P. 1
Cantarile Apocalipsei

Cantarile Apocalipsei

|Views: 20|Likes:
Published by Dan Prisacariu

More info:

Published by: Dan Prisacariu on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins. eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut. adesea. cu umede priviri.. r O... In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin...In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta...o Isuse.ISUSE. . cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg . ... In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters. adesea. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri..

. Isuse... Că Tu ştii tot... că TU mai înţeles! . mi-ai pătruns.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis. fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă. Isuse. „-Şi mi-e de-ajuns. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes.

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

Cum vulturul 'năltiinea. Al Tău. Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină.TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna. Aşa Te chem întruna. . Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Cum muntele-Furtuna. In patime. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. Cum dorul cheamă-astâmpăr.. In moarte. . Să fiu al Tău. le mbină. . Isuse. Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta. pe totdeauna. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. senină.

. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. Din moartea vieţii mele. Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . . Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. şi lumea Şi slava pământească. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. Deplin să strălucească. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Toţi câţi 'or să mă vadă. în mine. Viaţa Ta. Pe Tin' să Te privească.Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. Fiinţa mea. . Să-ajungă toată viaţa. Cu-a Ta se contopească. . . Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. . . In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. Pe veci şă-mi stăpânească. De dragul Tău. Isuse.

Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. Mai logodit cu Cerul. Mire Veşnic Al slăvilor senine. . Cu tot <ce am în mine.CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Al Tău pe totdeauna. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. Ca iedera cu pomul. . Cunună-mă cu Tine! . Ca dragostea cu dorul. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. * NĂDEJDEA MEA . Cunună-mă cu.. Isuse. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! .

. Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân. Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. .O. spre Răsărit. Isus iubit. . Doamne. Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu. <■ s Ce darnic. ni-s întoarse .. Pe-a ispitirii lui poteci . Isus. . Isus. * DE DORUL TĂU De dorul Tău. din pălmi. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. Şi Te-aşteptăm..Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. Isuse.. .. * . Când limpede. Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu.. când Din lungi cutreierări de lume. scump şi bun şi drag Prieten. Ţi4 pun. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai. In dragostea Ta arse Şi inima. Şi faţa. La masa Ta mă ntorc flămând.

O Mire drag şi vină. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. Isus iubit. Din pomul albelor minuni. Mai sus de nori. Iar noi. Ţi-om duce 'n braţe pline. De drag. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Toţi crinii dorului nespus i. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. iubit şi scump Isus. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. Şi-Ţi vom cânta. Pe cea mai albă floare. ■ ■. o veşnicie. . Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. . Ţi-om pune la picioare. Ne du mâi sus. Privind spre Ceruri. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Şi-ai dragostei de Tine. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori.Cum crinii-aşteaptă rouă. In Ţara de Lumină.

Pământul pentru Cer să-l cucerim. . Vom suferi şi moarte şi urgie. Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . Isuse. Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. — zorii altei Tinereţi. In orice piept. Ne-om dărui depli#«$i#uturora.Cu suflet alb de nevinovăţie. Isus iubit. Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. . Venim din văi de moarte şi ruine. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. . dorit Ierusalim . . . un crin pe-al Tău altar. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. ca roua ’mbelşugată. înfioraţi de-atâtea frumuseţi.

cât suspină. Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. . . Alte clipe. . Cheamă-un val pe altul val.Dorul dorurilor mele.. mai bun. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. Mi-se cheamă-a' mele doruri . cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât .. Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . . . . Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum. în orice clipă. Alt nou dor . . Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând .Către Ţărmul de Cristal. vrăjite 'n dor de ţărmuri.DORUL DORURILOR MELE. acolo Sus. mai drag. alte doruri.. ^ ^ Cât Te cheamă. Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. Vin şi-Ţi spun cu lacrimi.

In ochi ne dă lumina Fericirii. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. ca jertfă. .Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. ^ Fericita mea Nădejde. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. In glas ne-adu chemările Iubirii . £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . a noastră tinereţe Sub crucea Ta.Isus iubit. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi. Spre culmi cereşti de har să năzuim. In piept puteri de jertfă să ne-adui. !* Vieţii mele-ai desvelit! |.. precum . ce slăvi. ce haruri. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină. Ţi*am adus . In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi.

Plinătate de Vieată şi 'nviere. privind spre Tine.Cine-s eu. Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. . Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. Că ’n Tine-avem. . Curcubeie şi cununi! . PLIN . Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. . .. Inundate 'n mii de raze.. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. . Atâta pot . ISUSE. . ce slăvite Nalte şi adânci minuni.Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. . Isuse. Doar să plâng. Isuse. Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim.

Nădejde fericită spre care ne*avântăm.. QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire. Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină. ISUSE! Isuse. Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . f |Vieaţa vieţii noastre. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas.. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. cum o priveam odată. din Moarte pentru noi. De unde văd pe Dumnezeu. ©in „împărat al Spaimei". Isuse 'n Tine am aflat. crinii mulţumirii. . Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat. pe ultimul vrăjmaş. . de-aici şi 'n veşnicie.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea. prin moarte. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. Culme minunată. . |Azi.. [Ţu ai făcut..

