PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

de M.BIBLIOGRAFIE: Limba română. RESURSE : capacităţile normale ale elevilor. de Ş. Manual pentru clasa a V-a. de C. Popescu. Gramatica practică a limbii române. Arnăutu şi E. Limba română. Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. . alternativ cu activitatea independentă individuală. Parfene. Sandu. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . Ed.

Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie. Apoi. punctuaţia şi ortografia lui.) . Organizarea clasei ( 1min.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I. părţile de vorbire prin care se exprimă.Se scriu pe tablă câteva exemple. Elevii au avut ca temă. se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae . de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min. că ele constituie o grupă mai dificilă. pentru a evita eventualele confuzii. în contextul relaţiilor sale din enunţ. . prin sondaj. • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic. III. Captarea atenţiei elevilor (3 min. IV. să citească exemple.) .Elevii sunt solicitaţi . V.) . modul de construire.sub formă de dictare .. se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei.prin verificarea temelor elevilor. locul. sunt puşi să motiveze.se notează absenţii. datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min.) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general. II.).

: • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat.) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. după care se evaluează . întrebarea la care răspunde. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă. început de profesor. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. iar în randul rămas liber se va completa. ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii. L-am chemat pe al treilea la mine. prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. prin conversaţie. pe parcursul analizei. lucru. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct. care este cuvântul determinat.• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. ce arată complementul direct. timp de 5 minute. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. treptat. . VI.

se dau . prin aprecieri verbale (Corect!. Anexa nr. Evaluarea formativa (5min. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) .) – are loc pe tot parcursul lecţiei. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie. de creare de enunţuri cu complemente directe.) .ca activitate independentă individuală. . ca activitate independentă şi frontală. Asigurarea feed-back-ului (3 min. Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare . apoi de completare. prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX. Bine!. ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă. 1 VIII.VII.

........................... substantive pronume numerale 2................................. ............................ Garofiţa) c) I............................................................................ ....................................... Vânzătoarea scoate un oftat adânc... a) Într-o zi............. duduie.. Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie......... • Numeral ordinal ...... Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea..............................am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc....................Anexa nr.......... Pe la mese pruncii......... astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis................... (M. • Pronume personal ................................................................ chiuveta căzu în dragoste........... 1 Fişă de muncă individuală 1......... Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel........ Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ..... Cărtărescu..... .... ( M. Cărtărescu. cremele-şi mănânc......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful