Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte Metodica

1. 2. 3. 4. 5. 6. Elementele ofertei curriculare ale unei scoli (pag.17) Deprinderile de comunicare ce cuprind si forme de dezvolatare (pag.62) Functiile metodelor de invatamant (pag.72) Clasificarea metodelor de invatamant (pag.76) Instruirea prin metode expozitive (pag.80) Instruirea prin metoda discutiilor si dezbaterilor: variante, clasificarea intrebarilor, avantaje, dezavantaje (pag.85) 7. Instruirea asistata pe calulator: Doar avantaje si dezavantaje (pag.108) 8. Functiile pedagogice ale mijloacelor de invatamant (pag.117) 9. Etapele utilizarii mijloacelor de invatamant. Exemplificare. (pag.118) 10. Mijloace didactice specifice disciplinei si clasificarea dupa potentialul pedagogic. (pag.120 si Anexa 4) 11. Functiile obiectivelor instruirii (pag.125) 12. Functiile evaluarii (pag.133) 13. Caracteristicile metodelor de evaluare prin probe scrise si orale (pag.138) 14. Clasificarea itemilor din punct de vedere al obiectivitatii. (pag.143) 15. Pentru tema diferite.

se propune proiectarea unui test ce contine 5 itemi de tipuri

16. Lectie mixta cu tema 17. Lectie de formare a deprinderilor cu tema 18. Elementele proiectului de lectie 1,2,3,4,5->8

Teme: ( )
1. Puterile in curent alternativ monofazat 2. Circuitul RLC serie 3. Masurarea puterii active intr-un circuit trifazat fara fir de nul.