Sunteți pe pagina 1din 3

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE AFACERI FAZELE PROIECTELOR DE AFACERI Faza de analiza: Formularea ideei de proiect si a obiectivelor generale ; Realizarea unui

studiu de fezabilitate ; Stablilirea paramentrilor initiali ai proiectului ; Descrierea temei proiectului Faza de definitie: Definirea obiectivelor (obiectivelor specifice , financiare si temporale) ; Realizarea unui caiet de sarcini Alcatuirea echipei de proiect Faza de planificare Formularea obiectivelor de detaliu ; Planificare activitatilor ; Planificarea termenelor ; Planificare costurilor ; Identificarea conflictelor intre obiective Faza de control si coordonare Compararea datelor estimate / efective ; Prelucrarea modificarilor ; Inregistrarea in documente a progresului proiectului ; Rezolvarea conflictelor intre obiective Faza de inchieiere Interpretarea si prezentarea rezultatelor proiectului ; Realizarea unui raport final al proiectului Planul de structura al proiectului este un mod de organizare pentru dezvoltarea proiectului . Proiectul poate, pe de o parte sa fie impartit dupa obiecte (structutra tehnica) pe de alta parte poate sa fie impartit dupa functiuni .Structura dupa obiecte imparte proiectul in subproiecte, taskuri (pachete de lucru) si activitati si subactivitati.Procesele sunt succesiuni de activitati (subactivitati) care au un termen de inceput si de sfarsit. Ele au o astfel o durata precisa. Un proiect consta in multe astfel de procese . Acestea sunt cea mai mica unitate a proiectului . Procesele care sunt de aceiasi natura pot fi structurate in proiect ca taskuri. Activitatile unui proiect sunt enumerate intr-un tabel. Jaloanele Jaloanele sunt evenimente importante in interiorul unui proiect. Ele stau ca indicatoare intre diferite parti ale proiectului, de exemplu la sfarsitul unui task (pachet de lucru) au fost complet indeplinite.Relatiile intre procese sunt dependente intre doua sau mai multe procese, relatii definite prin conjuctii logice;Se stabileste modul in care un proces depinde temporal de un altul; Dupa legarea proceselor rezulta un termen de incheiere al proiectului si se poate determina dupa drumul critic. Proiectul poate, pe de o parte sa fie impartit dupa obiecte (structutra tehnica) pe de alta parte poate sa fie impartit dupa functiuni . Structura dupa obiecte imparte proiectul in subproiecte, taskuri (pachete de lucru) si activitati si subactivitati.

Diagrame Gantt Diagrama Gantt este un sistem de control al stadiului muncii. Planul de timp si de desfasurare este reprezentat in forma unor bare orizontale. Prin asocierea proceselor se pot arata dependentele in desfasurarea in timp. Planul de retea Pert( Graficul Pert). In graficul Pert procesele unui proiect sunt reprezentate ca noduri. Nodurile sunt legate intre ele prin conexiuni. Linia de legatura dintre doua noduri arata relatia de subordonare (dependenta) a doua procese. In nod se pot afisa informatii despre procese. Resurse Prin termenul de resurse se desemneaza oamenii (forta de munca) si mijloace materiale (masini etc). Ele sunt mijloace planificate si folosite pentru realizarea obiectivelor proiectelor. In timpul planificari controlului si coordonarii trebuie sa se acorde tot timpul o atentie speciala managementului resurselor pentru ca resursele sunt de cele mai multe ori la limita, incarcand bugetul proiectului. Resursele se asociaza fiecarui proces al unui proiect si astfel executarea activitatilor depinde de ele. Rezerve de timp La planificarea unui proiect, fiecarui proces ii este asociata peste planificarea temporala exacta o rezerva de timp care poate fi folosita pentru derularea procesului. Astfel, rezerva de timp este impartita in rezerva de timp libera si totala. Rezerva de timp libera nu afecteaza sfarsitul proiectului, in timp ce la depasirea rezervei de timp totale, termeneul de inchieiere al proiectului este amenintat. Drumul critic Drumul critic este drumul de la inceputul proiectului pana la sfarsitul acestuia pe care nu se afla nici o rezerva de timp. Conform acestei metode, durata totala a unui proiect este calculata pe baza duratelor fiecarui process in parte si a dependentelor intre ele. Durata totala rezulta din suma termenelor de inchieiere pentru fiecarui proces. Fiecare proiect necesita un obiectiv clar care sa poata fi indeplinit de echipa de proiect. Obiectivul specific Obiectivul specific este descris printr-o sarcina definita exact si orientata spre rezultat . Descrie obiectivul principal al proiectului. Este formulat cuprinzator intr-un caiet de sarcini Obiectivul financiar Fiecare proiect trebuie sa aiba un buget propriu la dispozitie. Bugetele proiectelor sunt in general calculate la limita, astfel incat mentinerea in limita a acestui buget reprezinta un obiectiv la fel de important ca oricare altul pentru echipa de proiect. Obiectivul temporal Obiectivul temporal al un proiect este determinat de un termen de inceput si de sfarsit. In timpul acestei perioade, proiectul treubie finalizat cu succes. De aceea managementul termenelor este o sarcina importanta pentru conducatorul de proiect si echipa sa, deoarece de regula in proiecte se ajunge in criza de timp.

Conflicte intre obiective Conflictele intre obiective rezulta din dependentele dintre cele 3 tipuri de obiective. Situatii critice care pot aparea : Cand o performanta specifica ( sarcina ) se poate indeplini la timp numai prin introducerea unor resurse suplimentare care costa bani. - Cand o performanta specifica nu se poate indeplini cu banii si resursele existente decat cu depasirea termenului de final. Daca obiectivul specific trebuie schimbat sau completat. Termenele nu se mai pot respecta si atunci bugetul avut la dispozitie nu mai ajunge pentru indeplinirea problemelor . Solutionarea conflictelor intre obiective Obiectivele se pot adapta unor situatii noi prin amanarea termenelor sau introducerea unor resurse suplimentare. Acestea au insa ca urmare costuri mai mari. Se pot reduce eventual, intr-un caz exceptional si performantele specifice, adica obiectivul specific e redus. Dupa o analiza a drumului critic , a rezervelor de timp si a alacatuirii proceselor, obiectivele se pot rationaliza, prin folosirea rezervelor, impartirea proceselor sau prelucrarea lor simultana. Daca conflictele intre obiective sunt prea mari si aproape imposibil de rezolvat sau imposibil de rezolvat, in mod firesc proiectul ar trebui intrerupt. Definirea obiectivului joaca rol important in elaborarea temei de proiect si la planificare proiectului. O tema trebuie sa fie modelata dupa obiective si trebuie sa contina formulari exacte si cuprinzatoare.