P. 1
Cantarile Apocalipsei

Cantarile Apocalipsei

|Views: 20|Likes:
Published by Dan Prisacariu

More info:

Published by: Dan Prisacariu on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut.. iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins. adesea.. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta..o Isuse......ISUSE.. . adesea.In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri. cu umede priviri. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg .. r O. In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters. .

mi-ai pătruns.. „-Şi mi-e de-ajuns.. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes. Isuse. Că Tu ştii tot.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis.. Isuse.. că TU mai înţeles! . fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire..

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. senină. Cum vulturul 'năltiinea. le mbină. .. Aşa Te chem întruna. . In patime. . Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. Al Tău. Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. pe totdeauna. In moarte. Cum muntele-Furtuna. Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Isuse. Cum dorul cheamă-astâmpăr. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. Să fiu al Tău.

Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. şi lumea Şi slava pământească. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. Viaţa Ta. Fiinţa mea. . în mine. Pe veci şă-mi stăpânească. Toţi câţi 'or să mă vadă. . Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . Isuse. . Pe Tin' să Te privească. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Să-ajungă toată viaţa. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. Deplin să strălucească. De dragul Tău. . . Din moartea vieţii mele. In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. . Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. . Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. Cu-a Ta se contopească.

. . i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. Cu tot <ce am în mine. Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. Isuse. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . Ca dragostea cu dorul. Mai logodit cu Cerul. Mire Veşnic Al slăvilor senine. Al Tău pe totdeauna. * NĂDEJDEA MEA .. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Cunună-mă cu. Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. Ca iedera cu pomul.CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Cunună-mă cu Tine! .

când Din lungi cutreierări de lume. . Pe-a ispitirii lui poteci . Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri.. <■ s Ce darnic. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. Isus iubit. Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. . . La masa Ta mă ntorc flămând. Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân..O.Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. spre Răsărit. ni-s întoarse . Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu. Şi Te-aşteptăm. Isuse. . * . Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai.. Când limpede. * DE DORUL TĂU De dorul Tău. Ţi4 pun. Şi faţa. Doamne. . Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu.. din pălmi. Isus. scump şi bun şi drag Prieten.. Isus. In dragostea Ta arse Şi inima.

Ţi-om duce 'n braţe pline. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. o veşnicie. Din pomul albelor minuni. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Ţi-om pune la picioare. Pe cea mai albă floare. In Ţara de Lumină. Şi-ai dragostei de Tine. Şi-Ţi vom cânta. iubit şi scump Isus. Iar noi. Privind spre Ceruri. Ne du mâi sus. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine.Cum crinii-aşteaptă rouă. ■ ■. Mai sus de nori. Toţi crinii dorului nespus i. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. Isus iubit. . O Mire drag şi vină. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. . De drag.

Isus iubit. Ne-om dărui depli#«$i#uturora. Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi.Cu suflet alb de nevinovăţie. Venim din văi de moarte şi ruine. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. înfioraţi de-atâtea frumuseţi. Vom suferi şi moarte şi urgie. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. . Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . dorit Ierusalim . un crin pe-al Tău altar. Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. Isuse. In orice piept. . — zorii altei Tinereţi. Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. . . ca roua ’mbelşugată. Pământul pentru Cer să-l cucerim. .

Alte clipe. Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . mai drag. . .. .. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. Mi-se cheamă-a' mele doruri .Către Ţărmul de Cristal. . în orice clipă. .. acolo Sus. cât suspină. .DORUL DORURILOR MELE. Alt nou dor . Vin şi-Ţi spun cu lacrimi.Dorul dorurilor mele. ^ ^ Cât Te cheamă. Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. Cheamă-un val pe altul val. . mai bun. Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. alte doruri. Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând . vrăjite 'n dor de ţărmuri. Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum.

In glas ne-adu chemările Iubirii . ^ Fericita mea Nădejde.. ce slăvi. Ţi*am adus . Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. In piept puteri de jertfă să ne-adui. Spre culmi cereşti de har să năzuim. . l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. ca jertfă. !* Vieţii mele-ai desvelit! |. £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . a noastră tinereţe Sub crucea Ta.Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. precum .Isus iubit. ce haruri. In ochi ne dă lumina Fericirii. In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi. Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi.

Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. . .Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. .. privind spre Tine. PLIN . . Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. Isuse..Cine-s eu. Atâta pot . . ce slăvite Nalte şi adânci minuni. Curcubeie şi cununi! . ISUSE. Inundate 'n mii de raze. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. Isuse. . Doar să plâng. în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. Plinătate de Vieată şi 'nviere. Că ’n Tine-avem. Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. .

Isuse 'n Tine am aflat. ISUSE! Isuse. de-aici şi 'n veşnicie. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. De unde văd pe Dumnezeu.. Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. crinii mulţumirii. [Ţu ai făcut. |Azi. . prin moarte. . Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. ©in „împărat al Spaimei".fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea. pe ultimul vrăjmaş. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm.. cum o priveam odată. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. f |Vieaţa vieţii noastre. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . Culme minunată. . Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat. din Moarte pentru noi... QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire.

... eatât de mic Şi’n neputinţa mea.. Nimic n'am ce-Ţi jertfi. FII BINECUVÂNTAT. ISUSE!.. ' Fii binecuvântat. Am fost căzuţi în fărdelege. Ţi-aş putea cânta. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce.. Mereu în jurul Tău ne-adui. Isuse. Căci ai' ...22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse.. Din văi de chin şi de tristeţe. să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce. acum. când glasul gurii mele E-atât de slab.. Isuse. In veci. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. mai mult. nimic. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci.noastră In chip a«P|funat. fii ^Wtoyântat.

fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. . Cântăm plângând de bucurie: Isus. parcă n'o mai pot. In biata-mi inimă firavă. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. Dar fericirea azi. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. Că-i biata. Şi. Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. Şi slava-Ţi. Isuse. Ţi-am dus durerile nespuse. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. Putut-am duceamaru-Ţi tot. 'n ceru-Ţi minunat. Urzitorul Eternei mele mântuiri. Mă doare-atâta fericire Ife*. Doamne. nu mai pot s’o port. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă.

. a cerului mireasă. Lumina să ţi-o stângă. Cu candela credinî Aprinsă. Nu-i nicio luminiţă în sat. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. suspin . Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz. — Şi copleşit. fecioară nici astăzi pa. nu e printre ele Luceafărul. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. la nicio casă. fecioară. Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. Veghezi . . -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. fecioară.\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit.. Vegherea să ţi-o ia. rămâi nebiruită. — Tu suflet alb şi candid. In râu de lacrimi. venit .. . . Isuse. Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. ce-atât L-ai aşteptat . Dar nici în seara asta o. . O. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. fecioară. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. Tu singură.

fără număr. CNT Mulţimi de îngeri.. suflet scump. Plângi mult? — E grea vegherea.. ţ. pe veci te-a mângâiat. .Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat. Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă. cât plângi.25 Veghează! Mai veghează. — /or trece toate-acestea. £tiu. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. a candela sleită mai toarnă untdelemn.veşnici primăveri. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri..TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. mai sufere o clipă.. 7 W' v ‘* . Taina vieţii noastre. Ir' Cu glas duios şi nfiorat.un sema. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit.. vor trece-aşa de 'n pripă..

* Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat." A noastre inimă cântă. Cu Vieaţa fără de dureri..26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat.. Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat. MAI SUS^ „Mai sus. Uimiţi de-atâta măreţie. mai sus mereu mai sus. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul. Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. Suspină fericiţi.. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. * ISUSE DRAG. y t ^ r H MAI SUS.. Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc.. Oceanul celor mântuiţi. ‘ .. Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi.

Fiinţa noastră sboară. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. albă haină. Mai sus.... La cerul ce spre noi. mai sus. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor.. încet. Din pietre scumpe. Isuse. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. mai sus. Pe frunţi ni se aprind. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. şi muţi. mai sus. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face.. al jjostru vas de lut Se sfarmă. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. Mai sus-. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină. mai sus... deschis Lumini de-argint coboară. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus. pe âlSI^iripi de vis. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. Mai sus. se desface. Tot mai uŞor. Privind a noastră Ţântă. .Suind spre Ea Isus.. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus. salbe.. Uşor.. mereu mai sus.. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă.

vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese. mai sus.. Cutremuraţi. ici-colo. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune.. Isus. Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. plângând™. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. Doar a târziu. LUCEAFĂR DULCE . Ca focurile 'n codri. din Cer în Cer.. Ne-am cufundat In slava Ta adâncă. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. Din scame de lumină...Mai sus.. mai sus Cu braţul plin de soare. . mai sus... Mai sus. prin nopţi de primăveri. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă. se văd clipind arare. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi.

Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. cu dor şi cu nesaţ. Câad ochii n'au nici lacrămi. Răsai Isuse. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul. o clipă mai curând... chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm.. Luceafăr dulce. Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi. Isuse.. Răsai! Ni-i dor. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf. Isuse. o trâmbiţă-un cuvânt. de plâns ni-i faţa stoarsă. Noi aşteptăm. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi.. Căci Te-aşteptăm atâţia. Simţim că noaptea trece.Când candela vegherii e gata să se stângă. Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. Doritul.. * ** Luceafăr scump. că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit. Isuse. de chipul Tău cel blând. Isuse. In somnul cel de moarte pământu-i adormit. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. Şi miile de-amaruri. de doru-I să mai plângă. Răsai. Ni-i dor. cu-o clipă mai curând. cu faţa Ta slăvită.. — Atunci: o rază dulce. pe braţ.. cu sfântă duioşie. Ne ia la Sânu-Ţi dulce... . de inima dorită...

că 'n Tine..f\IERT AT DEPLIN. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin.. Isuse Drag. Iertat să fiu.ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb. Scăpat pe veci de-al Morţii chin. Isuse Doamne pentru mine. mult mat alb ca orice crin. ŞI-0 DAI DEPLIN . Ce lacrimi.... Isuse. iertat deplin. Ca eu acum. Ce daruri? —Că-am fost iertat. de bucurie plin. Ce cântări. Prin moartea Ta sunt azi. Am fost iertat. crezând în Tine. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da. iertat deplin !.. Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. rând am să vin. Beuşi al Morţii-amar venin. ■t><O. Eu ştiu.

'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. | când sosit-a ceasul sortit. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit. ca iară . <. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe.. pe lângă Tine. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. 'ntr'o primăvară ca asta de senină.INT PAŞTILE I. ca 'n locul obidei şi durerii. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. fericirea belşugului de Har. “|ia paznici pus-a de străji. văd în mine Chipul. ■’ mână. Isuse. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. îmi vine ruga 'n Sus. din nou învii. şi 'n mine-ai înviat.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. Isuse. Te văd mai strălucit. pt Paştile! Isuse. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi .al învierii. | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. scăldat în foc de soare..

pur^îe care mi-ai adus.Şir Ca i... CtnttHla Apoo. .Up . r»OHZ . Şi-Ţi Ca p rii. In lu»tă toţi vişinii din lume. cu braţul plin de flori.

Stăpâne preaiubit. i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant. plinul brat de floare. Nălţimile atâtea "* . Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit.|c . -. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători . Nălţimi îmi desveleau. V Ce Veşnic eşti Tu... ... cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat. învie iar Isuse. * DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod.32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt .

. Cu sufletul de pace plin. In orice zi şi ’mprejurare. DE TREI ORI PE ZI . . Ca pentru-o binecuvântare. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. Şi iarăş. ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit.viu. Ca alte mii de mii. Am fost o mărturie. . Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri. Genunile acelea Prin care m'ai trimis. . . ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. Ca zarea unui vis. . ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. Tu.Am luminat o clipă. Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când.

.Căci am ştiut că Tu. Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. Părinte. De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. . încredinţaţi de-aceasta. Doamne. Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. Căci ştim că orice greu. • . începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . Cu grija dragostei cereşti. . Părinte. ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! .. Suntem atât de fericiţi. . Părinte E cântărit de mâna Ta. Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi.. Şi suntem fericiţi! . De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. căci îi iubeşti. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi. . din veci. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da.

când încă Doamne. In Tine. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar.MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. . In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. Noi suspinăm pe-a lumii căi. ORICE DAR Isuse. . Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. . In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. In Tine-avem IsUse. Iar astăzi. PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin .’o. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea.

. Căci inima din piept ne bate Atât de fericit . şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi.36 Chemăm cu dor o Zi. . r Ai Tăi pe veci . Cu tot ce-avem ne dăruim. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. Cu îngerii din cer ne-ai pus. Din adâncimile de rele. Al nostru eşti . Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. pe gândire. mult mai sus de stele. — Slăvită noastră fericire — Tu. . . şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim.. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE. avea-vei drept.. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît. atât.. Căci Ţie. La Sânul Tău ne-am alipit. scumpul nostru Nume. . Pe veci Ai Tăi ... De acum pe cuget. . singur Tu. . din care Vom fi ai Tăi. Pe inima ce bate 'n piept. .

Cu dulcea Ta căldură. De-atunci m'ai deslegat. ISUSE. Ai Tăi suntem .. . de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. Al Harului slăvit. de-acum. Tu Isuse.. . Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat. Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior. Soare Dulce. Din lanţurile grele De pofte şi păcat.. Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. . . SOARE DULCE Isuse. In veci. Dorite Salvator. Isuse .. Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt . Făcut-ai fii lui Dumnezeu . Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit . Azi... şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim.. . din grea robie. . . ..Din nişte slugi.

Isuse. In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. Când soarele sărută Al zilei alb obraz. Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. Plângând îţi voi cânta. De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. . aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. .Fă orice vrei cu mine. De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. Un veşnic fericit MI-E SETE . . . . . Isuse. Cu-atât mai mult. Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . Atras de-a Ta chemare.

. . . De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? . Din ce adânci ’nălţimi de Rai. Iubitul sufletului nostru. LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi.Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. Isus. Iubitul meu Iubit . De mări de slăvi înconjurat. . încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât .

Şi plâng. Dacă-aş avea. O. . . Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. . Isuse Doamne. Isuse-ai coborît. . .. . Stăpân pe veci m’ai hărăz't. Dar nu le am! . Isuse. . Cât nu pot spune a noastre lacrămi. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Atâta-Ţi mulţumim. Dar n’am decît o viaţă. . . Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. Atâtor înălţimi de slavă. Şi-i prea puţin . — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. Slava slavei mele. & SLAVA SLAVEI MELE Isuse. De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Doamne. atât! . De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. Azi când osânda mi-o ascult. . Şi-un singur suflu pământesc. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . Aş da o mie de vieţi. .

Pe Tine cel de slavă vrednic: N. Ca să se-asamene. Pentru atât cât ne-ai dat nouă.PE TINE Pe Ţine. In Vieaţa Ta nevinovată. Pentru-al Tău har nemărginit.oi Te slăvim. Noi Te slăvim. Isus iubit. Când Tu veni-vei. In totul. Vrem ca purtând a Ta ocară. Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. O. cel pe drept iubit. Isuse dulce. Cu Vieaţa Ta. Să Te slăvim. In Cer. In chipul Tău. . . O. Vrem să-Ţi urmăm. o să-i iei. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . Pentru iubirea Ta. . Isuse. Pe Tine. Mire plin de slavă. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. O. la Nunta Ta măreaţă. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea. Topeşte toată vieaţa mea. Isuse. fii slăvit.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

. azi e Prasnic aici în lumea noastră. cu-o zi de trai mai bun. o Mire Preaiubit. încă n'ai sosit. ajunul de-aşteptare.ISUSE. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă. De-aceia a lor case. Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. Cu-o haină mai aleasă. de zeci de veacuri. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung. Ei pot să cânte astăzi.. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă.. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. >E vremea arătării doritei Sărbători .. Căci Sărbătoarea noastră: TU. Ci albfele petale a crinilor din noi. de zâmbet pot fi pline. ... Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit.. Teaşteaptă neatinse. O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare.. AZI E PRAZNIC : Isuse. — „Crăciunul" a sosit. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine. la ei e „Moş Crăciun". Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi. . Deşi în geam lumina aproape s'a topit. Isuse. Umplut-am de podoabe a sufletului casă. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă.

• Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. . C'un ceas. .. Mai curând. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. Mi-i dor de tot ce am Acolo. . Tu. Acolo 'n Tine le-ai luat. . Ţinut de-argint şi de cleştar. De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. dulce Patrie-a Iubirii. Grădina crinilor de nea. dragul Tău hotar . De nu-mi mai aflu n lume loc.' Cu-o clipă.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas.. Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat.

MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri.. Pe totdeauna Cu Isus. sfântă şi măreaţă Taină. Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar. minunată Taină.. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar. * O. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită. După Ţara de Lumină După Mirele Isus. Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. .. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de..Sus.

. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit.. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. (Prelucrare) & DE VĂD. Ţara dulcei fericiri. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag. Ţara mângâierii mele. Cântecele Tale scumpe. Ţara dorurilor mele. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. mi-i dor. acolo-i Ţara Păcii. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat.Ah. Ţara Mirelui meu drag. şi tot ascult. Sus.. . Ţara mea. Ţara veşnicei Iubiri.

Dorul nostru fericit. Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit. .şi ochii Nu mi-i satur de privit.. Duhul Sfânt. fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit. Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti. . Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti. Mirele Iubirii noastre.De simt o adiere De dulce vântişor. . îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc . 0.. Să Te fure dela noi. Te privesc mereu ... Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. MIRELE IUBIRII NOASTRE. Te vom privi de-apururi.

Vrăjiţi. din slava Ta curată. La sfintele-Ţi picioare punând. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? . Mire-al Frumuseţii. măreţia supremei Frumuseţi. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. ca soarele 'n amiaz. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară.IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Isuse. De nu arzi şi ţnu te mistui. Cum veşnic Te urmează. Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. cum veşnic Te slăveşte. Şi scump Norod . Inimă bolnavă. . Tu. slăvi*Te-vom. în mut extaz. . Ce putere te mai ţine. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. A Slavei şi-a Harului măreţ.

Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Cum nu pot eu oare. . Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. inimă bolnavă. Inimă bolnavă. Isus iubit. Inimă bolnavă. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. Cum nu te-ai făcut cenuşă. iubit Isus. iubit Isus. Lut îndrăgostit de soare. Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. Cuib de lut umplut cu Soare.

. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Vieaţa vieţii mele. Dar Tu iubeşti neţărmurit. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. De nu mi-ai da înviorare. — Cu-atâtea" sângerînde rane. Tu însă nai. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. noi avem un prag.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. Că-al nostru lut e mărginit. Apărător de nu miai sta. In toate.

calea-i tot mai lungă. Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă. Vieata vieţii mele. . . Isuse. Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Atâta har mi-ai dăruit . *> Diţpi Pmim 56. . Nicio creangă verde. dorul creşte. Nicăeri nu-i nicio frunză. Arzi de sete ’n gol de stepe. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. Jalea arde. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă.

Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. . Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • .Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. dor şi depărtare. # . mulţumesc eu oare Că azi. porumbel străine . CUM OARE? Cum pot să-Ţi . Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. • dar sufletul tău suie. . Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde. spre soare. Zâmbet alb. Mântuitorul meu. Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. Dorul dorurilor tale. . Porumbel străine. Unde nu e despărţire.

Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. Cu 'nfiorat şi lung suspin. MIRE SCUMP Isuse. Şi CUM. Din veşnicii pe veşnicii. In pacea Miezului de Noapte. . Te-a$tept. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. * O. De-aici de jos. Aş vrea să-Ţi spui? . . U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Mire-al vieţii mele. Isuse. Nici cântec. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii.

Eu stau privind cu dor spre Tine. 0. De atâta timp Te-aştept în prag. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . Mire drag. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii. Mire drag! * CÂND. vin: In revărsat de zori. Oare. plângând Teador. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng.. Luceafărul vieţii mele. Te-aştept să vii. Isuse. 0. Te-aştept cu dor..56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. vino. Cu candela iubirii-aprinsă. Mi-e dor! 0. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. Isus iubit. Coboar’ o clipă mai de-vreme.

cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când. uitând de toată slava Raiului de haruri greu..Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. ca anii. Voiu putea 'n sfârşit ca poala.. Când. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?. Neştiind de nimeni altul. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? .

. . Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor. Mi-e dor. o Mire drag. Că n'am aripe să sbor. Isuse. MI-E DOR..58 Când.

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. Mire Sfânt. în Nesfârşit. Din văi . cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. atunci. Din înălţimi şi din Genuni. O Mână preafrumoasă. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Din munţi... De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. Când sfinţii Tăi. Din mii de Raze. Măreţe. necuprinse Firi. Din drumul Ei. De Minuni... Intreaga-Alcătuire 0 zi. în Cer Nici pe pământ.LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus.

