Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE nr.

52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind transparenta decizionala in administratia publica (actualizata pana la data de 13 decembrie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 13 decembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010. Data Intrarii in vigoare: 13 Decembrie 2010 ----------------------------------------------------------------------------------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pn la data de 13 decembrie 2010, cu modificrile i completrile aduse de: LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010. Parlamentul Romniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabilete regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenei decizionale n cadrul autoritilor administraiei publice centrale i locale, alese sau numite, precum i al altor instituii publice care utilizeaz resurse financiare publice, n raporturile stabilite ntre ele cu cetenii i asociaiile legal constituite ale acestora. (2) Legea are drept scop: a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administraiei publice fata de cetean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) sa stimuleze participarea activa a cetenilor n procesul de luare a deciziilor administrative i n procesul de elaborare a actelor normative; c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul ntregii administraii publice. ART. 2 Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmtoarele: a) informarea n prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaz sa fie dezbtute de autoritile administraiei publice centrale i locale, precum i asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetenilor i a asociaiilor legal constituite, la initiativa autoritilor publice, n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activa a cetenilor la luarea deciziilor administrative i n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmtoarelor reguli:

1. edinele autoritilor i instituiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, n condiiile legii; 2. dezbaterile vor fi consemnate i fcute publice; 3. minutele acestor edine vor fi nregistrate, arhivate i fcute publice, n condiiile legii. ART. 3 In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate general; b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfurat de autoritile publice; c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimat verbal sau n scris, primit de ctre autoritile publice de la orice persoana interesat n procesul de luare a deciziilor i n procesul de elaborare a actelor normative; e) obligaia de transparenta - obligaia autoritilor administraiei publice de a informa i de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative i la minutele edinelor publice; f) asociaie legal constituit - orice organizaie civic, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civic; g) minuta - documentul scris n care se consemneaz n rezumat punctele de vedere exprimate de participani la o edina, precum i rezultatul dezbaterilor; h) ordine de precdere - ordinea care determina prioritatea participrii la edinele publice, n raport cu interesul manifestat fata de subiectul edinei; i) edina publica - edina desfurata n cadrul autoritilor administraiei publice i la care are acces orice persoana interesat. j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul crora sunt identificate posibilele soluii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite i structurate n Hotrrea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru mbuntirea sistemului de elaborare, coordonare i planificare a politicilor publice la nivelul administraiei publice centrale i n Hotrrea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificrile ulterioare. ----------Lit. j) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ART. 4 Autoritile administraiei publice obligate sa respecte dispoziiile prezentei legi sunt: a) autoritile administraiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum i autoritile administrative autonome; b) autoritile administraiei publice locale: consiliile judeene, consiliile locale,

primrii, instituiile i serviciile publice de interes local sau judeean. ART. 4^1 Dispoziiile prezentei legi se aplic i documentelor de politici publice elaborate de autoritile administraiei publice centrale, aa cum sunt acestea prevzute la art. 4 lit. a). --------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ART. 5 Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative i edinelor n care sunt prezentate informaii privind: a) aprarea naionala, sigurana naionala i ordinea publica, interesele strategice economice i politice ale tarii, precum i deliberrile autoritilor, dac fac parte din categoria informaiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare i datele tehnico-economice ale activitilor comerciale sau financiare, dac publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit legii. CAP. 2 Proceduri privind participarea cetenilor i a asociaiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative i la procesul de luare a deciziilor SECIUNEA 1 Dispoziii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative ART. 6 (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraiei publice are obligaia sa publice un anun referitor la aceasta aciune n siteul propriu, sa-l afieze la sediul propriu, ntr-un spaiu accesibil publicului, i sa-l transmit ctre mass-media centrala sau local, dup caz. Autoritatea administraiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaii. (2) Anunul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunotina publicului, n condiiile alin. (1), cu cel puin 30 de zile nainte de supunerea spre analiza, avizare i adoptare de ctre autoritile publice. Anunul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dup caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum i termenul limita, locul i modalitatea n care cei interesai pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anunul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de ctre initiator asociaiilor de afaceri i altor asociaii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, n termenul prevzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunului autoritatea administraiei publice va stabili o perioada de cel puin 10 zile pentru a primi n scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Conductorul autoritii publice va desemna o persoana din cadrul instituiei, responsabil pentru relaia cu societatea civil, care sa primeasc propunerile, sugestiile i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza i avizare autoritilor publice interesate numai dup definitivare, pe baza observaiilor i propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Autoritatea publica n cauza este obligat sa decid organizarea unei intalniri n care sa se dezbata public proiectul de act normativ, dac acest lucru a fost cerut n scris de ctre o asociaie legal constituit sau de ctre o alta autoritate publica. (8) In toate cazurile n care se organizeaz dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfoare n cel mult 10 zile de la publicarea datei i locului unde urmeaz sa fie organizate. Autoritatea publica n cauza trebuie sa analizeze toate recomandrile referitoare la proiectul de act normativ n discuie. (9) In cazul reglementrii unei situaii care, din cauza circumstanelor sale excepionale, impune adoptarea de soluii imediate, n vederea evitrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptrii n procedura de urgenta prevzut de reglementrile n vigoare. SECIUNEA a 2-a Dispoziii privind participarea la procesul de luare a deciziilor ART. 7 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrrile edinelor publice se va face n urmtoarele condiii: a) anunul privind edina publica se afieaz la sediul autoritii publice, inserat n site-ul propriu i se transmite ctre mass-media, cu cel puin 3 zile nainte de desfurare; b) acest anun trebuie adus la cunotina cetenilor i a asociaiilor legal constituite care au prezentat sugestii i propuneri n scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaz sa fie abordat n edina publica; c) anunul va conine data, ora i locul de desfurare a edinei publice, precum i ordinea de zi. (2) Difuzarea anunului i invitarea special a unor persoane la edina publica sunt n sarcina responsabilului desemnat pentru relaia cu societatea civil. (3) Participarea persoanelor interesate la edinele publice se va face n limita locurilor disponibile n sala de edine, n ordinea de precdere data de interesul asociaiilor legal constituite n raport cu subiectul edinei publice, stabilit de persoana care prezideaz edina publica. (4) Ordinea de precdere nu poate limita accesul massmedia la edinele publice. ART. 8 Persoana care prezideaz edina publica ofer invitailor i persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. ART. 9

