Sunteți pe pagina 1din 1

Posesorie in complangere (pentru tulburare de fapt a posesiei)

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ....................., judetul ................, chem in judecata si personal la interogatoriu pe .................... (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea ..............., judetul .............., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ................, judetul ............, cu urmatoarele vecinatati ........... ........................................, si sa-mi plateasca suma de ........... lei pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer de asemenea cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. Motivele cererii sunt urmatoarele: In fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-mentionat o posesie continua, pasnica, publica si neprecara, de ........... ani. In cursul ultimelor luni, paratul a patruns de mai multe ori pe terenul meu, aducandu-si vitele la pascut pe fanetele mele si pretinzand ca are dreptul s-o faca, intrucat terenul i-ar apartine. Cum subsemnatul exercit o posesie care indeplineste conditiile art. 1847 C. civ. si care, la data tulburarii, era mai veche de un an de zile si deoarece nu a trecut inca un an de la aceasta tulburare, sunt indreptatit sa cer incetarea faptelor care tulbura posesia mea. In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 674 C. proc. civ. Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat in aceasta mentiune - si de proba cu martori pentru care propun pe: 1. ....................., din .............., judetul ..............; 2. ....................., din .............., judetul ............... Depun prezenta cerere in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului. Semnatura reclamantului, ........................