Sunteți pe pagina 1din 10

Biletul 1. 1.

Atributiile secretarului SSM din Comitetul SSM Secretarul comitetului de SSM poate : o lucratorul desemnat sau o unul dintre lucratorii desemnati, o seful locului de munca intocmeste ordinea de zi impreuna cu angajatotrul si anunta toti participantii cu minim 5 zile inainte de sedinta intocmeste procesul verbal al sedintei in cel putin 2 exemplare din care unul il va inainta la ITM in max 10 zile de la data la care s-a tinut sedita iar cellelate exemplare le va pune la dispozitia lucratorilor pentru a le studia Fazele instruirii intructiv generala la locul de munca periodica o suplimentara

2. -

Biletul 2. 1. Reglementarea duratei instruirii introductiv generale - minim 8 ore. Conform legii instruirea introdudictiva generala dureaza mim 8 ore. Durata pentru ecare organizatie in parte se stabileste de catre angajator impreuna cu persoana desemnata pentru a se ocupa cu SSM si se consemneaza in instructiunile proprii. Pentru vizitatori, delegati, persoane aate temporar in societate se stabileste impreuna cu angajatorul de catre persoana desemnata cu SSM si se stipuliaza in instructiunile proprii. 2. Conditiile in care angajatorul isi poate asuma activitatea SSM a organizatiei. - pentru organizatiile cu maxim 9 lucratori a) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu modicari ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011) b) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie c) angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certicate - pentru organizatiile cu 10-49 lucratori a),b),c) de mai sus d) evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscul ale caror consecinte maxime sunt irversibile ( invaliditate, deces, boala profesionala ) Biletul 3. 1. Elementele componente ale sistemului de munca executant sarcina de lucru/munca echipamentul de munca

2. -

mediul de munca Instruirea periodica suplimentara se efectueaza de seful locului de munca minim 8 ore (durata exacta se consemneaza in instructiuni proprii) se face cand: o un lucrator lipseste mai mult de 30 de zile lucratoare o la revenirea dupa un accident de munca o daca se introduc tehonologii / instructiuni noi o daca se modica echipamentele de munca o la executia de lucrari special (se va face tematica si se va inscrie in instructiunile proprii ale organizatie)

Biletul 4. 1. Instruirea periodica efectuata de seful locului de munca durata se stabileste prin instructiuni proprii in functie de nivelul de risc al societatii periodicitatea se stabileste tot prin instructiuni proprii, perioada de minim 6 luni (sau 12 luni pentru TESA) se face in baza unei tematici care contine: o prevederi din legislatie o lista riscurilor o instructiuni proprii o masuri de prevenire a accidentelor o notiuni de acordare prim ajutor o notiuni cu privire la utilizarea echipamentelor de protectie o demonstratii practice, materiale audio-video Fazele instruirii unui angajat temporar Sunt toate cele 3 instruiri, ca la orice angajat Instruirea introductiv generala Instruirea la locul de munca instruirea periodica daca este la locul de munca atunci cand aceasta se face in mod normal, dupa instruciunile proprii

2. -

Biletul 5. 1. Evaluarea de riscuri si imbolnaviri profesionale obligatorie pentru ecare organizatie obligatia angajatorului se face de catre echipe din care nu lipseste: o medicul de medicina a muncii o una sau mai multe persoane cu studii tehnice din domeniul de activitate a rmei o pot face parte si reprezentatii lucratorilor

2. Obligatiile angajatorului d.p.d.v al asigurarii SSM

Biletul 6.

asigurarea evaluarii de risc asigurarea instruirii si informarii lucratorilor asigurarea participarii lucratorilor la activitatea SSM - prin reprezentanti asigurarea cadrului organizational si al resurselor umane si nanciare pentru desfasurarea activitatii de SSM colaborarea cu tertii (cand este vorba de colaborarea a mai multor rme intre ele)

1. Acordare echipament individual de protectie (EIP) - se acorda dupa ce s-au luat toate masurile de SSM - se acorda EIP. daca e insotit de declaratie de conformitate, sigla C.E. si datele producatorului - se acorda EIP. necesar locului de munca in functie de riscurile ecarui post de lucru - se acorda pe baza de proces verbal cu semnatura 2. Denitia accidentului de munca - vatamarea vilolenta a organismului sau intoxicatia acuta profesionala, survenita in timpul programului de munca, sau in executarea sarcinii de serviciu, care are ca rezultat incapacitatea temporara de munca, de minim 3 zile calendaristice dovedita cu certicat medico-legal, sauu orice alta forma legala de certicare, invaliditate sau deces Biletul 7. 1. Acordarea primului ajutor in cazul de electrocutare - se desprinde victima de sursa de curent (oprind utilajul sau sursa de curent), avand in vedere ca victima sa nu cada de la intaltime - daca actionam manual se folosesc materiale izolatoare, si care sunt uscate - cu victima se sta tot timpul - se asigura ca nu isi inghite limba, se fac compresii toracice sau ventilatie daca e cazul. 2. Planul operativ de prevenire si protectie - obligatoriu conform legii - se realizeaza in baza evaluarii de risc pe posturi de munca - cuprinde masuri tehnice, organizatorice, igienico sanitare, alte masuri , actiuni ce se intreprind in realizarea masurilor, termene, responsabili - se avizeaza de catre angajator - se intocmeste de persoana care se ocupa de SSM, si se monitorizeaza tot de acesta - monitorizarea planului se discuta si in comitetul SSM Biletul 8. 1. Asigurarea semnalizarii in cadrul organizatiei - se face pentru toate formele de risc - atributia persoanei care se ocupa de SSM care raspunde de semnalizare, pana acestea sunt amplasate

2. -

trebuie sa aiba continutul clar si sa e vizibila din toate punctele din care te poti deplasa catre zonele respective conform codului international de culori: o rosu: interzis o albastru: obligatoriu o galben: atentionare o verde: cai de acces/evacuare lucratorul desemnat inspecteaza daca semnele sunt in stare buna, sau daca trebuie sa e reparate sau inlocuite

Desemnarea comisiei interne de cercetare a accidentelor de munca dupa anuntarea evenimentului desemnata prin decizie scrisa de angajator se face pentru evenimentele soldate cu incapacitate temporara de munca trebuie sa aiba minim 3 membrii: o persoana care se ocupa de SSM o 2 persoane cu studii tehnice, in acord cu locul de munca, care nu au legatura cu locul accidentului - daca sunt accidentate persoane angajate ale altor organizatii, in comisie vor si membrii ale celorlalte organizatii, desemnati prin decizie scrisa de catre angajatorii lor. - daca nu avem posibilitatea sa realizam cu personalul propopriu, angajam rma externa pentru cercetare - angajatorul care si-a asumat activitatea SSM nu face parte din comisie Biletul 9. 1. Masuri in caz de pericol grav si iminent Intrerupem activitatea si echipamentul de munca si curentul electric Evacuarea personalului si acordarea primului ajutor in caz de necesitate Anuntarea selor si autoritatilor, si trecerea la indepartarea cauzelor pericolului

2. Inregistrarea accidentelor de munca Inregistrarea accidentelor de munca se face in baza procesului verbal de cercetare Se inregistreaza la rma pe teritoriul caruia s-a produs. Daca accidentul se petrece la o persoana zica: accidentul se inregistreaza la primaria pe teritorul careia s-a produs si la ITM Culpa exclusiva a executantului -> nu este accident de munca

Biletul 10. 1. Componenta documentatiei SSM a organizatiei Evaluarea riscurilor Planul de prevenire si protectie Planul anual de masuri de prevenire si protectie (extras din planul de prevenire si protectie)

Planul de interventie in caz de pericol grav si iminent ( contine si planul de evacuare ) Tematicile de instruire Instructiunile proprii Deciziile pentru lucratorii desemnati si salvatori Copii dupa sele posturilor ce contin atributii pe linie de sanatate si securitate in munca o Ex. La sei locului de munca, se trece in sa postului: "Executa instruirea introductiv generala, etc." Necesarul de igienico sanitare Necesarul de echipament individual de protectie (EIP.) si lucru Procesele verbale de predare primire a EIP. pe baza de semnatura Necesarul de alimentatie de protectie, Copii dupa documentele insotitoare ale utilajelor/echipamentelor, care se refera la SSM Buletine de vericari PRAM si metrologice Lista substantelor periculoase Lista zonelor de risc ridicat Cereri, solicitari si masuratori de noxe, zgomot, vibratii. Fisele individuale de instruire o Stau intotdeauna la seful locului de munca Registrele (4) de inregistrare/evidenta a evenimentelor (Lege: HG 1425/2006 cu modicari) o Se printeaza cele 4 foi din lege (nu trebuie sa le cumparam) o Registrele: Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, accidente usoare, accidente periculoase, Accidente de munca (Anexa 18)

2. Stabilirea si aprobarea tematicilor de instruire - Se intocmesc de catre lucratorul desemnat sau departamentul intern de prevenire si protectie si cuprind - Se bazeaza pe: o prevederile legislative in vigoare o instructiunile proprii o evaluarea de risc o planul de prevenire si protectie o acordarea primului ajutor in caz de urgenta o prevederi din codul muncii cu privire la munca tinerilor, femeilor insarcinate, categoriilor de persoane care sunt susceptibile la riscuri specice, persoane cu handicap o prevederi ale regulamentuli intern, daca acestea se refera la SSM o utilizarea si igienizarea echipamentului individual de protectie - Sunt aprobate de angajator Biletul 11. 1. Atributiile lucratorului desemnat (vezi prezentarea powerpoint data pe stick miercuri ) - ajuta la determinarea factorilor de risc in functie de particularitatile echipamentelor folosite

stabileste tipul si necesarul de semnalizare, urmareste operatiunea de semnalizare necesarul si componenta echipamentului individual de protectie asigura informarea si instruirea angajatilor stabileste caile de evacuare a personalului in situatii de urgenta, sau de pericol grav si iminent comunica accidentele de munca si participa pe cat posibil la cercetarea lor monitorizeaza activitatea de prevenire si protectie din organizatie urmareste vericarea nivelului noxelor, zgomotelor, vibratiilor controleaza starea si modul de utilizare a echipamentelor individuale de protectie coordoneaza activitatile de interventie in caz de urgenta sau de pericol grav si iminent executa activitatea de instruire introductiv generala

2. Avem obligatia de a instrui vizitatorii daca se aa in organizatie cu acordul angajatorului ? - Da - Dureaza cat am mentionat in instructiunea proprie Biletul 12. 1. Care sunt conditiile in care angajatorul isi poate asuma activiitatea in domeniul SSM a organizatiei care are 32 angajati ? activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu modicari ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certicat evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscuri ale caror consecinte maxime sunt irversibile ( invaliditate, deces, boala profesionala )

2. Acordarea echipamentului individual de lucru Echipamentul individual de lucru nu este obligatoriu (decat la armata/politie/ pompieri/medici) Nu se acorda pe baza de proces verbal cu semnatura La acest echipament, se poate percepe o anumita co-plata de la angajat, in cazul in care trebuie cumparat mai des.

Biletul 13. 1. Cum este asigurata conform legii, participarea salariatiilor la activitatea SSM a unei organizatii cu 55 de lucratori - Prin comitetul SSM 2. Au dreptul la instruire studentii aati in practica in societatiile comerciale ? Da, este obligatorie Instruirea introductiv generala Instruirea la locul de munca

Biletul 14. 1. O persoana aata pe traseul declarat de deplasare in delelgatie, si in timpul normal de dplasare, vede ca cineva este ranit/bolnav, si coboara din mijlocul de transport in care se aa, pentru a ajuta. Este la randul sau ranita. Este acesta un acccident de munca daca persoana care s-a oprit spre a acorda ajutor, capata in urma controlului medica certiat medical de 14 zile de incapacitate temporara de munca ? - Da,este accident de munca, pentru ca s-a oprit pentru a ajuta alta persoana, a proteja avutul public, etc. - Se inregistreaza la primarie, pentru ca la e teritoriul primariei. 2. Ce conditii trebuie sa indeplinesca echipamentul individual de protectie ? - sa e in conformitate cu necesitatiile specice pentru riscurile locului de munca respectiv - sa nu e deteriorat - sa nu e expirat. - sa e pe masura/confortabil - sa nu introduca riscuri suplimentare - sa e insotit de declaratie de conformitate, sigla C.E. si datele producatorului Biletul 15. 1. Instructiuni proprii pentru personal TESA: - Interzisa interventia la instalatii electrice - Interzisa inteventia la echipamente - Sa mentina caile de acces libere - Sa nu foloseasca nimic improvizat 2. Ce echipament de protectie oferim unui sudor masca cu viziera sau masca si ochelari manusi bocanci cu talpa izolata impotriva riscurilor de electrocutare sort jambiere daca e pe santier, ii dam si casca

