Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa B

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DE CERCETARE, ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

     

Programul de studii universitare de masterat (locatia geografică de desfăsurare si limba de predare)

Codul tematicii

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de

Nr.

şcolarizare

Facultatea

Domeniul

 

pentru

crt.

   

Etnici

studii cu

Români

Etnici

români cu

taxă

 

romani

bursă

   

1

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AA1

55

0

0

65

Administrarea Afacerilor, cu

Administrarea

 

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

         

afacerilor

2

AA2

37

0

0

38

predare în limbi străine

3

Administrarea afacerilor (în limba germană)

AA3

37

0

0

38

Administraţie şi

Ştiinţe

administrative

 

Administraţie şi

management public*

         

Management

Public

4

AP1

39

0

0

11

Cibernetică,

Cibernetică,

5

Cibernetică şi economie cantitativă

CSIE1

37

1

0

62

Statistică şi

Statistică şi

Informatică

Informatică

6

Statistică

CSIE2

28

0

0

22

Economică

Economică

7

Informatică economică

CSIE3

64

1

0

35

   

8

Administrarea afacerilor comerciale

 

55

0

0

20

Administrarea

 

Managementul calităţii,

       

Comerţ

afacerilor

9

expertize şi protecţia consumatorului

COM1

55

0

0

20

10

Administrarea afacerilor în turism

55

0

0

20

     

Contabilitate, audit si

         

Contabilitate şi

11

informatică de gestiune (în limbile română şi engleză)

73

2

0

25

Informatică de

Contabilitate

 

Concepte şi practici de

CIG1

       

Gestiune

12

audit la nivel naţional şi internaţional

35

0

0

15

13

Contabilitate, control şi expertiză

35

0

0

15

   

14

Comunicare în afaceri

 

39

1

0

10

Economie

Economie

15

Economie europeană

ECON1

39

1

0

10

Economie Agroalimentară şi a Mediului

 

16

Economie ecologică

 

39

1

0

10

Economie

 

Economia şi

EAM1

       

17

administrarea afacerilor agroalimentare

39

1

0

10

   

18

Bănci şi politici monetare

 

15

0

0

35

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

19

Finante corporative

15

0

0

35

Finanţe

20

Asigurări comerciale şi sociale

FIN1

15

0

0

35

21

Finanţe publice

15

0

0

35

 

22

Pieţe de capital

15

0

0

35

   

23

Management

 

45

0

0

5

Management

Management

24

Managementul

MAN1

15

0

0

10

proiectelor

   

25

Managementul

 

39

0

0

11

Marketing

Marketing

marketingului

MK1

26

Cercetări de marketing

39

0

0

11

   

27

Managementul afacerilor internaţionale

 

55

0

0

20

Relaţii

Economie şi

28

Economie internaţională si afaceri europene

55

1

0

19

Economice

afaceri

   

REI1

       

Internaţionale

internaţionale

29

Geopolitică şi relaţii economice internaţionale

55

1

0

19

30

Managementul riscului financiar internaţional

55

0

0

20

TOTAL

1194

10

0

716

* Se află în domeniul ştiinţelor politice şi administrative