Sunteți pe pagina 1din 1

Examen, Control de gestiune, Iun 2012, nr. 1

I. Enumeraţi principiile de bază ale Controlului de Gestiune

1.

 

2.

Centrul de responsabilitate în care ieşirile sunt măsurate în termeni monetari reprezintă:

a. centrul de costuri

b. centrul de profit

c. centrul de venituri

d. centrul de investiţii

II. Definiţi costul ţintă

1.

2.

Instrument de asistare a deciziei printr-un ansamblu de indicatori prezentaţi sintetic şi cu o

periodicitate corelată reprezintă:

a. tabloul de bord

b. balanţa scorecard

c. bugetul

d. Reportingul

III. Dispuneţi de următoarele date: timp unitar standard 4 ore/buc, tarif unitar standard 25 um/oră, producţia standard 500 buc, producţia efectivă 480 buc, timp unitar efectiv 4,2 orc/buc, tarif unitar efectiv 28 um/oră. Determinaţi prin demonstraţie abaterea de tarif;

a. +6.000um

b. + 6.048um

c.-6.000um

d. - 6.048 um

IV. Se dau următoarele cheltuieli: salarii 35.000um, întreţinere 23.000um, asigurare 9.000um, chirii 13.000um, amortizare 10.000um. In cursul perioadei se obţin venituri din vânzări în valoare de 130.000um şi din provizioane 10.000um. Impozitul pe profit se calculează pe baza cotei de 16%. Cheltuielile, cu excepţia salariilor, se plătesc în cursul perioadei şi toate veniturile se încasează în cursul perioadei. Ştiind că soldul iniţial pentru trezorerie este de 7.000 um, construiţi Bugetul de trezorerie.

V. O entitate fabrică două produse, A şi B în următoarele condiţii: cost direct total (produs A 25.000um şi produs B 62.500um) Cantitatea fabricată şi vândută ( produs A 1.000buc. şi produs B 100 buc).

Cheltuielile indirecte de producţie sunt identificate pe activităţi astfel:

Activităţi

Cost

activităţi

Inductor

Volum inductori

Total

A

B

Lansare

10.000

Nr. loturi

50

30

20

Montaj

25.000

Ore funcţionare

80

50

30

a. Determinaţi costurile de producţie totale şi unitare utilizând metoda ABC

b. Argumentaţi de ce recomandaţi managementului metoda ABC versus metoda tradiţională

Punctaj:

I, II, III IV, V

– 1 punct fiecare; – 3 puncte fiecare – 1 punct din oficiu