FII BINECUVÂNTAT. Isuse. Căci ai' . Mereu în jurul Tău ne-adui... nimic.. mai mult. să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce. Ţi-aş putea cânta. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. ' Fii binecuvântat. Nimic n'am ce-Ţi jertfi.. acum. eatât de mic Şi’n neputinţa mea.22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse. Isuse. ISUSE!.. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui.noastră In chip a«P|funat.. când glasul gurii mele E-atât de slab. Din văi de chin şi de tristeţe. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci. Am fost căzuţi în fărdelege... . In veci.. fii ^Wtoyântat. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce.

Şi. nu mai pot s’o port. Că-i biata. parcă n'o mai pot. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. In biata-mi inimă firavă. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. 'n ceru-Ţi minunat. Mă doare-atâta fericire Ife*. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. Isuse. Şi slava-Ţi.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. Doamne. Urzitorul Eternei mele mântuiri. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. Putut-am duceamaru-Ţi tot. fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. Dar fericirea azi. Ţi-am dus durerile nespuse. Cântăm plângând de bucurie: Isus. Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. .

. fecioară. Cu candela credinî Aprinsă. la nicio casă. fecioară.. fecioară. suspin . Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. venit . — Tu suflet alb şi candid. Vegherea să ţi-o ia.\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. Veghezi . In râu de lacrimi. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . fecioară nici astăzi pa. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. — Şi copleşit. rămâi nebiruită. Tu singură. . a cerului mireasă. Lumina să ţi-o stângă. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. Isuse. Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz. Dar nici în seara asta o. Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. . . Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele.. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. Nu-i nicio luminiţă în sat. . -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. O. ce-atât L-ai aşteptat . nu e printre ele Luceafărul.

Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat. 7 W' v ‘* . cât plângi. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit.veşnici primăveri. fără număr. vor trece-aşa de 'n pripă.. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă... a candela sleită mai toarnă untdelemn.25 Veghează! Mai veghează.. CNT Mulţimi de îngeri. pe veci te-a mângâiat. . împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează. Plângi mult? — E grea vegherea. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi. — /or trece toate-acestea.un sema. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. mai sufere o clipă.. £tiu. Ir' Cu glas duios şi nfiorat. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri.. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. suflet scump.TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. Taina vieţii noastre. ţ.

... Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă. Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat." A noastre inimă cântă. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul. mai sus mereu mai sus.. Oceanul celor mântuiţi. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc.. y t ^ r H MAI SUS.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat. * ISUSE DRAG. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. Uimiţi de-atâta măreţie. Cu Vieaţa fără de dureri. Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri. Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. ‘ .. MAI SUS^ „Mai sus. Suspină fericiţi.

. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă.. Mai sus. se desface. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă. mai sus. mai sus. mereu mai sus. al jjostru vas de lut Se sfarmă. Mai sus. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. albă haină. Privind a noastră Ţântă.. deschis Lumini de-argint coboară.Suind spre Ea Isus. Isuse. La cerul ce spre noi. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor. Tot mai uŞor. Uşor. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. şi muţi. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus.. pe âlSI^iripi de vis. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. Din pietre scumpe... Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină. . salbe.. mai sus.. Fiinţa noastră sboară. Mai sus-. mai sus. încet. Pe frunţi ni se aprind.. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face...

Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus... Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine.. Ca focurile 'n codri. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. mai sus. se văd clipind arare. Isus. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune. plângând™. ici-colo.. Mai sus. . mai sus Cu braţul plin de soare. LUCEAFĂR DULCE . din Cer în Cer. Ne-am cufundat In slava Ta adâncă. vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. Doar a târziu.. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă.. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi.Mai sus. Din scame de lumină. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce.. prin nopţi de primăveri. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. mai sus.. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese. Cutremuraţi.

Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi. o trâmbiţă-un cuvânt.. Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. cu dor şi cu nesaţ. o clipă mai curând. Doritul. In somnul cel de moarte pământu-i adormit.. Ne ia la Sânu-Ţi dulce. Simţim că noaptea trece. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit. Răsai. Ni-i dor. Isuse. Isuse. * ** Luceafăr scump.. — Atunci: o rază dulce. cu sfântă duioşie.Când candela vegherii e gata să se stângă... Isuse. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul. Căci Te-aşteptăm atâţia. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi. Şi miile de-amaruri. Câad ochii n'au nici lacrămi. cu-o clipă mai curând. de plâns ni-i faţa stoarsă. de doru-I să mai plângă.. de chipul Tău cel blând. Noi aşteptăm. pe braţ... .. de inima dorită. Răsai Isuse. cu faţa Ta slăvită. Răsai! Ni-i dor. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. Isuse.... Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm. Luceafăr dulce.

Ce cântări. Ce lacrimi. Ca eu acum. rând am să vin. că 'n Tine. Am fost iertat. Ce daruri? —Că-am fost iertat. Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. Eu ştiu.ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. iertat deplin. Isuse Doamne pentru mine. ŞI-0 DAI DEPLIN . crezând în Tine. Beuşi al Morţii-amar venin. de bucurie plin. Isuse. Iertat să fiu. mult mat alb ca orice crin. Scăpat pe veci de-al Morţii chin. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin.f\IERT AT DEPLIN. iertat deplin !. Isuse Drag. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb. Prin moartea Ta sunt azi.... Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da.... ■t><O.

ca iară . scăldat în foc de soare. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. văd în mine Chipul. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit. pe lângă Tine. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. pt Paştile! Isuse. Te văd mai strălucit. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi . | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. Isuse.. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. din nou învii. ■’ mână. <. crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe. ca 'n locul obidei şi durerii. | când sosit-a ceasul sortit.al învierii. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când.INT PAŞTILE I. îmi vine ruga 'n Sus. şi 'n mine-ai înviat. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. Isuse. “|ia paznici pus-a de străji. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. fericirea belşugului de Har.. 'ntr'o primăvară ca asta de senină.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi.

. In lu»tă toţi vişinii din lume. . CtnttHla Apoo. cu braţul plin de flori.. Şi-Ţi Ca p rii. r»OHZ .Şir Ca i.Up . pur^îe care mi-ai adus.

Nălţimi îmi desveleau. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători . Nălţimile atâtea "* . V Ce Veşnic eşti Tu. .. Stăpâne preaiubit. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant.32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat..|c .. -. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. plinul brat de floare. cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi. i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt. învie iar Isuse. Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . * DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale..

Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. Ca zarea unui vis. DE TREI ORI PE ZI . Cu sufletul de pace plin. Ca alte mii de mii. . Ca pentru-o binecuvântare. . . ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. In orice zi şi ’mprejurare. Genunile acelea Prin care m'ai trimis. ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. Tu. . Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. Şi iarăş.viu. ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. Am fost o mărturie. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. .Am luminat o clipă. .

De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. din veci. ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . Căci ştim că orice greu.. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. încredinţaţi de-aceasta. Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi. Părinte. Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. . . Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi.. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da. Părinte E cântărit de mâna Ta. căci îi iubeşti. • . Cu grija dragostei cereşti.Căci am ştiut că Tu. începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. Doamne. . Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. . Şi suntem fericiţi! . Suntem atât de fericiţi. Părinte. .

In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. . . In Tine-avem IsUse.’o. In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. In Tine. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. ORICE DAR Isuse. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin .MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. . PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. Iar astăzi. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat. Noi suspinăm pe-a lumii căi. când încă Doamne.

singur Tu. . Din adâncimile de rele.36 Chemăm cu dor o Zi.. Al nostru eşti .. . r Ai Tăi pe veci . atât.. şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Căci inima din piept ne bate Atât de fericit . Pe veci Ai Tăi . şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. scumpul nostru Nume.. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE.. . . La Sânul Tău ne-am alipit. mult mai sus de stele. — Slăvită noastră fericire — Tu.. Căci Ţie. pe gândire. De acum pe cuget. Pe inima ce bate 'n piept. avea-vei drept. . Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. Cu tot ce-avem ne dăruim. . Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. . din care Vom fi ai Tăi. Cu îngerii din cer ne-ai pus. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît.

. De-atunci m'ai deslegat..Din nişte slugi. de-acum. Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt . . Tu Isuse. . .. Din lanţurile grele De pofte şi păcat. ... . Soare Dulce.. . .. Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit .. de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. In veci. ISUSE. Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior.. şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim. din grea robie. Azi. Al Harului slăvit. Făcut-ai fii lui Dumnezeu . Dorite Salvator. Isuse . Cu dulcea Ta căldură. Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat. Ai Tăi suntem . Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. SOARE DULCE Isuse.

Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. . .Fă orice vrei cu mine. Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. Isuse. Un veşnic fericit MI-E SETE . Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. . Cu-atât mai mult. Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . . De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. . Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . Isuse. Când soarele sărută Al zilei alb obraz. . Plângând îţi voi cânta. De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. Atras de-a Ta chemare.

Din ce adânci ’nălţimi de Rai. De mări de slăvi înconjurat. Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. Iubitul meu Iubit . . încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . . De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? . Isus. . Iubitul sufletului nostru. De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre.Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. .

. Isuse Doamne. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . Dar nu le am! . Azi când osânda mi-o ascult. Şi plâng. De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Şi-i prea puţin . Slava slavei mele. atât! . Dar n’am decît o viaţă. Dacă-aş avea. . . Doamne. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . O. . De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. . Aş da o mie de vieţi. Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. & SLAVA SLAVEI MELE Isuse. Isuse. pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. . Atâta-Ţi mulţumim. . Atâtor înălţimi de slavă.. . Stăpân pe veci m’ai hărăz't. . . pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. Cât nu pot spune a noastre lacrămi. Isuse-ai coborît. Şi-un singur suflu pământesc. .

cel pe drept iubit. . Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea. In Vieaţa Ta nevinovată. Vrem să-Ţi urmăm. Noi Te slăvim. In chipul Tău. Isuse. O. Ca să se-asamene. . Topeşte toată vieaţa mea. Să Te slăvim. Cu Vieaţa Ta. Isuse dulce. Pentru-al Tău har nemărginit.PE TINE Pe Ţine. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . Isuse. Isus iubit. Pentru iubirea Ta. Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei.oi Te slăvim. O. o să-i iei. Mire plin de slavă. fii slăvit. In Cer. Când Tu veni-vei. . O. Vrem ca purtând a Ta ocară. Pe Tine. In totul. Pentru atât cât ne-ai dat nouă. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. la Nunta Ta măreaţă. Pe Tine cel de slavă vrednic: N.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

. — „Crăciunul" a sosit. >E vremea arătării doritei Sărbători . Umplut-am de podoabe a sufletului casă. . de zâmbet pot fi pline. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă. de zeci de veacuri. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. încă n'ai sosit. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung.. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă. O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit. Isuse. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. azi e Prasnic aici în lumea noastră. cu-o zi de trai mai bun. .. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. la ei e „Moş Crăciun". Ci albfele petale a crinilor din noi. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine.ISUSE. ajunul de-aşteptare. Teaşteaptă neatinse.. Cu-o haină mai aleasă. Căci Sărbătoarea noastră: TU.. o Mire Preaiubit. Ei pot să cânte astăzi... Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. De-aceia a lor case. Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. AZI E PRAZNIC : Isuse. .

. Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. . De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !. dragul Tău hotar . Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. De nu-mi mai aflu n lume loc. . Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. • Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas. Tu.. Mi-i dor de tot ce am Acolo. C'un ceas.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. Grădina crinilor de nea. Acolo 'n Tine le-ai luat. dulce Patrie-a Iubirii.. . Mai curând.' Cu-o clipă. Ţinut de-argint şi de cleştar.

* O.. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar.. sfântă şi măreaţă Taină. După Ţara de Lumină După Mirele Isus. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri. minunată Taină. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de.Sus. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar.. .. Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită. Pe totdeauna Cu Isus.

Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag.. Ţara veşnicei Iubiri. Ţara mea. Sus.. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. Ţara dulcei fericiri. şi tot ascult. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat. mi-i dor. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald.. Cântecele Tale scumpe. Ţara dorurilor mele. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. . Ţara mângâierii mele. Ţara Mirelui meu drag.Ah. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. (Prelucrare) & DE VĂD. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. acolo-i Ţara Păcii.

0. îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc . . Să Te fure dela noi. Te privesc mereu .şi ochii Nu mi-i satur de privit.. . Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit... Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea.De simt o adiere De dulce vântişor. fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit. Mirele Iubirii noastre. Duhul Sfânt. Dorul nostru fericit. Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti. Te vom privi de-apururi. MIRELE IUBIRII NOASTRE.. Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti. .

IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. A Slavei şi-a Harului măreţ. slăvi*Te-vom. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. cum veşnic Te slăveşte. . ca soarele 'n amiaz. Tu. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. Mire-al Frumuseţii. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. La sfintele-Ţi picioare punând. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Isuse. din slava Ta curată. Ce putere te mai ţine. măreţia supremei Frumuseţi. De nu arzi şi ţnu te mistui. Inimă bolnavă. Vrăjiţi. . în mut extaz. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? . Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. Cum veşnic Te urmează. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Şi scump Norod .

iubit Isus. Inimă bolnavă. Lut îndrăgostit de soare. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. .Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. Cuib de lut umplut cu Soare. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. Isus iubit. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Cum nu te-ai făcut cenuşă. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. iubit Isus. inimă bolnavă. Cum nu pot eu oare. Inimă bolnavă. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie.

. Vieaţa vieţii mele. Dar Tu iubeşti neţărmurit. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. De nu mi-ai da înviorare. Tu însă nai. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Apărător de nu miai sta. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. In toate. Că-al nostru lut e mărginit. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. — Cu-atâtea" sângerînde rane. noi avem un prag.

PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. calea-i tot mai lungă. Atâta har mi-ai dăruit . Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. *> Diţpi Pmim 56. Jalea arde. Arzi de sete ’n gol de stepe. . Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. Nicăeri nu-i nicio frunză.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. . Nicio creangă verde. dorul creşte. Isuse. Vieata vieţii mele. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. . Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă. Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă.

porumbel străine . . Porumbel străine. dor şi depărtare. . Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. CUM OARE? Cum pot să-Ţi . . • dar sufletul tău suie. Unde nu e despărţire. Dorul dorurilor tale. Mântuitorul meu. Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde. spre soare.Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. # . Zâmbet alb. Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. mulţumesc eu oare Că azi.

Nici cântec. Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. Din veşnicii pe veşnicii. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. . Mire-al vieţii mele. De-aici de jos. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Isuse. Cu 'nfiorat şi lung suspin. Te-a$tept. * O. Şi CUM.Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii. MIRE SCUMP Isuse. . In pacea Miezului de Noapte. Aş vrea să-Ţi spui? .

Mi-e dor! 0. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. vin: In revărsat de zori. Isus iubit. Cu candela iubirii-aprinsă. Te-aştept să vii. 0.56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng. Oare. Eu stau privind cu dor spre Tine. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. Isuse. Coboar’ o clipă mai de-vreme. Mire drag. De atâta timp Te-aştept în prag. 0.. Mire drag! * CÂND. Te-aştept cu dor.. plângând Teador. Luceafărul vieţii mele. vino.

. cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când. Când. ca anii. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. Voiu putea 'n sfârşit ca poala.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. uitând de toată slava Raiului de haruri greu. Neştiind de nimeni altul. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? .. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele.

Că n'am aripe să sbor.58 Când. o Mire drag. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor. Isuse... Mi-e dor. MI-E DOR. .

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

. cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. Mire Sfânt. De Minuni. Din munţi.. în Cer Nici pe pământ. Din văi . Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus.. Din înălţimi şi din Genuni.. O Mână preafrumoasă. Din drumul Ei. necuprinse Firi. atunci. în Nesfârşit. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Din mii de Raze. Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. Intreaga-Alcătuire 0 zi. Măreţe.LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. Când sfinţii Tăi.

Când purtat de patimi. . Şi miile de mii de sori. Pe calea lumii rătăceam.. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. De îngeri Şi de Raze. Isuse. . . Când nici Iubirea Ta. Nici Harul. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam. Isus iubit. CÂND ..Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea.. Cel mai dorit.. . . ISUSE. Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump. Şi va urma. Şi cel mai dulce Mire .

ce suferi multa Spinilor rănire. . . Că nimensa. . pe veşnicie. Isuse. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări.Cât eşti de Bun şi plin de har. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. . ‘Crin iubit. Isuse.. Că-a Ta Iubire-i fără margini. Nici a tniia parte Din cât văd eu. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. Alba Ta sfinţire. Dar astăzi. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. Mi-au spus aţâţi Şi-atât. Ţie Ţi-aş preda. — Rabdă totul. . întreagă. Să-ti păstrezi neprihănită. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus.

Faţa scumpă.Duhurile fărdelegii. — O. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. . Doar puţin. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. . Şi-atunci. — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. . Faţa Lui dorită. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. Albă şi curată . Prin mii de chinuri. Candela să-ţi stingă— Ah.

Fnnţa-Ţi înconjoară. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate.. Tu Mire eşti şi Rege. ciripind de-atâta drag. ... e-un frumos. Cât farmec ai. Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. Ce frumuseţi. Alesul dragostelor mele. Tu Mă umple tot mai tare.. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege. In calea Ta. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere. Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0. Acolo 'n odăiţa ei. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Şi cu al Tău dulce farmec. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare. . * CÂT FARMEC AI! .. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate..Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi.

In tot ce e frumos. .. e Un farmec minunat şi sfânt. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi. Tu. Tu. pururea rămân cu el. al vieţii mele Mire. al iubirii mele Foc.. Dar.. dorul dorurilor mele. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn . Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ. In tot. Tu. / Minunat şi tainic In raza caldă.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul..

doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. Fericit. Ceresc.. Eu. Poate nici în cer. Numai inima. De Rai. In clipe De extaz. Bănuieşte. Cu condeiul. Sau cu mintea ce-aş avea. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? . cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. De Har. cu graiul.Eu Ţi-am dat un nume. Al Tău nume-i însă altfel. N'am ştiut cum Te numi. Intr’un fel în care nu-s. Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea..

A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. . De mistuie vieaţa In care zace 'nchis.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E. Isuse dulce. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. Isuse 'mbrăţişarea Noastră. Tu singur să cobori. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. Aş vrea.

Ce mult Te iubesc I ..Şi-acolo. In alba încăpere A candidei iubiri.. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse. & IUBITULE. Singur Tu. Iubitule. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. VINO. Mă ’nalţă Cu Tine In sus.. pătrunzi.. Dar nu pot spune-aşa. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. Isuse. Vino Pe câmp s’alergăm! O. Unde numai Tu. tot mai sus.

. M'a răpit.Mai sus. îngeresc. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin . adânc şi duios. Simţit-am odată sărutul Tău blând. Sublim. Odată. Deatunci Te iubesc.. Isus. /Te iubesc.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. de mult. m'a legat. du-mă.. O. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. du-mă Prin Ceruri de Har. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. Fermecat.

. Mai drag. pe Tine Te vrea. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. Mire fără pată. Ca Numele Acela care E. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. Fericit. demult. * Fiinta-mi întreagă. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare. Şi astăzi suspin. Lumina. odată. fermecat. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. De-atunci. Viata. Şi dragostea mea. Te iubesc. De Tine ’nsetez şi doresc. dintre toate. Te iubesc. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . Isus.. Isuse. Isuse. Mai scump Şi mai duios. însetat.Şi după odihna ce-atunci am aflat.

Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. .. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. Tot mai aproape Te-aş vrea. .. Din ce Te cânt. Din ce Te caut. Să simt codată mi-eşti de-juns!. Isuse. la Sân să mă cuprinzi. Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. . Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc.Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. . Când oare voi fi plin de Tine. Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. Aş vrea Mai mult Să Te iubesc.

/ Ce-I şopteşti? Ah. Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. In adânca 'mbrăţişarş. ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. .SUFLET FERICIT Suflet fericit. — Ce-ţi tot spune. — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. . Când Te scaldă-alor lumine. . . Drag. . Intr'o dulce contopire. — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . — Ce-Ţi şopteşte.

— Străjeriile. Ah. — Străjerule. Nu-i ceasul cel r _ __ . Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire. O. cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. — Străjerule. Străjere. e marea furtunoasă •. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. — Străjerule. Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . Străjere. cât mai este.. cum na fost niciodată' . > r-J.Atât de grea ni-e starea. Străjere. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri. • — Stăjerule. f rtf* . Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • . Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale .. Străjere. Străjere. Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale. zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă.. ..

