PROIECT DIDACTIC LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DATA: 22 mai 2009 PROFESOR: Sabina Larisa Oltean OBIECTUL: LIMBA

ROMÂNĂ CLASA : a V –a SUBIECTUL LECTIEI: COMPLEMENTELE COMPLEMENTUL DIRECT NECIRCUMSTANŢIALE.

TIPUL LECŢIEI: DE ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 50’ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: COGNITIVE O 1 - să dea definiţia complementului direct ; O 2 - să identifice complementele directe din exprimarea orală şi scrisă; O 3– să ştie prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct; O 4– să ştie cum se construieşte complementul; O 5 – să nu confunde complemetul direct cu alte părţi de propoziţie (ex. cu S); O6 - să cunoască topica, punctuaţia şi ortografia complementului direct ; O7 – să construiască enunţuri cu complemente directe exprimate prin diferite părţi de vorbire; PSIHO-MOTORII O1 - Să manifeste interes pentru o exprimare ingrijita si nuantata; O2 - Să participe cu interes la actul de comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi , alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire , conversaţia euristică, explicaţia, dictarea, lucrul cu manualul, schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşe cu părţile de vorbire neflexibile, fişe de evaluare, culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală.

Arnăutu şi E. de Ş. Manual pentru clasa a V-a. Popescu. Gramatica practică a limbii române. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitatea frontală . Humanitas 2001 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Sandu. Limba română. de C. Ed. . RESURSE : capacităţile normale ale elevilor. alternativ cu activitatea independentă individuală. de M.BIBLIOGRAFIE: Limba română. Parfene.

Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min. sunt puşi să motiveze. părţile de vorbire prin care se exprimă. prin sondaj. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min. în contextul relaţiilor sale din enunţ.) . punctuaţia şi ortografia lui. pentru a evita eventualele confuzii. Elevii au avut ca temă. Organizarea clasei ( 1min. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min.prin verificarea temelor elevilor.. Apoi.Elevii sunt solicitaţi .). II. că ele constituie o grupă mai dificilă.) – are loc o discuţie prin care se clasifică complemetele circumstaţiale şi necircumstanţiale şi ce arată complementele în general. V. iar la sfârsitul orei vor trebui să ………(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate mai sus). III.sub formă de dictare . datorate unei înţelegeri superficiale a specificului complementelor necircumstanţiale. antrenându-se prin întrebări frontale întreaga clasă. elevii sunt anunţaţi că vor învăţa complementele din a doua categorie. IV.profesorul anunţă că vor începe studierea complementelor necircumstanţiale cu atenţia concentrată asupra complementului direct. să citească exemple. se reiau cunostintele esentiale despre complementele circumstanţiae .se notează absenţii. că prin urmare trebuie să-şi sporească interesul.) . • • Opreşte imediat calculatorul! Îl vizitez pe Andrei zilnic. Captarea atenţiei elevilor (3 min.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII I. . de rezolvat exerciţii în care au identificat şi analizat complementele circumstanţiale dintr-un text. modul de construire. se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. locul.) .Se scriu pe tablă câteva exemple. cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru : ce arată complementul direct.

întrebarea la care răspunde. Prin conversaţie euristică elevii ajung să formuleze singuri definiţia complementului direct: Prof. : • • • • • • • • Analizaţi prima propoziţie! Care e subiectul. VI. . Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe ( 20 min. fenomen) asupra căruia se exercită direct acţiunea verbului determinat. lucru.• • Am recunoscut-o repede şi pe ea şi pe mama ei. Elevii vor avea de analizat sintactic propoziţiile. L-am chemat pe al treilea la mine. care este cuvântul determinat. urmărind descoperirea complementelor care arată obiectul ( fiinţă. început de profesor. pe parcursul analizei. care e predicatul? Pe cine determină substantivul calculatorul? Ce arată el în relaţiile din propoziţie spre deosebire de imediat? La ce întrebare răspunde? Cum se construieşte? Care e locul lui? Punctuaţia? a propoziţiilor scrise pe tablă. Propoziţiile sunt scrise cu un rând liber între ele. timp de 5 minute. treptat. iar în randul rămas liber se va completa. prin conversaţie. ce arată complementul direct. după care se evaluează .) Elevii sunt solicitaţi să realizeze. ca activitate independentă analiza sintactică rezultatele activităţii. cu ajutorul căruia se va ajunge la formularea definiţiei complementului direct. prin ce părţi de vorbire se exprimă complementul direct. Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine.

prin pronume personal şi prin substantiv fără prepoziţie IX. prin aprecieri verbale (Corect!. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2min) . Da!) şi prin efectuarea fulger a câtorva exerciţii de identificare .) . 1 VIII. ca activitate independentă şi frontală. se dă spre rezolvare testul : Alcătuiţi trei propoziţii cu complemente directe exprimate prin substantiv însoţit de prepoziţie. Anexa nr. ca activitate independentă acasă exerciţii din manual care-l vor ajuta pe elev să-şi fixeze cunoştinţele dobândite în clasă. apoi de completare. de creare de enunţuri cu complemente directe.ca activitate independentă individuală. . Asigurarea feed-back-ului (3 min.se dau .VII. Bine!. Evaluarea formativa (5min.) – are loc pe tot parcursul lecţiei.

............... ( M..... Iubi o mică stea galbenă din coltul geamului de la bucătărie............. • Numeral ordinal ............................ chiuveta căzu în dragoste.... astăzi m-a trimis Să îmi dai pachetul ce i l-ai promis...... cremele-şi mănânc.....Anexa nr.............. Vânzătoarea scoate un oftat adânc..................................... ............................................................. • Pronume personal ...........am văzut pe doi dintre ei cum se plimbau prin parc........................................................ Poema chiuvetei) b) – Mumă –mea. 1 Fişă de muncă individuală 1.... Cărtărescu.... Garofiţa) c) I. Identifică în textele următoare complementele directe şi grupează-le în tabel.................. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să existe şi un complement direct exprimat prin: • Substantiv propriu ....................... a) Într-o zi.................. Cărtărescu. substantive pronume numerale 2.................... (M............................... duduie................ Pe la mese pruncii......... ..................................... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful