Sunteți pe pagina 1din 72

JUDETUL BRAILA

Strategia Dunarii
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Proiecte implementate in CENTRUL ISTORIC

STRATEGIA DUNARII
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Braila


Proiectul Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Braila a fost inaintat spre finantare in luna ianuarie 2005 de catre Consiliul Judeean Brila n parteneriat cu Consiliul Local Municipal Brila, in cadrul programului Phare 2004-2006 Coeziune Economic i Social, Proiecte Mari de Infrastructur Regional. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de 10.811.164 Euro

Proiectul a vizat ca principal rezultat: reabilitarea i refuncionalizarea Centrului Istoric al Municipiului Brila complet integrat n peisajul urban, capabil s raspund cerinelor impuse de turismul cultural i istoric i pregtit pentru a fi inclus n circuite turistice naionale i internaionale.
Obiectiv general Reabilitarea Centrului Istoric al Brailei in vederea sprijinirii cresterii economice si a asigurarii premizelor dezvoltarii durabile, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si straine, crearea de noi locuri de munca si stabilizarea celor existente

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiective specifice
valorificarea potentialului turistic al Brailei promovarea identitatii municipiului Braila in contextul regional, prin transformarea Centrului Istoric intr-un pol reprezentativ de atractie culturala, istorica si turistica completarea ofertei turistice existente si integrarea acesteia in circuite turistice nationale si internationale facilitarea dezvoltarii mediului de afaceri local si a investitiilor in domeniul activitatilor turistice atragerea investitiilor straine directe in zona crearea unui model de bune practici in implementarea conceptului de dezvoltare durabila si crearea unui micromodel de replicare la scara locala si regionala
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Din rationamente tehnice, procedura de atribuire a Contractului de executie lucrari a fost organizata de MDLPL pe doua loturi componente:
Lotul 1 (RO 2004/016-772.04.01.01.11) a fost constituit din urmtoarele cldiri aparinnd Consiliului Judeean Brila: - Muzeul Brilei - Corp B i C; Casa Memorial Panait Istrati; Centrul Cultural NicPetre; Muzeul de Istorie - Secia de Etnografie ; Lotul 2 (RO 2004/016-772.04.01.01.12) aparine Consiliului Local Municipal Brila, fiind constituit din urmatoarele strzi cu reelele edilitare aferente: Imparatul Traian, Gradinii Publice, Mihai Eminescu, Golesti, Oituz, Edmond Nicolau, Danubiului, Belvedere, D. Bolintineanu, Hepites, Ana Aslan, R. Campiniu, Anghel Saligny, Brasoveni, Calea Calarasilor, Galati, B-dul Panait Istrati, str Mare (Poternei), str CA Rosetti, precum si Faleza Dunrii, Parcul Grdina Mare, Piaa Poligon i Piaa Traian.

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Reabilitarea Centrului Istoric al Judetului Braila Lot 1 (reabilitarea a 5 corpuri de cladire Muzeul Brailei)
Valoarea totala inclusiv TVA : 3.527.033,82 Eur (echivalent 14.665.000 lei ) (in preturi luna martie 2008), din care: valoarea investitiei de realizat : 13 854 mii lei din care: constructii montaj (C+M): 12 343 mii lei Cofinantare din partea Consiliului Judetean Braila in valoare de 1.352.100,61 Eur Activitati : lucrari de consolidare si reabilitare a urmatoarelor cladiri : Corp B si C din cadrul Muzeului Braila, Centrul Cultural Nica Petre, Cladire Sectie Etnografie a Muzeului Braila, Casa Memoriala Panait Istrati.
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Reabilitarea Centrului Istoric al Judetului Braila Lot 2 (reabilitarea retelelor de apa si canalizare, a infrastructurii stradale si a Falezei Dunarii cu acces la navigatia fluviala de agrement) - finantat in cadrul Programului Phare 2004 Coeziune economica si sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale

Valoare totala (inclusiv TVA) : 7.284.129,79 Eur Cofinantare din partea Consiliului Local Braila in valoare de 2.792.396,33 Eur Activitati proiect: Executare de reparatii si reabilitari de carosabil si trotuare (Calea galati, b-dul Panait Istrati, Gradinii Publice, Anghel Saligny, Danubiului, Imparatul Traian, Mihai Eminescu, P-ta Traian, Calea calarasilor, P-ta Poligon, Edmond Nicolau, Belvedere, Oituz, D.Bolintineanu, CA Rosetti, Golesti, Brasoveni, C-tin.Hepites, Gradina mare, Faleza Dunarii, Ana Aslan, RS Campiniu) Reabilitare Spatii verzi din Gradina Mare, P-ta Poligon, P-ta Traian, Faleza Dunarii Reabilitare retea de alimentare cu apa si canalizare aferenta strazilor din centrul istoric al Brailei si Faleza Dunarii Amenajare debarcader pentru ambarcatiuni de agrement Realizare grupuri sanitare, amplasare mobilier urban si refacere iluminat stradal.

