Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII

ncheiat astzi ..................


la ......................................
1. PRILE CONTRACTANTE
S.C. ....................................................................., cu sediul social n.........................................................,
str......................................................., nr.................... ,nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub
nr....................................................., cod fiscal nr....................................................................................,
avnd contul IBAN nr............................................................................, deschis la ................................,
reprezentat de........................................................., cu funcia de administrator, n calitate de prestator, i
S.C...................................................... cu sediul social
n........................., str. .................... ,nr , bloc ..,
scara ....., apartament ......, sector/jude ............................................................., nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului sub nr. ..................... ....,CUI ..............,
avnd contul nr................................................................................, deschis
la.........................., reprezentat de ......................, cu funcia de
., n calitate de beneficiar,
2.OBIECTUL CONTRACTULUI
..................................................................................................................................................................
3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul dureaza de la semnarea lui si pana la incetarea lui conform celor enumerate la pct. 6
4. PREUL CONTRACTULUI
Pretul acestui contract, stabilit de comun acord ,este de ...................................................................... lei noi.
Termenul de plata este de maxim 3 zile de la data finalizarii executarii serviciului contractat de beneficiar.
5. OBLIGAIILE PRILOR
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile comandate si platite de beneficiar. Beneficiarul se obliga sa
plateasca pretul serviciului solicitat si sa furnizeze prestatorului toate informatiile si materialele necesare in
vederea executarii comenzii si sa acorde sprijinul pe care prestatorul il solicita.
6. NCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal
arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
-nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct.5 din prezentul contract;
-este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare (faliment) nainte
de nceperea executrii prezentului contract;
-prin acordul scris al ambelor parti
-in momentul finalizarii lucrarii contractate si executarii platii de catre beneficiar
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile
contractante.
7. FORA MAJOR
In caz de forta majora se aplica dispozitiile comune in materie.
8. LITIGII
Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.n
cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor
judectoreti competente.
9. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina
prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea
a renunat la acest drept al su.
Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de doua exemplare, cu aceeasi valoare juridica, cate unul
pentru fiecare parte.
PRESTATOR:
SC.BOBODINO S.R.L
Administrator:.

BENEFICIAR:
COMPOSESORATUL
DE PADURE SI PASUNE NUFARUL SELEUS
Administrator:

S-ar putea să vă placă și