P. 1
88013192-descrierea-metodelor

88013192-descrierea-metodelor

|Views: 12|Likes:
Published by Cristina Chelu
Metode de invatamant
Metode de invatamant

More info:

Published by: Cristina Chelu on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

2. 4. DESCRIEREA UNOR METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2.4.1.

Metodele de comunicare orală Vom aborda în cuprinsul acestui capitol metodele expozitive, în Capitolul 3 al prezentei lucrări urmând a fi tratate metodele interactive bazate pe învăţarea prin cooperare, iar în Capitolul 4, metodele interactive bazate pe declanşarea conflictului socio-cognitiv, deşi metodele moderne de interacţiune educaţională nu reprezintă o unitate de sine stătătoare a metodologiei instruirii, ci ele sunt o componentă a acesteia. Conform taxonomiei redate mai sus, metodele interactive fac parte din categoria metodelor de comunicare orală bazate pe conversaţie. S-a apelat la demarcaţia metodologia instruirii – metodologia interactivă bazată pe învăţarea prin cooperare şi colaborare – metodologia interactivă bazată pe declanşarea conflictului socio-cognitv , doar din considerente de organizare a conţinutului. Datorită diversităţii, numărului şi frecvenţei metodelor interactive de învăţământ, s-a recurs la tratarea acestora în capitole distincte. Metodele expozitive permit transmiterea ordonată a informaţiei, conferind cadrului didactic spontaneitate şi putere de adaptare la specificul temei şi la nivelul intelectual al ascultătorilor. Apelând la sursele bibliografice reprezentate de ediţiile din 1980, 1997 şi 2006 ale lucrării „Metode de învăţământ”, în care profesorul Ioan Cerghit a sintetizat rezultatele anilor de cercetare sistematică în domeniul metodologiei didactice, vom prezenta următoarele metode expozitive: 2.4.1.1. Explicaţia Este o cale uşoară, rapidă şi eficientă de dezvăluire, pe baza unei argumentaţii deductive, a unor date noi. Se enunţă mai întâi un concept, o definiţie, o regulă, un principiu etc. sau se prezintă un fenomen, un cuvânt nou, o expresie, o situaţie etc. şi numai după aceea se analizează şi exemplele sau argumentele (adică premisele, cauzele, relaţiile, aplicaţiile posibile etc. care conduc la înţelegerea şi confirmarea celor explicate). În funcţie de obiectivele dezvăluirii, se disting tipuri diferite de explicaţii, cum sunt: - explicaţia cauzală (de ce?), cu accentul pe relevarea cauzelor care justifică apariţia, manifestarea unui fenomen; - explicaţia normativă - de analiză, după criterii stabilite, a caracteristicilor esenţiale, a asemănărilor şi deosebirilor etc.; - explicaţia procedurală (cum?, care?), de evidenţiere a operaţiilor necesare pentru producerea unui lucru; - explicaţia teleologică (pentru ce?), în vederea justificării unei acţiuni prin referinţe la scop; - explicaţia consecutivă (care?), de prezentare în sens enumerativ a evenimentelor, ce conduc la o situaţie finală; - explicaţia prin mecanism (cum ?), de prezentare a principiilor funcţionării ş. a. 2.4.1.2. Naraţiunea (povestirea) Naraţiunea, care poate lua forma povestirii sau a basmului, este o metodă de mare succes, deoarece ea răspunde unei înclinaţii fireşti şi puternic resimţite la copii, aceea spre imaginar, miraculos, fantastic şi istorisire. Cu ajutorul povestirii, copiii pătrund cu uşurinţă în lumea basmelor şi a fabulelor, gustă farmecul legendelor şi al miturilor, trăiesc episoade

„citesc ceva în faţa unui auditoriu”) ocupă un loc însemnat în activitatea de predare (mai ales în cea de tip clasic). desene animate. „prae” = în faţa cuiva. a unui adevăr. de a-şi manifesta capacitatea creativă. este întotdeauna urmărită cu încordare şi participare afectivă intensă. conceptele. imagini. Descrierea rămâne. altele detestate de aceştia. dar şi specific lucrurilor avute în vedere. Are caracterul unei înlănţuiri logice de raţionamente prin intermediul cărora . în loc să fie elaborate de către elevi prin structurări şi restructurări succesive. de a fi în centrul atenţiei. redată cu talent. Practic.4. totuşi. dar cel mai frecvent în cel universitar (cursul magistral). 2.1. Importantă este şi activitatea de repovestire. prin recurgere la operaţii mintale de abstractizare şi generalizare. înregistrări sonore. de compătimire sau de bucurie.4. 2. de indignare şi durere. caracteristicile unui personaj. teoriile. până la cele de ură. oferind un bun prilej copiilor să descopere ceea ce este bine şi rău. 2. ori teoriile abstracte cu ajutorul unor definiţii. filme etc. dimensiune. şi mai influentă atunci când îşi asociază un material ilustrativ şi sugestiv (desene.3. Motiv pentru care este bine ca el să fie încurajat şi antrenat să povestească independent. de confirmare prin exemple a celor afirmate.sau fapte istorice petrecute demult. Aceasta întreţine dorinţa copilului de a se afirma. stare de spirit.5. ea se înfăţişează ca o expunere formată din enunţuri. eroi etc. frumos şi urât. nobleţe şi josnicie în conduita unor personaje. faptele fundamentale şi generalizările.1. să schiţeze cadrul natural şi uman în care se desfăşoară un eveniment. Caracterul nuanţat şi emoţional al exprimării celui care povesteşte. a unor propoziţii urmate de demonstraţie.4. proiecţii de diapozitive sau diafilme. În acest sens. „legere” = citire. să înfăţişeze direct aspectele realităţii înconjurătoare etc. Metoda descrierii Este o metodă de cunoaştere prin atribuire de proprietăţi. o observare adeseori mult prea dirijată şi interpretată din cauza intervenţiilor cadrului didactic preocupat să direcţioneze atenţia spre aspectele esenţiale şi importante. O povestire atractivă. prin intermediul cărora profesorul prezintă noţiunile.4.). de la cele de iubire. prin raţionament logic. stăruind asupra aspectelor pregnante de formă. Cu atât mai mult povestirea poate să devină şi mai activizantă. descrierea este cuprinsă în judecăţi şi se exprimă în proprietăţi de tipul „obiectul X este voluminos” sau „persoana Y este supărată” etc. unele îndrăgite. acestea sunt prezentate de către profesor. unui fapt. Prelegerea Prelegerea (lat. iau cunoştinţă de întâmplări spectaculoase şi de mare semnificaţie din viaţa unor personaje. Utilizarea acesteia dezvoltă spiritul de observaţie al elevilor şi capacitatea lor de a sesiza şi descrie ceea ce este general.1. admirabil şi respingător. Este utilizată în învăţământul secundar. Este o fundamentare. Descrierea lasă cadrului didactic posibilitatea să redea verbal imaginea unui obiect. principiile. Demonstraţia teoretică sau logică Demonstraţia logică este o cale deductivă care operează la nivelul raţionalului. Într-o asemenea situaţie. fapt care explică valoarea educativă deosebită a acestei metode. comun. participarea sa directă şi afectivă la conţinutul povestirii trezesc un registru larg de trăiri emotive „răscolitoare” în sufletul copiilor. context de relaţii etc.

7. de asemenea.6. prin intermediul expunerii este prezentată substanţa învăţării. cu grijă dozate şi regizate. Prin asemenea intervenţii.1. prezintă unele avantaje.1. subliniindu-se cu atenţie. fie pe parcursul acesteia. care intervine în timpul expunerii. să se dirijeze participarea grupului auditor. întrucât imprimă un curs mai dinamic gândirii logice a clasei de elevi sau grupelor de studenţi. iar în partea finală. enunţării unor ipoteze şi teorii. concomitent cu mersul expunerii. Şi. Se utilizează. ca modalitate de prezentare cu anticipaţie a structurii logice a materiei care urmează a fi studiată ( prelegerea introductivă) sau de sintetizare a unui conţinut mai vast deja parcurs (prelegerea de sinteză). aşadar.4. ea îşi va asigura eficienţa dorită. Scrierea pe tablă sau pe folia de retroproiector a schemei. ideile subordonate.1.4. stimulând întreţinerea unui dialog cu profesorul de la catedră. destinat prezentării într-o formă vie a ideilor. se încearcă o înviorare a expunerii. seria de prelegeri ia forma cursului magistral. Realizarea unei prelegeri necesită o grijă deosebită de acordat esenţializării informaţiei. utilizarea prezentărilor Power Point. orientării de ansamblu a studenţilor.). complexe multimedia ş. lucrări şi reviste de specialitate. exemplele semnificative. în măsura în care logica expunerii este capabilă să inducă o logică corespunzătoare actului de învăţare. orientează mai precis atenţia acestora în jurul ideilor esenţiale şi ajută la fixarea lor mai temeinică în memorie. teoriilor proprii unui domeniu al cunoaşterii. transmiterii terminologiei specifice. autoînvăţării) şi s-au înmulţit sursele de informare (manuale şi cursuri tipărite. Expunerea cu oponent Expunerea cu oponent se prezintă ca o nouă variantă dramatizată a expunerii. nerezolvate. Deşi a făcut obiectul celor mai acerbe critici. 2.8. prin formulări. Ea se deosebeşte de prelegerea obişnuită prin prezenţa celui de-al doilea cadru didactic sau a unui membru (elev. ierarhizării stricte a ideilor şi coerenţei acestora. implicaţiile sociopractice etc. student.se comunică un material informaţional nou sau puţin cunoscut care face obiectul unei teme din programă. formulând observaţii. ton şi accent trecerea de la o idee la alta. survenite în momente oportune. cursanţilor etc. în formă verbală (orală sau scrisă) ori a unor simboluri foarte specializate (cele din domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturii. datelor controversate.a. cu spirit critic şi simţ psihologic) din rândurile auditorului.4. În măsura în care s-au dezvoltat tehnicile (autoeducaţiei. dezvăluirii argumentaţiei ştiinţifice. mai ales). La sfârşitul fiecărei secvenţe principale se recomandă să se formuleze concluzii parţiale. se intenţionează să se sublinieze dificultăţile conceptuale. ponderea prelegerilor universitare s-a diminuat în raport cu utilizarea altor metode. chimiei şi fizicii.1. 2. punând întrebări. cerând lămuriri. . să se concentreze interesul asupra argumentaţiei folosite. înregistrări electromagnetice de cursuri şi manuale. Planul de structurare a materiei se aduce la cunoştinţa elevilor/ studenţilor fie la începutul lecţiei (cursului). concluzii generale. Cursul magistral În învăţământul universitar. cursant bine informat. Metoda expunerii Metoda instruirii prin expunere se realizează cu ajutorul unor simboluri care pot fi cuvinte. 2. analizei şi interpretării critice a acestora etc. relevării unor probleme rămase încă deschise.

de a mijloci raportarea noţiunilor noi la propria experienţă teoretică şi practică câştigată deja de participanţi. prin mimică şi gestică.4. a modului de comportare a elevilor sau. În cadrul instructajului se dau indicaţii obiective. Este o metodă practicată cu succes mai ales în cadrul cursurilor de perfecţionare. menirea ei este să-i ajute pe participanţi să se clarifice mai profund şi sub multiple aspecte asupra ideilor şi punctelor de vedere exprimate. fiind preferată unei separări a acestora în şedinţe greoaie. este o enumerare de acţiuni care urmează a fi efectuate într-o anumită succesiune.. de durată medie. îi dă posibilitatea să intre în dialog cu ascultătorii. De data aceasta. prin pauze. ceea ce creează o bază de dezbateri imediate cu scopul de a problematiza conţinutul de idei comunicat. comenzi. schimbul de idei şi opinii infructuos şi deci.1. să conceapă şi să realizeze dialoguri.profesori din aceeaşi echipă.10. se poate spune. în scopul precizării şi clarificării sarcinilor de îndeplinit. 25-30 de minute) în cadrul căreia înfăţişează principalele teze. oferă posibilitatea combinării expunerii mai lungi cu dezbaterile mai scurte. dezbaterea să nu-şi atingă scopul. 2. Din partea celui care face expunerea se cere un real simţ al măsurii. puterea de a sugera prin nuanţele vorbirii.Folosirea acestei modalităţi de expunere. solicită anumite calităţi artistice (de actor). de a prilejui noi asociaţii de idei şi de a găsi împreună căi de rezolvare a problemelor scoase în evidenţă. după un plan prestabilit. de a adânci înţelegerea. Abia în seminarul care urmează prelegerii-dezbatere aceştia îşi vor aduce propriile contribuţii şi îşi vor dovedi puterea de raţionament în elucidarea problemelor respective.4. puncte de vedere. ca şi conferinţa-dezbatere. În cazul acesta. instrucţiuni cu privire la modul în care este necesar să se acţioneze în condiţii de maximă eficienţă. . asupra modului său de a gândi şi de a pune în valoare sursele de informaţie cunoscute în parte şi de respectivii participanţi.1. cu deosebire aptitudinea de a şti să folosească adecvat procedeele şi mijloacele artei dramatice. Instructajul Precede sau însoţeşte desfăşurarea unei activităţi practice. de specializare sau al altor acţiuni care ţin de educaţia adulţilor. 2. prescripţii. care ia oarecum forma unui „spectacol didactic”. profesorul (lectorul sau conferenţiarul) rosteşte la început o alocuţiune mai lungă (de cca. profesorul care va face expunerea propriu-zisă în faţa auditoriului se va vedea interpelat. de mai mulţi „oponenţi” . Expunerea poate să capete o înfăţişare şi mai dramatizată atunci când este pregătită în cadrul unei echipe de profesori (după sistemul team-teaching). să stabilească relaţii de cooperare. precum şi capacitatea de a realiza un acord perfect între calitatea dramatizării şi calitatea conţinuturilor de prezentat. Dezbaterea nu trebuie să se poarte aidoma aceleia dintr-un seminar obişnuit. discuţiile să devină superficiale. a condiţiilor şi regulilor de ordine şi disciplină. Trecerea de la expunere la dezbatere îi permite profesorului o oarecare detaşare de materialul prezentat. Persistă însă riscul ca atunci când profesorul nu se poate asigura de o participare substanţială din partea interlocutorilor săi. opinii etc. Prelegerea-dezbatere (discuţie) Prelegerea-dezbatere (discuţie). interpretarea şi eventual aplicarea celor expuse. pretinzând profesorului şi oponentului său să „joace roluri”.9. Această metodă este valabilă îndeosebi în condiţiile în care participanţii dispun de un bagaj de cunoştinţe în legătură cu tema prezentată. inconsistente. bine echilibrat.

în sensul că ultima se poate concentra asupra lumii. Metodele de comunicare scrisă Metodele de comunicare scrisă presupun munca. În acelaşi timp.2. experienţa proprie care derivă din contactul direct cu realiatea sau indirect. în ciuda unei concurenţe crescânde din partea tehnologiilor moderne de comunicare. Reflecţia este nivelul cel mai înalt al gândirii.1. 1988. continuă să rămână un simbol al memoriei vii a umanităţii şi un mijloc de păstrare şi transmitere a spiritualităţii omeneşti (Cerghit. Panţuru (2007. afectiv-motivaţionale. studiul manualului. pe când prima se întoarce asupra înseşi proceselor intelectuale. Panţuru (2008) descrie: 2. fiind un fel de meditaţie despre gândirea proprie. Metoda reflecţiei (originea: lat. 2.4. Ideea de autoinstruire şi autoeducaţie nu poate fi separată de stăpânirea şi utilizarea eficientă a acestei metode. a desluşi natura propriilor cunoştinţe. on line). gândirea despre gândire. al cărţii. ca reîntoarcerea gândirii asupra ei înseşi. Trebuie făcută distincţia între reflectare şi meditaţie. estetice. Cartea. deci trebuie familiarizaţi cu tehnicile de lectură (lectura rapidă. Metodele de explorare a realităţii După cum remarcă I. a verifica şi asigura validitatea terminologică şi coerenţa logică a propriei construcţii mintale.4. examinarea logico-abstractă a conţinuturilor intelectuale. a face noi legături. p. Abordând categoria metodelor de explorare directă şi indirectă a realităţii. Reflecţia.4. elevii trebuie învăţaţi să utilizeze manualul. educativ-formative.1.2. Se vorbeşte în prezent de strategia lecturii. Este. de tehnici de lectură activă.2. 2. pp. S. metodologia lecturii şi studiului eficient.172-219).4. rapidă şi eficientă (Neacşu. lectura exploratorie). deci. constituie una dintre principalele surse de obţinere a unor noi cunoştinţe (2006. graţie valenţelor cognitive.192). Cerghit.3.2. Observaţia sistematică Observaţia sistematică şi independentă face parte din categoria metodelor care favorizează însuşirea unei experienţe deduse din contactul nemijlocit cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. Aşa cum spune S. volitive ale metodei studiului cu manualul şi cu alte surse bibliografice.3. actul lecturii şi studiul pe baza lecturii este un exerciţiu intelectual cu deosebite valenţe informativ-formative. termenul este apropiat de cel de introspecţie. fireşte că duce la cunoaşterea de sine. Vlăsceanu. lectura problematizată. 2. 195). 1980. prin care aceasta se autoreglează conştient şi se autocontrolează deliberat. Metoda studiului cu manualul şi alte surse bibliografice Studiul individual bazat pe lectura textului scris este primordial în pregătirea „de acasă” a elevilor.2. „reflexio” = „întoarcere”) Reflecţia este o formă superioară a activităţii intelectuale prin care aceasta se orientează recurent asupra propriului conţinut de imagini şi concepte şi îndeosebi asupra modalităţii de lucru. cu substitutele realităţii. ci de-a lungul întregii perioade şcolare şi chiar după aceea.4. ca tendinţă de a analiza critic. În această ipostază. Este adevărat că lectura şi studiul cu cartea sunt lucruri care se învaţă nu numai în primele patru clase. Această investigaţie cu „deschidere” prin percepţie . lectura lentă. lectura critică. p.

