Dicţionar de termeni ecologici

Zonă terestră, acvatică şi/ sau subterană în care există specii de plante şi animale natur ală protej ată sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale. Biosecuritate Totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării Ecologie Ecosistem durabile a diversităţii biologice. Ştiinţă care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul lor de viaţă. Ansamblu format din biotop (apa, vântul, energia solară, clima, umiditatea) şi biocenoză (nivel de organizare a materiei), în care se stabilesc relaţii strânse atât Educaţia ecologică între organisme, cât şi între acestea şi factorii abiotici. Proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător, dobîndirea de cunoştinţe şi atitudini privind mediul înconjurător. Educaţia ecologică urmăreşte stimularea curiozităţii copilului fata de mediu prin explorare proprie, cultivarea dragostei faţă de natură, Deşeuri vietăţi şi protejarea acestora. Rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului Deşeu reciclabil Deşeuri periculoase Poluare Reciclare respectiv. Deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri. Deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase. A face ca aerul, apa, mediul de viaţă să devină nocive din cauza materiilor chimice reziduale, a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament etc. Acțiunea de a introduce în circuit unele materiale care deja au suferit o transformare incompletă, printr-o singură trecere prin procesul de prelucrare.

Arie