PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

Parfene. Sandu. RESURSE : capacităţile normale ale elevilor. Popescu. . de C. Ed. Gramatica practică a limbii române. de Ş.BIBLIOGRAFIE: Limba română. Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. de M. Manual pentru clasa a V-a. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . alternativ cu activitatea independentă individuală. Limba română. Arnăutu şi E.

Elevii sunt solicitaţi . Elevii au avut ca temă. sunt puşi să motiveze.) . se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae . în contextul relaţiilor sale din enunţ. locul.se notează absenţii.prin verificarea temelor elevilor. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul. III.Se scriu pe tablă câteva exemple.) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general. se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. prin sondaj. Apoi. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie. iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). punctuaţia şi ortografia lui.).DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min. că ele constituie o grupă mai dificilă. de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text. modul de construire. Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min. pentru a evita eventualele confuzii. • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct. V.) . antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. Organizarea clasei ( 1min. să citească exemple. IV. Captarea atenţiei elevilor (3 min.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct.sub formă de dictare .) . datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min. părţile de vorbire prin care se exprimă. II. ..

ce arată complementul direct. pe parcursul analizei. lucru. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. iar în randul rămas liber se va completa.• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. început de profesor. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine. : • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct. prin conversaţie.) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. timp de 5 minute. care este cuvântul determinat. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele. întrebarea la care răspunde. după care se evaluează . fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă. . prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. VI. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii. treptat. L-am chemat pe al treilea la mine.

Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) . ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă. Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare . apoi de completare. 1 VIII. Asigurarea feed-back-ului (3 min.) – are loc pe tot parcursul lecţiei. prin aprecieri verbale (Corect!. de creare de enunţuri cu complemente directe. Anexa nr.se dau . Bine!.ca activitate independentă individuală. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie. ca activitate independentă şi frontală. . prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX.VII. Evaluarea formativa (5min.) .

.... ( M................................................. ............... ....... 1 Fişă de muncă individuală 1................................................. Garofiţa) c) I..... Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ................. Pe la mese pruncii... • Pronume personal ...... ............................ (M.. Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel................ Vânzătoarea scoate un oftat adânc................................ • Numeral ordinal .................. a) Într-o zi.................. astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis.....Anexa nr..................... duduie............ Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie.... cremele-şi mănânc....................... Cărtărescu............. Cărtărescu.. substantive pronume numerale 2.................... Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea.......... chiuveta căzu în dragoste............am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful