Sunteți pe pagina 1din 31

Paraclisul Maicii Domnului

A.S.C.O.R. Iai 2012


Paraclisul Maicii Domnului
Preotul face obinuitul nceput: Binecuvntat
este Dumnezeul nostru... Apoi:
Slav ie, Dumnezeul nostru, Slav ie !
mprate ceresc, Mngietorule, Duhul
adevrului, Care pretutindenea eti i toate le
mplineti, Vistierul buntilor i dttorule de via,
vino i Te slluiete ntru noi, i ne curete pe noi
de toat ntinciunea i mntuiete, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de
moarte, miluiete-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de
moarte, miluiete-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de
moarte, miluiete-ne pe noi !
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh i acum i
pururea i n vecii vecilor. Amin.
Preasfnt Treime, miluiete-ne pe noi. Doamne,
curaete pcatele noastre. Stpne, iart
frdelegile noastre. Sfinte, cerceteaz i vindec
neputinele noastre, pentru numele Tu.
Doamne miluiete, Doamne miluiete, Doamne
miluiete.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh i acum i
pururea i n vecii vecilor. Amin.

Tatl nostru, Care eti n ceruri, sfineasc-Se


numele Tu, vie mpria Ta, fie voia Ta, precum n
cer si pe pmnt. Pinea noastr cea spre fiin, dne-o nou astzi, i ne iart nou grealele noastre,
precum i noi iertm greiilor notri. i nu ne duce
pe noi n ispit, ci ne izbvete de cel ru.
Preotul: C a Ta este mpria...,
Doamne miluiete (de 12 ori)
Slav... i acum...
Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru
Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos,
Imparatul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi
Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru.
Dupa care, Psalmul 142:
Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea
mea, intru credinciosia Ta; auzi-ma, intru dreptatea
Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din
cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste
sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutum-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri.
Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita
inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile
mele, sufletul meu ca un pamant insetosat. Degrab
auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti
intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor
ce se pogoara in mormant. Fa sa aud dimineata mila
Ta, ca la Tine mi-i nadejdea. Arata-mi calea pe care
voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-

ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invatama sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul
Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii.
Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa
bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe
toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul
Tau.

Glas IV
Dum -ne -zeu es -te Dom-nul i s-a a -r
-tat no u;

binees-te cu -vn -tat
Cel ce

vi ne n-tru nu-me-le Dom-nu-lui.

(de trei ori)


C -tre Ns c toa-rea de Dum -ne-zeu
a
cum cu dea-din-

-suls
c -dem
cu po

-c -in-,

din-tru

a -dn-cul su-fle-tu-


-lui
stri-gnd:
-los -ti-

St p-n a

-ju

-t-ne spre noi

mi


vin-du-te. Sr-gu-ie -te c
pie-rim de mul-i -mea is-pi- te-


lor; Nu n -toar-ce pe ro
c pre ti -ne

-bii ti n

de- ert,

u -na n deej -de te-am c-ti

-ga -at.

Sla -v Ta -t -lui i Fi -u -lui


i Sfn-tu

-lui Duh
(tot aceeai)

-rea

i
a -cum i
ve -cii ve -ci -lor

pu -ru

a -min.

Nici -o -da-t nu vom t -cea de Dum-nezeu Ns-c-toa

-re,


a ves -ti pu -te -ri-le ta -le noi nevred-ni-cii

c de nu

ai
fi st tut
-na

-in -te ru-gn

du -te pen -tru noi, ci -ne

ne-ar fi
mn -tu-it din-tru
ci -ne

-t -tea pri-mej-dii?

sau

ne-ar fi p zit p -n a-cum slo-bozi?


de

la

ti-ne, St -p n,

nu ne vom
de -pr -ta
tu-

pe

ro

-bii ti

pu -ru-rea i mn-

ieti din toa-te ne -vo i

-le.
7

Apoi Psalmul 50:


Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si
dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea
mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de
pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o
cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie
unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, ca sa fii
indreptatit intru cuvintele Tale si sa biruiesti cand vei
judeca Tu. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in
pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai
iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii
Tale, mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi
curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma
voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucurase-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de
catre pacatele mele si toate faradelegile mele stergele. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si
duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. Nu
ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua
de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh
stapanitor ma intareste. Invata-voi pe cei fara de lege
caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule,
Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si
gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as
fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita
Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru
bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile
Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii,
prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul
Tau vitei.

canonul
8

glas 8


Cntarea I,

Irmos: Trecnd Israil...


Tre-cnd Is ra
-il
a-pa ca pe

us -cat

din

-u

-ta-


tea e -gip -te
ni
-lor sc-pnd

stri-gat

iz -b

-vi-

to- ru lui
i
Dum-ne -ze -u -lui
nos-tru s-i cn-tm.

stih:Prea-sfn -t Ns c -toa-re de
Dum-ne-zeu

mi-lu -ie -te-

ne pre noi.

De mul-te is
-pi
-te fi-ind cu-prins,
a
-lerg

-tre

ti-

ne, c
-u
-tnd
vn-tu-

mn-tu-i -rea mea.

Mai-ca

Cu-

lui F e -cioa
-r,
de su -p-rri i nevoi mn-tu-ie -te-m.

chi
-nuri i tul bu rri
de mul
A ma -re-le
-t mh-ni-

re, pornind um
cioa r

-plu su-fle-tul meu;

-li -n-l Fe-

Prea -cu
-ra
tu.

-t,

cu

li

-ni -ti-rea cea da-t de Fi -ul

10

Sla -v Ta -t-lui i Fi -u-lui ;i Sfn


-tu-lui Duh.

u
-na ce ai ns -cut
pre
Pre ti -ne ca
Mn-tu

-i

-to-

-rul, te rog sca


-p-m din ne -voi,

a -cum ve-nind eu

c
-tre ti
i gn-dul

-ne,

mi n -tind su-fle-tul,min-tea

meu.

a -cum i pu-ru-rea i
i
n ve-cii

ve-ci-lor a

-min.

11

Cu
su

-fle-tul meu bo-lind

tru-pul i
n-vred -ni-ce-

te cer -ce
-t
-le

-rii dum-ne-ze-ieti

pur -t -rii

ta

cei de gri
a Dom-nu-lui.

-j

ca

Cntarea a III-a,

-na sin-gu-r Mai-c

Irmos:Cela ce ai fcut toate...

-le de dea -su


Ce -la ce ai f -cut ce
-pra cru-gu-lui

ai
zi -dit bi-se -ri -ca Tu pe mi
-re-

ce -resc i
-ne m n -t


te
n -tru dra -gos-tea Ta
Tu Mar-gi-nea do -ri

-ri

-lor i cre-

12

-din cio-i-lor n-t-ri-re U-nu-le, Iu-bi to -ru-le de oameni.

stih:Prea-sfn -t Ns c -toa-re de Dum-ne-zeu


mi-lu -ie -te-

ne pre noi.

Fo-lo -si -toa -re vi -e


-ii i a
-co -pe -ri-rea mea

i sc -pa -re te pun,Fe -cioa-r, tu n-dreptea-z-m c -tre13

al
tu a -d-post,
i spri -ji -ni-

ce -ea

ce eti n-t-ri-rea

toa-rea creti-ni-lor pu-ru-rea.

Ri
-si -pe -te mh
-fle-tul
i

-ni

-rea ce mi-a cu-prins su

vi -fo -rul scr


-be -lor me-le stin-ge-l tu ro-gu-m

c ne-gr

-it

ai ns-cut
pre Hris-tos, li-ni-tea lu-mii, ce -ea

ce

eti Mai-ca

St-p-nu-lui tu -tu-ror.

14

Sla -v Ta -t-lui i Fi -u-lui ;i Sfn


-tu-lui Duh.

