Managementul inovarii in cadrul companiei Heineken Romania S.A.

CUPRINS CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii..............................3 1.1. Creativitate şi inovare................................................................................................3 1.2. Inovarea şi creativitatea organizaţională...................................................................3 1.3. Inovaţia în organizaţii................................................................................................5 1.4. Arhitectura organizaţiei şi inovarea..........................................................................6 1.4.1. Conflicte între inovaţii........................................................................................7 1.5. Strategii pentru planificarea schimbării....................................................................7 1.5.1. Obiectivele schimbării........................................................................................7 1.5.2. Criterii pentru alegerea obiectivelor.......................................................9 1.5.3. Strategia egalizării puterii......................................................................9 1.6. Sisteme şi principii inovative..................................................................................11 1.6.1. Surse de inovare...............................................................................................13 1.6.2. Principiile inovaţiei. Ce trebuie făcut?.............................................................14 1.6.3. Firmele de tip inovativ.....................................................................................15 1.6.4. Politica inovativă..............................................................................................15 CAPITOLUL II: Studiu de caz.......................................................................................17 2.1. Prezentarea companiei.............................................................................................17 2.1.1 Scurt istoric.......................................................................................................17 2.1.2. Heineken Romania...........................................................................................20 2.1.3. Organigrama si fisa postului.............................................................................24 2.1.4. Situaţia economică...........................................................................................30 2.1.5. Analiza Swot....................................................................................................33 2.1.6. Salariatii............................................................................................................35 2.1.7. Clientii si furnizorii..........................................................................................36 2.1.8. Concurentii.......................................................................................................40 2.2. Faza actuala.............................................................................................................41 2.2.1. Paleta sortimentala...........................................................................................41 2.2.2. Promovarea vanzarilor.....................................................................................50 2.3. Inovarea ..................................................................................................................53 2.3.1 Heineken DraughtKeg, o invenţie savuroasă....................................................53 2.3.2. Heineken si Google..........................................................................................57 2.3.3. Noi ambalaje pentru o mai buna depozitare.....................................................59 2.3.4. Sticle reciclabile..............................................................................................60 2.3.5. Promovarea vanzarilor.....................................................................................61 Capitolul III: Concluzii....................................................................................................62 Bibliografie:......................................................................................................................63

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii

1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi inovarea ca o transpunere a ideilor în noi produse, servicii, sau metode de producţie. Creativitatea implică ceva nou în existenţă; inovaţia implică ceva nou în noi. Inovaţia este generarea, acceptarea şi implementarea de noi idei, procese, produse sau servicii. Etape clasice: - Definirea problemei. Selectarea individuală a problemei în muncă sau, mai bine zis, informarea cu privire la problemele sau disfuncţionalităţile existente. - Adâncirea pregătirii. Individul se concentrează pe problemă, o adânceşte, colectează informaţii, formulează ipoteze relevante sau visătoare fără a fi evaluate. - Incubaţia sau gestaţia. Înainte de a asambla informaţiile disponibile, individul se relaxează şi apoi în subconştientul său „fierb" toate materialele adunate. În această etapă crucială, subconştientul încearcă să aranjeze faptele într-un nou model. - Iluminaţia. Când sunt cele mai mici aşteptări - în timp ce mănâncă, este adormit sau hoinăreşte noua idee se aprinde în mintea individuală. Momentul de inspiraţie trebuie înregistrat rapid pentru că mintea conştientă îl poate uita în cursul altor activităţi. - Verificarea şi aplicarea. Tendinţa individului este de a arăta, logic sau experimental, că ideea poate rezolva o problemă şi că poate fi implementată. Tenacitatea se cere în această etapă, încă din faza în care noua idee este frecvent respinsă ca fiind eronată şi impracticabilă. 1.2. Inovarea şi creativitatea organizaţională Generarea de idei. Generarea ideilor depinde în primul rând de fluxurile de oameni şi de informaţii între firmă şi mediul ei înconjurător. Marea majoritate a inovaţiilor tehnologice sunt realizate ca răspuns la condiţiile impuse de piaţă. Consultanţii şi experţii dinafară sunt o importantă sursă de informaţii pentru manageri, pentru că ei sunt adesea conştienţi de produsele noi, procesele sau dezvoltarea serviciilor în domeniile lor. Personalul nou angajat poate să cunoască modalităţi alternative de utilizare a tehnologiilor folosite de furnizori sau concurenţi. De asemenea,

În contrast. Pentru ca inovaţiile să fie de succes. De asemenea. Caracteristicile organizaţionale. este necesar un grad înalt de integrare între diviziuni diferite ale organizaţiei. Poate să nu fie confortabilă continuarea procesului de schimbare. care încurajează explorarea noilor idei şi realizarea lucrurilor prin noi modalităţi. companiile inovative încurajează angajaţii să genereze idei noi. proces care trebuie să însoţească obligatoriu creativitatea. Dezvoltarea ideilor este dependentă de cultura organizaţională şi de procesele din organizaţie. care sunt responsabili pentru testele de piaţă. inginerii responsabili pentru noile produse. poate conduce la scăderea disciplinei şi dificultăţi de control al costurilor la nivelele inferioare. Organizaţiile cu structuri rigide au mari dificultăţi în integrarea activităţilor lor. . Faza de implementare este un proces creativ ce constă în acei paşi care aduc invenţia pe piaţă. Dezvoltarea ideilor. comunicarea frecventă şi informală în cadrul organizaţiei poate avea efecte pozitive în inovaţie. Deşi multe idei noi provoacă şi zdruncină cultura tradiţională a companiilor. structura organizatorică pot să sprijine sau să inhibe dezvoltarea şi utilizarea ideilor creative. trebuie să lucreze cu specialişti financiari sau cu personalul administrativ pentru a păstra costurile inovării în limite acceptabile. Pentru mărfuri. valorile şi procesele. Specialiştii tehnici. fabricaţie. În timp ce un ritm înalt de inovare adesea reduce profitabilitatea pe termen scurt. ea este necesară pentru dezvoltarea pe termen lung. Aceşti oameni pot juca un rol particular important în stimularea creativităţii şi inovaţiei în cercetare şi dezvoltarea laboratoarelor. Un asemenea climat este însă inacceptabil pentru mulţi manageri. Generarea ideilor este mult mai probabilă să devină inovaţie când aceste idei provin de la baza organizaţiei. reclame şi acţiunile de promovare. focalizarea pe o atmosferă permisivă. teste de marketing şi acţiuni de promovare. Implementarea. aceşti paşi includ unelte. Crearea unui climat favorabil pentru creativitate Creativitatea este cel mai bine cultivată într-un climat permisiv.oamenii obişnuiţi din organizaţie care se expun ei înşişi la informaţiile dinafară constituie surse valabile de noi idei. Managerii din producţie care definesc specificaţiile noului produs trebuie să lucreze cu managerii de marketing.

noi programe de pregătire etc. Fiecare inovaţie conduce. O altă modalitate prin care mediul influenţează inovaţia este perceperea acestuia ca o sursă de informaţii tehnice. sau dacă livrarea este mai înceată. Relaţii între tipurile de inovaţii. Există o sinergie în demersurile inovative. Categorii de inovaţii Noi produse. sau calitatea sa a scăzut. În timp ce organizaţiile inovative se bazează pe resursele proprii. un nou control. Sursa cea mai directă de cunoaştere o oferă consultanţa unor firme şi vânzătorii de tehnologie .3. iar schimbările tehnice care permit noi produse şi modificările administrative. generată în stadiul de iniţiere. iniţierea şi implementarea. iar problemele întâlnite în timpul implementării pot să necesite mai multă muncă în faza de iniţiere. Dacă produsul costă prea mult. conceptual. care este un posibil răspuns la o nevoie. consumatorii pot să-şi schimbe imediat direcţia spre concurenţă. În timp ce etapele sunt. Adesea iniţierea descoperă mai multe nevoi de recunoaştere.) Inovaţii tehnice. reorganizarea. ele depind în aceeaşi măsură de ideile şi tehnologiile din exterior. ele nu sunt la fel de clar delimitate în practică. Inovaţiile de succes implică munca de echipă sau interdependenţa reciprocă. Dezvoltarea de produse noi se află printre cele mai comune şi mai vizibile tipuri de inovaţie Inovaţii administrative (schimbări în structura organizatorică şi procese: redefinirea posturilor. Între iniţierea demersului inovativ şi implementare vine decizia de a adopta o inovaţie particulară.1. În realitate. individuală. Problemele de performanţă iminente sunt recunoscute iniţial de clienţi. distincte. mai degrabă decât munca secvenţială. Între nevoia de recunoaştere a problemei şi iniţiere apare decizia pentru a inova. clasificarea inovaţiilor în cele trei categorii este dificilă pentru că multe inovaţii au caracteristicile a două sau mai multor categorii. este o sursă pentru informaţii tehnice şi resurse financiare (în special pentru organizaţiile publice). Mediul organizaţiei este important în înţelegerea inovaţiei sub trei aspecte specifice: este un semnal timpuriu al problemelor de performanţă. natural. la alta. Inovaţia în organizaţii. sunt posibile datorită experienţelor de sinergie dinlăuntrul tipurilor de inovaţii. Procesul inovativ Procesul inovativ implică trei etape: recunoaşterea.

servicii şi produse. şi aceasta reprezintă o provocare de bază pentru ca managementul organizaţiilor să fie inovativ. Adoptarea acestei soluţii necesită o legătură eficace între două faze ale procesului inovativ. . în special pe perioada fazelor de dezvoltare a ideilor. În alte cazuri. care o protejează împotriva criticilor premature venite din partea altor membri ai conducerii. În timp ce echipele de jos sunt lăsate să lucreze la detaliile inovative. managerii de vârf pot să influenţeze sistemele de valori din cadrul organizaţiilor pentru că ei au puterea pentru a introduce schimbarea. altul pentru implementare. Conducerea de vârf trebuie să creeze un climat suportiv dirijat atât lateral pe acelaşi nivel ierarhic. Puterea devine o condiţie esenţială a unei inovaţii de succes. Pentru a introduce o idee nouă de succes. diferite structuri sunt corespunzătoare pentru diferitele etape ale inovării. Managerii de vârf influenţează inovaţia prin evaluarea propunerilor. Arhitectura organizaţiei şi inovarea Unele firme înalt inovative sunt foarte pragmatice şi bine structurate. Răspunsul tradiţional la această provocare este crearea de departamente separate: unul responsabil pentru iniţiere. cît şi spre nivelele de jos ale ierarhiei. 1. dar respectând orice inovaţie. Astfel. Alături de efectele structurii organizatorice. în timp ce managerii de primă linie pot să fie practici şi eficienţi. programe. odată ce decizia adoptată este pusă în practică. un comitet executiv de vârf este responsabil pentru rezolvarea problemelor organizaţiei. Unele companii conservatoare pe termen lung ne pot surprinde uneori cu inovaţiile adoptate.Organizaţiile adesea contractează cu furnizorii cumpărarea de idei inovative.4. cercetarea şi dezvoltarea trebuie să fie creative şi „risipitoare". Aceasta permite o diferenţiere a structurii corespunzătoare sarcinilor şi roluri specializate pentru persoanele din acele departamente. informaţia tehnică este disponibilă la preţuri mici în rapoartele de cercetare ale universităţilor şi instituţiilor guvernamentale. Ideea poate fi susţinută de executiv. Iniţierea este categoric încurajată de structura organizatorică. luând în considerare obiectivele şi priorităţile. managerul trebuie să aibă capacitatea de a o susţine până în momentul în care are loc schimbarea. Astfel. Implementarea este uşurată de o structură mai birocratică care urmăreşte schimbarea ca scop.

