Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIE 2

- SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DIN VARĂ -

1. Piaţa – definire, caracteristici, condiţii ale existenţei ei, limite.


2. Cererea de produse – definire, funcţie. Legea cererii.
3. Cererea de produse – forme în funcţie de categoriile de produse existente şi factorii ei
determinanţi.
4. Relaţia cererii unui produs cu preţul celorlalte produse.
5. Relaţia cererii unui produs cu venitul agenţilor economici.
6. Relaţia cererii unui produs cu (1) dimensiunile pieţei; (2) cu preferinţele cumpărătorilor; (3) cu
factorii climaterici.
7. Surprinderea cererii produselor cu ajutorul curbelor de indiferenţă.
8. Elasticitatea cererii produselor – definire. Elasticitatea încrucişată a cererii. Modalităţi de calcul al
coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de preţ.
9. Semnificaţia mărimii coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de preţ. Influenţa mărimii
coeficientului elasticităţii cererii asupra venitului total al vânzătorului.
10. Dependenţa elasticităţii cererii de (1) preţul produsului; (2) de cererea pentru alte produse şi (3) de
intensitatea nevoii de produs ale oamenilor.
11. Elasticitatea cererii unui produs în funcţie de venit.
12. Cererea totală – factori determinanţi, influenţarea ei de către particularităţile psihice ale oamenilor.
Funcţia colectivă a cererii.
13. Oferta de produse – (1) definire; (2) factori determinanţi; (3) funcţia ofertei; (4) legea ofertei.
14. Relaţia dintre ofertă şi cheltuielile de producţie ale produselor.
15. Elasticitatea ofertei – definire; coeficientul elasticităţii ofertei – metode de calcul şi semnificaţia
mărimii.
16. Influenţa ofertei produsului asupra preţului lui. Legea lui King.
17. Oferta totală – definire. Semnificaţia formei curbei ofertei totale.
18. Legea cererii şi a ofertei.
19. Influenţarea mecanismului cerere-ofertă de către autorităţile statale.
20. Echilibrul pieţei – definire. Forţele care impun realizarea echilibrului.
21. Preţul de echilibru – modul stabilirii; factorii determinanţi; calitatea lui de indicator de raritate
22. Formele echilibrului pieţei. Oglindirea de către echilibrul general al pieţelor a conjuncturii
economice.
23. Echilibrul producătorilor.
24. Echilibrul consumatorilor.
25. Preţul – definire. Preţul absolut şi preţul relativ. Preţul, expresie bănească a valorii.
26. Factorii determinanţi ai mărimii preţurilor.
27. Formarea preţurilor flexibile. Contractele competitive şi cele negociate.
28. Formarea preţurilor pe pieţele oligopol şi monopol. Preţurile director, de excludere şi de eliminare.
29. Implicarea statului în formarea preţurilor – forme. Politici statale în domeniul preţurilor.
30. Funcţiile preţurilor: de informare a agenţilor economici şi de stimulare a activităţii producătorilor
şi a consumatorilor.
31. Funcţiile preţurilor: de condiţionare a situaţiei agenţilor economici. Foarfeca preţurilor
32. Criterii de identificare ale formelor pieţelor.
33. Cererea şi oferta pe pieţele mărfurilor.
34. Intermediarii pieţelor produselor.
35. Rolul burselor de mărfuri în cadrul economiei de piaţă.
36. Echilibrul pieţelor mărfurilor. Rolul curbei IS în explicarea echilibrului macroeconomic al pieţei
mărfurilor.
37. Pieţele muncilor: (1) obiectul tranzacţiilor; (2) participanţi.
38. Cererea de muncă – definire, factori determinanţi.
39. Oferta de muncă – forme de manifestare şi factori determinanţi.
40. Condiţionarea ofertei de muncă de către (1) numărul populaţiei, de către structura ei; (2) de partea
populaţiei cuprinsă în resursele de muncă.
41. Condiţionarea ofertei de muncă de către (1) numărul orelor şi zilelor de muncă; (2) intensitatea
muncii; (3) nivelul şi calitatea pregătirii profesionale.
42. Intermediarii pieţelor muncii.
43. Forme ale pieţelor muncilor (1) în funcţie de nivelul constituirii; (2) în funcţie de segmentele
existente.
44. Condiţii ale echilibrului pieţelor muncilor.
45. Influenţarea funcţionări pieţelor muncilor de către sindicate.
46. Pieţele monetare – obiectul tranzacţiilor.
47. Factorii determinanţi ai cererii de monedă.
48. Factorii determinanţi ai ofertei de monedă.
49. Intermediarii pieţelor monetare.
50. Masa monetară şi viteza de circulaţie a banilor.
51. Echilibrul pieţelor monetare.
52. Pieţele capitalurilor – obiectul tranzacţiilor şi participanţi.
53. Forme ale pieţelor capitalurilor.
54. Cererea de capitaluri (de economii).
55. Oferta de economii (de capitaluri).
56. Intermediarii pieţelor capitalurilor. Structura instituţională a pieţei de capital în România.
57. Bursele de valori – modul funcţionării, condiţii de admitere la bursă, niveluri de listare.
58. Bursele de valori – felul tranzacţiilor. Cursul bursier. Agenţii de bursă.
59. Indicii bursieri – definire, modul stabilirii, generaţii. Indicii utilizaţi în România.
60. Pieţele schimvurilor valutare – obiectul tranzacţiilor. Valuta, valuta de rezervă, rezerva valutară.
61. Cererea de valută – definire, obiect, cauze.
62. Oferta de valută – definire, obiect, surse.
63. Intermediarii pieţelor valutare – atribuţii. Categorii de intermediari
64. Forme ale pieţei valutare. Modul organizării şi funcţionării lor.
65. Cursul valutar – definire. Cursul (1) nominal şi (2) real. Metode de stabilire a cursului valutar.
Coşul valutar.
66. Factorii determinanţi ai cursului valutar.
67. Efecte ale modificări cursurilor valutare (1) comerciale, (2) monetare, (3) în domeniul mişcării
capitalurilor şi al investiţiilor.
68. Rolul autorităţilor în demeniul reglării cursului valutar.
69. Genuri de operaţiuni realizate pe pieţele valutare: (1) la vedere; (2) la termen: (2a) simplă şi (2b)
complexă.
70. Concurenţa dintre agenţii economici – definire şi funcţii.
71. Categorii de pieţe în funcţie de formele concurenţei realizate în cadrul lor. Concurenţa perfectă.
72. Consurenţa imperfectă.
73. Concurenţa monopolistică.
74. Pieţele oligopol şi oligopson – natura concurenţei realizată în cadrul lor.
75. Pieţele monopol şi monopson – forme de monopol.
76. Raportul monopol – consurenţă.
77. Raportul autorităţi – concurenţă.
78. Concurenţa loială şi neloială.
79. Falimentul.