Ce -ea ce ai ns
-cut

pre Ce -la

ce

bi-ne -le,

Ca-

re es -te pri -ci -na


bu-n -t -i-lor tu-tu-ror, din-tr

-a-le Lui

bu -n-ti
i pes -te
fe-

mi-ne re-var-s,

ca

-na

ce eti

ri

-ci -rea cre-ti-ni-lor.

a -cum i pu-ru-rea i
i
n ve-cii

ve-ci-lor a

-min.
15


n cum-pli -t
du

-re

-re bo-lind eu greu pu-ru-rea,

ro-

gu-m, Fe -cioa -r
Cu -ra -t, d-mi a-ju-to-rul tu; c eu

pe

ti-

ne te tiu
co -moa -r

de vin-de-ca -re

ne-m -pu -i

-na-t

ne-chel-tu -i -t-n veac.

Stihirile
glas 8

ce se zic dup Cntrile a III-a i a VI-a


Iz
ro -bii ti,

-b -ve -te din ne -voi pre


de Dum -ne -ze

16

-eu Ns-c-toa -re, c toi du-p Dum-ne -zeu la

ca
pat.

la

fo

-lo

-si-toa-re

Ca
-re,Prea-cn-ta

-t

zid ne -sur-

-u -t cu mi
de Dum -ne

-lo -sti -vi

-ze-eu Ns-c-toa
plit al tru-pu-

-re, spre

ne -ca-zul meu cel cum-

-lui
-eu.

i vin -de -c

Dup ectenie,

du -re-rea su-fle-tu-lui me

Sedealna, strana dreapt glas 4

17


Ce
-ea

ce eti ru-g-toa-re o-srd-ni-c i

zid

bi-ru-it,
iz -vor de mi
-l i lu
-mii

sc-pa-re

cu


dea-din-sul stri-gm i
-c -toa -re de

-e:

St-p -n Ns

Dum-ne-zeu, vi
-no i

ne mn -tu -ie-te pre noi din ne-voi,

ce -ea ce
-c.

eti

u-na

fo

-lo

Cntarea a IV-a,glas 8

-si-toa

-re gra-ab-ni

Irmos:Auzit-am, Doamne taina randuielii Tale...

18

stih:Prea-sfn -t Ns c -toa-re de Dum-ne-zeu


mi-lu -ie -te-

ne pre noi.

Tulbu
-le

-ra
si

-rea

si

vi -fo-rul chi-nu -ri -lor

me

al
pa -ca -te-lor
-ea ce

il im-blan-zes -te, Sta-pa-na mea, ce

esti Mai-ca Zi-di-to-ru-lui.

Che-mand
eu
in du -ra-rea ta, da -o mi
-e

ce

-ea ce

19

ai nas-cut noua

pre Da

-ta

-to -rul de

mi

-la

si Man -tu

-i-to-rul cre-din-cio-si-lor.

Sla -v Ta -t-lui i Fi -u-lui ;i Sfn


-tu-lui Duh.

20

In
-ta
-re

-ri

-rea na -dej-di-lor si zid de

sca -pa

noi

cas -ti -gan -du-te, Fe


-cioa--ra, Mai -ca Sta -pa-nu-lui,din ne -voi

cum-pli-te iz-ba-ves-te-ne.

21

a -cum i pu-ru-rea i
i
n ve-cii

ve-ci-lor a

-min.

Zac in
pa -tul
du -re -ri-lor si al ne -pu -tin

-te -lor

me -le pu -ru-rea ci,


o,

Tu, Mai-ca

a Dom-nu-lui,cu mi -los

-ti -vi-rea ta in-tam -pi -na -ma.


Cntarea a V-a,

Irmos:Lumineaza-ne pe noi
Doamne...

22

stih:Prea-sfn -t Ns c -toa-re de Dum-ne-zeu


mi-lu -ie -te-

ne pre noi.

Bu -cu-ra a -cum in-tru tot tris-ta mea i -ni-ma,


cu ve -se

-li

-e su -fle-tul meu um-pland, ca u-na ce ai


na -scu

-ut Bu-

cu-ri-a

tu-tu-ror.

23

Sca-pa din ne -voi


-fo-re vi -a

-ta mea, ce-ea

ce

si de

vi

ai

nas-cut Iz-ba-vi-rea
mea,

pre Ce-la ce co-var-ses

-te pu-te-

rea min-ti-lor.