Mai mult. Conflicte între inovaţii Există un conflict potenţial ce poate apărea între tipurile diferite de inovaţii. . puterea de a asigura consimţământul este un ingredient necesar în acest tip de inovaţii. schimbări structurale şi umane. Obiectivele schimbării Schimbarea în organizaţii este facilitată de "agenţii de schimbare". cum ar fi schimbările tehnice care solicită. de asemenea.1. obiectivele lor sunt extrem de interactive. Alte conflicte apar pentru că inovaţiile administrative îşi au originea la nivelul înalt al organizaţiei.5. Strategii pentru planificarea schimbării Inovaţia. structurale şi umane. Această deosebire. inovaţia administrativă are loc mai degrabă în organizaţiile centralizate. Pentru ca schimbarea administrativă să fie acceptată în cele din urmă de nivelele de jos. 1.4. În contrast. specialişti sau consultanţi din exterior. Personalul responsabil pentru dezvoltarea produselor noi şi a tehnologiei tind să fie instruiţi tehnic şi sunt mult diferiţi de personalul managerial care realizează schimbarea administrativă. Uneori aceste conflicte sunt deliberate şi probează angajamentele organizaţiei în faţa unor scopuri diferite. de asemenea. creează posibilitatea ca o anumită inovaţie să fie propusă fără a fi cunoscută cealaltă. unde puterea managementului de vârf este mai puternică. în sensul mult mai larg al îmbunătăţirii performanţelor organizaţionale. O descentralizare mai mare a structurii organizatorice facilitează inovaţiile tehnice şi noile produse.1. dar al căror obiective principale sunt să determine schimbările în organizaţii pentru a spori eficacitatea acestora.5. în timp ce inovaţiile tehnice şi produsele noi se creează la nivelul de jos al structurii ierarhice. Altădată conflictele sunt neintenţionate şi apar pentru că inovaţiile au loc în subdiviziuni diferite ale organizaţiei. Agenţii tipici de schimbare pot alege între trei obiective ale schimbării: tehnice. Deşi suntem orientaţi pe schimbările structurale. este o formă specială de schimbare adoptată în organizaţii. Cel mai comun conflict are loc atunci când inovaţiile administrative sunt adoptate în acelaşi timp cu inovaţiile tehnice sau inovaţiile regăsite în noi produse.1. itinerarii viabile pentru îmbunătăţire. 1. schimbările tehnice şi umane sunt. Ele nu apar până ce discordanţele nu devin evidente. Ei pot fi manageri. combinată cu plasarea diferită a fiecăruia dintre aceste grupuri.

Nici un agent al schimbării. Consultanţii organizaţiei. consultant sau manager. cel mai puţin observabile. de asemenea. ei recomandă cu convingere un anumit curs de acţiune al schimbărilor. Alţii simt că cea mai eficace modalitate de a realiza schimbarea este la nivel personal. Schimbările în tehnologie sau structură. sunt lipsite de riscuri psihologice şi mai uşor de justificat de către agenţii schimbării. Dacă ne gândim la organizaţie ca la un aisberg. în general. Sub „linia apei" se produc schimbările structurale. acceptate. Pentru că puterea este adesea redistribuită. ele sunt în mod obiectiv raţionale şi. Schimbările umane sunt cele mai profunde. în intervenţia strategică ce are rezultate superioare. Una dintre modalităţile de a alege un obiectiv al schimbării este de a măsura profunzimea sa psihologică sau emoţională.Pentru mulţi oameni. Soluţiile tehnice sunt vizibile şi pot fi explicate cu uşurinţă. alegerea unui obiectiv este îndrumată de propriul sistem de valori şi de gradul de confort pe care îl oferă fiecare obiectiv. Sentimentele şi emoţiile trebuie să se schimbe pentru ca organizaţiile să se poată îmbunătăţi. unii directori preferă calea raţională şi văd schimbările tehnice şi structurale ca fiind cele mai acceptabile. nu poate scăpa de influenţa valorilor proprii în munca pe care o desfăşoară. Însă. schimbarea structurală va fi mai profundă în timp. sunt influenţaţi în alegerea intervenţiilor strategice. care nu cer multă implicare emoţională. unde valorile şi sentimentele se manifestă în mod sincer. . pentru că înseamnă schimbări în valorile personale şi în simţire. sunt necesare schimbări personale foarte adânci. Ei se bucură de relaţii interumane autentice iar perspectiva structurală este doar întâmplătoare pentru obiectivele lor. Profunzimea obiectivelor schimbării. Când personalitatea managerului este cauza unei probleme. De exemplu. Cînd consultanţii sunt angajaţi în diagnosticul problemelor. sau mai uşor acceptate de către clienţi. de valorile pe care le deţin. cele trei obiective ale schimbării pot fi plasate la adâncimi diferite. nu numai sistemele de valori au implicaţii asupra agenţilor schimbării. dacă a fost aleasă în concordanţă cu nevoile situaţiei.

1.5. Schimbarea poate fi iniţiată de la nivelele ierarhice de bază ale organizaţiei. ridicarea calităţii schimbării. Specialiştii de pe prima linie deţin informaţiile tehnice necesare pentru a iniţia schimbările.1. Un consultant. sau o schimbare de utilaj va fi de ajuns. Dacă o regrupare de sarcini sau o schimbare în sistemul de control. incluzând creşterea înţelegerii schimbării. La început nu angajăm oamenii în schimbări personale care nu sunt necesare pentru îmbunătăţirea organizaţiei. În prima modalitate avem o distribuire mai egală de putere şi valori participative folosite pe principii democratice în organizaţii. atunci eforturile de a mişca ceva sunt blocate de rezistenţă. Dacă schimbările profunde sunt inacceptabile pentru că membrii ei nu sunt pregătiţi pentru aceasta. Adesea oamenii de la nivelul ierarhic de jos deţin cele mai semnificative informaţii pentru planificarea schimbării.3. creşterea angajamentelor în schimbare. Schimbarea prin egalizarea puterii este un proces prin care puterea este redistribuită printr-o serie de etape. Acesta este unul din motivele pentru care inovaţiile tehnice apar de jos. mai ales când sarcinile sunt incerte. Schimbarea ar trebui să meargă în profunzime numai dacă organizaţia acceptă acest lucru. nu ar trebui să propunem schimbarea personală. Cealaltă strategie implică folosirea unilaterală de putere. Criterii pentru alegerea obiectivelor.2. lucrează apoi cu nivelele .5. îmbogăţirea în conţinut a posturilor subordonaţilor şi punerea în practică a principiilor democratice la locul de muncă. dinăuntrul sau dinafara organizaţiei. Este necesară aici o atragere a acelor membri ai organizaţiei care sunt pregătiţi să-şi investească energia în procesul de schimbare. sau poate începe din vârful structurii ierarhice. Strategia egalizării puterii Strategia egalizării puterii îndeplineşte câteva obiective. Deţinerea unei părţi de putere de către toţi membrii organizaţiei este mult mai bună decât delegarea completă sau centralizarea completă. Alegerea finală a unui obiectiv pentru schimbare este un subiect legat de acceptarea acesteia de către indivizi dar şi de necesitatea impusă de situaţie. Iniţial. Egalizarea de putere sporeşte autonomia la cele mai de jos nivele şi permite mai multă cunoaştere a unor informaţii utile pentru rezolvarea problemelor. presiunea managerilor de vârf asupra conducătorilor din prima linie îi face pe aceştia din urmă să acţioneze. psihologică.

întreaga organizaţie este aptă să accepte noile practici şi începe să considere că egalizarea puterii este calea cea mai bună pentru a realiza schimbarea. În al doilea rând. Schimbarea formală este insuficientă şi implică atît construcţia unui nou model comportamental cît şi o deconstrucţie a celui vechi. dacă cei care deţin puterea nu acceptă şi influenţa celor de jos. O egalizare a puterii evită toate aceste probleme. Strategia „de sus în jos" Puterea nu este un concept negativ atunci când este utilizată în obţinerea unor obiective valorizate uman. Puterea. Tranziţia este graduală şi frecvent forţele destructive operează simultan cu cele constructive. poate fi o parte a repertoriului managerial de asigurare a eficienţei. dar poate fi considerată că a reuşit atunci când vechea coaliţie este înlocuită de o nouă coaliţie dominantă. dar obiectivele acestei acţiuni pot reflecta şi obiective colective ale organizaţiei sau ale societăţii. Lipsa egalizării puterii rezultă din anumite motive principale şi are consecinţe.de sus şi deopotrivă cu cele de jos pentru a identifica problemele specifice şi a propune soluţii. şi astfel neagă obiectivele de autodeterminare. În timp ce schimbarea de sus în jos nu permite participarea nivelelor inferioare. ei vor pierde feed-back-ul celor de jos faţă de comportamentele sau politicile pe care le practică. efectul schimbării de sus în jos poate fi valorizat. Acest tip de schimbare este un exerciţiu unilateral pentru puterea celorlalţi. Deconstrucţia nu este niciodată completă în realitate. informaţiile de jos nu se vor regăsi în procesele decizionale. Pe măsură ce experimentele conduc la rezultate pozitive. cei de jos nu-şi vor dezvolta independenţa şi responsabilitatea şi nici nu vor învăţa să-şi dirijeze propriul comportament. ceea ce va afecta calitatea schimbării propuse. ei nu vor descoperi alte valori şi nevoi sau condiţii care cer schimbarea. Preţul schimbării Putem distinge două opţiuni care se află într-un dezacord considerabil: pe de o parte schimbarea incrementală realizată continuu. treptat şi în doze mici. chiar dacă nu este distribuită în organizaţie. În sfârşit. În primul rând. iar pe de altă . În timp ce fixarea de scopuri colective este întotdeauna problematică. pentru a obţine angajamente în noile direcţii de acţiune şi a le experimenta. În al treilea rând. managerii de sus au o oportunitate pentru a folosi puterea în realizarea a ceea ce ei percep că ar fi obiective dezirabile.

poate fi învăţată. managerii pot să caute. Poate fi reprezentată ca o disciplină.care indică ocazii favorabile pentru soluţii şi aplicaţii încununate de succes. Inovatorii văd schimbarea ca pe ceva sănătos. Pentru agentul de schimbare nu există răspunsuri clare în această privinţă. care provoacă duşmănii. Acordul comun şi schimbarea profundă luate laolaltă generează ceea ce numim schimbarea în salturi. Cazul schimbării în salturi. pas cu pas. A crea ceva nou. în salturi.parte schimbarea bruscă. schimbările şi simtomele ei . folosind o metodologie adecvată. când direcţia este cea bună. În primul rând. Ei transferă posibilităţile din zonele cu productivitate şi randamente crescute în zone cu productivitate şi randamente scăzute. fiind stabilită în comun acord de către membrii organizaţiei. a avea o nouă viziune asupra a ceva înţelegând tot mai bine procesul vieţii. irosirea unor energii.presupun anumite trăsături de comportament şi de personalitate fundamentate în concept şi teorie. a crea o piaţă nouă şi diferită.6. secvenţe de viaţă. Asemenea schimbări revoluţionare în organizaţii pot însă să răspundă unor probleme specifice dinafara organizaţiei. 1. Sisteme şi principii inovative Inovaţia este instrumentul specific al inovatorilor. Schimbarea pas cu pas este realizată în subdiviziuni diferite ale unei organizaţii. o folosesc pentru a obţine rezultate. demotivaţie. Cazul schimbării incrementale. a lua hotărâri potrivite . servicii. Orice schimbare într-o organizaţie. ea evită revoluţiile bruşte şi costisitoare. este mult mai bună decât schimbarea treptată. trebuie să fie condusă cu atenţie. poate fi practicată. dacă urmăreşte să realizeze îmbunătăţirile dorite. mijlocul cu care ei folosesc în mod conştient schimbarea ca pe o ocazie pentru a îmbunătăţi diferite afaceri. Schimbarea profundă. Un sistem inovativ se referă la toate activităţile omeneşti. a schimba sau transforma valori. a face ceva diferit. cu un scop precis. de la o perioadă la alta. Mulţi pledează pentru conducerea schimbării sub forma incrementală. a evolua într-un sens pozitiv şi a câştiga. sursele inovaţiei. a sistematiza standardizând. Ei caută schimbarea. . Întreprinzătorii. Ei pot să cunoască şi să aplice principiile inovaţiei de succes. etc. este mai eficace decât schimbarea incrementală. ştiind că există riscuri ce pot fi reduse prin aplicarea corectă a unor legi binecunoscute. Creşterea este o strategie de schimbare care este graduală şi pare nesemnificativă. Are în vedere două aspecte principale.

poate ajuta. cei sub treizeci de ani îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă. flexibilă.Organizarea abandonării sistematice a politicilor sociale depăşite şi a instituţiilor de servicii publice învechite. la început poate fi mică. nu au încredere şi abilităţile necesare pentru a-şi schimba stilul de viaţă. diferenţa dintre "paharul este jumătate plin" şi "paharul este jumătate gol". Încurajarea abandonării a ceea ce este vechi. Cei peste cinzeci şi cinci de ani au o pensie asigurată.Soarta angajaţilor disponibilizaţi. O economie inovativă poate crea noi locuri de muncă. ca indivizi sau ca grup să se ajute. pregătirea continuă. şi nu divină. pentru a-şi lărgi orizontul. Ocaziile se găsesc în apropierea evenimentelor. Societatea are nevoie de inovaţii sociale substanţiale. Printre domeniile esenţiale se află: . valorilor şi priorităţilor societăţii. reducerea costurilor invizibile prin reducerea completărilor de rapoarte şi formulare . Mare parte din inovaţii se găsesc înafara tehnologiilor avansate. în priorităţi. dezvoltarea unor metode noi pentru a prognoza efectele legilor şi instituţiilor. incongruenţe. Prin reorientare masivă în politici şi. demodat. dar nu ştiu să se redirecţioneze. Politicile şi instituţiile sunt de origină umană. Măsuri de genul reactivării sistematice a legilor şi instituţiilor pe baza unor criterii obiective. Dacă societatea nu are grijă să-i plaseze. ei pot deveni o forţă negativă. mai ales. ar fi foarte utile. încurajând flexibilitatea. în deviaţiile marilor probleme: neprevăzut. acceptarea schimbării ca pe ceva normal şi ca pe o ocazie pentru societate. Nu au capacitatea.Inovaţia trebuie să aibă un scop. Asocierea unor eforturi pentru pregătirea şi plasarea acestor lucrători poate învinge teama de viitor generatoare de rezistenţă la inovaţie. . Unii sunt bine organizaţi. instituţii şi indivizi. dar au suficientă putere să se opună. se pot estima consecinţe asupra comportamentului. legăturile slabe ale proceselor. experimentală. Inovaţiile bazate pe tehnologie avansată trebuiesc încorporate întro economie inovativă puternic tehnologizată. neproductiv în paralel cu încurajarea folosirii capitalului pentru promovarea proiectelor de viitor prin sistemul de impozitare care stimulează formarea capitalului. . Ar fi util un sistem care să schimbe ceea ce este vechi şi neproductiv în societate. dar ceilalţi pot avea unele probleme. bazată şi pe tehnologie mică sau medie. în privinţa lor singurul lucru sigur este îmbătrânirea rapidă.

servicii.se vinde liniştea. Exemplu de inovaţii: vasul comercial cu containere încărcate la ţărm. dacă necesită încă muncă de cercetare şi cunoştinţe noi s-ar putea să nu fie încă timpul potrivit pentru aplicare. Aşteptările beneficiarului şi valorile producătorului sunt diferite. mini-laminorul. . Exemple: asigurarea particulară de sănătate. fie curiozitate sau dorinţă de faimă şi recunoaştere . aşteptările beneficiarilor.mai productive. Acestea sunt. iar unele cu pretenţii modeste pot deveni afaceri gigantice foarte profitabile. Inovaţia trebuie să fie simplă şi "evidentă". transferarea unor servicii din spitale în locuri care nu necesită facilităţi costisitoare etc. Nepotriviri între realitatea unui domeniu şi presupunerile care se fac despre acesta.) şi sunt vizibile mai întâi oamenilor care lucrează în acel sector. potenţialul de producere a bogăţiei din mijloace deja existente constituie inovaţie. în acelaşi timp. Exemple: forme particulare de asigurări . Nepotriviri între eforturile dintr-un domeniu şi valorile. indicatori ai schimbărilor care au avut deja loc sau care se pot petrece cu eforturi mici. industrie etc.1. Ea poate fi tehnică sau socială (ziarul. Unele inovaţii care par foarte mari pot deveni virtuozitate tehnică. Ei caută să creeze valori şi satisfacţii noi. de exemplu). Ei nu se mulţumesc numai cu îmbunătăţirea sau cu modificarea a ceea ce există deja. Primele patru surse de inovare se află în cadrul organizaţiilor (instituţii de servicii publice.1.fie bani. Inovaţia crează un mijloc atunci când omul găseşte o posibilitate de întrebuinţare pentru ceva din natură.încearcă să aducă valoare şi contribuţie. oricare ar fi motivaţia lor individuală . simtome şi.6. asigurarea. Este actul care înzestrează mijloacele cu o nouă capacitate de a crea bogăţie. în sfera socială şi economică. rezultate din eforturi îndreptate greşit. Oricare ar fi schimbările. valoarea. spitalul). să creeze configuraţii noi . Inovatorii de succes. în esenţă. Inovatorii de succes ţintesc sus. Există mai multe feluri de nepotriviri: Nepotriviri între realităţile economice ale unui domeniu (lipsa de profit în condiţiile creşterii cererii. Surse de inovare Inovaţia este instrumentul specific al sistemului inovativ. Inovaţia sistematică presupune supravegherea surselor de ocazii de inovare. Majoritatea inovaţiilor de succes exploatează schimbarea. deosebite. mai eficace. fie putere.

Concentrarea asupra poziţiei strategice impune folosirea strategiei corecte de la început pentru că este posibil să nu apară a doua şansă. fie ca design. nu încerca să faci mai multe lucruri deodată.6. Ce trebuie făcut? • Inovaţia sistematică începe cu analiza ocaziilor. Este nevoie de o analiză atentă a tuturor factorilor necesari. consecinţe importante pentru educaţie. fie că este vorba de factori sociali. Ce nu trebuie făcut? • Ceva care este prea "deştept". să întrebi. atât ştiinţifice cât şi neştiinţifice. Sincronismul este foarte important. Al doilea set de surse de inovaţii implică schimbări în afara organizaţiei sau domeniului: Demografice (schimbări de populaţie). de obicei. 1. economici sau de percepţie.Nepotriviri interne în ritmul şi logica unui proces. . • Inovatorii de succes se bazează în special pe propria putere. fie că este vorba de cunoştinţe. E bine ca la început inovaţia să fie mică şi specifică. are şanse mici de reuşită. Principiile inovaţiei. dispoziţie şi înţelegere. Nu încerca să inovezi în primul rând pentru viitor. • • Nu diversifica. Schimbări în receptivitate. modă etc. să asculţi. nu toate ştiinţifice şi tehnologice. Inovaţia trebuie să fie simplă şi concentrată Inovaţiile eficace sunt simple la început. ci pentru prezent. inovaţie ţinteşte spre supremaţie. • • • • Inovaţia este conceptuală şi perceptivă. Cunoştinţe noi. Există şi riscul de a exploata prematur o schimbare în modul de percepere a realităţii. ci pe convergenţa mai multor cunoştinţe. de aceea e important să vezi. Condiţii • Inovaţia înseamnă muncă şi necesită cunoştinţe şi multă ingeniozitate. la îndemâna celor din interiorul domeniului. inovaţii în alimentaţie. a surselor ocaziilor inovatoare. fie ca execuţie. Este. cerinţe etc. De obicei ele nu se bazează pe un singur factor. Inovaţia bazată pe acestea are nevoie de cea mai mare durată de pregătire.2. forţa de muncă.

a eşecurilor şi a orientării greşite a efortului.4. acest canal de distribuire. a greşelilor. • • Este obligatorie atât evaluarea sistematică sau măcar aprecierea performanţelor obţinute ca inovatori. să muncească pentru ele?. • Conducerea inovativă are un set de interdicţii. • Organizaţia trebuie să fie receptivă la inovaţii şi să perceapă schimbarea ca pe o ocazie. este baza siguranţei şi succesului pentru fiecare conducător. uzat moral. această piaţă. Cum putem face ca organizaţia să fie receptivă la inovaţii. să ajungă la ele. concentrată asupra acesteia şi să fie dirijată de ea.• Inovaţia de succes trebuie să fie aproape de piaţă. Periodic trebuiesc testate fiecare produs. Informaţia orientată spre inovare este necesară în contextul definirii unui cadru temporal. de stimulare şi premiere anumite practici specifice. adică de a "hrăni" trecutul şi de a "înfometa" viitorul Conducerea inovativă are nevoie de o anumită politică şi o anumită practică. proces tehnologic. faţă de sistemul de retribuire. canal de distribuire. 1. Conducerea inovativă impune faţă de structura organizatorică. Firmele de tip inovativ Mărimea unei firme nu este un impediment în calea unei inovaţii. Politica inovativă Conducerea inovativă trebuie să încurajeze conducătorii astfel încât aceştia să devină "avizi de lucruri noi".6. Inovaţia este un mijloc de auto-conservare. chiar de rutină. şi nu ca pe o ameninţare. Există tendinţa de a aloca resurse afacerilor existente. Dacă la întrebarea: "Mai continuăm acest produs. Pentru a fi atraşi de inovare este necesară o politică sistematică de abandonare a tot ceea ce este depăşit. activitatea fiecărui individ în parte. Se poate începe cu lucruri mici şi simple. cât şi deprinderea de a îmbunătăţi activitatea inovativă. să dorească să le facă.3. Pentru crearea climatului creativ este nevoie de efort bine orientat. de auto-perpetuare. Inovaţia trebuie să fie ceva obişnuit. 1.6. crizei momentane. această tehnologie?" . de personal şi de conducere. Trebuie astfel organizată astfel încât să facă plăcută munca de inovator. neproductiv. piaţă. Este necesar şi un plan cu obiective specifice. de lucruri pe care nu trebuie să le facă.

această piaţă. tehnologiile au o "stare de sănătate şi o viaţă limitată. pieţele.răspunsul este "Nu". pieţei. . Ceea ce face ca un conducător să fie preocupat de inovaţii este ideea că produsul sau serviciul actual va fi abandonat într-un viitor apropiat. Diagnosticul presupune analiză şi multă experienţă. cunoaşterea firmei. şi poate nu este nici posibilă. acest canal de distribuire. procesele. nu trebuie să spunem: "Să mai analizăm". clienţilor. Concentrarea celor mai bune forţe umane şi investirea resurselor financiare în inovaţii conduce la schimbarea organizării. tehnologiilor. Orice diagnostic impune luarea unei hotărâri. Analiza permite găsirea întrebărilor şi constituie o provocare pentru toate cunoştinţele şi pentru toată experienţa organizaţiei. dar ea limitează măcar eforturile următoare şi se opreşte devorarea resurselor productive de oameni şi bani. serviciile. Pentru ca o firmă să devină avidă de lucruri noi ea trebuie să accepte faptul că produsele. canalele de distribuţie. Un proverb spune că "Nimic nu cere eforturi mai eroice şi inutile decât salvarea unui cadavru". de obicei scurtă". această activitate?" Abandonarea nu este întotdeauna un răspuns. ci "Ce trebuie făcut pentru a stopa risipirea resurselor pe acest produs. a produselor.

la marginea Bucurestilor. ce precizeaza cala rascoala taranilor si a mestesugarilor din Floresti (Cluj) a participat si Iacob Berarul. politicienilor sau oamenilor de teatru. in 1809. Foarte repede beraria devine o institutie si mai ales un punct de intalnire important al ziaristilor. .1 Scurt istoric Productia de masa a berii pe teritoriul tarilor Romane dateaza. cum era. chiar daca voievozi caStefan cel Mare. berea a fost introdusa in viata locuitorilor transilvaneni de catre sasi. berea a inceput sa se consume odata cu venirea soldatilor austrieci. cand Johann de Gotha a inaugurat. cea mai veche atestare documentara a berii o reprezinta un act din 1366. denumireamasurilor de vanzare a berii. Incepand cu a doua jumatate a secolului 19. de la inceputul secolului 19. aparitia catorvafabrici de bere se traduce prin inaugurarea a numeroase berarii.CAPITOLUL II: Studiu de caz 2. dintre care unele au avut numai o viata efemera. Prezentarea companiei 2. potrivit Asociatiei Berarii Romaniei. In Moldova si Muntenia. iar prima fabrica de bere din Bucuresti s-aconstruit in 1809. Asa s-a creat si un limbaj specific. Cel maiprobabil.1. o fabrica de bere. In Romania. de exemplu. Alexandru Lapusneanu si Aron Tiranul au incurajat fabricarea berii.1. Prima fabrica debere romaneasca a fost infiintata la Timisoara in anul 1718.

