P. 1
Frazeologia Lb. Romane. Curs. DR

Frazeologia Lb. Romane. Curs. DR

|Views: 297|Likes:
Published by VERTURICA

More info:

Published by: VERTURICA on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

SPECIALIZAREA: Română-Franceză/Germană

Frazeologia limbii române
ANUL II, semestrul I

Lector univ. dr. Monica BILAUCA

Capitolul 1. Conceptul de frazeologie
Obiective operaţionale: a) să definească şi să-şi însuşească principalele concepte şi noţiuni prezentate la curs; b) să identifice principalele probleme în discuţie ale frazeologiei. Frazeologia ca disciplină lingvistică Prezent în limbile romanice, germanice şi slave, termenul latinesc phraseologia numeşte, în limba română, spaniolă şi catalană, potrivit unei recente sinteze lexicografice1: a) modalitatea particulară de individualizare a unei limbi sau a unui scriitor; b) limbaj emfatic şi insignifiant; c) disciplină lingvistică ce studiază unităţile frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi, în italiană; d) culegere de locuţiuni şi e) ansamblu de expresii proprii unei limbi. Urmărirea accepţiilor termenului duce la constatarea că frazeologia, ca disciplină lingvistică independentă, există în puţine spaţii lingvistice, deşi celelalte semnificaţii ale termenului (cu excepţia celei notate cu b), avînd în comun limbajul, înţeles (în sens coşerian) ca activitate la nivel istoric, universal sau individual, privilegiază, cel puţin la nivel teoretic, includerea lor într-un cadru mai larg al disciplinei. Ca disciplină lingvistică independentă frazeologia există de puţină vreme, începuturile acestei direcţii de cercetare regăsindu-se în anii cincizeci ai secolului trecut în lucrările lui V.V. Vinogradov. Nu există, după ştiinţa noastră, un studiu teoretic amplu dedicat frazeologiei. În spaţiul lingvistic românesc, frazeologia este considerată de Hristea, Sinteze, p. 140, ,,un compartiment lingvistic deosebit de vocabular şi, mai ales, de sintaxă […] o disciplină lingvistică relativ independentă, care nu poate avea alt nume decît obiectul ei de investigaţie”; de Zugun, Lexicologia, p. 10, „o ramură a lexicologiei care combină lexicologia cu gramatica şi istoriologia şi are ,,cele mai mari şanse să devină disciplină independentă” sau, după DSL, p. 224, „o disciplină lingvistică în curs de constituire, care se ocupă cu studiul unităţilor frazeologice dintr-o limbă sau un grup de limbi”. Rezervele enunţate mai sus privind statutul disciplinei rezultă mai ales din cauza obiectului de studiu, care, prin pluralitatea posibilităţilor de interpretare şi clasificare, care, potrivit principiului obiectivităţii limbajului, numit de Coşeriu (Principii, p. 12), „numai toate împreună ne pot ajuta [...] ne pot reda obiectul în totalitatea sa, aşa cum se prezintă el pentru cunoaşterea intuitivă”, au favorizat considerarea, în mod justificat, a frazeologiei, de către Dimitriu, Tratat, p. 47, ca un domeniu de frontieră, situat, de obicei, în preajma altor ştiinţe2. Interpretate ca elemente lexicale simple, caracterizate prin înţeles unitar şi avînd valoarea unui lexem, unităţile frazeologice au fost înglobate lexicului şi discutate în cadrul lexicologiei. Ca argument suplimentar pentru această încadrare a fost evidenţiată de către Hristea, Contribuţii, p. 588, posibilitatea stabilirii pentru îmbinarea stabilă, ca şi pentru cuvînt, a originii, fapt ce se constituie într-un ,,indiciu că frazeologia se apropie mai mult
1 2

Micul dicţionar academic, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002. Autorul nota, loc. cit., că obiectul de studiu al îmbinărilor stabile este „prin excelenţă al sintaxei, al

lexicologiei şi al stilisticii”.

2

Prin raportare la capacitatea de a diferenţia. Rainer/Berens. 36] Berlin. Bucureşti. mai ales printr-o interpretare din punctul de vedere al antropologiei culturale. stilurile şi variantele funcţionale ale unei limbi.în sens larg” (definită prin stabilitate şi polilexicalitate) şi . Fundamentarea teoretică a disciplinei este indisolubil legată de obiectul de studiu al acesteia.. Wortbildung und Phraseologie.ştiinţă ce studiază expresiile idiomatice sau idiomul”. 134. după Hristea. Tübingen. 3 . 1998. apud Zaharia.de lexicologie decît de sintaxă”. după Gertrud Gréciano4. p. 1997. ireductibile la soluţii unice şi definitive.. 5 Zur Phraseologizität sprachlicher Einheiten verschiedener Sprachebenen. ceea ce ar justifica existenţa frazeologismelor la toate nivelurile limbii. Complexitatea aspectelor. conceperea duală a frazeologiei: Ioana Boroianu. Harald. de idiomuri. Über die Implikatur als theoretischen Erklärungsansatz für den Idiomgebrauch. 4 Das hientergründige Idiom. în sensul că se porneşte de la cuvînt şi se ajunge pînă la nivelul textului.date/pre-formate” de moneme. apud Casia Zaharia. p. de specificul fiecărei limbi. New Work. 24. O abordare ce antrenează o viziune mai largă asupra disciplinei a fost propusă de N. Erich Schmidt. de la urmărirea provenienţei acestora: „externă. pe axa sintagmatică.tot”. considerată de specialişti ca neconvenabilă din cauza lipsei unei diferenţieri clare între proprietăţile limbii şi mecanismele de producere şi receptare6.. în care sînt incluse . înţeleasă ca . distinge o frazeologie lingvistică. şi o frazeologie literară. dar şi de valoarea surselor.. Unitate frazeologică I. interpretat şi numit diferit în funcţie de criteriul aplicat. reprezentate în vorbire într-un . de stilistica funcţională.integrare” a unităţilor purtătoare de sens într-o unitate mai complexă”. 1980. prin 3 Phraseologie. p.. 4564. p. unde se întrebuinţează. p. Expresii. frazeologismele au fost delimitate de către Harald Bürger3. 587-598. cit. considerate de Eminescu . analiza surselor ar putea porni. frazeologia a fost apropiată de Hristea.. Impusă din necesitatea unei cercetări obiective. Discuţiile de lungă durată în legătură cu perspectiva de cercetare a frazeologismelor au favorizat. Ambros/ Burger. „acele tiparuri neschimbate cari se formează în curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie proprie” (Opere. Sinteze. p.adevărata bogăţie” a unei limbi7. Franz-Josef (eds. în Jaksche. care se concretizează în îmbinări . loc. 25. a impus introducerea unor delimitări teoretice şi în ceea ce priveşte denumirea disciplinei.. Eine Eiführung am Beispiel des Deutschen [= Grundlagen der Germanistik.. cu accepţia de . termenul a suferit o extensie.. Harald/ Sialm. 487). p. oameni de seamă etc. îmbinări de cuvinte etc. De altfel. 6 7 Vezi Zaharia... în Wimmer.mijloc de expresie a unei colectivităţi”. Berlin. Reader zur sowjetischen Phraseologie.A. Contribuţii. Interpretate ca „moneme” ce funcţionează după anumite reguli gramaticale. Expresii. Conceput ca denumire generală pentru orice abatere de la regulile de . în urma analizei unităţilor frazeologice. IX.în sens restrîns” (avînd drept caracteristică componenta idiomatică). denumirea de frazeologie este puternic concurată de idiomatică. 45. iar această perspectivă a condus la înţelegerea frazeologiei . perspectivă ce antreneză toate componentele limbii.aforisme. Ianko-Trinickaia5. mai ales în spaţiul lingvistic german şi cel englez. Walter de Gruyter& Co. p. vorbe de spirit. care urmăreşte realizarea relaţiilor sintactice de diferite naturi. Gunther Narr. 27. din perspectiva acestui ultim criteriu enunţat.). şi care au caracter accidental”. aparţinînd unor scriitori. după criteriul idiomaticităţii.

îmbinare stabilă. îmbinare de cuvinte indivizibile (Gheorghe Dragomirescu8). expresie perifrastică. al VI-lea. Bucureşti. Cuvinte compuse şi grupurile sintactice stabile. idiotism (Philippide. 391-410. p. şi internă. Construcţii idiomatice). analizabile şi neanalizabile. 235-253.Limbă şi literatură”. Stilistica. Influenţa orientală. proverbe. o mare diversitate. Dumistrăcel. îmbinare de cuvinte sudate (Dumistrăcel. Expresii).. Acestor două căi de îmbogăţire frazeologică i s-ar putea adăuga. Influenţa orientală).împrumuturi din alte limbi şi calchiere după modele străine. create în interiorul unei limbi din material preexistent”. anul VIII. frazeologism (Dumistrăcel. expresie. ca strategie de reflectare ce valorifică atît sursa externă cît şi cea internă. clişeu (Hristea. locuţiune frazeologică (DSL). Limbajul publicistic). în timp. Zaharia. p. în . Tratat). şi discursul repetat. 154. Editura Academiei RSR. idiom (Avădanei. Dumistrăcel. Lexic. perifrază proverbială (Dimitriu. XI.Limbă şi literatură”. Bucureşti. Iaşi. expresie. p. 1967. unitate frazeologică (Ioana Boroianu11. Limba română). locuţiune. 1998. perifrază. locuţiune. respectînd ordinea cronologică: asociaţie metaforică.. 4 . Dicţionar de termeni lingvistici. Şăineanu. p. Structura sintagmatică a expresiilor figurate. 11 12 13 Unitate frazeologică (I). Principii. expresie idiomatică (Al. Concluzii Inventarul denumirilor aferente frazeologiei a cunoscut. Andriescu13. 8 9 Îmbinări de cuvinte indivizibile. expresie frazeologică. Lexic). paremiologie. locuţiune. Iordan. Locuţiunile). Stilistica). expresiune metaforică (Şăineanu. izolare (Iordan. Lexicologia. zicători (Şăineanu. Stil şi limbaj. Semasiologia). în opinia noastră. Structurile lingvistice identificate în teoria limbii sub denumirea de frazeologisme au fost cercetate de numeroşi şi importanţi lingvişti români. în . 242-247. Lexic). grup sintactic stabil (Finuţa Asan/Fulvia Ciobanu10). 1966. element metaforic. expresie figurată (Elena Slave9). în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în 10 limba română. în sincronie. Sinteze). generatoare de terminologie şi de exigenţele impuse de cercetători în formularea unor termeni cît mai precişi şi mai expresivi. unitate frazeologică (Puşcariu. Gheorghe Constantinescu-Dobridor12). Zugun. motivată de eterogenitatea criteriilor aplicate. 1977. ale căror contribuţii terminologice notabile le vom semnala în continuare. vol. ansamblu frazeologic. unitate frazeologică (Dimitrescu.