Sla -v Ta -t-lui i Fi -u-lui ;i Sfn


-tu-lui Duh.

Fa-mi prea-lu
-mi -nat

in-tu -ne -ri-cul pa

-ca-te-lor

cu stra

-lu

-ci-rea ra-zei dum-neze-iesti,

ca

u-na ce ai nas -cu

24

-ut Lu

-mi-na cea ves -ni-ca.

a -cum i pu-ru-rea i
i
n ve-cii

ve-ci-lor a

-min.

Vin-de-ca de-grab, Prea-cu


-ra

-ta, ne-pu -tin-ta mea

si cer

-ce -ta

-rii
ta -le fa-ma par -tas,
-iv pen-tru

ru-gand pre Cel Mi-los-ti

sa-na-ta -tea mea.

Cntarea a VI-a,

Irmos:Rugaciunea mea voi


varsa...

25

stih:Prea-sfn -t Ns c -toa-re
mi-lu -ie -te-

de Dum-ne-zeu

ne pre noi.


Pre
Ce
-la ce
ti -nu-ta.

a sca -pat

vi

-a

-ta mea cea

in -tru pie
-ri-rea mor-tii

moar-te lu-ind de

Sa bu-na-

vo
mea,

-ie,
pre

de Dum-ne -zeu Nas-ca-toa-re Sta-pa -na

Dan-sul roa-ga-L si
a
-cum,

man-tu -in-du-ma de ra-ul vraj-


ma -si-lor.
26

Sti
-zi -toa-rea

tu -tu-ror si-a vi

-in-du -te
-e-tii me-

pa

le
Fe -cioa-ra Mai-ca, tu, ce go-nesti tul
-bu

-ra -ri -le

toa

-te
si a -su -pre -li -le
dra-ci-lor pu -ru-rea,

ma rog

ti

-e
ne -in -ce -tat
ves-te- ma.

de cum-pli-rea lor cea rea iz-ba-

Sla -v Ta -t-lui i Fi -u-lui ;i Sfn


-tu-lui Duh.

A -va
sca -pa -re

-an-du -te
un zid ta -re,

pu -ru-rea ca

27

noi

Fe -cioa
-ra Sta-pa-na, scapi din ne-voi si

man-gai in ne -ca


-zuri bu-curand grab-nic pe toti cu lu-mi-na ta;

ci,

o, Sta

-pa- na si a -cum
de du
-reri si de ne-voi iz-ba-ves-te-ma.

a -cum i pu-ru-rea i
i
n ve-cii

ve-ci-lor a

-min.

Za
-cand a-cum
in du -reri si chi-nuri mari, na-flu tru

-pu-lui meu ta -ma-du-i-re; ci, ru-gand


chem in -du

-ra-ri-le
28

ta
mea,

-le,
ri

de Dum-ne-zeu Nas-ca-toa-re Sta-pa-na

di -ca-ma cu ma -na ta
din ca -de-rea
mea in pa-tul du-

re-ri-lor

Stihirile

ce se zic dup Cntrile a III-a i a VI-a

glas 8

Iz
-te din ne -voi pre ro -bii ti,

-b -ve
de Dum -ne -ze

-eu Ns-c-toa -re, c


toi du-p Dum-ne -zeu la

ti -ne n-zu-im

29

ca
pat.

la

fo

-lo

-si-toa-re

Ca
-re,Prea-cn-ta

-t

zid ne -sur-

-u -t cu mi
de Dum -ne

-lo -sti -vi

-ze-eu Ns-c-toa
plit al tru-pu-

-re, spre

ne -ca-zul meu cel cum-

-lui
-eu.

i vin -de -c

du -re-rea su-fle-tu-lui me

Ectenie intreita(x3),apoi:
Ceea ce esti pazitoarea..

Preotul:Sa luam aminte!Pace tuturor!


Strana:Si duhului tau

30

Prochimenul

glas II

31

S-ar putea să vă placă și