în caz de reuşită. Prin observaţie se urmăresc descifrarea. devenind ieşite din comun. în sens pozitiv sau negativ. Studiul de caz s-a născut din necesitatea găsirii unor căi noi de apropiere a . explicarea şi interpretarea unor fenomene din perspectiva unor sarcini concrete de învăţare. cum ar fi judecata ipotetică şi raţionamentul ipotetico-deductiv. 2. Activitatea experimentală poate îmbrăca mai multe forme. fie sub îndrumarea cadrului didactic. Neacşu.intenţionată constă în urmărirea atentă de către elevi a unor obiecte şi fenomene. ştiinţele tehnice şi ştiinţele socioumane. management şi chiar în ştiinţele tehnice. experimentul negativ (de corectare a unor reprezentări greşite ale elevilor despre un fenomen sau proces). descrierea. 1980. 1988.4. desene. se formulează concluzia generală a experimentului).3. observaţia are o autentică valoare participativă.provocat. Învăţarea prin metoda experimentului dobândeşte o configuraţie cu o anumită specificitate.193). aceasta devine un act experimental.3. tabele. măsura şi evalua influenţa. spune J. Iniţierea în cercetarea experimentală e potrivit să înceapă la vârsta de 12-15 ani. experimentul aplicativ (verificarea unor idei teoretice.4. Studiul de caz Este o metodă de instruire şi de învăţare activă prin cercetarea unor evenimente ce se abat de la normal. raportarea concluziilor la ipoteze şi validarea sau invalidarea acestora (în caz de nereuşită. grafice. de susţinere a explicaţiei). fie în mod autonom. p. drept. Vlăsceanu. sociologie. devenind „cazuri”. experimentul destinat formării deprinderilor psiho-motorii (realizat şi repetat de elevi pentru formarea abilităţilor sportive. psihologie. deoarece în această perioadă se structurează gândirea formală. variantele experimentului sunt: experimentul cu caracter de cercetare. unde pot fi modificate anumite variabile pentru a le sesiza. referate. înregistrări etc. De obicei. formularea ipotezei de cercetare. cărora li se asociază capacitatea de a combina diversele ipoteze şi de a verifica experimental (cf. identificarea şi formularea explicită a problemei de rezolvat. experimentul demonstrativ (de ilustrare. a cărei structurare este dată de parcurgerea unei suite de acţiuni: crearea unei justificări (motivaţia acţiunii). pedagogie.2. Ca acţiune exploratorie intenţionată. se însuşesc anumite instrumente intelectuale necesare experimentării propriu-zise. rezultatele observaţiei sunt prezentate şi interpretate cu ajutorul unor rapoarte. formând şi dezvoltând spiritul de observaţie. de mânuire a aparatelor. fotografii.3. p. extrem de util cultivării creativităţii ştiinţifice şi spiritului de invenţie” (Cerghit. prelucrarea datelor şi elaborarea concluziilor provizorii. emit ipoteze şi explică esenţa acestui fenomen). principii de funcţionare etc. a substanţelor). deci. elaborarea planului de cercetare. etică. După scopul didactic urmărit. în scopul sesizării şi descifrării unor noi aspecte ale realităţii şi îmbogăţirii cunoaşterii despre aceasta. Această metodă se foloseşte mult în medicină. istorie. Piaget. receptivitatea şi acuitatea discriminativă a elevilor. efectuarea experimentului propriu-zis. menit să familiarizaze elevii cu demersul investigaţiei ştiinţifice (elevii observă fenomenul produs. lăsând elevilor posibilitatea să intervină ei înşişi în determinarea şi variaţia condiţiilor de desfăşurare a unui fenomen sau proces.). observarea şi consemnarea rezultatelor obţinute. procesul se reia de la capăt. structurile perceptiv-exploratorii.47). Metoda experimentului „Când observaţia ia un caracter intenţionat . dar şi în economie. 2. Această metodă de instruire/autoinstruire se foloseşte mai mult în ştiinţele naturii.

Metoda stimulează şi dezvoltă capacitatea de examinare critică a diferitelor variante de soluţionare sau optimizare. Mai mult. cât şi la studierea unor situaţii concrete luate din viaţa şi practica umană. care cere o decizie. cu posibilitatea extrapolării şi transferului experienţei şi strategiei utilizate în analiza. respectiv să conţină toate datele necesare. „studierea unei situaţii tipice. M. numai că în practică lucrul acesta nu este totdeauna posibil. Numai respectând aceste exigenţe. intenţia de a pune elevul în contact direct cu realitatea a fost şi va fi unul din dezideratele majore ale didacticii. e) verificarea experimentală a soluţiei. prin participarea directă la soluţionarea sau optimizarea cazului. studiul de caz devine un autentic exerciţiu al căutării. autentică. să le valorifice şi să elaboreze decizii în mod argumentat. documentare practică. pe care elevii să o adopte pentru că este a profesorului. Discret şi cu tact. d) stabilirea diferitelor variante. soluţiile la care pot ajunge elevii. Aşa cum subliniau M. caracterul ei activizator nu diminuează. să le selecteze. c) organizarea sistemului de cunoştinţe necesare rezolvării cazului. Caracteristic acestei metode îi este faptul că ea permite elevilor o confruntare directă cu o situaţie reală. să le compare cu ale celorlalţi şi să facă evaluări corecte. căutarea şi găsirea mai multor variante de soluţionare a problemelor au un rol formativ deosebit”. elevul se obişnuieşte să-şi argumenteze ipotezele şi explicaţiile proprii. a unui caz din unghiuri de vedere diferite. există spaţii geografice îndepărtate. Studiul unui caz este un demers ce parcurge mai multe etape: a) identificarea cazului. un diagnostic sau şi un diagnostic şi o decizie. Metoda demonstraţiei Desigur. Există evenimente ce deja aparţin trecutului. descoperirii şi găsirii de răspunsuri în soluţionarea unor cazuri mai mult sau mai puţin similare. Chiş (2001). elevii se obişnuiesc să adune informaţii. c) cazul să fie o situaţie „totală”.4. există procese ce se produc în timp îndelungat sau în fracţiuni de secundă. În cazul acestei metode nu cantitatea (numărul cazurilor studiate) contează. este necesar să se asigure cadrul teoretic corespunzător analizei şi să se valorifice funcţia de model pentru întreaga clasă de fenomene din care face parte cazul cercetat.procesului de învăţare de modelul vieţii şi practicii. pe care aceştia urmează să o analizeze sub toate aspectele. rarităţii. fenomene inaccesibile unei abordări directe din cauza dimensiunilor lor. organizează şi conduce întregul proces de analiză a acestuia. ci potenţează rolul profesorului drept coordonator al studiului de caz. 2. este important să se stabilească de fiecare dată funcţia instructiv-educativă a fiecărui caz. după cum nu trebuie să impună necondiţionat soluţia proprie. În cazul acestei metode. b) studiul analitic şi aprofundat al cazului (întrebări puse profesorului. în schimb nu trebuie să anticipeze el ipotezele. Mai mult. b) să fie o situaţieproblemă. De aceea. Ionescu şi V.4. chiar poate sugera cât mai multe variante de soluţionare. antrenează capacitatea de a anticipa evoluţia evenimentelor şi adoptarea unor decizii eficiente. Ionescu şi V. confruntarea lor şi alegerea celei optime. În aceste condiţii. există obiecte. rezolvarea sau optimizarea altor cazuri. ci calitatea. dirijează dezbaterile. profesorul prezintă cazul. Chiş (2001) consideră că un caz selecţionat în vederea utilizării sale trebuie să întrunească anumite condiţii: a) să fie autentic. o stare de lucruri mai generală.3. studierea unor surse etc). înţelegerea. Funcţionalitatea sa se referă atât la procesul achiziţiei de noi informaţii cu caracter teoretic. gradului . considerată ca reprezentativă pentru o clasă de fenomene.

ce au la bază asemănarea fizică cu obiectul reprezentat (miniaturi cu structură foarte asemănătoare cu a originalului . În cazurile acestea. acţiuni reale sau artificiale. . modelele materiale pot fi structurate în trei grupe: a) modele ce reproduc relaţiile spaţiale ale obiectelor (machete. demonstraţia cu ajutorul imaginilor audio-vizuale etc. proprietăţile şi legile lor de funcţionare. modelarea didactică familiarizează elevii cu raţionamentul analogic. cu ajutorul modelelor. p. Analogia se referă la formă. de exemplu. structură. se recurge la substituenţi sau la diferite materiale ajutătoare. figurativ sau simbolic. 1980. modele spaţiale ale moleculelor.în funcţie de rolul îndeplinit. după formă. care permit o explorare indirectă a realului. Demonstraţia inductivă (demonstraţia bazată pe intuiţie) trebuie diferenţiată de demonstraţia deductivă.după natura lor. demonstraţia figurativă (cu ajutorul reprezentărilor grafice). demonstraţia se particularizează în: demonstraţia pe viu a unor obiecte. La baza demonstraţiei cu caracter inductiv se află un suport material natural. 2. Modelul este un sistem obiectual. Modelele ideale se se exprimă prin idei sau ecuaţii logico-matematice de diferite grade de generalitate. stimulează cunoaşterea euristică şi uşurează structurarea operaţiilor mintale pe baza interiorizării acţiunilor cu obiectele. de la care se pleacă şi se construiesc reprezentări. . Demonstraţia didactică constă în prezentarea structurală şi funcţională a unor obiecte. demonstraţia cu ajutorul modelelor. a prezenta obiecte. cunoaşterea devine mai uşoară. la matematică. serveşte drept mijloc pentru a studia indirect proprietăţile şi transformările sistemului original.187).4. există modele obiectuale. teoretică. figurativ sau simbolic.). a demonstra înseamnă a arăta. b) modele similare sau identice. fenomene. procese. utilizată. cristalelor etc. La rândul lor. Modelarea Este metoda de a cerceta (studia) obiecte şi fenomene din natură şi societate. c) modele materiale analogice (structura atomului. acţiuni în starea lor naturală de existenţă şi manifestare. funcţionarea în ansamblu sau a unor componente ale sistemului.de periculozitate etc. figurative şi simbolice. Aşa cum o indică şi latinescul „demonstro”.). schema reflexului condiţionat etc. Diversitatea acestora a impus mai multe criterii de clasificare: . şi care.mulaje. din perceperea şi analiza cărora să se decanteze elementele fundamentale ale cunoaşterii. În funcţie de materialul intuitiv utilizat. fenomene sau substitute ale acestora în scopul asigurării unui suport concretsenzorial. elaborat cu scopul de a înlocui originalul care de obicei este un sistem mai complex. pe baza analogiei lui cu sistemul original. constatări.5.3. care va confirma consistenţa unor adevăruri sau va facilita execuţia corectă a unor acţiuni ce stau la baza unor comportamente practice. modelele se împart în: materiale (reale) şi ideale (mintale). interpretări (Cerghit. . modelele pot fi: explicative (cele care vizează şi susţin înţelegerea) şi predictive (cele care dezvăluie transformările care vor surveni pe parcurs în obiectul sau procesul cercetat.pornind de la raportul cu originalul. De asemenea. mai rapidă şi mai consistentă. Scopul didactic al modelării unui sistem complex este creşterea eficienţei cunoştinţelor elevilor. Multitudinea ipostazelor realităţii a impus reproductiv-analogic o mare varietate de modele. hărţi în relief etc. Aplicând modelul.).

p. priceperi. p. efort. de cacul mintal. Dintre metodele de acţiune reală şi simulată abordate de către S. prescrise. sportive. exerciţiul se poate adapta tuturor formelor de activitate şi oricărui nivel de instruire sau de formare.187). exerciţiul poate realiza şi alte sarcini: adâncirea înţelegerii unor concepte. de echipă.dirijate. principii şi teorii învăţate. „exercitium” din „exercere” = acţiune repetată în vederea dobândirii unei îndemânări. literare. Proiectul sau tema de cercetare-acţiune . exercitarea funcţiilor) reprezintă o modalitate de efectuare conştientă şi repetată a unor operaţii și acţiuni mintale sau motrice în vederea dobândirii şi/sau consolidării unor cunoştinţe şi abilităţi. Metoda exerciţiului are în principiu un caracter algoritmic.4. Metoda exerciţiului (lat. consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite.4. de formare a deprinderilor practice. pot fi: exerciţii introductive (de iniţiere). colective. Mai mult. exerciţii de consolidare. aşa cum spunea I.4. de creaţie. 2. libere (autodirijate). după disciplinele de învăţământ unde sunt practicate. exerciţii de evaluare. tehnice etc. Trebuie făcută şi precizarea că exerciţiul presupune o suită de acţiuni ce se reiau relativ identic şi care se finalizează prin formarea unor componente automatizate ale comportamentelor elevilor. Cerghit.2. de dezvoltare a funcţiilor şi capacităţilor psihice. 242).4. Metoda exerciţiului devine cu atât mai productivă şi eficientă cu cât se cunosc şi se respectă anumite cerinţe ce ţin atât de subiectul ce utilizează această metodă. on line). după gradul de intervenţie a cadrului didactic. artistice. de la învăţarea vorbirii corecte a limbii materne. până la deprinderea calculului matematic sau mânuirea corectă a instrumentaţiei de cunoaştere ori de practicare a unei profesiuni (1988. de autocunoaştere. Panţuru (2007. 1994. p.4. exerciţiile pot fi: de comunicare. matematice. dezvoltarea unor trăsături de voinţă şi caracter.196). a unor motivaţii necesare învăţării. de comportament în situaţii specifice.1. prin aceasta. Pe lângă formarea şi consolidarea unor deprinderi. în sensul că presupune anumite secvenţe riguroase. după funcţiile îndeplinite. există exerciţii . după numărul subiecţilor participanţi. asigurând. după obiectivul pedagogic vizat. combinate. dezvoltarea operaţiilor mintale şi articularea lor în structuri operaţionale. ci recurge la aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. Cucoş. ca metodă sau procedeu. ce pot fi clasificate după anumite criterii. „încheierea unui ciclu complet al procesualităţii învăţării” (Cerghit. producerea unor stări afective pozitive generate de satisfacţia reuşitei şi. Astfel. numite de psihologi interferenţe. exerciţiile sunt: individuale. Marea varietate a situaţiilor în care se practică această metodă a dus la apariţia mai multor variante ale exerciţiului. reguli. Metodele de acţiune (practice) Învăţământul nu poate să rămână numai la teoretizări. semidirijate. ordonate într-o succesiune de „paşi” ce se repetă întocmai (cf. există exerciţii gramaticale. deprinderi. exerciţii de bază. vom descrie aici: 2.4.2. în acest fel. prevenirea/combaterea uitării şi evitarea interacţiunilor negative. 2006. cât şi de strategia şi contextul în care se foloseşte.

în mod artificial. înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor de interacţiune. să formuleze şi să experimenteze strategii de acţiune. în funcţie de tema şi natura sarcinii urmărite. diferite funcţii. ocupaţii. chiar lucrări de diplomă cu finalizare practică. proprii învăţării şcolare (Cerghit. Realizarea proiectului este un prilej de obiectivare a pregătirii teoretice. sporind . trăirilor şi aspiraţiilor altora prin transpunerea în situaţia lor. un album. În jocurile didactice se îmbină cu bune rezultate instructive spontanul şi imaginativul din structura psihicului infantil. Între avantajele metodei se înscriu următoarele: activizează elevii cognitiv.4. mai exact spus. este vorba de zona de interferenţă dintre joc şi învăţare sau. un aparat. Deci.Proiectul este o modalitate de instruire/autoinstruire prin intermediul căreia elevii.. are drept specific faptul că informaţia. 2.4. 1988. Împrejurările variate de viaţă au impus jocuri de simulare variate ca tipuri. Proiectul poate lua forme variate. să evalueze situaţii şi rezultate. de exersare a gândirii experimental-constructive.. Metoda jocului didactic Folosită mai mult la clasele mici. printr-o participare efectivă prin joc. fapte. lucrări ştiinţifice pe o temă dată. simţire şi acţiune specifice unui anumit status. dezvoltarea spiritului de observaţie şi a capacităţii de a surprinde. 2.4. activităţi de conducere etc. Produsele obţinute prin această metodă sunt rodul cercetării. dezvoltarea capacităţii de înţelegere a opiniilor. Vlăsceanu. se pot simula ipostaze veridice din viaţa şi activitatea adulţilor ce ţin de acţiuni. de folosirea jocului ca pretext pentru a face învăţarea mai antrenantă şi mai plăcută. conduita. Asumându-şi anumite roluri. comerciale. afectiv. o instalaţie. de învăţare prin cooperare şi de formare a unor calităţi social-morale. Prin ea se reproduc. formarea experienţei şi a capacităţii de a rezolva probleme de viaţă etc. p. să adopte decizii. Ca obiective generale vizate prin această metodă se pot evidenţia: învăţarea modurilor de gândire. activităţi. o culegere tematică.4. proiectarea şi confecţionarea unor aparate. strategia de lucru care trebuie însuşite sunt transpuse prin simulare într-o situaţie de joc. cu efortul programat şi solicitant de energii intelectuale şi fizice.4. o lucrare ştiinţifică etc. machete. exersarea capacităţii de opţiune şi decizie. deprinderea.3. instalaţii. poate fi utilizat în diverse activităţi şi concretizat în diverse domenii: efectuarea de investigaţii în mediul înconjurător. conduite etc. învăţarea rolurilor impuse de anumite statusuri profesionale. proiectul îmbină munca teoretică (investigaţia ştiinţifică) cu acţiunea practică a elevului sau a studentului.198). Astfel. Specific pentru această metodă este faptul că ea este o cale de învăţare bazată pe anticiparea mintală a unei acţiuni şi executarea ei în mod independent sau în echipă. elevii sunt puşi să simuleze acţiuni. asigurând problematizarea graţie dramatizării. motivaţional şi acţional. social-culturale etc. participări la elaborarea şi punerea în practică a unor proiecte industriale. relaţii. Metoda jocului de simulare Este o modalitate activă de predare-învăţare. proiectării şi acţiunii practice. dar mai ales studenţii efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un produs ce poate fi un obiect. operaţia. conduite. ca şi fenomene ce se produc în natură şi care intră în obiectivele pedagogice ale diferitelor discipline de învăţământ. De fapt.

de anumite dificultăţi în sens de aplicare: nu este o metodă uşor de aplicat. socio-cultural. există riscul devalorizării jocului şi inducerea în eroare a participanţilor. artificial. simulare pentru pilotarea avionului etc. la economie). simulare pentru mecanic de locomotivă. în absenţa unei proiectări şi pregătiri serioase. îmbogăţeşte. Învăţarea pe simulatoare Simulatorul este o variantă de model obiectual.4. comunicarea şi cooperarea interumană etc. construit prin analogie cu un sistem tehnic original. proiectarea şi pregătirea simulării de rol cere timp şi efort considerabil din partea cadrului didactic. banalizarea şi chiar vulgarizarea unor roluri serioase şi complicate. prin aceasta. jocuri ce ajută înţelegerea funcţionării unor structuri organizatorice.jocuri de rol cu caracter specific: jocul de simulare didactică. Având în vedere gama largă de posibilităţi de aplicare la obiectele de învăţământ. cu invitarea chiar a unor observatori. nuanţează şi flexibilizează conduita şi. socio-profesional (la istorie. jocul de negociere. jocul de-a ghidul şi vizitatorii. Mai mult. pedagogie. avertizoare luminoase.5. . istorie). astfel încât să existe o corespondenţă biunivocă între elementele structurale şi funcţionale ale acestora. specialiştii propun. sonore etc. jocul de arbitraj (ştiinţe juridice. . ai omisiunilor.selectarea partenerilor şi instruirea lor cu privire la specificul şi exigenţele jocului de rol. simulatorul încorporează în structura sa sau i se ataşează o serie de auxiliare impuse de specificul didactic al învăţării: înregistratori ai timpilor de reacţie. jocul de rol în asistenţă medicală etc. . permite un autocontrol eficient al conduitelor achiziţionate datorită interacţiunii participanţilor. . demersul pregătirii şi folosirii jocului de rol: .identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare prin joc de rol. Învăţarea pe simulatoare se practică mai ales la disciplinele ce-şi propun ca obiective dobândirea unor abilităţi şi competenţe acţional-practice (simulare pentru conducere auto. jocul de competiţie (sport. Pentru evitarea unor asemenea situaţii. financiar-contabile). mai exact spus. jocuri de decizie (ştiinţa conducerii. jocul de rol specific într-un service. ştiinţe juridice.jocuri de rol cu caracter mai general: jocuri de reprezentare a structurilor. ştiinţe juridice. . teatru. pentru că ea presupune din partea profesorului nu numai aptitudini pedagogice.dezbaterea cu toţi participanţii a rezultatelor. stimulează efortul de autodepăşire şi autoperfecţionare.). jocurile de rol dobândesc variante (tipologii) diferite. literatură. pe care specialiştii le grupează astfel: . un sistem tehnic. într-o structură etapizată.4. metoda nu este lipsită de anumite dezavantaje sau. ci şi aptitudini regizorale şi actoriceşti. 2.învăţarea individuală a rolului de către fiecare „actor” prin studiul fişei rolului. .modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului. economie. Desigur. ai mişcărilor corecte.gradul de înţelegere şi participare activă a elevilor/studenţilor. tehnică). . aparţinând unui sistem socio-economic. evaluarea rezultatelor în funcţie de care se stabilesc intenţii de viitor.interpretarea rolurilor. greşite. simulare pentru operator centrală electrică. prin simplificarea.

diminuări şi chiar „stingeri” ale intereselor de cunoaştere (Panţuru. Instruirea programată are. şi unele dezavantaje. Această metodă şi în acelaşi timp tehnică modernă constituie o consecinţă şi o aplicaţie a ciberneticii în procesul de învăţământ. evidenţiază două aspecte complementare: instrumentul tehnic utilizat în instruire şi metodologia instruirii în cazul folosirii acestuia. Ca atare. condiţii pentru blocări în învăţare. neînţelegerile se cumulează. p. facilitează observarea părţilor şi funcţionalitatea lor. a impus în ultimele decenii ale secolului al XX-lea instruirea asistată de calculator. on line). instruirea programată şi-a lărgit şi adâncit baza ei teoretică şi a căpătat mari virtuţi aplicative.5.Utilizând o instalaţie de simulare. Cucoş. rămâneri în urmă. Prin interpretarea procesului de învăţământ ca sistem cu comandă şi control şi prin aplicarea conexiunii inverse ca principiu al oricărei acţiuni eficiente în organizarea procesului de învăţare.4. Instruirea programată În modelul clasic de instruire. asigurarea unui feed-back operativ. 277. Panţuru (2007. astfel. prin programare se vizează aspectul instructiv al educaţiei şi mai puţin sau deloc aspectul formativ. „O astfel de situaţie analoagă uşurează studierea şi explicarea acţiunilor complexe. aplicarea instruirii programate a evidenţiat o serie de avantaje dar şi unele limite şi chiar dezavantaje. succesiuni stricte (…)” – Cerghit. se urmăreşte realizarea unei ambianţe cât mai asemănătoare cu cea reală în care se desfăşoară acţiunea bazată pe folosirea sistemului respectiv. cunoştinţe solicitate ulterior într-un context de activitate reală” (cf. în această variantă.4. 2. I.1. s-a impus instruirea programată. a unui stil de muncă activ. În rândul avantajelor se pot consemna: însuşirea cunoştinţelor în ritm propriu (conform posibilităţilor individuale). 2007. . se pot verifica priceperi. 2. profesorul nu are posibilitatea să constate operativ (în timp optim) dacă fiecare dificultate întâlnită de elevi în lecţie a fost sau nu depăşită. întărirea imediată a răspunsurilor şi.4. formarea unor abilităţi specifice etc. parcurgerea integrală a programei în succesiunea paşilor ei.5. deprinderi. 2. prin aceasta. 1994. Aceasta reprezintă o adevărată revoluţie pentru metodologia şi tehnologia didactică. autocontrolat etc. între care s-ar număra: fărâmiţarea materiei conform principiului paşilor mici şi parcurgerea secvenţelor într-o ordine prestabilită limitează înţelegerea şi gândirea elevului. procesele cibernetice pe care se bazează instruirea programată valorifică doar parţial procesul natural de învăţare.2. artificializând procesul de învăţământ. Instruirea asistată de calculator Nevoia de depăşire a limitelor instruirii programate şi nu numai. Metodele de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare/învăţare reprezintă acea categorie de metode care permit „organizarea învăţării în termeni de algoritmi şi de buclă de retroacţiune (feed-back = control imediat) sau structurări riguroase (conţinut şi operaţii de învăţare). reducerea timpului de însuşire a cunoştinţelor. on line). El nu are informaţii operative şi de aceea nu poate interveni prompt şi optim pentru înlăturarea posibilelor neînţelegeri parţiale sau totale ale unor elevi. p. execuţia operaţiilor. creânduse. devin bariere în înţelegerea cunoştinţelor viitoare.5.183). formarea. Vorbind despre IAC. În acelaşi timp. 2006. Cum era de aşteptat. Ca o reacţie la limitele modelului clasic de instruire. totuşi.

