Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciiipregtitoarepentruevaluare

1.13+

10

12+
6

2.12 + 16 =
13 + 11 =
24 - 10 =
12 + 13 =

153

2711

29 4 =
17 14 =
17 - 2 =
22 12 =

10+ 289
13

14+
10

17+ .....= 28
26- ..= 12
12+..= 25
18 -..= 12

Exerciiipregtitoarepentruevaluare

16+
13

2520

28 - ...= 20
15 + ...=28
29- ...=20
27 -..=11

3. Adevrat sau fals?


26 12 = 4 + 10

27 11 = 4 + 21

= (....)
= ..)
4. Aflai uma numerelor:
17 i 10;
7 i 11;
________________
________________
5. Aflai diferena numerelor:
15 i 3;
18 i 8;
_____________
________________

1.13+

10

12+
6

2.12 + 16 =
13 + 11 =
24 - 10 =
12 + 13 =

153

2711

29 4 =
17 14 =
17 - 2 =
22 12 =

10+ 289
13

14+
10

17+ .....= 28
26- ..= 12
12+..= 25
18 -..= 12

16+
13

2520

28 - ...= 20
15 + ...=28
29- ...=20
27 -..=11

3. Adevrat sau fals?


13 + 16 = 28 15

26 12 = 4 + 10

27 11 = 4 + 21

= . (.)

= (....)
= ..)
4. Aflai uma numerelor:
14 i 12;
17 i 10;
7 i 11;
_______________ ________________
________________

29 i 8;
_______________

6. Ana are n penar 12 creioane colorate i ntr-o cutie nc 6


creioane colorate.
Cte creioane colorate are Ana n total?
Rezolvare:
.
Rspuns:
7. De ziua lui, Matei a umflat 29 de baloane. La petrecere, s-au spart
17 dintre ele, iar mama i-a umflat repede nc 6.
Cte baloane erau umflate la sfritul petrecerii?
Rezolvare:

Rspuns:

5. Aflai diferena numerelor:


15 i 3;
18 i 8;
_____________
________________

13 + 16 = 28 15

= . (.)
14 i 12;
_______________
29 i 8;
_______________

6. Ana are n penar 12 creioane colorate i ntr-o cutie nc 6


creioane colorate.
Cte creioane colorate are Ana n total?
Rezolvare:
.
Rspuns:
7. De ziua lui, Matei a umflat 29 de baloane. La petrecere, s-au spart
17 dintre ele, iar mama i-a umflat repede nc 6.
Cte baloane erau umflate la sfritul petrecerii?
Rezolvare:

Rspuns: