Sunteți pe pagina 1din 22

1 Partea generala - raport juridic - act juridic - prescriptia 2Persoanele - fizica - juridica 3 Obligatii.

Contractele - raport juridic - obiectul - partiile - obligatia si responsailitatea

4 Drepturile reale - dr de proprietate - absolut -posesie - folosinta - dispozitie - relativ (de creanta) 5 Obligatii responsabilitatea 6 Succesinuiile - mostenirea - descendenti - ascendenti

PARTEA GENERALA

Dreptul rep un produs al dezvoltarii sociale Dreptul -obiectiv - subiectiv - public -privat Dreptul romanesc este ca dr civil o ramura a dreptului tot ce reglementeazaraporturile patrimoniale si nepatrimoniale a diferitelor persoane (fizice,juridice)care intotdeauna se vor afla in raport de egalitate. ELEMENTE ALE DREPTULUI CIVIL

a) grupuri de norme - comune - subiective (la unele pesoane) institutii juridice (asa se formeaza normele) 1 raportul juridic civil 2 ac juridic civl 3 prescriptia extintiva b) reglementarea se realizeaza conform normelor (a) tarii unde se aplica c) obiectul in dreptul civil -patrimonial - nepatrimonial

Rolul dreptului civil -reglementeaza raporturile juridice Categorii de principii Principiile fundamentale ale dr civil rep ideii calauzitoar care guverneaza toate regulile unei ramuri de drept 1 P consensualismului -se refera la forma actului juridic implicit juridic 2 P irevocabilitatii sau a relativitatii 3 P fortei judiciare obligatorie -efectele unui raport sau a unui act juridic 4 P chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitorii legali 5 P proximitatii gradului de rudenie (devolutiunea succesorala) 6 P ocrotirii bunei credinte Principiile fundamentale ale dr civil respectand categoriile de principii 1 P proprietatii (publica si privata) - proprietateaeste un dr pe care il are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru (mobil sau imobil) in mod exclusiv si absolut in limit determinate de lege Continutul dr de proprietate -dispozitie,folosinta,posesie-usus fructus si abusus sau jus posidendii,jus utendi jus frendi si jus abudenti 2 P egalitatii in fata legii civile 3 P imbinarii intereselor personalecu cele generale 4 P garantarii si ocrotirii drepturilor subiective intr mostenitori de aceasi clasa a raportului

IZVOARELE Izvoarele de drept civil sunt forme de exprimare a normelor de drept civil,izvorul juridic are doua sensuri -material -conditia materiala de existenta care guverneaza normele -formal - reprezinta froma specifica de exprimare a dreptului civil Ca izvorul juridic sa devina norma ce reglementeaza raportul de drept el trebuie retinut formal (scris) odata ce izvorul a devenit norma el devine obligatoriu si duce la aparitia legii Forme de exprimare

1 Legea 2 Constitutia 3 Codul Civil 4 Alte Legii 5 Decrete Legii 6 Decrete 7 Hotarari si Ordonante 8 Alte acte normative Clasificarea normelor - dispozitive - imperative Clasificarea normelor de dr civil 1 Dupa posibilitatea partilor de adaptare (derogare) a) dispozitive -permisive -da voie sa ai o anumita conduita - supletive - stabilesc o conduita b) imperative - onerative -obliga partiile la oconduita - prohivitive -interzic o conduita

2 Dupa natura interesului a) publica -intesul general b) privata - interesul particular 3 Dupa campul de aplicare a) generale - interesul general b) speciale - interesul particular

APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP

1 Durata de timp -este principiu ce priveste actiunea pe care o are legea civila intr un timp relativ dat aplicarea legii civile in timp e face pe baza a doua principii ce suprapun si se completeaza reciproc a) principiul neretroactivitatii legii civile noi,este acel principiu conform careia o lege civila se aplica doar acelor situatii care se ivesc dupa adoptarea ei,la acest principiu exista si o exceptie ea trebuie in legea noua b) princpiul aplicarii imeidiate a legii civile se formeaza regula conform careia legea respectiva se aplica tuturor situatiilor ivite inlaturand imeidiat aplicarea legii vechi 2 Pe un anumit teritoriu a) pe un anumit teritoriu intern -vizeaza situatia raporturile civile stabilite pe teritoriul Romaniei b) pe un anumit teritoriu international -vizeaza raporturile civile ce implica alta tara

Un element de extranietate are la baza raporturile ce se rezolva de normele conflictuale ale dreptului international privat,asadar regulile de drept international primeaza in fata regulilor de drept intern astfel -lex rei sitare imobilele sunt supuselegilor tarii pe care se afla - lex pesoralis starea civila si capacitatea civila alepers fizice suntsupuse legii cetateniei in privinta pers juridice este supusa legea nationaliatii determinate de sediul ei - estele patriae forma actului juridic 3 Cu privire la anumite persoane se aplica tuturor persoanelor se aplica pe categorii a)legea civila cu vocatie generala se aplica si pers fizice si juridice b) cu vocatia aplicarii numai pers fizice aplicarea legii civile se face conf unui decret 31/1954

INTERPRETAREA LEGII CIVILE

Scopul interpretarii este determinarea sferei situatiei de fapt la care norma face referire,necesitata daca a stii ca o situatie noua ivita poate fi sau nu incadrata intr o norma de dr civil si trebuie stabilit intelesul sensului acelei norme interpretatre oficiala si neoficiala,extintiva

Interpretarea logica a legii civile prin interpretarea gramaticala se urmareste lmurirea intelesului dispozitiei legale prin interpretarea sistematica se urmareste lamurirea unei norme,in interpretarea sistematica norma generala nuderoga(se abate) de la norma speciala,norma speciala deroga de la norma generala prin interpretarea logica se realizeaza lamurirea sensului unei norme judiciare pe baza logicii formle exista 3 regulii de interpretarea logica 1 exceptia este de stricta interpretare si aplicare 2 unde legea nu distinge nici noinu trebuie sa distingem 3 legea civila trebuie interpretata in sensul aplicarii ei interperetarea logica se face conform a 4 argumente 1 cand o solutie este admisibila rational trebuie demonstrat ca alta solutie contrara ar fi inadmisbila acest argument se numeste argumentul reducerii la absurd 2 trbuie s existe argumentul ce are in vedere faptul ca unde exista aceleasi ratiunii trebuie aplicata aciasi lege,argumentele de analogie 3 reprezinta faptul ca s junge la extinderea unei norme judiciare editata (care exista) pt anumita situatie,argumentul a fortiori 4 cand se afirma ceva se neaga contrariul,argumentul preia contrario

Partea generala a dr civil studiaza si analizeaza 3 mari instituti pe baza carora functioneaza intregul dr civil 1 raportul juridic civil 2 actul juridic civil 3 prescriptia raportul rep relatia sociala reglementata de o norma judiciara,in urmacareia se incheie un act juridic (sau nu) valabil intr-un anumit interval de tip numit prescriptie (achizitiva sau extindiva) Institutia raportul dreptului civil raportul juridic reprezinta o relatie sociala,patrimoniala si pers nepatrimoniala stabilita intre subiecte de drept egale reglementate printr o norma judiciara

Caractere A) Raport social B) Volitional (manifestare de vointa) C)Cu baza pozitiei de egalitate a subiectelor sale Structura se refera la structura el incluzand trei mari elemente constitutive a)partile sunt subiecte de dr civil persoane fizice/juridice sa aibe calitatea titular de drepuri si obligatii b) continutul raportului juridic cuprinde totalitatea dr subiective si a obligatiilor corelative c) obiectul raportului juridic ce consta in actiunea sau inactiunea pe care partiile au obligatia sau nu o au de a o repeta PARTIILE - persoane fizice/juridice ce au calitatea de a fi titulare pers fizic-subiect individual de drept titular de drepturi si obligatii civile pers juridca-subiect de dr colectiv Categorii de subiecte de drept civil pers fizica - a) minori sub 14 ani-lipsit de capacitate de exrecitiu b) minori intre 14-18 au capacitate de exercitiu restransa c) majori au capacitate de exrecitiu Categoria cetateniei fizice- cetatenie -romana - straina persoane juridice -a) particulare/private b) obsetesti cooperative (primariile) c) mixte d) de stat (guvernul,etc)

Criteriul nationalitatii a) romana b) straina Determinarea subiectelor raportului juridic -aceasta determinare se face in functie de raportuljuridic creeat,dreptul absoult (de lege) sau relativ (ale persoanei) Pluraritatea subiectelor de drept partea activa este partea care cere dreptul (reclamantul) -creditor pasiva (paratul) -debitor solidaritatea intereselor ia loc printr un act sau fapt Capacitatea civila reprezinta calitatatea subiectului de drept civil in raporturile juridice civile in continutulei cuprinde doua mari elemente a)de folosinta - reprezinta acel aspect al capacitatii civile si consta in aptitudinea generala si abstracta (ca idee) a unei persoane de a dobandi dr subiective civile si de a si asuma obligatii in cadrul unor raporturi juridice concrete Capacitatea civila de folosinta reprezinta dispozitia conform careia o persoana nu poate fi lipsita de capacitatea de folosinta si nu poate renunta la ea,la persoana fizica incepe in momentul nasterii ei cu conditia ca persoana sa se nasca vie si sa supravietuiasca 60 de minute In cadrul capacitatii civile de folosinta exista capacitatea de folosinta anticipta reglementata de norma speciala care mentioneaza ca dreptul copilului sunt recunoscute de la conceptia lui La persoana fizica inceteaza odata cu moartea acesteia

Odata cu incetarea capacitatii de folosinta persoana inceteaza a mai fii subiect de drept in ceea ce priveste data mortii apar 2 situatii 1- in cazul mortii fizice constatata ,este data din actul de deces 2 - in cazulmortii declarata de instantele judecatoresti

b)de exercitiu -pana la 14 ani-nu exista intre 14-18 ani-restransa peste 18 ani-deplina Capacitatea civila a persoanelor juridice a)de folosinta-in privinta persoanelor juridice apar 2 categorii de persoane juridice,unele sunt supuse inregistrarii,unele nu,astfel ia nastere la unele odata cu inregistrarea la unele cand se infinteaza (primaria) Exceptia o constituie capacitatea de folosinta anticipata care ia nastere inainte de inregistrare sau de recunoastere ca si persoana juridica de la data actului de infintare b) de exrecitiu- aptitudinea de a-si exercita dreptul si de a si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice DE CATRE ORGANELE SALE DE CONDUCERE

CLASIFICAREA IZVOARELOR A) in functie de legatura lor cu vointa umana ,actiuu omenesti sau fapte naturale licite sau ilicite B) dupa sfera lor,lato sensu C) dupa structura lor simple alcatuite dintr un singur element alcatuite din mai multe elemente