. în cadrul Marii Finale.Berea Heineken a fost savurată generaţie după generaţie de la începuturile sale şi până în prezent. 13 mai 2010 Arta fotbalului prinde viaţă cu Stadionul Stelelor Heineken. Bucureşti. Heineken Romania este deschisa intotdeauna dialogului consistent si transparent cu reprezentantii mass-media. în Piaţa George Enescu. Consideram ca este responsabilitatea noastra sa punem la dispozitia publicului din Romania informatii corecte si actualizate in mod regulat. Anul acesta o face construind. zeci de mii de doze Heineken recreează stadionul pe care stelele UEFA Champions League vor scrie istorie pe data de 22 mai. in aceasta sectiune a paginii noastre web puteti gasi comunicate de presa si noutati despre Heineken Romania. 13 octombrie 2010 Heineken România lansează "Raportul de sustenabilitate". În fiecare an. 09 iunie 2010 Ciuc Premium este berea oficială a concertului Aerosmith de la Bucureşti Bucureşti. Pentru a indeplini acest obiectiv. replica stadionului Santiago Bernabéu din Madrid. Istoria berii Heineken începe cu mai bine de 135 de ani în urmă. iar reţeta sa unică este respectată cu stricteţe şi astăzi. Astfel. parte a programului "Brewing a Better Future" Bucureşti. Heineken celebrează competiţia UEFA Champions League în moduri inedite.

mai uşor de savurat! Berea Ciuc Premium lansează sticla de 0. anul acesta Heineken îşi surprinde din nou consumatorii oferindu-le experienţa unică a vizionării finalei UEFA Champions League. oferind consumatorilor acces rapid la berea lor preferată. 22 februarie 2010 Uită de cele o mie de moduri în care poţi desface o bere! Acum e simplu.. o bere dintr-o mie.Bucureşti. Berea Ciuc Premium va apărea pe piaţă cu un nou sistem de deschidere . are de acum capac cu inel. 15 februarie 2010 Fii printre Stelele din UEFA Champions League! Heineken continuă să îşi consolideze asocierea de lungă durată cu UEFA Champions League.. 01 martie 2010 Uită de cele o mie de moduri în care poţi desface o bere! Acum e simplu. .. Bucureşti. începând din luna februarie. berea produsă din apa pură de Harghita. fără prea mult efort. După ce a creat o experienţă inedită în 2009. Introducerea noului capac cu inel le va permite consumatorilor să savureze pentru prima oară..Berea Ciuc Premium. Bucuresti.capacul cu inel.Berea Ciuc Premium.5 litri cu noul capac cu inel. la Madrid.

cod postal 013714 Telefon +40 .Comert cu ridicata al bauturilor.1. Harghita 100.(021) 202 77 00 Fax: +40 . etaj 4.2. 11-15. Fabrici Heineken in tara Fabrica Miercurea Ciuc Adresa: Str. Heineken Romania Sediu Bucuresti. nr. HARGHITA .4634 . strada Tipografilor.2. aripa A2-L. cladirea 'S-Park'.(021) 316 06 70 Cod CAEN . sector 1. Miercurea Ciuc. 530154.

Craiova. DOLJ Fabrica Constanţa Adresa: Sos Industriala nr. 1. 200 610. CONSTANTA .Fabrica Craiova Adresa: Calea Severinului nr. 50. Constanta. 900147.

pe termen lung. . concentrându-se permanent asupra controlului costurilor. Heineken ţinteşte spre o performanţă financiară excelentă. iar compania deţine peste 115 fabrici de bere. compania Heineken România (fosta Brâu Union) a atins performaţa de a deveni producătorul de bere numărul 1 în România. Marca Heineken se vinde în aproape fiecare ţară din lume. în anul 2000. În 2008. în peste 65 de ţări. iar profitul net înaintea aplicării articolelor excepţionale şi amortizării brandurilor s-a ridicat la 1.1 miliarde euro. este cel mai mare producător internaţional de bere din lume. jud. veniturile companiei au atins 12.6 miliarde euro. După ce a fost fondată în anul 1998.V.Fabrica Mureş Adresa: Strada Principala nr 1. la nivel de Grup. printr-un portofoliu puternic de mărci locale şi internaţionale. Heineken se clasează pe locul al patrulea pe piaţa internaţională de bere. Cod 547 605 Obiect de activitate. Ungheni. Cu un volum de bere care atinge. Heineken Internaţional N. în funcţie de volum. Mures. cu accent pe marca Heineken. 139 milioane hectolitri. Totodata este si cel mai mare producător de bere din România cu peste 1 100 de angajaţi la nivel naţional.

situate în Constanţa. Golden Brau. Heineken Romania este o organizatie de top cu un capital subscris si varsat de 302... Craiova. compania şi-a schimbat numele.. Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş şi un personal format din 1. trecând de la Brâu Union la Heineken România iar această modificare a fost pe deplin naturală. In prezent portofoliul acoperă branduri precum: Heineken. Harghita şi Haţegana.100 de oameni.485.În martie 2007. Silva. Gosser. Edelweiss (import). Zipfer (import). Compania deţine patru fabrici pe piaţa locală. Schlossgold.. Bucegi. si multe altele. Heineken: It's all about beer.. Gambrinus. Ciuc Premium.. Neumarkt. Una buna impreuna. . făcând parte din procesul de adoptare a culturii şi valorilor Heineken.365 Lei Sigla Heineken Sloganuri Ciuc: Inca una si ma duc! Silva: Recunoaste valoarea timpului Golden Brau..

3. ORGANIGRAMA Fisa postului .1. Organigrama si fisa postului Organigrama prezintă subordonările organizatorice iar pentru personalul de management şi de execuţie. documentele care consemnează sarcinile.2. competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post.

etc). director economic. 2. financiar. citit.la un nivel mediu avansat (scris. 7. Cunoasterea in profunzime a pietei locale de afaceri. . vorbit). 4. . Cerinte aptitudinale: 1. Se subordoneaza: Managerului general 5. operare Pc . limba straina. b. vanzari. Competentele postului de munca: a. nivel de inteligenta generala peste medie (capacitate de sinteza si de analiza. judecata rapida). aptitudine generala de invatare. director tehnic. Relatii functionale: . vanzari. director resurse umane. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala . Subordoneaza: . Numele sefului ierarhic: Calin Dragan 6. director logistica. Power Point.cursuri speciale: marketing. Cunoasterea legislatiei in domeniu. director productie.consilier juridic. 5. aprovizionare.1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2.limba engleza .cu directorii de departamente (aproba proceduri de organizare si derulare a principalelor procese la nivel de firma: contractare. Numele si prenumele salariatului: Simona Popovici 4. Denumirea postului: MANAGER 3. director de vanzari si marketing. 2. Pregatirea si experienta: Pregatirea necesara postului de munca: . Cunostinte si deprinderi: 1. 8.Office. vanzari.de baza: studii superioare de profil economic. management organizational. stapanirea unor tehnici si instrumente financiar-contabile. management financiar. Cunostinte de management organizational. 3.

6. autoturism de serviciu. b. 9. eficienta personala. telefon mobil). copiator. 6. impreuna cu directorii de departamente. 7. . c. aptitudini de comunicare. 8. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor. Comunica fiecarui director obiectivele generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament. 7. Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor. Cerinte comportamentale: 1.3. 3. obiectivele generale de dezvoltare. capacitate de coordonare. responsabilitate personala. Responsabilitati si sarcini: a. Participa la elaborarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli. 5. 2. capacitati persuasive. 4. aptitudinea de a lucra cu documente. 5. Conditii materiale ale muncii: . acordare si transmitere de informatii. atentie selectiva. 4. comportament etic/integritate. capacitate de planificare si organizare. aptitudini de calcul. vocabular bogat.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia: 1. fax.Stabileste obiectivele generale ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de consiliul de administratie: 1. spirit de echipa. . 4. abilitati de negociere. 10. Stabileste anual.instrumente specifice muncii de birou (imprimanta.laptop. 9. Sarcini si atributii ale postului de munca: . Stabileste obiective personale (indicatori de performanta) si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei. analizeaza . 2. concentrata si distributiva. 3.

Identifica oportunitati de afaceri: 1. 3.A. prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare. Reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A. 8. Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea evaluarilor individuale anuale). Elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei. 3. clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei: 1. opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final. 4. supervizeaza elaborarea si implementarea Regulamentului intern al firmei. Identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit. 4.Asigura managementul firmei: 1. . financiar. de protectie a muncii. 3. de prevenire si stingere a incendiilor.G. . Preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei. Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei. Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii BVC. Controlul si supervizarea activitatii departamentelor de productie. de vanzari si . clienti. Urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare. . Gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia. organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate. 4. 6. 2. Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri. Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca. Asigura o buna imagine a firmei pe piata. Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei.propunerile inaintate. tehnologic si social din mediul de afaceri al firmei. 7. Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ.Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii. 9. Participa la intalniri de afaceri cu furnizori. Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare. Supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind operatiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta si consiliere ale consultantului juridic si ale directorului economic). 2. 2. 5. 2.

10. 18. cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor. 22. Stabileste obiectivele managerilor din subordine. distributie. 19. financiare. Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine. Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei. dupa caz. Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei. Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine. Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor. Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine. . tehnic.Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei: 1. prin suportarea. Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine. 4. 13. termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor. 11. Elaboreaza planul de afaceri anual si monitorizeaza incadrarea in parametrii acestuia.marketing. Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine. 24. 25. 15. Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate . 23. 14. Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale. Asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate. 3. Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare. 16. 2. 5. 12. economic. 21. 20. Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia. resurse umane). Orice alta sarcina trasata de Consiliul de Administratie in functie de necesitatile . integrarea si dezvoltarea managementului firmei. vanzare. Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice. resurse umane. a unor penalitati banesti.ISO 9001. Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia. Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine. Asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane. Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 17.

raportarile statistice sau solicitarile de investitii din cadrul firmei. colaborare si incetare a relatiilor de munca. Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei. prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor. Aproba recompense/penalizari. clientii si partenerii strategici. 11. Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine .organizationale. 9. Semneaza organigrama si statutul de functiuni al firmei. Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei . 4. 7. 10. Stabileste planurile de vanzari si profit. 13. 8. . 12.actele aditionale. Semneaza contracte cu furnizorii. rapoartele financiare ale firmei. 2. 6. 3. Semneaza statele de plata. Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine. 5. Decide asupra noilor directii de dezvoltare. Aproba BVC general si BVC al fiecarui departament din cadrul firmei. Semneaza documentele de angajare. Aproba Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca al societatii.Autoritatea postului: 1.

. În tabelul urmator se prezintă situaţia principalilor indicatori economico-financiari şi evoluţiile acestora în perioada analizată.4.1. Situaţia economică Pentru realizarea diagnosticului intern al companiei au fost luate în considerare informaţiile referitoare la situaţia economico-financiară în dinamică a acestuia. a punctelor slabe şi a recomandărilor.2. pentru anii 2006 .2010 în vederea formulării unor concluzii pertinente sub forma punctelor forte.

.

.

