Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 1

E2.1 FIA DE VERIFICARE A CONFORMIT II PARTEA I INFORMAII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT I LA PROIECT Msura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzisten Titlul proiectului ........................ ........................ Numrul de nregistrare al Cererii de finanare: F/N
Nr. msura Nr. cerere de proiecte Nr. Regiune Cod Jude Nr. Ordine

Numele prenumele/Denumirea solicitantului : ................................................. Statutul juridic ................................................ Date personale Nume:........................... Prenume:............................. 1.Solicitantul a mai depus pentru verificarea conformitii, aceast Cerere de finanare n cadrul prezentei cereri de proiecte? DA NU 2. Dac da, de cte ori? O dat De dou ori

3. Prezenta Cerere de finanare este acceptat pentru verificare ? - nu a mai fost depus niciodat - a mai fost depus doar odata: Nr. / NU deoarece aceasta a mai fost verificat i declarat neconform de dou ori, n prezenta cerere de proiecte, n baza fielor de verificare: Nr. Nr. . . . . Din data: . / Din data: . / / / . . DA

AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 2

4.Solicitantul: - are vrsta de pn la 62 de ani? DA NU 5. - deine o exploataie agricol a crei dimensiune economic este cuprins ntre 2 i 8 UDE? DA NU 6.- exploataia agricol este situat pe teritoriul rii? DA NU 7.- exploataia agricol este nregistrat n Registrul Fermelor/Registrul Agricol? DA NU 8.- are Plan de afaceri? DA NU 9.- o parte din producia obinut n cadrul exploataiei agricole este destinat comercializrii? DA NU 10. Cererea de finantare este depus pe raza judeului unde are loc implementarea proiectului? DA NU 11. Dac exploataia agricol este amplasat pe teritoriul mai multor judee, solicitantul a depus Cererea de finanare la judeul unde acesta i are domiciliul/sediul? DA NU Nu este cazul Dac pentru cel puin una din ntrebrile nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, exist rspunsul NU, Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. Avizat de: Coordonator AM-PNDR-CDRJ Nume/Prenume Semntura i tampila DATA / /20..

ntocmit de: Expert AM-PNDR-CDRJ Nume/Prenume Semntura DATA / /20.. Solicitant Nume, Prenume/Denumire solicitant Semntura.. DATA/ /20..

AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 3

PARTEA a II-a VERIFICAREA CONCORDANEI DOCUMENTELOR PREZENTATE Se realizeaz de ctre expertul AM-PNDR Compartimentul de dezvoltare rural judeean .. I / Verificarea Cererii de finanare 1. Solicitantul a utilizat ultima variant de pe site-ul www.madr.ro a Cererii de finanare aferent Msurii 141? DA sau NU

2. Dosarul Cererii de finanare este legat, opisat iar paginile cu documentele pe care le conine sunt numerotate, semnate i tampilate (dup, caz), pe fiecare fil, de c tre solicitant? Referinele din Cererea de finanare corespund cu numrul paginii la care se afl documentele din Dosarul Cererii de finanare? DA sau NU

3.Fiecare copie a documentului justificativ, al crui original trebuie s ramn n posesia solicitantului, este conform cu originalul? DA sau NU 4. Cererea de finanare este completat, semnat i dup caz tampilat de solicitant? DA sau NU

5. Solicitantul a completat/bifat partea C din Cererea de finanare referitoare la obinerea de finanri nerambursabile n cadrul aceluiai program sau alte programe pentru acelai tip de proiect? DA sau NU

6. Solicitantul a completat corect partea E a Cererii de finantare privind Lista documentelor anexate proiectului corespunztor msurii? DA sau NU

AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 4

7. Solicitantul a bifat toate csuele obligatorii de la 1 pn la 8 din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului existent n sec iunea F a Cererii de finanare? Pentru pct. 5 se va completa doar dac este cazul. DA sau NU 8. Solicitantul a datat, semnat i dup caz tampilat seciunea F Declaraia pe propria rspundere a solicitantului? DA sau NU 9. Indicatorii de monitorizare, specifici Msurii 141, prevzui n sec iunea G Indicatori de monitorizare sunt corect completai de ctre solicitant n Cererea de finanare? DA II/ Verificarea documentelor justificative anexate Prezena documentelor justificative trebuie s fie atestat prin bifarea n tabelul la seciunea E a Cererii de finanare. Dac solicitantul nu ataeaz anumite documente justificative (neobligatorii) pentru c acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa csuele corespunztoare Nu este cazul din partea dreapt a tabelului de mai jos. Verificarea copiilor documentelor justificative anexate la Cererea de finanare cu originalele aflate la solicitant se efectueaz prin bifarea csuei corespunztoare din coloana Concordan copie cu originalul iar pe copii expertul AM-PNDR-CDRJ scrie Conform cu originalul, semneaz i dateaz. TITLU Concordan DA 1. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului prin care acesta se angajeaz s se autorizeze pn la data semnrii Deciziei de finanare cu APDRP , urmnd ca pn la aceast dat s prezinte urmtoarele documente: Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Cazierul Judiciar fr nscrieri care privesc sanciuni economico-financiare ale
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

sau

NU

Concordana copiei cu originalul

Nu NU este cazul

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 5

solicitantului; Cazierul Fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii Cererii de finanare. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Cazierul Judiciar fr nscrieri care privesc sanciuni economico-financiare ale solicitantului; Cazierul Fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul www.madr.ro.

3. Documente de proprietate/folosin teren i /sau cldiri: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: Extras din Registrul Agricol emis de Primrii, paginile care s dovedeasc dreptul de proprietate i/sau de folosin pentru ntreaga baz de producie a
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 6

gospodriei, inclusiv membrii exploataiei, cu tampila primriei i meniunea Conform cu originalul. Extrasul din Registrul Agricol va fi nsoit dup caz, de urmtoarele documente: Documente de intrare: Copie dup actul de proprietate al terenului /Extras de Carte Funciar/ Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale i alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale, precum i a altor venituri ale bugetelor locale, din care s rezulte suprafaa, pe categorii de folosin, pentru care s-a pltit impozit - emise n numele solicitantului i/sau al unui membru al familiei pentru aceea i exploataie agricol; Contract de concesiune; Contract de nchiriere, autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat) Contract de comodat, autentificat la notariat. Contract de arendare/tabel centralizator emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, (unde exist un sigur contract de arend se depune contractul).

Documente de cedare: Contract de nchiriere autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat) Contract de comodat autentificat la notariat. Contract de arendare/tabel centralizator emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 7

contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin (unde exista un sigur contract se depune contractul); Extras din Registrul Fermelor (print-screen), care trebuie s conin date privind exploataia agricol: codul unic de nregistrare al solicitantului, suprafaa utilizat cu structura culturilor, etc.

b) Documente solicitate pentru animale, psri i familii de albine: Extras din Registrul Exploataiei emis de DSVSA sau adeverin eliberat de medicul veterinar de circumscripie din care s reias nregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine); Document eliberat de la Primria comunei pe raza creia este nregistrat i i desfoar activitatea ferma agricol de semisubzisten din care s reias numrul de psri, numrul de familii de albine i vatra stupinei. Documente prin care s se fac dovada suprafeei de teren pe care este amplasat adpostul pentru animale/vatra stupinei: Copie dup actul de proprietate al terenului /Extras de Carte Funciar/Adeverin de la Comisia de Fond Funciar eliberat n conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare/ Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale i alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale, precum i a altor venituri ale bugetelor locale, din care s rezulte suprafaa, pe categorii de folosin, pentru care s-a pltit impozit - emise n numele solicitantului i/sau al unui membru al familiei pentru aceeai exploataie agricol; Contract de concesiune;
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 8

Contract de nchiriere, autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat); Contract de comodat, autentificat la notariat; Contract de arendare; 4. Certificat de productor nsoit de declaraie pe propria rspundere de comercializare a unei pri din producie sau alte documente eliberate n numele solicitantului sau al unui membru al exploataiei, din care s reias valorificarea unei pri din producie, eliberate conform legislaiei naionale n vigoare (factur fiscal, chitane, borderou de achiziii).. Membrii grupurilor de produc tori vor prezenta adeverina eliberat de grupul de produc tori din care rezult cantitiatea comercializat. 5. Document care atest c solicitantul este nregistrat ntr-o form asociativ ca membru cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, n domeniul proiectului: grupul de productori/asociaii profesionale cu profil agricol constituite conform OUG 26/2000, cu modificrile i completrile ulterioare/cooperativa agricol/organizaia de mbuntiri funciare/grupuri i organizaii de produc tori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii nr. 1078/2008, cu modific rile i completrile ulterioare, toate constituite n conformitate cu legislaia naional n vigoare.
Acest document se ataeaz numai pentru dovedirea criteriului de selecie Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaiei nationale n vigoare.

6. Adeverin emis de APIA, din care rezult faptul c solicitantul Msurii 141 beneficiaz de pachetul de agro-mediu, finanat n cadrul Msurii 214 Pli de agro-mediu
Acest document se atasaz numai pentru dovedirea criteriului de selectie Solicitantul acceseaza Masura 214 Plati de agromediu din cadrul PNDR.

7. Copia actului de identitate al solicitantului i/sau al altui membru al familiei pe numele cruia sunt emise documente ataate cererii de finanare. Copia certificatului de cs torie n cazul n care actele de proprietate/folosin sunt emise pe numele
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 9

soului/soiei solicitantului 8. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului prin care se angajeaz ca se va nregistra i autoriza n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008, pn la data semnrii Deciziei de Finanare 9. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind formarea profesional prin care acesta se oblig s urmeze, n primii trei ani de la angajarea sprijinului, un curs de formare profesional prin Msura 111 Formare profesional, informare i difuzare de cunotine n cel puin unul din domeniile : managementul exploataiei agricole, contabilitatea fermei, protecia mediului, agricultur ecologic, etc. 10. Declaraia pe propria rspundere a solicitantului c nu deine n proprietate/folosin alte terenuri, animale, familii de albine, etc. n afara celor declarate n Planul de afaceri, iar exploataia agricol nu a mai fost finanat printro alt solicitare de ajutor financiar nerambursabil n cadrul Msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten, depus de solicitant sau alt membru al familiei. 11. Calculul numrului de UDE pentru anul trei.

III/ Concluzia verificrii conformitii Cererea de finanare este: CONFORM NECONFORM Observaii (Se vor meniona de c tre expertul verificator toate informaiile concludente pentru stabilirea rezultatului verificrii conformitii proiectului) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformit ii E2.1 - M141

Pagina 10

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Avizat, Coordonator AM-PNDR-CDRJ Nume i prenume....................................... Semntura i tampila........................... DATA...../.... ./20.... ntocmit, Expert AM-PNDR-CDRJ Nume i prenume..................................... Semntura ............................................. DATA....../....../20.. Am luat la cunotin Numele i Prenumele/Denumirea solicitantului. Semntura i dup caz tampilaDATA././20

AM-PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 11

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitii proiectului Partea I Informaii generale cu privire la solicitant i la proiect Numrul de nregistrare al Cererii de finanare Se completeaz conform seciunii ES2, punctul 4 nregistrarea din Manualul de procedur. 1. Solicitantul a mai depus pentru verificarea conformitii, aceast Cerere de finanare n cadrul prezentei licitaii de proiecte? Se completeaz conform seciunii ES2, punctul 1 Primirea cererii de finanare din procedura de evaluare selectare. 2. Solicitantul are vrsta de pn la 62 de ani? Expertul verific documentul 8, dac vrsta solicitantului este de pn la 62 de ani, n momentul depunerii Cererii de finanare. Dac DA Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac n urma verificrii doc. 8, se constat c vrsta depete 62 de ani, expertul bifeaz NU, iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 3. Solicitantul deine o exploataie agricol a crei dimensiune economic este cuprins ntre 2 i 8 UDE? Expertul verific n cadrul Cererii de finanare Seciunea specific Stabilirea dimensiunii economice a fermei dac solicitantul deine o ferm de semi-subzisten cu dimensiunea cuprins ntre 2 i 8 UDE. Dac DA, Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac n urma verificrii se constat c dimensiunea fermei nu este cuprins ntre 2 i 8 UDE, expertul bifeaz NU, iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 4. Exploataia agricol este situat pe teritoriul rii? Expertul verific documentul 3, dac exploataia agricol este situat pe teritoriul rii. Dac DA Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac n urma verificrii se constat c exploataia agricol nu este situat pe teritoriul rii, expertul bifeaz NU, iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 12

5. Exploataia agricol este identificare/Registrul Agricol?

nregistrat

Registrul

Unic

de

Expertul verific documentul 3 a), dac exploataia agricol este nregistrat n Registrul Unic de identificare /Registrul Agricol. Dac DA Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac n urma verificrii se constat c exploataia agricol nu este nregistrat n Registrul Unic de identificare /Registrul Agricol, expertul bifeaz NU, iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 6. Solicitantul are un Plan de afaceri? Expertul verific existena n proiect a documentului 2. Dac acest document exist, expertul bifeaz DA i Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac acest document nu exist, expertul bifeaz NU iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 7. O parte din producia obinut n cadrul exploataiei agricole este destinat comercializrii? Expertul verific existena documentului 4 i dac este nsoit de declaraia pe propria rspundere privind comercializarea unei pri din producie. Dac acest document exist expertul bifeaz DA i Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac acest document nu exist, expertul bifeaz NU iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 8. Cererea de finantare este depus pe raza judeului unde are loc implementarea proiectului? Expertul verific din documentele de proprietate/folosin a terenului i/sau animalelor dac exploataia este amplasat n judeul la care este depus proiectul. Dac din aceste documente rezult c aceast condiie este ndeplinit, expertul bifeaz DA i Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac din aceste documente nu rezult, expertul bifeaz NU iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. 9. Dac exploataia agricol este amplasat pe teritoriul mai multor judee, solicitantul a depus Cererea de finanare la judeul unde acesta i are domiciliul/sediul?

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 13

Expertul verific din documentele de proprietate/folosin a terenului i/sau animalelor dac exploataia este amplasat n mai multe judee i domiciliul/sediul solicitantului. Dac din aceste documente rezult c exploataia este n mai multe judee, i cererea este depus n judeul unde i are sediul, bifeaz DA i Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii. Dac din aceste documente nu rezult, expertul bifeaz NU iar Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare. Partea II Verificarea concordanei documentelor prezentate I / Verificarea Cererii de finanare 1. Solicitantul a completat ultima variant a Cererii de finanare aferent Msurii 141, existent pe site-ul www.madr.ro? Expertul verific pe site-ul www.madr.ro dac solicitantul a completat ultima variant a Cererii de finanare aferent Msurii 141. Dac a completat varianta anterioar (nu cea existent pe siteul www.madr.ro la momentul depunerii Cererii de finanare), expertul bifeaz NU, specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 2. Proiectul prezentat este legat, opisat le conine sunt numerotate, semnate fil, de ctre solicitant? Referinele corespund cu numrul paginii la care proiect? iar paginile cu documentele pe care i, tampilate (dup caz) pe fiecare din formularul Cererii de finanare se afl documentele justificative din

Expertul verific dac proiectul solicitantului este legat, opisat iar Cererea de finanare i documentele justificative pe care le conine sunt numerotate, semnate i dup caz, tampilate de ctre solicitant, pe fiecare fil. Se verific n acelai timp, dac referinele din seciunea E a Cererii de finanare corespund cu numrul paginii la care se afl documentele justificative. Deasemeni verific dac exist o copie electronic a Cererii de finanare mpreun cu toate documentele ataate (prin scanare n pdf.) pe CD. Dac cele precizate corespund, se bifeaz DA. Dac nu corespund, se bifeaz NU i se specific acest lucru la rubrica Observaii. Dac se constat erori de form, expertul face modificrile ce se impun n prezena solicitantului, att n dosarul ORIGINAL ct i n dosarul COPIE (exemplu: referinele din seciunea E a Cererii de finanare nu corespund cu paginile documentelor justificative din proiect i invers), dateaz i semneaz.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 14

3. Fiecare copie a documentului justificativ, al crui original trebuie s ramn n posesia solicitantului, este conform cu originalul,? Expertul verific concordana documentului COPIE, al crui original rmne n posesia solicitantului, cu originalul. Dac toate acestea corespund, expertul bifeaz DA i scrie pe copie Conform cu originalul, semneaz i dateaz. Dac nu corespund, expertul bifeaz NU, specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 4. Cererea de finanare este completat, semnat i dup caz, tampilat de solicitant? 4.1 Se verific dac Cererea de finanare este completat de solicitant astfel: A /PREZENTARE GENERAL A1. Msura: expertul verific dac este bifat Msura 141 pentru care acesta solicit finanare nerambursabil. A2. Numele i prenumele/Denumirea solicitantului: expertul verific dac numele i prenumele/denumirea solicitantului corespund celui menionat n documentele anexate: 1, 2, , , 7, 8, 9,10, i/sau, dup caz, a unui membru al gospodriei 3, 4, 5, 6 i 7 . A3. Titlul proiectului: expertul verific dac titlul proiectului este identic cu cel menionat n documentul 2. A4. Descrierea proiectului: expertul verific dac solicitantul a completat acest punct i dac corespunde cu documentul 2. A5. Amplasarea proiectului: expertul verific dac sunt completate csuele corespunztoare obiectivelor proiectului i sunt selectate regiunea, judeul i localitatea i dac acestea corespund cu cele menionate n documentele: 2, 3, 4. A6. Obiectivele proiectului: expertul verific dac este bifat cel puin unul dintre obiective. B/ INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL B1. Descrierea solicitantului B1.1 Informaii privind solicitantul
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 15

Statutul Juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui menionat n documentele: 1 i 2. Acesta va fi, dup caz, persoan fizic sau persoan autorizat conform OUG 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare. B1.2 Date de identitate ale solicitantului Expertul verific datele din documentele 2 i 7 B1.3. Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului/Reedina din Romnia: expertul verific dac adresa de domiciliu/sediu social corespunde celei menionate n documentele justificative: 1, 2, 7. B2 Informaii privind contul bancar deschis pentru primirea sprijinului nerambursabil n cadrul FEADR, pentru persoanele autorizate conform OUG 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare B2.1. Denumirea bncii B2.2. Adresa bncii B2.3. Cod IBAN B2.4. Titularul contului bancar Expertul verific dac, informaiile prezentate la punctul B2 din Cererea de finanare corespund cu cele menionate n documentul 1. Dac informaiile nu corespund, se specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 5. Solicitantul a completat/bifat partea C din Cererea de finanare referitoare la obinerea de finanri nerambursabile n cadrul aceluiai program sau alte programe pentru acelai tip de proiect? Expertul verific dac solicitantul a bifat i a completat seciunea C din Cererea de finanare. Dac au fost completate toate coloanele corespunztoare unui program accesat de solicitant, expertul va bifa DA, iar dac nu apare completat c ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile, aceast seciune nu este cazul sa fie completat, iar expertul va bifa DA. Dac n seciunea C a bifat n prima coloan cu DA i nu a detaliat n celelalte coloane, atunci expertul va bifa pe fia de verificare NU. n acest caz se va explica n rubrica Observaii din fia de verificare i Cererea de finanare este declarat neconform.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 16

6. Solicitantul a completat corect partea E a Cererii de finanare privind Lista documentelor anexate proiectelor aferente msurii 141? Expertul verific dac solicitantul a completat seciunea E Lista documentelor anexate proiectelor aferente Masurii 141, dac sunt bifate csuele i dac este completat coloana Opis documente (pagina) din Cererea de finanare la care se afl documentul i dac sunt ataate toate documentele. Dac unul din documentele obligatorii nu este ataat Cererii de finanare, se specific lipsa acestuia la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 7. Solicitantul a bifat toate csuele obligatorii de la 1 pn la 8 din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului existent n seciunea F a Cererii de finanare? Pentru pct. 5, se va completa doar dac este cazul. Expertul verific dac solicitantul a completat seciunea F din Cererea de finanare, dac au fost bifate csuele. Dac nu sunt bifate csuele corespunztoare, se bifeaz csua NU, se specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 8. Solicitantul a datat, semnat i dup caz tampilat seciunea F Declaraia pe propria rspundere a solicitantului? Expertul verific existena datei, semnturii i dup caz a tampilei solicitantului. Dac una din aceste informaii lipsete, se specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. 9. Indicatorii de monitorizare, specifici Msurii 141, prevzui sunt corect completai de ctre solicitant n Cererea de finanare? Expertul verific dac indicatorii de monitorizare specifici Msurii 141 sunt corect completai de ctre solicitant. Dac indicatorii nu sunt completai sau sunt incorect completai, se bifeaz NU, se specific acest lucru la rubrica Observaii i Cererea de finanare este declarat neconform. II/ Verificarea documentelor anexate DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 17

1. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului prin care acesta se angajeaz s se autorizeze pn la data semnrii Deciziei de finanare cu APDRP, urmnd ca pn la aceast dat s prezinte urmtoarele documente: Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Cazierul Judiciar fr nscrieri care privesc sanciuni economicofinanciare ale solicitantului; Cazierul Fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n conformitate cu legislaia naional n vigoare; Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

Controlul conformitii const n verificarea existenei Declaraiei pe propria rspundere a solicitantului i dac aceasta este datat, semnat de solicitant.

Controlul conformitii const n verificarea Pentru solicitantul autorizat, aceste existenei documentelor, dac acestea sunt documente se vor prezenta la data emise n numele solicitantului, sunt semnate, depunerii Cererii de finanare. tampilate de ctre autoritatea emitent i sunt valabile n momentul depunerii Cererii de finanare. De asemenea, expertul verific copia documentului cu originalul care trebuie s rmn la solicitant, bifnd csua corespunztoare n coloana Concordana copie cu originalul.

DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 18

2. Planul de afaceri, conform modelului Controlul conformitii const n verificarea existenei Planului de afaceri i dac acesta prezentat pe site-ul www.madr.ro respect structura prezentat n Anexa nr. 2 la Ghidul Solicitantului. Expertul verific existena casetei cu datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care l-a ntocmit, cu semntura i tampila acesteia precum i cu data ntocmirii Planului de afaceri. DOCUMENTE DE PREZENTAT 3. Documente de proprietate/folosin teren i /sau cldiri: PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: Extras din Registrul Agricol emis Controlul conformitii const n verificarea de Primrii, paginile care s existenei documentelor din Registrul Agricol dovedeasc dreptul de proprietate emis de Primriile locale. i/sau de folosin pentru ntreaga baz de producie a gospodriei, inclusiv membrii exploataiei, cu tampila primriei i meniunea Conform cu originalul.

Extrasul din Registrul Agricol va fi nsoit dup caz, de urmtoarele documente: Documente de intrare: Copie dup actul de proprietate al terenului /Extras de Carte Funciar/Adeverin de la Comisia de Fond Funciar eliberat n conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare/ Certificat

Controlul conformitii const n verificarea existenei documentelor care dovedesc proprietatea i/sau dreptul de folosin asupra terenului agricol.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 19

de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale i alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale, precum i a altor venituri ale bugetelor locale, din care s rezulte suprafaa, pe categorii de folosin, pentru care s-a pltit impozit - emise n numele solicitantului i/sau al unui membru al familiei pentru aceeai exploataie agricol; - Contract de concesiune; - Contract de nchiriere, autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat) - Contract de comodat, autentificat la notariat; - Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin,; (unde exista un sigur contract de arend se depune contractul); Documente de cedare: - Contract de nchiriere autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat) - Contract de comodat autentificat la notariat. - Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primrie,
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 20

semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, (unde exista un sigur contract se depune contractul); Extras din Registrul Unic de Identificare (print-screen), care trebuie Controlul conformitii const n verificarea s conin date privind exploataia existenei documentului eliberat de Agenia agricol: codul unic de nregistrare al de Pli i Intervenii pentru Agricultur. solicitantului, suprafaa utilizat cu structura culturilor, etc.

b) Documente solicitate pentru animale, psri i familii de albine: Extras din Registrul Exploataiei emis de DSVSA sau adeverin eliberat de medicul veterinar de circumscripie din care s reias nregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine); Document eliberat de la Primria comunei pe raza creia este nregistrat i i desfoar activitatea ferma agricol de semisubzisten din care s reias numrul de psri, numrul de familii de albine i vatra stupineiei. Documente prin care s se fac dovada suprafeei de teren pe care este amplasat adpostul pentru animale/vatra stupinei:

Controlul conformitii const n verificarea existenei documentului din Registrul Animalelor emis de ctre Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i de Sigurana Alimentelor sau a adeverinei eliberat de medicul veterinar de circumscripie din care s reias nregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine). Controlul conformitii const n verificarea existenei documentului eliberat de la Primria comunei pe raza creia i desfoar activitatea fermei de semisubzisten i care dovedete numrul de psri, numrul de familii de albine i amplasamentul stupinei.

Copie dup actul de proprietate al terenului /Extras de Carte Funciar/Adeverin de la Comisia de Fond Funciar eliberat n conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare/ Certificat de Controlul conformitii const n verificarea
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 21

atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale i alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea impozitelor i taxelor locale, precum i a altor venituri ale bugetelor locale, din care s rezulte suprafaa, pe categorii de folosin, pentru care s-a pltit impozit - emise n numele solicitantului i/sau al unui membru al familiei pentru aceeai exploataie agricol; Contract de concesiune; Contract de nchiriere, autentificat la notariat; (n cazul n care una din pri este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat) Contract de comodat, autentificat la notariat.Contract de arendare.

existenei documentelor care dovedesc proprietatea i/sau dreptul de folosin asupra terenului.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 4. Certificat de productor nsoit de declaraie pe propria rspundere de comercializare a unei pri din producie sau alte documente eliberate n numele solicitantului sau al unui membru al exploataiei, din care s reias valorificarea unei pri din producie, eliberate conform legislaiei naionale n vigoare (factur fiscal, chitane, borderou de achiziii)..

Pentru toate documentele anexate Cererii de finantare, controlul conformitii const n verificarea pe de o parte c acestea sunt corect completate, semnate, valabile i poart tampila autoritii emitente, iar pe de alt parte c au fost emise pe numele solicitantului sau, dup caz, a unui membru al gospodriei. Dup caz, expertul verific concordana copiei cu originalul care trebuie s rmn la solicitant, bifnd csua corespunztoare n coloana Concordana copie cu originalul. PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

Controlul conformitii const n verificarea existenei Certificatului de productor nsoit de declaraie pe propria rspundere de comercializare a unei pri din producie i/sau a celorlalte documente eliberate n numele solicitantului sau al unui membru al familiei, din care rezult producia comercializat. Aceste documente trebuie s fie n conformitate cu legislaia n vigoare Membrii grupurilor de productori vor (semnate i tampilate) i s fie n termenul prezenta adeverina eliberat de grupul de de valabilitate.
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 22

productori din care rezult cantitiatea Expertul verific concordana copiei cu comercializat. originalul, bifnd csua corespunztoare n coloana Concordana copie cu originalul. n cazul n care certificatul de productor nu este nsoit de declaraie pe propria rspundere de comercializare a unei pri din producie, experul bifez NU.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 5. Document care atest c solicitantul este nregistrat ntr-o form asociativ n domeniul proiectului, ca membru cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, emis de ctre: grupul de productori/asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform OUG.26/2000, cu modificrile i completrile ulterioare/ cooperativa agricol/organizaia de mbuntiri funciare/grupuri i organizaii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii nr. 1078/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, toate constituite n conformitate cu legislaia naional n vigoare.
Acest document se ataeaz numai pentru dovedirea criteriului de selecie Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaiei nationale n vigoare.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

n cazul n care solicitantul a ataat acest document, n numele su sau al unui membru al gospodriei, controlul conformitii const n verificarea existenei i valabilitii acestui document, dac este emis n numele solicitantului i poart semntura i tampila autoritii emitente iar forma asociativ are profil n domeniul specific fermei de semi-subzisten. De asemenea, se verific dac este nscris n aceast asociaie cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii.

