Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza comparativă a structurii suprafeţelor cultivate ,i a

efectelor acesteia

Nr. Cultura Suprafaţa cultivam (mii Producţia obţinută (mii tol Producţia pe lOCuitor Venituri (mii lei) Consum de ingrăş.
ha)
crt. chimice (mii to s.a.)
Vo V1 V2 Vo V1 V2 Vo V1 V2 Vl V2 V1 V2
1. Grâu 145 186 128,2 520 868 518,8 696 1161 694 651 441 27,7 19,1
2. Orz 34 80 68 150 342 2-19,7 200 457 294 188 142,8 10,5 8,8

- 3. Porumb 105 85 117,4 440 482 618,6 589 645 828 289 464 13,8 20,6

-
4. F1.soarelui 67 60 89,5 85 112,5 137,2 114 151 183 225 295 7,8 11,6
0\ 5. Leguminoase 21 38,9 46,6 38 n,1 n,2 51 103 103 123,4 154,5 4.6 5,5
6. Legume 5,5 8,2 10,3 47 91,4 110,2 63 122 147 411,2 661,2 1,2 1,5
(de câmp)