. Ameninţări • Influenţa mediului cultural: comportamentele diferite de cumpărare şi consum în diferite zone ale globului generează discrepanţe. „Opportunities” (Oportunităţi. • Prezenţa unor concurenţi ce devin direcţi în cazul lansării pe piaţă a unui produs inovativ. • • Existenţa forţei de muncă. Puncte slabe). în număr mare. Nivel înalt al exporturilor. fără experienţă. Potenţialul amplu al pieţei şi al deosebite al în domeniul mediului protecţiei avansată utilizată de Puncte slabe • Grad scăzut de acoperire a pieţei.2. • • Lipsa unei politici de promovare clară şi eficientă. Mediul legislativ prielnic: în Germania există legi în vigoare cu privire la protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător.5. • Politici de tipul . Dezvoltarea unui produs nou. Oportunităţi • • • Ritmul rapid de dezvoltare a pieţei.1. Analiza Swot SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe.cel mai redus cost”. „Weaknesses” (Slăbiciuni. Şanse) şi „Threats” Puncte tari • Firmă de renume. Personal nou. segmentelor ţintă. Preocupări calităţii • şi înconjurător. Tehnologie companie.. Puncte forte). • • • Experienţa în marketing a personalului.

(Ameninţări). societate şi mediu. Heineken îşi asumă responsabilitatea de a vinde şi promova berea într-un mod responsabil. Lipsa unei politici de promovare clară şi eficientă. fără experienţă. Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor pe categorii. Pasiune pentru Calitate: la Heineken România punem pasiune în tot ceea ce facem şi producem. Heineken aduce bucurie în vieţile oamenilor. Oportunităţi: • • Ritmul rapid de dezvoltare a pieţei. Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia. Bază industrială puternică. Posibilitatea de a oferi locuri de muncă în cadrul companiei în diferite departamente ale acesteia. Nivel înalt al exporturilor. în număr mare. Puncte tari: • • • • • • • • • • • • • • Firmă de renume. Personal nou. Puncte slabe: • • • Grad scăzut de acoperire a pieţei. Respect pentru indivizi. iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Potenţialul amplu al pieţei şi al segmentelor ţintă. Tehnologie avansată utilizată de companie. Noi birouri moderne. Preocupări deosebite în domeniul calităţii şi al protecţiei mediului înconjurător. Experienţa în marketing a personalului. . Oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor.

3% 86 44 -7. Politici de tipul .7% între 31-40 ani între 41-50 ani între 51-55 ani peste 55 ani 217 -19. De a recruta un nou director de vanzari. ca eficienţă a utilizării lor.4% 362 -32.1. de a te dezvolta professional si pentru a crea legături interpersonale.6. ca volum şi ca structură şi calitativ.9% . Principala politică de resurse umane şi cea recunoscuta la nivelul întregii companii este “Working as a Global Team” (a munci ca o echipă globală). Salariatii Resursele umane pot fi abordate din punct de vedere cantitativ. Acestea impreună fac a munci în cadrul companiei ceva cautat de mulţi. Ameninţări: • • • Influenţa mediului cultural: comportamentele diferite de cumpărare şi consum în diferite zone ale globului generează discrepanţe.cel mai redus cost”. exprienţa şi pasiunea angajaţilor care fac Heineken compania pe care o apreciază toată lumea. Ar trebui să te motiveze şi să te inspire pentru a crea lucruri extraordinare. 2. Structura salariaţilor după vârstă se prezintă astfel: • • • • • până la 30 de ani 411 -36. Până la urmă sunt talentul. Ar trebui să fie o ocazie de a explora. Prezenţa unor concurenţi ce devin direcţi în cazul lansării pe piaţă a unui produs inovativ. Dezvoltarea unui produs nou. Comania urmăreşte ca angajaţii ei să fie mândri de ceea ce fac.• • • • Mediul legislativ prielnic: în Germania există legi în vigoare cu privire la protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător. În viziunea Heineken serviciul e mai mult decât un loc unde mergi în fiecare zi.. Existenţa forţei de muncă.7% -3. de a-ţi dezvolta creativitatea. cunoştinţele. Compania este construită în jurul a două nuclee principale: bandul şi angajaţii.

Neumarkt. care se adreseaza aproape tuturor categoriilor de consumatori. piata inregistrand in fiecare an o crestere de cateva procente. 2. ceea ce conferă o mai uşoară adaptare la noile tehnici şi tehnologii si. iar peste 88% au vârsta mai mică de 50 de ani. . Harghita şi Haţegana. o capacitate de efort mai mare. numai compania noastra oferind marci de renume cum ar fi: Heineken. Gambrinus. Schlossgold. Golden Brau.7. implicit. Edelweiss (import). Zipfer (import). Silva. dar si la calitatea produselor. Gosser. Bucegi. Consumatorii reactioneaza in general la modul in care sunt promovate marcile. Clientii si furnizorii CLIENTII Piata berii este una dintre cele mai competitive pieţe din Romania.Din această structură rezultă că mai mult de 56% din salariaţi au vârsta mai mică de 40 de ani.1. Se remarcă o îmbunătăţire a structurii pe grupe de vârstă a colectivului. Ciuc Premium.

C.lista de preţuri şi preţuri recomandate pentru vânzarea cu amănuntul. Enibeer SRL Huedin.C.S.politica de discount şi compensǎri. .S. . . .politica referitoare la ambalaje. Topmarket SRL Cluj. Gaby's SRL Braşov.plan de afaceri. .C. Sepal Comerţ SRL Zalǎu. termenul şi data începerii. Dobober SRL Bistriţa. Elboris SRL Cluj. . .politica de credit şi condiţii de platǎ. Aceştia sunt următorii: .teritoriu.C. . . .produsele. Beneficiarii companiei sunt structuraţi în douǎ categorii: A) Distribuitori sau angrosişti prin intermediul cǎrora se desfăşoarǎ cele mai mari operaţiuni.C. . Media Trading SRL Sibiu. care au stabilite principiile de bazǎ ale colaborării şi în care clauzele specifice sunt structurate în anexe separate vizând: .C.S.Relaţiile cu beneficiarii se deruleazǎ în baza unor contracte de distribuţie anuale.S. .S.C. .S.S.

de a câstiga noi segmente de piaţa. La intervale de timp lunare sunt organizate şedinţe cu distribuitorii de cǎtre departamentul comercial.C. . inclusiv politica de circuit a ambalajelor. De asemenea.. Nordab SRL Alba Iulia. sarcina acestora fiind încadrarea în perioade de creditere prestabilite conform contractului. promoţie. Hold Comert SRL Cluj.S. Dintre aceştia 22 sunt clienţi permanenţi iar restul cu solicitări neperiodice. Beneficiarii sunt urmăriţi în permanenţǎ de cǎtre departamentul de creditare care funcţioneaza în toate sucursalele. Lunar se întocmesc o serie de rapoarte financiare. Rom Can SRL Dej. . concursuri cu antrenarea unor sume importante de bani în domeniul marketingului. Madezit SRL Harghita. Rotecom SRL Târgu-Mures. Pe de altă parte compania este obligatǎ ca prin contractele încheiate cu distribuitorii sǎ adopte politici stimulatoare privind condiţiile de livrare.S.C. politica preţurilor combinatǎ cu politica discount-urilor. de a le lărgi pe cele deja existente. Câştigarea de pieţe constituie una din cele mai importante preocupări ale managerilor companiei. . . În cazul în care un distribuitor depǎşeste aceste perioade prin neplatǎ la timp a debitelor sale se iau decizii de calcul a unor penalitǎţi sau chiar întreruperea livrărilor de bere. în urma cǎrora cei mai buni dintre aceştia primesc premii. . Rolul beneficiarilor este de a promova produsele companiei. .C.C.S. Elian Restaurant Câmpia Turzii. Nichi Ardeal SRL. în cadrul acestora analizându-se toatǎ activitatea pe care au desfǎşurat-o în perioada anterioarǎ. mergându-se pânǎ la rezilierea contractelor.C.S.S. care reflectǎ volumul vânzǎrilor de bere în funcţie de acestea distribuitorii primind sau nu discount-uri conform politicii de discount prevǎzutǎ în anexele contractelor amintite. compania organizeazǎ pentru beneficiari diverse campanii promoţionale.S.S. axate pe metode moderne de reclamǎ. la rândul lor de a contracta noi clienţi. B) Detailişti care desfǎşoară activitǎţi şi operaţiuni mai reduse dpdv al cantităţilor fiind aproximativ în număr de 1 000. pachete promoţionale.C. .C. Irina Impex SRL Râmnicu-Vâlcea.C. . rolul acestora fiind de a-i stimula în realizarea target-ului.S.

C.C. Furnizori de materiale tehnologice: .S.S. Berolina SRL (navete). platǎ la scadenţe. menţinerea relaţiilor de bunǎ colaborare. Rauh Germania (capse).C.RADP Apǎ Canal .C. maltozǎ).S. .S.C. Souflet Malt Romania SRL (malţ.S. Polonia (doze). .C. . Electrica SA . negocieri dar şi de departamentul financiar . contractarea.S. Amylum Romania SRL (zahǎr.S. .C. . Huta Szkta Jaroslaw Polonia (sticle).S. Henkel Ecolab Romania SA (produse curǎţenie). Hopsteiner S.A Germania (hamei).S. orz). Furnizori de ambalaje: .S.C.A. .C.C. Furnizori de energie şi servicii: . Romtelecom .S.C. Haendler & Natermaann Germania (folia de pe sticle).Totodatǎ compania încearca sǎ gaseasca acel model de cuplu produs/piaţǎ care sǎ identifice piaţa de referinţă din punctul de vedere al consumatorului şi nu al producǎtorului. Biami International Avrig SRL (enzime). Distrigaz. . Scut SRL Relaţiile cu furnizorii sunt întreţinute în principal de departamentul aprovizionare prin cǎutarea furnizorilor.C. Can Pack S.S. .C.C. Novis SRL (etichete). FURNIZORII Principalii furnizori a companiei se împart pe grupe de produse pe care aceştia le furnizeazǎ companiei astfel: Furnizori principali de materii prime: . verificări de termene.C.contabilitate unde se au în vedere corectitudinea facturǎrilor. .S. respectarea clauzelor .S.S.

stabilirea şi respectarea clauzelor reciproc convenabile cu privire la termene şi obligaţii contractuale. abordare orientată către client şi rezolvarea cât mai promptă a nemulţumirilor legate de produs. zi în cadrul cǎreia se ţin discursuri. se acordǎ premii. centralizate pe companie urmare a unei activitǎţi competiţionale care are la bazǎ diferite oferte.8. la cumpǎrarea unor cantitǎţi mari. menţinerea şi apoi creşterea continuă a valorii adăugate produsului în direcţia în care oferă maximum de beneficii clientului. Concurentii Piaţa berii din Romania este un mediu competitiv. contractele se încheie anual. fapt ce ne determină să încercăm în permanenţă să oferim clienţilor noştri o valoare cât mai mare.1.contractuale. Compania manifestǎ un interes major pentru asigurarea stocurilor minime evitându-se permanent supraaprovizionarea pentru evitarea imobilizǎrii mijloacelor circulante bǎneşti. Scopul organizaţiei Heineken este controlul. Întreaga politicǎ şi strategie de aprovizionare se constituie într-un permanent proces de îmbunǎtǎţire care face parte din logistica generalǎ a producţiei. Este de menţionat cǎ pentru operaţia de aprovizionare privind materiile prime şi materiale tehnologice. analize şi decizii efectuate la biroul din Bucureşti de cǎtre directorul cu achiziţii centralizate pe companie. . 2. Este de asemenea de remarcat preocuparea companiei de a întreţine relaţii principale. relaţii concretizate în diferite manifestǎri. ca de exemplu: existǎ în fiecare an o zi a furnizorului menitǎ sǎ întǎreascǎ legǎturile dintre acesta şi personalul firmei. Pentru obţinerea unui avantaj competitiv este nevoie ca informaţiile relevante care concură la adăugarea valorii pentru produs să circule rapid şi fluent. benefice atât pentru furnizori cât şi pentru beneficiari. furnizorul acordǎ bonusuri de diferite feluri şi naturǎ. în care concurenţa este foarte mare.

2. . de fermentaţie inferioară.4 grade P.2. Ingredientele folosite pentru producerea acestei beri sunt: malţul din orz. fără adaos de aditivi.1. hamei şi drojdia Heineken de tip A. cu un conţinut de alcool de 5% şi un extract primar de 11. Paleta sortimentala Heineken este o bere pilsener de culoare deschisă. apă. Heineken este obţinută printr-un proces natural de brasaj.O imagine actualǎ a mediului concurenţial în domeniul producţiei şi vânzǎrilor de bere din România se prezintǎ astfel: 2. Faza actuala 2.

Ciuc este alegerea perfectă când vrei să te relaxezi şi să te simţi bine. în intreaga lume. cu o concentraţie de alcool de 5% şi un extract primar de 11. Ciuc oferă consumatorilor săi o prospeţime inegalabilă şi un gust unic. Ciuc Caracteristicile produsului: Ciuc este o bere blondă superioară. optimişti şi încrezători în forţele proprii.5° P. Istoric: Fabricată încă din 1975. Anul 2007 reprezintă pentru marca Ciuc un nou început. Heineken aduce bucurie şi plăcere în vieţile a milioane de oameni. Profilul mărcii: Poziţionată în segmentul Premium. Păstrând puritatea apei din munţii Harghitei şi folosind ingrediente de cea mai bună calitate. aceasta bere s-a remarcat imediat prin gustul unic conferit de puritatea apei din zonă şi de calitatea excelentă a malţului şi hameiului. Ceea ce o diferenţiază de alte mărci sunt caracteristicile sale unice: Heineken este pasionată de calitate. maturi. Profilul consumatorului: Bărbaţi. cu aspiraţii de dezvoltare . berea Ciuc s-a relansat cu un nou ambalaj mai actual şi mai modern: s-a renunţat la forma scutului. sociabili şi prietenoşi. s-a folosit mai mult culoarea mărcii (roşu) şi s-a utilizat mai mult auriu pentru a accentua aspectul noilor etichete. Profilul mărcii Heineken este o marcă Super Premium. la Miercurea Ciuc.Caracteristicile berii Heineken sunt aroma proaspătă şi fructată şi gustul uşor amărui care fac ca această bere să fie băută cu plăcere. poziţionată în segmentul superior al pieţei. de tip Pils. Produsă exclusiv la Miercurea Ciuc. are o perspectivă globală şi o personalitate cosmopolită foarte atrăgătoare. Ciuc se adresează unor oameni responsabili şi nepretenţioşi.

Golden Brau marca de bere care. Golden Brau este o bere blonda cu aspect limpede si cu gust placut. Esenta atitudinii marcii Golden Brau este recunoasterea. aspiratiile si stilul de viata ale consumatorului roman. Italia sau Indonezia si. Secretul? Identificarea ei cu un mod de viaţă simplu. in numai doi ani. Aceasta bere te face sa vezi intotdeauna partea plina a paharului. dar dinamic al consumatorilor de bere din Romania. Golden Brau a ajuns. Concursul Internaţional de la Bruxelles. este organizat de Institutul Monde Selection. 2008 si 2009). malai. Inovatiile aduse de-a lungul timpului si imbunatatirile ambalajului. Belgia sau Cehia. 2007. mai ales. hamei. Angajamentul pe care Golden Brau l-a luat in fata consumatorilor este de a avea grija ca cerintele si asteptarile lor sa fie indeplinite. infiintat in 1916 in Belgia. Valoarea medaliilor primite de Golden Brau este intarita de faptul ca Monde Selection include marci din intreaga lume: Australia. Austria. produsului cat si a servirii. cu interese comune si cu varsta intre 25 – 45 ani. incredere si succes. Profilul marcii: Golden Brau reflecta valorile. 2006. Consumatorii de Golden Brau sunt in marea majoritate barbati dinamici. Concentratia de alcool este de 5% si extractul primar de 11. sustin acest angajament. Ingredientele folosite sunt: apa. China. un institut independent de testare a calitatii.2°P. aduce recunoastere. Campaniile publicitare ”Proba de inele” si “Tu cui ai da trei masini” au castigat Effie in 2003 si in 2006. prin calitatea ei. malt din orz. din tari cu reputatie in industria berii precum Germania. Profilul consumatorului: Golden Brau se adreseaza unui public foarte larg si eterogen. Mecanicile promotionale ingenioase i-au adus brandului Golden Brau alte premii. fin. Calitatile si reteta originala au fost rasplatite de-a lungul timpului cu 5 medalii in cadrul competitiei Monde Selection (2003. Ei aprecieaza recunoasterea pe care o primesc de la persoanele apropiate si sarbatoresc momentele de success cu o bere de calitate.Golden Brau Calitate Medaliata Caracteristicile produsului: Lansata in 1998. . uşor amărui. una dintre cele mai vândute si mai cautate beri din Romania.

Neumarkt Istoria mărcii: În 1998. a urmat mai târziu lansarea PET-ului de 2L în 1999 şi a celor de 0. Deşi lansat la început drept o bere regional. Oltenia şi Banat-Crisana. cu o concentraţie de alcool de 5. În mod natural.5L.desenul colorat al pieţei central. Profilul consumatorului: Ne adresăm bărbaţilor cu vârsta între 30 şi 35 de ani. uşurinţa în transport. nouă sticlă păstrează şi elementele tradiţionale ale mărcii Neumarkt. sunt mulţumiţi şi mândri de muncă bine făcută şi de aceea păstrează o atitudine optimistă. Primul PET utilizat de o marcă de bere în România avea capacitatea de 1.3%.5L şi 1 L în 2001. Adevăratul success a venit însă la sfârşitul anului. Caracteristicile produsului: Neumarkt este o bere blondă superioada de larg consum. eliminarea necesităţii ambalajului “la schimb” precum şi posibilitatea de a reînchide recipientul s-au dovedit a fi elemente foarte apreciate de către consumatori. am lansat sticlă returnabila 0. în special în regiuni precum Bucureşti. Muncitorii necalificaţi şi buni meseriaşi. volumul mai mare. Astfel.5l. an în care piaţa berii din România începea să-şi revină după minimul istoric înregistrat în anul precedent. odată cu lansarea. Astfel Neumarkt a devenit marcă de bere cu cel mai complet portofoliu de ambalaje PET. marca Neumarkt este lansată în sticlă returnabila de 0. în premieră pentru o bere din România. Modernă şi bărbătească. scutul heraldic al fabricii sau sigiliul calităţii conferite de tehnologia germană utilizată în cadrul procesului de fabricaţie. Neumarkt şi-a concentrat atenţia asupra ambalajului de tip PET. delistand sticlă returnabila în 2002. încercând să-şi îmbunătăţească traiul exploatând oportunităţile din viaţa de zi cu zi. având studii medii şi venituri mici şi mijlocii. Pentru că vrem să fim alături de consumatorii noştri şi în momentele când munca bine făcută este sărbătorita la sfârşitul zilei. Neumarkt a câştigat rapid o parte importantă din piaţă.5l şi venea ca o propunere mult mai convenabilă pentru consumul casnic. . a ambalajului de tip PET.

Gosser. Profilul mărcii: Bucegi este o marcă românească. echilibrată. tradiţionala de bere şi îi reprezintă pe cei nesofisticaţi. Relansata cu succes în 2002. Respecta valorile tradiţionale. Istoric: Istoria mărcii de bere Bucegi începe în 1980. practici. care a devenit rapid o tradiţie a familiilor şi prietenilor de pretutindeni. Bucegi a revenit în viaţa romaniilor şi a ajuns într-un timp relativ scurt una din cele mai importante mărci din portofoliul Heineken România. Sunt direcţi. de care sunt mulţumiţi. Bucegi este poziţionată în segmentul Economic Fabricată cu grijă. respectând foarte mult valoriile tradiţionale (familie şi biserica). Tentanta. Caracteristicile produsului: Pozitionata in segmentul Premium International. simpli şi oneşti. când Centrala Berii din România a hotărât să producă o bere care să înlocuiască berea de import. Pentru ei locul de muncă reprezintă principala sursă de întreţinere a familiei. pune preţ pe familie. Bucegi rămâne berea apreciată dintotdeauna de romani. simpli şi deschişi. muncind din greu pentru banii câştigaţi. şi aşa a început producţia berii Bucegi. nepretenţios. după o reţetă tradiţională. Cele mai importante fabrici de bere din România au fost alese pentru a o fabrica. o bere rece. Profilul consumatorului: Bărbaţi care locuiesc în zone rurale sau în oraşe mici/ mijlocii şi au un loc de muncă stabil.5% şi un extract primar de 10.3%.Bucegi Caracteristicile produsului: Bucegi este o bere blondă de larg consum.Apreciata. Având un preţ rezonabil. Desavarsita. Gosser este o bere blonda de calitate superioara cu o reteta unica: aroma delicata a maltului se imbina perfect cu savoarea racoritoare si usor . cu o concentraţie de alcool de 4. pe oamenii care muncesc cinstit şi se bucura de viaţă.

Actualitatea traditiilor vechi de secole. Gosser poarta amprenta naturala unica a fertilitatii regiunii alpine din care provine.3%. imaginea Gosser continua sa ramana mereu proaspata prin alegeri mature si elemente impresionante care ii marcheaza drumul de succes. Silva se produce in doua sortimente: Silva Original Pils bere blonda. marca se adreseaza cunoscatorilor. acestia fac parte din randul liderilor. cu o concentratie de alcool de 5. Prin traditie. datorita concentratiei mai ridicate de hamei.8° P si Silva Strong Dark Beer bere bruna. . Valorile marcii Gosser: Garantia inegalabila a originalitatii: strans legata de natura. celor carora le place sa guste o bere speciala. Silva Caracteristicile produsului: Silva are toate caracteristicile unei beri premium: culoare galben-aurie.1%. emboss-ul asimetric si o comunicare coerenta. Verdele special. fiind adepti ai unui stil de viata bazat pe principii si valori bine stabilite. gust aromat. cu o concentratie de alcool de 7%. ingredientele unei puritati legendare si culoarea stralucitoare de chihlimbar se pastreaza si astazi cu tehnologii moderne de fabricare a berii. cu un extract primar de 16° P. ale carei calitati exceptionale si savoare subtila le pot recunoaste si aprecia. Consumatorul Gosser: Consumatorii Gosser sunt in general barbati cu varsta cuprinsa intre 28-45 ani.aspra derivata din adaosul echilibrat de hamei. bine fermentata. cu un venit mediu spre ridicat si preferinte pentru brandurile premium. In general. cu o concentratie de alcool de 5. Tocmai pentru ca cei din target sunt persoane care stiu ceea ce conteaza cu adevarat in viata. dincolo de timp. cu un extract primar de 11. spuma bogata si prospetime de lunga durata datorita unei impregnari mai intense de dioxid de carbon. O identitate clara. claritate. intr-o bere usor colorata. mentin aceasta bere dincolo de mode si trend-uri de scurta durata.

libera. educatie sau venituri. care inspira eleganta. Daca. a oamenilor constienti de efectele nedorite ale consumului de alcool in anumite situatii. Silva a fost relansata cu succes pe piata romaneasca in 1991. durata.puritate. Schlossgold ofera o solutie vesnicei dileme intre placerea de a savura o bere si nevoia de a urca la volan. Schlossgold Satisfactie fara alcool Caracteristicile produsului: Speciala.Istoric: Nascuta in inima Transilvaniei. Cei carora le este adresata Silva sunt oameni care stiu sa recunoasca adevaratele valori pentru ca au maturitatea si experienta sa poata distinge cu usurinta lucrurile care conteaza si valorile care raman. Profilul consumatorului: Berea Silva rasplateste consumatorii rafinati si pretentiosi cu un gust si o aroma pe masura asteptarilor. in prima faza. ulterior Schlossgold a devenit alegerea matura. fiind urmata in 1996 de Silva Dark. dar si idei atractive si novatoare pentru anumite tipuri de etichete cum ar fi cele de gat. sunt mandre de realizarile lor. o bere speciala produsa dupa o reteta originala belgiana. valori adevarate care se mostenesc si se transmit: rafinament. Profilul marcii: Marca Silva se pozitioneaza in segmentul Premium si isi trage seva din valorile autentice romanesti. armonie. In 2007. De aceea Silva inseamna. folosindu-se elemente moderne de design. Silva a mostenit ceva din atmosfera patriarhala a regiunii si din reputatia de excelenti mestesugari a oamenilor de aici. Profilul marci: Schlossgold se adreseaza unei categorii foarte largi de consumatori: indiferent de sex. gandesc matur. Sunt persoane care beau « bere de placere ». eleganta. cat si prin tipul ei aparte de bautura non-alcoolica. atat prin ingredientele de calitate folosite. varsta. Numele ei aminteste de latinescul « silva » care imprumuta marcii atribute ce tin de simbolistica padurii . . inainte de toate. Este o marca romaneasca cu traditie. Inca dinainte de 1989 numele acestei marci era asociat cu una dintre cele mai bune beri din tara. naturalete. marca a reprezentat alternativa ideala in cazul unui nedorit control al politiei. ambalajul intregii game a fost modernizat si actualizat. Schlossgold ofera savoarea si gustul berii intr-o bautura care nu contine alcool. privesc viitorul cu optimism si sunt constienti de faptul ca alegerile pe care le fac sunt cele mai bune. fara coloranti artificiali.

