Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

.In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi.. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta. iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins.. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin. adesea. . eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut. In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters.. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg ... r O. cu umede priviri.ISUSE.. . adesea. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri....o Isuse.

. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes.. că TU mai înţeles! . Că Tu ştii tot... Isuse. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire. mi-ai pătruns. Isuse.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis. fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă. „-Şi mi-e de-ajuns..

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. . In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. Să fiu al Tău. Aşa Te chem întruna. In patime. pe totdeauna. In moarte.TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna. . Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-.. Cum vulturul 'năltiinea. le mbină. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină. . Al Tău. senină. Isuse. Cum dorul cheamă-astâmpăr. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. Cum muntele-Furtuna. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta.

. Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. . . Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . . Din moartea vieţii mele. Cu-a Ta se contopească. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. Să-ajungă toată viaţa.Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . Isuse. . De dragul Tău. Viaţa Ta. Deplin să strălucească. Toţi câţi 'or să mă vadă. Fiinţa mea. şi lumea Şi slava pământească. In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. în mine. Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. Pe Tin' să Te privească. . Pe veci şă-mi stăpânească. .

Ca iedera cu pomul. i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag.CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Cu tot <ce am în mine. Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău.. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Isuse. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. Cunună-mă cu. Cunună-mă cu Tine! . Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. . Mai logodit cu Cerul. Mire Veşnic Al slăvilor senine. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . * NĂDEJDEA MEA . Al Tău pe totdeauna. Ca dragostea cu dorul. .

. spre Răsărit. Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. Isuse. din pălmi..Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. <■ s Ce darnic. Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. * . * DE DORUL TĂU De dorul Tău. Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu. Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu.. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. Pe-a ispitirii lui poteci . Ţi4 pun. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai. La masa Ta mă ntorc flămând. Doamne. când Din lungi cutreierări de lume.. Când limpede. Isus. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. Şi Te-aşteptăm. ..O. . scump şi bun şi drag Prieten. In dragostea Ta arse Şi inima. Şi faţa. .. Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân. Isus iubit. ni-s întoarse . Isus. .

O Mire drag şi vină. Mai sus de nori. Privind spre Ceruri. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. Toţi crinii dorului nespus i. Ţi-om pune la picioare. De drag.Cum crinii-aşteaptă rouă. Isus iubit. Şi-Ţi vom cânta. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Ţi-om duce 'n braţe pline. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. . Iar noi. Ne du mâi sus. In Ţara de Lumină. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. o veşnicie. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Din pomul albelor minuni. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. iubit şi scump Isus. . ■ ■. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. Pe cea mai albă floare. Şi-ai dragostei de Tine.

Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. . Pământul pentru Cer să-l cucerim. . Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . In orice piept. . ca roua ’mbelşugată. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân.Cu suflet alb de nevinovăţie. Isuse. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. un crin pe-al Tău altar. înfioraţi de-atâtea frumuseţi. Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. Ne-om dărui depli#«$i#uturora. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. Venim din văi de moarte şi ruine. Isus iubit. Vom suferi şi moarte şi urgie. Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. dorit Ierusalim . Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. . . Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. — zorii altei Tinereţi.

alte doruri. mai drag. acolo Sus. .Către Ţărmul de Cristal. Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . Alte clipe. în orice clipă. vrăjite 'n dor de ţărmuri.. ^ ^ Cât Te cheamă. Vin şi-Ţi spun cu lacrimi.DORUL DORURILOR MELE. . cât suspină.. . . .Dorul dorurilor mele. Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. . Cheamă-un val pe altul val. Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând . Mi-se cheamă-a' mele doruri .. mai bun. Alt nou dor . Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . .

ce slăvi.. £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim. precum . !* Vieţii mele-ai desvelit! |. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. ^ Fericita mea Nădejde. .Isus iubit. Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. In piept puteri de jertfă să ne-adui. ca jertfă. Ţi*am adus .Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. a noastră tinereţe Sub crucea Ta. ce haruri. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi. In ochi ne dă lumina Fericirii. Spre culmi cereşti de har să năzuim. In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi.Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. In glas ne-adu chemările Iubirii .

Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. Doar să plâng.Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. Isuse. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse.. . . . Atâta pot . . Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. .. . . Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. Curcubeie şi cununi! . Inundate 'n mii de raze. ISUSE. privind spre Tine. PLIN .Cine-s eu. ce slăvite Nalte şi adânci minuni. în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. Plinătate de Vieată şi 'nviere. Că ’n Tine-avem. Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. Isuse.

. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. [Ţu ai făcut. Culme minunată. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat.. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. |Azi. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. ©in „împărat al Spaimei".. de-aici şi 'n veşnicie.. . crinii mulţumirii.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea. . cum o priveam odată. De unde văd pe Dumnezeu. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. ISUSE! Isuse. pe ultimul vrăjmaş. f |Vieaţa vieţii noastre. QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire. din Moarte pentru noi. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . Isuse 'n Tine am aflat. . prin moarte. Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină.

nimic. Ţi-aş putea cânta.. Isuse.. FII BINECUVÂNTAT.22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse. Din văi de chin şi de tristeţe. fii ^Wtoyântat. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. când glasul gurii mele E-atât de slab. In veci. mai mult. eatât de mic Şi’n neputinţa mea. Am fost căzuţi în fărdelege...noastră In chip a«P|funat. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce. ISUSE!. Căci ai' . Nimic n'am ce-Ţi jertfi.. Mereu în jurul Tău ne-adui. Isuse. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui. ' Fii binecuvântat.. ... să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce.. acum. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci.

