Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL

ORAR
ANUL I-2011/2012-NVMNT CU FRECVEN, SERIA A, SEMESTRUL II
ZIUA

ORA

CURSURI
Grupa 501

Grupa 504

Grupa 505

419-Baz.merceologiei

420-Statistica

7,30- 8,50
Sala 523 B A Z E LE M E RC E O L O G I EI9,00- 10,20 Sala 426- M A N AG E M E N T418-Macroeconomie
419-Ec.serviciilor
10,30- 11,50 516.- Baz.contabilitati

420-Macroeconomie

417.-Engleza-

12,00- 13,20 419-Baz.merceologiei

220-Statistica

417-Macroeconomie .

07,30- 08,50 417-EnglezaLUNI

418- Baz.contabilitati

Grupa 503
424-Engleza

09,00- 10,20 Sala 522 BAZELE CONTABILITATII10,30- 11,50 Sala 522- ECONOMIA SERVICIILOR12,00- 13,20

MARI

Grupa 502

417--Baz.merceologiei

418- Baz.contabilitati

418-EnglezaAsist.Marginean

9,00- 10,20

417-Ec.serviciilor

10,30- 11,50 420-Management-

MIERCURI 12,00- 13,20

420-Macroeconomie

418-Bazele merceologiei

417- Baz.contabilitati

418- Management-

315-Baz.merceologiei

13,30- 14,50 Sala 426 M A C R O E C O N O M I E15,00- 16,20

418- Management-

419- Baz.contabilitati

16,30-17,50
9,00- 10,20

JOI

424-Ec.serviciilor

417-Ec.serviciilor

418-Statistica

10,30- 11,50 Sala 426 S T A T I S T I C A418-Ec.serviciilor


12,00- 13,20 417-Statistica

424-Engleza-

423-Macroeconomie

13,30-14,50

423-Statistica
-

424-Management-

421-Management-

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL


ORAR
ANUL I-2011/2012 NVMNT CU FRECVEN , SERIA B, SEMESTRUL II
CURSURI
ZIUA

ORA
9,00- 10,20
10,30- 11,50

LUNI

MARI

Grupa 506

Grupa 507

Sala 523 ECONOMIA SERVICIILOR-

7,30- 8,50
9,00- 10,20

Sala 426 BAZELE CONTABILITII419-Macroeconomie

420-Engleza-

10,30- 11,50
12,00-13,20

422-Engleza-

423-Baz.merceologiei

JOI

9,00- 10,20
10,30- 11,50
12,00- 13,20
13,30- 14,50

417-Baz.merceologiei

418-Engleza-

417-Baz.contabilitatii

418-Statistica

418-Statistica

427.-Management.
417-Bazele merceologiei

418- Ec.serviciilor

13,30- 14,50
15,00- 16,20

417-Ec.serviciilor

417-Ec.serviciilor

421- Baz.contabilitatii

417-Engleza-

421-Macroeconomie

422-Engleza
423 Baz.contabilitati

424- Macroeconomie.

418-Ec.serviciilor
420-Macroeconomie

Sala 017- MACROECONOMIESala 426 STATISTIC


417-Statistica

418-Management-

419-Macroeconomie

420-Ec.serviciilor
419-Management-

10,30-11,50
12,00-13,20

421-Baz.merceologiei
.

419--Baz.merceologiei

424-Statistica

15,00- 16,20

VINERI

Grupa 510

420-Statistica

12,00-13,20

16,30-17,50

Grupa 509

Sala 523- MANAGEMENT-

12,00-13,20
13,30- 14,50

MIERCU 13,30- 14,50


RI
15,00- 16,20

Grupa 508

516- Baz.contabilitatii
516- Baz.contabilitatii

417-Management-

SALA 426- BAZELE MERCEOLOGIEI512- Management-

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL


ORAR ANUL II-2011/2012 NVMNT CU FRECVEN, SEMESTRUL- II
ZIUA

LUNI

ORA
9,00-10,20
10,30- 11,50

428-Sist.informatice

418-Econometrie

12,00- 13,20

419- Engleza-

424-Tehn.hoteliere

Grupa 513

421-Ec.turismului

Grupa 515

Grupa 516

420-Engleza-

424-.Ec.turismului.