6.Adeverin emis de APIA, din care n cazul n care solicitantul a ataat acest rezult faptul c solicitantul Msurii 141 document, n numele su sau al unui beneficiaz de pechetul de agro-mediu, membru al gospodriei, se verific n
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 23

finanat n cadrul Msurii 214 Pli de Adeverin/Cererea unic de plat depus agro-mediu la APIA seciunea III.2 Anagajamente i Acest document se atasaza numai pentru dovedirea declaraii msuri de agromediu din care criteriului de selectie Solicitantul acceseaza Masura rezult pachetul pentru care aplic certificat 214 Plati de agro-mediu din cadrul PNDR prin data i semntura din dreptul pachetului pentru care beneficiaz de sprijin. De asemenea se verific i data i semntura de pe anagajament.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 7. Copia actului de identitate al solicitantului i sau al altui membru al familiei pe numele cruia sunt emise documente ataate Cererii de finanare. Copia Cartificatului de cstorie n cazul n care actele de proprietate/folosin sunt emise pe numele soului/soiei solicitantului.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii const n verificarea prezenei acestui/acestor document/e i dac acesta/acestea se refer efectiv la solicitant/ membrii familiei. Expertul verific i dac documentul/le este/sunt valabil(e) la data depunerii Cererii de finanare. Expertul verific concordana copiei cu originalul, bifnd csua corespunztoare n coloana Concordana copie cu originalul. PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii const n verificarea prezenei Declaraiei pe propria rspundere a solicitantului i dac aceasta este datat, semnat i dup caz tampilat de ctre solicitant.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 8. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului prin care se angajeaz ca se va nregistra i autoriza n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 44/2008, pn la data semnrii Deciziei de finanare

DOCUMENTE DE PREZENTAT 9. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind formarea profesional prin care acesta se oblig s urmeze, n primii trei ani de la angajarea sprijinului cu APDRP, un curs de formare profesional prin Msura 111 Formare profesional, informare i difuzare de

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii const n verificarea existenei Declaraiei pe propria rspundere a solicitantului, dac acesta a bifat cursul de formare profesional pe care l va urma n primii 3 ani de la angajarea cu APDRP a sprijinului i dac aceasta este datat, semnat i dup caz tampilat de solicitant.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 24

cunotine n cel puin unul din domeniile: managementul exploataiei agricole, contabilitatea fermei, protecia mediului, agricultur ecologic, etc.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 10. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c nu deine n proprietate/folosin alte terenuri, animale, familii de albine etc. n afara celor declarate n Cererea de finanare i Planul de Afaceri iar exploataia agricol nu a mai fost finanat printr-o alt solicitare de ajutor financiar nerambursabil n cadrul Msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten, depus de solicitant sau alt membru al familiei. DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii const n verificarea existenei Declaraiei pe propria rspundere a solicitantului care trebuie s fie semnat, datat i dupa caz tampilat.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

11. Calculul numrului de UDE pentru Se verific existena acestui tabel care trebuie s conin dimensiunea economic anul trei. a exploataiei dup 3 ani. Acest document se va regsi n seciunea specific din Cererea de finanare.

III/ Concluzia verificrii conformitii Expertul care completeaz Fia de verificare a conformitii (formularul E2.1) i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife () n csuele respective (conform/neconform) i semneaz pentru ntocmire. Munca expertului este certificat de ctre coordonatorul AM-PNDR-CDRJ prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos suprapus peste bifa expertului i semneaz pentru avizare. Dac coordonatorul AM-PNDR-CDRJ nu este de acord cu constatarea expertului, se va proceda n conformitate cu seciunea ES2, punctul 3 Medierea.
AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale AM - PNDR

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru m surile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 05 Fia de verificare a conformitii E2.1 - M141

Pagina 25

Atunci cnd n ultimele zile ale sesiunii de depunere proiecte este foarte mare aglomeraie la depunerea dosarelor, verificarea conformitii se poate realiza n alt zi diferit de data depunerii Cererii de finanare i nregistrarea acesteia, pe baza programrii, conform procedurii prezentat n manual. O Cerere de finanare a crei conformitate este efectuat ntr-o zi diferit de data depunerii dosarului, data de nregistrare va fi considerat data la care s-a acordat bonul de ordine. Data de nregistrare nu poate depi termenul prev zut n anunul de lansare cereri de proiecte.

AM-PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural

S-ar putea să vă placă și