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Biblioteca Judeteana Panait Istrati Un pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila Biblioteca Judeteana Panait Istrati Un pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila POR 2007-2013 Axa 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Valoare totala proiect : 22.992.017 lei din care asistenta nerambursabila solicitata 18.071.738 lei Valoare neeligibila a proiectului : 878.549 lei Valoare eligibila a proiectului : 18.471.738 lei TVA : 3.641.730 Contribuia proprie in proiect 1.278.549 lei
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiectiv general : Crearea unui pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila prin diversificarea serviciilor oferite de Biblioteca Judeeana Panait Istrati Obiective specifice: 1. Recuperarea omogenitatii si densitatii sitului destructurat, ca parte componenta a intregului arhitectonic Centrul Istoric al Municipiului Braila: prin reconstituirea spatial-volumetrica a ansamblului arhitectural Biblioteca Panait Istrati 2. Modernizarea si diversificarea serviciilor de turism cultural la nivelul Municipiului Braila
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Activitati :
Construcie : Se completeaza ansamblul arhitectural Biblioteca Panait Istrati prin lucrari de construcie executate la Corpul B (cu tronsonul B1 S+P+2E+M si tronsonul B2 S) care va avea legtura cu corpul A la nivelul etajului 1 printr-o usa de acces. Corpul B va fi amenajat pentru a asigura depozite de carte, Sali de imprumut, Sali de lectura tematice, ateliere pentru prelucrari carte si intretinere, centre de copiere, sala de expozitii, spatiu pentru limbi straine,spatii administrative, centrala termica, magazii si utilitati, lifturi, spatiu de aparare civila. Se vor moderniza utilitatile aferente cladirii de patrimoniu, se va amenaja zona de protectie a acesteia prin sistematizarea verticala a curtii si realizarea imprejmuirii cladirii.

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

O poarta spre patrimoniul cultural brailean Reabilitarea cladirii de patrimoniu din str.Ana Aslan nr.27-29
O poarta spre patrimoniul cultural brailean Reabilitarea cladirii de patrimoniu din str.Ana Aslan nr.27-29 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 Axa 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Valoare totala proiect : 10.016.069,73 lei din care asistenta nerambursabila solicitata 7.442.023,74 lei Valoare neeligibila a proiectului : 797.401 lei Valoare eligibila a proiectului : 7.641.466 lei TVA : 1.577.202,73 lei Contribuia proprie in proiect 996.843,26 lei

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiectiv general : dezvoltarea turismului in judetul Braila prin valorificarea unicitatii patrimoniului cultural si istoric al Municipiului Braila. Obiectiv specific: infiintarea Centrului Multicultural si de Recreere Poarta cetatii Braila ce va avea ca misiune generarea unor oferte atractive de turism in judet Prin acest proiect se propune consolidarea si redarea in circuitul public a cladirilor situate pe str.Ana Aslan nr.27-29 care vor constitui sediul Centrului Multicultural si de Recreere Poarta Cetatii Braila Obiectiv general : dezvoltarea turismului in judetul Braila prin valorificarea unicitatii patrimoniului cultural si istoric al Municipiului Braila. Obiectiv specific: infiintarea Centrului Multicultural si de Recreere Poarta cetatii Braila ce va avea ca misiune generarea unor oferte atractive de turism in judet Prin acest proiect se propune consolidarea si redarea in circuitul public a cladirilor situate pe str.Ana Aslan nr.27-29 care vor constitui sediul Centrului Multicultural si de Recreere Poarta Cetatii Braila

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Construcie : Consolidarea cladirilor - se va consolida structura de rezistenta a cladirilor (fundatii, ziduri, plansee, pardoseli) prin lucrari specifice; se reface acoperisul; se realizeaza amenajare interioara in vederea reincluderii in circuitul public. Promovare : Se va realiza o campanie de promovare a obiectivului Centrul Multicultural si de Recreere Poarta cetatii Braila

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Conservarea si promovarea culturii traditionale o cale pentru dezvoltarea turismului brailean Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr.2
Conservarea si promovarea culturii traditionale o cale pentru dezvoltarea turismului brailean - Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr.2 pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 Axa 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Valoare totala proiect : 3.913.229 lei din care asistenta nerambursabila solicitata 3.090.920 lei
Valoare neeligibila a proiectului : 140.000 lei Valoare eligibila a proiectului : 3.160.920 lei TVA : 612.309,20 lei Contribuia proprie in proiect 210.000 lei d.c: -contributie la chelt eligibile 70.000 lei - contributie la chelt neelig 140.000 lei
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiectiv general : dezvoltarea turismului in judetul Braila prin valorificarea unicitatii patrimoniului cultural traditional al judetului Braila. Obiective specifice: Reabilitarea si punerea in valoare a sediului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cresterea ponderii turismului si culturii brailene, ca factor care stimuleaza cresterea economica regiunii, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului Cresterea numrului de turiti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica naionala si internationala Conformarea cu normele si standardele europene privind calitatea vietii care sa fie insotita de revitalizarea in modernitate a unor moduri de vietuire traditionale Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu: instalatiile electrice de iluminat, prize si curenti slabi, echipament sanitar, instalatii de incalzire Cresterea calitatii resurselor umane in sectorul turistic

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Activitati :
Execuie lucrari de reabilitare a fatadeleor cladirii fara alterarea imaginii acesteia : inlocuire tamplarie exterioara, reparare si refacere ancadramente si ornamente, refacere finisaje exterioare, rectificare linie acoperis, refacere grilaj decorativ. Lucrari de amenajari interioare : realizare de noi cai de acces si evacuare, foaier, remodelare scara principala, termoizolare planseu, finisare fisuri si crapaturi, verificare si nlocuire grinzi si alte componente din lemn, revizuire sarpanta, stresini, glafuri, jgheaburi si burlane. Promovare : Se va realiza o campanie de promovare a obiectivului conservarea si promovarea culturii traditionale, o cale pentru dezvoltarea turismului Brailean
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Alte proiecte in implementare sau inaintate spre finantare

STRATEGIA DUNARII
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

Reabilitarea Centrului istoric al municipiului Braila - lot 1 (cladiri) Restructurare si largire a Drumului Judetean Viziru, Cuza Voda, Mihai Bravu (POR DMI 2.1) Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie (POR DMI 3.1) Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat din Spitalul de Obstetrica si Ginecologie (POR DMI 3.1) Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat din Spitalul de Judetean de Urgenta (POR DMI 3.1) Strategie, Durabilitate, Dezvoltare (POS-DCA) Controlul integrat al poluarii cu nutrienti (GEF / BIRD)
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza Voda, Mihai Bravu


Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2- imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia /reabilitarea soselelor de centura
Valoarea totala a proiectului este de 64.799.496,88 RON. din care asistenta nerambursabila solicitata 52.220.433,72 lei Valoare neeligibila a proiectului : 880.925 lei Valoare eligibila a proiectului : 53.572.433,72 lei TVA : 10.346.138,16 lei Contribuia proprie in proiect 2.232.925 lei d.c: - contributie la cheltuieli eligibile 1.352.000 lei
- contributie la cheltuieli neelig 880.925 lei reprezinta valoare contract MDLPL de prestari servicii pentru actualizare SF si realizare PT/DEE, finantat conform HG 811/2006

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiectivul general: imbunatatirea infrastructurii judetene de transport rutier in vederea cresterii economice si dezvoltarii durabile a judetului Braila, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilorlocale si straine

Obiective specifice : Integrarea drumurilor locale in reteaua naionala si internationala de transport Reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe drumul judetean Viziru- Cuza Voda- Mihai Bravu- limita de judet Imbunatatirea siguranei traficului pe DJ 211A/DJ212 Sporirea atractivitii zonei pentru investitori Crearea premiselor pentru dezvoltarea turismului Crearea de locuri de munca
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Activitati: Activitile de realizare efectiva a constructiei cuprind att modificarea elementelor geometrice ale drumului cat si structura sistemului rutier: Curatare asfalt existent prin frezare Egalizare din mixtura asfaltica Aternere strat geocompozit pentru preluare fisuri Aternere strat de legtura Aternere strat de uzura din beton asfaltic Amenajare drumuri laterale pe distanta 25 cm cu acelai sistem asfaltic Curatare si decolmatare podee la drumuri laterale pentru asigurare scurgere apa Refacere parcari si staii de autobuz cu acelai sistem asfaltic Asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului prin curatire si decolmatare santuri, rigole si podee existente, reparare coronamente si nlocuire parapeti degradai, execuie santuri si rigole noi

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Strategie, Durabilitate, Dezvoltare


Strategie, Durabilitate, Dezvoltare finantat in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative Scopul proiectului : elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a judetului Braila 2010 -2015 Valoarea totala 245.100 lei din care asistenta nerambursabila solicitata 238.100 lei Valoare neeligibila : 0 Contributia proprie a solicitantului : 7.000 lei Obiectiv general : dezvoltarea capacitaii administrative publice la nivelul judetului Braila in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare a judetului Brailain concordanta cu politicile si documentele programatice regionale, naionale si comunitare 2007-2013

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiective pe termen scurt :


Realizare analiza diagnostic a judetului Braila Identificare oportunitati si directii de dezvoltare Creare plan de masuri si portofoliu de proiecte pentru perioada 2010-2015 Definire criterii de prioritizare Adoptarea strategiei la nivelul auoritatilor publice din judet Traducerea Strategiei in limbile engleza si germana in vederea promovarii pe pietele externe Diseminarea Strategiei in vederea finantarii proiectelor de interes judetean

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiective pe termen mediu si lung :


Dezvoltarea unui proces comun de organizare, la nivelul autoritatilor locale pentru formularea coerenta a ploticilor publice si stabilirea prioritatilor comunitatii, a strategiei si aciunilor sale Sprijinirea autoritatilor locale in prezentarea strategiilor finanicare si de investiii Eficientizarea managementului la nivelul judetului Cresterea capacitaii de accesare a fondurilor structurale Dezvoltarea integrata si durabila a economiei brailene
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Activitati :
Promovarea proiectului prin pliante, afie, site web si organizarea unei conferine naionale in cadrul careia se va lansa Strategia judetului.

Constituirea unui grup de lucru din randul celor interesati de elaborarea Strategiei
Executie contract de servicii pentru elaborare Strategie.

Executie contract de servicii pentru traducere Strategie.


Tiparire Realizare site web de promovare a Strategiei si oportunitatilor de investiii in judetul Braila. Instruiure reprezentanti APL din judetul Braila.
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

PROIECTE FINALIZATE RECENT


Reabilitarea Centrului istoric al municipiului Braila - lot 2 (infrastructura) RO 2004/016.772.04.01.01.01.12 Inlaturarea efectelor inundatiilor din anul 2005 prin reabilitarea infrastructurii afectate din judetul Braila: Reparare pod metalic pe DJ 203 km 35+135 peste Raul Buzau la Nisipurile; Reparare pod pe DJ 202D km 0+700 peste Raul Buzau comuna Scortaru Nou (PHARE 2005 CES Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii) Informare, Eficienta, Integrare (Fondul Europa 2006 Program de microproiecte) Reabilitare Grup Scolar G. Valsan Faurei, Judetul Braila(Programul PHARE 2003 CES Componenta Infrastructura Regionala si locala/ Inundatii) Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile - Ianca, Judetul Braila (PHARE 2004 CES Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor)
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

PROIECTE INAINTATE SPRE FINANTARE


SIMJUD - Implementarea si Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (POS-DCA) Instalatie solara pentru prelucrarea apei calde menajere in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila, Spitalului Judetean de Urgenta Braila Pavilion A si a Spitalului de Urgenta Braila Pavilion B (Guv. Romaniei - AFM) Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judetean Braila si al primariilor partenere din judetul Braila pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetatenilor si mediului de afaceri (POS CCE) Programul de instruire si certificare la standarde europene a persoanelor din cadrul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Braila (POS DCA)
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Includerea in circuitul turistic si balnear a lacului sarat Movila Miresii


Incadrare in POR Axa 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice Valoarea estimativa a investitiei : 10.125.746,58 lei (inclusiv TVA) din care C+M 9.007.150,46 lei
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Obiectiv general : dezvoltarea turismului in judetul Braila Prin acest proiect se propune amenajarea unui complex turistic ce cuprinde camping, terenuri de tenis, volei pe plaja, strand, corp administrativ, foisor, parcare, teatru in aer liber,spatii verzi si debarcader

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Activitati : Realizarea unui camping cu locuri de campare pentru corturi sau rulote si 6 casute din lemn, grupuri sanitare, loc de joaca pentru copii
Amenajarea a 3 terenuri de tenis, un strand, un foisor pentru recreere si servit masa plus o platforma betonata, corp administrativ pentru personal (include receptie, vestiare, depozit echipamente, grupuri sanitare, punct sanitar, cabinet kinetoterapie, spalatorie).

Pentru toate aceste amenjari se vor realiza retele de apa, canalizare si electrice, exterioare si interioare.
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

Cateva idei pentru viitor

STRATEGIA DUNARII
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale

PROPUNERI
Pod peste Dunare Aeroportul International Vadeni Interconectare rutiera rapida Braila-Galati Amenajarea turistica a Insulei Mici a Brailei Infrastructura de acostare a navelor mici de croaziera in satele riverane Dunarii Pod peste Dunare Bratul Vechi - Marasu Turcoaia Centrul regional de geriatrie Includerea in circuitul turistic a hrubelor Cetatii Brailei Turul tolerantei multi-confesionale Valorificarea potentialului natural al Lacului Blasova Dezvoltarea turismului de agrement prin valorificarea potentialului natural al Lacului Sarat Caineni Bai Valorificarea potentialului natural al Lacului Zaton
Consiliul Judetean Braila Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale