Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE
1.CAPITOLUL I - REFORMA AGRICOLĂ ÎN ROMÂNIA

1.1. Structurile agrare .............. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7


1 .1 .1. Concept şi metodologie de abordare ...................................... .......7
1.1.2. Factori determinanţi ai modificării structurilor agrare În
România ................... ................ o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9

1.2. Reforma stru~turală În agricultura României .......................................12


1.2.1. Evoluţii şi neâmpliniri În procesul de reformă ........................12
1.2.2. Transformarea proprietăţii ...............................................18
1.2.2.1. Privatizarea pământului .......................................18
1.2.2.2. Privatizarea În sectorul zootehnic ..............................25
1.2.2.3. Privatizarea În sectorul de mecanizare a
agriculturii ............................................ ..............., 28
1.2.2.4. Mijloacele fixe şi consumurile intermediare din
agricultură .....................................................33
1.2.3: Forţa de muncă din agricultură .......................................39
1.2.4. Organizarea exploataţiilor agricole private; reforma
Întreprinderii ..................... ...........................................................43
1.2.5. Politicile agricole În procesul de reformă a sistemului
agroalimentar ........................................................ .......................51
1.2.6. Efectele reformei asupra producţiei agricole, funcţionării
pieţei şi eficienţei economice ..........................................58
1.2.6.1. Evoluţia şi structura producţiei agricole ..........58
1.2.6.2. Producţia vegetală ..........................................61
1.2.6.3. Producţia animală ............................................64

2. CAPITOLUL II - EVOLUŢIA STRUCTURILOR AGRARE ÎN JUDEŢUL CONST ANŢ A

2.1. Agricultura regiunii Dobrogea În perioada antebelică ...................66


2.2. Agricultura regiunii Constanţa după anul 1945 ............................70
2.3. Formarea noii structuri de organizare economico-socială după anul
1989 .................................................................................................... ......77
2.3.1. Formarea noii structuri de proprietate ....................... .....................77
2.3.2. Dezvoltarea şi consolidarea sectorului privat al agriculturii '" 85
2.3.2.1. Exploataţiile agricole private ...........................86
2.3.2.2. Societăţi comerciale agricole şi de prestări servicii
agricole ................................................. .....................88
2.4. Producţia agricolă .........................................................................90
2.4.1. Producţia vegetală ..........................................•........... 91
2.4.2. Producţia animală ............................................................98
2.5. Eficienţa economică în agricultura judeţului Constanţa ..............104

3.CAPITOLUL 11I- SCENARII DE ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE A


AGRICULTURII PRIVATE ÎN JUDEŢUL CONSTANTA

3.1. Alternative strategice În perspectiva anilor 1999 - 2006 .............................109


3.2. Structura exploataţiilor agricole .............../ ................................142
3.3. Structura de producţie ...............................................................148
3.3.1. Studiul cererii pentru principalele produse ale agriculturii
jUdeţului Constanţa .......................................................149
3.3.2. Optimizarea structurii de producţie ................................155

4.CAPITOLUL IV - MODELE DE EXPLOATATII AGRICOLE ÎN JUDETUL


CONSTANTA

4.1. Exploataţie agricolă de iOha ......................................................162


4.2. Asociaţie familială ............................., ........................, .............164
4.3. Societatea agricolă privată "Viile Noi" ............................•.......... 167
4.3.1. Caracterizare generală şi baza tehnico-materială ..........167
4.3.2. Parametrii tehnico-economici şi financiari ......................168
4.4. Societatea comercială agricolă "Agrias Castelu" .........................177
4.4.1. Caracterizare generală a societăţii .................................177
4.4.2. Analiza utilizării capacităţilor de producţie şi a rentabilităţii
sectorului vegetal .................................................. ....................171
4.4.3. Analiza rentabilităţii producţiei animale ..........................181
4.4.4. Analiza economico-financiară .........................................tI:!
4.5. Societate comercială de prestări servicii ........................................,.
4.5.1. Caracterizare generală şi baza tehnico-materială ............,.-
4.5.2. Analiza economico-financiară .......................................~:E
4.6. Condiţiile organizării şi realizării performanţei unei ferme comerciale
În sistem de arendă ..................................., ................,., ..• ',!iI!

5. BIBLIOGRAFIE ......., ..................................................................... ........