Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 1:Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor in constructie 1. se admite ca la # de constructie exista urmatoarele: Ch.

.de incarcare descarcare a unei organizatie terte 3000 fara tva Ch de transportare macarale pina la locul instalari 1800 fara TVA Salariu calculat muncitorilor nostri la decarcarea si curatirea locului 2000 lei Durata de constructie se stabileste pe 2 anii,lucrarile au inceput la 1 martie. Rezolvare :Dt 141 3000/ Dt 534 600/ Ct 539 3600 Dt 141 18000 / Ct 534 3600/ Ct 539 21600 Dt 141 2530 / Ct 533.1 (2000*23%) 460/ Ct 533.3(2000*3.5%) 70/ Ct 531 2000 Total la 141=3000+18000+2530=23530 23530/24=980,42(2 ani) Det. cota parte a ch anticipate pe TL recunoscute ca Ch curente:Dt 251/ Ct141 980.42 Lunar contabilu va reflecta Dt 811 Ct 251 980.42(din 01.03) La sf anului se efectueaza caculele 12 luni *980,42=11765 Dt 251 Ct 141 11765. 2.in perioada de gestiune suma efctiva a consumurilor generale aferentecontractului ale # antreprenor este de 190000. Suma totala a consumurilor contractuale recuperabile de beneficiar constituie 210000: Dintre care p/u: Contractul A 100000;contractul B 110000. Se cere de repatizat intre contractele valoarea consm-lor generale Denumirea Contr Baza de Coef de Consumuri repartizare repartizare generale A 100000 0,9047619 90476,19 B 110000 99523,81 total 210000 * 190000 coef=190000/210000=0,9047619 Dt 811/A 90476,19 Dt 811/B 99523,81 Ct 814 190000 3.VI a unui edificiu 8000,VPR 500,durata de constructie 36 luni,au fost obtinute materiale in urma decolarii 600 lei. UZ=VI-VPR/durata=8000-500/36=208,33. 1.lunar se va reflecta Dt 811 Ct 214 208,33(timp de 36 luni). 2.demolarea edificiului a.casarea uzuri(decontare) Dt 214 Ct 213.9 7500(8000-500) b.obtinere materialelor Dt 211 600 Ct 213.3 500 Ct 612 100 4.la constructia unui obiect a aparut necesitatea constructie unei gherete p/u paznic au fost suportate urmatoarele consumuri: *materialele de constructie 1960 *salariu calculat muncitorilor 960 *VPR 60;durata de constructie a ob. Prevazut de contract 18 lei. Au fost obtinute materiale in valoare de 85 de lei(a) si Valoare (b) 50lei Rezolvare: Consumuri de materiale de constructie Dt 815 Ct 211 1960 Consumuri privind salariu calculat muncitorilor Dt 815 1214,4 Ct 531 960 /Ct 533.1 33,6/Ct 533.3 220,8 Dare in exploatare Dt 213.3 Ct 815 3174,4 uzura=3174,4-60/18=173,02

Reflectarea uzuri lunar Dt 811 Ct214 173,02 Casarea VI Dt214 Ct 213.8 3114,4 Obtinerea materialelor DT 211 85/Ct 213.3 60/Ct 612 25 Dt 211 50/Dt 714 10 /Ct 213.3 60

5.In scopul efctuari lucrarilor de constructie cu un termen de 18 luni luni 1 martie la un obiect a fost adusa o macara la transportarea ai instalarea ei au fost suportate urmatoarele Ch: Ch.privind servicile de transportare preastate de org straine 800 lei fara TVA Ch de instalare ,salariu 1400 Piese de schimb 260 Se cere:sa se contabilizeze ch.legate de transportarea si instalarea macaralei,sa se reflecte cota ch.aferente p/u anul respectiv precum si p/u luna martie. Ch privind servicile de transport Dt 141=800/Dt 534.2=160/Ct 539=960 Salariul Dt141=1771/Ct531=1400/Ct533.1=322/Ct533.3=49 Piese de schimb Dt141 Ct 211 260 Total 141=800+1771+260=2831 2831/18 luni =157,28(lunar) Cota ch anticipate pe TL recunoscute ca ch.curente Dt251 Ct141 1572,8lei Lunar contabilu reflecta DT811 Ct 251 157,28 lei 6.Valoare de diviz a lucrarilor p/u un contract de constructie tie este de 6200000,consumuri generale totale recuperabile de ctare beneficiar744000,p/u luna octombbrie consumurile generale aferente contractului au alcatuit 32060,val consumurilor generale recuperabile de beneficiar de la inceputu anului anului pina in luna octombrie este de 125000lei,Valoarea de deviz a lucratorilor executate pina luna octombrie inclusiv 1270000. Se cere:Sa se determine care vor fi incluse in costul lucrarilor de antrepriza si consumurile generale ce se vor trece la ch.perioadei. Determinam ponderea consumurilor generale aferente contractelero recuperabile in valoare atotala de deviz 744000/6200000*100=12% Det consum generale recuperabile pina la luna octombrie 12%*1270000=152400 Det val consum genreale recuperabile care vor fi incluse in cost 152400-125000=27400 Dt 811 CT 814 27400 Det consum care vor fi trecute la ch.perioadei 32060-27400=4660 Dt 713 Ct 814

