PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

BIBLIOGRAFIE: Limba română. Manual pentru clasa a V-a. RESURSE : capacităţile normale ale elevilor. Parfene. Popescu. Gramatica practică a limbii române. de Ş. de M. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . Arnăutu şi E. Sandu. alternativ cu activitatea independentă individuală. Limba română. de C. Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ed. .

II. datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. Apoi. părţile de vorbire prin care se exprimă. modul de construire. sunt puşi să motiveze. V. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min..prin verificarea temelor elevilor. Organizarea clasei ( 1min. să citească exemple. IV.Elevii sunt solicitaţi . Elevii au avut ca temă.) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general.sub formă de dictare . se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct. de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text. locul. prin sondaj. antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min. Captarea atenţiei elevilor (3 min. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct.). III. . pentru a evita eventualele confuzii. • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic. iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). în contextul relaţiilor sale din enunţ. că ele constituie o grupă mai dificilă.) .) . Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min. se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae . punctuaţia şi ortografia lui.Se scriu pe tablă câteva exemple.) .se notează absenţii.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I.

început de profesor. întrebarea la care răspunde. pe parcursul analizei. L-am chemat pe al treilea la mine. : • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. VI. care este cuvântul determinat.• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. . timp de 5 minute. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. iar în randul rămas liber se va completa. după care se evaluează . prin conversaţie. ce arată complementul direct. lucru. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă. treptat. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele.) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat. prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof.

prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX. Bine!. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie. prin aprecieri verbale (Corect!. Evaluarea formativa (5min.) . .se dau . ca activitate independentă şi frontală. Anexa nr. de creare de enunţuri cu complemente directe. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) . apoi de completare.ca activitate independentă individuală. Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare .) – are loc pe tot parcursul lecţiei.VII. 1 VIII. ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă. Asigurarea feed-back-ului (3 min.

......... cremele-şi mănânc.........................................................Anexa nr. a) Într-o zi............ astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis..... • Pronume personal ........................................ Vânzătoarea scoate un oftat adânc....................... Pe la mese pruncii.. ......................... ( M............am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc. chiuveta căzu în dragoste....... (M............. ... Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel.... 1 Fişă de muncă individuală 1... Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie.......... Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea................................................ duduie............ Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ... • Numeral ordinal .................. substantive pronume numerale 2.............. Cărtărescu................... Cărtărescu.................................. Garofiţa) c) I................................................ ................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful