Sunteți pe pagina 1din 2

Comentariul art.

124 CM al RM (1) Femeilor salariate si ucenicelor,precum si sotiilor aflate in intretinerea salariatilor,li se acorda un concediu de maternitate ce include concediu prenatal cu o durata de 70 zile calendaristice si concediul postnatal cu o durata de 56 zile calendaristice(in cazul nasterilor complicate sau nasterii a doi sau mai multi copii -70 zile calendaristice,platindu-se pentru aceasta perioada indemnizatii in modul prevazut la art.123alin.(2). (2) In baza unei cereri scrise,persoanelor indicate la alin(1),dupa expirarea concediului de maternitate,li se acorda un concediu partial platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani,cu achitarea indemnizatiilor din bugetul asigurarilor sociale de stat. (3) Concediul partial platit pentru ingrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe parti in orice timp,pina cind copilul va implini virsta de 3 ani.Acest concediu se include in vechimea in munca,inclusiv in vechimea in munca speciala,si in stagiul de cotizare. (4) Concediul partial platit pentru ingrijirea copilului poate fi folosit optional,in baza unei cereri scrise, si de tatal copilului,bunica,bunel sau alta ruda care se ocupanemijlocit de ingirjirea copilului,precum si de tutore. Conform alineatului (1) concediu de maternitate se acorda femeilor salariate si ucenicelor,sotiilor aflate in intretinerea salariatilor,acesta este format din 2 parti concediul prenatal 70 zile si postnatal 56 zile aceasta fiind regula generala insa avem si exceptie de la aceasta regula in cazul nasterii complicate,doi sau mai multi copii se prelungeste cu 14 zile calendaristice.Conform legislatiei in vigoare privind indemnizatii pt incapacitatea temporara de munca se acorda indemnizatii pt acest tip de concediu.Indemnizatiile de maternitate se platesc incepind cu a 30 saptamina a sarcinii.Marimea lunara a indemnizatiei de maternitate constituie 100% din suma de baza iar aceasta suma fiind salariu mediu lunar pt ultimele 6 luni ce au precedat survenirea riscului de asigurare pt care s-au retinut contributiile de asigurare sociala.Cuantumul indemnizatiei unice la nasterea copilului este de 2300 lei iar 2600 pt fiecare copil urmator. In ceea ce priveste alineatul (2)dupa ce expira concediul respectiv persoanelor mentionate, la cerere,li se poate acorda un concediu partial platit pt ingrijirea copilului pina la 3 ani beneficiind si de o indemnizatie.Important este depunerea cererii scrise catre angajator dupa car ultimul va putea emite un ordin in baza acestei cereri si se va acorda acest concediu,in caz contrar

salariata revine la locul de munca si isi indeplineste obligatiile de serviciu.


Indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc, indemnizaiile de maternitate pentru persoanele angajate prin contract individual de munc i indemnizaiile de maternitate pentru soiile aflate la ntreinerea soilor salariai se calculeaz i se pltesc la locul de munc de baz, conform prevederilor Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc i alte prestaii de asigurri sociale. Alineatul (3) concediul partial platit poate fi segmentat,poti beneficia de acesta integral sau pe parti in dependenta de dorinta persoanei,consider ca legiuitorul ar trebui sa omita cuvintul ,,partideoarece acesta trebuie sa fie doar integral pt ca mama sa se preocupe doar de copil,de grija acestuia si fara vrio alta grija ce poate surveni la locul de munca.In alineatul (4) legiuitorul acorda posibilitate si tatalui,bunelului,bunicii sau altei rude care se ocupa nemijlocit de ingrijirea copilului de acest tip de concediu,insa cu conditia ca va fi inaintata o cerere in scris catre angajator.Aici legiuitorul pune accent pe principiul egalitatea in drepturi si posibilitati a salariatilor.