420-Econometrie

428-Sist.informatice

428-Sist.informatice

417-Engleza-

428-Sist.informatice
423.-Ec.turismului

422-.Ec.turismului.

423-Engleza-

424-Tehn.hoteliere

215-Strategii in turism

Sala 426 E C O N O M I A T U R I S M U L U I Sala 426-STRATEGII N TURISM I SERVICII419.-Ec.turismului

417-Tehn.hoteliere

15,00-16,20

419-Strategii in turism

L I B E R

MIERCURI

JOI

Grupa 514

Sala 426 SISTEME INFORMAIONALE SI APLICAII INFORMATICE N TURISM I SERVICII-

12,00- 13,20
13,30-14,50

Grupa 512

424- Econometrie

13,30- 14,50
15,00- 16,20
16,30-17,50
7,30-8,50
9,00- 10,20
10,30- 11,50

MARI

Grupa 511

9,00- 10,20
10,30- 11,50

428-Sist.informatice

424-. Tehn.hoteliere.

12,00- 13,20

419- Strategii n turism

428-Sist.informatice

13,30- 14,50
15,00- 16,20
16,30-17,50

423.-Ec.turismului
423- Strategii n turism

421--Engleza-

420--Engleza-

421 Tehn.hoteliere

417-Econometrie

418-Spaniola

Sala 426 -TEHNOLOGII HOTELIERE420- Strategii in turism


.
421-Animatie si agrement

418- Tehn.hoteliere
418- Strategii in turism
421-Animatie si agrement

7,30- 8,50
9,00- 10,20

VINERI 10,30- 11,50


12,00- 13,20

Sala 321 ECONOMETRIE


Sala 426-ANIMAIE I AGREMENT419-Econometrie

418-Animatie si agrement.
418-Animatie si agrement

418- Econometrie

417-Spaniola

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL


O R A R ANUL III 2011/2012, SEMESTRUL II
ZIUA

ORA

Grupa 517

Grupa 518

9,00-10,20

419-Sist.globale
419-Catering.

10,30- 11,50
12,00- 13,20
13,30- 14,50

Grupa 520

Grupa 521

Grupa 522

Grupa 523

421-Sist.globale

7,30-8,50

LUNI

Grupa 519

421-Resurse umane

423- C atering

420- Sist.globale

423-Resurse umane

Sala 426 RESURSE UMANE N TURISMSala 426 - SISTEME DE TURISM423-Interculturalism

420-Catering
420Interculturalism

423-Catering

421-Sist.globale

424- Resurse umane

421- Resurse umane

424-Sist.globale

10,30- 11,50
421-Resurse umane
421Resurse umane
422-Sisteme de
turism

421- Resurse umane

MARI

15,00- 16,20

423- Dezvoltare
durabila-

12,00- 13,20
13,30- 14,50

422-Catering

423- Dezvoltare

424-Catering

Sala 426 - CATERING


Sala 426 - SISTEME GLOBALE DE DISTRIBUIE N TURISM-

durabila-

420-Catering
420-.Etica in turism

418-Sisteme de turism-

16,30-17,50

419-Etica in turism

418-Sisteme de
turism-

10,30- 11,50

421-Spaniola

423-Etica in turism

424-Sisteme de turism

423-Spaniola

423-Etica in turism

12,00- 13,20
424-Sisteme de turism

13,30- 14,50
15,00- 16,20

Sala 017-ETICA N TURISM421-Etica in turism

420- Sisteme de turism

421-Etica in turism

JOI

420- Sisteme de
turism

L I B E R

7,30- 8,50
9,00- 10,20

VINERI

10,30- 11,50

Sala 426 -DEZVOLTARE DURABILA N TURISM420--Dezvoltare


durabila-

421-Interculturalism -

Sala 522-COMUNICARE INTRA I INTER ORGANIZAIONAL420-Dezvoltare


durabila-

421-Dezvoltare
durabila
421-Interculturalism

423-Etica in turism

12,00- 13,20

419-Dezvoltare
durabila423-Interculturalism
423--Dezvoltare durabila
419-Interculturalism

423-Interculturalism
-