P. 1
Caracteristicile sistemului bancar din România după 1990

Caracteristicile sistemului bancar din România după 1990

|Views: 38|Likes:
Published by Poleac Alexandra
sistemul bancar din romania dupa perioada 1990
sistemul bancar din romania dupa perioada 1990

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Poleac Alexandra on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/18/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

Caracteristicile sistemului bancar

din România după 1990

Studenta:
Poleac Alexandra (grupa 2324)

2013

.................................... Efectele modificărilor legislative asupra pieței bancare românești ................................................................................. 4 1..............................................2.5 II................ Modul de organizare a sistemului bancar – organisme de reglementare și control .....4 1............. 6 III................... Sistemului Bancar Românesc după 1990 ............Cuprins Introducere .......... Procesul de integrare europeană a României ...............................1.................. 3 I...... Schimbările survenite în structura și organizarea sistemului bancar românesc după 1990 ............................ 8 2 ........................................

Franco – Română . suportând un cost sub forma dobânzii bonificate. iar pe de altă parte. Sistemul bancar românesc dinainte de reformă consta din Banca Naţională a României. atât de la B. Apoi au apărut bănci mari și mijlocii având capitaluri importante și posibilităţile de obţinere a creditelor. industriale. etc. Ca atare banca se identifică în primul rând și în cea mai mare măsură cu activitatea de creditare. toate băncile comerciale. comerţ exterior.Introducere Activitatea principala a unei bănci constă în ”comerțul” cu banii. Sistemul bancar din România s-a constituit odată cu înfiinţarea Băncii Naţionale a României (1880).R. diferenţiate prin atribuţiile şi particularităţile funcţionarii lor prin prerogativele conferite prin lege. De aici derivă și funcțiile economice ale băncii. Se poate spune că acumularea resurselor de creditare și plasarea lor sunt ”cheia de boltă” a activității unei bănci. Banca este aceea care.Română . banca permite realizarea investițiilor fie participând direct la finanțarea acestora. Ea favorizează tranzacțiile commercial în interiorul și exteriorul unei țări. căștigurile obținute regăsindu-se în dobânda percepută. Au apărut astfel Banca Italo . cât şi de la mari bănci din străinătate. în anumite privinţe era mai rigidă şi a avut un rol pasiv în economie. totuşi. Putem afirma că banca este ”actorul” principal pe piața capitalului. 3 . care juca rolul atât de Bancă Centrală cât şi comercială şi din Băncile specializate pentru investiţii . fie prin plasamentul și gestiunea economiilor bănești. ”cumpără” bani. Structura sistemului bancar românesc înainte de 1990 era în mare parte similar cu cea a celorlalte economii din Europa Centrală si de Est. de credit. ”vinde” banii acumulați. Anglo – Română. agricultură şi economii. sistemul bancar s-a dezvoltat ca urmare a pătrunderii capitalului străin.N. de plasamente si de administrare a depozitelor bancare. Acest sistem include banca centrală. asigură efectuarea plăților și schimbul valutar. băncile de afaceri. În perioada interbelică. agricole și alte instituţii de credit existente într-o ţară. de depozit. Rolul băncii este de prim-plan în viața economic contemporană. După al doilea război mondial au apărut bănci cu capital de stat care mobilizau mijloacele băneşti disponibile din economia naţională şi le dirijau sub formă de credite în sectoarele economiei la care erau arondate. De asemenea. pe de o parte. Sistemul bancar reprezintă ansamblul de bănci diferit organizat în jurul şi sub conducerea băncii centrale în vederea coordonării operaţiunilor de scont si re-scont de credite.

 desfășurarea activității bancare după strategii și statute proprii fiecărei bănci.  inființarea unui număr foarte mare de bănci. deşi afectat de falimentul câtorva bănci private. precum și sucursale ale unor bănci străine.  capitalizarea băncilor. și cu noi statute de organizare și funcționare. printre primele sectoare restructurate s-a numărat cel bancar. Societățile bancare din România se încadrează în categoria băncilor comerciale de tip universal ce efectuează toată gama de operațiuni bancare și operează pe întreg teritoriul țării. la începutul perioadei de tranziție.  diversificarea tipurilor de bănci.  privatizarea băncilor de stat sau cu capital majoritar de stat. Sistemul bancar românesc. participativ si eficient. 1.  s-au înființat bănci cu capital privat autohton și străin. 4 .  reorganizarea băncilor de stat ca societăți pe acțiuni. pentru a crește rolul băncilor în economia de piață. prestaţia Băncii Naţionale influenţând hotărâtor atât băncile comerciale cât şi evoluţia economiei în ansamblu. Această restructurare a vizat următoarele aspecte:  desființarea monopolului statului asupra sectorului bancar. în sensul că resimte cel mai puternic şocurile induse în economie. Odată cu începerea perioadei de tranziție în 1990 și cu restructurarea economiei românești. cu capital de stat și autohton privat.  fostele bănci de stat pe bază de hotărâre a Guvernului au fost transformate în bănci comerciale. Pentru a se dezvolta cât mai mult fiecare bancă urmărește să-și extindă o rețea de unități proprii pe întreg teritoriul României.  realizarea unui management performant.  diversificarea produselor și serviciilor bancare. Sistemului Bancar Românesc după 1990 După 1990 sistemul bancar este considerat ca fiind cel mai fragil mecanism al unei economii.I. Schimbările survenite în structura și organizarea sistemului bancar românesc după 1990 Din dorința de a crea un sistem bancar modern. în activitatea bancară din România s-au produs căteva modificări esențiale:  BNR a fost reorganizată și și-a asumat sarcinile sale de Bancă Centrală.  extinderea rețelei teritoriale.1. s-a dovedit a avea cea mai bună evoluţie. imediat după anul 1989.

adrese și curiculare.2. specialişti. Primele două bănci privatizate au fost Banca Română de Dezvoltare şi BancPost. etc ) sunt de părere că rolul sectorului bancar va fi hotărâtor pentru intrarea în economia de piaţă. 83/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. dar au fost făcute unele progrese şi toţi factorii de răspundere (politici.84% din acţiuni de către Raiffeisen Bank-Austria şi Fondul Româno-American de Investiţii.33/1991 privind activitatea bancară. Banca Naţională a instituit Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.58/1998.26/1990 privind Registrul Comerțului. sprijinirea activității de investiții și de creditare. Unele din aceste obiective nu au fost realizate în totalitate.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. Pentru cea mai mare bancă din România. În iulie 2001 a fost privatizată cea de-a treia bancă românească. Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. În România activitatea bancară se desfășoară ținând cont de:  reglementările din dreptul comun: Legea nr. „când a fost achitată de către BERD şi CFI suma de 222 de milioane de euro în urma vânzării pachetului de 25 % plus două acţiuni. Legea nr. deschiderea către colaborarea cu băncile străine.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.  reglementările emise de Banca Națională a Romaniei sub formă de norme. Legea nr.  reglementările în materie de impozite. prin preluarea de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a peste 98. Efectele modificărilor legislative asupra pieței bancare românești Ca urmare a şocului resimţit de industria bancară românească în urma dificultăţilor majore întâmpinate de unele bănci cauzate şi de retragerile masive ale depozitelor populaţiei.” Un prim pas în reformarea și restructurarea pieței bancare este reprezentat de definitivarea legislației în domeniul activității bancare. OG nr.  reglementările specializate: Legea bancară nr. perfecționarea relațiilor cu clienții. taxe și alte vărsăminte. 1. în cursul primului semestru al anului 1999. Legea nr. Cadrul legislativ de după 1990 reglementează și supervizează activitatea bancară. economici.    informatizarea bancară. apariţia Legii nr. Banca Agricolă. 5 . procesul de privatizare a început la data de 3 iunie 2004.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit. Banca Comercială Română.

care a devenit ulterior Raiffeisen Bank. însă toate aveau același capital. Astfel. Luând în considerare modelul structurii europene. Modul de organizare a sistemului bancar – organisme de reglementare și control Odată cu înlăturarea regimului comunist. cu rol de autoritate de reglementare și monitorizare. Toate activitățile specific unei bănci centale au fost preluate de o altă entitate nou creată – Banca Comercială Română. Banca pentru Agricultură și Industria Alimentară (BAIA) – viitoarea Bancă Agricolă. Sistemul bancar actual este organizat în formă piramidală. După crearea sistemului pe două nivele şi deschiderea domeniului noilor operatori.  conducerea corporatistă în formare la nivelul întregii economii.  creditele neperformante şi legislaţia în curs de formare. BCR – banca nou înființată și care prelua activitățile comerciale ale Băncii Naționale. directivele planului unic fiind abandonate. a fost creat un sistem bancar pe două nivele. iar sistemul bancar românesc a fost dominat până în 1999 de cele cinci bănci de stat care iniţial aveau o poziţie de monopol în sectoarele respective (Banca de Investiții – viitoarea BRD. băncile comerciale. băncile specializate rămase nu au fost reconfigurate. procesul de tranziţie la economia de piaţă a presupus şi ample transformări la nivel instituţional. în care Banca Naţională îşi pierde caracterul de bancă comercială. în vârful acestuia situându-se Banca Națională a României. bănci universale care efectuează toate tipurile de operațiuni bancare. Începând cu anul 2000 apar primele realizări în sistemul bancar:  continuarea procesului de restructurare şi privatizare. considerate a fi organizații de tip bancare secundare.  lipsa unui culturi adecvate în domeniu atât în rândul populaţiei cât şi a personalului bancar. ca bancă centrală a statului român. iar la bază. Printre lipsurile sistemului bancar românesc se numărau :  restructurarea inadecvată a băncilor comerciale româneşti. mai existau două. 6 . cât şi macroeconomic. organ unic de emisiune.  creşterea calităţii serviciilor prestate şi educarea populaţiei.II. Procesul restructurării sistemului bancar din România a început la data de 1 decembrie 1990. noua instituţie a băncii centrale urma să funcţioneze după principiile economiei de piaţă. În afară de cele trei bănci. Evoluţia de ansamblu a sistemului bancar nu poate fi detaşată de situaţia generală a economiei naţionale care s-a confruntat cu disfuncţionalităţi majore atât la nivel microeconomic. de stat – Banca Română de Comerț Exterior și CEC).

28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. în prezent. brokeraj. fonduri de investiţii. fonduri de pensii. sistemul bancar romînesc cuprinde: Legea nr. 152/2007. cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța Guvernului nr. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. a societăților de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerate financiar. 278/2004. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit.    stimularea atragerii economiilor agenţilor economici şi populaţiei în sistemul bancar. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit. dezvoltarea de instituţii financiare specializate pentru activităţi de leasing. aprobată prin Legea nr. aprobată. intensificarea operaţiunilor de piaţă de capital. Ordonanța Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.       7 . 227/2007. 39/1996 privind organizarea și funcționarea Fondului de Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar. modernizarea sistemului de plăţi prin dezvoltarea sistemului electronic de plată. aprobată prin Legea nr. investment banking. 312/2004 privind statutul Băncii Naționale a Romîniei. Ordonanța Guvernului nr. asigurări. 266/2006. a societăților de asigurare și/sau de reasigurare. Cadrul legislativ care guvernează. modificată și completată prin Legea nr.