ACTUL JURIDIC 27 11 2011 reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,respectiv de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret actul juridic civil are 2 sensuri -primul sens desemneaza manifestraea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice - operatiune juridica - al doilea sens desemneaza inscrisul constatator al manifestarii de vointa,suportul material care consemneaza ,manifestarea de vointa exprimata CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE a) dupa nr partilor 1 unilaterale testamentul,accepatera succesiunii,renuntarea la mostenire 2 bilaterale 3 multilaterale b) dupa scopul urmarit la incheierea lor 1 cu titlu oneros (in schimbul unui folos material) se impart in 2 a) oneros comutative - acte la a caror incheiere partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor b) oneros aleatoriu -in care partiile nu cunosc intinderea obligatiilor existand sansa unui castig sau sansa unei pierderi contractul de vanzare cumparare,cu clauza,renta viagera 2 cu titlu gratuit (cu titlu gratuit) sunt acele acte prin care se procura de un folos material (patrimonial) fara a se urmari in schimb obtinerea unui alt folos patrimonial ex mandatul gratuit,donatia,comodatul - contarct de inchiriere fara bani actele dezinteresate sunt acele acte prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial altuia fara a fi interesat de avantajul sau mandatul gratuit,depozitul nenerumerat c)dupa efectul lor 1 acte contitutive - dau nastere la un drept subiecti civil ce nu a existat anterior(ipoteca,uzufruct) 2 acte translative - au ca efect starumtarea unui dr subiectiv civil dintr un patrimoniu in altu, donatia

3 acte declarative - sunt actele ce au ca efect consoloridarea sau definitivarea unui dr preexistent partajele,tranzatciile d) dupa inportanta lor 1 acte de conservare - preintampinarea pierderii unui drept subictiv civil (somatia,inscrierea unei ipoteci) 2 acte de administrare - se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun sau a unui patrimoniu (inchirierea,asigurarea) 3 acte de dispozitie - au ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun (vanzarea,cumpararea,gajarea) e) dupa continut 1 patrimoniale 2 nepatrimoniale conventia parintiilor privind numele purtat la casatorie al copilului rezultata din casatorie f) dupa modul de incheiere 1 acte consesnuale- acordul ambleor parti prin simpla acordare de vointa 2 acte solemne - ad validatem nu este valabil a fi folosit fara indeplinirea exacta a formei contracte de ipoteca 3 acte reale - sunt acele acte juridice care nu se pot incheia decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea lucrului (imprumutul,darul material,depozitul) g) dupa momentul producerii efectelor 1 intre vii actele care isi produc atutomat efectele neconditionat de moarte autorului 2 pt cauza de moarte isi produc efectele dupa moartea autorului h) dupa rolul vointei partilor 1 acte subiective - sunt determinate de vointa autorului 2 acte conditie - rep actul juridic civil la a acarui incheiere partiile isi exprima vointa doar in privinta nasterii actului,continutul fiind predeterminat de norme de la care partiile nu pot deroga (contractul de inchiriere) i) dupa legatura lor cu modalitatiile 1 acte pure si simple - nu cuprind o modalitate (termen,conditie sau sarcina deci conditia este rezulutorie si suspensiva) 2 acte afectate de modalitatii - afectatet de termen,conditie si sarcina j)dupa raporturile dintre ele 1 principal - existente de sine statatooare 2 accesorii - depindde soarta unui alt act k) dupa leg lor cu cauza 1 acte cauzale - impllica analiza cauzei (un act poate fi anulat,imoral,ilicit,jocuriilede noroc) in situatia asta insusi actuleste lovit de nulitate (jocuri de noroc) 2 acte abstracte-acele acte care nu implica anliza cauzei adica sunt detasate de elementul cauza l) dupa modalitatea incheierii 1 personle 2 prin reprezentant

m) dupa reglementare si denumire 1 acte numite 2 nenumite testamentul n) dupa modul de executare 1 acte cu executare dintr-o data unuo ictu -presupun o singura prestatie din partea debitorului sau cu executare instantanee-rezolutiunea este actiunea ce urmareste anulrea actului juridic civil cu executare instantanee 2 acte de executare succesiva - inchiriere,comodat,arendat - acele acte a caror executare presupune mai multe prestaii in timp,rezilierea este actiunea ce urmareste desfintarea sau anularea unui act juridic cu excutare succesiva (in timp)

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL rep elementele din care este alcatuit un act juridic civil,conditii esentiale a)capacitatea de a contracta -de exercitiu b) consimtamantul valabil al partii ce se obliga c)un obiect determinat d) o cauza licita acteste conditii sunt cerinteleunu act juridc civil CLASIFICAREA CONDITIILOR 1 in functie de aspect a) de fond intriseci b) de forma extrinseci 2 in functie de criteriul obligativitatii a)esentiale -cerute pt valabilitate ad validatem b)neesentiale -se poate sa existe sau nu 3 dupa sanctiunea nerespectarii lor a) conditii de valabilitatea nersespectarea lor duce la nulitatea acului b) conditii de eficacitate atrag altfel de sanctiunii,inopozabilitatea,necunoasterea

CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTE CIVILE este acea conditie de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de dr civil in de adeveni titularul de dreturi si oligatii civile prin incheierea actelor de drept civill capacitatea de a incehia acte juridice civile este o partea capacitatii civile,reunind in structura sa o parte din capacitatea de folosinta precum si capcitatea de exrectiu a acestora Principiul cacaitatii de a incehia acte juridice civile,nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici in tot sau in parte decat in cazuriile prevazute de lege ,regula este capacitatea -exceptia este incapacitatea capacitatea este o stare de drept discernamantul este o stare de fapt

incapacitaiile sunt de stricta aplicare si interpretare de la caz la caz,se clasifica dupa urmatoarele criterii a)dupa natura lor -de folosinta - de exrecitiu b)dupa izvorul lor -instituite de legea civila - instituie de legea peneala c)in functie dupa modul cum opereaza -de drept provin din lege -ca efect a unei hot judecatoresti decaderea din drepturile parintesti d)in raport de opozabilitatea lor,de felul in care sunt cunoscute - absolute - relative e)dupa finalitatea lor - cu caracter de sanctiune - cu caracter de protectie

CONSIMTAMANTUL,vointa juridica reprezinta un element fundamental al actulu juridic civil vointa este un obiectiv special de natura psihologica care din punct de vedere juridic se manifesta sub doua laturi -consimtamant - cauza intre consimtamant si vointa este corelatie de la parte la intreg formarea vointei juridice are loc in cadrul unui proces psihologic in care punctul de porinire il rep nevoia omului pe care tinde sa o satisfaca reflectata in mintea sa vointa juridica are si a doua faza numita deliberare,care reprezinta cantarirea avantajelor si dezavantajelor dorintelor si mijloacelor de realizare alor aflate in concurs ca urmare a aparitiei unui motiv deliberta de la deliberare se trece la luarea unei hotararii ultima faza o rep luarea hot de a incheia un act juridic civil Principiile vointei juridice 1p actelor juridice civile (al autonomiei de vointa,conventiile legal facute au putere de lege intere partiile contractante) 2 p vointei legale (intern) este format din 2 elemente - intern(psihologic) extern

Exceptia de procedura civila este acea prin care se prevede ca niciodata o dovada prin martori nu va putea fi primita in contra sau peste ceea ce prevede un act consimtamanul reprezinta acea conditie esentiala de fond a actului juridic civil care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil Conditii de valabilitate a consimtamantului a) sa provina de la o pers cu discernamant b) sa fie exprimat cu conditia de a produce efecte juridice c) sa fie exteriorizat d)sa nu fie alterat de vre un viciu de consimtamant in princpiu tacerea nu valoreaza consimtamnat exteriorizat,prin exceptie tacerea

10

valoreaza consimtamant in urmatoarele situatii a)cand legea prevede expres aceasta b)cand prin vointa expresa a partilor se aplica o anumita seminficate a tacerii d)cand tacerea are valoare de consimtamant potirvit obiceiului Viciile de consimtamant 1 eroarea rep falsa reprezentarea a realitatii la incheierea unui act juridic civil produce nulitatte cand cade asupra obiectului conventiei Clasificare a)obstacolo-distructiva de vointa,cea mai grava forma a erorii,falsa reprezentarii cade asupra actului juridic(o parte doreste sa dea o suma de banii cu imprumut ce a lalta parte crede ca a primt sub forma de donatie) b)viciu de consimtamant-prezinta o gravitate mai redusa ,in falsa reprezentare ce cade asupra calitatiilor substantiale ale obiectului c)indiferenta-ce consta in falsa rep a unor imprejurari mai putin importanta,eroarea de fapt - falsa repa unei situatii faptice -eroare de drept-necunostrea legii Conditii de viciu pt fi viciu de consimtamant -elementul asupra caruia cade falsa rep sa fi fost hotarator determinat 2 dolul rep acel viciu de consimtamant ce consta in inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace viclene sau dolosive pt a o detremina sa incheie un act juridic civil dolul este o erore provocata si nu spontana Clasificarea dolului - principal atrage nulitatea -incident -reduce prestatia,imprejurari nedetreminate Strucura dolului 1 element obiectiv material-prin utilizare de mijloace viclene 2 element subiectiv intentia pers de a te induce in eroare Cerintele dolului 1 sa fie detreminant 2 sa provina de la cealalta parte 3 cealalta parte sa fie cocontractant 3 violenta este acel viciu de consimtamnat ce consta in amneintarea unei pers cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic pe care altfel nu l ar fi incheiat Clasificarea fizica morala Strctura -element obiectiv subiectiv Conditiile cerute sa fie determinanta injusta 4 leziune rep acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita intre cele 2 prestatii

11

Structura difera in functie de concepti ei a) are doua elemente- obiectiv da valaore dintre cele 2 prestatii,retine un singur elemnt paguba sa fie egala cu diferenta de valaore a celor 2 prestatii -subiectiv consta in profitarea starii de nevoie in care se afla cealalta parte Conditii de existenta a leziunii 1 sa fie vadita 2 sa exist in raport cu momentul incheierii actului juridic 3 sa fie o consecinta directa a actului respectiv singuri care pot invoca leziunea sunt cei intre 14 si 18 ani in dr civil

3 CONDITIA este un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde insasi existenta actului juridic Caractere este un eveniment viitor,nesigur ca realizare,stipularea conditiei trebuie sa fie rolul vointei partilor Clasificare a)suspensiva- de a carei indeplinire depinde nasterea actului juridic civil ex. iti voi da casa cu conditia sa imi dai bani maine,pendente conditione b)rezulutorie-depinde desfintarea actului juridic ,partiile find obligate sa si respecte in principiu obligatiile ,eveniente conditione c) cauzala sau de hazard d) potestativa e)pozitiva Efectele conditieii sunt guvernate de 2 principii a) conditia afecteaza insasi existenta drept subiective civile si a obligatiilor civile corelative b) isi produce efectele retroactiv,ex tunc Exceptii de la principii 1 de la retroactivitatea efectelor conditiei supsnsive ,eveniente conditioane se despind urmatoarele cond a)prescriptia extentitiva curge doar de la indeplinirea conditiei b)chiria luata de vanzator anterior contractului de vanazare cumparar ramane a vanzatorului c)actele de administrare facute de vanzator raman valabile d)riscurile sunt in sarcina vanzatorului

12

Proba conditiei trebuie facuta ca cea din dreptul comun,e catre cel ce reclamnt

4 SARCINA apare doar la cele cu titlu gratuit,se mai numesc liberalitatii,consta in obligatia de a face sau nu face ceva stabilita de catre dispunator pe care gratificatul trbuie sa o indeplineasca daca accepta liberalitatea respectiva (donatia,testamentul,legatul cu sarcina),valabilitatea liberatatiilor este conditionata de indeplinirea de catre donator sau legator a obligatiei respective impuse de catre donatari sau testatatori Caractere este o obligatie de a da,de a face sau a nu face apare doar la actele cu titlu gratuit este stabilita de dispunator in sarcina gratificatului valabilitatea liberalitatii este conditionata de indeplinirea de catre donator sau legator a obligatiei respective impuse de catre donatari sau testatatori

Clasificare a)in favoarea dispunatorului b)in favoarea gratificatorului c)in favoarea tertei persoane Efecte nu afecteaza valabilitatea actului ci eficacitatea lui

EFECTELE ACTULUI JURIDIC rep drepturile subiective civile si obligatiile care se nasc,se modifica sau se sting prin incheierea actului juridic civil respectiv Stabilirea (detrminarea efectelor actului juridic) intelegem fixarea dr subiective civile si a obligatiilor corelative,generate ,modificate sau stinse de un astfel de act,aceasta modificare se produce dupa urm principii 1 p fortei obilagtorii pacta sum servanda def. regula efectelor actului juridic potrivit careia actulu juridic civi llegal incheiat se impune partiilor intocmai ca legea,are putere obligatorie Exceptii sunt acele situatii in care efecte nu se produc asa cum au dorit partiile ,independent de vointa partilor 2 p irevocabilitatii actului juridic civil def. decurge din principiul fortei obilgatorii fiind o consecinta a acestuia si o grantie a acestuia Exceptii revocarea donatiei intre sotii,sunt acele situatii in care in actul bilateral i se pune capt prin vointa doar a unei partii,incetrarea societatii civile,incetarea

13

contractului de depozit ,revocarea contractului de mandat,denuntarea contractului de inchiriere,denuntarea contractului de asigurare,testamentul,retractarea renuntatii la mostenire 3 p relativitatii efectelor actului juridic civil conventiile nu au efect decat intre partiile contractante-regula potirivit careia actulu juridic produce efecte numai fata de autori sai fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane la incheierea unui contract iau sau nu parte diferite persoane parte-acea pers care incheie actul juridic civil personal sau prin reprezentare si in patrimoniul sau pers careia se produc efectele actului juridic respectiv avand cauza-este acea pers fata de care actul juridic produce efecte desi nu a participat la incheierea actului respectiv, datorita legaturii sale juridice cu una din partiile actului terti-persoanele starine de actul juridic care nu au participat nici direct nici prin rep acetuia prin urmare actul juridic incheiat nu produce efecte fata de tertii exista exceptii aparente de la p relativitatii 1 situatia avanzilor cauza 2 promisiunea faptei altuia(porte-fort)-aceasta este conventia prin care o parte (promitentul) se obliga fata de cealalta parte (creditorul promisiunii)sa detremine o a treia persoana (tert)sa ratifice un act juridic,este o exceptie e la p relativitatii 3 simulatia -este acea operatiune juridica in care ptintr un act juridic public ,aparent,nereal,se creeaza o alta situatie juridica decat cea stabilita printr un act ascuns,adevarat.actul juridic ascuns trebuie incheiat concomitent sau inainte de incheierea actului public,cel de care se stie,poate imbraca trei forme a)actul fictiv- actul public incheiat numai de forma b)actul deghizat- in actul public se indica un anumit act juridic,iar in actul secret se arata adevaratul actul juridic c)interpunerea de persoane prete-nom,actul public este incheiat intre anumite persoane iar in actul secret sunt determinate adevaratele partii ale actului juridic altele decat cele care apar in acte publice Simulatia constituie o exceptie aparenta de larelativitatea acestuiadeoarece dreptul tertului de invoca a pb nu izvoraste din conventia clor 2 parti Inlaturarea simulatieii se face pe calea actiunii in simulare 4 reprezentarea, pocedeul prin care o persoana numita reprezentant incheie areactuljuridic in numele altei persoane numitareprezentant efectele actuluijuridic civil se produce asupra reprezentantului reprezentarea constituieo exceptie parenta de laprincpiul relativitatatii efectelor actului juridic civil in sensul ca efectele actuluijuridic incheiat prin reprezentare se produc fata de reprezentat,nu fata de reprezentant desi cel din urma este cel din realitate incheie actul juridic civil in sistemul de dr romanesc eista doua feluri de reprezentari 1 legala -atunci knd reprezentatul este imputerniict de lege sa savarseasca anumite acte juridice in numelesi pe seama altei persoane(parintii sau tutorii limita aprtine legii) 2conventionala isi are izvorul in vointa partilor atunci cand imputernicirea se acorda de catre reprezentat reprezentantului printr un contract numit mandat prrin prrocura - avocatial reprezentarea in functie de intinderea puterii de a reprezenta,poate fi totala (generala)sau partiala(speciala)

14

a)rep totala priveste toate actele juridice pe care o pers le poate savarsii prin reprezentant sau toate bunurile acestei persoane b)rep partiala are ca obiect o anumita categorie de acte (acte de administrare) pt a ne afla in prezenta unei reprezentari este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii -imputernicirea de a reprezenta trb sa vina din partea repreztatului sau din lege -intentia de a reprezenta,consta in cunoasterea si acceptarea de catre reprezentant ca actul juridic se incheie prin procedeul reprezentarii -trebuie sa existe vointa libera si neviciiata a reprezetatului 5 actiuniile directe sunt acele situatii in care portivit legii o persoana,reclamanmtul cheama in judecata o alta persoana numita paratul cu care nu se afla in raporturi contractuale,reclamnatul fiind in rap contractuale cu o alta persoana