atunci cand vrei sa savurezi o bere, dar si sa eviti consecintele consumului de alcool, Schlossgold este cea mai buna solutie. Deoarece Schlossgold ofera raspunsul la intrebarea universal valabila " bere la volan ?", o parte importanta a comunicarii acestei marci s-a axat pe sponsorizarea unor concursuri si emisiuni de profil: transmisiunile televizate ale curselor din Formula 1 si din cadrul Campionatului International de Raliu. In cazul ambalajului Schlossgold, remarcabila este zona termosensibila de pe eticheta sticlei: tiparit cu o cerneala speciala, cuvantul « satisfactie » apare doar atunci cand temperatura berii este intre 4 si 6 grade C, aceasta fiind cea mai potrivita pentru consum. Profilul consumatorului: Oameni cu simtul raspunderii, care doresc sa ramana stapani pe situatie in orice imprejurare, cei care beau Schlossgold au la indemana gustul si racoarea unei beri bune, chiar in momentele in care, dintr-un motiv sau altul, nu pot consuma alcool. Schlossgold este ales de acei oameni care doresc sa savureze gustul unei beri de calitate, dar sunt constienti de efectele consumului de alcool si, ca atare, aleg in cunostinta de cauza o bautura care sa le satisfaca ambele nevoi: placerea unei beri si pastrarea controlului.

Marci regionale Berea Gambrinus se bucura de o tradiţie îndelungată, începutul consumului de
bere în Regatul Roman fiind legat chiar de această marca. Din anul 1869 şi până de curând ea a fost produsă la Fabrica Griviţa din Bucureşti. Faima mărcii se datorează în egală măsură simbolului - regele berar Gambrinus cât şi celebrei berarii cu acelaşi nume din centrul Capitalei, loc de întâlnire pentru artiştii romani ai începutului de secol XX. De la începutul anului 2009 gustul tradiţional al berii Gambrinus poste fi savurat din nouă maro de 0,5L. Elegantă, bărbătească şi tradiţională, nouă sticlă aduce în inima băutorilor de Gambrinus atmosfera specifică a celor mai renumite berarii romaneşti. Caracteristicile produsului: Gambrinus este o bere blondă superioară de larg consum, cu o concentraţie de alcool de 4,5%.

Marci de import
Plăcere!- filozofia mărcii Zipfer Cu un devotament de neclintit pentru calitate, Zipfer se poziţionează în portofoliul Heineken România că o marcă premium austriacă. Calitatea acestei beri reprezintă o experienţă unică, o exprimare a plăcerilor adevărate ale vieţii. Plăcerea Naturală: Cunoscută ca şi atracţie turistică, regiunea Zipf a devenit faimoasa începând cu 1858 şi datorită berii Zipfer produsă aici. Calitatea unică a berii este dată de fântâna oraşului care furnizează apa de cea mai bună calitate. Produsă cu plăcere: Superioritatea Zipfer în termeni de calitatea este adusă de o combinaţie unică de metode tradiţionale de producţie şi tehnologie de ultimă oră. Succesul acestei beri este bazat în primul rând pe inovaţie, ieşind de fiecare dată în evidenţă prin noutăţile aduse în piaţă. Servită cu plăcere: Produsele de calitate reflectă acest aspect în orice element component. Ca şi marca premium Zipfer impune un standard înalt în primul rând prin forma distinctivă a sticlei. Plăcere nelimitată: Dinamism fără limite. Conceptual din spatele mărcii Zipfer a făcut din aceasta cea mai dinamică bere austriacă şi a pus în acelaşi timp bazele succesului sau internaţional. Dacă eşti în căutarea unei experienţe adevărate în materie de bere, vei găsi adevărata palcere în Zipfer. Caracteristicile produsului: Zipfer este o bere de import blondă super premium, cu o concentraţie de alcool de 5.4%.

Edelweiss
Istoria mărcii: Berea Edelweiss s-a născut în fabrică “Hofbrau Kaltenhausen”, în apropierea oraşului Salzburg, localizat în Alpii Austrieci. De-a lungul timpului, acest sortiment de bere a câştigat aprecierea consumatorilor, bucurându-se de un succes continuu. În prezent, berea Edelweiss poate fi gasita- produsă sau importanţa, în peste 5 ţări. Despre berea Edelweiss: Aceasta bere face parte din categoria berilor “weiss” (bere nefiltrată), de calitate superioară. Printre particularităţile acestui tip de bere se numără: compoziţia formată dintr-o combinaţie de malţ din grâu şi malţ din orz, este mai puţin amară decât berea lager standard datorită concentraţiei mai redusă de hamei, fermentează la temperaturi ridicate de 20°C, şi are un conţinut mai ridicat de CO2, fapt care recomanda degustarea acestei beri din pahar şi nu direct din sticlă. Drojdia specială folosită aduce şi gustul uşor fructat al acestei beri deosebite.Cu o concentraţie alcoolică de 5,5%, Edelweiss este o bere produsă din cele mai naturale ingrediente obţinute din zona Alpilor Austrieci. Valorile Mărcii: Ca personalitate, Edelweiss este, în general, un bărbat cu educaţie superioară, între 26 şi 35 de ani, stilat şi care doreşte să descopere noutăţile pe care lumea le are de oferit.

2.2.2. Promovarea vanzarilor

Heineken - "Fii printre stelele din UEFA Champions League!"
15 februarie - 30 aprilie 2009 15 februarie – 30 aprilie 2010 Heineken şi UEFA Champions League sunt o asociere perfectă. UEFA Champions League a devenit o competiţie cu adevărat internaţională în ultimii ani, potrivindu-se perfect cu Heineken. Heineken vrea să inspire fanii din întreaga lume să se implice în vizionarea meciului, să se reunească cu prietenii,

În acest an. print. susţinute de activări şi materiale la punctele de vânzare. Ciuc Premium – Conteaza doar gustul . inclusiv online (website-ul dedicat).ro/ucl. vom trimite consumatorii la Madrid.să savureze berea Heineken şi să experimenteze magia acestei competiţii dintre cluburile de fotbal de clasă mondială.heineken. derulată pe toate canalele. unde consumatorii pot interacţiona pe teme legate de UEFA Champions League. radio. În fiecare an. Mulţi alţi consumatori vor avea posibilitatea să câştige premii precum mese de foosball. „Fii printre stelele din UEFA Champions League” beneficiază de o campanie de comunicare integrată. Promoţia „Fii printre stelele din UEFA Champions League” va oferi şansa ca 10 români să trăiască timp de 3 zile experienţa VIP care include vizionarea finalei UEFA Champions League din Madrid şi trăirea istoriei fotbalului în timp ce se scrie. Principala interfaţă a promoţiei va fi website-ul www. să vizioneze finala de la Madrid în America de Sud. TV. oferim consumatorilor experienţe unice. General Manager Heineken România. declară Jan Derck van Karnebeek. web. să trăiască experienţa vizionării finalei uneia dintre cele mai admirate competiţii de fotbal la nivel mondial. suport PR şi alte idei creative de comunicare. prin componenta “Star Final” a campaniei derulată la nivel global. rucsacuri şi şnururi cu breloc. în cadrul promoţiei “Fii printre Stelele din UEFA Champions League”. aşa cum doar Heineken poate face. într-un decor inedit. outdoor. Cei care doresc ceva mai exotic au şansa. pe diferite nivele şi pot câştiga premii. tricouri.”. “Activarea platformei UEFA Champions League a Heineken a devenit o tradiţie în rândul consumatorilor noştri.

Uita-te sub capac si poti castiga 200 RON. pentru ca merge cu fotbalul sau la un gratar. prieteni imaginari. RUCSAC. Pentru unii berea merge doar cu fotbalul sau numai la un gratar si sunt si mai multi aceia care o beau pentru ca este la promotie. Imi place spotul pentru ca scoate in evidenta slabiciunile si aviditatea consumatorilor de bere din Romania. promotie.5 L cu eticheta promotionala. traditie. Ciuc Premium este berea care se bea pentru gust. Heineken Romania prezinta promotia "Urca la Sfinx din premiu in premiu" ce se desfasoara intre 15 iulie .5 L si 2. Unii o beau ca sa scape de sef sau ca sa-l faca sa rada. prieteni adevarati. Produsele participante la concursul Bucegi sunt toate produsele marca Bucegi de 0.O reclama de-a dreptul geniala care. iar altii pentru ca tin la traditie.31 august 2011. apa cristalina de la munte. Unii beau bere indemnati de prieteni imaginari. ori indemnati de prieteni imaginari. Ciuc Premium este berea care se bea pentru gust. “Exista 1000 de motive pentru care se bea bere: Unii o beau ca sa iasa cu prietenii. la fel ca Aqua Carpatica a deranjat multa lume. De cele mai multe ori reclamele sunt niste povesti care ne distrag atentia de la ce conteaza cu adevarat: produsul. Pentru a ridica premiul in bani si rucsacul suna la 021 203 11 11 iar daca ai castigat un bax fugi la centrele de premiere. . pentru ca tin la traditie. Berea Ciuc a reusit prin aceasta reclama sa scoata in evidenta calitatea produsului.” Naumovici parodiaza si face bascalie de toate cliseele din lumea berii de la noi: fotbal. un bax. In cazul in care nu castigi sub capac vei gasi textul Mai incearca. Vor exista in continuare oameni care vor bea bere pentru ca e la promotie.

frigider. Premiile se vor acorda participantilor la Promotie care. in valoare de 999. masina de spalat.9 LEI. LEI.9 LEI. inclusiv TVA si transport Aparat de aer conditionat Americool AERWAM12R22-FI. adunand valorile inscrise in interiorul capacelor promotionale au obtinut fix 1. la alegerea castigatorului : aparat de aer conditionat.9 LEI.3. in valoare de 939. inclusiv TVA si transport 2. Inovarea 2.9 LEI.De Paste. se va acorda 1 (un) singur premiu constand intr-unul din urmatoarele.3.000 lei.1 Heineken DraughtKeg. in valoare de 944. in valoare de 999.000.000 LEI. o invenţie savuroasă . inclusiv TVA si transport Combina frigorifica Arctic K275. Pentru fiecare grupa de 1. Bucegi te innoieste In cadrul acestei campanii se vor acorda un numar determinat de 300 de premii. televizor sau suma de 1. inlcusiv TVA si transport Masina de spalat Indesit WILL105X. Aparatele electrocasnice care fac obiectul premiilor sunt urmatoarele: • • • • Televizor LG 29FS2ALX.