Doamne. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. Isuse. nu mai pot s’o port. 'n ceru-Ţi minunat. Şi slava-Ţi. In biata-mi inimă firavă.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. Cântăm plângând de bucurie: Isus. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. Dar fericirea azi. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. . Putut-am duceamaru-Ţi tot. Că-i biata. Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. Urzitorul Eternei mele mântuiri. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. Mă doare-atâta fericire Ife*. Şi. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri. Ţi-am dus durerile nespuse. parcă n'o mai pot.

De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. . Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită.. In râu de lacrimi. la nicio casă. Isuse. Veghezi . fecioară nici astăzi pa. ce-atât L-ai aşteptat .. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. . a cerului mireasă. — Şi copleşit.\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . fecioară. fecioară. -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. fecioară. — Tu suflet alb şi candid. . Nu-i nicio luminiţă în sat. rămâi nebiruită. Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz. Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. Tu singură. . nu e printre ele Luceafărul. venit . O. suspin . Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. Cu candela credinî Aprinsă. . Vegherea să ţi-o ia. Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. Lumina să ţi-o stângă. Dar nici în seara asta o.

.25 Veghează! Mai veghează. mai sufere o clipă.un sema. Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează.. Ir' Cu glas duios şi nfiorat. — /or trece toate-acestea. ţ..TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. Plângi mult? — E grea vegherea. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face.. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi. CNT Mulţimi de îngeri.. pe veci te-a mângâiat. . lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. a candela sleită mai toarnă untdelemn. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri.veşnici primăveri.Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat. Taina vieţii noastre. vor trece-aşa de 'n pripă. 7 W' v ‘* . £tiu. suflet scump. fără număr. cât plângi..

. Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat.. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. Uimiţi de-atâta măreţie. Cu Vieaţa fără de dureri. * ISUSE DRAG." A noastre inimă cântă.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat.. Oceanul celor mântuiţi. Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi... Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. Suspină fericiţi. Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. y t ^ r H MAI SUS. MAI SUS^ „Mai sus. mai sus mereu mai sus. ‘ .. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul.

mai sus.. şi muţi. Privind a noastră Ţântă. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus. Fiinţa noastră sboară. mai sus. Din pietre scumpe. La cerul ce spre noi. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă. Pe frunţi ni se aprind... salbe.. Uşor. mereu mai sus.. Mai sus. deschis Lumini de-argint coboară. albă haină.. mai sus. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus. Isuse.. Tot mai uŞor.. se desface. Mai sus-. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. pe âlSI^iripi de vis. Mai sus. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. .. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. încet... al jjostru vas de lut Se sfarmă. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face. mai sus.Suind spre Ea Isus.

Ne-am cufundat In slava Ta adâncă.. Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. prin nopţi de primăveri.. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. din Cer în Cer.. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus. mai sus.. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese... Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. Isus. mai sus Cu braţul plin de soare. Cutremuraţi. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune. Din scame de lumină. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri.. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă. Doar a târziu. LUCEAFĂR DULCE . mai sus. Mai sus. ici-colo.Mai sus. . Ca focurile 'n codri.. plângând™. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce. se văd clipind arare.

Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. Luceafăr dulce. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi.. de doru-I să mai plângă. Isuse. de chipul Tău cel blând. cu dor şi cu nesaţ. Răsai Isuse. o trâmbiţă-un cuvânt. Isuse. Ni-i dor. Răsai. Câad ochii n'au nici lacrămi... Ne ia la Sânu-Ţi dulce. Simţim că noaptea trece.. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. Căci Te-aşteptăm atâţia.. Isuse.. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf. o clipă mai curând.. de inima dorită. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul. Isuse. In somnul cel de moarte pământu-i adormit.. * ** Luceafăr scump. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit. Doritul. cu-o clipă mai curând. . de plâns ni-i faţa stoarsă.. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi... cu sfântă duioşie. pe braţ.Când candela vegherii e gata să se stângă. cu faţa Ta slăvită. Răsai! Ni-i dor.. Noi aşteptăm. — Atunci: o rază dulce. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm. Şi miile de-amaruri.

iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb.. Ca eu acum. Iertat să fiu. crezând în Tine. că 'n Tine. ■t><O. iertat deplin.. de bucurie plin. Ce cântări..ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. Isuse. iertat deplin !. Beuşi al Morţii-amar venin. Isuse Drag.. Ce lacrimi. Ce daruri? —Că-am fost iertat. Eu ştiu. ŞI-0 DAI DEPLIN . Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. Am fost iertat. mult mat alb ca orice crin. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da. Prin moartea Ta sunt azi. Isuse Doamne pentru mine. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin.. rând am să vin.f\IERT AT DEPLIN.. Scăpat pe veci de-al Morţii chin.

| când sosit-a ceasul sortit. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. pt Paştile! Isuse. îmi vine ruga 'n Sus. şi 'n mine-ai înviat. Isuse. scăldat în foc de soare. fericirea belşugului de Har. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. pe lângă Tine. crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe. | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. ■’ mână. “|ia paznici pus-a de străji. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi.. ca iară . ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi . 'ntr'o primăvară ca asta de senină. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit.al învierii. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. Te văd mai strălucit. din nou învii. văd în mine Chipul. ca 'n locul obidei şi durerii..-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. <. Isuse. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când.INT PAŞTILE I.

Şi-Ţi Ca p rii. cu braţul plin de flori.Şir Ca i. pur^îe care mi-ai adus... In lu»tă toţi vişinii din lume. r»OHZ . CtnttHla Apoo. .Up .

|c .. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. Nălţimi îmi desveleau. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători ... * DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit. plinul brat de floare..32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. V Ce Veşnic eşti Tu. . cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant. Nălţimile atâtea "* . Stăpâne preaiubit. învie iar Isuse. i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat. Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . -.

Ca zarea unui vis. Ca alte mii de mii. Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. . ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat.viu. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. DE TREI ORI PE ZI . Tu. . Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. . Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri. . Genunile acelea Prin care m'ai trimis. Am fost o mărturie. ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. . In orice zi şi ’mprejurare. Şi iarăş. Cu sufletul de pace plin. Ca pentru-o binecuvântare. .Am luminat o clipă.

. din veci. . Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da. Suntem atât de fericiţi. Cu grija dragostei cereşti. încredinţaţi de-aceasta. Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi.. Doamne. Căci ştim că orice greu. Părinte. Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. căci îi iubeşti. De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. Şi suntem fericiţi! . De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. .. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. . . • . Părinte. ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău.Căci am ştiut că Tu. Părinte E cântărit de mâna Ta. Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi. începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har .

Noi suspinăm pe-a lumii căi. In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar.MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. când încă Doamne.’o. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin . . . In Tine. PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. ORICE DAR Isuse. In Tine-avem IsUse. Iar astăzi. . In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea.

De acum pe cuget.. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. . La Sânul Tău ne-am alipit. Pe veci Ai Tăi . r Ai Tăi pe veci . Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. din care Vom fi ai Tăi. singur Tu. avea-vei drept. şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE.. Căci Ţie. atât. — Slăvită noastră fericire — Tu. Al nostru eşti . Cu tot ce-avem ne dăruim. . şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Pe inima ce bate 'n piept. . Din adâncimile de rele. .36 Chemăm cu dor o Zi. Căci inima din piept ne bate Atât de fericit .. mult mai sus de stele.. scumpul nostru Nume. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît. ... pe gândire. . . Cu îngerii din cer ne-ai pus.

de-acum. . .. Al Harului slăvit.. In veci. şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim. .. din grea robie. Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat. Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior.. SOARE DULCE Isuse. . ISUSE. .. Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit . de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. . Dorite Salvator. Soare Dulce. Făcut-ai fii lui Dumnezeu . Isuse . Din lanţurile grele De pofte şi păcat. De-atunci m'ai deslegat. Ai Tăi suntem . Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt . .Din nişte slugi. Tu Isuse.. Azi.. . Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. Cu dulcea Ta căldură..

Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. . Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. Isuse. Cu-atât mai mult. . Un veşnic fericit MI-E SETE . Isuse. Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . . Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. . De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat.Fă orice vrei cu mine. De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. Atras de-a Ta chemare. . Plângând îţi voi cânta. . Când soarele sărută Al zilei alb obraz.

Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. De mări de slăvi înconjurat. De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? . . . LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. Iubitul meu Iubit . De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri.Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. Iubitul sufletului nostru. Isus. . Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . . Din ce adânci ’nălţimi de Rai.

& SLAVA SLAVEI MELE Isuse. Dacă-aş avea. . Stăpân pe veci m’ai hărăz't. . . De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . . Isuse-ai coborît. pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. . atât! . . Isuse Doamne. Azi când osânda mi-o ascult. Isuse. Cât nu pot spune a noastre lacrămi. O. Şi-i prea puţin . . Dar n’am decît o viaţă. Şi plâng. . . Atâta-Ţi mulţumim. — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. Doamne. pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . Slava slavei mele.. Aş da o mie de vieţi. De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. . . Atâtor înălţimi de slavă. Şi-un singur suflu pământesc. Dar nu le am! .

Pentru atât cât ne-ai dat nouă. In Vieaţa Ta nevinovată. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea. Mire plin de slavă. Isus iubit. Isuse dulce. Când Tu veni-vei. O. . fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. Să Te slăvim. Pentru-al Tău har nemărginit. o să-i iei. O. cel pe drept iubit. Vrem ca purtând a Ta ocară. O. la Nunta Ta măreaţă. . Vrem să-Ţi urmăm. Pe Tine cel de slavă vrednic: N. Noi Te slăvim. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . Isuse. . Ca să se-asamene. Pentru iubirea Ta.PE TINE Pe Ţine. Pe Tine. Isuse.oi Te slăvim. Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. fii slăvit. Topeşte toată vieaţa mea. In Cer. In totul. In chipul Tău. Cu Vieaţa Ta.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

. . AZI E PRAZNIC : Isuse.. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi.. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă. Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. >E vremea arătării doritei Sărbători . azi e Prasnic aici în lumea noastră. Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. — „Crăciunul" a sosit.ISUSE. de zeci de veacuri. . Teaşteaptă neatinse. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit... Umplut-am de podoabe a sufletului casă. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine. Isuse. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. . la ei e „Moş Crăciun". De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. cu-o zi de trai mai bun. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă. de zâmbet pot fi pline. o Mire Preaiubit. încă n'ai sosit. Ci albfele petale a crinilor din noi. Căci Sărbătoarea noastră: TU. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. ajunul de-aşteptare. O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare.. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. De-aceia a lor case. Cu-o haină mai aleasă.. Ei pot să cânte astăzi.

• Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas. Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. Grădina crinilor de nea. Mi-i dor de tot ce am Acolo. .DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul.. Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet.' Cu-o clipă. De nu-mi mai aflu n lume loc.. C'un ceas. Ţinut de-argint şi de cleştar. Tu. . . . De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !. dulce Patrie-a Iubirii. Acolo 'n Tine le-ai luat. dragul Tău hotar . Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. Mai curând.

Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar.Sus.. După Ţara de Lumină După Mirele Isus.. minunată Taină. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar. . Pe totdeauna Cu Isus.. sfântă şi măreaţă Taină.. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită. Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar. * O.

mi-i dor. Sus. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. Ţara Mirelui meu drag. şi tot ascult.. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald. Ţara dorurilor mele. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat. acolo-i Ţara Păcii. Ţara mângâierii mele. Ţara dulcei fericiri.Ah. Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag. (Prelucrare) & DE VĂD. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. Ţara mea. ... Cântecele Tale scumpe. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. Ţara veşnicei Iubiri.

Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti. .şi ochii Nu mi-i satur de privit.. Să Te fure dela noi. . Duhul Sfânt. 0. MIRELE IUBIRII NOASTRE. îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc ... Te vom privi de-apururi. Mirele Iubirii noastre. Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti. Te privesc mereu . . fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit. Dorul nostru fericit.De simt o adiere De dulce vântişor.. Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit.

. Cum veşnic Te urmează. cum veşnic Te slăveşte. ca soarele 'n amiaz. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? . Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară.IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. în mut extaz. . De nu arzi şi ţnu te mistui. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. Tu. slăvi*Te-vom. Isuse. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. măreţia supremei Frumuseţi. La sfintele-Ţi picioare punând. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. A Slavei şi-a Harului măreţ. Inimă bolnavă. din slava Ta curată. Şi scump Norod . Vrăjiţi. Mire-al Frumuseţii. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. Ce putere te mai ţine. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei.

inimă bolnavă. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult.Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. Isus iubit. Cum nu pot eu oare. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Lut îndrăgostit de soare. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. Inimă bolnavă. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. Cuib de lut umplut cu Soare. . Inimă bolnavă. iubit Isus. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. iubit Isus. Cum nu te-ai făcut cenuşă.

Că-al nostru lut e mărginit. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. De nu mi-ai da înviorare. — Cu-atâtea" sângerînde rane. . In toate. Vieaţa vieţii mele. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. noi avem un prag. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Tu însă nai. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Apărător de nu miai sta. Dar Tu iubeşti neţărmurit. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse.

calea-i tot mai lungă. Vieata vieţii mele. Nicio creangă verde. . Atâta har mi-ai dăruit . *> Diţpi Pmim 56. Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. Arzi de sete ’n gol de stepe. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă. dorul creşte.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. Nicăeri nu-i nicio frunză. Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. . . Jalea arde. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. Isuse. Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă.

Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. # . • dar sufletul tău suie. Unde nu e despărţire. porumbel străine . Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. Porumbel străine. Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde. Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. . Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . Mântuitorul meu. dor şi depărtare. . Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. Zâmbet alb. . Dorul dorurilor tale. CUM OARE? Cum pot să-Ţi . mulţumesc eu oare Că azi. Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. spre soare. Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale.

Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. . * O. Nici cântec. Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. Cu 'nfiorat şi lung suspin. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. Din veşnicii pe veşnicii. . Aş vrea să-Ţi spui? . Şi CUM. De-aici de jos. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii. Te-a$tept. MIRE SCUMP Isuse. Isuse. In pacea Miezului de Noapte. Mire-al vieţii mele.

Mire drag.. vino.. Luceafărul vieţii mele. Isuse. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. 0. Mire drag! * CÂND. Cu candela iubirii-aprinsă. plângând Teador. Coboar’ o clipă mai de-vreme. 0. Oare. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng.56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. Isus iubit. Te-aştept să vii. De atâta timp Te-aştept în prag. Te-aştept cu dor. Eu stau privind cu dor spre Tine. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. vin: In revărsat de zori. Mi-e dor! 0. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? .

. Neştiind de nimeni altul. uitând de toată slava Raiului de haruri greu. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele.. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. Voiu putea 'n sfârşit ca poala. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când. ca anii. Când. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? . cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind.

Că n'am aripe să sbor..58 Când. . Isuse. Mi-e dor. o Mire drag. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor.. MI-E DOR.

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

. Din drumul Ei. Din munţi. Mire Sfânt. în Nesfârşit. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie.LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. O Mână preafrumoasă. cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. De Minuni. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Măreţe. atunci. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. necuprinse Firi. De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. în Cer Nici pe pământ. Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus.. Când sfinţii Tăi. Intreaga-Alcătuire 0 zi.. Din văi . Din înălţimi şi din Genuni. Din mii de Raze..