Tema 2:contabilitatea veniturilor si rezultatul fin in constructie 1. sa incheat un contract in valoare 1500000lei fara tva .Costu efectiv fiind 1100000.Se accepta un avans in valoare de 400000. Rezolvare: 1.reflectam avansu primit de la antreprenor Dt 242 Ct 523 400000 2.Reflectam TVA din avans Dt 225 Ct 534(400000/6)=66666,67 3.Reflecta vn: Dt221 1800000 /Ct 611 1500000/Ct 534 300000 4.reflectam costul vinzarilor servicilor Dt 711 Ct 811 1100000 5.trecem in cont TVA Dt 534 Ct 225 66666,67 6.trecerea in cont a avansului primit Dt 523 Ct 221 400000 7.Achitarea difinitiva Dt 242 Ct 221 |(1800000-400000)=1400000 2.valoare contractului a constructilor unui obiect este de 7000000,Costul 6100000,DFU=2 ani Costull efectiv dupa un an 2500000. Determinam gradul de finisare 1 an Gradu de finisare=consum ef/consumu prevazut de contract*100%=2500000/610000=40.98% Determinam consumul p/u anul 2=6100000-2500000=3600000 Vn.recunoscute in anul 1 si 2 1 an:7000000*40.98%=2868600/2 an:7000000*59.02%=4131400 Profitul:1an=2868600-2500000=368600/2 an=4131400-3600000=531400 Recunoasterea toate vn din anul 1 :Dt221 3442320(611+534) Ct611 2868600/ Ct 534.2 573720(20%) Recunoasterea costului din an 1. Dt 711 Ct 811 2500000 Recunoasterea venitului din an 2:Dt 221 4957680/Ct 611 4131400/Ct 534.2 =826280 Costul efectiv 2 an DT 711 Ct811 3600000

Tema 5:Contabilitatea consumurilor si calculu costului ef in Zootehnie 1.suma totala a cosnumurilor p/u intretinerea efectiva de bovine p/u lapte a constituit 474667lei.pe parcursu anului sa trecut laintrari 2800 q de lapte si 175 de produsi si 400 t de gunoiae de grajd,aceste fiind compuse din baligar,resturi nutritive si asternut.Cons pl privind evaluarea si pastrarea gunoilui de grajd 800 lei.Sa se determine cost ef.a 1 q de lapte si a 1 cap de produsi obtinuti(vitei) Rezolvare: Reflectam suma consumurilor 474667-8000=466667 Aflam consumurile aferente laptelui si produsilor 466667*10%=46666,7(produsi) DT 212 CT 811;466667*90%=420000,3(lapte)DT216 CT 811 Calculam costu ef:46666,7/175=266,67(produsi); 420000,3/2800=150(lapte) 2.Suma totala a consumurilor p/u intretinerea edificiului de bovine la crestere si ingrasat a constituit 95040 lei.Evolutia masei vii a animalelr in cursul anului se caracterizeaza prin urmatoarele date:masa vie la inceputul anului 50000kg,masa vie la sf.anului 35000kg;masa vie a animalelor realizate,sacrificate si transferate in alte grupe de virste 55000 kg;masa vie a animalelor productive de la terte 29900 kg.Din grajdul au fost evaluate si stocate 1000 kg de gunoie de grajd.Consumurile normative aferente gunoiului de grajd 20000lei. Sa se determine costul ef a 1 q al sporului de masa vie: Aflam sporu de masa vie 35000-50000+55000+150-29900-1725=8525 kg Consumurile 95040-20000=75040 Costul ef 1q al sporului de masa vie 75040/85,25=880,23 3.p/u intretinerea cirezei de baza de vite mari cornute p/u carne # a suportat consumuri eftive in suma de 1020600 lei.Consumurile planificate la evaluare gunoiului de grajd 11200 lei.Masa vie a animalelor la in.anului 1850q,la sf.an 2300q,masa animalelor iesite 2650q,masa anim inregistrate la intrari 1775 q,masa animalelor pierite 8q,masa pielelor obtinute din sacrificare a 25 de vite 130 kg,pretu de vinzare a 1 kg de piele 3,20lei Costul efectiv a sporului de masa vie Consumurii 1020600-11200-(130kg*3,2)=1008984 Sporu masei vii 2300-1850+2650-1775+8=1333 Costu ef a 1 q spor de masa vie 1008984/1333=756,93

Tema 3:contabilitate actibilor biologice si a produselor agricole 1.cumparam un teren cu vits de vie de 50000lei ,se admitem ca pretul de piata a vitei de vie este 24000,lotul ocupat este de 36000,suma totala 60000.presupunem ca sau efectuat ch.legate de vita de vie 1000 lei;lotul 1500 lei Rezolvare: Sa se detetermine valoare initiala a vitei de vie si a lotului Coef=50000/60000=0,83;pretu V/vie=24000*0,83=20000;Pretu lot=36000*0,83=30000 VI vita de vie=20000+1000=21000;VI lotului=30000+1500=31500 DT 123.6 21000 Dt 122 CT 521 31500 Dt 534.2 4200 Ct 521 25200 (lotul de papmin se impoziteaza cu TVA) 2.Se vinde 2 vaci cu VB 4200 fiecare ,pretul de vinzare inclusiv TVA 15000.Sa se contabilizeze op.de vinzare: 1.casarea VB DT 721 Ct 123 8400 lei 2.inregistrarea venitului Dt 221 15000/CT 534.2 1111.11/ Ct621 13888,89(TVA 8%) 3.Problema:vinderea unui cal::::dupa 5 ani de utilizare se vinde un cal la pretu de 6200(cu tva) VI 14500.DFU=15 ani;cota TVA=8%;VPR=1360 Sa se contabilizeze operatiele 1.Vinzarea Dt 221 6200 Ct 621 5740,74 lei Ct 534 459,26 lei 2.reflectam uzura acumulata UZ(14500-1360)*15*5=4380 lei VB=VI-Uz=14500-4380=10120 lei 3.casarea VB Dt721 Ct123 10120 4.casarea uzuri acumulate Dt 124 CT123 4380 lei 4. sa cumparat 10 vaci mulgatoare,Pretu unitar 5000,TVA 8%;Ch de transport prestate de o organizatie 920;ch de delegare a persoanei insotitioare 200 lei.Valoare unitara de intrare-? Rezolvare: 1.procurarea animalelor mulgatoare Dt 123 50000/ Dt 534.2 4000 Ct539 54000 2.ch de transport Dt 123 920/ Dt 534 184 / Ct 539 1104 3.ch de delegare a persoanei Dt 123 Ct 227 2000 Valoare initiala unitara (5000+920+200)/10=5112 5.(trecere dinto parte inalta)sporu de masa vie unui porc:exemplu masa vie=7000kg/cost ef=30000lei/masa vie la cintarirea precedenta=5800kg/ costu pl 1q-1000lei/cost ef=900lei. Rezolvare:determinam sporu de masa vie7000-5800=1200=12q; VI=30000+12*1000=42000 costul la transferare Dt 123 Ct212 42000 900-1000=-100*12q=-1200 costu efectiv Dt 123 Ct 212(1200)

6.problema cu livada si lot Ex:sa cumparat o livada de ciresi cu o suprafata de 5ha ,Valoare de cumparare a acestea si inclusiv si lotu de pamint constituie 1500lei.Servici de evaluare 1500. Impozitu funciae neplatit de vinzare 700lei;ch privind perfectarea doc si serviciilor notariale 800.Toate aceste ch au fost achitate prin intermediu unui titular de avans cu acordarea avansului.Pretu de piata a terenului ocupat de livada 15000,Livada fara teren 33000. Se cere de determinat vn a livezi,a teren ocupat de livada,si de contabilizat op ec: Coef=42000/15000+33000=0,875 Profit teren:15000*0,875=13125/Profit livad:33000*0,875=28875 Coef 1:1500/42000=0,035714286 Rep.terenului:13125*0,0357==468,75/rep.livida=28875*0,0357 Coef 2:800/42000=0,0190476 Rep.terenului 13125*0,019=250 Rep.livezi 28875*0.019=550 Valoare initiala a terenului=13125+468,75+700+250=14543.75 Valoare initiala a livezi=28875+1031,25+550=30456,25 Acordarea avansului Dt 227 Ct 241 3000lei Livada Dt 123 30456,25 /Ct 521 288875 / Ct 227 1581.25 Teren Dt 122 14543.75/ Ct 521 13125/ Ct 227 1418.75 7.se vinde o livada cu aria 7 ha la pretul 120000,inclusiv TVA.Pretul terenului 35000.In total=155000.Ch legate de vinzare platite contra numeral este 400 lei.Livada a fost folosite de 4 ani,DFU 560 lei.Valoare initiala a liezi 132500 a terenului 27000 lei. Rezolvare: Vinzarea livezi:Dt 221 120000 Ct 621 100000 Ct 534 20000 Reflectam vinzare terenului DT 221 Ct 621 35000 Casare VB: Uz=(VI-VPR/DFU)*durata=(132500-560/15)*4=35184 VB=132500-35000=97316 Casarea VB a livezii DT 721 Ct123 97316 Casarea VB a terenului Dt721 Ct 122 27000 Casarea uzura acumulata Dt 124 Ct 123 35184 Reflectam CH Dt 721 Ct 241 400

5.costu efectiv a unui kintal de ciara si miere produsu Q la kintale Pretu Valoare(q*p) koeficient Cons de rep A 1 2 3=1*2 4 5=3*4 Miere ciara total x x x Coef=total costum de rep/total valoare Total cosn de repartizare=VI*coef(ex daca a fost polinizate 40 % atunci se * cu 60)

Cost ef. 6=5/1

9.Consumuri la intretinerea turmei de baza de porci constituie 82560.Consumurile normative la evacuarea gunoilui 1900 lei.In timpul anului a fost inregistrate 128 de produsi (purcelusi).cu masa totala de 10 q si sa mai inregistrat un spor de masa vi de 161 q.Costu ef.a unui q sporului de masa vie-? Cost ef=82560-1900=80660 Q total 10q+161q=171 q Costul ef a unui q=80660/171=471,7 10.in urma inudatii sa uscat un sector de livada cu o suprafata de 1 ha ,aria livezii 14 ha.exista urmatoarele informatie despre livada data:VI=60000;Uz=24000;VPR=0 Ch la defrisare:salariu 10000,CAS,CAM;serviciile de tractoare 2000 Rezolvare:7.14=(1/14*100) Casare VB DT 723 CT 123 36000*7,14%=2570,4 Casarea uzurii Dt 124 Ct 123 24000*7,14 %=1713,6 Ch.privind salariu Dt 723 CT 531 10000/Dt 723 CT533 2650 Ch.privind servicile de transport Dt 723 Ct 812 2000 11. livada cu obtinerea lemnului: Dupa 10 ani de utilizare se defriseaza 3ha de livada samintoasa,din cauza inudatiilor VI=36000,VPR n-a fost stabilit,Durata de utilizare 12 ani Dupa defrisare s-au obtinut 10 m3 de lemne cu pretul de 600 lei/ m3. Ch.de defrisare livezii: Servici activitatii auxiliare 2000 lei; salari muncitorilor ,CAS,CAM 800 lei; transport auto propriu 500 lei;uzura(mjetoda liniara) rezolvare: 1.Calculu uzurii 36000/12=3000lei...3000*10=30000lei Dt 721 Ct 124 3000lei 2.casarea sumei uzuri Ct 124 Ct 123 30000lei 3.casarea VB Dt 721 Ct 123 6000lei 4.Reflectare ch aferente defrisarii Dt 721 3512 Ct 812-2000/ Ct 531-800/ Ct 533.1 184/ Ct 533.3 28/ Ct 812 500 5.materiale obtinute in urma defrisarii Dt 211 Ct 621 6000lei 12. Ex.problema cu golurii:sa cumparat un lot de vie cu o suprafata de 12 ha, La val 40000 f.TVA.Iar terenu fara vie 25000lei.sa constastat necesitatea intocmirii golurilor in proportie 20 %.Cosumuri la inlaturarea golurilor au fost: Costu butasilor 10500lei;salariu muncitorilor ce au sapat gropilr si au sadit butas,CAS,CAM 2800lei,servici auto propri225lei,consumuri de ingrasare minerale p/u intreaga vie 8000lei. Reflectam cumpararea ,inlaturarea golurilor si capitalizarea: Procurarea lotului cu vita de vie Dt 123 15000/Dt 122 25000/ Dt534.2 3000/Ct521 43000 Ch aferente legate de golurii:Dt 121 15867/Ct211 10500/Ct 531 2800/644/98/Ct 812 225 CT 211 1600(800*20%) Capitalizarea Dt 123 Ct 121 15867 lei Reflectarea valori ingresemintelor utilizate p/u vie Dt 811 Ct 211 6400(8000-1600)

13. cu sacrificare cind se obtine maruntaie:a fost sacrificata o vaca cu VB 3500lei.Din sacrificare sau obtinut :carne 200 kg*15=3000;marunt.1 15kg*10=15; marunt 2 30kg*5=150 Piele 10kg*5 lei. .salariu calculati muncitorilor este 50 lei 1.Dt811 Ct 123 3500 2.Dt 811 63,25/ Ct531 50/Ct533 13.25 3.Dt 216 3300/Dt 211 50 /Ct 811 3350 Repartzarea avion,contu 811(diferenta e pe CT 213,25) Coef=213,25/(3000+150+150)=0,0645 4.Dt 216/c 3000*0,0645=193,8/Dt 216/m1=9,69/Dt 216/m2=9,76/Ct 811 213,25 14.(sacrificare)A fost sacrificat o vaca VB=3200,Masa vie=430 kg. Din sacrificare sau obtinut: Carne 2000 kg*16lei=3200lei;maruntaie Cat1=14kg*10 lei=140;marunta Cat 2=28 kg*5=140 Sacrificare (vb) Dt 811 Ct 123 3200 lei Ch legate de sacrificare Dt 811 88,55/Ct 531 70/Ct 533.1 16,1/Ct 533.3 2,45 Obtinerea produselor dupa sacrificare: Dt 216 3480/Dt 211 45/Ct 811 3525 DT811=3200+88,55+236,45=3525/Ct 811=3525(dif DT:236,45/3480=0,0679454) Dt 811 236,45/Ct 216/c=3200*0,0679454=217,43/Ct 216/m=9,51/Ct 216/m=9,51 15.In umra inudati sa uscat un sector cu livada de 1 ha ,aria livezi este de 13 ha.Exista urmatoarele informati despre livada data: VI=50000/Uz acum=20000/VPR =1000 Ch de defrisare include:salariu calculat 3000 lei;servicile de tractor 2000 lei. In urma defrisaris-au obtinut 2m3 de lemne cu valoarea de 700 lei m3. 1. Casarea VB DT 723 Ct 123 30000*7,69%=2307 2. Casarea uzuri Dt 124 Ct 123 20000*7,69 %=1538 3. Ch privind defrisare Dt 723 5795/Ct 531 3000/Ct 533.1.3= 795/CT 812 2000 4. Obtinerea lemnului Dt 211=1400 CT 621=400+923,1 Ct 123 1000*7,69%=76,9 N.B:cind VPR=0 atunci valoare materialului obtinut va fi reflectat DT 211 Ct 621 16.suma totala a consumurilor p/u intretinerea cirdului de giste adulte p/u oua a constituit 80000 lei.Pe parcursul anului s-au trecut la intrari 25000 oua,70 kg puf si 15 tone gunoie de cotet.Consumurile nominale calculate la inceputu an. La capitolul evaluari ,stocarii,pastrari gunoilui la cotet sunt egale 450 lei.Pretu mediu de comercierea a pufului de 50 lei/kg.sa se determine costul efectiv a 1000 oua. Reflectam consumurile efective 80000-450-(70*50)=76050 Costul efectiv al ourilor(1000) 76050/25000*1000=3042 lei 17.Problema:vinderea unui cal::dupa 5 ani de utilizare se vinde un cal la pretu de 6200(cu tva) VI 14500.DFU=15 ani;cota TVA=8%;VPR=1360 Sa se contabilizeze operatiele 1.Vinzarea Dt 221 6200 Ct 621 5740,74 lei/Ct 534 459,26 lei 2.reflectam uzura acumulata UZ(14500-1360)*15*5=4380 lei VB=VI-Uz=14500-4380=10120 lei 3.casarea VB Dt721 Ct123 10120 4.casarea uzuri acumulate Dt 124 CT123 4380 lei

18.sa recoltat 1000q de griu de toamna evaluate la cost planificat de 68 lei/q din 1000q, 690q au fost vindute la pretul 120 lei,fara TVA(8%),40q au fost consumate p/u nutreturi animalelor productive iar restul au ramas in stoc.Catre sf anului sa calculat costul efectiv a unui q=79 lei.Valoarea realizabila neta la intocmirea Rap/fin este de 75 lei/q. Sase contabilizeze :recoltarea griului ,vinzarea griului,abaterile dintre costul efectiv si cel planificat si sa se evalueze stocul la momentul intocmirii Rap.fin Rezolvare: recoltarea griului Dt 216 Ct 811 1000*68=68000lei recunoasterea venitului Dt 221 89424 Ct 611 82800 Ct 534.2 6624 casarea costului Dt 711 Ct 216 690*68=46920lei consumuri p/u intretinere DT 811 Ct 216 40q*68=2720 reflectam abaterea dintre costul efectiv si cel planificat aferente griului vindut Dt 711 Ct 811 (79-68)*690=7590 abaterea dintre costul efectiv si cel planificat a griului consumat ,pentru nutretul animalelor Dt 811/anima Ct 811/griu 40(79-68)=440 ref.abaterea dintre costul ef si pl a stocului 1000-690-40=270q Dt 216 Ct 811 (79-68)*270=2970 inreg in Rap fin a valori realizabile nete a stocului Dt 714 Ct 216 (79-75)*270=1080 19.cosumuri privind cultivarea tutunului inclusiv cresterea rasadului de primavara au constituit 2326120 in baza doc au fost transmise spre prelucrare 1099 q de tutun in masa fizica ceea ce constituie 1057q de productie calitativa.La finele anului in depozit se aflau 2148 q de tutun in masa fizica.Dtereminam costul unui q de tutn calitativ. o coef=1057/1099=0,96178343; 2148*0,96178343=2066q(in depozit la sf.anului) o determin costu ef 1q de tutun calitativ 2326120/1057+2066=745 20.s-au recoltat 3438 q de stiuleti,iar in santurile p/u silos au fost turnate 2450q de ciocleje in stare maruntita.In procesul sortari si uscari sa obtinut 40q de deseuri furajerecare contin 40% de boabe si 3270q de boabe uscate.Suma consumurilor conditionate de cultivare porumbului p/u boabe este= 120336 lei.Iar normativul consumurilor privind colectarea produselor secundare constituie 10 %.Sa se determine costu ef a unui q de boabe uscate si 1 q de ciocleje si 1q de deseuri furajere: cons-le aferente produselor secundare:12033,6*10%=12033,6 det costu ef a unui q de cioclej 12033,6/2450q=4,91 cons-le aferente porumbului 120336-12033,6=108302,4 det cantitatea boabelor in deseuri 40q*40%=16 q total boabe curate 3270q+16q=3286 q cost ef a unui q de boabe(3:5) 108320,4/3286=32,96 cost ef a unui q de deseuri furajere(6*40%) 32,96*40%=13,19 21.In seri au fost semanate culturi:p/u tomate=5800 lei/castraveti=5600/ceapa=1200 Aria insemintata:tomate 6000 m2 /catraveti 9500 m2/ceapa 800m2 Perioada de vegetatie: tomate 100 zile/castraveti 140 zile/ceapa 60 zile Consumuri p/u cultivarea inclusiv si costul semintelro 299400. Determinam costu ef p/u un q p/u fiecare tip de productie det consum p/u cultivarea fara costu semintelor 293400-6800-5600-1200=279800 determinam coef de repartizare 279800/(6000*100)+(9500*1400)+(800*60)=0.14146 tomate=(600000*0.14146+6800)/375=244.44 Dt 216 Ct 811 castraveti(1330000*0.14146+5600)/104=1862,85 Dt 216 Ct 811 ceapa(48000*0.14146+1200)/140=57,072 Dt 216 Ct 811

1.Contabilitate consumurilor generale-consumuri generale sunt numite consumuri generale de conducere si de servirea procesuluide constructie in general pe # si care nu pot fi inchise in mod direct in costul unui obiect contractual:cuprinzind 3 grupe Consumuri generale si administrative (salariu personalului admin.;consumuri la intretinerea tehnicilor de calcul;servici postale telefonice). Consumuri privind deservirea lucrarilor (consumuri privind pregatirea cadrelor;reciclare acestora;consumuri p/u crearea conditilor sanitare-igienice;consumurip/u protectia munci,consumuri p/u incalzirea muncitorilor iarna). Alte consumuri generale(amortizarea AN cu destinatie generala;consumuri aferente cercetarilro stiintifice;plati aferente asigurarilor obligatorii a bunurilor). Si aceste consumuri se tin la contul 814:Dt 814 Ct 531,533,124,113,812,521.... 2.CIPunice-consumuri care sunt conditionate de incarcarea,transportarea,descarcarea masinilor,mecanizmelor,pregatirea locurilor de montare,montarea acestora,demontarea si transportarea la locu de destinatie. Daca pierioada se constructie a obiectului de pe santier depaseste 12 luni atunci cons-le vor fi contabilizate in contul 141,cind durata de constructie este pina la un an in contul 251. La suma acumulata in contul141 urmeaza sa fie divizate in Ch.anticipatea curente si aferente perioadei lor viitoare.Ch.curete Dt 251 Ct 141 Apoi lunar suma respectiva va fii inchisa in contul obiectului ce se construeste Dt 811 Ct 251. 3.Clasificarea AB in dependenta de produsele multiple: AB de consum-active biologice care asigura o singura data o produselor agricole(dupa acesta ele isi inceteaza existenta). Active biologice purtator-AB care asigura obtinerea multipla a produselor agricole si/sau a AB suplimentare.sunt acele de la care # poate sa obtina produsele agricole sau AB Sumplimentare de mai multe ori(vite mari cornute,plantele perene roditoare) 4.Iesirea AB curente include urmatoarele : Transferare in turma de baza Dt 123 Ct 212 Vinzare operatiunelor de trecere Dt 216 Ct 212 Casare VB Dt 711 Ct 216 Reflectarea VV Dt 221,229 Ct 611 Ct 534(8%) Sacrificarea Dt 216 Ct 212 Ch.legate de sacrificare Dt 811 Ct 531,533,812,124 Reflectam VB a animalelor sacrificate Dt 811 Ct 216 In urma sacrificari obtinem carne,maruntaie si piele Dt 216(carne maruntaie) Dt 211-piele Ct 811 Dupa diferenta ce se obtine dintre costul normat si VB trbuie repartizat intre produs obtinute Dt 216 Ct 811 5.sporu de masa vie unui porc:masa vie=7000kg/cost ef=30000lei/masa vie la cintarirea precedenta=5800kg/costu pl 1q-1000lei/cost ef=900lei. Rezolvare:determinam sporu de masa vie7000-5800=1200=12q; VI=30000+12*1000=42000 costul la transferare Dt 123 Ct212 42000 900-1000=-100*12q=-1200 costu efectiv Dt 123 Ct 212(1200)

6.problema cu livada si lot Ex:sa cumparat o livada de ciresi cu o suprafata de 5ha ,Valoare de cumparare a acestea si inclusiv si lotu de pamint constituie 1500lei.Servici de evaluare 1500. Impozitu funciae neplatit de vinzare 700lei;ch privind perfectarea doc si serviciilor notariale 800.Toate aceste ch au fost achitate prin intermediu unui titular de avans cu acordarea avansului.Pretu de piata a terenului ocupat de livada 15000,Livada fara teren 33000. Se cere de determinat vn a livezi,a teren ocupat de livada,si de contabilizat op ec: Coef=42000/15000+33000=0,875 Profit teren:15000*0,875=13125/Profit livad:33000*0,875=28875 Coef 1:1500/42000=0,035714286 Rep.terenului:13125*0,0357==468,75/rep.livida=28875*0,0357 Coef 2:800/42000=0,0190476 Rep.terenului 13125*0,019=250 Rep.livezi 28875*0.019=550 Valoare initiala a terenului=13125+468,75+700+250=14543.75 Valoare initiala a livezi=28875+1031,25+550=30456,25 Acordarea avansului Dt 227 Ct 241 3000lei Livada Dt 123 30456,25 /Ct 521 288875 / Ct 227 1581.25 Teren Dt 122 14543.75/ Ct 521 13125/ Ct 227 1418.75 7.ex de pr.cu livada de ciresi:sa cumparato livada de ciresi cu o suprafata de 5 ha Val de cump a acesteia a acestia si inclusiv si lotu de papint constituie 42000(fara TVA),Servici de evaluare sunt de 1500 lei,serviciu funciar neplatit de vinzator este de 700 lei,ch privind perfectarea doc si serviciilor notariale 800 lei.Toate aceste ch au fost achitate prin intermediue unui titular de avans .Pretu de piata a terenului ocupat de livada este 15000,iar a livezi 33000. Se cere de determinat Valoare initiala a ,a terenului si de contabilizat: 1.Coef=42000/48000=0.875 ...15000*0,875=13125(terenu)28875*0.875=28875(livada) Coef 1:1500/42000=0,0357....13125*0,0357=469 28875(teren)* 0,0357=1039 2. reflectam ch privind serviciile notariale 800/42000=0,015 13125*0.015=250 teren 28875*0,015=550 livada Vi(terenu)=toata suma////Vi(livezii)=.... 3. Dt 123/ Ct 521 28875 / Ct 227 1031+50 Dt 122 14544/ Ct 521 13125/ Ct 227 469+250+700 8.cu sacrificare cind se obtine maruntaie:a fost sacrificata o vaca cu VB 3500lei.Din sacrificare sau obtinut :carne 200 kg*15=3000;marunt.1 15kg*10=15; marunt 2 30kg*5=150 Piele 10kg*5 lei. .salariu calculati muncitorilor este 50 lei 1.Dt811 Ct 123 3500 2.Dt 811/ Ct531 50/Ct533 13.25 3.Dt 216 3300/Dt 211 50 /Ct 811 3350 Repartzarea avion,cred 213.25/(3000+150+150=0.064321 1.Clasificarea AB dupa maturitate avem AB: Mature sunt acele AB care asigura obtinerea produselor agricole si a AB suplimentare (ca de ex: vii,livezi deja roditoare;septelu matur de pasari,curci,rate,vitele de munca) Inmature sunt AB care nu asigura obtinerea produselor agricole si/sau AB suplimentare (ex:pui,bobocei,vitelusi,etc).

2.caile de iesire a AB TL pot fi: In zootehnie: vindute;transferarea in categoria celor care se afla la crestere si ingrasat;sacrificarea La vinzare are loc urmatoarele momente: a. Casarea VB Dt 721 Ct 123 b. Casare Uzuri acumulatea Dt 124 Ct123 c. Refelcatarea VV Dt 221 Ct 621/Ct534 La transferare Are loc Dt212 Ct123. La transferare animalelor in componenta animalelor la crestere si ingrasat se intocmeste un proces verbal de reputare a animalelor. La sacrificare (se ref la VB) Dt 811 Ct 531/533-macilar;Ct 124-uzura;Ct812- servici auxiliare; D216 la costu carinii maruntailor de la sacrificare;/Dt 211 la costul pielii/Ct 811 inchidem contu In fitotehnie iesirea AB TL are urmatoarele momente : a. Casare uz acumulate (vita de vie,livada)Dt 124 Ct123 b. Casarea VB DT 721 Ct 123 c. Recunoasterea vn DT 221 Ct 621 Ct 534 d. Achitarea Dt 244 Ct 221. e.In urma defrisari apar ch legate de defrisare Dt 721 /Ct 531.533/ Ct 812 f.Reflectarea materialelor din defrisare Dt 211 Ct 123 3.consumuri directe(CD)-sunt consumuri ce tin nemijlocit de executarea lucrarilor prevazute de un contract de antrepriza si incluse direct in costu acestora. Consumuri directe inclu urmatoarele: Materiale(materiale de constructie.piesele,energiea electrica,apa,aburii,etc) Consumuri p/u retribuirea munci(personalu de productie|) CAS<CAM Si alte Cosumuri Directe.7 4.Produse agricole sunt produsele obtinute dintre transformarea AB acesta fiind dirijate in cadru #,distingind 2 tipuri de produse agricole: Produse agricole de baza-acestea se considera produsele p/u obtinerea carora au create sau procurate active biologice. Produse agricole secundare-sunt produse obtinute concomitent cu cele de baza de la AB sau grupe biologicedar care au o importanta secundara(paie si pliava,ciara,etc) Produse agricole conjugate-(cuplate)-rep 2 sau mai multe produse agricole de baza obtinute de la un activ biologic 5.costul la un ou.In zootehie costul planificat cuprinde consumurile eferente cresteri si ingrijirii,intretineri pasarilor. Costul planificat reprezinta costul ce este determinat in baza consumurilor normative p/u intretinerea grupurilor respective ale AB Curente Costu efectiv se determina in baza datelor din evidenta analitica a consumurilor la crestere si ingrijirea pasarilor. Obiect de calculatie-rep produsul obtinut. Problema:suma totala a consumurilor p/u intretinerea cirdului de giste adulte,p/u oua costitue 8000lei.Pe parcursu anului s-au trecut la intrarii 25000 oua,15 t de gunoi din cotet,70 kg de puf.Costul normat calculat la inceputul anului la captalul evaluari,stoacarii si pastrari gunoilui de cotet sunt egale cu 450lei,Pretu mediu de comercializare a pufului 50 lei/kg.

Sa se determine costu efectiv a 1000 oua. Rezolvare:determinam consumurile=80000-450-(70*50)=76050 Costu efectiv=76050/25000*1000=3042 lei 6.Problema:vinderea unui cal::::dupa 5 ani de utilizare se vinde un cal la pretu de 6200(cu tva) VI 14500.DFU=15 ani;cota TVA=8%;VPR=1360 Sa se contabilizeze operatiele 1.Vinzarea Dt 221 6200 Ct 621 5740,74 lei Ct 534 459,26 lei 2.reflectam uzura acumulata UZ(14500-1360)*15*5=4380 lei VB=VI-Uz=14500-4380=10120 lei 3.casarea VB Dt721 Ct123 10120 4.casarea uzuri acumulate Dt 124 CT123 4380 lei 7.Ex.problema cu golurii:sa cumparat un lot de vie cu o suprafata de 12 ha, La val 40000 f.TVA.Iar terenu fara vie 25000lei.sa constastat necesitatea intocmirii golurilor in proportie 20 %.Cosumuri la inlaturarea golurilor au fost: Costu butasilor 10500lei;salariu muncitorilor ce au sapat gropilr si au sadit butas,CAS,CAM 2800lei,servici auto propri225lei,consumuri de ingrasare minerale p/u intreaga vie 8000lei. Reflectam cumpararea ,inlaturarea golurilor si capitalizarea: Procurarea lotului cu vita de vie Dt 123 15000/Dt 122 25000/ Dt534.2 3000/Ct521 43000 Ch aferente legate de golurii:Dt 121 15867/Ct211 10500/Ct 531 2800/644/98/Ct 812 225 CT 211 1600(800*20%) Capitalizarea Dt 123 Ct 121 15867 lei Reflectarea valori ingresemintelor utilizate p/u vie dt 811 Ct 211 6400(8000-1600) 1. antreprenoru reflecta in Raportu Fin : Suma vn-lor in pierioada de gestiune si metodele utilizate p/u determinarea acesotra. Suma Ch-lor constatate aferente contractului de antrepriza. Suma cons-lor generale aferente contractului Met-le utilizate p/u determinarea stadiului de executare a lucrarilor in curs de executie. Suma totala a creantelor beneficiarului aferente lucrarilor prevazute in contract. Suma totala a dat-lor antreprenorului privind lucrarile prevazute de contract 2.Contabilitatea intrari produselor agricole pe TL are urmatoarele momente: o La masa de buncher evaluat la costul planificat a unui q de griu Dt 216 Ct 811 o Sunt stornate deseurile de boabe ssau pierderilecare sunt obtinute din evacuare Dt 216 Ct 811(suma) o Fructele,legumele sunt trecute Dt 216 Ct 811 o Daca deseurile pot fi utilizate ele sunt trecute in componenta nutretilor Dt211 Ct 811 o La unlele # tutunu este inreg sau trecute la intrari in baza doc primare Dt 216 Ct 811 o Se determina care sunt pierderile la uscarea tutunului Dt 216 Ct 811 (suma) 3.contabilitate ch.aferente contractelor de antrepriza: Ch.de antrepriza reprezinta suma consumurilor aferente contractului in ansamblu sau pe stadii dinstincte ale acestuia predate de antreprenor si receptionate de beneficiar(712-714) Ch de antrepriza cuprinde: Costul aferente lucrarilor de constructie Dt711 Ct811

Ch.comerciale:ch de reclama,ch.de organizarea unor expozitii,costul mostrelor Dt 712 Ct 531,2111,533,214,213.... Ch generale si administrative:ch.de judecata,impozite locale,uzura MF ce stationeaza Dt 713 Ct 534 Alte ch operationale Dt 714 Ct 534,242 Aceste ch isi tin evidenta in registru 10 C sau 7,8. 4.in ce consta evaluarea ulterioara a AB. La procurarea AB pe Tl in fitotehnie sunt evaluate la VL in functie de caz. La procurarea VI= valoare de cump+toate cosum legate de acest proces. In baza procurari animalelor mature la VI se mai adauga toate consumuriel legate de operatii: Ch legate de transport;taxe vamale;unele impozite care vor fi achitate de catre vizator. In cazu cind AB pe TL sunt create de #: Fitotehnie VI=toate cons-le aferente pregatiri solului,sapatul gropilor ,saditu materialului(in primu an)apoi in urmatori ani executarea tuturor operatiilor tehnologice privind cresterea,ingrisirea pina la atingerea virste de roade.totodata se mai inclut costurile chimicatelorp/u protectia de la fiecare an. Animale productive (la transferarea in cireada de baza)VI=se determina la costul efectiv al animalelor transferate in cireada de baza la inceputul anului + costul planificat la intretinerea acestora de la inceputul anului pina in momenul transfor) 5.contabilitate cosnumuri generale consumuri generale sunt numite consumuri generale de conducere si de servirea procesuluide constructie in general pe # si care nu pot fi inchise in mod direct in costul unui obiect contractual:cuprinzind 3 grupe Consumuri generale si administrative (salariu personalului admin.;consumuri la intretinerea tehnicilor de calcul;servici postale telefonice). Consumuri privind deservirea lucrarilor (consumuri privind pregatirea cadrelor;reciclare acestora;consumuri p/u crearea conditilor sanitare-igienice;consumurip/u protectia munci,consumuri p/u incalzirea muncitorilor iarna). Alte consumuri generale(amortizarea AN cu destinatie generala;consumuri aferente cercetarilro stiintifice;plati aferente asigurarilor obligatorii a bunurilor). Si aceste consumuri se tin la contul 814:Dt 814 Ct 531,533,124,113,812,521.... 6.problema cu avans Tema 2:sa incheat un contract in valoare 1500000lei fara tva .Costu efectiv fiind 1100000.Se accepta un avans in valoare de 400000. Rezolvare: 1.reflectam avansu primit de la antreprenor Dt 242 Ct 523 400000 2.Reflectam TVA din avans Dt 225 Ct 534(400000/6)=66666,67 3.Reflecta vn: Dt221 1800000 /Ct 611 1500000/Ct 534 300000 4.reflectam costul vinzarilor servicilor Dt 711 Ct 811 1100000 5.trecem in cont TVA Dt 534 Ct 225 66666,67 6.trecerea in cont a avansului primit Dt 523 Ct 221 400000 7.Achitarea difinitiva Dt 242 Ct 221 |(1800000-400000)=1400000 7.livada cu obtinerea lemnului: Ex:Dupa 10 ani de utilizare se defriseaza 3ha de livada samintoasa,din cauza inudatiilor VI=36000,VPR n-a fost stabilit,Durata de utilizare 12 ani Dupa defrisare s-au obtinut 10 m3 de lemne cu pretul de 600 lei/ m3.

Ch.de defrisare livezii: Servici activitatii auxiliare 2000 lei;salari muncitorilor ,CAS<CAM 800 lei;transport auto propriu 500 lei;uzura(mjetoda liniara) 1.Calculu uzurii 36000/12=3000lei...3000*10=30000lei Dt 721 Ct 124 3000lei 2.casarea sumei uzuri Ct 124 Ct 123 30000lei 3.casarea VB Dt 721 Ct 123 6000lei 4.Reflectare ch aferente defrisarii Dt 721 3512 Ct 812-2000/ Ct 531-800/ Ct 533.1 184/ Ct 533.3 28/ Ct 812 500 5.materiale obtinute in urma defrisarii Dt 211 Ct 621 6000lei 8.cu sacrificare cind se obtine maruntaie:a fost sacrificata o vaca cu VB 3500lei.Din sacrificare sau obtinut :carne 200 kg*15=3000;marunt.1 15kg*10=15; marunt 2 30kg*5=150 Piele 10kg*5 lei. .salariu calculati muncitorilor este 50 lei 1.Dt811 Ct 123 3500 2.Dt 811/ Ct531 50/Ct533 13.25 3.Dt 216 3300/Dt 211 50 /Ct 811 3350 Repartzarea avion,cred 213.25/(3000+150+150=0.064321 1.contabilitate ch aferente crearii si intretineri edificilor temporare. p/u a construi un obiect aparte necesitatea de creat,inaltat unele obiecte temporare cu caracte necapital(magazine de pastrare a materialelor de cosntructie;ghereta paznicului de santier;gardu in juru santierului;odai p/u dus;odaie p/u incalzirea muncitorilor iarna).si aceste ch pot fi contabilizate in contul 812/815ch la crearea edificilor temporare. In calitate de articole de ch pot fii:materialesalarii,CAS<CAM,ch de intretinere obiectelro respective,servici de transport:Dt 812/815 CT 211,531,533,521,812,539. Cind lucrarile de constructie au fost executate edificiile temporare se pun in functiune se intocmeste proces verbal de punere in functiune Dt 213.3 Ct 812.815 Dupa ce a fost determinata VPR se calculeaza uzura lunara a acestor obiecte.uzura se determina in functie de durata de constructire a obiectului de pe santier.ch find tinute in jurnalul order 12c,10c. 2.vn- aferente contabilitati cu platile suplimentare(de stimulare) sunt niste sume suplimentare cuvenite antreprenorului si platite acestuia de beneficiar in cazul respecatari clauzelor contractului. 3.intrarea AB curente-are loc urmatoarele momente: I. Intrarea AB curente: Cumparare de la alti ag.ec Dt 212 Dt 534 Ct 521.539 Ch legate de procurare Dt 212 -Val.initiala;/Dt211-la val.nutretilor/Ct 242-alte ch/Ct 227 II. Cind #inregistreaza produsi obtinuti in gospodarii Dt 212 Ct811-de la activitate de baza/Ct812- de la activitate auxiliara III. Produsi obtinuti cresc si ating o virsta anumita ce trebuie trecuta de la grupa inferioara la cea superioara Dt212-gr inferioara/Ct 212-gr superiaora IV. La cota in K statutar Dt 212/Ct313; cu titlu gratuit DT212/Ct 622

4.activele biologice in raport cu perioada de obtinere a produselor agr sau ABSuplimentare: Active biologice pe TL-sunt acele de la care se obtin produse agricole sau AB suplimentare p/u o pierioada mai mare 1 ansau p/u care perioada de pregatire spre utilizare depaseste perioada gestionara(in zootehnie:septelu matur de animale pasari;in fitotehnie:vii,livezi care au intrat in rod). Active biologice curente sunt cele de la care se obtin produse agricole in decursu unei pierioade care nu depaseste un an precum animale la crestere si ingrasat(semnaturi de cimp si gradinarit,animale la crestere si ingrasat). 5.costu efectiv a unui kintal de ciara si miere produsu Q la kintale Pretu Valoare(q*p) koeficient Cons de rep Cost ef. A 1 2 3=1*2 4 5=3*4 6=5/1 Miere ciara total x x x x Coef=total costum de rep/total valoare Total cosn de repartizare=VI*coef(ex daca a fost polinizate 40 % atunci se * cu 60) 7.so cumparat 10 vaci ex: sa cumparat 10 vaci mulgatoare,Pretu unitar 5000,TVA 8%;Ch de transport prestate de o organizatie 920;ch de delegare a persoanei insotitioare 200 lei.Valoare unitara de intrare-? Rezolvare: 1.procurarea animalelor mulgatoare Dt 123 50000/ Dt 534.2 4000 Ct539 54000 2.ch de transport Dt 123 920/ Dt 534 184 / Ct 539 1104 3.ch de delegare a persoanei Dt 123 Ct 227 2000 Valoare initiala unitara (5000+920+200)/10=5112