PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

de C. Manual pentru clasa a V-a. Arnăutu şi E. Ed. de M. Gramatica practică a limbii române.BIBLIOGRAFIE: Limba română. Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Popescu. Limba română. Parfene. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . RESURSE : capacităţile normale ale elevilor. de Ş. alternativ cu activitatea independentă individuală. . Sandu.

.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie. modul de construire. datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct. prin sondaj. II. Captarea atenţiei elevilor (3 min.. sunt puşi să motiveze. Apoi. se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae . pentru a evita eventualele confuzii. antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul. de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text.). Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min.Elevii sunt solicitaţi .) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general.se notează absenţii. locul. • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic.Se scriu pe tablă câteva exemple. Elevii au avut ca temă.) . în contextul relaţiilor sale din enunţ. V. să citească exemple.sub formă de dictare . Organizarea clasei ( 1min.) . IV. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min.) . punctuaţia şi ortografia lui. se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. că ele constituie o grupă mai dificilă.prin verificarea temelor elevilor. iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). părţile de vorbire prin care se exprimă.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I. III.

prin conversaţie. lucru. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof. timp de 5 minute. iar în randul rămas liber se va completa. întrebarea la care răspunde.) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine. fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat.• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. . început de profesor. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. : • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. VI. treptat. prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. L-am chemat pe al treilea la mine. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. după care se evaluează . ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii. ce arată complementul direct. pe parcursul analizei. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct. care este cuvântul determinat. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă.

prin aprecieri verbale (Corect!. Asigurarea feed-back-ului (3 min. .VII.ca activitate independentă individuală. Evaluarea formativa (5min. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie.se dau . Anexa nr. Bine!. de creare de enunţuri cu complemente directe. apoi de completare. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) . Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare .) – are loc pe tot parcursul lecţiei. ca activitate independentă şi frontală. prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX.) . 1 VIII. ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă.

. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ................................ chiuveta căzu în dragoste........ ........ ....................... cremele-şi mănânc... Vânzătoarea scoate un oftat adânc....... Garofiţa) c) I............... ( M.........................am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc......... duduie..... Cărtărescu..... • Numeral ordinal ..... a) Într-o zi...................... astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis....... Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie.. Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea.......................... substantive pronume numerale 2........ • Pronume personal .............Anexa nr.................... 1 Fişă de muncă individuală 1.............................................. (M...... Cărtărescu...................................... Pe la mese pruncii........................................... ........ Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel......................................................