De îngeri Şi de Raze. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump. Cel mai dorit. CÂND . Pe calea lumii rătăceam. Şi va urma.. ISUSE.Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea. Şi miile de mii de sori. . Şi cel mai dulce Mire . Isus iubit. Când purtat de patimi. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam.. Nici Harul. . . Isuse... Când nici Iubirea Ta. . .

Isuse. Isuse. Să-ti păstrezi neprihănită. . Nici a tniia parte Din cât văd eu. întreagă. . Mi-au spus aţâţi Şi-atât. Ţie Ţi-aş preda. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . . De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. Că nimensa. ce suferi multa Spinilor rănire.Cât eşti de Bun şi plin de har. Dar astăzi. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări. Că-a Ta Iubire-i fără margini. Alba Ta sfinţire. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. ‘Crin iubit. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. .. — Rabdă totul. pe veşnicie. .

— Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. — O. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Albă şi curată . Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. . Faţa Lui dorită. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. . In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. Faţa scumpă. Candela să-ţi stingă— Ah. Şi-atunci. Prin mii de chinuri. Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Doar puţin. . veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună.Duhurile fărdelegii.

. * CÂT FARMEC AI! .. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege.. Ce frumuseţi. Acolo 'n odăiţa ei. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate.. e-un frumos. In calea Ta. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Fnnţa-Ţi înconjoară. Şi cu al Tău dulce farmec. Tu Mă umple tot mai tare.. Tu Mire eşti şi Rege. ciripind de-atâta drag. Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate. . pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere. . Cât farmec ai..Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi. Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0. Alesul dragostelor mele. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare.

Dar. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ.. In tot ce e frumos. / Minunat şi tainic In raza caldă. . al vieţii mele Mire.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul.. In tot. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn . dorul dorurilor mele. Tu. e Un farmec minunat şi sfânt. Tu... pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi. pururea rămân cu el. Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. Tu. al iubirii mele Foc. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc.

Intr’un fel în care nu-s. Sau cu mintea ce-aş avea. In clipe De extaz. doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. De Har. Poate nici în cer. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? . & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. Ceresc. cu graiul. Fericit.Eu Ţi-am dat un nume.. N'am ştiut cum Te numi. De Rai. Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. Bănuieşte.. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. Numai inima. Al Tău nume-i însă altfel. Cu condeiul. Eu.

Isuse 'mbrăţişarea Noastră.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. Isuse dulce. De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. Tu singur să cobori. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. . Aş vrea. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E.

E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. Ce mult Te iubesc I .Şi-acolo. Mă ’nalţă Cu Tine In sus... Singur Tu.. Iubitule. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. Vino Pe câmp s’alergăm! O. Isuse. pătrunzi.. Dar nu pot spune-aşa. VINO. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge. Unde numai Tu. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. In alba încăpere A candidei iubiri. & IUBITULE. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus. tot mai sus.

Fermecat. Deatunci Te iubesc. Odată. m'a legat..* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. adânc şi duios. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. îngeresc. Isus. du-mă.. O. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând.Mai sus. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin . /Te iubesc. Simţit-am odată sărutul Tău blând. du-mă Prin Ceruri de Har.. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. M'a răpit. Sublim. de mult.

Te iubesc. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. De-atunci. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. fermecat. Ca Numele Acela care E. Mire fără pată. Isuse. Fericit. Isus.. Viata.Şi după odihna ce-atunci am aflat. Şi astăzi suspin. dintre toate. Şi dragostea mea. Lumina. * Fiinta-mi întreagă. demult. Mai drag. Isuse. odată. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . Mai scump Şi mai duios. pe Tine Te vrea.. De Tine ’nsetez şi doresc. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare. Te iubesc. însetat.

Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. Tot mai aproape Te-aş vrea.. Când oare voi fi plin de Tine. Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. Din ce Te cânt. . Aş vrea Mai mult Să Te iubesc.. Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc. . Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Să simt codată mi-eşti de-juns!. . Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. Isuse. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. . Din ce Te caut. la Sân să mă cuprinzi.

— Ce-Ţi şopteşte. . Drag. Când Te scaldă-alor lumine. . îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . . I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. In adânca 'mbrăţişarş./ Ce-I şopteşti? Ah. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . . — Ce-ţi tot spune.SUFLET FERICIT Suflet fericit. Intr'o dulce contopire. Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. . — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce.

> r-J.. Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale. cât mai este. — Străjerule.. f rtf* . Nu-i ceasul cel r _ __ . Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . — Străjerule. Străjere. — Străjerule. Străjere. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. Străjere. O. cum na fost niciodată' . Străjere. zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă.— Străjeriile. Străjere. Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire.Atât de grea ni-e starea. e marea furtunoasă •. cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. • — Stăjerule. . Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • .. Ah.. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale .

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

El vine iar. Ţi-e greu. Vieată. In chipul Tău senin. suflet scump. El vine iar. In Tine. o ştiu. Mântuire Şi slavă am din plin.0. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta. El vine iar! Isuse. Fericire Şi Pace am. nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. din plin. E lumea lung şiamar pustiu. El vine iar! . . Mire Dulce. In Harul Tău divin. El vine iar! . Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar.. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. ah.. . O. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. Iertare. Isuse. .

fă-mă una. Ca râul Ce creşte De dă peste mal. . 0. Să-mi crească în suflet cu val după val. creşte-mi Iubirea. Credinţă am. 0 creşte-mi Iubirea. ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit. Isuse. ¥ 0. Isuse. Să ardă 'n mine. din plin. fă-mă Cu Tine pe deplin. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept.. Flăcări. * 0.Prin Tine. prin Tine Al Cerurilor Crin. Iubirea Ta. CREŞTE-MI IUBIREA . Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. Nădejde Şi Dragoste din plin. creşte Iubirea In inima mea. o.* 0. Isuse iubit. Iubite Isus. mereu Te-oi ruga. In starea şi n locul în care m'ai pus.

Şi-acum. Că am dorit atât. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit.. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Şi-am vrut atât Să scap de ea. mereu Te-aş ruga: O. Dar o. Isuse. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Flămând de iubire. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit.. Isuse.79 O. Deşi doresc să vin. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! .

. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. Când soarele-o străluce. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti... Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti.CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn.. De nu po{i s'o priveşti. « Scump Mire. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti. * Ce drag îmi eşti. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti.. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai. Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!.

Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat.. Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. Mai drag. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. * . Când Tu. In braţe m'ai luat .81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat. _ O dulce Mire. Tu. 0. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat. al Puterii falnic Stăpân şi împărat. Al slavei nesfârşite Ales încununat.. Tu.

Mă umpli Tu de har. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Tot astfel când. Când Tu. Cu Tine. Isuse. Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc. .82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi. Eu nu-mt mai aflu loc. Isuse. Cel fără margini Şi fără de hotar. cu Tine Pe veci m'ai cununat . CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. . O. .

ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort.. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte . muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. . Aşteptatul Dorurilor tale.. un Nume. Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port . . singurel pe lume. . Vine Dragul. s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale.Şi plâng: O. pe lume— Suflet mistuit de doruri. Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. Dar şi azi eşti numai singur Singurel. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune.

Isuse-al meu! Despărţit pe veci. ca stinsul muc de seu. Isuse Dulce. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. ars-am a’ ei legături şi punţi. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. De părinţi Şi de copii. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. Cu-a Iubirii flăcări. al veşniciei mele dulce şi puternic Far. . Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. Isuse-al meu! . . azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. De lume. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. Domnul meu — Azi am tot. . să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri. Nu m’atrage decât dorul după Tine. Cheamă-mă.

86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. . Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite. . fericirii fără saţ. Mire-al meu. Ah. cu.? Isuse.. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? . când veni-vei iară. Tine.• * J A E-ATÂT DE GREU . Tu eşti Singur Tot ce vreu. Adă clipa. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi. Că iară vei veni. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine.. Adă Ceasul. Când vom fi pe veci. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri. Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi .

CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. & IUBIREA TA. Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat .contopit cu Tine.. Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi . Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. . Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . . Iubirea Ta nare Un „ultim sărut". . . De-apururi neşters. Ca astfel. De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . E farmecu-acelaş.

. . Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput . — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. Isus. — Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". . Mai dulce va fi. Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu.87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". Iubirea-Ţi. Ci pururi mai plin e De drag şi de dor.

Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har.. • * CE DULCE-MI SUNĂ . Ia-mi toate-aceste daruri!. . Din ce mai mult 1-aud. luminos .. Isuse. la-le Isuse iarăş dintre noi. . Un zid. Aş vrea mai mult. . . De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • .Şi mi-ai tot dat. Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor.. Şi tot mai mult.. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. de lacrimi ud.. . Un stăvilar . . Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult. . . .

ţine Şi toate cătră Tine Isuse. Când Tu eşti lângă mine. . Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. Cu cât mai mult îl spun.. 4 CÂND TU . . Uit suspine Uit tot ce mă mai. Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . Când Tu eşti lângă mine Uit doruri. Mirele meu drag. Soarele Divin . . . . . mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. 0. . Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult. mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas.

Ierusalime. . . te voiu vedea.\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las. cât sunt fericit! . O. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . ' Când oare n tine voi întră. cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . Oare când. — Tot sufletu-mi suspină: Când. Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . loc iubit. . l IERUSALIME! Ierusalime. sfânt locaş. . Când Tu eşti lângă mine Ah. Ah. .. Să cânt şi eu iubirea ta. Pe marea cristalină? .

MIRE! O. Isus.. Iubirea mea. Cu drag. . Te cheamă. Vino. De-a lumii trecătoare-avuturi. O.. vino. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. . Sunt trist. Ia-mă . Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. Mire-al miilor de haruri.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . Iubit Isus. Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. . Isuse. .

az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. Strigă: Isuse. De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. Să mă doreşti. Mai mult . Te iubesc! . . > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată.lumii-amare rădăcini.Iubirea . Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini. Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. . . Ca lutul frământat. Deslegat de toate A. . Mi-e inima secată. Cântă. . Ah. iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. . . . * MI-E INIMA . Ce Te făceâ mai tare.

aievea. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . Din lacrămi. Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui. . . . Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Să mă poti la Sân lua. Haru-acelei Alte Vieţi. Din glas. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. Fericeşti pe cei săraci. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. din ochi. Isuse.. cum numai Tu ştii spune. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. Aş vrea.. Când. nu Te-aş mai lăsa. Când ne-araţi frumos. • • AŞ VREA . 'de-aş fi copil. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. .-LASĂ-MĂ SĂ STAU .

. care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc. cu 'ntreagă mea fiinţă. In felu 'n. Din doruri Şi din cânt.Din viers. Un cuvânt.. Fericit. Aşa cum simt Şi cum doresc. Te iubesc! . Aş vrea. . Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse. . Cum n'a spus nimeni. Isus Dulce. Din mii de ani de fericire Un singur. Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor. Fior. Aş vrea să-Ţi spun. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun.

Când. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. dimineaţă Ziua revederii! Ah. scăpaţi pe veci din ceată. Ah. . Cât suspin. Vezi cât plâns avem pe fată. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Mai curând să fim cu Tine. Când vom isbucni spre Soare. Doamne. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. Doamne. Albă. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine.

Cum Te dorea de-o veşnicie. Ah. Povara grea deabia o mai purtăm.. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. în dulcea-Ţi desmierdare. . Şi-acum... Isuse.. Te rugăm. Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier.. . Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare. O albă floare-a răsărit . GEM INIMI.. Te-a aflat. dă-ne Tu dorita uşurare. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR . Isuse. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină... Doamne. adu-ne-o. — Ascultă-ne. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. ni-e sete de hodină . . Ah. Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer. Te rugăm. . —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. Ce vieaţă! Adă. Gem inimi sub grozavă apăsare. — Ascultă-ne.Ce traiu.

adu-ne-o. Te rugăm..? — Ascultă-ne... O. — Ascultă-ne O vino... dor. De-atâtea ori. De dragul Tău.. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm.97 De-ătâţia ani. când munţi de Dor Te cheamă?. adu-ni-1. Mai poti tăcea. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri. Ah. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. vremea întristării. fă-ne visul fără deşteptare. — Ascultă-ne.... Ah. în dulcea ’mbrătişare.. Genunile de-arândul .. sdrobiti... Isuse... Te rugăm. Ajunge. Te rugăm. Te visăm — Ah. din greu luptăm Ni-i dor. De-atâţia ani de lungă despărţire.. O Dulce Dor. Isuse. Cu ochii treji. Te rugăm. Doamne... adă Tu dorita întâlnire. — Ascultă-ne.. Cu inimi sfâşiate suspinăm. nu lăsa. de-un ceas de mângâiere.

Spre-un Braţ întins. Mai dulce Mire . Când la doritu-Ţi Sân m'alint. Mai scump.98 Cutreierat-am. Şi ca un val de pe ocean. Eu. Cu mâini spre Ţărm întinse. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. . Am apucat spre Tine. călător Cu dorul Şi cu gândul. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. .. . Mai aproape. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. Spre-un Dor. Dulce Mire . Şi azi. Spre Tine. an de an Spre Ţărmuri neatinse. lntins-am braţe. Aproape. .

Sub privirile de stele. Sfânta Dragoste dintâi. Stânga-căpătâi. . nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. Mire. —Mire fericit o. . Plin de rouă 'n păr. Desmierdat cu-aşa iubire. îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. Fost-am eu pribeag ? Nu. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. Dragul desmierdării mele. Iti ascult răpit cuvântul. Dreapta 'ntins-ai peste mine. —Oare unde-i azi pământul. o. Plâng când Ţi-1 ascult. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. Ca a meal . —Doamne. M-ai trezit sub măr. niciodată n’am fost Singur şi pribeag .DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. Mai trezit sub măr. Minunata.

. Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. .Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr. Că de ani şi ani L-aştept.. nimeni. Nimeni. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. Dupft Cânt. nu-i nimeni. Drum cu lacrimi. Mire minunat . Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR. Mire minunat? Ah. răsar Şi 'n sus. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. Lung şi drept. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. Cine-i fericit ca mine..

Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. de suferit. Lung şi drept. Ci-i pustiu. înmulţesc suspinile. Mult îi dorul. Aştept. Numai eu stau şi privesc... Jar mi-i inima din piept Şi aştept. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Numai eu suspin strein.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit.. Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând... Şi nu-i loc de odihnit. Lung îi drumul. Aştept. . Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^.

Nu. . Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. de haruri copleşit. Isus.. . Deşi. Slava Ta m'a copleşit. . un ceas mi-ar fi părut.. Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. Ne 'nţelegem gând cu gând: . Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit. . Deşi ’n atâţia ani. Deşi-a trecut atâta vreme Decând. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. Dragostea m'a răsplătit. Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. de-atâta dor sfârşită. Sărmana-mi inimă plângea. Nici fericire Cât mine nimeni nu purta... Că nici dureri. Te-am întâlnit. Tu ai venit „curând" .Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. DEŞI-A TRECUT ..

Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat..Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. . & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă. Isuse Şi Te-aştept.. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. Un cântec cum n’am mai cântat.

Depărtare. Unde-i oare-al tău sfârşit? . Aşa cum îl cânt. nu pot să-l cânt. Din lacrămi. Isuse. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. Isuse iubit. Când vreau să-l rostesc. Isuse. Isuse.Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. . n'am cuvânt. Ascultă. în sân l-am purtat. In inima mea Al dragostei viers minunat. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. Din doruri. Depărtare. . Ascultă-1 Isuse. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta.

Şi nici azi nai revenit. Revedere. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri... întristare. Fericire. Ce de lacrămi. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul. Doamne. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. ... Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme". întristare. întâlnire. Vino! Te-am plătit din plini.16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar. Cât suspin! — Revedere. întâlnire.

C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. Doamne. Doamne. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? . Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă . Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. . Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune. N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară.. . De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Sfânta ei alcătuire.. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Ah.

Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. . Isuse. . când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. Ori de frate. . Ah. Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă. . Nicio lacrimă uscată. Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită.. Să suspine Şi să bată . Nicio inimă de mamă. Adânca. de n'ar fi fost. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. . . . Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. Ori de tată. Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. cât de cât. ^ .107 Ah. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. a Ta dragoste curată Dragostea ..— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. mare-a Ei nemăsurată... Sfânta.

.. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune ..In deajuns să-Ţi răsplătească .N'au să poată niciodată . De rugăciune.De suspin.

Numai când ar vrea Isuse. . CÂT DE VREDNIC . . . . . Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. Iubirea . Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. Domnul meu. să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. . . . In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. . cei iubiţi. care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . . Ah. Stăpânul meu ceresc. Tu. . cât de vrednic de iubire Eşti Tu.. . O iubire mare Atât cât Tine. & AH. Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . .

. . .Ţ. Pe cât vrei Tu. Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez. Să Te iubesc . Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă. . Isuse: De Tine însetez. . | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. £ DE TINE ÎNSETEZ . In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. De Lumină. scumpa mea Iubire. Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. .' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta.Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse. De Tine însetez .

Isuse. De dragoste 'nsetez. . . £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. • . Iubesc pe răi. ’ Iubesc pe toţi.O. Iubesc pe fraţi. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. Să n'o mai chem atâta. Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. Cu Dragoste /. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. Să nu mai însetez. Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. Isuse. ei. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez.

Isus.Dar în iubirile acestea Isuse. Isuse. Numa n iubirea Ta. până peste margini. ... înviorate. OCEANUL FERICIRII. la care toate Se pierd. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar. Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . -• 0 margine. * ISUS. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. e-un hotar ceresc. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce. o Isus.. Se sting Şi se sfârşesc. Tot astfel. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har. Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins.. In largul valurilor sân. . In urmă Toate le rămân.. Aceiaşi stropi se vârsă râuri. A Dragostei adânci cămări.

M'am ridicat. Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! . .. In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt. . Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har. SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins. Isus. De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? ... .Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . pe scara Nălţimilor de har. dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. In Slava fără moarte Şi fără de hotar . Ca. ... Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . Spre lumile Luminii Aripile-am întins. .

Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta.113 Ce Flacără m’atrage. . . Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. . Cu frică. mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. . De nu pot s'o 'nteleg. Cu dragoste. Şi 'n marea Luminii m’am topit . Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. Isus! . Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. . . Dar stâmpără . .

durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări.. In ce iumini v'aţi în Hat . Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit. . . Sărmane dorurile mele.. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit.DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit.

închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. — Pe-aici e toamnă grea. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . Culmile de neatins. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. de Tine-1 leg . Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu. Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. N'am nici dor. târzie Şi viu şi eu curând la voi. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. Slăvile de necuprins. In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. N’am nici grije.De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . Lângă TineTScump Odor. • / Ah. N'am nici teamă.. . .

. % Demult mi-am dat vieata. 0. Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz.. . .. In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse. . . . pe veci să fie*a Ta. . de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat.116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. Al meu. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . al dorului meu Dor. cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. Al meu . / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . . Al Păcii. Isuse. cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . Tu rămâi. Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine.

Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. că nu pot spune cât . Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit. nu ştiu ce-a fost Doamne.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta. De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă. Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. . Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. . . adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. . — Ah. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. pe veci doar Tu rămâi . dar ştiu: mi-a fost de-ajuns.!. . . Tu. . Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti.

Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa .Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori.. Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin. Ah. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. » Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ. Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L . Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus. IN SUFLETU-MI .o xânt.. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Cu ce iubire. Isuse. Cât Te iubesc! Cu ce iubire. Fericirea Ta ? .

.. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. Veşnicia ntreagl^ Ah.. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă.I•.um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. — cine. Dulcea Ta” iubire . .. Plin de ha^Mpţ de farmec. Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire.lea^^A De-aş rămâne |pkga. Fermecat®! cflp n poală-Ţi. Tine V esnicia jfţtrea^i. Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine . Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. cine-a mai putut'fj. Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii. .

. oare ?' . Scumpă. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . Când Ţi-1 înţelege . . Cât ai Tu mai mult. Veşnicăf Mireasă *t CÂND . Care cântec Care lacrimi. ■ Dintre mii~3e-aleşi. Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. trec pragul ţinuturi de extaz. — Cine-i ca'şi Tine! . : . ca alţii. Albă. A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. VCând transfiguUt. Dorul meu de-Acasă. _ _ _ Fericită.. Ah. Pot a spune. cotoară-Te şi ia-mă. In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă.‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare.

Isuse. pe' pământ Am vrut. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. ibitul meu Iubit .*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse.l s'o spun. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni. Mai drag Şi mai frumos.is. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. p mai fie 'nmiresmat. . ţine. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. Cum am ştiut. . foc să-i dau. Să-Ţi cânt. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine . |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. f ■*.

Isuse Drag. . harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. măcar în ceruri Să-Ţi cânt. după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă. . . aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta .Şi sparg. Isuse dulce.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->