Biletul 16. 1. De ce credeti ca instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca - el cunoaste situatia utilajelor - cunoaste mediul de munca 2. Cine face parte din echipa de evaluare (a riscurilor de accindentare)

medicul de medicina a muncii evaluator autorizat reprezentati ai lucratorilor

Biletul 17. 1. Cine pastreaza sele individuale de instruire in domeniu SSM ? - Seful locului de munca 2. Pentru ce categorii de personal veti intocmi instructiuni proprii SSM pentru utilizarea echipamentelor care functioneaza racordate la reteaua de curent electric ? - Pentru toate categoriile de personal Biletul 18. 1. Cum acordati echipamentul individual de protectie a urechilor ? izolam sursa de zgomot izolam operatorul de sursa de zgomot acrodam echipament de protectie instruiti persoanele privind igienizarea echipamentelor

2. O persoana se raneste in timpul executarii sarcinii de munca la o persoana particulara. Este acesta un accident de munca ? - Daca executantul e vinovat 100% atunci nu e accident - Altfel, este accident de munca Biletul 19. 1. Cine acord primul ajutor in caz de accidentare ? - salvatorul, o persoana instruita pentru salvarea persoanelor - medicul de medicina muncii poate educa salvatorul - pot mai multi salvatori in aceeasi rma 2. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri nu se foloseste decat apa si spirt se indeparteaza sursa de arsura se tine zona mereu umede nu spargem basicile

Biletul 20. 1. Obligatiile angajatorului din punct de vedere SSM pentru organizatii cu peste 1000 de angajati - toti angajatorii au aceleasi obligatii ( cele 5 categorii de obligatii ) indiferent de numarul de angajati - difera doar modalitatea de organizare Atributiile: - evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire - instruirea si informarea lucratorilor - cadrul organizational si resursele umane si nanciare pentru SSM - colaborarea cu tertii - participarea lucratorilor la deciziile SSM 2. Enumerati cateva prevederi pentru instructiuni proprii in activitati de zidarie - sa de aptitudini pentru apt pentru lucru la intaltime - organizarea si amenajarea/curatenia locului de munca - sa nu consume bauturi alcoolice - sa vina la serviciu dupa minim 9 ore de pauza intre doua schimburi - instructiuni de manipulare manuala a maselor - vericarea cel putin vizuala a schelei inainte de a o folsi - vericarea vizuala a uneltelor cu care lucreaza - respectarea traseelor Biletul 21. 1. Enumerati cateva masuri pentru diminuarea riscurilor la activitati de birou - riscul principal: statul la birou toata ziua, intr-o pozitie incomoda. Solutia: alternarea activitatiilor - dotarea cu scaune ergonomice - obligativitatea de a se pastra caile de acces libere - arhiva sa e de preferinta in alta incapere - iluminatul mixt - conditiile de aerisire/temperatura - la temperaturi extreme, acordarea de alimentatie de protectie (apa calda/rece) 2. Daca un angajat care serveste masa, in pauza de masa, la un restaurant din apropierea organizatiei, restaurant care are si activitati de catering este ranit in timpul pauzei de masa. Este acesta accident de munca ? - accidentul de munca in pauza de masa, este accident de munca numai cand luarea mesei se face in locuri organizate de angajator. - nu este accident de munca. Biletul 22. 1. Enumerati cateva riscuri pentru activitati in domeniul medical - risc biologic (infectare/infestare)

- risc mecanic ( taiere/intepare cu diverse obiecte ) - risc de electrocutare - risc chimic (foloseste substante chimice) 2. Ce conditii de studii trebuie sa indeplineasca lucratorul desemenat - liceu teoretic cu prol real - curs teoretic de 80 de ore Biletul 23. 1. Cum se organizeaza activitatea in domeniul SSM pentru o organizatie cu 300 de lucratori ? - departament intern de prevenire si protectie (de 250 de lucratori in sus) - comitet de SSM (peste 50 lucratori) 2. De ce credeti ca pentru activitatile din anexa 5 a HG 1425/2006 actualizat nu se permite angajatorului cu un curs de specialitate in SSM, cu 7 angajati si care isi desfasoara activitatea in organizatie, se ocupe si de activitatea in domeniul SSM al rmei ? - pentru ca activitatile din anexa 5 sunt activitati cu risc ridicat (pirotehnice, etc.) - acolo trebuie lucrator desemnat Biletul 24. 1. Aveti voie, in conditiile respectarii legii sa dati unei femei insarcinate de executat activitati de manipulare a maselor. - nu 2. Conditiile in care angajatorul isi poate asuma activitatea SSM a organizatiei pentru organizatiile cu maxim 9 lucratori a) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu modicari ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011) b) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie c) angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certicate