. Cheltuielile corespunzătoare acestor venituri sunt deductibile la aceleaşi termene scadente. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. Art. stabilite prin reglementări legale în vigoare. potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementările din aceste convenţii. . pe măsură ce ratele devin scadente.1.500 lei 1041 = 1012 1. cu excepţia cazului prevăzut la alin.500 161 = 456 22.000 lei 456 = 1011 10.000 CAP II Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii) 1. conform contractului. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.000 456 = 1044 7. dintr-un an fiscal.(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri.000 lei 1.000 lei => o prima de aport de2. se poate opta ca veniturile aferente contractului să fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil.000 -varsarea aportului in natura 2131 = 456 12. Daţi unele exemple în urma cărora pot rezulta elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. (3) În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile şi imobile. 19. în baza convenţiilor la care România este parte. (4) În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi de servicii internaţionale. (3).000 actiuni x 12 lei = 12. proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. Opţiunea se exercită la momentul livrării bunurilor şi este irevocabilă. Exemple de elemente similare veniturilor: 57 . valorificate pe baza unui contract cu plata în rate. Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifică în cursul anului fiscal. privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor şi a elementelor similare cheltuielilor în vederea determinării impozitului pe profit.000 456 = 1011 15.

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. b) cheltuielile de protocol. cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar. g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale. Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat in determinarea venitului net in sistem real din desfasurarea unei activitati economice: a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii.diferenţele favorabile de curs valutar. (6) al art.diferenţele nefavorabile de curs valutar. 2. în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate. în interesul serviciului. În acest caz. în ţară şi în străinătate. potrivit legii. cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. . Menţionaţi 3 categorii de cheltuieli realizate de persoanele fizice din desfăşurarea unei activităţi economice cu deductibilitate limitată la determinarea venitului net în sistem real. în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual. 49 din Codul fiscal.cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. d) cheltuielile sociale. în limita a de 2. în limitele prevăzute de actele normative în materie. 58 . respectiv durata iniţială stabilită conform legii. ca urmare a retratării sau transpunerii. pentru o persoană. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă. e) pierderile privind bunurile perisabile. sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente. . ca urmare a retratării sau transpunerii. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. (6) al art.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale. în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin.rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor. în limita echivalentului în lei a 200 euro anual. 49 din Codul fiscal. în limita stabilită potrivit legii. în situaţia în care au fost deductibile din profitul impozabil.. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. în conformitate cu legislaţia în vigoare. c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. Exemple de elemente similare cheltuielilor: .

in proportie de peste 50% din veniturile totale. pe baza contractului încheiat între părţi. 4. d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane. autoritatile locale si institutiile publice.în cazul contractelor de leasing operaţional. c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta. b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane]. altele decat cele din consultanta si management. reprezentând chiria . Ce operaţiuni sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată din punctul de vedere al TVA. 3. transformare sau modernizare a activelor corporale fixe.. pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de 59 . b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. 149 alin.Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o societate comercială pentru a fi încadrată în categoria microîntreprinderilor? In sensul prezentului titlu. potrivit legii. (1) lit.000 euro. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaza venituri. altele decat statul.j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili. precum si operatiunile de constructie. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata. stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. l) cheltuielile efectuate de utilizator.rata de leasing . chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. altele decât bunurile de capital prevazute la art. k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar. a) [activele corporale fixe. exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active. în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii.

delapidare.bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. razboi civil. Art. Incadrarea operatiunilor in categoria livrarilor de bunuri efectuate cu plata presupune colectarea TVA aferent valorii lor. . orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora). dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care 60 . razboi. 5. precum si bunurilor pierdute (bunurile disparute in urma unor calamitati naturale. diferentiata in functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente. pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie.bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora (incendiu. daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei. cu exceptia: . c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile. pentru a nu considera livrare de bunuri cu plata trebuie ca bunurile sa indeplineasca cumulativ conditiile: 1) sa nu fie imputabile. neimputabile. ambalarea. precum si activele corporale fixe casate. d) bunurile constatate lipsa din gestiune. conform prevederilor din norme.180 din Codul Fiscal – Conditii de autorizare 1) Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea. aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere. alunecarile de teren. 3) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic. fals. b) locul este amplasat. imbutelierea. sau a unor cauze de forta majora) ori furate (bunurile lipsa din gestiune. depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile.deducere. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare. . 2) degradarea calitativa a bunurilor sa se datoreze unor cauze obiective dovedite cu documente. inselaciune. uz de fals. cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea prevazuta in norme. construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. care este acceptata de societatile de asigurari). dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale. acte de terorism. cum ar fi inundatiile. in limitele prevazute prin lege.perisabilitatilor. primirea. Precizaţi care sunt condiţiile pentru antrepozitul fiscal în cazul accizelor. marturie mincinoasa. d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat. care nu mai pot fi valorificate. detinerea. dovedite legal.

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal. La nivelul municipiului Bucuresti. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 61 . e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat. Prezentaţi modul de calcul a impozitului pe clădiri în cazul clădirilor deţinute în proprietate de persoanele juridice. 82/1991. administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere. sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal. reglementata de Codul penal al Romaniei. republicata. de Legea nr. 183. 6. conform precizarilor din norme. 253 din Codul Fiscal cuprinde –Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 1) In cazul persoanelor juridice. republicat. de Ordonanta Guvernului nr. sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod. 31/1990 privind societatile comerciale. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei. (3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare. de Legea nr.25% si 1. 92/2003. marturie mincinoasa. Art. 86/2006. reglementata de Codul penal al Romaniei. de Legea nr. de Legea nr.aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. uz de fals. republicata. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. de Legea nr. 31/1990. de Legea nr. potrivit prevederilor din norme. de Legea nr. 241/2005. inselaciune. dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. cu modificarile si completarile ulterioare. republicat. aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0. delapidare. sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod. de Legea contabilitatii nr. republicata. f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. de Ordonanta Guvernului nr. republicata. fals. 82/1991.50% inclusiv. (2) Prevederile alin.

astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului.S. valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii. pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. (3^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire. primita de la o societate specializata. (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii. chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. in suma de 40 lei. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. 62 . c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta. 101. pentru cercetarea pietei. in rezerva sau in conservare. in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. in suma de 30 lei. conform reglementarilor contabile. (7) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar. inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului persoana juridica. CAP III Tinerea contabilitatii unei entitati (3 exercitii) 101 .A. impozitul pe cladiri este datorat de locator. (2). asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului. consolidare.(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu. factura nr.C. de catre locatar. (4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. “ALFA” S. b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii. conform prevederilor legale in vigoare. conform prevederilor legale in vigoare. acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale. valoarea impozabila se reduce cu 15%. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii. in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective. modificare sau extindere. modernizare. in valoare de 80 lei. cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice. (5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata. (8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune. pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar. achitata din contul de disponibil de la banca. din punct de vedere fiscal.

sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. Extrasul de cont evidentiaza plata taxei de inscriere de la Registrul comertului. 201 = 5121 40 lei Cheltuiala cu cercetarea pietei se inregistreaza in contabilitate pe baza facuri si chitantei iar suma achitata pentru publicitate TV pe baza chitantei 201 =% 40 lei 401 30 lei 5311 10 lei Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l Valoare de intrare Amortizarea anuala Amortizarea cumulate Amortizarea ramasa 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 Anual (in decursul a 5 ani) se face inregistrarea urmatoare: 6811 = 280 16 lei Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei 102.S.C. “BETA” S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei. Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %. Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei. A= - == 75 lei Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate. Dovada privind cheltuiala cu onorariul avocatului se face cu chitanta. 201 = 5311 100 lei Am considerat ca pentru emiterea de actiuni nu se aplica TVA si valoarea totala a cheltuielilor este de 2.023 lei 201 = 401 2.023 lei Datorita modificari datelor problemei cata anuala de amortizare nu mai este de 75 lei .

63

Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare de intrare Amortizare anuala Amortizare cumulata Amortizare ramasa 1 2.123 1.061,5 1.061,5 1.061,5 2 1.061,5 1.061,5 2.123 0 -anual se inregistreaza 6811 = 280 1.061,5 Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 2.123 103. La S.C. “ONIX” S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in numerar. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta. 201 = 5311 80 lei Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l Valoare de intrare Amortizarea anuala Amortizarea cumulate Amortizarea ramasa 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 6811 = 280 16 lei/ an Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei CAP IV Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (6 exercitii) 113. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat. -achizitie fond commercial 207 = % 4.200 lei 401 1.500 lei

64

456 2.700 lei -cedare fond comercial neamortizat 658 = 207 114. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei. Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta. -achizitie program informatic % = 401 1.071 lei 208 900 442,6 171 -cheltuiala cu amortizarea 900 /4 =225 lei/an anul 1 6811 = 2808 225 anul 2 6811 = 2808 225 anul 3 6811 = 2808 225 anul 4 6811 = 2808 225 -scoaterea din evidenta 2808 = 208 900 lei 115. La S.C. “OMEGA” S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: - 360 lei achizitionate de la terti; - 240 lei creante in unitate; - 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii. Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta. Achizitionarea programelor informatice 208 = % 900 lei 401 360 lei 721 240 lei 456 300 lei Anul Valoare de intrare Amort -anul se face inregistrarea 681 = 2808 300 Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 900 116. La S.C. “ARTEX” S.A. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute. Programele informatice sunt preluate in evidenta societatii prin procesul verbal de preluare in evidenta. 208 =721 900 lei Amortizarea cheltuielilor pentru obtinerea programelor informatice se face conform scadentarului de amortizare. 6811 =2808 600 lei Factura este domentul care evidentiaza vanzarea progamelor informatice.

65

461 = % 238 7583 200 4427 38 Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 600 6583 = 208 300 lei Extrasul de cont este documentul justificativ care confirma incasarea programelor informatice . 5121 = 461 238 117. S.C. “GAMA” S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie. Conform situatiei de lucrari se receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica 203 = 721 800 lei Amortizarea cheltuielilor aferente proiectului de cercetare se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare de intrare Amortizare anuala Amortizare cumulata Amortizare ramasa 1 500 250 250 250 2 250 250 500 0 -anual se inregistreaza 6811 = 2803 250 lei/ an Pe baza procesul verbal de preluere in evidenta a inventiei se efectueaza urmatoarea inregistrare 205 = 203 300 lei Scoaterea din evidenta a proiectului de cercetare stiintifica se face prin procesul verbal de scoatere din evidenta 2803 = 203 500 lei 118. S.C. “ALFA” S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. “BETA” S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei. Conform situatiei de lucrari se inregistreaza brevetul 205 = 721 2.000 lei Amortizarea cheltuielilor de realizare a procedeului tehnologic se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare intrare Valoare amortizare Valoare cumulata

66

Valoare ramasa 1 2.000 500 500 1.500 2 1.500 500 1.000 1.000 3 1.000 500 1.500 500 4 500 500 2.000 0 Datorita faptului ca societatea vinde dupa un an procedeul tehnologic inregistrarea amortizarii se face pentru 1 an 6811 = 2805 500 lei Factura este documentul care evidentiaza vanzarea procedeului tehnologic 461 = 7583 1800 lei Procesul verbal de scoatere din evidenta a procedeului tehnologic permite efectuarea urmatoarelor inregistrari - descarcarea gestiuni 6811 = 2805 500 lei -scoaterea din evidenta 2805 = 205 500 lei

67

CONTABILITATE 201.SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: - la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.; - la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.; - la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c. Consumurile lunii octombrie au fost: • la 8 octombrie, 1100 m.c. • la 18 octombrie, 1500 m.c. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: - A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO); - B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.; - C – metoda costului mediu ponderat (CMP). Rezolvare:  Metoda FIFO are la baza ideea ca primele loturi de bunuri iesite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor loturi intrate in patrimoniu. Pe masura epuizarii succesive a fiecarui lot, stocurile iesite din gestiune se evalueaza la costul lotului urmator. Intrari Iesiri Stocuri Cant PU Valoare Cant PU Valoare Cant PU 120 01.10 Stoc intial 0 75 05.10 Aprovizionare 800 80 64000 120 0 75 800 80 08.10 Consum 110 75 8250 100 75 800 80 11.10 Aprovizionare 100 82 8200 100 75 800 80 100 0 82 18.10 Consum 150 0 100 75 7500 800 80 64000 600 82 49200 400 82 20.10 Aprovizionare 900 82 73800 400 82 900 82 Data Operatie

Valoare 90000 90000 64000 7500 64000 7500 64000 82000 32800 32800 73800

68

10 – consum 1000 mc 77 Si308 +/.10 Consum Cont 301 Cont 308 11. la pret standart a intrarilor Diferentele de pret aferente bunurilor iesite prin ponderarea coeficientului K cu valoarea bunurilor iesite la cost standard se calculeaza dupa formula: Diferente de pret = Valoarea la cost standart a bunurilor iesite x K Data Operatie Intrat Iesit Stocuri Cant PU Valoare Cant PU Valoare Cant PU Valoare 120 0 200 0 110 0 100 0 100 0 77 5 77000 5000 150 0 77 5 69300 4500 77 115500 2500 400 130 0 77 77 92400 -2400 154000 0 69300 0 146300 5000 30800 2500 100100 7000 01.10 Stoc intial Cont 301 Cont 308 05.10 Aprovizionare Cont 301 900 Cont 308 900 Calcule: 08. Aceste diferente sunt incluse in costuri pe masura scoaterii din gestiune a stocurilor (prin consum. de 77 lei/mc Aceasta metoda de evaluare presupune intregistrarea stocurilor la preturi/costuri fixe (prestabilite) si evidentierea separata a diferentelor valorice fata de costul efectiv de achizitie/productie (in conturi de diferente de pret).10 Aprovizionare Cont 301 800 800 77 3 61600 2400 77 84700 0 77 900 77 190 0 77 Cont 308 18.10 Consum Cont 301 Cont 308 20. Metoda costului prestabilit.= 0 Si301 + Rd 301 92400 + 61600 69 .= ------------------.Rd/c 308 -2400 + 2400 K = -------------------------. vanzare etc). intrarilor K = ------------------------------------------------------------------------------------------Si al stocurilor la pret standard + Val cum.10 Aprovizionare Cont 301 Cont 308 08. Repartizarea stocurilor se realizeaza cu ajutorul unui coeficient calculat dupa cum urmeaza: Sold initial al dif de pret + Dif de pret cumulate af.

Medota costului mediu ponderat al ultimei intrari – consta in faptul ca dupa fiecare intrare in stoc se va calcula un cost mediu ponderat. iesirile de stocuri sunt evaluate la un cost mediu ponderat.852.1 0 Operatie Stoc intial Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Intrat Can P t U Valoar e Iesit Can t PU Valoar e Stocuri Can t PU 120 0 75 200 0 77 900 77 190 79. VI – intrarile valorice.0216 = 2500  Metoda costului mediu ponderat (CMP). Potrivit acestei metode.Diferente de pret (308) = 0 18.1 0 20.000 154. CI – cantitatile intrate.000 69.10 – consum 1500 mc Si308 +/.800 Calcul CMP: 70 .500 119.000 150 0 900 82 73.63 400 2 130 81. dupa urmatoarea relatie: VP + VI CMP = ---------SP + CI Unde: VP – valoarea stocului precedent.300.Rd/c 308 -2400 + (2400 + 5000) K = -------------------------.652.63 0 2 79.1 0 05.63 2 82.0216 Si301 + Rd 301 92400 + (61600 + 77000) Diferente de pret aferente iesirilor (Rc308) = 115500 x 0.1 0 18.300 151.000 110 0 75 79. 8 31. Data 01.27 0 1 Valoare 90.1 0 11. 3 800 100 0 80 64. calculat prin raportarea valorii stocului intial/precedent si a valorii intrarilor la cantitatea intiala/precedenta si cantitatea intrata.44 8 82 82.= ------------------------------.8 105. Metoda se poate aplica in practica in doua versiuni: . SP – stoc precedent cantitativ.= 0.1 0 08.

de regula la sfarsitul lunii.800 90.10 20.800) 309.800 CMP = -------------------------------------------.900 71 . Ii.05.= -------------.1 0 20.000 150 0 900 82 73.1 0 18.271 400 + 900 11.= 77 1200 + 800 69300 + 82000 CMP = -----------------.000 800 100 0 80 64.1 0 05.= 79. periodic. Si reprezinta soldul valoric si respectiv stocul cantitativ de la inceputul perioadei de gestiune. dupa relatia: Vi + ∑ Ii CMP = ---------------Si + ∑ Ci Unde: Vi.632 900 + 1000 31852.1 0 08.1 0 11.= 81. 5 Valoar e Valoar e Valoare 90.000 110 0 82 82.80 + 73800 CMP = ----------------------.43 0 5 103.000 + 900) 3.000 + 73. Ci reprezinta intrarile valorice si cantitative care au avut loc in cursul perioadei de gestiune.200 + (800 + 1.= 79.265. Data 01.1 0 Operatie Stoc intial Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Consum Aprovizionar e Intrat Can P t U Iesit Can P t U Stocuri Can t PU 120 0 75 200 0 900 190 0 400 130 79.435 1.000 + (64.000 + 82.10 - Medota costului mediu ponderat global al tuturor intrarilor intr-o perioada – presupune determinarea mediei ponderate a costurilor.10 90000 + 64000 CMP = -----------------.

000 40. N . = 540 u. = 2. 4. / 3 ani = 120.000 bucãţi. începând cu 1 ianuarie N.000 240. în N.m. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi de: 80.m.Amortizarea anului N+2 = Valoarea utilajului la 3 1 . în N+2. Cota de impozit pe profit: 30%. Se cunosc urmãtoarele informaţii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf) 20%. 120.000 u.000 u. Rezolvare: Costul de productie = Costul variabil + Costurile fixe Costul de productie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixe Costul de productie (N) = 180 u.000 - Valoarea utilajului la 01. x 5. rata de rentabilitate speratã de piaţã (Rm) 30% şi riscul sistematic de piaţã al titlurilor (β) 2. Informatii Valoare Baza de Diferenta contabila impozitare temporara deductibila 360. 12.m/buc.000 u.m.N . în N+1. La sfârşitul fiecãrui exerciţiu.000 u. Societatea X a dat în funcţiune.000 u.m. Cantitãţile fabricate au fost de 5.000 u.m.700. 699.000 -120. / 5. Rezolvare: Amortizarea contabila anuala = 360. un utilaj cu o valoare de 360.m.N+1 .700.000 160.000 360.000 -120.m.m.000 -120. 72 .m. în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc.000 -80.m.m.000 u. Rezolvare: Rata de randament pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie = Rm + P x (Rm – Rf) = 30% + 2 x (30% . + 1.m.Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31. Costul unitar = 2. = 12.800. utilajul se amortizeazã linear pe trei ani.000 u./buc.20%) = 30% + 20% = 50% 695.Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 .000 u. 01.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.000 280.500 bucãţi în exerciţiul N+2. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5.000 -160.000 120.684.000 -120.800.000 40. respectiv 160. 12. Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie.000 buc.000 bucãţi în exerciţiul N.12.m. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.N+2 La sfarsitul exercitiului N: activul de impozit amanat = 30% x 40.000 u. Din punct de vedere contabil. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.000 buc. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului.000 u.m.000 u. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârşitul fiecãruia dintre cele trei exerciţii. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.

m. fara interventia bancii in numerar.m. activul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului = 12. .. Cheltuieli cu impozitul amanat = Datorie de impozit amanat 12..m.Decontarea BO: 403 = 5121 10000 Contabilitatea furnizorului: . Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei.m.Achizitie de stocuri: 371 = 401 10000 .Vanzarea pe baza de factura: 411 = 701 10000 .000 lei.. 410. in conditiile: .C.000 u. la pretul de vanzare de 2000 lei.000 u.m.A.m.000 u. Rezolvare: Contabilitatea beneficiarului: .B. S.Plata furnizorului cu BO: 401 = 403 10000 . produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 u. cu decontarea peste 3 luni.Incasarea BO la termen: 5113 = 413 10000 5121 = 5113 10000 Decontarea cu scontare: 5114 = 413 10000 Incasarea BO inainte de termen: 667 = 5114 500 5121= 5114 9500 310. livreaza S. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA. = 12. in anul N+2: se resoarbe diferenta temporara de 40. conform facturii nr.Primirea BO: 413 = 411 10000 .A.decontarea se face prin intermediul bancii.000 u. se anuleaza activul de impozit amanat corespunzator. impozitul amanat care trebuie inregistrat in exercitiul curent = 0 u. 73 . (Creanta privind impozitul amanat) 300. ALFA S. TVA 19%.C. pentru care se percepe un comision de 5%.000 u.m. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului).A. BETA S.decontarea se face direct.Creante privind impozitul amanat = Venituri din 12. impozitul amanat La sfarsitul exercitiului N+l: activul de impozit amanat = 30% x 40.

00 5121 2. Rezolvare: . 666 = 5311 50.000 5311 90.000 .380. TVA 19% 411 = % 2.00 4427 380.60 767 71.380.Achizitia de materii prime % = 401 2. Toate decontarile se fac in numerar. stiind ca S. DACIA le receptioneaza ca materii prime.000. Vanzarea pe baza de factura.Plata facturii cu scont primit 401 = % 2.C si S.Conversia obligatiunilor in actiuni 1. in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.000 169 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei.000 74 . Inregistrari la S. FELIX S.40 Inregistrari la SC DACIA SA .Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare. Rezolvare: Inregistrari la SC FELIX SNC 5.N. 161 = % 100. dupa un an.00 .000 1012 85.00 7 Descarcarea din gestiune a produselor finite vandute 711 = 345 1.00 5121 2. SC GAMA SA emite 10.00 4426 380.000 1044 15.500.A. DACIA S.C.C.40 89.Emisiunea de obligatiuni 1.000 lei.308.00 301 2.Inregistrarea si plata dobanzii anuale: 1.000 .00 701 2.000 .La sfarsitul anului se inregistreaza amortizarea primei: 1. obligatiunile de convertesc in actiuni. SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%. La scadenta. Dobanda anuala este de 50%.380.000 lei si valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 85.308.00 8 Incasarea facturii cu scont acordat % = 411 2. 6868 = 169 10. 161 = % 100.60 667 71.C.380.000.

000 1012 18.000 70.000 actiuni. 5 lei.20.200 lei.000 de noi actiuni.000 lei. raport de paritate 2/1. Aportul se aduce integral la subscriere.000 1041 1.000 5121 = 4561 21. format din 5. la un pret de 10.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actionarilor: 4561 = % 21.000 1011 20.400 lei si durata de folosinta de 6 ani.000 lei Valoare contabila: 5000 actiuni x 10.000 Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatoarea inregistrare: 1011 = 1012 20.000 actiuni a 10 lei actiunea. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2. Totodata. are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.000 1044 6. Rezolvare: Capitalul social creste cu valoarea nominala a actiunilor emise: 3000 * 6 lei/act 161 = % 24.50 lei = 21. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3. Rezolvare: Achizitia instalatiei: 75 .80 lei = 54. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1. Amortizarea anuala este de 400 lei. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10. valoarea nominala 4 lei/obligatiune. Rezolvare: Actiuni vechi Valoare nominala: 5000 actiuni x 10 lei = 50.8 lei.100 lei.000 53.000 lei Actiuni noi Valoare nominala: 2000 actiuni x 10 lei = 20. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.000 lei Valoare emisiune: 2000 actiuni x 10.

contul 308 Si. Rezolvare: Primirea donatiei: % = 212 2111 133 14. 1200. • 30 lei in numerar.000 lei 8.conform facturii nr. f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei. raport de paritate 2/1. TVA 19%. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3. TVA 19%. e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei.000 78. cheltuieli de transport incluse in factura 30 lei.contul 3021 Si. valoarea nominala 4 lei/obligatiune.000 1044 6.000 lei si un teren evaluat la 6. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.1200 se primesc materii prime la pretul de cumparare (standard) de 600 lei. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8. 60 lei a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii: .se achita factura nr.000 1012 18. b) pentru diferenta se emite un efect de comert.000 lei 6.000 lei 200. 76 . 800 lei . .213 = 404 2400 Amortizarea anuala: 6811 = 2813 400 La sfarsitul anului 2005 anularea amortizarii: 2813 = 213 1200 Reevaluarea valorii nete: 213 = 105 900 53. cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei.contul 301 Si. Rezolvare: Capitalul social creste cu valoarea nominala a actiunilor emise: 3000 * 6 lei/act 161 = % 24. c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de 300 lei. SC “MEDA” SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi: . astfel: • 500 lei prin virament. 100 lei . d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate.000 lei.000 actiuni.

Metoda inventarului permanent Achizitie de materii prime % = 401 749.70 Achizitie de materiale auxiliare % = 401 368. Rezolvare: .g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de 30 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului permanent.90 3021 310 4426 58.70 Achitarea facturii de achizitie 401 = % 530 5121 500 5311 30 Emiterea efectului de comert 401 = 403 219.70 301 630 4426 119.90 Consum de materii prime 601 = 301 1000 Consum de materiale auxiliare 6021 = 3021 200 Ajustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale auxiliare 308 = 391 80 308 = 392 30 Metoda inventarului intermitent Stornarea soldului initial de materii prime si materiale auxiliare 601 = 301 800 6021 = 3021 100 Achizitie de materii prime - - - - - 77 . cat si dupa metoda inventarului intermitent.90 Achitarea facturii de materiale auxiliare 401 = 5121 368.

cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%.2 = 12. Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.901 78 .90 Ajustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale auxiliare 308 = 391 80 308 = 392 30 Reluarea pe conturi de stocuri a materiilor prime si materialelor auxiliare 301 = 601 350 800+630-1000-80 3021 = 6021 170 100+300-200-80 - - - 685.909 2 2 10. Experienţa aratã cã societãţile concurente invadeazã piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet.90 Achitarea facturii de materiale auxiliare 401 = 5121 368. În exerciţiul precedent.400 (1+10%)” = 0.000 (1+10%)1 = 0. Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.70 Achizitie de materiale auxiliare % = 401 368. În consecinţã. Brevetul expirã peste 4 ani.000 x 1. Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum.2 = 14. în fiecare dintre urmãtorii 4 ani. Rezolvare: Anul Fluxuri de trezorerie (1) 1 2 Factorul de Valoarea actualizata actualizare (3) = (1) x (2) (2) 10.% = 601 4426 - 401 749. societatea nu se aşteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani.70 630 119.000 x 1.90 6021 310 4426 58.70 Achitarea facturii de achizitie 401 = % 530 5121 500 5311 30 Emiterea efectului de comert 401 = 403 219.000 u. Societatea estimeazã cã.9091 10.8264 11.m.

000 x 1.12.m.12.163 49.100u.600 u.N.000 u. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6. Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18. Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.000 u.956 706.000 u.. = 12. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. -10.m.m.m.m.000 u.500 u. la 31. 10 Este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie encesara pentru a onora obligatia respectiva.m.m.N = 30% x 62.6. Cota de impozit pe profit: 30%.600 u.7513 10.m.000 u.) x 30% = 11.N. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face.000 u.983 14.736 (1+10%)”4 = 0.100 u.N: Valoarea contabila a imobilizarilor 127.000 u. de impozit amanat 12.m.500 u.pe seama capitalurilor proprii: (127. Rezolvare: La 31. Acesta se va inregistra astfel: .m. un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 9 O intreprindere are obligatie curenta generata de un eveniment anterior.m. 11 Poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatie.12.000 u.pe seama cheltuielilor: (15. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi.m.90.600 u.000 x 1.12. . 711. .280 (1+10%)”3 = 0.000 u. 1. Rezolvare: Conform IAS 37. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.m. La începutul exerciţiului N.3 4 10. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.m. În anul N.m. Valoarea provizionului: 79 .m. 11. Baza de impozitare a imobilizarilor 65.000 u.) x 30% = l .m. .23 = 17. Diferenta temporara impozabila 62. Din punct de vedere fiscal.24 = 20.600 u.m. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.6830 Valoarea de utilitate 12.m. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: La 31. Politica sa este cunoscutã pe piaţã. % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amanat Dat.m.000 u. exista un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.000. cifra de afaceri a fost de 10.000 u. = 18. reevaluarea nu este recunoscutã.m. datorii contingente şi active contingente”.

000 13 14 Primirea biletului la ordin 413 = 411 10. BETA S. Chelt cu provizioane pt riscuri = Alte provizioane pentru si cheltuieli riscuri si cheltuieli 30. Rezolvare: 19 Primirea cu titlu gratuit a mijlocului de transport 2133 = 131 18.000 80 .000 lei. .C.10.000 5121 9. Rezolvare: Inregistrari in contabilitatea beneficiarului 12 Livrarea de produse finite 411 = 701 10.m. fara interventia bancii in numerar. Dupa doi ani de folosire camioneta se caseaza.A.000 300. produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.500 627 500 15 Inregistrari in contabilitatea platitorului 16 Achizitia de produse finite 301 = 401 10.B. S.000. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. ALFA S.000 Decontarea prin intermediul bancii 5114 = 413 10.C.decontarea se face direct.000 u. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului).000 Decontarea directa la termen 5113 = 413 10.000 5121 = 5113 10.A.000 17 18 Emiterea biletului la ordin 401 = 403 10.000 % = 5114 10.decontarea se face prin intermediul bancii. livreaza S. pentru care se percepe un comision de 5%.000 148.000 x 3% = 300.A. in conditiile: .000 Decontarea biletului la ordin 403 = 5121 10.

000 lei.000 24 Inregistrarea amortizarii lunare: 80.50 lei = 21.80 lei = 54.000 2813 9. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10.20 21 22 9 Inregistrarea amortizarii lunare: 18. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.000 20.000 Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatoarea inregistrare: 1011 = 1012 20. amortizabil in 4 ani prin regimul liniar. Rezolvare: Actiuni vechi Valoare nominala: 5000 actiuni x 10 lei = 50. la un pret de 10.000 6588 9.000 trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii ramase 131 = 7584 9. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80.000 : 4 : 12 = 1666 81 .000 de noi actiuni.000 lei Actiuni noi Valoare nominala: 2000 actiuni x 10 lei = 20. format din 5. Rezolvare: 23 Primirea cu titlu gratuit a mijlocului de transport 2133 = 131 80.000 5121 = 4561 21.000 79.000 1011 20.000 : 4 : 12 = 375 6811 = 2813 375 Trecerea asupra veniturilor a unei cote-parti din subventia pentru investitii (lunar) 131 = 7584 375 Casarea mijlocului de transport % = 2133 18.000 lei Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actionarilor: 4561 = % 21.000 lei. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. Aportul se aduce integral la subscriere.000 lei Valoare emisiune: 2000 actiuni x 10.000 lei Valoare contabila: 5000 actiuni x 10.000 1041 1.8 lei. 5 lei.

3.m.055/2009.N: pentru analiza organică 11.09. condiţiile pentru recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare..salariul conducătorului de departament .055/2009.07.25 26 10 6811 = 2813 1.000 u. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor..m. + 1. în perioada 11.în perioada 30.. în perioada 21. în u.000 u.07-10.m.666 Trecerea asupra veniturilor a unei cote-parti din subventia pentru investitii (lunar) 131 = 7584 1.000 u..09. În exerciţiul N. în ceea ce priveşte însă proiectul Y. 3.000 u. pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y.m. Rezolvare: Proiectul X este considerat activitate de cercetare. + 400 u.000 1.500 u.directe .000 u.m.000 6588 40.07-29. în perioada 01.09-20. în perioada 19.indirecte Cheltuieli generale 600 Proiectul X 5.000 2813 40.500 - 1.000 u.000 500 1.m. chiar de la începutul exerciţiului N.N: pentru formarea personalului 600 u.m. 678.06. x 20% = 5.m.000 u.000 2.000 trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii ramase 131 = 7584 40.. două proiecte. întreprinderea nu poate demonstra încă fezabilitatea acestuia.900 u.09-29.m.m. pentru proiectul Y.m.N: pentru teste 1. La sfârşitul analizei funcţionale.O societate are un departament de cercetare care dezvoltă.06-30. au fost următoarele: Informaţii Cheltuieli materiale şi servicii Cheltuieli cu personalul: . în cursul exerciţiului N. acesta îndeplineşte. Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic.000 677.200 400 800 400 Conducătorul de departament consumă 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%. In cazul proiectului X.666 Casarea mijlocului de transport % = 2133 80. + 1.N: pentru studiul prealabil 2. Rezolvare: 82 . Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: în perioada 01. managerii apreciază că proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia.. Proiectul Y constituie activitate de dezvoltare.500 Proiectul Y 3.N: pentru programare 18. Cheltuielile de dezvoltare (activ) = Costurile directe şi indirecte + Cota-parte aferentă proiectului din salariul conducătorului de departament = 3.m.m.directe .personal administrativ Cheltuieli generale: . Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele două proiecte.N: pentru analiza funcţională 8.m.07.N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 800 u.07-18. în conformitate cu OMFP nr.. + 800 u.09. iar criteriile de capitalizare sunt îndeplinite de la l ianuarie.000 3. cheltuielile departamentului. iar cheltuielile angajate afectează rezultatul exerciţiului curent. în conformitate cu OMFP nr.10. în perioada 30. şi .09-25.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N. fiind recunoscute drept costuri ale perioadei. s-a demonstrat fezabilitatea tehnică şi comercială a produsului.000 u. O societate dezvoltă un nou produs.000 24./bucată.000 u. + 8.500 400 40 8.formarea personalului determină cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale.000 u.4 30/11 400 40 20.m.000 28. + 1. testarea..exerciţiul N . Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40u.m.4 u. criterii de capitalizare îndeplinite. 3.000 u. Cheltuielile angajate în N+l au fost: cheltuieli cu personalul 10. în luna noiembrie./bucată).m./bucată.000 16.m.faza de cercetare este recunoscută ca o cheltuială a perioadei. .17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi. în faza de cercetare.055/2009.000 44.000 u. în N+2. Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente.m.000 u.m./bucată.m.000 bucăţi x 400. 10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41 u.m.m.800 u. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: . . N+l şi N+2.analiza funcţională . valoarea activului = 10. fiind recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul).000 u. = 18.30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.000 u. în exerciţiul N. pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului.cheltuielile de 12.000 36.m. (1.000.000 697. cheltuieli de 30. .fază de dezvoltare.m. 25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41.exerciţiul N+2 .m.000 Stoc Cost unitar 1. si taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.m.ar aparţine fazei de dezvoltare.000 u.. Rezolvare: Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezintă astfel: Data Q Intrări Cost Cost unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii 16. + 18. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40 u.000 bucăţi x 400. .m. .faze de dezvoltare. Centrul de cercetare al societăţii a angajat. în conformitate cu OMFP nr. 83 .25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41.analiza organică.4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.m. 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.000 u. La începutul exerciţiului N+l.m. s-au cheltuit 12. (1. prin urmare. fiind recunoscute drept cost al perioadei./bucată./bucată).000 40 600 40 1. Rezolvare: . 696.10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41 u.000 u.m.4 u. întocmirea documentaţiei . efectuate pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului reprezintă cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale.000 u. în luna noiembrie. .m. 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.fază de cercetare./bucată. programarea. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.000 u. 679.m. .m. deci afectează rezultatul exerciţiului.000 4. + 800 u.m.exerciţiul N+l . 40. = 30. .280 800 40 Cost total mii u.m. însă nu sunt îndeplinite criteriile de capitalizare./bucată.studiul prealabil .m.. valoarea activului = 11.000 32.000 u. . Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.100 40 700 40 900 40 100 40 Q Q 01/11 04/11 10/11 500 41 17/11 25/11 200 41. este recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul).000.m.000 u.

40 40.531.calculat la 10 noiembrie: [(1. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 40 u.100 400 40. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.6646 40.6646 32.000 40 24. Q Q 50 0 20 0 41 41.181.6646 698.calculat la 25 noiembrie: [(l ./bucată./bucată. .000 41 20.4 u.4 1.25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 41. (1. acest stoc este afectat de următoarele operaţii: .000 u. / buc.95 28. .000 600 600 500 16.14 4.4545 u.000 u. 40. .500 Q 01/11 04/11 10/11 17/11 400 40 50 0 41 20./bucată). .066.000 600 20.8 700 8.4545 40.4) ----------------------------------------------------------------------.4545 16.000 24.000 84 .30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.4545 40.000 .400 + 500 . Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează metoda FIFO.m.m.4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.68 100 400 40 Cost unitar 40 40 40.000 .m.m.000 44.318.400) x 40]+ (500 x 41) ------------------------------------------(l .10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 41u.15 36.m.000 bucăţi x 400.000-400+ 500-400) x 40.m.Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după fiecare intrare.000-400)+ 500 .m./bucată.= 40.000 41 20.17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi.m.000 40 24.400) + 200 Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după fiecare intrare se prezintă astfel: Data Q 01/11 04/11 10/11 17/11 25/11 30/11 Intrări Cost Cost unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii 16.500 400 40 1.4545] + (200 x 41.280 900 800 40. Rezolvare: Costul mediu ponderat: .000 200 500 16.46 = 40.500 1. (l .6646 u.500 40 8. în luna noiembrie.598.499.000 Stoc Cost total mii u. Rezolvare: Fişa stocului în cazul în care se utilizează FIFO se prezintă astfel: Data Intrări Q Cost Cost Q unitar total mii Ieşiri Cost Cost unitar total mii Stoc Cost Cost total unitar mii u.m./ buc.

000.N 2. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor angajate de restructurare: 1.N 31.N-1 25.055/2009.06.500 8.4 8.500 1.3 4 16.000 Elemente monetare: convertite la cursul de închidere Lichidităţi Creanţe Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achiziţiei Echipamente tehnice Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustării de valoare Terenuri Materii prime 20.N-2 31. începând cu l ianuarie N+l.000 euro privind drepturile asupra unui client străin.000 3 30.000 2.000.12.4 41.25/11 30/11 20 41. .000 360*) 3. La închiderea exerciţiului N.280 4.9 4.06.000 20.000 euro.6 3.N. în zilele următoare s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de restructurare.000 5.m. 3.500 4.N.06.04.suma de 20. corespunzătoare unei vânzări efectuate la 21. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si ch = Provizioane pentru restructurare 1.000.un stoc de materii prime cumpărat la 25.06.N-3 şi reevaluat la 31. . .un echipament tehnic a cărui valoare netă contabilă este de 10.000 euro. Pe 8 decembrie N.000 euro la 01. Rezolvare: în bilanţul la 31.4 8.000 8.10.0 3. .000 euro în contul curent la bancă.7 3.280 200 40 500 41 100 41.4 8. să lichideze activităţile externe. acest echipament a fost achiziţionat la 30.000 20.3 3.10.12.N-2.000 10.440 85 .04.000 u.N-3 30.0 Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.055/2009.obligaţie implicită deoarece induce aşteptarea că activităţile externe vor fi lichidate. elementele prezentate anterior sunt evaluate după cum urmează: Elementele bilanţiere Suma în euro Cursul de schimb 4 4 Suma în lei în care se face conversia 80.m. 742.140 200 500 200 100 40 41 41.140 716. în conformitate cu OMFP nr.N la un cost de 400 euro si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N. activele cuprind: . O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional.000 u.12.12. Raportul de schimb leu/euro a evoluat astfel: 01.o creanţă de 2.N 21. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu lichidarea activităţilor externe. 3.000 u. consiliul de administraţie decide ca. Se estimează că pentru lichidarea activităţilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.N-1 la nivelul sumei de 5.m. s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare clienţilor şi personalului . Pe 5 decembrie N.un teren achiziţionat la un cost de l .

evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei. l euro = 3.0 lei.000 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 50 lei 86 .la 25.050 lei Conturi curente la bănci 20.9 lei/euro): Clienţi = Venituri din vânzarea produselor 39.01 lei/euro.01 lei/euro = 20.000 euro x l leu/euro): Conturi curente la bănci = % 40.000 euro x 0.000 lei 744. Să se contabilizeze operaţia de achiziţie. datorii furnizori = 5.000 lei Clienţi 39.12. Societatea X îşi închide conturile.la 31 decembrie N. în fiecare an.000 euro x 0. o întreprindere vinde unui client străin produse în valoare de 10.9 lei/euro): Materii prime = Furnizori 19. încasarea creanţei faţă de clienţi (10.000 euro. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 15 noiembrie N: 3.400 euro x 10% = 360 euro 743. Cursul de schimb leu/euro a evoluat astfel: la 25 noiembrie N.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs valutar (5.000 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 1. Pe 15 noiembrie N.500 lei . iar la 25 decembrie N. Rezolvare: în contabilitatea societăţii X vor avea loc următoarele înregistrări: .0 lei/euro.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea diferenţelor de curs valutar (10. la 5 februarie N+l: 4. plata furnizorului (5. La 25 noiembrie N.9 lei. vânzarea produselor (10. la 31 decembrie.la 5 februarie N+l.000 lei .01 lei/euro): Furnizori (19.000 euro. Plata furnizorilor se efectuează pe 5 februarie N+1.N.000 euro x 4. la 31 decembrie N: 4.1 l.*) 400 euro .N.la 15 noiembrie N. Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor. Rezolvare: în contabilitate se vor înregistra următoarele: .11 lei/euro): Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = Furnizori 550 lei .la 25. l euro = 4. cumpărarea stocului de materii prime (5.000 euro x 3.9 lei/euro.000 euro x 3. societatea românească X a cumpărat materii prime în valoare de 5.500 lei + 550 lei) = % 20. Contravaloarea produselor a fost decontată la 25 decembrie N.050 lei şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs valutar (5.

Din punct de vedere contabil însă fiecare exerciţiu a fost afectat cu diferenţele de curs corespunzătoare: . creanţa este de 100.la 15 aprilie N. în vederea rambursării către asociaţi. primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N. 3. de fapt. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: .0 lei/euro.la 15 aprilie N: 3.exerciţiul N. primirea împrumutului (100. Rezolvare: în contabilitatea societăţii F se vor înregistra următoarele: .055/2009. 3. La 15 aprilie N. Acest împrumut are.000 euro x 4 lei/euro = 400. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 15 aprilie N: 3. . Să se contabilizeze. Fie societatea M. Rezolvare: 87 .000 lei .000 u.8 lei/euro.055/2009. societatea românească M a acordat un împrumut de 100.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100. caracterul unei finanţări permanente. Adunarea generală decide diminuarea capitalului social cu 90. de fapt.m.000 euro x 0.Operaţia a generat o pierdere din diferenţe de curs valutar de 550 lei -50 lei = 500 lei.000 u. la 31 decembrie N: 4.0 lei/euro. societatea franceză M a acordat un împrumut de 100.000 euro x 3. acordarea împrumutului (100. al cărei capital este format din 5.la 31 decembrie N. cu un câştig din diferenţe de curs de 50 lei. Acest împrumut are.exerciţiul N+l. caracterul unei finanţări permanente. datoria este de 100.000 lei şi datorii asimilate 752.000 euro x 3. cu o pierdere din diferenţe de curs de 550 lei.la 31 decembrie N: 4. Rezolvare: în contabilitatea societăţii M se vor înregistra următoarele: .000 euro x 4 lei/euro = 400.8 lei/euro): Conturi curente la bănci = Alte împrumuturi 380.2 lei/euro): Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = Alte împrumuturi 20. în conformitate cu OMFP nr.000 euro x 0.8 lei/euro): Imprumuturi acordate filialelor = Conturi curente la bănci 380.900 de acţiuni cu valoarea nominală de l . la M.000 lei şi recunoaşterea diferenţelor de curs (100. La 15 aprilie N.000 euro filialei franceze F.8 lei/euro. acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N. .000 lei 746.2 lei/euro): Imprumuturi acordate filialelor = Venituri din diferenţe de curs valutar 20. Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.m. la F.la 15 aprilie N.la 31 decembrie N.000 euro filialei F din România.000 lei şi datorii asimilate . 745. Să se contabilizeze. în conformitate cu OMFP nr.

m. .m.m.rambursarea împrumutului: 519 = = 512 512 1.500 u. Rezolvare: împrumutul bancar generează următoarele înregistrări contabile: ..600 u.plata datoriei faţă de asociaţi: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 512 Conturi curente la bănci 90. Societatea M are capitalul social format din 6.rata împrumutului: 12% (rată anuală). .m. 7.500 u. Societatea X a contractat un împrumut bancar în următoarele condiţii: .900u.m.000 u. o societate prezintă următoarea situaţie privind taxa pe valoarea adăugată: TVA deductibilă 9.900 u.m. . la sfârşitul lunii aprilie N.000 u.000 u.600 u. TVA colectată 7. Presupunem că. prin anularea a 10 acţiuni. .m.m. Adunarea generală a asociaţilor decide acoperirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de 10. .600 u.m.m.000 iun.000 u.900 u. 88 .m.diminuarea capitalului social şi înregistrarea datoriei faţă de asociaţi: 1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 90. Să se regularizeze TVA. 100.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 1. TVA de recuperat = 9. Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.m.500 u.plata dobânzii aferente perioadei de împrumut (100.m.7. 753. Capital subscris Rezultatul vărsat reportat 754.m.Creanţa privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel: %= 4426 4427 4424 . 755. x 12% x l lună 712 luni): 666 .m.m.000 u.000 u. Să se prezinte înregistrările contabile generate de împrumut. Rezolvare: Operaţia de acoperire a pierderii reportate generează următoarea înregistrare contabilă: 1012 = 117 10.000 u.valoarea împrumutului 100..contractarea împrumutului: 512 = 519 100. .Operaţia generează următoarele înregistrări contabile: . 1.durata împrumutului: o lună.m.000 u.000 u.. 1. = 1.Recuperarea TVA: 512 = 4424 9.m.

.000 franci filialei sale elveţiene F.1 lei/USD): 456 “Decontari cu asociatii priv. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile.000 lei 665 15.000. . creanţele sunt de 2.virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat 1011 “Capital subscris nevarsat” = 1012 “Capital subscris varsat” 31.la 25 octombrie N.000 .la l septembrie N.000 USD.000 USD şi de numerar depus la bancă în sumă de 6. In contabilitatea societăţii M se vor înregistra următoarele: .l lei/franc): împrumuturi acordate filialelor = Venituri din diferenţe de curs valutar 200.la 25 ianuarie N+l: 3.05 lei/USD.000 franci x O.000 euro.000 765 “Venituri din dif.800 512 “Conturi la banci” 19.2 lei/USD. caracterul unei finanţări permanente.000. plata furnizorului (50.la 31 decembrie N: 3.la 31 decembrie N.2 lei/euro) şi recunoaşterea unei pierderi din diferenţe de curs (50.la l septembrie N: 3 lei/franc.1 lei/euro): 401 = 765 5. mărfuri în valoare de 50. Aportul adus de acţionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.1 lei/franc = 6.000 franci x 3.000 franci x 3 lei/franc): împrumuturi acordate filialelor = Conturi curente 6. Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură este de 3. datoria faţă de furnizori este de 50. întreprinderea îşi închide conturile sale la 31 decembrie N.9 lei/euro = 145. la 31 decembrie N: 2. O întreprindere românească a cumpărat de la un furnizor străin.000 lei 760.000 USD x 3. Acest împrumut are.1 lei/USD. iar cel de la data vărsării numerarului în valută în contul bancar al societăţii este de 3.000 lei şi recunoaşterea câştigului din diferenţe de curs (50. de fapt.000 lei 401 145.la 31 decembrie N. La l septembrie N.055/2009.000 89 .000 lei la bănci .capitalul” = 1011 “Capital subscris nevarsat” 31. Cursul valutar la data subscrierii este de 3.Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10. 3.000.inregistrarea varsamintelor 231 “Instalatii” = 12.1 lei/franc. societatea românească M a acordat un împrumut de 2. . conform OMFP nr. In contabilitatea societăţii româneşti vor avea loc următoarele înregistrări: .000 euro x 3 lei/euro): 371 = 401 150.9 lei/euro.200. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: la 25 octombrie N: 3 lei/euro. cumpărarea stocului de mărfuri (50.000 euro x 2.758.capit.000 lei 759.constituirea capitalului social (10. Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societăţii româneşti. Cursul monedei elveţiene a suportat următoarea evoluţie: . acordarea împrumutului (2.2 lei/euro. Decontarea contravalorii mărfurilor a fost efectuată la 25 ianuarie N+l.de curs” 1.000 USD.000 .” 31. la 25 octombrie N.000.000 euro x 3.000 lei .000 euro x 0.000. Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societăţii M la l septembrie si la 31 decembrie N.200 456 “Decontari cu asociatii priv.000 lei .000 lei si recunoaşterea diferenţelor de curs (2.000 euro x 0.la 25 ianuarie N+l.3 lei/ euro): % = 512 160.

în schimbul acestui aport se emit 1. Totodată.2 lei 765.capit” 7. societatea a plătit în numerar suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile. cheltuieli efectuate: 2.000 de acţiuni cu valoarea nominală de l leu/acţiune.capit” 1. în schimbul acestor obligaţiuni.000 de acţiuni.000 . O societate comercială hotărăşte majorarea capitalului social cu 10. iar valoarea de emisiune. Se dau următoarele date: societatea A are un capital social. de 1. 401 “Furnizori” = 1012 “Capital subscris varsat” 10.2.400 lei.000 lei. divizat în 10. Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net pe următoarele destinaţii: 90 .000 1012 “Capital subscris varsat” 5.000 104 “Prime de capital” 400 .000 lei . din care 800 lei reprezintă cheltuieli cu impozitul pe profit până în luna noiembrie. venituri obţinute: 4.prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 161 “Imprumuturi din emisiunea de actiuni”= 456 “Decontari cu asociatii priv. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile legate de aport. Din contabilitatea unei societăţi comerciale se extrag următoarele date existente la sfârşitul anului: capital social: 3.primirea aportului 213 “Instalatii mijl. Inregistraţi în contabilitate operaţiunile.000 lei = 2.000 lei. vărsat în totalitate.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor.552 lei x 10% = 155.majorarea capitalului social: 456 “Decontari cu asociatii priv. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totală de 7. Suma capitalurilor proprii este de 14.000 1044 “Prime de capital” 2. inclusiv.000 lei + 800 lei) x 16% = 448 lei Rezultatul contabil net = 2. pe lângă capitalul social.000 lei.000 lei în acţiuni.000 lei + 800 lei = 2.000 764.761.2 lei 117 Rezultatul reportat = Alte rezerve 1068 155. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1. Rezolvare: Rezultatul contabil înainte de impozitare = 4.majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor 456 “Decontari cu asociatii priv. de rezervele constituite de societate în sumă de 4. .552 lei Partea de profit repartizată la alte rezerve = 1. Să se întocmească formula contabilă de înregistrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unităţii. fiind reprezentate.400 763.400 1012 “Capital subscris varsat” 1.800 lei Impozitul pe profit = (2.000 lei .000 de acţiuni. valoarea nominală a unei acţiuni fiind de l leu/acţiune. plantatii” = 456 “Decontari cu asociatii priv. Cota de impozit pe profit este de 16%.transp.000 vărsat 762. .000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare + Cheltuielile nedeductibile .448 lei = 1.4 lei/acţiune. anim.000 lei.000 lei. rezerve legale: 200 lei.Deducerile fiscale = 2.capit” = % 7.capit” = % 1. societatea emite 5.

dreptul de a primi subvenţia: 445 Subvenţii = 475 Subvenţii pentru investiţii 3. Rezolvare: a) 117 Rezultatul reportat b) 117 Rezultatul reportat c) 117 Rezultatul reportat = 1068 Alte rezerve 100 lei = 1012 Capital subscris vărsat 500 lei = 457 Dividende de plată 1.200 lei 766. c) alte rezerve: 100 lei. O societate comercială urmează să primească în contul bancar o subvenţie de 3.200 lei. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: . la sfârşitul primului an de utilizare. b) majorarea capitalului social: 500 lei. animale si plantaţii . Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.a) dividende de plată: 1.000 lei = 445 Subvenţii 3. inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie. mijloace de transport. se achită factura prin bancă. După achiziţionarea utilajului în valoare de 5.achiziţia utilajului: 213 Instalaţii tehnice. valoarea reziduală nulă.000 lei . ritmul linear.încasarea subvenţiei: 512 Conturi curente la bănci .plata datoriei faţă de furnizori: 404 = 512 5.000 lei = 404 Furnizori de imobilizări 5.000 lei pentru procurarea unui utilaj.000 lei 91 . Estimările legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani.000 lei.

000 lei . procurarea unui utilaj în valoare de 10.achiziţia utilajului: 213 Instalaţii tehnice. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni. animale şi plantaţii = .000 lei Amortizarea instalaţiilor.virarea unei părţi din subvenţie la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii . inclusiv amortizarea şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii. mijloacelor de transport. Plata furnizorului se face prin virament bancar. Din această subvenţie se finanţează. amortizabil prin metoda lineară.000 lei Amortizarea instalaţiilor.Furnizori de imobilizări Conturi curente la bănci .plata datoriei faţă de furnizori: 404 Furnizori de imobilizări = 404 Furnizori de imobilizări 10.încasarea subvenţiei: 512 Conturi curente la bănci = 475 Subvenţii pentru investiţii 3. animalelor şi plantaţiilor .000 lei.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 1. în aceste condiţii se restituie prin bancă subvenţia rămasă.000 lei .000 lei / 5 ani = 1.dreptul de a primi subvenţia: 445 Subvenţii . durata normală de funcţionare a utilajului este de 5 ani. mijloacelor de transport. parţial.000 lei = 445 Subvenţii 3.amortizarea utilajului la sfârşitul primului an: 5.000 lei 512 Conturi curente la bănci 10.000 lei.amortizarea utilajului la sfârşitul primului an: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2813 2. animalelor şi plantaţiilor . După primul an de utilizare. utilajul respectiv este vândut la preţul de 9.vânzarea utilajului: 600 lei 92 .virarea unei părţi din subvenţie la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 600 lei 767. Ulterior se primeşte prin virament bancar subvenţia respectivă. Societatea comercială ALFA SA obţine dreptul de a primi o subvenţie pentru investiţii în valoare de 3. mijloace de transport. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .000 lei.

000 lei .000 lei 2. Dobânda anuală este de 45%. animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital8. în condiţiile în care valoarea nominală totală a acţiunilor emise este de 85. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: . La scadenţă . Toate decontările se fac în numerar.000 lei 15000 lei 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 769.000 lei . mijloacelor de transport.000 lei. După un an obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală.000 lei 2. iar apoi se anulează.conversia obligaţiunilor în acţiuni: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = % 1012 Capital subscris vărsat 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 100.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de l leu/bucată. animale şi plantaţii 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. mijloace de transport.emisiunea obligaţiunilor: 512 Conturi curente la bănci = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 100.000 lei 85.plata dobânzii anuale (100.000 lei . precum şi plata dobânzii se realizează cu numerar. Rezolvare: 93 . O societate comercială emite 10. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile. Atât vânzarea.000 lei 10.400 lei 768.000 lei x 50%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 50.461 Debitori diverşi = 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital . Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.descărcarea gestiunii: % = 213 Instalaţii tehnice. cât şi cumpărarea obligaţiunilor. O societate comercială emite 10.după un an .000 lei 100. Dobânda anuală este de 50%.rambursarea unei părţi din subvenţie: 475 Subvenţii pentru investiţii = 512 Conturi curente la bănci 9.obligaţiunile se convertesc în acţiuni.

Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 2 ani. Toate decontările se fac în numerar.000 lei .000 lei = 512 Conturi curente la bănci 100.500 lei 94 . Primele de rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale.amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului l (5.000 lei = 512 Conturi curente la bănci 45.000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2.răscumpărarea obligaţiunilor: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate .000 lei x 45%): 666 Cheltuieli privind dobânzile . Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: . Să se înregistreze în contabilitate operaţiile. Rata dobânzii este de 10%.000 obligaţiuni cu valoare nominală şi preţ de rambursare de 25 lei.emisiunea obligaţiunilor: 512 Conturi curente la bănci = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 100.în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .000 lei .plata dobânzii la sfârşitul primului an (100.000 lei 770.000 lei 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 5.anularea obligaţiunilor: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 100. apoi se anulează. care se vând prin bancă la preţul de 20 lei/bucată.000 lei .emisiunea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 512 Conturi curente la bănci 20.000/2): 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2. la un preţ de 25 lei/bucată.500 lei 25.plata dobânzii la sfârşitul primului an (25. O societate comercială emite un pachet de 1.

Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .000 lei .000 lei.000 lei x 40% x l lună / 12 luni. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XlV-a.răscumpărarea obligaţiunilor: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate .000 lei 771.la sfârşitul fiecăreia dintre primele 10 luni se contabilizează plata dobânzii (10.000 lei x 40% x l lună / 12 luni): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci dobânda calculată 95 .000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2.000 lei la sfârşitul fiecăreia dintre lunile a Xl-a până la a XlV-a se contabilizează plata dobânzii pentru împrumutul rămas nerambursat (8.500 lei . Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte lunar. 6. în tranşe egale. 4..primirea împrumutului: 512 Conturi curente la bănci = 162 Credite bancare pe termen lung 10. O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar pe termen lung în sumă de 10.000 lei x 40% x l lună / 12 luni): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 333.000 lei x 40% x l lună /12 luni.3 lei .000 lei 2.plata dobânzii la sfârşitul anului 2 (25.000 lei x 40% x l lună /12 luni. 2.la sfârşitul fiecăreia dintre lunile a X-a până la a XlV-a se contabilizează rambursarea unei tranşe de împrumut (10.amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului 2 (5.anularea obligaţiunilor: = 512 Conturi curente la bănci 25.000 lei / 5 ani): 162 Credite bancare pe termen lung = 512 Conturi curente la bănci 2. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.000 lei / 2 ani): 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor .500 lei 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 25.

8 lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 140 lei . l lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 310 lei .primirea împrumutului (1.500 USD x 3 lei/USD (sold 162) = 50 lei: 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 162 Credite bancare pe termen lung50 lei .400 lei 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 150 lei 773. l lei/USD.000 lei . 1.000 USD la cursul de 3 lei/USD.1 lei/USD = 1. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. O societate comercială primeşte un credit bancar în devize în valoare de 1.primirea împrumutului: 512 Conturi curente la bănci = Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 8.550 lei.1 lei/USD) şi se constată o pierdere din diferenţe de curs (500 USD x 0. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile. iar la sfârşitul anului 2 cursul este de 2.se recunoaşte diferenţa de curs pentru împrumutul rămas: 500 USD x 3.8 lei/USD. O filială primeşte de la societatea-mamă un împrumut pe 2 ani de 8.000 USD x 10% x 3. Dobânda anuală este de 10% şi se achită la sfârşitul fiecărui an.la sfârşitul anului 2 se contabilizează plata dobânzii (500 USD credit rămas x 10% x 2. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se înregistrează următoarele: .550 lei 5124 Conturi la bănci în valută pe termen lung l .la sfârşitul primului an se contabilizează rambursarea unei tranşe de împrumut (500 USD x 3.3 lei/USD): 162 Credite bancare = % 1. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitate (la filială). Rezolvare: în contabilitatea filialei se vor înregistra următoarele: . care se restituie în două tranşe anuale egale.1 lei/USD): % = 162 Credite bancare pe termen lung 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 5124 Conturi la bănci în valută l.500 lei 50 lei 1. care se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.la sfârşitul primului an se contabilizează plata dobânzii (l .550 lei .se contabilizează de asemenea rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut (500 USD x 2.550 lei .000 USD x 3 lei/USD): 5124 Conturi la bănci în valută = 162 Credite bancare pe termen lung 3.000 lei.8 lei/USD) şi se constată un câştig din diferenţe de curs (500 USD x 0.772.000 lei 96 . La sfârşitul primului an cursul este de 3.

Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni.333.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = 512 Conturi curente la bănci 11.000 lei / 3 ani = 3.900 lei .000 lei. Rezolvare: . Se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.900 lei 10. care se achită prin virament bancar.333.la sfârşitul celor 3 ani de utilizare programul este scos din evidenţă: 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale = 208 Alte imobilizări necorporale 10. (8. Să se prezinte modul de înregistrare în contabilitate a operaţiilor..3 lei .400 lei 400 lei 4.000 lei 4. TVA 19%.la sfârşitul anului 2 se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas.800 lei .900 lei = 404 Furnizori de imobilizări 11. prin metoda lineară. inclusiv amortizarea programului.000 lei) x 10% = 400 lei.4.la sfârşitul primului an se contabilizează plata dobânzii (8. se face în 3 ani. După 3 ani este scos din evidenţă.000 lei 774.000 lei . potrivit deciziei Consiliului de Administraţie.3 lei): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 3.000 lei 97 .000 lei / 2 tranşe): % = 512 Conturi curente la bănci 666 Cheltuieli privind dobânzile 800 lei 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 4. Amortizarea programului informatic.achiziţia programului: % 208 Alte imobilizări necorporale 4426 TVA deductibilă .000 lei x 10%) şi rambursarea primei tranşe de împrumut (8.000 lei 1.la sfârşitul fiecăruia dintre cei 3 ani de utilizare se contabilizează amortizarea (10. şi rambursarea ultimei tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 512 Conturi curente la bănci 4.

TVA 24%. Se achiziţionează un teren cu preţul de 50. imobilizarea este scoasă din evidenţă: 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare = 203 Cheltuieli de dezvoltare 20.primirea facturii de la furnizori: % 203 Cheltuieli de dezvoltare 4426 TVA deductibilă . inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de dezvoltare şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate.la sfârşitul celor 3 ani de utilizare. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni.000 lei 4.000 lei 4.000 lei 50.plata avansului: % = 512 Conturi curente la bănci 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 4426 TVA deductibilă . Unitatea achită în numerar un avans de 5. TVA 24%. institutul facturează documentaţia la valoarea de 20. Pe acest teren se efectuează apoi lucrări de desecare de o firmă specializată. ţinându-se seama de avansul achitat.032 lei 19. acestea urmând să fie recepţionate.000 lei.800 lei 20. Rezolvare: .800 lei 968 lei = 404 Furnizori de imobilizări 24. Investiţia se amortizează într-o perioadă de 4 ani.000lei 98 .000 lei.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrările de dezvoltare.000 lei 776.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancă. TVA 24%.800 lei 5. Rezolvare: .000 lei / 20 luni): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 1.800 lei 4.000 lei 23. După 3 ani se vinde terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80. După finalizarea lucrărilor.032 lei 968 lei . Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.achiziţia terenului: % 2111 Terenuri 4426 TVA deductibilă = 404 Furnizori de imobilizări 62.la sfârşitul fiecărei luni se contabilizează amortizarea (20. TVA 24%.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = % 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 512 Conturi curente la bănci 4426 TVA deductibilă .000 lei 12. care se achită cu ordin de plată. iar apoi se face recepţia finală.775. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 20. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni.000 lei. O societate comercială hotărăşte să îşi modernizeze tehnologia de fabricaţie a unui produs.

000 lei 781. în a doua lună se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în valoare de 4.000 lei.000 lei/an): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 5.800 lei 20.000 lei / 4 ani = 5.960 lei 4. TVA 24%.400 lei 10.primirea facturii de investiţii la sfârşitul primei luni: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 7.primirea facturii pentru amenajarea de terenuri: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă .primirea facturii de investiţii la sfârşitul lunii a doua: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă .recepţia lucrărilor: 2112 Amenajări de terenuri = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 20.800 lei 512 Conturi curente la bănci 62.000 lei .000 lei.amortizarea anuală (10. După amortizarea integrală.la sfârşitul fiecăruia dintre primii 3 ani se contabilizează amortizarea (20.000 lei / 25 ani = 400 lei/an): = 512 Conturi curente la bănci 12. constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000 lei 960 lei 99 .recepţia lucrărilor: 212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie . Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.. factura încasându-se cu ordin de plată. La sfârşitul primei luni. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani.000 lei 404 Furnizori de imobilizări 24.000 lei 404 Furnizori de imobilizări 4. Rezolvare: . depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări . O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. Achitarea facturilor se face cu ordin de plată.440 lei .plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizări = . TVA 24%.440 lei 6. TVA 24%.000 lei 1.000 lei 4.

720 lei 7583 3.500 lei Rezerve din reevaluare 783. Rezolvare: . Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de l .000 lei: 6811 Cheltuieli = 2813 Amortizarea 1. animale şi plantaţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 12.000 lei): 105 3.000 lei Venituri din vânzarea activelor si alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 720 lei .N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.000 lei 782.500 lei (valoarea netă reevaluată).6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 400 lei .400 lei 10.000 lei 10 . La 30. achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N. iar valoarea justă de 5. Rezolvare: . amortizarea pentru anul N+l şi reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluării valorii rămase.400 lei 212 Construcţii = . Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.achiziţia utilajului: % = 213 Instalaţii tehnice. TVA 24%. La 31.06.2. Se reevaluează pentru prima dată o clădire care are valoarea de intrare de 3.descărcarea gestiunii: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 10. mijloace de transport.000 lei 2.500 lei.000 lei.anularea amortizării cumulate: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 1.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.000 lei. în funcţie de o durată normală de utilizare de 5 ani.amortizarea în primul an de utilizare este de 10.000 lei . dacă se utilizează procedeul reevaluării valorii rămase. Să se facă înregistrările contabile pentru: 1.vânzarea construcţiei la sfârşitul perioadei de utilizare: 461 Debitori diverşi = % 3.12. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.000 lei.000 lei / 5 ani x 6 luni 712 luni =1.500 lei .reevaluarea valorii nete (5. 2.

12.500 lei Rezerve din reevaluare 784.N Amortizare cumulată (01.000 lei = 3. Să se facă înregistrările contabile pentru: 10.400 lei 212 Construcţii = .000 lei amortizarea anuală (10.12.N) (1.000 lei+ 2. dacă se utilizează metoda reevaluării valorii brute şi a amortizării cumulate.07.N 10.000 lei.N) (1. achiziţia mijlocului de transport şi amortizarea anului N.000 lei =Valoare rămasă la 31.06. în funcţie de o durată normală de utilizare de 5 ani.000 lei 2.000 lei = Valoare rămasă la 31. amortizarea anului N+l şi reevaluarea. 11.400 lei 10.12. La 31. La 30.000 lei = 1. mijloacelor de transport.12.06.06. animale şi plantaţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 12.000 lei Indice de actualizare = Valoare justă la 31.N+1 7.N+1 7.000 lei+ 2.5 10.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justă de 10.000 lei 10 .achiziţia utilajului: % = 213 Instalaţii tehnice.de exploatare privind amortizarea imobilizărilor instalaţiilor.000 lei amortizarea anuală (10.000 lei Amortizare cumulată (01. TVA 24%.000 lei / 5 ani))_______________________________________3.anularea amortizării cumulate: 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 3.amortizarea în primul an de utilizare este de 10.7. animalelor şi plantaţiilor 1.500 lei / 7. Rezolvare: .000 lei / 5 ani x 6 luni/12 luni =1.N+1 / Valoare rămasă la 31.500 lei): 105 3.500 lei .07. mijloace de transport. mijloacelor de transport.N-31.000 lei .N-31.500 lei (valoarea netă reevaluată). Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.12.reevaluarea valorii nete (10.N+1 = 10.12.000 lei Cost la 30.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.12.000 lei .000 lei 75 ani))_____________________________________3.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. animalelor şi plantaţiilor ● Cost la 30.

care se restituie în două tranşe anuale egale.500 lei Amortizare cumulată iniţial 3.000 lei unei filiale.4.la sfârşitul primului an se contabilizează încasarea dobânzii (8.amortizarea anuală (8. După doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se casează. animale şi plantaţii = 4753 Donaţii pentru investiţii 8. Rezolvare: în contabilitatea societăţii-mamă se vor înregistra următoarele: .000 lei = Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate 1.000 lei) x 10% şi a ultimei tranşe de împrumut: 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 4.000 lei x 10%) şi a primei tranşe de împrumut (8. Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor. mijloace de transport. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cărui valoare de înregistrare este de 8.000 lei/an): 10 .500 105 rezerve din reevaluare = 2813 amortzarea instalatiilor.000 lei / 2 tranşe = 4.000 lei): 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 4.000 lei x 1.000 lei Amortizare cumulată actualizată (3. amortizabil în 4 ani prin regimul linear.contabilizarea reevaluării: 212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 5.000 lei = Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute 5.la sfârşitul anului 2 se contabilizează încasarea dobânzii la creditul rămas (8.primirea imobilizării: 213 Instalaţii tehnice.000 lei Valoare brută iniţială___________________________________10. O societate-mamă acordă un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei . Dobânda anuală este de 10% şi se încasează la sfârşitul fiecărui an.000 lei . înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 1.5) 15.acordarea împrumutului: 2671 Sume datorate de entităţile afiliate = 512 Conturi curente la bănci 8.500 lei .000 lei.000 lei 787.000 lei . Rezolvare: .5) 4. etc 786. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţii-mamă.Valoare brută actualizată (10.000 lei .800 lei 800 lei 4.000 lei x 1.000 lei /4 ani = 2.400 lei 400 lei 4.

animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital . Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani.6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei 788. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilă de 12. Rezolvare: .720 lei = 401 Furnizori 3.încorporarea accesoriilor. animalelor şi plantaţiilor 2. .casarea imobilizării după doi ani: % = 213 2813 Instalaţii tehnice. instalaţiilor. în acest scop. Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. se cumpără componente de 3.achitarea facturii cu ordin de plată.000 lei .plata datoriei faţă de furnizori: 401 Furnizori = 512 Conturi curente 3.000 lei 4. Să se efectueze înregistrarea în contabilitate a următoarelor operaţii: .virarea subvenţiei la venituri (8. TVA 24%.000 lei/an): 4753 Donaţii pentru investiţii . animale şi plantaţii mijloacelor de transport.cumpărarea accesoriilor.000 lei.virarea subvenţiei rămase la venituri: 4753 Donaţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 4.amortizarea anuală a maşinii pe durata rămasă după efectuarea modernizării. mijloacelor de transport.000 lei.000 lei / 4 ani = 2.achiziţia accesoriilor: % 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă .000 lei 720 lei 10 . . de 4 ani. care se încorporează în echipamentul supus modernizării.720 lei 3.000 lei 8. iar durata rămasă.000 lei = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 2.000 lei 4. Amortizarea mijloace de transport. .

animale şi plantaţii = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 3. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10. animalelor si plantaţiilor 3.500 lei 10 . Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi. înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 30% pe an.000 lei 3.000 lei .000 lei x 30%) şi a primei tranşe de împrumut (10. ca urmare.000 lei / 4 ani = 3.la bănci . mijloace de transport.000 lei = 302 Materiale consumabile 3. împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.consumul de accesorii: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile . Decontările se fac prin bancă.modernizarea echipamentului: 213 Instalaţii tehnice.000 lei / 2 tranşe = 5. care se trec la pierderi.000 lei x 30%).la sfârşitul primului an se contabilizează încasarea dobânzii (10.la sfârşitul anului 2 se contabilizează dreptul de a încasa dobânda la creditul rămas (5. mijloacelor de transport.amortizarea anuală (15. nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă. Rezolvare: în contabilitatea societăţii-mamă se vor înregistra următoarele: .000 lei .000 lei): 512 Conturi curente la bănci = % 766 Venituri din dobânzi 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 8.000 lei . când se încasează şi dobânzile anuale. 2672 = Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 766 Venituri din dobânzi 1.750 lei/an): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.acordarea împrumutului: 2671 = Sume datorate de entităţile afiliate 512 Conturi curente la bănci 10.000 lei 5.750 lei 789.

3 lei/USD): 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobânzi 660 lei . înregistraţi în contabilitate operaţiile.3 lei/USD.000 lei.000 USD x 3. Dobânda aferentă celui de-al doilea an se înregistrează şi se încasează tot la acelaşi curs de 3. si nu se capitalizează.5.acordarea împrumutului la l ianuarie N (1. ceea ce generează o diferenţă de curs favorabilă (1.500 lei 5. Dobânda este de 20%. 000 USD.200 lei.960 lei 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 660 lei 2675 împrumuturi acordate pe termen lung 3.3 lei/USD = 3.000 USD x 20% x 3..000 USD x 20% x 3.000 USD x 20% x 3. cursul valutar este de 3.1 lei/USD): 2675 împrumuturi acordate pe termen lung = 5124 Conturi la bănci în valută 3.încasarea dobânzii (1.1 lei/USD.200 lei 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 100 lei 791. calculată anual.000 lei .15 lei/USD.000 USD x 3.la sfârşitul anului al doilea se contabilizează dobânda de încasat (1.2 lei/USD. în schimbul acestui mijloc de transport 10 .3 lei/USD = 660 lei) şi recuperarea împrumutului acordat (1. Societatea X aduce ca aport în natură la capitalul societăţii Y un mijloc de transport a cărui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10. când se restituie împrumutul.000 USD x 3. cursul dolarului (în funcţie de care se calculează şi dobânda) este de 3.2 lei/USD): 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobânzi 640 lei încasarea dobânzii (1.3 lei/USD. respectiv 1.000 USD x 20% x 3. când cursul valutar este de 3.500 lei 1.1 lei/USD): 2675 împrumuturi acordate pe termen lung = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 100 lei .15 lei/USD = 630 lei): % = 2676 5124 Dobânda aferentă Conturi la bănci împrumuturilor în valută acordate pe 665 termen lung Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 640 lei 630 lei 10 lei . O societate comercială acordă la l ianuarie N unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de l .trecerea pe cheltuieli a creanţelor asupra filialei pentru dobânda contabilizată şi a ultimei tranşe de împrumut (10.000 lei): 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi = % 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 6.000 lei.2 lei/USD = 3. La sfârşitul primului an.la sfârşitul primului an se exprimă împrumutul acordat la cursul de schimb de la închiderea exerciţiului. La sfârşitul celui de-al doilea an.100 lei la sfârşitul primului an se contabilizează dobânda de încasat (1. Dobânda se încasează la începutul anului următor.000 lei 790.000 USD x 0. iar amortizarea cumulată este de 2. la cursul de 3.300 lei): 5124 Conturi la bănci în valută % 3. Rezolvare: în contabilitatea societăţii se vor înregistra următoarele: .

societatea Y emite 8.4 lei/kg. . înregistraţi în contabilitate operaţiile.la inventarierea de la sfârşitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg.stocul iniţial de materii prime este de 100 kg.costul de achiziţie al stocului iniţial este de 120 lei.000 lei = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 8.36 lei/kg.000 lei = 1011 Capital subscris nevărsat 8. mijloace de transport.primirea aportului: 213 Instalaţii tehnice. . Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală.achiziţia materiilor prime (400 kg x 1. 301 = 601 272 lei 10 .se anulează stocul iniţial de materii prime: 601 = 301 120 lei Cheltuieli cu Materii prime materiile prime .36 lei/kg = 272 lei. Valoarea stocului final: 200 kg x 1.000 acţiuni cu valoarea nominală de l leu/acţiune.se recunoaşte stocul final de materii prime la cost mediu: Costul mediu al materiilor prime: (120 lei + 560 lei) / (100 kg + 400 kg) = 1.000 lei 793. costul de achiziţie fiind de 1. Rezolvare: . Rezolvare: . . Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţii Y.cumpărări de materii prime în cursul lunii: 400 kg.majorarea capitalului social prin aport în natură: 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul . . animale şi plantaţii şi 1011 Capital subscris nevărsat = 1012 Capital subscris vărsat 8. TVA 19%. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective.4 lei/kg = 560 lei): % = 401 694 lei 601 Furnizori 560 lei Cheltuieli cu materiile prime 4426 134 lei TVA deductibilă La sfârşitul exerciţiului: . O întreprindere ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiară.

livrarea produselor finite pentru a fi vândute în regim de consignaţie: 354 Produse aflate la terţi . Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client.400 lei TVA colectată . Rezolvare: . TVA 24%.descărcarea gestiunii: 711 Variaţia stocurilor = 354 Produse aflate la terţi 2.000 lei . Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de 2. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea furnizorului (societatea A). furnizorul îl depune la bancă şi se încasează la scadenţă.vânzarea mărfurilor: 4111 Clienţi = % 707 12.000 lei. înregistraţi în contabilitate aceste operaţii.vânzarea produselor: 4111 Clienţi = % 3.Materii prime Cheltuieli cu materiile prime 794.acceptarea biletului la ordin: 413 = 4111 12.000 lei. După primirea efectului comercial.400 lei 10 .000 lei.000 lei .000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 2. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 10.000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 720 lei TVA colectată = 345 Produse finite 2.încasarea creanţei: 512 = 4111 3.000 lei Conturi curente Clienţi la bănci 795. se trimite factura şi se încasează în numerar. Costul de achiziţie al mărfurilor livrate de societatea A este de 8.720 lei 707 3. Rezolvare: . După vânzarea produselor.000 lei pentru a fi vândute în consignaţie la preţ de 3.400 lei 10.

380 lei (inclusiv TVA). Rezolvare: .emiterea biletului la ordin: 401 = Furnizori . în valoare de 15.000 lei.000 lei 480 lei 10 . Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei.depunerea efectului comercial la bancă: 5113 Efecte de încasat = Clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi 12.plata efectului comercial la scadenţă: 403 = Efecte de plătit 403 Efecte de plătit 512 Conturi curente la bănci 992 lei 992 lei = 401 Furnizori 992 lei 800 lei 192 lei 797.000 lei. TVA 19%.480 lei 2.achiziţia materiilor prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă . furnizorul îl depune la bancă spre încasare la scadenţă. furnizorul livrează clientului semifabricate. Rezolvare: .plata avansului: % 409 Furnizori – debitori 4426 TVA deductibilă . Conform contractului. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.400 lei Conturi curente Efecte de încasat la bănci 796. Societatea A livrează produse finite societăţii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui efect de comerţ (bilet la ordin). Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului.Efecte de primit de la clienţi . Ulterior. respectiv materii prime.400 lei încasarea efectului comercial: 512 = 5113 12. TVA 24%. un client acordă unui furnizor un avans în numerar de 2. ţinându-se seama de avansul acordat anterior.achiziţia materiilor prime: = 512 Conturi curente la bănci 2. După primirea efectului comercial. Decontarea facturii se face prin bancă. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului (societatea B).

480 lei (inclusiv TVA). în valoare de 15. Ulterior.600 lei .600 lei . Taxa scontului percepută de bancă. în valoare de l . în condiţia de livrare FOB. Decontarea facturii se face prin bancă.000 lei 480 lei 401 Furnizori = .600 lei 15.încasarea avansului: 512 Conturi curente la bănci = % 419 Clienţi .creditori 4427 TVA colectată 2. 10 .4 lei/USD.480 lei 2. Rezolvare: . cursul valutar la data facturării fiind de 3.000 lei. un client acordă unui furnizor un avans în numerar de 2.% 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 18. cursul valutar este de 3.600 lei 2.600 lei 409 Furnizori .000 lei 18.000 lei 16. Ulterior.120 lei 480 lei 799.creditori 512 Conturi curente la bănci 4427 TVA colectată = 4111 Clienţi 18. La data încasării efective a efectului comercial scontat.descărcarea gestiunii: 711 Variaţia stocurilor = 341 Semifabricate 10. respectiv dobânda aferentă împrumutului sunt de 10%.000 lei. Conform contractului.vânzarea semifabricatelor: 4111 Clienţi = % 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 4427 TVA colectată .încasarea creanţei clienţi ţinând cont de avansul primit: % 419 Clienţi . furnizorul îl depune la bancă spre scontare. ţinându-se seama de avansul acordat anterior.000 USD. furnizorul livrează clientului semifabricate. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea furnizorului.000 lei 512 Conturi curente la bănci 16. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client.plata datoriei ţinând cont de avansul plătit: % 18. TVA 24%.120lei 4426 TVA deductibil 480 lei 798.000 lei 3. respectiv materii prime.debitori 2. O societate comercială vinde mărfuri unui client extern.000 lei 3.600 lei 15.3 lei/USD. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.

vânzarea mărfurilor (1. Rezolvare: . ulterior se întocmeşte şi factura.înregistraţi operaţiile în contabilitatea furnizorului. Decontările se fac prin bancă.emiterea facturii: 4111 Clienţi 4428 TVA neexigibilă 418 Clienţi . Rezolvare: Contabilizarea la vânzător .000 lei 240 lei 1.300 lei 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei 800. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societăţi.240 lei 240 lei 1.vânzarea mărfurilor: 418 Clienţi.300 lei): 4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 3. TVA 24%.240 lei 11 .3 lei/USD = 3.300 lei .000 USD x 3.300 lei .000 lei.încasarea creanţei clienţi: 512 Conturi curente la bănci = 4111 Clienţi Contabilizarea la cumpărător . Se vând unui client mărfuri pe bază de aviz de însoţire a mărfii în valoare de 1.060 lei 5114 Efecte remise spre scontare 3.acceptarea biletului la ordin: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi 3.facturi de întocmit 4427 TVA colectată .achiziţia mărfurilor: 1.240 lei 1.încasarea efectului comercial: 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 340 lei 512 Conturi curente la bănci 3.300 lei .facturi de întocmit = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă .depunerea efectului comercial la bancă spre scontare: 5114 Efecte remise spre scontare = 413 Efecte de primit de la clienţi 3.240 lei 240 lei 1.

în anul următor se include în rezultat valoarea chiriei. Rezolvare: Contabilizarea la proprietar . Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.încasarea chiriei în decembrie: 512 Conturi curente la bănci = % 472 Venituri înregistrate în avans 4427 TVA colectată 124lei 100 lei 24 lei .240 lei 1.în ianuarie anul următor se virează venitul în avans la rezultatul exerciţiului curent: 472 Venituri înregistrate în avans Contabilizarea la utilizator plata chiriei în decembrie: % 471 Cheltuieli înregistrate în avans 4426 TVA deductibilă = 512 Conturi curente la bănci 124 lei 100 lei 24 lei = 706 Venituri din redevenţe.% 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă .primirea facturii: 408 Furnizori -facturi nesosite 4426 TVA deductibilă = 408 Furnizori. TVA 24%.facturi nesosite1. în decembrie.000 lei 240 lei 1.240 lei 801.240 lei .240 lei 240 lei 401 Furnizori 4428 TVA neexigibilă 240 lei 1. 11 .plata datoriei: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 1. Se încasează prin bancă. chiria aferentă lunii ianuarie a anului următor. în sumă de 100 lei. locaţii de gestiune şi chirii 100 lei în ianuarie anul următor se virează cheltuiala în avans la rezultatul exerciţiului curent: = 471 Cheltuieli înregistrate 100 lei 612 Cheltuieli cu redevenţele.

000 lei.000 lei / 3 tranşe = 3.000 lei x 40% x l lună 712 luni) şi rambursarea primei tranşe de împrumut (9.240 lei = 371 Mărfuri 600 lei 1.240 lei = 401 Furnizori 1. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B.la sfârşitul primei luni se contabilizează plata dobânzii (9.000 lei 240 lei = 4111 Clienţi 1.descărcarea gestiunii: 607 Cheltuieli privind mărfurile .primirea creditului: 512 Conturi curente la bănci = 519 Credite bancare pe termen scurt 9. Se primeşte un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de l .vânzarea mărfurilor: 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată .300 lei 300 lei 11 . înregistraţi în contabilitate operaţiile. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.achiziţia mărfurilor: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă .240 lei 1.000 lei . TVA 24%.încasarea creanţei clienţi: 512 Conturi curente la bănci Contabilizarea la cumpărător .240 lei 1. care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârşitul primei luni. Dobânda este de 40% pe an şi trebuie achitată lunar. Rezolvare: Contabilizarea la vânzător .plata datoriei: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 1.locaţiile de gestiune şi chiriile în avans 802. Rezolvare: . Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 600 lei.000 lei): % 666 = 512 Conturi curente 3.000 lei.000 lei 240 lei 803.

000 lei = 3.1 lei/USD).000 lei . şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs (500 USD x 0.000 lei (6. la începutul lunii februarie.1 lei/USD): 11 . de 1.3.la sfârşitul lunii a doua se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas (500 USD x 1% x 3.000 USD x 1% x 3.200 lei): 5124 Conturi la bănci în valută = 519 Credite bancare pe termen scurt 3.000 USD.Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt la bănci 3.000 lei la sfârşitul lunii a treia se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas de 6.683 lei 33 lei 1. la cursul de 3.2 lei/USD = 3.000 lei x 40% x l lună / 12 luni) şi rambursarea ultimei tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la bănci 3.000 USD / 2 tranşe = 500 USD (500 USD x 3.000 lei .3 lei/USD.2 lei/USD). La sfârşitul lunii februarie cursul dolarului este de 3.primirea creditului (1. Rezolvare: .000 USD x 3. rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut (500 USD x 3.000 lei = 6. un credit bancar pe două luni în valoare de l .000 lei (3.200 lei 200 lei 3. când se restituie şi cele două rate egale.000 lei 804.3. rambursarea primei tranşe de împrumut.la sfârşitul primei luni se contabilizează plata dobânzii (l .3 lei/USD).2 lei/USD) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs (500 USD x 0.2 lei/USD. înregistraţi în contabilitate operaţiile.000 lei .1 lei/USD. Dobânda de l % pe lună se achită în valută la sfârşitul fiecărei luni.000 lei x 40% x l lună / 12 luni) şi rambursarea celei de-a doua tranşe de împrumut: % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la bănci 3.1 lei/USD): % = 666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 512 Conturi curente la bănci 1. iar la sfârşitul lunii martie cursul este de 3.600 lei 50 lei .la sfârşitul celei de-a doua luni se contabilizează plata dobânzii la creditul rămas de 9. Se primeşte.100 lei 100 lei 3.200 lei .

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ. 11 . Procesul-verbal se semnează de către: . Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente. forma de înregistrare contabilă „pe jurnale". grupate în funcţie de natura lor.5 lei Conturi la bănci în valută 765 50 lei Venituri din diferenţe de curs valutar 805. conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal care să cuprindă: a) datele de identificare a documentului dispărut.5 lei 1. în termen de cel mult trei zile de la primirea comunicării. forme de înregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor. Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute. Registrul-jurnal. Salariatul responsabil este obligat ca. Orice persoană care constată pierderea. b) numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea documentului. în orice moment. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. conducătorul unităţii (administratorul unităţii. divizării sau încetării activităţii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii. să dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv. . întocmite sau reconstituite potrivit normelor în vigoare. în mod cronologic. sustrase sau distruse? Răspuns: Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate. odată cu semnarea procesului-verbal. sustragere sau distrugere trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.conducătorul unităţii. operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă. capitaluri proprii şi datorii.salariatul responsabil cu păstrarea documentului. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora si se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. după caz. Registrul-inventar şi Cartea mare. 82/1991. rulajul debitor şi creditor. foi volante sau listări informatice.conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie. în termen de 24 de ore de la constatare. inventariate de unitate.şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului. după caz. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. precum şi soldul contului pentru fiecare lună a anului curent. republicată. toate operaţiunile economicofinanciare.666 Cheltuieli privind dobânzile 519 Credite bancare pe termen scurt 15. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. şi . Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. pe bază de inventar faptic. capitaluri proprii şi datorii la un moment dat. prin regruparea conturilor.600 lei 5124 1. Registrul-inventar şi registrul Cartea mare se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. . Cartea mare este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii. precum şi rolul registrelor si formularelor mai importante pe care acestea le utilizează în comun? Răspuns: Formele de înregistrare contabilă sunt: forma de înregistrare contabilă „maestru-şah". în scris. iar în caz de pierdere. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. 806. c) data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.565. cu ocazia fuziunii. potrivit legii. mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ. ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective). sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să încunoştin-ţeze.

Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite. b) dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a salariatului vinovat. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ. sub semnătura directorului economic. cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. mostre. După primirea deciziei scrise. c) participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere. aşezare. o copie a documentului reconstituit. numărare etc. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune. responsabilul comisiei de inventariere ridică. capitaluri proprii şi datorii.. documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire. codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft. sort. cântărire. în cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate.Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii. sonde etc. evidenţa tuturor reconstituirilor de documente. respectiv pentru sortare. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri.. se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală. listele de inventariere. în cazul găsirii ulterioare a originalului. şi anume: a) sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului. primite sau expediate.gestionează valori materiale si în alte locuri de depozitare. după care comisia se prezintă la sediul gestiunii care urmează a fi inventariată în vederea efectuării inventarierii fizice. vinovaţii de pierderea. 807. f) dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare.) pierdute. h) dotarea gestiunilor (magazine. d) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază. care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise. sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unităţii.) cu două rânduri de încuietori diferite. bilete de călătorie nenominale etc. preţ etc. 11 . Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. măsurare. cântărire etc. sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale. întocmit separat pentru fiecare caz. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea „RECONSTITUIT". procesul-verbal de constatare a pierderii. vizate şi parafate de către acesta. e) asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate. ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere. prin: a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe sorto-tipo-dimensiuni. Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut. după caz. reconstituirea se va face de unitatea emitentă. depozite etc. sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.). b) ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile şi efectuarea lunară a confruntării datelor dintre aceste evidenţe. a contabilului-şef sau a altei persoane numite să îndeplinească această funcţie. măsurile prevăzute de normele în vigoare se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie. care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. sustragerii sau distrugerii şi declaraţia salariatului respectiv. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui „dosar de reconstituire". cu mijloace de identificare (cataloage. după caz. sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale. precum si pentru păstrarea dosarelor de reconstituire. la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere. stabilirea si evidenţa responsabililor de păstrarea acestora. în acest caz. g) dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate. în condiţiile legii. se ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: . Pentru pagubele generate de pierderea. Ori de câte ori pierderea. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: în vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere. administratorii. documentul reconstituit. prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. Documentele reconstituite conform normelor în vigoare constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. în acest caz.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia. Găsirea ulterioară a documentelor originale care au fost reconstituite poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate. unitatea emitentă va trimite unităţii solicitatoare. salariaţilor sau altor unităţi. c) dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului. precum şi cu formularele şi rechizitele necesare.

pentru care s-au întocmit documentele aferente. dacă este posibil. inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa altei persoane. fişele de magazie. încuiate şi sigilate. Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se prezintă la locul. cu excepţia locului în care a început inventarierea. înainte de începerea inventarierii. iar operaţiunile respective se vor efectua numai în prezenţa comisiei de inventariere. numărul şi data ultimului document de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune. . în cazul în care gestionarul lipseşte. dar neînregistrate. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: Se înscriu în liste de inventariere separate: a) lucrările de investiţii sistate sau abandonate. se înscriu în liste de inventariere separate. care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi.are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. Dacă valorile materiale supuse inventarierii. f) Să controleze dacă toate instrumentele si aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare. gestionate de către o singură persoană.a primit sau a eliberat valori materiale fără documente legale. comisia de inventariere aplică sigiliul şi comunică aceasta conducerii unităţii patrimoniale.are valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate). . are în gestiune şi altele aparţinând terţilor. în caz contrar.în afara valorilor materiale ale unităţii patrimoniale respective. Sigiliul se păstrează. întocmite până în momentul începerii inventarierii. Care sunt elementele patrimoniale care. Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale şi de către comisia de inventariere. astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea.. luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. existente în gestiune. indicând locul. care să îl reprezinte pe gestionar. Unităţile de desfacere cu amănuntul care folosesc metoda global-valorică trebuie să asigure întocmirea de către gestionar. după caz. programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil. 808. . primite cu sau fără documente. d) bunurile aflate asupra angajaţilor. b) bunurile aflate temporar în afara unităţii. ziua şi ora fixate pentru începerea lucrărilor. acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de desigilare. . - 11 . De asemenea. luându-se măsurile corespunzătoare. să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate. data si ora fixate. cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. aflate în anumite situaţii. de către responsabilul comisiei de inventariere. gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul. precum şi depunerea acestui raport la contabilitate.deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa. ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere si se părăseşte gestiunea. membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces. să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de valori materiale. în fişele. numită prin decizie scrisă. să ridice benzile de control de la aparatele de casă şi ştampila unităţii (acolo unde este cazul) şi să le păstreze în siguranţă. a raportului de gestiune în care să se înscrie valoarea tuturor documentelor de intrare şi de ieşire a mărfurilor. menţionând data la care s-au inventariat valorile materiale. casete. sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces.are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă. Dacă operaţiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone-tampon în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau să permită expedieri la clienţi. care va menţiona pe documentele respective „primit sau eliberat în timpul inventarierii". e) Să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă. în prezenţa gestionarului. precum şi cele privind numerarul depus la casierie. d) Să bareze şi să semneze. Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate. care atestă că a fost dată în prezenţa sa. solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul) şi depunerea numerarului la casieria unităţii. . pe durata inventarierii. b) Să identifice toate locurile (încăperile) în care există valori materiale care urmează a fi inventariate. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat. c) bunurile care aparţin altor unităţi. Pe toată durata inventarierii. c) Să asigure închiderea si sigilarea. să se sisteze operaţiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar. dulapuri etc. Conducerea unităţii are obligaţia să încunoştinţeze imediat în scris gestionarul despre inventarierea care trebuie să se efectueze. la ultima operaţiune. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact.

de asemenea. Care sunt modelele şi regulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ. de calitate slabă. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate. b) diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. mărfuri. în cazul creanţelor şi datoriilor această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. fiind numai la dispoziţia administratorului unităţii. se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. la valoarea lor de intrare. aceste elemente menţinându-se.e) stocurile fără mişcare. se recuperează de la persoanele vinovate. 810. la valoarea lor de intrare. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) existenţa riscului de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare. starea acestuia şi preţul pieţei. reprezentând prejudiciu pentru unitate. în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. ambalaj sau alte elemente. în ordine crescândă. respectiv de către ordonatorii de credite. dimensiuni. La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea în vedere ajustările pentru depreciere constatate. denumită şi valoare de inventar. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. greu vandabile. 809. model. se va proceda. în această situaţie. scăză-mintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. capitaluri proprii si datorii inventariate. aceste elemente menţinându-se. Ajustările constituite cu ocazia inventarierii pentru deprecierile constatate şi 11 . în conformitate cu dispoziţiile legale. desen. Listele cu sorturile de produse. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. aceste norme fiind considerate limite maxime. respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii. de asemenea. Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte. în ordinea crescândă. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. de asemenea. în acest scop valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel: a) Pentru elementele de activ diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. Această eliminare se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte. Eliminarea se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat. potrivit normelor în domeniu şi reglementărilor contabile aplicate? Răspuns: Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora. în cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării la care s-au constatat plusuri sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri. Aceste liste sunt de uz intern. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efectuarea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere. cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra celorlalte valori materiale admise în compensare la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenţe. Imputarea acestora se va face la valoarea de înlocuire. Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferenţe cantitative în minus. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării. respectiv a ordonatorilor de credite. atunci când deprecierea este reversibilă. se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei în plus. potrivit normelor în domeniu? Răspuns: La stabilirea valorii debitului. ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori. Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cauza vinovăţiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri. Diferenţele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion. în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni. în cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării la care s-au constatat lipsuri sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat plusuri. la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. sau se constituie o ajustare pentru depreciere. b) Pentru elementele de natura datoriilor diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. La încheierea exerciţiului elementele patrimoniale se evaluează şi se reflectă în bilanţul contabil la valoarea de intrare. Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. De asemenea. normele de scăzăminte nu se aplică automat. respectiv de plată. depreciate. cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. aşa cum a fost definită în normele în vigoare. în cazul când deprecierea este ireversibilă.

813. Contabilitatea operaţiilor de regularizare. în conformitate cu art. pe următoarele destinaţii: a) destinaţii prevăzute obligatoriu de lege: rezerve legale. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate atât în evidenţa tehnico-operativă. în mod provizoriu. 812. 811. ajustările pentru deprecieri. alte rezerve. puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. 28 din Legea contabilităţii. iar risturnele sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului de operaţii efectuate cu acelaşi terţ în decursul unei perioade determinate. Comisia de inventariere stabileşte caracterul plusurilor. 2. întocmirea balanţei conturilor înainte de inventariere. 2.pentru riscurile şi cheltuielile viitoare nu sunt deductibile fiscal. se poate avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu plusurile constatate. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale conform OMFP nr. cât şi în contabilitate. In cazul în care lipsurile nu sunt considerate infracţiuni. dividende. Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare. delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor. diferenţele de curs valutar. să existe riscul de confuzie între costurile aceluiaşi bun material. remize şi risturne. 4. de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar. în ordinea în care acestea se au în vedere. ale cărui posturi. provizioanele. lipsurilor şi deprecierilor constatate şi propune modul de regularizare a diferenţelor de inventariere. Determinarea rezultatului exerciţiului şi distribuirea profitului sau finanţarea pierderilor. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1. 814. Inventarierea generală a patrimoniului. pentru repartizarea profitului net la entităţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? Răspuns: Profitul contabil net se repartizează. Care sunt destinaţiile. diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. cu excepţia celor prevăzute în reglementările legale în vigoare. vărsăminte la bugetul statului. Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. în termen de cel mult 5 zile de la data terminării operaţiunilor de inventariere. b) destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societăţii: rezerve statutare. amortizările. remizele se acordă asupra preţului pentru vânzări superioare volumului convenit sau poziţia de transport preferenţială a cumpărătorului. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări şi încasări aferente. c) destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor: surse proprii de finanţare. respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate. participarea salariaţilor la profit. capital social. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare se întocmeşte bilanţul contabil. 3. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? Răspuns: 1. 3. cuprinzând: diferenţele de inventar.055/2009? Răspuns: a) b) c) d) e) f) 11 . surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active. precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură? Răspuns: Reducerile comerciale îmbracă forma de rabaturi.

96 lei/dolar = 7. Rezolvare: a) Achiziţia materiilor prime la cursul de la data tranzacţiei: 2. c) Situaţia modificărilor capitalului propriu.8 lei: 301 Materii prime = 5121 Conturi la bănci în lei 1.000 euro. de 3.200 dolari x 3. e) în ziua întocmirii declaraţiei vamale de import se practică un curs valutar de 3.404. iar la finele anului. d) Situaţia fluxurilor de trezorerie.306. b) Cont de profit şi pierdere.51 lei: 4426 TVA deductibilă = 5121 Conturi la bănci în lei 2. la cursul de la data tranzacţiei: 200 dolari x 3.404. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 8.920 lei + 792 lei + 1.000 euro.96 lei/dolar = 792 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 792 lei c) Taxele vamale: (7.8 lei) x 24% = 2. 815.000 dolari x 3.97 lei/dolar = 8.650. e) Note explicative la situaţiile financiare anuale.734 lei.920 lei b) Cheltuielile de transport.96 lei/dolar.000 dolari. c) taxe vamale =15%.300. Arătaţi cum se vor efectua calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: a) valoarea materiilor prime 2.  cifră de afaceri netă 7.97 lei/dolar.734 lei (7. Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime specificate anterior întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: a) Bilanţ.Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii:  total active 3. b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 dolari.306.920 lei + 792 lei) x 15% = 1.  număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: a) Bilanţ prescurtat.8 lei d) TVA plătită în vamă: (7.920 lei + 792 lei) = 22 lei: 665 = 401 22 lei 11 .920 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 7. d) TVA în vamă = 24%.51 lei e) Evaluarea datoriei la cursul de închidere: 2. c) Note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. b) Cont de profit şi pierdere.306.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea împrumutului: 12 . şi recunoaşterea diferenţei de curs valutar: 391.000 lei: 1621 Credite bancare pe termen lung = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 3.000 lei .000 lei 6.000 lei = 8.000 lei 385.000 lei.000 euro x 38.000 lei d) Rambursarea creditului la scadenţă la cursul de la data tranzacţiei: 10. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38.000 lei .000 lei: 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 1621 Credite bancare pe termen lung 8. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate operaţiile economice care privesc: f) acordarea unui împrumut în lei în sumă de 10. g) dobânda pentru primul an.000 lei unei societăţi în capitalul căreia se deţine o participaţie.000 lei b) Evaluarea la sfârşitul anului a datoriei în devize: 10.8 lei/euro.000 lei.385. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38. evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize.000 euro x 38 lei/euro = 380. h) rambursarea la scadenţă a împrumutului şi încasarea dobânzii aferente.5 lei/euro = 385. l lei/euro = 391. care se rambursează integral la scadenţă: a) b) c) d) obţinerea creditului în sumă de 10.000 lei.Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Furnizori 816.000 lei = 6.000 lei 817.380. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 388.1 lei/euro. la scadenţă.000 lei: % = 1621 Credite bancare pe termen lung 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 5124 Conturi la bănci în valută 391.000 euro x 38. împrumutul este acordat pe o perioadă de 2 ani. cu dobândă de 20%.8 lei/euro = 388. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate de o societate comercială în legătură cu un credit bancar pe termen de 2 ani. şi înregistrarea diferenţei de curs valutar: 388. evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize.000 lei: 5124 Conturi la bănci în valută = 1621 Credite bancare pe termen lung 380.385.000 euro x 39. se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 39.000 lei c) Evaluarea la sfârşitul anului următor a datoriei în devize: 10. Rezolvare: a) Obţinerea creditului la cursul de la data tranzacţiei: 10.000 euro la un curs de 38 lei/euro.000 lei .5 lei/euro.000 lei = 3.

Rezolvare: a) Obţinerea de produse finite: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 2. d) la finele lunii se calculează şi se înregistrează diferenţele nefavorabile între preţul de înregistrare şi costul efectiv al produselor finite. b) produsele finite se livrează clienţilor la preţul de vânzare de 2.000 lei x 20% = 2.976 lei 701 2.400 lei Venituri din vânzarea produselor finite 4427 576 lei TVA colectată = c) Descărcarea gestiunii pentru costul de producţie: 711 Variaţia stocurilor = 345 Produse finite 2.000 lei b) înregistrarea preţului de vânzare: 4111 Clienţi % 2.000 lei: 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate = 763 Venituri din creanţe imobilizate 2. TVA 24%. în sumă de 150 lei.2671 Sume datorate de entităţile afiliate = 5121 Conturi la bănci în lei 10.000 lei Sume datorate de entităţile afiliate 2672 4.000 lei = 763 Venituri din creanţe imobilizate 2.000 lei 12 . c) transportul produselor se efectuează de o unitate specializată.000 lei. TVA 24%.000 lei b) Dobânda pentru primul an: 10.000 lei Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate = 818. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii privind producţia de bunuri şi valorificarea acestora: a) obţinerea de produse finite la preţul standard de 2.400 lei.000 lei 2671 10.000 lei d) Rambursarea împrumutului si încasarea dobânzii: 5121 Conturi la bănci în lei % 14. iar tariful aferent se facturează clienţilor pentru suma de 500 lei.000 lei: 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate c) Dobânda pentru anul 2: 2.

12 . cu diferenţe de preţ nefavorabile de 250 lei.500 lei -1.500 lei.629 lei 871 lei 711 Variaţia stocurilor 1. amortizare anuală.129 lei 871 lei 250 lei 4.d) Factura privind transportul produselor: 4111 Clienţi = % 620 lei 708 500 lei Venituri din activităţi diverse 4427 120 lei TVA colectată e) Diferenţele nefavorabile aferente produselor ieşite: 711 Variaţia stocurilor = 348 150 lei Diferenţe de preţ la produse 819. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii economice în baza unui contract de concesiune: a) primirea unei clădiri în concesiune. durata de viaţă utilă 5 ani.250 lei .500 lei x 100/124 = 3.250 lei 250 lei c) Vânzarea mărfurilor: 5311 Casa în lei = Şi descărcarea gestiunii: % = 607 Cheltuieli privind mărfurile 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 371 Mărfuri 4. de 200. unde evidenţa se conduce la preţul de vânzare cu amănuntul.500 lei 2.250 lei 2. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii în contabilitatea unei societăţi comerciale: a) produse finite la preţul de înregistrare de 1. descărcându-se şi gestiunea.629 lei = 871 lei Adaos comercial = 4.871 lei .500 lei 1.000 lei.500 lei 1.129 lei 871 lei 820. Rezolvare: a) Obţinerea produselor finite: % = 345 Produse finite 348 Diferenţe de preţ la produse b) Transferarea produselor finite: Calculul adaosului comercial şi al TVA neexigibile: Preţ de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA = 4. b) produsele finite obţinute se transferă în magazinul propriu de prezentare si desfacere. inclusiv TVA.500 lei 1. amortizare lineară.629 lei TVA neexigibilă = 4.500 lei 3.3.500 lei .250 lei. c) mărfurile se vând în totalitate.129 lei 371 Mărfuri = % 345 Produse finite 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 348 Diferenţe de preţ la produse % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4. cunoscând valoarea contabilă a acesteia. care este de 4.250 lei = 2.500 lei Preţ cu amănuntul = 4.

concesiunilor.000 lei c) Modernizarea efectuată de o firmă specializată: % = 212 Construcţii 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 62.000 lei 200. operaţiune referitor la care se vor efectua înregistrările contabile pentru următoarele operaţii economice: a) redevenţa anuală curentă este de 5.000 lei Şi la plată: 404 Furnizori de imobilizări = 5121 Conturi curente la bănci 5.000 lei. drepturilor şi activelor similare 2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 50. mărcilor comerciale. licenţelor. cu o unitate specializată.b) redevenţa anuală datorată este de 5.000 lei d) Amortizarea modernizării: 50.000 lei. drepturi si active similare 200.000 lei: 6811 = 2812 Amortizarea construcţiilor Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea se repetă în fiecare an. drepturi si active similare brevetelor. în valoare de 50. d) predarea către proprietar a clădirii şi a modernizării efectuate.000 lei 12. Modernizarea este efectuată cu 5 ani înainte de expirarea contractului.000 lei 50. b) primirea clădirii şi a modernizării efectuate de către chiriaş şi amortizate integral. concesiune şi cu chirie 821.000 lei / 5 ani = 10. drepturilor si activelor similare înregistrarea amortizării se repetă în fiecare dintre cei 5 ani. brevete.000 lei. mărcilor comerciale.000 lei Amortizarea concesiunilor. TVA 24 %. Se închiriază o clădire.000 lei Debit 8038 Bunuri publice primite în administrare. c) cu acordul proprietarului se efectuează.000 lei e) Transmiterea investiţiei amortizate integral şi predarea bunului: 2805 = 205 200.000 lei / 5 ani = 40. licenţe.000 lei 12 . brevetelor.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2805 40. mărci comerciale. licenţelor.000 lei Credit 8038 Bunuri publice primite în administrare. locaţii de gestiune si chirii 5. o modernizare a clădirii în valoare de 50. concesiune şi cu chirie 200.000 lei Amortizarea anuală: 200. mărci comerciale.000 lei. b) Redevenţa anuală datorată: 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate = 404 Furnizori de imobilizări 5. brevete. licenţe.000 lei Amortizarea Concesiuni. Rezolvare: a) Primirea clădirii în concesiune: 205 = 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate Concesiuni. Rezolvare: a) Redevenţa anuală: 4111 Clienţi = 706 Venituri din redevenţe. 10.

000 lei 12.000 lei b) Decontarea cu filă cec: 50% x 62.400 lei 620 lei 148. Rezolvare: a) Subscrierea acţiunilor: 1. b)unitatea emitentă îi acordă dividende de 50% pentru primul an.631.Şi la încasare: 5121 Conturi la bănci în lei = b) Preluarea clădirii si a investiţiei amortizate: 212 Construcţii = 4111 Clienţi 5.000 lei: 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate = 5121 Conturi la bănci în lei b) Dividende: 50% x 1.000 lei = 31.400 lei: Scont = 5% x 12.600 lei: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi d) Decontarea cu numerar: 20% x 62.2 lei 823.000 lei: 60.000 lei 2812 Amortizarea construcţiilor 50.000 lei 50.000 lei 18.400 lei = 620 lei TVA aferentă scontului: 620 lei x 24% = 148.8 lei 11.000 lei 822. d) 20% din valoarea facturată se decontează cu numerar încasat înainte de data stabilită pentru decontare.000 de acţiuni care au valoarea nominală de 50 lei şi valoarea de emisiune de 60 lei.000 lei: 5112 Cecuri de încasat = 4111 Clienţi 31.000 lei = 12.000 acţiuni x 60 lei = 60. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii.600 lei c) Decontarea cu un efect comercial onorat la scadenţă: 30% x 62. O societate comercială participă cu 51% la constituirea capitalului social al unei entităţi afiliate. în acest scop se efectuează si se înregistrează următoarele operaţii: a)se subscriu şi se plătesc prin virament l . Rezolvare: a) Lucrări în favoarea terţilor: 4111 Clienţi = % 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 4427 TVA colectată 62.000 lei = 18. după care răscumpără 300 de acţiuni la preţul de 62 lei şi alte 200 de acţiuni la preţul de 49 lei. cu scont acordat de 5%.000 acţiuni x 50 lei = 25.8 lei % = 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 4427 TVA colectată 5121 Conturi la bănci în lei 4111 Clienţi 12. Arătaţi cum se înregistrează următoarele operaţii în contabilitatea unei firme prestatoare de servicii: a) se execută lucrări în favoarea terţilor la tariful facturat de 50. b) 50% din valoarea facturată se decontează cu filă CEC. TVA 24%.000 lei.000 lei 12 . c) 30% din valoarea facturată se decontează cu un efect comercial onorat la scadenţă.

461 Debitori diverşi = 761 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

25.000 lei

c) Vânzarea a 300 acţiuni (300 acţiuni x 62 lei = 18.600 lei): 5121 Conturi la bănci în lei = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate Şi pentru costul de achiziţie: 300 acţiuni x 60 lei = 18.000 lei: 6641 = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate d) Vânzarea a 200 acţiuni (200 acţiuni x 49 lei = 9.800 lei): 5121 Conturi la bănci în lei = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 9.800 lei 18.000 lei 18.600 lei

Şi pentru costul de achiziţie: 200 acţiuni x 60 lei = 12.000 lei: 6641 = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 12.000 lei

824. Arătaţi cum se înregistrează operaţiile economice de mai jos în contabilitatea unei unităţi producătoare de bunuri: a) se achiziţionează ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 24%; b) ulterior, ambalajele se expediază integral către terţi, cu produse finite evaluate la preţul de vânzare total de 5.000 lei, TVA 24%; c) de la unitatea terţă se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje goale în valoare de 400 lei, diferenţa de 200 lei reprezentând ambalaje care nu se mai restituie de către client. Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 744 lei 600 lei 144 lei

b) Vânzarea produselor finite şi a ambalajelor în sistem de restituire: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 419 Clienţi - creditori 6.800 lei 5.000 lei 1.200 lei 600 lei

c) Primirea ambalajelor goale: 419 Clienţi – creditori = 4111 Clienţi 400 lei

d) Ambalajele nerestituite reprezintă o vânzare pentru care se întocmeşte o factură suplimentară: 419 Clienţi – creditori = 708 Venituri din activităţi diverse 200 lei

12

TVA aferentă: 200 lei x 19% = 38 lei: 4111 Clienţi = 4427 TVA colectată 48 lei

Şi descărcarea gestiunii pentru ambalajele reţinute: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 200 lei

825. O unitate cu profil comercial efectuează şi înregistrează operaţiile economice care se prezintă în continuare: b. se achiziţionează mărfuri care se reflectă în contabilitate la costul de achiziţie de 5.000 lei, însoţite de ambalaje în valoare de 600 lei, care circulă în regim de restituire directă. TVA este de 24%. c. ambalajele primite anterior, după golirea de conţinut, au următoarele destinaţii: - ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite; - ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate; - ambalaje în sumă de 100 lei se reţin pentru nevoi proprii. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni? Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje şi mărfuri care circulă în sistem de restituire: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă 409 Furnizori - debitori = 401 Furnizori 6.800 lei 5.000 lei 1.200 lei 600 lei

b) Restituirea ambalajelor către furnizor: 401 Furnizori c) Ambalaje nerestituite degradate: 608 Cheltuieli privind ambalajele Şi TVA: 100 x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = d) Ambalajele reţinute pentru nevoi proprii: 381 Ambalaje = Şi TVA: 100 x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 401 Furnizori 409 Furnizori – debitori 24 lei 100 lei 24lei = 409 Furnizori – debitori 100 lei = 409 Furnizori – debitori 400 lei

826. Se emit obligaţiuni în vederea obţinerii unui împrumut referitor la care se cunosc următoarele elemente: - numărul obligaţiunilor emise 20.000 buc.; - valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei; - valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei; - valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei; - rata anuală a dobânzii 10%; - termenul de rambursare a împrumutului l 0 ani;

12

- primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii: a) obligaţiunile emise şi vândute; b) dobânda aferentă; c) amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor; d) rambursarea la scadenţă a împrumutului. Rezolvare: a) Emiterea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (20.000 obligaţiuni x 10,5 lei) 210.000 lei 192.000 lei 18.000 lei

461 Debitori diverşi (20.000 obligaţiuni x 9,6 lei) 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Şi încasarea: 5121 Conturi la bănci în lei

=

461 Debitori diverşi

192.000 lei

b) Dobânda anuală: 20.000 obligaţiuni x 10 lei x 10% = 20.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1681 20.000 lei Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni c) Amortizarea primelor pe durata împrumutului: 18.000 lei /10 ani = 1.800 lei: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 1.800 lei Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor d) Rambursarea împrumutului la scadenţă: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 5121 Conturi la bănci în lei210.000 lei

827. în legătură cu obligaţiunile emise anterior în vederea obţinerii unui împrumut se cunosc următoarele elemente: - numărul obligaţiunilor emise 20.000 buc.; - valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei; - valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei; - valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei; - rata anuală a dobânzii 10%; - termenul de rambursare a împrumutului 10 ani; - primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii: a) cu trei ani înainte de scadenţă se răscumpără 3.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10,75 lei/obligaţiune şi alte 2.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10,1 lei/obligaţiune. b) obligaţiunile totale răscumpărate se anulează. Rezolvare: a) Răscumpărarea obligaţiunilor cu preţul de răscumpărare de 3.000 obligaţiuni x 10,75 lei = 32.250 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărat = 5121 Conturi la bănci în lei b) Anularea: 32.250 lei

12

% = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 31.500 lei (3.000 obligaţiuni x 10,5 iei) 668 Alte cheltuieli financiare 750 lei

32.250 lei

c) Răscumpărarea obligaţiunilor cu preţul de răscumpărare de 2.000 obligaţiuni x 10,1 lei = 20.200 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate d) Anularea: 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni =% 21.000 lei (2.000 obligaţiuni x 10,5 lei) 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 20.200 lei 768 Alte venituri financiare 800 lei = 5121 Conturi la bănci în lei 20.200 lei

828. Să se reflecte în contabilitate următoarele operaţii economice: a) potrivit facturii fiscale, se acordă un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10.000 lei, TVA 24%; b) se aprovizionează materii prime cunoscând: preţul facturat de furnizor 100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate l .000 lei, remiză de 2% acordată de furnizor pentru vânzări ce depăşesc 40.000 lei, TVA 24%; c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziţionate se deschide un acreditiv din care se efectuează plata. Rezolvare: a) Acordarea avansului: % = 401 Furnizori 4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă Şi plata: 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 12.400 12.400 lei 10.000 lei 2.400 lei

b) Factura: Preţ de cumpărare 100.000 lei Rabat 1.000 lei = 99.000 lei Remiză (2% x 99.000 lei) l .980 lei = Net comercial 97.020 lei + TVA (24% x 97.020 lei)_________________________________ 23.284,8 lei = Total factură 120.304,8 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 120.304,8 lei 97.020 lei 23.284,8 lei

c) Deschiderea acreditivului pentru diferenţă: 120.304,8 lei -12.400 lei = 107.904,8 lei: 581 Viramente interne = Şi: 5121 Conturi la bănci în lei 107.904,8 lei

12

5411 Acreditive în lei = 581 Viramente interne d) Plata diferenţei:

107.904,8 lei

401 Furnizori = % 120.304,8 lei 4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 10.000 lei 4426 TVA deductibilă 2.400 lei 5411 Acreditive în lei 107.904,8 lei 829. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile economice care privesc: a) vărsarea aporturilor subscrise în vederea majorării capitalului social constând într-un utilaj şi o construcţie neterminată, evaluate la 30.000 lei si respectiv 270.000 lei; b) finalizarea în regie proprie a construcţiei, până la recepţia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumând încă 320.000 lei; c) duratele normale de utilizare pentru cele două categorii de imobilizări sunt de 10 ani pentru utilaj şi de 50 de ani pentru clădire, iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an de utilizare). Rezolvare: a) Eliberarea aporturilor: % = 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie Şi: 1011 Capital subscris nevărsat b) Finalizarea construcţiei: 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 320.000 lei = 1012 Capital subscris vărsat 300.000 lei 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 300.000 lei 30.000 lei

270.000 lei

Şi recepţia la cost: 270.000 lei + 320.000 lei = 590.000 lei: 212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 590.000 lei

c) Amortizarea utilajului: 30.000 lei / 10 ani = 3.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 3.000 lei

d) Amortizarea clădirii: 590.000 lei / 50 ani = 11.800 lei:

12

6811 = 2812 Cheltuieli Amortizarea clădirilor de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

11.800 lei

830. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii economice efectuate de un agent economic: a) se realizează în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu, a cărei valoare este de 20.000 lei; b) investiţia realizată se amortizează linear într-o perioadă de 5 ani, contabilizându-se numai amortizarea aferentă primului an; c) după un an de la realizarea investiţiei terenul este vândut la preţul total de 130.000 lei, TVA 24%. Valoarea sa contabilă este de 70.000 lei. Rezolvare: a) Lucrarea de împrejmuire realizată în regim propriu: 2112 Amenajări de terenuri = 722 20.000 lei Venituri din producţia de imobilizări corporale

b) Amortizarea anuală: 20.000 lei / 5 ani = 4.000 lei: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor c) înregistrarea preţului de vânzare: 461 Debitori diverşi = % 161.200 lei 7583 130.000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 31.200 lei 2811 4.000 lei Amortizarea amenajărilor de terenuri

d) Scoaterea din evidenţă a terenului: 6583 = 2111 Terenuri Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital e) Scoaterea din evidenţă a amenajării: % = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 70.000 lei

2112 Amenajări de terenuri

20.000 lei 4.000 lei 16.000 lei

831 Se achiziţionează cu plata în rate o linie de fabricaţie referitor la care se cunosc următoarele: 6. valoarea imobilizării achiziţionate este de 800.000 lei, iar avansul plătit de întreprindere este de 10%, TVA 24%; 7. plata se face în 10 rate anuale egale, dobânda totală datorată fiind de 70.000 lei, iar dobânda aferentă primei rate este de 7.000 lei (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an). Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

13

000 lei b) Dezmembrarea efectuată de o firmă specializată: % 628 401 Furnizori Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi = 7.80.200 lei: = 5121 Conturi la bănci în lei 91.000 lei 404 Furnizori de imobilizări c) Rata 1: (952. emite o factură în valoare de 6. care.se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este de 160. mijloacelor de transport. utilaje şi instalaţii de lucru) 4426 TVA deductibilă 471 Cheltuieli înregistrate în avans b) Avansul: = 5121 Conturi la bănci în lei 80. se recuperează materiale auxiliare şi piese de schimb reprezentând 5% şi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizării. pentru serviciul prestat.000 lei 192.000 lei) /10 rate = 87.Rezolvare: a) Factura: Avans = 800.000 lei.000 lei 832. .000 lei x 10% = 80.000 lei 1.000 lei 1.200 lei 404 Furnizori de imobilizări d) Dobânda: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 471 Cheltuieli înregistrate în avans 7. TVA 24%.000 lei % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice (maşini.000 lei 800. . Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii privind casarea unei imobilizări corporale: . .440 lei 4426 TVA deductibilă c) Emiterea efectului: 13 .ca urmare a dezmembrării activului.000 lei TVA deductibilă = 800. care este acceptat.062. .pentru decontarea obligaţiei faţă de firma specializată întreprinderea emite un efect comercial.000 lei .440 lei 6.piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mijloc de transport.000 lei 70.000 lei. Rezolvare: a) Casarea mijlocului de transport complet amortizat: 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei x 19% = 152.operaţia de casare (dezmembrarea) este efectuată de o firmă specializată. animalelor şi plantaţiilor = 2133 Mijloace de transport 160.

utilaje şi instalaţii de lucru) = Donaţii pentru investiţii 4753 20. evaluat la 20. mijloacelor de transport. Rezolvare: a) Casarea unui calculator complet amortizat: 2813 Amortizarea instalaţiilor. regimul de amortizare utilizat fiind cel linear.000 lei = Amortizarea instalaţiilor.000 lei x 5% = 8.000 lei / 4 ani = 5.000 lei 833. b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator. animalelor şi plantaţiilor = Echipamente tehnologice (maşini.440 lei d) Recuperarea de materiale auxiliare: 160.000 lei.000 lei b) Primirea calculatorului cu titlu gratuit: 2131 Echipamente Tehnologice (maşini. c) întreprinderea înregistrează amortizarea aferentă primului an de utilizare a noului calculator.000 lei x 10% = 16.000 lei 16. după care.000 lei 13 .000 lei = 7588 Alte venituri din exploatare 24. şi piese de schimb: 160. Arătaţi cum înregistrează în contabilitate o societate comercială următoarele operaţii economice: a) se casează un calculator electronic integral amortizat a cărui valoare contabilă este de 15.401 Furnizori = 403 Efecte de plătit 7. mijloacelor de transport.000 lei.000 lei. din cauza unui incendiu. animalelor şi plantaţiilor 2813 5.000 lei c) Amortizarea anuală: 20.000 lei: % 3021 Materiale auxiliare 3024 Piese de schimb e) Consumul pieselor de schimb: 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 16. utilaje si instalaţii de lucru) 2131 15. se contabilizează scoaterea acestuia din evidenţă.000 lei/an: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Şi transferul subvenţiei: 4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri din donaţii primite d) Scoaterea calculatorului din evidenţă din cauza incendiului: 5.000 lei 8. a cărui durată normală de utilizare este de 4 ani.

000 lei şi amortizat 20%.000 lei 24.000 lei 36. cu titlu gratuit.000 lei c) Donaţia unui utilaj parţial amortizat: 90% x 40. utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Echipamente 20. amenzi şi penalităţi 4427 TVA colectată 5. b) se transmite unui terţ. este scos din evidenţă.% 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei.000 lei 5.000 lei: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalaţiilor. instalaţii de lucru) animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital b) Imputarea aparatului la valoarea netă de 24.000 lei = 6. un utilaj a cărui valoare contabilă este de 40. utilaje şi mijloacelor de transport. mijloacelor de transport.000 lei = 36.760 lei 30. TVA 24%. (maşini. animalelor şi plantaţiilor = 2131 Echipamente tehnologice (maşini. mijloacelor de transport.000 lei 15. animalelor şi plantaţiilor 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare Şi transferul subvenţiei pentru sold: = tehnologice (maşini.salarii datorate = 4282 29.000 lei: 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi: 421 Personal . Rezolvare: a) Lipsa la inventar a aparatului de măsură parţial amortizat: 20% x 30. utilaje şi instalaţii de lucru) 40. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitatea unei societăţi comerciale următoarele operaţii economice privind ieşirea din gestiune a unor imobilizări corporale: a) un aparat de măsură şi control constatat lipsă la inventariere.000 lei 834.000 lei Venituri din despăgubiri. amortizat 90%.000 lei 6.000 lei: % 2813 Amortizarea instalaţiilor.760 lei 7581 24. cunoscându-se că activul respectiv este imputat unui salariat al unităţii la nivelul valorii contabile nete. cu reţinerea din salariu a debitului. în valoare de 30.000 lei 13 .760 lei Alte creanţe în legătură cu personalul = % 29.000 lei 4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri din donaţii primite 15.

000 lei 72.000 lei Imobilizări corporale în curs de execuţie e) Plata furnizorului. costul total al lucrărilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei d) Recepţia la cost total: 300. taxe şi vărsăminte asimilate = 4427 TVA colectată 835. valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade de gestiune fiind de 300.6582 Donaţii acordate 4.000 lei c) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul celei de-a doua perioade: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 496. exclusiv TVA. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Avansul acordat antreprenorului: % = 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 111. cu reţinerea avansului: Datoria totală = 372.000 lei.000 lei 21.000 lei 90.000 lei Dacă s-a depăşit cota admisă pentru donaţii se va înregistra şi TVA.000 lei 21.600 lei 90. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizează prin virament integral după finalizarea şi recepţia construcţiei. 13 .000 lei + 400. TVA 24%.000 lei 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 868.000 lei 96. b) execuţia construcţiei se desfăşoară pe parcursul a două perioade de gestiune.5 lei/euro. pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite. cursul de schimb la data achiziţiei 3.000 lei: 212 Construcţii = 231 700.000 lei = 700.000 euro.400 lei 836.000 lei. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate achiziţia unui autoturism din import referitor la care se cunosc următoarele elemente: a) preţul de achiziţie 10.600 lei b) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade: % = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 372. b) taxe vamale 10% şi TVA 24%.000 lei 400.000 lei + 469. Se realizează în antrepriză o construcţie referitor la care se cunosc următoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei 300.000 lei = 868.600 lei 756.000 lei.

400 lei 9.000 kg la preţ de 5 lei/kg. TVA 24%.000 lei: 2131 = 404 Furnizori de imobilizări Echipamente tehnologice (maşini.000 lei 2.000 lei Materii prime 4426 4.000 euro x 10% x 35 lei/euro = 3.500 lei) x 24% = 9. Rezolvare: a) Achiziţia: Cantitate recepţionată: 3.400 kg. cantitate recepţionată 3.240 lei: 4426 TVA deductibilă = 5121 Conturi la bănci în lei d) Transportul intern efectuat de o firmă specializată: % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice (maşini. TVA 24%. iar contra valoarea transportului. utilaje şi instalaţii de lucru) b) Taxa vamală: 10. din care 500 kg se impută cărăuşului şi 100 kg. conform facturii terţului.500 lei 13 . utilaje şi instalaţii de lucru) 4426 TVA deductibilă 12.5 lei/euro = 35.800 lei TVA deductibilă b) Descărcarea gestiunii pentru lipsă: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 lei + 3.240 lei 837.000 lei c) TVA: (35. TVA 24%.000 lei % = 401 24.000 lei Lipsă: 600 kg x 5 lei/kg = 3.000 lei.500 lei Alte impozite.000 lei. Se recepţionează şi se înregistrează în contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livrată 4.800 lei 301 Furnizori 20.000 euro x 3.400 kg x 5 lei/kg = 17.400 lei 10.500 lei: 2131 = Echipamente tehnologice (maşini. taxe şi vărsăminte asimilate 35.000 lei c) Imputarea lipsei cărăuşului: 500 kg x 5 lei/kg = 2. delegatului unităţii. Rezolvare: a) Achiziţia autoturismului: 10. este în sumă de 1. utilaje şi instalaţii de lucru) 446 3.500 lei: 461 Debitori diverşi = % 7581 Venituri din despăgubiri. amenzi şi penalităţi 3. lipsă 600 kg.c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializată care emite factură pentru suma de 1. b) preţul de evidenţă este prestabilit în sumă de 5 lei/kg.100 lei 2.

Rezolvare: a) Achiziţia: Factura: • Preţ de cumpărare: 700 kg x 1 1 lei/kg + TVA (24% x 7. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi care utilizează varianta metodei inventarului permanent şi a preţului standard: a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preţul unitar standard 10 lei/kg.700 lei) = Total factură Cost standard = 700 kg x 10 lei/kg = 7. c) materiale lansate în consum în valoare de 3.700 lei 1. Diferenţele de preţ sunt nefavorabile.000 lei 240 lei = 401 Furnizori 1. preţul unitar de facturare 11 lei/kg.000 lei.240 lei 838.848 lei 9.4427 TVA colectată d) Imputarea lipsei delegatului: 100 kg x 5 lei/kg = 500 lei: 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul = % 7581 Venituri din despăgubiri. cantitatea aprovizionată 700 kg. b) cheltuieli de transport facturate de o firmă specializată 800 lei. amenzi şi penalităţi 4427 TVA colectată 600 lei 620 lei 500 lei 120 lei e) Transportul în cazul în care evidenţa este ţinută la preţ prestabilit: % 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 1. în valoare de 1.848 lei 700 lei 7.000 lei 1. TVA 24%.000 lei % = 401 Furnizori 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale b) Cheltuieli de transport facturate de o firmă specializată: % = 401 Furnizori 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 992 lei 800 lei 192 lei 9.500 lei.270 lei 3.000 lei x 9% = 270 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 3. precum şi predate cu titlu gratuit. în valoare de 9%.548 lei c) Materiale consumate şi diferenţe de preţ nefavorabile: 3.000 lei 270 lei 13 . TVA facturată 24%.548 lei 7.

12 echipamentul este distribuit integral salariaţilor. pentru care nu s-a primit factura.d) Donaţii şi diferenţe de preţ nefavorabile: 1.000 lei şi TVA de 24%. Obligaţia faţă de furnizor se decontează în mod obişnuit.000 lei 840.000 lei)___________________________________4.000 lei. Utilizându-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca preţ de evidenţă. TVA 24%.000 lei 4. evaluate la 50.000 lei + TVA (19% x 20.800 lei 20. înregistrându-se totodată şi repartizarea diferenţelor de preţ aferente. Rezolvare: a) Achiziţia: Factura: • Preţ de cumpărare 20. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului: 13 . care suportă 50% din costuri: % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 21. inclusiv TVA. valoarea materiilor prime recepţionate este de 51. plătit prin virament furnizorului. TVA 24%. b) materii prime recepţionate.000 lei. preţul standard de 21. cunoscând: preţul facturat de furnizor de 20.635 lei 1.000 lei.000 lei 401 Furnizori 24. Aprovizionarea cu materii prime ocazionează efectuarea şi înregistrarea operaţiilor: a) avans în valoare de 20.000 lei 10.800 lei = Total factură 24.000 lei 1.000 lei % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibilă Şi diferenţele de preţ: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 1.500 lei x 9% =135 lei: 6582 Donaţii acordate = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 1. să se înregistreze operaţiile: 11 aprovizionarea cu echipament de lucru. taxe şi vărsăminte asimilate = 4427 TVA colectată 839. care suportă 50% din costuri.000 lei.800 lei b) Distribuirea echipamentului de lucru salariaţilor.000 lei 10. c) conform facturii primite ulterior.800 lei Costul standard = 21.500 lei 135 lei Dacă s-a depăşit cota admisă pentru donaţii se va înregistra şi TVA pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite.

reparaţia a cinci SDV-uri. al cărei cost facturat este de 700 lei/bucată.240 lei 841.000 lei 50.240 lei 16.500 lei 840 lei 13 . efectuată de o firmă specializată. costul facturat al prelucrării reprezentând 20% din valoarea matriţelor.000 lei 16.129 lei 3. .871 lei 62.000 lei = 408 Furnizori .trimiterea de matriţe la terţi pentru a fi prelucrate.000 lei 240 lei 401 Furnizori 62.000 lei d) Plata furnizorului.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 63.000 lei.facturi nesosite 20.% = 5121 Conturi curente la bănci 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Materiile prime recepţionate pentru care nu s-a primit factura: % 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă c) La primirea facturii: 4426 TVA deductibilă Şi: 408 Furnizori . = 3. Cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii eco nomice: .facturi nesosite = Şi: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 1. X 700 lei/buc. TVA 24%. în valoare de 5.340 lei 3. Rezolvare: a) Reparaţia SDV-urilor efectuată de o firmă specializată: 5 buc.871 lei 43. TVA 24%.000 lei 12.129 lei 3.000 lei = 4428 TVA neexigibilă 12.000 lei 401 Furnizori 4.500 lei: % = 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4426 TVA deductibilă b) Trimiterea matriţelor la terţi spre a fi prelucrate: 351 Materii şi materiale aflate la terţi = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 5. cu reţinerea avansului: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori .240 lei 1.

000 lei. evaluate la preţul standard unitar de 20 lei/bucată.000 lei 21. TVA 24%. b) se obţin 5.000 lei 13 .500 lei: 711 Variaţia stocurilor = 348 Diferenţe de preţ la produse 4. Cum se vor înregistra următoarele operaţii economice în contabilitatea unei întreprinderi productive: a) la începutul exerciţiului se continuă procesul de fabricaţie pentru producţia în curs de execuţie evaluată la 60.000 lei = 401 Furnizori 1.000 lei. costul efectiv fiind de 22 lei/bucată.240 lei 1.600 lei = 711 Variaţia stocurilor 10.600 lei 90. x 22 lei/buc.000 lei d) Descărcarea gestiunii cu costul standard: 711 Variaţia stocurilor e) Diferenţe de preţ: 75.000 lei: 348 Diferenţe de preţ la produse c) Preţul de vânzare: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 111. = 345 Produse finite 75.000 lei: % 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibilă Si: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terţi 5.000 lei.000 lei.000 bucăţi de produse finite.500 lei 843. c) se vând produse finite la preţul de vânzare total de 90. Rezolvare: a) Producţia în curs de execuţie la începutul lunii: 711 Variaţia stocurilor = 331 Produse în curs de execuţie 60.000 lei Costul efectiv este de 5. produsele în cauză nefiind scutite de TVA. la preţul de înregistrare total de 40.000 lei: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 100. = 110. x 20 lei/buc. iar coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ este de 6%.000 buc.000 buc.000 x 6% = 4. Preţul de înregistrare al producţiei vândute este de 75.000 lei.000 lei 240 lei 842.c) Costul prelucrării: 20% x 5. iar diferenţele de preţ nefavorabile sunt de 10. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate operaţiile economice de mai jos: a) se acordă produse finite propriilor salariaţi.000 lei b) Produsele finite obţinute la preţ prestabilit: 5. = 100.000 lei = 1.

200 lei) x 16% = 6.000 lei 100.720 lei c) Depunerea cambiei spre scontare: 5113 Efecte de încasat = 413 Efecte de primit de la clienţi Şi: 5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de încasat 127.000 lei x 5.b) pentru produsele acordate se datorează de către salariaţi un impozit de 16%.016 lei 200 lei 2. c) preţul de evidenţă al produselor vândute este de 75. scont 2% x 127.000 lei b) Acceptarea cambiei în valoare de 124.5% şi respectiv 5.000 lei = 3. taxe si vărsăminte asimilate = b) Reţinerile din salarii: Contribuţia la fondul de şomaj = 40.5% = 200 lei 4427 TVA colectată 9.2. scontul reţinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial.000 lei x 0.016 lei 421 Personal.200 lei 844.720 lei 127. b) cambia se depune la bancă spre scontare.000 lei 24.4 lei: = 5114 Efecte remise spre scontare 127.000 lei şi dobânda: 3% x 124. Referitor la producţia vândută.600 lei Contribuţia la asigurările sociale de sănătate = 40.200 lei Impozitul pe profit = (40. arătaţi cum se înregistrează operaţiile economice care privesc: a) produsele facturate clienţilor la preţul de vânzare de 100.720 lei = 2.000 lei.720 lei: 413 Efecte de primit de la clienţi % 4111 Clienţi 766 Venituri din dobânzi = 127.salarii datorate = % 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 8. iar contribuţiile acestora la fondul de şomaj şi fondul pentru asigurări sociale de sănătate sunt de 0.000 lei . Rezolvare: a) Acordarea produselor finite propriilor salariaţi: 421 Personal .720 lei 124.554. Rezolvare: a) Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 124.200 lei .5%.720 lei d) % încasarea cambiei. TVA 24%.5% = 2.000 lei 3. acceptându-se o cambie la a cărei valoare se adaugă dobânda datorată de către client de 3% din valoarea totală a creanţei.416 lei 6.720 lei 14 .000 lei Şi TVA: 635 Cheltuieli cu alte impozite.salarii datorate = 345 Produse finite 40.000 lei.

Rezolvare: a) Plata avansului: % = 5121 Conturi la bănci în lei 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Achiziţia biletelor de tratament: 5 bilete x 3. şi achitarea cu numerar a diferenţei în momentul ridicării biletelor.600 lei 15. c) distribuirea integrală a biletelor către salariaţi.400 lei d) Distribuirea biletelor către salariaţi. din care se restituie 80%. iar 5% sunt deteriorate din vina clientului. fapt pentru care 14 .000 lei. b) achiziţia a cinci bilete în valoare unitară de 3. TVA 24%.000 lei 845. b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de către client.000 lei 3.500 lei 846.000 lei.600 lei 12. cu reţinerea avansului: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori .500 lei 4.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5311 Casa în lei 18.200 lei 401 Furnizori 18. având în vedere că întreprinderea suportă 70% din valoarea acestora.000 lei 2.554. Ambalajele care circulă în sistemul restituirii directe ocazionează efectuarea şi înregistrarea următoarelor operaţii: a) împreună cu mărfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.000 lei 2. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii economice: a) plata prin virament a unui avans în sumă de 10. în vederea achiziţionării unor bilete de tratament şi odihnă.165. taxe şi vărsăminte asimilate 4427 TVA colectată 3.000 lei.600 lei 15.400 lei 6. 70% din valoare fiind suportată de întreprindere: % = 5322 Bilete de tratament şi odihnă 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi: 635 = Cheltuieli cu alte impozite.4 lei e) Descărcarea gestiunii pentru costul de producţie: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 75.6 lei 2.600 lei 10.000 lei 10.400 lei 10.000 lei = 15.5121 Conturi curente la bănci 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 125.000 lei: % = 5322 Bilete de tratament şi odihnă 4426 TVA deductibilă c) Plata furnizorului.

000 lei Şi pentru diferenţele de preţ favorabile: 381 Ambalaje c) Vânzarea ambalajelor: = 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 100 lei 14 . costul facturat al prelucrării 400 lei.se primeşte factura furnizorului.500 lei.debitori 300 lei Şi TVA: 300 lei x 24% = 72 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 72 lei 409 Furnizori .debitori 1.debitori 100 lei 848.debitori = 401 Furnizori 2.000 lei = 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei 381 Ambalaje 2. cunoscând: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2. iar coeficientul mediu pe baza căruia se repartizează diferenţele favorabile este de 5%.600 lei: 401 Furnizori = 409 Furnizori . Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Achiziţia de ambalaje care circulă în sistem de restituire: 409 Furnizori .000 lei = 300 lei: 381 Ambalaje = 409 Furnizori .600 lei c) Ambalajele nerestituite degradate: 5% x 2.000 lei = 100 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = Şi TVA: 100 lei x 24% = 24 lei: 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 24 lei d) Ambalajele reţinute pentru nevoi proprii: 15% x 2. Arătaţi cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operaţii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare. TVA 24%. b) odată cu mărfurile se vând şi ambalaje în valoare de l .000 lei = 1.000 lei.000 lei b) Restituirea ambalajelor către furnizor: 80% x 2.800 lei. preţul prestabilit al ambalajelor primite 2. TVA 24%. Rezolvare: a) Trimiterea ambalajelor spre prelucrare: 358 Ambalaje aflate la terţi = b) Costul prelucrării: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibilă Şi reprimirea ambalajelor: 381 Ambalaje = 358 Ambalaje aflate la terţi 2.

800 lei Şi pentru diferenţele de preţ favorabile: 5% x 1.000 acţiuni x 5 lei = 75. utilaje şi instalaţii de lucru) Şi transferul capitalului: 1011 Capital subscris nevărsat = 1012 Capital subscris vărsat 75. c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve.3 lei/acţiune.2 lei şi valoarea nominală aferentă de 5 lei.200 lei: 14 .800 lei = 90 lei: 388 Diferenţe de preţ la ambalaje = 608 Cheltuieli privind ambalajele 90 lei 848. d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4. la preţul de 5.000 de acţiuni la preţul unitar de 5. cu decontare ulterioară. cu încasare imediată în numerar.4111 Clienţi = % 708 Venituri din activităţi diverse 4427 TVA colectată 2.000 acţiuni x 5.800 lei 432 lei d) Descărcarea gestiunii: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 1. cunoscând că unitatea dispune de un capital social divizat în 7. în capitalul social aferent unei societăţi comerciale se efectuează şi se înregistrează următoarele modificări: a) subscrierea unui aport în natură sub forma unei instalaţii tehnice evaluate la 75.000 lei: 456 = 1011 Capital subscris nevărsat 75. emiţându-se 2.000 lei x 10% = 3. Rezolvare: a) Răscumpărarea acţiunilor cu preţul de răscumpărare de 1.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 5 lei. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii referitoare la acţiunile emise anterior de o unitate: a) răscumpărarea a 1. c) vânzarea a 200 de acţiuni către un terţ. b) anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate.500 lei 849.000 acţiuni x 5 lei = 35. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Subscrierea acţiunilor: 15.232 lei 1.000 lei d) Diminuarea capitalului prin acoperirea pierderii: 7. b) primirea aportului în natură subscris anterior. d) vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii unităţii.000 lei 75.500 lei: 1012 Capital subscris vărsat = 117 Rezultatul reportat 3. pentru care corespund 15.000 lei ce provine din exerciţiul N2. 35.000 lei c) încorporarea altor rezerve în capital: 2.000 de acţiuni noi la valoarea unitară de 5 lei.000 lei.000 lei total capital. la preţul de 5 lei/acţiune.000 acţiuni x 5 lei = 10. cu decontare prin virament.2 lei = 5.000 lei Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul b) Realizarea aportului: 2131 = 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul Echipamente tehnologice (maşini.000 lei: 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris vărsat 10.000 de acţiuni noi cu o valoare unitară de 5 lei.

600 lei (500 acţiuni x 5. vânzarea.2 lei) 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii d)Vânzarea a 300 de acţiuni cu încasare în numerar: = 109 Acţiuni proprii 1.000 obligaţiuni x 5. răscumpărarea.400 lei % b) Dobânda anuală: 2. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 850.000 obligaţiuni x 5 lei x 15% = 1.7 lei/obligaţiune. cu decontare prin virament.400 lei (2.500 lei (500 acţiuni x 5 lei) 149 100 lei Pierderi legate de emiterea. răscumpărarea. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Emiterea obligaţiunilor: % = 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 10.109 Acţiuni proprii b) Anularea acţiunilor: % = = 462 Creditori diverşi 5.500 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. d) amortizarea primelor de rambursare aferentă întregii perioade de derulare a împrumutului. e) răscumpărarea la finele primului an a 200 de obligaţiuni.000 lei 9.2 lei) 5121 Conturi la bănci în lei 1.040 lei 20 lei (200 acţiuni x 5. b) încasarea integrală a sumelor de la obligatari. Se realizează un împrumut obligator referitor la care se înregistrează următoarele operaţii: a) subscrierea de către terţi a 2.000 de obligaţiuni cu valoarea de vânzare de 4.560 lei (300 acţiuni x 5.2 lei) 1012 Capital subscris vărsat 2. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii c) Vânzarea a 200 de acţiuni cu decontare prin virament: 5121 Conturi la bănci în lei = % 1.2 lei/obligaţiune. precum şi anularea acestora.000 obligaţiuni x 4. cunoscând că emisiunea s-a realizat cu o dobândă anuală de 15%. c) dobânda datorată obligatarilor pentru primul an.3 lei) 109 Acţiuni proprii (200 acţiuni x 5.2 lei) 461 Debitori diverşi 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 9.060 lei 1. vânzarea. cu decontare în numerar. valoarea nominală de 5 lei/obligaţiuneşi valoarea de rambursare de 5.500 lei 14 .7 lei) 1.500 lei (300 acţiuni x 5 lei) 149 60 lei Pierderi legate de emiterea.200 lei 109 Acţiuni proprii 2.400 lei (2.

040 lei: 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 5121 Conturi la bănci în lei 1.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobânzile Şi plata: 1682 = 5121 Conturi la bănci în lei Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 100. TVA 24%.040 lei 851. 1. la un preţ mai mare cu 10% decât valoarea rămasă neamortizată. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru amenajarea terenului: 14 . ştiind că în anul l s-a rambursat rata. b) primirea în acelaşi exerciţiu a facturii finale aferente lucrărilor executate de terţ.c) Amortizarea primelor pentru toată perioada: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor d) Răscumpărarea a 200 obligaţiuni x 5.000 lei Credite bancare pe termen lung d) Rambursarea ratei restante: 1622 = 5121 Conturi la bănci în lei Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 100. cunoscând că valoarea investiţiei se va recupera pe o perioadă de 10 ani. referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaţiile ce privesc: a) b) c) d) obţinerea creditului în valoare de 600. şi decontarea acesteia.000 lei pe termen lung b) Dobânda anuală pentru anul 2 calculată la creditul rămas: (600.000 lei Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea creditului: 5121 Conturi la bănci în lei = Credite bancare 1621 600. TVA 24%.000 lei. rambursarea ratei restante determinate la finele primului an.000 lei) x 20% = 100. rata devenită restantă la scadenţa fixată pentru primul an.100.040 lei e) Anularea obligaţiunilor: 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 1.000 lei.000 lei. Se obţine un credit bancar pentru o perioadă de 6 ani cu o dobândă anuală de 20%.000 lei .000 lei 852. TVA24%.000 lei Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung c) Rata restantă: 1621 = 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 100. c) amortizarea aferentă primilor doi ani de exploatare. pe baza facturii primite în acest sens.000 lei = 1682 100. în legătură cu amenajarea unui teren se efectuează şi se înregistrează următoarele operaţii: a) acordarea unui avans de 20. dobânda datorată băncii pentru al doilea an.2 lei = 1. d) vânzarea amenajării la începutul celui de-al treilea an. în valoare de 100.

120lei e) Scoaterea din evidenţă a amenajării: % = 2112 Amenajări de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital f) Plata furnizorului. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parţial ocazionează efectuarea şi înregistrarea următoarelor operaţii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb.. evaluate la 20 lei/buc. a cărui valoare de intrare este de 5.000 lei .800 lei 20.120 lei 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 88. fiind luate în calcul 40 ore. d) decontarea obligaţiei faţă de executantul lucrării.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor d) înregistrarea preţului de vânzare: Valoarea rămasă = 100.000 lei = 80.000 lei = 88.200 lei 100. şi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc. diferenţa achitându-se în numerar.000 lei 20.000 lei 4427 TVA colectată 21.000 lei 24.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Şi la fel pentru anul 2: 6811 = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 10.000 lei 20. cu reţinerea avansului: 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuriacordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 124.000 lei. cunoscând că a solicitat un avans de 200 lei.000 lei + 10% x 80.800 lei 99. TVA 24%. c) scăderea din evidenţă a activului casat..000 lei 853.000 lei 461 Debitori diverşi = % 109.000 lei 4. TVA 24%. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: 14 .% = 5121 Conturi la bănci în lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă b) Valoarea lucrărilor facturate la sfârşitul primei perioade: % = 2112 Amenajări de terenuri 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 24.000 lei 4. recuperată în proporţie de 85% prin intermediul amortizării.000 lei 100.20.000 lei/an: 6811 = 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 10.800 lei 124.000 lei Preţul de vânzare = 80.000 lei 80. b) valoarea lucrărilor de casare este facturată de un terţ la tariful de 10 lei/oră.000 lei c) Amortizarea anuală este de 100.000 lei / 10 ani = 10.

000 lei 461 Debitori diverşi =% 288.000 lei 7583 200. cu o dobândă totală de 40.000 lei x 85% = 4.000 lei 14 .000 lei x 55% = 220.000 lei. = 500 lei: % = 3024 Piese de schimb 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 7588 Alte venituri din exploatare 900 lei 400 lei 500 lei b) Lucrări de casare facturate de terţi: 40 ore x 10 lei/oră = 400 lei: % = 6588 Alte cheltuieli de exploatare 4426 TVA deductibilă 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei c) Scoaterea din evidenţă a echipamentului casat parţial amortizat: 5. exclusiv TVA. cu reţinerea avansului: % 496 lei 4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii 200 lei 4426 TVA deductibilă 48 lei 5121 Conturi la bănci în lei 248 lei 854. b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpărător.000 lei 220.000 lei TVA colectată = 200. = 400 lei.000 lei x 24% = 48. în condiţiile încasării unui avans de 25% din preţul negociat de 200.a) Recuperarea reperelor: 20 buc.000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 48.000 lei: % 2813 = 2131 Echipamente 400. TVA 24%.000 lei = 461 Debitori diverşi 50. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: Avans = 200.000 lei 401 Furnizori = b) Avansul: 5121 Conturi la bănci în lei c) Scoaterea din evidenţă a utilajului amortizat pentru 400.000 lei x 25% = 50. utilaje şi instalaţii de lucru) instalaţiilor.000 lei 472 Venituri înregistrate în avans 40. c) scăderea din evidenţă a utilajului. şi a 10 buc.250 lei: % = 2131 5.000 lei.000 lei. mijloacelor de transport. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazionează efectuarea şi înregistrarea operaţiilor de mai jos: a) facturarea activului vândut. a cărui valoare de intrare este de 400. x 20 lei/buc. amortizată în proporţie de 55%.000 lei 2813 Echipamente 4. AMC x 50 lei/buc.250 lei Amortizarea tehnologice (maşini. animalelor şi plantaţiilor 6583 750 lei Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital d) Plata furnizorului.

cunoscând că valoarea de intrare este de 160. instalaţii de lucru) animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 180. de 4.Amortizarea tehnologice instalaţiilor.000 lei .000 lei c) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduală: 461 Debitori diverşi = % 12. (maşini. locaţii de gestiune şi chirii 4427 TVA colectată 4.000 lei / 5 ani = 30.10.400 lei 7583 10. utilaje şi mijloacelor de transport. TVA 24%.000 lei 855. In vederea achiziţionării unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operaţii şi înregistrări contabile.000 lei 960 lei b) Amortizarea: Valoarea amortizabilă = 160.000 lei = 150. mijloacelor de transport.000 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.000 lei Amortizarea anuală = 150.000 lei.000 lei. instalaţii de lucru) animalelor si plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 160. durata contractului este de 5 ani. utilaje şi mijloacelor de transport.000 lei 10. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura privind redevenţa lunii curente: 4111 Clienţi = % 706 Venituri din redevenţe.000 lei.960 lei 4. animalelor şi plantaţiilor 30. iar regimul de amortizare aplicat este cel linear. locatorul înregistrează următoarele operaţii: a) întocmirea facturii către utilizatorul bunului pentru redevenţa aferentă lunii curente. (maşini.000 lei Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 2.000 lei 856. după cum urmează: 14 . b) evidenţierea amortizării care a stat la baza calculării redevenţei.000 lei 150. în baza unui contract de leasing operaţional pentru o instalaţie de lucru. c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opţiunii utilizatorului. d) scăderea din evidenţă a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate. valoarea reziduală prevăzută este de 10.400 lei d) Scăderea din evidenţă: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalaţiilor.

echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale şi alte active corporale 4426 TVA deductibilă c) Diminuarea obligaţiei şi subscrierea biletului la ordin: 404 Furnizori de imobilizări = % 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă 405 Efecte de plătit pentru imobilizări d) Decontarea biletului la ordin: 405 Efecte de plătit pentru imobilizări = 5121 Conturi la bănci în lei 23.000 lei 480 lei 857.480 lei 2.560 lei 26. în care este consemnat preţul de vânzare de 21.000 lei.000 lei. Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achiziţia de materii prime: % = 5121 Conturi la bănci în lei 4091 Furnizori.040 lei 2.480 lei 2.040 lei 2.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă b) Cheltuielile de transport facturate de o unitate specializată: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 496 lei 400 lei 96 lei 2. b) recepţionarea bunurilor facturate de terţ.000 lei 480 lei 23. TVA 24%. c) recepţionarea materiilor prime având în vedere că valoarea aferentă cantităţii totale livrate este de 10. aparatură birotică.a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaţiei efectuate de furnizor de 20.000 lei 5.560 lei 26. TVA 24%. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate care privesc achiziţionarea de materii prime: a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.040 lei 21.000 lei 480 lei 14 .000 lei. d) decontarea la scadenţă a biletului la ordin subscris. c) diminuarea obligaţiei faţă de furnizor cu avansul acordat anterior şi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenţa rămasă. b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializată la tariful de 400 lei. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achiziţia mobilierului: % = 5121 Conturi la bănci în lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4426 TVA deductibilă b) Recepţia mobilierului: % = 404 Furnizori de imobilizări 214 Mobilier. d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenţei datorate furnizorului. iar furnizorul acordă un rabat pentru defecte de calitate de 2%.000 lei. TVA 24%.

648 lei .168 lei Deschiderea acreditivului: 581 Viramente interne Şi: 5411 Acreditive în lei Plata diferenţei: 401 Furnizori = % 4091 Furnizori . TVA 24%.648 lei Diferenţă de plată = 12.500 lei: % 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 46. Arătaţi cum se vor înregistra următoarele operaţii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: a) recepţionarea a 750 unităţi din sortimentul A la preţul unitar facturat de furnizor de 50 lei.168 lei 858.648 lei 2. cu diferenţe de preţ favorabile de 10% constatate la inventarierea anuală.000 lei 480 lei 10.000 lei b) Cheltuielile de transport în condiţiile în care evidenţa se ţine la preţ prestabilit: % = 401 Furnizori 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4426 TVA deductibilă 3.800 lei)___________________________________2.000 lei.800 lei 2.500 lei 37.000 lei 720 lei 15 .152 lei = 12. c) costul total efectiv de achiziţie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente. Rezolvare: a) Recepţia materialelor consumabile: 750 buc.352 lei = Total factură 12.168 lei = 5121 Conturi la bănci în lei 10.000 lei .Rabat (2% x 10.2.352 lei d) Decontarea din acreditiv a diferenţei datorate: Total datorie = 496 lei + 12.000 lei.000 lei şi se aplică varianta inventarului intermitent. Materialele pentru care acestea se efectuează sunt înregistrate la preţul prestabilit.152 lei 9.c) Factura: • Preţ de cumpărare 10.800 lei + TVA (24% x 9.152 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 12.168 lei = 581 Viramente interne 10.000 lei) 200 lei = Net comercial 9.500 lei 9.480 lei avans = 10.000 lei. s-au consumat materiale de 10.000 lei.720 lei 3. a efectuat aprovizionări de 35. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3. fiind facturate de o unitate specializată. TVA 24%.debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibilă 5411 Acreditive în lei 12. d) lipsurile nesoluţionate sunt de 5. x 50 lei = 37. ştiind că la începutul perioadei unitatea deţinea materiale în valoare de 20.

960 lei 4.000 lei 960 lei c) Predarea către salariaţi a 30% din lotul de bunuri cumpărate anterior: 30% x 184.200 lei 860. în baza tabelelor întocmite în acest sens. fiind facturate de o unitate specializată.000 lei 45.200 lei 180.600 lei: % = 3024 Piese de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul Şi TVA: 24% x 55.000 lei d) Lipsurile nesoluţionate cu diferenţe de preţ favorabile: 5.10.000 lei x 10% = 500 lei: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = % 302 Materiale consumabile 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 4.000 lei stoc iniţial + 35.200 lei: 6024 = Cheltuieli privind piesele de schimb 3024 Piese de schimb 1.200 lei b) Cheltuielile de transport facturate de o firmă specializată: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 4.248 lei: 4282 = Alte creanţe în legătură cu personalul 4427 TVA colectată 13. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Achiziţia a 300 halate x 600 lei = 180.500 lei 5.000 lei: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 223. şi anume: 15 .000 lei achiziţii .000 lei. salariaţii suportând 50% din cost: 50% x 55.000 lei -500 lei 859. d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat în exploatare. a 30% din lotul de bunuri cumpărate anterior. se efectuează şi se înregistrează operaţiile economice care privesc: a) cumpărarea a 300 halate la preţul unitar de 600 lei.000 lei consum = 45. c) predarea către salariaţi.000 lei = 55.000 lei x 30% = 1.200 lei 27.248 lei 55. TVA 24%.c) Anularea soldului iniţial: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile Şi constatarea stocului final: 20. în legătură cu echipamentul de lucru ce se achiziţionează de la terţi. în cadrul unui agent economic cu activitate de producţie se realizează şi se înregistrează mai multe operaţii economice.200 lei.200 lei = 13.600 lei d) Repartizarea cheltuielilor de transport: 4.000 lei: 302 Materiale consumabile = 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 20.600 lei 27. salariaţii suportă 50% din cost. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.000 lei 43.200 lei = 27.

000 lei: 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse c) Vânzarea: 1.000 unităţi din produsul A. fără facturare. a producţiei obţinute la un preţ de vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producţie.000 lei 4111 Clienţi = % 28. = 50.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 861.: Costul efectiv = 25.000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse b) Diferenţe de preţ favorabile: 1.000 lei / Rd 345 .500 lei = 2. x 50 lei/buc. TVA 24%.000 lei 4427 TVA colectată 4.000 buc. x 50% = 500 buc. b) diferenţa de preţ aferentă producţiei înregistrate anterior este favorabilă.000 lei .2 x Re 345 .000 lei: 345 Produse finite = 711 25.000 buc. e) livrarea integrală. x 5 lei/buc.25.000 lei = 0. d) scăderea din evidenţă a producţiei vândute.500 lei 348 Diferenţe de preţ la produse 5. = 5. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea de produse finite la cost standard: 1. = 25.000 buc. de 5 lei/unitate.500 lei 348 Diferenţe de preţ la produse = 711 2. = 12.000 lei Preţul de vânzare = 20. în contabilitatea unei unităţi cu profil de producţie se înregistrează operaţiile economice referitoare la: d) obţinerea a 1.5.000 lei x 20% = 24. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Obţinerea produselor finite la cost de producţie efectiv: 1. x 25 lei/buc. c) vânzarea a 50% din bunurile obţinute la un preţ negociat care este cu 20% mai mare decât costul efectiv de producţie aferent.12.a) obţinerea a 1.000 lei + 20.500 lei: 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse e) Diferenţele de preţ aferente produselor vândute: K = Re 348 .5.000 lei: 345 Produse finite = 711 50.2 Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite: 0. f) întocmirea facturii către beneficiarul produselor finite. x 25 lei/buc.000 lei = 20.000 lei 345 Produse finite 12.560 lei d) Descărcarea gestiunii pentru costul standard de 500 buc.560 lei 701 Venituri din vânzarea produselor finite 24. care se urmăresc la preţul prestabilit de 25 lei/unitate.000 buc.000 lei 15 . g) scăderea din evidenţă a producţiei vândute.000 bucăţi din produsul A la costul de producţie unitar de 50 lei.

500 lei Livrarea fără factură: 418 Clienţi .facturi de întocmit = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4428 TVA neexigibilă c) La întocmirea facturii: 4111 Clienţi Şi 4428 TVA neexigibilă = 4427 TVA colectată d) Descărcarea gestiunii 711 = Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 345 Produse finite 50.000 lei.400 lei = Total factură 12. TVA 24%.facturi de întocmit 71. şi decontate dintr-un avans de trezorerie.000 lei. în contabilitatea unui agent economic ce comercializează mărfuri se vor înregistra operaţiile de mai jos.800 lei = 418 Clienţi . d) descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute.000 lei + 15% x 50. cu decontare ulterioară.300 lei 71.000 lei b) Cheltuielile de transport decontate dintr-un avans de trezorerie: % = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4426 TVA deductibilă 542 Avansuri de trezorerie 1.000 lei.800 lei 862.400 lei Costul standard = 9. Preţul standard aferent este de 9. TVA 24%. cunoscând că preţul negociat este cu 20% mai mare decât preţul standard aferent.000 lei 240 lei 15 .Venituri aferente costurilor stocurilor de produse b) Preţul de vânzare = 50.500 lei 13.000 lei + TVA (19% x 10.000 lei % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă 378 Diferenţe de preţ la mărfu = 401 Furnizori 12.000 lei)___________________________________2.300 lei 57.000 lei = 57. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de l .400 lei 1. e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mărfurilor vândute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens. c) vânzarea a jumătate din mărfurile achiziţionate.240 lei 1.000 lei 2. în condiţiile utilizării preţului prestabilit: a) recepţionarea mărfurilor cumpărate la preţul facturat de furnizor de 10.000 lei 13.400 lei 9. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare 10.

678 lei 1.710 lei 800lei b) Descărcarea gestiunii: % = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 607 Cheltuieli privind mărfurile c) Contabilizarea venitului din dobânzi: 472 Venituri înregistrate în avans = 766 Venituri din dobânzi 800lei 371 Mărfuri 8. cunoscând că preţul înscris în factură.548.500 lei x 0.400lei va fi: 6.548.000lei 611.1. 8. cunoscându-se în plus TVA de 1.387 lei 5.000 lei x 50% = 4.678 lei TVA neexigibilă aferentă diferenţei de 8.600lei x 100/l 24 = 209.400lei .651. inclusiv TVA.000lei .000 lei.1. dobânda cuvenită vânzătorului este de 800lei. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Vânzarea mărfurilor cu plata în rate: Avans = 8.500 lei Preţul de vânzare = 4.222 Diferenţe de preţ aferente mărfurilor ieşite = Re 371 .238. în valoare totală de 20.71 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4428 TVA neexigibilă 472 Venituri înregistrate în avans 8.156 lei 1.600lei .400lei x 100 / 124 = 1.387 lei şi adaosul comercial de 611.000 lei = 0.9. exclusiv TVA.2.696 lei 5.000 lei 863. avansul achitat de cumpărător este de 20% din valoarea bunurilor.c) Costul standard aferent mărfurilor vândute = 9.156 lei.6.000lei.4.000 lei preţ prestabilit.000 lei / Rd 371 . Se vor reflecta în contabilitate următoarele operaţii economice specifice comercializării mărfurilor cu plata în rate: a) facturarea mărfurilor către cumpărător.500 lei x 20% = 5.600 lei avans = 6. b) repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile de 10% ca urmare a predării de ambalaje cu titlu gratuit către alte unităţi.500 lei + 4. Utilizarea unor ambalaje de către un agent economic ocazionează efectuarea înregistrărilor pentru operaţiile care se prezintă în continuare: a) recepţionarea ambalajelor.400 lei 1.296 lei d) Descărcarea gestiunii pentru costul standard: 9.840. este de 4.612 lei 309.000 lei x 20% = l.000 lei x 50% = 4.400 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 4. 15 .500 lei 6.222 =1.600lei TVA colectată aferentă avansului = 1.238. iar preţul total prestabilit aferent este cu 10% mai mic.457 lei 864. b) scăderea din evidenţă a mărfurilor vândute anterior. cunoscându-se următoarele elemente: preţul cu amănuntul.500 lei: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri e) Repartizarea diferenţelor de preţ: K = Rd 378 . c) evidenţierea veniturilor corespunzătoare dobânzii.000lei 5.000 lei 607 Cheltuieli privind mărfurile = 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 1.

x 120 lei/buc.6 lei 4111 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 58.c) reţinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5. fapt pentru care se facturează. TVA fiind de 24%.000 lei = 3.000 lei c) Ambalajele reţinute pentru nevoile proprii: 381 Ambalaje = 409 Furnizori . este de 120 lei.000 lei)_____________________________________960 lei = Total factură 4. în condiţiile utilizării sistemului de restituire directă. 48. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii referitoare la gestiunea clienţilor: a) facturarea a 400 unităţi din sortimentul de marfă A.000 lei + TVA (19% x 4. din care se acordă un rabat de 2% pentru defecte de calitate.600 lei % = 401 Furnizori 4.289. d) primirea a 100 bucăţi ambalaje restituite de altă unitate.960 lei 381 Ambalaje 3.000 lei.040.6 lei Total factură 58.000 x 24% = 1.6 lei 47.200 lei 865.040 lei TVA (24% x 47.000 lei Şi TVA: 5.0 lei 11.000 lei.000 lei: 6582 Donaţii acordate = % 381 Ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 22.329.040 lei)_________________________________11.000 lei Rabat (2% x 48.200 lei 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 1.debitori 5. Rezolvare: a) Factura: • = + = Preţ de vânzare: 400 buc.000 $ faţă de un partener extern la cursul de 2. cu facturare ulterioară. e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii? Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare 4.289.000 lei) 960 lei Net comercial 47. având în vedere că a avut loc o creştere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrării bunurilor.10% x 4. cunoscând că preţul unitar.960 lei Costul standard = 4.9 lei/$.6 lei 15 .329.000 lei x 10% = 2. facturate anterior proforma la valoarea unitară de 130.600 lei 4426 TVA deductibilă 960 lei 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 400 lei b) Predarea ambalajelor cu titlu gratuit către alte unităţi şi repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile: 20.000 lei .000 lei 2. a 250 unităţi din semifabricatul B la preţul de vânzare unitar de 200 lei. b) încasarea creanţei de l .000 lei 20. exclusiv TVA. c) livrarea.000 lei de către un client.

000 lei 12.760 lei 49.000 lei 50.000 lei) = Net comercial + TVA (24% x 49. cunoscând că la efectuarea importului cursul de schimb a fost de 2.000 lei 2.facturi de întocmit = % 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 4428 TVA neexigibilă d) Primirea ambalajelor restituite: 409 Furnizori . avându-se în vedere că în luna anterioară s-a acordat furnizorului un avans de 10%.8 lei/$ x 7% = 2.000 lei 49. Rezolvare: a) Factura: • Preţ de cumpărare .800 lei (8.8 lei/$. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpărarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.760 lei 60.134 lei (8.604 lei: 404 Furnizori de imobilizări = % 23. remiză de 2%.000 lei 1.9lei/$) 4111 Clienţi 1.500 $ x 2.8 lei/$) 5124 Conturi la bănci în valută 22.5% x 2.760 lei 403 Efecte de plătit c) Cursul de schimb la plată = 2.debitori e) Acceptarea unui bilet la ordin: 413 Efecte de primit de la clienţi = 4111 Clienţi 70.000 lei. c) achitarea obligaţiei de 8.900 lei 866.000 lei = 401 Furnizori 130.Remiză (2% x 50.760 lei 401 Furnizori 60.500 $ faţă de un partener extern de la care s-a achiziţionat un utilaj. e) soluţionarea obligaţiei comerciale de 30.b) Cursul de schimb la data livrării a fost de 2.2. d) recepţionarea.000 lei) = Total factură % = 3021 Materiale auxiliare 4426 TVA deductibilă b) Subscrierea biletului la ordin: 401 Furnizori= 50.9 lei/$ = 2.500 $ x 2. TVA 24%.755 lei/$) 765 Venituri din diferenţe de curs valutar c) Livrarea cu factură ulterioară 418 Clienţi .000$x2.8 lei/$ .9 lei/$ .000 lei 11.000 lei.000 lei 11.000 lei 62. fără factură.000$x2. iar la momentul plăţii a înregistrat o scădere cu 7%.760 lei 60. b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituită la operaţia anterioară. a 500 kg de materie primă din sortul A la preţul unitar de 75 lei.666 lei 15 .604 lei/$) 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 1.755 lei/$: încasarea creanţei: 5124 Conturi la bănci în valută = % (1. iar diferenţa este achitată cu numerar.755 lei 145 lei 2. TVA 24%.

cheltuieli de transport pe parcurs intern 300 lei.1 lei/obligaţiune şi o valoare nominală de 4 lei/obligaţiune.419 lei 581 lei 27.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii.costuri estimate de vânzare 400 lei.500 lei.debitori 4426 TVA deductibilă 5121 Conturi la bănci în lei 30. La dorinţa purtătorului.500 + 250 + 300 + 10 + 90 .200 lei. Cum este afectat contul de profit şi pierdere în anul N+1? Rezolvare: în exerciţiul N+1 se plăteşte colaboratorului extern suma de 40. reducere comercială primită 60 lei.000 lei 870. 874.60 = 3. Purtătorii a 2.000 lei ca rezultat al deciziei din instanţă. Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimează o cheltuială probabilă privind activitatea de exploatare de 60.000 Iar provizionul rămas fără obiect este anulat: 1511 Provizioane = 7812 Venituri 60.000 lei. l lei/obligaţiune x 2.400 = 3.500 lei: % = 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă 408 Furnizori facturi nesosite 46.000 obligaţiuni cu un preţ de rambursare de 4.400 . paritatea de conversie fiind: o acţiune cu valoare nominală de 3 lei pentru o obligaţiune.500 lei 9. Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni? Rezolvare: Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni = Valoarea obligaţiunilor convertite (4. obligaţiunile pot să fie convertite în acţiuni. prime de asigurare 90 lei.000 15 .500 lei 37.000 lei x 10% = 3.000 lei e) Avans: 30. adică 3. Dispuneţi de următoarele date: o societate a achiziţionat mărfuri din import.d) Achiziţia fără factură: 500 kg x 75 lei/kg = 37. diferenţe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10 lei. cheltuieli de manipulare 10 lei. La data bilanţului.Valoarea nominală a acţiunilor emise (2.000 de obligaţiuni decid să convertească titlurile lor în acţiuni ale societăţii ABC. 878.000 acţiuni x 3 lei/acţiune) = 2.400 lei .000 lei: 658 Alte cheltuieli din exploatare = 5121 Conturi la bănci în lei 40. taxe vamale 250 lei.000 obligaţiuni) . cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamă 2.000 lei La închiderea exerciţiului financiar. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.090 lei Valoarea realizabilă netă = 3. Ce valoare au mărfurile la închiderea exerciţiului financiar? Rezolvare: Costul de achiziţie al mărfurilor = 2.000 lei 2. în cursul anului N+1 se plăteşte colaboratorului extern suma de 40. întreprinderea estimează că mărfurile vor putea fi vândute la preţul de 3. mărfurile sunt evaluate la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă.000 lei: 401 Furnizori = % 409 Furnizori .

8 lei.8 lei/$ = 2. preţ de cumpărare 4. stoc final de produse finite 12.000 lei. venituri din ajustări privind deprecierea creanţelor clienţi 3. 887.900 lei.8 lei/$ = 5.000 lei 885. O societate are la data bilanţului creanţe în valută de 1.000 lei.21. utilaje din import 11.800 lei. valoare contabilă 2.000 lei. disponibilităţi în valută 100 $.800 lei Datorii: 2.000 lei. 3.000 lei + Variaţia stocurilor de produse finite (Sf .000 = 1.000 lei SF scriptic: 2. care este mărimea cifrei de afaceri şi a veniturilor din exploatare? Rezolvare: Cifra de afaceri = 8.200 .000 lei + Alte venituri din exploatare________________________________10. Dispuneţi de următoarele date din bilanţ: imobilizări 6.000 lei Venituri din exploatare = Cifra de afaceri 22. exclusiv TVA = 31.000 lei. Care este mărimea activului net contabil? Rezolvare: 15 .200 = 21. capital subscris vărsat 3.000 lei . costul mărfurilor vândute 6. alte venituri din exploatare 10.055/2009.000 lei.000 $ x 2. subvenţii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei. O întreprindere prezintă următoarele informaţii privind stocul de produse finite: stoc iniţial 2. producţie imobilizată 20.000 lei.000 (vânzări de produse finite) + 4.Si) 11. cursul dolarului a fost l $ = 2. 883.nu se actualizează 889. La închiderea exerciţiului. Valoarea produselor finite în bilanţ este de 900 lei.048 lei Valoarea produselor finite vândute.600 lei Disponibilităţi: 100 $ x 2.200 lei. valoare contabilă 260 lei. disponibil la bancă 400 lei. datorii în valută 2.000 (vânzări de mărfuri) + 10.000 (redevenţe) = 22.000 $.200 lei Costul de producţie al produselor finite vândute = 25.248 – 6.000 lei.200 lei.248 x 24/124 = 6.000 lei = 63. locaţii de gestiune şi chirii 4. furnizori 2.4.pentru litigii din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Rezultatul exerciţiului N+1 este majorat cu 20. stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.048 = 25.200 lei Adaos comercial = 25. mărfuri 1. venituri din redevenţe.8 lei/$ = 280 lei Utilaje: 11. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere? Rezolvare: Creanţe: 1. inclusiv TVA 24%.000 lei.000 lei.000 lei. Dispuneţi de următoarele date: vânzări de mărfuri 8. alte rezerve 1. vânzări de produse finite 31.000 lei Stoc faptic: 900 lei Se înregistrează un minus de 100 lei.000 lei + Venituri din producţia imobilizată 20.400 lei. Ce valoare prezintă în bilanţ stocul de produse finite? Rezolvare: TVA = 31. stoc iniţial de produse finite 1.600 lei.000 . Conform OMFP nr.000 $ x 2.400 lei.000 lei.000 + 20.248 lei. valoare contabilă 5. producţie curentă 20. vânzări de produse finite 10.200 x 20/120 = 4. clienţi creditori 600 lei. producţie obţinută la cost de producţie 40.000 lei. societatea practică un adaos de 20%.000 $.000 $.000 lei.

000 lei Plus de valoare = 8.000 lei.Remiză = l % x 490 Valoare netă comercială Scont de decontare = l % x 485.anularea amortizării cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor şi utilajelor .m..m.1 u.000 lei Taxa vamală = 2.000 = 2131 Echipamente tehnologice 15.851 u.000 893. Care vor fi efectele în situaţiile financiare dacă scontul se va contabiliza la plata facturii? Rezolvare: Preţ de achiziţie . Precizaţi efectele generate în exerciţiul N privind plusul de valoare rezultat în condiţiile aplicării metodei de reevaluare prin creşterea valorii contabile nete.600 = 4.000/5 = 5. Se ştie că: preţul de import (valoarea în vamă) este de 20.1 500 u. 15 .m. TVA 24 %. 485.400 +1.9 u.524 485. durata 5 ani. 10 u.000 x 10% + 20.m.000 lei Amortizarea cumulată după trei ani de funcţionare = 15.înregistrarea plusului de valoare: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 8.m. O societate achiziţionează materii prime pe baza facturii: preţ de cumpărare 500 u. scont de decontare 1%. mutarea sondei şi refacerea amplasamentului la terminarea extracţiei sunt de 1.600 lei sau ANC = Cpr = 3.200 = 4.m. 4.2.200 = 5.000 + 20.400 + 1.la data achiziţiei se înregistrează: % 301 = 401 Furnizori 601.Datorii = 6.000 lei .m.000 lei. 480. amortizabil linear. TVA 24%. remiză 1%. iar cheltuielile estimate cu demontarea.249 u.600 lei 890. rabat 2%. taxa vamală 10%.000 lei Comisionul vamal = 200 lei TVA achitată în vamă = 24% x 22. comisionul vamal 1%. Indicaţi mărimea costului de achiziţie şi a taxelor datorate în vamă.800 = 24.000 x 1% + 1. Rezolvare: Costul de achiziţie = 20.800 . 4.ANC = Active . Rezolvare: Amortizarea anuală = 25.800 lei.000 lei Valoarea justă = 18. în exerciţiul N (după 3 ani de funcţionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justă de 18.000 lei Valoarea netă contabilă = 10. Societatea X a achiziţionat un utilaj în exerciţiul N-2 la preţul de 25.000 lei.328 lei 891.200 + 400 .Rabat = 2% x 500 . l Valoare netă financiară . Societatea X achiziţionează o sondă de extracţie din import.

400 600 300 . diferenţe de preţ favorabile la produsele în stoc 20.000 lei Variaţia stocurilor (sold debitor) = (900 + 54) .(600 + 80) = 274 lei.000) /(400.000 = 6.000 2.54.000 lei.000 + 80.000 lei cost standard.000 + 80.amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli cu amortizarea = 2813 Amortizarea echipamentelor . după care s-a vândut unui client la preţul de 800 lei.000 lei în negru SF 345 = 400.000 lei.424 % 601.000 lei cost standard. Precizaţi influenţa asupra situaţiilor financiare determinată de diferenţele de preţ.000 lei.reluarea subvenţiei pentru investiţii la venituri proporţional cu amortizarea: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 1.200 .subvenţia pentru investiţii este reluată la venituri: 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 16 . intrări de produse finite în cursul lunii 600.Materii prime 4426 TVA deductibilă .851 Venituri din sconturi acordate 5121 596.000 = 106.nefavorabil RC 348 = RC 345 x K = 900.524 767 4.000 + 600.000 + 600.000) x 100 = 6% . Dispuneţi de următoarele date privind produsele finite la o societate comercială: stoc la începutul lunii 400. Utilajul achiziţionat a fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2. Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere? Rezolvare: 401 Furnizori = - contabilizarea subvenţiei de primit: 445 Subvenţii 5121 Conturi la bănci în lei = = 475 Subvenţii pentru investiţii 1. diferenţe de preţ nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 lei în bilanţ stocurile de produse finite sunt prezentate la valoarea de 100.achiziţia utilajului: 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizări .500 445 Subvenţii 1.000 + 6.400 lei.000 lei cost standard.contabilizarea scontului la data decontării: 116. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget pentru achiziţionarea unui utilaj în sumă de 3. care afectează negativ rezultatul 896.vânzarea utilajului se înregistrează astfel: 461 Debitori diverşi = 7583 Venituri din cedarea activelor % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipamente tehnologice 800 3.000 . Rezolvare: K 348 = (SI 348 + RD 348) / (SI 345 + RD 345) = (-20.500 3.673 Conturi la bănci în lei 895. ieşiri de produse finite 900.000 x 6% = 54.000 = 100.400 încasarea subvenţiei pentru investiţii: .900.000 2.000 lei SF 348 = -20.000 .

mărfuri şi asociate lor ale societăţii X prezintă următoarele solduri: cont 345 = 100.000 lei Total 5. conturile prezintă următoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei Produse finite şi mărfuri = 90.000 lei.000 lei ___________________________300 kg x 15 lei = 4.000 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii privind materia primă X: stoc iniţial 200 kg a 10 lei.000 lei 899.500 lei .000 lei.01.12.N 400 kg şi pe 25. Rezolvare: Total capital propriu = 21.000 lei.000 = 146.000 lei. cont 105 = 6. ieşiri pe data de 15.000 = 236. cont 129 = 5.000 + 146. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.000-2.000 lei.N.SFC ct. cont 121 (SC) = 5. cont 394 = 2.000 = 23. cont 331 = 1. 345 .000 .000 lei 16 .4. 394 = 100.01.000 lei. cont 4428 = 39.5.000 lei.000 600 0 897.000 lei.400 1.200 300 800 600 +500 1. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO şi LIFO? Rezolvare: FIFO: .Impactul asupra bilanţului este următorul: Active Echipamente tehnologice Datorii Venituri înregistrate în avans Impactul asupra contului de profit şi pierdere: Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subvenţii pentru investiţii Venituri din activele cedate Cheltuieli cu activele cedate Rezultat 2.000 lei. cont 348 (SC) = 8.200 -1.12. Calculaţi suma capitalului propriu. cont 378 (SC) = 45.000 . Care este valoarea postului bilanţier „Produse finite şi mărfuri"? Rezolvare: Produse finite = SFD ct.000 lei.N 100 kg a 17 lei.000 lei ___________________________200 kg x 15 lei = 3.500 lei Total 6. cont 169 = 1.500 300 0 3.Intrări: 200 kg x 10 lei = 2. cont 117 (SD) = 4.000 .000 lei Mărfuri = 234.SFC ct.45. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31. intrări pe data de 10.000 lei.000 lei.000 + 6.000 lei. 348 .000 = 90. cont 151 = 2.4.000 -8.N 300 kg a 15 lei şi pe 20.N. cont 371 = 234.000 lei. conturile de stocuri de produse.01.Ieşiri: 400 kg: 200 kg x 10 lei = 2.000 lei 898.000 + 5.000 . cont 161 = 8.01.39.000 lei. cont 397 = 4.N 150 kg.000 .

Ieşiri: 150 kg: 100 kg x 15 lei = 1.500 lei Total 6.700 lei Ieşiri:150 kg: 100 kg x 17 lei = 1.000 1. Dispuneţi de următoarele date: valoarea contabilă a unei instalaţii 2.000 lei.Ieşiri: 400 kg: 300 kg x 15 lei = 4. materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.500 lei ___________________________100 kg x 10 lei =1.Intrări: 100 kg x 17 lei = l .500 lei Intrări: 100 kg x 17 lei = l . cheltuieli de dezmembrare (materiale consumabile) 110 lei.Intrări: 200 kg x 10 lei = 2.500 lei ______________________________50 kg x 17 lei = 850 lei Total 2. amortizarea calculată 1.700 lei .200 lei Sold final 50 kg x 10 lei = 500 lei 900.000 lei Total 5.500 lei ..înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 110 Impactul asupra contului de profit şi pierdere: 16 .350 lei Stoc final 50 kg x 17 lei = 850 lei LIFO: .scoaterea din gestiune a instalaţiei: % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate .înregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 290 2131 Echipamente tehnologice 2.700 lei _________________________50 kg x 10 lei = 500 lei Total 2.000 lei ___________________________300 kg x 15 lei = 4.700 300 .700 lei. Care vor fi efectele în situaţiile financiare generate de scoaterea din evidenţă a instalaţiei? Rezolvare: .

000 lei.000 lei. TVA 24%.000 lei.000 lei.000 + 2. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei.Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 300 110 290 -120 în bilanţ: scade valoarea activelor imobilizate cu 300 lei.000 = 395.000 = 10. (Venitul din dobândă nu provine din contracte de leasing. ajustări pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30. cheltuielile aferente exerciţiului N 5.000 lei 904.000 lei.1. diferenţe de preţ (sold debitor) la produse finite 20.000 lei. clienţi creditori 25. furnizori debitori pentru stocuri 10. Precizaţi mărimea activelor circulante. veniturile aferente exerciţiului N 8.000 lei. credite bancare 3.000 + 80.000 lei.) Indicaţi mărimea cifrei de afaceri.000 lei.000 . cont 708 = 100 lei. La sfârşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societăţii X sunt următoarele: cont 701 = 8. societatea A andosează cambia acceptată de clientul C. scade rezultatul cu 120 lei. cont 707 = 400 lei.000 lei.000 lei.000 + 5. cont 758 = 90 lei. acţiuni proprii 15.000 lei. clienţi creditori 2. clienţi 80. precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit şi pierdere? 16 . împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 5.000 + 400 + 100 = 8.000 lei.000 . Care este suma datoriilor? Rezolvare: Datorii = 1. din care plătit 100 lei. prime privind rambursarea obligaţiunilor 1. TVA de recuperat 5. efecte de plată 1.000 lei. Societatea A cumpără materii prime de la societatea B în sumă de 100. Dispuneţi de următoarele date bilanţiere: capital social 100. conturi la bănci 60. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N.000 + 150.000 Furnizori B Efecte de primit 903. şi vinde societăţii C produse finite de aceeaşi valoare decontabile cu un efect de comerţ (cambie). furnizori debitori 15.000 + 5.000 lei. Cum se reflectă în contabilitatea societăţii A decontarea cu societăţile B şi C? Rezolvare: Societatea A înregistrează: 401.000 + 3. produse finite 150.000 lei. Cota impozitului pe profit este de 16%. Rezolvare: Active circulante = 100.000 lei. cont 711 = 500 lei.000 + 60. Dispuneţi de următoarele informaţii bilanţiere: stocuri de materii prime 100. cont 722 = 2.N 200 lei.600 lei.000 lei.000 lei 905. cresc materialele consumabile cu 180 lei. 901.500 lei 902.000 lei. titluri de participare deţinute pe termen lung 45.000 lei. Dispuneţi de următoarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul pe profit calculat şi înregistrat la 30.30.000 lei. din care dividende încasate 400 lei.09. Rezolvare: CA = 8.000 + 10.B = 413 124. Pentru decontarea cu furnizorul B. cont 766 = 300 lei.000 + 20.000 lei.

000 lei. Cum se reflectă reevaluarea utilajului? Rezolvare: Amortizarea pentru anul N = 4.200 lei Valoarea netă contabilă la sfârşitul anului N = 4.000 lei.000 lei. cont 5187 = 4.000 lei. cont 121 (SC) = 8.000 x 30% = 1.7 lei/$.000 lei.000 = 45.500 lei Impozit pe profit = 2. Care este mărimea capitalului propriu şi a capitalului permanent? 16 . cont 151 = 19.000 + 16.12.797 lei 907. amortizarea se calculează degresiv (coeficient de amortizare degresivă 1. cont 106 = 10. Societatea X achiziţionează un utilaj din import ştiind că preţul de import stabilit la frontiera română este de 1. Dispuneţi de următoarele date bilanţiere: cont 1012 = 50.Rezolvare: Rezultat fiscal = 8. cont 413 = 16.000 lei.600 + 200 + 300 .000 + 4. cont 491 = 2.000 lei. taxa vamală 10%. cont 418 = 4.000 lei.000 lei.800 lei Valoarea justă = 3. Rezolvare: Costul de achiziţie al utilajului = 2.000 + 3.400 = 2. TVA 24%.000 lei Plus de valoare = 200 lei înregistrarea reevaluării: . Valoarea justă este de 3. cont 161 = 4.000 -1. durata de funcţionare 5 ani.000 lei 909.000 + 4.000 . cont 425 = 3. Din balanţa de verificare a conturilor încheiată la 31.000 .000 $ la cursul de schimb de 2.700 + 270 + 27 + 800 = 3. cont 519 = 6.000 lei. Calculaţi costul de achiziţie al utilajului din import.anularea amortizării cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor = 2131 Echipamente tehnologice 1.000 lei. Rezolvare: Creanţe = 20.5). Determinaţi mărimea creanţelor întreprinderii. TVA 24%. cont 169 = 1.000 lei.înregistrarea plusului de valoare: 2131 Echipamente tehnologice = 1058 Rezerve din reevaluare 200 908. comisionul vamal l %.500 x 16% = 400 lei la sfârşitul exerciţiului N Cheltuiala cu impozitul pe profit înregistrată = 200 lei Impozit pe profit de plătit = 300 lei 906.000 lei. Se dau următoarele date privind un utilaj: valoarea contabilă la achiziţionare (sfârşitul lunii decembrie N-l) 4. cont 419 = 7.000 lei. Cheltuielile interne de transportmanipulare sunt de 800 lei.5. cont 129 = 7.N rezultă următoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111= 20.000 lei.000 lei. Peste un an are loc reevaluarea utilajului.200 = 2.2.000 lei.200 .

000 lei.000 lei.000 lei ca preţ de evidenţă şi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii. iar datoria faţă de furnizori creşte cu 121.8 90.000 2.000 + 19. cont 301 = 4.000 lei. cont 419 = 600 lei.000 lei (valoarea netă comercială). 911.700 912.000 = 61. Rezolvare: Active imobilizate = 10.Rezolvare: Capitaluri proprii = 50.000 . Care este mărimea rezultatului contabil? Rezolvare: Societatea înregistrează următoarele venituri: 16 .000 23.000 = 83.000 lei. reducerea comercială înscrisă pe factură fiind de 10%.000 lei. cont 409 = 300 lei.000 .000 Valoare netă financiară .3. TVA 24%.000 .000 lei 910. Dispuneţi de următoarele date în cursul exerciţiului N: o întreprindere obţine în cursul anului produse finite la costul de producţie de 30.8 lei.000 lei.200 + 300 + 500 + 100 = 4. rabat 2%.000 8. salarii datorate 35. Indicaţi efectele în situaţiile financiare dacă se utilizează preţul standard de 90. Scontul de care beneficiază cumpărătorul conduce la recunoaşterea unui venit financiar. Intre cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.000 Valoare netă comercială Scont de decontare: 1% x 98.1.000 lei.000 lei Capital permanent = 61.8 100.284.000 980 97. cont 281 = 3.contabilizarea scontului la data decontării: 401 Furnizori = 767 Venituri din sconturi acordate 980 401 Furnizori 121.000 Active circulante = 4.900 lei.000 98. cont 461 = 100 lei.000 lei.600 lei.000 + 8.000 + 10. Rezolvare: Preţ de achiziţie . cont 462 = 150 lei.000 = 7.284.000 . Dispuneţi de următoarele informaţii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10. cont 4111 = 500 lei.Rabat 2% x 100. ea vinde 30% din ele la preţul de 38. Factura primită de la un furnizor cuprinde următoarele date: materii prime la preţ de vânzare 100.000 + 4. cont 391 = 200 lei.020 Cu ocazia achiziţiei stocurile cresc cu 98. scont de decontare l %. Precizaţi care este mărimea activelor imobilizate si a activelor circulante. salarii plătite 32.284.la data achiziţiei se înregistrează: % = 301 Materii prime 308 Diferenţe de preţ la materii prime 4426 TVA deductibilă . dobânzi 400 lei. amortizare 1.7.

în exerciţiul N.m.900 35. TVA 24%. C = 3.m. încasarea produselor s-a făcut cu un efect de comerţ. variaţia stocurilor a crescut cu 100.300 + 200 . 913.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.m.600 40. rabat 2%.010 lei.1 u.2 u.m. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1.000 x(l.500 acţiuni x 3. Rezolvare: FNT din activităţile de exploatare = 10.000 = 10. Societatea ţine evidenţa mărfurilor la preţ cu amănuntul (inclusiv TVA).500 lei.000 lei.000 Venituri din vânzarea produselor finite = 38.3 u.m. Preţul de cumpărare 400 lei.904 lei 914.000 35.000 lei. plătindu-se băncii comerciale un comision de 10.500 .m.000 lei. Pentru acţiunile C nu este necesară o ajustare de valoare.300 -1.000 . Rezolvare: Pentru acţiunile A ajustarea de valoare necesară = 4.000 . creşterea stocurilor de materii prime 1. 915. Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie: 1. scont de decontare 1%.300 lei.010 Total 56.000 lei.30% x 30. Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumă? Rezolvare: Cifra de afaceri a crescut cu 380.000 16 .2 u. societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de 400. venituri din plasamente 300 lei. Se suplimentează ajustarea pentru acţiuni cu 250 u. iar rezultatul brut a crescut cu 470. B = 9. impozit pe profit plătit 1. în condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%.000 lei.010 Şi următoarele cheltuieli: Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu dobânzile Cheltuieli cu amortizarea Total Societatea înregistrează un profit de 16.1 u.m. care este preţul cu amănuntul (inclusiv TVA) al mărfurilor achiziţionate? Rezolvare: Costul de achiziţie = 400 . Precizaţi înregistrările contabile în situaţiile în care ajustarea deja existentă este de 150 u.. cheltuielile cu comisioanele au crescut cu 10. cheltuieli cu amortizarea 2.000 acţiuni x 3 u.000 lei.6 = 631. 3.000 400 1.000 lei.m..900 . O societate comercială cu amănuntul achiziţionează mărfuri pe baza facturii.000 obligaţiuni x 10 u. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activităţile de exploatare ale unei societăţi în condiţiile următoare: rezultatul contabil înaintea impozitării 10. costul lor de producţie fiind de 300.2-l.500 + 300 + 1.m. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societăţi se prezintă după cum urmează: Acţiuni A: Achiziţie pe 16 decembrie: 4. respectiv de 250 u.000 lei.000 lei. Achiziţie pe 23 decembrie: 1.000 acţiuni x 1. scăderea stocurilor de mărfuri 300 lei.000 + 2.2% x 400 = 392 lei Preţul de vânzare cu amănuntul = 392 + 392 x 30% +24% x 509..10% x 38.500 lei 151.m.1. venituri din provizioane 500 lei.000 lei. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei. Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2.l) = 400 u.m.000 21. scăderea conturilor de creanţe clienţi 1.Variaţia stocurilor = 30.

la sosirea facturii. valoarea este de 4.984 1.500 lei.stornarea înregistrării efectuate la achiziţie: 16 . Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacă.m.800 lei.000 lei. în ianuarie. Se vând produse finite. cost de producţie 4.250 u. în decembrie. în luna decembrie.860 100 24 = 4428 TVA neexigibilă 360 4428 TVA neexigibilă = 153.9.600 lei. la preţul de 5.500 lei. = 450 u.m.la primirea facturii cumpărătorul înregistrează: % 408 Furnizori -facturi nesosite 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă . 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante = 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 450 152.860 100 24 = 401 Furnizori 1.6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante = 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 250 Pentru obligaţiuni ajustarea necesară = 1. Se cumpără. . TVA 24%.m.984 1. materii prime fără factură în valoare de 1. fără factură.iar vânzătorul înregistrează: 411 Clienţi = % 418 Clienţi -facturi de întocmit 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 4427 TVA colectată 360 1. valoarea este de 1.000 x (10 .m. Se suplimentează ajustarea pentru obligaţiuni cu 700 u. TVA 24%? Rezolvare: . la întocmirea facturii. în ianuarie. TVA 24%? Rezolvare: La primirea facturii cumpărătorul înregistrează: . Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacă.3) = 700 u. TVA 24%.

Calculaţi valoarea acestui preţ.152 TVA colectată 154.stornarea înregistrării efectuate la vânzare: 418 Clienţi facturi de întocmit = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4428 TVA neexigibilă 6. Rezolvare: Costul de achiziţie al mărfurilor = 1.9056 = 1.588 + 20% x 931. Cum afectează situaţiile financiare casarea utilajului? Rezolvare: .000 lei.000 .330. Se cumpără mărfuri în sumă de l . risturn 2%. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.000 6. rabat 3%.200 . scont 4%.152 . remiză 2%.200 = 401 Furnizori 5.952 4.117.000 1.000 . Utilajul are o durată normală de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folosită este cea lineară.200 5.000 14.588 lei Preţ de vânzare cu amănuntul = 931.000 411 Clienţi = 16 .şi înregistrarea facturii: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă Iar vânzătorul înregistrează: = 408 Furnizori facturi nesosite 6.000 lei este casat în exerciţiul N+6. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.307664 lei 155.000 lei.588 + 19% x 1. Societatea practică un adaos comercial de 20% şi vinde toate mărfurile din depozit la preţ de vânzare cu amănuntul.800 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 1.200 5000 1.scoaterea din gestiune a instalaţiei: % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipamente tehnologice 20.2% x 970 -2% x 950.şi înregistrarea facturii: % 5.% 301 Materii prime 4428 TVA neexigibilă .952 701 4.6 = 931. Din casare rezultă materiale în valoare de 7.000 lei.800 1.3% x 1.

000 lei La sfârşitul anului N valoarea netă contabilă = 16. 157. La sfârşitul anului N.000/8 = 2.000 .000 lei Se constată o depreciere de 1. 156.000 în bilanţ: scade valoarea activelor imobilizate cu 6. în momentul plăţii cursul fiind de 2.000 Conturi la bănci în valută 765 2.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2.plata datoriei faţă de furnizorul extern: 401 Furnizori = % 26.000 lei Valoarea recuperabilă = 9.000 Fluxul din activităţile din exploatare scade cu 24.000 5124 24.000 lei. Un echipament tehnic este cumpărat la începutul anului N-2 pentru 16.000 lei. scade rezultatul cu 1.000 = 10.000 lei.înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 2.000 Impactul asupra contului de profit şi pierdere: Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 6.000 lei.000 .000 Venituri din diferenţe de curs valutar 401 Furnizori 26..6 lei/dolar.000 lei.000 lei 16 .înregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 7. valoarea recuperabilă este de 9.000 7.6.000 lei (plata către furnizorul extern). Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10.000 2. cresc materialele consumabile cu 5. se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+l? Rezolvare: Amortizarea în anul N-2 = 16.achiziţia mărfurilor de la furnizorul extern: 371 = Mărfuri . în anul N+l.000 -1.4 lei/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? Rezolvare: . stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani.

Un echipament tehnic achiziţionat în anul 2006 la valoarea de 10. lucrarea începând în martie anul N si finalizându-se în octombrie N+l.67% x 2 = 33. Cost de achiziţie + 20% x Cost de achiziţie = 30.000 lei. Nici rezultatul anului N+l nu este afectat.333 lei Amortizarea în anul 2007 = 6. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2007? Rezolvare: în anul 2007 societatea înregistrează achiziţia astfel: % = 231 Imobilizări în curs de execuţie 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori 248.000 lei.000 lei.000 lei amortizabil degresiv în 6 ani (coeficient de amortizare degresivă = 2) este evaluat la sfârşitul anului 2008 (după 3 ani de utilizare) la valoarea justă de 6.000 lei. Receptionarea şi punerea în funcţiune au loc la începutul anului 2008.000 x 33.667 x 33. Rezultatul anului N nu este afectat (venitul din producţia de imobilizări compensează cheltuielile după natură).000 lei.000 + 1.500 lei 160.în anul N+l societatea înregistrează o amortizare de 9.000 u.m.m. 162. inclusiv TVA. Dacă se aplică metoda reevaluării valorii brute.67% Cota de amortizare degresivă = 16.33% Amortizarea în anul 2006 = 10. în anul N+l societatea înregistrează cheltuieli după natură în sumă de 18.2 = 25.000 u. Din totalul de cheltuieli în sumă de 30.m. Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 248.000/1.m. 40% sunt aferente anului N. Rezolvare: TVA = 24%/124% x 37.000 . Rezolvare: Costul de achiziţie = 15.000 lei si recepţia clădirii la costul de 30. (suma include TVA).000 lei şi contabilizează imobilizări în curs de execuţie la costul de 12.000 161.000 lei.000 48. care vor fi efectele în situaţiile financiare? Rezolvare: Cota de amortizare lineară = 100/6 = 16.33% = 2. Determinaţi valoarea costului de achiziţie. Se cumpără materii prime în valoare de 15. Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 37. Care vor fi modificările în situaţiile financiare ale celor doi ani? Rezolvare: în anul N societatea înregistrează cheltuielile după natură în sumă de 12.000 200.33% = 3. 159. Cost de achiziţie = 30.200 = 7.000 lei 158.000 lei.500 = 15.000 lei. Se construieşte o clădire în regie proprie. transport inclus în factură 1.000/3 = 3.200 u.200 u. înregistrând un venit din producţia de imobilizări de 18.000 lei. remiză 500 lei. cheltuieli salariale aferente gestionarului 4.222 lei 17 .

Ştiind că societatea practică la vânzare un adaos de 20%.suplimentarea amortizării cumulate: 105 Rezerve din reevaluare 2813 7.000 .000 .000 u.m..025 Valoarea brută după reevaluare = 10. 163.m.213 Amortizarea instalaţiilor.000 u.037 = 2.şi se constituie o ajustare de valoare pentru mărfuri: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările = 397 5.445 x 33.m.025 = 14.800/1..000 lei.m. utilaje şi instalaţii de lucru) .Amortizarea în anul 2008 = 4.250 lei Amortizarea cumulată după reevaluare = 7..000 x 2.m.000 u.037 lei. Care sunt efectele în situaţiile financiare ale anului N+l? Rezolvare: .m.000 + 24.037 lei .m. animalelor şi plantaţiilor = 105 Rezerve din reevaluare 10.000/2.000 u. Stoc iniţial + Intrări . cont 391 = 8.963 = 2.025 = 20. cont 371 = 30.250 în bilanţ echipamentul este prezentat la valoarea justă de 6. 164.m. rezultând o rezervă din reevaluare în capitalurile proprii de 3.suplimentarea valorii brute: 2131 = Echipamente tehnologice (maşini.000 u.7. şi cont 371 = 30.000 u. şi cont 371 = 35.000 = 23.. La 31 decembrie N+l valorile contabile sunt: cont 301 =21.963 lei Coeficient de reevaluare = 6.000 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 17 .Ieşiri = Stoc final Intrări = Stoc final . mijloacelor de transport.33% = 1.000 u.2 = 24.m. O societate de producţie prezintă următoarea situaţie a stocurilor: produse finite disponibile în depozit la începutul lunii 3.ajustarea de valoare pentru materii prime este anulată: 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime = 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 8.m. determinaţi producţia lunii curente.482 lei Amortizarea cumulată = 7.000 u.000 .m. exclusiv TVA.037 x 2.000 u. La 31 decembrie N se cunosc următoarele valori contabile: cont 301 = 20.000 u.3.250 lei Rezerva din reevaluare = 3.Stoc iniţial + Ieşiri Producţia lunii curente = 2.000 u.037 lei Valoarea netă contabilă = 10. iar cele de inventar: cont 301 = 21. stoc final 2. Rezolvare: Valoarea ieşirilor de produse finite la cost de producţie = 28.m. valoarea vânzărilor 28.800 u.

000 u. la sfârşitul anului 2010. este de 47.pentru deprecierea activelor circulante 165.m.m.000 . Se vând mărfuri având un cost de achiziţie de 9.m. la preţul de 11.000 = 15. şi ajustarea existentă.m. şi titluri (investiţii pe termen scurt) la valoarea de 4.m. (exclusiv TVA). costul lor de achiziţie fiind de 2.m.000 u. în anul 2010 ajustarea de valoare este diminuată la 30% x 50.000 u.000 u.000 . în bilanţ creanţa clienţi este prezentată la valoarea de 42.000 508 2.m.m.000 = 20..m.anularea ajustării de valoare rămase fără obiect: 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor = 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 1.500 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate . TVA va putea fi recuperată în cazul falimentului clientului.000 u.000 u.m.500 u.m.500 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 7642 1. In anul 2007 se vând produse finite unui client pentru suma de 62. ajustare pentru depreciere existentă l .vânzarea mărfurilor generează următoarele înregistrări: 4111 = 707 Clienţi Venituri din vânzarea mărfurilor . Care sunt modificările situaţiilor financiare în cei doi ani? Rezolvare: în anul 2009 se constituie o ajustare de valoare pentru creanţa clienţi de 40% x 50. de 500 u..000 u.şi descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: 607 Cheltuieli cu mărfurile = 371 Mărfuri 9. La sfârşitul anului. Care va fi incidenţa acestor operaţii în contul de profit si pierdere? Rezolvare: .000 u. 166.000 u. inclusiv TVA.000 u. riscul de neîncasare a creanţei este de 40%.000 11. iar în 2010 probabilitatea de încasare a acesteia devine de 30%. adică cu 5... Valoarea creanţei clienţi în bilanţ.anularea ajustării de valoare rămase fără obiect: 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate = 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 500 17 .m.vânzarea investiţiilor pe termen scurt generează următoarele înregis trări: 5121 Conturi la bănci în lei = % 4.

construcţii: 954.m. Pe baza următoarelor informaţii.500 u. rezultatul financiar creşte cu 2.m./acţiune. ajustări pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lung: 15. cifra de afaceri creşte cu 11.m..000 u.125 u.655 = 372 u. interese de participare deţinute pe termen lung: 90.000 u.m./actiune.5 u. Valoarea bilanţieră totală este de 465.m.000 u. 168..m.250 u.m. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: 65.000 acţiuni (interese de participare) la preţul de vânzare de 4 u.4 u.500 u.055/2009: împrumuturi acordate pe termen lung: 653.m..m. furnizori debitori: 64.m.000 u.655 u. materiale consumabile: 268. şi mărfurile 65. investiţii financiare pe termen scurt: 68. şi terenurile 255.582.m.000 = 400 u.. conform OMFP nr. capital social: 800. materialele consumabile 268.m. Rambursarea se face prin metoda anuităţilor constante în sumă de 745 u.000 u.m.850 u.m. şi rezultatul reportat 56. 3.m..m.m.m..000 u.m.m...în urma acestor operaţii.m.000 u.. amortizarea construcţiilor: 354. se încasează contravaloarea titlurilor vândute.. a activelor circulante şi a capitalurilor proprii. mărfuri: 65.m. rezultat reportat: 56. preţ de emisiune 2./acţiune.m./acţiune.m. Anuitatea = 745 u. rezerve: 280. 3. capitalul social 800.7 u. Capital rămas de rambursat = 5.5 u../actiune.m. Sunt capitaluri proprii: rezervele 280.m.. pe o perioadă de 10 ani si rata anuală a dobânzii de 8%.m.m..m. interesele de participare 90.750 u. 17 . cheltuielile din exploatare cresc cu 8.. Rezolvare: Sunt active imobilizate: împrumuturile acordate pe termen lung (la valoare netă) 637.000 u.000 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de 0.350 u. furnizorii debitori 64. Valoarea bilanţieră totală este de 1. Care este dobânda calculată pentru al doilea an? Rezolvare: în primul an dobânda = 8% x 5..000 u. determinaţi valoarea bilanţieră a activelor imobilizate. costul de achiziţie al acţiunilor este de 0.000 u.m. se achiziţionează 1.345 = 4.000 u. costul de achiziţie al acţiunilor este de 0.000 u.m.m. costul de achiziţie al acţiunilor este de l u..250 u...000 u. cheltuielile financiare scad cu 500 u./actiune.000 u.m..m.5 u. construcţiile (la valoare netă) 600.m.m.125 u. se vând 500 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.000 u.m.m.. veniturile financiare cresc cu 1..4 u. terenuri: 255. Valoarea bilanţieră totală este de 1. rezultatul din exploatare creşte cu 3. în al doilea an dobânda = 8% x 4. subvenţii pentru investiţii: 65. Sunt active circulante: investiţiile financiare pe termen scurt 68.000 u.000 u.m.m. Capitalul rambursat = 345 u.500 u.136.000 u. 167.475 u.m.000 u.m.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 2..m.000 u.m. se vând 400 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0.m.000 u.m.5 u..055/2009: se vând 1.000 .500 u. înregistraţi următoarele tranzacţii conform OMFP nr./actiune..m.m. 169.m..350 u.m.

m.000 17 .800 1174 70. ALFA constată că a omis să înregistreze între cheltuielile anului 2009 factura primită de la un furnizor de prestări servicii.000 u.000 100.055/2009? Rezolvare: .încasarea intereselor de participare vândute: 5121 Conturi la bănci = 461 Debitori diverşi 4. în luna mai 2010 societatea ALFA constată că a omis să înregistreze în contabilitatea anului 2009 venituri dintr-un contract de prestări servicii în sumă de 70. la preţul de 4 u.vânzarea a 1.m. 3.se achiziţionează 1.000 de acţiuni reprezentând interese de participare.000 de acţiuni reprezentând titluri de plasament la preţul de 0.m.corectarea erorii contabile legate de factura primită de la un furnizor de servicii: % 1174 = 401 Furnizori 124.000 . Acestea au fost achiziţionate la preţul de l u.înregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate: 4111 Clienţi = % 86.000 u.000 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 1.5 u.: 461 Debitori diverşi = 7611 Venituri din titluri de participare 263 Interese de participare 4.4 u.m.Rezolvare: .: % 350 5081 250 Alte titluri de plasament 7642 100 Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate 5121 Conturi la bănci - se vând 400 de titluri de plasament la preţul de 0.000 .7 u.000 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4427 TVA colectată 16. Cum înregistrează ALFA corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.: 5081 Alte titluri de plasament = 462 Creditori diverşi 500 se vând 500 de titluri de plasament la preţul de 0.m.m.800 .m. Valoarea serviciilor prestate fără TVA este de 100.: = 5081 Alte titluri de plasament 200 160 40 Pierderi din investiţii financiare pe termen scurt cedate % 5121 Conturi la bănci 6642 170.

(100 USD x l u. Rezultatul exerciţiului =100 u.500 acţiuni cu o valoare nominală de 2 lei/acţiune.m. informaţiile din bilanţ se prezintă.m.000 171.m.) se referă la lichidităţi şi trebuie prezentată distinct în tabloul fluxurilor de trezorerie.m.): 5124 Conturi la bănci în valută = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 200 4111 Clienţi 300 200 100 Această diferenţă de curs valutar (200 u. Societatea procedează la răscumpărarea în vederea anulării a unui număr de 500 acţiuni la un preţ de răscumpărare de 2 lei/acţiune. Se diminuează valoarea capitalului social pentru acţiunile răscumpărate.2) = 200 u.5 . La sfârşitul exerciţiului N+l cursul de schimb este de 2. în timpul exerciţiului N+l se încasează creanţa faţă de clientul extern la cursul de 2 u. la sfârşitul exerciţiului N+l./USD.m. în urma acestor operaţii.m./USD) Cont la bancă în devize = 100 u.m.055/2009. Efectuaţi înregistrările corespunzătoare în contabilitate. 3. Capital social = 300 u.actualizarea soldului contului de disponibil în valută la cursul de închidere (100 USD x (2. .încasarea creanţei: % = 5124 Conturi la bănci în valută 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Această diferenţă de curs valutar este realizată.m. Societatea ALFA are un capital social în sumă de 5.5 u.m. întreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la sfârşitul exerciţiului N: Clienţi = 300 u.m.Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4426 TVA deductibilă 24. întocmiţi bilanţul contabil după aceste înregistrări şi calculaţi fluxul net de trezorerie din exploatare utilizând metoda indirectă./USD.m.m.5) Datorii =100 u. Rezolvare: înregistrările în contabilitate sunt următoarele: ./USD) Datorii = 300 u.5 . Rezolvare: 17 . Dacă am reconstitui fluxul de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă ar trebui să procedăm astfel: Rezultatul exerciţiului (-) Diferenţa de curs nerealizată aferentă lichidităţilor (câştig) (=) Rezultatul din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment (-) Variaţia creanţelor clienţi (=) Fluxul de trezorerie din exploatare +100 -200 -100 -(0-300) = +300 +200 172. (100 USD x 3 u.m. (200 x 2.m. Capital social =100 u.1) + 100 USD x (2.m.000 lei reprezentând 2. astfel: Clienţi = O u. Cont la bancă în devize = 500 u. Să se efectueze înregistrările contabile conform OMFP nr.

m.095 u. Valoarea achiziţiei utilajului poate fi reconstituită astfel: Sold iniţial2131 + Rulaj debitor2131 . Capital social = 2. Informaţiile din bilanţ.000 173.m.550 u. Rezultat = 400 u.000 u. Rulaj debitor404 = 4.m.000 x 1.m. plata furnizorilor de imobilizări.550 % = 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice 6583 Cheltuieli din cedarea activelor 174. Capital social = 2.000 u.m.m.(1.190 + 1.Rulaj debitor 404 = Sold final 404 Plata către furnizorul de imobilizări = Rulaj debitor 404 = Sold iniţial404 + Rulaj creditor404 . TVA de recuperat =120 u.Rulaj creditor 404 . Rezolvare: Sold iniţial 404 .m.m. Amortizarea cumulată aferentă utilajelor este de 500 u. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare şi determinaţi suma plătită furnizorilor de imobilizări.400 + 200) . amortizarea cumulată. de 300 u. după aceste operaţii.Rulaj creditor2131 = Sold final2131 Rulaj debitor2131 = Sold fmal2131 . Valoarea brută a utilajului vândut este de 400 u.400 u.anularea acţiunilor răscumpărate la valoarea lor nominală: 1012 Capital subscris vărsat = 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1.000 u.240 u. Furnizori de imobilizări = 3. vânzarea unui utilaj la preţul de vânzare de 500 u. Cont la bancă = 3..m. Rulaj creditor404= 1.achiziţia unui utilaj: % = 404 Furnizori de imobilizări 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări = .m.m. .500 .000 .m.500 + 500) + 400 = 1..Sold final404 Soldurile sunt oferite de bilanţul contabil.răscumpărarea propriilor acţiuni: 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt = 5121 Conturi la bănci în lei 1. Furnizori de imobilizări = 4. în cursul exerciţiului au loc operaţiile: achiziţia unui utilaj.240 = 2.190 u.000 u.m.3.500 u.500 u. Cont la bancă = 5. Intreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la sfârşitul exerciţiului N: Mărfuri = 5.. 17 . se prezintă astfel: Utilaje (valoare netă) = 2.000 u. TVA 24%.m.m.24 = 1.Sold iniţial2131 + Rulaj creditor2131 = (2.m.000 240 2.vânzarea unui utilaj: 461 Debitori diverşi = % 7583 Venituri din cedarea activelor 4427 TVA colectată 2131 Echipamente tehnologice 620 500 120 400 300 100 5121 Conturi la bănci în lei 1.m.240 1. întreprinderea ALFA prezintă următoarele informaţii în bilanţ la începutul exerciţiului N: Utilaje (valoare netă) = 1.m.

m.Sold iniţial creditor161 + Rulaj debitor161 Să ne amintim că în bilanţul contabil întocmit conform OMFP nr.000 u.m.000 900 150 330 120 200 50 175 110 20 145 80 30 70 12. informaţiile din bilanţ se prezintă astfel: Mărfuri = 5.12.000 + 2.000 u.subscrierea obligaţiunilor: % = 161 împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 461 Debitori diverşi 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 4..m.Rulaj debitor161 = Sold final creditor161 încasarea = Rulaj creditor161 .000 = 8. Efectuaţi înregistrările contabile legate de emisiunea obligaţiunilor şi determinaţi preţul de emisiune. S-au efectuat următoarele înregistrări: .000 u.m.000 u.000 .m.000 + O = 12.4.000 u. După această nouă emisiune de obligaţiuni.m. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni = 18.000 = 12.000 u.000 u. încasarea = 12. Rezultă că: Rulaj creditor161 = 24.000 u. Capital social = 15.000 + 6.Rulaj debitor169 Rulaj creditor161 = Sold final creditor161 .m.000 .m.m. Nu s-au rambursat împrumuturi obligatare.Cont la bancă = 20.000 u. iar la sfârşitul anului este de 6.): Venituri din vânzarea produselor finite Venituri înregistrate în avans Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Cheltuieli cu personalul Variaţia stocurilor (de stocaj) Venituri din producţia de imobilizări corporale Venituri din subvenţii pentru investiţii Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului Venituri din chirii Venituri din dividende Venituri din creanţe reactivate Cheltuieli privind dobânzile 17 . Capital social = 15.m.000 u. pentru a reconstitui soldurile datoriei va trebui să adăugăm la valoarea din bilanţ prima de rambursare.000 = 24.000 u. ar trebui să procedăm astfel: Sold iniţial creditor161 + Rulaj creditor161. Prin urmare.m.m.000 u. Prima de rambursare aferentă împrumutului obligatar de la începutul anului este de 2.m. Cont la bancă = 28.încasarea contravalorii obligaţiunilor: 5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 8.000 175. 3. Rezolvare: Dacă ar trebui să reconstituim fluxul de trezorerie care rezultă din vânzarea obligaţiunilor. Sold final creditor161 = 18.m.000 u. Se cunosc următoarele informaţii (u. împrumutul obligatar evaluat la preţ de rambursare este corectat prin scădere cu prima de rambursare.055/2009. în cursul exerciţiului N se emit 100 obligaţiuni. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni = 10. Sold iniţial creditor161 = 10.000 8.000 .

amortizarea cumulată aferentă imobilizărilor corporale vândute 200. rezultat înainte de impozitare 1. 300.01.600. 3. Rezolvare: Cifra de afaceri = Venituri din vânzarea produselor finite 900 + Venituri din servicii prestate 330 + Venituri din chirii 145 = 1.Cheltuieli cu energia şi apa Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu materiile prime 85 25 130 Calculaţi cifra de afaceri netă. datorii din exploatare laOl.N.685 + Scăderea stocurilor 150 + Scăderea creanţelor din exploatare 100 Scăderea datoriilor din exploatare 120 + Creşterea veniturilor în avans 40 Impozit pe profit plătit 220 = Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare 1. venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 120.N. venituri din ajustări pentru deprecierea mărfurilor 175. 550. stocuri la 31.Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 120 + Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante . venituri din subvenţii pentru investiţii 140.N.01. datorii din exploatare la 31.055/2009. 700 (din care 440 subvenţii pentru investiţii).N.): cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 320.Venituri din creanţe reactivate 30 = 270 25 20 176. Rezolvare: Se utilizează metoda indirectă: Rezultat înainte de impozitare 1.12.12.635 175 17 . stocuri la 01.12.OLN. venituri în avans la 01. 400.12. veniturile din exploatare şi cheltuielile de exploatare.375 Variaţia stocurilor (destocaj) 50 + Venituri din producţia de imobilizări corporale 175 + Venituri din subvenţii pentru investiţii 110 = 1. Calculaţi fluxul net de trezorerie aferent activităţii de exploatare.01 . venituri în avans la 31. Se cunosc următoarele informaţii (în u.N. costul de achiziţie al imobilizărilor corporale vândute 400.610 Cheltuieli din exploatare = Cheltuieli cu materiile prime 130 + Cheltuieli cu personalul 200 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului + Cheltuieli cu energia şi apa 85 .m.600 + Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 320 Venituri din ajustări pentru deprecierea mărfurilor Venituri din subvenţii pentru investiţii 140 Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 120 + Cheltuieli cu activele cedate 200 Rezultat înainte de variaţia NFR l .375 Venituri din exploatare = Cifra de afaceri l . 680.N. 800 (din care 580 subvenţii pentru investiţii). 800. creanţe din exploatare la 01. cheltuiala cu impozitul pe profit 300.N. impozit pe profit plătit 220. creanţe din exploatare la 31. conform OMFP nr. 700.

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) -800 lei + Producţia imobilizată 5.000 lei. vânzări de mărfuri 1. locaţiile de gestiune şi chiriile 24. calculaţi cifra de afaceri netă şi total venituri din exploatare.000 lei = Total venituri din exploatare 1.000 lei + Vânzări de mărfuri + Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 700 lei = Cifra de afaceri netă . Calculaţi veniturile recunoscute anual conform procentului de execuţie şi precizaţi înregistrarea contabilă aferentă anului l (se aplică IAS 18 „Venituri"). anul 3 = 350 lei.941 lei (350/850) x 1. iar durata de realizare este de 3 ani.294 lei Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 179.000 lei = 352.800 lei.055/2009.000 lei = Producţia vândută 6. Costurile aferente serviciilor prestate sunt în total de 850 lei. MARTINA SA încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totală de l .765 lei Anul 1: 4111 Clienţi = 704 235.800 lei 8. 3.177. Se dau următoarele informaţii în conturi (solduri finale) la sfârşitul anului N: vânzări de produse finite 6.000 lei 17 . costul mărfurilor vândute l . venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 700 lei. Conform OMFP nr.500 lei 12. plăţile se efectuează trimestrial şi sunt în sumă de 20.000 lei fiecare. valoarea clădirii 900. Rezolvare: Anul 1 2 3 Venituri recunoscute anual conform metodei procentului de execuţie (200/850) x 1. venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) 800 lei.000 lei. anul 2 = 300 lei. Rezolvare: ● Vânzări de produse finite 6.800 lei 20.294 lei (300/850) x 1. Societatea MARTINA SA închiriază în regim de leasing operaţional o clădire necesară desfăşurării producţiei în următoarele condiţii: durata contractului de leasing 3 ani. durata de viaţă 20 ani.200 lei.000 lei = 411. Precizaţi înregistrările contabile efectuate de locatar şi de locator conform IAS 17 „Contracte de leasing".000 lei. producţie imobilizată 5.700 lei 178. iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelaţie cu stadiul de execuţie sunt: anul l = 200 lei.000 lei. Rezolvare: înregistrarea contractului de leasing la locatar: a) Primirea facturii: % = 401 Furnizori 612 Cheltuieli cu redevenţele.000 lei = 235.

Societatea deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.5. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor necorporale.m.000 u.m. La 31 decembrie N+l.m.000 u.000 lei / 12 luni = 3.000 lei/an Amortizarea lunară = 45. Valoarea justă a acestora este estimată la 15. / 5 ani = 10.000 u.12.000 = 15. conform OMFP nr. Valoarea justă = 60.000 .N şi la 31.N = 15. locaţii de gestiune şi chirii 4427 TVA colectată 4. La31.4426 TVA deductibilă înregistrarea contractului de leasing la locator: a) Emiterea facturii reprezentând rata trimestrială: 4111 Cheltuieli cu redevenţele.12.15.N se contabilizează diferenţa nefavorabilă de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = cu provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor Provizion 15.N = 50. La 31 decembrie N. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă.N+1. La 31.000 lei: 20 ani = 45. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31.m.12.2 x 10.m. / 3 ani = 5.000 provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 18 .12. Diferenţă favorabilă de valoare = 60.000 u. Valoarea contabilă netă la 31.000 u. ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete. Diferenţă nefavorabilă de valoare = 30.N+1 = 15.12.000 u.N: Provizion pentru deprecierea imobilizărilor necorporale = Venituri din 15.m.m.m.750 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizările.000 u. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 180. Valoarea contabilă netă la 31.m.055/2009.m.000 = 50.000 = 10.000 pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Amortizarea anuală începând cu N+l = 15. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1.000 u.000 u.m.N+l: a) Se contabilizează un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscută la31.800 lei 24.000 u. imobilizările sunt din nou reevaluate.000 u.000 lei 4.m.000 u.000 u.000 = 30.000 . Valoarea justă este estimată la 60.000 .000 .12.750 lei 681 = 281 Amortizări privind imobilizările corporale 3. Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizărilor necorporale = 50.12. Amortizarea anuală = 50. Valoarea justă la 31.10.800 lei 20.000 u.12. pe o durată de 5 ani. 3.800 lei b) înregistrarea amortizării clădirii: 900.m.m. locaţiile de gestiune şi chiriile = % 706 Venituri din redevenţe.

12.000 u.calculul raportului între valoarea justă şi valoarea netă contabilă a imobilizărilor necorporale: 60.000 / (50.000 18 .000) = 2.m.12.m.12.000 u. N şi N+l şi se diminuează valoarea de intrare a imobilizărilor: Amortizarea imobilizărilor necorporale = Imobilizări necorporale 25.000 u.N se contabilizează diferenţa nefavorabilă de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = Provizion pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor 15. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1. Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizărilor necorporale = 50. Societatea deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.m.reevaluarea valorii de intrare a imobilizărilor necorporale şi a amortizării cumulate.m.000u.000 x 2.m.m.m.000 u. La 31.m.000 .000 u. Operaţia de reevaluare va fi contabilizată astfel: Imobilizări necorporale = % 70.000 u. ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute.000 u.000 15.N+1 = 15.25.N şi la 31.m.N+1.000 .000 u. Amortizarea anuală = 50.m. Diferenţă favorabilă de valoare = 60.m.N: Provizion = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale La aceeaşi dată se realizează următoarele operaţii: .000 = 50. ceea ce conduce la: Costul reevaluat al imobilizărilor: 50. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă.5. Valoarea contabilă netă la31.000 = 10.000 x 2.10.m.OOO = 30. Diferenţă nefavorabilă de valoare = 30.4 .15. / 3 ani = 5.000 u.000 .000 181.000 u. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31.000 u.m. conform OMFP nr.000 u.12. Valoarea justă este estimată la 60.12.000 Amortizarea anuală începând cu N+l = 15.055/2009. / 5 ani = 10.N = 15.000 u. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor necorporale.m. 3. La 31. Valoarea justă a acestora este estimată la 15. Valoarea contabilă netă la 31.4 = 60.000 u.000-2xlO. Valoarea justă la 31.m. Valoarea justă = 60.m. Amortizările cumulate reevaluate: 25.4 = 120.000 u. 60.12. imobilizările sunt din nou reevaluate.N = 50. La 31 decembrie N. pe o durată de 5 ani.N+1 se contabilizează un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscută la 31.b) Se anulează amortizarea cumulată în exerciţiile N-1.m.12.12.000 .000 c) Se reevaluează valoarea netă a imobilizărilor necorporale: Imobilizări necorporale = Rezerve din reevaluare 35. La 31 decembrie N+l.000 u.000 = 15.

000 recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 612 = 471 Cheltuieli în avans 10. locaţii de gestiune si chirii 10.Amortizarea imobilizărilor necorporale 35.000 lei.000 182. întreprinderea ALFA plăteşte întreprinderii BETA chiria aferentă exerciţiului curent şi următorilor 2 ani pentru un depozit închiriat.încasarea chiriei aferente perioadei curente: 5121 Conturi la bănci în lei = 706 10. Chiria anuală este de 10. locaţiile de gestiune şi chiriile în exerciţiul N+2: recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 10.000 612 = Cheltuieli cu redevenţele. locaţii de gestiune si chirii 18 . locaţii de gestiune si chirii încasarea chiriei în avans: 5121 Conturi la bănci în lei = 472 Venituri în avans 20. locaţiile de gestiune şi chiriile în contabilitatea societăţii BETA: în exerciţiul N: .000 Rezerve din reevaluare 35.000 Venituri din redevenţe. Care este incidenţa aplicării principiului independenţei exerciţiilor în contabilitatea societăţilor ALFA şi BETA? Rezolvare: în contabilitatea societăţii ALFA: în exerciţiul N: plata chiriei aferente perioadei curente: 5121 Conturi la bănci în lei 10. locaţiile de gestiune şi chiriile plata chiriei în avans: = 5121 Conturi la bănci în lei 471 Cheltuieli în avans în exerciţiul N+1: - 20.000 612 = 471 Cheltuieli în avans Cheltuieli cu redevenţele.000 Cheltuieli cu redevenţele.000 în exerciţiul N+1: recunoaşterea venitului cu chiria: 472 Venituri în avans = 706 în exerciţiul N+2: recunoaşterea venitului cu chiria: 472 Venituri în avans = 706 10.000 Venituri din redevenţe. în exerciţiul N.000 Venituri din redevenţe.

18 lei.600 $ 184. în bilanţul de la 31. corespunzătoare unei vânzări efectuate la 01.520 4. activele societăţii ALFA cuprind: un utilaj a cărui valoare netă contabilă este de 30. şi reevaluat la 31.183.000 $. şi c) elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă şi exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.600 *) 3 3.N-2.04.12. b) elementele nemonetare înregistrate la cursul istoric şi exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.600 Elemente monetare: convertite la cursul de închidere: Lichidităţi Creanţe Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achiziţiei: Utilaje Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustării de valoare: Terenuri Stocuri de mărfuri *) 1.1 lei/$) şi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N.000 11.N-1 la nivelul sumei de 20.000 $.2 lei/$.08 . Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei.m. Care este soluţia contabilă.000 $. 3.N. atunci când un dolar valora 2. suma de 1. acest utilaj a fost achiziţionat la 01.000 $ .N este de 3. în N-4 (cursul dolarului la data achiziţiei fiind de 2.4.055/2009? Rezolvare: La fiecare dată a bilanţului: a) elementele monetare exprimate în valută trebuie evaluate la cursul de închidere.000 3.000 $ x 10% = 3.000 8. atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3.000 185.N la un cost de 4.2 3. Cum sunt evaluate aceste elemente în bilanţ conform OMFP nr. dată la care dolarul valora 3 lei.000 20.11.12. conform OMFP nr.8 84. achitabilă după 60 de zile sau imediat. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei.000 $ privind drepturile asupra unui client străin.200 25. în casierie. un teren achiziţionat la un cost de 10. La închiderea exerciţiului N.5 lei). un stoc de mărfuri cumpărat la 30. 18 . cu un scont de decontare de 2%.2 Suma în unitatea de măsură (u.N.2 60.12. Cursul dolarului la 31.000 $ (cursul zilei: 3. cu un scont de decontare de 2%. 3. elementele prezentate anterior sunt evaluate după cum urmează: Elementele bilanţiere Suma în dolari Cursul de schimb 3. achitabilă după 60 de zile sau imediat. în situaţia în care clientul plăteşte la scadenţă vânzarea obişnuită (fără a beneficia de scont)? Rezolvare: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 30.055/2009.8 lei.000 30. o creanţă de 8.) în care se face conversia 3.000 $.000 2.

3.400 600 186. conform OMFP nr.000 147. Care este tratamentul contabil la ALFA şi BETA dacă se aplică prevederile OMFP nr.055/2009? Rezolvare: înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: .000 147.000 lei achitabili după 60 de zile sau imediat.000 29. 3. cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc.000 4111 Clienţi dacă plata se face după 60 de zile: 371 Mărfuri = 401 Furnizori 150. pentru exemplul prezentat mai sus.000 147. după 60 de zile: 5121 Conturi la bănci în lei In contabilitatea societăţii BETA se înregistrează: .000 18 .000 = 411 Clienţi 150. sugerând că se păstrează tratamentul contabil conform căruia se consideră scontul acordat o cheltuială.400 30.000 3.055/2009 menţine contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate". în situaţia în care clientul plăteşte imediat (beneficiază de scont)? Rezolvare: Planul contabil din cadrul OMFP nr. după 60 de zile: 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 150. 3. în aceste condiţii.dacă încasarea are loc după 60 de zile: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor Şi.000 150.Care este soluţia contabilă. Societatea ALFA vinde societăţii BETA un stoc de marfă în următoarele condiţii: preţul de vânzare 150.000 3.000 Şi.000 150.055/2009. întreprinderea care acordă scontul înregistrează: % = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Şi 5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi 29.dacă plata se efectuează pe loc: 371 Mărfuri Şl 401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 147.dacă încasarea se face pe loc: % = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Şi 5121 Conturi la bănci în lei = .000 = % 401 Furnizori 767 Venituri din sconturi obţinute 150.

000 8. PI şi P2.000 345. curs de schimb l $ = 3.02 40./buc.m.200 C (2) D Si (1) Sf 345. la preţul de 30 $/buc./buc.000 42.02 Produse finite P2 = 701 Venituri din vânzarea produselor finite = 345. dacă evaluarea stocurilor de producţie se face la cost standard.630 200 -3.388 8.000 24. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus. La sfârşitul lunii martie se calculează costul efectiv al produselor finite: costul efectiv al produselor PI este de 12 u. preţ de vânzare 15 u. P2: 1.000 3. Vânzarea de produse finite: 4111/C1 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3.000 2. în cursul lunii au loc operaţiile: 1.02 Produse finite P2 24.01 Produse finite PI 345. Se vând produse finite clientului CI. 3.m.5 u. Obţinerea de produse finite: % = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 25. Factura cuprinde: PI: 50 bucăţi.01 2.600 u..187.01 Produse finite PI 1. evaluate la costul standard de 40 u. 4.170 C (4b) 1.000 345.700 500 1. TVA 19%..000 8. situaţia stocurilor era următoarea: PI: 270 bucăţi. Diferenţa de preţ aferentă celor două stocuri este de 15.m.000 18 . P2: 200 bucăţi. Rezolvare: D Si (1) Sf 345.m./buc. La începutul lunii martie. 2. preţ de vânzare 46 u./buc. evaluate la costul standard de 10 u.500 500 8. Societatea comercială ALFA SA realizează din producţie proprie două sortimente de produse finite. Se înregistrează diferenţele constatate.000 bucăţi.950 2. (nefavorabilă).000 40.02 Produse finite P2 16.m. Se obţin produse finite: PI: 100 bucăţi./buc. iar cel al produselor P2 este de 35 u... Se exportă 400 bucăţi P2 clientului extern C2. P2: 600 bucăţi.600 4.000 C (2) (3) D Si (4a) (4a) Sf 3485 15.m. Exportul de produse finite: 4111/C2 Clienţi 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 12.m.m.338 9.000 16./buc..000 % 345.

189 = 4. (favorabilă): 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3485 Diferenţe de preţ la produse finite 3. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus dacă evaluarea stocului de mărfuri se face la preţul de vânzare cu amănuntul. 2.464 3. x 714 lei/buc. x (40 .980 lei în cursul lunii martie au loc operaţiile: 1. Adaosul comercial practicat este de 20%.4. Achiziţia de mărfuri: 371 Mărfuri = % 401 Furnizori 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA neexigibilă 401 Furnizori 720 4.5 u.m. La sfârşitul perioadei de gestiune: a) Calculul şi înregistrarea diferenţelor de cost aferente intrărilor în stoc: Diferenţa aferentă produselor PI = 100 buc. Ml la costul de 600 lei/buc.. = 49. Vânzare de mărfuri la preţul de vânzare cu amănuntul (inclusiv TVA) de 27.5 188.m. Societatea comercială ALFA SA prezintă. (nefavorabilă): 3485 Diferenţe de preţ la produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 200 Diferenţa aferentă produselor P2 = 600 buc.980 lei Si378 = 7.226 5.000 b) Calculul şi înregistrarea diferenţelor de cost aferente ieşirilor din stoc: Diferenţa aferentă ieşirilor = Re 345 x k = 24.500 x 0.000 600 864 4426 TVA deductibilă 2.12) = -200 u. 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3485 Diferenţe de preţ la produse finite 4. Rezolvare: 1. TVA 24%.334 18 .35) = +3.000 u. 5 buc.560 lei. la începutul lunii martie. Achiziţie de mărfuri. următoarea situaţie a stocului de marfă Ml: Si371 = 70 buc.630.630. Vânzarea de mărfuri: 5311 Casa = = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 27.000 lei Si 4428 = 7.m.560 22. inclusiv TVA. x (10 .

523 3.% = 607 Cheltuieli cu mărfurile 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 4428 TVA colectată 371 Mărfuri 27.703 5.334 18 .560 18.

464 27. 3.000 600 C Si (1) 189. Achiziţia de materii prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă 2. Consumul de materii prime: 18 .500 200 1.297. consum de materii prime la costul de l.702. Rezolvare: Potrivit acestei metode. La sfârşitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc stocurile finale faptice: stoc faptic materii prime 1. La sfârşitul perioadei de gestiune se determină soldul final scriptic.334 3. achiziţie de mărfuri la costul de achiziţie de 200 lei. achiziţie de materii prime la costul de achiziţie de l .500 C (3) D Sold iniţial (2) 371 Mărfuri 7.149 707 22.1666 = 3.226 x 0.500 lei.980 4.703lei D Si (1) 371 49.851 3. 2.88 4 D (2) Sf 4428 5. costul de achiziţie fiind de 600 lei.510 7.Cota de adaos comercial aferentă ieşirilor din stoc = Rc707 x k= 22.000 1.000 240 3.240 1.980 864 C (2) D (2) Sf C Si (1) Sf D 378 3.000 lei. Achiziţia de mărfuri: % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 248 200 48 = 401 Furnizori 1. Acesta se compară cu soldul final faptic şi se vor înregistra în contabilitate eventualele plusuri şi minusuri la inventar. vânzare de mărfuri la preţul de vânzare de 800 lei. TVA 24%.226 C (2) 7.100 600 6. stoc faptic mărfuri 6.000 lei (evaluat la cost de achiziţie). TVA 24%.500 lei. sold iniţial mărfuri 7.500 Sold scriptic (5b) Sold faptic 600 C (4) 1. în cursul lunii martie au loc următoarele operaţii: 1.000 1. D Sold iniţial (1) (5a) 301 Materii prime 2. TVA 24%. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent.500 200 7.700 Sold faptic Sold scriptic 1. Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: sold iniţial materii prime 2.500 lei (evaluat la cost de achiziţie).560 26.851 lei ≈ 3.700 lei. 4. orice intrare sau ieşire de stoc se înregistrează în contabilitatea financiară la momentul în care a avut loc. în conturi de stoc după natură.702.

2.000 C (5a) D Sold iniţial (6b) 371 Mărfuri 7. achiziţie de materii prime la costul de achiziţie de l . intrările de stocuri se contabilizează în conturi de cheltuieli după natură.700 lei Sold final scriptic =______________________1.700 lei. Ieşirile de stocuri nu se înregistrează în contabilitatea financiară. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent. ci doar la locurile de gestiune.100 lei 600 lei = 371 Mărfuri 600 601 Cheltuieli cu materiile prime 200 607 Cheltuieli cu mărfurile 190. achiziţie de mărfuri la costul de achiziţie de 200 lei.500 lei. costul de achiziţie fiind de 600 lei. D Sold iniţial (6a) 301 Materii prime 2. TVA 24%.500 lei Plus la inventar 200 lei 301 Materii prime b) Pentru mărfuri: Sold final faptic = Sold final scriptic = Minus la inventar = 6.500 Sold final faptic 7. Rezolvare: Potrivit acestei metode. înregistrarea diferenţelor constatate la inventar: a) Pentru materiile prime: Sold final faptic = l . Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: sold iniţial materii prime 2.601 Cheltuieli cu materiile prime 4. 4.500 lei.500 lei (evaluat la cost de achiziţie). Achiziţia de materii prime: 18 . stoc faptic mărfuri 6. în cursul lunii martie au loc următoarele operaţii: 1. consum de materii prime la costul de l . TVA 24%.500 C (6b) 1.000 1.700 1. TVA 24%. La sfârşitul perioadei de gestiune se anulează soldurile iniţiale şi sunt preluate în contabilitate soldurile constatate la inventar.500 6. La sfârşitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc stocurile finale faptice: stoc faptic materii prime 1. sold iniţial mărfuri 7.500 6.700 Sold final faptic 2. 3. vânzare de mărfuri la preţul de vânzare de 800 lei.000 lei (evaluat la cost de achiziţie).500 lei 7.000 lei.500 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată = 371 Mărfuri 992 800 192 600 607 Cheltuieli cu mărfurile 5. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = 301 Materii prime1.

TVA 24%. conform facturii. la costul de producţie de 5.500 C (2) 4. la preţul de vânzare de 4. La sfârşitul perioadei de gestiune. Achiziţia de mărfuri: % 607 Cheltuieli cu mărfurile 4426 TVA deductibilă 3. 5.500 = 301 Materii prime = 371 Mărfuri 2. obţinerea şi predarea la depozit a produselor finite.550 lei.500 = 601 Cheltuieli cu materiile prime 1. Preluarea soldurilor finale: a) Pentru materii prime: 301 Materii prime b) Pentru mărfuri: 371 Mărfuri = 607 Cheltuieli cu mărfurile 6.000 4. în urma inventarierii. 2.000 7. Obţinerea de produse finite: 19 . conform bonurilor de predare. Rezolvare: D Sold iniţial (1) (3) 345 Produse finite 2.000 lei. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = = 401 Furnizori 1.700 191.500 5. se constată un sold final faptic de produse finite de 4. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: . ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent. Consumul de materii prime: Nu se contabilizează. Anularea soldurilor iniţiale: a) Pentru materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime b) Pentru mărfuri: 607 Cheltuieli cu mărfurile 6.000 lei.000 Sold final scriptic 550 Sold final faptic 3. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc.000 240 401 Furnizori 248 200 48 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 992 800 192 Descărcarea de gestiune nu se contabilizează.500 lei. 4.500 lei (evaluat la cost de producţie). Costul producţiei vândute este de 3.550 1.% = 601 Cheltuieli cu materiile prime 4426 TVA deductibilă 2. în cursul perioadei au loc operaţiile: 1.240 1.sold iniţial produse finite 2. vânzarea de produse finite.

500 lei (evaluate la cost de producţie). nici intrările şi nici ieşirile de stocuri nu se înregistrează în contabilitatea financiară.000 lei.000 lei (evaluată la cost de producţie). Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = 4427 TVA colectată Descărcarea de gestiune nu se contabilizează. La sfârşitul perioadei de gestiune se anulează soldurile finale şi se preiau în contabilitate soldurile constatate la inventar.550 lei.960 4. obţinerea şi predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor de predare la costul de producţie de 5.500 lei.000 lei.500 3. La sfârşitul perioadei de gestiune.000 lei Plus la inventar 550 lei 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produs 550 192. Preluarea soldurilor finale: 19 . sold final faptic producţie în curs 800 lei. 2.500 2. 3. se constată următoarele solduri faptice: sold final faptic produse finite 4. TVA 24%. ştiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent. 2.000 % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4.000 960 4.550 lei Sold scriptic =__________________________4. Să se contabilizeze operaţiile de mai sus şi să se prezinte situaţia în conturile de stoc. sold iniţial producţie în curs l . Costul producţiei vândute este de 3.500 1.345 Produse finite 2. în urma inventarierii. la preţul de vânzare de 4. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: sold iniţial produse finite 2. vânzarea de produse finite conform facturii.960 4. înregistrarea diferenţelor constatate la inventar: Pentru produse finite: Sold faptic = 4. în cursul perioadei au loc operaţiile: 1. Anularea soldurilor iniţiale: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = % 345 Produse finite 331 Producţie în curs 3.000 % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 4.000 960 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 3. Vânzarea de produse finite: 4111 Clienţi = = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5. Rezolvare: în acest caz. l. Obţinerea de produse finite: Nu se contabilizează.

Această caracteristică este preluată ca atare din IAS 17. 8. 7. înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului care face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/ utilizator. fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare. Veniturile în avans sunt separate în partea ce va fi reluată la venituri într-o perioadă de până la un an şi sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an. 3. respectiv costul de achiziţie. c) Durata contractului de leasing acoperă în cea mai mare parte durata de viaţă economică a bunului. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită. 5. e) Bunurile care constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială. c) Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing care nu intră în categoria leasingului financiar. 194.% 345 Produse finite 331 Producţie în curs = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5. Fondul comercial negativ este considerat venit în avans şi nu este recunoscut ca venit.350 4. iar în cazul leasingului operaţional. b) Locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă. mai puţin cheltuielile accesorii. Activele pe termen lung destinate vânzării nu sunt prezentate separat. Cheltuielile în avans şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu se împart în funcţie de scadenţe. 2. astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore. Această caracteristică este diferită de cea prevăzută de LAS 17 care precizează că valoarea actualizată a plăţilor minimale acoperă cea mai mare parte a valorii juste.550 800 193. 6. 3. astfel încât. d) Valoarea totală a ratelor de leasing. chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat. Entităţile ţin cont şi de cerinţele principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Care sunt particularităţile bilanţului contabil întocmit conform OMFP nr. în schimbul unei plăti sau serii de plăţi. întreprinderile neputând detalia sau restrânge posturile bilanţiere. sunt tratate ca investiţii. în înţelesul OMFP nr. este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului. termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului. sursa acestui model se găseşte în articolul 10 al Directivei a IV-a a CEE. reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator. Această caracteristică este preluată ca atare din I AS 17. 3. Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) Leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing. Se observă că în ordin au fost preluate definiţiile din IAS 17. Acţiunile proprii se deduc din capitalurile proprii. Această caracteristică este preluată ca atare din IAS 17. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile. Formatul este predefinit. Care sunt prevederile OMFP nr.055/2009. 19 . există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată.055/2009? Răspuns: 1. precum şi legislaţia în vigoare. ci sunt cumulate cu cele deţinute pentru a fi utilizate. de către locator/finanţator. Primele de rambursare a împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni se deduc din împrumutul obligatar. Cheltuielile de constituire sunt recunoscute în activul bilanţului chiar dacă nu răspund criteriilor de recunoaştere stabilite de IASB în cadrul conceptual. b) Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. aşa cum solicită practica internaţională.055/2009 pentru contractele de leasing financiar? Există diferenţe faţă de prevederile IAS 17 „Contracte de leasing"? Răspuns: La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi. 3. Creanţele (altele decât cele financiare) cu scadenţa mai mare de un an sunt prezentate distinct în masa activelor circulante. în cazul leasingului financiar. la începutul contractului de leasing. 4.

Prezenţa la poziţiile E şi F a doi indicatori de analiză financiară relevanţi în aprecierea modului în care întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii.Subvenţii pentru investiţii Active pe termen scurt: Active circulante (B) Cheltuieli în avans (C) Surse pe termen lung: Capitaluri şi rezerve (J) Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (G) Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (H) Surse pe termen scurt: Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (D) Venituri în avans (I exclusiv subvenţiile pentru investiţii) Fond de rulment (E) Capitaluri permanente (F) La poziţia E „Active circulante nete / Datorii curente nete" se află fondul de rulment al întreprinderii. 3.Surse pe termen scurt (D +1 exclusiv subvenţiile pentru investiţii). Pe baza acestui indicator se apreciază modul în care întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii pe termen scurt. 3. 2. dar si datorii precum provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli care au scadenţa foarte probabil într-o perioadă mai mică de un an. sau (ii) Capitaluri permanente (F) = Total activ (A + B + C) . 3.055/2009 pentru a pune în evidenţă echilibrul financiar.055/2009? Răspuns: 1. 3. Se consideră că dacă întreprinderea are fond de rulment aceasta îşi asigură continuitatea pe termen scurt fără a fi dependentă de finanţarea prin credite pe termen scurt.055/2009. în mod normal.055/2009. Acest model de cont de profit şi pierdere are ca sursă articolul 23 din Directiva a IV-a a CEE.Subvenţii pentru investiţii). deşi ele sunt contabilizate ca venituri financiare pentru entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing. Această relaţie trebuie interpretată cu prudenţă deoarece are la bază ipoteza că întotdeauna cheltuielile în avans şi veniturile în avans sunt elemente pe termen scurt. Continuitatea activităţii se apreciază pe baza unui cumul de factori. Variaţia stocurilor şi producţia de imobilizări sunt asimilate veniturilor din exploatare şi sunt considerate venituri latente 19 . Care sunt particularităţile contului de profit şi pierdere întocmit conform OMFP nr.Venituri în avans (I exclusiv subvenţiile pentru investiţii). Din schema de mai sus. precum si veniturile din dobânzi înregistrate de societăţile de leasing. Cifra de afaceri netă include şi veniturile din subvenţii dacă au fost primite pentru cifra de afaceri. Pe baza acestui indicator se apreciază în ce măsură întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii pe termen lung. Fondul de rulment reprezintă excedentul de capitaluri permanente (surse de finanţare pe termen lung) rămas după finanţarea integrală a activelor pe termen lung şi care poate fi utilizat pentru finanţarea activelor pe termen scurt (active circulante şi cheltuieli în avans). Să procedăm în cele ce urmează la modelarea bilanţului OMFP nr. numite şi capitaluri permanente. Ar trebui luate în considerare doar cheltuielile şi veniturile în avans pe termen scurt. capitalurile permanente se pot determina astfel: (i) Capitaluri permanente (F) = Capitaluri şi rezerve (J) + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (G) + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (H). 3. A treia relaţie de calcul a fost reţinută în modelul de bilanţ conform OMFP nr.9. înainte de a calcula acest indicator se fac o serie de retratări si reclasificări ale elementelor de bilanţ.Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (D) . Se consideră că întreprinderea îşi asigură minimul de echilibru financiar dacă îşi finanţează activele pe termen lung din surse de finanţare pe termen lung şi respectiv activele pe termen scurt din surse pe termen scurt.Subvenţiile pentru investiţii). La poziţia F „Total active minus datorii curente" se află sursele de finanţare pe termen lung ale întreprinderii. Un criteriu relevant în aprecierea continuităţii este modul în care întreprinderea îşi asigură echilibrul financiar. sau (2) Fond de rulment (E) = Active circulante (B) + Cheltuieli în avans (C) . fondul de rulment se poate deduce astfel: (1) Fond de rulment (E) = Surse pe termen lung (J + G + H) – Active pe termen lung (A . Vom aşeza faţă în faţă activele pe termen lung cu sursele pe termen lung şi activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt: Active pe termen lung: Active imobilizate (A) . A doua relaţie de calcul a fost reţinută în modelul de bilanţ conform OMFP nr. sau (iii) Capitaluri permanente (F) = Fond de rulment (E) + (Active imobilizate . Din schema de mai sus. 195.

055/2009 se poate constata că normalizatorii au preluat definiţiile activelor.N s-au vândut mărfuri clientului. orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Majorarea provizioanelor va determina o cheltuială cu ajustarea. Conform principiului necompensării. Pe 15. iar diminuarea lor va genera un venit din provizioane.000 419 8.400 607 = 371 18. cu respectarea prevederilor legale.000.000 lei. Pe 10. 3.065 4427 1.10. se poate întâmpla ca un activ depreciat în trecut să înregistreze o creştere de valoare. datoriilor şi capitalurilor proprii prevăzute în cadrul conceptual al IASB.935 b) 15. 6. Cu toate acestea. 4. veniturile din subvenţii pentru investiţii.800 18. venitul din vânzare este recunoscut la nivelul preţului de vânzare şi cheltuiala la nivelul costului diminuat cu amortizarea înregistrată. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 18. De asemenea. majorate sau diminuate aceste datorii. 196.înregistrarea încasării avansului de la client: 5121 = % 10. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt măsurate pe baza unor estimări.000 4. 3.sau nerealizate.800 20.venituri din vânzarea de imobilizări corporale 50. TVA 24%.000 Ce principiu contabil a fost încălcat? Argumentaţi răspunsul. La postul „Alte venituri din exploatare" se găsesc o serie de venituri sau câştiguri care pot fi semnificative. Care ar fi fost soluţia corectă? Rezolvare: Contabilul a încălcat principiul necompensării. în acest model cheltuielile şi veniturile extraordinare sunt prezentate distinct. precum şi definiţiile cheltuielilor şi veniturilor şi criteriile de recunoaştere. 5.N s-a primit un avans de la un client în sumă de 10. precum câştigurile din vânzarea de imobilizări corporale şi necorporale.N .000 lei.venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 10.10. vânzarea de active financiare pe termen lung are alt tratament contabil decât vânzarea celor pe termen scurt.000 4427 2.055/2009. activele sunt ajustate cu amortizarea şi cu eventualele deprecieri constatate la data bilanţului. Pentru a fi prezentate în bilanţ. Soluţia contabilă corectă este: a) 10.400 707 10. Soluţia găsită de contabil este: 4111 = % 12.10.10. De asemenea. în cursul lunii octombrie N au avut loc două tranzacţii. La fiecare dată de bilanţ trebuie refăcute estimările şi. după caz. iar contabilul nu a înregistrat decât una pentru valoarea netă a celor două. Existenţa posturilor de ajustare a valorii activelor şi provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli în vederea prezentării lor în bilanţ. dacă se cunosc următoarele informaţii (în lei): . din despăgubiri etc.N . iar în contul de profit şi pierdere se prezintă câştigul sau pierderea rezultat(ă). Veniturile din subvenţii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se deduc din cheltuielile pentru care s-au primit. în acest caz se va recunoaşte în contabilitate un venit din ajustarea pentru depreciere. 7. iar cheltuielile se prezintă în mărime netă. Factura cuprinde: preţ de vânzare 20. La o simplă lectură a OMFP nr. 8. . 19 . numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.000 lei (din care TVA 24%).Vânzarea de mărfuri: 4111 = % 707 4427 371 24. Aceste ajustări generează cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea activelor.000 607 = 197. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate. Să se determine cifra de afaceri netă potrivit modelului de cont de profit şi pierdere conform OMFP nr.000. Ordinul prevede ca în contul de profit şi pierdere să fie recunoscute câştigurile şi pierderile din cesiunea de imobilizări. şi nu transferuri de cheltuieli.

5 lei-3.000 20.3.12): 5124 Conturi la bănci în valută = % 4111 Clienţi 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 10.000 190.12.N 12. • la data de 10.500 lei 3. . Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli cu mărfurile 16.000.000 $ (12.000 $ x 3.000.12.3 lei/$ = 16.01. 3. .000 $ x(3.000 5.000 $.000 198.01.12.000 $ x 3.venituri din subvenţii pentru investiţii 70.venituri din vânzarea de produse finite 80.000.000.3 iei/$) 600 (3.câştiguri din vânzarea titlurilor de plasament 30.000 $ x (3.500 3. Date fiind informaţiile de mai sus.000.000 $. . .000 $. . • costul mărfurilor vândute 13.N .Actualizarea creanţelor şi a disponibilităţilor în devize la cursul de închidere: D Sold iniţial (1) (4) 4111 Clienţi 0 5. . cifra de afaceri netă cuprinde: Producţia vândută + Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri. Rezolvare: Potrivit OMFP nr.N+1 se încasează suma de 2. • cursurile de schimb au evoluat astfel: 10.venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20. contravaloarea acestora în lei fiind de 6.000.500 (3.000 5.500 (5.5 iei/$) 9.000 30.055/2009.000.12.6 lei/$ 3.3 lei/$ 3.N 31.000 $ x 3. .3 lei)) 4.3 lei/$ = 9.000. Vânzarea de mărfuri (10.12.600 lei 19 .000 20.900 Sold neactualizat lei 2.3 lei/$) = 371 Mărfuri 13.ooo $ x 3.900 (3.000.12. • la data de 12.000. La 31.venituri din producţia de imobilizări 60.3 lei/$) = 600 lei C 2.venituri din dividende 20.5 lei/$ 3.000 $.venituri din onorarii şi comisioane 20.45 lei/$ Care sunt înregistrările contabile aferente exerciţiilor N şi N+l? Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: 1. .6 lei/$ .N 10.venituri din vânzarea de mărfuri 40.venituri din servicii prestate terţilor 30. Pentru un export de mărfuri ce are loc la data de 10.N se încasează de la clientul extern suma de 3.000 80.N+1 3. • disponibilităţi în devize existente la începutul lunii august 2.425 lei. . încasarea sumei de 3..venituri din chirii 5. cifra de afaceri netă se determină astfel: Venituri din vânzarea de mărfuri (+) Venituri din vânzarea de produse finite (+) Venituri din onorarii şi comisioane (+) Venituri din chirii (+) Venituri din servicii prestate terţilor (+) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (-) Reduceri comerciale acordat (=) Cifra de afaceri netă 40.3 lei/$ = 6.12): 4111 clienti = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2.reduceri comerciale acordate 5.N se cunosc următoarele informaţii: • preţul de vânzare total 5.000$x3. .000.500 lei.ooo $ x 3.

000$ x cm = 6. Care este tratamentul contabil al creanţelor clienţi în exerciţiile N şi N+l? 19 .3. s-au constatat următoarele: clientul A şi-a onorat integral obligaţia de plată.190 9. clientul E. clientul B a făcut o plată definitivă numai pentru suma de 4.925 = 1.000 lei.075 lei 5124 Conturi la bănci în valută = 600 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 1.075 înregistrările aferente exerciţiului N+l: 1.593 1.253 80 30 60 70 X 20 70 40 30 X în cursul şi la închiderea exerciţiului N+l.6. încasarea sumei de 2.Sold actualizat D Sold iniţial 5124 Conturi la bănci în valută 2.500 lei Sold neactualizat 1075 lei Sold actualizat 2. clientul D nu a plătit nimic.5 lei/$ = 10.925 lei 5.520 22.000 $: % 5124 Conturi la bănci în valută 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 4111 Clienţi 7.000$ x(3.16.45 iei/$) 199.925 lei Sold actualizat = 5.000 $ x 3. suma rămasă de încasat fiind considerată irecuperabilă.425 lei 3. gradul de recuperare a creanţei fiind evaluat la 90%. creanţa fiind apreciată ca irecuperabilă (s-a declanşat procedura de lichidare). faţă de care există o creanţă inclusiv TVA de 248.6 lei/$ = 18.200 lei Câştig nerealizat din diferenţe de curs = 7.600 = 600 lei 4111 Clienţi = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar b) Actualizarea soldului contului de disponibilităţi în devize: Sold neactualizat = 5.6 lei/$ = 7.6 lei/$) 6.000 $ x cm = 16.6 lei/$ .000 lei (4) * cm = curs mediu lei/$ a) Actualizarea creanţei în devize: Sold neactualizat = 2.000$ x cm = 16.000 $ x 3. La inventarul exerciţiului N.200 lei C 5.000 .000 $ x 3.3 lei/$ = 6.200 (2. situaţia creanţelor clienţi considerate ca fiind incerte (dubioase) se prezintă astfel: Client Creanţă (inclusiv Grad de Provizion de TVA) recuperare (%) constituit (%) A B C D Total 5. apreciată ca fiind recuperabilă pentru 20% din valoare.000 $ x 3.000 lei.6 lei/$ = 7.950 5.6 lei/$ = 18.200 . dar situaţia sa financiară s-a ameliorat.900 (2. clientul C nu a plătit nimic.45 iei/$) 300 (2.000 $ x 3.000 lei Diferenţă favorabilă de curs = 18.600 lei Sold actualizat = 2. Societatea nu estimează că va recupera TVA aferentă creanţelor.000 $ x 3.000 $ x 3.000 $ x 3.

828 1.080 0 496 1.000 10.240 5. societatea ALFA achiziţionează un stoc de mărfuri la costul de 1.240 0 4.N+ 1 0 1.920 x 30% = 2.200 x 20%= 1.828 1.920 11.080 372 2.920 23.240 4.000) b) Ajustarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor clienţi: Client Creanţa la 31. şi diminuarea provizionului privind creanţa C: 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi = 7814 8.200 (6. La31. în baza avizului de însoţire.668 Creanţe irecuperabile 1.828 x 70% = 4.524 Ajustări Cheltuieli Venituri 198.188 = Provizion necesar 6.976 8.188 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în exerciţiul N+1: 8. Să se contabilizeze achiziţia şi primirea facturii.000 lei.748 A B C D E Total .reluarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor A.400 198.976 8.080 1.792 1.N+l: a) înregistrarea creanţelor devenite incerte în exerciţiul N+l (creanţa faţă de clientul E): 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu = 4111 Clienţi 248. 19 .000 x 80% = 198.12.200+4.12.792 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 23.976 8.trecerea pe cheltuieli a creanţelor irecuperabile: 654 = Pierderi din creanţe si debitori diverşi 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 11.240 9.N. B şi D. Constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor clienţi: Client A B C D Total Creanţa 6.Rezolvare: La 31. iar aceasta cuprinde un cost de 1.920 248.748 200.240 9.000 260.828 9.constituirea provizionului pentru deprecierea creanţei E: 6814 = 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 198400 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante .200 lei.02. TVA 24%.400 198. Virarea creanţelor clienţi în categoria creanţelor incerte: 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu = 4111 Clienţi 2. încasarea unor creanţe incerte (faţă de A şi B): 5121 Conturi la bănci în lei = 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 2. La 10. TVA 24%.240 x 40% = 496 9.988 Provizion Existen Necesar t 1.400 1.N: 1.240x10% = 124 2.792 0 248.200 5. După o săptămână se primeşte factura.12.668 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante .

costul mărfurilor vândute 800 lei. După o săptămână se întocmeşte şi se remite clientului factura. Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 800 3.Rezolvare: 1.240 1. societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la preţul de vânzare de 1. Achiziţia mărfurilor în baza avizului de însoţire: % 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă 2.240 4428 TVA neexigibilă 4111 Clienţi = 240 248 200 48 % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 19 .000 lei. în baza avizului de însoţire. TVA 24%. Rezolvare: 1. Să se contabilizeze vânzarea şi remiterea ulterioară a facturii.02.000 240 = = 240 248 200 48 201.N. TVA 24%. La 10. După o săptămână se întocmeşte şi se înregistrează factura: 4111 Clienţi = 418 Clienţi facturi de întocmit 4427 TVA colectată 1.240 = 408 Furnizorifacturi nesosite 1.000 240 2. Vânzarea de mărfuri în baza avizului de însoţire: 418 Clienţifacturi de întocmit = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă 1. Primirea facturii: 408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibilă % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 4428 TVA neexigibilă 401 Furnizori 1.240 1.200 lei. iar aceasta cuprinde un preţ de l .

societatea ALFA achiziţionează un stoc de mărfuri la costul de 1.000 lei. La 10.000 240 408 Furnizori .240 240 (124) (100) (24) 4426 TVA deductibilă = 4428 TVA neexigibilă % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 203. Vânzarea de mărfuri în baza avizului de însoţire: 418 Clienţifacturi de întocmit = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4428 TVA neexigibilă 240 % 1.240 1. Primirea facturii: = 408 Furnizori . Să se contabilizeze vânzarea şi remiterea ulterioară a facturii. Rezolvare: 1. TVA 24%. Rezolvare: 1.facturi nesosite = 401 Furnizori 1.N.02.240 4428 TVA neexigibilă 4111 Clienţi = 240 = % (124) 707 (100) Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 (24) TVA colectată 19 . iar aceasta cuprinde un preţ de 900 lei. în baza avizului de însoţire. TVA 24%. TVA 24%.02. societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la preţul de vânzare de 1. După o săptămână se primeşte factura. costul mărfurilor vândute 800 lei.000 lei.202. După o săptămână se întocmeşte şi se remite clientului factura. Descărcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 800 3. La 10.facturi nesosite 1. în baza avizului de însoţire.N. După o săptămână se întocmeşte şi se înregistrează factura: 4111 Clienţi = 418 Clienţi facturi de întocmit 4427 TVA colectată 1. iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei. TVA 24%.000 2.240 1. Achiziţia mărfurilor în baza avizului de însoţire: % 371 Mărfuri 4428 TVA neexigibilă 2. Să se contabilizeze achiziţia şi primirea facturii.

398 mărfurilor 667 Cheltuieli cu sconturile 4427 TVA colectată 573. la costul de 16 lei/buc. ştiind că ieşirile din stoc se evaluează prin procedeul FIFO.10%) = 2. la costul de 10 lei/buc. întreprinderea ALFA deţine în stoc sortimentul de marfă X. 2. Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%: % = % 5.160 518. TVA 24% (factura): Costul de achiziţie = 200 buc. TVA 24%.94 0 400 Sf C 20 . la preţul de 18 lei/buc. = 400 lei Situaţia în contul de stoc este următoarea: D Si 371 Mărfuri 100x10=1.971. TVA 24% (factura).894.000 200x10. Vânzarea de mărfuri: 4111 Clienţi = % 4. Achiziţia de marfă X. remiză 2%.8 lei/buc. Rezolvare: 1.4 240 4.62 0 4.800 2. la preţul de 15 lei/buc.4 2.750 (250 buc. 300 buc.. x 18 lei/buc.8 lei/buc. x 12 lei/buc. achiziţie de marfă X.160 lei % = 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă Costul unitar = 2. 3. x 10 lei/buc..620 Costul mărfurilor vândute determinat prin FIFO = 100 buc.. 325 buc. x 15 1ei/buc. 2. 4.. + 275 buc.894. = 10. la costul de 16 lei/buc. în cursul lunii au loc operaţiile: 1. = 1. 200 buc.3 5121 Conturi la bănci în lei 707 Venituri din vânzarea 6.3 5.4 3..733 lei % = % 6.8 lei/buc.3 Costul mărfurilor vândute determinat prin MFO = 50 buc.000 + 1. x 10.800 (300 buc x 5.. TVA 24%: Venitul din vânzarea mărfurilor = 325 buc. + 150 buc. 200 buc. x (100% .620 = 2.. achiziţie de marfă X.620 lei 3.650 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 607 Cheltuieli privind mărfurile = 401 Furnizori 2.) 900 371 Mărfuri 2. rabat 10%. x 16 lei/buc.4 371 Mărfuri 5121 Conturi la bănci în lei 4. 300 buc. = 4.. încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 10%.160 300x16 = 4. 3. la costul de 12 lei/buc. la costul de 12 lei/buc.940 lei Stoc final = 25 buc. Vânzarea de mărfuri X. vânzare de mărfuri X. remiză 2%.094.055/2009 şi să se calculeze soldul final al contului Mărfuri.. în cantitate de 100 buc..971. Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%. vânzare de marfă X. la preţul de 18 lei/buc.238.. x 10.678. TVA 24% (factura). Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr.8 = 2. TVA 24% (factura). 325 buc. La începutul lunii mai. 250 buc. TVA 24% (factura).733 1.4 16 lei/buc) 4426 TVA deductibilă 767 Venituri din sconturi obţinute 1..940 6.3 acordate 607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 4. x (100% -2%) = 5..160 lei / 200 buc.204. rabat 10%..4 5..Achiziţia de marfă X.645. x 16 lei/buc.

Potrivit OMFP nr. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. Deci durata de utilitate a vehiculelor achiziţionate este de 3 ani.205.000 lei. în al doilea an. al cărei obiect de activitate este locaţia de mijloace de transport. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile. în cei 3 ani. Soluţia corectă este: % 371 4426 = 401 25. Este corectă următoarea soluţie contabilă? % 371 624 4426 Argumentaţi răspunsul. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind că. Factura cuprinde: 2. iar în al treilea an. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900 lei. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultană a valorilor brute şi a amortizărilor cumulate.. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile.5 = 1. iar cheltuielile de transport 500 lei.500 lei 4. pentru 25% din valoare. 3.000 bucăţi. dar si în acord cu IAS 2. Să se calculeze amortizarea unui vehicul achiziţionat la un cost de 300.200 lei Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute = 1. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale".420 lei 20.000 lei x 30% = 90.000 lei x 25% = 75. pentru 15%. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900 lei. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile. costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare.000 lei x 15% = 45. Conducerea întreprinderii şi experţii săi estimează că în primul an un vehicul se depreciază pentru 30% din valoare.000 lei 208.5 Valoarea brută reevaluată = 800 lei x 1.920 lei = 401 25. Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece nu respectă regula evaluării la costul istoric. Rezolvare: Amortizare anul 1: 300.055/2009.200 lei = 600 lei Coeficientul de reevaluare = Valoarea justă / Valoarea netă contabilă = 900 lei /600 lei =1. Rezolvare: Valoarea netă contabilă = 800 lei . Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. ştiind că societatea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale".420 lei 20. 20 . Se achiziţionează un stoc de mărfuri.5 = 300 lei Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate = 300 lei -200 lei =100 lei Construcţii = % Amortizarea construcţiilor Rezerve din reevaluare 400 lei 100 lei 300 lei 207.000 lei Amortizare anul 3: 300. preţul de cumpărare fiind de 10 lei/buc.920 lei 206. stabilită prin deducerea amortizărilor din costul imobilizărilor. după care le vinde la valoarea lor netă contabilă. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind că. cheltuielile de transport. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale". taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale).000 lei 500 lei 4. O întreprindere.000 lei Amortizare anul 2: 300. pune în practică o politică de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani.200 lei -800 lei = 400 lei Amortizarea cumulată reevaluată = 200 lei x 1.

Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale" folosind ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile.600 lei = 300 lei .600 lei =120 lei anularea amortizării: Amortizarea construcţiilor . Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 240.000 de piese în 4 ani. Rezolvare: Metoda care reflectă cel mai bine ritmul în care se consumă avantajele activului este metoda bazată pe numărul de unităţi de producţie. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei.000 piese / 240. Amortizare anul 1: 240. o întreprindere a pus la punct o maşină specială al cărei cost de producţie este de 240. stabilită prin deducerea amortizării cumulate din costul imobilizărilor.000 piese 60.000 lei Amortizare anul 2: 240.reevaluarea valorii nete: Construcţii = Rezerve din reevaluare 120 lei = Construcţii 200 lei 20 .000 lei x (25.reevaluarea valorii nete: Construcţii = Rezerve din reevaluare 300 lei = Construcţii 200 lei 209.000 piese) = 55. scadenţarul livrărilor de piese a fost programat după cum urmează: Total: în primul an: în al doilea an: în al treilea an: în al patrulea an: 25.000 piese / 240.000 u.200 lei = 600 lei => Diferenţa pozitivă din reevaluare = 900 lei .000 piese / 240.000 piese 100.000 piese 55.Rezolvare: Valoarea justă = 900 lei Valoarea netă contabilă = 800 lei .000 piese) = 60.000 piese 240. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 720 lei.000 lei x (60.000 piese) = 100.000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei x (100. în acord cu clientul.000 lei 210.000 piese Maşina este scoasă din funcţiune la sfârşitul perioadei de derulare a contractului. Să se calculeze amortizarea imobilizării în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda care reflectă cel mai bine ritmul în care se consumă avantajele aferente acesteia.000 lei x (55. Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile.000 lei Amortizare anul 4: 240.anularea amortizării: Amortizarea construcţiilor .000 piese) = 25. Rezolvare: Valoarea justă = 720 lei Valoarea netă contabilă = 800 lei .200 lei = 600 lei => Diferenţa pozitivă din reevaluare = 720 lei .000 piese / 240.m.

20.20. o întreprindere achiziţionează un echipament la un cost de 147.000 lei 213.000 lei = 240. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.000 lei.000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei / 5 ani = 20. iar valoarea reziduală.000 lei x 3/20 = 36. 3.Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260.000 lei Ani de amortizare Cifre ataşate Total = 8 + 6 + 3 + 2+1 = 20 Amortizare anul 1: 240.000 lei Amortizare anul 5: 240.000 lei 212.000 lei .000 lei. de 20. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu LAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda SOFTY (SYD).000 lei x 1/15 = 16.000 lei. iar valoarea reziduală.000 lei x 3/15 = 48. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.000 lei 1 8 2 6 3 3 4 2 5 1 20 .000 lei = 100. 2 şi 1.000 lei Amortizare anul 2: 240. 2 şi 1. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .000 lei x 6/20 = 72.Valoarea reziduală = 147.Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260. 6.000 lei Amortizare anul 4: 240. Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.000 lei. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie . Valoarea reziduală este estimată la 47.000 lei Amortizare anul 2: 240.000 lei Amortizare anul 4: 240.000 lei. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda SOFTY (SYD).000 lei x 4/15 = 64.000 lei .000 lei.000 lei x 2/15 = 32.000 lei x 1/20 = 12. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie . dar conducerea estimează vânzarea lui după 5 ani de utilizare.000 lei Cheltuiala cu amortizarea în N+l = 100. Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. Durata de viaţă fizică a activului este de 7 ani.000 lei x 5/15 = 80. de 20.000 lei .000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei Ani de amortizare 1 Cifre ataşate 5 Total = 5 + 4 + 3 + 2+1 = 15 2 4 3 3 4 2 5 1 Amortizare anul 1: 240. ştiind că cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 5.000 lei = 240.211.000 lei: Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = Amortizarea echipamentelor 20.000 lei x 2/20 = 24.47. ştiind că cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 8.000 lei x 8/20 = 96.4. 3. Să se calculeze şi să se contabilizeze amortizarea imobilizării în exerciţiul N+l în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale".000 lei Amortizare anul 5: 240. La 30 decembrie N.

m.000 lei .000 / (3 ani + 1 an) = 25.m.Se trece la amortizarea lineară (amortizarea exerciţiului este de 25.000 lei Amortizare anul 1: 240. şi cheltuieli cu actele de 1.000 Valoarea netă contabilă (lei) 140.Amortizarea degresivă ar fi: (240.000 u.m.000 lei x 40% = 96.000 = 0 216. Rezolvare: • Valoarea justă estimată Cheltuielile estimate de vânzare Costuri de dezinstalare Costuri de ambalare Costuri cu acte 750.000 lei .000 = 75.000 120. O societate deţine un echipament tehnologic pe care intenţionează să îl vândă.000 120.000 lei . Rezolvare: Exerciţiul Cheltuiala cu amortizarea (lei) N-2 N-l N N+l N+2 N+3 140. N-1.96. . . Valoarea justă a fost estimată de către evaluator la 750.000 lei . Pentru a vinde echipamentul.800 lei.Valoarea reziduală Valoarea amortizabilă = 260.96.96.000 u. N+2 şi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale".34.57.000=120. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 260.20. Amortizare anul 5: 25.600 lei) / 3 = 28. utilizând o rată de amortizare degresivă de 40%. Să se calculeze amortizarea în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale" prin metoda degresivă. Prin analiza stării activului respectiv. N.000-20. iar valoarea reziduală.m. Pentru a stabili valoarea de piaţă a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator.96.m.000 u.Amortizarea degresivă ar fi: (240. Să se calculeze amortizarea aferentă exerciţiilor N-2. 4.000 lei.000 25.000 .000 lei .000=100.000 u.000 u.000 lei .25.57. N+l.000 = 25.000 50.000 / 2 ani = 25.Amortizarea lineară ar fi: (240.96. Se presupun un cost de achiziţie de 140. Rezolvare: Valoarea amortizabilă = Costul de achiziţie .000 lei .000 = 50. De asemenea.000 lei Amortizare anul 2: (240.600 lei) x 40% = 34.000 50.000-20.000 u.000 u.736 lei.000 75.920 lei 215.214. de 20.000 u.000 lei şi o valoare reziduală nulă estimată la data punerii în funcţiune.Amortizarea lineară ar fi: (240.560 lei) / 2 = 25. 1. societatea trebuie să procedeze la dezinstalarea acestuia.000/7 ani = 20.57. se apreciază că durata sa reziduală de utilitate este de numai 3 ani din acest moment.560 lei) x 40% = 20.000 75.000 lei. Durata de utilitate a unui utilaj cumpărat la începutul exerciţiului N-2 şi amortizat linear a fost fixată iniţial la 7 ani.m. ceea ce ar antrena cheltuieli de 15. .000-25.000 lei .600 lei .000-25.m.560 lei.Se menţine amortizarea degresivă (34.600 lei .000 100.920 lei).000/6 ani = 20.000 25. 15.000 / 3 ani = 25. 20. Amortizare anul 4: .000 u.000-25.34.m.000 lei . . 20 .560 lei).m.000 100.000 lei = 240.57.920 lei. Să se calculeze valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".600 lei Amortizare anul 3: .000 lei . Conducerea estimează că durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. la închiderea exerciţiului N. ar fi necesare cheltuieli cu pregătirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 lei) x 40% = 57.

Rezolvare: Fluxurile de trezorerie luate în calcul: ..m. pentru achiziţia utilajului s-a făcut apel la un credit care generează cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.m.m.431 2.m.552 2.m.000 u.m. venitul net din vânzarea unui produs se va calcula ţinând cont de creşterea datorată inflaţiei.. Se estimează că toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an din cauza inflaţiei.m.3 289. respectiv anii N+l şi N+2 = 15.552 Flux de trezorerie 3 = 1x2 540.. Utilajul va fi vândut la sfârşitul exerciţiului N+6. . s-au vândut 2. fluxurile care vor fi recuperate prin vânzare la sfârşitul duratei de utilitate.2 Explicaţii: Pentru anul N. .Pentru anul N+l: 250 u. în anul N+3.000 u. venitul net din vânzarea unui produs = l .m. x (1 + 3%)6 Total fluxuri de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate = 1-2 + 3 3. 20 .5 u. x (1 + 3%)2 3. + 257. x 3% = 265. preţul de vânzare .. La 31. Valoarea reziduală a utilajului este estimată la 30.1 281. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte menţinerea acestuia la nivelul performanţelor estimate iniţial.2 (15. x 3% = 257.5) 35. Ani 0 N+l N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Venit net pe unitatea de produs 1 257.516.750 u.12.m.000. Intrări de numerar ce rezultă din ultima vânzare a activului reprezentate de valoarea reziduală actualizată pe 6 ani (anii N+l până la N+6 inclusiv) = 30. în anul N+2. Informaţiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: costul de achiziţie al utilajului 4.m.5 265.m. Subtotal reprezentând intrări de numerar ce rezultă din vânzarea produselor fabricate cu activul în cauză 2.m. Să se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". dar societatea estimează că volumul vânzărilor va creşte cu 5% pe an.5 u.821. + 250 u. se va proceda la o reparaţie capitală prin care să se mărească performanţele utilajului.m. 217.m.includ reparaţiile curente.m.5 3. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25.000 u.5 u.750.205 2. astfel: .3 739.000 u. de 3%.669. costurile finanţării (dobânda).315 2.4 Cantitate 2 2.5 683. Ieşiri de numerar ce rezultă din folosirea activului reprezentate de revizia plătită actualizată pe 2 ani.942.6 761.nu includ investiţiile viitoare (care ameliorează nivelul de performanţă).m.0 632.0 584.100 2.8 1. De asemenea.000 u. costul de producţie pe unitatea de produs 750 u.000 u.000 u.577.226.000 bucăţi de produs.000 u.962.m. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15.913.000 u.840. preţul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.766.2 273.m. există indicii că un utilaj şi-a pierdut din valoare.= Valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de vânzare 730.2 u.000 u.m.Pentru anul N+2: 257.569.N. în anul N. Pentru anii următori. impozitul asupra rezultatului.8 298. costul de producţie = 250 u.

Pentru anul N, cantitatea vândută este de 2.000 bucăţi. Pentru anii N+l-N+5, cantitatea vândută se calculează ţinând cont de estimarea creşterii volumului vânzărilor cu 5% pe an, respectiv: - Pentru anul N+l: 2.000 bucăţi + 2.000 bucăţi x 5% = 2.100 bucăţi; - Pentru anul N+2: 2.100 bucăţi + 2.100 bucăţi x 5% = 2.205 bucăţi. Algoritmul continuă pentru anii N+3-N+5. în anul N+6 cantitatea rămâne aceeaşi ca în anul N+5, respectiv 2.552 bucăţi, deoarece creşterile pot fi estimate fiabil pe o durată de 5 ani, dincolo de această durată trebuind justificată utilizarea unei rate de creştere. 218. Societatea X utilizează modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Se cunosc următoarele informaţii: rata dobânzii fără risc* (Rf) 20%, rata de rentabilitate sperată de piaţă (R m) 30% şi riscul sistematic de piaţă al titlurilor (P) 2. Să se calculeze rata de randament ce va fi utilizată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Rata de randament = Rf + ß (Rm - Rf) = 20% + 2 x (30% - 20%) = 40%. * Este, de regulă, rata de dobândă a bonurilor de tezaur. 219. O societate deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul expiră peste 4 ani. Societatea estimează că, în fiecare dintre următorii 4 ani, cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. Experienţa arată că societăţile concurente invadează piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet, în consecinţă, societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative după expirarea celor 4 ani. în exerciţiul precedent, veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 u.m. Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. Să se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Ani 0 N+l N+2 N+3 N+4 Flux de numerar 1 10.000 u.m. x (1 + 20%) 10.000 u.m. x (1+20%)
1

Rată de actualizare 2 1 / (1 + 10%) 1/(1 + 10%)
1

Flux de numerar actualizat 3= 1x2 10.909,0 u.m. 11. 900,8 u.m. 12.982,7 u.m. 14.169,2 u.m. 49.961, 7 u.m.

10.000 u.m. x (1+20%)2
3

1/(1 + 10%)2
3

10.000 u.m. x (1 + 20%)4

1/(1 + 10%)4

Total = Valoarea de utilitate Explicaţii: Fluxuri: N+l = 10.000 u.m. + 10.000 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)1 = 12.000 u.m. N+2 = 12.000 u.m. + 12.000 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)2 = 14.400 u.m. N+3 = 14.400 u.m. + 14.400 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)3 = 17.280 u.m. N+4 = 17.280 u.m. + 17.280 u.m. x 20% = 10.000 u.m. x (l + 20%)4 = 20.736 u.m.

220. O societate deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul achiziţiei la 10.000 ore de funcţionare, în cursul exerciţiului N, utilajul a funcţionat l .000 ore. Managerii estimează că în fiecare dintre următorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.250 ore. Numărul de produse realizate va fi de 4 bucăţi pe oră. La sfârşitul exerciţiului N, există indicii că utilajul s-a depreciat. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u.m./buc. Rata la care se actualizează fluxurile de trezorerie este de 10%. Presupunem că există o piaţă activă pe care utilajul poate fi tranzacţional. Preţul de vânzare (valoarea justă) ar fi de 510.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

20

Rezolvare: Amortizarea exerciţiului N = 600.000 u.m. x (1.000 ore / 10.000 ore) = 60.000 u.m. Valoarea netă contabilă = 600.000 u.m. - 60.000 u.m. = 540.000 u.m. Valoarea justă - Costurile estimate = 510.000 u.m. - 10.000 u.m. = 500.000 u.m. Valoarea de utilitate: - flux anual = 4 bucăţi/oră x 2.250 ore x 15 u.m./bucată = 135.000 u.m. Valoarea de utilitate = 135.000 u.m. / 1,1 + 135.000 u.m. / 1,1 2 + 135.000 u.m. / 1,13 + 135.000 u.m. /1,l4 = 427.930 u.m. Valoarea recuperabilă = max (Valoarea justă - Costurile; Valoarea de utilitate) = 500.000 u.m. Valoarea recuperabilă de 500.000 u.m. este mai mică decât valoarea netă contabilă de 540.000 u.m., deci activul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere egală cu 540.000 u.m. - 500.000 u.m. = 40.000 u.m.: a) în cazul folosirii conturilor de ajustări pentru deprecierea valorii activelor: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor = Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 40.000 u.m.

sau b) în cazul diminuării valorii activului: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor = Utilaje

40.000 u.m.

221. Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea reală a terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 420.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: I. La sfârşitul anului N-2: • Valoare justă la 31.12.N-2 550.000 u.m. Valoare contabilă la 31.12.N-2_________________________400.000 u.m. = Diferenţă pozitivă din reevaluare 150.000 u.m. înregistrarea diferenţei pozitive din reevaluare:

Terenuri

=

Rezerve din reevaluare

150.000 u.m.

II. La sfârşitul anului N: Valoarea recuperabilă de 420.000 u.m. este mai mică decât valoarea justă de 550.000 u.m., deci terenul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. - 420.000 u.m. = 130.000 u.m. Pierderea din depreciere fiind mai mică decât soldul contului „Rezerve din reevaluare", va fi recunoscută pe seama diminuării acestei rezerve. Rezerve din reevaluare = Terenuri 130.000 u.m. Situaţia în conturi este următoarea: Terenuri C Cost la31.12.N-4 = 40.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare = 150.000 Valoare justă la 31.12.N-2 = 550.000 130.000 Depreciere Valoare recuperabilă la 31.12.N= 420.000 D 130.000 Depreciere Rezerve din reevaluare 150.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare C D

20

20.000 Sold 222. Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea reală a terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 350.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: I. La sfârşitul anului N-2: Valoare justă la 31.12.N-2 550.000 u.m. Valoare contabilă la 31.12.N-2________________________400.000 u.m. = Diferenţă pozitivă din reevaluare 150.000 u.m. înregistrarea diferenţei pozitive din reevaluare: Terenuri = Rezerve din reevaluare 150.000 u.m.

II. La sfârşitul anului N: Valoarea recuperabilă de 350.000 u.m. este mai mică decât valoarea justă de 550.000 u.m., deci terenul este depreciat şi se va recunoaşte o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. - 350.000 u.m. = 200.000 u.m. Pierderea din depreciere de 200.000 u.m. fiind mai mare decât soldul contului „Rezerve din reevaluare", va fi recunoscută astfel: - 150.000 u.m. pe seama „Rezervelor din reevaluare" (soldul contului); - restul de 50.000 u.m., pe seama cheltuielilor cu deprecierea: a) Dacă se folosesc conturile de ajustări pentru deprecieri: Rezerve din reevaluare = Terenuri 150.000 u.m.

Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor

= Ajustări 50.000 u.m. pentru deprecierea imobilizărilor corporale

b) Dacă se foloseşte metoda diminuării valorii activului: % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale Terenuri 200.000 u.m. 150.000 u.m. 50.000 u.m.

Situaţia în conturi este următoarea: D Costla31.12.N-4 = 40.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare = 150.000 Valoare justă la 31.12.N-2 = 550.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N = 350.000 D 150.000 Depreciere Rezerve din reevaluare

Terenuri

C

200.000 Depreciere

C

150.000 Diferenţă pozitivă din reevaluare O Sold

223. La 31.12.N-2, o societate a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de l0 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 216.000 u.m. Să se analizeze situaţia la 31.12.N-2 si la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile (reluările de depreciere) constatate folosind metoda diminuării valorii activului.

20

Rezolvare: I. La 31.12.N-2, recunoaşterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale = Utilaje 75.000 u.m.

II. La31.12.N: • Valoarea recuperabilă la 31.12.N-2 225.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 225.000 u.m. /10 ani 45.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N 180.000 u.m. Se înregistrează anularea amortizării cumulate: Amortizarea imobilizărilor corporale =

Utilaje

45.000 u.m.

Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 216.000 u.m., este mai mare decât valoarea rămasă la 31.12.N, de 180.000 u.m., deci pierderea trebuie reluată la venituri, astfel încât noua valoare a activului să nu depăşească valoarea rămasă dacă activul nu ar fi fost depreciat. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor X u.m.

Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculează valoarea rămasă la sfârşitul anului N dacă activul nu ar fi fost depreciat şi se va efectua testul de depreciere: • Valoarea rămasă la 31.12.N-2 dacă activul nu era depreciat 300.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 300.000 u.m. /10 ani 60.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N dacă activul nu era depreciat 240.000 u.m. Testul de depreciere: Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 216.000 u.m., nu depăşeşte valoarea rămasă dacă activul nu era depreciat, respectiv 240.000 u.m. Prin urmare se vor relua 216.000 u.m.-180.000 u.m. (valoarea rămasă la sfârşitul anului N în condiţiile deprecierii) = 36.000 u.m.: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 36.000 u.m.

Situaţia contului „Utilaje" este următoarea: D Cost la 31.12.N-2 = 300.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N-2 = 225.000 Valoare rămasă la 31.12.N în condiţiile deprecierii = 180.000 Reluarea pierderii din depreciere = 36.000 Valoare recuperabilă la 31.12.N = 216.000

Utilaje 75.000 (Pierdere din depreciere) 45.000 (Anularea amortizării cumulate)

C

224. La 31.12.N-2, o societate a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 255.000 u.m. Să se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile (reluările de depreciere) constatate folosind metoda diminuării valorii activului. Rezolvare: I. La 31.12.N-2, recunoaşterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor corporale = Utilaje 75.000 u.m.

II. La31.12.N: • Valoarea recuperabilă la 31.12.N-2 225.000 u.m. - Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 225.000 u.m. / 10 ani 45.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N 180.000 u.m. Se înregistrează anularea amortizării cumulate: Amortizarea imobilizărilor corporal =

Utilaje 45.000 u.m.

20

Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 255.000 u.m., este mai mare decât valoarea rămasă la 31.12.N, de 180.000 u.m., deci pierderea trebuie reluată la venituri, astfel încât noua valoare a activului să nu depăşească valoarea rămasă dacă activul nu ar fi fost depreciat. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor X u.m. Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculează valoarea rămasă la sfârşitul anului N dacă activul nu ar fi fost depreciat şi se va efectua testul de depreciere: • Valoarea rămasă la 31.12.N-2 dacă activul nu era depreciat 300.000 u.m. Amortizarea cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 300.000 u.m. / 10 ani 60.000 u.m. = Valoarea rămasă la 31.12.N dacă activul nu era depreciat 240.000 u.m. Testul de depreciere: Valoarea recuperabilă la 31.12.N, de 255.000 u.m., depăşeşte valoarea rămasă dacă activul nu era depreciat, respectiv 240.000 u.m. Prin urmare se vor relua 240.000 u.m. (valoarea care nu trebuie depăşită) -180.000 u.m. (valoarea rămasă la sfârşitul anului N în condiţiile deprecierii) = 60.000 u.m.: Utilaje = Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 60.000 u.m. Situaţia contului „Utilaje" este următoarea: D Cost la 31.12.N-2=300.000 Valoare recuperabila la 31.12.N-2=225.000 Valoare ramasa la 31.12.N in conditiile deprecierii=180.000 Reluarea pierderii din depreciere=60.000 Valoare ramasa la 31.12.N daca activul nu ar fi fost depreciat=240.000 Utilaje 75.000 (Pierdere din depreciere) 45.000 (Anularea amortizarii cumulate) C

225. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu următoarele caracteristici: - data începerii contractului: 31.12.N; - durata contractului: 3 ani; - obiectul contractului: un echipament tehnic; - valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.; - sunt prevăzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; - locatarul plăteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; - la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului; - locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la31.12.N+3; - rata marginală de împrumut a locatarului: 10%. Să se contabilizeze primirea echipamentului de către locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizează la minimul dintre valoarea justă (135.000 u.m.) şi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing. Valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing se determină prin actualizarea cu rata de 10% a celor 3 redevenţe anuale şi a valorii reziduale garantate. Valoarea actualizată=50.000 u.m. /1,1 + 50.000 u.m. /1,12 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / 1,13 = 131.856 u.m. Echipamente = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 131.856 u.m.

21

226. Societatea A (locatar) a semnat un contract de leasing cu următoarele caracteristici: - data începerii contractului: 31.12.N; - durata contractului: 3 ani; - obiectul contractului: un echipament tehnic; - valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.; - sunt prevăzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; - locatarul plăteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; - la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului; - locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la 31.12.N+3; - rata marginală de împrumut a locatarului: 10%. Să se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faţă de locator pentru întreaga perioadă a contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizează la minimul dintre valoarea justă (135.000 u.m.) şi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing (redevenţele anuale şi valoarea reziduală garantată). Valoarea actualizată = 50.000 u.m. / 1,1 + 50.000 u.m. / l,l2 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / l,l3 = 131.856 u.m. Echipamente = Alte împrumuturi şi datorii asimilate 131.856 u.m.

Data 31.12.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3

Flux 50.000 50.000 60.000

Dobândă 131.856x10% = 13.185,6 95.041,6x10% = 9.504,16 54.545,76 x 10% = 5.454,5

Rambursare 50.000-13.185,6 = 36.814,4 50.000-9.504,16 = 40.495,84 60.000 - 5.454,5 = 54.545,5

Sold datorie 131,856 131.856-36.814,4 = 95.041,6 95.041,6-40.495,84 = 54.545,76 54.545,76 - 54.545,76 = 0

227. Societatea X este proprietara unei clădiri pe care o închiriază, pe o durată de 5 ani, societăţii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 100 u.m. Ea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli şi să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani. Să se prezinte calculele şi înregistrările în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: în cazul leasingului operaţional, locatarul recunoaşte bunul primit drept cheltuieli, linear pe durata contractului de leasing. Locatarul înregistrează cheltuieli cu chiriile. Lunar, firma înregistrează: Cheltuieli cu chiriile = Furnizori 8.000 u.m.

228. Societatea X este proprietara unei clădiri pe care o închiriază, pe o durată de 5 ani, societăţii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 100 u.m. Ea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli şi să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani. Să se prezinte calculele şi înregistrările în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing". Rezolvare: - locatorul amortizează clădirea: Amortizarea anuală: 500.000 u.m. / 50 ani = 10.000 u.m. Cheltuieli de exploatare = Amortizarea 10.000 u.m.

21

întreprinderea posedă 800 bucăţi în stoc. / 5. Societatea X a dat în funcţiune. Din punct de vedere fiscal.500 bucăţi în exerciţiul N+2.m. 52): Clădiri = Conturi curente la bănci 100 u.000 u.000 u. = 2.000 u.000 buc. baza de impozitare este egală cu valoarea contabilă a activului respectiv.000 bucăţi în exerciţiul N.m.m. / 3 ani) Baza de impozitare a utilajului = 900.m.m. lunar.700. Rezolvare: Valoarea contabilă a creanţei 85.000 u.000 u. Nu există diferenţă temporară. 4. Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31.000 u. Diferenţă temporară impozabilă 600.000 bucăţi în exerciţiul N+l şi 6.000 u.m.000 u. Rezolvare: Costul de producţie = Costul variabil + Costurile fixe Costul de producţie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixe Costul de producţie (N) = 180 u. (100umxl/5anix31uni/12hm) locaţii de gestiune şi chirii 229. = 540 u. .000 u.m. x 5. se înregistrează: Clienţi = Venituri din redevenţe.N. Rezolvare: Valoarea contabilă a utilajului = 900. Amortizarea fiscală aferentă utilajului în anul N este de 400./buc. în condiţiile în care presupunem că mărimea capacităţii normale de producţie este de 5. Cheltuieli cu = Clădiri 5 u. Din punct de vedere contabil. Baza de impozitare a creanţei_______________________________85.000 u.800.m. + 1. Diferenţa temporară rezultată (85. în momentul recuperării activului.000 u.400. . Să se calculeze eventuala diferenţă temporară în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".m.000 u.m. începând cu l ianuarie N.chiriile primite sunt venituri. dividendele nu sunt impozabile. La sfârşitul fiecărui exerciţiu.12. Cantităţile fabricate au fost de 5.m. redevenţe. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".m.m. . Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1. un utilaj în valoare de 900.000 buc. 231. 21 . o societate are o creanţă privind dividendele de încasat de 85.) se impozitează însă cu o rată nulă. 500.privind amortizarea imobilizărilor clădirilor .m.000 u.m. (Amortizarea anuală = 900.000 u.300.000 u. O întreprindere fabrică un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.m. Remarcă 1: Dacă beneficiile economice generate de întreprindere.800. Costul unitar = 2.m. Să se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri".000 u.000 u. locaţii de gestiune şi chirii 8. nu sunt impozabile.700.000 u. La data bilanţului.cheltuielile de căutare a chiriaşului se includ în valoarea activului şi se repartizează pe durata contractului (IAS 17.m.m/buc.m.m. 100. Remarcă 2: O analiză alternativă este aceea conform căreia creanţa privind dividendele de încasat are o bază fiscală nulă.000 bucăţi.m. 230. utilajul se amortizează linear pe trei ani.m.m.000 u.

17. amortizarea contabilă a fost de 2.000 u.m.N = 20. Presupunem că din punct de vedere fiscal dobânzile sunt deductibile în exerciţiul financiar în care generează fluxuri de trezorerie.000 u. La 31.800 u.000 u.m.0 10.2. Presupunem că din punct de vedere fiscal redevenţele sunt impozabile în anul încasării acestora.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".m.12. există un pasiv de impozit amânat de 3.500 7.000 150. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu I AS 12 „Impozitul pe profit".m. l . începând cu 01.000 u. în cursul lunii decembrie N. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 16%.000 u.. .000 u.000 u.000 16. Activul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N: 35% x 1.000 u.m. Rezolvare: Valoarea contabilă a veniturilor în avans 10. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X. la 31. în decembrie N.m.000 u. = 128 u.000 u. în anul N.N. Diferenţă temporară impozabilă = 18. aferente trimestrului 1 din exerciţiul N+1.m.m. .000 u.m. . 800 u.200 u. Diferenţă temporară deductibilă = 10. de 2.m. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.m. La începutul exerciţiului N.m. Baza de impozitare a activului la 31.m. o societate are o datorie privind dobânzile de plătit de 1.m.12. La începutul exerciţiului N.000 u. (2) Creanţele clienţi au o valoare brută de 162. Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".200 u.m.m.N = 20.m.m.m.m.000u. Baza de impozitare a veniturilor în avans = 10. 0 u.10.000 u. iar amortizarea fiscală.N: Informaţii Imobilizări corporale (1) Creanţe clienţi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plătit (4) Dobânzi de plătit (3) Valori contabile 750.000 u. s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de 20.01. Ajustarea nu este deductibilă fiscal.12.000 u. Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31.500 (1) Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este de 705. Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit". .m. (3) Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea generează fluxuri de trezorerie.m. 235. 21 .N+1.000 u. = 0 u. Rezolvare: Valoarea contabilă a activului la 31. o societate a încasat redevenţe în valoare de 10.12. 234.m. Până la închiderea exerciţiului N nu au apărut reglementări privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor.000 15.m.2.m.m.000 u.800 u. Rezolvare: Valoarea contabilă a datoriei Baza de impozitare a datoriei Diferenţă temporară deductibilă l .000 u.m.17.m. cota de impozit pe profit va creşte de la 30% la 35%. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N: 16% x 800 u. şi există o ajustare de depreciere a creanţelor de 12. a apărut o reglementare conform căreia. .000 u. = 350u.000 u. 18.m.12.m. 233. Cota de impozit pe profit: 30%.232. fără a compensa creanţele şi datoriile de impozit.m.

utilajul se amortizează linear pe trei ani. Pasivul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului N = 3. înregistrările contabile privind impozitul amânat sunt următoarele: Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozitul amânat Creanţe privind impozitul amânat 15.000u.m.m.3.000 -160. activul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului = 12.000 u. în N+l. impozitul amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul curent = 0 u.N+1 . în N.000 u.000 -120. 5. începând cu l ianuarie N.500 Pasivul de impozit amânat la 31.m.m.12. în anul N+2: se resoarbe diferenţa temporară de 40.m.m.Amortizarea anului N+2 = Valoarea utilajului la 3 1 . x 30% = 5.m..000 u.500 Diferenţă temporară impozabilă 45.m.m.000 u.000 u.500 u.000 -120. în N+2.m.m.000 160.000 -120.m. Din punct de vedere contabil.Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 .000 u.m.000 -80. 120.000 40.000 u.000 u.000 u. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N = 18.000 u.000 deductibilă _ 12. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 12.500 Bază de impozitare 705.m.m.000 u.000 16. 12.850 u. un utilaj cu o valoare de 360.m.000 u.000u.Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31.000 280. 21 .000 u.000 Diferenţă temporară deductibilă Valoarea utilajului la 01. . 12.000 _ _ 60.000 162.000 u.m. Rezolvare: Amortizarea contabilă anuală = 360.000 _ 7.m.m.12. respectiv 160.000 Bază de impozitare 360.N = 60. Amortizarea fiscală aferentă utilajului va fi de: 80.000 150.m.000 16. / 3 ani = 120. Activul de impozit amânat la 31. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12„Impozitul pe profit" la sfârşitul fiecăruia dintre cele trei exerciţii. N . = 15. x 30% = 18. = 12. 01.m.000 _ 15.500 19.000 u.N = 19..850 u..000 La sfârşitul exerciţiului N: activul de impozit amânat = 30% x 40.500 7. = 12.000 120.N+2 40.000 u.12.000 u.m. Informaţii Valoare contabilă 360.m.m.Rezolvare: Calculul diferenţelor temporare: Informaţii Imobilizări corporale Creanţe clienţi Dobânzi de încasat Amenzi de plătit Dobânzi de plătit Total diferenţe Valoare contabilă 750.000 15. impozitul amânat La sfârşitul exerciţiului N+l: activul de impozit amânat = 30% x 40. Societatea X a dat în funcţiune.m. = Venituri din impozitul amânat 236. se anulează activul de impozit amânat corespunzător.N .000 u.000 240.000 u.000 -120. Cota de impozit pe profit: 30%. Creanţe privind impozitul amânat = Venituri din 12.

valoarea reevaluată fiind de 127. La 31.12.12. F deţinea o imobilizare cumpărată recent cu 100. Din punct de vedere fiscal.m.000 u.m.000 $ x 3 lei/$ = 300.100u.600 u. 65. La data achiziţiei. 12.000) Diferenţă temporară deductibilă Societatea M contabilizează un activ de impozit amânat de 30% x 7.000 u.500 21 . 62.000 u. . -10. l $ = 3.pe seama cheltuielilor: (15.Amortizarea în anul N = Valoarea clădirilor la 31.3 lei.N: Valoarea contabilă a imobilizărilor Baza de impozitare a imobilizărilor Diferenţă temporară impozabilă 127.m.000) 65.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit". exista un pasiv de impozit amânat de 6.000) Baza de impozitare a imobilizării (100. Pasivul de impozit amânat care trebuie să existe la 31.000 u. Cota de impozit pe profit este de 30%. Cota de impozit pe profit: 30%. . Imobilizarea se amortizează pe 5 ani din punct de vedere contabil şi pe 4 ani.000-25.500 u.500 lei = 2.m.N: Informaţii Valoarea contabilă a imobilizării (100.N Valoare contabilă 100.m.(Creanţă privind impozitul amânat) 237. în consecinţă.000 (10.m.m.250 lei: Valoare î n$ 80.m.000 Bază de impozitare 80. La începutul exerciţiului N.000 Curs de schimb 3 3.m.000 $.m. Rezolvare: La31.m.pe seama capitalurilor proprii: (127.000 u.m.N. l $ = 3 lei.000 u.000 u.N. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".N . societatea românească M a achiziţionat 100% societatea americană F. = 12.12. Rezolvare: La31.m. .000-20. la 31. reevaluarea nu este recunoscută.000 u. La acea dată..01.m.600 u.000 u.12. % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amânat Datorie de impozit amânat 11. La începutul exerciţiului N.90.000 247.6. Pasivul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului N = 6.000 u. activul va fi evaluat la 100.600 u. Acesta se va înregistra astfel: . Se cunosc următoarele informaţii privind o categorie de clădiri ale societăţii X: Informaţii Valoarea clădirilor la 01. 1.N. din punct de vedere fiscal. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clădiri. = 18. în situaţiile financiare consolidate.12.12.100 u.000 u.500 u.12.m.000 La 31.) x 30% = 11.m.000 (15.m.000 75.3* Valoare în lei 240.N = 30% x 62.000 lei. 238.500 7.600 u.000) 90.m.m.) x 30% = l . Presupunem că moneda funcţională a societăţii F coincide cu moneda de raportare. Pasivul de impozit amânat care trebuie înregistrat în exerciţiul N = 18.000 u.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. 239.m. în contract se precizează că.m.000 u.000. 240. rafinăria va fi mutată într-o altă locaţie strategică.m.m. baza de impozitare a fost convertită la cursul de închidere. Se estimează că pentru mutarea rafinăriei sunt necesare cheltuieli de 200. exista un pasiv de impozit amânat de l.200 u.000 u.m. 3. la sfârşitul perioadei de închiriere.m. = 4. Statisticile arată că anual sunt returnate produse a căror valoare reprezintă 3% din cifra de afaceri. cifra de afaceri a fost de 10. Rezolvare: Active imobilizate = 21 . La deschiderea exerciţiului N.800 u.800 u.1.000 u.250 lei impozitul amânat impozitul amânat * Amortizarea fiscală diminuează datoria privind impozitul exigibil. . pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 241. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor cu mutarea rafinăriei: 200.m. x 30% = 6. o societate deţine un utilaj cu valoarea contabilă de 100.m.12.055/2009. = 200 u.000 u. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. La 31.000 u.m.000 u.m. în cursul exerciţiului N.000 u.m. Provizioane 200. 3. Un magazin de vânzări cu amănuntul are o politică de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de către clienţii nemulţumiţi. Această datorie este un element monetar şi va fi convertită la cursul de închidere. Ca urmare.N: Valoarea contabilă a utilajului Baza de impozitare a utilajului Diferenţă temporară impozabilă = Datorie de impozit amânat 200 u.12. şi baza de impozitare de 80.: Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 4.000 u.000 u. 80.m. O societate din industria petrolieră a instalat o rafinărie pe un teren închiriat.m.m. Cheltuieli cu impozitul amânat La31.m.000 u. Pasivul de impozit amânat la deschiderea exerciţiului ajustat = (1. 20. Ajustarea impozitului amânat datorată modificării de cotă = l .12.055/2009.m. x 30%) / 25% = 1. Pasivul amânat care trebuie înregistrat în numele exerciţiului curent = 6. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amânat în exerciţiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit". Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinăriei creează o obligaţie legală deoarece contractul de licenţă prevede înlăturarea acesteia. Politica sa este cunoscută pe piaţă.000 u.m.m. cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.m.200 u.m.N. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinăriei. Pasivul de impozit amânat care trebuie să existe la 31.000 u.m. Rezolvare: Pasivul de impozit amânat la deschiderea exerciţiului = 1.N = 20.m.200 u. 100. în anul N.000 u.000 u.m.Creanţe privind = Venituri din 2. -1.000u. chiar şi atunci când nu are obligaţia legală de a o face.000 u.

obligaţie implicită deoarece politica anterioară a magazinului i-a făcut pe clienţi să spere că în caz de nemulţumire le va fi rambursată contravaloarea mărfurilor cumpărate. Să se verifice dacă la sfârşitul anului l sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de decontaminare: 600. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.000 u. Statisticile arată că 70% dintre produsele vândute nu prezintă defecte. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 600.m.m. Conform contractului.m.m. ea este obligată ca la sfârşitul perioadei de exploatare să îndepărteze echipamentele şi să recoperteze solul. Se estimează costuri cu decontaminarea în valoare de 600.●Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produselor .000 u. ● Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a contravalorii bunurilor returnate: 3% x 10. = 100.m. Se estimează că pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu îndepărtarea 21 . care dă naştere unei obligaţii legale. Deşi ţara în care îşi desfăşoară activitatea nu dispune de o reglementare care să prevadă obligativitatea societăţilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creează o obligaţie legală deoarece contractul prevede înlăturarea acestuia şi recopertarea solului. 3.m.055/2009. = 300. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produselor. o societate acordă garanţie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. 3. La sfârşitul anului l. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 200. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 100. Presupunem o rată de actualizare de 5%.000 u. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane 300. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 1. Prin contract. 3.000 U. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea. 25% prezintă defecte minore şi 5% prezintă defecte majore.000 u. + 5% x 1. Dacă toate produsele ar avea defecte majore. 243.obligaţie legală deoarece este în curs adoptarea unei reglementări în acest sens.000 u.m.m.000 u.000 u. • Este necesar un provizion de 70% x 0 + 25% x 200. 244. pentru riscuri şi cheltuieli 242.m.m.m. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu reparaţiile.000 u.m.QOO u.000 u.000. societatea X a achiziţionat dreptul de a exploata o mină timp de 5 ani.055/2009.000 u. Dacă toate produsele ar avea defecte minore.000. Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea mediului . ● Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea mărfurilor returnate. O societate din industria chimică poluează mediul prin activităţile sale. există dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens şi este aproape sigur că proiectul respectiv va fi în curând promulgat.000.rn. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.055/2009.000 u.

= 280. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a plăţilor inevitabile aferente contractului: 2 x 140. societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clădiri în care să funcţioneze sediul societăţii. cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizării noilor instalaţii: 300. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: redevenţele aferente ultimelor două exerciţii sau penalizările în caz de reziliere a contractului.m.m. consiliul de administraţie a decis să renunţe la fabricarea iaurtului cu aromă de fructe şi să înceapă producţia de cremă de brânză.000 u. cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânză: 9. Rezolvare: .m.000. marketing (800.m. în contract se precizează că spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar. Din cauza concurenţei pe piaţă. Cheltuieli cu = Provizioane provizioane pentru pentru dezafectare riscuri şi cheltuieli imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 470.) nu sunt luate în considerare la evaluarea provizionului. câştigurile din înstrăinarea preconizată a activelor (900.m. 21 .000 u. societatea şi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios.m.000 u. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr.000 u.m.000 u. în planul de restructurare sunt prevăzute următoarele: indemnizaţii pentru concedierea unei părti din salariaţi: 2. Din acest motiv.000. Redevenţa anuală: 150.m. în exerciţiul N. iar în caz de reziliere se vor plăti penalizări de 140.000 u. . Cheltuieli cu provizioane pentru = Provizioane pentru restructurare 2.000 u.m.116 u.Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare salariaţilor.m.000 u.000 u..).Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor directe generate de restructurare: 2..055/2009.055 = 470. Durata contractului: 5 ani.cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.116 u. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. . Rezolvare: • Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului de închiriere care dă naştere unei obligaţii legale.000 u. pentru fiecare ari de neîndeplinire a contractului.000. Un provizion de restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele implicate de: recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare (300.m. (indemnizaţiile pentru concedierea salariaţilor). Acest anunţ a indus salariaţilor. chiar dacă vânzarea activelor este o componentă a restructurării..m. La sfârşitul exerciţiului N. profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromă de fructe: 900. De asemenea.000 u.).Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile directe generate de restructurare.000.m. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu OMFP nr. 245.000 u. 3.m.000 u.m.000/1.000 u.echipamentului şi cu recopertarea solului.m. La începutul exerciţiului N-2.m. sau investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie (9.). O societate îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării laptelui..000 u. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea că societatea va implementa procesul de restructurare.055/2009. 246.obligaţie implicită deoarece induce aşteptarea că procesul de restructurare va fi implementat. care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreşte să o promoveze. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 280.000. .000 u. 3. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate.m. clienţilor şi furnizorilor . • Este necesar un provizion pentru valoarea actualizată a costurilor estimate a se angaja cu îndepărtarea echipamentului şi cu recopertarea solului: 600.

m. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion.000 u.12.m.12. Tribunalul a decis că societatea concurentă îi va plăti lui X despăgubiri în valoare de 100. Rezolvare: La31. La acea dată. în conformitate cu OMFP nr. iar pe 30. • Nu este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare deoarece situaţia financiară a societăţii Y este solidă. La 31.000 u.obligaţie contractuală. se estimează că sumele ce trebuie acoperite în numele societăţii Y sunt de 800.06.m. • Nu este necesară recunoaşterea unui provizion.11. în conformitate cu OMFP nr.12. 21 . La31.000 u. susţinând că aceasta nu a respectat regulile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei muncii. societatea X a acţionat în instanţă un concurent pentru utilizarea ilegală a unei licenţe.055/2009. în conformitate cu OMFP nr. avocaţii consideră că societatea va fi făcută răspunzătoare şi va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 700.000 u.N+1.000 u.12.Nşila31. Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unui activ în bilanţul societăţii X. societatea X garantează creditele bancare contractate de societatea Y. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acordării despăgubirilor. 3. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat: 800. 3.12.N+1.m.N. La31.N: • Pe baza datelor disponibile se constată o obligaţie probabilă a cărei existenţă nu va fi confirmată decât de decizia tribunalului. 3.12.000 u.N+l: • Pe baza datelor disponibile există o obligaţie prezentă. situaţia financiară a societăţii Y era solidă.m. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 800. La 31.riscuri şi cheltuieli 247. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii despăgubirilor: 700. Să se verifice dacă. 248.000 u.12. în cursul exerciţiului N.N. recursul nu a fost soluţionat. Concurentul a făcut recurs la o instanţă superioară.12.N+l: • Există o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . Pe 01.m. la 31. Până la închiderea exerciţiului N. situaţia financiară a societăţii Y se agravează. La 31. ţinând cont de evoluţia procesului. avocaţii societăţii sunt de părere că aceasta nu va fi făcută responsabilă. • Este probabilă o ieşire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acoperirii creditului garantat.12.N si la 31. în cursul exerciţiului N+l. dar există o datorie contingenţă.obligaţie contractuală.12. 249.055/2009. o societate a fost acţionată în instanţă de către un fost angajat. la31. sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion.055/2009. în luna februarie exerciţiul N. • Nu este necesară recunoaşterea unui provizion.12.N+1. dar există o datorie contingenţă. pentru societatea X.N+l.m. Reclamantul solicită despăgubiri pentru daunele suferite în timpul unei accidentări în perioada în care lucra pentru societate.N+l se declară falimentul.N: • Există o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . Rezolvare: La31. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli = Provizioane pentru litigii 700.

000 25. servicii prestate Furnizori 85.) x 5% = 1.m.m.485. 3. restul de 85% revenind companiilor aeriene în numele cărora s-a realizat vânzarea.m.263 u.739 u. Rezolvare: Vânzarea biletelor generează următoarea înregistrare contabilă: 100.485.000u.m..96. Ea percepe un comision de 15% din preţul de vânzare.m.000u.în exerciţiul N+1: Venituri în avans = Venituri din dobânzi 1. O agenţie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100. eşalonabile pe cele două exerciţii de credit.m.263 u.m.în numele exerciţiului N: (96.476 u.324. 261u.000 + 25. Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".m. dar există un activ contingent. 052 Se poate considera că preţul de vânzare conţine venituri din dobânzi în sumă de 100. • Nu se poate recunoaşte un activ în bilanţ deoarece decizia tribunalului ar putea să fie modificată de instanţa superioară. + 2.m.739 u. Se estimează că societateaclient ar fi putut obţine un credit echivalent pe piaţa bancară la o rată de 5%. .000 + = 96. Condiţiile de decontare sunt următoarele: 50% la semnarea contractului. Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciţii în conformitate cu IAS 18 „Venituri".514. . *) Soldul acestui cont se scade din valoarea creanţei clienţi în bilanţ.261 u. 251.m.000u. = 3.m.190. 250.m. . .) x 5% = 2. Rezolvare: Valoarea actualizată a încasărilor legate de tranzacţie este de: Clienţi = % 50.m 1.000u. o întreprindere a vândut unui client mărfuri în valoare de 100.50.50.324.în exerciţiul N: Venituri în avans = Venituri din dobânzi .000u.000u.000u.m.261 u.m.Rezolvare: • Pe baza datelor disponibile se constată un activ probabil a cărui existenţă nu va fi confirmată decât de (decizia instanţei cu privire la recursul formulat de către concurent.m.m.476 u.485.514.25.485. înregistrarea vânzării stocului de mărfuri: Clienţi = % Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri în avans*) 100.485.în numele exerciţiului N+1: (96.000u. adică: . Venituri din 15. Pentru repartizarea veniturilor financiare pe durata creditului va fi suficient să se calculeze dobânzile teoretice la soldul creditului rămas.m.000u.m.000.m. 22 .261 u.m. 25% peste un an şi 25% peste doi ani.000 u. La l ianuarie N. 2.324.263 u. Repartizarea veniturilor în avans la venituri financiare va genera următoarele înregistrări: .190.m. 05 1. .261 u. 96.

= 10. din exploatare . Să se contabilizeze operaţia de schimb.m. 10.m. Pe 25 decembrie N.m. Rezolvare: Remarcă: în România. Prin urmare. 50.cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile:* Debitori diverşi = Alte venituri 100. reglementările fiscale solicită să se procedeze mai întâi la transferul materialelor consumabile în categoria mărfurilor şi apoi la vânzarea mărfurilor.m. Prin contract.m.000 u.m.m. Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".000 u.000 u. se contabilizează distinct cedarea unui stoc şi achiziţia altui stoc. trocul nu este admis. Preţul de vânzare (60.000 u. la societatea A.m.000 u.m.) si suma identificabilă a serviciilor ulterioare (10. 254. în conformitate cu IAS 18 „Venituri".000 u.compensarea datoriei şi a creanţei generate de operaţia de schimb.000 u.m.000 u. societatea X a transferat societăţii Y mărfuri în valoare de 10.000 u. Din acest motiv. Rezolvare: Clienţi = % Venituri din vânzarea produselor Venituri în avans 60. 22 .000 u.) trebuie alocat între suma corespunzătoare produselor-program (50. Conturi curente * în unele ţări. . 253.m.000 u. / 2 ani): Venituri în avans = Venituri din prestări de servicii 5. Veniturile în avans urmează să fie contabilizate la veniturile activităţilor ordinare în perioada în cursul căreia serviciile sunt executate. întreprinderea A achita diferenţa de valoare. Un asemenea tratament afectează indicatorii economico-financiari calculaţi pe seama situaţiilor financiare. în exerciţiul N.000 u.m. 50. ea se angajează să furnizeze servicii de întreţinere timp de doi ani de la data vânzării.000 u.primirea prin schimb a stocului de materii prime: Materii prime = Furnizori 150.000 u. Mărfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+l.000 u. A. şi plata diferenţei: Furnizori = % Debitori diverşi la bănci 150. O întreprindere. întreprinderea A va proceda la următoarele contabilizări: .000 u.descărcarea gestiunii de materialele consumabile: Cheltuieli cu materiale consumabile = Materiale consumabile 100. societatea X vinde produse-program.m. 100.000 u. pentru a le vinde în regim de consignaţie la un preţ de 12.000 u. .000 u. în fiecare dintre cei 2 ani în care se execută activitatea de service se va înregistra (5.m.).m. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justă de 150.m. schimbă cu întreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justă de 100.252.m.m.m.

Acest contract generează venituri totale de 120.000 u.m. societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadă de 10 ani. Conturi curente la bănci = Conturi curente la bănci 200.30 iulie N): 100 obligaţiuni x 60 u..m.achiziţia obligaţiunilor (100 obligaţiuni x 2.încasarea cuponului: % 6.000 u.m. Pe data de l octombrie N. Creditul acordat nu depăşeşte duratele obişnuite de creditare.000 u.m.m.000 u. La data transferului.000 u.m. Pe 5 ianuarie N+l. / 10 ani = 12.500 u.Să se contabilizeze transferul şi vânzarea mărfurilor. Veniturile sunt repartizate în mod uniform pe durata contractului şi se încasează anual pe 30 septembrie. la societatea X./obligaţiune x 3 luni / 12 luni = 1. dobânzile aferente perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile (l mai N . înregistrările contabile aferente exerciţiului N vor fi următoarele: . Rezolvare: Veniturile generate anual de contractul de concesiune sunt de: 120.000 u. societatea X recunoaşte venituri deoarece mărfurile au fost vândute de către societatea Y: Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 12. Să se contabilizeze veniturile aferente exerciţiului N în conformitate cuIAS 18 „Venituri". 255. La l mai N. Dobânda anuală pentru fiecare obligaţiune: 60 u.000 u.000 u.m.): Obligaţiuni = .m.m.500 u. 257./obligaţiune x 9 luni / 12 luni = 4./obligaţiune.000 u..m.000 u. Rezolvare: Cuponul încasat pe l august N va fi descompus astfel: . Rezolvare: Deşi stocul a fost transferat în decembrie N.000 u. o societate a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ unitar de 2. Pe data de 10 decembrie N./obligaţiune.m. Obligaţiuni 4. 256.31 aprilie N): 100 obligaţiuni x 60 u.m. societatea încasează. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt: .m. Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri". Concomitent.m.000u.dobânzile aferente perioadei în care societatea nu a deţinut titlurile (l august N-l .m./obligaţiune = 200.vânzarea mărfurilor: Clienţi = Venituri din vânzarea mărfurilor 70. ea înregistrează: Mărfuri aflate la terţi = Mărfuri 10. în conformitate cu IAS 18 „Venituri".m.m.500 u.m. societatea A vinde mărfuri în următoarele condiţii: preţ de vânzare 70.m.500 u.000 u.descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: Cheltuieli cu mărfuri = Mărfuri 62.m.000 u. se contabilizează descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute: Cheltuieli cu mărfuri = Mărfuri aflate la terţi 10.m. dobânda aferentă perioadei l august N-1 -30 iulie N. Să se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri". . costul mărfurilor vândute 62. societatea X păstrează riscurile semnificative legate de acesta. 22 .m. Venituri din dobânzi 1.000 u. în numele obligaţiunilor. Pe l august N.

/acţiune = 5. Fie următoarea organigramă de grup: Venituri din dividende 2. Pentru confirmarea 22 .m.000 de acţiuni ALFA la un preţ unitar de 5 u.000 u. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N vor fi următoarele: . S4 si S5 sunt controlate exclusiv prin controlul de drept.000 u. La l octombrie N.000 u. în conformitate cu IAS 18 „Venituri". Să se calculeze procentajul de control. din care pentru 10% în mod direct.m.000 u.Veniturile aferente exerciţiului N sunt de: 12. Pe l iunie N+l.m. să se determine metoda de consolidare şi să se calculeze procentajul de interes. în ceea ce priveşte S3. rezultă că SI.m.58% 21% + 85% x 30% 80% x 65% x 25% +10% + 46.m.m./acţiune. S2.achiziţia acţiunilor (1. Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor si dreptul de a încasa dividende.5% 28. x 3 luni / 12 luni = 3. ALFA devine societate afiliată. în viziunea organismului internaţional de normalizare (ca şi a celui american). s-au achiziţionat 1. la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 2 u.000 u.5% x 12% Remarcă: Din analiza procentajelor de control. .m. Clienţi = Venituri din redevenţe 3. ea este influenţată notabil pentru 47%. Prin achiziţia acestor acţiuni.m. iar pentru 37% în mod indirect.m. Problema care rămâne în discuţie este dacă S3 ar putea să fie controlată exclusiv de societatea M prin controlul de fapt. 258./acţiune.000 acţiuni x 5 u. Rezolvare: Societatea Calculul procentajului ProcenMetoda de de control tajul de consolidare SI 80% Integrare globală S2 Cel mai mic procentaj 65% Integrare globală din lanţul până la S2 S4 85% Integrare globală S5 Legătură directă (21%) 51% Integrare globală + Legătură indirectă S3 Legătură indirectă 47% Punere în (25%) echivalenţă sau + Legătură directă Integrare globală (10%) (în caz de control Calculul procentajului de 80% x 65% Procentajul de interes 80% 52% 85% 46.000 u.): Acţiuni = Conturi curente la bănci 5.constatarea dreptului de încasare a dividendelor: Debitori diverşi = 259.

000 u. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării.000.000 u.m. începând cu l ianuarie N+l. 261. Rezolvare: în bilanţul individual întocmit de F.m. dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni legate de acestea 262.000 u.000. Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizărilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor. la 31. acestea urmând să se amortizeze linear.. Să se calculeze procentajul de control. Fie următoarea organigramă de grup: Societatea F2 este deţinută în mod conjunctiv cu alte două grupuri. b) Pentru determinarea procentajelor de interes: Procentajul de interes deţinut de SM în FI = 80%.N. societatea F a achiziţionat o imobilizare corporală în următoarele condiţii: preţ de cumpărare 80. 22 . sunt înscrise cheltuieli de cercetare de 10. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizării este de 15. Procentajul de integrare al întreprinderii F2 = controlată conjunctiv = 100% (procentajul de integrare al filialei FI) x 33% (procentajul de deţinere al filialei FI în F2) = 33%.000 u.controlului exclusiv de fapt al societăţii M asupra societăţii S3 trebuie ca una dintre condiţiile realizării acestui tip de control să fie îndeplinită.N imobilizarea corporală este prezentată la o valoare de 85..000 u. Procentajul de control al societăţii-mamă (SM) în filiala F2 deţinută conjunctiv (integrare proporţională) = 33%. societatea F a capitalizat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 10.12. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării. se includ în costul imobilizării cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea: Imobilizări corporale = Provizioane pentru 15. c) Pentru determinarea procentajelor de integrare: Procentajul de integrare al filialei FI = 100% (deoarece consolidarea se realizează prin integrare globală). procentajul de interes şi procentajul de integrare. Presupunem o cotă de impozit pe profit de 16%.m.m. Rezolvare: în situaţiile financiare individuale prezentate de societatea F la 31. Pe 30.m.000.000 u. în cursul exerciţiului N.000 u. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei.m.m.000 u.m. 260.4%. cheltuieli cu transportul şi instalarea facturate de furnizor 5.N. în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate se elimină cheltuielile de cercetare din categoria imobilizărilor necorporale: Venituri din producţia de imobilizări necorporale = Cheltuieli de dezvoltare 10.12.12. pe o perioadă de 5 ani. Rezolvare: a) Pentru determinarea procentajelor de control: Procentajul de control al societăţii-mamă (SM) în filiala FI (integrare globală) = 80%. în vederea consolidării. Procentajul de interes deţinut de SM în F2 = 80% x 33% = 26.

): Amortizări privind imobilizările corporale = Cheltuieli de 20. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. implicit.m. Presupunem o cotă de impozit de 16%.000 u.000 u.000 u. la un cost de achiziţie de 200. la un cost de achiziţie de 200.01.m.000 u.000.000 u. Diferenţă temporară deductibilă 10.m. 263.000 u. Activ de impozit amânat: 10. Filiala achiziţionase astfel de utilaje. normă de amortizare degresivă = 30%). o datorie de impozit amânat de: 2.000 u.m.m.000.000 u. Rezolvare: Dacă se realizează consolidarea pe bază de fluxuri.m.m. Filiala achiziţionase astfel de utilaje.000 u. = 2. exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea anterioară generează o diferenţă temporară impozabilă şi. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă. în N+l se are în vedere diferenţa de 42.m. . 40. Creanţă privind impozitul amânat = Venituri din impozitul amânat 1.000 u.m. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N+l.m. ştiind că se realizează consolidarea pe bază de fluxuri.m.200 u.000.000 u.m. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă. o datorie de impozit amânat de: 20.N.000 u.000 u.m.01. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utili ţaţe de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%.000 u.000 u. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale (valoarea din situaţiile financiare consolidate) 0 u.200 u. se va aduce amortizarea la nivelul cerut de grup (60. = 20. Conform politicii grupului. de exploatare privind amortizarea imobilizărilor înregistrarea anterioară generează o diferenţă temporară impozabilă şi.000 u.000 u. Amortizări privind imobilizările corporale = Cheltuieli 2. Rezolvare: în anul N.600.m. x 16% = 3. amortizarea utilajelor în primul an ar trebui să fie de 200. normă de amortizare degresivă = 30%).40.600.m.m. la 01.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%. x 20% = 40. Baza fiscală (valoarea din situaţiile financiare individuale ale lui F) 10. x 16% = 1. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. 22 . 264. în vederea consolidării.000 u.m.m.m.m.m. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 320 u. x 30% = 60.m.000 u. amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 200.000 u. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. x 16% = 320 u.m.Retratarea cheltuielilor de cercetare generează impozite amânate.000 u. Cheltuieli cu impozitul amânat = Datorie de impozit amânat 3.m. la 01.N. Presupunem o cotă de impozit de 16%. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N. implicit.m.

Presupunem o cotă de impozit de 16%.N.900 lei 212 lei . prin intermediul contului de rezerve. care aplică IAS.112 lei / 9 ani = 568 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor. în schimb.000 u.000 lei. Rezolvare: Dacă se realizează consolidarea pe bază de solduri. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere.m.01. filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă. = Datorie de impozit amânat 5.900 lei. la un cost de achiziţie de 200. Durata de viaţă a benzii transportoare este de 9 ani. animalelor şi plantaţiilor 568 lei 267. mijloacelor de transport. de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Datorie de impozit amânat 320 u. amortizabile în 5 ani. în N+l se recunosc pe seama rezultatului diferenţa de amortizare aferentă exerciţiului curent şi impozitul amânat corespunzător acesteia: Amortizări privind imobilizările corporale Cheltuieli cu impozitul amânat = = Cheltuieli 2.m.000 u.m. 22 . retratarea amortizării din exerciţiul N trebuie contabilizată din nou în N+l. O societate-filială F a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli de constituire de 12. la 01. deoarece conturile individuale transmise în fiecare an societăţiimamă nu ţin cont de aceste corectări: Amortizări privind imobilizările corporale Rezerve = Rezerve 20.000 u.m.112 lei 4.amortizarea în fiecare an de utilizare este de 5. Valoarea actualizată a cheltuielilor de demontare este de 212 lei. Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exerciţiul N+l. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%.achiziţia benzii transportoare şi includerea cheltuielilor estimate de demontare în costul imobilizării: 213 Instalaţii tehnice.000 u. animale şi plantaţii % 404 Furnizori de imobilizări 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acţiuni similare legate de acestea = 5. 266. estimând cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. în plus. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. achiziţionează o bandă transportoare în valoare de 4. O unitate de exploatare minieră. normă de amortizare degresivă = 30%). Filiala achiziţionase astfel de utilaje. ştiind că se realizează consolidarea pe bază de solduri. mijloace de transport.m. Cum se înregistrează această situaţie în contabilitate? Rezolvare: .265. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear.

000 Cheltuieli de constituire .400 lei 2. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit si pierdere.000 lei.eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N-l): Rezerve = Cheltuieli de constituire 12.152 lei 768 lei 384 lei .eliminarea amortizării cumulate înregistrate: 2801 = Amortizarea cheltuielilor de constituire 121 Rezultat 2.000 lei / 5 ani x 2 ani = 4. Rezolvare: La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: .200 x 16% = 1.la nivelul contului de profit si pierdere: Rezultat = Venit din impozitul pe profit amânat 384 lei 268.400 22 . Se cer înregistrările de preconsolidare a părţii neamortizate a cheltuielilor în bilanţul exerciţiului N.400 lei 4. în schimb.000 lei . Valoarea contabilă a cheltuielilor de constituire = O Baza fiscală = 7.la nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: Rezultat = Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2.Se cer înregistrările de preconsolidare a amortizării în bilanţul anului N.400 lei Retratările de omogenizare au consecinţe asupra impozitului amânat.800 lei 2. O societate-filială F a înregistrat în exerciţiul N cheltuieli de constituire de 12.eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la începutul anului N): 121 Rezultat = 201 12.la nivelul bilanţului: Impozit pe profit amânat = % Rezerve Rezultat 1. Rezolvare: La nivelul bilanţului se efectuează următoarele înregistrări: .eliminarea amortizării cumulate înregistrate: 12. amortizabile în 5 ani.152 lei Contabilizarea activului de impozit amânat: .800 lei: Amortizarea cheltuielilor de constituire = % Rezerve Rezultat .200 lei Diferenţe temporare deductibile = 7.200 lei Activ de impozit amânat = 7. dacă se utilizează metoda de consolidare pe solduri.

diminuarea creanţei clienţi 90 lei.Plăţi pentru achiziţia de clădiri 450 lei . în conformitate cu IAS 7.Plăţi de impozit pe profit 540 lei = FNT din activităţile de exploatare 1. achiziţia unei clădiri 450 lei.350 lei + Cheltuieli cu amortizarea 270 lei + Diminuarea creanţei clienţi 90 lei .Dividende plătite aferente activităţii de finanţare 312 lei = FNT din activităţile de finanţare_______________________________-192 lei Flux net de trezorerie = 1. pentru componenta service.N conform I AS 18 „Venituri".254-192-870 192 lei 270. împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120 lei. Rezolvare: Profit net înainte de impozitare 1. dividende plătite aferente activităţii de finanţare 312 lei. creştere datorii furnizori 120 lei.000 Venituri din vânzarea mărfurilor 472 9. . valoarea devizului: 20.000 Venituri înregistrate în avans Conform IAS 18.pe parcursul perioadei de postgaranţie (după instalare).254 lei . instalaţii 120 lei.12.000 lei.000 lei şi include în factură şi preţul activităţii de service după instalare în valoare de 9. utilaje. costul total estimat este de 16. Activitatea de service se realizează în anul N+l.Creşterea cheltuielilor în avans 36 lei + Creşterea datoriilor la furnizori 120 lei . O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.La nivelul contului de profit şi pierdere se înregistrează: 6XX Cheltuieli după natură Şi: 121 Rezultat = 6811 2.în momentul vânzării. 271. să se calculeze venitul care afectează contul de profit şi pierdere al anului N. cheltuieli cu amortizarea 270 lei. veniturile sunt recunoscute astfel: .000 707 76. achiziţia de maşini.Plăţi pentru achiziţia de maşini 120 lei = FNT din activităţile de investiţii -870 lei + împrumuturi încasate prin emisiunea de obligaţiuni 120 lei . Să se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activităţile de exploatare. creştere cheltuieli în avans 36 lei.N+1.350 lei. investiţii si finanţare.03.000 269. plăţi impozit pe profit 540 lei.000 lei.000 lei? 22 . Care este valoarea venitului contabilizat la 31. ştiind că pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de 10. pentru componenta soft.000 lei.Plăţi pentru achiziţia de terenuri 300 lei .08.31. Rezolvare: în anul N se efectuează următoarea înregistrare: 4111 Clienţi = % 85. O întreprindere de servicii de consultanţă contabilă efectuează o prestaţie către un client în următoarele condiţii: durata contractului 01. Dispuneţi de următoarele date: profit net înainte de impozitare 1. plăţi privind: achiziţia de terenuri 300 lei. Conform IAS 18 „Venituri".N .400 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor = 121 Rezultat 12.

Ştiind că întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale" şi că în cursul anului N+l se menţine estimarea privind valoarea reziduală.500 lei 22 . să se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentă acestui exerciţiu şi valoarea contabilă netă. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar. valoarea reziduală estimată 16.000/10 = 17.000 u.000 Soldul rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3 este de 200. SC ABC SA deţine un teren cu o valoare contabilă de 900. în schimbul unui teren de aceeaşi valoare. metoda de amortizare lineară.000/8 = 25. s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6. Se cunosc următoarele informaţii pentru o imobilizare corporală achiziţionată la 01. Conform IAS 16 „Imobilizări corporale".m.000 lei Valoarea amortizabilă = 216. terenul este reevaluat la 1.000 274. s-a efectuat o plată de 9.000 .000 .m.m. care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul anului N+3? Rezolvare: La sfârşitul anului N rezerva din reevaluare este creditată cu 1.16. Rezolvare: Fluxul net din activitatea de investiţii = + încasări din vânzarea unei imobilizări .000 lei . fluxul de numerar din activitatea de investiţii.Plăţi aferente titlurilor de participare = 40. Indicaţi care este.000 = 12. taxe vamale 20.000 u.000 lei Amortizarea în anul N = 200.000 lei.000 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de participare eliberate în proporţie de 90%.N: preţ de cumpărare 200.01.000 = 175.000 6.împrumut acordat unei filiale = .m.25. Rezolvare: Costul de achiziţie al imobilizării = 200.000 lei.000 lei.200.000 + 20.000 u.000 lei.000 x 10. terenul este reevaluat la valoarea justă de 1. partea eliberată fiind plătită imediat la achiziţie.000 lei.4.000 lei.000 u.Rezolvare: în anul N sunt recunoscute venituri de 20.000 = 200.100.000 lei: 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 300.000 x 90% 36.000/16. din vânzarea unei imobilizări corporale.000 .000 La sfârşitul anului N+3 se înregistrează un minus de valoare de 100.000 . s-au emis la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 20.000 = 216.500 lei.000 lei.10.000 lei = 300. 32.000 lei Durata de viaţă rămasă = 10 ani Amortizarea în anul N+l = 175.200. La sfârşitul exerciţiului N. durata de utilizare estimată 8 ani. dar se reestimează durata totală de utilizare la 11 ani.000 u.m. 272.900. preţul de cumpărare a fost de 40.000 lei Valoarea rămasă de amortizat = 200. 273.. s-au încasat 32. reducere comercială primită 4.000 lei prin diminuarea rezervei din reevaluare: 105 Rezerve din reevaluare = 211 Terenuri 100. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie".m. La sfârşitul exerciţiului N+3.000 u.

000 u.m.875 lei 278.000 lei.700 lei.000 lei 276.000 .300 lei si final 200 lei..000 lei După reevaluare.000 u. clienţi: sold iniţial 6.000 lei.000 lei.000 = 120.000/4 = 120. Rezolvare: Rezultat net + Cheltuieli cu amortizarea . Dispuneţi de următoarele informaţii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziţie 400. calculaţi rezerva din reevaluare realizată în fiecare an.500 lei Valoarea rămasă de amortizat = 100.000 lei Amortizarea anuală în anul N = 92. amortizarea anuală = 640.000 .000 lei.000 . Conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie".000 lei si final 4.000 u.000 lei Rezerva din reevaluare = 640.000/8 = 11. s-au emis şi încasat la valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 15. Să se determine cheltuiala cu amortizarea aferentă anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizări corporale".240.000 lei Amortizarea cumulată după 6 ani = 40. 9.000 x 4 = 640.000/4 = 160.500 lei Amortizarea cumulată după 3 ani = 11.01. 277.000 lei Rezerva din reevaluare realizată în fiecare an = 480. conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie".Venituri din investiţii financiare 3. venituri din investiţii financiare 2. Activul va fi amortizat în sistem linear. s-a încasat suma de 3. După 3 ani.500 lei Amortizarea anuală în anul N+4 = 59. Dispuneţi de datele: profit net 3.000 u.500 lei şi final 500 lei.000 u.m. s-a efectuat o plată de 6. stocuri: sold iniţial 10. Cunoscând că întreprinderea optează pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe măsura amortizării echipamentului.m.000 = 92.m. reprezentând dobânda aferentă unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale.000 .000 u. Indicaţi care este. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziţionat pe 01.000 lei Valoarea netă contabilă după 6 ani = 400.40. După 6 ani de utilizare imobilizarea corporală este reevaluată. fluxul de numerar din activitatea de finanţare.Plata ratei de leasing = 15. cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire.700 lei 23 . Rezolvare: Amortizarea anuală în primii 6 ani = 400. impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.000/10 = 40.000 . metoda de amortizare lineară.m.000 lei şi final 8.000 lei. în conformitate cu IAS 16. cheltuieli cu amortizarea 900 lei.000 = 160.6.000 x 6 = 240. mai puţin amortizarea corespunzătoare (indice = 4).000 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10..500 x 3 = 34. sau 160.000 u.m. Rezolvare: Fluxul de numerar din activitatea de finanţare = + încasări din emisiunea de obligaţiuni .000 lei.000 = 59. valoarea reziduală 8.N să fie stabilită la 8 ani.000 lei 900 lei 2.34.160. Rezolvare: Valoarea amortizabilă a activului = 100. 6.8. costul de achiziţie al imobilizării respective este de 100. furnizori: sold iniţial 1. durata utilă de viaţă 10 ani.m.500 .500/4 = 14. dividende plătite legate de exploatare aferente anului curent 1. conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcţionare cu l an şi reestimarea valorii reziduale la 6.275.000 = 480. calculaţi fluxul de trezorerie provenit din exploatare.000 lei Valoarea justă = 160.000 lei. reprezentând o rată dintr-un contract de leasing financiar.000 lei.

Se cunosc următoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justă a bunului 300.000 lei.000 lei 280.100 lei 279.+ Diminuarea stocurilor + Diminuarea creanţelor . 283.000 lei. data semnării contractului l ianuarie N.000.Dividende plătite legate de exploatare = FNT din activităţile de exploatare 2.000 lei . 284. iar amortizarea cumulată.m. Care este valoarea dobânzii şi a recuperării investiţiei contabilizate la locator la închiderea exerciţiului N. La sfârşitul anului N+2.000 lei 2. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani. Cheltuielile de extindere a hotelului sunt capitalizate şi majorează valoarea activului. de 12. iar în exerciţiul N+l o reducere de valoare de 120 lei.10. Dobânda în sumă de 20.05 .m. redevenţa anuală plătibilă la 31 decembrie 70. La sfârşitul anului N+l.000 u.. valoarea 23 .m.000 lei.N. Ce determină reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Prima reevaluare determină creşterea rezervei din reevaluare pentru 100 lei.000 u. Deci se contabilizează venituri din vânzări de 15.18. costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului. în conformitate cu IAS 16. Apoi societatea constituie un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 3% x 15% x 15.000 lei 2. achiziţionat în anul N. valoarea actualizată a plăţilor minimale 280.m.000 lei Recuperarea investiţiei în anul N = 70.000 lei = 52.000 u.100 lei 1.000 lei. dar se cunoaşte că aproximativ 3% din bunurile tranzacţionale sunt returnate. este plătită la data de 31 octombrie anual.000 lei l .m. La data de 01.000 u. amortizabil linear pentru valoarea de 200.Diminuarea datoriei cu impozitul . valoarea recuperabilă este de 15. iar diferenţa de 10.m.000 = 67. Cum se vor reflecta. pentru perioada 01.000 x 6/12 = 10.Diminuarea furnizorilor ..000 u.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u. 281.N o societate a achiziţionat l .05. iar la locator 6% pe an. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă de 15. Următoarea reevaluare va determina diminuarea rezervei din reevaluare existente de 100 lei şi înregistrarea unei cheltuieli pentru depreciere pentru 20 lei. Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30.000 lei = 18. în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing"? Rezolvare: Dobânda pentru anul N la locator = 6% x 300.000 u.000 u. (dobânda încasată minus venitul din dobânzi) reprezintă recuperarea costului de achiziţie al obligaţiunilor. rata implicită a contractului la locatar 10% pe an. 282. In urma a două reevaluări succesive ale unei imobilizări corporale s-au obţinut următoarele date: în exerciţiul N o creştere de valoare de 100 lei. Care vor fi incidenţele în situaţiile financiare ale exerciţiului N conform IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Societatea înregistrează un venit din dobânzi de 20.m.000 lei 1. precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încă două etaje? Rezolvare: Cheltuielile legate de renovarea exteriorului care asigură menţinerea nivelului actual de performanţă a activului afectează contul de profit si pierdere.m.000 lei. avans la data semnării contractului 40.N31. Se mai cunoaşte că societatea practică un adaos mediu la total vânzări de 15% din preţul de vânzare.m. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Returnarea unor produse nu este un motiv pentru a nu contabiliza venitul din vânzări.5 u.

Calculaţi amortizarea în exerciţiile N-2.N un împrumut de 10.000 -160.000 u.000 . Jmobilizări corporale".3. Veniturile financiare şi implicit rezultatul financiar al societăţii M cresc cu 500 lei.000 u. în situaţiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost.000 u.000 lei.000 .m.000 u.000 + 10.000u.m..m. Dacă activul nu ar fi fost depreciat. Deprecierea nu este modificată în exerciţiul N+2.m. cât şi pentru filiala sa? Rezolvare: Societatea M înregistrează un venit din dobânzi şi o creanţă privind dobânda de primit în sumă de 10.000 u. ALFA înregistrează amortizarea anuală a utilajului în sumă de 80.000 u.m.. costuri ale proiectului de amplasare 20. Rezolvare: Costul de achiziţie = 300.m. ALFA înregistrează în exerciţiul N: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor.m. iar rezultatul financiar scade cu 500 lei. 285. transport pe parcurs intern 10.000 x 10% x 1/2 = 500 lei.667 lei. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile.000 u. Societatea M acordă filialei sale F pe 01.000 u.000 u. Societatea înregistrează o depreciere de 3.667 288.000 lei.. 286.recuperabilă devine 12. Societatea ALFA dispune de următoarele informaţii cu privire la un utilaj: costul de achiziţie 500.000 + 3% x 300. valoarea reziduală este estimată la 20. Amortizarea aferentă exerciţiului N este determinată cu ajutorul noilor estimări (500. amortizarea cumulată până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18. Valoarea recuperabilă = 15. mijloacelor de transport.000 lei pe o perioadă de 4 ani.m. N-1 şi N în conformitate cu IAS 16. metoda de amortizare este cea lineară. animalelor şi plantaţiilor 108.000 14.000) / 3 = 108.m. Cum va fi afectat contul de profit şi pierdere al anului N atât pentru societatea M. iar valoarea reziduală.20.m.000) / 6. La sfârşitul exerciţiului N. Valoarea pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat = 12.000 lei. Valoarea recuperabilă = 12. durata de amortizare este de 6 ani.m. ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3. rambursabil în 4 tranşe egale. Societatea F înregistrează o cheltuială cu dobânda şi o datorie privind dobânda de plătit de 500 lei.07.000 u. 287. ALFA revizuieşte estimările pentru durata de utilizare a utilajului şi valoarea reziduală a acestuia. Rezolvare: în exerciţiile N-2 şi N-1.m. scont de decontare 2%.m.000 + 20.. cu o rată anuală a dobânzii de 10%. Filiala F deţine terenuri achiziţionate la costul de 400. La sfârşitul celui de-al treilea an se reestimează durata totală de utilizare la 5 ani.m. Valoarea netă contabilă la sfârşitul anului N+2 = 15. comision vamal 3%. Cheltuielile financiare ale societăţii F cresc cu 500 lei.000 = 12.000 u. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: La sfârşitul anului N+l valoarea netă contabilă a softului = 18. Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300. la 14.000 = 339.000 u. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16. adică (500.000 lei (utilajul a fost achiziţionat la începutul exerciţiului N-2).000 u. Valoarea justă a terenurilor a evoluat astfel: 23 .

în Secţia 3.000 3. care este deversat şi generează cheltuieli pentru prevenirea poluării mediului. MP2 şi MP3. Rezolvare: Costul de producţie se determină după cum urmează: Elemente Produs intermediar PI Materii prime MP2 MP3 Manoperă directă S2 -leiValoare (+) 292.000 Baza fiscală__________________________________400.500 lei 20. Procesul de producţie se desfăşoară după următoarea schemă: în Secţia l.250 lei 3.200 Rezerve din reevaluare = Datorie de impozit amânat 3. în Secţia 4. Ce retratări de omogenizare sunt efectuate în exerciţiul N.Anul N N+l N+2 N+3 Valoarea justă 420. MP1 este prelucrată şi se obţine produsul intermediar Pil care este transferat fără stocaj în Secţia 2. la Pil se adaugă MP2 şi MP3. Din procesul de producţie se obţin.000 lei M3 Costul manoperei directe în secţia S2 Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS Costul eliminării deşeului D (ce s-ar obţine în condiţii normale) Calculaţi costul produselor finite conform IAS 2 „Stocuri". Cota de impozitare este de 16%. PS este tratat pentru a putea fi comercializat.500 (+) 20. produsul secundar PS şi deşeul D.871 lei 12.500 lei 27.000 Valoarea contabilă a terenurilor 420.000 La sfârşitul exerciţiului N+4 terenurile sunt vândute.000 lei 4. Se cunosc următoarele informaţii: Costul produsului intermediar PI 292.000 1.242 (+) 4. în Secţia 2.600 lei 23 .000 (+) 1.200 289. de asemenea.000 Diferenţe temporare impozabile 20.000 Datorie de impozit amânat: 16% x 20. D este supus unui proces de epurare înainte de a fi deversat. fără valoare.000 440. operaţie în urma căreia se obţin produsul finit PF. un produs secundar PS care poate fi vândut după ce este supus unui tratament şi un deşeu D.000 430.573 lei 5.242 lei Costul materiilor prime consumate este de: M2 4. întreprinderea BETA fabrică un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP l. ştiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Rezolvare: Retratările de omogenizare sunt următoarele: Echipamente tehnologice = Rezerve din reevaluare 20.000 390.

m.000 lei. Potrivit normei IAS 36.50 = 812.12.500 u.000 lei. Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul 23 . Ca urmare a accidentului durata de utilitate rămasă se va reduce la 3 ani. Valoarea recuperabilă a utilajului este de 300 u.: 6811 = 2813 187. amortizare cumulată de 20.N este de 300/3 x 1/2 = 50 u. Societatea ALFA deţine un utilaj achiziţionat la costul de 2. La l iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident.50 u.500 u. Valoarea netă contabilă = 2.000 292. Care sunt înregistrările efectuate de societatea ALFA în anul N conform IAS 16 şi IAS 36? Rezolvare: Amortizarea pe perioada 01.000 lei.01.000 lei. deoarece societatea ALFA nu doreşte să realizeze schimbul.: 6813 = 2913 512.500 x 15% x 1/2 = 187.50 Amortizarea pentru perioada 01.m. valoarea de utilitate a utilajului este de 300 u. şi care la 01.000 lei.07. la schimb cu un utilaj nou al cărui cost este de 3.N-31. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-1 repara.12. GAMA înregistrează la această dată o ajustare pentru deprecierea utilajului în valoare de 5. costul acestuia fiind de 20. Decizia de a ceda utilajul fusese luată înainte de 31.N. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2. ALFA dispune de o ofertă de a ceda utilajul pentru suma de 320 u.N societatea GAMA determină valoarea recuperabilă pentru un utilaj pe care intenţionează să-1 cedeze la 15.573 (-) 5. Deprecierea constatată = 812. iar scăderea preţului reflectă condiţii existente înainte de data bilanţului.500 .50 Ca urmare a accidentului utilajul ar putea fi depreciat.890 (+) 4.000 u. utilajul avea o valoare brută de 102.50 .12. GAMA vinde utilajul la 10.187. La 31. GAMA trebuie sau nu să ajusteze situaţiile financiare ale exerciţiului N? De ce? Rezolvare: Preţul de vânzare obţinut pe utilaj confirmă valoarea recuperabilă a acestuia.m.500 .07. motiv pentru care la l iulie N se efectuează testul de depreciere. Cota de amortizare anuală este de 15%.50 u.01 .500 (-) 27.871 (+) 12. iar valoarea amortizabilă a utilajului este egală cu costul.000 lei.m.250 (+) 3. Utilajul poate fi vândut la preţul de 100 u.m.m.m.Cheltuieli indirecte ale secţiei S2 încorporabile Valoarea producţiei în curs la începutul perioadei Valoarea producţiei în curs la sfârşitul perioadei Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS Costul eliminării deşeului D (doar pentru cele care s-ar obţine în condiţii normale) Costul de producţie al produsului finit PF Obţinerea produselor finite generează următoarea înregistrare: 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 305.N-01. în aceste condiţii. La sfârşitul exerciţiului N-1.m.000 lei.m.600 305.m.50 u.1.N are o amortizare cumulată de 1. dar la o capacitate redusă.890 290.m. ALFA contabilizează ajustarea pentru deprecierea utilajului: 6813 = 2913 5.N este de 2. acesta este utilizat. La data clasificării.: 6811 = 2813 50 291.m. Pe 15 februarie N+l.300 = 512. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării. O estimare realistă a valorii juste este de 100 u. Managementul societăţii ALFA nu doreşte să schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede că pe termen lung va exista cerere pentru produsele obţinute cu ajutorul acestuia.

cheltuieli cu servicii prestate de terţi 10. Structura costului de producţie prezentată în textul aplicaţiei se referă la produsele finite obţinute în decursul perioadei.000. cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 22.000 Cheltuieli de exploatare Ajustări privind provizioanele pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor tehnologice imobilizărilor 293. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.2. Rezolvare: Costul vânzărilor reprezintă ieşirile de produse finite în decursul perioadei. Calculaţi valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing. cheltuieli cu personalul 18. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. venituri din vânzarea semifabricatelor 30.700.000.333 lei şi . -leiValori 32. • cheltuieli cu personalul 3.000 lei. TVA colectată 19. Structura costului de producţie este următoarea: Elemente Materii prime şi materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii.500.000 lei Cheltuielile administrative = 1. • cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 2.000 lei. venituri din diferenţe de curs valutar 18.000. Utilajul încetează să mai fie amortizat.000.000 lei.000 15. venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.500 lei 294.(82.000.500. prestaţii externe Total Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate în lei): • cheltuieli cu redevenţe. Costul vânzărilor = 58. venituri din participării la societăţile asociate 8. cheltuieli cu diferenţele de curs valutar 16. sunt prevăzute 4 rate de 500 lei.500 + 3. chirii 1.000. Calculaţi costul vânzărilor şi cheltuielile administrative conform IAS 1. adică avansul plătit. plătibile în ultima zi a anului. conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? Rezolvare: La sfârşitul exerciţiului N-1 se înregistrează o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.000.70. valoarea reziduală a activului este 600 lei.000 20.000.exerciţiului N-1 de 78.000. La l septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre: .752. Rezolvare: în calculul valorii actualizate a plăţilor minimale se ţine cont numai de fluxurile de numerar sigure.000 lei. cheltuieli cu amenzi şi penalităţi 1.000. cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 32. ratele anuale şi preţul aferent opţiunii de cumpărare. ieşiri de produse finite 58. Societatea ALFA înregistrează pierderea de valoare astfel: 6813 = 2913 8. Ce înregistrare se efectuează la l septembrie N.000 = 6.82.000 . durata contractului 4 ani.500.000) / 8 x 8/12 = 75.000 lei. La l septembrie N utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70. opţiunea de cumpărare se exercită la preţul de 400 lei.000.000.500. intrări de produse finite 77.000 77. vărsământul iniţial 2. venituri din subvenţii aferente materiilor prime 2.000 23 .200.000. cheltuieli cu dobânzile 7.000 . cheltuieli cu redevenţe şi chirii 1.000 10. Dispunem de următoarele informaţii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate în lei): venituri din vânzarea produselor finite 50.500.000 + 2. cheltuiala cu impozitul pe profit 2.

metoda de amortizare este lineară. valoarea reziduală a activului este 40. înregistrarea contabilă efectuată de locatar. 402.594 lei. durata de viaţă a bunului 8 ani. Min (417. Deci amortizarea va fi înregistrată de către locatar.000 lei. sunt prevăzute 3 rate de 150. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului 30 iunie exerciţiul N. Rezolvare: a) IAS 17 precizează: „în situaţiile financiare ale locatarului. sunt prevăzute 3 rate de 100.000 lei.000 lei. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. durata contractului 3 ani. Rezolvare: a) Calculul VAPML: b) Conform IAS 17.000 lei.711 lei) = 265. plătibile în ultima zi serviciului financiar. vărsământul iniţial 7. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 417.567 lei 23 .13 lei 295. Precizaţi.711 de locaţie-finanţare 296. b) Calculul VAPML: c) Conform IAS 17. Există o certitudine că la sfârşitul contractului locatarul va deveni proprietar. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%.=3. Conform I AS 17. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.000 lei. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 280. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 30. vărsământul iniţial 2.711 lei Activ = Datorii din contracte 265. conform I AS 17. durata de viaţă a bunului 8 ani. între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N. durata contractului 3 ani. 265. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. valoarea reziduală a activului este 50.858. un contract de locaţiefinanţare generează o cheltuială privind amortizarea activului si o cheltuială financiară". posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20.000 lei. precizaţi care este mărimea amortizării anului N şi de către cine va fi aceasta înregistrată.000 lei. plătibile în ultima zi a anului. Min (280.738 lei.567 lei) = 402. pentru fiecare exerciţiu contabil.000 lei.738 lei.594 lei.

567 lei .50.Valoarea reziduală = 402. 23 .000 lei = 352. în acest caz activul se va amortiza pe durata de utilizare de 8 ani. bunul închiriat este amortizat pe durata de utilizare dacă există certitudinea că locatarul va deveni proprietar la sfârşitul contractului.d) Valoarea amortizabilă = Costul . amortizarea se va calcula pe perioada cea mai scurtă dintre durata de utilitate şi durata contractului.567 lei e) Conform I AS 17. în caz contrar.

12. La data încheierii contractului: Activ = Datorii din contracte de locatie-finanţare 456.000 .N 31. la sfârşitul anului N. Amortizarea anului N: Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea activului 48. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 461.445 200.806 lei. în situaţiile financiare ale locatarului. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.019 31. valoarea reziduală a activului este 70. Intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.000 456.01.000-43.334 260. conform IAS 17.019 lei .019 lei b) Conform IAS 17.000 lei. plătibile în ultima zi a anului.019 lei c) Conform IAS 17. în situaţiile financiare ale locatarului figurează: 23 .555 216.Amortizarea anului N 297. durata de viaţă a bunului 8 ani. durata contractului 3 ani.983 456. Rezolvare: a) Calculul VAPML: =456.806 lei.223-130.796 lei 91.019 lei 2.000 260.252 lei Conturi la bănci 200.334 = 216.N+1 31.N 456.019 456. extrasul din situaţiile financiare ale locatarului.12. rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 20%.N+2 Total 200.204 200.796 = 347.796 347. Plata redevenţei la 31.204 = 108. plăţile în numele locaţiei trebuie să fie repartizate în două componente: cheltuiala financiară şi amortizarea soldului datoriei.019-108.000 lei.000 660.019 lei) = 456.000 lei = 386. Min (461.223 x 20% = 69.445 = 130.019 lei Amortizarea anului N 1.204 lei f) La sfârşitul anului N. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 60. sunt prevăzute 3 rate de 200.000 lei.12. Prezentaţi. 456.000 200.668 0 d) Valoarea amortizabilă = 456.69. astfel: Data Flux de Dobânzi Rambursarea capitalului Capital rămas trezorerie datorat 01.223 347.000 lei 108.N: % = Datorii din contracte de locaţie-finanţare Cheltuieli cu dobânzi 3.019x20% = 91.000-91.668 203.555 = 216.668 x 20% = 43.12.70.

252 lei = 407.796 lei = 347.738 lei.000 100. deoarece deţine asupra lui B un control exclusiv şi implicit o va controla şi pe C în proporţie de 40%.000 lei. vărsământul iniţial 2.371 = 73.12. Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C. valoarea justă a bunului la data semnării contractului 280. care deţine 90% din acţiunile societăţii C: nu există acţiuni fără drept de vot. în situaţiile financiare ale locatarului plăţile în numele locaţiei trebuie să fie repartizate în două componente: cheltuiala financiară şi amortizarea soldului datoriei.000 263.371 2. Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes în B de 70%. Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C.000 + 73. durata de viaţă a bunului 8 ani. Care este valoarea dobânzii si a rambursării privind capitalul datorat.01. care deţine 40% din acţiunile societăţii C: nu există acţiuni fără drept de vot.711 lei.204 lei.48.000 lei. posibilitatea exercitării unei opţiuni de cumpărare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20.711 lei b) Conform IAS 17.223 lei. plătibile în ultima zi a anului.629 2.000 lei.000 100. datorii din contracte de locatie-finanţare = 456. locatarul contabilizează activul închiriat la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.711 265.12.000 = 263.767 lei.• în bilanţ: activ la valoarea netă contabilă = 456.629 = 190. durata contractului 3 ani.711-2.371 26. • în contul de profit şi pierdere: cheltuieli financiare.711x10% = 26. Societatea A are un procentaj de interes în C de 70% x 40% = 28%.01. Se cunosc următoarele date pentru un contract de locaţie-finanţare: data semnării contractului l ianuarie exerciţiul N.629 Flux de trezorerie Dobânzi Rambursarea capitalului datorat Capital rămas 265.N 31.711 lei) = 265.000-26. II. cheltuieli cu amortizarea 48.252 lei. sunt prevăzute 3 rate de 100. Societatea A deţine 70% din acţiunile unei societăţi B.019 lei .082 299.000 lei. Min (280.738 lei. valoarea actualizată a plăţilor minimale de leasing 265. 298.N 01.711-73. astfel: Data 01.629 = 75. contabilizate la locatar la închiderea exerciţiului N.108. Rezolvare: L Procentaj de control: Societatea A deţine direct în B un procent majoritar de 70% şi indirect în C un procent de 40%. 300.N Total la 31. 265.711 263.019 lei . valoarea reziduală a activului este 40. respectiv cheltuieli cu dobânzi 91. Rezolvare: 23 . rata implicită a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. în conformitate cu IAS 17? Rezolvare: a) Conform IAS 17. Societatea A deţine 20% din acţiunile unei societăţi B.N Avans 2.

II. Rezolvare: 24 .I. Legăturile dintre trei societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C. deci procentul de control deţinut direct în B este de 20%. de 0%. iar indirect în C.8% 302. 301. Legăturile dintre trei societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societatea C. Legăturile dintre patru societăţi se prezintă astfel: Calculaţi procentajele de control şi de interes pe care societatea A le are în societăţile B. Rezolvare: Societatea A în B în C în D De control 60% 70% 90% Procentaj De interes 60% 60% x 70% = 42% 42% x 90% = 37. Rezolvare: Societatea A în B în C Direct Indirect prin B Total în C De control 70% 10% 80% 10% + 80% = 90% Procentaj De interes 70% 10% 70% x 80% = 56% 10% + 56% = 66% 303. Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes în C de 20% x 90% = 18%. C şi D. Procentaj de control: Societatea A nu controlează în mod exclusiv societatea B.

m.000 u.000 u. 653. Rezolvare: Preţ de cumpărare 500.2.m.. a importat un echipament în valoare de 500.000 lei: 2133 = 404 350.m. 42. onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul 18.000 u.000 u. Un specialist în domeniul aerian estimează o reparaţie capitală care are loc la fiecare 15 ani şi presupune înlocuirea motorului principal..m. specializată în producţia ciocolatei. achiziţia şi amortizările corespunzătoare.000 u. + Taxe vamale 5.000 u.m.m.000 u. rabat primit de la furnizor 2.000 u.000 u.200 u.m.000 lei 24 . 25. cheltuieli cu reclama 20.m.m.000 u...m.000 lei = 350. conform IAS 16.. Costurile de demontare estimate recunoscute printr-un provizion se ridică la 25. 36.m.m.m.000 u..m.m. Ea achiziţionează o aeronavă la preţul de 500.000 u.m.000 u. costul si precizaţi înregistrarea contabilă legată de achiziţie. societatea a suportat următoarele costuri suplimentare: costuri de transport 36.înregistrarea achiziţiei: 2131 = % 404 1513 446 683.m.150. Costurile legate de începerea utilizării noului echipament 25.m.000 u.m.m.500 u.m.Rabat primit + Costuri de livrare + Costuri de instalare + Onorariile arhitecţilor care instalează echipamentul 18. respectiv 500.000 u. conform I AS 16. 683.000 u.000 u.000 u.Societatea A De control în B în C Direct Indirect prin B Total în C 40% 40% 20% Procentaj De interes 20% 40% 20% x 50% = 10% 40% + 10% = 50% 304.000 u. 25. + Comision vamal 500 u. Calculaţi.m.m. La data de l ianuarie anul N.000 lei . + Costurile estimate cu demontarea activului = COST .) 10. costuri de instalare 49.m.m. taxe vamale 5.000 u. în primele 4 luni cantitatea de ciocolată produsă a fost foarte mică. costuri generale de administraţie 6.. Ca atare.000 u.000 u. Preţul unui motor este de 150. Perioada de instalare şi montare a durat două luni. iar pentru a aduce echipamentul în condiţiile de funcţionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.500 u. generând o pierdere iniţială din exploatare de 30. costurile fiind de 13.m..000 u.m. în vederea achiziţiei.m.000 u. iar încasările nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2. 5. + Costuri necesare pentru a aduce echipamentul în stare de funcţionare + Costurile de testare a noului echipament mai puţin încasările nete provenite din vânzarea produselor obţinute (12. societatea s-a hotărât să introducă un nou sortiment. 49.000 u. comision vamal 500 u.m.000 u. TVA plătită în vamă l . 305. Costurile de testare a funcţionării corecte a activului 12.500 u.m. .000 u. Rezolvare: a) Aeronava va fi recunoscută la costul de achiziţie mai puţin costul motorului. Societatea ALFA organizează excursii cu miniaeronave între două staţiuni turistice.m.m.000 lei. Contabilizaţi.m.m..000 lei. .000 u. care va fi recunoscut separat. -2. cu durata de viaţă de 50 ani. o societate comercială nou-înfîinţată.

500 rotaţii.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 714.200 rotaţii. De asemenea. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 5 ani Valoarea amortizabilă = Costul .000 rotaţii.000 lei 25 ani 24. Calculaţi.000 lei pentru aeronavă. adică 350.000 lei. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800. amortizarea anuală. Calculaţi. conform IAS 16. O societate achiziţionează un sistem de aerisire la costul de 500.500 rotaţii.000 lei.000 lei = 5 10.874 lei 800.000 rotaţii. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani.000 lei 5 ani 102.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 510. rata anuală de creştere a preţurilor l %.300 rotaţii 24 .000 lei -290.000 lei 309.500 + 2. Calculaţi. luna 5 = 3. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Valoarea de piaţă actualizată în funcţie de indicele de inflaţie Valoarea amortizabilă = Costul .000 lei: 50 ani = 7. iar firma anticipează vânzarea clădirii după 5 ani. amortizarea anuală.000 lei b) Amortizarea aeronavei şi a motorului se va calcula pe perioade diferite. mărimea amortizării cumulate.000 lei.000 lei -190.400 lei 307.000 lei : 5 ani 800. Valoarea de piaţă a clădirii peste 5 ani este 90.000 lei: 15 ani = 10. Rezolvare: Număr de rotaţii = 1.000 lei 800. acesta este garantat pentru 200.000 lei.200 + 1.000 10. Calculaţi. iar firma anticipează vânzarea clădirii după 5 ani. Numărul de rotaţii în primele luni de funcţionare este: luna l = 1. Rezolvare: Cost de achiziţie Valoarea reziduală = Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 25 ani -Cheltuielile cu cedarea Valoarea amortizabilă = Costul .000 lei 10.000 lei : 25 ani 800.000 lei 308. luna 4 = 2.000 lei = 610. luna 3 = 2. şi 150. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800.368 lei 5 ani 142.000 lei.000 lei -85. el estimează că preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 25 ani este 290.2131 = 404 150.000 lei 306. respectiv 50 ani si 15 ani.000 lei.000 lei 290. Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei -100.632 lei = 714.500 + 3.368 lei : 5 ani 800.000 lei 800. conform IAS 16.000 lei = 190.Valoarea reziduală Durata de viaţă utilă Amortizarea anuală = 610.000 lei. conform I AS 16.100 + 2.000 lei. conform I AS 16.000 lei pentru motor: 6811 6811 = = 2813 2813 7. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani. Conform cărţii tehnice.100 rotaţii. cheltuielile cu cedarea 100. Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 25 ani.000 lei 290. luna 2 = 1. O societate achiziţionează o clădire la costul de 800. amortizarea anuală.

/ 5 ani = 40. activitatea de service se realizează timp de 3 ani începând cu anul N. amortizarea aferentă anului 2010.000 u. = 120. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = 24 .000 lei 200. pe data de O l . conform I AS 16. Cheltuiala cu amortizarea anuală = 120. urmând a cultiva roşii. mărfuri în valoare de 100 lei. / 5 ani = 40.000 lei 312. Durata de viaţă utilă rămasă stabilită anterior = 8 ani.m. Un utilaj a fost achiziţionat la valoarea de 200.Număr total de rotaţii conform cărţii tehnice Uzura sistemului de aerisire: 10.0515 x 500.750 lei 310.m. Durata de viaţă utilă rămasă a fost revizuită la 7 ani la data de 31 decembrie 2010. durata de viaţă utilă rămasă = 7 ani + l an (anul 2010) = 8 ani. Ca urmare a vânzării pepenilor.000 lei . adică 2010. conform IAS 16. / 8 ani = 15.m. iar 40%.recunoaşterea costurilor cu restaurarea amplasamentului: 2112 = 404 500. profitul societăţii va creşte cu 4% în următorii 5 ani. O societate achiziţionează 20 ha de teren la costul de 500. estimarea duratei de viaţă utile este de 7 ani la data de 31 decembrie 2010. Societatea estimează că peste 5 ani va efectua o rotaţie a culturilor. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării. Dar această informaţie se va utiliza pentru a contabiliza şi cheltuiala anului curent.000 u. .000 u.80. 311.01 . vinde unui client.000 lei: 5 ani = 16.m.000 rotaţii 0. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%.000 u. durata de viaţă utilă 5 ani. achiziţia şi amortizarea.N.300 rotaţii : 200. Amortizarea anuală pentru anul 2009 = 200.amortizarea costurilor de restaurare a amplasamentului pe perioada de creştere a beneficiilor: 80. Rezolvare: 1. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: 1.000 lei.m.000 u.000 lei: 6811 = 2811 16. vinde cu încasare în contul curent un program informatic pentru suma de 2.000 rotaţii Valoarea amortizabilă Amortizarea cumulată = 0. Contabilizaţi.m. valoare reziduală nulă.0515 500. Rezolvare: 1.m. 2..m. Calculaţi. Să se contabilizeze tranzacţiile conform IAS 18 „Venituri". Valoarea rămasă (netă contabilă) la 31 decembrie 2009 = 200.000 u. în cazul de faţă.000 lei incluzând în factură şi preţul activităţii de service după instalare în valoare de 150 lei. 2. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare. Rezolvare: .m.000 lei 25.m. Prin urmare.achiziţia terenului: 2111 = 404 .000 u. costul lucrărilor fiind 80. 3.000 lei. Amortizarea anuală pentru anul 2008 = 200. la data de l ianuarie 2008. La data achiziţiei s-au efectuat lucrări de restaurare a amplasamentului în vederea plantării unei culturi de pepeni.000 lei 80.1.000 u.000 u. Tranzacţia 1: 1. după 2 ani de la vânzare.000 u.

pe data de 30. 2.125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56.125 lei 1. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat: 100 lei .125 lei): 47X 2. La sfârşitul exerciţiului N.125 lei): 47X 2. Tranzacţia 1: 1. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare. iar 40%.125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56.000 lei 150 lei = 766 28.1. vinde unui client.2.Diferenţa dintre valoarea justă si valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat de: 100 lei . valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu. dobânda anuală este de 30%. pe data de 01.56.10 lei) x 60% = 28. La sfârşitul exerciţiului N.875 lei 43. o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((56. Rezolvare: 1. o parte din veniturile necâstigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((56. încasată la 31 decembrie N. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri". O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: 1. cumpără. Tranzacţia 2: = 766 28. preţul de achiziţie 1.01 .1.150 lei 2. timp de trei ani se recunoaşte venitul din lucrări executate şi servicii prestate pe baza formulei: 472 = 704 50 lei 313.875 lei 43. In momentul vânzării: 5121 = % 7583 472 2.07. mărfuri în valoare de 100 lei.875 lei .10 lei) x 60% = 28.N.56.N.875 lei = 43. începând cu anul N.2.2. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.875 lei .125 lei 2.000 de obligaţiuni. după 2 ani de la vânzare.125 lei l .2 lei.125 lei 24 . să se contabilizeze operaţiile de mai sus.875 lei = 43. un număr de 1. Tranzacţia 2: 2.

.m.. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 1. plăteşte rata anuală de leasing financiar de 50 u. în cursul anului N.m. primind un scont de 5%.m.600 u. partea neeliberată 400 u. preţ de rambursare 1. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei.m. preţ de emisiune 0.m.m.m. .m.m. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi de finanţare./titlu.9 u.000. preţ de emisiune 1. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investiţii . -1. o întreprindere efectuează următoarele operaţii: acordă un împrumut unei filiale aflate în dificultate financiară de 850 u.2 u. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investiţii + încasarea împrumutului acordat filialei + încasarea dobânzii aferente împrumutului acordat filialei . şi dobânda aferentă de 300 u.m.Plăţi privind achiziţia filialei (exclusiv numerar) . acordând un scont de 10% (exclusiv TVA). rambursează o tranşă de 200 de obligaţiuni.Veniturile din dobânzi pe perioada l august . preluate în leasing financiar.m./titlu. valoare nominală l u.200 u. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare.m.m.m. majorează capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condiţiile: număr de acţiuni 1.000 titluri. -50 u.m. o întreprindere efectuează următoarele operaţii: încasează o rată scadentă de 700 u.. legate de activitatea de exploatare. conform IAS7.m.Plăţi de dobânzi şi dividende .8 u. Dobânda aferentă perioadei l ianuarie .m.m.m.m. ale unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate financiară.Acordarea unui împrumut filialei -850 u.Plăţi privind achiziţia autoturismelor = Flux de investiţii +700 u.m.m.330 u. din care 100 u..m. -1. vinde titlurile de participare înainte de achitarea totală. şi contractează un credit bancar pe termen lung de 1. + încasări din vânzarea calculatoarelor + 1. +300 u.m.2 u..m.m. preţ de cesiune 900 u.m.m.m..000 titluri. achiziţionează 5 autoturisme în valoare totală de 2. -240 u. din care numerar dobândit 400 u.m. din care 600 u. valoare matematică contabilă 0. achiziţionează o filială de 1.Rambursări de împrumuturi obligatare .31 decembrie (5 luni): 1..m.. + încasări din vânzarea titlurilor de participare +500 u. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA. -1.m. în cursul anului N. rata dobânzii 30%. + încasări din majorarea capitalului social +800 u.530 u./titlu. conform IAS7.1 u. = Flux de finanţare +600 u.m. Flux de finanţare + încasarea împrumutului obligatar +900 u./titlu.100 u.30 iulie (7 luni): 1. 24 . valoare nominală 0.400 u.400u.200 u.800 u. valoare nominală 1.m..000 u.m. Flux de finanţare .000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei. 315. preţ de emisiune 0..450 u..m.6 u. vinde cu încasare directă 5 calculatoare în valoare de 2. = Flux de investiţii +1.Plata anuală a ratei de leasing financiar + Contractarea unui credit bancar pe termen lung = Flux de finanţare -300 u. plăteşte dobânda anuală aferentă unui împrumut obligatar emis în exerciţiul anterior cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1. restul achitate pe loc. preţ de rambursare 1..m. 5121 = % 766 506 300 lei 125 lei 175 lei 314. +810 u.m.000 u.9 u.1.m.m. încasează contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1. +1.m. şi le încasează.1 u.Plăţi de dobânzi aferente împrumutului obligatar .

2 lei C 2. Societatea ALFA SA vinde produse (televizoare) însoţite de certificate de garanţie pentru 12 luni.2 lei Provizion necesar 1.856. înregistrări contabile la sfârşitul anului N+l: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.4 lei = 3. Precizaţi înregistrările contabile aferente anului N. societatea estimează că probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%.475.500 lei.475.188 lei x 40% = 2. provizionul existent a rămas fără obiect şi va fi anulat prin reluare la venituri: D 1511 618.500 lei/produs. înregistrări contabile la sfârşitul anului N: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.1.316.4 lei Provizion existent 2.188 lei x 30% = 1. procesul este terminat şi societatea este obligată la plata unei amenzi în valoare de 5.712.856. Rezolvare: D 1512 2. O societate livrează unui client mărfuri în valoare de 6.475. Experienţa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează că 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemă.856.8(2) Sc 1.4 lei Provizion necesar 5.569. conform OMFP nr.2 1511 = 7812 5. Anularea provizionului: Concomitent cu plata amenzii. La l ianuarie N.8 lei: 1511 = 7812 618.856. 3.2 lei . N+l. înregistrări contabile în cursul anului N: 24 . în mod similar.500 (1) C Si la 01.8 lei 6812 = 1511 3. 100 1.569. Rezolvare: 1. probabilitatea de pierdere se estimează la 90%.600 Se 2.2 lei 2. N+2 şi N+3 conform OMFP nr.475. Plata amenzii: 6581 = 5121 5.712. procesul nu este terminat. iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completă la un cost de 3.2 (1) 3. provizioanele pentru garanţii aferente produselor vândute în anul N-1 erau de 4. în exerciţiul financiar N s-au vândut 30 de produse.2(1) Provizion existent 1. în cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2. La sfârşitul anului N+l. iar probabilitatea de pierdere se estimează a fi 30%.055/2009. Clientul constată că o parte din mărfuri prezintă defecte şi intentează firmei un proces judecătoresc.2 lei 6812 = 1511 2.8 (2) Sc 5.4 lei = 618. 3. la sfârşitul anului N+2.1.055/2009.2 lei Deci provizionul va fi majorat cu 5.01.N-1 4.800 lei 4. înregistrări contabile în anul N+3: 4.800 lei.475.600 lei.8 lei 4. în anul N+3.856. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri.475.1.569.569.4 C 2.569.2 lei . 36% vor avea nevoie de reparaţii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs.188 lei x 90% = 5.712.856. La sfârşitul anului N.2. înregistrări în anul N+2: Provizion pentru litigii necesar=Valoarea nominală a creanţei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.8 (3) 317. Precizaţi înregistrările contabile aferente anilor N.4 lei Deci provizionul va fi diminuat cu 2.2 lei Situaţia în contul 1511 este: D 1151 618. TVA inclusă.8 lei 3.188 lei.

. legate de activitatea de exploatare. şi le încasează. 1..m. din care 30% eliberate şi achitate imediat. 1.400 u..400 u.m.100 lei 9.500 u..200 lei 9.100 lei = 7.Rambursări de credite bancare pe termen lung + încasarea împrumutului obligator .600 Iei Provizion existent Provizion necesar Deci provizionul va fi majorat cu 9.2.000 u. Calculul provizionului necesar la sfârşitul anului N: Specificare 60% din TV vândute nu vor avea defecte 36% din TV vândute vor avea defecte minore 4% din TV vândute vor avea defecte majore TOTAL Calcul 60% x 0 lei 36% x 30 produse x 500 lei/produs 4% x 30 produse x 3.000 u.m. 600 u. acordă filialei sale un împrumut de 850 u. Achiziţia acţiunilor ca titluri de participare: 261 = % 5121 269 2.m. legate de activitatea de exploatare.100 u.500 lei 318. Vânzarea acţiunilor: 2. 2.m. + 1.000 titluri. şi încasează contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.600 u. 24 . 169 200 u. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 350 u.m. . . Pentru preţul de cumpărare: 6641 = 261 2.m. + 800 u. din care 200 u.m.m. 1.600 lei 7.m.500 lei 2. încasarea contravalorii împrumutului obligatar: % = 161 1. o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total de 2. rambursează un credit bancar pe termen lung de 300 u.000 u.m.500 lei.m.S-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2.m.m. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri: 1512 = 7812 2.m. conform I AS 7. restul neeliberate. + 250 u.000 u.m.500 u. preţ de emisiune 0.m.000 u..m. preţ de cesiune 2.m. preţ de rambursare 1.450 u. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală.m. Fluxurile de numerar se prezintă astfel: Flux de investiţii . Rezolvare: 1. din care 100 u.1.Plăţi de dobânzi şi dividende legate de finanţare .2. Pentru preţul de vânzare: % = 7641 5121 269 2. 2.400 lei 4. 4. Precizaţi înregistrările contabile şi determinaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi de finanţare. 3.m. 5121 800 u.m.m.300 u.600 lei .m.9 u.m.m.8 u.1.m. valoare nominală 0.500 lei/produs Cost 0 lei 5.500 lei: 6812 = 1511 2. în cursul anului N.Plăţi privind achiziţia titlurilor de participare + încasări din vânzarea titlurilor de participare + încasări de dobânzi şi dividende legate de investiţii Flux de finanţare .. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 650 u..100 u.

Pentru preţul de cumpărare: 6641 = 261 1.m. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat: 1. achiziţionează un mijloc de transport în valoare totală de 650 u. +180 u.000 lei .000 u. restul fiind preluat în leasing financiar. dobânda anuală 30% încasată la 31 decembrie N. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (l) Vinde unui client. 320..2. pe data de 30.N. Achiziţia acţiunilor ca titluri de participare: 261 = % 5121 269 2.m.m. 300 u.07. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%.Plăţi privind achiziţia titlurilor de participare + încasări din vânzarea titlurilor de participare . iar 40%.m. Rezolvare: 1. preţul de achiziţie 1. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare. valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu. 24 . mărfuri în valoare de l .1. şi le încasează.m. Rezolvare: 1. -470 u. un număr de 1. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.m. şi plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 120 u.N.568. 3. 1. ...850 u.1. Contabilizaţi tranzacţiile în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri" şi determinaţi valoarea totală a veniturilor curente la 31 decembrie N. după 2 ani de la vânzare.m.m. pe data de 0l.m. 150 u. din care 30% eliberate si achitate imediat. 319.m. -500 u.m.m.m.m. Vânzarea acţiunilor: 2. 700 u.75 lei = 431.Acordarea de împrumuturi filialei = Flux de investiţii .01. Pentru preţul de vânzare: % 5121 269 = 7641 850 u.000 lei. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală.m..m. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 180 u. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.m. restul neeliberate. achitate pe loc.m. 2. conform I AS 7. precizaţi înregistrările contabile şi calculaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii.25 lei. preţ de cesiune 850 u. Fluxul de numerar din activitatea de investiţii cuprinde: . Tranzacţia 1: 1. (2) Cum pără.m.000 u.Plăţi privind achiziţia mijlocului de transport + încasări de dobânzi şi dividende = Flux de numerar din activitatea de investiţii -300 u.m.m.100 u. = Flux de finanţare + 50 u.2 lei.000 de obligaţiuni. +150 u. în cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total de l .000 u. 700 u. din care 500 u.

Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 60%.75 lei 431. anul N+2 .75 lei 100 lei) x 60% = 281.25 lei): 4111 = % 707 47X 1. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (l) Vinde unui client. condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.25 lei): 47X 2.000 lei 568. 5121 = % 766 506 3.25 lei 24 . Tranzacţia 2: Veniturile din dobânzi pe perioada l august – 31 decembrie (5 luni): 1.000 lei. Contabilizaţi tranzacţiile în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri" şi determinaţi cifra de afaceri netă în anul N.25 lei + 125 lei)_______________406.100 lei) x 60% = 281.30 iulie (7 luni): 1. durata de realizare 3 ani. Rezolvare: 1. Tranzacţia l: 1.75 lei = 431.568. iar 40%.25 lei): 47X 2.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei. costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani: anul N .2.000 lei.75 lei . 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.N.200 lei = 766 281. La sfârşitul exerciţiului N o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((568. Dobânda aferentă perioadei l ianuarie . Tranzacţia 2: Total costuri aferente serviciilor prestate: 300 lei + 500 lei + 400 lei = 1.000 lei 568.4111 = 707 47X % 1. mărfuri în valoare de 1.2. Calculul valorii juste: Valoarea justă a veniturilor = 300 lei 125 lei 175 lei = 766 281. La sfârşitul exerciţiului N o parte din veniturile necâştigate sunt înregistrate ca venituri din dobânzi ((568.500 lei.25 lei Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală reprezintă un venit necâştigat (1. anul N+l .25 lei = Total venituri curente 975 lei 321.75 lei 431. după 2 ani de la vânzare. Veniturile curente la sfârşitul anului N cuprind: • 707 568.25 lei 1.000 lei .300 lei.75 lei + 766 (281.400 lei. pe data de 01.25 lei 1. (2) încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totală de l .01.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune valoarea nominală x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei.1.

operaţia de reevaluare va fi contabilizată astfel: Construcţii = % Amortizarea construcţiilor 100. Rezolvare: .m. societatea are obligaţia ca la sfârşitul perioadei de exploatare să îndepărteze instalaţia şi să restaureze amplasamentul. 900.000 = 320.recepţia utilajului pentru valoarea facturată de furnizori (300.costul imobilizărilor şi amortizările cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coeficientului de creştere.Venituri recunoscute în anul N 4111 3.000 u.000 x 1. Pe data de 15 decembrie N.m. ceea ce conduce la: Costul reevaluat al construcţiilor: 800. ştiind că societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii brute şi a amortizării cumulate.recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru îndepărtarea instalaţiei şi restaurarea amplasamentului: Instalaţii = Provizion pentru 10.m.000 u.000 + 10.000 u. 25 .75 lei 322. societatea X a achiziţionat o instalaţie în următoarele condiţii: preţ negociat cu furnizorul 300.000 u.000 u. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800.m. şi sunt amortizate pentru suma de 200. şi sunt amortizate pentru suma de 200. 324.m.): Instalaţii = Furnizori de imobilizări 320.m. Să se contabilizeze achiziţia utilajului şi recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru îndepărtarea instalaţiei în conformitate cu IAS 16.m.000 u.000 u.75 lei + 704_____________________________250.000 u.000 u.000 - .se calculează raportul între valoarea justă şi valoarea netă contabilă a construcţiilor: 200.. Amortizările cumulate reevaluate: 200. cheltuieli cu transportul.000 = 330.000 u.m. instalarea şi probele facturate de furnizori 20.000 u.5 = . Presupunem că.000 u. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.5 = 1.000 / (800.000 x 1. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900.m.000 u.000 dezafectarea imobilizărilor şi alte acţiuni similare Costul iniţial al instalaţiei este: 320. prin contractul de licenţă.200.000) = 1.m. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construcţiile sale. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900.000 = 704 250 lei .5 900.m. Valoarea actualizată a cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale este estimată la 10.00 lei = Cifra de afaceri netă 818.m.000 Rezerve din reevaluare 300.m. 323. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800.000 300. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construcţiile sale.000 u.m.000 + 20.000 400. Cifra de afaceri cuprinde: ● 707 568. Rezolvare: .

m. Rezolvare: a) Se anulează amortizarea istorică şi se deduce mărimea amortizării din valoarea costului construcţiilor: Amortizarea construcţiilor = Construcţii 200. /10 ani = 30. societatea a constatat o pierdere de 75. .valoarea contabilă netă a utilajului la 31.000 D Sold iniţial b) Construcţii 200.000 u.m. ştiind că societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii nete.m.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor echipamentelor. Analiza situaţiei la 31.12. există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.12.000 300. Presupunem că la 31.N-2.000 = 240.N.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 255. care este mai mică decât valoarea pe care ar fi avut-o utilajul dacă anterior nu ar fi fost depreciat (240.N-2. mijloacelor de transport.000 u.Să se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.000 u. .000 u. La 31.000 .000 u.valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300.45.12.000 = 225. societatea a constatat o pierdere de 75.m.12. La 31. Diminuarea pierderii cu 36.12.000 u. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de l O ani. imobilizărilor mijloacelor de transport. Durata de utilitate rămasă la acea dată era de 10 ani.000 u.N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31.).m.N. 25 .12.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.N-2 se înregistrează pierderea de 75.m.12. Să se contabilizeze pierderea la 31. animalelor şi plantaţiilor în urma acestei înregistrări valoarea contabilă a utilajului devine: 300.m.N: 225.000 u.000 .12.: Cheltuieli = Provizioane 75.000 .000 u. Rezolvare: La 31.000 C a) 800. Provizioane = Venituri 36.m.12. (egală cu valoarea recuperabilă).N în conformitate cu IAS 36.12.000 u.000 u. va majora valoarea contabilă a utilajului la 216.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 si N: 2 ani x 225.000 u.000 Sold final debitor 900.N: .75.2 x 30.m.m.000 b) Reevaluarea construcţiilor: Construcţii = Rezerve din reevaluare 300.000 u.000 u.N în conformitate cu IAS 36.m. există indicii că pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.000 325. Să se contabilizeze pierderea la 31.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor.000 u.N-2 şi să se analizeze eventuala sa diminuare la 31. La 31. Presupunem că la 31. . La 31.12.m.amortizarea anuală a utilajului dacă acesta nu ar fi fost anterior de preciat: 300.12. animalelor şi plantaţiilor 326. /10 ani = 45. pentru un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m.m.000 u.m.000 = 180.m.N valoarea recuperabilă a utilajului este de 216.12.

12. prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului de plasament: Amortizarea Imobilelor de plasament = Imobile de plasament 500 .300 .m.000 = 180.m.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor echipamentelor.m.45.amortizarea anuală a utilajului dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 300.000 500)]: Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament La 31.12.000 = 225.m.12. ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare decât cea pe care ar fi avut-o acesta dacă nu ar fi fost anterior depreciat (240.000 = 240.12. Să se prezinte înregistrările contabile la 31.m.N: . De la data punerii în funcţiune.000 u.000 u.m. valoarea de intrare 10.12. valoarea contabilă a utilajului ar deveni 255.m.m. La 31.000 u.m.300 u.75.000 u. animalelor şi plantaţiilor în urma acestei înregistrări.m. la 31. la 31. Până pe l august N.: Cheltuieli = Provizioane 75.000 . Dacă societatea ar relua integral pierderea (75. amortizarea cumulată 4. / 10 ani = 30.000 u. Provizioane = Venituri 60..N: 225.N se contabilizează următoarele: .12.000 u. estimată la 25..Rezolvare: La 31. animalelor şi plantaţiilor 327.12.000 .m.N-2 se înregistrează pierderea de 75.25.recunoaşterea diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [25. .. .000 u.m.200 u.N+1. La 31.m.12.000 u.m.). imobilizărilor mijloacelor de transport.(25.2 x 30.anularea amortizării cumulate.).000 u. .m.N+1. valoarea contabilă a utilajului devine: 300. imobil care se află în proprietatea sa.N+1. activul este evaluat la valoarea sa justă.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor. Ca urmare. Acest imobil a fost dat în folosinţă pe l iulie N.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 şi N: 2 ani x 225.valoarea contabilă netă a utilajului la 31.N. întreprinderea a construit un imobil al cărui cost este de 25.m.000 u. ştiind că societatea foloseşte pentru evaluare modelul valorii juste.12. Analiza situaţiei la 31.000 u.12.m. valoarea justă a imobilului este de 26. Pe l august N.000 u. în conformitate cu IAS 40 „Investiţii imobiliare". pierderea maximă care poate fi reluată este de 60.000 u. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament.000 .valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o utilajul dacă nu ar fi fost anterior depreciat: 300.000 u.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (26. mijloacelor de transport. La această dată se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă 14.m. 25 . / 10 ani = 45.000 u. Rezolvare: La 31.300): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 800 700 328.000 u.N şi la 31.m.m.000 . Presupunem că valoarea justă devine 13.12.000 u. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri.500 u.N şi 14. societatea 1-a închiriat altor societăţi. imobilul a fost amortizat pentru 500 u.m.

700 Rezultă o pierdere de valoare de 53..13.300 32.Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului la l august N şi evaluarea acestuia la 31.000 . Rezolvare: Schimbarea clasificării imobilului la l august N generează următoarele înregistrări contabile: .4.m.200 .000 .500 8.recunoaşterea imobilului de plasament.000 Valoarea de piaţă a articolelor a fost stabilită de un evaluator profesionist şi coincide cu valoarea netă de realizare. Rezolvare: Testul valorii minime dintre cost şi valoarea netă de realizare se efectuează pentru fiecare articol din stoc.12. în conformitate cu IAS 40.500 8.N.m.12.000 .000 8. şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14.N în conformitate cu IAS 2 şi să se contabilizeze eventuala depreciere constatată. care se va contabiliza sub forma unui provizion de depreciere: 25 . La 31.anularea amortizării cumulate.) 9.000 500 700 14. Să se evalueze stocurile la 31.000 4. luat separat.500): Cheltuieli cu imobile de plasament = Imobile de plasament La 31.000 6.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (14.000 30.000 4.N şi la 31.m.m.000 .N se recunoaşte diminuarea valorii juste (14.000 8.000 .12. evaluat la valoarea justă. valoarea stocului în bilanţul de la închiderea exerciţiului N este: Articole Mărfuri Ml Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Minimul dintre cost şi valoarea netă de realizare (în u. Ca urmare.500): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 329.12.(10.700 = 1.000 30.000 Valoare de piaţă (în u.200 51. societatea X deţine în stoc următoarele articole: Articole Mărfuri Ml Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Cost de achiziţie (în u. prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4.) 10.12.51.000 5.300 u.000)] ca elemente de capitaluri proprii: Imobile de plasament = % Clădiri Rezerve din reevaluare La 31. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste.13.000 53.N+1.12.) 9.200 54.

pe seama rezervei din reevaluare: 150. Rezerve din reevaluare = Terenuri Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor = 150. şi .000 20.000 = 170.000 500.870 N+2 N+3 N+4 80.m.000 lei.m.850 132.000 lei..000 lei.m. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300. valoarea recuperabilă a terenului este 180. Pierderea de valoare = 350.180.000 u.760 324.000 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor 404 Furnizori de imobilizări 620. iar valoarea de utilitate.000 25 . Un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 200.000 Provizioane pentru deprecierea terenurilor 331.15)' Flux net actualizat 47. Valoarea recuperabilă a terenului = 180.572 Valoarea de utilitate 175. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani.700 45. Ştiind că întreprinderea aplică IAS 36 „Deprecierea activelor". rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare.000 u. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 u.658 La sfârşitul exerciţiului N+l.000 150.300 330.300 98. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1+0.000 u.000 lei. La începutul exerciţiului N. a fost reevaluat în exerciţiul N-2 la 350. 100. Rezolvare: Valoarea contabilă a terenului = 350.. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20. între timp (din N-2 până în prezent).000 u.000 lei.m.000 0.000 u.m.m. TVA 24%. înregistrarea amortizării echipamentului: 6811 = 2813 Amortizarea instalaţiilor.610 N+l 55.pe seama cheltuielilor: 20. iar metoda de amortizare este cea lineară.000 u. la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1 ? Care sunt înregistrările contabile aferente celor două exerciţii? Rezolvare: în exerciţiul N: 1.m. La închiderea exerciţiului N.000 120. Să se efectueze testul de depreciere a terenului si să se contabilizeze eventuala pierdere constatată în conformitate cu IAS 36. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare.000 0.m.000 .Cheltuieli = Provizioane pentru deprecierea stocurilor privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 1. Achiziţia echipamentului: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 2.756 0. la 290..000 0. Aceasta se înregistrează astfel: .000 u.

000 lei Valoarea de utilitate = 324.Valoarea recuperabilă = 400.000.000. Prin urmare. = 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 56.000 .543 Din motive de prudenţă plusul de valoare de 20.000 nu se contabilizează. Altfel spus. Dacă deprecierea nu ar fi existat. La începutul exerciţiului N.153 lei 6811 = 2813 Amortizarea instalaţiilor. 332.000 .543 lei Această apreciere de valoare se va înregistra prin reluarea provizio-nului pentru depreciere constatat la sfârşitul exerciţiului N+l: 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor.100.81. Cheltuieli din exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 75.000 lei Apreciere de valoare = 320.610/4 = 81. TVA 24%.100. Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor 81.000 .543 lei.000 lei Valoarea de utilitate = 290. La sfârşitul exerciţiului N+l. La sfârşitul exerciţiului N+l se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 324.243.390 Valoarea bilanţieră a echipamentului = Cost .390 lei.20. întreprinderea ALFA a achiziţionat un stoc de mărfuri la costul de 100. La sfârşitul exerciţiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la preţul de 90.000 x 2 = 300.000 lei.457 lei Valoarea justă minus costurile de cesiune = 320.000 lei şi că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10. ci 56.610 lei Valoarea recuperabilă = max (280.000 lei.000 lei Valoarea recuperabilă = max (valoarea justă minus costul de cesiune.457 = 76.000 = 400. valoarea de utilitate) Valoarea justă minus costul de cesiune = 300. iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.000 100. 320. Care este incidenţa aplicării normei IAS 2 „Stocuri" în cele două exerciţii financiare? Rezolvare: In exerciţiul N: 1.610 .75.3.390 = 324. cât este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o dacă deprecierea nu ar fi existat.000 lei Valoarea recuperabilă = max (290.Ajustarea pentru depreciere = 500.610) = 324.000 lei. după reluarea deprecierii.000) = 320.Amortizare .153 = 243. valoarea contabilă netă ar fi fost de 500. preţul de vânzare estimat este de 150. Achiziţia mărfurilor: 25 . 324..153 2.000 lei..000 = 280.000 lei. valoarea contabilă a activului nu trebuie dusă la o valoare superioară celei pe care acesta ar fi avuto dacă nu s-ar fi depreciat în trecut..390 lei Această depreciere se înregistrează prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 = 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor.324.000 . înregistrarea amortizării echipamentului: Amortizarea = 324. La sfârşitul exerciţiului N se efectuează testul de depreciere: Valoarea contabilă netă = 500.000 .000 ...610 lei Deprecierea de valoare = Valoarea contabilă netă .610 lei în exerciţiul N+1: 1.610 = 75..000 lei = 320.000 -300. nu se va relua întregul provizion de 75.

000 lei Valoarea bilanţieră = min (100.000. La sfârşitul exerciţiului.000 lei = 120.000 lei şi a înregistrat. Costul activului = 100.000. Plusul de valoare de 20.000.000 100.000 lei Valoarea realizabilă netă = 150... stocul va fi evaluat la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă: Valoarea realizabilă netă este diferenţa dintre preţul estimat a fi obţinut din vânzarea stocului la data bilanţului şi costurile estimate cu vânzarea.000 . 334.12. = 7814 20.000 lei care se contabilizează prin mecanismul ajustărilor de valoare: 6814 = 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor.000 2.000 = 120.N. 333.30... 80.000 lei Rezultă că trebuie recunoscută o depreciere a stocului de 20.10.000 Valoarea în bilanţ a stocului va fi min (100.000 lei Deprecierea contabilizată deja = 20.000) = 100.000 lei. ALFA înregistrează o ajustare suplimentară de 10.000).000 lei.000 nu se contabilizează din prudenţă. între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani.% 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 124. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în exerciţiul N+l: La sfârşitul exerciţiului N+l stocul se prezintă din nou la cea mai mică valoare dintre cost si valoarea realizabilă netă: Costul activului = 100. societatea a vândut stocul de mărfuri la 80.000 20.000 = 80. societatea a determinat valoarea realizabilă netă a stocului la 90.000) = 80.000 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante Se observă că aplicând regula prevăzută de IAS 2 valoarea activului este dusă la valoarea pe care acesta ar fi avut-o dacă nu s-ar fi depreciat în trecut. iar deprecierea aferentă exerciţiului N este de 20.000 lei. 25 . Societatea ALFA deţine un stoc de marfă achiziţionat la un cost de 100.000 .000 lei. o ajustare pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 10. La 31.000 lei Valoarea bilanţieră = min (100.000 lei: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante = 394 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 10. potrivit IAS 2. durata de viaţă economică estimată: 5 ani.100.000 lei reprezintă o probă cu privire la valoarea realizabilă netă a acestora. 120. adică 80.000 24.000 lei Deprecierea existentă la sfârşitul exerciţiului N+l = O lei Rezultă că trebuie reluată deprecierea constatată la sfârşitul exerciţiului N: 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor. 80.000 . La ce valoare va fi prezentat stocul în bilanţul exerciţiului N? Rezolvare: Vânzarea stocurilor ulterior datei bilanţului cu 80.000 lei Valoarea realizabilă netă = 90.000 lei. Prin urmare. Pe 15 ianuarie N+l.

000 lei Plăţile minimale se actualizează utilizând rata implicită a contractului de 12%: Valoarea actualizată a plăţilor minimale = 4.000 lei.000 lei. rata implicită este rata la care valoarea creditului primit de la locator este egală cu valoarea actualizată a plăţilor care se fac în numele contractului.000 / (l + i)1 + 10.000 Dobândă 2 = 4 x 12% 3.000 lei.000 / (l + 0.495 5121 Conturi la bănci în lei 4. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit.01.3.577 lei Plăţile minimale includ: Avansul = 4. sunt prevăzute un avans de 4. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locatar aferente primului an de contract.442 18.000 = 30.000 lei (=) Plăţi minimale = 36.053 Rambursarea de datorie 3 = 1-2 4.000 25 .442 Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar Bunul se primeşte în leasing la cea mai mică valoare dintre valoarea justă şi valoarea actualizată a plăţilor minimale.12. obiectul contractului: utilaj.442 lei Rata implicită este acea rată pentru care valoarea justă este egală cu valoarea actualizată a plăţilor minimale la care se adaugă valoarea actualizată a valorii reziduale negarantate. Ea trebuie descompusă în partea de rambursare de datorie şi partea de dobândă. Rata de 12% a rezultat din următoarea ecuaţie. unde i este rata căutată: 31.000 / (l + i)3 b) Plata avansului: 167 = Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 2.12.- data începerii contractului: l ianuarie N. valoarea reziduală este estimată la 5.000 / (l + 0.000 / (l + i)2 + 10. Descompunerea se realizează în tabloul de rambursare a datoriei. iar valoarea ei este de 2.12)3 + 2.N se înregistrează: a) Primirea bunului în leasing financiar: 2131 Echipamente tehnologice = 167 29.12)1 + 10.577 lei.000 lei (+) Preţul de opţiune =___________________2. Valoarea justă = 31.N Flux 1 4.000 6. La 31. opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an.442 25. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l. precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%. Tabloul de rambursare a datoriei Data 0 01.577 .000 / (l + 0.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10.000 10.01. Altfel spus. La 01.000 / (l + 0.000 + 10.12)3 = 29.000 lei (+) 3 chirii x 10.947 Soldul datoriei 4 = 4 anterior .N 01.000 / (l + i)3 + 2. rata dobânzii utilizată în actualizarea plăţilor minimale şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 12%.000 / (l + i)3 = 4. achitabile în ultima zi a anului.N 31.12)2 + 10. valoarea justă a utilajului: 31.3 29.000 lei fiecare.01 .N se achită prima chirie: Chiria plătită anual este de 10.000 + 10.

achitabile în ultima zi a anului.286 6.781 8.000 10. durata de viaţă economică este estimată la 5 ani.053 10. este foarte probabil transferul de proprietate. 335.714 2.valoarea amortizabilă este dată de costul activului diminuat cu valoarea reziduală (în cazul nostru. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locator aferente primului an de contract. între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie-fînanţare cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani.000 2.714 2. • cea mai mică durată dintre durata de utilitate şi durata contractului dacă nu va avea loc transferul de proprietate.N+1 31.442/5 = 4.000 = 24. durata de amortizare va fi durata de viaţă economică de 5 ani.000 lei fiecare. dacă va avea loc transferul de proprietate.000 0 X % = 5121 Conturi la bănci în lei 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 666 Cheltuieli privind dobânzile 3.442 5. valoarea justă a utilajului: 29.000 2131 Echipamente tehnologice 29.000 lei.000 lei.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10.12. pentru un bun luat în leasing financiar: .888 Amortizarea imobilizărilor etc. deoarece preţul de opţiune este atractiv comparativ cu valoarea justă. rata dobânzii utilizată în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 15%.947 3.12. sunt prevăzute un avans de 5.000 29.N+2 31. . data începerii contractului: l ianuarie N. opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit.442 10. Amortizarea aferentă exerciţiului N = 24. obiectul contractului: utilaj.442 lei). în consecinţă. Amortizarea utilajului: Amortizarea se face similar activelor similare deţinute de întreprindere şi care sunt utilizate în condiţii similare.805 lei. în exemplul nostru.000 6. iar valoarea ei este de 3.558 7.N: a) Darea bunului în leasing la valoarea justă: 2678 = Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar b) încasarea avansului: 5121 Conturi la bănci = 2678 Alte creanţe 5.219 1.durata de amortizare este: • durata de viaţă economică. valoarea amortizabilă este 29. La 0l. Conform IAS 16. precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%.000 2. valoarea reziduală este estimată la 5. chiar dacă aceasta depăşeşte durata contractului.01.12. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l.31.805 25 .N+2 Total 10. 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2813 4.888 lei.000 36.

01.195 lei Tabloul de recuperare a investiţiei Data Flux Dobânda aferentă contractului 2 = 4 x 15% 5.000 2678 6.305 3.721 2. valoarea justă a utilajului: 29.779 1.N+2 31. de 10.01.12. iar rata implicită pentru recuperarea investiţiei nete plus cheltuielile directe în numele locaţiei este de 10%.000 3.12.000 + 3. sunt prevăzute un avans de 5. între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu următoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani.N 31. rata dobânzii utilizată în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicită a contractului de 15%. ştiind că se aplică IAS 17 „Contracte de leasing" revizuit. durata de viaţă economică este estimată la 5 ani.000 / (l + i)3 + 3.000 10. Investiţia brută = 5.279 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 766 3.000 10. Se cere să se prezinte calculele şi înregistrările contabile la locator aferente primului an de contract.695 8.000 lei Investiţia netă = Valoarea justă = 29.221 8.805 lei Dobânda aferentă contractului = 38. s-au făcut cheltuieli legate de contract de 2.01. Rezolvare: înregistrările aferente exerciţiului N: l.29. achitabile în ultima zi a anului.805 = 8. La 31. Rata implicită i utilizată în separarea chiriei în recuperare de investiţie şi dobândă se determină pe baza următorului algoritm de calcul: 29.000 6. La 01. iar valoarea ei este de 3.N+1 31.000 38. care în cazul nostru este 15%.N 31.12.000 . opţiunea de cumpărare se exercită la sfârşitul celui de-al treilea an.în lei imobilizate / Contracte de leasing financiar 2.000 lei: Chiriile se descompun în partea de recuperare de investiţie şi partea de dobândă.000 + 10.0007(1+i) 3 Din această ecuaţie se determină i.000 + 3 x 10.N încasarea primei chirii.000 lei fiecare.279 7.317 lei.805 Soldul investiţiei nete 4 = 4-3 29.000 29.305 3.000 0 X 0 01.N: 25 .805 18.000 lei.000 / (l + i)2 + 10. obiectul contractului: utilaj.000 = 38.195 Rambursarea investiţiei nete 3 = 1-2 5.N 01.721 Venituri din dobânzi 336.12.N+2 Total 5121 Conturi la bănci în lei 1 % 10. precum si algoritmul de calcul al ratei de 10%.000 10.12. valoarea reziduală este estimată la 5.805 24.805 lei.805 = 5.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. data începerii contractului: l ianuarie N.526 11.000 lei.000 = 3.000 / (l + i) + 10.

000 100.000 Dobânda aferentă contractului 2 = 4 x 10% 2.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante încasări din noi emisiuni de acţiuni Clienţi la 01.12.12.122 = 5.122 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar b) încasarea avansului: 5121 Conturi la bănci în lei = 2678 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 2.817 3.12.000 20.N+2 Total Flux 1 5.N+2 31.000 500. 2678 = 2131 Echipamente tehnologice 32.712 1.817 3.12.a) Darea bunului în leasing la valoarea justă plus cheltuielile directe aferente contractului: Conform I AS 17 revizuit. Rata implicită i utilizată în separarea chiriei în recuperare de investiţie (inclusiv cheltuielile directe) şi dobândă se determină pe baza următorului algoritm de calcul: 32.000+ 10.122 27.000 (din care 240.183 5.N încasarea primei chirii.000 60.000 10.000 7.122 Soldul investiţiei nete plus cheltuielile directe 4 = 4-3 32. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.700. N Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) 5121 Conturi la bănci în lei = 10.000 7.N 31.000 900.12.12. N Furnizori de stocuri la 31.0007(1 + i)3 + 3.878 Rambursarea investiţiei nete plus cheltuielile directe 3 = 1-2 5.288 8.000 % 2678 Alte creanţe imobilizate / Contracte de leasing financiar 766 Venituri din dobânzi 337. 01.000 300.000 10. 01.000 0 X 5.834 11.0007(1 + i) + 10.000 3.000 400.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31.288 2.N 31. inclusiv cheltuielile directe. şi partea de dobândă. La 31.0007(1 + i)2 + 10.N 01. Astfel.712 320.000 7 ( 1 + i)3 Din această ecuaţie se determină i.000 subvenţii pentru investiţii) 75. care în cazul nostru este 10%.000 10. de 10.122 19.01.983 1.000 32.01. aceste cheltuieli se adaugă la investiţia netă si au ca efect diminuarea ratei implicite (diminuarea dobânzii).017 8.N+1 31.000 lei: Chiriile se descompun în partea de recuperare de investiţie.000 1.000 26 . cheltuielile direct legate de contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe durata contractului. Tabloul de recuperare a investiţiei Data 0 01. ci diminuează veniturile din dobânzi.000 38.000 120.12.

000) .300.000 600.N Venituri în avans la 01.000 (+) Variaţia datoriilor din exploatare 900.000 (+) Cheltuieli cu dobânzile +120.000 . 01. N Aporturi de capital în natură Stocuri la 3 1.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursări de credite primite de la bănci Datoria privind impozitul pe profit la începutul anului Datoria privind impozitul pe profit la sfârşitul anului Plăti de dobânzi încasări din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Plăţi către furnizorii de imobilizări Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului 175.000 (+) Variaţia veniturilor în avans din exploatare (400.240.000 600.000 (din care 180.000 = 300. Care este valoarea lichidităţilor si echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă: Rezultat înainte de impozit l .000 -300.000 150. 01.000 .000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7.000 300.000 +400.000 400.000 500.000 250.000 (-) Variaţia creanţelor din exploatare 600.000 +320.500.000 + 500.000 Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizări corporale -20.000 = 700.000 (-) Venituri (câştiguri) din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt -175.000 .020. ştiind că pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează metoda indirectă.000 500.Sold final441 + Rulaj creditor 441= 450.000) = -260.180.250.(600.1 2.000 450. N Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale Clienţi la 3 1.910.000 (=) Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare +1.000 +50.000 (-) Impozit pe profit________________________________________ -700.000 .000 450.Venituri (câştiguri) din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Furnizori de stocuri la 01.700.000 .000 (-) Venituri din subvenţii pentru investiţii -60.000 = 320.000 26 .000 Sold iniţial441 + Rulaj creditor 441 .000 (-) Venituri din provizioane -75.000 580.000 460.000 50.000* (=) Flux net de trezorerie din exploatare +1.Rulaj debitor441 = Sold final441 *Rulaj debitor 441 = Sold iniţial 441 .1 2.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: încasări din vânzarea imobilizărilor corporale încasări din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt +20.580.000 subvenţii pentru investiţii) 100.000 = -50.000 (-) Variaţia stocurilor 450.000 .000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale +100.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +320.

000 +270.000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie.N Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale Clienţi la 31. 12.000 10.000=1.000 850.000 70.000 200.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursări de credite primite de la bănci Dividende plătite Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi încasări din dobânzi Plăţi către furnizorii de imobilizări Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ? 500.000 100.000 Plăţi de dobânzi______________________________________________ -50. 01.000 Rambursări de credite -300. ştiind că pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează metoda indirectă.000 -20.000 500.000 încasări din noi emisiuni de acţiuni +100.01.020.000 700.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului = 460.12.000 = +1.N Cheltuieli în avans la 01.000 26 .000 360.Plăţi către furnizorii de imobilizări_______________________________ (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: -150.12. N Clădire primită în leasing financiar Impozit pe profit plătit Stocuri la 3 1.000 + 460. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.040.000 338.000 .500.N Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) Furnizori de stocuri la 01.000 10.000 400.000 + 270.000 Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi = +1.N Furnizori de stocuri la 31.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante încasări din credite primite de la bănci Clienţi la 01. Care este valoarea plăţilor către furnizorii de imobilizări şi a lichidităţilor si echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă: Rezultat înainte de impozit Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au incidenţă asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +100.000 230.000 480.000 100.000 300.01.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului = +1.000 200.000 (-) Venituri din provizioane 500.N Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Cheltuieli în avans la 31.000 20.000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare -250.250.000 150. conform IAS 7.000 180.000 200.040.01.000 50.000 300.000 300.000 500.12.

000 + 6.000 +30. La l ianuarie N.000 -120. Care sunt calculele şi înregistrările pe care ar trebui să le facă întreprinderea în ipoteza în care aplică IAS 18 „Venituri"? Rezolvare: Sumele nominale care vor fi încasate de întreprindere sunt de: .480.000 / (l + 10%) + 4.000 +70.000 -120.761 = 1.000 .000 lei la semnarea contractului.000 / (l + 10%)2= 18. .000 X=? Y=? Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare: încasări din credite primite de la bănci +300. Valoarea actualizată a încasărilor viitoare este de: 10. .000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului = 500.230. Pentru a determina valoarea acestor încasări la momentul semnării contractului se procedează la actualizarea lor cu rata de 10%.000 = 120.000 Rambursări de credite -150.000 Variaţia lichidităţilor şi a echivalentelor de lichidităţi = +290. Se estimează că întreprinderea-client ar fi putut obţine un credit echivalent pe piaţa financiară.vânzarea pe credit: 26 .000 = -30. Condiţiile de decontare stabilite în contract sunt următoarele: .000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare -50.000 (-) Variaţia stocurilor 300.000 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului = Z +100.000 (-) Venituri din dobânzi -10.180.000 lei peste un an.850.000 X = -220.4.000 (-) Variaţia creanţelor din exploatare 700.50.000 Y = -140.Eliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au legătură cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizări corporale (+) Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale +200.000 (-) Impozit pe profit_________________________________________-400. .10.000 (+) Variaţia datoriilor din exploatare 360.000 = -120.000 lei peste doi ani.000 lei.761 lei Se consideră că preţul de vânzare conţine dobânzi în valoare de 20.000 = 500. o întreprindere a vândut unui client mărfuri pentru care încasează 20.000 (=) Flux net de trezorerie din exploatare +290.000 = -150. la o rată de 10%.000 +10.000 -l8.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investiţii: încasări din vânzarea imobilizărilor corporale încasări din dobânzi Plăţi către furnizorii de imobilizări (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii -70.000 .000 Z = 400.000 +50.000 (+) Cheltuieli cu dobânzile_________________________________________ (=) Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare +750.000 + Y .000 Dividende plătite____________________________________________-200. Tratamentul contabil conform normei IAS 18 va fi următorul: La l ianuarie N: .6.000 339.50% la semnarea contractului. .000 (-) Variaţia cheltuielilor în avans de exploatare 200.30% peste un an.000 .000 .239 lei.20% peste doi ani.000 = +100.000 +150.

la care se adaugă dobânda pentru primul an. La 31 decembrie N: .000 = 766 Venituri din dobânzi 876 340. după 60 de zile: = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 29. Care este soluţia contabilă conform IAS 18 „Venituri". Funcţia contului 47X este de ajustare a creanţei în bilanţ.încasarea imediată: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 10. achitabilă după 60 de zile sau imediat. soluţia va fi: 411 Clienţi Şi. Astfel.000 18. în situaţia în care clientul plăteşte la scadenţă vânzarea obişnuită (fără a se beneficia de scont)? Rezolvare: Conform IAS 18. şi se deduce suma plătită de client de 6. Se consideră o vânzare în valoare de 30. mai puţin avansul primit.400 26 .000 = 766 Venituri din dobânzi 364 = 411 Clienţi 6. adică 18. în al doilea an. Pentru a determina dobânda pentru primul an. aplicăm rata dobânzii la suma determinată anterior: 10% x 8.761 lei.încasarea ultimei rate: 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 4.000 = 8.000 Pentru repartizarea dobânzilor între cei doi ani.411 Clienţi = % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 47X Venit necâştigat 20.761 = 876 lei.000 lei).încasarea primei rate: 5121 Conturi la bănci în lei La 31 decembrie N+1: .761 -10.055/2009 şi creând conturi pentru situaţii pentru care nu s-au creat.239 lei) conform prevederilor IAS 39. dobânda se determină prin multiplicarea ratei dobânzii cu „debitul" clientului după primul an (8. 3.761 lei. scontul de decontare oferit pentru plata imediată poate fi considerat venitul operaţiei de finanţare. creanţa clienţi va fi prezentată la nivelul sumei de încasat (20. inspirându-se din planul existent în OMFP nr.761 1. .înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N: 47X Venit necâştigat La l ianuarie N+l: . considerăm că întreprinderea creditează clientul cu preţul bunului în momentul încheierii contractului. El nu semnifică un venit în avans deoarece nu a avut loc nicio încasare în contul perioadelor viitoare.239 Notă: Contul 47X reflectă venitul de primit sau venitul necâştigat. obtinându-se o sumă pentru exerciţiul N+l de 364 lei (adică 3. întreprinderile care aplică referenţialul IAS şi IFRS trebuie să-şi definească propriul plan de conturi.000 lei) diminuată cu venitul necâştigat din dobandă (1. Potrivit poziţiei Ministerului Finanţelor Publice.000 lei.637 x 10%). cu un scont de decontare de 2%. In bilanţ.înregistrarea dobânzii aferente exerciţiului N+l: 47X Venit necâştigat La l ianuarie N+2: . de 876 lei.

Se consideră o vânzare în valoare de 30. după 60 de zile: 666 Cheltuieli cu dobânzi = = 401 Furnizori 401 Furnizori 147. în situaţia în care clientul plăteşte imediat (beneficiază de scont)? Rezolvare: în cazul în care se beneficiază de scont. achitabili după 60 de zile sau imediat.000 lei. după 60 de zile: 411 Clienţi 5121 Conturi la bănci în lei = = 766 Venituri din dobânzi 411 Clienţi 150.dacă plata se face după 60 de zile: 371 Mărfuri Şi. Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA dacă se aplică prevederile IAŞI 8? Rezolvare: înregistrările efectuate de ALFA sunt următoarele: . achitabilă după 60 de zile sau imediat. conform IAS 18 „Venituri".dacă încasarea se face pe loc: 4111 Clienţi Şi 5121 Conturi la bănci în lei = .000 = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147.400 342.000 în contabilitatea societăţii BETA se înregistrează: . cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc.dacă încasarea are loc după 60 de zile: 411 Clienţi Şi. cu un scont de decontare de 2%. vânzarea se contabilizează astfel: 4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4111 Clienţi 29.000 147.000 Conturi la bănci Clienţi în lei 341.000 4111 Clienţi 147. Care este soluţia contabilă.000 lei. scontul acordat este dedus din preţul de vânzare.000 3. Dacă întreprinderea plăteşte imediat.000 3.000 = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 147.411 Clienţi = 766 Venituri din dobânzi 600 5121 = 411 30.dacă plata se efectuează pe loc: 371 Mărfuri 401 Furnizori Şi = = 401 Furnizori 5121 Conturi la bănci în lei 147. Societatea ALFA vinde societăţii BETA un stoc de marfă în următoarele condiţii: preţul de vânzare 150.400 Şi 5121 Conturi la bănci în lei = 29.000 26 .000 .

33 Venituri din dobânzi 344.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune.33 lei. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1. La data de l aprilie N.000 lei. Rezolvare: înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La l octombrie N: . Pentru aplicarea prevederilor normei.401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 150.67 lei.000 lei va fi descompusă după cum urmează: a) dobânda aferentă perioadei l august N-1 . conform IAS 18 „Venituri".achiziţia acţiunilor BETA: 501 Acţiuni deţinute la entităţi afiliate La 28 octombrie N: . societatea a achiziţionat 1. Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzii. Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor. Pentru montaj şi probe tehnologice s-au angajat următoarele cheltuieli: consumuri materiale 100 lei. societatea încasează dobânda pentru obligaţiuni aferentă perioadei l august N-1 . La l august N. înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: La l aprilie N: . în valoare de 600 lei.000 766 333.000 666. Transportul este asigurat de o societate specializată şi este facturat la 200 lei.000 x 8/12 = 666.67 = 5121 Conturi la bănci în lei 50.30 iulie N în valoare de l leu/obligaţiune. Rezolvare: Conform IAS 18. consum de energie 200 lei.000 343.000 obligaţiuni x l leu/obligaţiune = 1.încasarea dobânzii: 5121 Conturi la bănci în lei = % 506 Obligaţiuni 1. dobânda aferentă obligaţiunilor în valoare de 1.l aprilie N (perioadă în care titlurile nu erau deţinute) = 1. conform IAS 18 „Venituri".000 x 4/12 = 333. b) dobânda aferentă perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile = 1. TVA 24%.000 345. 26 . TVA 24%.achiziţia obligaţiunilor: 506 Obligaţiuni La l august N: . obligaţiuni). doar dobânda ulterioară achiziţiei este recunoscută ca venit. O întreprindere achiziţionează un echipament la preţul facturat de 2. veniturile din dobânzi sunt recunoscute în funcţie de timpul scurs. Atunci când dobânzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achiziţiei investiţiei purtătoare de dobânzi (de exemplu. La l octombrie N sunt achiziţionate 1.000 obligaţiuni la un preţ unitar de 50 lei/obligaţiune.încasarea dividendelor din rezultatul exerciţiului N-l: 5121 Conturi la bănci în lei = 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 600 = 5121 Conturi la bănci în lei 2.

000 lei.000 lei. conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Cum se contabilizează elementele de mai sus? Rezolvare: a) înregistrarea achiziţiei: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă b) înregistrarea cheltuielilor de transport: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibilă 404 Furnizori de imobilizări 2.000 + 800 + 200 = 3. TVA 19%. Se decide trecerea la amortizarea degresivă si se stabileşte un coeficient de degresie de 1.000 lei.000 lei.000 +1.000 + 7.000 x 80% = 30.000 lei şi fixe 1. gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 80%.000 lei 346. 26 . dacă întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale" şi întocmeşte un cont de profit şi pierdere cu clasificarea cheltuielilor după natură? Rezolvare: Costul de producţie = 20. iar metoda de amortizare utilizată este cea lineară.înregistrarea cheltuielilor cu consumul de energie: % = 605 Cheltuieli cu energia şi apa 4426 TVA deductibilă . Cheltuielile efectuate au fost: costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune 20. Societatea ALFA obţine din producţie proprie un echipament tehnologic.000 + 3.înregistrarea facturii de prestări servicii: % = 628 Cheltuieli cu alte servicii prestate de terţi 4426 TVA deductibilă d) Capitalizarea cheltuielilor accesorii: 401 Furnizori 401 Furnizori 100 248 200 48 620 500 120 2131 Echipamente tehnologice = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 800 Costul iniţial = 2. din care variabile 3. cheltuieli administrative 2.800 lei 2131 Echipamente tehnologice % 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 231 Imobilizări corporale în curs = 30. Durata de viaţă utilă este estimată la 10 ani.480 2.consumul de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime . cheltuieli directe 7.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+2 se apreciază că durata de viaţă utilă care corespunde cel mai bine condiţiilor de exploatare este de 7 ani (durata rămasă este de 5 ani).- s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului. cheltuieli indirecte 4.000 347.800 10.000 480 248 200 48 404 Furnizori de imobilizări c) înregistrarea cheltuielilor ocazionate de montaj si probele tehnologice: . Care este costul iniţial al activului şi cum se contabilizează acesta. Care este valoarea iniţială a echipamentului tehnologic.5.800 20. O întreprindere deţine o imobilizare corporală dobândită la începutul exerciţiului N la costul de 5.000 lei. iar acesta a facturat serviciul la 500 lei.

800 lei Amortizarea aferentă exerciţiului N+3 = 2.Etapa l: Anularea amortizărilor cumulate: 2813 = 2131 Echipamente tehnologice Amortizarea instalaţiilor.000 lei.000 x 3 = 15.000 2813 10. Rezolvare: a) Procedeul l (reevaluarea simultană a valorii brute şi a amortizărilor cumulate): Acest procedeu presupune parcurgerea următoarelor etape: .000 = 4.000 .000 -1.000 Amortizarea instalaţiilor. de 1.000 lei / 10 ani = 500 lei Amortizarea cumulată a exerciţiilor N si N+l = 1.000 45.000 lei Durata reestimată = 7 ani Durata rămasă = 7ani-2ani = 5ani Cota de amortizare lineară = 100%/5ani = 20% Cota de amortizare degresivă = 20% x 1.000 26 . mijloacelor de transport.Etapa 1: Calculul coeficientului de reevaluare ca raport între valoarea justă şi valoarea rămasă a activelor supuse reevaluării: Coeficient = 45.Etapa 2: Reevaluarea valorii rămase: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 30. întreprinderea decide să contabilizeze echipamentele la valoarea justă determinată de experţi de 45. animalelor şi plantaţiilor 105 Rezerve din reevaluare 30.000 / (20.840 = 1.400 . 348.5 = 30% Amortizarea aferentă exerciţiului N+2 = 4. animalelor şi plantaţiilor .000 lei.000 x 3 = 60.000) = 3 .000 -1.000 5.000 b) Procedeul 2 (reevaluarea valorii rămase neamortizate): Acest procedeu presupune parcurgerea următoarelor etape: . Să se contabilizeze reevaluarea conform celor două procedee recomandate de norma IAS 16 „Imobilizări corporale".560 lei în bilanţul exerciţiului N+3 utilajul va fi evaluat la valoarea rămasă.Etapa 2: Reevaluarea valorii brute şi a amortizării cumulate: Valoarea brută reevaluată (-) Amortizarea cumulată reevaluată (=) Valoarea netă reevaluată 20.5.200 = 2. mijloacelor de transport.000 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+l = 5. amortizate pentru suma de 5.560 lei. O întreprindere deţine echipamente tehnologice achiziţionate la un cost de 20.200 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+2 = 4.La ce valoare va fi evaluată imobilizarea corporală în bilanţul exerciţiului N+3 conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Cost de achiziţie = 5.800 x 30% = 840 lei Valoarea rămasă la sfârşitul exerciţiului N+3 = 2.000 lei.000 x 30% = 1.000 lei Durata estimată = 10 ani Amortizarea lineară = 5.000 5.000 - Etapa 3: Contabilizarea operaţiei de reevaluare: 2131 Echipamente tehnologice = % 40.

000/270. şi nu după destinaţie. este preferabil ca amortizarea să se bazeze pe cantităţile produse. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparaţia capitală. o soluţie mai adecvată ar fi cea indirectă.000 lei. .înregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terţi: 628 = Alte cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi 401 Furnizori 500 .000 piese. . cheltuielile sunt angajate după natură.600 lei. în acord cu clientul. cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizărilor corporale deja înregistrat în contabilitate trebuie să fie adăugate la valoarea contabilă a activului atunci când este probabil ca întreprinderea să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. adică: .în al treilea an: 135. . In exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 270.000 lei.000/270.000 piese în 3 ani. 350.400 lei.000 = 9.cheltuieli cu amortizarea 1. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie înscrise în cheltuielile exerciţiului în cursul căruia sunt angajate. .000 x 135.în primul an: 54.500 421 Personal .în al treilea an: 18.000 x 81. scadenţarul livrărilor de piese a fost fixat după cum urmează: . Costul reparaţiei este de 7.000 .includerea costului reparaţiei în valoarea activului (capitalizarea costului reparaţiei): 2131 Echipamente tehnologice = 722 7. în practica întreprinderilor româneşti.000 piese.000 x 54.salarii datorate 3.înregistrarea cheltuielilor de personal: 641 = Cheltuieli cu salariile datorate personalului .000 piese.000 = 5.000 lei.000 lei şi este format din: . conform IAS 16 „Imobilizări corporale"? Rezolvare: Potrivit I AS 16.000 302 Materiale consumabile 2.000 = 3. De aceea.cheltuieli cu salariile 3. Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani.000 lei. metodele în cauză nu conduc la un ritm real de depreciere.în primul an: 18.înregistrarea cheltuielilor materiale: 602 = Cheltuieli cu materialele consumabile . Care este amortismentul anual dacă întreprinderea optează pentru amortizarea în funcţie de numărul de unităţi de producţie? Rezolvare: Dacă se aplică metoda lineară sau degresivă pe 3 ani.349.000 Venituri din producţia de imobilizări corporale 26 . în care costul reparaţiei tranzitează contul de profit şi pierdere: . o întreprindere a pus la punct un echipament special al cărui cost de producţie este de 18. .înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 = Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 281 Amortizarea imobilizărilor corporale 1. .în al doilea an: 18.cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei. Ca atare. .în al doilea an: 81.500 lei.cheltuieli cu consumurile materiale 2.000/270.

000 (din care cu scadenţa în anul următor 3.000 40. 3. cheltuieli în avans 8.000. Stocurile sunt reprezentate de mărfurile evaluate la valoarea netă (costul de 50.000 (din care partea cu scadenţa în anul următor 10. licenţe 5. acreditive 2. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 50.000 (din care pentru un credit de 3. 4.000 (din care angajate într-o perioadă mai mare de l an 6. amortizarea echipamentelor tehnologice 2. 352.000.000. credite primite de la bănci pe termen lung 20.000. titluri de participare 30. cifră de afaceri 100. Datorii necurente Sume datorate instituţiilor de credit (5) Provizioane pe termen lung Alte datorii necurente (6) Total datorii necurente 5.000. titluri de participare 3.000 52.000 32.000 + 3. furnizori 40.000). provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 30. fond comercial achiziţionat 20. clienţi 40.000.000).500 1.000). titluri de plasament 20. cifra de afaceri 200.000.000 lei). Determinaţi valoarea activelor curente şi a datoriilor necurente conform modelului de bilanţ din IAS l „Prezentarea situaţiilor financiare". 17.000).000. subvenţii pentru investiţii 10.000 2.12.000 6. ajustări pentru deprecierea mărfurilor 5.000). cheltuieli de dezvoltare 5.000 (din care 7.000 27 . Se cunosc următoarele informaţii (în lei): echipamente tehnologice 10. Se cunosc următoarele informaţii din bilanţul societăţii ALFA la 31.000 500 10. salarii datorate 70. Activele financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt reprezentate de titlurile de plasament utilizate în tranzacţionare.000 30.000.000 sunt utilizate drept garanţie pentru un credit primit cu o scadenţă de 3 ani).000 2.000 (din care angajate într-o perioadă mai mare de l an 2.000.000).000. terenuri si construcţii 70. Alte datorii necurente sunt reprezentate de veniturile în avans pe termen lung.000. venituri în avans 3.000. 2. 20.000.000 (din care titluri în valoare de 10.000 (din care cu scadenţa foarte probabil în anul următor 10. rezerve 1.000 (din care disponibile pentru vânzare în anul următor 500).000 (din care cu scadenţa foarte probabil în anul următor 20.000.000 129. cheltuieli în avans 20.N (în lei): mărfuri 50. Lichidităţile cuprind conturile la bănci şi acreditivele.000. Alte active curente cuprind cheltuielile în avans angajate pentru o perioadă mai mică de un an.000 s-a amânat scadenţa cu 2 ani.000. împrumuturi acordate pe termen scurt 35.351. împrumut din emisiunea de obligaţiuni 50. iar decizia a fost luată înaintea închiderii exerciţiului financiar). Rezolvare: Active curente Stocuri (1) Clienţi Active financiare disponibile pentru vânzare Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (2) Alte active curente (3) Lichidităţi (4) Total active curente 45. ajustări pentru deprecierea terenurilor şi construcţiilor 20. credite primite pe termen scurt 9.000.000.000 lei minus deprecierea de 5.000 vor fi reluate la venituri într-o perioadă mai mare de l an). conturi la bănci 30.000 (este foarte puţin probabilă obţinerea de avantaje economice).

încasări din emisiunea de obligaţiuni 700.000 -400 -300 -250 27 . . impozit pe profit plătit 250. 10. Se cunosc următoarele informaţii (m lei): încasări de la clienţi 5.000 10.000 65.. plăţi către furnizorii de stocuri 400.furnizori 40. încasări de dividende 200.800.000.000 . încasări din credite primite de la bănci 300.500. Determinaţi valoarea activelor necurente şi a datoriilor curente conform modelului de bilanţ din IAS l „Prezentarea situaţiilor financiare".000 30. lichidităţi la începutul anului 1.TVA de plată 2.000 50.000.000 3.000 2..000 108.000 Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7. 40. încasări din vânzarea de imobilizări corporale 900. Rezolvare: Active necurente Echipamente Terenuri şi construcţii Fond comercial Titluri de participare Total active necurente 8. Rezolvare: Tabloul fluxurilor de trezorerie Fluxuri din activitatea de exploatare: încasari de la clienti Plati catre furnizorii de stocuri Salarii platite Impozit pe profit platit A. salarii plătite 300. .000. cheltuieli cu salariile 500.000 20. plăţi către furnizorii de imobilizări 1. încasări din vânzarea de titluri de plasament 200. Flux net de trezorerie din exploatare 5.000 Datorii curente Furnizori împrumuturi obligatare Provizioane pe termen scurt Venituri în avans Alte datorii curente (TVA) Total datorii curente 353. utilaje deţinute în leasing financiar 2. plăţi de dobânzi 100.000.

2. fondul comercial generat intern). fie în identificarea tranzacţiilor şi a altor evenimente care urmează a fi evaluate.800 -500 700 300 -100 900 4. în acelaşi timp. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa şi de pragul de semnificaţie.500 5. Informaţia poate fi relevantă. Definiţi caracteristicile calitative ale informaţiei contabile aşa cum sunt ele prezentate în Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare elaborat de IASB. informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus să le reprezinte. Cea mai mare parte a informaţiilor financiare este supusă unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibilă decât ar trebui.Fluxuri din activitatea de investitii: încasari din vânzarea de imobilizari corporale încasari din vânzarea de titluri de plasament încasari de dividende Plati catre furnizorii de imobilizari B.950 354. nu este părtinitoare.450 1. să nu le recunoască în situaţiile financiare (de exemplu. Lichiditati la sfârsitul anului (D + E) 4.050 900 200 200 -1. poate fi relevantă recunoaşterea elementelor respective si prezentarea. Flux net din activitatea de investitii Fluxuri din activitatea de finantare: încasari din emisiunea de obligatiuni încasari din credite primite de la banci Plati de dobânzi C. confirmând sau corectând evaluările lor anterioare. nu ar trebui excluse doar pe motivul că ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori. se presupune că utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfăşurarea afacerilor şi a activităţilor economice. iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce şi-a propus să reprezinte sau ce se aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte. să le reprezinte. Relevanţa Informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile economice ale utilizatorilor. Lichiditati la începutul anului F. 3. a) Reprezentarea fidelă Pentru a fi credibilă. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau a erorii. Răspuns: Situaţiile financiare sunt utile dacă îndeplinesc o serie de patru caracteristici calitative: inteligibilitatea. de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate. fie în conceperea şi aplicarea tehnicilor de evaluare şi prezentare care pot transmite mesaje care corespund acestor tranzacţii şi evenimente. judecată în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării eronate. în general. Inteligibilitatea O calitate esenţială a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea că ele pot fi uşor înţelese de utilizatori. Flux net de trezorerie din activitatea de finantare D. Credibilitatea (fiabilitatea) Informaţia este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative. ajutându-i pe aceştia să evalueze evenimente trecute. Aceasta nu se datorează părtinirii. totuşi. în anumite cazuri. Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. relevanţa. informaţiile privind unele probleme complexe. prezente sau viitoare. 1. care ar trebui incluse în situaţiile financiare datorită relevanţei lor în luarea deci ziilor economice. a riscului de eroare care planează asupra recunoaşterii şi evaluării. în acest scop. în alte cazuri. măsurarea efectelor financiare ale elementelor poate fi atât de incertă încât întreprinderile. dar atât de puţin credibilă sub aspectul naturii sau reprezentării încât recunoaşterea acesteia să poată induce în eroare. Totuşi. Variatia lichiditatilor (A + B + C) E. credibilitatea şi compa-rabilitatea. în mod rezonabil. fie pe care ar putea fi de aşteptat. 27 . ci mai degrabă dificultăţilor inerente.

Utilizatorii trebuie să fie în măsură să identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemănătoare utilizate de aceeaşi întreprindere de la o perioadă la alta. e) Integralitatea Pentru a fi credibilă. adică lipsită de influenţe. Există însă şi elemente care. 355. Totuşi. De exemplu. performanţa acestora şi modificările poziţiei financiare. Fondul tranzacţiilor sau al altor evenimente nu este întotdeauna în concordanţă cu ceea ce transpare din forma lor juridică. în aceeaşi manieră. diferită de cea care provine din distribuirile în favoarea proprietarilor de capital. indiferent dacă sunt latente sau realizate. dar nu sunt trecute în contul de profit şi pierdere pentru a nu fi distribuite. iar datoriile si cheltuielile să nu fie subevaluate. precum şi despre efectele unor astfel de schimbări. Care sunt elementele care definesc performanţa financiară a întreprinderii în viziunea Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare elaborat de IASB? Definiţi aceste elemente şi explicităţi definiţiile. Prudenţa înseamnă includerea unui grad de precauţie în exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiţii de incertitudine. influenţează luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. Astfel. dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau a cheltuielilor. Răspuns: Elementele care definesc performanţa financiară sunt veniturile şi cheltuielile. măsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuate într-o manieră consecventă în cadrul unei întreprinderi si de-a lungul timpului pentru acea între prindere şi într-o manieră consecventă pentru diferite întreprinderi. dar si prin exercitarea prudenţei în întocmirea situaţiilor financiare. să poată compara situaţiile financiare ale diverselor întreprinderi pentru a le evalua poziţia financiară. o întreprindere înstrăinează un activ altei părţi într-un astfel de mod încât documentele să susţină transmiterea dreptului de proprietate părţii respective şi cu toate acestea contractul încheiat să asigure întreprinderii dreptul de a se bucura în continuare de avantaje economice viitoare de pe urma activului respectiv. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor. o tranzacţie sau alt eveniment dacă metoda adoptată nu menţine caracteristicile calitative de relevanţă şi credibilitate. deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi astfel nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. refe-rindu-se atât la veniturile/cheltuielile angajate în cursul normal al activităţilor. nu sunt incluse în contul de profit şi pierdere. durata de utilitate probabilă a echipamentelor etc. ci figurează printre elementele capitalurilor proprii (după cum aţi putut observa. astfel încât activele şi veniturile să nu fie supraevaluate. Comparabilitatea Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei întreprinderi în timp pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară şi performanţele sale. deşi corespund definiţiilor veniturilor şi cheltuielilor deoarece generează creşteri sau diminuări de capitaluri proprii. constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive. rezervele din reevaluare răspund definiţiei veniturilor. cum ar fi încasarea creanţelor îndoielnice. inevitabil. tranzacţia încheiată. Nu este indicat pentru o întreprindere să continue să evidenţieze în contabilitate. prin selectarea şi prezentarea informaţiei. ci sunt recunoscute în masa 27 . O omisiune poate face ca informaţia să fie falsă sau să inducă în eroare şi astfel să nu mai aibă un caracter credibil şi să devină defectuoasă din punctul de vedere al relevanţei. diferită de cea care provine din contribuţiile proprietarilor capitalului. d) Prudenţa Cei care elaborează situaţii financiare se confruntă cu incertitudini care. în limitele rezonabile ale pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii acelei informaţii. subevaluarea deliberată a activelor sau a veniturilor. informaţia din situaţiile financiare trebuie să fie completă. 4.b) Prevalenta economicului asupra juridicului Pentru ca informaţia să prezinte credibil evenimentele şi tranzacţiile pe care le reprezintă este necesar ca acestea să fie contabilizate şi prezentate în concordanţă cu fondul lor si cu realitatea economică. plusurile/minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei. O implicaţie importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice schimbare a acestor politici. si nu doar cu forma lor juridică. raportarea unei vânzări nu ar reprezenta. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacă. credibil. Cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice în cursul perioadei contabile care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii. c) Neutralitatea Pentru a fi credibilă. Utilizatorii trebuie. Nu este indicat pentru o întreprindere nici să lase politicile sale contabile neschimbate atunci când există alternative mai relevante şi mai credibile. în astfel de circumstanţe. de exemplu. cât şi de diferite întreprinderi. exercitarea prudenţei nu permite. Definiţiile propuse de cadrul conceptual sunt foarte cuprinzătoare. Veniturile sunt creşteri de avantaje economice viitoare în cursul perioadei contabile care au ca rezultat o creştere a capitalurilor proprii. informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie neutră. planează asupra multor evenimente şi circumstanţe. cât şi la câştigurile/pierderile. totodată.

precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. suma de 20. câştigurile şi pierderile. energie consumată în scopuri tehnologice. % 1012 658 Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece o tranzacţie cu proprietarii nu generează recunoaşterea unei cheltuieli în contabilitate.000 u. Soluţia contabilă de mai jos care reflectă anularea unor acţiuni proprii este corectă? Argumentaţi răspunsul.m. Rezolvare: Potrivit IAS 2 „Stocuri" costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. Aceste definiţii acoperă mai mult decât elementele recunoscute drept venituri şi cheltuieli în contul de profit şi pierdere.cheltuieli fixe 10.. • • • capacitatea normală de producţie este de 180 bucăţi. veniturile sunt creşteri de avantaje economice viitoare în cursul perioadei contabile. Soluţia de mai jos reflectă majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni. în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.000 u. cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie. astfel: pierderile de materiale.000 Să se calculeze costul de producţie conform prevederilor IAS 2 „Stocuri". precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.m. diferită de cea care provine din distribuirile în favoarea proprietarilor de capital.m. Potrivit cadrului conceptual al IASB. Argumentaţi soluţia. costurile de desfacere. ci va afecta capitalurile proprii (se recunoaşte ca primă de emisiune). cheltuieli indirecte 40. nu trebuie să afecteze o cheltuială. Pierderea de 50.000 u. din care: . cheltuieli administrative 20. 358.000 20.m.000 = 501 550.cheltuieli variabile 30.m. Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor. .. pierderi din rebuturi 8.m. manoperă directă si alte cheltuieli directe de producţie. 357. La definiţiile de mai sus răspund: veniturile şi cheltuielile în mărime brută. cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice în cursul perioadei contabile. Este corectă această soluţie? Argumentaţi răspunsul.i) ii) capitalurilor proprii). 27 . care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii. în concluzie.000 u.. care au ca rezultat o creştere a capitalurilor proprii.000 u. % 1011 120. iii) plusurile şi minusurile de valoare. regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi la locul final. Potrivit cadrului conceptual al IASB.000 500. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. 356. Pentru a se fabrica 90 bucăţi din produsul B. 456 = 758 Răspuns: Soluţia nu este corectă deoarece o tranzacţie cu proprietarii nu generează recunoaşterea unui venit în contabilitate. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie.m.m. ci va fi imputată capitalurilor proprii.000 u.000 u.000 u.000 100. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise.000 50. încasată peste valoarea nominală a acţiunilor emise nu se recunoaşte ca venit. si anume: materiale directe.. diferită de cea care provine din contribuţiile proprietarilor capitalului. în exerciţiul N s-au angajat următoarele cheltuieli: • • cheltuieli directe 100.. cheltuielile de depozitare. în costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului.

000 10.m.000/7 = 40.000 + 30.000 60.000 Mărfuri M1 Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Să se stabilească la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar. Acesta se amortizează linear. /180 buc.000 10.000 .000 60.000 u. La închiderea exerciţiului N.) 1 20.000 Valoare realizabilă netă (în u. iar valoarea reziduală este reestimată la 15. Durata = 7 ani Amortizarea = 280. 6814 = 397 3. managerii au reestimat durata de utilitate totală la 5 ani. 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 135.m. începând cu l ianuarie N-2.m.000 16. Rezolvare: In exerciţiul N-2: Valoarea amortizabilă = 290. conform IAS 16.000 9.12.000 = 3.000 17.m.000 9.000 u.000 60.000 u.) 2 18. N-1 şi N.Costul de producţie = 100. Rezolvare: Articole Cost de achiziţie (în u.000 27 .000 u.103.) 18.000 65.m.2) 18.) 20.000 .000 = 280. Fie un utilaj cu un cost de achiziţie de 290. si să se contabilizeze eventuala depreciere constatată. = 135.000 Valoare realizabilă netă (în u.m. şi o valoare reziduală estimată la 10. pe o durată estimată de 7 ani.000 109.m. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor In exerciţiul N-1: = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc.000 106.m.000 106.10.000 + 10.N.000 109. Cheltuieli de exploatare Ajustări pentru deprecierea mărfurilor privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 360.000 u.000 16.000 16.000 103.m.000 65. La 31.000 9.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze amortizarea în exerciţiile N-2. în conformitate cu IAS 2.000 u.m.000 u. societatea X deţine în stoc următoarele articole: Articole Cost de achiziţie (în u.000 17. 40.000 0 Mărfuri M1 Mărfuri M2 Mărfuri M3 Mărfuri M4 Total Pierderea din depreciere = 106.000 Valoare în bilanţ 3=min(l.000 359.m.000 u.000 x 90 buc.

N există indicii că utilajul a pierdut din valoare.m. Amortizarea anuală = 1.000 u. se estimează valoarea justă la 504 u. Fie următorul lanţ de participaţii: 80 27 .000 .m.000 u.12.m. Să se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31..N se determină mai întâi valoarea contabilă netă: Costul = 1. cheltuieli cu vânzarea 4 u.000/10 =100 u.m. 40.. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc. 65. 520) = 520 u. Durata reestimată = 5 ani Durata trecută = 2 ani Durata rămasă = 3 ani Amortizarea = 195.12. pentru deprecierea imobilizărilor 362.N şi să se contabilizeze eventuala depreciere constatată conform IAS 36. Amortizarea cumulată = 100 x 4 = 400 u.m. Valoarea recuperabilă = max (500.520 = 80 u. 6813 = 2913 Cheltuieli din exploatare Ajustări pentru privind ajustările deprecierea instalaţiilor. Rezolvare: La 31. Pierderea din depreciere = 600 . Valoarea netă = 1. La începutul exerciţiului N-3 s-a dat în funcţiune un utilaj cu valoarea contabilă de 1.m.400 = 600 u.000 u.000 .15.6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor In exerciţiul N: = 2813 Amortizarea instalaţiilor etc.000 u. metoda de amortizare lineară..m. şi o valoare de utilitate de 520 u.2 x 40.m.000/3 = 65.12.m.000 = 195. La această dată.m.000 361.m.m.000 . Durata de amortizare este de 10 ani. La 31.000 Valoarea amortizabilă = 290.

7% = 7.3% + 5.2% 15% +10% = 25% 0 40% 15% x 42% +10% x 54% = 6. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la o societate: Informaţii 01.35% Tip de control Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Metoda de consolidare Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală Integrare globală F7 F8 F9 FIO 40% + 40% = 40% x 70% + 40% x 80% 63% = 28% + 25.4% = 11.01 31.2% = 53.2% + 12% +13.75% + 2% = 40.4% + 4.12 27 .7% 65% x 11.605% 40% Control exclusiv Influenţă semnificativă Integrare globală Punere în echivalenţă în afara perimetrului de consolidare "" Influenţă semnificativă Punere în echivalenţă 363. Rezolvare: Societatea FI F2 F3 F4 F5 F6 Procentaj de control 70% 40% + 20% = 60% 70% 60% 55% 20% + 30% + 25% = 75% Procentaj de interes 70% 40% + 70% x 20% = 54% 70% 70% x 60% = 42% 55% + 40% x 20% = 63% 70% x 60% x 20% + 70% x 20% x 30% + 40% x 30% + 55% x 25% + 40% x 20% x 25% = 8.Să se calculeze procentajele de control şi de interes deţinute de SM în societăţile din organigramă şi să se precizeze tipul de control şi metoda de consolidare corespunzătoare.

b) mesele sunt asamblate de muncitori cu un cost de 40 u.m.m. Rezolvare: 27 . costurile de producţie ale perioadei şi costurile produselor finite obţinute.000 u.m. f) firma cheltuieşte anual 30.m.m. = 150 u. • Produse finite obţinute + Producţie neterminată la începutul perioadei Producţie neterminată la sfârşitul perioadei = Cost de producţie al perioadei 6. fix. Costurile asociate cu fabricarea meselor şi cu operaţiile generale ale firmei sunt următoarele: a) lemnul utilizat pentru fabricarea meselor costă 100 u.m. O întreprindere fabrică mobilă. cost al produsului./an. Sold iniţial 345 + Obţinere produse finite .m.732 u. 6. care are un salariu anual de 25.Consuni = Sold final 301 328 u. Sold iniţial 301 + Achiziţii . + Obţinere produse finite ..732 u..000 u.m.Costul bunurilor vândute = Sold final 345 146 u.732 (consum) SF366 D 345 C ______________Produse finite________________ SI 146 l 6.m.1.6./an.. Determinaţi: costul materiilor prime achiziţionate..m.m.000 u./masă.732 u.m.770 u.m.m.000 (costulbunurilor vândute) SF150 Consum materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1.000 u.m. + Achiziţii . c) muncitorii care asamblează mesele sunt coordonaţi de către un responsabil. = 366 u. inclusiv mese.m. 354 u. de unde rezultă: Achiziţii = 1. d) amortizarea maşinilor utilizate în fabricarea meselor se ridică la 10.000 u. pentru fiecare masă vândută.Stoc de materii prime Stoc de producţie în curs de execuţie Stoc de produse finite 328 362 146 366 354 150 în timpul perioadei au fost utilizate în producţie materii prime în valoare de 1. cost al perioadei.m./masă. Rezolvare: D 331 C _______Produse în curs de execuţie_____________ SI 362 l SF354 D 301 C ______________Materii prime_________________ SI 328 l 1.m. iar costul bunurilor vândute a fost de 6. 362 u.000 u.012 u. 364. g) vânzătorii primesc un comision de 30 u. Clasificaţi fiecare cost în următoarele categorii: variabil./an pentru publicitate privind mesele.m.m. e) salariul managerului firmei reprezintă 80. cost direct sau indirect (pentru produsul „mese"). de unde rezultă: Obţinere produse finite = 6.m.004 u.004 u.m.

Determinaţi costul de producţie si costul complet (de revenire) al unei umbrele.a b c d e f g Cost variabil Cost variabil Cost fix Cost fix Cost variabil Cost direct Cost direct Cost indirect Cost indirect - Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al perioadei Cost al perioadei Cost al perioadei 365. A vândut în cursul lunii 8.000 de suporturi la 20 lei bucata. d) salariile muncitorilor care lucrează doar la păpuşi.000 de pânze la 10 lei bucata şi 11. b) amortizarea maşinilor folosite pentru păpuşi. în luna mai a cumpărat 10. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată.000 lei + Cheltuieli directe de asamblare = 9.53 lei/umbrelă + 5 lei/umbrelă = 50. păpuşi de plastic şi maşinuţe.500 umbrele x 60 lei/umbrelă = 510.000 buc.500 lei = Cost de producţie 432.500 de umbrele. costuri directe / indirecte: a) plasticul achiziţionat pentru păpuşi.000 lei Obţinere produse finite: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 432. comisionul vânzătorului fiind de 5 lei/bucată.53 lei/umbrelă Cost complet = Cost de producţie + Cheltuieli de desfacere = 45.500 lei Vânzare produse finite: 411 Clienţi = 701 Venituri din vânzarea 510.500 umbrele = 45. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: • Materii prime şi materiale directe = 10. e) salariul managerului.500 suporturi x 20 lei/suport 290. + 9. pânză x 10 lei/buc.500 de umbrele la preţul de 60 lei/bucată.53 lei/umbrelă Venituri din vânzări: 8. c) amortizarea echipamentelor de împachetat folosite pentru toate produsele.500 umbrele x 15 lei/umbrelă 142. asamblând pânza pe un suport achiziţionat.500 lei / 9. şi a asamblat 9. Clasificaţi următoarele costuri în: costuri ale produsului / ale perioadei. Rezolvare: a b c d e Cost direct Cost indirect Cost indirect Cost direct Cost al produsului Cost al produsului Cost al perioadei Cost al produsului Cost al perioadei 366.000 lei 27 .500 lei Cost unitar / umbrelă = 432. Societatea ALFA produce umbrele de soare. Societatea GAMA produce trei tipuri de jucării: ursuleţi de pluş.

X 10 lei/buc = 100.) / 20.Cheltuieli = 16.25 lei/umbrelă) -16.8.000 de pânze la 10 lei bucata şi 15. + 10.000 buc.500 lei Cost prelucrare = 18. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: D Si 10. X 8lei/buc=80. şi a asamblat 18.000 lei Panza C D Si 5. + 15.75 lei/umbrelă = 160.000 bucăţi de suporturi la 15 lei bucata. x 9 lei/buc. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: D Si 10. X 15 lei/buc=75.500 lei Cost unitar = 769. x 20 lei/buc.000 buc. Societatea deţinea la începutul perioadei 10.000 umbrele = 42. 162. în evaluarea stocurilor se aplică costul mediu ponderat. = 18. • + + = Pânză umbrelă = 18.500 lei Rezultat = Venituri . = 9 lei/buc.005 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 387.53 lei/umbrelă = 387.000 buc.000 buc. Societatea a vândut în cursul lunii 16. comisionul vânzătorului fiind de 2.000 buc.000 buc.000 de pânze la 10 lei bucata şi 15.75 lei/buc.000 lei Suport umbrelă = 18.000 lei Achizitie 10.000 buc.000 lei Cost de producţie 769.5 lei/bucată.000 lei Suport C 28 .000 umbrele x 42.000 buc. X 15 lei/buc=75.500 umbrele x 5 lei/umbrelă (comisioane vânzare) + 45.000 de umbrele. şi a asamblat 18.000 lei Achizitie 10.500 lei + 16. în evaluarea stocurilor se aplică metoda FIFO (primul intrat.000 buc.25 lei/bucată.000 lei Panza C D Si 5. Determinaţi costul de producţie şi costul complet (de revenire) al unei umbrele.25 lei/umbrelă = 885.995 lei 367.000 buc. Determinaţi costul de producţie si costul complet (de revenire) al unei umbrele.000 de umbrele. x 15 lei/buc.000 de suporturi la 20 lei bucata.000 bucăţi de suporturi la 15 lei bucata. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată.) / 20.000 lei Achizitie 15. comisionul vânzătorului fiind de 7.000 lei Suport C CMP pânză = (10.500 lei / 18.000 de suporturi la 20 lei bucata.000 umbrele x 7. asamblând pânza pe un suport achiziţionat.75 lei/umbrelă Cost complet = 769. Societatea deţinea la începutul perioadei 10.000 lei . Societatea a vândut în cursul lunii 16. x 8 lei/buc. x 15 lei/buc.000 buc. Societatea ALFA produce umbrele de soare. X 8lei/buc=80.000 de umbrele la preţul de 50 lei/bucată.000 buc.500 umbrele x 45. 270. x 18. primul ieşit).005 lei Rezultat = 510.000 bucăţi de pânză la 8 lei bucata şi 5.000 buc. X 10 lei/buc = 100.000 bucăţi de pânză la 8 lei bucata şi 5.000 buc X 20 lei/buc=300. CMP suport = (5. 337.000 de umbrele la preţul de 60 lei/bucată. asamblând pânza pe un suport achiziţionat.000 buc. în luna mai a cumpărat 10.000 buc.000 lei 368.produselor finite Descărcarea de gestiune: 8.000 umbrele x (60 lei/umbrelă -7. în luna mai a cumpărat 10. x 10 lei/buc. Societatea ALFA produce umbrele de soare. costul asamblării fiind de 15 lei/bucată.495 lei (sold 711) = 512.75 lei/buc.

x 28 lei/buc.000 buc. primul ieşit).200 bucăţi. din care variabile 8.000 lei x 750 buc.000 lei + Suport umbrelă = 5. cheltuieli indirecte de producţie 12. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10. x 15 lei/buc.5 lei/umbrelă Cost complet = 765. din care variabile 8. în următoarele condiţii: cheltuieli variabile de producţie 5. 335. 2.16. în cursul lunii ianuarie. în cursul lunii ianuarie. = 8.000 lei / 18.000 buc X 20 lei/buc=300. pentru evaluarea stocurilor la ieşire foloseşte metoda LIFO (ultimul intrat. evaluate la 25 lei/bucată. Care este valoarea stocului de produse finite la sfârşitul anului? Rezolvare: Determinarea costului de producţie: Cost de producţie = Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile de producţie + Cheltuieli fixe de producţie x Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie • Cheltuieli directe 10.: 24.000 buc.000 lei / 750 buc. în cursul lunii ianuarie.000 bucăţi. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi.000 lei 370. x 20 lei/buc.000 lei 369.000 lei.___________________________3. Care este costul obţinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de producţie = Cheltuieli variabile de producţie + Cheltuieli fixe de producţie x Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie Cost de producţie = 5.000 buc.500 24.000 lei + 4. + 13.Cheltuieli = 16. x 10 lei/buc.000 buc.5 lei/umbrelă) = 805.000 buc. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi.000 lei. SC ALFA SA obţine produse finite.000 lei • Pânză umbrelă = 10. cheltuieli indirecte de producţie 12.000 lei + Cheltuieli variabile 8. 270.000 + Cheltuieli fixe x Capacitatea reală de producţie /Capacitatea normală de producţie = 4.000 lei + Cost prelucrare = 18. / 1. / 1.000 lei. x 15 lei/buc. ea vinde 900 bucăţi la 35 lei/bucată. x 28 lei/buc.000 bucăţi.5 lei/umbrelă = 80.000 umbrele x (50 lei/umbrelă -2.000 lei + Cheltuieli de vânzare (16.000 buc. capacitatea normală de producţie 1. 750 buc.000 lei.000 lei = Cost de producţie al perioadei 21.000 lei.000 lei = Cost de producţie 765.000 buc.000 lei Cost unitar = 765. capacitatea reală de producţie 1.Achizitie 15.5 lei/umbrelă) .750 lei 371. x 8 lei/buc. x 25 lei/buc. capacitatea normală de producţie 1. + 8.000 lei.000 umbrele x 42. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10.000 lei x 750 buc. lei D SI Intrări SF 345 Produse finite 250 buc.000 lei Rezultat = Venituri .000 lei. cheltuieli fixe de producţie 4.000 lei Cost unitar = 21. x 25 lei/buc.750 C Valoare ieşiri LIFO = 750 buc. capacitatea normală de producţie 1. 28 . 160.000 bucăţi.000 lei. Societatea deţinea la începutul perioadei în stoc 250 bucăţi de produse finite. + 150 buc. = 28 lei/buc.000 umbrele = 42.000 umbrele x 2.

000 buc. 25.000 u.Care este costul obţinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de producţie = 10. iar pentru distribuţie sunt de 4.000 u.000 u.m.000 lei.000 buc. = Cost complet 375. + 6.m.000 u.000 lei 372.000 u.) = 1.000 u.000 lei x (l . din care variabile 8. din care cheltuieli fixe de producţie 5.m.m.000 u.000 u.) = 1.000 bucăţi.000 lei (cheltuieli fixe) x 1.000 u.000 u. / 2.000 lei.m.250 lei Costul subactivităţii nu influenţează costul produselor. Stocul iniţial de materii prime este de 1. Care este costul subactivităţii? Rezolvare: Costul subactivităţii = Cheltuieli fixe x (l . 16.m. 4.000 lei. 374. = 22. capacitatea normală de producţie l .000 u.m. Societatea BETA produce ciocolată.000 lei 373. • + = + Materii prime consumate Salarii şi amortizări Cost de producţie Cheltuieli de desfacere 5.000 bucăţi.000 u.000 u..Stoc final = 1.000 u. reprezentând o cheltuială a perioadei. Care este costul subactivităţii şi cum afectează acesta costul produselor? Rezolvare: Costul subactivităţii = Cheltuieli fixe x (l .Capacitatea reală de producţie / Capacitatea normală de producţie) = 4.000 u. Calculaţi costul de producţie şi costul complet.000 lei (cheltuieli directe) + 8.000 lei. = 5. Aceasta are un stoc iniţial la produse finite de 3. / 1.m.000 lei (cheltuieli variabile) + 4.000 u.m.. Societatea BETA produce ciocolată. capacitatea normală de producţie 2.000 2.000 lei.m.2. Salariile şi amortizarea pentru producţie sunt de 16.m.000 6. Rezolvare: D SI SF c 301 Materii prime 1.000 Achiziţie materii prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 6. 2 1. iar stocul final este de 2. C Consum materii prime = Stoc iniţial + Intrări . Ea a cumpărat materii prime în valoare de 6. . cheltuieli indirecte de producţie 15.000 28 .m. SC GAMA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 15.500 bucăţi.750 buc.000 lei.Capacitatea reală de produc-tie / Capacitatea normală de producţie) = 5.m.000 lei x (l . în cursul lunii ianuarie.500 buc. si un stoc final de 5. Salariile şi amortizarea pentru producţie sunt de 16.m.m.000 lei.000 u.000 buc. Aceasta cumpără materii prime în valoare de 6. capacitatea reală de producţie 1. Stocul iniţial de materii prime este de 1. SC BETA SA obţine produse finite în următoarele condiţii: cheltuieli directe de producţie 10. / 1. cheltuieli indirecte de producţie 12.000 buc.000 lei. iar stocul final este de 2.m.1. în cursul lunii ianuarie.000 lei. capacitatea reală de producţie 750 bucăţi.m.

000 lei.000 lei 376. iar la sfârşitul perioadei producţia în curs are valoarea de 5.000 lei 1. la costul de distribuţie? Rezolvare: a) Achiziţii: 8. la costul bunurilor vândute. iar restul au fost montate în maşinile produse de firmă.000 lei 5. societatea are stoc iniţial la produse finite de 3.500 lei.000 lei 16.000 lei . iar pentru distribuţie sunt de 5. b2) pentru producţie: 7. în cursul lunii a cumpărat 8.000 lei.500 lei din care: b211) vândute (descărcarea gestiunii): 30% x 67.000 lei • + + = + = Materii prime consumate Salarii şi amortizări Producţie în curs la începutul perioadei Producţie în curs la sfârşitul perioadei Cost de producţie Cheltuieli de desfacere Cost complet 5.500 lei = 20.000 SF Achiziţie materii prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 6.000 lei. Calculaţi costul de producţie si costul complet.m.000 lei = 67.000 lei.000 lei 6.000 lei. Societatea DEVON produce automobile.000 lei.250 lei 28 . la producţia finită. Societatea a început perioada cu un sold iniţial la producţia în curs de execuţie de 1.000 lei şi un stoc final de 1. Rezolvare: D SI 1. Care este costul bateriilor care apare: la materii prime.000 lei b) Ieşiri: 7. înregistrate: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 76. din care: b21) produse finite: 90% x 75. înregistrate: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 67.000 baterii x 10 lei/baterie = 80.600 baterii x 10 lei/baterie = 76. 100 au înlocuit bateriile din maşinile utilizate de angajaţii firmei care se ocupă de vânzări.Stoc final = 1.000 lei.000 u.500 baterii x 10 lei/baterie = 75. la producţia în curs. înregistrate: 711 Venituri aferente costurilor = 345 Produse finite 20. se mai suportă cheltuieli directe de vânzare de 1. totodată. 90% a fost terminată şi transferată în depozitul de produse finite şi doar 30% din stoc a fost vândut.000 301 Materii prime C Consum materii prime = Stoc iniţial + Intrări .000 lei. înregistrate: 301 Materii prime = 401 Furnizori 80.000 de baterii la costul de 10 lei/baterie şi a scos din stoc 7.000 6. 2.600 de baterii în cursul lunii.000 lei + 6.250 lei.000 lei 23.lei.000 lei. Dintre acestea.2.000 lei = 5.000 lei 17. Din producţia lunii.000 lei din care: b1) pentru maşini utilizate de angajaţii care se ocupă de vânzări: 100 baterii x 10 lei/baterie = 1.

calculaţi costul de producţie pentru A şi B. Cost baterii în costuri de distribuţie = 1.500 lei. O societate a înregistrat următoarele costuri: materii prime 10.4.000 lei x 60% = Cost de producţie 8.000 lei + 8. amortizarea maşinilor productive 18.18.000 lei.000 lei (subactivitate 10%). Calculaţi costurile de producţie.000 lei. chirie 4. Cost baterii produse finite (sold 345) = 47.000 lei.000 lei. Cost baterii producţie în curs = 7.000 lei.600 lei 2.000 lei pentru A şi 8.000 lei 960 lei 2.840 lei Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 2. Se fabrică două produse.000 lei.300 lei 379. Rezolvare: • Salarii personal distribuţie + Amortizarea vehiculelor de distribuţie + Amortizarea vehiculelor managerilor + Chirii = 4.500 lei = 47.000 lei. 840 lei 28 .000 lei.250 lei. publicitate 1.800 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (2. amortizarea vehiculelor de distribuţie ale societăţii 15.000 lei l . Rezolvare: • Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe = 1.000 lei. din care pentru producţie 60%. Cost baterii materii prime (sold 301) = 4.000 lei x 60% + Amortizarea maşinilor productive = 18. b22) producţie în curs de execuţie: 10% x 75. Deci: 1.000 lei = 7.000 lei 7.000 lei 3.000 lei .400 lei 21.8. cheltuieli indirecte 5.000 lei pentru B.48 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 0.000 lei = 3. grad de subactivitate 20%. amortizarea maşinilor productive 8.000 lei 10.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0. salarii pentru muncitori 4.600 lei 378.800 lei Coeficient de repartizare K = 4. A şi B.000 lei 2. salarii pentru personalul de distribuţie 12.000 lei (din care pentru producţie 60%). salarii pentru personalul de distribuţie 2.960 lei Produs B 8. Rezolvare: • Materii prime consumate + Salariile muncitorilor + Amortizări = 8.000 lei.000 lei 4.48 x 8. O societate a înregistrat următoarele costuri: materii prime 8.700 lei 41.000 lei 800 lei 4.000 lei x 10% + Cheltuieli de producţie = 4. costuri directe 2.48 x 2.000 lei.stocurilor de produse b212) nevândute: 70% x 67. Folosind costurile directe ca bază de repartizare. Determinaţi suma cheltuielilor care vor afecta contul de rezultate al societăţii. din care fixe 1.840 lei 11.250 lei 4.000 lei x 85% = Cheltuieli ale perioadei 12.000 lei .000 lei 377. amortizarea vehiculelor managerilor 10. chirie 4.000 lei.000 lei 15.200 lei 2. Cost baterii în costul bunurilor vândute = 20.000 lei = 960 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 0. salarii manoperă directă 14.250 lei 5. grad de utilizare a capacităţii de producţie 85%.500 lei 3.000 lei.000 lei .000 lei x 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 4.

375 lei 12.000 lei 5.000 lei 10.875 x 5.000 lei Coeficient de repartizare K = 15. Rezolvare: 28 .875 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 1.000 lei 2. iar cheltuielile generale de administraţie sunt de 500 lei. Calculaţi costul produselor finite A şi B.000 lei şi amortizarea maşinilor folosite pentru ambele produse 5.000 lei) materii prime baza de repartizare = 1.000 lei 9.5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 2.5 x 2.380.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (3. A se produce doar în atelierul 1. A şi B.000 lei 12. Calculaţi costul de producţie pentru A şi B utilizând ca bază de repartizare: a) materia primă.875 x 3. costuri directe 10. Rezolvare: a) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10.000 lei Produs B 5.625 lei +16.000 lei amortizare = 15.000 lei.000 lei = 29.000 lei salarii + 5. pentru care se suportă următoarele costuri: materie primă: 3. costul unei ore de manoperă fiind de 10 lei.000 lei + 2.000 lei pentru A şi 20.000 lei + 5. iar B.000 lei Indiferent de baza de repartizare.000 lei în atelierul 2. în atelierele 1 şi 2. b) numărul de ore de muncă directă.625 lei 16.000 lei 4.000 lei) manoperă directă baza de repartizare = 2.000 lei Specificare • Materii prime + Manoperă directă + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 3.625 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 1.000 lei Cost de producţie total pentru cele două produse = 17.000 lei pentru B.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (4.375 lei = 29. Se produc două produse.000 lei manoperă directă = 5.5 x 4.000 lei 4. Baza de repartizare este costul direct. manoperă directă 400 ore pentru A şi 200 ore pentru B. A şi B. Cheltuielile atelierelor au fost de 7. salarii indirecte 10.000 lei manoperă directă = 10.000 lei materii prime = 9.375 lei Cost de producţie total pentru cele două produse = 12.000 lei b) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10.000 lei +12.625 lei Produs B 5.000 lei 17.000 lei amortizare = 15.000 lei pentru B.000 lei 2.000 lei salarii + 5.000 lei Coeficient de repartizare K = 15.000 lei pentru A şi 5. 381. Se produc două produse.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 2.000 lei materii prime = 5. Comentaţi impactul bazelor de repartizare. costul de producţie este acelaşi.375 lei Specificare • Materii prime + Manoperă directă + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producţie Produs A 3.000 lei 5.500 lei în atelierul 1 si de 7.

000 lei + 7.000 lei Produs B 20.400 u.000 lei 12. = 38..000 lei Cheltuielile generale de administraţie nu se includ în costul de producţie.m.000 lei pentru A şi 20.000 ore pentru B.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0. Determinaţi cifra de afaceri la prag şi intervalul de siguranţă.000 lei = 2. = 20.000 lei.000 lei 5.000 lei cheltuieli indirecte atelierul 2) 32.554 u. Rezolvare: Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli indirecte totale 22.500 lei 382. costuri directe 10.Costuri fixe Marja costurilor variabile = 53.m. şi costul variabil 32. x 14.m.000 lei 383.400 u.78 u.Producţia în curs la sfârşitul perioadei = Cost de producţie Produs A 10.000 lei = 5. Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate Produs A 10.000 lei 15. sold final O.14.25 Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului A = 0. Dispuneţi de următoarele date: cifra de afaceri 53.554 u.) / 38.m.006. Cheltuielile indirecte aferente producţiei sunt de 22.500 lei Produs B 20.000 lei = Cost de producţie 12.000 lei . Calculaţi costul produselor finite A şi B obţinute.000 ore + 3.000 ore) numărul de ore de manoperă directă baza de repartizare = 5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 5 x 1.000 lei pentru B.Costul subactivităţii 2.500 lei 34.846 u. La produsul A a existat producţie în curs la începutul lunii de 1.000 lei 2.000 lei Specificare • Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate + Producţia în curs la începutul perioadei .500 lei Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului B = 0.000 lei 1.m.554 u. A şi B. CAcr = (53. iar la produsul B soldul iniţial la producţia în curs este de 500 lei.000 lei = 5.m.000 lei (5.m.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 5 x 3.000 lei.500 lei.500 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (10.000 ore pentru A şi 3.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (1.25 x 20.000 lei 500 lei 1. iar soldul final este de 1. Cum se interpretează aceşti indicatori? Rezolvare: Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critică = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile Marja costurilor variabile = Cifra de afaceri .25 x 10.400 u. cheltuielile fixe 14.000 lei + 20.000 lei 16. 28 .000 lei = 15. . Se produc două produse. Baza de repartizare este numărul de ore de manoperă directă: 1.000 lei = 20.Repartizarea cheltuielilor indirecte pentru atelierul 1 în care se fabrică cele două produse: Coeficient de repartizare K = 7.000 lei Coeficient de repartizare K = 20.m.000 lei. costul subactivităţii este de 2.m.036 u.m.846 u.

1.m.400 u.m.78 u.000 lei Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critică = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile CAcr = (60. Profit 7./buc.m. = 7. = 33. I = CA .000 u.m.000 u. x 5. = 30. Is = CA .CA = 60.m. cost variabil unitar 10 u.000 u.000 u.m..036 u.m. 2.000 produse. x 10 u.000 u.78 u.m. x 12 u./produs Cheltuieli fixe________________________________________5.006.. preţ de vânzare unitar 12 u. Calculaţi cantitatea care trebuie vândută pentru ca rezultatul să fie 0. Dispuneţi de următoarele date: cifra de afaceri 53.m.000 de produse. pentru a nu se obţine pierderi. Cu câte procente poate să scadă cifra de afaceri a societăţii pentru ca aceasta să nu suporte pierderi? Rezolvare: Cu câte procente poate să scadă cifra de afaceri a societăţii pentru ca aceasta să nu suporte pierderi evidenţiază coeficientul de siguranţă dinamic..m.m. O societate vinde în prezent 5.000 lei 50.000 u.m.000 buc.5./produs Cheltuieli variabile q x 10 u.000 de produse. cost variabil unitar 10 u.000? 28 ./produs . Din calculele anterioare Cifra de afaceri critică este 20.CAcr = 53.000 lei 10. 384..m.? Rezolvare: = = Cifra de afaceri q x 12 u.22 u.) / 10./buc.20.m. cheltuielile fixe 14.m.000 u. Cheltuieli variabile = 5. • Cifra de afaceri = 5. .000 buc.006.400 u.Cifra de afaceri la prag este cifra de afaceri pentru care se acoperă cheltuielile fixe şi variabile degajând un rezultat nul. costuri fixe 10. costuri fixe 5.m.22 u. cost variabil unitar 10 u. rezultă q = 6. 386.m. costuri fixe 5.393. Ce cantitate trebuie vândută pentru a obţine un profit de 7.m.m.000 u.000 de produse. pentru a obţine un rezultat nul. preţ de vânzare unitar 12 u.m..000 lei = 30.m.m. adică în cazul de faţă cifra de afaceri poate să scadă cu 33. O societate vinde în prezent 10. O societate vinde în prezent 5. 387. Intervalul de siguranţă arată cu cât poate să scadă în mărime absolută cifra de afaceri pentru a nu se obţine pierderi.393.000 u.m.m.000 u.m. Rezolvând ecuaţia q x 2 u...m.m. . 385. şi costul variabil 32.m.000 u.m. Cu cât trebuie să crească vânzările pentru ca rezultatul să fie 14.m.78 u. Cu cât pot să scadă vânzările pentru ca firma să nu aibă pierderi? Rezolvare: Cu cât pot să scadă vânzările pentru ca firma să nu aibă pierderi evidenţiază Intervalul de siguranţă.m.000 u..000 u.m.m. preţ de vânzare unitar 12 u.m.554 u.006.m./produs Marja costurilor variabile q x 2 u.000 u. adică este necesară o cifră de afaceri de 20. = Marja costurilor variabile 60.30.

000 u./produs Costuri variabile = 10.m.000 u. = Marja costurilor variabile 20.m.m. = O u. preţ de vânzare unitar 12 u.000 produse.000 produse = 10.000 produse = 2.m. 0 u.500 produse x 10 u./produs ./produs + 10% x 10 u. = Profit 10.000 u.m. ecuaţia este: q x 2 u. = Marja costurilor variabile 20. publicitate = Profit Decizia nu e acceptabilă deoarece profitul scade cu l ./ produs Cifra de afaceri q x 12 u.m.m.m. cost variabil unitar 10 u. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.m.m. 105.000 u.m. Se estimează o creştere a costurilor variabile cu 10%. = Profit 10. Cheltuieli variabile = 10.m./produs 100.000 u.000 u./produs = 20. preţ de vânzare unitar 12 u.000 u./produs 100.m.000 u.m.000 u.m. ar antrena o creştere a vânzărilor cu 5%.000 u.m.m. 10. 126.000 produse x 12 u./produs _____________________________10.500 produse x 12 u. O societate vinde în prezent 10.m.m.m.10.m. Rezolvând ecuaţia q x 2 u.000 u.m.10.000 u. Cheltuieli fixe ___________________________________ 10.m./produs 120.Cheltuieli variabile q x 11 u./produs = Marja costurilor variabile q x l u.m. Costuri variabile = 10.m. 21.. O societate vinde în prezent 10.000 produse x l O u. 12.000 u. în cazul în care profitul trebuie să fie 14.. O creştere a publicităţii cu 2./produs = Marja costurilor variabile Costuri fixe = 10.m..m.000 u.m.10.m. Costuri variabile = 10 u.m. x 10 u.000 produse.. Cantitatea trebuie să crească cu 20.000 u.m.m. costuri fixe 10.m.10. cost variabil unitar 10 u.m.m. Se vor vinde: 10.m. 388.. q = 12.000 u. = 14..000 produse +10.m./produs . 389.m.000 u.000 u.m. rezultă q = 20.m.m.m.m.000 buc.000 u. + 2.000 u.000 u. x 12 u.000 u.000 produse ./produs .000 produse.000 u.000 u. Cu cât trebuie să crească vânzările pentru ca profitul să rămână constant? Rezolvare: Calculul profitului iniţial: Cifra de afaceri = 10.m.000 produse pentru ca profitul să rămână tot 10.000 de produse.m. costuri fixe 10. 28 ./produs Cheltuieli fixe_______________________________________10.000 lei.000 u./produs q x 10 u.m. Costuri fixe_________________________________________ 10. Rezolvând ecuaţia q x l u.000 produse .000 produse x 5% = Cifra de afaceri = 10.m./produs q x 2 u.000 u./produs =11 u.m..m.000 buc.000 u.Rezolvare: = = Cifra de afaceri Cheltuieli variabile Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe Profit q x 12 u.000 produse.m.m. Deci vânzările trebuie să crească cu 12. rezultă q = 5. 9./produs 120.000 u.500 produse..000 u.000 de produse. = Profit 10.m.m.

000 lei 28 .000 produse x 12 lei/produs 120.5 lei/produs = 11.000 lei. vânzările ar creste cu 500 bucăţi.500 produse x l O lei/produs 105.5 lei/produs 126.000 lei. preţ de vânzare unitar 12 lei.000 produse x 10 lei/produs 110.000 lei = Profit 6.000 lei = Marja costurilor variabile 26.000 de produse.000 lei publicitate = 12. costuri fixe 10. cheltuielile variabile corespondente sunt de 60.000 produse +10.000 lei. cost variabil unitar 10 lei. Preţ de vânzare =12 lei/produs + 0. costuri fixe 10.000 lei Costuri variabile = 10.000 lei = Profit 10. iar cheltuielile fixe sunt de 20. în aceste condiţii: Cifra de afaceri = 10.000 produse x 12 lei/produs 120.000 produse + 500 produse = 10.000 lei + 2.5 lei/produs. O societate vinde în prezent 10.250 lei Costuri fixe___________________________________________ 12.000 lei = Profit 14.250 lei. Dacă ar creşte preţul cu 0. O societate vinde în prezent 10.390.500 lei = 3.000 lei = Marja costurilor variabile 16.000 lei.5 lei şi s-ar investi în publicitate suma de 2.000 lei Costuri fixe___________________________________________10. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.000 produse x 10 lei/produs 100.000 lei.000 lei = Marja costurilor variabile 20. vânzările ar creşte cu 10%.000 produse x 10% = 11.000 lei.000 lei = Marja costurilor variabile 20.000 lei Costuri fixe___________________________________________ 10.500 produse. 392.250 lei Decizia e acceptabilă deoarece profitul creşte cu 4. preţ de vânzare unitar 12 lei.6.5 lei. Dacă ar scădea preţul cu 0.000 lei. Cu cât va creşte procentual rezultatul societăţii în condiţiile creşterii cu 10% a cifrei de afaceri (cheltuielile fixe vor rămâne nemodificate)? Rezolvare: Cifra de afaceri 100.5 lei/produs 131. cost variabil unitar 10 lei.500 lei Costuri variabile = 11. Costuri fixe = 10. Cifra de afaceri a unei societăţi este în prezent de 100. Preţ de vânzare =12 lei/produs .000 produse x 10 lei/produs 100. Este decizia acceptabilă? Rezolvare: Cifra de afaceri = 10.000 lei = Profit 10.000 lei Se vor vinde: 10.250 lei Costuri variabile = 10.5 lei/produs = 12. în aceste condiţii: Cifra de afaceri = 11.500 lei Decizia nu e acceptabilă deoarece profitul scade cu 10.500 lei Costuri fixe__________________________________________ 10.5 lei/produs.000 produse x 11.000 lei .000 produse.0.000 lei Costuri variabile = 10.000 de produse.500 produse x 12.000 lei Se vor vinde: 10.500 lei 391.

societatea sa produce 500 bucăţi din produsul P (singurul produs fabricat).000 lei Marja costurilor variabile 50.000 lei .000 lei 150.000 lei Cifra de afaceri = 100.000 lei Cheltuieli variabile X = 200.000 lei . Rezolvare: Varianta veche: . Costurile variabile unitare implicate sunt de 700 lei. Cifra de afaceri a unei societăţi este de 200.000 lei bucata.000 lei = Profit 250. prezentaţi diferite calcule care l-ar putea ajuta să ia decizia respectivă.000 lei Creşterea procentuală a rezultatului = 20.Cifra de afaceri = 500 buc. Astfel.000 lei în maşini de producţie ar avea drept consecinţă scăderea costului variabil unitar la 300 lei.000 lei 394. iar nivelul levierului operaţional este 5.000 lei 350. Managerul unei mici societăţi de producţie este interesat de structura costului întreprinderii sale.000 lei.000 lei Cheltuieli fixe________________________________________Y lei = Profit 10.000 lei.000 lei • Cifra de afaceri 200.000 lei = 40. x l .000 lei Profit 30.000 lei + 100.Cheltuieli variabile = 500 buc. marja asupra cheltuielilor variabile este de 50. Managerul societăţii analizează posibilitatea schimbării structurii costului astfel: el consideră că un efort investiţional suplimentar de 200.10. pe care îl vinde cu 1.000 lei Cheltuieli fixe Y = 50.000 lei Cheltuieli fixe_______________________________________100.000 lei = 150. x 700 lei/bucată = Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe = Profit Varianta nouă: Cifra de afaceri = 500 buc.000 lei 50.000 lei / 5 = 10.000 lei Cheltuieli variabile 60.000 lei Cheltuieli variabile = 500 buc.50.000 lei Cheltuieli fixe________________________________________20.000 lei. Utilizând metoda direct-costing (costurilor variabile).000 lei = = Cifra de afaceri 110.000 lei . de unde Rezultat = 50.000 lei Dacă CA = 250.000 lei 100. x 300 lei/bucată 150.Cheltuieli variabile X lei = Marja costurilor variabile 50.000 lei = Marja costurilor variabile 350.= = Cheltuieli variabile 60. x l .000 lei Marja costurilor variabile 40. Care este valoarea rezultatului dacă cifra de afaceri creşte la 250.000 lei 500.000 lei = 66% 393.000 lei? Rezolvare: Levierul operaţional (Lo) = Marja costurilor variabile / Rezultat.000 lei/bucată 500.000 lei / 30.000 lei 29 .000 lei Profit 20. Cifra de afaceri 250. în situaţia de faţă.000 lei/bucată . iar costurile fixe totale sunt de 100.000 lei Cheltuieli fixe________________________________________ 20.000 lei x 10% = 110.000 lei.

Ps) = 1.000 lei. suportând pierderi de 5.000 lei + 30. x 9 lei/bucată Marja costurilor variabile Cheltuieli fixe Pierdere 225 . Calculaţi abaterile pentru materia primă.1 lei/kg. q x 15 lei/bucată q x 9 lei/bucată q x 6 lei/bucată -95.cantitatea standard Pe .000 lei 135 . Pentru un produs s-au stabilit următoarele standarde: .Qs) x Ps = (1. .000 lei Cheltuieli fixe________________________________________40.000 lei + 45. Rezolvare: Consumul efectiv de materie primă pentru o bucată produs finit este 3.cost de achiziţie 3 lei/kg.= = Cheltuieli variabile 150.9 kg.Cheltuieli variabile = Marja costurilor variabile .000 lei 95. cantitatea pe care trebuie să o producă şi să o vândă este q.000 lei Pentru ca societatea să nu suporte pierderi.000 lei -5.000 lei Cheltuieli fixe = 30. • Cifra de afaceri . O societate realizează prin vânzarea a 15. unde: Qe . rezultă q = 15.preţul efectiv P . Pentru un produs s-au stabilit următoarele standarde: . Care este cantitatea de produs fabricată si vândută care i-ar permite să nu mai suporte pierderi? Rezolvare: Cheltuieli variabile = 105.000 lei.000 lei.95. în cursul perioadei s-au fabricat 2.000 lei.3 lei/kg) = 380 lei. diverse (fixe): 20.000 bucăţi din produsul său o cifră de afaceri de 225. personal (jumătate variabile şi jumătate fixe): 60.000 bucăţi de produse.000 bucăţi produse = 1.2 kg) x 3 lei/kg x 2.000 lei = 0.Cheltuieli fixe = Profit Rezolvând ecuaţia q x 6 lei/bucată .800 kg de materie primă.000 lei.9 kg x 2. amortizare imobil şi maşini de producţie (fixe): 45.000 buc.000 lei Marja costurilor variabile 100.834 bucăţi.000 lei + 20.000 lei • = = Cifra de afaceri = 1 5 . Managerul societăţii cunoaşte faptul că are capacitatea de a produce şi de a vinde până la 20.000 lei 90.consum unitar pentru manopera directă: 2 ore.cantitatea efectivă Qs .000 lei 395.000 lei.9 kg . Abaterea de cost la materii prime = -600 lei + 380 lei = -220 lei. pentru care s-au consumat 3.consum unitar de materie primă: 2 kg.000 bucăţi din produsul său.000 lei = 135.000 lei = 95.preţul standard 397. Abaterea de preţ = Oe x (Pe .1 lei/kg .000 buc. 29 .000 buc.800 kg / 2.000 lei Profit 60.000 lei. achiziţionată la 3. Costurile suportate pentru producerea şi vânzarea acestui produs sunt de 230.000 x 1 5 lei/bucată Cheltuieli variabile = 1 5 . împărţite astfel: materie primă (variabile): 105. Abaterea de consum = (Qe .000 lei 0 lei 396. =-600 lei. x (3.

tarif efectiv TS .800 lei + 6.Qs) x Ts Ts= 10 lei pe oră Consum unitar efectiv pentru manopera directă pentru un produs = 6.200 ore x l buc.tarif orar 10 lei. Tariful efectiv pe oră este de 68.200 ore de manoperă.200 lei.000 10.180 lei. = 6. după următoarea schemă de repartizare (în procente): Cheltuieli/centre Materiale consumabile Energie Servicii de la terţi Cheltuieli de personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare încălzire 5 50 5 20 20 Desen 5 20 40 35 20 Producţie Vânzare cu Vânzare amănuntul angro 10 50 30 20 5 5 10 50 40 10 10 20 50 20 40 30 20 60 Singurul centru auxiliar este centrul de încălzire. Acesta prestează servicii astfel pentru celelalte centre: încălzire -100% Desen +20% Producţie +50% Vânzare cu amănuntul +10% Vânzare angro +20% Bazele de repartizare alese pentru fiecare centru. Vânzare cu amănuntul.000 buc. pentru care s-au consumat 6.000 2.Tg) = 2.980 lei. în cursul perioadei s-au fabricat 3. / 3.000 5. costul total al manoperei fiind de 68.200 lei / 6. Producţie.000 5.200 ore consumate = 11 lei pe oră. = 2.800 lei. Calculaţi abaterile pentru manopera directă.06 ore x (l l lei/oră .. întreprinderea PROD SA consideră următoarele cheltuieli ca fiind indirecte: Cheltuieli Materiale consumabile Energie Servicii de la terţi Cheltuieli de personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare lei 1. Abaterea de tarif = Qe x (Te .000 Aceste cheltuieli sunt alocate diverselor centre de analiză: Aprovizionare. = 1.tarif standard 398.timp efectiv Qs . Rezolvare: Abaterea de timp = (Qe .timp standard Te . unde: Qe . precum şi volumul acestora sunt prezentate în tabelul următor: 29 .180 lei = 7.000 buc.2 ore) x 10 lei/oră x 3.000 buc.000 500 30. Abaterea de cost la manoperă = 1. Vânzare angro.06 ore .06 ore. Abaterea de timp = (2. Desen.10 lei/oră) x 3.000 bucăţi de produse.

000x20% = 5.250 produse vândute Vânzare angro Produsul vândut 2.800 lei + 645 lei = 9. Specificare Materiale consumabile Energie Servicii terţi Cheltuieli personal Impozite şi taxe Amortizare Ajustări de valoare Total cheltuieli indirecte ataşate centru 2.000 Calculaţi suma cheltuielilor indirecte ataşate fiecărui centru de analiză.000x30% = 400 = 1.000 x 5% = 250 500x10% = 50 30.000 x 50% 2.290 Producţie 6.500 produse vândute Presupunem că produsul P necesită 200 ore de manoperă şi 500 ore-maşină şi că din acest produs se vând 750 de produse cu amănuntul şi 1.000x5% = 1.000 x 20% 10.000 x 20% = 2.000 x 10% = 3.000 ore manoperă = 15.000 Vânzare angro 1.000 6.276 lei pe produs vândut x 1.250 de produse angro.690 lei Costuri unitare: Desen: 15.290 lei = 10.000x50% = 500 5. Calculaţi cheltuielile indirecte repartizate asupra produsului P.556 lei pe produs vândut x 750 produse = 5.000 x 10% = 3.276 lei pe produs vândut 4.325 lei / 2.500 produse vândute = 4.225 lei = 18.750 lei + 1.290 încălzire Desen Producţie Vânzare cu amănuntul 1.1625 lei pe oră-maşină Vânzare cu amănuntul: 9.008 lei Producţie: 9.400 3.000 1.040 lei pe oră manoperă x 200 ore = 3.000x60% = 2.000x30% = 300 5.450 Desen 6.000x5% = 250 500x50% = 250 30.000 600 10.581. Calculaţi costul unei unităţi de bază de repartizare în fiecare centru.000 = 2.450 x 20% = 1.450 x 50% = 3.000 x 1.000 ore manoperă Producţie Ora-maşină 2. Rezolvare: 1.000 x 30.400 lei + 1.000 2.000 = 2.000 3.Centrul Baza de repartizare Volumul bazei de repartizare Desen Ora de manoperă 1.1625 lei pe oră-maşină x 500 ore = 4.000 2.000 5.290 lei = 15.690 lei / 2.450 x 10% = 645 Vân/are angro 6.040 lei Producţie: 15.000x10% = 50 50 100 5.445 lei /1. 4. Desen: 15.25 lei Vânzare cu amănuntul: 7.100 8.000x50% = 5.040 lei pe oră manoperă Producţie: 18.040 lei /1.250 produse vândute = 7.000 2.750 15.450 x 20% = 1.000 ore-maşină = 9. Calculaţi suma repartizată de la centrul auxiliar către centrele principale.000 x 20% 10. Cheltuieli indirecte: Desen: 13.500 35% = 40% = 10. 2.000 oremaşină Vânzare cu amănuntul Produsul vândut 1.556 lei pe produs vândut Vânzare angro: 10.000x5% = 1.500 1.225 Vânzare cu amănuntul 6.000 500 x 40% = 200 30. 1.345 lei 29 .667 lei Vânzare angro: 4.000 x 20% = 10.500 12.000 x 5% = 30.100 lei + 3. 3. 1. încălzire Total 6.000 x 20% = 10.000 x 20% = 2.000x40% = 5.800 9.325 lei Vânzare cu amănuntul: 8.000 x 20% = 2.450 13.250 produse = 5.445 lei Vânzare angro: 9.

000 de acţiuni cu preţul de l leu/acţiune. Societatea dispunea la începutul perioadei de materii prime în valoare de 13.000 lei. Calculaţi costul de producţie global şi unitar.000 lei + 200. Cifra de afaceri a societăţii este de 850.000 175.000 de acţiuni cu preţul de 2 lei/acţiune.000 lei 301 C Materii prime Din contul 301 rezultă un consum de materii prime = 13.000 10.000 Producţie 20. 2. Se achită prin bancă suma de 30.000 Total 37.000 200.000 lei 598. b.000 lei / 50.000 lei.000 120.000 lei 518. în anul următor se încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 15.000 lei 120.000 lei = 203. încasarea făcându-se ulterior în numerar. Nu există stoc iniţial şi final nici de producţie în curs de execuţie.000 lei. achiziţia titlurilor şi achitarea comisionului.000 lei Rezultat unitar = 225. iar restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate. Ulterior se vând 1. s-au produs şi s-au vândut 50.000 lei / 50.000 240. Titlurile vândute se scot din evidenţă la preţul de cumpărare.96 lei pe minge. 400. Societatea JOC SA produce mingi de baschet.10.000 lei.000 mingi = 4.000 10. 1.000 lei Rezultat global 225. 3.000 lei Cost complet global___________________________________598. iar la sfârşitul perioadei mai deţine materii prime în sumă de 10. Calculaţi rezultatul global şi unitar. c.36 lei pe minge.000 lei + 25.000 lei.5 lei pe minge.000 mingi = 10.000 lei 80.000 lei Cost de aprovizionare 27.000 155.000 lei / 50. nici de produse finite. 29 . plata ulterioară a vărsămintelor şi încasarea dividendelor. • • • = Cifra de afaceri 850.000 25.000 Achiziţiile de materie primă în cursul perioadei s-au ridicat la 200.000 de mingi.000 lei = Cost complet global Cost complet unitar = 598. O societate-mamă achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 50.000 lei 518.000 lei.000 Distribuţie 5.000 • Consum materii prime + Servicii externe de producţie + Salarii producţie + Amortizare producţie = Cost de producţie global 203. Calculaţi costul complet global si unitar.000 lei 175.000 lei + 5.000 lei. Comisionul achitat societăţii de valori mobiliare care a instrumentat tranzacţia este de 1%. Se cer înregistrările contabile privind: a.000 15. Cheltuielile indirecte ale anului N sunt următoarele (pe centre de analiză): Cheltuieli/centre Servicii externe Personal Amortizări Aprovizionare 2. vânzarea şi încasarea titlurilor. Cost de producţie unitar = 518.000 mingi = 11.000 lei 20.000 50. • Cost de producţie global + Cheltuieli de desfacere = 50.000 lei . Rezolvare: D SI Achiziţii SF 13.399.

000): 263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve / analitic distinct 40.000 263 Interese de participare 300.000 lei -virarea rezervei la venituri: 1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 20.000 lei. b.000 lei unei filiale şi altul în valoare de 100.000 lei. animalelor şi plantaţiilor 60. Dobânda anuală se calculează la o rată de 15%.Achizitie titluri 261= % 50000 5121 30000 2691 20000 Plata comision intermediar: 622=5121 500 2. Arătaţi care sunt înregistrările contabile. c) încasarea împrumuturilor la scadenţă. privind: a) acordarea împrumuturilor pe termen lung. Entitatea ALFA SA participă la capitalul social al entităţii nou-înfiin-ţate BETA SA cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un expert evaluator a fost stabilită la 340. calcul dobanda 50000 x 15%=7500. iar rambursarea se va face la sfârşitul celor 5 ani.055/2009. vanzarea a 1000 act x 2 lei=2000: 461=7611 2000 Scoatere din gestiune a actiunilor vandute: 1000 act x 1 6641=261 1000 Incasarea creantei : 5121=461 2000 401.înregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (340.000 – 300.N două împrumuturi pe termen de 5 ani.000 lei (b) -vânzarea titllurilor: 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320. O entitate acordă la 01. înregistrările contabile legate de participarea societăţii ALFA la constituirea capitalului social al societăţii BETA.000 lei 2813 Amortizarea instalaţiilor mijl. de transport. unul în valoare de 50. 100000 x 15%=15000 Inregistrarea veniturilor din dobanzi % 2672 2676 = 766 22500 7500 15000 Incasarea dobanzii anuale 5121= % 2672 2676 22500 7500 15000 29 Incasarea imprumuturilor la scadenta . înregistrările contabile legate de vânzarea titlurilor. plata ulterioara a actiunilor achizitionate: 2691=5121 20000 dreptul de a primi dividende: 461=7611 15000 Incasarea dividendelor: 5121=461 15000 3.000 lei unei alte societăţi. conform OMFP nr. la o valoare negociată de 320.000 lei.înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului: % =2131 Echipamente tehnologice 360. 3. amortizarea anului N 60.000 lei. Ulterior. entitatea cedează jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social. durata de utilizare economică a echipamentului 6 ani. b) dobânda anuală si încasarea ei. (a).1.01. Se cer: a.000 lei 402.000 . Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de înregistrare contabilă 360. A-ceastă participaţie îi asigură un procent de control de 30%.000 lei -descărcarea gestiunii: 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare = 263 Interese de participare 170. Acordare credite % 2671 2675 = 5121 50000 100000 150000 2.

3. 2676 = 763 5. conform OMFP nr.000 b.000 lei d). când se încasează şi dobânzile anuale.500 29 . Arătaţi cum se înregistrează conform OMFP nr. • înregistrarea dobânzii cuvenite în anul al doilea. • încasarea dobânzii restante în cursul celui de-al doilea an. Ulterior. sunt urm. La începutul anului N.500 lei 2672 = 763 2. acordarea împrumutului prin bancă 2671 = 5121 50.5121= % 2671 2675 150000 50000 100000 403.500 18.000 Încasarea dobânzii în primul an 50. împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.055/2009.N+1 acţiunile sunt vândute la cursul de 215 lei/acţiune. care se includ în contul de profit şi pierdere.ctb. a. societatea trebuie sa realizeze o recalculatie a acesteia la nivelul intregii perioade de imprumut.000 lei b) 5121 Conturi curente la bănci = 2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung 5. filiala a intrat în stare de faliment.055/2009. 3. 3. a) evaluarea la bilanţ a titlurilor. stornarea dobinzii inregistrate in cursul anului I 2676= 763 . l O. Rambursarea primei rate a împrumutului 50. cu o dobândă anuală de 10% care trebuie achitată la sfârşitul fiecărui an.: 1.000 lei 5121 = 763 5.000 lei 2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung = 763 Venituri din creante imobilizate 5. motiv pentru care nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă. 5121 Conturi curente la bănci = 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 50. entitatea ALFA SA achiziţionează 100 de acţiuni ale societăţii BETA SA la un curs bursier de 200 lei/acţiune şi le clasifică în categoria imobilizărilor financiare (scadenţa mai mare de 12 luni de la data bilanţului). • rambursarea împrumutului.000 c) 30. b) vânzarea titlurilor.000:2=25.12. 31.01.500 405.000 lei 5121 = 2671 25.000 Dobânda cuvenită în anul al doilea 25.000*10%=5.000 3. O societate-mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 50.000 lei c). Entitatea ALFA SA acordă entităţii BETA SA un împrumut de 50. Arătaţi care sunt înregistrările contabile. privind:  acordarea împrumutului şi încasarea dobânzii pentru primul an.5000 2. a) 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi curente la bănci 50.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 461 = % 265 768 20. 663 = 2672 2. cu o dobândă preferenţială de 10% pe an.In conditiile in care societatea nu incaseaza in anul II dobinda aferenta anului I deja inregistrata.  recunoaşterea pierderii generate de starea de faliment a debitorului. Pe data de 30.N Recunoaşterea iniţială a datoriei 265 = 462 b). a).000 lei pe termen de 2 ani.10. conform OMFP nr. privind: • acordarea împrumutului şi înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 668 = 265 2.000 lei obs. 01.  rambursarea primei rate şi dobânda cuvenită pentru anul al doilea. Dobânda din primul an se încasează cu întârziere. adică în cursul celui de-al doilea an.000 lei pe o durată de 2 ani.000 21.N cursul bursier a scăzut la 180 lei/acţiune. Arătaţi care sunt înregistrările contabile.500 c. Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate d. Pe data de 31.12.055/2009: achiziţia titlurilor. contabilizarea dobinzii aferente intregii perioade de imprumut: 2676= 763 10000 404. inreg.000*10%=2.

500 lei (11).000 lei. produse obţinute în cost de producţie 15. valoarea nominală fiind de 150 lei/titlu.500 265 18.000 (achiziţie) C Sf 9.000 lei: 601 = 301 4.000 lei: D 301 Si 3.000 768 1. stocuri finale de materii prime 9.000 lei.000 lei (8)Amortizarea clădirilor: 6811 = 2812 700 lei (9)Salarii datorate: 641 = 421 6.000 * 4/12 * 10% = 10.leiVenituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume 707 0 607 0 Marja 0 29 .000. iar scadenţa este la 5 ani.10 % x 20.12.12.Subvenţii de exploatare: 445 = 741 2.10.0557 2009.000 lei (5)Produse obţinute în cost producţie: 345 = 711 15.000 lei (12)Subvenţii pentru investiţii virate la venituri: 131 = 7584 3.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:.09.000 407.000 lei şi plătite 6.000. • evaluarea venitului financiar adus de investitie in anul N.000 lei (6)Produse vândute în preţ de vânzare facturate: Net commercial =Preţ de vânzare .000: 4111 = 701 18.000 lei (2)Achiziţie stocuri de materii prime: 301 = 401 10. înregistrările contabile conform OMFP nr. Se cere: a) să se prezinte.000 lei: soldul final al contului 301 = 9. Pe data de 01. stoc final de produse nevândute 3.000 406.000 (produse obţinute) Sf 3.500 1068 2.000 lei (10)Salarii plătite: 421 = 5121 6.000 lei.000 lei c) 31.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 461 = % 21.N. 3.000 15. subvenţii de exploatare 2.000 lei.000 b) 31.055/2009.000 10. • recunoaşterea dobânzii la data bilanţului.000 lei.N Recunoaşterea cuponului 265 = 462 320. Din contul 345 rezultă produse vândute în cost producţie (descărcarea gestiunii ) = 12.500 lei.000 de obligaţiuni pe termen lung. salarii datorate 6.000 lei: D 345 C Si 12.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei: soldul final al contului 345 este 3. produse vândute la preţ de vânzare facturate 20. (1)Stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei: soldul iniţial al contului 301 este 3.000 lei = 4.000 lei. a) 01.Dacă se preferă tratamentul recunoaşterii diferenţei de valoare până la valoarea justă în conturile de capitaluri înregistrările sunt următoarele: d) 31.000 lei.000 lei– 3. privind: • achiziţia obligaţiunilor la O l .000 lei + 15. Arătaţi care sunt înregistrările contabile. subvenţii pentru investiţii virate la venituri 3. pe baza informaţiilor de mai sus. conform OMFP nr.12.N Recunoaşterea dobânzii la data bilanţului 5187 = 766 10. Dobânda calculată cu o rată de 10% se plăteşte la fiecare 6 luni. la un cost de 160 lei/titlu.09.000 lei = 24. achiziţia de stocuri de materii prime 10.000 = 18.000 lei.09.000 lei (4)Stocuri iniţiale de produse finite la cost producţie: soldul iniţial al contului 345 este 12. stocuri iniţiale de produse finite la cost de producţie 12.000 lei– 9.N Evaluarea venitului financiar adus de investiţie în anul N: venit financiar = 300. Din contul 301 rezultă un consum egal cu 3.000 lei (3)Stocuri finale: 9.000 e) 30.000 lei (7)Stoc final de produse nevândute 3. amortizarea clădirilor 700 lei. reducere comercială înscrisă în factura iniţială 10%.Reducere comercială = 20.000 lei + 10. 3.000 lei: 711 = 345 24. Dispuneţi de următoarele date: stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei 3.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 1068 = 265 2.N entitatea ALFA SA a achiziţionat 2. b) să se calculeze producţia exerciţiului şi excedentul brut din exploatare.

3.000 4. dobânzi datorate 400 lei.500 17.800 lei.701 711 MC PE VA 741 18.500 lei – 4.100 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 16. Se cere: a) să se prezinte.500 7.000 1. între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materii prime consumate l .500 lei şi plătite 1.000 641 2.000 1.000 lei: 711 = 345 3.500 700 200 Indicatori Marja comercială Producţia exerciţiului Valoarea adăugată EBE Sume 0 20.000 6.100 lei + 600 lei (amenzi datorate autorităţilor române) = 16.000 lei (4)Materii prime consumate: 601 = 301 1. -9.500 lei 6451 700 lei 6452 200 lei 666 400 lei 6581 600 lei (12)Închiderea conturilor de venituri: % = 121 20.000 5.000 D 24.500 lei (6)Salarii plătite: 421 = 5121 1.000 comercială Producţia exerciţiului Valoarea adăugată EBE C 9. (1)Obţinere produse finite la cost producţie: 345 = 711 10.000 lei Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 20.500 19.000 5. vinde 30% din ele la preţul de 15.500 0 607 601 641 6451 6452 Cheltuieli Sume 0 1. pe baza informaţiilor de mai sus.000 lei =. reducere comercială acordată pe o factură ulterioară 10%.000 lei (2)Vânzarea produselor finite la preţ vânzare: Net comercial =Preţ de vânzare .000 – 10% x 15.500 lei 701 13.500 lei: 4111 = 701 13.000 (produse obţinute) Sfd 9. b) să se calculeze marja comercială şi excedentul brut din exploatare.000 = 13.700 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: .400 lei = 16.500 19. înregistrările contabile conform OMFP nr. Dispuneţi de următoarele informaţii în cursul exerciţiului N: o societate obţine produse finite la cost de producţie de 10.000 lei 641 1.leiVenituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume 0 13.000 lei.000 lei.000 (1) Contul 711 se prezintă astfel: 711 15. amenzi datorate autorităţilor române 600 lei.000 (descărcarea gestiunii) 408.800 lei (7)Contribuţia unităţii la asigurări sociale: 6451 = 4311 700 lei (8)Contribuţia unităţii la fond şomaj: 6452 = 4371 200 lei (9)Dobânzi datorate: 666 = 1682 400 lei (10)Amenzi datorate autorităţilor române: 6581 = 462 600 lei (11)Închiderea conturilor de cheltuieli: 6581 = % 601 1. 3.(1) 0 601 9.Reducere comercială = 15.000 0 20.000. adică 30 % x 10.500 lei 711 7.500 lei (3)Descărcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele vândute.000. contribuţii cu caracter social 900 lei.100 29 .000 lei. salarii datorate 1.055/2009.000 lei (5)Salarii datorate: 641 = 421 1.000 lei: 711 = 345 3.

000 lei Încasări: 30.000 u.000 lei/€ = 720. 29 . Care este rezultatul net aferent exerciţiului N? Rezultatul exerciţiului = Capital propriu N – Capital propriu N-1 – Aportul proprietarului în cursul exerciţiului + Retrageri ale proprietarilor în cursul exerciţiului Rezultatul exerciţiului = 1.12.000 lei/€ = 230.000 Euro reprezintă 15. creanţe 200 lei.600 lei -2. Au fost efectuate plăţi în valoare de 4.185. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1.4 lei/€ şi de 10.500. = 361.600 lei -4.000 lei Total încasări 955. încorporarea primelor de emisiune în capital 40 lei.N era de 4.000 lei – 600 lei – 50 lei – 20 lei + 10 lei = 340 lei 410.000 euro la cursul zilei de 4.000 Euro x 23. numerar 2.500 lei 200 lei 2.000 euro la cursul zilei de 4.409. şi plăţi de 20. Pe parcursul exerciţiului N au fost înregistrate următoarele fluxuri monetare: încasări de 30.600 lei.000 lei.000 lei Trezoreria netă = Total încasări – Total plăţi + Diferenţa de curs nerealizată = 955.500.000 u.000 lei + 15.000 lei Diferenţa de curs nerealizată 361. Dispuneţi de următoarele informaţii: toate acţiunile filialei au fost achiziţionate cu 4.500.12.600+1.m. valorile aferente trezoreriei nete a societăţii si diferenţa de curs nerealizată? Situaţia în contul 5124: D 5124 C Sold iniţial 10.000 lei.200 lei pentru achiziţia clădirilor.000 lei 4.500.000. Determinaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii conform OMFP nr.m.200 lei -6.5 lei/€ si de 15.000. 3.700 lei -3.000 lei.000.000. consum de materiale consumabile: 5.000 lei 2.000 lei Încasări 10.000. O societate care ţine evidenţa produselor finite la cost standard efectuează următoarele operaţii în cursul lunii august: consum de materii prime: 25.000 lei – 346.000 lei Plăţi 20.100 lei 4.100 lei/€.500.000 lei Sfd 15. în cursul exerciţiului N au avut loc următoarele operaţii: creşteri de capital prin aporturi noi în natură 50 lei.000 lei reprezintă un venit din diferenţe de curs valutar: Înregistrarea contabilă: 5124 = 765 15.000 Euro x 23.000 lei = 131.000 Euro reprezentând 346.000 lei = 15.500) Activ net contabil Numerar Valoarea plătită pentru filială sau: Plăţi privind acţiunile filialei Numerar Valoarea plătită pentru filială -2.6 lei/€.000 Euro x 24..01. Valorile juste ale activelor achiziţionate şi ale obligaţiilor preluate sunt următoarele: stocuri 1.500 lei.000.055/2009.N cursul era de 4.600 lei.000 euro la cursul zilei de 4.000.000 lei La data de 31.500 lei.000 u.000 lei Plăţi 15. =  + + + = = = + = Plăţi privind achiziţia filialei (1) Plăţi privind achiziţia clădirilor Flux de numerar provenit din activitatea de investiţii (1) Valoarea se determină astfel: Stocuri Creanţe Numerar Terenuri şi clădiri Total activ Datorii (1. Care sunt. rambursări de capital în numerar către asociaţi 10 lei.055/2009. La începutul anului N o întreprindere deţinea 10.500 lei/€ = 235.000 lei – 838.000 lei 411.. La 31.500 lei/€ = 352.N soldul final de 15. Cursul leu/euro la 01.1 lei/€.000.000 lei Total încasări + sold iniţial 1.000 euro.000 lei 7. conversia datoriilor în capital 20 lei. Se dau următoarele informaţii: capitaluri proprii aferente exerciţiului N: 1.800 lei 1.000 euro la cursul zilei de 4.000 Euro x 24.300 lei/€ = 486.. 3.500.500. terenuri şi clădiri 4.000 Euro x 24. capitaluri proprii aferente exerciţiului N-l: 600 lei.600 lei 4.500. conform regulilor stipulate în OMFP nr. furnizori 1.3 lei/€.2 lei/€. salarii: 10.600 lei -2.000 lei Total plăţi 838.000 Euro x 23.m.600 lei 412.000.000.000 lei 2.

000 + 4.000 + 44. cost standard al produselor finite vândute 22..000 2.400 701 60. (diferenţă nefavorabilă în negru).316-57. sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11.000+5.000 = = −0.000 711 40.684 0 316 a) consum materii prime b) consum materiale consumabile c) inregistrare salarii d) obţinere produse finite 601 = 301 25.000 Rezultatul din exploatare = Venituri-Cheltuieli D 711 Variaţia stocurilor C 22.000= 71. min(4. iar soldul iniţial al contului 348 este 1.m.000 635 = 446 2.m.000 SF 5.000 + 2.061*44.000) = 4.684 = 4.000 22.000 Cifra de afaceri=grupa 70 + subvenţiile aferente cifrei de afaceri=60.000-316 = 4. 3..626 30 .000 g) prod.000 K= 1.640 (11.000 11.000 345 = % 44.316 Cheltuieli = 25.m. finite acordate gratuit salariaţilor 421 = 701 11.000 641 = 421 10.000 * 24%) h) produse finite utilizate pentru acţiuni de protocol 623 = 345 11..000 înregistrare depreciere 6814 = 394 684 În bilanţ produsele figurează la valoarea 4.. Soldul iniţial al contului 345 „Produse finite" este 5.684 Evaluarea în bilanţ a produselor finite se face la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă. se vând produse finite la preţul de 60.684.000 11.000 D SI SFC 345 Diferente de pret la produse finite C 1.000 Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite= -0.000 711 = 345 11.000 u. costul standard este de 44.000 − 3.000 u. Calculaţi valoarea la care sunt prezentate în bilanţ produsele finite.000 4.000 u.400 f) descărcare gestiune 711 = 345 22.000 40.000 u.m.000 u.061 5..684 .000 316 SF 7.000 + 10.000 49. Calculaţi cifra de afaceri şi rezultatul din exploatare.000 602 = 302 5.m.690 = 20.090 + 11. D SI 345 Produse finite C 5.000 11.m.se obţin produse finite la costul de producţie efectiv de 40. TVA 24%.000 u.000 =-2.000 4427 14.690 Rezultatul exploatării= 78.684 (diferenţă favorabilă) i) înregistrare diferenţe de preţ aferente ieşirilor 348 = 711 Costul produselor finite = 5.m..m.000 44.000+11.000 u. La sfârşitul anului valoarea realizabilă netă a produselor finite este de 4. TVA 24%.055/2009.000 u.000 − 4.061*Rulajul creditor 345=-0.000 e) vânzare produse finite 411 = % 74. sunt utilizate produse finite pentru acţiuni de protocol la cost standard de 11.600= 57.000 u.m. Cerinţe: a) b) c) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr.684 2. 4.000 348 4.

000 u.m.N-1 o clădire la un preţ de 40. va loare justă 8. amortizarea clădirii.majorare capital social 456 = % 2.2 u.m. La sfârşitul exerciţiului N+l valoarea de inventar a clădirii este estimată la 34. D 3..m.000 diferenţă pozitivă din reevaluare -înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare: 213 = 105 4.000 lei.000 -2.000 u.m.5) 1012 2.000 u.000 u.000 -Valoare netă contabilă = 6.000 de acţiuni.07.000 (2. Societatea ALFA achiziţionează la 31. 414.m.m. în cursul exerciţiului N s-au realizat următoarele operaţii: s-a majorat capitalul social prin aport în numerar.000 act*1) 149 1.000 u. preţ de emisiune 1.000 de acţiuni.m.(e) 1012 C SI 20.m.413.m.000 e) răscumpărare acţiuni 109 = 512 3.000 u.m. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni.(d) D 117 SI C 1.055/2009..incasare aport: 5121 = 456 2. a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru operaţiile de mai sus conform OMFP nr. reclasificarea clădirii în categoria stocurilor.N+1 managementul întocmeşte un plan de vânzare a clădirii şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un cumpărător.N: capital social: 20.m. TVA 24%.. D 105 C SI 3.. au fost răscumpărate 2.4.400 .000 act*1.m.000 u..m. 2.(a) 3. 4.000 -Valoare justă = 8... Rezultatul contabil net al exerciţiului N a fost un profit de 2.400 (2000 act*1. Societatea ALFA prezintă următoarea situaţie a capitalurilor proprii la 01..transferare capital social nevărsat la capital social vărsat : 1011 = 1012 2.000 u.000 (3.m.000 ..000 d) reevaluare imobilizări -anulare amortizare cumulată 281 = 213 2. privind: a) b) c) d) achiziţia clădirii. rezultat reportat: 1. s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3. valoare nominală l u. amortizare cumulată 2.12. Să se prezinte înregistrările contabile.m.000 u. valoarea de inventar este estimată la 38.5) -anulare acţiuni % = 109 3. SF 2. conform OMFP nr.000 = 4.m. 30 . ALFA estimează o durată de utilitate de 20 ani.000-2. (c) SF 23.000) D 2.000 lei. s-au distribuit dividende în valoare de 800 u.2) 1011 2. care au fost ulterior anulate. rezerve din reevaluare: 3.800 u.000 b) distribuire dividende: 129 = 457 800 c) încorporare rezerve: 106 = 1012 3.000 u.000 u.000 (2.000 -8.500 u. fiind emise 2.01. s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici: cost de achiziţie 6. La 01.m.m.5 u..000 1041 400 .000 (2.055/2009.m.000 lei. b) Calculaţi total capitaluri proprii la sfârşitul exerciţiului N+l.000 = 4. pe acţiune.000 u.000 de acţiuni la preţul de 1.800 u.m.000 u.m.000 u. fiind distribuite gratuit 3. a).000 act*1.000 u.m. 3.m. evaluarea în bilanţ a clădirii. La sfârşitul exerciţiului N.(c) 106 C SI 5. rezerve: 2.m.000 u. 3.000 u.

000 u. Societatea deţine echipamente achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 60.m. 12 416.m. Valoarea justă a acestora este estimată la 30.000 u.m.000 c) încasare subvenţie 512 = 445 50. SF 1. Capital social 23.500 u.000* rata amortizării lineare = 100 6 *2* = 11.250 u.000 u. 40.m. 3. 7.m.= -10.800 Repartizarea profitului 800 = Capitaluri proprii 33.000 u.) 30 .500 (anulare) Vjustă sf N 30.m.m. 281 = 213 6813 = 213 3. e) = Cost Amortiz cumulată (N-1.5%*2* 6 = 6.m. echipamentele sunt.m. (anulare) 10.m.000 b) primire subvenţie 445 = 472 50.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei degresive pe o durată de 8 ani. Vjustă sf N+1 50. VR sf N+1 22.07.SF 7.000 u.000 a) anulare amortizare b) diferenţă negativă din reevaluare (30. a) achiziţie instalaţie 213 = 404 90.000 u. începând cu l ianuarie N-1. La 01.055/2009.055/2009. al cărei cost este de 90. 8ani 12 100 = 12. Valoarea justă este estimată la 50.m.000 u. La 31 decembrie N.12.000 u.000 u. La 31 decembrie N+l. 3.250 inreg.500 u.m.000 u.000 u.000 u.000u. pe o durată de 6 ani.12. reevaluate.m.5% 8ani 681 = 281 11.000 10.. Contabila e) transfer subvenţie la venituri 50. din nou.000 u.000 415.N şi la 31.000 + Rezultat reportat 1. conform OMFP nr.000 u.m. D Cost VR sf N 213 60.000 u.m. Dif poz 27. Echipamentele se amortizează linear. 6ani 40. conducerea întreprinderii decide reevaluarea echipamentelor.000 * 2 = 20.250 u. ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă. d) NOTĂ: S-a presupus un sold iniţial al rezervelor de 5.250 472 = 7584 6.m. 60.N.N+1 ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete.m.000 + Rezerve 2. Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31. pentru a achiziţiona o instalaţie.m.000 u.000 u. o întreprindere obţine o subvenţie de 50.000 * 12.N) Valoare rămasă 60.000 + Rezerve din reevaluare 7.m. – 40.m.800 u.m.m. Să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N conform OMFP nr.000 d) înregistrare amortizare 90.m. întrucât se încorporau mai mult decât existau. C 20.

000 u.m.) < valoare justă (350.m.000 u.000 = 7. – 22. între timp (din N-1 până în prezent).000 u.000 C 750 130 (1) X = 1. Ce înregistrări contabile sunt ocazionate de evaluarea în bilanţ a terenului. a fost reevaluat.) 417.1041 – Rulaj debitor 130 .1621 – Sold initial 600 .000 u.m. în exerciţiul N-1.1041 – Sold initial 80 Informatii suplimentare: . Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare conform OMFP nr.000 u.500 27. la 350.000 u.000 u. Dif poz 50.055/2009.1621 – Sold final 850 .m. b) sfârşit N -valoare recuperabilă (250.500 10.000 u.prima de 130 lei a fost incorporata in capitalul social (alte cresteri de capital prin operatii interne nu au avut loc). 4ani 681 = 281 281 = 213 213 = % 7813 105 7.1041 – Sold final 150 .m.Dobanzi platite 70 . 6813 50.500 u.m. 3.000 u.m. Un teren cumpărat în exerciţiul N-2 la un cost de 300.nu au avut loc cresteri de capital prin aport in natura.000 u.intregul capital social subscris a fost varsat.m. .500 7.c) Amortizare N+1= 30.000 .000 u.m. 3. Vjustă sf N-1 350. a) sfârşit N-1 reevaluare teren 2111 = 105 50. D 1012 SI SF 1.500 u.m.000 u. conform OMFP nr. valoarea de inventar a terenului este de 250.500 -înregistrare amortizare: -anulare amortizare d)diferenţă pozitivă din reevaluare (50. % = 2111 100.1621 – Rulaj debitor 100 .000 u.000 u.m.m.1012 – Sold initial 750 .1012 – Sold final 1.000 17. 418. = 27.m. .055/2009? D 2111 C Cost 300.m.m. rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare.m. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): . La închiderea exerciţiului N.000 – 750-130 =120 D 130 (1) SF 150 1041 SI C 80 1) încorporare rezerve: 2) încasare capital social 3) transferare capital subscris nevărsat la capital subscris vărsat 4) rambursare credit pe termen lung 1041 = 1012 5121 = 456 1011 = 1012 1621 = 5121 130 120 120 100 f) Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare : Încasări din majorarea capitalului social 120 lei Dobânzi plătite 70 lei Rambursare credit pe termen lung 100 lei 30 .m.) -pierdere din depreciere 100.500 u. 105 50.

8 645 154.72 713 575 30 .88 SF 5 C SI 8 84.48 – 5 = 69.055/2009. RD 641 = 700. 3.48 (9) D 441 C SI 2 25 (7) Plăţi = 2 + 25 – 5 = 22 SF 5 D 421 Plăţi = 20 + 700 – 40 = 680 SF 40 1) vânzare mărfuri C SI 20 700 (8) 411 = % 707 4427 2) consum materii prime 601 = 301 3) achiziţie materii prime % = 401 301 4426 4) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 5) achiziţie mărfuri % = 401 371 4426 6) prestare servicii către terţi 411 = % 704 558 450 108 620 799.72 (5) D SI 411 17 558 (1) 713(6) SF 23 C Încasări = 17 + 558 + 713 – 23 = 1.265 D 154.): Si 301 = 20. Si 371 = 38. Si 401 = 20.52 (9) D 4423 Plăţi = 8 + 84. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare conform OMFP nr. Se cunosc următoarele informaţii aferente exerciţiului N (valori exprimate în milioane u.8 + 34. D SI 301 20 620 (2) Achiziţie=620+45 -20=645 SF 45 C D 401 C SI Plăţi = 20 +799. Sf 401 = 140.72 (5) 4426 161.00 6. Sf 371 = 26.72-140=714. RD 601 = 620. Sf 4423 = 5. Si 421 = 20. RC 704 = 575. Si 411 = 17. Sf 301 = 45.+ = Contractare credit pe termen lung Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 350 lei 300 lei 419.52 SF 140 D SI 371 38 40 (4) Achizitie=26+40-38=28 SF C D 246 (9) 4427 108 (1) 138 (6) C 26 C 20 799. RC 707 = 450.72 28. Si 441 = 2. Materiile prime si mărfurile intrate au fost achiziţionate. Sf 441 = 5. RD 607 = 40.8 (3) 6.8 (3) 34. Sf 411 = 23. Sf 421 = 40.8 607 = 371 40 lei 34.m. RD 691 = 25. Si 4423 = 8. Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 24%).

700 = 2500 D SI D 4423 SI 0 Plăţi 472 (11) 472 (10) C 1) plată salarii 421 = 5121 2.401 – sold final .707 – Rulaj creditor .250 600 500 2.48 lei 25 lei -239 lei .605 – Rulaj debitor 2.704 – Rulaj creditor . Mărfurile intrate au fost integral achiziţionate.500 .641 .371 – Sold final 3.52 lei 680 lei 84.371 – Sold initial .000 .48 1. Avansurile încasate au fost reţinute la încasarea creanţei.6911 .800 4. 3.800 421 700 C 4000 (7) D Plati SF 398 371 4250 2500 (2) Achiziţie=3000+ 2500 – 4250 =1250 SF 3000 C 202 441 C 600 (5) C Încasări = 100+2480+ 620.g) 138 691 = 441 641 = 421 4427 = % 4426 4423 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori Plăţi către salariaţi Plăţi privind TVA Plăţi privind impozitul pe profit = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 420.200 2) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 3) încasare avans 5121 = % 419 4427 4)vânzare mărfuri 411 = % 707 4427 5) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 607 = 371 930 750 180 2.Salarii platite 2.500 .4111 – Sold final 100 .52 84. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda directă conform OMFP nr.480 2.055/2009.200 .Incasari de avansuri de la clienti 750 4427 7) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 8) înregistrare salarii 9) regularizare TVA 25 700 246 161.000 4.500 30 .000 480 6911 = 441 600 2. D SI 411 100 2480 (4) 620 (6) SF D Plăţi 2200 SF 1.607 – Rulaj debitor 2. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): .401 – Sold initial 4.265 lei 714.Impozit pe profit platit 202 .000 450 Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 24%).4111 – Sold final 700 .

1 lei.600 =330 u.m.000 oblig*1 leu*10% = 600 u.000 u. 666 = 1681 600 d)plată dobândă 1681 = 5121 600 6. 5.500 u.600 (6. împrumutul este rambursat în rate anuale constante plătibile la sfârşitul anului. 5ani 2.m.m.000u. valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu. O societate comercială deţine o instalaţie achiziţionată pe data de 30. preţ de emisiune 0. durata împrumutului 20 ani. In condiţiile aplicării OMFP nr. = 45 lei 20 ani e)rambursare rata 1.600-5.12.000 * 3 = 3. Dif poz 500 u.000 8) înregistrare cheltuieli cu energia electrică 411 = % 704 4427 620 500 120 558 450 108 h) % = 401 605 4426 9) achiziţie mărfuri % = 401 1550 371 1250 4426 300 10) regularizare TVA 4427 = % 780 4426 308 4423 472 11) plată TVA 4423 = 5121 472 12) încasare creanţă şi reglare avans % = 411 2375 5121 1445 419 750 4427 180 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori Plăţi către salariaţi Plăţi privind TVA Plăţi privind impozitul pe profit = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 2375 lei 2393 lei 2200 lei 472 lei 202 lei -2. 3.N la valoarea de 5.000 lei.1) 461 5.700 c) dobândă N 6.000 u. amortizată linear în 5 ani.000 u. N+2.m.700) b)încasare împrumut 5121 = 461 5.95 lei. La sfârşitul anului N+3 se decide reevaluarea sa.m.892 lei 421.m. în anul N pentru acest împrumut obligatar? a) emitere obligaţiuni % = 161 6.500 lei.m.055/2009.95) 169 900 (6. Dobânda se achită odată cu rata anuală.6) prestare servicii către terţi 7) înregistrare salarii 641 = 421 4. SC ALFA SA contractează la data de l ianuarie N un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în următoarele condiţii: număr de obligaţiuni emise 6.700 (6. 30 . conform OMFP nr. 161 = 5121 6868 = 169 330 45 422. Rezerva din reevaluare este realizată pe măsura amortizării instalaţiei.000 u. 3. Ce înregistrări se efectuează. 20ani 900 f)amortizare prime. (anulare) 5. VR sf N+3 2.000 * 1.055/2009.000 u.m. rata anuală a dobânzii 10%. N+3) Valoare rămasă la sf N+3 C 3.000. valoarea justă stabilită fiind de 2.m. i) = Cost Amortiz cumulată (N+1.m. preţ de rambursare 1. ce înregistrări se efectuează în N+3 si N+4? D 213 Cost 5. Vjustă sf N+3 2.000 * 0.

