Sunteți pe pagina 1din 2

ACT DE MECENAT

I Subscrisa:
1. S.C. .........................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ...............................,
str. ............................. nr. ..............., bloc ..........., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., jude/sector ....................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ......................................................., sub nr. ...............................,
din ................................., cod fiscal nr. ........................, din ..................................., avnd
contul nr. ......................., deschis la ..............................., reprezentat
de ..........................................., cu funcia de ........................................., n
calitate de mecena,
sau
2.
Asociaia/Fundaia .........................................................................................................
.................., cu sediul n (localitatea) ............................................., str. ..........................
nr. ..............., bloc .........., scara .........., etaj .............., apartament .........,
sector/jude ............................................, nregistrat n registrul persoanelor
juridice prin Sentina civil nr. .............................................,
din .................................., a Tribunalului .........................., codul fiscal
nr. ................................., din ..............................., avnd contul
nr. .........................., deschis la ......................................., reprezentat
de ..................................., cu funcia de ..........................., n calitate de mecena,
sau
3.
ntreprinderea/Asociaia ..........................................................................................
........................., cu sediul n (localitatea) .............................................,
str. .......................................... nr. .........., bloc ........, scara ........, etaj ........,
apartament ..........., sector/jude ........................, posesoarea autorizaiei
nr. ..............., din ..............., eliberat de Primria ................................., codul
fiscal nr. .........................................., din ..........................., avnd contul
nr. ......................................, deschis la ..................................., reprezentat
de ....................................................., cu funcia de..............................., n calitate
de mecena,
sau
4. D ....................................................., domiciliat
n ..........................................................................., str. .....................................,
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .....
sector/jude ..........................., nscut la data de (ziua, luna,
anul) ............................................... n (localitatea) ..................................
sector/jude .............................., fiul lui .............................. i al ...........................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............, nr. .................... eliberat
de ......................, cod numeric personal ..................................., n calitate de
mecena, Eu ...................................................... n calitate de mecena neleg s transfer,
fr nici o obligaie de contrapartid direct sau indirect,
domnului/doamnei ............................................, domiciliat n .............................,
str. ......................... nr. ........, bloc ........., etaj ......., ap. .........,
sector/jude ......................., posesorul/posesoarea .................... seria ............
nr. ...................., eliberat de .............................................. la data
de .............................................., urmtoarele:
1) Suma de .................................. lei/o valut convertibil ............................ .
2) Bunuri materiale/faciliti n valoare de .................... lei/o valut
convertibil, conform listei, anexa nr. ............. care face parte integrant

din prezentul contract.


Suma/bunurile/facilitile/se acord ca activitate filantropic, cu caracter
umanitar pentru desfurarea urmtoarelor
activiti: ......................................................................................... ...............................
................................................................................................................... .
II. Eu, n calitate de beneficiar accept astzi, ................. data semnrii prezentului act,
sponsorizarea oferit de ....................................................................., n
scopul .......................... i m angajez s o folosesc exclusiv n acest scop.
III. Alte clauze ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
. Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act rmn n
sarcina .............................. . Redactat i dactilografiat
de .......................................... la ................................. n .................. exemplare,
din care .................... pe seama prilor contractante, iar restul pentru .................
.
MECENA
BENEFICIAR