Pentru lansarea produsului Heineken DraughtKeg. Grey Bucharest a pregătit un concept de comunicare care a integrat: campanie de PR. Obiective de comunicare Obiectivul principal al campaniei de PR a fost acela de anunţa intrarea noului produs Heineken DraughtKeg pe piaţa din România. campanie TV.0 bar. Principalele mesaje ale campaniei au subliniat inovaţia produsului prin sistemul de presurizare pe baza de CO2. berea putând fi turnată doar datorită presiunii gravitaţionale. chiar la ei acasă. răcirea cu 10 .Heineken împreună cu Grey Bucharest au pregătit campania de lansare pe piaţă a Heineken DraughtKeg. constă într-un tub de CO2 numit „sistem interior de presurizare pe bază de CO2 ” care ţine berea la o presiune de 1. outdoor. acţiuni de retail cât şi campanie pe internet). Prin această inovaţie Heineken DraughtKeg la 5L este diferit de celelalte produse similare de pe piaţă care functionează ca o doză uriaşă cu un robinet în partea de jos. acţiuni de ATL sşi BTL (amplasarea unui display special în Plaza Shopping Mall. produs cu ajutorul căruia consumatorii au putut descoperi experienţa de a-şi turna singuri bere la draft. Inovaţia Heineken DraughtKeg.

Campania a continuat pe outdoor. împreuna cu mesajul: „ULTIMA NOASTRĂ INVENŢIE: TU FACI TOATĂ TREABA”.ro unde au fost organizate concursuri cu premii. Fiecare vizită s-a transformat într-un party ad-hoc. spotul TV. presupunerile fiind de la lansarea unui nou ketchup până la unei noi vopsele de păr.ore înainte de deschidere . Tactica de lansare s-a dovedit a fi foarte . cu ad-urile de presă. precum şi „dispozitivul ciudat” au pus la încercare imaginaţia fiecărui jurnalist. berea rece fiind şi o bună sursă de revigorare. ce se poate vedea pe canale până la sfărşitul anului. echipa de PR Grey şi promoteri Heineken au mers în vizită în fiecare redacţie selectată pentru această campanie. Evaluare Campania de lansare a noului produs Heineken DraughtKeg e reuşit să creeze impactul dorit atât în rândul publicului ţintă cât în rândul presei. dar ca şi prim consumator al produsului. şi lansarea site-ului dedicat – www. fiind perceput drept un produs inovativ pe piaţa de bere din România. PR-ul a dat startul întregii campanii cu 2 săptămâni înainte de lansarea produsului la raft. ţinând cont de temperaturile de afară. capacitatea sa de a umple 20 de pahare şi nu în ultimul rând menţinerea calităţii timp de 30 de zile de la deschidere. cu scopul de a le stârni curiozitatea şi aşteptarea noului produs -tija cu robinet prin care curge berea. Ulterior teaser-ului. Strategie şi plan Ca şi strategie de lansare.condiţia necesară şi suficientă. reuşind să adune de fiecare dată în jurul noului produs jurnaliştii dornici să încerce experienţa de a-şi turna singuri berea la draft şi a o împărţi cu cei din jur. Lipsa branding-ului. de peste 35 de grade Celsius. prin abordarea presei scrise atât ca şi canal de transmitere a informaţiei către publicul Heineken. iar Heineken este brandul care reuşeşte să surprindă de fiecare dată prin inovaţie şi calitate. Elementul cheie al campaniei a fost „Teaser-ul” primit de jurnalişti în redacţii.draughtkeg.

Campania de PR Heineken Draughkeg este deja finalistă la “European Excellence Awards 2007”. campania de PR a atins peste 1 100 000 de cititori din presa naţională scrisă. cât şi prin monitorizarea cantitativă şi calitativă a prezenţei subiectului în presă.eficientă. măsurarea succesului campaniei s-a materializat atât prin feeedback-ul primit din partea presei şi a publicului. . festival ce-şi va anunţa câştigătorii la mijlocul lunii decembrie. Website-ul a reprezentat un puternic instrument de comunicare oferind informaţii esenţiale despre produs. Rezultate Potrivit reprezentanţilor. publicând peste 29 de materiale. Media online a preluat de asemenea ştirea lansării produsului pe piaţă. dar adunând şi feedback din partea consumatorilor. Toate materialele publicate sunt pozitive şi prezintă informaţii clare despre noul produs. dintre care 18 cu poza produsului. generând peste 22 de articole de mărime medie. la categoria Food and Beverage.

Van Lede avertizeaza impotriva asteaptarilor de schimbari radicale de la produsele Heineken: "Te adaptezi" la gusturile schimbatoare.2. Acesta este doar un exemplu din ceea ce Cees van Lede descrie drept "o schimbare substantiala in strategia brandului". cum ar fi vinul. Heineken anunta ca isi va focusa promovarea pe social media. de a construi awareness pentru brandurile sale globale folosindu-se de social media. dar asta nu se poate realiza de la an la an. In urma unui interviu realizat de INSEAD Knowledge cu Cees van Lede. Cum reuseste sa faca fata Heineken provocarilor cu care se confrunta pe pietele mature cum sunt cele din Europa? Asemeni si altor mari producatori de bere.3. "Nu exista nicio fabrica de bere in lume care sa aiba un brand ca Heineken". cu populatii mai tinere si. Heineken vizeaza din ce in ce mai mult publicitatea prin social media. chairman of Heineken’s supervisory board. care aduce un profit mai mare. Vad Lede spune ca demograficele sunt impotriva lor. Prin urmare va trebui sa repozitioneze berea ca produs relativ la "posibilitatile de consum competitoare". In societatile europene aflate in curs de imbatranire. spune el. se concentreaza pe berea premium. unde generatia zilelor noastre isi petrece timpul". economii mai dinamice. "dar trebuie sa si transmiti lucrul asta". . Heineken se bucura de o crestere puternica in tarile in curs de dezvoltare. Heineken si Google La nivel international. spune Van Lede. in multe cazuri. acesta a anuntat ca Heineken targeteaza o noua generatie a bautorilor de bere.2. Producatorul german de bere a lansat un parteneriat cu Google avand in plan demararea unor campanii digitale globale atat pe YouTube. Cu toate acestea. spune el. din moment ce oamenii de 40+ consuma mai putina bere. "deoarece aceasta este locul unde se afla tinerii. cat si pe telefoanele mobile.

Aceasta este o inovatie in sine. A doua inovatie este modul in care o bei. este sa mentinem legatura cu schimbarile in modul in care oamenii beau bere. Acum oamenii beau mult mai mult din sticla". Acum ai berea rece ca gheata. cele doua companii intentioneaza sa colaboreze in economiile emergente. si aici este punctul in care intervine joint venture-ul cu Google. care este o senzatie diferita fata de berea prezentata la 8 ° C". fata de dezvoltarea de campanii de publicitate pe YouTube.Mai important." . unde utilizarea internetului mobil este detul de avansata. "cred ca berea a devenit mai putin amara decat obisnuia sa fie. spune Van Lede. Ca sa poti tine pasul cu astfel de schimbari este necesara o atentie foarte mare la tendintele de consum. spune Van Lede. "Veti vedea o schimbare in publicitate spre social media". De asemenea. "Nu spun ca abandonam televiziunea. spune Van Lede. "obisnuiai sa o bei din pahar. "In general. dar vedeti ca se intampla mai mult in acest fel." observa el. trebuie sa tii pasul cu noile tehnologii si tendinte in comunicare. Mai mult. "Chiar trebuie sa ai o cunoastere intima a obiceiurilor sociale si de consum ale tinerei generatii". In plus.

Noi ambalaje pentru o mai buna depozitare .2.3.3.

Sticle reciclabile Editia limitata de sticle Heineken 100% reciclabile.4.3. .2. Sunt foarte frumoase si facute complet din aluminiu reciclabil.

2.5. în care se găsesc oferte avantajoase de genul vânzărilor grupate sau produselor cu preţ redus • indicatoare (săgeţi) amplasate în magazin. Promovarea produselor şi comunicarea promoţiilor au loc în punctele cele mai vizate din magazine: raftul. Preţurile promoţionale sunt frecvent folosite de Heineken. brânzeturi. care orientează consumatorii către ofertele promoţionale. zona produselor de consum imediat (lapte. brandurile puternice.3. • frigidere personalizate • coşuri promoţionale personalizate. Utilizează preţurile psihologice. Un alt tip de promoţie practicat de această companie este oferirea de mici obiecte. secţia permanentă. nu prea îţi fac promoţii prin reducerea preţului. majoritatea băuturilor se comercializează cu preţuri terminate în cifra 9. se organizează campanii de genul: la 5 sticle de Heineken cumpărate primeşti una cadou. Promovarea vanzarilor De obicei.). mai degrabă preferă să ofere ceva în plus. • anunţuri prin staţia de emisie cu circuit închis a magazinului. un pahar personalizat care ajunge în casa cumpărătorului. Paşte. de exemplu. . ce îndrumă cumpărătorii către un anumit produs. • reclame pe cărucioare. produse de panificaţie). vitrina frigorifică pentru băuturi. • un element de noutate îl reprezintă imprimeurile cu sigla firmei sau marca produsului pe pardoseala magazinului. În general. precum Heineken. care au o veche tradiţie în industria publicitară. acestea având campanii promoţionale cu diverse ocazii sau sărbători legale (Crăciun. casa de marcat. etc. • standuri interioare – reprezentate printr-un mobilier special ce permite realizarea unor demonstraţii sau degustări şi sunt amplasate în vecinătatea raionului în care este comercializat produsul la care se face reclamă. • banderole care facilitează reamintirea numelui mărcii sau prezintă o ofertă avantajoasă. Heineken foloseste publicitatea la locul vânzări prin: • afişe.

Promovarea vănzărilor reprezintă un instrument promoţional ce se utilizează în ultima vreme cu succes deosebit.Capitolul III: Concluzii Societatea actuală este caracterizată de existenţa unei noi revolutii ştiintificotehnice care duce la schimbari importante De la apariţia primelor mijloace promoţionale şi pâna în prezent. activitatea promoţională fiind o componentă distinctă a procesului de comunicare. s-a modificat atât ca tehnică concretă cât şi în reflectarea sa teoretică. Planificarea promoţională are drept obiectiv transmiterea de informaţii referitoare la produsele destinate vânzării. rezultatele să fie favorabile. organizări noi. al firmei. Au apărut tehnici noi. confruntaţi cu reducerea puterii de cumpărare într-o situaţie de criză economică de durată. îşi planifică cumpărăturile în funcţie de nivelul preţurilor. Promovarea a fost apreciată a fi " una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing". promovarea a evoluat. de rabaturi. care a reuşit să sporească cheltuielile destinate. echipe de specialişti noi. deşi compania nu s-a axat în mod special pe acest tip de promovare. de obiectivele urmărite de întreprindere astfel încât. de stadiul de pregătire al cumpărătorului. de orice oportunitate pe care o găsesc în legătură cu raportul calitate-preţ. . Promovarea on-line a ajutat foarte mult imaginea Heineken. O alta problemă este alegerea strategiilor de promovare în funcţie de ciclul de viaţă al produsului. mai repede decât publicitatea şi constă în acordarea de stimulente pentru cumpărarea imediată. în urma desfăşurării campaniei promoţionale. contribuind astfel la extinderea campaniilor promoţionale ce influenţează câştigurile firmelor şi prestigiul mărcilor. mai ales a produselor standardizate cu cerere foarte elastică. întreprinderile se confruntă cu sarcina de a împărţi bugetul total alocat promovării pe instrumente promoţionale care reprezintă diferite caracteristici şi costuri. În realizarea unor campanii publicitare. îmbunătăţind-o şi sporind încrederea consumatorilor în aceasta. Folosirea pe scară largă a promovării este generată şi de rezultatul presiunii exercitate de consumatori care.

Bucureşti. Colecţii *** The Economist *** Biz *** www.toxel.heineken. Editura Uranus.. Bucureşti. – Principiile marketingului.ecomagazin. – Tehnici promoţionale.ed. Editura Uranus. Bucureşti. Editura Teora. 1998. J. a II a 2002..ro ***www. probleme. 2009. ed.ro ***www.com ***www.F. analize. 2. Saunders. Kotler Ph. 3. Balaure V.ro ***www. 1999.a III a 2004. G. Cruceru A. – Tehnici promoţionale. Armstrong.ziare.ro .Bibliografie: 1.mediafax. studii de caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful