Sunteți pe pagina 1din 1

NOTIFICARE

Subscrisa Societatea Comercial ....................., cu sediul n ........, str. .......... nr. ....,
bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., nregistrat la Registrul Comerului sub
nr. ........, avnd cod fiscal ......., tel./fax .............., reprezentat prin ...................... n
calitate de administrator
Ctre:
Societatea Comercial ....................., cu sediul n ................., str. .......... nr. ....,
bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., nregistrat la Registrul Comerului sub
nr. ................., avnd cod fiscal ..........., tel./fax .............., reprezentat
prin ..................... n calitate de administrator
Prin prezenta v notificm rezilierea contractului de prestri servicii cu nr. ..... din
data de ............. conform art. ..... din contractul menionat mai sus.
Data
S.C. ...................