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

. Iertare. Isuse. E lumea lung şiamar pustiu. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta. O. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. El vine iar! . din plin. El vine iar.El vine iar. Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. In Harul Tău divin. Ţi-e greu. In chipul Tău senin... nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. o ştiu. ah. . El vine iar! Isuse. In Tine. Vieată. Fericire Şi Pace am. Mire Dulce. . El vine iar! . suflet scump.0. Mântuire Şi slavă am din plin. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar.

din plin. Isuse.* 0. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. Flăcări. prin Tine Al Cerurilor Crin. mereu Te-oi ruga. Isuse. Să-mi crească în suflet cu val după val. Credinţă am. Isuse iubit. o.Prin Tine. creşte Iubirea In inima mea. fă-mă Cu Tine pe deplin. Iubite Isus. Iubirea Ta. Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. 0 creşte-mi Iubirea. ¥ 0. . ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit. In starea şi n locul în care m'ai pus. CREŞTE-MI IUBIREA . Nădejde Şi Dragoste din plin. 0. fă-mă una.. * 0. Să ardă 'n mine. creşte-mi Iubirea. Ca râul Ce creşte De dă peste mal.

Şi-acum. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST.. Isuse. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Deşi doresc să vin. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea.79 O. Isuse. mereu Te-aş ruga: O.. Că am dorit atât. Dar o. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! . Flămând de iubire. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. Şi-am vrut atât Să scap de ea.

Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti. * Ce drag îmi eşti. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.. ... * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. « Scump Mire. De nu po{i s'o priveşti. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai. Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti..CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn.. Când soarele-o străluce.

Tu. Când Tu. Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. Al slavei nesfârşite Ales încununat...81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. * . al Puterii falnic Stăpân şi împărat. Mai drag. 0. Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. In braţe m'ai luat . Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat. _ O dulce Mire. Tu.

Mă umpli Tu de har. Eu nu-mt mai aflu loc. . cu Tine Pe veci m'ai cununat . Când Tu. Cu Tine. O. Cel fără margini Şi fără de hotar. . Isuse. Isuse. De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. . CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat.82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. Tot astfel când. Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc.

* Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune. . Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port .Şi plâng: O. muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale. Vine Dragul. Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. .. . Dar şi azi eşti numai singur Singurel. pe lume— Suflet mistuit de doruri. Aşteptatul Dorurilor tale. singurel pe lume.. un Nume. ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte .

. . * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. . Nu m’atrage decât dorul după Tine. Isuse-al meu! Despărţit pe veci. Cheamă-mă. De lume. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. ca stinsul muc de seu. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. ars-am a’ ei legături şi punţi. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. al veşniciei mele dulce şi puternic Far.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. Cu-a Iubirii flăcări. Isuse-al meu! . Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. De părinţi Şi de copii. Domnul meu — Azi am tot. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. Isuse Dulce. să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri.

? Isuse.• * J A E-ATÂT DE GREU . . Tine. 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi. Adă Ceasul. Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi . Adă clipa. Ah. Tu eşti Singur Tot ce vreu. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? . fericirii fără saţ. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri. ... când veni-vei iară. Când vom fi pe veci. Mire-al meu. Că iară vei veni. cu. Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite.

Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat . . Iubirea Ta nare Un „ultim sărut". De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . De-apururi neşters. E farmecu-acelaş. Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi .. Ca astfel. Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" .CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. & IUBIREA TA.contopit cu Tine. . . .

— Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ.87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu. Isus. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". Mai dulce va fi. . Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. Iubirea-Ţi. Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. . — Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput . .

. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor. la-le Isuse iarăş dintre noi. Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. Din ce mai mult 1-aud. .. . . luminos . — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult.. de lacrimi ud. . Ia-mi toate-aceste daruri!. Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. Şi tot mai mult. îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. . Aş vrea mai mult. De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • . . Isuse. . Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat.. • * CE DULCE-MI SUNĂ . Un zid.Şi mi-ai tot dat.. . . Un stăvilar .

Uit suspine Uit tot ce mă mai. . Când Tu eşti lângă mine Uit doruri.. . Când Tu eşti lângă mine. 4 CÂND TU . . . . mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. . Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . Mirele meu drag. mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. Soarele Divin . Cu cât mai mult îl spun. . ţine Şi toate cătră Tine Isuse. Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. 0. Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult.

Când Tu eşti lângă mine Ah. Oare când.\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las. — Tot sufletu-mi suspină: Când. cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . Pe marea cristalină? .. Ah. . . Să cânt şi eu iubirea ta. ' Când oare n tine voi întră. cât sunt fericit! . sfânt locaş. te voiu vedea. . O. . dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . . Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . l IERUSALIME! Ierusalime. loc iubit. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. Ierusalime.

Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. vino. MIRE! O. Iubit Isus. .. Isus. Te cheamă. Mire-al miilor de haruri. Iubirea mea. Isuse. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri .. Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. Cu drag. Vino.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . Ia-mă . . De-a lumii trecătoare-avuturi. Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. Sunt trist. . O. .

Strigă: Isuse. Să mă doreşti. . iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. Ca lutul frământat. Cântă. .lumii-amare rădăcini. De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. Mai mult . Ah. . Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. .Iubirea . * MI-E INIMA . Mi-e inima secată. > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. . . Deslegat de toate A. . az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. Ce Te făceâ mai tare. . Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini. Te iubesc! .

.-LASĂ-MĂ SĂ STAU . Haru-acelei Alte Vieţi. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . . Fericeşti pe cei săraci. Din lacrămi.. Isuse. cum numai Tu ştii spune. . Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. 'de-aş fi copil. nu Te-aş mai lăsa. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui. . . Să mă poti la Sân lua. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. din ochi. aievea. Din glas. • • AŞ VREA . Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. Când. Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Aş vrea. Când ne-araţi frumos.

Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. Aş vrea să-Ţi spun. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor. Te iubesc! . Fior. Aşa cum simt Şi cum doresc.. Din mii de ani de fericire Un singur. cu 'ntreagă mea fiinţă. Un cuvânt. care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc.Din viers. Isus Dulce. In felu 'n. Aş vrea. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun. Din doruri Şi din cânt. Fericit. Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse.. . Cum n'a spus nimeni. .

Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. Doamne. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă. . Mai curând să fim cu Tine. Vezi cât plâns avem pe fată. Când vom isbucni spre Soare. dimineaţă Ziua revederii! Ah. Ah. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine. Când. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Doamne. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Cât suspin. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. Albă. scăpaţi pe veci din ceată.

Doamne. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. — Ascultă-ne. . Povara grea deabia o mai purtăm. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR . Te-a aflat. Isuse. Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier. . . ni-e sete de hodină ... Cum Te dorea de-o veşnicie. Isuse. Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare. Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer.. dă-ne Tu dorita uşurare. Ah. — Ascultă-ne. —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină. Te rugăm. .. în dulcea-Ţi desmierdare. Gem inimi sub grozavă apăsare. adu-ne-o. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat.. O albă floare-a răsărit . GEM INIMI. Te rugăm. Ce vieaţă! Adă..Ce traiu... Şi-acum. Ah.

. Te visăm — Ah. Te rugăm. Te rugăm. Te rugăm... Genunile de-arândul . vremea întristării. Ajunge. Ah. Isuse. adă Tu dorita întâlnire. Te rugăm. Doamne. când munţi de Dor Te cheamă?. fă-ne visul fără deşteptare.97 De-ătâţia ani. dor. De dragul Tău. Mai poti tăcea. de-un ceas de mângâiere. Cu inimi sfâşiate suspinăm. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm.. din greu luptăm Ni-i dor. De-atâţia ani de lungă despărţire.... De-atâtea ori. Ah.? — Ascultă-ne. în dulcea ’mbrătişare. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm. — Ascultă-ne. adu-ne-o. — Ascultă-ne.... Cu ochii treji.. Isuse. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri... adu-ni-1..... O Dulce Dor. nu lăsa... O. sdrobiti. — Ascultă-ne O vino.

Am apucat spre Tine. Spre-un Braţ întins. Şi azi. . Spre-un Dor. Mai aproape. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. Aproape. . Şi ca un val de pe ocean. Când la doritu-Ţi Sân m'alint.98 Cutreierat-am. lntins-am braţe. Mai scump. . Mai dulce Mire . Spre Tine. călător Cu dorul Şi cu gândul. Eu.. . Cu mâini spre Ţărm întinse. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun. an de an Spre Ţărmuri neatinse. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. Dulce Mire .

o. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. Plin de rouă 'n păr. Dragul desmierdării mele. —Doamne. Ca a meal . . Iti ascult răpit cuvântul. Stânga-căpătâi. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. —Mire fericit o. Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. niciodată n’am fost Singur şi pribeag . De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. Fost-am eu pribeag ? Nu. Minunata. Plâng când Ţi-1 ascult. Desmierdat cu-aşa iubire. —Oare unde-i azi pământul. Mai trezit sub măr. Dreapta 'ntins-ai peste mine. Sub privirile de stele. M-ai trezit sub măr.DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. Sfânta Dragoste dintâi. . Mire.

Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR. Nimeni. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. . nu-i nimeni.. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. Că de ani şi ani L-aştept. . Cine-i fericit ca mine. nimeni. Dupft Cânt. Lung şi drept. răsar Şi 'n sus.Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. Mire minunat? Ah. Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. Drum cu lacrimi. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. Mire minunat .. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr.

Numai eu suspin strein. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^.. Şi nu-i loc de odihnit. Ci-i pustiu. de suferit.. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc. . Aştept. Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Numai eu stau şi privesc. Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând. Aştept. Mult îi dorul.. Lung şi drept. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. înmulţesc suspinile. Lung îi drumul.. Jar mi-i inima din piept Şi aştept..

Deşi-a trecut atâta vreme Decând.Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. Te-am întâlnit.. de-atâta dor sfârşită.. . Slava Ta m'a copleşit.. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu. . Sărmana-mi inimă plângea. Deşi ’n atâţia ani. . DEŞI-A TRECUT . Ne 'nţelegem gând cu gând: . .. de haruri copleşit. Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. Nici fericire Cât mine nimeni nu purta.. Tu ai venit „curând" . un ceas mi-ar fi părut. Isus. Deşi. Dragostea m'a răsplătit. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. Că nici dureri.Nu. Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit.

Isuse Şi Te-aştept. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag. Un cântec cum n’am mai cântat. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat... Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem. . & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri.Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept.

Din lacrămi. în sân l-am purtat. Isuse. Depărtare. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta. Isuse iubit. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. Ascultă-1 Isuse. Unde-i oare-al tău sfârşit? . n'am cuvânt. Când vreau să-l rostesc. Depărtare. nu pot să-l cânt. . Aşa cum îl cânt. Ascultă. . Din doruri. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat .Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. Isuse. Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. In inima mea Al dragostei viers minunat. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. Isuse.

întâlnire. întristare. Cât suspin! — Revedere. . Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme".... întristare. întâlnire. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. Doamne. Ce de lacrămi. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. Vino! Te-am plătit din plini.16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar. Şi nici azi nai revenit. Revedere. Fericire.. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul.

Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă ... N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. . Ah. Doamne. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Sfânta ei alcătuire. Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune.C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? . Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. Doamne. . Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară. Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!.

Adânca. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă.. când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. Sfânta. mare-a Ei nemăsurată. . apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă. de n'ar fi fost.— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire.. . . Isuse.107 Ah. . . Ori de tată.. cât de cât. Să suspine Şi să bată . Ah. Nicio inimă de mamă. . Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. Nicio lacrimă uscată.. Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. a Ta dragoste curată Dragostea . Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. . ^ . Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. Ori de frate.

De rugăciune. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune .N'au să poată niciodată ...De suspin. .In deajuns să-Ţi răsplătească .

Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . Iubirea . CÂT DE VREDNIC . Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . cât de vrednic de iubire Eşti Tu. Ah. . . . Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . . & AH. . Tu. . Domnul meu. Stăpânul meu ceresc. să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. . . Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. . O iubire mare Atât cât Tine. care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . .. . In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. . cei iubiţi. .Numai când ar vrea Isuse. Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid.

Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse. In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. Isuse: De Tine însetez. . De Lumină. Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. . . £ DE TINE ÎNSETEZ . scumpa mea Iubire. Pe cât vrei Tu.Ţ. Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă. Să Te iubesc .' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta. . Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez. . . | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. De Tine însetez .

Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. • . ei. ’ Iubesc pe toţi. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez. Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. Isuse. Să n'o mai chem atâta. Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. Să nu mai însetez. Cu Dragoste /. Iubesc pe fraţi. . Iubesc pe răi.O. Isuse. . De dragoste 'nsetez.

OCEANUL FERICIRII. Isuse.. la care toate Se pierd. o Isus. -• 0 margine. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce.Dar în iubirile acestea Isuse. Numa n iubirea Ta. e-un hotar ceresc. In urmă Toate le rămân. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har. înviorate... Tot astfel. Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . Isus. . Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins.. A Dragostei adânci cămări. * ISUS. Aceiaşi stropi se vârsă râuri.. . Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar. până peste margini. Se sting Şi se sfârşesc. In largul valurilor sân.

.. Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . Ca. Spre lumile Luminii Aripile-am întins. .. Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! . pe scara Nălţimilor de har. .. Isus. Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har.Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . . dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins. . In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt. .. De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . M'am ridicat. In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. In Slava fără moarte Şi fără de hotar .

Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . Cu dragoste. . . Cu frică. Şi 'n marea Luminii m’am topit . mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. Isus! . . Dar stâmpără . Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. . De nu pot s'o 'nteleg. .113 Ce Flacără m’atrage. . .

Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit.. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. Sărmane dorurile mele. . In ce iumini v'aţi în Hat . ..DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult. Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit. Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit.

In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. N’am nici grije. Culmile de neatins. N'am nici dor.De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. Lângă TineTScump Odor. târzie Şi viu şi eu curând la voi. »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu. . Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. de Tine-1 leg . — Pe-aici e toamnă grea. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . • / Ah. N'am nici teamă. . închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas.. Slăvile de necuprins.

In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. Al meu. cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . pe veci să fie*a Ta. al dorului meu Dor. Isuse. Al meu . . . . . ... Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse.116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . Al Păcii. % Demult mi-am dat vieata. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. 0. . cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. Tu rămâi. . . Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine. de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat.

. . Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. — Ah. Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. . De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă. Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti. . Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. . M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit. Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. Tu. pe veci doar Tu rămâi . că nu pot spune cât . . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. nu ştiu ce-a fost Doamne.!. Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. .

» Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ.. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Cât Te iubesc! Cu ce iubire.. Cu ce iubire. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus.o xânt. Fericirea Ta ? . oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L . — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. IN SUFLETU-MI . Isuse.Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori. Ah. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin.

. .I•.. . Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. Tine V esnicia jfţtrea^i. Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine . cine-a mai putut'fj. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă. Fermecat®! cflp n poală-Ţi. Veşnicia ntreagl^ Ah. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume. Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii. — cine.um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah.. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. Plin de ha^Mpţ de farmec.lea^^A De-aş rămâne |pkga.. Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire. Dulcea Ta” iubire .

VCând transfiguUt. Scumpă. Când Ţi-1 înţelege . In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. ■ Dintre mii~3e-aleşi. A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. . Cât ai Tu mai mult. — Cine-i ca'şi Tine! .. : . . Pot a spune.‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. Dorul meu de-Acasă. oare ?' . cotoară-Te şi ia-mă. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . Veşnicăf Mireasă *t CÂND . Ah. Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. ca alţii. _ _ _ Fericită. Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. Albă. trec pragul ţinuturi de extaz. Care cântec Care lacrimi.

Cum am ştiut. foc să-i dau. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. ţine. f ■*.is. Mai drag Şi mai frumos. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni. ibitul meu Iubit .*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. Isuse. pe' pământ Am vrut. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă.l s'o spun. p mai fie 'nmiresmat. Să-Ţi cânt. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine . . . |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn.

Isuse dulce. măcar în ceruri Să-Ţi cânt. aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta . . . Isuse Drag.Şi sparg. . după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă. harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->