NULITATEA ACTULUI JURIDIC

este o sanctiune civila care intervine in cadrul incheierii unor acte juridice cu nerespectarea conditiilor de validitate ad validatem(de fond sau de forma) impusa de lege Functiile nulitatii -preventiva -sanctionatorie -mijloc de garantie a prncipiului legalitatii Delimitarea nulitatii de alte sanctiunii 1 fata de rezolutiune -sanctiunea de dr civil ce consta in desfintrea retreoactiva a unui contract sinalagmatic (exista 2 partii)cu executare dintr o data (uno icto) pt neexceutarea culpabila a obligatiilor de catre una din partii Asemanari -ambele cauze de inefiacacitate a actuluijuridic civil -produc efecte retroactive -se cer instantei si presupun o hotarare a organului de jurizdictie Deosebirile -presupune act juridic nevalabil -rezolutiunea presupune act juridic incheiat -nulitatea se aplica oricariu act juridic civil,rezolutiunea doar la executarea actelor uno icto,dintr o data -nulitatea exista in momentul incheierii actuluijuridic,rezolutiunea se aplica in cauzle ulterioaremomentului incheieri actului nuridic -prescriptia extintiva se aplica cu regulii diferite 2 fata de reziliere -este acea sanctiune de dr civil care intervine in cazul executarii culpabile a obligatiilor de catre una din partii ale unui contract sinalagmatic cu executare succesiva sanctiunea rezilierii consta in incetarea efectelor contractului numai pt viitor intre nulitate si reziliere exisata acelesi deosebiri ca si intre nulitate si rezolutiune ,doar ca rezilierea produce efecte pt viitor,ex nunc 3 fata de caducitate-este acea cauza de ineficacitate ce consta in lipsirea actului

15

juridic civil de orice efecte datorita incheierii unor cauze ulterioare incheerii sale si independent de vointa autorului lor Atat nulitatea cat si caducitatea sunt cauze de ineficacitate Deosebiri -nulitatea presupune un act juridic nevalabil incheiat,caducitatea presupune un act juridic incheiat -n este retreoactiva, c produce efecte pt viitor -n exista in momentul incheeiri actului juridic,c exista ulterior 4 fata de revocare- este acea sanctiun de drept care consta in inalturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudini gratificatului ori neexecutarii culpabile a sarcinii asemanari-ambele sunt cauze de inefiacitate ale actului juridic civil deosebiri -n exista in momentul inchereii actului,revocare presupune cauze ulterioare -n un act nevalabil, r un act valabil 5 fata de inopozabilitatea (nu este cunoscut)-este sanctiunea ce se aplica in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de tert sau a depasirii limitelor puterii de a reprezenta Deosebiri i poate fi inalturata doar prin ratificare 6 fata de reductiune-este acea sanctiune de dr civil care se aplica actelor juridice incheiate cu nesocotirea unor intredicitii stabilite de lege pt ocrotirea unor persoane sau pt restabilirea echilibrului constra prestabtiilor intr un contract sinalagmatic cu titlu oneros si comutativ Clasificarea nulitatiilor Criterii de clasificare-in functie de natrura intresului - absoluta -sanctoineaza nerespectarea unei norme ce ocrotese interes general -relativa - sanctioneaza la incheierea uni act ce orcoteste interes personal -intinderea efectelor -totala -desfinteaza actul juridic total -partiala- doar o parte -mod de consacrare legislativa - expresa prevazuta prin dispozitie speciala -virtuala rezulta din modul reglementarii -conditii de validitate -fond intrevine in cazul lipsei fondului (consimtamant,capacitate,obiect,cauza) -forma intrevine la nerespectarea formei cerute ad validatem -mod de valorificare -judiciara pe cale justitie -amiabila intre cocontractantii

16

Cauzele de nulitate - incalcarea dispozitiile legale privind capacitatea de a face actul -lipsa ori nevalabilitatea consimtamantului -nevalabilittaea actului juridic civil -nevalabilitatea formei cerute ad validatem -nesocotirea limitelor libertaii a actului juridic -lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative -fraudraea legii Nulitatea absoulta-imprescrpitibila -poate fi introdusa de oricine are interes Nulitatea relativa-nu poate fi invocata de cat de prescriptibila,poate fi acoperita prin confirmare expresa Efectele nulitatiilor-sunt carmuite de urmatoarele principii 1 p retroactivitatii-devine nul din urma,produce efcete si pt trect,exceptii pastrarea fructelor culse 2p repunerii in situatiei anterioare este efectul al p 1,exceptii pers lipsite de capacitate de exrecitiu ,nimanui nu este ingaduit sa se prevaleze de propriaincorectitudine sau imoralitate pt a obtine protectia unui drept 3 p anularii subsecvent-ca uramre a anularii actului initial p2,reprezinta constatarea sau pronuntarea nulitatii actului intial atrage desfintarea actului subsecvent ,exceptii cazul posesorului de buna credinta a unui bun mobil de la detentorul precar ,cazul actelor de dispoztie cu titlu oneros la subdobanditorul de buna credinta,daca celdeclarat mort esrte in viata se paote cere oricnd anularea hotararii pin care s a declarat moartea pers intresata,este

In dreptul roman civil se cunosc alte principii care in conflict cu nulittaea o inltura intr un mod specific aceste principii sunt mai eficitente decat exceptiile Principiile de drept care vin in concurs cu regula sunt a)p conversiunii actului juridic (inlocuirii) ineamna substituirea uni act juridic valabil unui act juridic nul ,rep acea operatiune in care un act juridic nul numai produce efecte ,dar dobandeste semnificatia unei manifestari de vointa a unui alt act juridic (manifestarea sa nu fie viiciata) b)p error communis facit jus (validitatea aparentei de drept)-inlatarura nulitatea actului juridic care a fost incheiat ca urame a unei erori comune opstesti,actele de satre civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila sunt valabile chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate c) p raspunderi civile delictuale -sunt mentiunute efectele unui act juridic civil lovit de nulitate in anumite situatii(cazul minorului) minorul care a savarsit un delict civil la incheierea unui act juridic civil nu poate cere anularea acelui act deaorece cealalta parte ar fi prejudiciata el fiind nevoit sa il despagubeasca iar daca faca o simpla declaratie ca este major printr o actiune de resciziune se mentine actul anulabil iar prejudiciul revine cocontractatului sau partii ce raspunde de minor pt fapta ilicita a minorului

17

PRESCRIPTIA

institutia prescriptei extindive si achizitive isi are originea in cele mai vechi timpuri prescriptia si decaderea sunt sanctiunii ale nerespespectarii termenelor in care drepturiile subiective trebuiau exercitate inst prescriptiei cuprinde 2 feluri de prescriere a)prescriptia achizitiva -mod de dobandire a unui drept b) extintiva- mod de stingere a unei obligatii

b)Prescriptia extintiva,rep sanctiunea stingerii la actiune care nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege,decretul 167/1958 titularul dr civil incalat sau nerecunoscut daca nu actioneaza in termenul prevazut de lege pierde concursul instanteti competente in vederea apararii dreptului sau Reglementarea prescriptiei extintive,dectretul167/1958,codul civil si in legii speciale invocarea a unuia dintre aceste legii are caracter imperativ sau dispozitiv deoarece intresuleste de ordine publica astfel orice clauza care se abate de la reglementarea legala este nula Natura juridica a prescriptiei extintive este stabilita pe fiecare latura de drept ,asadar prescriptia stinge dreptul la actiune nu dr subiectiv,adica da subiectulactiv intenteaza actiune dupa implinirea termenului de prescriptie aceasta va fi respinsa ca prescrisa ,titularul dr subiectiv supus prescriptie exstitive ne mai fiind ajutat de forta de constrangere a statului Prescriptia extintiva este o sanctiune indreptata importiva pasivitatii titularului dreptului subiectiv civil ,sanctiune ce urmeaza a fi privita diferit dupa cum este vorba pe deoparte de un dr de creanta sau un dr real acesoriu . Principiile efectului prescriptiei extintive 1 Odata cu stingerea dr la actiune privind un dr subiectiv civil principal se stinge si dr la actiune prinvind drepturile subiective civile accesorii 2 In cazul cand un debitor este obligat la prestatii succesive ,dr la actiune cu privire la fiecare dintre prestatii se stinge printr o prescriptie deosebita Consecinte asupra acestor principii,odata cu singerea dr la actiune privind un dr principal se stinge si dr la actiune privind eventualele dobanzii,garantii reale,sau personale Deosebiri si asemanari (delimitari)ale prescriptiei extintive de A) prescriptia achizitiva -uzucapiune a) Asemanari -ambele se infatiseaza ca sanctiunii de dr civil pt titulari drepturilor subiective civile,inactivi

18

-presupun termene -regulii comune privind calulul termenului intre ruperea si suspendarea b) Deosebiri -prescriptia extentiva reglementataa de legea 167/1958 uzucapiune de codul civil -tremeele de presriptie extintiva sunt mai scurte si mai numeroare celellatte mai putine si mai lungi -p extintiva stinge o componenta a dr la actiune (dr real) prescriptia achizitiva conduce la dobandirea unui dr real principal -suspendarea si intreruprea cursului prescriptiei au regulii si proprii,repunerea in termen se aplica numai in cazul prescriptiie extintive

B) prescriptia extintiva si decaderea,decaderea este acea sanctiune de drept ce consta in stingerea dreptului subiectiv civil,neexercitat in tremenul prevazut de lege a) Asemanari -sanctiunii de dr civil -efect extintiv -presupun termene b) Deosebiri -pres extinstisa singe numai o componeta la dr civil la actiune,decaderea stinge isnusi dr scubiectiv civil -termene de prescriptie extintiva sunt mai numeroase si mai lungi fata de decadere sunt mai putine si mia scurte ,ex decaderi - revocarea donatiei pt ingratitudine 1an termen,exproprierea pt cauza de utilitate pubilca 60 de zile ,30 de zile rechizitie prestrarii servicii Domniul prescriptie extintive se intelege sfera drepturilor subiective care cad sub incidenta prescriptiei extintive pt a detremina domeniul prescriptiie extintive se utilizeaza combinat urmatoarele criterii 1 natrura dr subiective civile 2 actul normativ care regelmeteaza prescriptia extintiva 167/1958 si codul civil A Domneiul prescriptiie extintive la dr patrimoniale IMPRESCRIPTIBIL DECRETUL 167/1958 B Prescriptia extintiva si drepturile reale accesorii decretul 167/1958 mnetioneaza ca nu se aplica dr de proprietate ,uzufruct,uz,habitatie,servitute si superficie,dr reale accesorii sunt supuse prescriptieii extintive in funtie de dr principal (per a contrario) C a) Prescriptia extintiva si dr reale principale-sunt imprescriptibile extintiv urmatoraele actiunii reale,actiunea in revendicare imobiliara sau mobiliara cand titulru dr de proprietate publica este statul sau o unitate administrativ teritoriala -actiunea in revendicare a unui bun imobil intemeiata pe dr de proprietate privata (poate fi insa paralizata de uzucapiune) -actiunea in revendicare a unui bun mobilde la posesorul de rea credinta sau detentor -atiunea de partaj-imprescriptibil -actiunea negatorie (proprietarul unui bun sau alta persoana care ar justifica unu

