Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

r O. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin...In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi.. .ISUSE. adesea.. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg ..o Isuse.. eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut. In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters.. adesea.. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta.. . cu umede priviri. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri. iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins..

.. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire. mi-ai pătruns... Că Tu ştii tot. fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis. „-Şi mi-e de-ajuns. că TU mai înţeles! . Isuse. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes. Isuse..

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

In patime. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină. . Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. Cum dorul cheamă-astâmpăr. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul.. . Să fiu al Tău. Aşa Te chem întruna. In moarte. . Cum vulturul 'năltiinea. Cum muntele-Furtuna. le mbină. senină. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Isuse. pe totdeauna. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. Al Tău.TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna.

Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. . Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. Cu-a Ta se contopească. De dragul Tău. . Viaţa Ta. Pe Tin' să Te privească. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . Să-ajungă toată viaţa. . Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. . Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. Fiinţa mea. In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. Pe veci şă-mi stăpânească. . Deplin să strălucească. Toţi câţi 'or să mă vadă. şi lumea Şi slava pământească. Isuse. în mine. . . Din moartea vieţii mele.

Cu tot <ce am în mine. * NĂDEJDEA MEA .CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. . Cunună-mă cu Tine! .. Mire Veşnic Al slăvilor senine. . Mai logodit cu Cerul. i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. Al Tău pe totdeauna. Isuse. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . Ca iedera cu pomul. Ca dragostea cu dorul. Cunună-mă cu.

Când limpede. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. . <■ s Ce darnic. când Din lungi cutreierări de lume. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci.... Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu. * . In dragostea Ta arse Şi inima. ni-s întoarse . scump şi bun şi drag Prieten. Doamne. Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân.. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai. . La masa Ta mă ntorc flămând. Şi faţa. Pe-a ispitirii lui poteci . Isus. * DE DORUL TĂU De dorul Tău.O. Isuse. din pălmi. spre Răsărit. . Isus.. Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. . Ţi4 pun. Şi Te-aşteptăm. Isus iubit.Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. . Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu.

Pe cea mai albă floare. . Toţi crinii dorului nespus i. iubit şi scump Isus. Ţi-om duce 'n braţe pline. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. ■ ■. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. O Mire drag şi vină. Privind spre Ceruri. De drag. . o veşnicie. Şi-ai dragostei de Tine. Şi-Ţi vom cânta. Ne du mâi sus. Ţi-om pune la picioare. Isus iubit. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Iar noi. Mai sus de nori. In Ţara de Lumină.Cum crinii-aşteaptă rouă. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. Din pomul albelor minuni.

. Venim din văi de moarte şi ruine. Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. Ne-om dărui depli#«$i#uturora. Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. . — zorii altei Tinereţi. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. Pământul pentru Cer să-l cucerim. dorit Ierusalim . Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . un crin pe-al Tău altar. Vom suferi şi moarte şi urgie. . Isuse. Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. . . Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. înfioraţi de-atâtea frumuseţi.Cu suflet alb de nevinovăţie. In orice piept. Isus iubit. ca roua ’mbelşugată.

Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! ... mai bun. Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . cât suspină.DORUL DORURILOR MELE. în orice clipă.Dorul dorurilor mele.Către Ţărmul de Cristal. . Alte clipe. . vrăjite 'n dor de ţărmuri. . Vin şi-Ţi spun cu lacrimi. ^ ^ Cât Te cheamă. Cheamă-un val pe altul val. . acolo Sus. Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum. Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând .. . . . mai drag. alte doruri. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. Alt nou dor . Mi-se cheamă-a' mele doruri .

In piept puteri de jertfă să ne-adui. In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină.Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. a noastră tinereţe Sub crucea Ta. £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. ^ Fericita mea Nădejde. precum . Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. ce haruri. In glas ne-adu chemările Iubirii . Spre culmi cereşti de har să năzuim. Ţi*am adus . !* Vieţii mele-ai desvelit! |. . ca jertfă. In ochi ne dă lumina Fericirii.Isus iubit.. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. ce slăvi.

Inundate 'n mii de raze.. ce slăvite Nalte şi adânci minuni. . Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. . Că ’n Tine-avem. . . PLIN . Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne.Cine-s eu. . Doar să plâng. Plinătate de Vieată şi 'nviere.Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. privind spre Tine. Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. ISUSE. Isuse. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. Atâta pot . Isuse. .. . Curcubeie şi cununi! . în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi.

. Culme minunată. |Azi. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. din Moarte pentru noi. f |Vieaţa vieţii noastre. prin moarte. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. pe ultimul vrăjmaş.. De unde văd pe Dumnezeu. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire.. . de-aici şi 'n veşnicie.. Isuse 'n Tine am aflat. crinii mulţumirii. ISUSE! Isuse. ©in „împărat al Spaimei". . . cum o priveam odată. Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. [Ţu ai făcut. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea.

când glasul gurii mele E-atât de slab. să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce.. Ţi-aş putea cânta. FII BINECUVÂNTAT. Isuse. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. acum.. Căci ai' . ' Fii binecuvântat. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce. Am fost căzuţi în fărdelege. Isuse. mai mult. Din văi de chin şi de tristeţe. In veci.. Nimic n'am ce-Ţi jertfi. eatât de mic Şi’n neputinţa mea..22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse.. Mereu în jurul Tău ne-adui.... nimic. . Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci. fii ^Wtoyântat..noastră In chip a«P|funat. ISUSE!.

fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. parcă n'o mai pot. Mă doare-atâta fericire Ife*. 'n ceru-Ţi minunat. Urzitorul Eternei mele mântuiri. Doamne. Şi slava-Ţi. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. Isuse. . Şi. nu mai pot s’o port. Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. Că-i biata. In biata-mi inimă firavă. Putut-am duceamaru-Ţi tot. Ţi-am dus durerile nespuse. Dar fericirea azi. Cântăm plângând de bucurie: Isus. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi.

Veghezi . Lumina să ţi-o stângă. Cu candela credinî Aprinsă. venit . fecioară. . In râu de lacrimi. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. la nicio casă. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. rămâi nebiruită. Nu-i nicio luminiţă în sat. Isuse. O. ce-atât L-ai aşteptat . suspin . . Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. fecioară nici astăzi pa. Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz.. nu e printre ele Luceafărul. ..\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. Tu singură. . — Şi copleşit. — Tu suflet alb şi candid. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. a cerului mireasă. . Vegherea să ţi-o ia. fecioară. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. fecioară. Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. Dar nici în seara asta o.

veşnici primăveri.. 7 W' v ‘* . mai sufere o clipă. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit. suflet scump... cât plângi. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă.. Plângi mult? — E grea vegherea..TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. Ir' Cu glas duios şi nfiorat.Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat. CNT Mulţimi de îngeri.. Taina vieţii noastre.un sema. Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează.25 Veghează! Mai veghează. . ţ. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi. a candela sleită mai toarnă untdelemn. pe veci te-a mângâiat. — /or trece toate-acestea. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri. £tiu. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. fără număr. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. vor trece-aşa de 'n pripă. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei.

Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. mai sus mereu mai sus. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat... MAI SUS^ „Mai sus." A noastre inimă cântă. Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi. ‘ . Uimiţi de-atâta măreţie. Suspină fericiţi.. Cu Vieaţa fără de dureri. y t ^ r H MAI SUS. * ISUSE DRAG... Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. Oceanul celor mântuiţi..

Fiinţa noastră sboară. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. Isuse. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. mai sus. mereu mai sus. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină.. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită... mai sus. Pe frunţi ni se aprind.. Mai sus. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face. Tot mai uŞor. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă. albă haină.. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor... al jjostru vas de lut Se sfarmă. mai sus.Suind spre Ea Isus. se desface. La cerul ce spre noi.... Mai sus. deschis Lumini de-argint coboară. pe âlSI^iripi de vis. salbe. . Mai sus-. Privind a noastră Ţântă. încet. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. mai sus. Uşor. şi muţi. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus.. Din pietre scumpe.

se văd clipind arare.. LUCEAFĂR DULCE .. Ca focurile 'n codri. Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. plângând™. prin nopţi de primăveri. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese..Mai sus.. Isus. mai sus Cu braţul plin de soare. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. din Cer în Cer. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce.. Doar a târziu... vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă.. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi. Ne-am cufundat In slava Ta adâncă. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. mai sus. . In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune. Cutremuraţi. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. Mai sus. ici-colo. mai sus. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. Din scame de lumină.

.. . Simţim că noaptea trece. Şi miile de-amaruri. de doru-I să mai plângă. * ** Luceafăr scump. — Atunci: o rază dulce.. Luceafăr dulce. Noi aşteptăm. Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. Ni-i dor. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. Răsai! Ni-i dor. Isuse. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm.Când candela vegherii e gata să se stângă. Căci Te-aşteptăm atâţia. de inima dorită. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul. Isuse. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi.. o trâmbiţă-un cuvânt. cu sfântă duioşie. Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi. cu-o clipă mai curând. că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit.. Câad ochii n'au nici lacrămi. Ne ia la Sânu-Ţi dulce. Răsai Isuse. In somnul cel de moarte pământu-i adormit. pe braţ. cu faţa Ta slăvită. Isuse. Isuse. Doritul. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf.... Răsai... de plâns ni-i faţa stoarsă. de chipul Tău cel blând.. o clipă mai curând.. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. cu dor şi cu nesaţ.

Beuşi al Morţii-amar venin. Scăpat pe veci de-al Morţii chin.. Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. Isuse. Ce lacrimi.. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin.ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. Isuse Drag. iertat deplin !.. Isuse Doamne pentru mine. rând am să vin. Ce daruri? —Că-am fost iertat. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da. crezând în Tine.. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb.. Eu ştiu. Iertat să fiu. Am fost iertat. iertat deplin. ■t><O. Ca eu acum. mult mat alb ca orice crin. că 'n Tine. Prin moartea Ta sunt azi. de bucurie plin.. Ce cântări.f\IERT AT DEPLIN. ŞI-0 DAI DEPLIN .

văd în mine Chipul. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe..INT PAŞTILE I. fericirea belşugului de Har. din nou învii. | când sosit-a ceasul sortit.al învierii. pe lângă Tine.. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. ca iară . | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. pt Paştile! Isuse. “|ia paznici pus-a de străji. ca 'n locul obidei şi durerii. Te văd mai strălucit. scăldat în foc de soare. îmi vine ruga 'n Sus. ■’ mână. Isuse. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi . <. 'ntr'o primăvară ca asta de senină.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit. şi 'n mine-ai înviat. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. Isuse. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când.

pur^îe care mi-ai adus. In lu»tă toţi vişinii din lume.. Şi-Ţi Ca p rii. r»OHZ .Up .. CtnttHla Apoo. . cu braţul plin de flori.Şir Ca i.

* DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători . Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant. învie iar Isuse. Nălţimi îmi desveleau. cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi.32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt.. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat... Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . . Nălţimile atâtea "* . Stăpâne preaiubit. plinul brat de floare.|c .. -. V Ce Veşnic eşti Tu.

. ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. Cu sufletul de pace plin. Tu. . Ca pentru-o binecuvântare. Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. .Am luminat o clipă. . Şi iarăş. Ca alte mii de mii.viu. DE TREI ORI PE ZI . . In orice zi şi ’mprejurare. Am fost o mărturie. Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. Ca zarea unui vis. . ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. Genunile acelea Prin care m'ai trimis. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri.

• . Suntem atât de fericiţi. Şi suntem fericiţi! . . începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . Căci ştim că orice greu. Cu grija dragostei cereşti. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da.. . . ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi. Părinte. Doamne. Părinte. încredinţaţi de-aceasta. Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. . . căci îi iubeşti. De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi..Căci am ştiut că Tu. Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. din veci. Părinte E cântărit de mâna Ta.

Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin . In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. Iar astăzi. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat.’o. când încă Doamne. In Tine-avem IsUse. In Tine. .MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. . . Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar. Noi suspinăm pe-a lumii căi. In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea. ORICE DAR Isuse. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta.

atât. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE. scumpul nostru Nume.. r Ai Tăi pe veci . Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături.. .. . Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît. mult mai sus de stele. Cu îngerii din cer ne-ai pus. Cu tot ce-avem ne dăruim. . din care Vom fi ai Tăi. . şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. Căci Ţie. avea-vei drept. Pe inima ce bate 'n piept. . singur Tu. Al nostru eşti . .36 Chemăm cu dor o Zi. De acum pe cuget.. La Sânul Tău ne-am alipit. . Din adâncimile de rele... — Slăvită noastră fericire — Tu. şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. pe gândire. Pe veci Ai Tăi . Căci inima din piept ne bate Atât de fericit .

Soare Dulce.. Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. SOARE DULCE Isuse. De-atunci m'ai deslegat.. Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt . Tu Isuse. . din grea robie. Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. . Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior. . de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. Al Harului slăvit.. . şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim.Din nişte slugi. Făcut-ai fii lui Dumnezeu . Isuse .. Dorite Salvator. Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat. Cu dulcea Ta căldură.. Azi. Din lanţurile grele De pofte şi păcat.. .. In veci. Ai Tăi suntem . . . ISUSE. de-acum. .. Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit .

aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. Când soarele sărută Al zilei alb obraz. Atras de-a Ta chemare. In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. . . . Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. Isuse. De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. Cu-atât mai mult. . De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. . Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult .Fă orice vrei cu mine. Un veşnic fericit MI-E SETE . . Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. Isuse. Plângând îţi voi cânta. Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai.

Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. . Din ce adânci ’nălţimi de Rai. De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. Isus. Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. . De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? . . LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . . De mări de slăvi înconjurat. Iubitul meu Iubit . Iubitul sufletului nostru.

& SLAVA SLAVEI MELE Isuse. . Isuse Doamne. Stăpân pe veci m’ai hărăz't. Isuse. Atâtor înălţimi de slavă. Slava slavei mele. — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Dar nu le am! . Cât nu pot spune a noastre lacrămi. Doamne. Atâta-Ţi mulţumim. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . O. Dacă-aş avea. . pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. . Aş da o mie de vieţi. . Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. . Isuse-ai coborît. Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. . Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . Azi când osânda mi-o ascult. atât! . pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Dar n’am decît o viaţă. . Şi-i prea puţin . . . De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. .. Şi plâng. . Şi-un singur suflu pământesc.

Pentru-al Tău har nemărginit. Vrem să-Ţi urmăm. Cu Vieaţa Ta. In Vieaţa Ta nevinovată. Pe Tine cel de slavă vrednic: N. Mire plin de slavă. Noi Te slăvim. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . . Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. Isuse. Vrem ca purtând a Ta ocară. o să-i iei. In totul. . cel pe drept iubit. Să Te slăvim. O. Pentru atât cât ne-ai dat nouă. In Cer. Topeşte toată vieaţa mea. fii slăvit.oi Te slăvim. la Nunta Ta măreaţă.PE TINE Pe Ţine. Pe Tine. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea. Când Tu veni-vei. Isuse. Ca să se-asamene. Pentru iubirea Ta. O. Isus iubit. In chipul Tău. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. O. . Isuse dulce.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

încă n'ai sosit.. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. . Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. cu-o zi de trai mai bun. De-aceia a lor case.. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit.. de zeci de veacuri. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. . Ei pot să cânte astăzi. Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. Cu-o haină mai aleasă. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare. la ei e „Moş Crăciun".. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă. Teaşteaptă neatinse. AZI E PRAZNIC : Isuse. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. azi e Prasnic aici în lumea noastră. Ci albfele petale a crinilor din noi. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine. . o Mire Preaiubit. de zâmbet pot fi pline. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. Căci Sărbătoarea noastră: TU. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung. Umplut-am de podoabe a sufletului casă. ajunul de-aşteptare. Isuse.. — „Crăciunul" a sosit. >E vremea arătării doritei Sărbători ..ISUSE..

. Ţinut de-argint şi de cleştar. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas. Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat. .. . 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. Grădina crinilor de nea. Mi-i dor de tot ce am Acolo. C'un ceas. • Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. . dragul Tău hotar . Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !. Acolo 'n Tine le-ai luat. . Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. De nu-mi mai aflu n lume loc.' Cu-o clipă. dulce Patrie-a Iubirii. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. Tu.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. Mai curând.

Pe totdeauna Cu Isus.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă.Sus. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar. sfântă şi măreaţă Taină. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar. Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît.. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri.. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar.. . După Ţara de Lumină După Mirele Isus. Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. * O. minunată Taină. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de..

le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. Ţara mângâierii mele. Sus. Ţara dulcei fericiri. Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag.. (Prelucrare) & DE VĂD.. Ţara mea. mi-i dor. Ţara dorurilor mele. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. acolo-i Ţara Păcii. Ţara veşnicei Iubiri. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. Cântecele Tale scumpe.Ah. .. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat. Ţara Mirelui meu drag. şi tot ascult.

MIRELE IUBIRII NOASTRE. Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit. Duhul Sfânt. 0. Să Te fure dela noi. Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti. fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit.. Te vom privi de-apururi..şi ochii Nu mi-i satur de privit.De simt o adiere De dulce vântişor. Te privesc mereu .. Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc .. Dorul nostru fericit. . . . Mirele Iubirii noastre. Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti.

Şi scump Norod . din slava Ta curată. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. cum veşnic Te slăveşte. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Vrăjiţi. Mire-al Frumuseţii. ca soarele 'n amiaz. Isuse. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Inimă bolnavă. De nu arzi şi ţnu te mistui. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. Cum veşnic Te urmează. A Slavei şi-a Harului măreţ. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. în mut extaz. măreţia supremei Frumuseţi. La sfintele-Ţi picioare punând. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? . Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită.IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. Ce putere te mai ţine. Tu. slăvi*Te-vom. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. . . Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară.

Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. inimă bolnavă. Cuib de lut umplut cu Soare.Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. . Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. Inimă bolnavă. Cum nu pot eu oare. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Isus iubit. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. iubit Isus. Lut îndrăgostit de soare. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Inimă bolnavă. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. iubit Isus. Cum nu te-ai făcut cenuşă.

Că-al nostru lut e mărginit. Apărător de nu miai sta. . noi avem un prag. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Vieaţa vieţii mele. Tu însă nai. In toate. Dar Tu iubeşti neţărmurit.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. De nu mi-ai da înviorare. — Cu-atâtea" sângerînde rane.

Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă. Nicăeri nu-i nicio frunză.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. . Atâta har mi-ai dăruit . Arzi de sete ’n gol de stepe. Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. Nicio creangă verde. dorul creşte. *> Diţpi Pmim 56. Jalea arde. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. Vieata vieţii mele. calea-i tot mai lungă. . Isuse. .

. Unde nu e despărţire. Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde. . Dorul dorurilor tale. Zâmbet alb. Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. spre soare. dor şi depărtare. mulţumesc eu oare Că azi. Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . . Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. • dar sufletul tău suie. CUM OARE? Cum pot să-Ţi . Porumbel străine. Mântuitorul meu. Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. porumbel străine .Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. # . Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege.

Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. Aş vrea să-Ţi spui? . In pacea Miezului de Noapte. Şi CUM. Mire-al vieţii mele. Te-a$tept. MIRE SCUMP Isuse. Nici cântec. Cu 'nfiorat şi lung suspin. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. * O. . Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii.Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. . Isuse. De-aici de jos. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Din veşnicii pe veşnicii.

vin: In revărsat de zori. Luceafărul vieţii mele. Isuse. Te-aştept cu dor. Mire drag. De atâta timp Te-aştept în prag. plângând Teador. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . Oare. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. Eu stau privind cu dor spre Tine. 0. 0.56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. Te-aştept să vii. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii.. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. Isus iubit. Mire drag! * CÂND.. Cu candela iubirii-aprinsă. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. Mi-e dor! 0. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng. vino. Coboar’ o clipă mai de-vreme.

Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele. cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind. Neştiind de nimeni altul.. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? . Când. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. Voiu putea 'n sfârşit ca poala. ca anii.. uitând de toată slava Raiului de haruri greu.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin.

MI-E DOR. .. Că n'am aripe să sbor. Mi-e dor. o Mire drag.. Isuse.58 Când. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor.

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria.. Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus. Din mii de Raze. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. necuprinse Firi..LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă.. Din văi . în Nesfârşit. Măreţe. atunci. Mire Sfânt.. Când sfinţii Tăi. în Cer Nici pe pământ. Intreaga-Alcătuire 0 zi. Din drumul Ei. De Minuni. O Mână preafrumoasă. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Din munţi. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. Din înălţimi şi din Genuni.

.. Isus iubit. Cel mai dorit. Şi cel mai dulce Mire . .. . De îngeri Şi de Raze. Şi va urma. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. . Isuse.. . Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump. Când purtat de patimi. Şi miile de mii de sori. Când nici Iubirea Ta.Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea. ISUSE. Nici Harul. Pe calea lumii rătăceam. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam. CÂND ..

Mi-au spus aţâţi Şi-atât. . Ţie Ţi-aş preda. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. Că nimensa. Să-ti păstrezi neprihănită. De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. Că-a Ta Iubire-i fără margini. Dar astăzi.Cât eşti de Bun şi plin de har. ce suferi multa Spinilor rănire. — Rabdă totul. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. Alba Ta sfinţire. ‘Crin iubit. pe veşnicie. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . Nici a tniia parte Din cât văd eu. Isuse. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. . . Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. Isuse. întreagă. . ..

Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. . . Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. Doar puţin. Candela să-ţi stingă— Ah. . veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare.Duhurile fărdelegii. Prin mii de chinuri. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Faţa scumpă. Faţa Lui dorită. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. — O. — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. Albă şi curată . Şi-atunci.

ciripind de-atâta drag. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare. In calea Ta... . Tu Mă umple tot mai tare. Ce frumuseţi. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege.. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere.. Tu Mire eşti şi Rege. Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0.. Cât farmec ai. Fnnţa-Ţi înconjoară. Acolo 'n odăiţa ei. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate.Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi. Alesul dragostelor mele. e-un frumos.. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate. Şi cu al Tău dulce farmec. * CÂT FARMEC AI! . .

al iubirii mele Foc. In tot. . ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn ... e Un farmec minunat şi sfânt. Tu. al vieţii mele Mire. Dar. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. pururea rămân cu el.. Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME.. dorul dorurilor mele. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul. In tot ce e frumos. Tu. Tu. / Minunat şi tainic In raza caldă. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi.

Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. Fericit. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. Poate nici în cer. In clipe De extaz.. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. cu graiul.. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. De Rai. Eu. De Har. Intr’un fel în care nu-s. Sau cu mintea ce-aş avea. doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. N'am ştiut cum Te numi. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? .Eu Ţi-am dat un nume. Ceresc. Cu condeiul. Numai inima. Bănuieşte. Al Tău nume-i însă altfel.

Isuse 'mbrăţişarea Noastră. . Tu singur să cobori. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E. De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. Isuse dulce. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. Aş vrea.

pătrunzi. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. Dar nu pot spune-aşa. Mă ’nalţă Cu Tine In sus.Şi-acolo. Ce mult Te iubesc I . Unde numai Tu.. Vino Pe câmp s’alergăm! O. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. In alba încăpere A candidei iubiri. VINO. Isuse.. Iubitule.. & IUBITULE. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge. tot mai sus. Singur Tu. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse.. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus.

mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. Isus. de mult. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. Fermecat. Deatunci Te iubesc. adânc şi duios. O. du-mă.. M'a răpit.. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin .. /Te iubesc. Simţit-am odată sărutul Tău blând. du-mă Prin Ceruri de Har. Sublim. Odată. îngeresc. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. m'a legat.Mai sus. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O.

Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. De Tine ’nsetez şi doresc. Isus. De-atunci. Te iubesc. Şi astăzi suspin. Viata.. fermecat. însetat. Mire fără pată. Ca Numele Acela care E. Mai scump Şi mai duios. Şi dragostea mea. Te iubesc. Isuse. dintre toate. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . pe Tine Te vrea. * Fiinta-mi întreagă.Şi după odihna ce-atunci am aflat. demult. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. odată. Mai drag. Lumina. Fericit.. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare. Isuse.

. Din ce Te cânt. Când oare voi fi plin de Tine. Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Isuse.. . Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc.Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . . Tot mai aproape Te-aş vrea. la Sân să mă cuprinzi. Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. Să simt codată mi-eşti de-juns!.. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. Aş vrea Mai mult Să Te iubesc. Din ce Te caut. Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. .

Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. . I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. . — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . Drag. . Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. . îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. — Ce-ţi tot spune. — Ce-Ţi şopteşte./ Ce-I şopteşti? Ah.SUFLET FERICIT Suflet fericit. Intr'o dulce contopire. ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. In adânca 'mbrăţişarş. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. Când Te scaldă-alor lumine. .

Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale. Străjere. Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte .. • — Stăjerule. cât mai este. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. f rtf* . Străjere. . cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte.Atât de grea ni-e starea.. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri.. — Străjerule.— Străjeriile. cum na fost niciodată' .. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale . zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă. Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire. Străjere. — Străjerule. O. e marea furtunoasă •. Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • . Străjere. Nu-i ceasul cel r _ __ . — Străjerule. > r-J. Străjere. Ah.

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

Iertare. E lumea lung şiamar pustiu.El vine iar. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. Mântuire Şi slavă am din plin. In Harul Tău divin. El vine iar! . Ţi-e greu. El vine iar! Isuse. ah. din plin. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta.. . o ştiu. O. In Tine. Vieată. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. .0. El vine iar. In chipul Tău senin.. Fericire Şi Pace am. . nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. Mire Dulce. suflet scump. Isuse. Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. El vine iar! .

■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit. . fă-mă Cu Tine pe deplin. Să-mi crească în suflet cu val după val. 0 creşte-mi Iubirea. Ca râul Ce creşte De dă peste mal. 0. fă-mă una. Iubirea Ta.. ¥ 0. Isuse. Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. prin Tine Al Cerurilor Crin. din plin.Prin Tine. Flăcări. Isuse iubit. o. * 0. Să ardă 'n mine. creşte-mi Iubirea. creşte Iubirea In inima mea. CREŞTE-MI IUBIREA . Credinţă am.* 0. mereu Te-oi ruga. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. Iubite Isus. Nădejde Şi Dragoste din plin. In starea şi n locul în care m'ai pus. Isuse.

Şi-am vrut atât Să scap de ea. Isuse. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. Că am dorit atât.. Şi-acum. mereu Te-aş ruga: O. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Flămând de iubire. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit. Deşi doresc să vin. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! .79 O. Dar o. Isuse. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit..

. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti. De nu po{i s'o priveşti. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai.. Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti.. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti. Când soarele-o străluce.CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti. . Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!.. « Scump Mire. * Ce drag îmi eşti.

0. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat. Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. Mai drag. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Al slavei nesfârşite Ales încununat.. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat.81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Când Tu.. In braţe m'ai luat . Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat. Tu. Tu. _ O dulce Mire. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. al Puterii falnic Stăpân şi împărat. * . Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti.

Eu nu-mt mai aflu loc. . De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Isuse. . Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc. CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. Cel fără margini Şi fără de hotar. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. Isuse. Când Tu.82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. . O. Mă umpli Tu de har. cu Tine Pe veci m'ai cununat . Tot astfel când. Cu Tine.

Aşteptatul Dorurilor tale. Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. Vine Dragul. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune. ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. singurel pe lume. .Şi plâng: O. pe lume— Suflet mistuit de doruri. muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. ... . Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port . s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte . un Nume. Dar şi azi eşti numai singur Singurel.

al veşniciei mele dulce şi puternic Far. De părinţi Şi de copii. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. De lume. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. . Isuse-al meu! Despărţit pe veci.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. . . Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. Cu-a Iubirii flăcări. Nu m’atrage decât dorul după Tine. ars-am a’ ei legături şi punţi. Isuse Dulce. Isuse-al meu! . Domnul meu — Azi am tot. să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri. ca stinsul muc de seu. Cheamă-mă. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi.

Când vom fi pe veci. Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite. când veni-vei iară. . Tu eşti Singur Tot ce vreu. Că iară vei veni. Adă Ceasul.. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi. fericirii fără saţ. Mire-al meu. cu. . — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? . Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi ..• * J A E-ATÂT DE GREU . Ah. Tine.? Isuse. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. Adă clipa.

Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. Iubirea Ta nare Un „ultim sărut".contopit cu Tine. . . . E farmecu-acelaş. Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi . Ca astfel. & IUBIREA TA..CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat . . De-apururi neşters.

— Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. . Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. . . In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt".87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput . Mai dulce va fi. CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu. Isus. Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. Iubirea-Ţi.

. la-le Isuse iarăş dintre noi.. Ia-mi toate-aceste daruri!... Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult. Şi tot mai mult.Şi mi-ai tot dat. Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat. . Un zid. Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. . luminos .. De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • . . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. . . Un stăvilar . Din ce mai mult 1-aud. . Isuse. • * CE DULCE-MI SUNĂ . Aş vrea mai mult.. Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . . . de lacrimi ud. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor.

4 CÂND TU .. . Mirele meu drag. Cu cât mai mult îl spun.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. 0. Când Tu eşti lângă mine Uit doruri. . . Când Tu eşti lângă mine. Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. . mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ. . . Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult. mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. . Soarele Divin . ţine Şi toate cătră Tine Isuse. Uit suspine Uit tot ce mă mai.

Ah. Oare când.. ' Când oare n tine voi întră. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. te voiu vedea. . cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . .\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las. — Tot sufletu-mi suspină: Când. O. Când Tu eşti lângă mine Ah. dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . . . sfânt locaş. Pe marea cristalină? . Ierusalime. . Să cânt şi eu iubirea ta. cât sunt fericit! . loc iubit. l IERUSALIME! Ierusalime. Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit .

Isus.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . Ia-mă . . Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. Iubit Isus. Te cheamă. Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. Sunt trist. Iubirea mea. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. Isuse. O. Vino. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . Mire-al miilor de haruri.. MIRE! O. De-a lumii trecătoare-avuturi. Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă.. . . . Cu drag. vino.

Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. . . . . De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. Strigă: Isuse. iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. . Mi-e inima secată. Te iubesc! . Ce Te făceâ mai tare. Deslegat de toate A. .lumii-amare rădăcini. Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini.Iubirea . Ah. * MI-E INIMA . Mai mult . Cântă. Ca lutul frământat. Să mă doreşti. . .

din ochi. aievea. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. . Aş vrea. nu Te-aş mai lăsa. Când ne-araţi frumos. Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. Din lacrămi. cum numai Tu ştii spune. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . Din glas. Haru-acelei Alte Vieţi.. . . • • AŞ VREA . Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui.-LASĂ-MĂ SĂ STAU . . Fericeşti pe cei săraci. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. 'de-aş fi copil. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. Când.. Să mă poti la Sân lua. Isuse.

Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. . Din doruri Şi din cânt. Te iubesc! . . Isus Dulce.Din viers. Aşa cum simt Şi cum doresc. Din mii de ani de fericire Un singur. Aş vrea. cu 'ntreagă mea fiinţă. Un cuvânt. Cum n'a spus nimeni. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor.. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun. Fior. Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse. In felu 'n. Aş vrea să-Ţi spun. care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc.. Fericit.

Ah. Doamne. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Mai curând să fim cu Tine. scăpaţi pe veci din ceată. dimineaţă Ziua revederii! Ah. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. Doamne. Când. Când vom isbucni spre Soare. Cât suspin. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine. .ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Albă. Vezi cât plâns avem pe fată.

. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR . Povara grea deabia o mai purtăm.. O albă floare-a răsărit . Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. .. Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare.Ce traiu. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină... GEM INIMI. Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier. Cum Te dorea de-o veşnicie.. Te rugăm.. Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer. Şi-acum. în dulcea-Ţi desmierdare.. . Isuse. Ce vieaţă! Adă. . Ah.. Ah. ni-e sete de hodină . —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. Isuse. Te rugăm. — Ascultă-ne. — Ascultă-ne. dă-ne Tu dorita uşurare. Gem inimi sub grozavă apăsare. Doamne. Te-a aflat. adu-ne-o.

de-un ceas de mângâiere. De-atâţia ani de lungă despărţire. De-atâtea ori. adu-ne-o...... Te rugăm... Te rugăm. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm. — Ascultă-ne O vino. Isuse. Ajunge. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. De dragul Tău.. Ah.. Genunile de-arândul . Isuse.. din greu luptăm Ni-i dor.. Te visăm — Ah. adă Tu dorita întâlnire. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm... adu-ni-1.97 De-ătâţia ani.? — Ascultă-ne.. nu lăsa.. Doamne. fă-ne visul fără deşteptare. vremea întristării. Te rugăm. O. în dulcea ’mbrătişare. dor. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri. — Ascultă-ne. O Dulce Dor. Mai poti tăcea.. Cu inimi sfâşiate suspinăm. sdrobiti. Te rugăm. când munţi de Dor Te cheamă?. Ah. — Ascultă-ne.. Cu ochii treji...

Cu mâini spre Ţărm întinse. an de an Spre Ţărmuri neatinse. Dulce Mire .98 Cutreierat-am. . când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. Mai dulce Mire . Şi ca un val de pe ocean. Aproape. Spre-un Dor. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun. călător Cu dorul Şi cu gândul. . . Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. Spre-un Braţ întins. Mai scump. Am apucat spre Tine. Mai aproape. Când la doritu-Ţi Sân m'alint. Şi azi. lntins-am braţe. . Spre Tine. Eu.. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător.

Desmierdat cu-aşa iubire. M-ai trezit sub măr. Iti ascult răpit cuvântul. . o. Ca a meal . Minunata. Fost-am eu pribeag ? Nu. —Doamne. Plin de rouă 'n păr. Stânga-căpătâi. Dragul desmierdării mele. Mai trezit sub măr. . niciodată n’am fost Singur şi pribeag . Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. Sub privirile de stele. —Oare unde-i azi pământul. Dreapta 'ntins-ai peste mine. Plâng când Ţi-1 ascult. îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă.DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. Sfânta Dragoste dintâi. —Mire fericit o. Mire.

Drum cu lacrimi. Mire minunat? Ah. . Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. Lung şi drept. Cine-i fericit ca mine. nimeni. Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR. Dupft Cânt. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. nu-i nimeni... Că de ani şi ani L-aştept. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. Mire minunat . răsar Şi 'n sus. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr .Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. . Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. Nimeni.

.. . Mult îi dorul. Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Numai eu suspin strein. Ci-i pustiu. Numai eu stau şi privesc. Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile.. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc.. Şi nu-i loc de odihnit. Jar mi-i inima din piept Şi aştept. Aştept. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^.. de suferit. Lung îi drumul. înmulţesc suspinile. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. Aştept. Lung şi drept. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit.

. Te-am întâlnit. DEŞI-A TRECUT ..Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. Isus. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu.Nu.. .. Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. . Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit.. Nici fericire Cât mine nimeni nu purta. Deşi ’n atâţia ani. Tu ai venit „curând" . atâta * Am pătimit şi-am sângerat. de-atâta dor sfârşită. un ceas mi-ar fi părut. . Că nici dureri. Ne 'nţelegem gând cu gând: . Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. Sărmana-mi inimă plângea. Slava Ta m'a copleşit. Deşi-a trecut atâta vreme Decând. Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit. Deşi. de haruri copleşit. . Dragostea m'a răsplătit.

.Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. Un cântec cum n’am mai cântat. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i.. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat. & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag. Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem.. Isuse Şi Te-aştept. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă.

Isuse. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. Depărtare. Ascultă. . . Isuse iubit. Aşa cum îl cânt. în sân l-am purtat. Unde-i oare-al tău sfârşit? .Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat. Depărtare. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. n'am cuvânt. nu pot să-l cânt. Isuse. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta. Din lacrămi. Isuse. Ascultă-1 Isuse. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. In inima mea Al dragostei viers minunat. Când vreau să-l rostesc. Din doruri.

... Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea.16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. Revedere. Cât suspin! — Revedere. întâlnire. . Fericire.. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme". Vino! Te-am plătit din plini. Ce de lacrămi. Şi nici azi nai revenit. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. întristare. Doamne. întristare. întâlnire.

C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune. . Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă . Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? .. . N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă.. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Ah. Doamne. Sfânta ei alcătuire. Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară. Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!. Doamne.

. cât de cât. Ori de frate. . mare-a Ei nemăsurată. Adânca. a Ta dragoste curată Dragostea . . Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. .— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. Sfânta. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. . Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. Nicio inimă de mamă.. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. ^ . când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă. Ori de tată. Ah. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată.. Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. Nicio lacrimă uscată. Isuse. Să suspine Şi să bată .. .107 Ah. Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. de n'ar fi fost.. .

.N'au să poată niciodată . .. De rugăciune.De suspin. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune .In deajuns să-Ţi răsplătească .

Ah. O iubire mare Atât cât Tine. . CÂT DE VREDNIC . cât de vrednic de iubire Eşti Tu. . . cei iubiţi. Iubirea . . Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . Tu. care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. . Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. .Numai când ar vrea Isuse. . . Stăpânul meu ceresc. & AH. să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. . .. . Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . . In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. Domnul meu. . Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! .

. . . | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. £ DE TINE ÎNSETEZ . Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă.Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse.Ţ. . Pe cât vrei Tu. Să Te iubesc . Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez. De Lumină. . In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. scumpa mea Iubire. Isuse: De Tine însetez. Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. De Tine însetez .' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta. .

’ Iubesc pe toţi. £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. Iubesc pe fraţi. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni.O. Cu Dragoste /. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. . Să nu mai însetez. Isuse. ei. Isuse. . Să n'o mai chem atâta. • . Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. De dragoste 'nsetez. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez. Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. Iubesc pe răi.

la care toate Se pierd... * ISUS. A Dragostei adânci cămări. .Dar în iubirile acestea Isuse. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har.. Tot astfel. Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . Numa n iubirea Ta.. In urmă Toate le rămân.. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar. o Isus. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce. e-un hotar ceresc. Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins. . Aceiaşi stropi se vârsă râuri. OCEANUL FERICIRII. -• 0 margine. Se sting Şi se sfârşesc. In largul valurilor sân. Isus. Isuse. până peste margini. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. înviorate.

Ca. . Isus. Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har. .. .. dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. In Slava fără moarte Şi fără de hotar . SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins. M'am ridicat.. In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt. . ..Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . pe scara Nălţimilor de har. Spre lumile Luminii Aripile-am întins.. In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! .

Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. . . Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . Cu dragoste. Şi 'n marea Luminii m’am topit . Cu frică. Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. . . De nu pot s'o 'nteleg. . mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag.113 Ce Flacără m’atrage. Dar stâmpără . Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. . Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. Isus! . .

Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit. Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit.. . Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări.. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit. .DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. In ce iumini v'aţi în Hat . Sărmane dorurile mele. durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult.

— Pe-aici e toamnă grea.De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . . de Tine-1 leg . In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. N'am nici dor. Slăvile de necuprins. • / Ah. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti.. târzie Şi viu şi eu curând la voi. Lângă TineTScump Odor. închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. N'am nici teamă. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. N’am nici grije. Culmile de neatins. . »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu.

Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine. . 0. cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse. Al meu . . Isuse. pe veci să fie*a Ta.116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. Tu rămâi. . / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? .. . % Demult mi-am dat vieata.. cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. Al meu. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. al dorului meu Dor. . . de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat. . COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. . Al Păcii.

Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti. . adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. pe veci doar Tu rămâi . . de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. Tu. nu ştiu ce-a fost Doamne. . — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta. . Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. că nu pot spune cât . Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. . — Ah. .!. . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă.

» Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ.o xânt.. IN SUFLETU-MI .Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin.. Cât Te iubesc! Cu ce iubire. Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L . Cu ce iubire. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Isuse. Fericirea Ta ? . Ah. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă.

Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii.um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. — cine.lea^^A De-aş rămâne |pkga. Plin de ha^Mpţ de farmec. Veşnicia ntreagl^ Ah. . Tine V esnicia jfţtrea^i.I•.... Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume. Fermecat®! cflp n poală-Ţi. Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. . cine-a mai putut'fj. Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine . Dulcea Ta” iubire . Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă. . Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire.

ca alţii. Albă. Cât ai Tu mai mult.. cotoară-Te şi ia-mă. oare ?' . VCând transfiguUt. Scumpă. Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. Ah.‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. Dorul meu de-Acasă. In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. Care cântec Care lacrimi. Când Ţi-1 înţelege . Veşnicăf Mireasă *t CÂND . : . _ _ _ Fericită. . Pot a spune. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. trec pragul ţinuturi de extaz. ■ Dintre mii~3e-aleşi. . Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. — Cine-i ca'şi Tine! .

ţine. Să-Ţi cânt. f ■*. Isuse. foc să-i dau. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat.l s'o spun.is. |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine . Cum am ştiut. Mai drag Şi mai frumos.*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. . ibitul meu Iubit . . pe' pământ Am vrut. p mai fie 'nmiresmat.

aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta . Isuse Drag.Şi sparg. harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. Isuse dulce. după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă. . măcar în ceruri Să-Ţi cânt. . .