social și politic. Astfel. Ea reprezintă cea mai avansată organizație de integrare multilaterală.III. concomitent. România a fost prima țară din Europa centrală și de est care a avut relații oficiale cu Comunitatea Europeană. 33 8 . Stoica. pag. 45/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit și. Procesul integrării României în Uniunea Europeană a presupus armonizarea legislației naționale la dispozițiile legislației comunitare. având posibilitatea de acțiune atât în domeniul economic. o înțelegere a inclus România în Sistemul Generalizat de Preferințe al Comunității.CEE. prin preluarea legislaţiei europene specifice în domeniu. Uniunea Europeana este rezultatul eforturilor depuse începând din anii 1950 de către promotorii Europei Comunitare. Acordul european a intrat în funcțiune 1 O. D. prin angajamentele asumate în cadrul negocierilor cu UE s-au numărat și cel referitor la transpunerea în legislația națională a Directivelor nr. În contextul aderării la Uniunea Europeană. În ianuarie 1974. 49/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit (directive aferente Acordului Basel II)/ Deciziile privind reformarea sistemul bancar din România vor avea ca punct de reper dorinţa de integrare în Uniunea Europeană şi se vor concretiza în schimbarea radicală a sistemului legislativ specific sistemului financiar-bancar. cât și în domeniul drepturilor omului și al relațiilor externe ale statelor membre. restructurarea sistemului bancar este unul din elementele esenţiale ale strategiei naţionale de integrare. Prin intermediul băncilor sunt redirecţionate fluxurile monetare în economie. urmând ca în 1991 să fie semnat un Acord de Comerț și Cooperare. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza. cât şi în restul Europei. după care a semnat o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. atât în zona de economie românească. volumul şi preţul intermedierilor financiare depind de strategiile de politică monetară ale Băncii Naţionale a României şi de calitatea şi performanţele sistemului bancar românesc. băncile româneşti trebuie să fie suficient de puternice pentru a susţine interesele capitalului autohton. În 1980. de la entităţile economice ce au acces la resurse la un moment dat şi care le plasează la bănci sub formă de depozite bancare la entităţile economice aflate în deficit de resurse şi care apelează la credite bancare pentru finanţarea acestui deficit. România a procedat la recunoașterea de facto a Comunității Economice Europene. Filipescu – Efecte ale integrării europene asupra sistemului bancar românesc . Procesul de integrare europeană a României Sistemul bancar al unei ţări reprezintă coloana vertebrală financiară a economiei de piaţă1. 2005. deoarece în cadrul unei pieţe financiare europene deschise. B. Relațiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană datează din 1990. Viteza. vom asista la o dezvoltare fără precedent a reţelei de unităţi bancare teritoriale. Căpraru. Iaşi. fiind semnat și Acordul asupra Produselor Industriale. respectiv nr. prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România .

După decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999. a fost întocmit un "Raport privind Progresele României în Procesul de Aderare la Uniunea Europeană". împreună cu Declarația de la Snagov. În următorul raport. România a trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1995.în februarie1995. Obiectivul României a fost de a obține statutul de membru cu drepturi depline în 2007. Prevederile comerciale au fost puse în aplicare începând din 1993 printr-un "Acord Interimar". în care acestea își exprimau sprijin deplin pentru integrarea europeană. În anul următor. negocierile de aderare cu România au început la 15 februarie 2000. un document semnat de toate cele paisprezece partide politice importante ale României. În iulie 1997. urmând să adere la 1 ianuarie 2007. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la Abația Neumünster din Luxemburg. publicat în octombrie 1999. România a încheiat negocierile de aderare în cadrul summit-ului UE de iarnă de la Bruxelles din 17 decembrie 2004. Comisia a recomandat începerea negocierilor de aderare cu România (cu condiția îmbunătățirii situației copiilor instituționalizați și pregătirea unei strategii economice pe termen mediu). Comisia și-a publicat "Opinia asupra Solicitării României de a Deveni Membră a Uniunii Europene". La summit-ul de la Thessaloniki (Salonic) din 2004 s-a declarat că Uniunea Europeană sprijină acest obiectiv. 9 .

10 . 2013.Bibliografie 1.bnro. http://www. Angela Roman. 3. Dan Chirleșan. Ovidiu Stoica.ro 2. Universității ”Alexandru Ioan Cuza”. Vasile Cocriș. ”Monedă și credit”. Ed. Veleriu Dornescu. Vasile Turliuc. Iași.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->