Privind lucrurile analitic.deschidere către utilizarea Internetului şi a altor surse multimedia.. o ajutarea elevilor în rezolvarea unor probleme cu un grad mare de complexitate.facilitează angajarea cognitivă a elevului. . fizice. o antrenarea elevilor în jocuri didactice de întreprindere.. • • IAC îşi dovedeşte avantajele. I. consideră că din punct de vedere pedagogic calculatorul se poate utiliza: • în predare: o prezentarea sau transmiterea într-o formă „informatizabilă” a conţinutului.antrenarea subiecţilor în jocuri pedagogice/educational gaming. de gestiune etc. o reprezentarea (demonstrarea) modelelor cantitative sau structurale. nu numai tehnologice. în învăţare: o facilitarea accesului la informaţii. cazuri. adaptarea nivelului de instruire la nivelurile individuale determinate de calitatea rezultatelor la învăţătură.prezentarea noilor informaţii într-o manieră interactivă.aspect care interesează în mod expres şi motiv pentru care pedagogii tratează această problemă nu în categoria mijloacelor de învăţământ. din punct de vedere al contribuţiei apreciabile la îmbunătăţirea calitativă a activităţilor şcolare. Cerghit (1988. . 299-301): .administrarea unor forme noi de evaluare şi de urmărire a progreselor înregistrate de elevi. prin (Cerghit. o individualizarea şi flexibilizarea instruirii. o efectuarea unor exerciţii şi activităţi aplicative. urmărirea frecvenţei. o favorizarea unui mod conversativ de lucru prin punerea de întrebări şi retroacţiuni specifice.transmiterea sau prezentarea unor noi conţinuturi. creativitate. 209).contribuţia notabilă la pregătirea individului pentru învăţarea continuă.predare . 2006.individualizarea instruirii. perspicacitate.posibilitatea unui feed-back imediat. p. . . mai ales. . . ci a metodologiei didactice. Teoretic vorbind. înregistrarea altor date privind evoluţiile elevilor. care solicită inteligenţă. calculatorul poate fi utilizat în toate componentele şi momentele procesului didactic . sociale etc.posibilitatea tratării interdisciplinare a conţinuturilor date. experienţe de laborator.proiectare . o simularea unor fenomene fizice şi sociale. perspicacitate. o ameliorarea aspectului obiectiv al evaluării cunoştinţelor însuşite.. în evaluare-autoevaluare o creşterea autocontrolului la elevi. de mare efect dovedindu-se a fi simularea unor procese şi fenomene naturale. ce solicită inteligenţă. venind în sprijinul promovării învăţământului deschis şi la distanţă. ci. . situaţii. o organizarea şi ghidarea învăţării independente ( tutorial model). . pp.învăţare .încorporarea unei excelente baze de demonstraţii.evaluare. o evaluarea cu rapiditate şi mult mai detaliată a rezultatelor învăţării şi a calităţii proceselor de instruire. o diversificarea strategiilor didactice pe baza interacţiunii crescute între elev şi maşină etc. . . . atenţie şi creativitate. de exemplificare şi concretizare a cunoştinţelor fundamentale.

ro/cursuri/pedagogie/teoria_si_metodologia_instruirii-8400. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. „Metodologia procesului de învăţământ”. Iaşi. ediţia a IV – a. riscul de reducere a capacităţii de exprimare verbală a elevilor. imposibilitatea înlocuirii experimentelor de laborator şi cercetărilor. Nu se pune problema înlocuirii profesorului. (2008). 2. S.-O. Cerghit enumeră (2006. a dezvoltării în rândul cadrelor didactice a unei autentice „culturi informatice” (Cerghit. S. Editura Polirom Cucoş. la toate stilurile cognitive etc. Pânişoară. Metode de învăţământ. Teoria şi metodologia instruirii.Dintre criticile şi limitele aduse IAC. 303). Teoria şi metodologia instruirii.. în Pregătirea psihopedagogică. Necşoi. I. I. http://facultate. Metode de învăţământ. (2007). I. I. pp. izolarea elevului de colegii şi profesorii săi. (coord. C. Iaşi.. Cerghit. I.. ediţia a III – a. Braşov. neadaptarea la toate tipurile de elevi. dar a cărei generalizare necesită timp. revăzută şi adăugită. S.regielive. D. ci a modificării unora dintre rolurile şi funcţiile lui.5. Editura Didactică şi Pedagogică R. p. 2006. BIBLIOGRAFIE Cerghit. (2006).) (2008).html Panţuru. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. de a argumenta şi contraargumenta. revăzută şi adăugită. Editura Polirom Cerghit.A. (2008). costuri şi eforturi umane. Bucureşti. (1997). Editura Universităţii „Transilvania” . 301-302): costurile ridicate. riscul pierderii obişnuinţei de a discuta. Cristea. Iaşi Editura Polirom Panţuru. Teoria şi metodologia evaluării. IAC reprezintă o inovaţie complexă şi totuşi firească.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->