Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT_3_DCDM_2

Drept civil. Mosteniri


MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt caracterele juridice ale transmiterii mostenirii? a.este o transmitere pentru cauz de moarte; b.este o transmitere universal; c.este o transmitere unitar; d.este indivizibil a. a,b b. a,b,c,d c. c,d d. b,d 2. Care este data deschiderii mostenirii? a. data mortii; b. data dezbaterii la notariat a mostenirii c. data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii; d. data emiterii certificatului de deces. 3. Unde se deschide mostenirea? a. la locul ultimului domiciliu al defunctului; b. la locul unde este inregistrat decesul; c. la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila daca nu se cunoaste domiciliul defunctului; d. la sediul notariatului unde se face cererea de deschidere a mostenirii. a. a,b,c b. a,b c. a,c d. a,b,c,d 4. Care sunt conditiile generale ale dreptului la mostenire ? a. sa aiba vocatie succesorala; b. sa aiba capacitate succesorala; c. in cazul succesiunii legale sa nu fie nedemna; d. sa accepte succesiunea in termenul legal. a. a,b,c b. b,c c. c,d d. a,b,c,d 5. Cand trebuie sa aiba capacitatea succesorala o persoana pentru a mosteni? a. la momentul mortii; b. la momentul deschiderii succesiunii; c. la momentul dezbaterii succesiunii; d. la momentul eliberarii certificatului de mostenitor. a. a,b b. b,c c. a,c,d d. a,b,c,d 6. Care sunt persoanele care au capacitate succesorala? a. persoanele fizice in viata; b. persoanele disparute; c. persoanele concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii; d. persoanele juridice care au personalitate juridica; a. a,c b. a,b c. a,b,c d. a,b,c,d 7. Care sunt persoanele care nu au capacitate succesorala?

a. persoanele fizice predecedate; b. persoanele juridice dizolvate; c. comorientii; d. codecedatii; a. a,b,c,d b. a,c,d c. b,c d. a,d 8. Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale? a. se aplica faptelor expres si limitativ prevazutede lege; b opereaza de drept; c. produce efecte doar in privinta autorului faptei; d. mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant. a. a,b,c b. a,b,c,d c. a,d d. b,c 9. Ce influenteaza data deschiderii mostenirii? a. capacitatea succesibilului de a mostenii; b. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta; c. legea in vigoare la data deschiderii succesiunii: d. compunerea si valoarea masei succesorale; a. a,c,d b. a,b,c,d c. a,d d. a,c 10. Care sunt cazurile de nedemnitate succesorala? a. atentatul la viata celui care lasa mostenirea; b. acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea; c. nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenire; d. delicte,cruzimi sau injurii grave. a. a,b,c b. a,b,c,d c. b,c d. a,d 11. Care sunt efectele nedemnitatii? a. mostenitorul nedemn va fi decazut din dreptul de a mosteni; b. copii nedemnului pot veni la mostenire prin reprezentare; c. copii nedemnului pot veni la mostenire in nume propriu d. copii nedemnului nu pot veni la mostenire nici in nume propriu nici prin reprezentare. a. a,c b. b,c c. a,b,c,d d. a,d 12. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca actul de dispozitie incheiat de un mostenitor aparent sa se mentina? a. sa fie cu titlu particular; b. sa fie cu titlu oneros; c. sa fie de buna credinta; d. ambele parti sa fie in eroare comuna si invincibila a. a,b b. a,d c. a,b,c,d d. a,c 13. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala? a. orice persoana interesata; b. copii nedemnului;

c. creditorii persoanelor care ar putea beneficia de inlatuararea de la mostenire; d. nedemnul. a. a,b,c b. a,c,d c. a,b,c,d d. a,c 14. Cine constata nedemnitatea? a. alti mostenitori beneficiari ai inlaturarii de la mostenire; b. instanta de judecata; c. notarul; d. tertele persoane interesate. 15. Cine stabileste cazurile de nedemnitate? a. legea; b. instanta de judecata; c. persoana cu vocatie succesorala; d. de cuiusul: 16. Cine beneficiaza de reprezentare? a. descendentii in linie dreapta nelimitat; b. ascendentii privilegiati; c. sotul supravietuitor; d. colateralii privilegiati. a. a,b b. c,d c. a,b,c,d d. a,d 17. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea opera reprezentarea? a. cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii; b. locul celui reprezentat sa fie un loc util; c. reprezentatntul sa aiba capacitate succesorala; d. reprezentantul sa aiba vocatia succesorala generala proprie la mostenirea lasata de defunct. a. a,b,c,d b. a,d c. a,c d. a,c,d 18. Care sunt efectele reprezentarii? a. reprezentatul urca in locul si gradul celui reprezentat; b. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat; c. reprezentarea opereaza de drept si imperativ, independent de vointa descendentilor; d. nu pot fi inlaturate de vointa defunctului a. a,b b. b,c c. b,c,d d. a,b,c,d 19. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul reprezentarii succesorale? a. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat; b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat; c. sa aiba vocatie proprie la mostenirea defunctului. d. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta. a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. a,d 20. Cine face parte din clasa descendentilor? a. copiii defunctului din aceeasi casatorie; b. copiii defunctului din casatorii diferite; c.copiii defunctului din afara casatoriei

d. copiii adoptati. a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. a,c 21. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendentilor? a. vin la mostenire in nume propriu; b. nu sunt mostenitori rezervatari; c. sunt mostenitori sezinari; d. nu sunt obligati la raportul donatiilor a. a,b b. b,c,d c. a,b,c,d d. a,c 22. Cine face parte din clasa a doua de mostenitori legali? a. parintii defunctului; b. bunicii defunctului; c. fratii si surorile defunctului; d. unichii si matusile. a. a,b b. a,b,c c. a,c d. a,d 23. Cum se imparte mostenirea daca sunt chemati doar ascendentii privilegiati? a. in mod egal; b. pe tulpini; c. in functie de numarul acestora; d. pe cote prestabilite de lege. a. a,b b. c,d c. a,d d. a,c 24. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire ale ascendentilor privilegiati? a. vin la mostenire in nume propriu; b. sunt mostenitori rezervatari si sezinari; c. pot veni la mostenire prin reprezentare; d. sunt obligati la raportul donatiilor a. a,b b. b,c c. c,d d. a,b,c,d 25. Cum se face imparteala intre colateralii privilegiati? a. in mod egal, in functie de numarul lor; b. daca vin la mostenire prin reprezentare, imparteala se face pe tulpini; c. imparteala pe linii in cazul in care fratii si surorile defunctului nu sunt din aceeasi parinti; d. in cote prestabilite de dispozitiile legale. a. a,d b. a,b c. a,b,c d. a,b,c,d 26. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al colateralilor privilegiati? a. pot veni la mostenire in nume propriu; b. pot veni la mostenire prin reprezentare; c. sunt obligati la raportul donatiilor; d. nu sunt mostenitori rezervatari. a. a,d b. a,b,c

c. a,b,c,d d. a,b,d 27. Cine face parte din clasa ascendentilor ordinari? a. parintii defunctului; b. bunicii defunctului; c. strabunicii defunctului; d. fratii defunctului a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. a,d 28. Cum se face imparteala intre ascendentii ordinari? a. in mod egal, in cazul ascendentilor de grad egal; b. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilalti ascendenti ordinari; c. in mod egal, indiferent de gradele de rudenie; d. pe tulpini. a. a,b b. b,c c. b,c,d d. a,b,c,d 29. Care sunt conditiile pentru venirea la mostenire a sotului mostenitor? a. sa fie in viata la data deschiderii succesiunii; b. sa nu fie nedemn; c. sa aiba calitatea de sot la data deschiderii mostenirii; d. sa fi avut calitatea de sot inainte de data deschiderii succesiunii chiar daca intre timp, pana la data deschiderii s uccesiunii intervenit hotararea de divort. a. a,b,c b. a,b,c,d c. c,d d. a,c 30. Care sunt drepturile succesorale ale sotului supravietuitor? a. are un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali; b. are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit; c. are dreptul la din mottenire cand vine in concurs cu alte clase de mostenitori; d. un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei a. a,b b. a,d c. a,b,d d. a,b,c,d 31. Care este cota sotului supravietuitor in raport cu clasa I? a. 1/4 b. 1/3 c. 1/2 d. 3/4 32. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor? a. in toate cazurile,mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine; b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari; c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor d. in parti egale cu ceilalti mostenitori. 33. Care sunt conditiile necesare pentru ca sotul supravietuitor sa se bucure de dreptul de abitatie? a. la data deschiderii mostenirii acesta sa locuiasca in casa ce formeaza obiectul dreptului de abitatie; b. sa nu aiba alta locuinta proprie; c. prin mostenire devine proprietarul exclusiv al locuintei; d. casa face parte din mostenire a. a,b,c

b. a,b,d c. a,b,c,d d. a,c,d 34. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de abitatie al sotului supravietuitor? a. este un drept real; b. este un drept temporar; c. este un drept strict personal; d. este un drept cu titlu gratuit. a. a,b b. a,c,d c. a,b,c,d d. a,c 35. Cum se poate transmite patrimoniul succesoral? a. prin conventia partilor; b. numai in temeiul legii; c. numai prin vointa celui care lasa mostenirea; d. in temeiul legii dar si in temeiul vointei celui care lasa mostenirea. 36. Care sunt caracterele juridice ale testamentului? a. este un act juridic unilateral; b. este un act juridic bilateral intrucat produce efecte juridice atat in ceea ce-l priveste pe testator, cat si pe beneficiarul testamentului; c. poate fi incheiat doar personal; d. poate fi incheiat atat personal cat si prin reprezentare, a. a,b,c b. a,c c. a,b,c,d d. a,d 37. Cand trebuie sa existe capacitatea de a dispune prin testament? a. la momentul deschiderii succesiunii; b. la momentul intocmirii testamentului; c. pe toata perioada de la momentul testarii pana la momentul deschiderii succesiunii. d. pe perioada anterioara momentului testarii. 38. Cine se bucura de incapacitate totala de a dispune prin testament? a. minorul care nu a implinit varsta de 16 ani; b. minorul intre 16 si 18 ani; c. persoanele puse sub interdictie; d. minorul care a implinit 16 ani in favoarea tutorelui sau cat timp nu s-a dat descarcare de gestiune a. a,b b. c,d c. a,c,d d. b 39. Care sunt persoanele care nu pot primi prin testament? a. medicii si farmacistii care l-au tratat pe testator de boala de care sufera, b. persoanele nenascute la momentul intocmirii testamentului; c. peroanele incapabile d. minorii intre 14-16 ani 40. Care este forma pe care trebuie sa o imbrace testamentul pentru a fi valabil? a. forma scrisa; b. este suficienta si forma verbala; c. poate imbraca atat forma scrisa, cat si forma verbala. d. forma autentica. 41. Care este sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii conditiilor de forma ale testamentului? a. nulitate absoluta, b. nulitatea relativa; c. nu este supusa nici unei sanctiuni.

d. rezolutiunea. 42. Care sunt testamentele ordinare? a. testamentul olograf; b. testamentul autentic; c. testamentul mistic. d. testamentul secret a. a,b b. a,c c. a,c,d d. a,b,c,d 43. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca testamentul olograf pentru a fi valabil? a. sa fie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului; b. chiar daca este scris de o alta poersoana, este suficient sa fie semnat de testator, c. sa aiba mentiunea bun si aprobat d. sa fie incheiat in fata notarului. 44. n functie de obiectul lor de cate feluri pot fi legatele? a. legatul universal, care confera legatarului chemare la o fractiune din mostenire sau la o masa de bunuri determinate; b. legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocatie la intreaga mostenire; c. legatul cu titlu particular, care confera vocatie la unul sau mai multe bunuri succesorale singulare, privite ut singuli d. legatul cu titlu particular, care confera vocatie la unul sau mai multe bunuri succesorale singulare, privite ut singuli 45. Prin ce poate fi determinata ineficacitatea legatelor? a. prin vointa legiuitorului; b. prin vointa testatorului; c. prin hotarare judecatoreasca: d. prin vointa mostenitorilor. a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. b,c 46. Care sunt cauzele care determina revocarea judecatoreasca a legatelor? a. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina; b. atentat la viata testatorului; c. delicte, cruzimi sau injurii grave la adrsa testatorului; d. injurie grava facuta memoriei testatorului. a. a,b,c b. a,b,c,d c. a,d d. a,c 47. Care sunt cauzele de ineficacitate a legatelor? a. nulitatea relativa; b. nulitatea absoluta; c. revocarea; d. caducitatea. a. a,b b. a,b,c,d c. a,d d. a,c 48. Cine sunt mostenitorii rezervatari? a. descendentii; b. ascendentii privilegiati; c. colateralii privilegiati; d. sotul supravietiuitor a. b,c b. a,c c. d,b d. a,b,d

49. Care este rezerva sotului supravietuitor in raport cu descendentii? a. 1/8 din mostenire; b. din cota legala de ; c. ; d. 1/6. a. a,b b. b,c c. d,b d. a,b,c,d 50. Care este sanctiunea depasirii cotitatii disponibile? a. nulitatea ; b. caducitatea, c. reductiunea d. decaderea. 51. Cum se realizeaza reductiunea liberalitatilor excesive? a. prin lege; b. prin vointa testatorului; c. prin buna invoiala intre mostenitori; d. pe cale judecatoreasca. a. a,b b. c,d c. a,b,c d. a,d 52. Cine are dreptul de a cere raportul donatiilor? a. descendentii; b. sotul supravietuitor, daca vine in concurs cu descendentii; c. ascendentii privilegiati; d. creditorii persoanali ai descendentilor. a. a,b b. c,d c. a,b,d d. a,b,c,d 53. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a exista obligatia legala de raport al donatiilor? a. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala la mostenire in calitate de descendenti ai defunctului sau de sot supravietuitor; b. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea; c. mostenitorul legal sa aiba si calitatea de donatar; d. donatia sa nu fi fost scutita de raport. a. a,b b. c,d c. b,c d. a,b,c,d 54. Care sunt caracteristicile actiunii de raport al donatiilor? a. este o actiune reala; b. este o actiune persoanala; c. este o actiune prescriptibila; d. este o actiune imprescriptibila. a. a,b b. c,d c. a,b,c d. b,c 55. Care este termenul in care poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala? a. in termenul general de prescriptie; b. in 6 luni de la data deschiderii mostenirii; c. in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. d. oricand,fara limitare in timp.

56. Cum se poate realiza raportul donatiilor? a. prin buna-invoiala; b. prin vointa testatorului; c. prin vointa legatarului; d. pe cale judecatoreasca. a. a,c b. a,d c. a,b,d d. a,c,d 57. Pot exercita creditorii succesibilului neglijent dreptul de optiune? a. da, pe calea actiunii oblice, b. in nici o situatie, c. da, cu acordul succesibilului d. da, pe calea actiunii oblice, cu conditia ca acest drept sa fie exercitat in termenul de 6 luni de la data deschiderii mostenirii. 58. n cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa la dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale? a. actiunea oblica; b. actiunea pauliana; c. revocarea renuntarii, d. nulitatea absoluta. a. a,b b. c,b c. c,d d. b,c 59. Ce fel de act este optiunea succesorala? a. act de administrare b. act de dispozitie, c. act de conservare 60. Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de inventar pentru a fi valabila? a. nici o conditie, b. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa, c. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte. d. trebuie sa indeplineasca forma autentica. 61. Care sunt conditiile obligatiei legale de raport al donatiilor? a. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala in calitate de descendenti ai defunctului sau de sot supravietuitor; b. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea, pur si simplu ori sub beneficiu de inventar; c. donatia sa nu fi fost scutita de raport;mostenitorul sa aiba si calitatea de donatar. a. a,b,c b. a,d c. a,b,c,d d. a,d 62. Cine poate cere raportul? a.descendentii; b.sotul supravietuitor; c.creditorii personali ai descendentilor si ai sotului supravietuitor; d.creditorii succesiunii: a. a,c b. a,b,c c. a,d d. a,b,c,d 63. Care sunt caracterele juridice ale actului de optiune succesorala?

a.este un act juridic unilateral; b.este un act juridic obligatoriu; c.este un act juridic voluntar; d.este un act juridic irevocabil: a. a,b b. b,c c. a,c,d d. a,b,c,d 64. Cand poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala? a. la momentul deschiderii succesiunii; b. inainte de data decesului defunctului, c. pe toata perioada de 6 luni de la data deschiderii succesiunii; d. in termen de 6 luni de la data cunoasterii decesului de cuiusului. 65. n cazul declararii judecatoresti a mortii, de cand incepe sa curga dreptul de optiune succesorala? a. de la data stabilita de instanta ca fiind data mortii; b. de la data ramanerii irevocabile a hotarii judecatoresti de declarare a mortii; c. de la data introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii; d. de la data la care mostenitorii au cunoscut faptul mortii: 66. n ce termen poate reveni renuntatorul asupra deciziei de renuntare la mostenire? a. nu se poate reveni asupra renuntarii la mostenire; b. in termen de 6 luni de la data renuntarii; c. in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii; d. in teremenul general de pescriptie. 67. Cine poate dispune repunerea in termenul de optiune succesorala? a. notarul; b. organele administrative de stat; c. instanta judecatoreasca d. ceilalti mostenitori cu vocatie la succesiune: 68. Care sunt conditiile de fond pe care trebuie sa le indeplineasca renuntarea la mostenire? a.trebuie sa fie tacita; b.trebuie sa fie expresa; c.este un act juridic divizibil; d.este un act juridic indivizibil: a. b,d b. a,c c. a,b,c d. a,d 69. Care sunt conditiile de forma ale renuntarii la mostenire? a.este un act juridic solemn; b.trebuie sa fie data in fata notarului; c. trebuie sa fie inscrisa in registrul special de renuntari ; d. trebuie facuta in fata instantei judecatoresti: a. a,b,c b. b,c c. b,d d. a,b,c,d 70. Care sunt efectele renuntarii la mostenire? a. renuntatorul nu beneficieaza de nici un drept succesoral; b. renuntatorul este obligat sa suporte datoriile mostenirii alaturi de ceilalti mostenitori; c. renuntatorul va fi obligat la raportul donatiilor d. renuntatorul nu va fi obligat la raportul donatiilor, cu exceptia situatiiei in care vine la mostenire impreuna cu mostenitorii rezervatari: a. a,d b. b,c c. c,d d. a,b,c,d

71. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la mostenire pentru a-si produce efecte? a.sa nu se fi indeplinit termenul de optiune succesorala; b.sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil; c.sa fie facuta sub beneficiu de inventar; d.sa fie facuta sub conditie suspensiva: a. a,b b. a,b,c c. c,d d. a,b,d 72. Care sunt efectele acceptarii mostenirii sub beneficiu de inventar? a.datorile mostenitorului fata de de cuius nu se sting prin confuziune; b.se stinge definitiv dreptul de optiune succesorala, c.mostenitorul pierde dreptul de a renunta la mostenire; d.creantele mostenitorului fata de de cuius se sting prin confuziune: a. c,d b. a,b c. a,b,c d. a,b,c,d 73. Care sunt drepturile ce fac parte din activul succesoral? a. drepturile reale b. drepturile de creanta c. actiunile patrimoniale d. drepturile personal nepatrimonial a. a,b b. c,d c. c,b d. a,b,c 74. Care sunt felurile transmiterii activului si pasivului succesoral? a. universala b. cu titlu universal c. cu titlu particular d. pentru cauza de moarte a. a,b b. a,b,c,d c. b,c d. a,d 75. Caror mostenitori le revine obligatia de a suporta pasivul succesoral? a. mostenitorilor cu titlu particular b. mostenitorilor universali c. mostenitorii cu titlu universal d. sotul supravietuitor a. a,b b. c,d c. b,c,d d. a,b,c,d 76. Care dintre mottenitori se bucura de sezina? a. descendentii b. ascendentii privilegiati c. colateralii privilegiati d. sotul supravietuitor a. a,b b. c c. d d. b,c 77. Care sunt caracterele juridice ale petitiei de ereditate?

a. este o actiune reala b. este o actiune divizibila c. este o actiune imprescriptibila d. este o actiune prescriptibila a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. a,b,d 78. Cine poate avea calitatea de reclamant intr-o petitie de ereditate? a. persoana care se pretinde legatar cu titlu particular b. persoana care se pretinde legatar universal c. persoana care se pretinde legatar cu titlu universal d. orice persoana interesata a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. a,c 79. Certificatul de mostenitor cu privire la ce dace dovada deplina? a. la calitatea de mostenitor b. la cota ce revine fiecarui mostenitor c. la bunurile ce se cuvin fiecarui mostenitor d. la persoanele care au renuntat la succesiune a. a,b b. b,c c. a,b,c,d d. b,d 80. Care autoritate poate dispune anularea certificatului de mostenitor? a. notarul public care l-a eliberat b. orice notar public in fata caruia se invoca motivul de nulitate c. instanta judecatoreasca d. seful oficiului de stare civila de la ultimul domiciliu al defunctului a. a,b b. b,c c. d,b d. c 81. Care este termenul in care se poate cere iesirea din indiviziune? a. de 6 luni de la data deschiderii succesiunii b. de 6 luni de la data eliberarii certificatului de mostenitor c. este o actiune imprescriptibila d. in termenul general de prescriptie 82. Care sunt persoanele care pot cere imparteala mostenirii? a. mostenitorii legali b. mostenitorii universali c. mostenitorii cu titlu universal d. mostenitorul cu titlu particular a. a,b b. b,c c. c,d d. a,b,c, 83. Care este efectul juridic al impartelii mostenirii? a. constitutiv b. translativ c. declarativ 84. Cand este obligatorie imparteala mostenirii pe cale judecatoreasca? a. daca la dezbaterea succesiunii nu sunt prezenti toti coindivizarii b. daca intre coindivizari exista peroane lipsite de capacitate de exercitiu

c. daca in masa succesorala sunt cuprinse terenuri d. daca coindivizarii nu au fost de acord cu imparteala prin buna-invoiala a. a,b b. c,d c. a,b,d 85. Care este termenul pentru care coindivizarii pot hotara sa ramana in indiviziune? a. termenul de trei ani b. termenul de 5 ani c. nu este admisibila o astfel de conventie d. termenul de 6 luni de la data emiterii certificatului de succesor 86. Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru ndemnitate? a.mostenitorul sa-l fi omorat cu intentie b. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa, c. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva; d. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea a. a,b b. b,c c. a,c d. a,b,c,d

S-ar putea să vă placă și