(1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritilor publice. (2) Punctele de vedere exprimate n cadrul edinelor publice de persoanele menionate la art. 8 au valoare de recomandare. ART. 10 Minuta edinei publice, incluznd i votul fiecrui membru, cu excepia cazurilor n care s-a hotrt vot secret, va fi afiat la sediul autoritii publice n cauza i publicat n site-ul propriu. ART. 11 (1) Autoritile publice prevzute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze i sa arhiveze minutele edinelor publice. Atunci cnd se considera necesar, edinele publice pot fi nregistrate. (2) nregistrrile edinelor publice, cu excepia celor prevzute la art. 6, vor fi fcute publice, la cerere, n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. (3) Autoritile administraiei publice prevzute la art. 4 sunt obligate s justifice n scris nepreluarea recomandrilor formulate i naintate n scris de ceteni i asociaiile legal constituite ale acestora. ----------Alin. (3) al art. 11 a fot introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ART. 12 (1) Autoritile publice prevzute la art. 4 sunt obligate sa ntocmeasc i sa fac public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) numrul total al recomandrilor primite; b) numrul total al recomandrilor incluse n proiectele de acte normative i n coninutul deciziilor luate; c) numrul participanilor la edinele publice; d) numrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaia cazurilor n care autoritatea publica a fost acionat n justiie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetenii i asociaiile legal constituite ale acestora; g) numrul edinelor care nu au fost publice i motivatia restrictionarii accesului. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi fcut public n site-ul propriu, prin afiare la sediul propriu ntr-un spaiu accesibil publicului sau prin prezentare n edina publica. CAP. 3 Sanciuni ART. 13

(1) Orice persoana care se considera vtmat n drepturile sale, prevzute de prezenta lege, poate face plngere n condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Plngerea i recursul se judeca n procedura de urgenta i sunt scutite de taxa de timbru. ART. 14 Constituie abatere disciplinar i se sancioneaz, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare, sau, dup caz, potrivit legislaiei muncii, fapta funcionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la edinele publice sau mpiedica implicarea persoanelor interesate n procesul de elaborare a actelor normative de interes public, n condiiile prezentei legi. ART. 15 Persoanele care asista la edinele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare i funcionare a autoritii publice. In cazul n care preedintele de edina constata ca o persoana a nclcat regulamentul, va dispune avertizarea si, n ultima instanta, evacuarea acesteia. CAP. 4 Dispoziii finale ART. 16 (1) Prezenta lege intra n vigoare n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi orice dispoziii contrare se abroga. ART. 17 In termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, autoritile publice i celelalte persoane juridice prevzute la art. 4 sunt obligate sa i modifice regulamentul de organizare i funcionare n conformitate cu prevederile prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edina din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei. PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei. p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, VIOREL HREBENCIUC Bucureti, 21 ianuarie 2003. Nr. 52.