prin lucrările apărute în deceniul patru al secolului al XX-lea..expresie”.V. care.. are o circulaţie redusă. tinde să se impună în lingvistica actuală. a următoarelor tipuri: • frazeologisme propriu-zise. frazeologisme onimice (de ex. proverbe (de ex. frazeologhizm. considerat părintele frazeologiei.: Păcatul intră rîzînd şi iese plîngînd . Termenul este puternic concurat de unitate frazeologică. formal. expresie idiomatică. realizate numai nivel gramatical (de ex.: Crucea roşie). ce trimit la realităţi concrete sau imaginare (de ex. apoi. Vinogradov. expresii idiomatice. Contribuţii. text” sau din latinescul phrasis .. considerat părintele frazeologiei. în familia lexicală şi în apropierea numelui disciplinei. ci şi). locuţiune etc. 587-598 şi Sinteze. a conceptului numit de Charles Bally . • frazeologisme structurale. care au dus la identificarea. 138.idiomuri în sens larg”.: de-a popa prostu .. Definirea frazeologismelor şi cuprinderea acestora într-o perspectivă unitară au generat interpretări marcate de o accentuată eterogenitate. 15 Précis de stylistique. frazeologisme referenţiale. frazeologisme idiomatice (ce cuprind . unde a dobîndit şi alte semnificaţii. îmbinări frazeologice.: Doamne ajută!). după Hristea. constatăm că termenul frazeologism. unde o componentă este metaforizată (de exemplu: vorbe de duh).. care pot fi argumentate prin nevoia mereu simţită în orice stadiu de cercetare a limbii a unor opţiuni terminologice şi conceptuale precise. prin această expresie. îmbinare stabilă de cuvinte.. 1905 (capitolul La phraséologie).greşeala este însoţită uneori de plăceri.: nu numai . Genève. expresii frazeologice. frazeologisme comunicative.joc de cărţi”. termenul frazeologism a rezultat din traducerea14. Esquisse d'une méthode fondée sur l’étude du français moderne. fapt probat de polemica din literatura de specialitate şi de diversele proiecţii ce reflectă opţiuni în această problemă. 5 .legăturile nerepetabile” (Cernişeva.1.Capitolul 2. b) să identifice diferite tipuri de unităţi frazeologice şi să distingă semnificaţia convocării acestora în diferite tipuri de limbaje şi stiluri funcţionale. p.. termen preluat de limbile europene. apud Zaharia. expresie. Concepte aferente frazeologiei Obiective operaţionale: a) să definească şi să-şi însuşească principalele concepte şi noţiuni prezentate la curs.. idiom.. compuse din minimum două cuvinte. constituindu-se în obiect de studiu.V. definitorii în orice discurs ştiinţific. 25-26). de către diverşi autori. unde toate elementele din structură sînt metaforizate (de exemplu: slab de înger). clasă deosebită de cea a îmbinărilor stabile prin modificarea semantică a termenilor şi prin .unité phraséologique”15 întîi prin forma frazeologhiceskaia ediniţa. cu posibilitatea de recunoaştere în plan metaforizat a sensurilor de 14 De către V.vorbire. mod de exprimare. Frazeologism Derivat din grecescul φράσις . cu acelaşi sens. Expresii. p. Deşi se situează. de către V.. Vinogradov. de la care a fost creat. p. circumscrise procesului de comunicare (de ex. 2. clasă în care este cuprins un număr mare de constituenţi: unităţi frazeologice. dar urmările ei sînt neplăcute”)..

Expresii. apud Zaharia.: A umbla pe la icoane . frazeologisme direct motivate (neidiomatice.. unde motivaţia este o variabilă ce vizează gradul de înţelegere a semnificaţiei generale din sensurile componentelor: direct motivat – semnificaţia generală rezultă din semnificaţia componentelor. Termeni folosiţi în lingvistica frazeologică românească (alfabetic) Termen Ansamblu frazeologic Asemănare Asociaţie metaforică Element metaforic Expresie Expresie Expresie figurată Expresie idiomatică Expresiune metaforică Expresie perifrastică Frazeologism 16 introdus/folosit Dimitrescu 1958 Zanne 1895 Şăineanu 1887 Şăineanu 1887 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Slave 1966 Dumistrăcel 1980 Şăineanu 1887 Puşcariu 1940 Cujbă 1999 Frazeologia limbii române. sintactic. p. semantic pentru ultimul tip). frazeologisme cu fuziune semantică parţială. cu cuvintele şi cu frazele (Gheorghe Colţun16). a aţipi”). 114). atunci cînd o componentă îşi păstrează sensul propriu (de ex. 6 . frazeologisme motivate metaforic (de ex.: a fi în al şaptelea (nouălea) cer .a adormi..a fi extrem de bucuros”. frazeologisme nemotivate (de ex.: A-l fura pe cineva sfinţii . motivate metaforic – prin identificarea semnificaţiei literale a elementelor în cadrul unei semnificaţii generale figurate. unde recunoaşterea sensurilor de bază este imposibilă (de ex. 111).a merge la judecată”). frazeologisme asemănătoare cu îmbinările de cuvinte. de ex. frazeologisme parţial motivate (de ex.idiomuri în sens restrîns”.. Expresii. Opinarea divergentă din studiile de specialitate privitoare la conceptul de frazeologism se întîlneşte şi în legătură cu criterii aplicate.a nu înţelege nimic”) şi frazeologisme parţial idiomatice. principial relevante (structuralsemantic. parţial motivate – prin recunoaşterea sensului cel puţin a unui component. şi pragmatic pentru al doilea tip. semantic..: a se uita ca mîţa (pisica) în calendar . după gradul de contopire semantică şi structura gramaticală pentru al treilea tip. • Posibilitatea relativă de înlocuire a cuvintelor şi de preluare a rolului sintactic al acestora. nemotivate – prin nerecunoaşterea unei semnificaţii generale rezultată din cumulul semnificaţiilor literale ale componentelor (Burger.: a se îmbrăca cu cămaşa morţii .bază (de ex.a muri”) (Fleisher.: tăcere mormîntală şi . 2000..: a nu cunoaşte moarte). • Semnificaţia generală nu corespunde cumulului semnificaţiilor elementelor din structură. • frazeologisme complet idiomatice. atunci cînd semnificaţia generală nu rezultă din semnificaţia literală a componentelor (de ex. Chişinău. • frazeologisme cu fuziune semantică totală.a-şi asuma riscul suprem”). Editura Arc. pentru primul tip. apud Zaharia. vizînd posibilitatea de realizare a semnificaţiei. p...: A bea zeamă de clopot . recunoscute de majoritatea lingviştilor: • Stabilitatea şi unitatea semantică. ce permit argumentarea trăsăturilor generale ale frazeologismelor.

Recunoscînd. fie semnificaţii suplimentare. Unitate frazeologică Propus şi întrebuinţat iniţial de Charles Bally. Probleme bei der Analzse vom Idioms. p. asocieri libere) şi idiomuri. Athenaum. Amasova17.contextul minimal”. clasă poziţionată între îmbinările libere (numite în DSL. Din punctul de vedere al capacităţii de descompunere semantică şi al posibilităţii componentelor de a stabili legături. al II-lea. un punct de vedere comun care să reglementeze avantajele utilizării lui. frazeoloizii. sintagma terminologică .unité de pensé” şi li s-au atribuit. Semantik und generative Grammatik. 19 N. 1963. prin asociere.o constituentă polisemă” sau un cuvînt cheie. 21-22. de aceea termenul a fost deseori apreciat ca ambiguu. cit. Leningrad. Amasova19 distinge două subgrupe: frazeme – unităţi ce conţin cuvînt cheie şi idiomuri – fără cuvînt cheie.Grup sintactic stabil Idiotism Idiotism Idiotism Idiotism Idiotizm Izolare Izolare Îmbinare de cuvinte indivizibile Îmbinare de cuvinte sudate Locutiune Locuţiune Locuţiune Locutiune Locutiuni Paremiologie Proverbe/zicători Unitate frazeologică Unitate frazeologică Unitate frazeologică Unitate frazeologică Zicători Asan/ciobanu 1967 Iordan 1975 Hristea 1968 Şăineanu 1900 Zanne 1895 Philippide 1894 Dumistrăcel 1980 Iordan 1975 Dragomirescu 1964 Dumistrăcel 1980 Bulgăr 1971 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Şăineanu 1900 Zanne 1895 Şăineanu 1900 Şăineanu 1900 Avram 1986 Boroianu 1974 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Zanne 1895 2.2. total diferite de cele propuse de iniţiator. deschisă de Bally (numită de acesta coeziune semantică). prin dezvoltarea teoriei şi aplicarea altor criterii. după Uriel Weinreich18.N. În funcţie de acest ..N. Amasova. apud Zaharia. Amasova. după N.unité phraséologique” desemnează un grup de cuvinte în care elementele din structură şi-au pierdut înţelesurile iniţiale şi. op. Kiefer. au dobîndit o singură semnificaţie. Considerate funcţionale la diferite niveluri ale limbii şi caracterizate prin capacitatea de substituţie printr-un cuvînt. N. Nu există. Expresii. p.minim de context”. unităţile frazeologice au fost definite din perspectiva reflectării în vorbire a unei singure . în timp. Vinogradov au identificat 17 18 N. vol. Delimitarea accepţiei conceptului a avut în vedere. perspectiva semantică. unitatea frazeologică trebuie să deţină. alta decît cea care ar rezulta din suma sensurilor componentelor. 7 . Osnowy anglijkoj frazeologii.V. Frankfurt am Main... specialişti precum V. p.. cel puţin . 415-474. 223. Ference. N.. în primul rînd.N. ca indice contextul sau . privită însă divergent. în acest sens. fie altele.