500 u.000 Credit C: 8038 60. + TVA 24%. societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru executarea unor lucrări de desecare a unui teren. 30 .200 6582 800 Dacă s-a depăşit cota admisă de donaţii se înregistrează TVA 635=4427 e) primire împrumut nerambursabil 5121 = 167 4. TVA 24%.720 212 3. amortizat 80%.000 u. în primul an costul lucrărilor facturate este de 5.m.000 u.m. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4. se plăteşte factura.500 (3..m.m.= 500 u.m.m.m.m.. TVA 24%.000 u.000 / 2 ani) f) transmitere 2805 = 205 60. 424. e) la sfârşitul contractului de închiriere clădirea este predată proprietarului împreună cu investiţia realizată de chiriaş.000 2813 3.000 u..960 211 4.600 b) imputare 4282 = % 2.m. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.m.m.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) b) c) d) e) f) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2. Costul total al construcţiei este de 17.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei construcţii în sumă de 8. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.000 -şi debit D: 8038 60..m. 2.000 u.primire clădire 205 = 167 60.m.000 4426 960 425..000 u.000 u.618 d) donare utilaj % = 213 4. 3.728 7581 2.000 u.000 u. se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumă de 4.000 f) lucrări desecare executate de o firmă % = 404 4. TVA 24%. – 2.000 4426 720 e) amortizarea modernizării 6811 = 2812 1.000 (60.m. a) lipsă echipament la inventar % = 213 2. donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.000 / 2 ani) b) chirie lunară % = 404 992 167 800 4426 192 c) plată furnizor 404 = 5121 992 d) modernizări % = 404 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) b) c) d) se închiriază o clădire cu o valoare contabilă de 60. a). Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. + TVA 24%.500 / 2 ani) 250 (500 / 2 ani) 423.a) anulare amortizare b) diferenţă pozitivă din reev.m.000 u. b) lucrarea este realizată de către antreprenor în 2 ani..000 500 1.200 4427 528 c) reţinere din salarii 421 = 4282 2.. reţinerea din salariu a sumei.000 281 400 6583 1. -înregistrare amortizare 6811 = 2805 30.200 u. amortizat 20%.. TVA 24%. c) înregistrare amortizare d) transfer 105 la 117 281 = 213 213 = 105 681 = 281 105 = 117 3.000 u. efectuând următoarele cheltuieli: consum de materiale în sumă de 2.000 u. 3. se primeşte factura pentru chiria lunară de 800 u. pe o durată de 2 ani.m.000 2812 = 212 3.250 (2. imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.m.000 u. chiriaşul execută lucrări de modernizare.. cheltuieli cu energia în sumă de 1. 3.

000 lei.1. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.c) plata datoriei către antreprenor după reţinerea avansului acordat.000 lei.000 lei şi pentru produse finite 4.4.700 lei.000 345 9.m.000 e) plată furnizor cu reţinere avans datoria totală = 6.m.160 426.m.500).m. b) sunt folosite pentru acţiuni de protocol produse finite în sumă de 900 u.000 4426 1.000).920 5121 11. 391 . care plăteşte contravaloarea acestora. 3. a)Donaţie produse finite: 6582 = % 10. La sfârşitul anului N+l valorile contabile sunt: materii prime .m.000) % = 404 231 4426 14. Situaţia stocurilor unei societăţi comerciale se prezintă astfel: la sfârşitul anului N valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 .000 4426 1.680 707 2. 3. 427. 345 .880 = 21. Se încasează creanţa clienţi.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt donate produse finite la cost standard de 9. iar valorile realizabile nete sunt: pentru materii prime .000 4426 1.. b) societăţii vânzătoare îi sunt restituite ambalaje de 100 lei.m.000 4427 480 419 200 -Descărcare gestiune 607 = 371 1.900 lei. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.080 404 = % 21.200 c) lucrări facturate pt a doua perioadă (17.000 =12.920 232 8.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) vânzarea de mărfuri la preţul de 2.080 232 8. d) sunt distruse în urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.600 lei.000 2. împreună cu ambalaje de 200 lei care circulă pe principiul restituirii.000) <Val contabilă (4. cost efectiv 10.200 + 14. se anulează ajustarea pt depreciere existentă: 391 = 7814 700 u. b) Produse finite: Val realizabilă netă (4.000 u. a).600 b) restituire ambalaje 419 = 4111 100 c) restul de 100 este reţinută de client 1) preţ de facturare ambalaje 419 = 708 100 2)TVA aferent ambalaje reţinute 4111 = 4427 24 30 .000 – 5.m.000 b)Produse finite folosite ca acţiuni de protocol: 623 = 345 900 c)Plus de semifabricate la inventariere: 341 = 711 600 d)Produse reziduale distruse de incendiu 671 = 346 400 428.000 u. c) sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate în valoare de 600 u.2.000 lei şi produse finite .200 231 5..vânzare mărfuri şi ambalaje 4111 = % 2. a) avans acordat antreprenorului % = 404 9.000) =Val contabilă (2. se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 6814 = 394 500 u.2. Restul ambalajelor sunt reţinute de client..880 d) recepţie la cost 212 = 231 17. 3.880 12..000 lei. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 1. Care sunt înregistrările la sfârşitul anului N+l conform OMFP nr.500 lei.4.055/2009? a) Materii prime: Val realizabilă netă (2. TVA 24%.920 b) lucrări facturate pt prima perioadă % = 404 6.000 348 1.

200 4427 288 Si 608 = 381 1. Costul semifabricatelor este de 3.488 708 1.000 lei. 10 bucăţi sunt vândute la preţul de vânzare de 120 lei/bucată.055/2009.240 431.000 4426 720 f) plată furnizor cu reţinere avans 404 = % 3. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 30 .000 u.000 4427 1.000 lei. Societatea este remunerată cu interese de participare pentru care încasează dividende în sumă de 400 u. pentru livrarea unor semifabricate.000 261 3.m.m.200 b) descărcare gestiune 608 = 381 2.000 4427 240 5121 4.şi descăcarea gestiunii 711 = 341 3. cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2. e) se achiziţionează utilajul la costul de 3. a) valoarea contabilă a imobilizărilor acordate % = 2131 5.m.000 lei.960 d) acordare avans pentru achiziţia utilajului % = 404 2. reţinându-se avansul.000 c) vânzare ambalaje 4111 = % 1. b) sunt livrate semifabricate pe bază de factură la preţul de vânzare de 5.000 4426 480 .200 419 1. f) se plăteşte datoria către furnizorul de imobilizări. a) încasare avans 5121 = % 1.720 232 2. TVA 24%.000 4426 1.055/2009 pentru următoarele tranzacţii: a) se încasează un avans de 1.055/2009. Se dau următoarele informaţii în conturi la sfârşitul anului N: cheltuieli cu materii prime 8. 3.720 2131 3.000 lei. cheltuieli cu salariile personalului 14. c) se încasează creanţa clienţi.200 . acestea sunt scoase din evidenţă.480 232 2.000 lei.240 419 1.000 lei. TVA 24%. TVA 24%.000 4427 240 b) livrări semifabricate 4111 = % 6. amortizarea cumulată 2.480 e) achiziţie utilaj % = 404 3. Deoarece 20 bucăţi sunt deteriorate.200 702 5. TVA 24%. Societatea X achiziţionează ambalaje astfel: 50 bucăţi x 100 lei/bucată. Valoarea de aport a fost stabilită la 3.000 430.000 4426 480 5121 1.000 u. reţinându-se avansul.m.000 lei pentru achiziţia unui utilaj. 3.000 b) diferenţa 3.500 – 3. d) este acordat un avans de 2. 3.000 2813 2.plată avans 404 = 5121 2. a) achiziţie amnbalaje % = 401 6.200 381 5.000 = 500 261 = 1068 500 c) încasare dividende 432.. cheltuieli cu despăgubiri.000 lei. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. O societate comercială depune ca aport în natură la capitalul social al unei alte entităţi un echipament cu valoarea contabilă de 5.500 u. TVA 19%. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.000 c) încasare creanţă cu reţinere avans % = 4111 6.3) încasare creanţă 4) descărcare gestiune 5121 = 4111 608 = 381 124 100 429.

400 205 60. Conform OMFP nr. se achiziţionează un program informatic la preţul de 10. la inventariere se constată un minus de produse finite de 80 lei care se impută gestionarului la valoarea de 100 lei plus TVA.000 lei 1.550 lei. 3.000 / 20 ani) 3.amenzi şi penalităţi 3.000 + 2.400 2. sunt transferate la magazinul propriu produse finite în valoare de 300 lei. Amortizarea utilajului se efectuează linear în 10 ani. Redevenţa anuală se achită prin ordin de plată.055/2009.000 lei 3. La sfârşitul anului constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.400 c) 1.480 2.000 lei. Amortizarea programului se realizează în 3 ani. se acordă salariaţilor produse finite ca plată în natură în sumă de 50 lei.000 2.000 4426 2.000 lei. înregistrare amortizare d) 1. Cheltuielile de transport facturate de un cărăuş au fost de 2.600 lei 16.600 lei 16.400 208 10. în acest scop efectuează următoarele cheltuieli în exerciţiul N: • consum de materiale auxiliare 4.000 b) achiziţie brevet invenţie % = 404 74.000 lei 14.600 lei.000 / 3 ani) 12.400 lei 433. Societatea ALFA efectuează următoarele operaţii în cursul exerciţiului N: societatea primeşte în concesiune un teren pe o perioadă de 20 de ani. cheltuieli privind sconturile acordate 1. Ulterior se eliberează spre prelucrare în alte secţii semifabricate în valoare de 700 lei. primire în concesiune teren 205 = 167 80. se obţin din procesul de producţie produse finite la costul de 4.600 lei. amenzi şi penalităţi Ajustarea valorii activelor circulante Total cheltuieli de exploatare Cheltuieli (ct 654 +ct 6814) Venituri (ct 754 + ct7814) Ajustarea valorii activelor circulante (cheltuieli – venituri) 8.400 2.055/2009 care este suma care se va înscrie la total cheltuieli de exploatare şi valoarea ajustării activelor circulante? j) + + + = k) = Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu despăgubiri. a) 1.000 lei + TVA. redevenţă anuală 167 = 5121 4.000 lei 16. se achiziţionează un utilaj la preţul de cumpărare de 10. venituri privind ajustarea activelor circulante 1. 3. societatea hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii. cheltuieli de transport facturate de cărăuş % = 401 624 4426 31 .000 =18.400 lei 42.000 lei + TVA 24%. care se achită cu ordin de plată.000 (80.000 lei + TVA 24%.000 2.000 4426 14.000 lei. achiziţie utilaj 6811 = 2808 % = 404 2131 4426 3. societatea încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei. societatea achiziţionează un brevet de invenţie la preţul de 60.400 lei.400 10. pierderi din creanţe şi debitori diverşi 16. achiziţie program informatic % = 404 12. La sfârşitul exerciţiului clădirea nu este finalizată. înregistrare amortizare 6811 = 2805 4.000 lei. Brevetul este protejat pe o perioadă de 5 ani. se obţin din procesul de producţie semifabricate la costul de producţie efectiv de 800 lei.000 480 2.000 lei + TVA. Suma se încasează ulterior în numerar.000 debit D: 8038 80. • salarii 4.000 lei + TVA 24%.333 (10. pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate 2. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. preţul concesionării fiind de 80.

000 a)Dacă preţul de vânzare este egal cu valoarea justă.000 lei b)Dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă.000 421 = 701/7588 50 9.000 lei 281 = 212 12.550 8. orice câştig sau pierdere va fi recunoscut(ă) cu excepţia cazului în care pierderea este compensată prin plăţi de leasing viitoare cu o valoare sub preţul pieţei.3.000 (1.000 1.000 6. Contabilizaţi conform OMFP nr. cheltuieli cu salarii 3.01. d) vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 3 lei/acţiune.m. descărcare gestiune 711 = 345 3. în conformitate cu OMFP nr.000 / 10 ani) 4. vanz cladire: 461 = 7583 desc gestiune: % = 212 6583 2812 chiria anuala 612 = 401 40.000 u.000 lei c)Dacă preţul de vânzare este mai mare ca valoarea justă.550 7. 6. 3. orice câştig sau pierdere va fi recunoscută imediat.500 (500act*5) 1091 2. Valoarea nominală este de 2 lei/acţiune. înregistrare TVA 635 = 4427 k) transfer produse finite la magazinul propriu 371 = 345 l) 1.000 lei 5121 Câştig din tranzacţii de leaseback 34.000 6. b) vânzarea a 500 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei/acţiune.000 act * 4) vanz actiuni 461 = % 2.000 u. acordare produse finite salariaţilor ca plată în natură: 2.000 lei 5121 Câştig din tranzacţii de leaseback 34. Preţul de vânzare este de 40. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6. surplusul reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea justă va fi amânat şi amortizat pe durata estimată de utilizare a bunului. eliberare spre prelucrare 711 = 341 h) obţinere produse finite 345 = 711 j) 1.200 (300x4) 1012 600 (300x2) 149 600 (300x2) vanz % = 1091 800 (200x4) 31 .055/2009 următoarele operaţii: a) achiziţionarea a l . cheltuieli cu materiale auxiliare 2. Chiria anuală plătită este de 8. Să se contabilizeze operaţia de lease-back la societatea X la data semnării contractului.000 lei 40. ach actiuni 1091 = 5121 4.000 8.000 lei 40.N o societate X a semnat un contract de vânzare urmat de preluarea în leasing operaţional pentru o clădire. Pe data de 01. 435.000 ( 10.m.440 6.m. a avut loc de fapt o tranzacţie normală şi orice câştig sau pierdere se recunoaşte imediat: 6.5 300 80 124 100 24 124 50 lei 434. c) anularea a 300 de acţiuni proprii.000 (500 act* 4) 141 500 anulare act: % = 1091 1. încasare numerar 5311 = 4282 1. minus la inventar produse finite 711 = 345 2. imputare gestionar 4282 = % 7581 4427 3.000 lei 281 = 212 12. iar profitul şi pierderea va fi amânată şi amortizată proporţional cu plăţile de leasing pe durata estimată de utilizare a bunului. clădire nefinalizată f) recepţie lucrări executate 6811 = 2813 6021 = 3021 641 = 421 231 = 722 % = 404 212 4426 g) 1.000 4.000 12.440 800 700 4. Clădirea avea o valoare contabilă de 12.000 u. obţinere semifabricate 341 = 711 2.055/2009.000 u. deoarece dacă preţul de vânzare a fost stabilit la valoarea justă.000 de acţiuni proprii la costul de 4 lei/acţiune.m. înregistrare amortizare e) 1. 3.

461 149 600 (200x3) 200 436. TVA 24% (factura). Contabilizaţi conform OMFP nr.000 u.000 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA 635 = 4427 12. a) produse finite acordate sub formă de donaţie 6582 = 345 50..000 b) 1) lipsă echipament la inventar % = 2131 9. în cursul lunii au loc următoarele operaţii: achiziţia de marfă A.reţinere imputaţie din salariu 421 = 4282 3.. b) lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de 9.. Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%. vânzarea de marfă A.000 şi transferare capital nevărsat în capital vărsat 1011 = 1012 3. amortizat 70%. TVA 24% (factura). Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr.000 de acţiuni la preţul de emisiune de 4 lei pe acţiune. 250 bucăţi la preţul de 75 lei/buc.720 c) donaţie utilaj % = 2131 20. TVA 24%.m.055/2009 următoarele operaţii: a) produse finite acordate sub formă de donaţie.000 b) emitere împrumut din emisiunea de obligaţiuni 461 = 161 7. rabat 10%.000) 6582 4. b) se emit l . împrumutul şi dobânzile aferente se plătesc peste 6 ani. 3. 3.000 1041 1. TVA 24% (factura).000 u.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 7 lei pe obligaţiune.055/2009 şi să se calculeze soldul final al contului „Mărfuri" ştiind că ieşirile din stoc se evaluează prin procedeul FIFO..000 c) 1) răscumpărare acţiuni 1091 = 462 500 (100 acţ *5) 2) anulare acţiuni % = 1091 500 1012 300 (100 acţ *3) 149 200 d) 1) răscumpărare 100 acţ*2=200 1091 = 462 200 2) anulare acţiuni proprii 1012 = % 300 1091 200 141 100 437. c) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei pe acţiune. 31 .700 2) imputare salariat 4282 = % 3. remiză 4%.720 7581 3.m.. Durata împrumutului este de 6 ani. care sunt anulate. achiziţia de marfă A.000 1011 3.000*70%) 6583 2.. 350 bucăţi la preţul de 80 lei/buc. care este imputat unui salariat la preţul de 3. TVA 24%. La începutul lunii iunie.055/2009 următoarele operaţii: a) se emit l . care sunt anulate. încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 5%.000 2) încasare împrumut 5121 = 456 4.300 (9. Imputaţia se reţine din salariu. 3.000 4427 720 . 300 bucăţi la costul de 45 lei/buc. vânzarea de mărfuri A.000 u.. Contabilizaţi conform OMFP nr.000 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA: 635 = 4427 960 lei 438. c) donarea de către un terţ a unui utilaj în valoare de 20. TVA 24%. Se încasează contravaloarea acţiunilor.000 2813 6. 400 bucăţi la costul de 50 lei/buc..000 (80%*20. valoarea nominală 3 lei pe acţiune.m.000 u. întreprinderea X deţine în stoc sortimentul de marfă A în cantitate de 200 bucăţi la costul de 40 lei/buc.m. Costul efectiv al produselor finite este de 50. d) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei pe acţiune. Evidenţa produselor finite se ţine la cost efectiv. amortizat 80%. Rata anuală a dobânzii este de 10%. a) 1) emitere acţiuni 456 = % 4.000 2813 16.

344 . c) se plăteşte datoria faţă de firma specializată cu un efect de comerţ.500 .536 lei +TVA 24%*25.000 lei C 200 buc*40 = 8.000 lei 300 buc*45=13.150 =Total 371 200 buc*40 = 8.000 4426 4.250 707 18.536 lei 6.achizitie: 4111 = % 33.Scont 5%*20. b) dezmembrarea este realizată de o firmă specializată care emite o factură de 800 u.contabilizare scont 401 = 767 1.800 .000 +TVA 24%*19.5 300buc % = 401 15.350 12.000 lei 300 buc*50 = 15.m.000 lei 300 buc*40.2 439.000 lei -Remiză 4%*28.000 u.000 u.066 371 12.000 lei 50 buc*40.150 lei 250 buc*40.500 1.055/2009 următoarele tranzacţii/ evenimente: a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este de 16.contabilizarea scontului: 667 = 4111 1.150 = 40.880 lei .000 .m.5 = 10.560 =Total 23.150 2.800 371 20. a) casare mijloc de transport complet amortizat 16.descărcare gestiune FIFO: 250 buc*40.128.916 b) vânzare mărfuri 4111 = % 23.066 Cost de achiziţie unitar = a) achiziţie mărfuri 12.150 4426 2.125 lei 400 buc*50 = 20.5 = 12.500 =Cost de achiziţie +TVA 24%*12.5 = 10.000 1.D SI Rest Sold a) factura Preţ de cumpărare . Contabilizaţi conform OMFP nr. TVA 24%.000 -1..880 4427 6. şi piese de schimb de 2.5 = 10.000 lei b) dezmembrare 992 lei % = 401 992 lei 800 lei 628 31 .750 (250 buc*75) 4427 4.Rabat 10%*13.factura Preţ de vânzare 350 buc*80=28.5+100buc*50 = 15.2 707 26.factura Preţ de cumpărare 400 buc*50=20..916 15.451.331.331.achizitie: % = 401 24.125 lei .2 .64 lei =Total 31.125 lei 100 buc*50 = 5.000 u.m.000 .5 = 2.344 lei =Valoare netă financiară 25.m.125 lei: 607 = 371 15.025 lei c) achiziţie mărfuri.800 d) vânzare mărfuri .025 lei 250 buc*40.Scont 5%*26.descărcare gestiune FIFO: 200 buc*40 + 50 buc*40. e) piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea altui mijloc de transport.000 lei 281 = 2133 16..025 lei: 607 = 371 10.880 -1.încasare creanţă 5121 = 4111 33.000 4.120 lei =Val netă comercială 26. d) ca urmare a dezmembrării se recuperează materiale auxiliare de 5.000 =Valoare netă financiară 19.plata furnizorului 401 = 5121 24. 3.64 lei .560 .664.

Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. societatea va redeveni proprietara bunului.171: 4 ani = 2.042.171 este amânată şi amortizată pe 4 ani a)La semnarea contractului: 42. utilajul avea o valoare contabilă netă de 34. 75 lei pe an: 12 = 170.171 lei 5121 = 213 34.N. durata contractului de închiriere 4 ani. pe obligaţiune.000 lei 7642 500 lei e) rambursare rest 5.m.m. b) după 2 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 11 u.m.000 lei % = 5. La data vânzării.000 lei 161 = 5121 5.Diferenţa dintre 42.750 lei 506 = 5121 2.000 lei (500 oblig*10) 31 .55%.750 lei 2.500 lei (250 161 = % 2.171 – 34.000 lei 3024 e) utilizare piese de schimb 2.000 lei 3021 2. orice surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din vânzare şi valoarea contabilă nu va fi recunoscut imediat ca venit în situaţiile financiare ale vânzătorului locatar ci amânat şi amortizat pe durata contractului de leasing. valoarea nominală 10 u.000 de obligaţiuni la preţul de emisiune de 9 u.500 lei (250 161 oblig*10) 250 lei 6642 c) răscumpărare obligaţiuni 2. 441. întocmiţi tabloul de rambursare a datoriei.171 lei b)Amortizarea pe durata contractului de leasing: 510 lei 167 = 5121 510 lei 8. rata dobânzii anuală 10%.000 = 8. rezultă că leasingul e clasificat drept leasing financiar 2.000 lei 6024 = 403 7588 992 lei 7. a) emitere obligaţiuni 10. la data semnării contractului. pe obligaţiune. Dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an. în următoarele condiţii: preţ de vânzare 42. chiria trimestrială 3.000 u. Rezolvare: 1.m.000 lei 167 8. La sfârşitul perioadei de locaţie.055/2009. în conformitate cu OMFP nr.500 u.750 lei (250 oblig*11) b) anulare obligaţiuni 2.m. d) la scadenţă se rambursează restul obligaţiunilor. care se anulează. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr.000 lei 169 a) răscumpărare obligaţiuni 2. pe obligaţiune.000 lei 9.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt emise l . pe obligaţiune. Să se contabilizeze operaţia de lease-back la această societate.07.m.000 lei 3024 2.171 u.750 lei % = 506 2.m. 3.000 lei 440. care se anulează. 3.000 lei % = 161 10.000 lei 461 1.500 lei oblig*10) 506 2. c) după 3 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 8 u. Rata implicită a dobânzii este 3. o societate a semnat un contract de lease-back pentru un utilaj.192 lei 4426 c) plată cu efect comercial 952 lei 401 = d) recuperare materiale auxiliare şi piese de schimb 7..000 lei 506 = 5121 2. 2 lei pe lună x 3 luni = 510 pe trimestru.Dacă societatea va redeveni proprietara bunului. 3. Pe 01.000 lei (250 oblig*8) d) anulare obligaţiuni 2. durata împrumutului 5 ani.

442.înregistrare amortizare D SI 4.510 X= 4.090 lei Cifra de afaceri netă = grupa 70 (80.967.800 – 6.300.630 lei 2.700 lei 57.700 lei: D 711 C 75.700 lei) = 85.100 23.370.înregistrare servicii prestate de terţi 628 = 401 2.055/2009.obţinere produse finite 345 = 711 81.320 .000 + 19. materii prime (sold final) 5.descărcare gestiune produse finite vândute 711 = 345 75.Salarii datorate = 5.510.300 lei – 57.967.710 .800.700 .100+ 23.300 lei 13.700 lei 94. venituri din sconturi primite 5.992.înregistrare depreciere titluri de plasament 6864 = 591 1.800. cheltuieli cu impozitul pe profit 2.850.800 .800 SFC 5.210 lei = 37.subvenţii aferente exploataării 5121 = 7411 4.300 .800.000 lei 5.850 411 = % 70X 4427 6811 = 281 301 C 99.6 lei 443. cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 2.600 lei 4.400. ieşiri de produse finite la cost de producţie 75.achiziţie materii prime % = 401 29.6 18. Calculaţi cifra de afaceri netă şi rezultatul din exploatare conform OMFP nr.800 D Plăţi = 19.630 SF 5.000.inregistrare venituri . achiziţii de materii prime 23.320.5. datorii salariale (sold final) 5.960 80. Rezolvare: .1000 = 18. salarii plătite 19. subvenţii din exploatare aferente cifrei de afaceri 4.100. 3.700 421 SI C 6. Se dau următoarele informaţii (în lei): Rulaj debitor clienţi (inclusiv TVA) 99.800 .630 .370 lei 18.600 81.510 lei 22. materii prime (sold iniţial) 4. cheltuieli cu amortizarea 13.6 lei) + ct 7411 (4.800 SF 5.000 .710. obţinerea de produse finite la cost de producţie 81.plată salarii 421 = 5121 19.4 13.320 = 22.400 .100. cheltuieli cu ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.210 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 94.impozit pe profit 691 = 441 2.370 .consum materii prime 601 = 301 22.700.724 . datorii salariale (sold iniţial) 6.850 (exclusiv TVA).574 301 23.667.sconturi primite 401 = 767 5.400 641 = 421 18.850 4426 5.100 + + = + + + = l) Grupa 70 Variaţia stocurilor (SFC ) Venituri din subvenţii aferente cifrei de exploatare (ct 7411) Total venituri de exploatare m) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu salariile Total cheltuieli de exploatare 84.960. Se dau următoarele informaţii (în lei): 31 .

200 lei 5.800 lei 626 = f) vânzare produse finite 105.600 lei 666 = j) D 345 C SI 5.100. venituri din vânzarea mărfurilor 60.500 (din care 9.600.100 lei 667 = e) achiziţie mărfuri 41.100 lei 41.000 lei 14. cheltuieli cu amortizarea 11.000 105.200 lei 6811 = c) reluare provizioane 5. amortizarea cumulată a imobilizărilor cedate 17.100 lei 607 = m) venituri din cedarea activelor 21.800 lei 9. mărfuri (sold final) 4.700 Obţinere = 105.200 lei 151 = d) acordare sconturi 8.500 lei 7.100 Descăcare gest = 40.Venituri din subvenţii de exploatare 15. Care este valoarea cifrei de afaceri nete şi a rezultatului din exploatare conform OMFP nr.700 lei 105. valoarea contabilă brută a activelor cedate 45.000.700 lei 371 7583 2XX 40.500 lei 45.700 41.500 + Obţinere – 106. mărfuri (sold iniţial) 2.700.000.000 lei 14.500 lei 5121 = % 7411 7418 281 7812 4111 401 401 701 345 1682 15.700 SI + Obţinere – Descărcare gest = SF 5.000 lei 281 28.700.000 lei 345 = k) prestări servicii terţilor 14.700. 3. venituri din prestări de servicii 14. achiziţii de mărfuri 41.800 lei 6.000 lei % = 17.700 lei 4111 = l) descărcare gestiune mărfuri vândute D 371 C SI 2.200.200 lei 8.200. cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.800 = 3.500 lei 9.500 106. produse finite (sold final) 3.500 lei 461 = n) descărcare gestiune active vândute 45.500.000 lei 6583 n) + + Venituri din prestări servicii Venituri din vânzări de produse finite Variaţia stocurilor (SFD ) Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri 711 704 105.800 lei 711 = h) înregistrare dobânzi 6.500. venituri din vânzarea produselor finite la preţ de vânzare de 105.000 lei 1.000 lei 11.800 SF 3. produse finite (sold iniţial) 5.500 lei 6.055/2009? Rezolvare: a) subvenţii de exploatare 15.800.500.800 lei 105.600 lei b) înregistrare amortizare 11.100 SI + Achiziţie – Descărcare gest = SF + 41.500 SF 4.000 lei 106. venituri din exploatare privind provizioanele 5.000 lei 411 = g) descărcare gestiune produse finite 106.500 – Descărcare gest = 4.500 lei 31 . venituri din cedarea activelor 21.000.000.500 lei 371 = f) înregistrare cheltuieli cu telecomunicaţiile 7. cheltuieli cu dobânzile 6.100 40.500 pentru cifra de afaceri. cheltuieli cu sconturile acordate 8. iar restul pentru cheltuielile cu dobânda).100 lei 21.100.

m. Cheltuielile generale de administraţie (2.+ = o) + + + = Alte venituri din exploatare (7583) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu telecomunicaţiile Cheltuieli cu mărfurile Cheltuieli cu cedarea activelor Ajustări privind provizioanele (Venituri din reluarea provizioanelor) Total cheltuieli de exploatare 21.m..000 combustibil) 4.000 u.200 lei 7.. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) 3.m. venituri din producţia stocată 10.000 lei 5.m. CPP după destinaţie Nr crt Elemente 1.600 lei Cifra de afaceri netă = ct 704 (14.800 lei 40. chirii şi asigurări pentru fabrică 10.000 mat prime+9.000 u.m. Cheltuielile activităţii de bază (20.. Firma are un manager care are salariul de 2. 2 salariaţi pentru activitatea de distribuţie si 2 salariaţi pentru serviciile administrative.m. cheltuieli de întreţinere a echipamentelor 5.m.m.000 u.000 sal +1.900 lei = 70.100 lei 28.. cheltuieli cu salarii 15.m.000 u.900 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 152.m.000 40.200 lei 81.500 3. Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) 10.000 lei)+ ct 7411 (9..000 u. cheltuieli materiale indirecte 10.000 445.000 amortiz + 4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7. şi 13 salariaţi cu salarii egale: 9 salariaţi pentru activitatea de producţie. sunt pentru producţie.m.700 lei) + ct 701 (105.000 22.000 u. Se cunosc următoarele informaţii despre costurile si stocurile societăţii ALFA pentru exerciţiul N: cheltuieli salariale directe 60.m. Din cheltuielile cu combustibil şi energie.000 u...500 lei) = 129.000 4.200 lei 444.000 u.000 u.. 4. achiziţii de materii prime 125.000 20.. Cheltuielile secţiilor auxiliare 5.500 10. în ceea ce priveşte amortizarea.000 u.000 amortiz + 500 distribuţie) 9.000 u.. cheltuieli cu combustibil şi energie 5.m.m. O societate prezintă în contul de rezultate după natură următoarele informaţii: venituri din vânzări 60.000 u.500 lei 11. sunt pentru distribuţie.000 sal +2.. Cheltuielile de desfacere (2.m.000 amortiz + 500 combustibil 8. Intocmiţi contul de rezultate cu clasificarea pe funcţii.000 u. 20% este pentru distribuţie şi 10% este pentru administraţie. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) Sume 60.. salariile managerilor 20. 500 u. cheltuieli cu materii prime 20.m.500 lei – 81.m.500 lei 152. Cifra de afaceri netă 2.000 40. Cheltuielile indirecte de producţie 6. 70% este pentru producţie..m. 31 . cheltuieli cu amortizarea 10. sunt pentru administraţie şi 500 u.000 u.000 u.000 sal +7. cheltuieli cu publicitatea 30. cheltuieli salariale indirecte 25.000 u.

..000 u.. 1.m..000 SF 15.m.000 salarii+10.000 u.000 Constatare stoc final 331=71120.000 (obţinere) SF 40. 2. Salarii directe Total cheltuieli directe Costuri indirecte variabile (25.000 amortiz) Producţie neterminată la începutul perioadei Producţie neterminată la sfârşitul perioadei Cost producţie Elemente 115.000 711=345 C 30.000 u.- cheltuieli cu amortizarea instalaţiilor 15.000 u.000 (constatare (descărcare stoc final gestiune) SFC 5. Consum materii prime + = + + + = Nr crt 1.m.000 20.000 u.m. stoc iniţial de produse finite 30. sold final 15.000 Obţinere produse finite: Descărcare gestiune 345=711235. 3. întocmiţi contul de profit şi pierdere după funcţii pentru exerciţiul N.000 u. stoc iniţial de materii prime 5.000 20.000 D 345 Produse finite C SI 30.000 Sume 400.000+235.000 235..m.000 60.000 235.000 D 331 Producţie în curs SI 25.000-40. sold final 40.000 5.000+125.000 125.000 Achiziţii materii prime: Consum materii prime: 301=401 601=301 125.000 35.000 6.000 Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activităţii de bază 31 .000 175.000 20.000 230. întocmiţi foaia de calcul al costului de producţie pentru produsele finite obţinute în cursul perioadei.000=115.000 materiale directe) Costuri indirecte fixe (5.000 D 711 Variaţia stocurilor C 25..000 175.m.m.000 (obţinere produse) 225. 2.000 u..000-15.000 25.000 SF 20. sold final 20.m.000=225.000 Anulare producţie în curs 711=33125. rezolvare D 301 Materii prime C SI 5. stoc iniţial al producţiei în curs 25.000 u. Ştiind că veniturile din vânzarea produselor finite sunt de 400.000 întreţinere echip +15.000 235.

.... care are mai puţină experienţă.000 16.............000 (preluat din contul de profit şi pierdere): 159...000 35.........4..26....000 55..000 + 159............000 Achiziţie materii prime în valoare de 159.... Informaţii suplimentare: a) 60% dintre utilităţi şi 75 % din asigurare sunt pentru fabrică..000 c) o parte de 80% din chirie corespunde producţiei...159.....000 159................000 Salarii de productie directe...... 10..000 446...000 lei 301 = 401 159....000 Chiria pentru fabrica.............4....000 Utilitati.........000 27........................... motiv pentru care se cere să verificaţi modul de întocmire a contului de profit şi pierdere (după funcţii şi după natură).........000 40...........000 Costuri de publicitate .....000 lei.000 30....000 = 140............000 Asigurare..... distributie si administratie.......000 170.. iar contul de profit şi pierdere următor a fost întocmit de noul contabil.....90......000 Materii prime achizitionate..........32.....000 lei Din contul 301 rezultă un consum de: 8....000 115....................12 8.. firma a avut profit în fiecare perioadă....000 Până în prezent.... înregistrat: 140. restul sunt pentru activităţi administrative şi de distribuţie...450................ 6..000 60.000 – 27.......... ....................variabile .........000 5..chirii şi asigurări fabrică Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 115.....000 301 Sf 27......000 Amortizarea echipamentului de vanzare..01 31....... Rezolvare: a) D Si 8.. b) stocurile se prezintă astfel: Informaţii Stoc de materii prime Stoc de producţie în curs de execuţie Stoc de produse finite 01....000 20....000 lei 601 = 301 140..50.....000 lei C 31 ..21.... 5.............materii prime ......000 10...sal managerilor ............000 Pierdere ..000 Salarii de productie indirecte..000 30.. Dispuneţi de următoarele informaţii referitoare la această societate: Vanzari.....000 20...........000 Amortizari echipamente de productie..000 60..000 Salarii pt..............000 30...publicitate Cheltuielile generale de administraţie .. 7. Contabilul societăţii ABC a demisionat... 12..... Explicaţi erorile identificate în CPP prezentat....... 8........fixe Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere ..18.. 9..15...salarii directe Cheltuielile secţiilor auxiliare Cheltuielile indirecte de producţie ..000 21.............75...

Eroare 1: În contul de profit şi pierdere nu figurează achiziţii materii prime ci Cheltuieli cu materii prime 140.000 lei b) Anulare sold iniţial producţie în curs: 16.000 lei 711 = 331 16.000 lei Constatare sold final producţie în curs 21.000 lei 331 = 711 21.000 lei c) D 345 C Si 40.000 303.000 Sf 60.000 Calculul costului de producţie al produselor finite obţinute: Consum materii prime 140.000 • + Salarii directe 90.000 + Amortizare echipament producţie 21.000 + Alte cheltuieli legate de producţie 52.000 (60 % x 15.000 + 75 % x 4.000 + 80 % x 50.000) = Cost de producţie al produselor finite obţinute 303.000 Înregistrarea costului de producţie: 303.000 lei 345 = 711 303.000 lei Din contul 345 rezultă costul bunurilor vândute (descărcarea gestiunii) = 40.000 + 303.000 – 60.000 = 283.000 lei, înregistrate: 285.000 lei 711 = 345 285.000 lei Situaţia în contul 711: 711 21.000 303.000 Sfc 25.000

D 16.000 283.000

C

Eroare 2: În contul de profit şi pierdere trebuia să figureze Variaţia stocurilor, sold creditor 25.000 lei 447. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 76.000 u.m., costurile estimate de vânzare sunt de 2.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (74.000, 73.000) = 74.000 u.m. valoarea recuperabilă (74.000 u.m.) < valoarea rămasă (75.000 u.m.) Pierdere din depreciere= 1.000 u.m. 1.000 u.m. 6813 = 213 1.000 u.m. D 213 C 32

Cost 105.000

30.000 SF 75.000 (val rămasă)

448. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. si un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 110.000 u.m. Să se contabilizeze reevaluarea prin procedeul reevaluării valorii nete si să se calculeze amortizarea pentru exerciţiul N+2, conform I AS 16 „Imobilizări corporale".

Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată: 281 = 213 u.m. c) AmortizareN+2=
110.000 =36.666 u.m. 3ani

30.000 u.m. 35.000

b) diferenţă pozitivă din reevaluare = 110.000 - 75.000 = 35.000: 213 = 105

D 213 C Cost 105.000 30.000 Val rămasă 75.000 Dif poz 30.000 SF 110.000 (val justă)

449. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 72.000 u.m. Comentaţi efectele reevaluării conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvari: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată : 281 = 213 30.000 u.m. b) diferenţă negativă din reevaluare = 72.000 - 75.000 = -3.000: 6813 = 213 3.000 u.m. D 213 C 32

Cost 105.000

30.000 SF 75.000 (val rămasă)

450. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. şi un mod de amortizare linear, în exerciţiul N+l se estimează o durată de utilizare mai mare cu un an şi o valoare reziduală de 500 u.m. La începutul exerciţiului N+2 se efectuează modernizări în sumă de 2.000 u.m. care conduc la reducerea consumului de energie cu 10%. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvare: Cost 01.01.N = 16.000 u.m. Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15.000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată: 281 = 213

3.000 u.m.

b) N+1 Valoare amortizabilă = 13.000 – 500 = 12.500 u.m. Amortizare anuală =
12.500 = 2.500 u.m. (4 ani rămaşi plus un an) 5ani

c) anulare amortizare: 281 = 213 D Cost 16.000 VR sf N 13.000 VR sf N+1 10.500 2.000 SF 12.500 (val rămasă) 213 3.000 (anulare) 2.500 (anulare)

2.500 u.m. C

d) în N+2 înregistrare modernizare: 213 = 404 Valoare amortizare : 12.500 - 500 = 12.000 u.m. Amortizare anuală =
12.000 = 3.000 u.m. 4ani

2.500 u.m.

451. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. si un mod de amortizare linear. La sfârşitul exerciţiului N+l acesta se reevaluează la valoarea justă de 12.000 u.m. în exerciţiul N+2 se reestimează valoarea reziduală la 1.500 u.m., iar în N+3 se prelungeşte durata de amortizare cu un an. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvare: D 213 C Cost 16.000 6.000 (anulare) VR sf N+1 10.000 Dif pozitivă 2.000 Vjustă sf N+1 12.000 3.500 (anulare) SF 8.500 (val rămasă) 32

Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15.000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. AmortizareN+1= 3.000 u.m. Amortizare cumulată = 6.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 6.000 u.m. 281 =

213

6.000 u.m.

b) înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare 12.000 – 10.000 = 2.000 u.m. 2.000 u.m. 213 = 105 2.000 u.m. c) În N+2 Valoare amortizabilă = 12.000 -1.500 = 10.500 u.m. AmortizareN+2=
10.500 = 3.500 u.m. 3ani

anulare amortizare cumulată 3.500 u.m. 281

=

213

3.500 u.m.

d) În N+3 Valoare amortizabilă = 8.500 – 1.500 = 7.000 u.m. Ani rămaşi 2+majorare cu un an = 3 ani. Amortizare =
7.000 = 2.333 u.m. 3ani

452. O societate a achiziţionat la 01.07 .N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 77.000 u.m., costurile de vânzare estimate sunt de l .000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

Rezolvare:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.

100.000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12
Amortizare anuală = AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (76.000, 73.000) = 76.000 u.m. valoarea recuperabilă (76.000 u.m.) > valoarea rămasă (75.000 u.m.), deci utilajul nu este depreciat.

453. Societatea M deţine 80% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi:

32

Elemente Capital social Rezerve Rezultat

Societatea M 50.000 40.000 5.000

Societatea A 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Rezolvare: 1.Partajul capitalurilor proprii ale societăţii A: Capitaluri proprii A Total Societate m (80 %) Capital social 20.000 16.000 Rezerve 10.000 8.000 Rezultat 1.000 800 Total 31.000 24.800 2.Bilanţul consolidat al grupului prin metoda integrării globale: Capital social M = 50.000 + Rezerve (40.000 M + 8.000) = 48.000 +Rezultat (5.000 M + 800) = 5.800 = Total capitaluri proprii = 103.800
454. Societatea M deţine 20% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi: Elemente Societatea M Societatea A Capital social Rezerve Rezultat 50.000 40.000 5.000 20.000 10.000 1.000

Alţi asociaţi (20 %) 4.000 2.000 200 6.200

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Capital social M = 50.000 +Rezerve (40.000 + 10.000 x 20 % ) = 42.000 +Rezultat (5.000 + 1.000 x 20 %) = 5.200 = Total capital propriu = 97.200

455. Societatea M deţine 60% din acţiunile societăţii BETA. M prezintă în bilanţ stocuri de mărfuri de 30.000 u.m., iar BETA are stocuri de mărfuri de 15.000 u.m. M utilizează pentru evaluare metoda FIFO, iar BETA, metoda LIFO. Dacă ar fi utilizat metoda FIFO, valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u.m. O parte din stocul de la BETA provine de la societatea M, care a realizat prin vânzare un profit de 500 u.m. Care este valoarea stocurilor care apare în bilanţul consolidat?

1.În vederea consolidării se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului: 1.000 lei 607 = 371 1.000 lei 2.Se elimină profitul înregistrat de M din vânzarea stocului către BETA: 500 lei 607 = 371 500 lei 3.Valoarea mărfurilor în bilanţul consolidat prin metoda integrării globale este: 30.000 + 15.000 – 1.000 – 500 = 43.500

32

456. Societatea M deţine 70% din acţiunile ALFA şi 40% din acţiunile BETA. Acţiunile au fost achiziţionate la constituirea societăţilor. La 31.12.N capitalurile proprii cuprind: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 60.000 40.000 10.000 Societatea ALFA 30.000 20.000 5.000 Societatea BETA 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N. M integrează pe ALFA: Capitaluri proprii ALFA Capital social 30.000 Rezerve 20.000 Rezultat 5.000 Total 55.000

Total

Societate M (70 %) 21.000 14.000 3.500 38.500

Alţi asociaţi (30 %) 9.000 6.000 1.500 16.500

M integrează pe BETA, partea grupului fiind 70 % x 40 % = 28 % Capitaluri proprii Total Societate M (28 %) BETA Capital social 20.000 5.600 Rezerve 10.000 2.800 Rezultat 1.000 280 Total 31.000 8.680 În bilanţul consolidat: Capital social M = 60.000 +Rezerve (40.000 M + 14.000 + 2.800) = 56.800 + Rezultat (10.000 M + 3.500 + 280) = 13.780 = Capitaluri proprii din bilanţ consolidat = 130.580.

Alţi asociaţi (72 %) 14.400 7.200 720 22.320

457. în exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii. Costul reparaţiei este de 7.000 lei şi este format din: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei; cheltuieli cu salariile 3.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei. Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

a) înregistrare cheltuieli 2.000 lei 602 = 302 2.000 lei 3.000 lei 641 = 421 3.000 lei 1.500 lei 681 = 281 1.500 lei 500 lei 628 = 401 500 lei b) costul reparaţiei este recunoscut ca activ pentru că duce la creşterea duratei de utilitate 7.000 lei 213 = 404 7.000 lei

458. Societatea X obţine din producţie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost: cheltuieli directe 6.000 lei; cheltuieli indirecte 8.000 lei, din care variabile 6.000 lei şi fixe 2.000 lei; cheltuieli administrative 1.000 lei. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 90%. Costul producţiei neterminate la sfârşitul perioadei de gestiune este de 1.000 lei.

32

de 510. Pentru societatea B utilajul este produs finit.000 lei.5%*2 12. 32 .000 lei 10.000 lei.000 *90%=1.000 lei Amortizare anuală 2. 7.95 751.000 14.46 9.5%*2 12.85 2254.000 lei urmată de o plată ulterioară.5% 8ani = 2131 22.93 751.93 1001.000 lei 6.46 0 100 = 12.5%*2 10.125 N+4 5343.46 751.500 N+3 7. La sfârşitul exerciţiului N+2 managerii estimează că durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiţii de exploatare ale activului este de 8 ani.125 5343.000 = 5.000 lei.Producţie în curs la sfârşitul perioadei = Cost de producţie 6.500=9. Managerii estimează o durată de utilitate de 4 ani şi o valoare reziduală de 2.800 lei 2.75 4007.000 lei 281 = recalculare amortizare cumulată Valoare amortizabilă = 12. iar coeficientul de degresie este 2.39 1502.000 lei % 9.000 lei.000 lei 5121 7.81 N+6 3005.000-2.000 lei Valoare amortizabilă 22.500 lei.000 lei 681 = anulare amortizare cumulată 10.000 lei.46 751. La sfârşitul duratei de utilitate activul este vândut la preţul de 5. valoarea reziduală este reestimată la 2.375 1781.75 N+5 4007. fie a unei plăţi la livrare de 30.46 751. Calculaţi costul echipamentului.25 1335.000 1.000 lei 10.5%*2 12.500 lei 281 5.000 lei AmortizareN+1=5.500 Valoare rămasă 7.000 – 2.Costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune este de 2.81 3005. Să se efectueze calculele şi înregistrările aferente utilizării şi vânzării activului dacă întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale".800 459.000 lei Amortizare anuală = 20. peste l an.000 lei. La data de 01. în acelaşi timp.85 N+7 N+8 N+9 Total Cota = 281 2131 Cota 12.500 lei 6583 460.N întreprinderea achiziţionează un utilaj la costul de 22.000 =20. Cost 22.000 lei 2.000 lei Amortizare cumulată = 10. Metoda de amortizare este cea lineară.000 lei 4 AmortizareN=5. Se decide trecerea la metoda degresivă. Societatea A achiziţionează de la societatea B un utilaj al cărui preţ de achiziţie este de 520. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plăţii integrale la livrare a sumei de 520.000 lei vânzare conform IAS 16 22. TVA 24%.01 . Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe*gr de activ + Producţie în curs la începutul perioadei .000 lei.500 Anii De amortizat N+2 9.

000 lei Chelt cu dobânzile = 540.000 50. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: vinde unui client pe data de 01.000 lei 5121 = 4111 510.01.000 lei 20.000)* 10%= 6.000 lei 30.N încasare creanţă 5121 = 4111 d) 31.000 lei 4111 540.000 lei.859.595 – 20. Societatea A Plăţi ulterioare = 30. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 10%.000 + 510.000 lei 1.666 lei 472 = d)încasare finală clienţi 510.01.595 11.595 1 (1 + 10%) (1 + 10%) 2 4111 = 100.000 lei % = 404 520.000 88.000 + a) 30.000 = 540.000 lei = % 701 472 4111 766 540.12. condiţiile de plată fiind: 20% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.000 lei i) achiziţie utilaj 540.N recunoaştere venituri din dobânzi (88.000 lei 5121 = c) recunoaştere venituri din dobânzi 1.000 lei 30.000 lei 1. Valoarea justă = 20.000 lei 471 b) plată imediată furnizor 30.01.666 lei ( 20.12.000 lei 213 20.12.N încasare creanţă 5121 = 4111 c) 31.000 lei 404 = 512 c) recunoaştere chelt cu dobânzile 1. respectiv IAS 18 „Venituri". Calculaţi valoarea cifrei de afaceri şi a creanţei clienţi la sfârşitul anului N.000 6. după 2 ani de la vânzare.405 20.859.000 lei Valoarea cifrei de afaceri 88. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare exerciţiului N.N vânzare mărfuri 32 .000 = 20. iar 50%.666 lei 666 = 471 d) plata finală furnizor 510.666 lei ( 20.595 lei 01.000 lei 404 Societatea B a) vânzare produse finite 540.000 + = 88. 30% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.000 ) 12luni = 512 510.000 lei 520.N mărfuri în valoare de 100.5 472 = 766 Valoarea creanţei la 31.000 ) 12luni b) încasare imediată creanţă 30.5 % 707 472 b) 01.000 lei 461.N este 50.000 – 520.Precizaţi înregistrările contabile la cele două societăţi în cazul celei de-a doua variante conform IAS 16 „Imobilizări corporale".000 30.000 lei Cost = 520.

000 (2.N vânzare mărfuri b) 01.000 lei.000*6/12) 1.222 lei e) achiziţie obligaţiuni f) încasare dobândă anuală 506 = 5121 5121 = % 766 506 Venituri din dobânzi = 22. care are următoarea organigramă Societatea A B C D E Relaţia SM în A SM în B SM în C SM în D SM în A în E SM în E Total SM în B în F SM în C în F Total Procentaj control 55 % 80 % 35 % 15 % 45 % 20 % 65 % 70 % 30 % 100 % Metodă consolidare Integrare globală Integrare globală Integrare proporţională Punere în echivalenţă Integrare globală Procentaj interes 55 % 80 % 35 % 15 % 55 % x 45 % = 24.12.000 = 23.N încasare creanţă d) 31.000 171.75 % 80 % x 70 % = 56 % 35 % x 30 % = 10. iar preţul de achiziţie este de 12 lei.222 12.06.N mărfuri în valoare de 200.000)* 20%= 22. Valoarea justă = 60. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 20%.000 obl.5 % 66.000 (1.000 + = 171. condiţiile de plată fiind: 30% din preţ se plăteşte în momentul vânzării.12.222 + 1. încasată la 31 decembrie N. procentajul de interes si precizaţi metoda de consolidare aplicată pentru societăţile care fac parte din grupul M. dobânda anuală este de 20%.222 lei 463. iar 20%.000 2. Calculaţi suma veniturilor din dobânzi la 31 decembrie N. Calculaţi procentajul de control. valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 10 lei.N un număr de 1. (2) Cumpără pe data de 30.75 % 20 % 44.000*6/12) 01. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru exerciţiul N.000 22.462. 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare.N încasare creanţă c) 31.889 60.000 40.000 de obligaţiuni. după 2 ani de la vânzare.000 + a) 100.111 – 60.N recunoaştere venituri din dobânzi (171.000 (2. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (1) Vinde unui client pe data de 01.5 % F Integrare globală 32 .111 28.01. *10*20%) 1.000 100.01.111lei 1 (1 + 20%) (1 + 20%) 2 4111 = % 707 472 5121 = 4111 5121 = 4111 472 = 766 200.01.

000 lei 666 = anulare provizion pentru dezafectare 16.achizitie de cladiri: 120.620 lei 2.vanzarea si incasarea unui utilaj la un pret de vanzare de 190. iar aceasta se incaseaza la vanzare). La sfarsitul anului N+3 este vanduta.000 404 57.950 Amortizare anuală = 75.rezultatul contabil inaintea impozitarii: 200 . . .contractarea unui imprumut pe termen lung in valoare de 100 .190 lei AmortizareN+2 = 15. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55. . de 90.190 lei AmortizareN+3 = 15.570 lei 77. TVA 24%.furnizori de imobilizari – sold final: 70 . cheltuieli cu montajul 2. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.venituri din dividende incasate: 35 .190 lei 5ani AmortizareN+1 = 15. .O societate comerciala importa pe data de 31. TVA 24%.000 lei.000 lei 16.000 lei. valoarea contabila bruta fiind de 140. Se dau urmatoarele informatii (in mii lei): .570 lei 681 = vânzare conform IAS 16 ?????? 77.950 lei achiziţie instalaţie 213 = % 446 4. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. Preţ de cumpărare + + + = Taxa vamală 4.950 lei.000 lei.cheltuieli cu amortizarea: 40 .scaderea datoriilor fata de furnizori: 12 .570 lei % = 45.pierdere din cesiunea titlurilor de participare: 5. cheltuieli de desfacere 2.000 lei 5121 actualizare provizion pentru dezafectare 2.570 lei 281 32. . pretul incasat fiind de 32. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 „Imobilizari corporale” b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 55. exercitiului N+3 este de 16.credite bancare pe termen lung – sold initial: 90 . TVA 24%.570 lei 75.000 lei.950 lei Cheltuieli de montaj 2.465.majorarea capitalului social prin aport in natura in valoare de 80.000 lei 8.190 lei 45.incasari din cesiunea titlurilor de participare: 30 . .castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate:8 (valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60.emisiunea unui imprumut obligatar in valoare de 120. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf.000 lei.cheltuieli privind dobanzile: 55 (soldul initial si cel final al conturilor de dobanzi de plata sunt 0) .cresterea stocurilor: 14 . iar amortizarea cumulata. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani.950 1513 14.000 75.cheltuieli privind impozitul pe profit: 17 (contul 441 are sold initial 2 si sold final 7).000 lei 466.000 lei Cheltuieli demontare şi mutare 14.000 lei activ Cost 75. taxa vamala 4.scaderea creantelor clienti: 23 .950 lei 1.000 lei 1513 = 2813 % 213 Câştig din cedarea activelor 1513 7812 45.credite bancare pe termen lung – sold final: 100 32 .950 = 15. .000 lei.furnizori de imobilizari – sold initial: 210 . pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.venituri din provizioane: 20 .

3 lei + + + = Încasări din cesiunea titlurilor Plăţi către furnizorii de imobilizări Dividende încasate Încasări din vânzarea utilajelor Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii D 404 C SI 210 142.12.000 40.000 33 .m.N Creante din exploatare la 01.000 (din care 200.000 150.N Venituri din subventii pentru investitii Cheltuieli cu dobanzile Rezultatul inainte de impozitare Venituri in avans la 31.870=282.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea invest. Dividendele si dobanzile nu apartin activitatii de exploatare.000 1.Investitiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichiditati. investitii si finantare.8 lei 35 lei 226.1 lei 8.8 SF 70 + + = Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Contractare credite pe termen lung Rambursare credite pe termen lung Dobânzi plătite Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare D 162 SI 100 C 90 120 lei 100 lei 90 lei 55 lei 75 lei X=90+100-100= 90 SF 100 467.N Datorii din exploatare la 31.): Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Stocuri la 01.8 Plăţi = 210 +142.900. Se cunosc urmatoarele informatii (in u.000 800. 200 lei p) Rezultat înaintea impozitării Venituri din provizioane 20 lei Rezultatul din cesiunea imobilizărilor 140 lei + Pierdere din cesiunea titlurilor de participare 5 lei + Cheltuieli cu dobânzile 55 lei + Cheltuieli cu amortizarea 40 lei Venituri din dividende 35 lei = Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de 105 lei fond de rulment din exploatare + Scăderea creanţelor clienţi 23 lei Creşterea stocurilor 14 lei Scăderea furnizorilor 12 lei Impozit pe profit plătit 12 lei (2+17-7) + Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt 68 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 158 lei 5121 = % 503 7642 68 lei 60 lei 8 lei 30 lei 282.12.01.000 subventii pt. financiare pe termen scurt 120.000 175.000 300. investitii)) 200.000 100. Calculati fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare.000 400.01.

400 Titluri F Active diverse 190.000 lei 50.000 Active 660..Datorii din exploatare la 01.m.N Venituri in avans la 01.000 +500. 3.000 390.000 Total 580. Societatea M detine 76% din actiunile societatii F (19.000 u. Bilanturle celor doua societati se prezinta astfel: Bilant M Bilant F (in u.12.000 Rezerve 210.000 33 . Titlurile au fost achizitionate in momentul constituirii societatii F.000 Total Efectuati inregistrarile privind partajul capitalurilor proprii F si eliminarea titlurilor.000 lei 220.000 diverse social Rezerve 50.000 subventii pt. iar la sfarsitul anului.000 500. investitii) 600.000 din 25.000 Total 660. proprii Suma Capital 200.000 lei 600.000 (din care 180.000 lei 100.000 60.000-250.N Creante din exploatare la 31.m.000 210.01.000 u.000 Datorii Datorii Total 580. proprii Suma Activ Suma Datorii + Capit.000) 400.000 200.000 100.m.000 159.600 50.000 Rezerve Rezultat 300.N Stocuri la 31.000 lei 880.000 Capital social 30. Intocmiti bilantul consolidat 1.m.000 lei 40.000 lei 320.030. datoria privind impozitul pe profit a fost la inceputul anului de 350.m.000 450.12.000 lei (350.m.000 lei 120.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Cheltuieli din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Informatii suplimentare: 1.000 250.Partajul capitalurilor proprii ale lui F şi eliminarea titlurilor deţinute de M la F: Capitaluri proprii Total M (76 Interes minoritar (24 F %) %) Capital social 250.000 u. dobanzile platite sunt considerate flux aferent activitatii de finantare Sa se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta.600 110.000 lei 2.m. in cursul exercitiului N s-au vandut imobilizari al caror cost de achizitie a fost de 200..900. 2.. de 250.000 lei 50.000 lei 580. q) Rezultat înaintea impozitării Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultatul din cesiunea imobilizărilor Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare Creşterea stocurilor + Creşterea datoriilor din exploatare Impozit pe profit plătit + + = = Creşterea creanţelor din exploatare Scăderea veniturilor ân avans Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 1.01.) Activ Suma Datorii + Capit.000 349.400 Total 460.000 468.000 u.000 190.000 660.000 600. de 100. iar amortizarea cumulata.000 actiuni) achizitionate la costul de 190.000 u.) (in u.

000 400. N 80% din actiunile societatii F.) (in u.000) Total active Capital social M Rezerve (30.600 110.050.000 1.000 189.000 lei Capital social F Rezerve F = Titluri de participare Rezervă F ce revine lui M Interese minoritare 190.25 % 30 % 71.000 33 .25 % 75 % x 10 % = 7.m.400 lei 2.5 % 90 % x 60 % = 54 % 45 % x 30 % = 13. Societatea F1 F2 F3 F4 Relaţia SM în F1 SM în F2 SM în F3 SM în F3 în F4 SM în F4 Total SM în F1 în F5 SM în F5 Total SM în F1 în F6 SM în F2 în F6 SM în F3 în F6 Total Procentaj control 75 % 90 % 45 % 35 % 25 % 60 % 55 % 30 % 85 % 10 % 60 % 30 % 100 % Procentaj interes 75 % 90 % 45 % 45 % x 35 % = 15.Bilanţ grup: Active diverse (390.000 439. proprii Capital Suma Active 170.600) Rezultat Total capital propriu Interese minoritare Datorii (300.000 Active 600.250.m. La data achizitiei bilanturile celor doua societati se prezentau astfel: Bilant F Bilant M (in u. Societatea M a achizitionat la 31 dec.600 50.000 + 159.75 % 75 % x 55 % = 41. proprii Capital Suma Activ Suma Datorii + Capit.600 lei 110.000 + 660.000 70.050.050.000 200.000 469.000 lei 159. Fie urmatoarea structura de grup: Determinati procentajul de control si procentajul de interes detinute de societatea SM in fiecare dintre societati.000 + 200.000) Total capital propriu şi datorii 1.400 500.) Activ Suma Datorii + Capit.75 % 25 % 40.000 1.5 % 75 % F5 F6 470.000 lei 210.

000 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale F) = 10.000 lei: 10 ani = 10.000 lei Conform politicii grupului. Filiala F a achizitionat la 01.000 lei 3.000 + 30.000 necurente Active curente 80.000 u. La nivel consolidat utilajul se amortizeaa in 5 ani si se estimeaza o valoare reziduala de 5. In situatiile financiare ale filialei utilajul este amortizat linear in 10 ani.01. amortizarea ar trebui să fie (100.000 1.000 lei 681 = 281 9.000 lei – 5.N+1 si N+2 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.150.01.Partaj capitaluri proprii societate F: Capitaluri proprii F Total Capital social 70.000) Active curente (80.000 lei): 5 ani = 19.000) Total capitaluri proprii şi datorii 770.000 M (80 %) 56. conform metodei pe fluxuri se înregistrează: 33 .social 30.01N-4.000 2.000 24.Capitalurile proprii ale lui F sunt împărţite în 2 componente: a)Partea ce revine societăţii mamă compusă din: a1)capitaluri proprii achiziţionate ce au în contrapartidă titlurile achiziţionate înscrise în bilanţ – 80.150.000 La data achizitiei valoarea justa a activelor si datoriilor societatii F este egala cu valoarea lor contabila. Relaţiile de calcul sunt: 1.000) – 80.000 20.000 + 300.000 lei Capitalurile proprii acumulate ce revin societăţii mamă îmbracă forma de rezervă consolidată şi rezultat consolidat.m.000 lei Creanţă de impozit amânat = 9.000 380.000 400.000 social 180.000 lei 20.000 necurente 80.000 u.440 lei 1.m.m.000 Total 100.000 lei a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrării lui F în perimetrul de consolidare – 24.000 = 20.000 550.000 lei 30.000 Total 980.000 Titluri F1 300.000) Total active Capital social M Rezerve consolidate (180. Cota de impozitare este de 16%.000 80.000 lei x 16 % = 1. 1.000 lei 70.000 lei În vederea consolidării se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup: 9.000 + 400.440 lei Impozit amânat = Venituri din impozit 1.000 1.000 Total 980. La 01.000 Rezerve 30. În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 100.000 180.Parte din capitalurile filialei ce participă la rezerva consolidată = Procentaj interes x (capital social filială + rezervă filială) – Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 lei Valoare contabilă (din situaţiile financiare consolidate) = 19.Parte din rezultat filială ce participă la rezultatul consolidat = Procentaj interes x Rezultat filială = 80% x 0 = 0 b)Partea ce revine acţionarilor minoritari =Procentaj interese minoritare x Total capitaluri proprii filială = 20% x 100. Efectuati retrataruile de omogenizare in exercitiile N.000 471.000 6.440 lei amânat În anul N+1.000 Rezerve 400.N utilaj la costul de 100.000 + 0) Interes minoritar Datorii (150.Bilanţ consolidat: Active necurente (170.000 20.000 Interes minoritar (20 %) 14.000 Datorii Active curente Datorii Total 250.N+2 utilajul este vandut la pretul de 150.000 Rezerve 150. Intocmiti bilantul consolidat la aceasta data. Filiala F a fost achizitionata la 01.000 + 600.000 = 0 2.000 u.000 Total 250.000 lei Capital F Rezervă F = Titluri de participare Interese minoritare 80.

400 lei 6.000 30.000 lei x 16 % = 4. Filiala F a capitalizat la 01.800 lei În bilanţ: 4.000 lei : 5 ani = 10. valoarea la pret de vanzare a produsului secundar 150.000 = Titluri de participare Cota parte în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă 40. Capitaluri proprii SA Capital social Rezultat Total 52.m.000 lei = Venituri din impozit amânat 1. Determinati costul si marja produsului principal.N cheltuieli de constituire de 50.000 – 10.000 lei x 16 % = 6.800 lei 4.000 lei Total 100.000 lei preţul de vânzare al produsului secundar – 20.000 u.9.000 lei 121 = 6811 Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 M (40 %) 40.12.400 lei 10.000 amortizarea) = 30.000 lei costuri pentru 33 .000 lei II.000 lei 4.400 lei În bilanţ: 6.000 – 20.În anul N+1 Se elimină amortizarea: 10.000 amortizarea) = 40.440 lei 681 = 281 9.800 lei Impozit amânat = 121 În contul de profit şi pierdere: 4.000 lei Şi 1. Potrivit politiciigrupului cheltuielile de constituire afecteaza contul de profit si pierdere in exercitiul in care se efectueaza (se aplica prevederile IAS 38 “Imobilizari necorporale”).400 lei Impozit amânat = 121 În contul de profit şi pierdere: 6.000 u. Efectuati retratarile de omogenizare in exercitiile N si N+1 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.000 lei (costuri totale ale procesului de producţie cuplat – (150.000 lei.000 lei.000 lei 121 = 6811 10. În anul N în contul de profit şi pierdere: 6xx = 121 50.800 lei 121 = Venituri din impozitul amânat 6. Societatea M a achizitionat 40% din actiunile societatii SA la data constituirii societatii (01.01.000 Rezultat 30. capitalurile proprii ale societatii SA se prezinta astfel: Elemente Valori Capital social 100. (1). care sunt amortizate in 5 ani.N.000 lei produsul secundar si 70.01.N) la costul de 40.000 12.000 lei 12.000 lei produsul principal.000 lei Activ de impozit amânat = 40. costurile pentru pregatirea si desfacerea produselor dupa inchiderea procesului de productie cuplat 20.000 lei Activ de impozit amânat = 30.000 lei 2801 = 121 10.Costuri ce revin din procesul de producţie al produsului principal cuplat : 700.000 lei b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.m.400 lei 121 = Venituri din impozitul amânat II. I.440 lei Impozit amânat 472.000 52.800 lei 473. veniturile din vanzarea produsului principal 750.000 130. În anul N în bilanţ: a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului: 121 = 201 50. Datele de evidenta si calcul se prezinta astfel : costuri totale ale procesului de productie cuplat 700.000 Efectuati punerea in echivalenta.000 lei Consecinţe asupra impozitului amânat: Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 lei Titluri puse în echivalenţă 474.000 lei . La 31.

000 lei (3). Determinati care este cifra de afaceri la nivelul pragului de rentabilitate si pretul de vanzare unitar.000 lei.500 lei/buc / 1.000 lei pvu = 4.400.000 buc × 8.000 buc × pvu – 22. B= 1. Specificare Total % din Cifra de afaceri Cifra de afaceri 80.000 buc × pvu = 0.500 lei/buc – 1.000. C=1.400.000 lei/buc/ 10. E=1.000 buc × pvu – 22.00 0 lei = = 71.000 buc × pvu = 30 % 1 – 22.000 lei) / 8.600 buc × pvu = 22. Daca restrictia de vanzare este limitata la 3 dintre cele 5 produse. Se va renunţa la produsele A şi D 478.000 lei / 8.000 lei = 2.000 lei 8. costurile fixe totale sunt de 46.000 lei/buc 8.000.000 lei/buc – 1.000.25 % CA 800.000 lei/buc / 800 lei/buc. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: prêt de vanzare unitar /cheltuieli variabile unitare / A=900 lei/buc / 700 lei/buc.500 lei/buc.000 lei veniturile din vânzarea produsului principal – 640. MVC (A) = 900 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (B) = 1.500 lei/buc = 500 lei/buc Produsele cele mai puţin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel mai mic. 33 .000 lei/buc / 1.000.Pe 800.000 lei Pe Pe Specificare Total  = Cifra de afaceri Cheltuieli variabile Marja asupra costurilor variabile (8.000 buc × pvu – 22.Marja produsului principal: 750.000.500 lei/buc – 1.000 lei (2). precizati si argumentati care sunt cele doua produse la fabricarea carora se va renunta pentru a se asigura marja bruta de profit maxim.400.000 bucati.000 lei. respectiv MCV cea mai mică. Determinati cu cat pot scadea vanzarile in mod relativ pentru ca intreprinderea sa atinga pragul de rentabilitate.000 lei costuri ce revin din procesul de producţie al produsului principal cuplat + 70.000 Cheltuieli variabile 80.000 lei % din Cifra de afaceri 100 % 70 % 30 % 476. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: pret de vanzare unitar /cheltuieli variabile unitare / A=600 lei/buc / 450 lei/buc. deci Pe = 90.000 lei/buc = 100 %  800.000.000 lei Punctul de echilibru (Pe) = CF 46.800 lei/buc/ 30% .500 lei/buc / 1. C=450 lei/buc / 250 lei /buc.pregătirea şi desfacerea produselor după închiderea procesului de producţie cuplat pentru produsul secundar) = 570.400.3 8. Daca productia maxima pe fiecare produs este de 100 bucati.000 lei/buc . B= 800 lei/buc / 700 lei/ buc. E=2. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / factor de acoperire 8000 buc / 2. costurile fixe totale sunt de 27.000 buc / 8.000 lei costul produsului principal = 110.000 lei/buc = 640.000. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / pret unitar 80.Costurile totale ce revin produsului principal: 570.000 buc × 10.000 lei/ buc.000 lei = = 230.000.00 0 lei .000 buc × 2. D=700 lei/buc / 500 lei/buc.000 lei 475.400.800 lei/buc = 22.200 lei/buc = 300 lei/buc MCV (D) = 700 lei/buc – 500 lei/buc = 200 lei/buc MCV (E ) = 2.00 0 lei Coeficientul de siguranţă dinamic = 477.000.230.000 − lei = = 30 %.000 lei/buc = 500 lei/buc MCV (C ) = 1.000 buc × pvu 8. D=500 lei/buc / 450 lei/buc.000.200 lei /buc.000 lei 20 % variabile Costuri fixe totale 46.000 lei MCV (%) 20 % CA .400.400 buc × pvu 5.000.000 lei costurile pentru pregătirea şi desfacerea produselor după închiderea procesului de producţie cuplat pentru produsul principal = 640.000 80 % lei = Marja asupra costurilor 160. iar volumul maxim de fabricatie pentru fiecare produs este de 1.000. Fa = CF 27.000.

Procesul a fost pierdut. 479.4 lei / Kg cost variabil = 138. MARTINA SA utilizeaza pentru scopuri interne metoda costurilor variabile. dupa care toate obligatiunile se anuleaza. precizati si argumentati care dintre cele 5 produse este cel mai putin rentabil.000 lei. Produsul X prezinta urmatoarle costuri unitare: materii prime 4.90 lei.60 lei + 2.000 lei.2) = 9250+11000 = 20250 lei Anulare obligatiuni: % = 505 20250 lei .20000 lei . 0 kg. iar cel initial.10 lei si costuri de vanzare fixe 1.000 de obligatiuni la pretul de 1.240 kg din produsul X. Emisiune de obligatiuni: 461 = 161 20.10 lei= 11. Costuri variabile totale = 4. 91: SC APRO SA emite 10.000 lei Incasarea imprumutului de la obligatari: 5121 = 461 20.40 lei + 1. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei.Procesul a fost castigat.4 lei Marja din vânzări = 10. determinati care va fi marja totala a contributiei la rezultat (marja din vanzari) daca au fost vandute 10. deci produsul (D).720 lei.10 lei.000 lei Inregistrare cheltuieli de judecata: 622 = 5121 500 lei 33 .000 de obligatiuni la pretul de 2.40 lei.250 lei Plata dobanzii: 666 = 5311 30 lei 81: La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10. manopera directa 1. MVC (A) = 600 lei/buc – 450 lei/buc = 150 lei / buc MCV (B) = 800 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (C ) = 450 lei/buc – 250 lei/buc = 200 lei/buc MCV (D) = 500 lei/buc – 450 lei/buc = 50 lei/buc MCV (E ) = 1. iar 5.2 lei/bucata.30 lei. respectiv MCV cea mai mică.000 lei/buc – 800 lei/buc = 200 lei/buc Produsul cel mai puţin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai mic. Constituire provizion pentru litigii si transferul creantei in clienti incerti: 6812 = 1511 10. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei. costuri indirecte de productie fixe 1.85+ 5000*2. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5. costuri de vanzare variabile 3.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri: a) A . b) B . Daca stocul final de produse finite contine 1.000 lei 4118 = 4111 10. care se achita in numerar.iar cheltuielile fixe identificabile pe produs sunt de 5.200 kg la pret unitar de 25 lei/kg.200 Kg x 11.000 lei Rascumparare obligatiuni: 505 = 5121 (5000*1. costuri indirecte de productie variabile 2.6 lei.30 lei + 3. Este incerta castigarea procesului.200 Kg x 25 lei/Kg preţ de vânzare – 10.85 lei/ bucata.

care 33 .000 lei a.000 lei b.12 fiind de 3.000 lei Transferul rezervei in capitalul social: 1065 = 1012 2. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani. 38500 lei .000 lei. se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3.M.000 lei 654 4427 Anularea provizionului: 1511 = 7812 10. Procesul a fost pierdut: Inregistrarea creantei ca pierdere: % = 4118 10. c. iar valoarea lor de piata este de 10.T" SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de 5lei/ actiune.A. rambursat integral la scadenta. cursul valutar la 31.000 lei b. b. La scadenta. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize. Obtinerea creditului in suma de 10. Obtinerea creditului bancar: 5124 = 1621 38. Rambursarea creditului la scadenta: % = 5124 39100 lei 12.000 lei Incasarea clientului: 5121 = 4118 10.12 fiind de 3. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize. Procesul a fost castigat: Anularea provizionului constituit: 1511 = 7812 10.000 lei 71: La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8.91 lei/€. Evaluarea datoriei in devize: 665 = 1621 800 lei c.000 lei. d.85 lei/€.000 € la un curs de 3. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta obligatiei fata de furnizorii de imobilizari.88 lei/€. Constituire diferenta din reevaluarea titlurilor de participare: 261= 1065 2.600 lei 51: SC "U. care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai societatii.8 lei €.a. Evaluarea datoriei in cel de-al doilea an: 1621 = 765 300 lei d. se efectueaza urmatoarele operatii: a. Diferentele din reevaluare se transfera ulterior in capitalul social. cursul valutar la 31.

valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1. la nivelul valorii nominale.000 lei. valorand 12 lei.000 actiuni noi gratuite.000 lei. x 20lei/oblig.000 = 500 lei Emitere actiuni: 456 = 1011 1000 lei Stingerea obligatiei fata de furnizorii de imobilizari: 404 = % 1500 lei 456 1000 lei 1041 500 lei 31: SC "FLORES" SA cu un capital social de 30.1.000 actiuni a 10 lei nominalul. la valoarea nominala de 10 lei. decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1. Modalitatea de calcul a conversiei este: .devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. . Aportul adus de actionari consta din: . = 400 lei Total 900 lei Aport la capitalul social: 456 = 1011 500 lei 161 = 1011 400 lei 1011 = 1012 900 lei 11: Se constituie capitalul SC "APOLLO" SA format din 4.600 lei o licenta.400 lei un program informatic. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor legale este interzisa prin lege. Obligatia fata de furnizori este de 1.000 actiuni emise. 33 . Majorare capital social: 117 = 1012 1000 lei Aplicatia 7: Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : actiuni obligatiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei 20 oblig.500 lei. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de  lei. 22: SC "GAMA" SA dispune de un capital social de 5.valoarea primei de emisiune = 1. echivalenta a 100 actiuni gratuite. avand valoarea nominala de 10 lei.500 . divizat in 3. In acest scop se emit 1.000 lei .000 lei.

456 = 1011 20.7.000 lei Aportul in natura al capitalului social: % = 456 40. In acest caz se emit spre vanzare 20.000 lei . Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3. la cifra de 20.000 de actiuni.000 lei Incasarea diferentei de aport: 5121 = % 2525 lei 461 2000 lei 768 300 lei (presupunem ca dobanda de 15% este pentru aferenta celor 45 de zile) 758 225 lei Varsarea capitalului: 1011 = 1012 2000 lei 12: SC "ALFA" SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile. Diferenta de aport in minus de 2. 456 = 1011 6000 lei % = 456 6000 lei 3600 lei 5311 2400 lei 1011 = 1012 6000 lei 33 .000 lei ??????????? 10: Se constituie SC "EMA" SRL cu un capital format din 30 parti sociale. in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii.30.000 lei materii prime.600 lei si din numerar restul.7.600 lei 208 400 lei . 5 lei valoarea nominala.000 lei Varsarea capitalului social: 1011 = 1012 38. Constituire capital social: 456 = 1011 40. pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei.000/5 = 4.000 lei . cu o valoare nominala de 200 lei..000 lei cladiri.000 lei.30. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->