19

intres propriu cheama in judecata pe cel ce pretinde ca este titularul uni dr real principal contestand existenta acestuia - intervenientii) -actiunea confesorie (se urmareste aparearea uni dr de superficie- presupune un dr de folosinta asupra unui teren si reprezinta dr de trecere prin curtea unei pers private ce are un dr de proprietate asupra pamantului respectiv) -actiunea in granituire -actiunea in justitie prin care proprietarul uni teren ,in contractidor cu proprietarul terenului vecin ,solicita instantei sa determine prin semne exterioare ,intindrea drepturilor celor doua ternuri invecinate b) prescriptibile -actiunea in revendicare a uni bun mobil proprietate privata pierdut sau furat exercitata importiva posesorului de buna credinta -actiunea in revedicare imobiliara (avulsiunea si a revendicarii imobilului adjudecta in cadrul procedurii de urmarire silita imobiliara ,avulsiunea repfapta reala de accesiune naturala izvor,rau mina,-apoi disparitia lor) -actiunea confesorie,3 ani,prin care se urmareste aparerea dr de uzufruct ,a dr de uz ,de habitatie,superficie sau servitute-apare ca o exceptie D) Domeniul prescriptie extidive in cadrul dr nepatrimoniale acest pr desemneaza regula potrivit careia protrectia dr nepatrimoniale pe caleactiunii in justitie,nu este limitata in timp,putundu se obtine oricand,ex prezumtia de paternitate,contestatia filiatiei fata de mama sau tata,stabilirea filiatiei fata de mama,inregistrarea tardiva a nasterii,actiunea prin care se solicita desfintarea ,modificarea ,rectificarea sau completarea unui act de stare civila ,exceptii -actiunea nulitate reltiva a unui act juridc nepatrimonial,actiunea nulitatea realtiva a casatoriei,actiunea in tagaduire a paternitatii,actiunea in stabilirea paternitatii

PRESCRIPTIA EXTINTIVA IN MATERIE SUCESORALA

dr la sucesiune este imprescriptibil,dr la optiune sucesorala este de 6 luni,acest dr este supus prescriptiie extintive si dispune ca dr de accepta sucesiunea se prescrie intr un term de 6 luni socotit de la data deschiderii succesiunii actiunea prin care se solicita iesirea din indiviziunea sucesorala (partajul sucesoral)este imprescriptibila extintiv actiunea prin care se solicita constatarea masei sucesorale sau a cotelor sucesorale este o actiune in constatare si este imprescriptibila extintiv actiunea in reductiunea liberalitatiilor excesive este prescriptibila in 3 ani raportul donatiilor prescriptibil in 3 ani petitia de ereditate 3 ani actiunea in declararea nulitatii legatului absoluta imprescriptibila relativa 3 ani actiunea in instanta rep posibilitatea recunoscuta titularului uni drept de a recurge la forta corecitiva a statului daca dr subiectiv este prescriptibil si actiunea este prescriptibila ,daca dr subiectiv civil este impresriptibil actiunea este imprescriptibila Modalitatii de actiunii -actiunea in realizare- se actioneaza in justitie (de catre reclamant) realizarea dreptului impotriva paratului ce il detine (prescriptibila) -actiunea in constatare - actiunea in justitie prin care reclamantul solicita instantei sa constate existenta uni dr al sau fata de parat sau inexistenta dr paratului (imprescriptibila)

20

-actiunea in repararea prejudiciului moral -actiunea in restituirea presatiilor excecutate in baza unui act juridic anulat -actiuniile in materie de carte funciara imprescriptibila

Termenele de prescriptie extintiva rep intervalul de timp sabilit de lege inlauntru caruia trb exercitat dr la actiune sub sanctiunea pierderii posibilitatii de a obtine condamnarea partului la executraea obilgatiei ce ii rvine (incuba) Termenul de 3 ani -la actiunii personale,valorifica dr de creanta Termenul de 30 -creanta,uzufruct,superficie Termne speciale 1 Inceputul prescriptiei extintive - la data nasterii raportului juridic 2 Suspendarea presriptiei extintive-modalittate de modificare a cursului prescriptie pe timpul cat dureaza situatiile prevazute de lege care il pun in imposibilitatea de a actiona pe titularul dr la actiune Cauze de supsendare legale limitative produc efecte de drept,din lege ele sunt forta majora dovada ca partea facut parte din fortele armatei a tarii si se afla pe picior de razboi pana la rezolvarea reclamatiie adminstrative facute de cel indreptatit cu privire la despagubirii sau restituirii Efectele supsendarii-dupa incetarea suspendarii,prescriptia isi reia cursul socotindu se si timpul scurs inainte de suspendare Intreruperea prescriptiei extindive -se intelege modificarea cursului acesteia constand in inalturarea prescriptei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si incetraea unei alte prescriptii extintive (trb sa apara dupa ce prescriptia a inceput sa curga) Cauze de intrerupere a)recunoastrerea dr b)introducerea unei cerei de chemare in judecata la o instanta necompetenta Efectele intreruperii 1inalturarea prescriptiei extintive scurse aneterior momentului apariteie cauzei de intrerupere 2 inceperea dupa incetarea cauzei de intrerupere a cursului unei noi prescriptii extintive 3 Repunerea in teremnul de prescriptie extintive -o face instanta daca se constata ca exista cauze temeinic justificate de depasirea termenului ,este o masura de exceptie durata teremenului pt repunerea in teremneul de prescriptie este de o luna

21

efectulrepuneri in termenul de prescriptie este posibilitatea introducerii actiunii 4 Implinirea implica un calcul -tremenul de prescriptie -data la care incepe sa curga -daca a intervenit sau nu o cauzaa de supsendare sau intrerupere -aplicam reguliile in functie de care se determina momentul la acre impineste prescriptia extintiva -teremenul prescriptie se calculeaza pe zile sinu pe ore -ziua in care este introdusa actiunea nu intra in calcul,insa se socoteste ziua in care urmeaza sa se implineasca - indiferent de acre este stabilit termenul de prescriptie extintiva (ani,luni zile) data la care se implineste prescriptia marchaza momentul pana la care ,cel mai tarziu dr subiectiv poate fi valorificat de titularul sau

B) Prescriptia achizitiva se va studia in cazul dr reale deoare cduce la achizitia tuturor celor 3 atribute ale dr de proprietate,dr de proprietate implica 3 atribute ce trb indeplinite cumulativ,posesie,folosinta,dispozitie prescriptia achizitiva ce dovedeste indeplinirea neantrerupta a posesiei si folosinetei intr un termen prevazute de lege 20 sau 30de ani conduce la indeplinirea celui de al 3 dispozitia

22