izolări. Elena Slave). în teoria şi practica frazeologică.îmbinare stabilă de cuvinte avînd. 23. după Boroianu. întîlnite în majoritatea studiilor dedicate clasificării şi descrierii expresiilor. Editura ...ro/eBooks/filologie/dominte/index.cu un sens general”. reprezentînd semne pentru o noţiune. 141. semne pentru o situaţie. 1975. fiind întîlnită deseori întrebuinţarea alternativă a acestora. locuţiuni frazeologice. apud Zaharia. după criteriul logico-tematic. a unui număr considerabil de termeni: locuţiuni. semnalată de Hristea. interpretate ca unităţi . 1946. Filippov [= Studies in oriental Folklore and Mythology]. Sinteze. Leipzig. un singur sens (sensuri) şi comportîndu-se ca o singură parte de vorbire.Învăţămîntul Superior”. Expresie În ciuda frecvenţei utilizării termenului în teoria şi practica limbii. aceea în care se încadrează echivalentul lor semantic”. Nauka. propune întrebuinţarea unui singur termen general. p. 2. p. Hristea.: drept ca lumînarea . Identificarea şi descrierea coerentă a conceptului în discuţie reprezintă o problemă divergent soluţionată în teoria lingvistică. termenul în discuţie a cunoscut. Unitate frazeologică I. Expresii. Theodor Hristea. p. în cadrul frazeologismelor propriu-zise. sub această denumire. 22 Phraseologie. p. lipsa unui punct de vedere comun. care nu reuşeşte să cuprindă varietatea fenomenelor lingvistice. Rezultatele aplicabilităţii criteriilor funcţional-structural şi expresiv.: a-l vedea pe cineva sfîntul . Dezvoltarea teoriei privitoare la conceptul de unitate frazeologică este în legătură cu diversitatea criteriilor şi metodelor algoritmice propuse.a o păţi”) şi definite în opoziţie cu unităţile frazeologice. există puţine proiecţii teoretice.htm) o extensie. 20-21. cu o semnificaţie generală independentă de cea a componentelor (de ex. 8 . Permyakov23. 23 From Proverb to Folk-Tale. [1972]. Irina Ivanovna (eds. De exemplu. 45-69..D.preferabil. Notes on the General Theory of Cliché. Moskow. împreună. p. Leningrad.unibuc. Moscova. iar G. idiotisme.. care a favorizat accepţia lui .gata făcute” şi descrise în opoziţie cu îmbinările libere. Petru Zugun. p. expresie./Cernişeva. Introducere în teoria lingvistică (cf. care trimite . Lexicologia. de aici. caracterizate prin imposibilitatea descompunerii semantice şi sintactice. De aceea. 26. [1968]. unităţile frazeologice au fost clasificate de Thea Schippan21 pe baza unor considerente de ordin formal (existenţa/inexistenţa unui grup verbal/nominal) şi expresiv. 1975. L. p. Sinteze. clişee. prin sfera mult mai cuprinzătoare” şi includerea. în urma aplicării criteriului situaţional delimitează unităţile frazeologice.. 28. M. a căror semnificaţie generală rezultă din sensul elementelor (de ex. 138. apud Zaharia. p. aceasta din cauza eterogenităţii criteriilor aplicate şi propuse pentru interpretarea funcţională a acestuia. în Stepanova. Florica Dimitrescu.N. Constantin Dominte. cu aceeaşi semnificaţie. 44. Bibliographisches Institut. expresii. 25-26. Irina Cernişeva22 le încadrează. 1979. apud Zaharia. sînt de multe ori derutant argumentate. Definirea conceptului reflectă opţiuni în problema accepţiunii şi descrierii noţiunii de expresie mai ales prin raportare la comportamentul stilisticofuncţional al locuţiunilor (la Sextil Puşcariu. definit ca . p. de unităţile paremice. Florica Dimitrescu. Locuţiunile...3. consideră criteriul disocierii gramaticale irelevant pentru delimitarea expresiilor de 20 21 Trudy Jubelejnoj Sessi LGU. şi. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.atît la expresii propriu-zise cît şi la locuţiuni”. Einführung in die Semasiologie.). www. .unităţi frazeologice concrescute20. Expresii.foarte drept”). Expresii.. Translated from the Russian by Y. şi evidenţiază lipsa unei distincţii clare între cei doi termeni. Pentru evitarea încadrării diferite a aceloraşi îmbinări stabile.

criteriul funcţionalităţii acestora la nivel morfo-sintactic. a da peste un noroc neaşteptat” (DLR X/3.. în aparenţă. p.în măsura în care îmbinările stabile numite expresii sînt expresive şi analizabile în părţi de propoziţie. • expresii cu subiect neexprimat. în care termenii au suferit. Gunter Narr.frazeme”.locuţiuni”. p. alături de cel al posibilităţilor combinatorii şi de comutare. în .: cum va da Dumnezeu!. 28. în sensul suprapunerii conceptului de expresie cu cel de expresie idiomatică. a favorizat definirea. wellerisme. Această abordare a convocat. Astfel. însă dacă ele nu sînt expresive (sau sînt foarte puţin expresive). a o păţi 2. Petru Zugun diferenţiază expresiile de locuţiuni folosind criteriul expresivităţii şi al logicii conţinutului: . pot fi numite expresii. mai ales în cadrul expresiilor . În colaborare cu Erich Braun şi Gisela Kohler. criteriul expresivităţii este generator de confuzii în legătură cu alegerea unui termen teoretic adecvat. atunci cînd verbul trimite la persoana a II-a singular (de ex. 1970. a expresiilor „ca grupări stabile de cuvinte care acoperă totalitatea unei propoziţii”. foarte întuneric”). Dacă perspectiva funcţională poate fi considerată coerentă în privinţa posibilităţilor concrete oferite. • expresii propoziţii enunţiative. în care se cuprind: propoziţii metaforice. expresii idiomatice cu rol de propoziţie26. În acest sens. în grade diferite..a trece printr-o mare încercare”). 242-247. de către Ioana Boroianu. desemnînd deseori aceeaşi realitate: îmbinare stabilă. a trei clase: . .cu propoziţie subordonată” (de ex.: a-şi pune (băga. care au dus la identificarea. în direcţia metaforizării lor sau. . apud Zaharia. mai mult. caracterizate prin semnificaţie imprecisă. iar Elena Slave24 apreciază acest criteriu lipsit de precizie. expresii idiomatice. Tübingen. de către Coşeriu25.: a vedea moartea cu ochii . p.: A-l vedea (pe cineva) sfîntul sau a-l lua sfîntul „1. Unitate frazeologică (II). puncte de vedere disonante.: Parcă-i gura iadului „adică întuneric beznă. şi nedefiniţi. 1966. după Coşeriu. prin aplicarea criteriului enunţat mai sus. Lexicologia. Expresii. de obicei postpus predicatului (de ex. termeni diferiţi.. MDA). • expresii cu variabilitate verbală. XI. 30 ca fiind cel mai important.. în care recunoaştem folosirea verbului la diferite moduri şi timpuri şi preferinţa pentru anumite moduri. teafăr) sub Evanghelie). • expresii cu valoare globală de superlativ. cu lungime variabilă. în teoria şi practica românească. . 26 A se vedea şi DSL. 397 şi urm. 223. sub numele de expresie. p. şi prin 24 25 Structura sintagmatică a expresiilor figurate. fără ca prin această analiză să se ajungă la nonsensuri. • expresii cu valoare de propoziţii. p.Limbă şi literatură”. vîrî) capul (sănătos. mai simple şi mai stabile decît expresiile..foarte largă” sau cu valoare nedeterminată. apreciat de Zugun.texteme”. caracterizate prin utilizare largă şi invariabilitatea verbului (de ex. op.. modificări semantice. exclamative sau interogative (de ex. caracterizate prin topica subiectului. proverbe. p. principale sau secundare. 14].. deci cu subiect şi indice de predicaţie şi a generat următoarea încadrare tipologică: expresii cu subiectul exprimat.. [= Tübingen Beiträge zur Linguistik. termenul expresie este întrebuinţat ca termen general pentru locuţiuni. 29-30. ce permit o clasificare în funcţie de identificarea unor indici.. zdravăn. cit. 9 .: [mare] cît o zi de post). mai ştii păcatul?). aflate în raport de coordonare sau subordonare (de ex. sentinţe. 72. Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes.locuţiuni. p.

Locuţiunile. pentru limba franceză. este precedată de un excurs teoretic. apreciate de Hristea ca neconvingătoare. 62-68.Ceea ce trebuie de pe acum considerat un adevăr indiscutabil ni se pare faptul că orice expresie (ca grup lexical stabil şi unitar) este.. 9. de Charles Bally.. În legătură cu observaţiile notate de Ioana Boroianu. caracterizate prin dispariţia expresivităţii. cit.. şi susţinută de un bogat material faptic. printre care. adică generatoare de efecte stilistice”. cf. a se vedea şi Sala. 62). p. Contribuţii. pentru că includ termeni specifici sau pentru că aceasta ar duce la perceperea altui sens decît cel transmis şi în care raporturile sintactice sînt suspendate.de la criterii ştiinţifice ferme şi nu-şi întemeiază distincţia pe fapte numeroase şi concludente”. 2. faptul că . Locuţiunile. cf. Editura Academiei Române.. la care Hristea ajunge. expresii frazeologice catacretice). Locuţiune Inventarul definiţiilor propuse pentru termenul de locuţiune (numită frazeologică de Hristea. unitară ca sens şi care stabileşte relaţii cu contextul ca un singur element. stabileşte relaţii ca termen unic” (Boroianu. . deşi autoarea . . p. definea expresiile ca .éxpression constituée par l’union de plusieurs mots formant une unité syntaxique et lexicologique” (Pierre Guiraud. Observaţia privitoare la imposibilitatea unei delimitări exacte a fost notată mai înainte. 589. mais caractéristique des tendences générales et des faits typiques pouvant servir de points de repère”. Cela importe peu d'ailleurs. ca trăsături specifice ale locuţiunilor. spre deosebire de locuţiuni.a făcut cîteva precizări utile”. 34).grupul de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat care are un înţeles unitar şi se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire” (Gramatica.între care nu se pot stabili totdeauna limite precise”. unitatea sintactică şi de sens: .. Încercarea de delimitare a locuţiunilor de alte unităţi lingvistice asemănătoare a relevat.. cu privire la statutul locuţiunilor şi al expresiilor. p. Enciclopedia. pierzîndu-şi 27 28 Cf. ce surprinde opiniile exprimate de Florica Dumitrescu.. Concluziile. p. Expresii. care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire” sau .o locuţiune provine dintr-o expresie. Investigaţia realizată de Hristea. fie că aceste relaţii se realizează printr-unul din elementele ei alcătuitoare.împietrire” (din această perspectivă. op. înzestrate cu o funcţie gramaticală unitară” (Dimitrescu. Sinteze. p. Locuţiunile. deşi nu definitive. 2005. îmbinările stabile pot fi numite locuţiuni”. 224 şi de Dimitrescu.. p. apud Zaharia. 2. prin definiţie.îmbinări stabile de cuvinte care acoperă totalitatea unei propoziţii. Unitate frazeologică (II). 223) nu este foarte bogat şi evidenţiază recunoaşterea. 73). 1974. în urma unei folosiri de lungă durată.. p. fie că gruparea.. . p. Unitate frazeologică (II). 243)28. care.4. în ansamblul ei. deoarece autoarea nu porneşte . on connaît notre principe de recherche: pas de divisions rigoureuses.. p. nr. 68: . ajunge la concluzii nesatisfăcătoare. cu un înţeles unitar determinat. Pentru o taxinomie morfologică. lingvistul consideră că.îmbinări de cuvinte cu caracter permanent. noi dificultăţi. mai mult sau mai puţin expresivă. 142. 41. Bucureşti. Gramatica limbii române. . prin aplicarea criteriului funcţionalităţii la nivel morfo-sintactic şi semantic. au fost numite. p..analiza lor semantică se ajunge la nonsensuri. s-a gramaticalizat.On comprend qu'entre ces deux extrêmes il y a place pour une foule de cas intermédiaires qui ne laissent ni préciser ni classer.Grupare de două sau mai multe cuvinte. sudura grupului şi o cît mai puternică . după Hristea. p. DSL. 328.. p. stabilitatea (fixitatea27). 246. DSL. p. Amintim că Ioana Boroianu.. p. a privilegiat exprimarea unei opţiuni proprii: . în legătură cu statutul locuţiunilor şi expresiilor.ansamblu de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat. cu eventualele compliniri”. care au aşadar subiect (exprimat sau subiect-general. 10 . larg-subînţeles) şi predicat.

Irina Ivanovna (eds. p. 514-526. Melciuc38. la diverşi autori români32. 34 Irina Ivanovna Cernişeva. apoi de Hristea. Lexicologia. Expresii. Permyakov37. Bruce Fraser. 33.expresivitatea”. Stilistica.. Phraseologie. Expresie idiomatică Observarea demersului teoretic aferent definirii şi caracterizării expresiilor idiomatice a evidenţiat. ceea ce justifică. ca valoroase.expresii a căror semnificaţie generală nu rezultă din suma semnificaţiilor componentelor”.md/thesis/2540. rezultatele acestor investigaţii.. IV (1967). 265-304.5. Hans Schemann. atît termenul expresie (p. 2. Problemele vizează distincţia dintre îmbinarea liberă de cuvinte şi locuţiuni. Moscova. Expresii. p. 2006. Locuţiunile substantivale în limba română. p. 146. DSL. cf. 31 Cuvinte compuse şi grupurile sintactice stabile. Hristea. 29 Zugun. cu referire la a făgădui marea cu sarea. Puşcariu. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române. Sinteze. 5. locuţiunile de intensitate. 235-252. 243). idiom. dar şi în cel rusesc: N. unitate idiomatică. în . mai ales în spaţiul englez şi german33. Sinteze. p.A.clasificarea după o normă lingvistică” se manifestă întîi în terminologie. a locuţiunilor de cuvintele compuse29 sau expresii (frazeologice)30.a) reprezentarea lexicografică a expresiilor idiomatice.morfeme condiţionate semantic”: . după Dimitrescu.morfemele nu au dependenţă proprie. Editura „Învăţămîntul Superior”.acad. Stilistica. la I. p. Essai d'explication psycho-systematique. www. care se pierde o dată cu suprimarea unuia dintre elemente” (Boroianu.D. în Stepanova. nu pot fi utilizate în limbă indiferent la orice adjectiv sau adverb. ci pot apărea numai pe lîngă un anumit adjectiv sau adverb”. Amasova. care nu favorizează.). p. Avînd acelaşi comportament sintactic cu cel al locuţiunilor propriu-zise. 32 33 La Philippide. 30 Cf. 24. apud Zaharia. la Hervé Curat36. ireductibilă la soluţii unice şi definitive.Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română”. . 141. p. La locution verbale en français moderne. se caracterizează prin posibilitatea fiecărui element „de a contribui în egală măsură la realizarea sensului global.. la G.. vol. b) interesul specialiştilor cu privire la aspecte psiholingvistice. dotate cu idiomaticitate) mai mulţi termeni: idiotism (idiomatism)./Cernişeva. 254). după Iordan. 265-304. izolare. propune pentru diferenţierea acestora urmărirea structurii lexico-gramaticale şi a utilizării lexico-funcţionale. Unitate frazeologică II. care înregistrează cu acest sens (de . p. la Iordan35. 65. ceea ce probează încă o dată complexitatea problemelor pe care le pune definirea frazeologismelor. Gheorghe Popa. Unitate frazeologică (II). p. pragmatice şi de contrastivitate frazeologică”. 245. la exegeţii ruşi34. p. îmbinare idiomatică. p. numite astfel de Boroianu. denumirea de . M. după Zaharia. Heinz Weinreich. la care se adaugă cele realizate de Finuţa Asan şi Fulvia Ciobanu 31 fiind apreciate de Hristea. apud Zaharia. 1982. clasificări (structurale. Québec. nr. semantice şi funcţionale) şi de evidenţiere a valorilor stilistice ale expresiilor în diferite tipuri de texte. frazeologism. 11 . Expresii. Lexikoloder deutschen Gegenwartssprache. 223. Pluralitatea punctelor de vedere şi varietatea fenomenelor. 253) cît şi locuţiune (p. Expresii.. apud Zaharia.L. Adam Makkai. XII (1963). Charles Hockett. Locuţiunile. două direcţii de abordare: . întrebuinţează alternativ..cnaa. Iordan. 1975. Sinteze. p. Paul Postal. Wallace Chafe. N. Les presses de l'Université de Laval. Principii. vezi şi Dumitru Nica. locuţiune. 35 36 Stilistica. Limba română. în „Limba română”.

înţeleasă în sensul invers al procesului de . porneşte de la un corpus de 800 de expresii. Aspecte ale limbii şi traducerii (traducere din engleză).frozenness” posibilităţi cît mai reduse de transformare a îmbinărilor prin permutare. cu semnificaţie generală ce nu rezultă din cumulul semnificaţiilor componentelor). p. cit. La sémantique des expressions idiomatiques [=Recherches Linguistiques. 73-80. 274). în urma unui proces de . scrisori ale unor muzicieni. analiza semantică a acestora privilegiuindu-i abordarea. 1979. cit. 1983. fie sînt integrate. Constanţa Avădanei. recunoaştem. Signification et dénotation en allemand. în categoria frazeolexemelor exosememice42 (neinterpretabile în sens literal. în Muttersprache. aflate în raport de interdependenţă. 12 . 1970. Nauka. În încercarea de delimitare. Sinteze. Editura Univers. adăugare. unde nu sînt permise nici un fel de transformări. ca semn polilexical . După Babel. după Klaus Dieter Pilz. expresiile idiomatice se situează fie pe treapta 0 (pe o scală de la 0 la 6). 41 Idioms within a Transformational Grammar. după Gréciano (op. 9] Paris. cu precizie. Notes on the General Theory of Cliché. Vezi Dimitrescu.. 93. Fraser identifică şase clase. ceea ce justifică opţiunea cercetătorilor. a chestiunii jocului idiomatic. cit. vol. p. 1988. 44 Lexic. mai ales pentru criteriul semantic. cu funcţie explicativă sau afectivă. În cadrul acestui demers s-a pornit de la raportarea semnificaţiei îmbinărilor libere la cea a îmbinărilor stabile. uneori.rigidizare” (împietrire). nr.opacification”. vol. care înţelege prin . inserare. 1983. în care figurativitatea este înţeleasă ca remetaforizare a unei semnificaţii literale. dificultăţi precum: trasarea unor linii clare de demarcaţie între expresiile idiomatice şi cele neidiomatice. Din această perspectivă. p. Bucureşti. p. prin raportare la aceeaşi funcţie expresivă. posibilitatea clasificării expresiilor pe baza idiomaticităţii a necesitat identificarea unor indici ce au rezultat din aplicarea unor aspecte ce pot fi integrate nivelului semantic. şi Hristea. Ştefan Munteanu. şi pentru acest concept. în sens saussurian. nr. 136-137. George Steiner. p. 63. în „Limba română”. 23-24. decît în cadrul contextului şi al vorbitorului şi. 336-350. Astfel. psihologice. şi simultan. 47. Soluţia dezambiguizării. tot prin interpretare semantică.. 505-510. în cadrul demersului teoretic. 42 43 loc. 1981. obţinute. Zur Terminologie der Phraseologie.. Publishing House. Din punctul de vedere al momentul utilizării şi al apariţiei lor. Din această perspectivă. Pornind dinspre limbă spre teoria limbii. Bucureşti. nu poate fi rezolvată. 22-24.. 6. la Klaus Dieter Pilz39. 6. după Bruce Fraser41. Aplicînd aceste posibilităţi de înlocuire. în această ordine de idei. căreia i se asociază. Librairie Klincksieck. a fost relevată dimensiunea epistemologică a expresiilor idiomatice: „expresia idiomatică rezultă întotdeauna dintr-un raţionament conceptual şi. Locuţiunile. 1969. Orizontul traducerii.frazeolexem. 1983.. în Fundations of language. p. op.. Editura Univers. funcţia de comunicare. Expresii. expresia idiomatică este definită..figé et figuré”. p. SUA. p. excerptate din romane poliţiste. în cadrul fenomenelor lingvistice. 38 39 40 O terminach «ustojčivos» i «idiomatičnost». p. Gelu Ionescu. în plus. Stelian Dumistrăcel distinge44 două categorii: 37 From Proverb to Folk-Tale.N. Paralelisme frazeologice. 4. a accepţiei termenului. Gertrud Gréciano43 a încercat descrierea expresiilor idiomatice prin urmărirea figurativităţii. apud Zaharia. traducerea lor în altă limbă40 etc. Filippov [= Studies in oriental Folklore and Mythology] Moskow. Translated from the Russian by Y. ea este rezultatul unei gîndiri simbolice”.

cit. op. 3. Lexic. 139-236. 45 Referindu-se la problema expresivităţii. – Ne-idiomaticitate (sau îmbinare liberă de cuvinte). p. 4.. motivată de valoarea de figură de stil pe care au din momentul creării lor şi derivată din . Iancu. Expresii. Preocupările pentru interpretarea expresiilor idiomatice şi evidenţierea comportamentului acestora pornind de la aplicarea criteriului semantic s-au manifestat şi în lingvistica universală47.Studii şi cercetări ştiinţifice”. Reproductibilitate.. Fleicher. în „Limbă şi Literatură”..K. 63-75. p. p. Gréciano. 84-88 şi L.. se referă la un fapt real.o funcţie stilistică mijlocită de o serie de factori [. 2. p. Bălţi. p. 46 Pentru aprecieri în legătură cu vechimea cuvintelor ce intră în structura frazeologismelor. adică aceeaşi expresie ar putea fi discutată în cadrul mai multor categorii”. vol. p.. expresii marcate temporal. VII (1956).. 127. 48 op.imaginare”. Prevalîndu-se de sintezele formulate. apud Zaharia. I..cópii ale realităţii”.... 246. în care figurativitatea poate fi rezultatul unui . ieri şi azi. vezi Lilia Trinca. p. 47 D.idiotisme care s-au născut în anumite împrejurări istorice”. în .• expresii .] pe care îmbinările de cuvinte sudate numite expresii le descriu”.o funcţie obiectivă de comunicare” şi . Valoarea stilistică a expresiilor idiomatice. Casia Zaharia48 admite următoarele trăsături: 1. 1. prin pierderea posibilităţii de a funcţiona ca imagini”. şi se caracterizează printr-un grad ridicat de expresivitate. cit. Versuch einer interdisziplinaren Abgrenzung. 1996. op. Editura Dacia. pentru conceptul de frazeologism arhaic. încadrîndu-se aici două tipuri de expresii45: expresii nemarcate temporal. I [= Göppinger Arbeiten yur Germanistik.idiotisme care de la naşterea lor şi pînă astăzi servesc nevoile afectivităţii ca imagini”. 50. Pilz. 34-111. în .idiotisme care şi-au pierdut o parte din valoarea afectivă iniţială. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice. 1993. . 505-551].. Presa universară bălţeană. Stelian Dumistrăcel. • .. – Componente unice.nu este exclusivistă. Iaşi.. loc.. recunoscute prin prezenţa arhaismelorşi neologismelor46. Idiomaticitate/figurativitate – Idiomaticitate totală (nici o componentă nu poate fi înţeleasă în sens literal).nonsensul asocierii elementelor sau faptelor descrise”. cit. Bucureşti. Andriescu. porneşte de la observaţiile formulate de Al. p. cit. Filologie. în Strategii actuale în lingvistică. 258-301.accident” şi trimit la aspecte din viaţa colectivităţii sau fac referire la meserii ori profesii.. Stabilitate semantică – Stabilitate prin metaforizare.. Dumistrăcel. Groza. 13 . Momente ale constituirii fondului frazeologic al limbii române literare. autor care a propus o clasificare care . vezi V. 2004. la care se poate stabili momentul apariţiei. termeni ai unor comparaţii ireale. glotodidactică şi ştiinţă literară. ce avea iniţial . . – Idiomaticitate parţială (măcar o componentă poate fi înţeleasă în sens literal). Beriffsbestimmung und Systematisierung unter besonderer Berucksichtigung der deutschen Gegenwartssprache . p.. Phraseologie. Cluj-Napoca. – Anomalii sintactice. W. Limbă şi rostire românească. vol. Lexicalizare.

clişee. analiza în legătură cu criteriile semnalate mai sus ar permite o reevaluare. Cernişeva54. Raportate la îmbinările stabile de cuvinte sau urmărite în interiorul unităţilor idiomatice53. 51 52 53 54 55 56 op. Expresii. Stilistica. cit. expresiile idiomatice au fost raportate. apud Zaharia. Un model de clasificare a expresiilor idiomatice. 14 . idiomul este considerat o unitate lipsită de minim de referinţă.. p. op.îmbinări ne-libere: termeni compuşi.alegerea contextuală reciprocă”50. în sensul adăugării criteriul traductibilităţii. p. 127.L. reprezentat de un cuvînt cheie49. • îmbinări ne-stabile ne-idiomatice: . 43-49. în cadrul limbii a unui . structura şi funcţia lor. în cadrul frazeologismelor propriu-zise sau integrate. Melciuc 51 în: îmbinări idiomatice cu stabilitate completă.. Zaharia. cit. ne vom folosi de direcţiile enumerate mai sus. op. op. 49 50 N. p. cit. Expresii. Linguitische Aspekte.A.echivalent de traducere unic”56. Ference.. 1977. pentru delimitarea îmbinărilor libere de cuvinte de expresii idiomatice (parţiale sau totale). 5]. Redensarten. în Kiefer. au fost identificate diferite clase. Gunter Narr. cf. p.N. Permyakov. Referitor la punctul 1. p. 47-48. de I. expresii.A. • îmbinări stabile ne-idiomatice. 73-80. Sprachspiel [= Germanistische Linguistik. expresiile idiomatice au fost încadrate şi discutate. Pentru funcţiile expresiilor în politic al presei a se vedea Werner Koller. idiotismelor ori izolărilor. proverbe. le distinge de cuvinte şi proverbe prin forma. La I. Semantik und generative Grammatik. foloseşte termenul idiom. Athenaeum. 222. 16. p. p. bazat pe criteriul structural-formal a realizat. 32. p. s-a propus.. DSL. sau la . Din punctul nostru de vedere.I.îmbinări libere52. de Iordan55. 57 op. În această ordine de idei. într-un studiu contrastiv română-germană.. p. pentru a aduce în discuţie noi accepţii ale termenului în discuţie. . limbajul Vorkommensanalysen. care discută de îmbinare idiomatică.un minim de referinţă”. Probleme bei der Analzse vom Idioms. Expresii. 223. Zaharia.. Frankfurt am Main. Melciuc. 265-304. la un context minimal. această din urmă observaţie fiind valabilă numai pentru anumite expresii idiomatice. vol. Amasova. echivalentul de traducere unic desemnează cel puţin un cuvînt care trebuie să aibă corespondent intralingvistic într-o îmbinare. b) a traducerii expresiilor în altă limbă. Sau alăturare liberă de cuvinte.Lăsînd la o parte multiplele aspecte discutabile pe care această încadrare generalizată o poate ridica. p. ce îşi dovedeşte utilitatea în cadrul delimitării expresiilor idiomatice de cele neidiomatice şi care a fost interpretat din două perspective: a) a identificării. deci fără cuvînt-cheie. Cu privire la punctul 2 reţinem clasificarea expresiilor. cînd o componentă a îmbinării le determină pe celelalte şi îmbinări idiomatice cu stabilitate incompletă. Din perspectivă structurală. raportarea la . propusă de I. G. Rőhrich 57 . iar în cadrul acestora au fost discutate: • îmbinări idiomatice stabile. Tübingen. cit.. cit. Uriel Weinreich. • îmbinări idiomatice ne-stabile. 1972. prin prisma nerepetabilităţii lor şi a transformării semantice a componentelor. 415-474. în funcţie de specificul limbilor. al II-lea. de L.. mai ales la proverbe şi.

p. frasme (Jürg Hausermann63). 235-253. grup sintactic stabil (Finuţa Asan /Fulvia Ciobanu64).: construcţii superlative. Petru Zugun. Phraseme: Fenster zur Textkohärenz. Etudes de linguistique comparée français/allemand. cit. 30. în baza comportamentului morfologic. 1977. N.). Hauptprobleme der deutschen Phraseologie auf der Basis sowjetischer Forschungsergebnisse [=Linguistiche Arbeiten. Peters Louvain. 2005.2. o dată cu dezvoltarea teoriei şi a viziunii privitoare la criteriile avute în vedere: complexe stabile de cuvinte (Cernişeva60). ca „asocieri de două sau mai multe cuvinte. 68. şabloane de tip frazeologic (N. de Dimitrescu. au fost identificate. 5.fără aplicabilitate absolută”: . 9. 191- 410. sintagme stabile (Annely Rothkegel61). p. pentru limba română. p. a II- a). 29.). conjuncţii corelative. Expresii. Expresii. Îmbinare stabilă Apariţia termenului a avut ca punct de plecare necesitatea stabilirii unei delimitări faţă de îmbinările libere58. Vezi Jürg Hausermann. 2000. Amasova62). vol. p. identifică trei criterii de identificare a îmbinărilor stabile. Phraseologie.Limbă şi literatură”. Micro et macrolexémes et leur figement discursif. p. cit. pentru spaţiul lingvistic german şi românesc68. în „Limba română”. 222. 60 61 I. chiar unice. . însă explicabil în lingvistică”. VI. neobişnuite. Pornind de la observaţia ce vizează posibilitatea substituirii îmbinărilor libere printr-o parte de vorbire. 59 Vezi şi I. în privinţa inventarului terminologic. Lexicologia. forme verbale analitice etc. Traité de stylisque française (ed. p. Editura Academiei RSR. op. în sensul lor literal şi a căror semnificaţie generală rezultă din suma semnificaţiilor componentelor (de ex. în Gertrud Gréciano (ed. Rizescu. p. diferit cel mai adesea.. XI. cit. În lingvistica românească au fost definite. 62 63 op. analizabile şi neanalizabile. care sînt înţelese.. Tratat. 133. în . îmbinare de cuvinte indivizibilă (Gheorghe Dragomirescu65). al reproductibilităţii şi al posibilităţii de comutare. Tübingen. apud Zaharia. de obicei. o augumentare. vezi Dimitriu.. 65 Îmbinări de cuvinte indivizibile.. 66 67 68 Lexic. în . îmbinare de cuvinte sudate (Stelian Dumistrăcel66). vol. următoarele categorii de îmbinări stabile: 58 Primul lingvist care a făcut această observaţie a fost Charles Bally. nr. Cernişeva. c) sens unic. loc. Structurile lingvistice identificate în teoria limbii prin termenul de îmbinare stabilă au cunoscut. p. op. 47. 514- 523. uneori chiar contrariant de sensurile cuvintelor alcătuitoare. anul VIII. p.Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română”. cu subcategorizarea îmbinărilor stabile: perifraze propriu-zise „prin care se comunică o informaţie semantică (noţiune)/gramaticală sau logică (negaţia) şi perifraze proverbiale „cu structuri imuabile” şi Constanţa Avădanei. Locuţiunile. în care fiecare element îşi păstrează autonomia semantică” 59.. 15 . Observaţii asupra îmbinărilor de cuvinte. unitate lingvistică (complexă) stabilă (GA67).6. 47]. Paris. apud Zaharia.. cit. 64 Cuvinte compuse şi grupuri sintactice stabile. Max Niemeyer. Bucureşti. 1962. I. Heideberg – Paris. p. I (1919).a) pierderea capacităţii combinatorii a termenilor componentelor. 1967. b) cuvinte rare.

1978. Untersuchungen zur wiederholten Rede mit Beispielen aus dem Französischen.semantic absente”) a dus la sistematizarea. 86. Rothkegel. • tipul omogen III (cu componente semantic prezente şi absente). în care sînt cuprinse: îmbinările idiomatizate (cu o componentă figurată şi integrată unei anumite clase de semnificaţii). adverbiale. A. raportarea la statutul semantic al componentelor (ce pot fi . p. Formule şi clişee internaţionale Denumite şi interpretate diferit în fiecare limbă. prin păstrarea trăsăturilor morfo-sintactice ale elementelor. adverbiale şi prepoziţionale. proverbe. pe de altă parte. îmbinările stabile au fost încadrate în clasa frazeologismelor propriu-zise şi clasificate în: • unităţi frazeologice.• îmbinări adjectivale.. iar în cadrul ultimei grupe stabileşte nouăsprezece tipuri de bază..au la bază legende antice (uneori biblice) sau chiar întîmplări reale. 16 . Rothkegel. din prisma variabililăţii/invariabilităţii la nivelul contextului. loc. Max Niemeyer. Pe lîngă actualizările teoretice referitoare la context la care trimit îmbinările stabile. • sintagme stabile69 de rang unu. 2. • îmbinări frazeologice. de către Harald Thun73. p. • stabilitate morfologică.. Din perspectivă semantică. prepoziţionale şi verbale. 13 Idem. Convenabilitatea aplicării criteriului sintactic este argumentată mai ales în spaţiul lingvstic german70 şi cel românesc71 este susţinută prin utilizarea următoarelor criterii: • stabilitatea topicii îmbinărilor. clasă ce se apropie. . La această repartiţie taxinomică s-a ajuns în urmă raportării unităţilor lingvistice în discuţie la îmbinările stabile de cuvinte ne-frazeologice. • expresii frazeologice.. expresii idiomatice. Tübingen. caracterizate prin semnificaţie unitară. formulele şi clişeele internaţionale.. cit. op. Spanischen und Rumänischen. Italienischen. metaforizarea componentelor. • stabilitatea nivelului funcţional. şi a favorizat identificarea a numeroase clase şi subclase72. unităţi lexicale (caracterizate prin păstrarea sensurilor de bază ale componentelor). nominale şi pronominale. în care toate elementele şiau pierdut independenţa semantică. în care elementele constituente nu sînt comutabile şi sintagme stabile de rangul doi. de îmbinările libere. 34. ce se manifestă în specializarea anumitor tipuri de fraze la anumite valori morfologice. identifică patru clase de sintagme stabile: nominale.. op. Vezi Constanţa Avădanei. op. cu metaforizarea unei semnificaţii. care trebuie bine cunoscute pentru a înţelege sensul şi felul în care au apărut aceste frazeologisme devenite internaţionale”. formaţiunile modelate (ce permit introducerea unei componente). cu posibilitatea comutării unui element. 69 70 71 72 A. pe de o parte şi îmbinări verbale. a îmbinărilor stabile în trei tipuri: • tipul omogen I (cu componente semantic prezente) cuprinzînd îmbinări în care elementele prezintă independenţă semantică.7. în care doar o parte a îmbinării şi-a păstrat independenţa semantică. p.. 73 Probleme der Phraseologie.semantic prezente” sau . 144. Sinteze. cit. denumire preluată de la Hristea. cit. cit. • tipul omogen II (cu componente semantic absente). p.

11. loc. Proverbe. pescuitul. Dintre clişeele internaţionale ce trimit la domeniul religios reţinem: arca lui Noe. vol. Permiakov identifică. 590. O nouă sistematizare a proverbelor este oferită de aplicarea criteriului figurativităţii şi a perspectivei cultural-istorice. proverbe propriu-zise. semne pentru o situaţie (expresii proverbiale. în urma realizării unei tipologii. Ungaria. cit. s-a încercat. aforisme). viaţa intelectuală şi morală. Urmărite din perspectiva structurii lingvistice şi logice şi din punctul de vedere al conţinutului motivaţional. a permis identificarea77. adaptate însă la specificul limbii germane. Respectarea aceloraşi criterii. omul şi organele sale. pentru limba rusă .un nume propriu (de obicei de persoană)”..genezei” acestora. termeni conotativi. iar acestea au antrenat stabilirea domeniilor de provenienţă78 pentru proverbele din limba germană: vânătoarea. obiceiurile. deoarece nu respectă un criteriu determinant. p. credinţele. Proverbe Preocupările pentru teoretizarea . situată pe o poziţie intermediară. I-X.. Diversitate. eresurile. .paremice”75. 5. cuvinte adevărate.. p. iar acesta a fost apreciat avîndu-se în vedere structura acestor îmbinări. concepută dihotomic. afacerile. p. • unităţi supraparemice. pe scara cuvânt/expresii idiomatice/proverbe.Referirea la această clasă a urmărit identificarea unui indice de recunoaştere. Op. Op. transportul. 192 de tipuri gramaticale de proverbe şi expresii proverbiale. povăţuiri... identificarea unui mecanism generator de construcţii paremiologice76.. ca . p. băutura. Iuliu Zanne. cit.. Alte observaţii au vizat cunoaşterea sensului şi a . a unei clase. cit. Grigori Lvovici Permiakov. a favorizat încadrarea acestor unităţi într-o perspectivă ce integrează toate componentele acestui nivel: • unităţi frazeologice/idiomatice.. deşi nu au fost o constantă a teoriei limbii. animalele. ţinându-se cont de specificul limbii.8. s-au materializat în studii ce au urmărit în special posibilităţile de delimitare şi de clasificare faţă de frazeologisme. 16. viaţa socială. 74 75 76 Numite astfel de Hristea. dar şi puterea numelor proprii de a genera clişee. . viaţa fizică. p. şcoala. sărutul lui Iuda. include în această categorie exclamaţiile (de ex: Du ahnst es nicht!).clişee lingvistice”74 sau . banii. semne pentru o noţiune. 231. Editura Librăriei Socecu & Comp. slujba religioasă. Istria şi Macedonia. care cunoaşte multiple posibilităţi de compunere. 2. prinderea păsărilor.. artele şi ştiinţele. Sinteze. cit. istoria. mărul lui Adam.unităţilor frastice”. munca şi ocupaţiile. domeniul juridic. 146 şi în Contribuţii. iar pentru limba română79: natura fizică. biserica. fară tradiţie. stabileşte domeniile pentru limba germană. • unităţi paremice. Bucureşti. asemănări. caracterizate şi ele divergent din acest punct de vedere. Bucovina. p. din care nu trebuie să lipsească. diferenţiate de cele paremice prin cantitate (anecdote şi fabule). zicători. 17 . iar această investigaţie. 77 78 79 Lutz Röhrich. cea a pseudoproverbelor. mâncarea. filosofia. după Rodica Zafiu. ce vor funcţiona în limbă. idiotisme şi cimilituri cu un glosar româno-frances.veritabile repere ale actualităţii”. după Hristea. turnul (lui) Babel. Proverbele românilor din România. Friedrich Seiler. Op.

în funcţie de ideea generală. • proverbe particulare. p. însă printr-o experienţă specială şi locală... 18 .. . 146.Corelarea adecvată a perspectivei semantice cu criteriul cultural-istoric a generat şi formularea unui model de clasificare80. 81 Theodor Hristea.echivalare reală ori potenţială a cuvintelor”81.cari se rézemă pe un adevăr constatat prin experienţă. Denumiri date proverbelor în literatura română Termen Cimilitură (cu înteles de proverb) Cuvânt Cuvânt Cuvânt bătrân Cuvânt prost Parimie Pildă Poveste Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea ăluia Precum zic bătrânii Prostul cuvânt Proverb Proverb Proverb Proverbul bătrânesc Vorbă Vorba altuia Vorba ăluia Vorba ăluia Vorba ăluia Vorba bătrânească Vorba (a) ceea Vorba ceea Vorba cea bătrână Vorba cea veche Vorba veche 80 introdus/folosit Ţichindeal Ţichindeal Cantemir Cantemir Neculce Cantemir Cronica anonimă Costin Baican Ghica Varron Pann Ispirescu Cantemir Cantemir Negruzzi Pann Ţichindeal Donici Odobescu Odobescu Ispirescu Jipescu Odobescu Laurian şi Massim Ghane Creangă Donici Slavici Creangă Realizat pentru limba română de Iuliu Zanne. la cutare şi cutare popor”. în încercarea de a clasifica materialul lucrării dedicate proverbelor românilor. ceea ce justifică delimitarea proverbelor în: • proverbe universale.unităţilor frastice” din sfera obiectului de studiu al frazeologiei. Aplicat însă restrisctiv. . criteriul semantic a dus la excluderea . din prisma posibilităţilor de ..cari exprimă un adevăr recunoscut ori şi unde şi în ori-ce timp”. clasă în care sînt incluse şi zicătorile şi idiotismele. Sinteze.

alături de expresii. comparaţiile stereotipe83. perifrazele82. p.. Sintagma şi sistemul sintactic al limbii române. sinapsele. Iordan. p. vechime. cit. idiomaticitate).9. Rodica Zafiu. 9). îmbinările uzuale şi perifrazele nu cunosc valoarea expresivă. opţiunea pentru întrebuinţarea acestei denumiri se justifică prin lipsa de specializare a termenului. Unitate frazeologică I. atrăgea atenţia că „vorbirea umană constă din sintagme”. 22. cu rol determinant în cadrul expresiilor. 86 Hristea. urmînd anumite modele în limbă”. limitîndu-ne la notarea cîtorva observaţii în legătură cu conceptul de proverb.) în obiectul de studiu al frazeologiei. 15. îmbinările uzuale. Încadrate de Zugun. „România literară”. încadrate diferit în funcţie de expresivitate: locuţiunile. 7. proprietatea de a funcţiona în . loc. 83 84 Discutate şi de Thun. Tratat. deşi în literatura de specialitate se apreciază că face obiectul de studiu al paremiologiei86. expresivitate. 85 În legătură cu acest concept. datorită recunoaşterii unor mărci funcţionale comune.. cu celelalte unităţi lingvistice cuprinse sub conceptul de frazeologism (stabilitate.Zicală Zicală Zicătoare (cu înţeles de proverb) Zisa Ispirescu Pann Ţichindeal Varron 2. 43. unitate de sens. vezi Sorin Stati. pentru procedeul formării perifrazelor vezi şi Dimitrescu. Sinteze. p.neapărat pe o treaptă superioară îmbinărilor superioare libere” (Hristea. pentru Dimitriu. 123-124 („datul sufletului”). 20-26 aprilie 1994. Lexicologia. datorită interesului acordat în cadrul demersului teoretic. care. 33). în SCL. 209. sub numele de comparaţii fixe. p. sintagmele85. dar . VIII.nu sînt echivalente reale ori potenţiale ale cuvintelor (cum sînt locuţiunile şi expresiile) şi îngreuează şi mai mult operaţia de clasificare a unităţilor frazeologice şi aşa extrem de numeroase şi de variate”. Alte tipuri de frazeologisme Lăsînd la o parte detalierea critică a argumentelor ştiinţifice. 19 . 145). consideră că proverbele ar trebui excluse din obiectul de studiu al frazeologiei deoarece . locuţiuni şi îmbinări uzuale. 48. reţinem. 4. formulele uzuale de comparaţie84. 1957..la limita dintre asocierile libere de cuvinte şi unităţile frazeologice” (Boroianu. perifrază desemnînd „un grup de cuvinte «pentru» un singur cuvînt”.. p. 82 Situate . p.. sub acest titlu. op. în cadrul îmbinărilor stabile de cuvinte. p. Frazeologia. în urma recunoaşterii unor caracteristici specifice frazeologismelor: frecvenţă. p. Stilistica. p.serii frazeologice deschise. pentru accepţie din perspectivă sintactică. poate fi încadrat. cit. nr. nr. perifrazele au fost definite şi integrate (Hristea. repetabilitate. an XXVII. Locuţiunile.

pentru care identifică şi notează într-o reprezentare figurativă.] între lucruri şi limbaj”. p. . cu prilejul descrierii limbii funcţionale.un compartiment autonom al competenţei idiomatice” 89.. Acest limbaj. proverbele. 259. de coerenţă cu cunoaşterea lucrurilor şi cu principiile generale ale gîndirii” şi anumite . Încadrat. p. 3. avînd caracter general pentru limbă. p. în stadiul limbii sincronice şi discutat în opoziţie cu tehnica liberă a discursului. Trebuie făcută. p. anumite sintagme. cuvintele nu sînt comutabile . manifestate întîi la nivelul vorbirii87. culturală şi politică mare”91.o serie ordonată de distincţii [.0. pe baza exemplelor. . Limba funcţională. b) analiza unor categorii de fapte deviante din hebdomadarul „Academia Caţavencu” şi a tendinţelor contemporane ce rezultă din interacţiunea emiţător-receptor. discursul repetat . observaţia că. dar marcat de lipsă organizaţională provocată de suspendarea normelor. formele „discursului repetat” cunosc cîteva particularităţi: nu respectă . lingvistul stabileşte.. formule tradiţionale de comparaţie.norma generală.cuprinde tot ceea ce în vorbirea unei comunităţi se repetă într-o formă mai mult sau mai puţin identică sub formă de discurs deja făcut sau combinare mai mult sau mai puţin fixă. locuţiunile fixe. 171. wellerismele. Idem. p.1.în domeniul lor specific”. ca fragment lung sau scurt a ceea ce s-a spus deja”88. . Coşeriu. Conceptul de „discurs repetat” Obiective operaţionale: a) studierea problematicii generale a „destructurării” şi „restructurării” enunţurilor aparţinând discursului repetat din perspectiva universaliilor limbajului şi a retoricii generale.. cu referire specială la „quadripartita ratio”. Ibidem. Conceptul coşerian de „discurs repetat” („wiederholte Rede”) a făcut parte din preocupările magistrului pentru argumentarea caracterului unitar al limbii... Idem... 258-262. de asemenea. 3.reguli de construcţie”. cunosc corespondent funcţional în unităţi de .. Arhitectura .. deşi. aduc ceva ca 87 88 89 90 91 Coşeriu. cu specificarea că ultimele trei forme enunţate ar putea constitui . asupra faptul că.diferite niveluri ale tehnicii libere şi sînt comutabile cu acestea” 90. Idem..aceste expresii care ni se par imposibile să fie expresii cu totul normale. „de importanţă socială. Ibidem. Deontologia. 167.. mai ales în cadrul unui domeniu specializat al comunicării.Capitolul 3. Pornind dinspre limbă spre teoria limbii.expresii introduse de (sau însoţite de) unele formule şi care au pretenţia că se referă la o reacţie verbală a cuiva într-o anumită situaţie”. 20 . tipologia „discursului repetat”. cum este jurnalistica. 53.. de aici lipsa unei participări la opoziţii funcţionale actuale. atrage atenţia.repetarea unor fragmente de texte – literare sau altele – cunoscute ca atare”. printre speciile menţionate de autor se află: citatele – . din perspectiva funcţionalităţii şi răspîndirii lor. perifrazele lexicale.

. de exemplu cele privind . Iaşi. p. De la acest punct de plecare. nr. a diverselor forme de „discurs repetat” pe care acesta le cunoaşte şi care sînt reperabile . Pentru definirea funcţiei relevante în limbajul publicistic. Editura Arvin-Press.atît la nivel extraliterar cît şi literar sub forma clişeelor de limbă. Competenţa. 97 Lectura. p. în proverbe. 217 . 163 – 178. contestatar în discursul public actual. în parte ca [un] colaj. a locuţiunilor. Revenirea la fondatori: «faticul» cu referire la funcţia «de apel» a limbajului. self-made man în discursurile italiene sau spaniole) şi răspîndirea acestora.regulilor «actuale».. Proeminenţa de statut a acestor „prefabricate de vorbire” („vorgefertigte Redeabschnitte”). p. în „Semn”. care reprezintă o modalitate de manifestare a intertextualităţii. în funcţie de specificul comunităţii lingvistice. Un termen de … ruşine şi ocară: mioritic. pe lîngă porţiuni executate cu tehnica pictorului care pictează. 1-2/2003. citate ş. p. în vol. Din perspectiva construirii textului şi a . Repeated Discourse as a Means of «Contact» and Manipulation in Journalistic Discourse. Arhitectura. Acest joc al constituenţilor urmăreşte stabilirea unui anumit tip de contact cu receptorul şi focalizează atenţia asupra mesajului. O modalitate paradoxală de manifestare a apartenenţei etnoculturale: modificarea «discursului repetat». „vorbirea este ca un fel de pictură cu colaj simultan. 259. p. în legătură cu problema codurilor literare. a locurilor comune.informaţie. 94 95 96 Idem. a schemelor secvenţiale sau generice” (vezi şi infra). a reprezentărilor stereotipe. concludente privind extrapolarea în materie de „discurs repetat” se dovedesc a fi referirile exegeţilor lui Coşeriu. 2003. nr. 21 . 3-4/2003. urmărite în analiza discursului jurnalistic din presa românească actuală. nr.. 190-196. vezi Stelian Dumistrăcel. pot exista deopotrivă fragmente luate din alte tablouri. 34.d”95. 52 (1/2004).237. Cocktailuri. în Limbajul publicistic. edited by Tatiana Slama-Cazacu. Idem. p. în materialul lingvistic utilizat. Editura Trinitas. concretizate într-o tipologie a enuţurilor aparţinînd „discursului repetat”. în tablou. cu privire la modificarea şi combinarea elementelor limbii reprezentînd tehnica liberă a vorbirii cu «discursul repetat»” Eugeniu Coşeriu compară discursul cu un „tablou realizat. Limbajul. adică. asupra funcţiei „reflexive”93 care este „concentrată asupra mesajului şi asupra modului în care se structurează mesajul” (a se vedea comentariul lui Coşeriu la sloganul electoral a lui Eisenhower „I like Ike”.m. aduc ceva nou. La langue et les parlants/Language and its Users/Limba şi vorbitorii. România. pentru formularea teoriei şi aplicarea metodei cf. se datorează structurii lor. p.modificările intenţionate.a. printro astfel de recurgere frecventă. 92 93 Idem. pictate de către alţi pictori”94.: resta din limba italiană. Bucureşti.2. ca să zicem aşa. p. Transmutatio boum (şi a altora). realizate de Stelian Dumistrăcel96. în „Semn”. locuţiuni fixe. 15-30. spun ceva care nu e conţinut în noţiunea respectivă”92. în Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora. Iaşi. în care se pot regăsi forme neidentificabile (de ex. p. 130-131. în parte. în comparaţie cu discursul public reflectat de presă”. 147-149). de tradiţie. anul VI. ce diferă. 3. şi cele notate de Sofia Dima97. conştiente şi ocazionale ale enunţurilor aparţinînd «discursul repetat»”. anul VI. şi. notate de Coşeriu. este tehnică actuală şi în parte sînt bucăţi de vorbire deja existente şi duse. în toate aceste expresii. în „Dacia literară”. Limbajul poetic. Limba funcţională. an XV (serie nouă). 55.

în Retorică publicistică. Sintezînd criteriile şi operaţiile propuse de Sofia Dima. Contextele din vorbire [α] aparţin. De la paratext la text. opere de artă plastică). care . inclusă aici din cauza înrudirii generale ca statut. de următoarele categorii de contexte: [a] formule din discursul religios. în capitolul Codurile literare. rezultate ale uzurii. 2006 şi opiniile exprimate în legătură cu această chestiune de Stelian Dumistrăcel. în principal. proverbe).sugerează lipsa de originalitate şi autenticitate.. din cultură (literatură.. în ceea ce priveşte diversele forme pe care acesta le cunoaşte. categorie mai puţin importantă. reţinem clasificarea. următoarele categorii de enunţuri: [a] versuri propriu-zise. tematic.. [e] nume proprii de notorietate. Limbajul. în principal. opere muzicale.. 5) Criteriul interpretării. [d] formule uzuale/stereotipe de comparaţie. 98 Opţiuni în privinţa clasificărilor ce iau în consideraţie competenţe literare (arhi/ meta/ paratextuală) sînt semnalate şi în lucrări mai recente.. p. din diverse domenii ale ştiinţelor şi din viaţa publică (cf. a locurilor comune.subsumat tuturor celor enumerate anterior.posibilitatea apariţiei la toate nivelurile (ideatic. surprinse de autoare într-o reprezentare figurativă.) şi în toate domeniile de expresie şi de gîndire”. [c] „ghicitori”. tradiţionalismul. Iniţial. la rîndul lor. [c] cuvinte „celebre”. eseistică. filozofie. vezi Maria Cvasnîi Cătănescu.atît la nivel extraliterar cît şi literar” sub forma clişeelor de limbă.. adică . Enunţurile anonime „culte” [A²] sînt reprezentate. [d] formule tehnice din diferite texte aparţinînd stilurilor funcţionale. Pentru prima categorie [A¹] pot fi deosebite două clase: [α] EDR reprezentînd „vorbirea” şi [β] „citatele” din literatura populară. [b] formule stereotipe din basme. cu cele precedente. cu statut de EDR.pune în evidenţă operaţiile de la baza reproducerii discursului repetat şi mirajul formelor pe care acesta le poate îmbrăca” 98. [c] sloganuri. este cel care variază în timp şi spaţiu o dată cu competenţa culturală a celui care citeşte”. care constitue . Editura Universităţii Bucureşti. 4) Criteriul istoric priveşte discursul scris . 3) Criteriul locului de manifestare vizează omniprezenţa discursului repetat. Paratextul publicistic. ce pot fi probate parţial şi de titlurile jurnalistice (subl. expresiv. reperabile . 123-125.). pentru interpretarea titlului ca paratext. 2) Criteriul calitativ.fie că e vorba de o formulă. în procesul comunicării. 6) Criteriul constitutivconfiguraţional. care . [b] citate propriu-zise din opere (scrise) din categoria precedentă. a schemelor secvenţiale sau generice”. au fost identificate două tipuri principale: [A] enunţuri „anonime” (care sînt. de două tipuri: [A¹] populare şi [A²] culte) şi [B] enunţuri cu autori cunoscuţi.în fapt. reţinem: 1) Criteriul cantitativ. ce permit identificarea speciilor „discursului repetat” şi efectelor. plasarea voită sau inconştientă sub autoritatea unui discurs preexistent.Cu privire la tipologia EDR. care .ar defini recurenţa interdiscursivă. n. . arte). de care ne vom folosi în problema tratării în massmedia a temei religiei (partea a doua a lucrării). dar şi cauze ale stabilităţii sensului”. reiterarea unei vorbiri deja rostite. următoarelor categorii: [a] locuţiuni expresive. filme. cit. din perspectiva antropologiei culturale a enunţurilor ce au la bază distorsionări ale enunţului canonic. p.. platitudinea. descriptiv etc.. 130-131). [b] dictoane. Enunţurile cu autori (în principiu) cunoscuţi [B] sînt reprezentate de următoarele categorii: [a] titluri de opere de diverse genuri (beletristică. banalitatea. istorie. a locuţiunilor. a reprezentărilor stereotipe. 22 .. de o modalitate de textualizare sau de un stil căruia i s-ar putea stabili originea” în care s-ar regăsi discursul repetat. Din literatura populară [β] sînt solicitate. propusă de Stelian Dumistrăcel. la alţi autori. atît baza scriiturii cît şi a lecturii” a exprimat şi Sofia Dima. Limbajul publicistic. loc. dar şi asigurarea perenităţii discursului în general”. [c] parimii (zicători. Opţiuni. atribuite unor personalităţi din istorie. [b] expresii idiomatice.

ne hoc quidem fecit») [tipul II]. I.Evanghelia dupa Ioan. studiu introductiv. autem non habuit” («Trebuie spus: ego quoque. [II] . O aplicaţie reuşită a „figurilor de construcţie” ale lui Quintilian a realizat un grup de poeticieni belgieni.la o examinare mai atentă.Pe-un picior de plai. 5. [III] . 51-52/2006. 32/1999. Luca sau Matei”. de exemplu: Nam enim de susum. I-III. [IV] .~ gură de rai”. în paranteze prezentăm adnotările traducerii româneşti ale Mariei Hetco) [tipul I de mai sus]. 5. 3. p. – „prin inversiunea cuvintelor” [„transmutatio”]. cauzal-explicative. 23 . P. 33/2001..Averi după e-vanghelie”. vol. ... tabel cronologic. Deoarece în literatura de specialitate românească au existat puţine încercări de evidenţiere a caracteristicilor proiecţiiilor „figurilor de construcţie” realizate de retorul latin Quintilian99. F. Editura „Minerva” („Biblioteca pentru toţi”). 99 M.. indici de Maria Hetco. Arta oratorică.). Edeline. 1974 (vol. Avînd ca preocupăre iniţială schiţarea unei „retorici generale”. note. p. faţă de „Încercarea moarte n-are”..Să nu-ţi faci chip cioplit” . § 44) [tipul IV]”. avînd ca obiect „analiza tehnicilor de transformare. – „Fără îndoială. printre exemplele ce urmează: scripsere. 10). – „prin suprimare” [„detractio”]. I. in Alexandriam” («Ambele conjuncţii.Să-ţi faci chip cioplit” (AC. cu referire la numele unui controversat om politic bucureştean.. Bucureşti. de Aegypto venio. p. dar au aplicat. in Alexandriam trebuie construit fără prepoziţie». 7).3. I. .Dar din dar” (RL. 128: – „prin adăugire [„adiectio”].3. . faţă de . făcută de Stelian Dumistrăcel. modelul lui Quintilian. Limbajul.. 14). ediţia citată. 31/2001... Dubois. la verb se produc solecisme de diateze.. p. non autem habuit». Handbuch der Literarischen Rhetorik. „părăsit de autorii tîrzii” pe care l-au considerat. J. ~ rai”. 26).M. 41. 2004.. autorii au pornit de la lucrarea lui Heinrich Lausberg. deosebind cu grijă speciile ca şi obiectele lor” (Retorica.1. în demersul teoretic dedicat figurilor limbajului şi figurilor naraţiunii. ca în: qouque ego. în articolul intitulat . hoc enim voluit.Reflecţii asupra traducerii şi sensului concret al unor rugăciuni“. 3. fiindcă el suferă cele mai numeroase modificări. Pire şi H. Klinkenberg.. Fabius Quintilianus. F. pe-o cenzură de rai” (AC. are loc o substituire [„immutatio”] cînd se pune un cuvînt în locul altuia. în loc de scripserunt. Această greşeală poate fi întîlnită la toate părţile de vorbire.Lăsaţi copiii să vină la mine” (AC.2. faţă de . faţă de . 9). recurgem la prezentarea. 26). ne hoc fecit” («Pentru ambulo in via.Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi.. cit. traducere.. cunoscuţi sub numele de „Grupului µ” (semnătură conveţională pentru numele a şase cercetători. faţă de .. 7).Crede şi nu cerceta”. de la Universitatea din Liège). faţă de . 21 08. Trinon. timpuri. 39-41). dar îndeosebi la verb. 61) [tipul III]. schimbîndu-se ordinea. enim hoc voluit. faţă de . vol. pe care au apreciato „ca sinteza cea completă şi mai aprofundată a moştenirii clasice” (ibidem.Crede şi cercetează ” (R. 2/2003. subestimînd în acest fel valoarea „teoriei acelei quadripartita ratio”. Aegypto venio. persoane şi moduri” (I. Astfel.3. Marcu. că a unora ca acestora este împărăţia cerurilor”. ca în: ambulam viam. p. 38 – 39. . în fiecare caz. ca un instrument foarte eficace” (loc.3. 5).L. cu particularizările interpretative şi reevaluările descrierii teoretice ale acestora. Perspectiva retoricii şi a neoretoricii Ca o prefigurare a metodei pe care urmează să o explicităm şi să o utilizăm în demersul nostru. propunem cîteva titluri de articole care cuprind forme modificate ale unor proverbe şi zicători: [I] „Încercarea de a trăi mult moarte n-are” (AC. J. Minguet.

respectiv..3. prin care se modifică ordinea sintagmelor în frază. pentru ca în felul acesta.ambele. Faţă de cele avansate deja cu privire la conceptul de „discurs repetat”. sintactic. p. Indicaţi efectele obţinute în urma “destructurării” şi “restructurării” enunţului aparţinând discursului repetat.. poate mai cuprinzătoare decît cea a Grupului µ. aşadar a figurilor prin care se modifică substanţa. estetic. cit. p. permutarea. necesară. Iaşi. Plett consideră că . 3. prin care se face legătura. semantic şi grafematic. (a cuvintelor) în propoziţie. 3. 59). 3. Luînd ca puncte de reper deviaţia lingvistică şi unitatea lingvistică. reţinem. iar interrelaţiile lor să se prezinte transparent” (Ştiinţa. dintre nivelul de analiză a acţiunii „figurilor de construcţie” recunoscută în modificări la nivelul sintaxei părţilor de vorbire şi al topicii (de la Quintilian) şi cel al analizei modificării structurilor narative (Grupul µ). să poată prezenta complet şi univoc toate aspectele structurii sale. morfologic. În ceea ce priveşte exegeza de profil. 24 .3. pentru analiza enunţurilor vorbirii.3. cu aplicaţie la nivel fonologic. însuşi conţinutul enunţului. 162). Activităţi de consolidare a cunoştinţelor 1. Plett. Realizaţi un articol de presă în care să întrebuinţaţi frazeologisme modificate. 2006. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media.4. pentru analiza conceptului de care îl discutăm se impune să menţionăm şi contribuţia. lucrarea Discursul repetat în textul jurnalistic.Aceşti autori propun o clasificare a „figurilor” limbajului în două clase: prima a „substanţialelor”. din această optică. Indentificaţi formele canonice ale frazeologismelor în paginile “Academiei Caţavencu”.). şi a doua „relaţională”. care a pus bazele unui nou model. a lui Heinrich F. cu toate subdiviziunile lor formează o reţea de coordonate. cît şi la restricţii. cuprinzînd adăugarea. în care pot fi localizate cele mai multe figuri retorice” (loc. semnată de Stelian Dumistrăcel. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. suprimarea şi substituirea (Retorica.trebuie să apeleze atît la inovaţii terminologice. 2. ce .

C.BIBLIOGRAFIE Andriescu. 139-186. Editura Mirton. expresii. Editura Minerva.. 2001. Bucureşti. Ungaria. Zanne. Gheorghe. Proverbe şi cugetări despre omenie. Vasiluţă. 1995. Omul şi limbajul său. 1895 – 1912.. Principiile lingvisticii ca ştiinţă a culturii. Coşeriu. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Bogdan. Editura Librăriei Socec. Bucureşti. Proverbele românilor (din România. secţiunea a III-a (Ştiinţe sociale). Chişinău. fascicolul 1-2. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. A. Bucureşti. Basarabia.. Colţun. 1975. Editura „Arc”. Eugeniu. Zafiu. în . tomul I. în vol. Livia. Diversitate stilistică în româna actuală. 1992. 1942. Al. I. Caracostea. Bahner. Rodica. 25 . Istria şi Macedonia).Travaux de linguistique et de litterature”. X (1961). 193-203. Observaţii asupra întrebuinţării expresiei idiomatice în proza artistică. Bucureşti. Dicţionar de cuvinte. Cuza” Iaşi (serie nouă). p. Expresivitatea limbii române. 1955. Observaţii asupra metodelor actuale de cercetare a vocabularului. Bucovina.. Pour une sémantique diacronique structurale. Iaşi. Timişoara. Ioan Grigorie. 139-154. Dumitru.. Eugeniu. Bucureşti. II (1964). în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Eugeniu.. I. W. în . p.. Chişinău. Coşeriu. 1994. „Ştiinţa”. Editura Saeculum şi Editura Vestala. Studia linguistica in honorem Eugenio Coşeriu. 1992. citate celebre. I – X. Editura Albatros. Editura Universităţii. Frazeologia limbii române. 2000. p. 2000. Coşeriu. Tabarcea. Berg. Bucureşti. Semantica lexicală.Limba română”. Poetica proverbului. I. vol.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->