PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

alternativ cu activitatea independentă individuală. Ed. Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Parfene.BIBLIOGRAFIE: Limba română. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . . Sandu. Popescu. Manual pentru clasa a V-a. de Ş. Limba română. de C. Gramatica practică a limbii române. de M. Arnăutu şi E. RESURSE : capacităţile normale ale elevilor.

V. se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min.) . Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min.. Apoi.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I. datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. . Captarea atenţiei elevilor (3 min. prin sondaj.) .prin verificarea temelor elevilor. de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct. antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min. părţile de vorbire prin care se exprimă. Organizarea clasei ( 1min. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul.). pentru a evita eventualele confuzii. IV.se notează absenţii.) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general. punctuaţia şi ortografia lui. II. • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct.) . că ele constituie o grupă mai dificilă. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie. Elevii au avut ca temă. modul de construire. în contextul relaţiilor sale din enunţ. se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae . locul.Se scriu pe tablă câteva exemple.Elevii sunt solicitaţi . iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). să citească exemple. sunt puşi să motiveze. III.sub formă de dictare .

timp de 5 minute. : • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine. . ce arată complementul direct. pe parcursul analizei. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. iar în randul rămas liber se va completa. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. care este cuvântul determinat. prin conversaţie. L-am chemat pe al treilea la mine. lucru. fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat. început de profesor. întrebarea la care răspunde. după care se evaluează .• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. treptat. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă. VI. ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii.) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct.

Anexa nr.) – are loc pe tot parcursul lecţiei. Bine!. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie. ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă. . de creare de enunţuri cu complemente directe. prin aprecieri verbale (Corect!.) . prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) . Evaluarea formativa (5min. 1 VIII. Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare .VII. ca activitate independentă şi frontală.ca activitate independentă individuală.se dau . Asigurarea feed-back-ului (3 min. apoi de completare.

....... Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea..................... • Numeral ordinal .......... ................. Vânzătoarea scoate un oftat adânc............................ (M......................................................Anexa nr........................ Garofiţa) c) I. Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie.. Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel. Cărtărescu................................................ duduie......... ............................................................ substantive pronume numerale 2......... Pe la mese pruncii............................ • Pronume personal ............. a) Într-o zi................. cremele-şi mănânc............................................ chiuveta căzu în dragoste........ astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis. ( M........ Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ..am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc. ............ 1 Fişă de muncă individuală 1... Cărtărescu...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful