Sunteți pe pagina 1din 2

ACTELE NECESARE INREGISTRARII CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA

In conformitate cu art.8 din Legea nr.130/1999 - modificata si completata - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca si pct.1 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 () aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, obligatia inregistrarii contractelor individuale de munca incheiate cu salariatii proprii revine urmatoarelor categorii de angajatori: a) persoane fizice; b) societati comerciale cu capital integral privat; c) asociatii cooperatiste; d) asociatii familiale; e) asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale; f) orice organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii romane. Pentru inregistrarea contractelor individuale de munca la I.T.M.Bucuresti angajatorii prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 -modificata si completata- se vor adresa sefului de birou al sectorului in raza caruia se afla sediul social al societatii, prezentand un biblioraft care sa cuprinda urmatoarele documente: actele constitutive ale societatii ( certificatul de inregistrare, actul constitutiv si cererea de inscriere de mentiuni- dupa caz, hotararea judecatoreasca) in copie si in original; *actele originale se vor restitui dupa verificare; contractul individual de munca incheiat in trei exemplare care trebuie sa contina cel putin clauzele minime prevazute de modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr.64/2003, modificat si completat prin Ordinul M.M.S.S. nr.76/2003; carnetul de munca al salariatului care urmeaza a fi incadrat in munca;

*in situatia in care salariatul nu a avut intocmit carnet de munca, se vor anexa in copie urmatoarele documente: certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul),

actele de studii declaratie pe proprie raspundere ca nu i s-a mai intocmit pana in prezent carnet de munca;

De asemenea, potrivit art.10 din Legea nr.130/1999- modificata si completata- si pct.12 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca () aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, angajatorii vor opta pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca de catre acestia. In acest sens, angajatorii solicitanti vor depune un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente: Adresa unitatii prin care solicita pastrarea si completarea la sediul sau a carnetelor de munca; Angajamentul unitatii privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege conform modelului prezentat in anexa; Decizia numirii persoanei imputernicite pentru completarea in carnetele de munca Declaratie pe proprie raspundere cu numarul de carnete gestionate de firma; B.I./C.I.(copie) a persoanei imputernicite sa efectueze activitatea de completare a carnetelor de munca; Dovada raportului juridic cu angajatorul (contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, incheiata cu prestatorul persoana fizica), copie; Acte de studii (medii sau superioare), dupa caz, copie; Diploma sau certificatul de absolvire a unui curs de pregatire profesionala cu specific resurse umane, acreditat de M.M.S.S.F., dupa caz, copie; Curriculum vitae; Cazier judiciar; Fisa angajatorului cu situatia comisionului care se obtine de la I.T.M. Bucuresti Serviciul Contabilitate in ziua depunerii dosarului. Testarea are loc la sediul I.T.M. - Bucuresti , in fiecare zi de vineri. In caz contrar, urmeaza sa depuna carnetele de munca ale salariatilor spre pastrare si completare Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, achitand comisionul de 0.75% din fondul lunar de salarii potrivit art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.130/1999.

S-ar putea să vă placă și