Isuse. Şi miile de mii de sori. Când nici Iubirea Ta. . Pe calea lumii rătăceam. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. . . Şi cel mai dulce Mire . . Nici Harul. Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump. De îngeri Şi de Raze. ISUSE.. Isus iubit.Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea.. CÂND . Când purtat de patimi.. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam.. . Cel mai dorit. Şi va urma.

întreagă. . — Rabdă totul. Mi-au spus aţâţi Şi-atât. . Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. . Isuse. Alba Ta sfinţire. Ţie Ţi-aş preda. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. pe veşnicie. Nici a tniia parte Din cât văd eu. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări.Cât eşti de Bun şi plin de har. Dar astăzi.. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . . Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. ‘Crin iubit. Că nimensa. . Să-ti păstrezi neprihănită. ce suferi multa Spinilor rănire. Isuse. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. Că-a Ta Iubire-i fără margini. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit.

. . Prin mii de chinuri. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. Şi-atunci. Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. Candela să-ţi stingă— Ah. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună.Duhurile fărdelegii. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. . Doar puţin. Faţa scumpă. — O. In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. Albă şi curată . Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. Faţa Lui dorită.

. Ce frumuseţi.. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate. Tu Mă umple tot mai tare.. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Fnnţa-Ţi înconjoară. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare. ciripind de-atâta drag. In calea Ta. . Tu Mire eşti şi Rege. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere. Şi cu al Tău dulce farmec.. Cât farmec ai. Acolo 'n odăiţa ei. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate. Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0... Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere.Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi.. Alesul dragostelor mele. e-un frumos. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege. * CÂT FARMEC AI! .

.. Tu. Tu. al iubirii mele Foc. dorul dorurilor mele.. Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi.. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn . / Minunat şi tainic In raza caldă. In tot.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul.. Dar. e Un farmec minunat şi sfânt. pururea rămân cu el. Tu. al vieţii mele Mire. In tot ce e frumos.

cu graiul. Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. Fericit.. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? . In clipe De extaz. Cu condeiul. Numai inima. Poate nici în cer. Intr’un fel în care nu-s. Eu.. De Rai. Bănuieşte. N'am ştiut cum Te numi. Al Tău nume-i însă altfel. Sau cu mintea ce-aş avea. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus.Eu Ţi-am dat un nume. Ceresc. De Har. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel.

. Isuse dulce. Tu singur să cobori. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. Aş vrea. De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. Isuse 'mbrăţişarea Noastră. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns.

Unde numai Tu.. Ce mult Te iubesc I . tot mai sus. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. VINO. Mă ’nalţă Cu Tine In sus. Isuse. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus. & IUBITULE. Singur Tu.. Dar nu pot spune-aşa. Iubitule. Vino Pe câmp s’alergăm! O. pătrunzi. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge.Şi-acolo. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse.. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. In alba încăpere A candidei iubiri..

/Te iubesc. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. m'a legat. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin .. Isus. Simţit-am odată sărutul Tău blând. Odată. Deatunci Te iubesc.. adânc şi duios.Mai sus. de mult. O.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. Fermecat. du-mă. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. îngeresc.. Sublim. du-mă Prin Ceruri de Har. M'a răpit.

Şi astăzi suspin. Mai scump Şi mai duios. însetat. Lumina. Ca Numele Acela care E. Mire fără pată. Viata. Mai drag. Te iubesc. Şi dragostea mea. Fericit. De-atunci. Te iubesc. De Tine ’nsetez şi doresc. fermecat. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . odată. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. dintre toate. Isuse.Şi după odihna ce-atunci am aflat.. * Fiinta-mi întreagă. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. Isus. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. pe Tine Te vrea. demult. Isuse. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare..

Din ce Te cânt. Isuse. Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Tot mai aproape Te-aş vrea. Din ce Te caut. . Aş vrea Mai mult Să Te iubesc. Când oare voi fi plin de Tine. . Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. .. Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc. Să simt codată mi-eşti de-juns!.Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă.. . simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. la Sân să mă cuprinzi.

ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. Drag. Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi./ Ce-I şopteşti? Ah.SUFLET FERICIT Suflet fericit. — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . . . — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. Intr'o dulce contopire. . — Ce-Ţi şopteşte. In adânca 'mbrăţişarş. — Ce-ţi tot spune. Când Te scaldă-alor lumine. . Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . .

— Străjerule. Ah. Străjere. — Străjerule. O.. Străjere. zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă. Nu-i ceasul cel r _ __ . — Străjerule. Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale.. • — Stăjerule. Străjere... Străjere. > r-J.— Străjeriile. . Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire. Străjere. e marea furtunoasă •. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale . cum na fost niciodată' . ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. f rtf* . Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri.Atât de grea ni-e starea. cât mai este. Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • .

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

ah. O. Isuse. El vine iar! . Fericire Şi Pace am. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. El vine iar! Isuse. El vine iar.El vine iar. Ţi-e greu. Mântuire Şi slavă am din plin. . Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. El vine iar! . Iertare. nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. suflet scump. din plin.. Vieată. Mire Dulce. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. In chipul Tău senin. In Tine. o ştiu. In Harul Tău divin. E lumea lung şiamar pustiu. .0. .. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta.

Isuse. * 0. creşte Iubirea In inima mea. fă-mă Cu Tine pe deplin. o. CREŞTE-MI IUBIREA . Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. Credinţă am. mereu Te-oi ruga. 0 creşte-mi Iubirea. Nădejde Şi Dragoste din plin. Iubite Isus. Isuse iubit.* 0. Flăcări. din plin. Să-mi crească în suflet cu val după val. 0. Ca râul Ce creşte De dă peste mal. Iubirea Ta. Să ardă 'n mine. In starea şi n locul în care m'ai pus.. ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit.Prin Tine. . creşte-mi Iubirea. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. fă-mă una. Isuse. prin Tine Al Cerurilor Crin. ¥ 0.

. Isuse. Dar o. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Şi-acum. Că am dorit atât. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. mereu Te-aş ruga: O. Şi-am vrut atât Să scap de ea.. Deşi doresc să vin. Isuse. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit. Flămând de iubire.79 O. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! .

Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti. Când soarele-o străluce.. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti.. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai.CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti. De nu po{i s'o priveşti. * Ce drag îmi eşti. Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti. « Scump Mire. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.. Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!. .. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti..

_ O dulce Mire. Tu. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. Tu. Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. In braţe m'ai luat . Când Tu. Al slavei nesfârşite Ales încununat. al Puterii falnic Stăpân şi împărat.. Mai drag. 0. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat. * .. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat.81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat.

Isuse. Mă umpli Tu de har. . . Cel fără margini Şi fără de hotar. cu Tine Pe veci m'ai cununat . Cu Tine. De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi.82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. O. Eu nu-mt mai aflu loc. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. Când Tu. . Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc. Isuse. Tot astfel când. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer.

. un Nume. ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale.. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune. Vine Dragul.Şi plâng: O. pe lume— Suflet mistuit de doruri. . muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. Dar şi azi eşti numai singur Singurel. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte . . . Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port . Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. singurel pe lume. Aşteptatul Dorurilor tale.

. ca stinsul muc de seu. Cu-a Iubirii flăcări. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. . Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. Isuse-al meu! . Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. . să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri. Cheamă-mă.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. Nu m’atrage decât dorul după Tine. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. ars-am a’ ei legături şi punţi. Isuse-al meu! Despărţit pe veci. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. De lume. al veşniciei mele dulce şi puternic Far. Domnul meu — Azi am tot. Isuse Dulce. De părinţi Şi de copii.

Când vom fi pe veci. Tu eşti Singur Tot ce vreu. Adă Ceasul.• * J A E-ATÂT DE GREU . Adă clipa. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. Mire-al meu. Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite. Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi .. Că iară vei veni. .. . Ah.? Isuse. cu. Tine. 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. când veni-vei iară. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? . fericirii fără saţ. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri.

. Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . . Iubirea Ta nare Un „ultim sărut". E farmecu-acelaş.contopit cu Tine. & IUBIREA TA.CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. . Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat . Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. . Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi . De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . . Ca astfel. De-apururi neşters.

Iubirea-Ţi. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. . Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. Isus. Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. Mai dulce va fi. Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. . Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput .87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". — Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu. .

Şi tot mai mult. .Şi mi-ai tot dat. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . .. Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat.. Un stăvilar . la-le Isuse iarăş dintre noi. De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • .. . Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. . Un zid. • * CE DULCE-MI SUNĂ . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult. de lacrimi ud. Aş vrea mai mult.. . Isuse.. . luminos . Din ce mai mult 1-aud. Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. Ia-mi toate-aceste daruri!. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor. . . .

Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult. ţine Şi toate cătră Tine Isuse. . Uit suspine Uit tot ce mă mai. 0. ..Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. 4 CÂND TU . . Când Tu eşti lângă mine Uit doruri. Mirele meu drag. Când Tu eşti lângă mine. . . Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . . mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. Cu cât mai mult îl spun. Soarele Divin . mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ. .

du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . . cât sunt fericit! . O. l IERUSALIME! Ierusalime. Pe marea cristalină? . dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . . Ierusalime. Să cânt şi eu iubirea ta. ' Când oare n tine voi întră. Oare când.\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las. sfânt locaş. . loc iubit. . Când Tu eşti lângă mine Ah. — Tot sufletu-mi suspină: Când. te voiu vedea. Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . .. Ah.

. Vino. . Te cheamă. O.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . Cu drag. Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. MIRE! O. Isus. . Sunt trist. Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. . Mire-al miilor de haruri. Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. Iubirea mea.. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . De-a lumii trecătoare-avuturi. Iubit Isus. vino. Ia-mă .. Isuse.

Cântă.lumii-amare rădăcini. . * MI-E INIMA . az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. . . . Ah. Mai mult . Strigă: Isuse. Deslegat de toate A.Iubirea . Ca lutul frământat. De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. Mi-e inima secată. . > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. . Te iubesc! . Să mă doreşti. . Ce Te făceâ mai tare. . Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini.

• • AŞ VREA . Fericeşti pe cei săraci. 'de-aş fi copil. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . . Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Isuse. Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. aievea. cum numai Tu ştii spune. Haru-acelei Alte Vieţi. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. Când.. Din glas. Să mă poti la Sân lua.-LASĂ-MĂ SĂ STAU . Aş vrea. . Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui.. . Din lacrămi. . din ochi. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. Când ne-araţi frumos. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui. nu Te-aş mai lăsa. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi.

Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor. Fior. Aşa cum simt Şi cum doresc. Fericit. . care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc. Un cuvânt. Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse.. Isus Dulce. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun.. Din mii de ani de fericire Un singur. Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. Te iubesc! . Aş vrea. . Din doruri Şi din cânt.Din viers. In felu 'n. Aş vrea să-Ţi spun. Cum n'a spus nimeni. cu 'ntreagă mea fiinţă.

Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Când. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. scăpaţi pe veci din ceată. dimineaţă Ziua revederii! Ah. Ah. . Mai curând să fim cu Tine. Albă. Când vom isbucni spre Soare. Cât suspin. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine. Doamne. Doamne. Vezi cât plâns avem pe fată.

... Ce vieaţă! Adă.. în dulcea-Ţi desmierdare. Ah. Te-a aflat... Şi-acum. Isuse. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR . —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare. Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier. O albă floare-a răsărit . Te rugăm. — Ascultă-ne. GEM INIMI. Gem inimi sub grozavă apăsare. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. . . Isuse. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină. adu-ne-o.Ce traiu. Povara grea deabia o mai purtăm. Ah. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. Doamne. . — Ascultă-ne. ni-e sete de hodină .. dă-ne Tu dorita uşurare. . Cum Te dorea de-o veşnicie. Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer.. Te rugăm.

. Cu inimi sfâşiate suspinăm. din greu luptăm Ni-i dor. O. Ah.? — Ascultă-ne. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm. Mai poti tăcea. De dragul Tău. O Dulce Dor. Isuse. — Ascultă-ne. Genunile de-arândul . când munţi de Dor Te cheamă?. De-atâţia ani de lungă despărţire. Te rugăm.97 De-ătâţia ani. — Ascultă-ne... De-atâtea ori. Ah.... cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri. în dulcea ’mbrătişare.. adu-ne-o.. Te rugăm.. Doamne. Te rugăm. adă Tu dorita întâlnire. adu-ni-1.... — Ascultă-ne O vino. Te rugăm. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării.. sdrobiti. Te visăm — Ah. nu lăsa... dor. Ajunge. Isuse. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm.. Cu ochii treji.. fă-ne visul fără deşteptare.. de-un ceas de mângâiere.. vremea întristării.

Când la doritu-Ţi Sân m'alint. Cu mâini spre Ţărm întinse. Şi ca un val de pe ocean. Am apucat spre Tine. Eu. Spre-un Dor. an de an Spre Ţărmuri neatinse. Spre Tine. Dulce Mire . Aproape.98 Cutreierat-am. Mai aproape. Mai dulce Mire . .. Şi azi. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. călător Cu dorul Şi cu gândul. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. lntins-am braţe. Mai scump. . Spre-un Braţ întins. . .

Plin de rouă 'n păr. Mai trezit sub măr. Iti ascult răpit cuvântul. Sub privirile de stele. Fost-am eu pribeag ? Nu. . Mire. . Dreapta 'ntins-ai peste mine. Plâng când Ţi-1 ascult. niciodată n’am fost Singur şi pribeag . —Mire fericit o. îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. —Doamne. —Oare unde-i azi pământul. o. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. Dragul desmierdării mele. Minunata. Sfânta Dragoste dintâi. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire.DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. M-ai trezit sub măr. Desmierdat cu-aşa iubire. Ca a meal . Stânga-căpătâi. Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul.

răsar Şi 'n sus. Mire minunat? Ah. Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. .Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. Drum cu lacrimi.. Lung şi drept. Că de ani şi ani L-aştept. Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. Cine-i fericit ca mine. Nimeni. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. . Dupft Cânt. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr. nimeni.. Mire minunat . Peste-al anilor hotar Răsar zorile. nu-i nimeni. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR.

Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând. Ci-i pustiu. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^.. Aştept. Aştept. Lung şi drept.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin.. . Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Jar mi-i inima din piept Şi aştept.. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit... Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. Numai eu suspin strein. Numai eu stau şi privesc. Mult îi dorul. înmulţesc suspinile. Şi nu-i loc de odihnit. Lung îi drumul. de suferit.

. Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. Isus. Sărmana-mi inimă plângea.. . Dragostea m'a răsplătit. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu. de-atâta dor sfârşită.. Ne 'nţelegem gând cu gând: . Deşi-a trecut atâta vreme Decând. Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit. un ceas mi-ar fi părut. de haruri copleşit. .. Slava Ta m'a copleşit. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. Tu ai venit „curând" . Că nici dureri. DEŞI-A TRECUT .Nu. Deşi. . Nici fericire Cât mine nimeni nu purta..Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. . Te-am întâlnit. Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. Deşi ’n atâţia ani.

. Un cântec cum n’am mai cântat.. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat.Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. . Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. Isuse Şi Te-aştept.

Ascultă. Isuse iubit. In inima mea Al dragostei viers minunat. Din lacrămi. Isuse. în sân l-am purtat. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . . Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta. Isuse. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. Depărtare. Unde-i oare-al tău sfârşit? . Depărtare. Ascultă-1 Isuse. Din doruri. n'am cuvânt. nu pot să-l cânt. Isuse. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e.Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. Când vreau să-l rostesc. Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat. Aşa cum îl cânt. .

Revedere.. .. Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme". Vino! Te-am plătit din plini. Ce de lacrămi.. Doamne. întâlnire.. întâlnire. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. Şi nici azi nai revenit. întristare.16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar. întristare. Fericire. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. Cât suspin! — Revedere. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul.

Sfânta ei alcătuire. N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară. De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!. Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune. Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă .. Ah.. . . când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? .C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. Doamne. Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. Doamne.

Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. . Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. Ori de tată. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă.107 Ah. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. Sfânta. când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. cât de cât. Nicio lacrimă uscată. a Ta dragoste curată Dragostea .— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. .... Să suspine Şi să bată . . Adânca. . Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. . Nicio inimă de mamă. Ah. Ori de frate. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. . N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. mare-a Ei nemăsurată. ^ . Isuse. de n'ar fi fost. ..

In deajuns să-Ţi răsplătească ..De suspin. De rugăciune.. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune .N'au să poată niciodată . .

care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . . . . . In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. . CÂT DE VREDNIC . . Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . & AH. Iubirea .Numai când ar vrea Isuse. cei iubiţi. . Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. Ah. Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. . .. . Stăpânul meu ceresc. cât de vrednic de iubire Eşti Tu. O iubire mare Atât cât Tine. Tu. . . . Domnul meu.

. De Tine însetez . De Lumină. . Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez. . | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. Să Te iubesc .' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta. . .Ţ. £ DE TINE ÎNSETEZ . Isuse: De Tine însetez.Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse. Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă. . Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. scumpa mea Iubire. Pe cât vrei Tu. In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace.

• . Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. De dragoste 'nsetez. Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. Iubesc pe răi. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. Isuse. . ’ Iubesc pe toţi. £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. Să nu mai însetez. Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez.O. Cu Dragoste /. Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. ei. Isuse. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Să n'o mai chem atâta. . Iubesc pe fraţi.

In largul valurilor sân. până peste margini. Numa n iubirea Ta. Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . OCEANUL FERICIRII. . înviorate. In urmă Toate le rămân. Isuse. e-un hotar ceresc. Aceiaşi stropi se vârsă râuri. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar. Isus. -• 0 margine. A Dragostei adânci cămări. Se sting Şi se sfârşesc.. o Isus. Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins. * ISUS. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple.. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce. la care toate Se pierd. ...Dar în iubirile acestea Isuse.. Tot astfel.

pe scara Nălţimilor de har. M'am ridicat.. In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins.. In Slava fără moarte Şi fără de hotar . Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har. Ca. De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! . Isus.. . . ... . Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . . Spre lumile Luminii Aripile-am întins. dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt.Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! .

113 Ce Flacără m’atrage. Isus! . Cu dragoste. Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. . . De nu pot s'o 'nteleg. Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. . . mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. . Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. Şi 'n marea Luminii m’am topit . Dar stâmpără . . Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . . Cu frică.

. Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit. Sărmane dorurile mele. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi.. Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. . durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult. In ce iumini v'aţi în Hat .DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit. Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit. .

Slăvile de necuprins. .De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. — Pe-aici e toamnă grea. Lângă TineTScump Odor. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. de Tine-1 leg . N’am nici grije. N'am nici teamă. »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu.. închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. • / Ah. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . târzie Şi viu şi eu curând la voi. . In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. N'am nici dor. Culmile de neatins.

cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. . Al meu . . cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat. % Demult mi-am dat vieata. Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. . .116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu.. Al Păcii. . Tu rămâi. Al meu. Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine. pe veci să fie*a Ta. 0. / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . al dorului meu Dor. Isuse. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse. . . In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă.. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . .

De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă. nu ştiu ce-a fost Doamne. — Ah. .!. — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta. .Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. . adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit. Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. Tu. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. . de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. că nu pot spune cât . . Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti. . pe veci doar Tu rămâi . Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. .

Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L . » Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Ah. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . Isuse. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Cât Te iubesc! Cu ce iubire. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus.Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori.o xânt. Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin.. IN SUFLETU-MI .. Fericirea Ta ? . Cu ce iubire.

Fermecat®! cflp n poală-Ţi.um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. . Tine V esnicia jfţtrea^i.. .lea^^A De-aş rămâne |pkga. Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire.I•.. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. Veşnicia ntreagl^ Ah. Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. cine-a mai putut'fj. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume. Plin de ha^Mpţ de farmec. . Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii. — cine.. Dulcea Ta” iubire . Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine .

A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme .. Care cântec Care lacrimi. Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. : .‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. Când Ţi-1 înţelege . Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. _ _ _ Fericită. ca alţii. In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. — Cine-i ca'şi Tine! . Ah. VCând transfiguUt. Pot a spune. . oare ?' . Cât ai Tu mai mult. Scumpă. Veşnicăf Mireasă *t CÂND . trec pragul ţinuturi de extaz. cotoară-Te şi ia-mă. Albă. . ■ Dintre mii~3e-aleşi. Dorul meu de-Acasă.

ţine. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni. f ■*.l s'o spun. ibitul meu Iubit .*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. Isuse. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. Mai drag Şi mai frumos.is. Să-Ţi cânt. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. p mai fie 'nmiresmat. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine . . pe' pământ Am vrut. . Cum am ştiut. foc să-i dau. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun.

după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă. Isuse dulce. Isuse Drag. . aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta .Şi sparg. măcar în ceruri Să-Ţi cânt. harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful