Sunteți pe pagina 1din 350

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr.

2(20)/2011 CUPRINS STUDII I ARTICOLE


Florian Olteanu, MANIPULAREA N GRECIA ANTIC ...........................................................7 Mihai Valentin Vladimirescu, EVANGHELIA I IMPERIUL: GLOBALIZARE I MARTIRIU N CRETINISMUL TIMPURIU ................................................................................................13 Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, tefan Vasili, CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SUCIDAVA (JUDEUL OLT). CAMPANIA 2011 .............................25 Gelu Clina, CTEVA NOTE DESPRE TEOCRAIE I EVOLUIA RELAIILOR DINTRE STAT I BISERIC .....................................................................................................................37 Constaniu Dinulescu, RZBOIUL DE 80 DE ANI DINTRE SPANIA I RILE DE JOS OPORTUNITATE SAU EEC? ...............................................................................................49 Liviu Marius Ilie, DINASTIE DOMNEASC SAU FAMILIE BOIEREASC OPIUNEA LUI MATEI BASARAB PENTRU LOCUL NMORMNTRII SALE ...............................................55 Cristian Ploscaru, TRADIIE I INOVAIE N DEMERSUL POLITIC AL LUI TUDOR VLADIMIRESCU (II)..................................................................................................................61 Dinic Ciobotea, Aurelia Florescu, STPNII MOIEI PREAJBA DIN JUDEUL DOLJ....75 Daniela Predescu Rdescu, ASPECTE PRIVIND COMUNITATEA EVREILOR DIN ARA ROMNEASC N PERIOADA REGULAMENTAR ...............................................................83 Ligia-Maria Fodor, CADRUL NORMATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A COLILOR SECUNDARE N BUCOVINA HABSBURGIC .....................93 Mihaela Damean, Sorin Liviu Damean, LEVOLUTION DES RELATIONS FRANCOROUMAINES AU DEBUT DU REGNE DU CHARLES Ier (1866-1871) .................................109 Laura Oncescu, ITALIA I RECUNOATEREA INDEPENDENEI DE STAT A ROMNIEI (1879-1880) ..............................................................................................................................121 Ionu erban, THE AIGUES MORTES INCIDENT (1893) AND ITS REPERCUSSIONS ON THE FRANCO-ITALIAN DIPLOMATIC RELATIONS ............................................................131 Georgeta Ghionea, Narcisa Maria Mitu, APLICAREA LEGILOR LUI SPIRU HARET N MEDIUL RURAL DOLJEAN, LA SFRITUL SECOLULUI AL XIX-LEA NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA ........................................................................................................137 Hadrian Gorun, CONFERINE ALE ANTANTEI N PRIMUL RZBOI MONDIAL. CHESTIUNEA BALCANIC I CEA ROMNEASC .............................................................155 Lucian Dindiric, PATRIARHUL MIRON CRISTEA INIIATOR AL PROIECTULUI CATEDRALEI MNTUIRII NEAMULUI .................................................................................171 Marusia Crstea, NOI DOCUMENTE DIPLOMATICE PRIVIND RELAIILE ROMNOFRANCEZE (1924-1925)..........................................................................................................177 Ionu Cojocaru, Teodora Stnescu-Stanciu, ELITELE N SPAIUL EST-CENTRAL EUROPEAN N PERIOADA INTERBELIC. ELEFTHERIOS VENIZELOS I MUSTAFA KEMAL DOI OAMENI POLITICI ATIPICI DOI DESCHIZTORI DE DRUMURI ......... 187 Florin Ionu Stancu, ORGANIZAREA ADMINISTRATIV A ROMNIEI N ACCEPIUNEA LEGII PENTRU ORGANIZAREA ADMINISTRAIUNII LOCALE DIN ANUL 1929 ......201 Cristian Sandache, DIN ISTORIA RELAIILOR ROMNO-SOVIETICE (ANUL 1940) ......211 Gabriel Moisa, ETHNIC SEGREGATION OR XENOPHOBIA? CASE OF UNION OF PATRIOTS IN BIHOR COUNTY ..............................................................................................227

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
Roxana Radu, Cezar Avram, DREPTUL LA MUNC N COMUNISMUL ROMNESC ....235 Alexandru Oca, CERCURILE OFICIALE I MASS-MEDIA STRINE DESPRE REVOLUIA ROMN DIN DECEMBRIE 1989 ..........................................................................................245

MISCELLANEA
Mihai Ciurea, CRITICA TEXTUAL A NOULUI TESTAMENT I IMPORTANA SA PENTRU DEZVOLTAREA STUDIILOR BIBLICE I ISTORICE ............................................................263 Alexandrina Mihaela Popescu, Florentina Mogonea, EDUCAIA I NVMNTUL N TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE. ACADEMIILE DOMNE TI DIN BUCURE TI I IA I .............................................................................................................................. 277 Ligia Dnil, STATUTUL FEMEII ROMNE I LUPTA EI PENTRU EMANCIPARE NAINTE DE 1918 ....................................................................................................................................285 Radu Gavril, BNCI ROMNETI N COMITATUL SOLNOC-DBCA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA .........................................................................................................291 Adrian Boldior, DE LA EDINBURGH 1910 LA EDINBURGH 2010. LUCRRILE COMISIEI A IV-A .......................................................................................................................................299 Iulian Oncescu, MEMORIE I CINSTIRE: READUCEREA CAPULUI LUI MIHAI VITEAZUL LA TRGOVITE (1920) N ISTORIOGRAFIA ROMNEASC ............................................317 Silviu-Gabriel Lohon, HIDRAULICA PUTERII. INTELECTUALITATEA ROMNEASC I DIALECTICA PARTIDULUI (1944-1946) ...............................................................................321 Alin-Sorin Mitric, DESCENTRALIZAREA CA FENOMEN ADMINISTRATIV EUROPEAN STUDIU DE CAZ: FRANA..................................................................................................329

RECENZII I NOTE
Alecsandru Geanoglu-Lesviodax, Istorie bisericeasc pre Scurt, Ediie, studiu introductiv i note de dr. Mihail M. Andreescu Verificare i completare liste ierarhi i mnstiri [de] ieromonah dr. Laureniu Andreescu Indice de nume i locuri [de] dr. Valentin Marin, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 516 p. (Dinic Ciobotea) ..................................................337 Lucian Dindiric, Miron Cristea Patriarh, regent i prim-ministru, Iai, Editura TipoMoldova, 2011, X + 453 p. (Sorin Liviu Damean). ..........................................................339 Alexandru Oca, Dincolo de Rubicon. 1989 Timioara 1990, Craiova, Editura Sitech, 2011, 431 p. (Mihai Ghiulescu).........................................................................................................340 Un volum omagial: Continuitate istoric n spaiu i timp, coordonatori Sorin Liviu Damean, Marusia Crstea, Craiova, Editura Universitaria, 2011, 826 p. (Dinic Ciobotea)....................343 Adnotri la o tez istoriografic (Dinic Ciobotea) .................................................................344 Dicionarele istorice ale localitilor judeelor Dolj, Olt i Vlcea (Dumitru Cojocaru).........345 Despre monarhul Carol I nceptor i ntemeietor de dinastie n Istoria Romnilor (Dinic Ciobotea) .................................................................................................................................347

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 CONTENTS STUDIES AND ARTICLES
Florian Olteanu, THE MANIPULATION IN THE ANCIENT GREECE ................................... 7 Mihai Valentin Vladimirescu, THE GOSPEL AND THE EMPIRE: GLOBALIZATION AND MARTYRDOM IN EARLY CHRISTIANITY ............................................................................... 13 Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, tefan Vasili, THE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF SUCIDAVA (OLT COUNTY). CAMPAIGN OF 2011 .............................. 25 Gelu Clina, A FEW NOTES ABOUT THEOCRACY AND THE EVOLUTION BETWEEN THE RELATIONSHIP STATE-CHURCH .......................................................................................... 37 Constaniu Dinulescu, THE EIGHTY YEARS WAR BETWEEN SPAIN AND NETHERLANDS AN OPPORTUNITY OR A FAILURE? ....................................................... 49 Liviu Marius Ilie, PRINCELY DYNASTY OR NOBLE FAMILY MATEI BASARABS CHOICE FOR THE PLACE OF HIS BURIAL .......................................................................... 55 Cristian Ploscaru, TRADITION AND INNOVATION IN THE TUDOR VLADIMIRESCU POLITICAL APPROACH .......................................................................................................... 61 Dinic Ciobotea, Aurelia Florescu, LANDLORDS OF PREAJBA ESTATE FROM DOLJ COUNTY .................................................................................................................................... 75 Daniela Predescu Rdescu, COMMUNITY ISSUES DURING ROMANIAN JEWS OF REGULATORY GOVERNMENT ............................................................................................... 83 Ligia-Maria Fodor, LEGAL FRAMEWORK REGARDING THE WAY OF ORGANIZATION AND OPERATION OF THE SECONDARY SCHOOLS IN HABSBURG BUKOVINA ............. 93 Mihaela Damean, Sorin Liviu Damean, THE EVOLUTION OF THE ROUMANIAN-FRENCH RELATIONS AT THE BEGGINING OF THE REIGN OF CHARLES Ist (1866-1871) ........... 109 Laura Oncescu, ITALY AND THE RECOGNITION OF THE INDEPENDENCE OF STATE OF ROMANIA (1879-1880) ..................................................................................................... 121 Ionu erban, THE AIGUES MORTES INCIDENT (1893) AND ITS REPERCUSSIONS ON THE FRANCO-ITALIAN DIPLOMATIC RELATIONS ........................................................... 131 Georgeta Ghionea, Narcisa Maria Mitu, THE ENFORCEMENT OF SPIRU HARETS LEGISLATURE IN DOLJ COUNTY, AT THE END OF THE XIXth CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XXth ...................................................................................................... 137 Hadrian Gorun, ENTENTES CONFERENCES DURING THE FIRST WORLD WAR. BALKAN AND ROMANIAN PROBLEMS ............................................................................... 155 Lucian Dindiric, PATRIARCH MIRON CRISTEA PROMOTOR OF THE CHURCH OF THE SALVATION OF THE NATIONS PROJECT ................................................................. 171 Marusia Crstea, NEW DIPLOMATIC DOCUMENTS REGARDING ROMANIAN-FRENCH RELATIONS (1924-1925) ........................................................................................................ 177 Ionu Cojocaru, Teodora Stnescu-Stanciu, ELITES IN EAST-CENTRAL EUROPEAN SPACE DURING THE INTERWAR PERIOD. ELEFTHERIOS VENIZELOS AND MUSTAFA KEMAL TWO ATYPICAL POLITICIANS TWO PIONEER ............................ 187 Florin Ionu Stancu, ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF ROMANIA IN ACCEPTANCE OF THE LAW OF 1929 .......................................................................................................... 201 Cristian Sandache, FROM THE HISTORY OF ROMANIAN-SOVIET RELATIONS (YEAR 1940) ........................................................................................................................................ 211

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
Gabriel Moisa, ETHNIC SEGREGATION OR XENOPHOBIA? CASE OF UNION OF PATRIOTS IN BIHOR COUNTY ............................................................................................. 227 Roxana Radu, Cezar Avram, THE RIGHT TO WORK IN ROMANIAN COMMUNISM ..... 235 Alexandru Oca, OPINIONS OF STATE AUTHORITIES AND FOREIGN MASS MEDIA ABOUT THE ROMANIAN REVOLUTION OF DECEMBER 1989 ........................................ 245

MISCELLANEA
Mihai Ciurea, TEXTUAL CRITICISM OF THE NEW TESTAMENT AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE BIBLICAL AND HISTORICAL STUDIES .................. 263 Alexandrina Mihaela Popescu, Florentina Mogonea, EDUCATION DURING PHANARIOT REIGN. ROYAL ACADEMY IN BUCHAREST AND IASSY .................................................... 277 Ligia Dnil, STATUS OF ROMANIAN WOMAN AND HER STRUGGLE FOR EMANCIPATION BEFORE 1918 ............................................................................................ 285 Radu Gavril, ROMANIAN BANKS IN SOLNOC-DBCA COUNTY AT THE START OF THE 20th CENTURY ................................................................................................................. 291 Adrian Boldior, FROM EDINBURGH 1910 TO EDINBURGH 2010. THE WORKS OF COMMISSION IV ..................................................................................................................... 299 Iulian Oncescu, MEMORY AND HONOURING: THE RETURNING OF MICHAEL THE BRAVES HEAD IN TARGOVISTE (1920) IN THE ROMANIAN HISTORIOGRAPHY ........ 317 Silviu-Gabriel Lohon, THE HYDRAULICS OF POWER. THE ROMANIAN INTELLECTUALS AND THE PARTY DIALECTICS (1944-1946) ......................................... 321 Alin-Sorin Mitric, THE DECENTRALIZATION AS AN ADMINISTRATIVE AND EUROPEAN PHENOMENON CASE STUDY: FRANCE ..................................................... 329

REVIEWS AND NOTES


Alecsandru Geanoglu-Lesviodax, Short Church History, Edition, introductory study and notes by Dr. Mihail M. Andreescu Verification and completion of list of bishops and monasteries [by] hieromonk Dr. Laureniu Andreescu Index of names and places [by] Dr. Valentin Marin, Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2011, 516 p. (Dinic Ciobotea) ................................ 337 Lucian Dindiric, Miron Cristea Patriarch, Regent and Prime Minister, Iai, Tipo Moldova Publishing House, 2011, 454 p. (Sorin Liviu Damean) ........................................................... 339 Alexandru Oca, Beyond the Rubicon. 1989 Timioara 1990, Craiova, Sitech Publishing House, 2011, 431 p. (Mihai Ghiulescu) .................................................................................. 340 An Anniversary Volume: Historical Continuity in Space and Time, coordinators Sorin Liviu Damean, Marusia Crstea, Craiova, Universitaria Publishing House, 2011, 826 p. (Dinic Ciobotea) .................................................................................................................................. 343 Annotations to a Historiography Thesis (Dinic Ciobotea) .................................................... 344 Historical Dictionaries of the Counties Dolj, Olt and Valcea (Dinic Ciobotea) ................... 345 About Monarch Carol I, Dynasty Founder in the History of the Romanians (Dinic Ciobotea) ................................................................................................................................. 347

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

STUDII I ARTICOLE
MANIPULAREA N GRECIA ANTIC Florian Olteanu*
THE MANIPULATION IN THE ANCIENT GREECE Abstract The article reveals some types of manipulation in the Ancient Greece which prove that in some exceptional situations, statesmen used political measures which are placed at the limit of the law. There were a lot of situations in which these measures helped the saving of the polis, but turned against their initiators. Cuvinte cheie: Grecia, manipulare, oameni de stat, ostracism, msuri excepionale Key words: Greece, manipulation, statesmen, ostracism, exceptionally measures

Grecia antic este, fr ndoial, spaiul politic n care s-au dezvoltat instituiile care stau la baza societii democratice europene. Vechii greci au cunoscut, n permanen, frmntri att n plan intern, ct i pe planul politicii externe. n secolul VI a.Chr., cnd practic lua sfrit marea colonizare greac, lumea ionian se afla n relaie de dependen fa de Imperiul Persan1. Imperiul Persan era contient c poate menine controlul politic n cetile greceti din zona egeo-pontic prin intermediul tiranilor, acei uzurpatori care, neavnd o baz legal de guvernare, se bazau pe sprijinul extern2. Astfel, asistm la o prim form de manipulare, controlul politic prin interpui. La rndul lor, tiranii ionieni, ca Hestiaois sau Aristagoras din Milet ncercau i ei s atrag atenia asupra lor, sprijinind prin intrigi cucerirea de
Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: f_olteanu19811901@yahoo.com 1 Pierre Levque, Aventura greac, vol. 1, Bucureti, Editura Meridiane, 1987, p. 279; Adelina Piatkowski, O istorie a Greciei Antice, Bucureti, Editura Albatros, 1988, p. 86. 2 Zoe Petre, Cetatea greac ntre real i imaginar, Bucureti, Editura Nemira, 2000, p. 23-36; D.P. Kallistov, V.V. Struve, Istoria universal, vol. II, Bucureti, Editura tiinific, 1959, p. 47.
*

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ctre peri a insulei Naxos. Eecul a determinat reorientarea lui Aristagoras, care a nceput s agite spiritele mpotriva perilor1. narmat cu o hart a lumii greceti i persane, el a cltorit la Sparta i la Atena, reuind s obin sprijinul acesteia din urm pentru rscoala antipersan iniiat de Milet i sfrit tragic n 493 a.Chr., prin distrugerea total a perlei Ioniei2. ntruct regele Darius era hotrt s se rzbune pe atenieni, poruncind chiar unui sclav s-i aminteasc zilnic de acetia, Atena trebuia s se pregteasc pentru a rezista. Totui, pericolul persan prea ndeprtat, iar aciunile lui Milthiades, fostul trimis al tiranului Peisistratos n Chersonesul Tracic ca ef al unei cleruhii ateniene, de a avertiza asupra iminenei invaziei persane erau vzute ca aciuni ale unui politician suprat c-i pierduse proprietile3. Atunci el a avut o idee, aceea a manipulrii contiinei politice ateniene, prin favorizarea reprezentrii n amfiteatrele cetii a unei tragedii create de un anume Phrynikos, Cderea Miletului4. Mecanismul manipulrii a funcionat perfect, tragedia fiind interzis din cauza faptului c muli atenieni plecau plngnd. Astfel, avem o nou form de manipulare, influenarea prin exemplu menit s atrag atenia. Moartea lui n 527 a.Chr. i-a adus pe scena politic pe doi fii ai lui Peisistratos, Hippias i Hipparchos, al treilea fiu, Thessalos neavnd ambiii politice. Primii iniial cu simpatie, cei doi nu vor conduce Atena dect pn n anul 510 a.Chr., cnd Hipparchos va fi ucis de ctre Harmodios i Aristogeiton ntr-un conflict amoros, pentru favorurile unui tnr5. Acest act va cpta o semnificaie aparte pentru Atena, cei doi asasini fiind adulai de popor ca tiranochtoni ucigaii tiranului reprezentani ai celor ce doreau revenirea la ordinea politic aprut n urma reformelor lui Solon. Hippias, care a promovat o politic de represiune, a trebuit s plece n exil la Sigeion, apoi n Imperiul Persan, forat fiind de intervenia regelui spartan Kleomenes, n timpul arhontelui Harpactides.
Florian Olteanu, Lucian Amon, La tyranie grecque. Implications historiques, sociales et politiques (la Grece insulaire et lAsie Mineure), n vol. Istorie i societate, coordonatori Marusia Crstea, Sorin Liviu Damean, Doru Liciu, Bucureti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 509-514. 2 Florian Olteanu, Societatea atenian oglindit n instituiile i magistraturile cetii de la ntemeiere pn la anul 322 a.Chr.), n Revista universitar de sociologie, Anul I, nr. 1/2005, Craiova, p. 100-113. 3 Der Grosse Ploetz, Die Daten Enzyklopdie der Weltgeschichte, Freiburg, 1999, p. 144-152. 4 Florian Olteanu, Adi Schwarz, ncercri de instaurare a tiraniei la Atena (sec. VII-IV a.Chr.), n Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, nr. 16/2009, p. 353-360. 5 A. Piatkowski, op. cit., p. 117-118; Horia C. Matei, Civilizaia lumii antice, Bucureti, Editura Eminescu, 1983, p. 263, 266-267.
1

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Milthiades a intuit perfect c prezena lui Hippias, fostul tiran, fiul al lui Peisistratos, n Imperiul Persan poate influena debarcarea perilor la Marathon, locul unde tatl su nfrnsese armata atenian, la cea de-a doua revenire ca tiran, alegnd locul unde s reziste1. n mentalul grecilor, btlia de la Marathon a reprezentat apogeul puterii ceteneti. Porticul Pestri de la Atena i metopele Parthenonului erau zugrvite cu scene din acea btlie, care, din punct de vedere startegic, era cu mult inferioar celei de la Salamina, desfurat zece ani mai trziu. Practic, Marathonul a generat o alt form de manipulare, propaganda. Milthiades nu va avea nc un destin favorabil. La asediul insulei Paros, la puin timp dup Marathon, armata sa a fost nvins, iar el ameninat cu ostracizarea. Aura sa de erou a rmas netirbit, deoarece a murit, la scurt timp, din cauza rnilor. Aceasta i-a fcut simit efectul politic, ntruct Themistokles, unul dintre fotii strategi de la Marathon, a reuit cu greu s impun construirea unei flote pentru o btlie pe mare, unor atenieni pentru care btlia pe uscat ar fi fost singura salvare2. Folosind ostracizarea3, el a reuit s obin aceast rezoluie pentru a-l ndeprta pe Aristide, partizan al ideii unei lupte pe uscat. Ct de real a fost acuzaia, i ct de corect a fost decizia, este uor de demonstrat, de vreme ce nsui Aristide a scris votul pe ciob, unui btrn analfabet, care-i ceruse acest fapt, fr s-l cunoasc. Astfel, asistm la manipularea prin forarea mecansimelor legale i falsificarea votului. Aristide va reveni ulterior n patrie, murind totui srac i marginalizat4. Chiar i dup dezastrul de la Thermopyle, cnd armata spartan a pierit pn la ultimul soldat, ncercnd s-i mpiedice pe peri s nainteze, atenienii continuau s cread c tot pe uscat vor ctiga, fapt ce l-a determinat pe Themistokles s pun la cale un plan de manipulare, deosebit de complex, care implica interpretarea semnelor oraculare, comunicarea cu inamicul i antajul5. Prezicerea preotesei de la Delphi, Pythia menionase c meterezele de lemn vor salva Atena, fapt interpretat ca o rezisten pe istmul de la Corint, ba chiar o rezisten pe Acropole. Cum evidena c flota era unica salvare era greu de neles de factorii politici de la Atena, care nu acceptau c trebuia prsit cetatea de ctre noncombatani i de replierea combatanilor la Salamina,
1 2

Florian Olteanu, op. cit., p. 109. Florian Olteanu, Lucian Amon, Themistokles, o figur emblematic a Societii ateniene din secolul al V-lea a.Chr., n Revista universitar de tiine sociale, nr. 1/2004, Craiova, p. 17-22. 3 A. Piatkowski, op. cit., p. 152. 4 Lucian Amon, Ostracism in the Athenian Society, between a Democratic Rule and Political Weapon, n Revista Universitar de Sociologie, nr. 1(9) /2008, p. 140. 5 Florian Olteanu, Lucian Amon, op. cit., p. 18-19.

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Themistokles a reuit s-i conving ajutnd profeia Pithyei cu nite fapte a cror certitudine era greu de dovedit: fuga arpelui Athenei din templul oraului, care lsase ofrandele neatinse, zborul din partea dreapt al unei bufnie pasrea zeiei Atena i aezarea sa pe catargul triremei de comand1. Chiar dac s-a luat decizia evacurii, Themistokles mai avea de nfrnt rezistena comandantului grec al flotei i pe cea a aliailor. Pe primul a reuit s-l antajeze, orchestrnd dispariia merindelor de pe trirem i revolta echipajului. Atunci cnd au fost gsite ntmpltor provizii, trimise de Themistokles, comandantul a descoperit acolo un talant (12 000 drahme de argint) persan, fapt care l incrimina ca trdtor. Aliaii au fost convini printr-o stratagem la limit. Themistokles avea un sclav de origine persan, ca educator al copiilor si. Pe acesta, el l-a trimis la Xerxes cu un mesaj halucinant, care l putea costa viaa n caz de eec: dac Xerxes atac n zori, Themistokles va trece cu flota sa de partea acestuia. Urmarea este cunoscut: aliaii s-au vzut nevoii s reziste, iar Themostokles a ctigat o victorie zdrobitoare. Totui, chiar dac tribuna de pe colina Pnyx unde se ineau discursurile din Agora a fost orientat spre mare, Salamina nu a avut gloria Marathonului, deoarece echipajele de pe triremele victorioase erau formate din thei, locuitori ai zonelor de coast, care nu aveau cetenie, aceasta fiind dobndit abia n epoca lui Perikles. Themistokles a controlat apoi Liga Delio-Attic, devenit un instrument atenian de a lua bani de la cetile aliate. Atunci cnd reprezentanii unei ceti i-ar fi spus lui Themistokles c la ei sunt doi prieteni Srcia i Lipsa, el ar fi rspuns c are doi prieteni, la fel de buni, Constrngerea i Fora2. Deconspirarea regelui spartan Pausanias drept colaboraionist cu perii, precum i atitudinea suspect a armatei lui Themistokles la Plateea i Mykale, care a permis practic ariergardei persane s se retrag, l-au adus i pe el n rndul celor ostracizai. La fel ca n cazul lui Aristeides, ostracizarea sa a fost regizat, arheologii descoperind ntr-un bothros (pu pentru ofrande) din Atena mai multe cioburi, pe care aceeai mn scrisese numele eroului de la Salamina3. Nici Kymon, fiul lui Milthiades, erou al btliei mpotriva perilor la Eurymedon, din 468 a.Chr., practic ultima mare confruntare din cadrul rzboaielor greco-persane, nu a avut un destin favorabil, cznd i el la asediul unei ceti4.
1

Lucian Amon, Florian Olteanu, La cration de lOikumene grecque, la premiere socit europenne, n Revista Universitar de Sociologie, nr. 1(9) /2008, p. 129-133. 2 Indro Montanelli, Istoria Grecilor, Bucureti, Editura Artemis, 1994, p. 108-113. 3 Lucian Amon, op. cit., p. 141. 4 Ibidem.

10

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Themistokles, rechemat pentru a fi judecat pentru trdare, a ales mai trziu s fug la peri, care l-au primit bine, dup experiena de la Plateea i Mykale, dar a ales apoi s se sinucid, ntruct i se ceruse n 461 a.Chr. s se implice n conflictul egipteano-persan, n care Atena sprijinea Egiptul revoltat1. Gloria avea s-o culeag strategul Perikles, fiul lui Xantippos, cel care l-a combtut pe Ephialtes, autor al unei decizii care i-a atras execuia ncercarea de desfiinare a Areopagului2. Perikles a mpodobit Atena cu grandiosul complex de pe Acropole, a impus mutarea tezaurului din insula Delos, pe Acropole, a obligat aliaii s dea bani, n loc s construiasc corbii. Ca i Themistokles, a fcut expediii de pedepsire a celor ce doreau s prseasc Liga. Prin discursuri cu un pronunat caracter sofist, redate de Tukydides (n ciuda exactitii datelor acestui istoric, ele par practic construite, ca expresie a mentalitii epocii), Perikles arta supremaia Atenei, care pregtea confruntarea decisiv cu Sparta, Rzboiul Peloponesiac3. Nici acest ultim conflict militar nu a fost scutit de ncercri de manipulare. Dup nceputul ostilitilor, Perikles a luat decizia ca populaia din Attica s se adposteasc n spatele celebrelor Ziduri Lungi, construite din ordinul lui Themistokles, care aprau Pireul i Atena. Ciuma, care a izbucnit n 429 a.Chr., l-a rpus inclusiv pe Perikles i fiii si avui cu prima soie, nainte ca o decizie a Demosului s-l condamne la ostracizare4. Astfel, cnd s-a luat decizia de a se debarca n Sicilia, n dimineaa plecrii corbiilor, o mn criminal a mutilat statuile zeului Hermes din faa sediului flotei ateniene, fapt interpretat ca o impietate fa de zei. Acuzat c a fost n spatele aciunii, Alkybiades, comandantul atenienilor, a fost nevoit s dezerteze la spartani, expediia sicilian fiind un dezastru rsuntor. Aciunea lui s-a soldat ns cu acuzarea celui care se opusese aciunii din Sicilia, pacifistul Nikias, care a fost nevoit s-i asume comanda i care a fost executat pentru lipsa de coordonare a aciunilor5. Dei au ctigat btlia de la Insulele Arginuse, strategii greci, inclusiv Peikles, fiul strategului Perikles i al Aspasiei din Milet, au fost condamnai la moarte pentru c nu i-au onorat camarazii czui, deorarece nu au purces la nhumarea acestora dup btlie6.
Florian Olteanu, Lucian Amon Themistokles..., p. 20-21. Botsford and Robinsons Hellenic History, revised by Donald Kagan, Fifth Edition, New York, Macmillan Publishing Co., 1969, p. 243-248. 3 Lucian Amon, Aciunea diplomatic n Grecia antic. Surse literare i epigrafice, n Revista de Studii Juridice, nr. 1/2008, p. 162-167. 4 Brockhaus Enzyklopdie, Band 16, Mannheim, Brockhaus Verlag, 1991, p. 672-673. 5 Donald Kagan, op. cit., p. 294-305. 6 Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Atlas de istorie mondial, vol. 1, Bucureti, Editura RAO, 2003, p. 61.
2 1

11

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Dup ce Atena a cunoscut regimul filo-spartan al celor treizeci de tirani, restaurarea democraiei n 403 a.Chr. a fost urmat de un ir de procese politice, n urma crora a czut victim filosoful Sokrates, condamnat s se sinucid n 399 a.Chr., deoarece comisese o grav impietate, prin educarea tineretului n spiritul unei noi credine, cea n contiina personal, acel daimon fiind considerat o nou zeitate1. Aceste exemple ilustreaz c jocul politic atenian a implicat noi forme de manipulare, constrngerea, estorcarea i nscenarea. n epoca lui Alexandru cel Mare, Atena a fost scena unei noi aciuni de manipulare. Dorina lui Alexandru de a fi venerat la Atena ca fiu al lui Zeus i frate al lui Poseidon, precum i decizia de mproprietrire a veteranilor macedoneni la Atena au fost acceptate de Demos, graie sprijinului oratorului Demosthenes, cel care devenise celebru tocmai prin duritatea discursurilor anti-macedonene, n care aducea grave acuzaii tatlui lui Alexandru, Filip II2. Fuga la Atena a lui Harpalos, trezorierul lui Alexandru cel Mare, cu o important sum de bani (6 000 talani 36 mil. drahme) i plasarea sa sub arest l-au adus din nou pe Demosthenes n scen. Acesta, suprat c i se retrsese coroana primit ca semn de preuire din partea Demosului atenian, a complotat la evadarea lui Harpalos, contra unei sume de 10 talani, fapt care i-a atras oprobiul macedonenilor i, implicit, sfritul. Una din condiiile puse de macedoneni, nvingtori la Cranon, n 322 a.Chr., a fost predarea lui Demosthenes, care a ales i el sinuciderea, unei mori n prizonierat3. n concluzie, manipularea n Grecia Antic a fot o msur de salvare a ordinii de drept, ns n majoritatea cazurilor, n vremuri linitite, ea a avut efectul bumerangului, contribuind la ndeprtarea iniiatorilor din prima scen a vieii politice, ba chiar la sfritul lor.

A. Piatkowski, op. cit., p. 275-283. Donald Kagan, op. cit., p. 349. 3 Florian Olteanu, Leliana Cinc, La corruption dans lhistoire ancienne. Un phnomne social o la manire de faire la politique, n Revista Universitar de Sociologie, nr. 2/2007, p. 142-146.
2

12

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

EVANGHELIA I IMPERIUL: GLOBALIZARE I MARTIRIU N CRETINISMUL TIMPURIU* Mihai Valentin Vladimirescu**


THE GOSPEL AND THE EMPIRE: GLOBALIZATION AND MARTYRDOM IN EARLY CHRISTIANITY Abstract The present study aims to offer a definition of the complex phenomenon of globalization in the Early Christianity, while identifying the place and role of the anti-Christian persecutions of the first centuries and of Christian martyrdom in the Roman imperial thinking, on the one hand, and in the Christian thinking, on the other hand. Cuvinte cheie: cretinism, globalizare, martiriu, Evanghelie, Imperiul Roman Key words: Christianity, Globalization, Martyrdom, Gospel, Roman

Empire Domeniul studiilor asupra cretinismului primar este, nc, marcat de controverse i dispute pe marginea raportului dintre primele comuniti cretine i lumea iudaic, precum i dintre acestea i autoritile romane ale vremii. Dei, n perioadele modern i contemporan, cercetrile au nregistrat progrese remarcabile, graie i descoperirilor arheologice care au permis o nelegere mai bun a configuraiei lumii greco-romane i a prezenei cretine n cadrul ei, dezbaterea cu privire la evoluia raporturilor dintre Evanghelie i Imperiu a rmas, n continuare, una aprins. Printre cele mai importante teme de discuie se numr analizarea cretinismului din perspectiva intelectualitii greco-romane n condiiile n care, n cercetarea clasic, accentul era pus pe mrturiile Prinilor i scriitorilor cretini cu privire la atitudinea elitelor pgne , elucidarea cauzelor care au determina, izbucnirea persecuiilor mpotriva cretinilor, precum i nelegerea fenomenului, aparent paradoxal, prin care
Aceast lucrare a fost realizat n cadrul proiectului Valorificarea identitilor culturale n procesele globale, cofinanat de Uniunea European i Guvernul Romniei din Fondul Social European, prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. ** Prof. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: vladimirescu_mihai@yahoo.com
*

13

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 cretinismul s-a putut dezvolta i a reuit s ptrund n toate pturile societii greco-romane, dei una dintre valorile de cpetenie ale comunitilor cretine timpurii era tocmai martiriul. Aceast ultim problem face i obiectul studiului de fa, care ncearc s defineasc procesul globalizrii cretinismului i s identifice locul i rolul persecuiilor anti-cretine i al martiriului n gndirea imperial roman, pe de o parte, i n cea cretin, pe de alt parte. I Iniial, adepii lui Iisus din Nazaret formau o comunitate care nu era preocupat s se autodefineasc, ci gravita n jurul coninutului propovduirii hristice: Evanghelia. Astfel este explicabil de ce denumirea de cretini apare numai n Faptele Apostolilor, o scriere de dat mai trzie din Noul Testament (Fapte 11:26), iar denumirea generic de cretinism i face loc n limbajul cretinilor abia ctre finalul epocii apostolice, n scrierile Sfntului Ignatie al Antiohiei1. Aceast atitudine a primilor cretini, care nu i defineau comunitatea i credina n raport cu realitile socio-culturale, ci n raport cu Persoana i mesajul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fcut ca impactul iniial al cretinismului s fie unul local, cu ecou n spaiul civilizaiei iudaice. Din punctul de vedere al administraiei imperiale, tot ceea ce ieea din sfera culturii greco-romane era socotit barbar, n vreme ce, din perspectiva iudaic, toate naiunile, n afara poporului ales Israel, erau neamuri2, adic popoare care nu se gseau ntr-o relaie direct cu Dumnezeu i care, n consecin, nu aveau ce oferi evreilor, din punct de vedere cultural, spiritual i religios3. n aceste condiii, Imperiul nu avea de ce s acorde o importan aparte unei micri religios-sociale care privea un sector al lumii barbare. De altfel, procesul, condamnarea i executarea lui Iisus sunt dovada cea mai limpede a reticenei administraiei romane fie ea i local, cum era cazul procuratorului Pilat de a se implica n frmntrile interne ale societii iudaice, n msura n care acestea nu deveneau periculoase pentru stabilitatea administraiei nsi. Raporturile dintre cretinism i Imperiul Roman au devenit, cu timpul, mult mai tensionate, pe fondul dezvoltrii unor direcii identice ca scop, dar
1

Sfntul Ignatie al Antiohiei, Ad Romanos, 3,3, n Patrologia Graeca, vol. 1, col. 689; Ad Magnesios 10, 1-3, n Patrologia Graeca, vol. 1, col. 672; Ad Philadelphenses 6, 1, n Patrologia Graeca, vol. 1, col. 701; pentru versiunea romneasc: Sfntul Ignatie Teoforul, Epistole, n Scrierile Prinilor Apostolici (colecia Prini i Scriitori Bisericeti, vol. 1), trad. Pr. D. Fecioru, Bucureti, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, 1979, p. 157-190. 2 Horst Robert Balz, Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of the New Testament, vol. I, Grand Rapids, Eerdmans, 1990, p. 382. 3 The Cambridge History of Christianity, vol. I, Origins to Constantine, eds. Margaret M. Mitchell & Frances M. Young, Cambridge University Press, 2006, p. 104-105.

14

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 contrare ca orientare, n ideologia imperial i n gndirea propovduitorilor cretini. n ceea ce privete ideologia imperial, este vorba despre cristalizarea unei teologii care avea n centru noiunile de ordine divin i sacralitate a suveranului. Aceast teologie i are originea ntr-un set de mentaliti specific romane, anterioare proclamrii Imperiului. Cu att mai mult, dup anul 27 .Hr., maina propagandistic a lui Octavianus Augustus, primul mprat roman (27 .Hr.-14 d.Hr.) a cristalizat o ideologie complex, dar direct. Roma era vzut ca centru al lumii, iar Imperiul su era sancionat de o ordine divin, creia nu i se puteau pune nici limite spaiale, i nici limite temporale. Aadar, expansiunea roman nu era o simpl asimilare teritorial, ci o globalizare, n sensul cel mai larg al termenului, o mplinire a destinului Romei de unic centru de putere i civilizaie, care iradiau n tot cuprinsul lumii locuite1. Desigur, o astfel de concepie asupra Imperiului nu putea lsa pe dinafar persoana suveranului, care era plasat pe linia inaugurat de legendarii regi ai Romei. n prim faz, acesta a devenit Pontifex Maximus, dobndind prerogativele sacerdotale care i permiteau o legtur exclusiv cu zeii, pentru ca, ulterior, el nsui s devin obiect al cultului2. Pentru cretini, ns, care trebuiau s vieuiasc n lumea roman i s-i manifeste propria credin n contextul instaurrii acestui cult imperial, preteniile Romei i ale suveranilor si erau imposibil de satisfcut. Iisus Hristos, personajul istoric ale Crui nvturi le urmau cretinii, considerndu-L Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu adevrat, fusese rstignit tocmai de ctre administraia roman, or aceast execuie era dovada clar c Roma nu era dispus s accepte niciun fel de concuren pentru ideologia imperial. Acelai Iisus proclamase mpria lui Dumnezeu, un concept pe care teologia oficial roman l-ar fi receptat cu bucurie, atta vreme ct s-ar fi referit la Imperiul Roman n sine. Firete, lucrurile nu stteau aa, ntruct n propovduirea cretin Roma nu juca niciun rol special, ba, mai mult, n finalul secolului I, avea s fie perceput ca un nou Babilon, capitala decadenei, a unei lumi putrede, lipsit de lumina divin3. Aadar, pe de o parte, cretinismul proclama mpria lui Dumnezeu i, implicit, o form de globalizare, ntruct mesajul su era universal i ignora orice pretenii universaliste care emanau de la alte autoriti dect Evanghelia. Pe de alt parte, ideologia imperial nu putea accepta o alt form de
John Dominic Crossan, God and Empire: Jesus Against Rome, Then and Now, HarperCollins, 2008, p. 15. 2 Allen Brent, The Imperial Cult & the Development of Church Order: Concepts & Images of Authority in Paganism & Early Christianity before the Age of Cyprian, Leiden-Boston-Kln, Brill, 1999, p. 17. 3 Warren Carter, The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide, Nashville, Abingdon Press, 2006, p. 85.
1

15

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 globalizare dect cea care viza extinderea suveranitii Romei asupra ntregii lumi locuite i recunoaterea sacralitii ordinii romane i a persoanei suveranului. Dup cum spuneam, cele dou direcii erau identice ca scop, dar radical diferite ca orientare. Contactul dintre ele a dus la izbucnirea persecuiilor mpotriva cretinilor. Reacia acestora din urm nu a fost, ns, una de natur violent, care s duc la izbucnirea unui rzboi civil, lucru pe care, de altfel, l-am fi putut atepta dac am privi evenimentele din afar, fr a lua n calcul dimensiunea pacifist a poruncii iubirii, nucleul propovduirii evanghelice. Din contr, cretinismul a recurs la valorizarea martiriului, la mbogirea lui cu semnificaii mult mai profunde, care transcendeau realitatea imediat. Firete, din punct de vedere obiectiv, fiecare martir nsemna un adept mai puin, aa nct pentru o religie n expansiune, persecuia i martiriul erau principalele obstacole. ns pentru cretini, martiriul a devenit nu numai o modalitate de izbvire personal1, ci i o piatr de temelie a Bisericii. Sngele martirilor a devenit liantul noii comuniti ecleziale, pentru c el era dovada vocaiei universale i eterne a cretinismului: dei numrul martirilor sporea, Biserica se extindea tot mai mult i devenea din ce n ce mai influent, pe toate palierele societii romane. II n mediul socio-cultural i religios n care a luat natere cretinismul, Israelul secolului I, universalismul nu era un concept la ordinea zilei. Religia lui Israel avea un caracter eminamente naional, astfel nct pasajele veterotestamentare care las impresia unei gndiri universaliste sunt puine i, de cele mai multe ori, prezint diferite chei de interpretare. n Torah, ns, acolo unde se relateaz facerea lumii i istoria comun a umanitii pn cnd accentul se mut exclusiv pe poporul ales, gndirea evreiasc d dovada stpnirii conceptelor care caracterizeaz o perspectiv religioas universalist,
1

Ideea renunrii la tot, inclusiv la viaa pmnteasc, pentru mrturisirea Evangheliei i a lui Iisus Hristos constituie un mesaj direct al Noului Testament: Adevrat griesc vou: Nu este nimeni care i-a lsat cas, sau frai, sau surori, sau mam, sau tat, sau copii, sau arine pentru Mine i pentru Evanghelie, i s nu ia nsutit acum, n vremea aceasta, de prigoniri case i frai i surori i mame i copii i arine, iar n veacul ce va s vin: via venic. i muli dintre cei dinti vor fi pe urm, i din cei de pe urm nti (Marcu 10:29-31); pe de alt parte, prigoana i martiriul se nscriau n firescul vremurilor ulterioare Lui, anunate de Hristos nsui: Dac v urte pe voi lumea, s tii c pe Mine mai nainte dect pe voi M-a urt. Dac ai fi din lume, lumea ar iubi ce este al su; dar pentru c nu suntei din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea v urte. Aducei-v aminte de cuvntul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare dect stpnul su. Dac M-au prigonit pe Mine, i pe voi v vor prigoni; dac au pzit cuvntul Meu, i pe al vostru l vor pzi. Iar toate acestea le vor face vou din cauza numelui Meu, fiindc ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis (Ioan 15:18-21).

16

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 dei nu ofer o teologie sistematizat n acest sens. Cu toate acestea, abia n timpul exilului babilonian i, n special, dup eliberarea din robie, evreii ncep s reevalueze aceast perspectiv, reafirmnd nu doar relaia lor privilegiat cu Yahweh, ci i suveranitatea absolut a Acestuia asupra ntregii creaii. Dac, pn n epoca exilului, profeii i liderii politici proclamau superioritatea lui Yahweh asupra zeilor popoarelor nvecinate, o dat cu Deutero-Isaia (Is. 40-55) i Trito-Isaia (Is. 56-66) ncepe s fie proclamat, n primul rnd, unicitatea lui Yahweh, ceea ce echivaleaz, firete, cu afirmarea Sa ca Dumnezeu al tuturor neamurilor, fie c acestea l cunosc i l accept sau nu1. n prima parte a secolului I, atunci cnd i-a desfurat activitatea public Iisus Hristos i cnd s-au pus bazele Bisericii, iudaismul palestinian se concentra, mai degrab, pe conservarea identitii naionale i religioase, dect pe o eventual activitate misionar, care ar fi prut a fi continuare fireasc a redescoperirii perspectivei universaliste. Ca reacie la atacurile politice i culturale din lumea mediteranean greco-roman, Templul i Sinagoga au urmat o linie eminamente conservatoare, chiar dac nu au lipsit i gruprile care promovau o politic mai deschis fa de influenele strine. Activitatea lui Iisus, aa cum apare ea n Sfintele Evanghelii i n tradiiile primelor comuniti cretine, este, n principiu, ncadrat n aceleai coordonate, n sensul c, nainte de toate, Evanghelia este vestit iudeilor2. Cu toate acestea, evenimentele din viaa Domnului dovedesc c El a avut o veritabil deschidere ctre neamuri, i c doar urgena pastoral a fost reprezentat de poporul ales3. n cretinismul primar, n snul cruia au fost redactate Evangheliile, Faptele Apostolilor, precum i corpusul epistolar neotestamentar i Apocalipsa, aceast deschidere universal a Mntuitorului i a Bisericii a fost accentuat. Printre reperele acestui proces de accentuare a universalismului cretin pot fi socotite Cincizecimea (Fapte 2), viziunea lui Petru cu privire la animalele curate i cele necurate, precum i evenimentele ce au urmat acesteia (Fapte 10), sinodul apostolic de la Ierusalim (Fapte 15) i, firete, pasajele cu caracter universalist i egalitarist din propovduirea paulin.

Veli-Matti Krkkinen, An Introduction to the Theology of Religions, Downers Grove, InterVarsity Press, 2003, p. 39-40. 2 Rugat de ucenici s scoat demonul din fiica unei femei canaanence aadar, de origine non-israelit Iisus le rspunde: Nu sunt trimis dect ctre oile cele pierdute ale casei lui Israel (Matei 15:24). nainte de acest episod, trimindu-i ucenicii la propovduire i ndemna: n calea pgnilor s nu mergei, i n vreo cetate de samarineni s nu intrai; ci mai degrab mergei ctre oile cele pierdute ale casei lui Israel (Matei 10:5-6). 3 De pild, n cele din urm, Iisus i mplinete rugmintea femeii canaanence (Matei 15:28). De asemenea, El rostete i parabola samarineanului milostiv, artnd c virtutea care nu poate fi separat de credina n Dumnezeu ine strict de persoana omului, iar nu de originea sa etnic i, nici mcar, de apartenena sa la corpul sacerdotal iudaic (Luca 10:25-37).

17

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 De altfel, cea mai important parte a activitii misionare a Sfntului Apostol Pavel s-a desfurat n afara granielor Israelului biblic, ndeosebi n lumea greco-roman, lucru ce ilustreaz cel mai bine universalitatea mesajului cretin. ns propovduirea Evangheliei a fost un proces dinamic n cretinismul primar. Nu doar c orice neam putea avea acces la Dumnezeu, prin intermediul Rscumprrii universale realizate prin jertfa i nvierea lui Hristos, ci neamurile erau chemate la Dumnezeu, invitate s treac pe planul al doilea diferenele cu caracter politic, social i economic i s scoat n eviden fondul uman comun. Acest fond era, de fapt, criteriul unic pentru intrarea n comuniune cu Dumnezeu, iar Iisus Hristos Om adevrat i Dumnezeu adevrat reprezenta factorul de coeziune al ntregii umaniti1. n mod evident, aceast religie venea n contradicie cu preteniile teologiei imperiale oficiale, care, n conformitate cu mentalitile ncetenite n lumea greco-roman, avea reguli clare n ceea ce privete stratificarea economic, etnic i social. Aceste reguli fceau parte din ordinea roman, cea despre care spuneam c era socotit de origine divin. Aadar, orice perturbare a acestei ordini echivala nu numai cu un delict civil, ci o crim la adresa constituiei nsi a Imperiului Roman i, implicit, la adresa suveranului. n prima perioad a expansiunii cretinismului i a constituirii comunitilor ecleziale, administraia roman nu s-a preocupat n mod special de teologia i gndirea social a cretinilor, pentru c i considera o sect iudaic i, deci, o grupare barbar ale crei idei religioase constituiau o lume nchis, nu prezentau nici un interes pentru Roma i nici nu puteau avea o vocaie universal. ns ignorana aparatului administrativ-ideologic imperial nu era justificat, lucru pe care aveau s-l constate n perioada urmtoare, ntruct prin nsi esena mesajului su, cretinismul proclama desfiinarea obstacolelor artificiale pe care un om le poate ntlni n drumul su ctre Dumnezeu2. Iar un obstacol artificial era, evident, pseudo-religia roman, de instituire uman i n care mpratul juca rolul central, fr a avea vreun alt merit dect acela c ocupa tronul imperial. Pe msur ce cretinismul ptrundea n tot mai multe laturi ale vieii Imperiului Roman, autoritile luau contact cu nvturile evanghelice i nelegeau c au de-a face cu o micare religioas aparte, care nu mai era circumscris unui areal geografic sau etnic i ale crei principii i fceau imposibil aezarea, alturi de celelalte cteva zeci de religii din cuprinsul lumii romane, n rastelul religiilor populare care pot coexista cu cultul imperial.
J. Louis Martyn, Galatians: A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Yale Bible, New Haven-London, Yale University Press, 2008, p. 336. 2 Henry T. Sell, Studies in Early Church History, London & Edinburgh, Fleming H. Revell Company, 1906, p. 131.
1

18

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 III n studiul istoriei antice, atunci cnd suntem pui n situaia de a analiza o mare ciocnire a civilizaiilor, nu avem la dispoziie, de cele mai multe ori, un material documentar, cel puin elementar, cu privire la percepia pe care fiecare dintre tabere o avea fa de rivala sa. De pild, Herodot ofer informaii importante despre peri, dar nu este de niciun folos dac vrem s studiem imaginea grecilor n mentalitatea persan. La fel stau lucrurile i n cazul ntlnirii dintre cretinism i pgnism sau, mai corect spus, dintre cretinism i ideologia imperial, alimentat de filosofia i teologia greco-roman. Avem foarte multe informaii despre viziunea Bisericii asupra non-cretinilor, denumii, generic, pgni, majoritatea acestor informaii provenind din scrierile patristice. Desigur, unele consideraii ale Prinilor i scriitorilor cretini sunt n mod vdit exagerate, cutnd s scoat n eviden nonsensul gndirii religioase a lumii romane sau imoralitatea practicilor de cult asociate acesteia1. Cu siguran c au existat i scrieri anti-cretine, mult mai numeroase dect ceea ce avem astzi, ns ele nu s-au pstrat, cel mai probabil, din cauza faptului c au avut o circulaie restrns, iar copitii medievali care erau, ntr-o covritoare majoritate, cretini nu au avut niciun interes s le transmit generaiile urmtoare. n scrierile i fragmentele care ni s-au pstrat, autorii pgni se ocup, n primul rnd, de discreditarea cretinismului prin compararea originilor sale barbare i obscure cu tradiia multisecular a religiei tradiionale greco-romane i cu mreia Imperiului, cldit prin bunvoina zeilor. Teologii cretini ai primelor veacuri, precum Origen sau Eusebiu de Cezareea, s-au ocupat de oferirea unor rspunsuri la aceste acuzaii, iar operele lor ne-au permis reconstituirea, cel puin parial, a viziunii greco-romane asupra cretinismului primar2. Dincolo de disputele teologice i filosofice, care, orict de agresive ar fi fost, nu puteau conduce prin ele nsele la valul de persecuii ce avea s se abat asupra cretinilor, Biserica primar a atras atenia autoritilor imperiale prin cteva caracteristici i laturi ale activitii sale care nu au putut fi nelese n mod corect. Astfel, denumirea nsi de Biseric (n greac ekklsia) a trezit suspiciuni, ntruct, n epoc, avea i unele conotaii politice, dnd impresia unei societi alternative, care se sustrage rnduielilor general valabile n Imperiu. Firete, existena unui soi de societate alternativ trebuie acceptat, dar
Despre geneza i evoluia semantic a termenului paganus n cretinismul primar i, mai trziu, n epoca Imperiului cretin, a se vedea Gillian Clark, Christianity and Roman Society, Cambridge University Press, 2004, p. 35-37. 2 Robert Louis Wilken, The Christians as the Romans Saw Them, 2nd. ed., New Haven, Yale University Press, 2003, p. 25 i passim.
1

19

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 sensul politic pe care suspicioasa administraie roman l oferea Bisericii era departe de scopurile acesteia. Biserica se ntea prin botezarea unei familii restrnse i se dezvolta prin aderarea la cretinism a familiei extinse, a sclavilor i altor persoane apropiate. La un moment dat, dimensiunea unei astfel de comuniti putea da impresia c se urmrete crearea unei uniti omogene, iar reunirea mai multor astfel de uniti prezenta pericolul apariiei unor comuniti locale numeroase care puteau emite pretenii de autonomie. n plus, faptul c membrii comunitilor cretine foloseau, ntre ei, apelative precum frate, sor sau printe/tat cretea suspiciunea n ochii autoritilor i elitelor romane. Acetia se simeau ameninai de ceea ce noi numim astzi o conspiraie universal, cu celule bine organizate, cu un limbaj codificat i cu nite ritualuri care, n ochii opiniei publice greco-romane, preau extrem de bizare, precum consumarea unei mese pe care cretinii o interpretau ca fiind Trupul i Sngele ntemeietorului religiei lor1. Climatul general creat de reacia intelectualitii pgne fa de teologia i riturile cretine, de suspiciunile autoritilor locale i, n cele din urm, de prigoana punctual dezlnuit de Nero dup incendiul de la Roma, din anul 64 prigoan al crei cauze directe nu au fost nici pn acum pe deplin elucidate a devenit unul extrem de ostil cretinilor. Timp de aproape 250 de ani, pn la adoptarea cretinismului de ctre mpratul Constantin cel Mare, n anul 312, i emiterea Edictului de la Milano (313), cretinii au fost supui unor persecuii aproape permanente, concretizate n arestri, anchete prelungite, condamnri venite ca urmare a unui rechizitoriu adesea absurd i, n destul de multe cazuri, execuii violente. n prima parte a epocii persecuiilor, acestea erau supervizate de autoritile locale, mai precis de guvernatorii provinciali, fr ca mpraii sau Senatul de la Roma s ia hotrri exprese privitoare la soarta cretinilor. Rescriptul mpratului Traian (98-117) ctre guvernatorul (legatus Augusti) Pliniu al Bithyniei, prin care trasa politica de urmat n cazul proceselor intentate cretinilor, a reprezentat dreptul comun n materie2, pn la mijloc secolului al III-lea. Atunci, ns, pe fondul incapacitii acestor guvernatori de a stopa expansiunea Bisericii i rspndirea cretinismului n tot mai multe provincii, mpratul Valerian (253-260) a hotrt c este nevoie de un efort concertat pentru lupta mpotriva cretinilor, astfel nct a trecut prin Senat o serie de lege prin care se interzicea cultul cretin i se prevedeau pedepse exemplare pentru membrii Bisericii. Firete, aceste edicte nu au fost de natur s-i sperie pe cretini, care au continuat s-i practice cultul i s-i manifeste credina, chiar dac muli aveau s plteasc pentru acest lucru cu propria via3. Martiriul, fie
1 2

Este vorba, evident, despre Euharistie; Gillian Clark, op. cit., p. 17. Paul Allard, Histoire des perscutions pendant les deux premiers sicles, 3me d., vol. I, Paris, 1903, p. I-II. 3 The Cambridge History of Christianity, vol. I, Origins to Constantine, p. 503.

20

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 el cutat sau nu de ctre victimele persecuiilor, nu numai c nu a fost considerat drept o nfrngere a Bisericii, ci, dimpotriv, a fost identificat cu mplinirea sarcinii de mrturisire a lui Hristos1, viziune care a alimentat nentrerupt comunitatea cretin cu noi i noi membri, oferind, n paralel, ce-i drept, autoritilor romane motive pentru condamnarea i executarea cretinilor. IV Evenimentul istoric al rstignirii lui Iisus Hristos n Ierusalim, n timpul mandatului procuratorului roman Pilat i al domniei mpratului Tiberiu (14-37 d.Hr.) a reprezentat modelul martiriului pentru cretinii din epoca persecuiilor. Condiiile n care s-a petrecut moartea lui Iisus, ca urmare a torturilor i a unei rstigniri publice menite s induc o agonie prelungit par, desigur, departe de orice legalitate, aa cum percepem noi astzi actul de justiie. Cu toate acestea, ele reprezentau norma legal a acelor vremuri, iar crucificarea era procedura standard de pedepsire a rebelilor. n deceniile i secolele urmtoare, adepii lui Iisus Hristos, cretinii, au fost supui unor proceduri similare, profund inumane, dar prevzute de legislaia imperial. Arderea pe rug, aruncarea n aren pentru a fi sfiai de animale sau feluritele metode de tortur ntrebuinate de autoriti erau mijloace legale de pedepsire a cretinilor, considerai drept pericole publice i atentatori la sigurana statului. Important de remarcat este faptul c, nainte de edictele lui Valerian, menionate anterior, procedurile penale urmate n cazul cretinilor nu reprezentau un capitol aparte n dreptul roman. Ei erau supui aceleiai succesiuni de msuri legale care i vizau pe toi cei ce refuzau s ndeplineasc practicile de cult presupuse de religia roman imperial aici intrnd att riturile tradiionale, ct i cele legate de cultul mpratului , precum i pe toi cei bnuii de comportamente anti-sociale (aa cum am vzut c era considerat constituirea Bisericilor locale i svrirea Euharistiei)2. Dac persecuia, fie ea legal sau popular, a reprezentat atitudinea lumii romane asupra dezvoltrii cretinismului, martiriul era atitudinea din interiorul comunitii cretine fa de ostilitatea Imperiului. Firete, lume antic
De obicei, o dat adui naintea instanelor fie ele locale sau centrale cretinii erau pui n faa a dou alternative. Prima dintre acestea, cea care le putea aduce iertarea i, implicit, rmnerea n via, era apostazia, lepdarea de credin i ndeplinirea unor ritualuri specifice religiei greco-romane sau cultului imperial, n particular. Cea de-a doua variant era, evident, moartea. n cele mai multe cazuri, preferat a fost varianta din urm, iar aceast alegere se realiza sub patronajul cuvintelor hristice: Oricine va mrturisi pentru Mine naintea oamenilor, mrturisi-voi i Eu pentru el naintea Tatlui Meu, Care este n ceruri. Iar de cel ce se va lepda de Mine naintea oamenilor i Eu M voi lepda de el naintea Tatlui Meu, Care este n ceruri (Matei 10:32-33). 2 Gillian Clark, op. cit., p. 38-40.
1

21

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mai asistase la momente n care unele persoane, neacceptnd s treac peste principiile lor i manifestnd un curaj deosebit, preferaser s moar ori s rmn infirme pentru convingerile lor, mai degrab dect s renune la ele pentru a-i pstra viaa sau integritatea fizic. Socrate, marele filosof grec, este un bun exemplu n acest sens, dup cum, n lumea oriental i, n particular, n mentalitatea evreiasc, cei trei tineri aruncai n cuptorul de foc al regelui Nabucodonosor al Babilonului reprezint modele ale verticalitii naional-religioase. ns abia o dat cu secolul al II-lea i cu creterea numrului de execuii ale cretinilor, lumea greco-roman se vede pus n faa unei realiti complet noi, n care cei care mor pentru credina lor nu mai invoc principii abstracte, precum libertatea contiinei ori libertatea de a cuta adevrul, ci i integreaz moartea ntr-un sistem conceptual complex, care implic unirea mistic, prin martiriu, cu Dumnezeu, ca rsplat pentru mrturisirea () Lui naintea oamenilor1. De asemenea, atitudinea martiric nu era proprie numai indivizilor, ci ea caracteriza ntreaga Biseric, ntruct, conform poruncii Mntuitorului, Evanghelia nu trebuia doar predicat n sensul de a fi fcut cunoscut ci i mrturisit; predicarea trebuia s fie fcut cu implicarea personal a propovduitorului i s rezulte din propria credin a acestuia. ndeplinirea acestei porunci, de a vesti i mrturisi Evanghelia ctre toate neamurile (cf. Matei 28:19-20), se suprapunea, ns, peste un cadru politico-social extrem de ostil, astfel nct i activa, din plin, ambele conotaii, att cea de mrturisire, ct i cea de sacrificiu, de martiriu venit tocmai ca urmare a mrturisirii. Trebuie remarcat faptul c, n destul de multe cazuri, arestarea, anchetarea i condamnarea cretinilor veneau ca urmare a unor denunuri fcute de pgni sau ca urmare a descoperirii credinei lor de ctre autoriti, n diverse mprejurri ale vieii politice, sociale, economice sau culturale. Pui n faa celor dou variante pe care deja le-am amintit apostazia sau moartea cei mai muli dintre cei arestai preferau s moar, ncadrndu-se, astfel, n atitudinea martiric a Bisericii. Cu toate acestea, nu trebuie sub nicio form ignorat marea mas a celor care cutau n mod deliberat martiriul. Aceti cretini provocau autoritile prin cuvinte, gesturi sau atitudini, urmrind s fie arestai i ucii, pentru a putea s intre, prin martiriu, n mpria Cerurilor. Firete, ei puteau s-i pstreze credina i s continue s practice riturile specific cretine n propria comunitate eclesial, fr vreun pericol din partea autoritilor, atta vreme ct nu erau implicai n vreuna dintre situaiile amintite anterior (denun, context social etc.). Foarte probabil, ns, cea mai mare parte a martirilor din primele trei veacuri fceau parte din aceast categorie a martirilor voluntari, contieni de faptul c vremurile n care triau erau anume construite pentru a
1

G.W. Bowersock, Martyrdom and Rome, Cambridge University Press, 2002, p. 5.

22

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 permite adevratului cretin s fac dovada suprem a dragostei sale fa de Dumnezeu, prin mrturisirea Sa public, n faa pericolului de a-i pierde viaa1. Martiriul voluntar nu era, ns, ncurajat de Biseric, ci, din contr, aceasta ndemna la pruden i la cutarea unor soluii de supravieuire, pn n momentul n care acestea ar fi implicat apostazia. Pentru cretinul insuficient de curajos care ar fi acionat n direcia martiriului n mod voluntar, pericolul unui rezultat complet contrar era foarte mare. Eusebiu de Cezareea relateaz cele ntmplat n urma martiriului Sfntului Policarp al Smireni, cnd
un om cu numele de Quintus, frigian de neam, venit de curnd din Frigia, cnd a vzut fiarele i celelalte cazne care-l ameninau, s-a nfricoat, a simit c puterile i sleiesc i, de fric, a scpat din mn mntuirea (...) acest om fusese prea grbit i a pit mpreun cu ceilali fr o chibzuire mai temeinic n faa scaunului de judecat, nct cderea lui a servit celorlali drept pild strlucit c n astfel de primejdii nu se cuvine s pim nebunete i fr chibzuial2.

n plus, martiriul voluntar era dezaprobat de Biseric i pentru pericolele la care expunea ntreaga comunitate, deoarece, de multe ori, provocrile pe care aceti cretini dornici de moarte martiric le adresau autoritilor aveau ca efect o intensificare a persecuiilor la nivel general. Cu toate acestea, n timp, Biserica nu a respins nicidecum calitatea de martiri a celor care provocau reacia violent a autoritilor, ba, dimpotriv, i-a aezat la loc de cinste n istoria i chiar n cultul ei. Schimbarea atitudinii oficiale pare s se fi petrecut o dat cu proclamarea cretinismului ca religie de stat i cu dispariia persecuiilor i a presiunilor la care era supus Biserica. n noua configuraie politic i social a fost posibil reevaluarea martiriului voluntar, iar meritele cretinilor care czuser victime ale persecuiilor n mod voit au fost pe deplin recunoscute. Sngele vrsat de ei, alturi de cel al martirilor n sens clasic a fost considerat temelie a Bisericii i unul dintre factorii principali care au contribuit la propovduirea mesajului evanghelic n lume, spre pild tuturor acelora care asistau la torturile i execuiile cretinilor. V Cretinismul timpuriu a fost, aadar, o religie extrem de dinamic, preocupat s se extind i s propovduiasc Evanghelia n ntreaga lume greco-roman. Plasnd n centrul predicii sale persoana i nvtura lui Iisus
G.E.M. de Ste. Croix, Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy, Oxford University Press, 2006, p. 153. 2 Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc, IV, 15, n Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea ntia (colecia Prini i Scriitori Bisericeti, vol. 13), trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Bucureti, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, 1987, p. 159.
1

23

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Hristos, Biserica a i-a construit o doctrin globalist, care urmrea estomparea diferenelor dintre oameni, pentru a pune n valoare umanitatea comun tuturor i a realiza o coeziune bazat pe credina n Iisus Hristos. Aceast doctrin a Bisericii primare s-a lovit, ns, de o alt ideologie cu pretenii globaliste, aceea dezvoltat de administraia imperial roman, astfel nct, dup o prim perioad de contacte izolate, cretinismul a nceput s fie persecutat n Imperiu, iar cretinii nevoii s adopte o tactic defensiv n raporturile lor cu statul. n acest context, s-a dezvoltat atitudinea martiric a Bisericii, ca mod de a fi al cretinilor, care nu puteau abandona propovduirea i mrturisirea Evangheliei nici mcar dac preul pltit pentru aceasta ar fi fost reprezentat de nsi viaa lor. De altfel, din aceast categorie de cretini zeloi au provenit muli dintre aa-numiii martiri voluntari ai epocii persecuiilor, oameni care, dei puteau alege o manier de manifestare a aderenei lor la cretinism care s nu le pun n pericol viaa i aceasta fr a face rabat de la credina lor preferau s provoace autoritile romane i s creeze, astfel, premisele propriului martiriu. Dei, din considerente pastorale, Biserica a dezaprobat aceste atitudini n epoca persecuiilor, o dat cu proclamarea cretinismul ca religie de stat, martirii voluntari ai primelor veacuri i-au ctigat un loc de cinste n viaa bisericeasc, meritele lor pentru edificarea i dezvoltarea comunitii ecleziale fiind recunoscute n mod unanim. n acest fel, s-a recunoscut i faptul c globalizarea mesajului cretin nu putea fi separat de atitudinea martiric, fie c aceasta din urm se reducea la o activitate misionar susinut, fie c se concretiza ntr-o opoziie, spiritual i fizic, fa de obstacolele i impedimentele generate de atitudinea statului pgn.

24

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SUCIDAVA (JUDEUL OLT). CAMPANIA 2011 Petre Gherghe*, Lucian Amon**, Mirela Cojoc***, tefan Vasili****
LES FOUILLES ARCHOLOGIQUES DE SUCIDAVA (DPARTEMENT DE LOLT). LA CAMPAGNE DE LANNE 2011 Rsum Les fouilles archologiques, qui se sont drouls dans lespace intrieur de la forteresse romano byzantine, ont russi lidentification dune couche daco-romaine, jusque-l inconnue dans cette zone. Aussi, quelques dcouvertes numismatiques nous permet davancer des dates chronologiques plus exactes sur le complexe des constructions de lpoque romaine tardive: un pavage en briques, qui semble avoir t fonctionnelle au moins dans lintervalle des lannes 328-375; une construction carre, avec une surface de plus de 33 m2 et les murs en pierre, qui peut tre attribue la premire partie de la seconde moiti du V-me sicle aprs J.C. Ces lments sont particulirement utiles pour la chronologie de tout lensable de btiments qui appartiennent, probablement, aux thermes de la forteresse. Cuvinte cheie: Sucidava, nivel daco-roman, nivel roman trziu Mots-clefs: Sucidava, niveau romain, niveau romain tardive

Cercetrile din anul 20111 s-au desfurat ntre 5-15 iulie, n zona central a cetii romano-bizantine, unde nc din anii precedeni au fost deschise 18 casete cu dimensiunile de 6 x 6 m. n actuala campanie ne-am
Prof. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: petregherghe@yahoo.com ** Conf. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: amonlucian@yahoo.com *** Muzeograf, Muzeul de Arheologie i Etnografie Corabia, Str. Cuza Vod, nr. 65, Olt, tel. 0249/561364, e-mail: cojoc.mirela@yahoo.com **** Drd., Institutul de Arheologie Vasile Prvan, Bucureti, str. Henri Coand, nr. 11, sector 1, e-mail: stefanvasilita@yahoo.co.uk 1 Cercetrile au fost efectuate de un colectiv condus de Petre Gherghe (Universitatea din Craiova), format din semnatarii acestui articol i Onoriu Stoica (Societatea Numismatic Romn, Filiala Craiova). Au participat studenii anului II de la specializarea Istorie, Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, care efectueaz pe acest antier practica arheologic. Subliniem, nu n ultimul rnd, sprijinul constant, acordat de Primria oraului Corabia, creia i mulumim.
*

25

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 propus continuarea spturilor arheologice din casetele C1, C3, C8, C9, C17 i C18, situate spre extremitatea nordic a arealului menionat. Principalul obiectiv urmrit a vizat obinerea unor informaii suplimentare cu privire la complexul de construcii din secolul al IV-lea, identificate n campaniile precedente, i care aparin termelor cetii. Ne vom opri n special asupra datelor nregistrate (prin demontarea unor martori i continuarea spturii la o adncime mai mare) n casetele C8-C9, unde, cu prilejul actualelor cercetri, au fost obinute i cele mai semnificative rezultate. Investigaiile noastre anterioare din spaiul celor dou casete conduseser la identificarea unor poriuni din zidurile unei construcii i ale unui pavaj n structura cruia era ncastrat un canal realizat din crmizi. n privina pavajului menionat, descoperit n C8, am constatat c acesta se extindea i spre nord, n caseta C17, unde, n cea mai mare parte, a fost ns distrus. Structural, el a suferit mai multe refaceri. La baza sa se constat prezena unui prim pavaj, cu grosimea de 6 cm, alctuit din fragmente de igle fixate ntr-un amestec de pmnt i pietri fin. Deasupra a fost aplicat un strat gros de 7 cm, realizat din lut, pietri fin i fragmente mici de mortar, n nivelul cruia am identificat dou monede, prima emis de Constantin cel Mare ntre anii 324-330 (Pl. IV, 2), a doua atribuit, cu unele rezerve, lui Valens i databil n perioada 367-378 (Pl. IV, 4). Imediat peste acest strat s-a constatat prezena unui alt pavaj, constituit din fragmente de crmizi i mortar. Demontarea martorilor dintre casetele C8-C9 i C9-C18 ne-a permis completarea informaiilor cu privire la construcia care a fost dezvelit aici parial, n caseta C9, la finalul campaniei precedente1. Aceasta (Pl. I, 3 i Pl. II, 1-2) este delimitat spre nord, est i vest de trei ziduri care mrginesc o suprafa aproape ptrat, cu latura de aproximativ 5,80 m. Zidurile de pe laturile de nord i est sunt esute ntre ele i identice, att ca tehnic de construcie (blocuri de piatr fasonate pe faa exterioar i legate cu mortar, ntre care, pe alocuri, sunt intercalate fragmente de crmizi romane), ct i ca grosime (0,50 m). Ele se pstreaz pe o nlime de circa 0,80-1,00 m, din care aproximativ 0,30 m reprezint fundaia, realizat doar din blocuri de piatr, fr mortar. Zidul nordic are lungimea de 4,76 m. La extremitatea vestic se termin n mod tranant, n vreme ce captul opus se racordeaz cu zidul de pe latura de est. Acesta din urm este mult mai lung (msoar 8 m) i se continu dincolo de zona de racord, spre nord, unde a fost total demantelat. Pe traseul su am constatat prezena unei ntreruperi cu lungimea de 1,58 m (Pl. III, 1), care permitea circulaia ntre spaiul delimitat de zidurile descrise i spaiul alturat, cu pavaj, existent la est. Pentru a se conferi mai mult rezisten punctului n care zidul nordic i estic fceau jonciunea, aici a fost ncastrat un
P. Gherghe, L. Amon, M. Cojoc, Cercetrile arheologice de la Sucidava (judeul Olt). Campania 2010, n Analele Universitii din Craiova. Seria Istorie, nr. 18/2010, 2, p. 18-19.
1

26

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 bloc de piatr (Pl. III, 2) cu dimensiunile de 0,53 x 0,30 x 0,29 m. Pe faa superioar a acestuia fusese dltuit o concavitate adnc de 0,16 m, cu trei perei verticali i unul oblic; la baza unuia dintre perei se realizase o perforaie cu diametrul de 6 cm, care comunica cu exteriorul. n mod cert, piesa descris a fost refolosit aici, destinaia sa iniial fiind greu de precizat, dar se poate asocia cu certitudine de un sistem destinat scurgerii apei. Pe latura sudic, spaiul la care am fcut referire este delimitat de un alt zid. Acesta este constituit tot din pietre printre care, pe alocuri, sunt intercalate fragmente de crmizi, are aceeai lime (0,50 m) i o lungime de 5,84 m. La captul vestic, el cotete n unghi drept spre sud. n interiorul unghiului dintre cele dou laturi, cercetrile din campaniile anterioare au relevat existena unei ncperi al crui nivel de clcare este marcat de o pardoseal constituit din crmizi aezate peste un strat de mortar i pietri fin. Accesul n interiorul acesteia pare a se fi fcut dinspre nord, printr-o intrare cu limea de circa 0,85 cm. Este de remarcat faptul c zidul de pe latura de sud nu fcea jonciunea cu cel amplasat pe latura estic, ntre capetele lor existnd un spaiu liber de circa 0,35 m. Deosebit de important este descoperirea, n colul nord-vestic al ncperii mrginite de zidurile descrise mai sus, imediat sub nivelul su de clcare, pe o suprafa de doar 1 m2, a unui mic tezaur compus din 11 monede de bronz, dintre care 10 sunt emise n mod cert de Constantius II ntre anii 351-361, prin monetriile de la Sirmium, Thessalonic, Constantinopol, Cizic i Siscia1 (Pl. IV, 8-17). Valoarea lor nsumat este mic (n epoc 1000 AE=1 AV), de aproximativ 0,1 % dintr-un solidus. Tot n spaiul acestei ncperi, continund sptura, la adncimi cuprinse ntre 1,90-1,95 m a fost identificat un alt nivel de locuire, anterior realizrii edificiului prezentat. Din cadrul su, ne rein n mod deosebit atenia dou vetre de foc, o groap menajer i numeroase fragmente ceramice. Prima vatr, cu decor, este distrus parial i se pstrat pe o suprafa de 0,47 x 0,48 m. Dimensiunile sale originale pot fi estimate la 0,60 x 0,68 m. Structural, vatra este constituit dintr-o mas de lut ars la rou, acoperit pe toat suprafaa cliviseal cu grosimea de 0,5 cm. Pe aceasta din urm a fost aplicat prin incizare decorul, din care s-a pstrat o linie diagonal care intersecteaz un ornament vegetal central, totul ncadrat de un chenar alctuit din linii paralele; a doua, este o vatr de foc simpl, cu limea de circa 0,70 m. Existena ei este indicat de pata de pmnt ars la rou i de micile poriuni din structura ei, pstrate doar pe alocuri. Spre nord i sud apare un strat consistent de arsur care pare s provin de la un incendiu ce a pus capt locuinei deservite de aceast instalaie de foc.
Prezentarea detaliat a acestor piese, ca i a celorlalte descoperiri numismatice din aceast campanie, va face obiectul unui articol separat.
1

27

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Groapa menajer conine fragmente de ceramic, crbune i doi piepteni din os, de mici dimensiuni (Pl. VI, 1-2). Ceramica, descoperit att n jurul celor dou vetre, ct i n groap, provine de la vase lucrate cu mna, ncadrabile, dup calitatea pastei, n dou categorii: grosier i semifin. Cele mai numeroase sunt realizate dintr-o past cenuie grosier, ars incomplet, decorat cu butoni aplatizai i linii incizate sau cu butoni n form de a i bru alveolat (Pl. III, 4). A doua categorie, inferioar numeric, este reprezentat de o ceramic din past semifin, neagr, lustruit pe exterior i lipsit de decor. Ceramica descris mai sus i vatra de foc ritual cu decor sunt de cert tradiie geto-dacic. Adncimea lor (relativ mic n comparaie cu cea la care nivelul locuirii geto-dac a fost surprins de cercetrile noastre anterioare pe platoul cetii), ca i prezena, ntr-un complex arheologic nchis, a ceramicii de acest gen mpreun cu cei doi piepteni de factur roman, ne determin s afirmm c toate aceste urme arheologice pot fi atribuite unei locuiri daco-romane, necunoscute pn n prezent1, care a ocupat o poriune din spaiul pe care, dup retragerea aurelian, va fi edificat fortificaia romano-bizantin. Sperm ca cercetrile din campania viitoare s completeze aceste informaii. Catalogul descoperirilor2
Obiecte din bronz 1. Fragment de ac (?), lung. 9,5 cm, gros. max. 0,4 cm (C18, 3b, -1,20 m). Pl. IV, 1. 2. Inel, fragmentar, (C1, 1a, -1,70 m). Pl. IV, 2. 1. 2. 3. 4. 5. Obiecte din fier Dlti, lung. 9,1 cm, (martor C8-C9, -1,10 m). Pl. IV, 3. Bol de catapult, cu manon, lung. 7 cm (C9, 1b, -1,00 m). Pl. IV, 4 Scoab, lung. 5,3 cm (C1, 1b, -1,50 m). Verig, diam. 4,4 cm (C9, 1b, -1,30 m). Cui, lung. 7 cm (C9, 3a, -1,15 m).

Obiecte din plumb 1. Bar rsucit sub forma unei verigi cu diam. 3,4 cm, lat. 2 cm (C9, 1b, -1,00 m). Pl. IV, 5.
Cercetrile mai vechi au condus la concluzia c n intervalul de timp dintre cucerirea roman i momentul edificrii cetii, zona platoului nu a mai fost locuit, singurele urme fiind reprezentate de trei morminte de incineraie i apte de nhumaie. Vezi, n acest sens, D. Tudor, Oltenia Roman, Bucureti, 1978, p. 423 i O. Toropu, C.M. Ttulea, Sucidava-Celei, Bucureti, 1987, p. 90. 2 Catalogul nu include descoperirile monetare i majoritatea pieselor ceramice.
1

28

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
2. Plcu inform, fragmentar, lung. 8 cm, lat. 2,9 cm, gros. 0,8 cm, (C9, 1b, -1,00 m). Obiecte din ceramic 1. Disc realizat dintr-un fragment de vas, diam. 5,5 cm (C8, 1a, -1,80 m). 2. Buz de fructier din past fin cenuie, decorat pe margine cu mici caneluri, linii paralele i motive vegetale (frunze separate prin grupuri de cte dou cerculee) incizate nainte de ardere (martor C17-C18, -0,60 m). Obiecte din sticl 1. Picior de pahar, diam. 4,4 cm, h. (pstrat) 2,9 cm (C3, 1a, -1,70 m). 2. Fusaiol (past de sticl?), semisferic, decorat cu linii concentrice incizate, diam. max. 2,25 cm, h. 1,1 cm, diam. orificiu 0,9 cm (C3, 1a, -1,70 m). Pl. VI, 4. 3. Bol fragmentar, cu pereii extrem de subiri, decorat sub buz cu trei linii orizontale paralele, incizate (C1, 1b, -1,80 m). 4. Mrgea, diam. 0,8 cm, h. 0,6 cm (C9, 1c, -1,70 m). Obiecte din os i corn 1. Piepten decorat cu linii i cercuri concentrice incizate, lung. 3,8 cm, h. 6 cm (groap menajer C9, 3a, -1,90 m). Pl. VI, 1. 2. Piepten fragmentar, decorat cu linii i cercuri concentrice incizate, lung. 6 cm, h. 4,1 cm (groap menajer C9, 3a, -1,90 m). Pl. VI, 2. 3. Zar cu latura de 0,7 cm (C18, 3b, - 1,20 m). Pl, VI, 3.

n concluzie, spturile arheologice din cetatea romano-bizantin de la Sucidava, efectuate n vara anului 2011, dei nu s-au desfurat pe o suprafa extins, au reuit s aduc informaii noi, unele extrem de importante. n primul rnd, avem n vedere identificarea unei locuiri daco-romane, necunoscute pn n prezent n arealul fortificaiei. Importante sunt i datele de ordin cronologic, obinute n legtur cu complexul de construcii din epoca roman trzie. Pavajul din caseta C8 pare a fi fost funcional cel puin n intervalul dintre anii 328-375, n vreme ce construcia din caseta C9, cu o suprafa de peste 33 m2, poate fi atribuit primei pri a celei de-a doua jumti a secolului al IV-lea. Aceste elemente sunt deosebit de utile i pentru ncadrarea cronologic a ntregului complex de cldiri descoperite anterior n casetele nvecinate, i care aparin, dup cum am menionat, bilor cetii.

29

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Lista ilustraiilor Plana I: 1. Amplasamentul zonei investigate n interiorul cetii; 2. Amplasamentul casetelor cercetate n actuala campanie; 3. Planul pavajului i construciei descoperite n casetele C8-C9. Plana II: 1-2. Construcia din caseta C9 (vedere dinspre vest i sud-vest). Plana III: 1. Zidul estic i intrarea n construcia din caseta C9; 2. Zona de racordare dintre zidurile de nord i est ale construciei; 3. Vatr ritual cu decor (nivelul daco-roman); 4. Fragment ceramic in situ (nivelul daco-roman). Plana IV: 1. Moned emis de mpratul Probus; 2. Moned emis de mpratul Constantin cel Mare; 3. Moned emis de mpratul Valentinian I; 4-5. Monede emise de mpratul Valens; 6. Moned neidentificat; 7. Moned emis de mpratul Mauriciu Tiberiu; 8-17. Monede emise de mpratul Constantius II. Plana V: 1. Ac (?) din bronz; 2. Inel fragmentar din bronz; 3. Dlti din fier; 4. Bol de catapult din fier; 5. Bar rsucit, din plumb. Plana VI: 1-2. Piepteni, din os (nivelul daco-roman); 3. Zar, din os; 4. Fusaiol, din past de sticl (?)

30

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

31

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

32

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

33

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

34

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

35

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

36

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

CTEVA NOTE DESPRE TEOCRAIE I EVOLUIA RELAIILOR DINTRE STAT I BISERIC Gelu Clina*
A FEW NOTES ABOUT THEOCRACY AND THE EVOLUTION BETWEEN THE RELATIONSHIP STATE-CHURCH Abstract This doctrine has been developed between the IX and XIV centuries. In the beginning it imposed itself very strong, refusing to recognize the state, which was the secular power, as an independent power towards the Church. In the times of crisis between the Western Church and the new Western states, has this doctrine has defined at its best. The theocratic popes have always wanted to proclaim inviolable and intangible principles for the Church and to strengthen its position towards princes, empires and their power, always defining the relationships between the two powers through the superiority, the absorption, and the subjecting of the State to Church, which is to the Pope, as successor of Peter. Therefore, theocracy is very related to the mentality of the people from the Middle Ages, to the concept of authority and to the serving of the Christian cause. Cuvinte cheie: Teocraie, Biseric, stat, disput, cretinism Key words: Theocracy, Church, State, debate, Christianity

O definiie de mare autoritate1 leag teocraia de formele de guvernmnt civil, ns cu precizarea c Dumnezeu este recunoscut acolo ca fiind principiu conductor. Vom ncerca de-a lungul acestui articol s aducem cteva lmuriri n ceea ce privete conceptul de teocraie i impactul pe care l-a avut sau poate l mai are n istoria relaiilor dintre Stat i Biseric. Atunci cnd vorbim despre sisteme de colaborare sau despre sisteme de separare ntre Biserici i Stat, la un moment dat teocraia este prezent n aceast dezbatere. Fie c unii autori, precum cei ce se revendic2 a fi din curentul postmodern,
Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: calinagelu@gmail.com 1 J.F. Driscoll, Theocracy, n The Catholic Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company (1912). www.newadvent.org/cathen/14568a.htm 2 Seifudein Adem, Hegemony and Discourse. New perspectives on international relations, University Press of America, 2005, p. 27-34. Pentru acest autor teocraia secular reprezint un
*

37

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 privesc acest termen din perspectiva relaiilor de putere, fie dintr-o perspectiv pur i simplu fenomenologic, noi credem c o reevaluare a acestui termen este necesar fie i numai pentru a elimina confuziile care sunt legate de teocraie1. Ar mai trebui precizat c n epoca pe care o parcurgem se folosete cu precdere o interpretare juridic2 a teocraiei i aceasta a ajuns s fie considerat doar n aceast cheie. Noi considerm c, n realitate, perspectiva strict juridic nu este complet i vom ncerca s demonstrm aceasta pe parcursul acestei lucrri. Scurt privire retrospectiv asupra termenului Cea mai veche atestare a termenului teocraie se gsete n scrierile istoricului evreu (Iosif Flaviu) Flavius Josephus, care la un moment dat i-a propus s le explice cititorilor si ne-evrei specificul teocratic iudaic care s-a perpetuat la poporul ales de la Moise nainte (Kata Apionos, cartea a II-a, p. 16). n fapt, idealurile teocraiei (teokration) iudaice aa cum a fost aceasta descris de Iosif Flaviu au fost aplicate cu precdere n perioada iudaic post-exilic, atunci cnd puterea arhiereilor a crescut i cnd glasul lor era cu adevrat ascultat de popor. Din studiul istoriei i filozofiei religiilor se poate vorbi de o conducerea teocratic, n afara poporul iudeu3, att la babilonieni ct i la asirieni, iar elementul comun era dat de faptul c zeitile celor din urm se aflau n strns legtur cu jurisdicia asupra teritoriului unde regii semii respectivi conduceau. Dup perioada domniei regelui David, teocraia iudaic s-a transformat n monarhie iar vocea Profeilor a atras de multe ori atenia asupra faptului c Israel s-a ndeprtat de Iahve i trebuie s se ndrepte. Este de notat faptul c i n cazul evreilor s-a produs o deplasare de la ideal sau, altfel spus, de la teorie la practic. Despre matricea cretin a teocraiei Cea mai simpl descriere a teocraiei ne spune c aceasta s-a dezvoltat prin supunerea canonic a regilor sau mprailor, iar prin intermediul regilor sau mprailor, Biserica occidental i manifesta dorinele de putere sau de ajutor de la aa-zisul bra secular al ei adic statele de atunci. Mai departe putem vorbi de teocraie n sens politic sau teologic sau de o specie denumit
sistem de idei care amestec tiina i religia pe de o parte i religia i politica pe de alt parte, att din punct de vedere literal ct i metaforic, cu intenia de a stabili un regim al adevrului (p. 28). 1 Jean-Luc Hiebel, Les Relations Eglises-Etat, n Archives des sciences sociales des religions, nr. 101/1998, p. 67-73. 2 Klaus Nientiedt, Les relations Eglises-Etat en Allemagne, n Revue Etudes, tome 409/5, 2008, p. 2. 3 Cf. 1 Samuel 26:19; Jud. 11:23; Rut 1:15-16.

38

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 teocraie pontifical. La construirea acesteia din urm au contribuit ambiia personal a unor papi, interesele ocazionale i preteniile exprimate de acetia din urm. Teocraia pontifical s-a cristalizat n decursul timpului n cteva etape, perioad n care s-au confruntat poziia Episcopului Romei cu viziunea politic a vreunui conductor de stat din Occident. n definirea acestei doctrine este evident c ambiia personal i-a spus cuvntul n detrimentul virtuilor cretine. De exemplu, juritii lui Filip cel Frumos au falsificat n 1301 bula Ausculta fili i au pus n circulaie un fals, scontnd pe reacia negativ a opiniei publice contra Sfntului Scaun. n sens politic, teocraia este o doctrin conform creia Biserica deine suveranitatea n afacerile temporale1. Suveranitatea exprim ideea unei puteri supreme care nu este controlat de nici o alt putere. Papalitatea a neles s dein suveranitatea, dar nu s-o i exercite, ci s o dea n grija unui ef de stat care s-i fie loial. Teocraia este o teorie politic fondat pe noiuni teologice i scripturistice. De foarte mult timp s-a pus ntrebarea cine conduce sau cine trebuie s conduc lumea, Biserica sau prinul? Aceast doctrin s-a dezvoltat ntre secolele al IX-lea i al XIV-lea. La nceput s-a impus foarte puternic, refuznd s recunoasc Statul, deci puterea laic, n sensul de putere independent fa de Biseric. Aceast doctrin s-a conturat cel mai bine n perioadele de criz dintre Biserica Apusean i noile State occidentale. Papii teocrai au cutat ntotdeauna s proclame principii intangibile i inviolabile pentru Biseric i s-i consolideze poziia fa de prini, imperii i puterea acestora, definind mereu raporturile dintre cele dou puteri prin superioritatea, absorbia, supunerea Statului Bisericii, adic papei, ca urma al lui Petru. De aceea teocraia este foarte legat de mentalitatea oamenilor din Evul Mediu, de conceptul de autoritate i de slujirea cauzei cretine2. Ideile prin care era definit atunci individul au fost: teocratice, feudale i corporative. ntr-o privire de ansamblu constatm dou limbaje care rivalizau: unul care inea de teoria teocratic i cellalt de monarhia feudal, cu alte cuvinte unele din dreptul canonic i celelalte din dreptul roman care abordau din perspective diferite individul. O alt remarc ce trebuie fcut pentru aceast perioad este aceea c ambele limbaje amintite l prezentau pe individ ca fiind inserat3. Teologii carolingieni i apoi cei gregorieni au ncorporat cretinul ntr-un statut de subiect supus unei autoriti superioare. Teza teocratic a guvernmntului prin termenii subditus/subitus/sublimitas definea o relaie ntre omul fizic i omul renscut spiritual prin botez care este ncorporat unei autoriti superioare,
Marcel Pacaut, La Thocratie. LEglise et le pouvoir au Moyen-ge, Paris, Montaigne, 1957, p. 7. 2 Ibidem, p. 11. 3 Janet Coleman, Lindividu dans lEtat medieval, n Lindividu dans la thorie politique et dans la pratique, sous la direction de Janet Coleman, PUF, 1996, p. 2.
1

39

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 autoritate pe care omul nu a creat-o i creia evident c nu-i putea rezista. Aadar individul era zugrvit ca un subiect ncorporat, deci inferior, iar suveranii sunt nvestii de autoriti1. La nceputul Evului mediu circula teoria care susinea c statul nu este n el nsui natural. Augustin n lucrarea Cetatea lui Dumnezeu afirm c organizaia (ordo) este natural, ns toate manifestrile particulare ale acestei organizaii de guvernare (adic statul) nu sunt naturale ci raionale, stabilite de om i sancionate n final de Dumnezeu. n Occidentul latin s-au stabilizat mai multe regate (state) nainte de ntemeierea Bisericii aa cum este cazul Imperiului Roman, iar dup anul 313 romanii botezai n Hristos au preluat ierarhia administrativ imperial dar pstrnd pentru mult timp teza roman ce afirma c oamenii nu sunt egali prin natere2. Dup secolul XI existena social a individului se rezuma la datoria de a asculta fr s aib vreun drept3. Printr-o consecin a teoriei teocratice a puterii suveranul era prezentat ca nsi Legea ncarnat n persoana lui (lex animata). n spatele noiunii teocratice de guvernare s-au aflat teologi, canoniti dar i partizani ai puterii imperiale care prin intermediul dreptului roman restaurat voiau s autonomizeze puterea suveranului fa de Biserica apusean4. Aici s-au confruntat cei care susineau puterea papei prin succesiune de la Sf. Apostol Petru iar de cealalt parte erau aceia care afirmau c puterea a fost divizat de Dumnezeu, adic o parte a fost dat de Dumnezeu lui Petru (spiritualia) i cealalt a fost dat tot de El monarhilor (temporalia). n amndou se afirm coborrea puterii absolute de la conductor ctre membri. Multe aspecte din teoria teocratic au fost preluate i de adepii monarhiei absolute. Canonitii spun c n secolul XIII contractul social a fost promovat ca venind din legea natural care le d indivizilor dreptul de a se apra iar statul pare s fie cel mai bun mijloc de a te apra. Dup dreptul roman statul era constituit ca o persoan moral, ca un corp ce avea jurisdicie doar n interiorul granielor sale i doar peste indivizii care-l constituiau. Drepturile i interesele acestui corp-stat se rezumau la obinerea binelui comun, dup cum se tie dreptul roman prefernd binele public fa de binele privat. n aceast situaie canonitii au spus totdeauna c a acorda prioritate interesului public nseamn

Ibidem, p. 3. De exemplu, Grigorie cel Mare n secolul VII d. Hr. scrie ntr-o omilie aa: Natura a fcut oamenii egali dar printr-o hotrre misterioas unii au fost aezai deasupra altora n baza diversitii meritelor i prin rnduirea judecii divine, cf. Morales sur Job, Gregoire le Grand, Partie 3/1, Livres XI-XVI, trad. de Aristide Bocognano, Paris, Cerf, 1974, p. 20. 3 Morris Collin, The Papal Monarchy: the Western Church from 1050 to 1250, Clarendon Press, 1991, p. 34. 4 Janet Coleman, op. cit., p. 7.
2

40

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 s pui n pericol mntuirea personal i au cerut mereu ca dreptul privat s fie echilibrat cu dreptul public1. Textele din secolul al XII-lea conin o schimbare a accentului de la interesul public la valoarea moral a aciunii umane, astfel Petru Abelardul2 afirma c individul moral poate contribui mai bine la asocierea sa ntr-o colectivitate (fie o corporaie, universiti sau ordine religioase) dac la baza asocierii lui st voina i consimmntul individului. Taina Cununiei a fost dat ca cel mai bun exemplu de consimmnt a doi indivizi pentru a se lega ntr-o relaie contient, de aceea Biserica nu recunoate nici o cstorie care nu se face printr-un consimmnt explicit al celor doi iar canonistul Huguccio afirma n epoc faptul c dreptul natural este o for subiectiv ce se afl n suflet. El susinea c termenul Jus are un sens secundar care desemneaz legile morale pe care raiunea ni le d i mai ales Evanghelia. El credea c preceptele morale deriv sau sunt efectele unui drept natural preexistent, deci drepturile subiective dau natere la drepturi obiective3. Toma dAquino ne nfieaz o concepie despre individ care s-a prelungit n Apusul Europei pn n secolul XVII. El a privit comunitatea ca pe un sistem de relaii ntre indivizi i grupe de indivizi i a insistat pe autonomia ordinei naturale ntr-un Univers de cauze secunde care tot la Dumnezeu conduce. Toma nu a scris direct despre stat (regat) dar s-a ocupat de binele comun i de mijloacele necesare pentru a realiza interesul comun4. Afirmnd libertatea individului n mod aristotelian, adic altfel dect cum aplica epoca feudal acest principiu, Toma crede c suveranul are drepturi limitate peste supuii si. El afirm c exist patru tipuri de lege (etern, divin, natural i pozitiv) care guverneaz att oamenii ct i creaia i remarc faptul c oamenii mpart cu toat creaia o nclinaie natural pentru a face binele precum i instinctul de conservare. nclinaia natural a oamenilor pentru virtui se poate transforma ntr-un comportament continuu prin educaie i disciplin i prin consecin, un prin, un stat, trebuie s se supun de bun voie raiunii i legii naturale ca orice om5. Pentru a concluziona putem spune c Toma nu a vrut s elaboreze o doctrin a drepturilor individuale aa cum ele sunt prezentate sistematic astzi. nainte de secolul al XVI-lea al Renaterii statul va deveni o eviden i individul a cptat prin fora dreptului civil roman reactivat un nou contur fiind numit cetean. n aceast epoc discursul juridic era impregnat de teologie. Civa teologi renumii vor scrie n aceast perioad despre relaia
1 2

Ibidem, p. 20. Pierre Abelard, Etica, Bucureti, Editura Paideia, 1994, p. 45. 3 Apud Janet Coleman, op. cit., p. 20. 4 Cf. Summa Theologiae, I, II, Q 90, art. 3. 5 Janet Coleman, op. cit., p. 26.

41

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 dintre stat i individ, iar cel mai important autor este Jean de Paris1. Un alt autor afirma c prin legea natural (iure naturae) fiecare are o putere (dominium) i un anume drept (jus) peste bunurile materiale i comune ale acestei lumi, drept la care noi nu putem renuna2. ns nu toi marii teologi ai epocii acesteia au ajuns la un acord cu tezele lui Toma, spre exemplu franciscanii au fost adversari declarai ai dominicanilor. n tratatul De potestate regia et papali3 dominicanul Jean de Paris le d un rspuns franciscanilor. Aplecndu-se asupra analizei naturii oamenilor guvernai el a dezvoltat cel mai bine unul din principiile enunate de Toma. Este vorba despre teoria lui Toma despre individualitatea corporal care a fost extins de Jean de Paris. Astfel, el a ajuns la concluzia c munca i eforturile oamenilor sunt supuse destinaiei pe care fiecare om le-o d iar proprietatea este inalienabil. Numai n vremuri de necesitate un rege poate dispune de bunurile private ale indivizilor dar numai pentru a servi binelui comun. Peste toate aceste teze Jean de Paris afirm c oamenii au primit un instinct natural de la Dumnezeu care le spune c viaa comunitar este cea mai bun dintre toate. n acest sens este bine pentru proprietari (oameni) s aib un suveran4 care s le fie un arbitru imparial n stare s fac dreptate. Pentru Jean de Paris individul este unit cu o organizaie ce guverneaz n scopul de a rspunde la nevoile lor individuale iar puterea prinului eman de la popor. Corpurile administrative din acest timp nu erau creditate cu o putere proprie ci doar ca intermediare ntre popor i suveran, erau jurisdicii administrative care acionau pentru indivizi i pentru binele comun. Bula Ausculta fili5 scris de papa Bonifaciu VIII n 5 decembrie 1301 conine axiomele teologico-politice de baz pentru acea dat prin care papa i clama autoritatea peste regele francez Filip IV cel Frumos6 sub forma unei predici paternale cu scopul de a-i aduce aminte regelui francez de cretinismul su nnscut. n istoria medieval aceast scrisoare papal a rmas ca o acuzaie pe care vicarul lui Hristos i-o adresa supusului su regele Franei. n scrisoare accentul cade (invocnd textul de la Ieremia 1; 10) pe jurisdicia coercitiv pe care papa trebuie s o aplice la nevoie. Iat un pasaj din scrisoare: Teme-te de

Cf. John of Paris, On Royal and Papal Power, Toronto, The Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1971, p. 87. 2 Godefroid de Fontaines, apud Janet Coleman, op. cit., p. 29. 3 Aceast lucrare a fost folosit de regele Filip cel Frumos contra papei care voia s restrng suveranitatea Franei. 4 Suveranii nu sunt considerai dect administratori ai posesiunilor care nu sunt de drept ale lor. 5 Aceasta a fost urmat de bula Unam Sanctam care a proclamat i mai evident supremaia Bisericii peste Stat. 6 J.A. Watt, Introduction, n vol. John of Paris, On Royal and Papal Power, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, p. 7

42

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Dumnezeu i pstreaz poruncile Lui. Noi vrem ca tu s tii c eti pentru noi subiect att n problemele spirituale ct i n cele materiale1. Iat pe scurt argumentele adepilor sistemului teocratic: A. elementele extrase din Scriptur: - capitolul I din cartea Genezei, unde citim c Dumnezeu a creat Soarele i Luna; pentru adepii teocrai, acest lucru i prefigureaz pe mprai i pe pap, unde mpratul (Luna) i primete puterea (lumina) sa de la pap (Soarele), precum Luna i ia lumina de la Soare; - exemplul dat de faptul c Faraonul Egiptului a lsat libertate preoilor lui Israel, acetia nu puteau fi sclavi n Egipt (Genez, XLVII; 3); - din istoria forrii abdicrii regelui Saul de ctre profetul Samuel, ei extrag supremaia pontifical; - versetul din cartea profetului Ieremia (1; 10): <<Iat, te-am pus n ziua aceasta peste popoare i peste regate, ca s smulgi i s arunci la pmnt, s pierzi i s drmi, s zideti i s sdeti>>; - Osea (8; 4): <<Ei i-au ales rege fr voina Mea, i-au pus cpetenii fr ca Eu s fi tiut. Din aurul i din argintul lor i-au fcut idoli, ca ei s se prbueasc>>; - I Regi (8; 7): <<i a zis Domnul ctre Samuel: Ascult glasul poporului n toate cte i griete, cci nu pe tine te-au lepdat, ci M-au lepdat pe Mine, ca s nu mai domnesc eu peste ei>>; - Ps. (2; 1-3): <<Pentru ce s-au ntrit neamurile i popoarele au cugetat deertciuni? S-au ridicat mpraii pmntului i cpeteniile s-au adunat mpreun mpotriva Domnului i a unsului Su, zicnd: S rupem legturile lor i s lepdm de la noi jugul lor>>; - din Noul Testament ei extrag dreptul Bisericii de a judeca toate cauzele (Mt. 16; 18-19): <<i Eu i zic ie, c tu eti Petru i pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea i porile iadului nu o vor birui. i i voi da cheile mpriei cerurilor i orice vei lega pe pmnt, va fi legat i-n ceruri i orice vei dezlega pe pmnt va fi dezlegat i-n ceruri>>; - I Corinteni (2; 15): <<Dar omul duhovnicesc toate le judec, pe el ns, nu-l judec nimeni>>; (I Corinteni 6; 3): <<Nu tii oare, c noi vom judeca pe ngeri? Cu ct mai mult cele lumeti?>>; (Romani 13; 1-8). Din aceste versete se trage concluzia c nu e nici o putere, dect de la Dumnezeu. De asemenea, textele unde Iisus i alung pe vnztorii care profanau templul din Ierusalim i mai ales textul din Matei, (28; 18) unde declar c: <<Datu-Mi-s-a toat puterea, n cer i pe pmnt >>

Brian Tierney, The Crisis of Church and State, 1050-1300, University of Toronto Press, 1964; Charles T. Wood, Philip the Fair and Boniface VIII: State vs. Papacy, 1967.

43

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Adepii1 teocraiei pontificale rspundeau la contraargumentele adversarilor regaliti c dei Iisus a spus s pltim impozit Cezarului, aceasta este din simpl condescenden2. B. Argumente patristice i pontificale. Cele mai importante sunt: - declaraia papei Nicolae I, unde zice c Hristos i-a ncredinat lui Petru drepturile peste regatul ceresc i peste regatul terestru; - decretalele unor papi, cum sunt: De foro competendi, Per venerabilem etc.; - teoria papei Inocent III despre ratione peccati; - canoanele care precizau c episcopii citai de pontiful roman i crora regele le-a interzis s prseasc regatul, trebuie s se supun papei i nu regelui; - un pasaj din Cetatea lui Dumnezeu a lui Augustin: Un stat nu poate fi guvernat cu adevrat fr adevrata justiie i nu exist aici adevrata justiie, dac Iisus nu este conductorul3; - teoria celor dou sbii expus de Sfntul Bernard de Clairvaux n De Proecepto et dispensatione. A. Argumentele istorice sunt folosite de adepii teocraiei pentru a aduce aminte de trecut, artnd autoritatea temporal a papilor i drepturile lor peste prini. Este, de asemenea, cunoscut faptul c sub dinastia carolingian, mpratul depunea un jurmnt n faa papei, precum i hotrrile papale care eliberau/dezlegau subiecii de jurmntul de fidelitate depus. B. Argumente raionale erau bazate pe ideea c pontiful are puterea spiritual, de unde deducia c clericii au mai mult inteligen dect laicii i n consecin e bine s-i asculte. Vom prezenta n continuare cteva reacii teocratice. Dominicanul Agostino Trionfo credea c papa deine direct de la Dumnezeu o putere care este cea mai mare pe pmnt. Aceast suveranitate pontifical este aceeai pe care Hristos a avut-o pe pmnt i pe care i-a transferat-o vicarului su tocmai pentru a confirma, depune sau corecta pe prin4. Constituiile emise de prini n-au valoare fr aprobarea papei, iar mpratul este agentul Bisericii i de aceea primete ordine de la pap, concluzie tras din faptul c mpratul Constantin cel Mare, trimindu-i papei Silvestru I insignele imperiale, i-a recunoscut oficial plenitudo potestas5.

Uta-Renate Blumenthal, The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century, University of Pennsylvania Press, 1991, p. 29. 2 Marcel Pacaut, op. cit., p. 187. 3 Ibidem, p. 186. 4 Ibidem, p. 188. 5 Ibidem, p. 207.

44

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Portughezul Alvarus Pelagius (Alvaro Pelayo), franciscan, n lucrarea De Statu et planctu Ecclesiae, scris ntre 1332 i 1340, i expune concepia teocratic ncepnd cu afirmaia c Biserica este o societate vizibil, probabil pentru a-l combate pe Marsilio de Padova, i nu o asociaie structurat pe nevoile spirituale ale oamenilor. Pentru el, Biserica este o cetate cu legi speciale care are propria sa materialitate, deci are dreptul s dein averi, terenuri, dar finalitatea ei este de ordin supranatural, pentru c a fost creat de Dumnezeu pentru mntuirea oamenilor. Ca orice franciscan, vede n capul Bisericii pe papa: Acolo unde este papa, acolo este Biserica Roman, scaunul apostolic i capul vzut al Bisericii ... cci Petru nseamn Biseric ... i papa este succesorul lui Hristos, nu Biserica1. Iat aici o mostr de exaltare a teocraiei pontificale fr s in seama de nvtura dogmatic a Bisericii. Pontiful este nici mai mult nici mai puin dect quasi Deus, de unde el trage imediat concluzia c vine autoritatea excepional a pontifului. Cardinalii sunt ca nite ngeri care mplinesc voina divin. Autoritatea papei este n gndirea acestui monah nelimitat, cum nelimitate sunt metaforele lui; nici o alt autoritatea nu poate exista, n viziunea lui, fr consimmntul pontifului. Logica teologic a acestui franciscan este destul de ndeprtat de scopul lucrrii lui. n lucrarea sa, singura cetate n interiorul creia coexist i alte organisme materiale este Biserica, iar Statul este n Biseric. Cel ce are guvernmntul sufletelor, adic papa, nu poate fi exclus de la suveranitatea corpurilor2. Pelayo dezvolt la extreme ideile i argumentaia legat de plenitudinea puterilor papale. n secolul al XIV-lea apar mai multe semne de respingere de ctre prini a ordinelor date de papi. n Frana, Filip al VI-lea de Valois (1329), Carol al V-lea (1364-1380) i Filip de Mezieres au negat imixtiunile papei n afacerile seculare ale Statului, clamndu-i suveranitatea fa de pap. n Anglia, deoarece mereu a existat o opoziie mai puternic fa de papalitate, spiritul laic este puternic afirmat prin practica adunrilor comunale, ce vor deveni viitoarea Camer a Comunelor unde se fcea politic n sens pozitiv. n 1378, John Wycliff n Tractatus de offitio regis, va apra regele, considerndu-l vicar al lui Dumnezeu peste temporal i suveran. Cteva critici la adresa papalitii n secolul al XIV-lea, mutarea papei la Avignon corespunde unui proces de centralizare administrativ a Bisericii Romane. Papa dezvolt mai multe oficii pontificale i tribunale care nu ascult dect de el, astfel, dirijnd afacerile Bisericii Romane ca pe o monarhie absolut. De asemenea, apar multe taxe percepute n numele Bisericii i, indirect, contestri fa de averile pe care le
1 2

Ibidem, p. 208. John A.N. Thompson, The Western church in the Middle Ages, Arnold, 1998, p. 45.

45

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 acumula1. Guillaume dOccam, englez, fost profesor la Oxford, va intra n ordinul franciscanilor. Dei nu fusese neles nainte de criza dintre Louis II de Bavaria i papa Ioan XXII, el polemizeaz cu susintorii papei; pe acesta din urm, care greise n teoria lui despre ndumnezeire, l va ataca n Opus nonaginta dierum (1331). Cele mai importante tratate politice ale lui sunt: De potestate et juribus Romani Imperii (1338) i Breviloquium de potestate papae (1339-1340). El critic violent preteniile teocratice i se va refugia la curtea lui Louis II de Bavaria. n lucrarea Dialogus sunt incluse cele dou lucrri citate anterior, ca fiind capitole2. n polemica sa, Guillame dOccam introduce expresia Biserica de la Avignon, desemnnd, astfel tirania papalitii care de multe secole acaparase puterea temporal, fr s aib acest drept. n viziunea lui Guillame, Apostolul Petru n-a primit de la Hristos o autoritate absolut, ci o putere limitat la domeniul spiritual. Regii3 s-au ocupat de drepturile i libertile cetenilor nainte de venirea cretinismului, zice el. De aceea jurisdicia papei este limitat doar la a-i ajuta pe cretini s-i dobndeasc mntuirea. Pentru el, ierarhia este nsrcinat cu dirijarea vieii liturgice i administrarea Sfintelor Taine, iar nu pentru a face politic. Mai mult dect att, deplina autoritate n Biseric o are Sinodul Ecumenic i nu singur papa care a dovedit c greete de multe ori. Fiind protejat de regele Louis al II-lea al Bavariei, cruia i recunoate deplina suveranitate fa de pap, el va denuna abuzurile papalitii fa de mpratul german, cruia i cerea ca s fie confirmat de pap, n timp ce n Frana i Anglia, acest lucru nu se mai petrecea. Concluzia lui Occam este c toat lumea este supus mpratului, inclusiv papa i argumenteaz cu elemente de drept roman, cutume i prin interpretarea Evangheliei. De exemplu, din episodul cnd Hristos este adus n faa lui Pilat, el trage concluzia c Iisus a recunoscut de jure c Pilat este judector legal. El separ cele dou domenii, dar consider c ideal ar fi cooperarea dintre suverani; admite c n caz de necesitate absolut, spiritualul poate interveni n temporal, dar s acioneze cu circumspecie. Statul, la rndul su, trebuie s menin societatea ntr-un ritm vivant. Atacnd papalitatea i nu Biserica Roman, dOccam va genera un curent nou de reacie contra abuzurilor teocratice. Despre creterea forelor antiteocratice ncepnd cu Marsilio de Padova (Defensor Pacis) i Guillaume dOccam (Dialogus), monarhia regal ncepe s fie din ce n ce mai mult
1 2

Marcel Pacaut, op. cit., p. 211. Ibidem, p. 213. 3 Ellenbach Gerd, The Church in Western Europe from the tenth to the early twelfth century, Cambridge University Press, 1993, p. 67.

46

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 acceptat n defavoarea teocraiei. n 1340 Leopold de Babenbourg n Tractatus de iuribus regni et imperii Romani folosete, pentru a respinge doctrina teocratic, argumente din dreptul constituional german, considernd prinii electori germani drept emanaia poporului german, iar alegerea mpratului german de ctre acetia este considerat suveran. n 1536, ntr-un decret (bula de aur) se stipuleaz c alegerea i ntronizarea mpratului german este de dreptul singular al prinilor electori germani i al arhiepiscopilor germani. Prin acest act nceteaz s mai subziste n Imperiul German, ideea unui imperiu cretin universal. Imperiul cretin german, succesorul Imperiului Franc cretin, devine prin acest act i mai clar un regat german. Prin reducerea imperiului la un regat german, se taie suportul temporal al concepiei teocratice care fusese furit pe baza relaiilor dintre pap i imperiu n Evul Mediu n Apus1. Slbirea imperiului medieval de Apus va conduce la un declin i mai mare pentru papalitate. Apariia i dezvoltarea teoriilor conciliare bazate sau nu pe tezele lui dOccam vor slbi i mai mult prestigiul papilor. La conciliile din Pisa i Constantza episcopii au declarat c puterea n Biseric aparine Sinodului Ecumenic. Sub influena Renaterii i a apariiei unor State naiuni cu ambiii proprii, a fost din ce n ce mai greu pentru papi s menin un discurs teocratic care acum aprea anacronic. Acesta curent reformator fa de concepia pontifical, n sensul de a nu se mai subordona Statul ctre Biseric, s-a ntrit n secolul al XV-lea i prin pre-reformatorii John Wycliff i Jean Huss. Cele mai uzate formule de critic a papalitii se refereau la ambiiile temporale ale Sfntului Scaun i la luxul Curiei romane. Dezvoltarea n epoca Renaterii a studiului tiinific a condus la sfrmarea sistemelor teocratice bazate pe texte scripturistice care permiteau concluzii n favoarea susintorilor teocraiei. Acum este dovedit c mult invocatul document donaia lui Constantin este un fals2. n teoriile politice moderne, independena Statului este aprioric asumat i se statueaz c suveranul/eful statului, chiar cretin, nu este obligat s se supun moralei cretine. Ni se pare legitim s ntrebm dac vreo moral are loc n spaiul suveranitii statului modern? Oricum am rspunde suntem nevoii s constatm faptul c susintorii ideii de guvernare fr nici o perspectiv moral s-a ntrit pe msur ce a trecut timpul. n opinia unor cercettori3, chiar dac a suferit multiple pierderi, papalitea nc se bucur de un mare prestigiu, chiar dac nu mai are vreun drept politic asupra unor monarhi europeni sau de pe alte continente, chiar dac nu mai poate interveni n afacerile ordinare ale statelor
Walter Ullman, A Short History of the Papacy in the Middle Ages, Routledge, 2003, p. 31. Marcel Pacaut, op. cit., p. 219. 3 John A.N. Thompson, The Western Church in the Middle Ages, Arnold, 1998. Brian Tierney, The Crisis of Church and State. 1050-1300, University of Toronto Press, 1964. Walter Ullman, A Short History of the Papacy in the Middle Ages, Routledge, 2003.
2 1

47

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 occidentale, totui mai are o autoritate puternic ce s-a manifestat odat cu marile descoperiri geografice de peste Ocean, dar mai ales n marile tratative diplomatice n numele pcii: de exemplu, nuniul apostolic n Tratatul de la Westphalia din 1648. Preteniile teocratice vor nceta abia n secolul al XVII-lea cnd papa Sixt-Quintul (1585-1590) face o ultim ncercare nereuit. Ideea de Stat va ctiga n faa suveranitii pontificale i va fi reprezentat de monarhia absolut, care se va extinde n toat Europa. Statul modern se va consolida, iar puterea papalitii se va reduce drastic in temporalibus. ncepnd cu secolul al XII-lea, dreptul roman este redescoperit i sub influena operei lui Aristotel, se admite c cele dou domenii, spiritualul i temporalul sunt natural diferite, iar c puterea laic este, de asemenea, voit de Dumnezeu. n secolul al XIV-lea cele dou puteri sunt descrise ca fiind distincte n origine, natur i finalitate. Statul se emancipeaz de sub obligaiile cretine, devenind independent i fa de vreo moral. El este prezentat ca existnd pe baza mrturiei lui Hristos n faa lui Pilat i a pasajului din Evanghelia dup Marcu (12; 17): D-i Cezarului ce-i al Cezarului i lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. i cu toate acestea credem c dezbaterea nu s-a terminat i e departe de un deznodmnt. Oamenii reclam nevoia unei autoriti morale chiar i n politic dar mai mult n administraia statului. De aceea credem c religia cretin nu i-a spus ultimul cuvnt n cetatea terestr i a dovedit c poate inspira statul n sensul bunstrii membrilor lui.

48

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

RZBOIUL DE 80 DE ANI DINTRE SPANIA I RILE DE JOS OPORTUNITATE SAU EEC? Constaniu Dinulescu*
THE EIGHTY YEARS WAR BETWEEN SPAIN AND NETHERLANDS AN OPPORTUNITY OR A FAILURE? Abstract The article tries to find an answer at an important question of the beginning of the modern era. Could be avoided the destructive war, between Spain and Netherlands? The author made a difference between the war and the Revolution of Netherlands, because the revolution had an end in 1609, after the proclamation of the United Provinces Republic, the Westphalia treaties being an act of political recognition for the new state. This conflict was one of the last intentions of the Catholic Reign of Spain to resist in front of the Reform, because in the same time was started disastrous war with England. The main conclusion is that of an impossible peacefully reconciliation between Catholic Spain and the new state of Netherlands because of the totally different political and economical thinking. Cuvinte cheie: rzboi, revoluie, rile de Jos, Spania, reconciliere Key words: war, revolution, Netherlands, Spain, reconciliation

n istoriografie, acest conflict apare la autori consacrai, precum Jacques Madaule, Joseph Perez, Camil Murean, Florentina Czan, Bogdan Murgescu, Alexandru Florin Platon, Laureniu Rdvan, Bogdan-Petru Maleon, drept revoluia burghez din rile de Jos. Desfurat pe parcursul a opt decenii (1568-1648), conflictul iniiat de spanioli n rile de Jos a nsemnat un imens angajament financiar i pierderi umane de o parte i de alta de aproximativ 2 000 000 de persoane, un bilan nefast al acestei confruntri. Se pune, deci, ntrebarea fireasc dac acest rzboi falimentar putea fi evitat? De aceea, ne propunem, n cele ce urmeaz s analizm datele acestei situaii ncepute la jumtatea secolului al XVII-lea a crei finalitate va fi consfinit de hotrrile Pcii Westphalice din 1648.
Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: cc_dinulescu@yahoo.com
*

49

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Elementele de care trebuie s inem seama n analizarea conflictului includ condiiile i interesele personale ale combatanilor, fanatica intoleran religioas a reformatorilor i contrareformatorilor i concepiile economice necontrolate. Toate acestea au configurat un climat istoric caracterizat de o violen crescnd ce va atinge punctul culminant n timpul Rzboiului de 30 de ani, desfurat n prima jumtate a secolului al XVII-lea. Practic, revoluia burghez este componenta major a conflictului care a dobndit o anvergur european, date fiind desfurrile de fore, demersurile diplomatice i soluionarea sa definitiv, la ceea ce poate fi considerat, pe drept cuvnt, prima conferin european de pace, Tratatele Westphalice de la Munster i Osnabruck, care a pus capt Rzboiului de treizeci de ani, consacrnd principiul echilibrului european. Acesta a fost motorul principal al diplomaiei europene, pn n 1814-1815, cnd a fost completat, la Congresul de Viena, de conceptul de concert european. Momentul izbucnirii conflictului n anul 1568 ntre rile de Jos i Spania, reprezint pentru istorici o spe de analiz a oportunitii istorice a evenimentului respectiv, care avea rolul de a deschide o nou perspectiv de dezvoltare european, n condiiile impuse de imperativele modernizrii1. Contextul istoric creat este de neles i, mai ales, de explicat n condiiile n care, Filip al II-lea (1556-1598), devenea prin hotrrea tatlui su, vestitul mprat Carol al V-lea, motenitorul unui grandios imperiu, considerat a fi cea mai cuprinztoare structur politic a timpului2. Cnd la 16 ianuarie 1556, la Bruxelles, Carol al V-lea a renunat i la coroana Spaniei, se prefigura o important schimbare n politica Spaniei fa de rile de Jos, noul suveran, Filip al II-lea inaugurnd o altfel de atitudine, mai sever, specific totui absolutismului monarhic spaniol3.
Vezi pentru conceptul de modernizare ca proces istoric: Alexandru Florin Platon, Laureniu Rdvan, Bogdan-Petru Maleon, O istorie a Europei de Apus n Evul Mediu. De la Imperiul Roman trziu la marile descoperiri geografice/ secolele V-XVI, Iai, Editura Polirom, 2010, p. 495-504. Interesante prin propunerile lansate, sunt i contribuiile lui Bogdan Murgescu, O alternativ la periodizarea tradiional: epoca modern timpurie, n Studii i articole de istorie, LXVI, Bucureti, 2001, p. 5-18 i Lucia Popa, Secolele XVII-XVIII: n cutarea Europei moderne, n Miscellanea in honorum Radu Manolescu emerito, Bucureti, Editura Univers, 1996, p. 258-267. *Am ales anul 1568 drept nceput al rzboiului de optzeci de ani, dei violenele au fost anterioare acestuia. Izbucnirea nemulumirilor n rile de Jos nc din 1566 i replica prin represiune ntreprins de Spania n anul urmtor 1567, cnd s-a desfurat btlia de la Oosterweed, au fost momentele premergtoare aciunii ntreprinse de Wilhelm de Orania n anul mai sus menionat, 1568. 2 Apud Alexandru Florin Platon i colaboratorii, op. cit., p. 483. 3 Joseph Perez, LEspagne de Philippe II, Paris, Fayard, 1999.
1

50

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ne alturm analizei realiste aparinnd istoricului clujean, academicianul Camil Murean, care scria c din orice punct de vedere le-am privi, nu vom descoperi dect temeiuri de contrast ntre Spania i rile de Jos1. Prima, Spania, era o monarhie absolutist, dominat de o aristocraie i un cler catolic fanatic peste care se afla suveranul, convins pe deplin de deviza Ordinului Iezuiilor, c tot ce se ntmpl n ara sa este spre mare glorie a lui Dumnezeu. rile de Jos erau expresia dezvoltrii economice a unei provincii ce beneficia din plin de o serie de liberti asupra crora nu se exercitau presiunile Bisericii Catolice. La acestea se adugau trsturile complexe ale tnrului Filip al II-lea, a crui politic i atitudine erau total opuse celor practicate anterior de tatl su. Se poate lesne observa c Filip al II-lea era mult deosebit fa de Carol al V-lea, datorit educaiei pe care a primit-o de mic copil. Un reuit portret fizic i moral al suveranului spaniol avea s fie creionat de ambasadorul veneian la curtea din Madrid, Federico Badoero, care nota urmtoarele ntr-un raport diplomatic ctre Senat: E mic de statur barba o poart tiat scurt i ascuit, dup obiceiul naional spaniol. Firea lui e linitit i melancolic e un suflet religios; ascult n fiecare zi liturghia, iar de srbtori, predica i vecerniile De la natur maiestatea sa are un corp slab; tot aa ea l-a nzestrat i cu un suflet cam timid2. Dup victoria de la Saint Quentin (1557) i Pacea de la CateauCambresis (1559) care a consacrat n opinia unor istorici, ntre care se afl i Jaques Madaule3, supremaia Spaniei, Filip al II-lea decide s revin n Spania, unde din 1561, stabilise drept capital a regatului Madridul. n urmtorii ani, situaia nou creat a generat n rile de Jos o situaie de dezordine cu accente revoluionare, care ncerca s diminueze veleitile de putere ale guvernatorului provinciei, Margaretei din Parma i chiar s-l detroneze pe rege. Se evideniau prin amplitudinea i potenialul pericol ce-l reprezentau, evoluia absolut a calvinismului, preteniile i elurile aristocraiei i burgheziei locale, precum i reticenele autohtonilor fa de preteniile religioase i fiscale impuse de Filip al II-lea. Debutul conflictului l va constitui intrarea trupelor spaniole conduse de Ducele de Alba, n Bruxelles, la 9 august 1567. Represiunea avea s fie una dur nsemnnd pedepsirea tuturor vinovailor de tulburri, suprimarea oricror
Vezi, pe larg, Camil Murean, Umbra lui Torquemada, p. 44-57, n volumul Focul ocrotit de ape. Revoluia burghez din rile de Jos, Bucureti, Editura tiinific, 1960. 2 Apud Camil Murean, op. cit., p. 48-49. 3 Jacques Madaule, Istoria Franei, vol. I, Bucureti, Editura Politic, 1973, p. 300.
1

51

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 liberti i privilegii, statornicirea deplin a absolutismului regal. S-a instituit chiar un tribunal excepional, numit Consiliul tulburrilor, prezidat de nsui Ducele de Alba. O alt etap a raporturilor Spaniei cu rile de Jos a reprezentat-o primvara anului 1568, cnd Wilhelm de Orania ncepea operaiunile militare, ce corespundeau Rzboiului de Independen al Olandei. Dac n confruntrile terestre Ducele de Alba nvinsese pe rebeli, n luptele desfurate pe mare, olandezii i zeelandezii au preluat controlul asupra porturilor Briel i Flesing, i au reuit s instaureze Blocada Anvers-ului, un veritabil New York al secolului al XVI-lea pentru comerul mondial. La acestea s-au adugat i consecinele negative ale crizei financiare din 1575, care l-au determinat pe Filip al II-lea s adopte o politic contradictorie vis-a-vis de problemele din Flandra, cu cei care i-au urmat Ducelui de Alba, respectiv Requeseus i Don Juan de Austria. Prezena acestora nu avea darul de a liniti spiritele dimpotriv, evoluia precipitat a evenimentelor a impus aducerea unui general, Alessandro Farnese, n funcia de guvernator al rilor de Jos, misiunea sa fiind una la fel de dificil ca i cea a predecesorilor si. Graie calitilor sale de iscusit militar, Farnese reui s redobndeasc Anvers-ul (1585), operaiune militar considerat a fi una dintre cele mai importante ale secolului al XVI-lea. Evoluiile ulterioare de pe scena politic european au permis Provinciilor Unite s-i recupereze teritoriile pierdute, dar mai mult s invadeze Mediterana1 i, de aici, cile Oceanelor n ultimul deceniu al secolului. n partea de nord a rilor de Jos, Provinciile Unite deveneau independente, iar din anul 1609, sub denumirea de Olanda avea s fie timp de un secol una dintre cele mai mari puteri europene, graie flotei comerciale i marinei militare, dar i imensei sale capaciti de plat. Fr ndoial, preul pltit de Spania n cele trei decenii de lupte se dovedea a fi fost unul apstor din cauza imenselor resurse umane i financiare consumate. Totodat, prin pierderea accesului la Marea Nordului i Marea Baltic, vital pentru Peninsula Iberic, transportatorii nordici au fost stimulai s iniieze aciuni de contraband, ceea ce va aduce daune ireparabile Spaniei n viitor. Influena ibericilor va fi dup derularea acestor secvene considerabil diminuat, la aceasta adugndu-se puternica criz demografic din 1596. Dup enumerarea acestor argumente este posibil s formulm un rspuns categoric asupra oportunitii rzboiului declanat de Spania contra
Pentru toate problemele ce privesc aceast zon vezi: Fernand Braudel, Mediterana i lumea mediteraneean i epoca lui Filip al II-lea, vol. VI, traducere de Mircea Gheorghe, prefa de Alexandru Duu, Bucureti, Editura Meridiane, 1986.
1

52

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 rilor de Jos? Desigur, fr a face divagaii istoriografice, s acceptm ideea c Spania putea s cedeze la presiunile exercitate de olandezi, asumndu-i riscurile ulterioare, sau s fi acceptat aristocraiei flamande posibilitatea de a participa lucrativ la afacerile imperiale ale monarhiei spaniole. Aceast a doua ipotez este greu de crezut c ar fi fost luat n calcul la autoritatea hispanic, datorat, mai ales, egocentrismului instituional. Mai pot fi invocate i alte argumente cum ar fi considerente de reputaie, prestigiu, orgoliu naional sau chiar de aprare a valorilor lumii meridionale, ameninate de ofensiva Nordului. Refuzul insistent al Spaniei de a abandona rile de Jos era unul pragmatic, tiut fiind disponibilitatea acestei provincii de a da produse de baz pentru economia imperiului i industria naval, comercial i de rzboi. Un alt aspect, de ordin politic, se referea la principiul raison detat, cel care asigura Spaniei imaginea unui puternic stat n concertul statelor europene1. Este de subliniat aspectul c la cumpna secolelor XVI-XVII, Spania continua s reprezinte o mare putere european; victoria englezilor din 1588 i victoria lui Henric al IV-lea n Frana au compromis definitiv ansele ca Spania s mai dein hegemonia pe continentul european. Eecul politicii europene al lui Filip al II-lea avea s fie consacrat prin hotrrile tratatului Vervines (1598), cruia i s-au adugat complicate probleme economice i financiare, generate ntre altele i de rzboiul neprofitabil din rile de Jos. n opinia cunoscutului istoric Fernand Braudel Filip al II-lea nu a fost groparul mreiei sale ci, dimpotriv, artizanul ultimei sale perioade de glorie2. Nu putem totui neglija c o parte nsemnat a decderii Spaniei dup domnia lui Filip al II-lea s-a datorat rzboiului de uzur, costisitor i ineficient, precum i lipsei de flexibilitate diplomatic a Madridului n gestionarea unei crize de pe continent cu urmri greu de imaginat la data nceperii conflictului dintre Spania i rile de Jos. Este cert c acest rzboi la nivelul mentalitii epocii nu putea fi evitat. n zorii modernitii, cnd fiecare mare putere dorea cu ardoare extinderea influenei, cnd competiia colonial era la apogeu, cedarea benevol a unei posesiuni, fr fora armelor era practic inadmisibil, deoarece nici revoluionarii (adepi ai progresului) i nici spaniolii (conservatori rigizi) nu erau pregtii s cedeze. Spania catolic i conservatoare se nscuse prin
Vezi Camil Murean, Relaiile internaionale n prima jumtate a secolului al XVII-lea, n Studii i Articole de Istorie, XVIII (1972), p. 24-35 i Florentina Czan, Politica echilibrului european n prima jumtate a secolului al XVI-lea, n Studii i Articole de istorie, XVI (1973), p. 5-13. 2 Apud Alexandru Florin Platon i colaboratorii, op. cit., p. 494.
1

53

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 alungarea maurilor, sub acest sistem deschisese calea spre coloniile de dincolo de Oceanul Atlantic, deci a schimba ceva era perceput ca o impietate major. Eecul care se profila n rile de Jos nu a fost singurul pentru monarhia spaniol. Concomitent, s-a ncercat readucerea Angliei, condus de regina Elisabeta I, de orientare anglican, n sfera Papalitii (unde ncercase s revin temporar sub regina Maria Tudor), ns dezastrul Invincibilei Armada a pus capt definitiv unei iniiative similare.

54

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

DINASTIE DOMNEASC SAU FAMILIE BOIEREASC OPIUNEA LUI MATEI BASARAB PENTRU LOCUL NMORMNTRII SALE Liviu Marius Ilie**
PRINCELY DYNASTY OR NOBLE FAMILY MATEI BASARABS CHOICE FOR THE PLACE OF HIS BURIAL Abstract In the 17th century, several descendents of Craiovescu family aroused to the throne of Wallachia, among them, an important personality being Matei Basarab. Although he constructed his political legitimacy by presenting himself as Neagoe Basarabs heir, Matei did not choose to be buried in Curtea de Arge, near Neagoe, or in Comana, near Radu erban another prince descending from Craiovescu family but in the monastery Arnota, near his father, the boyar Danciu Brncoveanu. Therefore, he was interested in demonstrating that, after his death, his noble origins were more important than a princely dinasty. Cuvinte cheie: dinastie, moarte, domn, Matei Basarab, mnstire Key words: dynasty, death, prince, Matei Basarab, monastery

n secolul al XVII-lea au urcat pe tronul rii Romneti mai muli domni originari din familia boierilor Craioveti1, aceasta nou dinastie devenind, cel puin cronologic, dup aceea care se instalase la conducerea rii Romneti nc din secolul al XIV-lea, a doua ca importan n istoria statului valah dintre Carpai i Dunre. Unul dintre membrii acestei dinastii a fost Matei Basarab, el reuind s se impun prin dimensiunile politice i culturale ale domniei sale.
Aceast lucrare a fost finanat din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID 61968 (2009), cofinanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. ** Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: lvmilie@yahoo.com 1 Pentru a observa legturile de rudenie, pe care aceti domni le-au avut cu marii boieri Craioveti de la sfritul secolului al XV-lea i nceputul secolului al XVI-lea, vezi Arborele genealogic al Craiovetilor i Basarabilor Craioveti din secolele XV-XVIII, la Constantin Rezachevici, Cum a aprut numele dinastic Basarab i cnd l-a adoptat Matei vod, n Analele Universitii din Craiova. Seria Istorie, an X, 2005, nr. 10, p. 7-29.

55

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Originea sa boiereasc l-a fcut pe Matei Basarab s ncerce gsirea unor strategii de legitimare politic, n acest sens el cultivnd nrudirea sa cu Neagoe Basarab1, domn cunoscut i el pentru apartenena la marea familie de boieri din dreapta Oltului2. Aceeai modalitate de motivare a ascensiunii politice folosise, la nceputul secolului al XVII-lea, un alt domn cobortor din familia Craiovetilor Radu erban acesta intitulndu-se, la rndul su, urma al lui Neagoe Basarab3. Cum a privit Matei Basarab apartenena sa la noua dinastie, din perspectiva nmormntrii sale? A ncercat el s creeze o legtur i dup moarte cu Neagoe Basarab, din a crui descenden i justificase urcarea pe tron, sau cu Radu erban, urma domnesc al Craiovetilor pe tronul rii Romneti, ori, din perspectiva nmormntrii, s-a simit mai aproape de prinii si naturali? Se tie c Neagoe Basarab a fost nmormntat n ctitoria sa de la Curtea de Arge4, numele lui fiind legat n epoc de aceast mnstire. Cltor n secolul al XVII-lea, prin ara Romneasc, Paul de Alep nota c aceast biseric a fost cldit de rposatul Neagoe voievod5. nc de la nceputul domniei sale, Matei Basarab ddea aceleiai mnstiri, dou documente de danie i ntrire de sate, primul la 6 decembrie 1632, n care arta c aceast minunat mnstire Arge a fost ntemeiat, a fost zidit i prea frumos terminat de sfnt rposatul strmo al domniei mele, luminatul domn Neagoe Basarab voievod6, iar al doilea la 29 aprilie 1633, n care sublinia c aceast sfnt mnstire Argeul a fost fcut i zidit din temelia ei de rposatul bunic al domniei mele, Io Bsrab voievod [Neagoe Basarab, n.n., L.M.I.]7. Mai

Nicolae Stoicescu, Matei Basarab (20 septembrie 1632 9 aprilie 1654), Bucureti, Editura Militar, 1982, p. 11-12; idem, Matei Basarab, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1988, p. 13; Constantin Reazchevici, op. cit., p. 19-20. 2 Vezi i Liviu Marius Ilie, Neagoe Basarab and the Succession to the Throne of Wallachia, n Analele Universitii Bucureti. Istorie, an LIII, 2004, p. 40-42. 3 Istoria Romnilor, vol. V. O epoc de nnoiri n spirit european (1601-1711/1716), coord. Vrigil Cndea, secr. t. Constantin Rezachevici, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 38-39. 4 Constantin Blan, Inscripii medievale i din Epoca Modern a Romniei. Judeul istoric Arge (sec. XIV 1848), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1994, p. 222-224. 5 Cltori strini despre rile Romne, vol. VI, partea I. Paul de Alep, ngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, partea a II-a. Evlia Celebi, ngrijit de Mustafa Ali Mehmed, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1976, p. 165. 6 Documenta Romaniae Historica, B. ara Romneasc, vol. XXIII (1630-1632), volum ntocmit de Damaschin Mioc, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1969, p. 641 (n continuare, se va cita: D.R.H.). 7 D.R.H., vol. XXIV (1633-1634), volum ntocmit de Damaschin Mioc, Saa Caraca i Constantin Blan, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1974, p. 50.

56

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mult dect att, Matei Basarab i-a legat numele de acelai lca i prin lucrrile fcute la turnul clopotni, n timpul domniei sale1. Pe de alt parte, Radu erban a murit i a fost nmormntat la Viena, osemintele sale fiind aduse n ara Romneasc de fiica sa, Anca, i renhumate la mnstirea Comana2, unde Radu erban era ctitor3. Cum aceast renhumare avea loc n primvara anului 16414, aadar n timpul domniei lui Matei Basarab, iar acesta din urm avea relaii foarte bune n acea perioad cu Anca5, fiica domnului ce prsise definitiv tronul valah la 1611, se poate afirma c Matei a tiut de intenia depunerii osemintelor lui Radu erban la Comana. Se poate observa c att Neagoe Basarab, domn de la care Matei Basarab i construia legitimitatea politic, dar i Radu erban, domn urma al familiei Craiovetilor n secolul al XVII-lea, au fost nmormntai n ctitoriile lor, primul la Curtea de Arge, al doilea la Comana. Ce loc i-a ales Matei Basarab pentru a fi nmormntat? Un prim rspuns este oferit de Paul de Alep; n privina nmormntrii domnului valah, acesta nota: Matei vod... ceruse cu limb de moarte s-l ia i s-l ngroape la mnstirea Arnota... dar Constantin vod [Constantin erban, n.n., L.M.I.] n-a vrut s dea ncuviinarea6. Informaia oferit de cltorul strin este confirmat de izvoare interne. ntr-un document al lui Grigore Ghica, din 5 august 1661, se arta c Matei Basarab i stabilise locul de nmormntare, nc dinainte de a muri la Arnuta, precum au fost poftit pn era n via7. Alt hrisov, al lui Gheorghe Duca, din 7 aprilie 16758, relua fragmentul de mai sus, confirmnd cele spuse n actul emis de Grigore Ghica. n alegerea Arnotei ca loc de nmormntare, Matei Basarab a inut cont i de un alt fapt. n 1646, domnul rii Romneti mutase osemintele tatlui

Nicolae Stoicescu, Bibliografia localitilor i monumentelor feudale din Romnia, I. ara Romneasc (Muntenia, Oltenia i Dobrogea), vol. 1. A-L, cu o prefa de I.P.S.S. Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei i Mitropolitul Olteniei, [Craiova], Editat de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 243. 2 Constantin Rezachevici, Cronologia critic a domnilor din ara Romneasc i Moldova, a. 1324-1881, I. Secolele XIV-XVI, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2001, p. 402, 406-407. 3 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 187. 4 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 406. 5 Ibidem. 6 Cltori strini despre rile Romne, vol. VI..., p. 251. 7 Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale, Bucureti (n continuare, se va cita: S.A.N.I.C.), fond Mnstirea Arnota, VI/3. 8 Ibidem, VI/4; pentru cteva referine bibliografice asupra acestor documente, cf. cu Nicolae Constantinescu (coord.), Corneliu Ionescu, Petru Diaconescu, Venera Rdulescu, Trgovite reedin voievodal (1400-1700). Cercetri Arheologice (1961-1986), Trgovite, Editura Cetatea de Scaun, 2009, p. 115, n. 46.

57

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 su, Danciu Brncoveanu1, de la Alba Iulia la mnstirea din Vlcea. Pe piatra de mormnt a acestuia din urm, se arta c Mateiu Bsrab voevod, domnul ri-Rumneti, ntr-al 16 an al domniei lui [1646], trimis-au pe credincios[ul] mrii sale, Dragomir vel vornic, de au adus oasele, de le-au ngropat ntr-aceast mnstire [Ar]nota, care e zidit[] din temelie de mrie sa2. n felul acesta, Matei Basarab, ctitor al mnstirii Arnota, fcea din acest lca o biseric de familie, o biseric, n care, alturi de tatl su, urma s se nmormnteze i el. Se poate observa c Matei Basarab lua decizia de a fi nmormntat nu lng Neagoe Basarab sau Radu erban, de care l lega nrudirea cu Craiovetii i urcarea pe tronul rii Romneti i, n consecin, crearea unei noi dinastii domneti, ci lng tatl su, n mnstirea Arnota, care prin ctitorii si reprezentai n tablourile votive3 pare a fi o biseric eminamente de familie a lui Matei Basarab. Alturi de Matei Basarab i soia sa, doamna Elina, au fost figurai n mnstirea vlcean, Datco mare arma i soia sa, Calea, strbunicii lui Matei Basarab, Danciu Brncoveanu i soia sa, Stanca, prinii lui Matei Basarab, Radu din Brncoveni, unchiul lui Matei Basarab, Barbu, fratele lui Matei Basarab, respectiv Preda Brncoveanu, nepot de verioar al lui Matei Basarab4. n ciuda dorinei sale exprimat nc din timpul vieii, Matei Basarab a fost nmormntat n biserica domneasc din Trgovite5; dac e s-i dm crezare lui Paul de Alep, aa cum artam i mai sus, cel care s-a opus nmormntrii la Arnota a fost Constantin erban6. Evenimentele ulterioare morii lui Matei Basarab au determinat ca dorina sa testamentar, n privina locului nmormntrii, s se realizeze prin mutarea osemintelor sale la Arnota. n acelai document citat mai sus i emis de Grigore Ghica, la 5 august 1661, era descris nmormntarea lui Matei Basarab, precum i mutarea rmielor sale pmnteti la mnstirea Arnota: dupe aceia, s-au ntmplat lui Matei vod moarte la scaun, la Trgovite i l-au ngropat n tinda biserici[i] domneti; iar apoi, fiind multe ruti i robii aici n ar, de limbi pgne, i-au scos oasele afar i au sttut ctva vreme acolo, n biseric; iar deac sttu
Despre tatl lui Matei Basarab, vezi Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasc i Moldova (sec. XIV-XVI), Bucureti, Editura enciclopedic romn, 1971, p. 49-50. 2 Nicolae Iorga, Inscripii din bisericile Romniei, fascicula I, Bucureti, Institutul de Arte Grafice i Editur Minerva, 1905, p. 203. 3 Pentru tablourile votive de la mnstirea Arnota, vezi ibidem, p. 203. 4 Pentru stabilirea acestor nrudiri am folosit Arborele genealogic al Craiovetilor i Basarabilor Craioveti..., n Constantin Rezachevici, op. cit., Nicolae Iorga, op. cit., p. 203; Nicolae Stoicescu, op. cit., passim. 5 Nicolae Iorga, Istoria romnilor, VI. Monarhii, volum ngrijit de tefan Andreescu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2000, p. 169; Nicolae Stoicescu, Matei Basarab..., 1988, p. 211. 6 Vezi supra, n. 14; cf. cu Trgovite reedin voievodal..., p. 115.
1

58

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Mihnea a fi domn rii, n urma lui Costandin vod, fiindu-i oasele tot desgropate, le-au trimis cu cinste tocma acolo, la aceast mnstire, la Arnota1. La final, se poate spune c Matei Basarab a decis s se nmormnteze la mnstirea Arnota, ctitorie de familie, alegnd ca dup moarte s fie perceput mai degrab ca un membru al familiei sale boiereti, dect ca un membru al dinastiei domneti a urmailor Craiovetilor pe tronul rii Romneti.

Documentul original fiind parial deteriorat, am citat, de aceast dat, din condica mnstirii Arnota, de la 1852 (S.A.N.I.C., fond Manuscrise, nr. 195, f. 147); n aceast privin, fila din condic are urmtoare not a editorului de la mijlocul secolului al XIX-lea: Cuvintele subtliniate, fiind rupte sau terse n original, s-au luat dup o copie adeverat de Damaschin, Episcopul Rmnicului (ibidem).

59

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

60

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

TRADIIE I INOVAIE N DEMERSUL POLITIC AL LUI TUDOR VLADIMIRESCU (II)1 Cristian Ploscaru*
TRADITION AND INNOVATION IN THE TUDOR VLADIMIRESCU POLITICAL APPROACH** Abstract For contemporary as for historians, Tudor Vladimirescu proved a historic personality hardly covered in patterns, but also had to explain a particular course of Romanian history, to open a threshold age and structural changes in romanian society. Political thought in the Romanian principalities in the Revolution of 1821 was driven by practical goals, think in terms of power, in a society assume that legitimate hierarchical organization and was distinguished by its own privileges. Moreover, in 1821, power was pivot element around which the facts have become an end, one way, at least to a point, one in which, once lost power, former combatants began to exculpate, to justify and claim a certain political order of the court that they were superior (Russia, Turkey, Austria). Cuvinte cheie: tradiie, inovaie, discurs, cultur politic, politic boiereasc Key words: tradition, innovation, discourse, political culture, noble policy

Pilda dat de fuga lui Caragea era gritoare n aceast privin, nefiind ntmpltor faptul c, n primul arz al lui Tudor ctre Poart, aproape o treime din text era dedicat acestui episod, atunci cnd boierii notri, att cei bisriceti, ct i cei politiceti [...] n loc de a fi cu priveghere i a-i popri, le nlesnesc cltoriia, uitndu-s la dnii cnd fug din Bucureti, zioa amiaza mare (s.n.)2. Prezena acestui fragment face greu de acceptat ideea c arzul a
Pentru prima parte a acestui studiu vezi Analele Universitii din Craiova. Seria Istorie, nr. 1 (17), 2010, p. 87-100. * Lector univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bd. Carol, nr. 11, Iai, cod potal 700506, tel. 0232/201618, e-mail: cploscaru@yahoo.com ** This research was funded by the project: Socio-humanities sciences in the context of globalization-development and implementation of the program of studies and postdoctoral research, contract code: POSDRU/89/1.5/S/61104, project co-financed by European Social Fund through Operational Program Human Resources Development, 2007-2013. 2 Documente privind Istoria Romniei. Rscoala din 1821, I, Documente interne, redactor responsabil Andrei Oetea, Bucureti, Editura Academiei, 1959, p. 210 (23 ianuarie 1821, Arzul adresat naltei Pori de ctre Tudor Vladimirescu din partea norodului rii Romneti). n
1

61

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 fost pregtit de Tudor mpreun cu eteritii (Andrei Oetea1), Iordache Olimpiotul simindu-se cu musca pe cciul, deoarece el luase bani de la vod Caragea, n nelegere cu Pini, pentru a-l face scpat2. Acest incident era, de altfel, cauza rcirii relaiilor personale dintre Iordache Olimpiotul i Tudor, pe care boierii se pare c au exploatat-o, n ncercarea de a-l trage de partea planului lor3. Potrivit lui Ion Ghica, secretarul ageniei austriece, Udrizki deschise ochii lui Tudor asupra mprejurrii c romnii nu aveau nici un interes la eliberarea grecilor i-i bg n cap ideea c ar putea s ajung domn, ultima remarc fiind, n opinia mea, o plsmuire de epoc. La sfatul su, Vladimirescu i-ar fi scris paei de Vidin c nu s-a sculat contra turcilor, ci n contra grecilor4, afirmaie care nu este confirmat de rapoartele austriece, dar oarecum veridic, dat fiind relaia de ncredere dintre cei doi, probat de discuiile avute n martie 1821, ocazie cu care Tudor i-a fcut lui Udrizki destinuiri ce s-au dovedit sincere5. n opinia mea, boierii l-au ndemnat pe Tudor s scrie direct Porii, aa cum aveau s fac i ei o sptmn mai trziu, tot direct, spre nemulumirea lui Pini, deoarece aceasta era unica posibilitate, n conformitate cu tratatele ruso-turce, prin care Poarta putea interveni politic la Bucureti, peste capul
septembrie 1818, Grigore Brncoveanu a ncercat s-l mpiedice pe Ioan Caragea s fug, n vreme ce Grigore Bleanu i Alexandru Filipescu Vulpe, sftuii de Pini, i-au permis s fug, ei fiind cei crora Ioan Caragea le-a predat scrisorile sale ctre Fleichhackl i Pini, n care i justifica retragerea din domnie (Hurmuzaki, Documente, s.n., II, p. 481, Bucureti, 11 octombrie 1818, Fleichhackl ctre Metternich). Zilot Romnul istorisete c atunci a izbucnit un conflict deschis ntre garda de srbi condus de Iordache Olimpiotul i Gr. Brncoveanu, care a ncercat s-i dezarmeze, acuzndu-i c l-au ajutat pe Caragea s fug i au ntmpinat cu mijloace prea nelepte gtind pe tain o sum de ntr-armai, linitindu-i pe srbi, dar fr a-i dezarma (Zilot Romnul, op. cit., p. 114). Vezi i lie Corfus, op. cit., p. 346. 1 Andrei Oetea, op. cit., p. 515-516. 2 Hurmuzaki, Documente, s.n. II, p. 485 (Bucureti, 18 octombrie 1818, Fleichhackl ctre Metternich). 3 Din ordinul Porii, Ioan Caragea trebuia s-l despgubeasc pe Tudor de pierderile suferite n urma unui jaf fcut asupra averii sale de oamenii lui Regep aga (vezi detalii despre caz, n Documente 1821, I, p. 143-145; 15 iunie 1819, Anaforaua marelui logoft npricina dintre slugerul Tudor Vladimirescu mpotriva frailor Rogobete), Tudor pierznd atunci o sum foarte mare de bani; de atunci era practic ruinat (ibidem, V, p. 520, Declaraia frailor Macedonschi). n zilele cnd prin ora se vorbea c Ioan Caragea vroia s fug n Austria, Tudor Vladimirescu, aflat la Bucureti, s-a ntlnit cu Iordache Olimpiotul, care a jurat i promis lui Tudor s nu-l lase pe domn s plece din principat, ci s-l predea lui i poporului, cu toate bogiile sale, dar primind circa 10 000 de galbeni [...] Iordache [...] a condus pe prin pn la graniele Transilvaniei. Aceast mprejurare a fost cauza dumniei nenduplecate care a existat dup aceasta ntre Tudor i Iordache (I.P. Liprandi, Cpitanul Iordache Olimpiotul. Aciunea eteritilor n Principate n anul 1821, n Documente 1821, V, p. 417). 4 A.D. Xenopol, Note istorice ... culese din gura d-lui Ioan Ghica, p. 557. 5 Vezi Hurmuzaki, Documente, s.n., II, p. 649 (Bucureti, 24 martie/3 aprilie 1821, Udrizki ctre Fleichhackl); p. 655 (Bucureti, 27 martie/6 aprilie 1821, Udrizki ctre Fleichhackl).

62

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 elciului Rusiei1. De asemenea, alt fragment din arzul lui Tudor (ei [unii boieri pmnteni n.n.] [...] cu cuvnt c pun mitropolit pmntean, au vndut domnului Suul bisric n doa mie de pungi i au pus mitropolit, rumn adevrat, ns mai adevrat ocara neamului rumnesc2) (s.n.) indic existena unei baze politice comune a celor dou pri (Tudor i boierii fgduii), privind atitudinea fa de coteria pmntean rival, condus de vldica Dionisie Lupu i de Alexandru Filipescu Vulpe. nc din 18 ianuarie, acetia l avertizaser pe Pini (ludat c, n urm cu doi ani, la fuga lui Caragea, excelena voastr a salvat, din fericire, corabia ameninat a patriei, scufundat n fundul nesigur al pierzaniei de boierii comitetului de atunci grupul Brncoveanu), c s-ar putea s aib loc vreo izbucnire neateptat, deoarece nu lipsesc oameni care [...] au drept scop s turbure spiritele, s provoace dezbinri i s paralizeze crmuirea (s.n.) (Tudor nu ajunsese nc la Trgu Jiu, dar Alexandru Filipescu Vulpe aflase de la Dimitrie Macedonschi ce pregtea grupul Brncoveanu) i l rugau s nu se mai ntoarc acea epoc nenorocit, pn cnd va fi numit de ctre Poart urmaul, n care crmuirea a fost n mna rivalilor lor3. Altfel spus, Pini i boierii pmnteni din ceata vldicii i a lui Vulpe doreau grabnica numire a unui domn, tot fanariot, de ctre Poart, cu asentimentul Rusiei (pe care Pini spera s-l trag de partea ensureciei greceti), iar grupul Brncoveanu, dimpotriv s mpiedice numirea unui nou domn fanariot i s provoace o anchet otoman, cerut de Tudor, fcut de om mprtesc nu de legea noastr (s.n.), adic nu grec i, implicit, nu unealt a Rusiei4. n acest context, se poate observa c problema domniei, a
Documente 1821, I, p. 214-215 (30 ianuarie 1821, Arzul a toat obtea pmntului rii Valahiei prin care se cere ajutorul Porii pentru nbuirea rscoalei lui Tudor Vladmirescu). Arzul, n care se strecura precizarea c Tudor fusese n slujba osteasc a roilor subt numire de ofier, era un act politic de prim disculpare, ntocmit de membrii Comitetului de Oblduire, i pentru a produce ntervenia Porii. De altfel, dou zile mai trziu, la 2 februarie, Barbu Vcrescu i scria n tain lui Dimitrie Macedonschi: am neles c dumneata eti cu parapon i bnuial [din cauza arzului trimis de Comitet Porii n.n.] i umbli ca s te lai de acest delicat pornire, ndemnndu-l s ari slujb rii, trimindu-i i banii ce am fgduit prin sluger Theodor i aceast scrisoare s o aibi drept sinet (s.n.) (ibidem, I, p. 223). 2 Ibidem, I, p. 209. 3 Ibidem, I, p. 201 (Bucureti, 18 ianuarie 1821, Unii boieri previn pe Pini c n urma morii domnului s-ar putea iniia vreo izbucnire neateptat). Semnatarii acestei scrisori infame sunt dezvluii tot de ctre agentul austriac, care i numea pe Alexandru Filipescu Vulpe i Grigore Bleanu, ce au naintat o scrisoare de mulumire lui Pini (Hurmuzaki, Documente, s.n. II, p. 607; 22 ianuarie/3 februarie 1821, Fleichhackl ctre Metternich). ntr-un alt raport, Fleichhackl preciza c scrisoarea fusese isclit de 33 de boieri tineri i nensemnai, creatiri ale domnului Pini, aceeai care au protestat atunci cnd a fost ales episcop de Arge, Ilarion (ibidem, s.n., II, p. 610; Bucureti, 13 februarie 1821, Fleichhackl ctre Metternich). 4 Ibidem, I, p. 209.
1

63

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 succesiunii la scaunul domnesc a ocupat locul central din punct de vedere politic, ncadrnd planurile de aciune, att ale boierilor pmnteni fgduii ct i ale celor fideli lui Al. Pini, unei atitudini de factur tradiional, care asocia controlul asupra puterii cu influena asupra titularului scaunului domnesc. n comparaie cu aceast prioritate, latura juridico-discursiv i instituional a actului politic, proprie unui demers politic modern lipsete att din textele boiereti ct i din acelea aparinnd lui Tudor Vladimirescu. n aceast disput pentru putere i control asupra revoltei declanat de Tudor Vladimirescu (asupra multor altor detalii interesante i sugestive spaiul textului nu mi ngduie s mai insist), rolul cpitanului pandurilor era gndit de iniiatori ca fiind unul sobordonat (te-am ales s rdici norodul cu arme i s urmezi precum eti povuit)1, fie c ne referim la eteriti, fie la boierii fgduii. Dar aceast subordonare nu a inut, n termenii vizai de mai marii ntreprinderii respective, dect pn cnd Vladimirescu a ajuns n Oltenia, aciunea sa (asupra creia nu pot insista n detaliu) cptnd rapid personalitate politic proprie. Primul element care a conferit micrii sale identitate politic a fost cu totul inovator pentru Principate (de aici, pe de o parte, unele stngcii ale slugerului, pe de alt parte, ocul produs asupra contemporanilor) anume, renunnd la sofismele i povuirile boiereti, actul politic era limpede exprimat n termeni discursivi, ntr-o manier explicit i subordonat ctorva idei-cheie, legate raional ntre ele, cu impact emoional i o mare capacitate explicativ n privina elurilor micrii, pentru cei ce le auzeau. S-a spus despre Vladimirescu c nu a avut viziune politic i c Cererile norodului romnesc arat lipsa de anvergur politic a ideilor sale. Cu toate acestea, el a fost primul romn din Principate care a vorbit norodului (sau oricui altcuiva) n termeni de mobilizare politic, element esenial i distinctiv al actului politic modern, comparativ cu natura ierarhic i indirect exprimat a actului politic premodern. n aceast schimbare cred c se gsete secretul impactului aciunii sale, a pragului de epoc pe care l-a deschis i a noului spirit politic, ce s-a nfiripat (greu) n Principate dup 1821, dar i a faptului c pn i detractorii si i-au recunoscut (fr s vrea) statura dominant, aflat, n registrul memoriei imediate, deasupra tuturor celorlalte personaje implicate2. Proclamaiile i adresele ctre Divan (ce l soma s nceteze rebelia), pe care s-a strduit i, odat ajuns la Bucureti, a poruncit s se multiplice i s fie isclite de ctre dregtori, pentru a se ntri legtura cea de obte, prin ele nsele un fapt politic cu adevrat inedit (nu tiu vreun romn care, naintea sa, s fi adresat proclamaii poporului), se concentreaz asupra ctorva idei politice limpede exprimate, repetate insistent i, drept consecin, mplntate n
Ibidem, I, p. 196. Despre structurarea mitului Tudor n perioada imediat urmtoare revoluiei, vezi Paul Cornea, op. cit, p. 170-172.
2 1

64

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mintea oamenilor, cum avea s o dovedeasc noianul de texte politice aprute n 1822: un nou tip de legitimitate politic, complet strin politicii boiereti, axat pe ideea voinei populare, fr rafinamente ideologice, totui clar conturat n limbajul folosit, pe nelesul tuturor, dar n fond, un element de retoric politic, reconfigurnd realitatea (eu d capul mieu nicidcum n-am plecat, fr ct tot norodul cel amrt l-a ridicat, cu toii ntr-un gnd s-au unit i au hotrt [...] cu silnicie m-au luat a le fi [...] chivernisitor pentru binele i folosul tuturor, [...], iar adunarea norodului nu numai c nu m-au lsat [s plec], ci subt paz mare m-au pus (efectele de retoric politic sunt evidente); pe locuitorii Bucuretilor i chema toi ca s v unii cu norodul i s lucrai cu toii obteasca fericire, fr de care norocire n parte nu poate fi, iar hotrrile lui, nsoite cu glasul norodului, s s ceteasc ntr-auzul tuturor i n vileag de obte (s.n.). Finalitatea politic a ridicrii sale este spre dobndirea dreptii i nu pentru surparea stpnirii sau a s supra odihna lcuitorilor (cu toate c, n fapt, efectele reale acestea erau), revenind de fiecare dat la ideea c nu dorete s se substituie stpnirii existente, ci s obin dreptile de la aceasta, dar dup nite principii impuse de adunarea norodului, un efect discursiv propriu micrilor politice revendicative moderne (n vreme ce rscoalele au o atitudine dezordonat i violent fa de stpnire): Prea cinstii boieri! De suntei [...] patrioi i prini ai norodului, precum o zicei, cea de slug a mea socoteal este aa: [...] s v facei patrioi adevrai, iar nu vrjmai ai patriei, precum ai fost pn acum [...] s v nvoii cu norodu [nevinovat i credincios] la cererile ce fac, pentru c ei nu cer vreun lucru necuviincios sau care s nu-l fi avut, ci cer o dreptate care poate fi d-voastr d mai mare folos. Apar elemente evidente de solidaritate construit politic i cu finalitate de coeziune etnic: Frailor! Ci n-ai lsat s se sting n inimile d-v. sfnta dragoste ctre patrie, aducei-v aminte c suntei pri ale unui neam i toi s uitm [...] vrjbile care ne-au defimat att, nct s nu mai fim vrednici a ne numi neam. S ne unim dar cu toii, mici i mari, i ca nite frai, fiii a unia maici, s lucrm [politicete n.n.] cu toii mpreun [...] ctigarea i naterea a doua a dreptilor noastre (s.n.)1. Nimeni nu mai vorbise n public romnilor n acest mod naintea lui Tudor Vladimirescu, ca un brbat politic cu veleiti tribunare, i amprenta acestei retorici avea s se simt foarte repede n textele politice boiereti, care adoptau, ncepnd cu lunile
Fragmentele citate au fost extrase din Tudor Vladimirescu rspunde divanului c nu va depune armele (Documente 1821, I, p. 228-230; 4 februarie 1821), Proclamaia lui Tudor Vladimirescu ctre locuitorii Bucuretilor (ibidem, I, p. 372-373; Bolintin, 16 martie 1821), Proclamaia lui Tudor Vladimirescu ctre locuitorii din Bucureti (ibidem, I, p. 385; 20 martie 1821) i Proclamaia lui Tudor Vladimirescu ctre locuitorii judeelor, privind rostul micrii sale i ndatoririle lor).
1

65

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 aprilie-mai (nu nainte), adaptndu-se la evenimente, o retoric politic avnd trsturi discursive moderne i etno-naionale (unor boieri nu le lipsise nici nainte capacitatea de a face o altfel de politic, ci voina unui asemenea demers). n epistolele sale, adresate diverselor personaje, scrisul alunec de fiecare dat n discursiv, n expresii retorice de mobilizare i legitimare politic. El este cel mai bun fiu al patriei mele, care s-a ridicat pentru ticloii de rani mai goi dect morii cei din mormnturi, pentru mare folos obtesc i al celor mari i al celor mici. Pe Constantin Ralet l sftuia cu blndee (cu toate c acesta ncercase s-l prind): nu da pricin legturilor celor sfinte, c la urm nu vei putea da rspunsul [...] i dac voieti folosul de obte, vino dinpreun cu toi boierii pmnteni, ca s ne ntlnim1. n importanta scrisoare ctre Nicolae Vcrescu (care ncerca s-i domoleasc patima poporan i s-l ntoarc la scopul iniial, stabilit cu fgduiii), Tudor apra cu strnicie curenia patrioticeasc a scopurilor sale, care erau ale norodului (pornirile vrjmeti [...] le grmdeti asupr-mi, ca cnd eu a fi fcut sau a face vre un ru patrii mele!), de vreme ce el nu era dect [] numai un om luat de ctr tot norodul rii cel amrt [...] ca s le fiu chivernisitor n treaba cererii dreptilor, ca i cum Nicolae Vcrescu nu tia prin ce mprejurare tainic ajunsese Tudor n postura de chivernisitor2. Altcumva spus, limbajul politic, sfidnd evidena, i reconstruia o realitate a sa, trecut prin filtrul operaiunilor discursive de legitimare politic, n care ara politic, n nelesul empiric pe care i-l ddea Tudor, era norodul mpreun cu tagma boiereasc. Pe de alt parte, consecvena cu care Tudor Vladimirescu s-a strduit, n pofida marilor dificulti ntlnite, s transforme Adunarea norodului ntr-o for organizat este mrturisit de majoritatea memorialitilor, participani sau observatori ai evenimentelor. n vreme ce cpitanii si, greci, srbi, bulgari i romni se lsaser prad tentaiei de a jefui averile boierimii i ale negustorimii oltene, sub cuvntul incriminrii averilor ru agonisite n Proclamaia de la Tismana, Tudor a neles imediat (sau a plnuit dinainte) c Adunarea norodului reprezenta baza politic i militar cea mai de pre i, dac voia s scoat capul de sub tutela politic la care l siliser legmintele cu Eteria i cu boierii fgduii, trebuia s organizeze neaprat gloata, care, disciplinat i aflat sub conducerea sa, urma a da legitimitate (n numele rii) i for de oc actelor sale politice. Ioan Solomon, cpitan de panduri la Craiova, angajat din porunca stpnirii n ciocniri armate cu mai muli arnui trecui de partea rsculailor, oameni ai cpitanului Iordache [Olimpiotul n.n.], greci, imediat
1

Ibidem, I, p. 211-212 (Ceovrnoani, 28 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu ctre Constantin Ralet). 2 Ibidem, I, p. 258 (11 februarie 1821, Tudor Vladimirescu ctre Nicolae Vcrescu).

66

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 dup 23 ianuarie 1821, a treia zi m-am pomenit cu o scrisoare de la slugerul Tudor particulare, n care l ndemna s vin alturi de el i c cei care s-au apucat de jafuri, s-i prind i s-i zdrobesc1. Mihai Cioranu taxa i el tlhriile i jafurile arnuilor, pe care Tudor le cunotea i pndea vreme cu prilej ca s scape de ei2, iar lui tefan Scarlat Dsclescu i mrturisea c grecii s-au ncercat a-i debanda oastea3. Nu este ntmpltor faptul, legat de identitatea politic a micrii, c la nceput Tudor se prezint pe sine ca simplu patriot, ridicat chivernisitor de ctre norod, pentru ca, pe msura organizrii Adunrii norodului, care a coprins cu puterea sa toate cinci judeele ot prez Olt [...] i pn la Piteti i [...] au s mearg pn la Focani, imaginea politic despre sine s evolueze, devenind cpetenie, ce sftuiete i poruncete boierilor s-mi trimitei adeveriri4, pentru a ajunge purttor al dinti semn de bun patriot, primul ntre patrioi, ce printete ndeamn, ocrmuiete i poruncete tuturor ce vor folosul de obte, iar de nu, pedepsete5. Numeroase zvonuri au circulat prin Bucureti n zilele urmtoare lansrii Proclamaiei de la Tismana, unii bnuind pe Pini c era autorul moral al rscoalei, cu scop de a favoriza intervenia rus n Principate6, alii se ntrebau de unde are Vladimirescu, om fr avere, bani destui ca s ntrein 700 de oameni la Tismana, mpiedicndu-i s fac jafuri, concluzia fiind c era ajutat de personaje bogate i puternice dintre boieri7. La rndul su, Pini i-a asumat riscul de a-i scrie lui Tudor (probabil, pe 18 sau 19 ianuarie), pentru a ndemna aceast cpetenie de panduri s continue n aciunea nceput i s se bazeze pe protecia lui8, dar coresponda i cu Hagi Ianu la Craiova, prin Ioan Nicolopulos, cerndu-i imperativ s-l ntiinai zilnic prin mine, fr s tie

Biografia vieii polcovnicului Ioan Solomon, istorisit de sine nsui scris de P. Georgescu, Craiova, 1935, p. 16. 2 M. Cioranu, op. cit, p. 257. 3 N. Iorga, Un cugettor, p. 52. 4 Documente 1821, I, p. 373. 5 Ibidem, I, p. 385-387. Dup ce Tudor a ntrat n Bucureti i au fcut zapt [...], dup care ncepu norodul a-i zice Domnul Tudor i pusese asupra-i un semn de stpnitor, [...] fund alb la cciul, care numai domnilor este ornduiala aici a purta. Nu mai puin, aa porunci i n luntru i afar, ca un stpnitor, c i tia ornduielile rii (Zilot Romnul, op. cit., p. 152). 6 Hurmuzaki, Documente, s.n., II, p. 608 (Bucureti, 27 ianuarie/ 2 februarie 1821, Fleichhackl ctre Metternich). 7 Ibidem, X, p. 104 (31 ianuarie /13 februarie 1821, Kreuchely ctre von Miltitz). 8 Informaia este inserat ntr-un raport al lui Fleichhackl, care aflase c turcii puseser mna pe o epistol a lui Pini ctre Tudor, gsit ntr-un sac cu 52 scrisori, sac care aparinuse lui Iordache Olimpiotul (ibidem, s.n., II, p. 743; Sibiu, 4 august 1821, Fleichhackl ctre Metternich).

67

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 acest lucru altcineva [...] despre tot ce se petrece zilnic (s.n.), pesemne neavnd ncredere c valahul avea s-i in jurmntul fcut1. De asemenea, toate micrile lui Tudor erau supravegheate i raportate lui Iordache Olimpiotul, aflat nc la Bucureti, de ctre Iova, cpitan de arnui, vr al Olimpiotului, care l-a nsoit pe Tudor nc de la nceput2. ntre

Documente 1821, I, p. 204-205 (Bucureti, 19 ianuarie 1821, I. Nicolopulos ctre Hagi Ianu). Despre relaia iniial dintre Tudor i eteriti, Liprandi menioneaz informaia, destul de ciudat, c toi capii eteriti (Al. Ipsilanti, Iacovachi Rizo Nerulos i Leventis despre Pini, oficial rus, nu amintea nimic) au socotit pe Iordache [Olimpiotul] vinovat de rscoala lui Tudor (s.n.), netiind, se pare (sau, poate tinuind) de acel legmnt ncheiat de Tudor cu cpitanii eteriti la 15 ianuarie 1821 (I.P. Liprandi, op. cit., p. 418). Totui, informaia nu este lipsit de sens i, a spune, de adevr, deoarece Iordache Olimpiotul a fost fcut vinovat de turnura pe care a luat-o micarea lui Tudor, nc de la sfritul lunii ianuarie. La nceputul lunii ianuarie eteristul Aristide Papas fusese prins de turcii de la Ada-Kale i asupra sa gsite scrisori de-ale lui Iordache Olimpiotul, n care i spunea lui Milo Obrenovici c poate ridica 5 000 de oameni, solicitndu-i ajutorul. Spre marea sa suprare, Gh. Levendis confirmase n toate cafenelele din Bucureti, de a umplut aproape toat curtea, c se pregtea o ridicare contra Porii i apoi ntmpl-se ce va voi bunul dumnezeu. Iritat, Olimpiotul l amenina pe nsui Ipsilanti, simindu-i viaa n primejdie dinspre turci, c dac va mai iei ceva asemntor printre ai notri sau n vreo alt parte (la Chiinu, Iai, Stanbul, alte celule eteriste), m voi grbi [s acioneze n.n.] fr s atept ordinul dumneavoastr (Documente 1821, IV, p. 91; Bucureti, 9 ianuarie 1821, Iordache Olimpiotul ctre Al. Ipsilanti). De asemenea, ntr-o scrisoare cifrat, chiar din 15 ianuarie, P.A. Anagnostopulos, negustor eterist, preciza c la Bucureti s-au vzut cteva ordine ale lui Kalos, nume conspirativ al lui Al. Ipsilanti, iar, n loc s se aplice, nc exist judectori ai acestor ordine [...]. Ei spun c n-au fost deloc prevederi la Bulgaria i Serbia (s.n.) (ibidem, IV, p. 101; Bucureti, 15 ianuarie 1821, P.A. Anagnostopulos ctre Xanthos), fiind (evident) vorba de Iordache Olimpiotul, i, se nelege, colaborarea valahului Tudor Vladimirescu, care nu inspira nicio ncredere cpitanilor eteriti, trebuia repede obinut, de vreme ce Milo Obrenovici nu ddea nici un ajutor (ibidem, IV, p. 92-93; Bucureti, 9 ianuarie 1821, Bimbaa Sava ctre Al. Ipsilanti). Aceste detalii, puse cap la cap, arat c Iordache Olimpiotul venise cu ideea ademenirii lui Tudor ntr-o aciune comun i, se pare, c l-a contactat prin mijlocirea vornicului Constantin Samurca (Mihai Cioranu, op. cit., p. 233). Lucrurile ieind n cele din urm prost pentru eteriti, el era nvinovit, cum tia Liprandi, de ideea pe care o avusese. 2 Cf. Mircea T. Radu, op. cit., p. 224. Dac aceast informaie (preluat de la Nicolae Ipsilanti, ale crui Memorii nu am avut posibilitatea s le consult), este credibil, Tudor scpnd de Iova cu primul prilej, acesta fiind executat din porunca sa pentru jafurile fcute la Oteteli (i alii fcuser jafuri, dar Tudor a fost mai blnd cu ei) (vezi Amintirile lui Iordache Otetelianu despre atacul pandurilor asupra boierilor la Beneti n 1821, n Documente 1821, V, p. 584), n schimb, Dimitrie Macedonschi, purtnd stigmatul de Iud, deoarece, l-a vndut pe Tudor eteritilor la sfrit, nu a fost eterist, dup cum rezult clar din mrturisirile sale i din contextul evenimentelor (Declaraia frailor Macedonschi, p. 520-525). Mai mult, I.P. Liprandi, care i-a interogat pe fraii Macedonschi, afirma c Dimitrie Macedonschi l-a sftuit insistent pe Tudor s plece grabnic spre Bucureti, pentru a-l ocupa (I.P. Liprandi, Rscoala pandurilor, p. 274), fapt care contravenea planurilor eteriste, conform crora Tudor trebuia s rmn n Oltenia (Nestor Camariano, Planurile revoluionare ale

68

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 timp, sosind rspunsul lui Tudor la somaia Comitetului de a lepda armele (4 februarie), boierii sunt n acest moment adunai la sptarul actual [care avea sarcina s aplice msurile hotrte, privind reprimarea n.n.], banul Grigore Brncoveanu [iat de ce a inut cu tot dinadinsul Brncoveanu s obin sptria, slujb inferioar pentru rangul i prestigiul su n.n.], pentru a hotr n privina rspunsului pe care s i-l dea1. Msurile luate de Comitet aveau un sens politic ct se poate de clar: Tudor nu trebuia mpiedicat s urmeze planul convenit cu fgduiii, dar nici s fie lsat ca propovduirile sale contra tiranilor boieri s suceasc mintea prostimii, iar reprimarea, cu putere de arme, npotriva tlharului doar mimat2. Nicolae Vcrescu (vr bun cu Barbu Vcrescu, autorul scrisorii de sinet ctre Dimitrie Macedonschi, din 2 februarie 1821, conjurndu-l s nu prseasc delicata pornire) a fost mandatat cu aceast misiune pe fa, iar n tain s-i propuie [lui Tudor n.n.] ca s s uneasc i el cu ai notri [corpul de arnui i panduri pus de ctre Comitet sub comanda lui Nicolae Vcrescu, chipurile, s-l zdrobeasc pe Tudor n.n.], s s fac toi o oaste a rii, supt comanda dumnealui, Nicolae Vcrescu, aa n urm s chipzuim cum s se ndrepteze toate neornduielile rii, spre scpare d fanarioi [...]. Iar d nu va voi Todor aceasta, atunci s s bat cu el, pn l va supune la stpnire3. Descrierea lui Iordache Golescu se potrivete cu felul n care s-au desfurat faptele (negociere iniial, eecul acesteia, confruntri armate sporadice, trecerea unei mari pri din arnuii i pandurii condui de Vcrescu de partea lui Tudor4), alte cteva informaii, corelate ntre ele dup acelai criteriu, al factorului de putere, fiind deosebit de sugestive. Iordache Golescu insista asupra apatiei banului Grigore Brncoveanu, cpeteniia otirilor rii, ca un sptar, care n loc s adune toat otirea rii, bun, rea [...] dumnealui mai

eteritilor din Bucureti i colaborarea lor cu Tudor Vladimirescu, n Studii, 1967, nr. 6, p. 1171-1172). 1 Hurmuzaki, Documente, X, p. 109 (8/21 februarie 1821, Kreuchely ctre von Miltitz). 2 Documente 1821, I, p. 233-234 (4 februarie 1821, Cimcmia poruncete lui Nicolae Vcrescu s ia necesare pentru nbuirea micrii lui Tudor Vladimirescu). 3 Iordache Golescu, Pre scurt nsemnare d turburarea rii Rumneti, n Izvoare narative interne privind revoluia din 1821 condus de Tudor Vladimirescu, coordonator G.D. Iscru, Craiova, 1987, p. 178-179. Din acest moment ncepea atitudinea duplicitar a lui Nicolae Vcrescu, motivat poate de faptul c, fiind ginerele lui Grigore Bleanu, nsurat cu fata sa, Alexandra (Luxia), din anul din 1814 (Mihai Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 223), s-a lsat influenat de socru, ce juca cartea lui Pini. n acest sens, este curios c Nicolae Vcrescu l-a ales drept cpitani ai cetei pus sub comanda sa pe Hagi Prodan, eterist, locotenent al Olimpiotului, despre care circulau vorbe prin Bucureti (vezi supra) c pregtea ceva mpotriva Porii (I.P. Liprandi, op. cit., p. 273). 4 Emil Vrtosu, 1821. Date i fapte noi, Bucureti, 1932 (1-28 februarie 1821, Activitatea potei).

69

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ntiu pleac [plnuia s plece] la Braov, mpreun cu Barbu Vcrescu i Grigore Ghica, aa cum ncepuse s se zvonesc printre boieri1. Evenimentul politic major care l fcuse pe Grigore Brncoveanu s abandoneze planul iniial, cruia i fusese subordonat, din punctul su de vedere, i ridicarea lui Tudor, a fost faptul c la 3 fevruarie au venit n Bucureti capuoglan al lui Scarlat vod Calimah cu vestire [...] ctr boieri c s-au ornduit de ctr nnalta Poart acest Calimah a fi domnu rii Romneti (s.n.)2, falimentnd elul principal al politicii sale, de a mpiedica numirea unui nou domn fanariot. Acest moment a marcat, n opinia mea, disoluia grupului Brncoveanu, ca grup politic, care, venind noul domn la Bucureti, i pierdea autonomia politic, boierii trebuind s se supun lui vod, dac l recunoteau prin actul tradiional de nchinare, de la porile oraului3, altfel, fiind automat socotii hicleni. Din acest motiv i nu altul, boierii (cei mai muli) s-au reorientat nspre instana proteguitoare, reprezentantul Rusiei, tot mai prezent n a cenzura actele de crmuire ale Divanului. n noul context politic, au intervenit, ca de obicei, interesele personale, oportunismul, frica, factori perturbatori asupra coerenei unui act politic n interesul rii. Adresa boierilor Divanului ctre Alexandr Pini, datat 4 februarie, este o bun dovad n acest sens. Adresa avea un caracter obtesc, isclit de toi arhiereii i de 35 de boieri, dar lipseau toi boierii de adevrat autoritate politic, Grigore Brncoveanu, Barbu Vcrescu, Grigore Ghica, Constantin Blceanu i Istrate Creulescu, care se poate presupune c nu acceptaser a cere voie lui Pini s cheme paalele de la Dunre n ajutor, solicitare pe care, de altfel, consulul rus a respins-o, dar a profitat de ea, pe fundalul groazei boierilor fa de rscoala care se lete crescnd colosal n fiecare or4. Pe cale de consecin, cum au artat ulterior faptele, raportul de putere dintre boierii fgduii i Tudor s-a schimbat simitor, negocierile purtate n cursul lunii februarie, un schimb nentrerupt de scrisori i tratative orale,
Iordache Golescu, op. cit., p. 117; Declaraia frailor Macedonschi, p. 521, 523-524. Naum Rmniceanu, op. cit., p. 62. 3 Dionisie Eclesiarhul descria cum, la nnoirea domniei, boierii mari l ntmpinau obligatoriu pe vod la mnstirea Vcreti, nchinndu-i-se i, prin acest gest politic, recunoscndu-l ca domn al lor (op. cit., passim). Sub influena aceluiai imaginar politic, Vladimirescu a introdus un pont, ultimul, n a doua variant a Cererilor norodului romnesc, conform cruia toate aceste puncte [cuprinse n act n.n.] s fie ntrite i la nceputul fiecrui guvern domnesc sau al fiecrei domnii, boierii i episcopii s fie obligai s se prezinte cu aceste puncte pe malul Dunrii naintea noului domn (s.n.) (Documente 1821, I, p. 281). 4 Faptul c boierii adunai n Divan la 4 februarie 1821, pentru a afla coninutul rspunsului lui Tudor la somaia din 30 ianuarie, erau ngrozii de amploarea rscoalei i de mesajul ei dominant, orientat contra stpnilor i jfuitorilor, este ilustrat de majoritatea izvoarelor narative, din care citez doar pe Naum Rmniceanu, op. cit., p. 62-63 i Iordache Golescu, op. cit., p. 176-178. Ct privete adresa Divanului ctre Pini i rspunsul acestuia, vezi Documente 1821, I, p. 237-238; Bucureti, 4 februarie 1821; p. 238-239; Bucureti, 5 februarie 1821).
2 1

70

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 desfurate prin mijlocirea lui Pavel Macedonschi, ilustrnd faptul c Tudor era acela care ncepea a dicta, cernd boierilor s se pun toi de acord, s se uneasc i s fie toi ntr-un singur partid (partida naional, care, o spunea chiar Tudor, nu exista), iar acetia, la rndul lor, ncercau a-i cumpra supunerea, trimindu-i bani, tot prin Pavel Macedonschi1. Formidabila for care a schimbat acest raport de putere nu a constat nici n puterea armat a lui Tudor, nici n intrigile fanarioeti, care au avut i ele rolul lor, ci n faptul c n Oltenia, Tudor s fcu stpn rii, fr a folosi fora armelor, vreo intrig fanarioasc sau tocmeal boiereasc, ci, n primul rnd publicuind p-n toate satele c s-a sculat asupra stpnirii, ca s scape p norod d jafuri, d chinurile i felurimi d cazne i necazuri ce ptimesc2, ctignd cu fiecare or ara de partea lui, pe oamenii simpli, trezind cu ncetul, pe nesimite, prin cuvintele sale, patrotismul i n sufletul boierilor. Mai ales pe msur ce punile dialogului politic fiind recldite, dup ce Tudor Vladimirescu a trecut Oltul nspre Bucureti, Adunarea norodului aprea ca o for organizat, nu ca o band d crai i jfuitori. Ca o confirmare a acestui fapt, boierii de la Bucureti care nu tiau nimic despre secreturile micrii sale erau ngrozii n primul rnd c acel rzvrtitor nu nceteaz nici acum de-a umfla, prin pristvirile sale, mboldirea rscoalei n sufletele celor mai nevinovai i, momindu-i cu fgduiala slobozeniei de sub jugul supunerii, rtcete mintea lor cea proast i-i trte dup sine (s.n.)3. Pe de alt parte, n vreme ce cuvntul lui Tudor cretea, cuprinznd ara i trezind-o la ndejdi de schimbare, ndreptare i de dreptate, strmtorarea cea mare n care pe drept cuvnt se afl sracii locuitori fiind recunoscut i de boieri n actul de obte adresat lui Pini la 4 februarie, sofismele boierimii i argumentele sale contra propovduirilor lui Tudor,
Declaraia frailor Macedonschi, p. 524. Aceast versiune este confirmat de faptul c n amintitul sac cu 52 de scrisori, descoperit de turci asupra lui Iordache Olimpiotul, care i-l luase lui Tudor atunci cnd a fost predat n minile sale (Ilie Fotino, op. cit., p. 151-152; I.P. Liprandi, op. cit., p. 302-303), s-a gsit coresponden a mai multor boieri cu Tudor Vladimirescu, anume Dionisie Lupu, Alecu Filipescu Vulpe, Grigore Bleanu i alii (Documente, s.n., II, p. 743). La 9 februarie, un anonim, mare boier divnit sau, poate, nsui Dionisie Lupu l avertiza aspru pe Tudor s stea ntru locul p care te afli, la mnstirea Motru, s ncetezi din amgitoarele propovduiri ce faci ctre sate i s nu mai adune oameni sub arme, iar mai vrtos cei ce s-au ales dstoinici ca s te sframe, ceata condus de Nicolae Vcrescu sunt povuii i poruncii ca s-i bage d seam n ce chip s te urneti (s.n.), confirmnd varianta povestit de Iordache Golescu, privind unirea cetei plecat din Bucureti cu oamenii strni de Tudor, formnd o oaste a rii, sub comanda lui Nicolae Vcrescu. Dar acelai autor preciza c nici o hotrre definitiv nu putea fi luat pn vor veni i caimacamii prea nlatului domn, ceea ce pentru Vladimirescu era inacceptabil (Documente 1821, I, p. 248; 9 februarie 1821). 2 Iordache Golescu, op. cit., p. 177. 3 Ioan Drzeanu, op. cit., p. 39.
1

71

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 logic formulate, practice i concordante cu mentalitatea multor romni de atunci (vezi majoritatea memorialitilor revoluiei) rmneau nchise n spaiul politic boieresc al Divanului, al sfaturilor de tain, nefiind lansate n public. Altfel spus, Tudor nu s-a confruntat n faa rii, a oamenilor cu un discurs politic alternativ, care s conteste propriu su discurs. El a beneficiat din plin de obinuita tcere politic a boierilor, crora nu le-a trecut prin minte s publicariseasc i ei reprourile aduse lui Tudor, pe baz de argumente, ci dumnealui vel aga s puie pristavii s dea d tire tutulor p-n trg aceste turburri, adugnd i ei noi publicaii acelora prin care Tudor i comunica nencetat ideile i planurile privind ctigarea dreptii i folosul de obte1. Interesant este faptul c Alexandr Pini a neles, spre deosebire de boieri, c principala for a lui Tudor Vladimirescu, generndu-le pe celelalte (Adunarea norodului, ncrederea i fidelitatea oamenilor aflai sub steagul su), era legat de ceea ce am numit discursul politic al slugerului, de ideile sale exprimate n public, care, spunea nsui Pini, auzindu-se de obteasca prostului i fr de vin norod, poate s amgeasc nu numai pe acest spre lesne amgire norod, dar i p ali mai muli din cei cu chibzuire mai de mijloc [boierii, trgoveii n.n.] care nu au cunotin de politiceasca de astzi putere evropeneasc2. Drept urmare, el poruncea lui Samurca ca s punei ndat s scoa copie ntocmai [dup scrisoarea lui n.n.], s le trimitei zapciilor du prin pli, crora s le poruncii a le citi ntr-auzul lcuitorilor du prin toate satele, spre a nelege c aceast a sa pornire [...] au nlat i au amgit norodul (s.n.)3. Aceast iniiativ a lui Pini, iscusit din punct de vedere politic, a fost singura reacie discursiv alternativ cu care s-a confruntat Tudor Vladimirescu pn la sfrit, singurul text care a cutreierat satele din Oltenia i care nu provenea de la el, ci, dimpotriv, i contesta afirmaiile (discursul). De aceea, reacia sa a fost furioas, vehement, ilustrnd un sim politic neateptat, intuind primejdia unei contestri sistematice de acest tip, dar care nu s-a produs. Zvonul lansat n ntreaga Oltenie despre ncercarea lui Samurca de a-l omor, din porunca lui Pini i prin cuitul lui Hagi Prodan, ajuns n tabra lui Tudor la 21 februarie4, a fost rspunsul lui Tudor la tentativa de discreditare pus la cale de consulul rus5, trimind prin sate copii dup Cererile norodului romnesc, zicnd c are i ferman mprtesc6, pentru a nu lsa s se leasc afirmaia publicarisit de Pini potrivit creia solul rusesc din
Ibidem, p. 180. Ibidem, I, p. 283. 3 Ibidem, I, p. 284. 4 Emil Vrtosu, op. cit., p. 27 (21 februarie 1821, Activitatea potei). 5 Naum Rmniceanu, op. cit., p. 64; Istoria jfuitorilor rii Romneti, n Nicolae Iorga, Izvoarele contemporane, p. 331. 6 N. Stecu, I. Vataman, Un manuscris necunoscut al pontuurilor lui Tudor Vladimirescu, n Revista arhivelor, 1970, nr. 2, p. 601.
2 1

72

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 aligrad, carele deschiznd vorba cu nalta Poart pentru fr de ornduial pornire a Vladimirescului, nu pot privi micarea sa ntr-alt fel dect [...] rezvalnic turburare i de hrpire1. Ce s-ar fi ntmplat dac boierii ar fi reacionat asemenea lui Alexandr Pini nu putem ti, dar un exemplu de potenial discurs alternativ boieresc urmrile ce faci sunt urmri rzvrtitoare, nu d patriot precum zici, pentru c turburi norodul i i vei aduce mare foc i pieire la cap, fiindc vor fi judecai ca nite potrivnici stpnirii [...], iar patrioi adevrai suntem noi, cci nici odinioar nu am voit vrsarea d snge i te hulim [...] cu mijlocul care lucrezi. Au doar nu suntem i noi aceea care voim s s pzasc dreptatea [...]? Dar [...] urmnd ornduielilor [...] ne facem mijlocitori ctre stpnire, nu pornesc precum Tudor la vrsare d snge i la rzboi, a omor frate p frate, cretin p cretin, nscui toi d un neam i supui la o stpnire (s.n.)2 arat c nu ideile politice le lipseau boierilor, ci capacitatea de a face altfel de politic, cu elemente moderne i naionale, c nu erau n stare s ias, atunci cnd i asumau public actul politic, din subiectele oarecum tehnice ale relaiilor istorice cu Poarta i cele privind stipulaiile tratatelor ruso-turce, s abandoneze tonalitatea jluitoare a rugminilor lor, s adopte o retoric de mobilizare politic i de incitare emoional a simmintelor patriotice, care existau n societatea romneasc, dar boierii nu tiau cum s cldeasc pe fundamentul lor o politic nou, naional. Din acest punct de vedere, sluga Tudor Vladimirescu le-a predat o veritabil lecie de politic naional.

Documente 1821, I, p. 283. Documente 1821, I, p. 242 (7 februarie 1821, Divanul cere lui Tudor Vladimirescu s potoleasc rscoala). Textul este n fapt o scrisoare primindu-i scrisoarea ce mi-ai scris adresat unui mare boier de la Bucureti, probabil Barbu Vcrescu.
2

73

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

74

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

STPNII MOIEI PREAJBA DIN JUDEUL DOLJ Dinic Ciobotea*, Aurelia Florescu**
LES PROPRIETAIRES DE DOMAINES PREAJBA DE DISTRICT DOLJ Rsum Les auteurs, bass sur des documents indits, reconstituent lhistoire de la proprit des terres dans le village Preajba prs de la ville de Craiova o les boyards Vlcnescu, Otetelieanu, Cooveanum Jianu, Glogoveanu et Prejbeanu ont matris. Cuvinte cheie: moia Preajba, genealogie, boieri, document Mots-clefs: le domnaine Preajba, boyards, gnalogie, documents

n anul 1841, moia Preajba, din judeul Dolj, se compunea din trei trupuri numite Pisculeti, Preajba i Crcea1, marcate prin hotrnicia i planul realizate de inginerul hotarnic Nicolae Carada2 la 30 mai 1835. ntre anii 1912 i 1939 satul Preajba aparinea comunei Crcea, n prezent fiind inclus la comuna Malu Mare, din judeul Dolj3. Din hotrnicia citat rezult c trupul Crcea era inclus n moia Preajba care era vecin i cu moia din hotarul satului Crcea, proprietatea monenilor i a familiei Chintescu. Iar moia Preajba format din trupurile citate aparinea frailor Costandin i Enache Theodoru, care au semnat actul de hotrnicie din data de 27 aprilie 1841. Vecinii din acest an erau mnstirea Jitianu, moia din hotarul Vlcneti al crui proprietar era Sandu Guran i moia Livezile proprietatea frailor Barbu i Mihalache Caragic. Hotarul dintre Preajba i Livezi era considerat rul Jiu, Preajba fiind situat pe malul stng.

Prof. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: ciobodin@yahoo.com ** Muzeograf principal, Muzeul Olteniei, Craiova. 1 Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Dolj (n continuare, se va cita: S.J.A.N. Dolj), Colecia Hotrnicii, inv. 116, 10.IX.1860. 2 Dinic Ciobotea, Aurelia Florescu, Contribuii genealogice la o biografie a lui Eugeniu Carada, n Analele Universitii din Craiova. Seria Istorie, anul XVI, nr. 1 (19), 2011, p. 109-122. 3 Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj, D-M, Craiova, Editura Alma, 2004, p. 304-309.

75

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ntruct inginerul Nicolae Carada decedase1 n anul 1851, noii proprietari care erau fraii Theodoru, numii cu supranumele Prejbeanu, au apelat la inginerul hotarnic Simion Cioac pentru legalizarea actelor i pentru stabilirea unor semne n hotarul Preajba prin care i mpriser moia cei doi frai2. Aciunea a fost ncheiat la 10 septembrie 1860. Actul de nvoial prevedea ca hotarul i moara s fie folosite de-a valma iar conacul s-a mprit, prin camere, stabilindu-se intrri separate pentru fiecare dintre frai.
THEODORU ENE, IANE, negustor domiciliu Salonic, inutul Turcia, d. 1833 = SULTANA -------------------------------------------------------------------------------------------------- THEODORU, negustor THEODORU COSTANDIN IOAN, ENACHE, rachier zis zis PREJBEANU PREJBEANU n. 1790 n. 1804 Salonic d. 22.IX.1860 d. 18.VI.1870 Craiova sat Preajba jud. Dolj (RSC 2537) 1= - ? = 1825 ZOE, ZINCA 2= 13.X.1840 d. 17.III.1867 Craiova sat Preajba str. Unirii, Sf. Treime MARIA (RSC 2445) n. 1814-d. 23.VIII.1861 sat Preajba jud. Dolj ----------------------------------------(pr. preot Vasile din Ruava) PREJBEANU PREJBEANU ali IOAN MARIA copii ---------------------------------------------n. 15.VI.1845 n. 2.XI.1847 Craiova Craiova PREJBEANU PREJBEANU ali (RSC 1376) (RSC 1534) NICOLAE VASILE copii na Ioan na Ioan n. 1.III.1842 n.15.V.1843 Vladimirescu Vladimirescu Craiova Craiova (RSC 1063) (RSC 1145) na Anastasia na Anastasia Emanoil Emanoil d. 26.VI.1843 sat Preajba

1 2

S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 116. Idem, Colecia Documente, Pachet XLVI, 28, 1860 iulie 1; a fost ntocmit mpreun cu dl. hotarnic ct i dumnealor dl. Nicolae Vldimirescu i dl. Panait Teodoru (poftii aceti din urm, din parte-ne ca chibzuitori).

76

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Moia Preajba a fost cumprat, prin mezat, la data de 9 decembrie 1832, de ctre chir Iane Theodoru negutor din Craiova, de la Zmaranda, vduva paharnicului Hagi Stan Jianu care era i clironoam. Soul ei decedase la 15 februarie 1832 i fusese nmormntat la biserica din sat ctitorit de familia sa1 ntre anii 1778 i 1779. Iane Theodoru era tatl lui Costandin i Enache, zii Prejbeanu. La data de 23 noiembrie 1833 clucereasa Luxandra Otetelianu2 vnduse partea ce o avea n moia Preajba lui chir Gheorghe Dbuleanu, dar cumprarea s-a fcut pe numele lui Iane Theodoru care contestase vnzarea prin dreptul su de protimisis. Moia ntregit a rmas celor doi fii, tatl lor decedase n anul 1833. Se altur o schi genealogic a familiei Prejbeanu. * * * Documentele citate atest c familia lui3 Hagi Stan Jianu cumprase, n anul 1760, o jumtate din moia Preajba de la Radu Vlcnescu, proprietarul ntregii moii. Cealalt jumtate a rmas fiului su Dumitru, care, cu fratele Mihai i nepotul Toma, au vndut pri n anul 1765, stabilind i semnele de hotar. n anul 1787 Hagi Stan Jianu a cumprat prile numite Pisculeti, cu care se nvecina, de la monenii numii Chintescu i alte persoane. n anul 1791, Ioni Glogoveanu vel vistier al Banatului Craiovei4 a cumprat un vad de moar pe apa Jiului. A trecut n proprietatea lui Hagi Stan Jianu care a invocat dreptul de protimisis. n anul 1803, nepoata lui Radu Vlcnescu, numit Ilinca i soul ei, Vasile Tufecciu, au oferit partea lor din moia Preajba, judeul Dolj, clucerului erban Otetelieanu. Au cerut de la acesta, n schimb, dou prvlii pe care le avea n Craiova, pe Ulia cea Mare, pe podul Trgului de Afar5. erban Otetelieanu era cstorit cu Lucsandra, atestai n calitate de ctitori ai bisericii cu hramul Pogorrea Sfntului Duh, din satul Grla Mare, judeul Mehedini6.
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localitilor i monumentelor feudale din Romnia, I, ara Romneasc, vol. 2, editat de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 512; S.J.A.N. Dolj, RSC din satul Preajba judeul Dolj atest c a decedat Stan Jianu sin Stan Jiianu, n vrst de 80 de ani, oferind informaia c se nscuse n anul 1752. 2 S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 116, citat. 3 ncadrarea cronologic n baza perioadei de via a membrilor familiei Jianu determin precizarea c la 1760 moia fusese cumprat de Hagi Stan Jianu tatl i c a fost motenit de fiul cu acelai prenume, decedat la 1832, cruia i se spunea i Stnu. Vezi Paul Emanoil Barbu, Haiducul Iancu Jianu. Adevr i legend, Bucureti, Casa de Editur i Librrie Nicolae Blcescu, 1998. 4 S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 116. Cumprarea moiei Preajba de ctre Hagi Stan Jianu l atest a fi fost nrudit cu familia Vlcnescu. 5 S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 116, citat. 6 Anuarul Mitropoliei Olteniei, 1941, p. 488; fia monumentului istoric din Grla Mare realizat la 8 iunie 1953 de ctre Florea P. Castangioara, directorul colii din sat; N. Stoicescu, op. cit., vol. I, p. 335.
1

77

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Alte documente o atest pe Lucsandra, soia lui erban Otetelieanu, ca fiind fiica lui Nicolae Vldianu cstorit cu o fiic a lui Hagi Stan Jianu, probabil se numea Maria1. Aceast informaie explic prezena familiei Otetelieanu, cu proprietate n moia Preajba. Fusese motenit de Lucsandra de la mama ei nscut Jianu. Catagrafia de la 1831 o atest ca proprietar la Preajba de Jos plasa Dumbrvii de Sus judeul Dolj2. Soul ei decedase. Documentul care atest c tot Lucsandra Otetelieanu a vndut moia de la Preajba, o prezint a fi vduv. Lucsandra a decedat la 20 martie 1836. Locuia n Craiova, mahalaua Sf. Ilie3. Dup vnzarea moiei Preajba, judeul Dolj, Zmaranda, vduva lui Hagi Stan Jianu-fiul, a rmas cu moia Mihia jud. Dolj. La 1831 aceast moie este atestat ca proprietate a lui Hagi Stan Jianu4. n anul 1855 moia Mihi din comuna Coofenii din Dos, judeul Dolj, a fost vndut de Zmaranda Jianu pitarului Sandu Guran5. Acesta mpreun cu Ioan Sndulache, citat n hotrnicie, se nrudea cu familia Vlcnescu6. * * * n anul 1832, cnd Lucsandra Otetelieanu a vndut partea sa de moie din Preajba cumprtor a fost Iane Theodoru care a invocat dreptul de protimisis ce-l avea ca vecin, deinnd cealalt jumtate din aceeai moie. Se punea problema dac n momentul cumprrii jumtii citate, de la Zmaranda Jianu, a avut drept de protimisis, chiar dac actele au marcat mezatul. Se cunoate c Iane Theodoru cu cei doi fii a venit n ara Romneasc n jurul anului 1821. Momentul este precizat n cererea de nscriere la alegerile pentru Divanul Ad-hoc, semnat de fiul Ioan, zis Enache Prejbeanu7. Conform acestui document, Ioan Prejbeanu, cunoscut sub forma Enache rachierul, patentar de clasa I8 s-a cstorit, n anul 1825, cu Zoe zis i Joia sau Zinca. Prenumele soiei este cunoscut din actele de natere ale copiilor lor precum i din alte acte n care sunt prezentai soii ca nai de botez9. Actul de deces al
1 2

Ion Vldianu, Totul despre Vldieni i Cernieni, n Arhivele Olteniei, 1941, p. 46. Ion Donat, Ion Ptroiu, Dinic Ciobotea, Catagrafia obteasc a rii Romneti din 1831, Craiova, Editura Helios, 1999, p. 45. 3 S.J.A.N. Craiova, RSC, inv. 472 din data menionat. 4 Ion Donat, Ion Ptroiu, Dinic Ciobotea, op. cit., p. 43; N. Stoicescu, op. cit., vol. II, p. 428, 440. 5 S.J.A.N. Dolj, RSC Craiova, inv. 2325 din 30.XII.1863 (act de deces). ntre anii 1842 i 1855 cocoana Smaranda Jiianca din oraul Craiova este menionat n satul Mihia, judeul Dolj, ca na de botez. A botezat un copil la 14 martie 1855, dup care a trecut la cele venice. 6 S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 59 din anul 1849. 7 Idem, Prefectura judeului Dolj, inv. 89/1857, f. 218. 8 Ibidem. 9 Idem, RSC Craiova, inv. 873 din 2.III.1840; inv. 1063 din 22.VIII.1842; inv, 1376 din 15.VI.1845; inv. 1504 din 2.XI.1847.

78

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Zinci Prejbeanu nu prezint numele prinilor, care au rmas nc necunoscui. Se tie c va fi pmnteanc1. Unul din copii lor, numit Vasile, a fost botezat de Costandin Theodoru2, identificat n fratele tatlui, Enache rachierul. Ali doi copii ai lor au fost botezai de Ioan Vladimirescu3. Acesta a fost identificat ca fiu al serdarului Nicolae Vladimirescu din Craiova cu locuin n mahalaua Sf. Spiridon, ambii nscui n satul Vladimir, judeul Gorj4. Se cunoteau cu mult nainte cu familia Theodoru-Prejbeanu. n anul redactrii hotrniciei Preajba, judeul Dolj, Nicolae Vladimirescu era cunoscut de ctre fraii Theodoru5. ntr-un document6 din anul 1848, referitor la o pricin pe care Nicolae Vladimirescu o avea pentru casa de pe strada Unirii nr. 55 din Craiova, depunea mrturie unul din cumnaii si, numit Enache rachier. Relaia de cumnai dintre ei putea fi dat de soiile lor care erau surori. Soia lui Nicolae Vladimirescu se numea Maria i nc nu se cunosc numele prinilor ei. Iar Enache rachier era acelai cu Enache Theodoru. Despre fratele lui Enache rachierul, numit Costandin Theodoru Prejbeanu se cunoate c se cstorea a doua oar, fiind vduv, cu Maria, fiica preotului Vasile din Ruava7. Cstoria a avut loc n satul Preajba, la biserica Sf. Gheorghe, a crei ctitorie o preluaser, odat cu cumprarea moiei. Au fost cununai de familia Nicolae i Maria Emanoil din Craiova. Informaiile prezentate o detaeaz pe Zinca, soia lui Enache Theodoru Prejbeanu, ca fiind pionul care a condus la cumprarea moiei Preajba, judeul Dolj. Concluzia ce se poate emite este c Zinca fcea parte din familia Jianu. Despre Hagi Stan Jianu-fiul se cunoate c i oficiase cstoria, n anul 1792, cu Blaa fiica lui tefan Bibescu i Maria nscut Golumbeanu8. Era sor cu Dumitru Bibescu, tatl celor doi domnitori ai rii Romneti, Gheorghe Bibescu i Barbu tirbei. n anul 1811 Blaa Bibescu-Jianu decedase9. n jurul anului 1815 Hagi Stan Jianu-fiul s-a recstorit cu Zmaranda, nepoata lui Constantin Samurca10. Avea ca proprieti o jumtate din moia Preajba judeul Dolj i Mihia comuna Coofenii din Dos din judeul
Ibidem, inv. 2445 din 17.III.1867; inv. 2537 din 18.VI.1870; idem, Prefectura judeului Dolj, inv. 89/1857, f. 218. 2 Idem, RSC Craiova, inv. 873 din 2.III.1840. 3 Ibidem, inv. 1376 din 5.VI.1845 i inv. 1504 din 2.XI.1847. 4 Aurelia Florescu, Documente necunocute despre familia Vladimirescu, n Oltenia. Studii i comunicri. Arheologie-Istorie, vol. XIII, Craiova, Muzeul Olteniei, 2001, p. 111-112. 5 S.J.A.N. Dolj, Colecia Documente, Pachet XLVI, 28/ 1860 august 1. 6 Ibidem, Pachet CCXXXII, 24, 1848 ianuarie 13. 7 Idem, RSC sat Preajba din data 13.X.1840. Chipurile familiei Theodoru au fost zugrvite n biseric. 8 Nicolae Iorga, Scrisori de boieri, Bucureti, 1906, p. LIII-LVI. 9 Dimitrie Mihai Sturdza, Familiile boiereti din Moldova i ara Romneasc, vol. I, Bucureti, 2004, p. 450, 452. 10 N. Iorga, op. cit.
1

79

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Dolj. Dup decesul su, atestat n anul 1832, Zmaranda, cu titlul de clironoam1 a vndut moia Preajba, reinnd pe seama ei moia Mihia. Clironomia ar reprezenta ideea c Hagi Stan Jianu a avut urmai direci i moiile nu puteau fi preluate de ctre rudele lui2. Aceast afirmaie este susinut chiar prin vnzarea moiei Preajba pe care nu o putea reine, rmnnd cu moia Mihia sub form de lipsa zestre ei. * * * Fraii Theodoru-Prejbeanu aveau n orau Craiovii case i prvlii3. Erau situate pe strada Unirii din zona bisericii Sfnta Treime4. La aceast biseric fusese botezat unul din copii familiei Enache i Zinca Theodoru Prejbeanu, avnd, ca na, pe fratele tatlui, numit Constandin Theodoru5. Este i un indiciu c se cunoteau cu ctitorii bisericii familiile tirbei i Bibescu i c erau vecini cu casele familiei Dumitru Bibescu i soiei sale Ecaterina nscut Vcrescu6. Erau cunoscui ca negutori, ncadrai n Compania acestora ca patentari de clasa I7. Venii n ara Romneasc, au cptat apelativul Grecu, adogat la prenume. Se cunotea c aveau locuin la Salonic inutul Turciei. Cu alte cuvinte, vorbeau n limba romn i cunoteau limbile greac i turc. Determinativul indic o subliniere colectiv, prin individualizare, pentru recunoatere. Cererea semnat de Ioan Prejbeanu, identificat n Enache Theodoru, pentru a fi nscris n listele de alegtori la 1857, precizeaz c n-a fost supus la nici o alt protecie dect al acestei ri8. Rezoluia acestei cereri, contestat de semnatari, reprezint o recunoatere, de ctre Comisia instituit, c Ioan Prejbeanu era pmntean. nscrierea n listele citate a fost dirijat la grupa proprietarilor cu nr. 2, ca avnd rang9. n anul 1866 Enache TheodoruPrejbeanu a vndut moia Preajba lui Barbu Golfineanu10, fiul lui Ioan Rali i al
S.J.A.N. Dolj, Colecia Hotrnicii, inv. 116 din 1860. Istoricul Ion Donat, ntr-un studiu dedicat colii de la Preajba, a afirmat c feciorii lui Jianu au vndut moia de la Preajba. ncadrat cronologic n genealogia familiei Jianu, informaia confirm c Hagi Stan Jianu-fiul, zis Stnu a avut copii (cf. Ion Donat, Cteva coli de sat n Oltenia, nainte de 1800, n Arhivele Olteniei, 1931, p. 320-322). 3 S.J.A.N. Dolj, Prefectura judeului Dolj, inv. 89 din 1857, f. 218. 4 Ibidem, RSC Craiova, inv. 2445 din 17.III.1867 i inv. 2537 din 18.VI.1870. 5 Ibidem, inv. 873 din 2.III.1840. 6 Aurelia Florescu, Schia genealogic a boierilor Bibeti, n Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria a III-a, an III, Craiova, Editura Scorilo, 1999, nr. 2, p. 77-88. 7 S.J.A.N. Dolj, Prefectura judeului Dolj, inv. 89 din 1857, f. 218. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Idem, RSC Craiova, inv. 446 din 17.VI.1836 i inv. 2185 din 9.II.1861.
2 1

80

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Elenci nscut Coofeanu1. Erau urmaii lui Hagi Gheorghe Ioan, cunoscutul ctitor al bisericii Madona Dudu, din Craiova. Dup vnzarea moiei, urmaii familiei Theodoru au renunat la numele Prejbeanu2. i-au format numele familiilor dup prenumele tatlui. Scriitorul N.D. Popescu, studiind istoricul familiei Jianu, preciza c dou familii pmntene erau mai importante pe atunci ntr-aceste dou judee, adic aceea a Jienilor i aceea a Prejbenilor care se nrudea cu cea dinti3. Citatul confirm c Enache Theodoru-Prejbeanu i Nicolae Vladimirescu se nrudeau, prin soiile lor, cu familia Jianu.

Ibidem, inv. 2147 din 12.IX.1860 i inv. 2384 din 16.II.1865; idem, Colecia Documente, Pachet CXLII, 43, 1866.I.19. 2 Anun publicat n ziarul Adevrul, an V, din 22.VI.1872. 3 N.D. Popescu, Haiducul Iancu Jianu, Bucureti, f.a., p. 156.

81

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

82

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

ASPECTE PRIVIND COMUNITATEA EVREILOR DIN ARA ROMNEASC N PERIOADA REGULAMENTAR Daniela Predescu Rdescu*
COMMUNITY ISSUES DURING ROMANIAN JEWS OF REGULATORY GOVERNMENT Abstract During the Regular Government the jews from Romanian land were divided in two comunities, Sephardic and eschenazy considered foreigners and had no right to naturalization. Autonomy they enjoyed the aspects of community life, economic and religious. Community members were subjected to a form of indirect taxation (Gabel), not individual, which can cause unsafe situations financially. As a result of mutations occurring throughout the nineteenth century, and especially regulatory legislation, community solidarity has been weakened, which, while not gone, could not meet the old role. Cuvinte cheie: evrei sefarzi, evrei eschenazy, gabel, evrei pmnteni, sudii Key words: Sephardic, Eschenazy, Gabela (indirect taxation), earthly jews, suditi

n ara Romneasc, implicai n relaii de tip economic i fiscal, alturi de alte etnii, greci, armeni, srbo-bulgari, lipoveni, ceangi, au fost i evreii. Acetia din urm au reprezentat minoritatea cea mai numeroas. Ei s-au fcut remarcai printr-o form de organizare distinct i prin pstrarea trsturilor etnice1. Modificrile economice i fenomenele externe de relativ securitate pentru evrei au fost cauzele care au modelat migraia evreilor spre rile romneti, iar impunerile legislative interne au determinat aezarea lor n teritoriu, stabilirea ntr-un numr mare n anumite spaii sau reorientri ale acestor rspndiri. Deci, aezarea evreilor n Principate a inut cont de spaiul liber pe care au avut dreptul s-l ocupe. Sobornicescul Hrisov, din 9 aprilie 1827, prevedea, n articolul 19, c aezarea evreilor era permis n spaiul urban

Asist. univ. drd., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: danielaradescu@yahoo.co.uk 1 Istoria Romnilor, vol. VII, tom I, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 141.

83

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 i c puteau poseda doar bunuri imobile1. Pe vertical, stabilirea lor n ara Romneasc a avut loc de la nord la sud, unde s-au intersectat evreii venii din Moldova, n special n Bucureti, centru urban n care se desfurau activiti comerciale, industriale, financiare cu comunitatea sefard ce provenea din sud, mult mai slab din punct de vedere numeric2. Evreii au jucat un rol important n procesul de urbanizare, n dezvoltarea pieei interne, satisfcnd interesele clasei dominante. Pentru anul 1829 erau atestate documentar 800 de familii de evrei n ara Romneasc3, documentele menionnd c n anul 1827 se oprise ptrunderea n Bucureti a evreilor venii din Moldova4. La nceputul secolului al XIX-lea triau n ara Romneasc 5 960 de evrei (1838), iar n 1859, an ce marcheaz ieirea din vigoare a legislaiei regulamentare, numrul lor atingea cifra de 9 2345. Datele catagrafiei din 1815 nregistrau 7 799 (familii) srbi i bulgari, 4 056 transilvneni sau ungureni, 1 000 evrei6. Catagrafia din 1837 nota numrul total al populaiei de 1 481 700 de oameni (384 188 de familii) dintre care 4 324 de familii erau ungureni, 10 922 de familii i reprezentau pe srbi, 2 487 erau familii de greci, 937 de familii erau ovrei i 5 363 erau familii de sudii7. Adolphe Laurent Joanne, n urma cltoriei ntreprins n Principate, n octombrie-noiembrie 1846, estima numrul evreilor din Bucureti la 4 800 i meniona existena a 5 sinagogi8. Din punct de vedere juridic evreii erau considerai strini, nu aveau dreptul la naturalizare. Ei erau mprii n dou comuniti, evrei sefarzi i evrei eschenazy; acestea erau autonome prin aspectele vieii comunitare, economice i religioase. Din punct de vedere religios, evreii aveau dreptul s-i practice cultul, au primit dreptul de a-i ridica sinagogi, de a avea cimitire, n anumite cartiere. Erau reprezentai oficial de ctre rabin a crui autoritate era recunoscut nu numai de autoritile laice, ci i de ctre cele religioase ortodoxe. Comunitatea se ocupa de spital, de coli i de organizarea i de
D.C. Sturdza-Scheianu, Acte i legiuiri privitoare la chestiunea rneasc, vol. I, Bucureti, 1907, p. 68. 2 Liviu Rotman, coala israelit-romn (1815-1914), Bucureti, Editura Hasefer, 1999, p. 43-44. 3 Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale, Bucureti (n continuare, se va cita: S.A.N.I.C.), Administrative vechi, dosar nr. 305/1829. 4 Exodiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor, vol. X, Bucureti, 1897, p. 427-428. 5 Statistica Romniei, 1915, p. 703-704, 728-729. 6 Iacovenco Ignatie, Starea actual a principatelor turceti Moldova i Valahia, vol. I, Petersburg, 1828, p. 174; Dionisie Fotino, Istoria general a Daciei sau a Transilvaniei, rii Romneti i a Moldovei, ediie ngrijit de Marian Munteanu, Bucureti, Editura Valahia, 2008, p. 549. 7 Analele parlamentare ale Romniei, tom IX, partea I, p. 1 162. 8 Adolphe Laurent Joanne, Voyage illustr dans les cinq parties du monde en 1846, 1847, 1848, 1849, Paris, [f.a.], p. 111.
1

84

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ntreinerea lor; de strngerea impozitelor destinate att nevoilor comunitii ct i taxelor ctre autoritile centrale. n perioada regulamentar evreii au primit titulatura de naie evreiasc, iar denumirile anterioare ale instituiilor, hahambia1 i strostia au fost nlocuite prin epitropie; a fost desfiinat vechiul sistem al breslelor. Comunitatea evreiasc i desfura activitatea pe baza firmanului Sfatului Administrativ, din 18 august 1832 care, n urma reformelor necesare, a fost supus modificrilor prin jurnalul Sfatului Administrativ din 25 aprilie 1843, ntrit de Domn la 10 mai acelai an, de legea din 1849 privind sudiii, de ofisul domnesc nr. 1425 din 18 februarie 1851 i de modificrile ofisului domnesc din anul 1857. Comunitatea era mprit n: israelii pmnteni lehi i spanioli, birnici sau patentari (n documente apare i termenul raele) i israelii sudii, supui austriaci, prusieni i rui. Evreii pmnteni i acopereau toate cheltuielile comunitii din venitul gabelei (taxa pe carne) la care erau supui att evreii pmnteni ct i sudii, sistem ntlnit n toat Europa. Dreptul de a tia carne de vit sau miel, coeru sau de a tia psri de ctre dasclii comunitii revenea unui antreprenor, prin licitaie, care stabilea un pre fix pentru fiecare oca de carne, afar de respectivul antreprenor nimeni nu mai putea vinde carne coeru. Conform legii din 1843, locul unde se tiau vitele i scaunele din pia nu puteau aparine dect evreilor raele, la fel i mcelarii fceau parte dintre evreii pmnteni2. Din acest venit evreii pmnteni i achitau cheltuielile legate de cancelarie, cimitire, coal, spital, de ajutorarea sracilor. Sudiii nu aveau dreptul s perceap acsiz de carne potrivit legiuirilor erii ntre pmnteni i supui3. Bugetul comunitii era supus spre aprobare Vorniciei care avea dreptul s pue n grija Epitropii [] ca cheltuielile s se urmeze dup necesitate, suprimnd orice articol de cheltuial prisositoare care ar fi n dezavantajul scopului de progres al acei comuniti4. Gabela se vindea prin licitaie, contractul dura timp de un an. n 6 aprilie 1856 ea s-a vndut pentru preul de 86 625 lei dintre care 52 500 partea cuvenit israeliilor raele, 28 875 partea supuilor austriaci i prusiani, i 5 250 partea supuilor roseti5. Comunitatea pltea astfel un impozit global ctre stat, nu individual aa cum era perceput n cazul celorlali contribuabili. n privina organizrii, obtea avea dreptul s-i aleag haham, dascli, s aib cimitir, spital i conform art. 7, din jurnalul Sfatului Administrativ, din
Cuvnt compus din haham, n limba ebraic nsemn nelept i paa, n limba turc conductor, desemna liderul comunitii evreieti, termenul a fost preluat din Imperiul Otoman (Dicionar Enciclopedic de iudaism, Bucureti, Editura Hasefer, 2000, p. 284). 2 S.A.N.I.C., Direcia Administrative, dosar nr. 36/1856, f. 51, 52. 3 Ibidem, f. 180. 4 Ibidem, f. 183. 5 Ibidem, f. 13, 14.
1

85

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 anul 1843, primise dreptul de a avea o coal naional. n anul 1849 supuii ruseti i austrieci au primit numai dreptul de a-i alege starosti i epitropi deosebii ce puteau interveni n mici pricini poliieneti, n privina gabelei meninndu-se dispoziiile jurnalului din 18431. Legea din 1832 nu prevedea dect c hahamul urma s fie adus din strintate, fr a se specifica durata funciei sale sau rolul acestuia2. Art. 4 al jurnalului Consiliului Administrativ Extraordinar din 1843 prevedea c hahamul este un nlocuitor al rabinului, ales pe o perioad de doi ani, pe cnd rabinul, liderul religios, era numit n funcie fr termen limit ci numai pe ctu timpu dnsulu va ndeplini cu esactitate misia pentru care este adus i va da dovezi corespunztoare cu dorina naii3. Alegerea starostilor, aleilor i proestoilor se fcea de ctre enoriaii din fiecare sinagog (conform art. 12 din ofisul domnesc nr. 1 425 din anul 1851) n prezena unui delegat al Vorniciei. Candidaii pentru strostie trebuiau s fie persoane nscrise pe liste speciale i care ndeplineau anumite condiii, posedau capacitatea de a citi i de a scrie, erau oameni destoinici, aveau o purtare bun4. Acestor persoane le erau verificate calitile, conform statutelor din 1851 (legea anterioar nu fcea nici o referire la acest fapt) de ctre o Comisie de 9 membri, constituit de Vornicie5, dintre ei urmnd a fi alei 246. Doi deveneau starosti, ase alei i 16 proestoi. ncepnd cu anul 1857, ofisul cerea ca alegerea primilor ct i a celor din urm s se desfoare ntr-o singur zi7. Dup constatarea alegerilor procedeul prevedea alegerea hahamului, din ar sau, n caz de nemulumire din strintate8. Ei erau alei pe o perioad de doi ani9, rezultatul alegerilor era comunicat de Vornicie Ministrului care aproba alegerea i-i ntrea n funcii10. Sudiii, erau scutii de a contribui la greutile statului, dar erau obligai s plteasc acsizul de carne. Muli dintre ei ncercau s se sustrag i acestei sarcini pentru a drpna cu totul venitul comunitii pmntenilor, vnznd carne pe la scaunile lor fr gabel sau altele. Nerespectarea angajamentelor comunitii, ca urmare a acestui fapt, putea fi considerat
Ibidem, f. 52. Ibidem, f. 160. 3 Ibidem, f. 138, 139, 163. 4 Ibidem, f. 111. 5 Ibidem, f. 9. 6 Ibidem, f. 107, 122. 7 Ibidem, f. 104. 8 Ibidem, f. 108. 9 ntr-o jalb adresat Vorniciei, din 9 ianuarie 1841, se cerea destituirea epitropului Mendel Vizner, conform art. 4 al jurnalului Sfatului Administrativ din 18 august 1832, pe temei c toate corporaiile aveau dreptul s-i aleag un nou staroste dup doi ani, alt epitrop, deoarece numitul ocupase funcia fr ntrerupere pentru o perioad de opt ani (idem, Comunale, dosar nr. 9/1842, f. 2). 10 Idem, Direcia Administrative, dosar nr. 36/1856, f. 128.
2 1

86

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 formarea unui statu n statu i destituarea jurnalelor Onor. Consiliului Administrativ Ecstraordinar, prin care din vechime, i s-a regulatu naii israelite pmntene a avea acestu venitu anual pentru susinerea tuturor cheltuielilor1. O alt modalitate de sustragere era prin declararea taxei povoroas, caz n care, comunitatea le acorda ajutor de la cutie sau aprare numai de tacs pentru puinul numr, iar nu pentru toi sudiii, cci pe lng primirea ce s-au fcut lor mai nainte, astzi nu-i mai poate suferi de a mai fi primii la ngropciunea cimitirului, la spital, la coal i altele, c urmeaz ca i ei s-i aib deosebit toate prin singura lor osteneal a plii2. Conform pravilei pmntului, art. 4 al jurnalului Sfatului Administrativ, din 18 august 1832, la alegerea epitropilor aveau dreptul s participe numai noi obtea raele, birnici i patentari, iar nu sudiii3. Intrarea evreilor n ara Romneasc, n cazul n care nu erau sudii, se fcea cu legiuite paaporturi i cu hotrt soroc pentru ntreprinderi comerciale sau industriale, angajatorul fiind responsabil de buna comportare a unor asemenea oameni, ct i pentru regula paaporturilor lor i ca ndat dup svrirea termenului coprins n trnsele s deporteze din Prinipat fr ctui de puin zbav spre a nu putea nchipui sau face locuin statornic4. n 1834, Ghica Vod a cerut inerea unei evidene stricte a evreilor din Principat, cei care nu puteau dovedi c se pot ntreine, sau nu deineau paaport erau trimii la urna lor5. Anterior Regulamentului Organic breslele reprezentau o form de organizare prin care negustorii se uneau pentru a-i susine interesele, un fel de tovrii de meteri. Unele aveau caracter religios, altele militar sau politic. Se deosebeau de isnafurile turceti prin faptul c nu erau simple tovrii care aveau ca scop aprarea fa de o fiscalitate excesiv, c nu erau organizate de stat i nu acceptau orice categorie de locuitor (meteri, negustori, strini), care primeau s lucreze n aceleai condiii6. Ele erau organizate pe meserii, sau pe criterii etnice, n ambele cazuri pe fond de apartenen religioas7, aveau n frunte un staroste sau un vtaf De multele psuri ce snt, ci snt aici n ara noastr, i striini i de alte neamuri, cum am zice i Braovenii, i Chiproviceanii, i Armenii, i Jidovii, fr dajde nu pot fi, de aceea toi au fietecare cu rfelul lui legturi cu Vistieria erii, de se tiu ce dau pe an8.
1 2

Ibidem, f. 179. Ibidem, f 52v. 3 Idem, Ministerul de Interne, Comunale, dosar nr. 9/1842, f. 3, 5, 6, 14. 4 Idem, Vornicia din Luntru, dosar nr. 859/1841, f. 5. 5 Ioan C. Filitti, Regulamentul Organic, 1834-1848, Bucureti, 1915, p. 28. 6 Nicolae Iorga, Istoria Comerului romnesc. Epoca veche, Bucureti, 1925, p. 307. 7 Constantin C. Giurescu, Istoria romnilor, vol. II/2, Bucureti, Editura All Educaional, 2007, p. 384. 8 N. Iorga, op. cit., p. 307.

87

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Existau bresle de pmnteni i bresle ale strinilor. Vechile bresle aveau rolul de a soluiona litigiile ce apreau ntre membrii ei, aveau greutate n privina garantrii ndeplinirii sarcinilor asumate sau aveau funcii de ordin social. n perioada regulamentar vechile bresle au fost desfiinate, cele noi au fost acceptate numai n Bucureti, dar din considerente ce au inut de rolul acestora la nivel social au fost renfiinate, n special dup 1840, ntr-un numr din ce n ce mai mare. Aceste corporaii aveau rol administrativ, juridic, social, politic i religios1. Vechile bresle pe principii etnice nu au mai fost acceptate, strinii intrau n rndul breslelor pmntene, pentru orice problem fiind nevoii, fiecare individ n parte, s intre n contact cu autoritile. Nenelegerile survenite la ncasarea drilor au determinat autoritile s accepte renfiinarea breslelor evreieti n edina Sfatului Administrativ, din 18 august 18322, n Bucureti. Tot n Bucureti a funcionat separat o corporaie a croitorilor evrei i alta a fost renfiinat n Slam Rmnic3. Funcionarea lor nu se mai fcea pe baz de hrisoave, ci a unor statute ce conineau prevederi ce vizau profesia, ierarhia, exercitarea meteugului, angajrile, msurile punitive etc.4. Pn n anul 1851 nu a funcionat nici o coal public israelit, sub directa rspundere a Eforiei Instruciunii Publice, ci mai multe coli private, n care nu se aplica o metod practic regulat i nu desfurau activitate profesori specializai5. Eforia coalelor, prin jurnalul din 25 iunie 1850 i Departamentul din Luntru, prin raportul nr. 3 271 au adus la cunotina Domnului cererea de nfiinare a unei coli evreieti. Ofisul Domnesc nr. 779 din 29 aprilie 1851 aproba cererea obtii ovreilor, supui austriaci, de a li se da voe s nfiineze o coal pentru adunarea copiilor lor i ntiina Departamentul Credinei de luminat aprobaie. Secretariatul Statului anuna decizia de ntocmirea unei coale pe seama izraeliilor, ctre Departamentul din Lutru, iar de aici Vorniciei de Poliie, cea care mpreun cu obtea avea s se ocupe de slobozirea fondurilor trebuincioase6. Ofisul domnesc nsrcina Eforia coalelor ca mpreun cu aleii obtii evreilor sudii i cu Epitropia raialelor s se ocupe de ntocmirea colii7. coala de patru clase avea s fiineze n localul de lng sinagog, s susin studii religioase profesate de doi rabini, cunosctori de limb ebraic i de limb german, recomandai de Epitropie, aprobai de Eforie i ntrii de Domn, i studii profane, ce respectau programa public a colilor naionale profesate n limba romn de ctre doi profesori
1

Vladimir, Diculescu, Bresle, negustori i meseriai n ara Romneasc (1830-1848), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1973, p. 65-66, 90-96. 2 S.A.N.I.C., Vistieria rii Romneti, dosar nr. 5574/1833, f. 61. 3 Ibidem, f. 174, 175. 4 Vladimir Diculescu, op. cit., p. 80-81. 5 S.A.N.I.C., Ministerul de Interne, Comunale, dosar nr. 94/1862, f. 5. 6 Ibidem, dosar nr. 32/1851, f. 1. 7 Ibidem, f. 2.

88

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 romni ornduii de Eforie, tot cu ntrire domneasc1. coala evreiasc se afla sub directa conducere a Eforiei, examenele se susineau la datele hotrte n colile naionale, excepie fceau situaiile n care se suprapuneau srbtorile evreieti. Cheltuielile pentru ntreinerea colii i salariile profesorilor se plteau din banii gabelei (dup cheltuielile prevzute de buget pentru ntreinerea colii, 24 000 lei anual), pe care Epitropia i trimitea n avans cu un trimestru. La sfritul fiecrui an condica veniturilor i cheltuielilor colii era supus mpreun cu raportul Eforiei spre cercetare i aprobare de ctre Domn2. Astfel, n anul 1854, la aceast coal lucrau: profesorul de religie (era directorul colii, preda israelian i german n clasele a treia i a patra, i primea dou odi de locuit n localul colii pentru suma de 6 000 lei anual), profesorul pentru limba israelian pentru clasa nti i a doua, profesorul de caligrafie, de elementar, de limba german, de limba romn. Se acordau 800 de lei anual pentru leafa pndarului, 800 de lei pentru 10 stnjeni de lemne, 1 000 de lei pentru cheltuielile mrunte (ap, cerneal, curatul privatelor etc.), 762 de lei pentru meremeturi (geamuri, cercevele, ui, sobe etc.), n total 21 000 lei3. nfiinarea colilor private se fcea cu autorizaia Eforiei, n condiii contrare, Eforia ntiina Departamentul din Luntru de ilegalitate, cum este i cazul deschiderii colii de biei i fete din mahalaua Hicnii, n casele dumnealui Paharnicului Mcescu din anul 18524. Crile didactice pentru materiile profane erau cele utilizate n colile naionale, excepie de la regul fceau crile religioase evreieti, care trebuiau s fie cele uzitate n colile evreieti din Europa, traduse n limba german. Tot n atribuiile Eforiei colilor intra i dreptul de a suspenda profesorii, de ctre Comitetul de inspecie, constituit din trei persoane israelite, alese cu majoritate, ndeprtarea profesorilor de ctre Strostie fiind considerat un act de ilegalitate, unu dreptu ce nu are5. n Bucureti fiina i o coal israelian a evreilor sudii, numai o parte dintre ei urmnd cursurile colii nfiinate n 1851. Ca urmare a unor nenelegeri s-a cerut chiar ndeprtarea lor pe temei c supuii streini sunt cu totul desprii de pmnteni i venitul l au osebit i coala osebit i vatm att p colari ct i p scopul Strostiei6. n raportul cu nr. 2 al strostii izraeliilor spanioli, din 21 ianuarie 1842, se solicita aprobarea celei de-a doua sinagogi (prima destul de strimtu), construit la iniiativa starostelui Isaac G. Coen, pentru comunitate cu a sa cheltuial n mahalaua Popescu, vopseaua albastr, o asemenea cas de
1 2

Ibidem, f. 3. Ibidem, f. 14. 3 Ibidem, f. 23. 4 Ibidem, f. 18. 5 Ibidem, p. 38, 39, 54. 6 Ibidem, f. 57, 58.

89

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 rugciune, p care au numit-o Sinagogul Pcii1. Existena ei este aprobat, dup construirea ei, pe proprietate privat, de Marele vornic Barbu tirbei, eful Departamentului Treburilor din Luntru2. Sinagoga, casa sfnt, edificiu mare i publicu era locul unde se adun comunitatea spre a-i face rugciunile de toate zilele, a citi snta Scriptura, i a glorifica numele celui Eternu cu cntrile i psalmele marelui Rege i poetu Davidu [] Ori ce Sinagoga are Censori sau unu comitetu de privegheare compusu din oameni de ncredere i capabili spre a fi totu-de-una n relaiuni bune cu guvernulu localu, i a putea s-i dea n ori-ce casu informrile ce i s-aru cere3. n Annuaire de la Principaut de Valachie din 1842, era semnalat existena n Bucureti, pe lng o biseric evanghelic reformat i una armeneasc, a cinci sinagogi evreeti4. n documentele arhivistice, din anul 1862, erau semnalate n privina sinagogilor, acestei chestiuni attu de nsemnat cele mai triste neornduieli i desordini. Sntu aprope 10 000 Israelii, i nau nici unu edificiu mare i publicu, dup to[a]te regulele osservate n alte state civilisate. n capital essistu peste 30 locuri numite sinagoge, havre sau casse de rugciune, nici una ns nu este a comunei, fiindu c 26 sntu luate cu chiri, alte 3 sntu capele private a unoru proprietari israelii purtndu chiaru numele posesoriloru, i chrmuite dup voina loru, dndu natere la o mulime de nenelegeri ntre Israelii. Mai essistu o sinagoga mare cldit n anul 1847 din banii obscei cu fondul gabelei; daru nici aceasta nu este public, pentru c Epitropulu de attunci allu comunei, ne avndu toi banii trebuincioi, au vndutu la 50 de persoane, pentru tot-de-una i la motenitorii loru, nchtu acetia sntu astzi addevraii crmuitori ai Sinagogei5. Acelai document, momorandum asupra organizrii Comunei Israelite, meniona c aceste case de rugciune funcionau fr nici o privegheare din partea Comitetului Central6 sau a reprezentaniloru Comunei. I.F. Neigebauer, consulul general al Prusiei n Principate, ntre anii 1843 i
Ibidem, dosar nr. 33/1845, f. 1, 4, 5, 6. Ibidem, f. 9. 3 Ibidem, dosar nr. 94/1862, f 3v. 4 Informaii despre Oltenia n primul Anuar al Munteniei (1842), n Arhivele Olteniei, V, nr. 27, septembrie-octombrie 1926, p. 375. 5 S.A.N.I.C., Ministerul de Interne, Comunale, dosar nr. 94/1862, f. 4. 6 Conform Statute pentru reorganizarea comunitii israeliete din Bucureti, din 1862, se renuna la toate statutele pe baza crora funciona congregaia israelit, se meniona c aceast comunitate se va distinge de populaia indigen numai prin cult; aveau dreptul s-i organizeze Comitet General, format din 12 membrii, funcionari onorifici, neremunerai, sub administraiunea Ministerului de Cultu (ibidem, f. 6, art. I, II.). Acesta era mprit n trei seciuni care se ocupa de: colile publice i private, de rabin i supleanii si, de Cor-templu i celelalte sinagogi, botezuri, cununii i nmormntri, respectiv de spital, mprirea banilor ctre sraci, evidena cheltuielilor asociaiilor de binefacere i toate pricinile dintre membrii comunitii (ibidem, f. 7).
2 1

90

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 1845, n lucrarea sa1, a prezentat un bogat material documentar privind geografia, demografia, economia, cultura, arheologia i istoria rii Romneti i a Moldovei. El meniona c n Bucureti sunt cinci sinagogi pentru evreii germani i spanioli ultimii emigrani din Constantinopol, bogai, vorbind o limb spaniol amestecat cu ebraica2. n privina pricinilor atingtoare p ovrei conform legislaiei din 1832, toate nenelegerile i prigonirile comunitii erau date spre cercetare Vorniciei de Poliie, conform pontu 1, iar hotrrile erau luate, respectnd pontul nr. 8 al respectivului jurnal, de ctre Marea Vornicie3. Cazurile n care Vornicia de Poliie a dispus ndreptarea unor asemenea pricini, a constituit o nclcare a atribuiilor sale i o nemrginire la cderile postului4, recomandndu-se a s mrgini p viitorime n atribuiile sale spre ncetarea unor asemenea nemulumitoare abateri de cari s face C. Vornicie cunoscut5. Spitalul, cu toat cheltuiala lui, era susinut tot din banii comunitii. n anul 1841, n Bucureti, exista un spital al obtii ovreilor leeti, situat ntr-o cas expus spre miazzi S afl ns aezat pe pmnt avnd tavanu odilor jos unde circulaia aerului nu s poate face bine [] are trei odi din care doo pentru bolnav i una pentru ngrijitorul ce slujete i de buctrie, c ntr-una din odi s afl ase paturi, i n alta trei, n vreme ce n cea dinti nu ar trebui s intre mai mult de patru, i n cea de a doua mai mult de doo [] cearceafuri, pturi de nvlit i cmi s afl ntr-o stare foarte proast, fiind ct s poate de murdare, vechi6. Din raportul comisiei doctorieasc, naintat Departamentului din Luntru, n data de 29 mai 1841, dup cercetarea temeiniciei cererii de ndeprtare a doctorului chirurg Stainer, a reieit c epitropii erau obligai s mbunteasc materialul din dotarea spitalului, ntr-un soroc de vreme hotrt. S-a impus limitarea numrului de paturi la ase, patru ntr-o camer, dou n alt camer, iar cererea de demitere a doctorului Steiner nu era considerat dect consecuena intrigii ce se afl ntre dnii, fapt ce nu constituia o pricin temeinic pentru ndeprtarea lui. Spitalul era njghebat cu ajutorina a obtii naiei ovreiasc, doctorul responsabil era aezat prin contract formalic, fiind obligat s-i pzeasc ndatoririle sale i buna ornduial a spitalului, numirea sa fiind adus ulterior la cunotina Vorniciei7.
1 2

I.F. Neigebauer, Beschreiburg der Moldau und Walachei, Ausflage, Breslau, 1854. ***Cltori strini despre rile Romne n secolul al XIX-lea, serie nou, vol. IV, Bucureti, Editura Academiei, 2007, p. 261. 3 S.A.N.I.C., Vornicia din Luntru, dosar nr. 181/1839, f. 114. 4 Ibidem, dosar nr. 841/1842, f. 159, 164; idem, dosar nr. 859/1841, f. 12. 5 Ibidem, dosar nr. 859/1841, f. 13. 6 Ibidem, f. 74. 7 Ibidem, f. 78.

91

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n concluzie menionm c o categorie foarte numeroas a celor implicai n activiti cu rol economic i fiscal, pe lng alte etnii, a fost reprezentat de evrei. n perioada regulamentar ei erau mprii n dou comuniti, evrei sefarzi i evrei eschenazy, erau considerai strini i nu aveau dreptul la naturalizare. Se bucurau de autonomie prin aspectele vieii comunitare, economice i religioase. Ei aveau dreptul s-i practice cultul, s construiasc sinagogi i s posede cimitire, n anumite cartiere. Erau reprezentai oficial de ctre rabin a crui autoritate era recunoscut nu numai de autoritile laice ci i de ctre cele religioase ortodoxe. Comunitatea se ocupa de spital, de coli, att de organizarea ct i de ntreinerea lor, de strngerea impozitelor destinate att nevoilor comunitii ct i taxelor ctre autoritile centrale. Membrii comunitii erau supui unei forme de impozitare indirect (gabela), nu individual, ce putea cauza situaii nesigure din punct de vedere financiar. Acest fapt a fost posibil n condiiile n care impozitele indirecte nu erau conforme cu legislaia modern romneasc (Codul Civil din 1865, proclamat de Alexandru Ioan Cuza, abroga impozitele indirecte n favoarea impozitului individual)1. Ca urmare a mutaiilor petrecute de-a lungul secolului al XIX-lea, i n special a legislaiei regulamentare, a avut loc slbirea solidaritii comunitare, care, dei nu a disprut, nu a mai putut ndeplini vechiul rol. Considerm astfel c introducerea legislaiei regulamentare a marcat nceputul sfritului comunitii.

Liviu Rotman, coala israelit-romn (1815-1914), Bucureti, Editura Hasefer, 1999, p. 118-119.

92

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

CADRUL NORMATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A COLILOR SECUNDARE N BUCOVINA HABSBURGIC Ligia-Maria Fodor*
LEGAL FRAMEWORK REGARDING THE WAY OF ORGANIZATION AND OPERATION OF THE SECONDARY SCHOOLS IN HABSBURG BUKOVINA Abstract The study Legal framework regarding the way of organization and operation of the secondary schools in Habsburg Bukovina analyzes the normative act that regulated the way of organization and operation of secondary schools: gymnasium, real gymnasium, real school and the girls high school in Bucovina during 1849-1918. There were represented the aim, characteristics and curricula for each type of secondary school. Reformation of the secondary school system within the Austrian Empire, made from the second half of the XIXth century, as result of the state involvement by establishing some school policies, contributed to the development of the school network and improvement of the school-educational process. Cuvinte cheie: Bucovina, gimnaziu, gimnaziu real, coal real, liceu de fete Key words: Bucovina, gymnasium, real gymnasium, real school, girls

high school Anexarea de ctre Imperiul habsburgic, n anul 1775, a teritoriului din nord-vestul Moldovei, care cuprindea inuturile reunite ale Cernuiului i Sucevei, a reprezentat constituirea unei noi provincii denumite Bucovina, care a fost parte integrant a monarhiei austriece pn n anul 1918. Studiul analizeaz actele normative care au reglementat modul de organizare i funcionare a colilor secundare: gimnaziul, gimnaziul real, coala real i liceul de fete din Bucovina n perioada 1849-1918. Au fost prezentate scopul, caracteristicile i programele colare aferente pentru fiecare tip de coal secundar.

Drd., Facultatea de Istorie i Geografie, Universitatea tefan cel Mare din Suceava, str. Universitii, nr. 13, cod potal 720229, tel. 0230/216147, int. 511, e-mail: ligia.fodor@yahoo.com

93

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 1. Gimnaziul Pn n anul 1848 au existat n monarhia habsburgic dou categorii de gimnazii: gimnazii cu 6 clase (4 clase gramaticale i dou umanitare) care funcionau n oraele n care existau universiti i gimnazii cu 5 clase (3 gramaticale i dou umanitare) n oraele de provincie1; pe lng gimnaziu funciona Institutul de Filosofie cu o durat de 2 ani, care se mai numea i liceu, unde se studiau disciplinele: filosofia teoretic, filosofia greac, filosofia practic, logica, metafizica, psihologia, matematica, istoria universal, fizica, matematica aplicat i religia2. Regndirea gimnaziului, ca form de nvmnt secundar a fost realizat n anul 1849 de ctre profesorul universitar Franz Exner, consilier n cadrul Ministerului Cultelor i Instruciunii i nvtorul de gimnaziu prusac, Hermann Bonitz. Proiectul de organizare a gimnaziului a fost aprobat prin ordinul ministerial nr. 6 467 din 15 septembrie 1849. Scopul gimnaziului era s asigure bieilor o formare general superioar prin utilizarea esenial a limbilor clasice i a literaturii acestora i prin aceasta s-i pregteasc totodat pentru studiile universitare3. Conform acestui proiect gimnaziul a devenit o instituie de nvmnt cu 8 clase, avnd dou cursuri: inferior i superior fiecare cu cte patru clase, fiind introdus examenul de maturitate; absolvirea cu succes a examenului de maturitate era condiie sine qua non pentru ca absolvenii s poat fi nmatriculai n calitate de cursani ordinari la universitate4. Planul provizoriu de nvmnt pentru gimnaziul de opt clase, aprobat prin ordinul ministerial nr. 5 378 din 26 iulie 1849, cuprindea urmtoarele discipline obligatorii: religia, limba latin, limba greac, limba oficial a rii, geografia, istoria, matematica i tiinele naturii, un numr considerabil de ore fiind alocat pentru disciplinele limba latin i limba greac5. Limba german i
Constantin Ungureanu, Gimnaziul german din Cernui (1808-1918), n Glasul Bucovinei. Revist trimestrial de istorie i cultur, anul XV, nr. 59, nr. 3, Cernui-Bucureti, 2008, p. 50. 2 R. Wurzer, Festschrift zur hundertjhrigen Gedenkfeier der Grndung des Gymnasiums 1808-1908. Geschichte des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz, Czernowitz, Druck und Verlag der Eckhardtschen Universittsbuchdruckerei (J. Mucha), 1909, p. 75. 3 Helmut Engelbrecht, Geschichte des sterreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden sterreichs, Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 147. 4 Gimnaziul era destinat pentru pregtirea bieilor, fetele putndu-se nscrie n calitate de cursante private. Cursul inferior al gimnaziului este n prezent n sistemul romnesc de nvmnt echivalentul cursurilor gimnaziale, iar cursul superior echivalentul cursurilor liceale 5 http://alex.onb.ac.at, Erlass des provisorischen Ministers des Unterrichts vom 26. Juli 1849, an smmtliche Herren Lnderchefs und an den Herrn Vorsteher der Gubernial-Commission in Krakau, womit der provisorische Gymnasial-Lehrplan fr das Schuljahr 1849-50 mitgetheilt wird, n Allgemeines Reichsgesetz-und Regierungsblatt fr das Kaiserthum Oesterreich, nr. 341, p. 574-577 (n continuare, se va cita: R.G.Bl.); R. Wurzer, op. cit., p. 82.
1

94

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 tiinele naturii au devenit discipline independente. Ca discipline facultative puteau fi studiate: caligrafia, desenul, muzica, gimnastica i limbile strine: francez, englez sau limba rii1. Organizarea definitiv a gimnaziului a fost aprobat prin rezoluia imperial din 9 decembrie 1854. n anul 1855 au aprut unele modificri n planul de nvmnt, fiind introdus propedeutica filosofiei n clasa a VII-a i matematica n clasa a VIII-a. Planul de nvmnt definitiv valabil pentru gimnazii a fost stabilit prin ordinul ministerial nr. 1 182 din 5 februarie 1856, fiind prevzut un numr considerabil de ore pentru disciplinele limba latin (50 ore la toate clasele), limba greac (28 ore la toate clasele), limba german (26 ore la toate clasele) i matematic (23 ore la toate clasele). Cursurile se desfurau numai dimineaa, dup-amiezele fiind libere pentru frecventarea disciplinelor facultative2. Ca discipline relativ-obligatorii erau limbile oficiale ale provinciei, iar facultative erau prevzute limba francez, limba englez i desenul la clasele cursului superior, muzica i stenografia3. Prin ordinul ministerial nr. 120 din 1871 au fost introduse la gimnaziu ca discipline facultative: desenul, gimnastica i limbile strine, cu condiia s fie ntrunit numrul de cel puin 30 de participani i s existe aprobarea Consiliului colar al rii4. n anul 1884 a intrat n vigoare conform ordinului ministerial nr. 10 128 din 26 mai 1884 i ordinelor Consiliului colar al rii nr. 973 din 10 iunie 1884 i nr. 1 207 din 24 iulie 1884 un nou plan de nvmnt i noi instruciuni de predare; programa colar era cea aprobat prin ordinele ministeriale nr. 10 312 din 10 septembrie 1855 i nr. 8 568 din 12 august 18715. Principiile nu au fost modificate, ci au fost aduse cteva mbuntiri privind modul de nsuire a materiei la coal, fiind dispus efectuarea unui numr mai mic de teme pentru acas, schimbarea metodei de predare i a manualelor colare,

Engelbrecht, Helmut, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 148. 2 R. Wurzer, op. cit., p. 87. 3 Rudolf Hornich, sterreichisches Schulwesen, n W. Rein (coord.), Encyklopdisches Handbuch der Pdagogik, herausgegeben von W. Rein, zweite Auflage, 6. Band, Musikalische Erziehung-Prparieren, Langensalza, Hermann Beyer&Shne, 1907, p. 450. 4 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 152. 5 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 26. Mai 1884, Z. 10128, an smmtliche k.k. Landes-Schulbehrden, betreffend mehrere Abnderungen des Lehrplanes der Gymnasien und die Hinausgabe von Instructionen fr den Unterricht an den Gymnasien, n Verordnungsblatt fr den Dienstbereich des k.k. Ministeriums fr Kultus und Unterricht, nr. 21, p. 168-186 (n continuare, se va cita: Vbl.M.K.U.).

95

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 argumentndu-se necesitatea meninerii anului de prob pentru candidaii care obinuser calificarea pentru Oficiul nvtorilor de coal secundar1. Planul de nvmnt aprobat n anul 1884 a fost modificat prin ordinul ministerial nr. 11 662 din 20 martie 1909. Gimnastica i desenul au fost introduse ca discipline obligatorii i a fost suplimentat numrul de ore pentru disciplina limba latin. Numrul maxim de ore per clas a fost crescut, fiind prevzute 27-29 ore2. n baza ordinului ministrului Aprrii nr. 404 din 7 mai 1909 i a ordinului ministrului Cultelor i Instruciunii nr. 50 696 din 24 decembrie 1909 a fost introdus disciplina facultativ Exerciii de tragere pentru elevii claselor a VII-a i a VIII-a care aveau vrsta de minim 17 ani mplinii3. Elevii gimnaziului proveneau i din mediul rural, fiind fii de rani. Pentru ncurajarea frecventrii gimnaziului de ctre elevi, statul a acordat elevilor cu o situaie material nefavorabil scutirea parial sau total de la plata taxei colare, precum i burse4. Elevii au beneficiat de ajutoare materiale i financiare i din partea unor asociaii i persoane fizice. n baza ordinului Consiliului colar al rii nr. 5 156 din 3 decembrie 1896, elevii exmatriculai pe plan local din cauza rezultatelor colare nefavorabile erau scutii de la plata taxei de examinare la o alt coal, dac nu ntrerupeau anul colar. n conformitate cu prevederile ordinului nr. 27 615 din 17 decembrie 1897, conducerea gimnaziului ntocmea liste cu pensiunile i casele n care puteau fi gzduii elevii i care erau puse la dispoziia prinilor5. Axndu-se pe limbile clasice, latin i greac, dar i pe tiinele reale, gimnaziul a oferit tinerilor posibilitatea unei formri generale raportndu-se att la trecut, ct i la prezent6.

R. Wurzer, op. cit., p. 134-135; Gabriel Edler v. Mor, Historisch-statistischer Rckblick auf das erste Vierteljahrhundert des Bestandes des k.k. Staats-Obergymnasiums in Radautz (in der Bukowina), II. Theil (Schluss), Separatabdruck aus dem achtzehnten Jahresberichte der Anstalt, Radautz, Im Selbstverlage der Anstalt, Czernowitz, R. Eckhardt'sche Buchdruckerei, 1898, p. 11. 2 http://onbc.ac.at, Verordnung des Ministers fr Kultus und Unterricht vom 20. Mrz 1909, Z. 11662, betreffend einen neuen Lehrplan fr Gymnasien in sterreich, n Vbl.M.K.U., nr. 10, 1909, p. 193-225. 3 Arhivele Naionale, Bucureti (n continuare, se va cita: A.N.), fond Guvernmntul CezaroCriesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor i Instruciunii, mapa III, dosar nr. 6, f. 15. 4 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 168. 5 Karl Wolf, Schulnachrichten, n Jahresbericht des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz, verffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1908/1909 von Karl Wolf, k.k. Direktor, 1909, p. 96. 6 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 157.

96

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 2. Gimnaziul real Dei primul gimnaziu real a fost nfiinat n anul 1864 la Viena, acesta a fost recunoscut oficial prin dispoziia guvernului din 17 aprilie 1872, ca form de nvmnt specific cursului inferior al gimnaziului. Acesta a fost gndit ca un institut de pregtire pentru cursul superior al gimnaziului sau al colii reale. La gimnaziul real se studiau disciplinele obligatorii specifice gimnaziului, caracterul specific al gimnaziului real fiind dat de studierea obligatorie la toate clasele a disciplinei desen, iar n clasele a III-a i a IV-a, a unei dintre disciplinele limba francez sau limba greac. Elevii care optau pentru studiul limbii franceze puteau s urmeze cursul superior al colii reale, iar cei care alegeau limba greac aveau voie s frecventeze cursul superior al gimnaziului. Specificul gimnaziului real a constat n includerea n programa colar a unui numr considerabil de ore de limba francez, geometrie i desen, caracterul de baz al gimnaziului fiind meninut prin alocarea unui numr mare de ore pentru disciplina limba latin (28 de ore pentru toate clasele)1. Ideea nfiinrii gimnaziului real inferior a fost bun, ns nu a fost aplicat ntr-un mod benefic i eficient ntruct elevii trebuiau s studieze att limba greac, ct i limba francez, ceea ce constituia o mpovrare, iar programa colar a gimnaziului real nu era elaborat n mod unitar cu cea specific colii reale. La cursul inferior al colii reale se studiau disciplinele chimia i geometria descriptiv, n timp ce la gimnaziul real nu erau prevzute n programa colar. Datorit faptului c ~25% din numrul total de ore era alocat pentru predarea limbii latine, gimnaziul real nu s-a dovedit a fi capabil s nlesneasc elevilor frecventarea colii reale superioare. De aceea, ncepnd cu anul 1878, majoritatea gimnaziilor reale de stat s-au transformat n gimnazii clasice, care aveau desenul, ca disciplin obligatorie2. Prin ordinul ministerial nr. 34 180 din 8 august 1908 a fost creat un nou tip de gimnaziu superior cu 8 clase, numit gimnaziul real i real-reformat. n programa colar a gimnaziului real superior erau prevzute urmtoarele discipline obligatorii: religia, limba german, ca limb de predare, limba latin, limba francez, geografia, istoria, matematica, geometria descriptiv, tiinele naturii, fizica, chimia, desenul, filozofia, caligrafia i gimnastica. Un numr considerabil de ore a fost prevzut pentru disciplinele limba latin, limba german, limba francez, matematic i istorie3.
Ibidem, p. 156; Dr. Adolf Egger-Mllwald, Oesterreichisches Volks-und Mittelschuwesen in der Periode von 1867-1877, Wien, Commission bei Alfred Hlder, k.k. Hof- und UniversittsBuchhndler, 1878, p. 101-103. 2 Rudolf Hornich, op. cit., p. 450. 3 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Kultus und Unterricht vom 8. August 1908, Z.34180, betreffend die Errichtung von achtklassigen Realgymnasien und Reform-Realgymnasien, n Vbl.M.K.U., nr. 47, p. 571-604.
1

97

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 3. coala real Pn n anul 1849 au existat n monarhia austriac dou tipuri de coli reale: una cu trei clase afiliat colii primare i alta cu dou clase afiliat institutului tehnic. Reforma colilor reale era util, ntruct Austria avea caracterul unui stat agrar i era necesar dezvoltarea economic a acesteia prin ncurajarea industriei i a comerului1. Prin proiectul de organizare a gimnaziilor i colilor reale elaborat de ctre profesorul universitar Franz Exner, consilier n cadrul Ministerului Cultelor i Instruciunii, aprobat prin ordinul ministerial nr. 6 467 din 15 septembrie 1849, coala real a fost recunoscut, ca form de nvmnt secundar cu dou cursuri: inferior i superior, fiind introdus opional examenul de maturitate. Cursul inferior putea s aib n funcie de necesitile localitii unde se nfiina coala una, dou sau trei clase, la care se aduga un an de practic. coala real superioar avea n componen ase clase, cursul inferior al colii superioare avnd trei clase. Scopul colii reale inferioare era de a-i pregti pe biei pentru a putea exercita o meserie, iar cel al colii reale superioare de a asigura o pregtire tiinific necesar pentru a frecventa studiile tehnice superioare2. Organizarea definitiv a colilor reale a fost aprobat prin rezoluia imperial din 2 martie 1851. colile reale deveneau n principal institute de formare pentru domeniul industriei. Acestea erau fie coli reale inferioare independente cu trei clase, fie coli superioare cu ase clase3. colile reale superioare erau nfiinate numai n oraele unde existau institute tehnice superioare (Viena, Praga, Lemberg, Brnn i Graz); acestea puteau totui fi nfiinate, dac se considera a fi necesare, n capitalele provinciilor. n acest context au putut fi nfiinate colile reale la Cernui. Aceste coli erau finanate fie din fondurile comunitilor, fie din fonduri publice, statul alocnd fonduri numai pentru completarea acestora4. Prin ordinul ministerial din 13 august 1851 a fost aprobat planul de nvmnt pentru colile reale nou organizate5. Se punea accentul pe pregtirea tehnic a elevilor, fiind acordat o mai mic atenie formrii generale
1

Viktor Olinschi, Die gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Ihre Grndung und Entwicklung, n XLIX. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz, verffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1912/1913, des fnfzigsten seit dem Bestande der Anstalt, 1913, p. 5. 2 Ibidem, p. 6. 3 Ibidem, p. 7. 4 http://alex.onb.ac.at, Kaiserliche Verordnung vom 2. Mrz 1851, wodurch die Organisirung des gewerblichen Unterrichtes berhaupt, und die Errichtung von Realschulen insbesondere festgesetzt werden, n R.G.Bl., nr. 70, 1851, p. 231-238. 5 Viktor Olinschi, op. cit., p. 8.

98

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 superioare. Ca discipline obligatorii au fost prevzute religia, limba german, ca limb de predare, geografia, istoria, matematica, aritmetica, cunotine despre monopol, vmi i cambii, geometria i desenul tehnic, arhitectura, geometria descriptiv, fizica, chimia, tiinele naturii, desenul, mecanica i caligrafia1. Au fost excluse limbile moderne din categoria disciplinelor obligatorii i nu a mai fost prevzut organizarea examenului de maturitate. n programa colar a colilor reale din Bucovina au fost prevzute ca discipline obligatorii limba romn i limba rutean pentru elevii romni, respectiv ruteni, elevii celorlalte etnii avnd posibilitatea s opteze pentru una dintre limbile oficiale2. Aceast program colar a fost modificat prin ordinul Comisiei de nvmnt din 20 august 1867. S-a renunat la disciplinele obligatorii mecanic i cunotine despre monopol, vmi i cambii, a fost introdus o limb strin, ca disciplin obligatorie i a fost redus numrul de ore pentru chimie, fiind suplimentat numrul de ore pentru limba de predare, geografie i istorie, tiinele naturii i matematic3. Prin Constituia din 21 decembrie 1867 s-a stabilit ca modul de organizare a colilor reale s fie reglementat prin legi specifice pentru fiecare provincie n funcie de necesitile acesteia, ceea ce nu era valabil pentru colile primare i gimnazii4. n Bucovina, modul de organizare a colilor reale a fost reglementat prin legea din 30 aprilie 18695. colile reale aveau scopul de a asigura elevilor o formare general i n mod special n domeniul tiinelor naturii i al matematicii i de a-i pregti pentru colile de specialitate superioare (institute politehnice, academii forestiere i minerit, coala superioar pentru agricultur). Acestea erau fie publice, fie private; colile reale publice aveau dreptul de a emite certificate valabile ca cele emise de ctre stat. coala real avea o durat de apte ani, fiind mprit n coal real inferioar cu 4 clase i coal real superioar cu trei ani, fiind introdus examenul de maturitate, ca o condiie obligatorie pentru a putea frecventa cursurile institutelor tehnice superioare. Elevii gimnaziului real inferior se puteau nscrie la cursurile superioare ale colii reale. Prin noua lege a fost modificat programa colar,
Dr. Adolf Egger-Mllwand, op. cit., p. 104; Constantin Morariu, Istoricul coalei greco(adic ortodox-) orientale din Cernu, prelegere public inut n localitile societii pentru cultura i literatura poporului romn din Bucovina n 5 (17) martie 1889, Cernui, Tipografia R. Eckhardt, 1889, p. 25-26. 2 Dr. Hermann Tausch, Schulnachrichten, n Erster Jahresbericht der griechisch-orientalischen Ober-Realschule in Czernowitz, am Schlusse des Schuljahres 1864-1865, verffentlicht von der Direkzion, 1865, p. 43-44. 3 Dr. A. Egger-Mllwand, op. cit., p. 104. 4 Ibidem. 5 http://alex.onb.ac.at, Gesetz fr das Herzogthum Bukowina, betreffend die Realschulen, n Gesetz-und Verordnungsblatt fr das Herzogthum Bukowina (n continuare, se va cita: G.Vbl.H.B.), XII. Stck, nr. 13, 1869, p. 61-68.
1

99

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 fiind prevzut un numr mai mare de ore pentru disciplinele socio-umane, limbile moderne fiind introduse ca discipline obligatorii. Religia, limba de predare, limba rii sau limba francez sau limba englez, geografia, istoria, matematica, geometria descriptiv, tiinele naturii, fizica, chimia, desenul, desenul tehnic, caligrafia i gimnastic erau discipline obligatorii. Ca discipline facultative erau prevzute: limbile oficiale, modelajul, stenografia, muzica i gimnastica; cu aprobarea Consiliului colar al rii puteau fi introduse i alte discipline facultative1. Orice limb a rii putea fi limba de predare a colii reale. Cea de a doua limb a rii era obligatorie numai pentru acei elevi ai cror prini hotrau studierea acesteia n conformitate cu prevederile articolului 10 din legea colilor reale din Bucovina din 30 aprilie 18692. Prin ordinul ministerial nr. 9 519 din 30 iunie 1896 a fost introdus un nou plan de nvmnt pentru disciplinele limba romn i limba rutean. n conformitate cu prevederile ordinul ministerial nr. 9 653 din 29 mai 1895 nu era permis la colile reale scutirea elevilor pentru frecventarea cursurilor disciplinei desen. Elevii de gimnaziu care nu studiaser aceast disciplin n clasele inferioare nu se putea nscrie la cursurile colii reale superioare3. n baza ordinului ministerial nr. 10 331 din 23 aprilie 1898, prin care a fost stabilit un nou plan de nvmnt pentru colile reale din imperiu4 i n conformitate cu prevederile art. I, alineat 8 ultimul paragraf i ale art. III din legea colilor reale din 3 mai 18985 a fost modificat prin ordinul ministerial nr. 17 950 din 3 august 1898 planul de nvmnt al colilor reale din Bucovina6. Disciplinele geografia i istoria au fost predate n comun, nu separate aa cum
A.N., fond Guvernmntul Cezaro-Criesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor i Instruciunii, mapa LXV, dosar nr. 17, f. 14; http://alex.onb.ac.at, Gesetz fr das Herzogthum Bukowina, betreffend die Realschulen..., 1869, p. 61-63. 2 http://alex.onb.ac.at, Gesetz fr das Herzogthum Bukowina, betreffend die Realschulen..., 1869, p. 63. 3 Constantin Mandyczewski, Schulnachrichten, n XXXII. Jahresbericht der gr.-or. OberRealschule in Czernowitz, verffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1895/1896 von Constantin Mandyczewski, Director, 1896, p. 79. 4 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 23. April 1898, Z. 10331, an smmtliche k.k. Landesschulbehrden, betreffend einen neuen Normallehrplan fr Realschulen, n Vbl.M.K.U., nr. 14, 1898, p. 135-159. 5 http://alex.onb.ac.at, Gesetz vom 3.Mai 1898 wirksam fr das Herzogthum Bukowina, womit die 10 und 20 Alina 2 des Gesetzes vom 30. April 1869, L.G.- und V.-Bl. Nr. 13 auer Kraft gesetzt und die 8,16, 17, 21, 23, 24, 25 und 26 abgendert werden, n Vbl.M.K.U., nr. 26, 1869, p. 283-286. 6 Konstantin Mandyczewski, Schulnachrichten, n XLIX. Jahresbericht der gr.-or. OberRealschule in Czernowitz, verffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1912/1913, des fnfzigsten seit dem Bestande der Anstalt,1913, p. 85-86 (n continuare, se va cita: XLIX. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz, 1912/1913).
1

100

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 era prevzut n planul de nvmnt valabil pentru celelalte provincii aprobat la 23 aprilie 1898, fiind alocat un numr identic de ore1. Gimnastica a devenit obligatorie2 i ncepnd cu anul colar 1898/1899, limbile rutean i romn au fost introduse succesiv, ca discipline obligatorii, la toate clasele, n locul limbii engleze, astfel: n clasa I 4 ore pe sptmn, clasele a II-a a VII-a 3 ore pe sptmn3. Dispense de la studiul unei limbi obligatorii puteu fi acordate, prin excepie, numai de ctre ministrul Cultelor i Instruciunii. Ca discipline facultative erau prevzute limba englez i limba rii, care nu era obiect de studiu obligatoriu, modelajul, stenografia i muzica. Puteau fi introduse alte discipline facultative n funcie de necesitate numai cu aprobarea Consiliului colar al rii. Numrul total de ore prevzut n programa colilor reale din Bucovina era de 225 ore, fiind mai mare dect cel alocat n planul oficial al imperiului (214 ore). n conformitate cu prevederile ordinului ministerial nr. 14 741 din 8 aprilie 19094, prin care a fost aprobat un nou plan de nvmnt pentru colile reale a fost modificat prin ordinul ministerial nr. 5 395 din 29 mai 1909 programa colar valabil pentru colile reale din Bucovina. Au existat cteva diferene fa de planul valabil pentru celelalte provincii: limba englez nu a fost inclus n program, fiind nlocuit de limba a doua a rii, limba romn sau rutean, care au fost predate la toate clasele (clasa I- 4 ore, clasele II-VII 3 ore), fiind prevzut un numr total mai mare de ore (227 ore), dect n planul oficial (213 ore)5. n vederea frecventrii cursurilor unei coli tehnice superioare a fost introdus n anul 1868 la colile reale examenul de maturitate. n Bucovina, acesta a fost introdus prin legea colilor reale din anul 18696. Obinerea certificatelor de maturitate le permitea elevilor colilor reale s frecventeze n calitate de cursant ordinar coala tehnic superioar (ordinele ministeriale din 6 octombrie 18707, 9 mai 18721 i din 28 mai 19042) i s se nscrie la cursurile
http://alex.onb.ac.at, Gesetz vom 3.Mai 1898..., p. 283-286. A.N., fond Guvernmntul Cezaro-Criesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor i Instruciunii, mapa LXV, dosar nr. 17, f. 124. 3 Loc. cit., mapa LXV, dosar nr. 4, f. 5. 4 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Kultus und Unterricht vom 8. April 1909, Z.14741, betreffend einen Normallehrplan fr Realschulen, n Vbl.M.K.U., nr. 11, p. 233-274. 5 Konstantin Mandyczewski, Schulnachrichten, n XLVII. Jahresbericht der gr.-or. OberRealschule in Czernowitz, verffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1910/1911, 1911, p. 65; XLIX. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz, 1912/1913, p. 72-73, 87-88. 6 http://alex.onb.ac.at, Gesetz fr das Herzogthum Bukowina, betreffend die Realschulen..., 1869, p. 64. 7 Ordinciunea ministrului de culte i instruciune din 6 octombrie 1870, prin care se schimb mai multe dispoziiuni din prescriptul despre examenele candidailor profesur de la colile
2 1

101

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 de farmacie, dac susinuser examen la disciplina limba latin din materia aferent pentru ase clase gimnaziale (ordinul ministerial nr. 9 524 din 26 mai 1890)3. Procentul de promovabilitate la examenul de maturitate organizat la colile reale a fost mai mic dect cel de la gimnazii, deoarece aproximativ 25% dintre elevii nscrii nu obineau certificatul de maturitate4. 4. Liceul de fete ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XIX-lea s-a observat n cadrul imperiului austriac o dezvoltare important a nvmntului secundar pentru fete. Pn atunci, pregtirea fetelor fusese limitat la nivelul nvmntului primar, acestea frecventnd cursurile colilor superioare de fete cu trei, patru sau cinci clase. Singura modalitate de frecventare a nvmntului secundar era participarea fetelor n calitate de eleve private la cursurile gimnaziale. ncepnd cu anul 1878 acestea au avut posibilitatea de a-i finaliza studiile prin susinerea examenului de maturitate n cadrul gimnaziilor. n Bucovina, fetele puteau fi examinate numai la Gimnaziul Superior de Stat din Cernui. n baza certificatului emis, absolventele aveau posibilitatea s se nscrie n calitate de cursante ordinare sau extraordinare la o instituie de nvmnt superior5. Elevele care nu obineau certificate de maturitate puteau, ncepnd cu anul 1897, s fie admise n calitate de cursante extraordinare la

reale depline, n Foaia legilor imperiale pentru regatele i rile reprezentante n senatul imperial, vol. XIII, nr. 122, 1870, p. 271-274. 1 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 9. Mai 1872..., p. 27-41. 2 Konstantin Mandyczewski, Zur Reform der Realschule in der Bukowina. Gesetze und Verordnungen, n XL. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz, verffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1903/1904, 1904, p. 20. 3 Dr. Wenzel Korn, Schulnachrichten, n Programm der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz fr das Schuljahr 1890/1891, Czernowitz, 1891, p. 60. 4 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 167. 5 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 21. September 1878, Z.15551, an alle Landesschulbehrden, betreffend die Maturittsprfungen, welchen sich Frauen zu unterziehen beabsichtigen, n Vbl.M.K.U., nr. 34, 1878, p. 211; Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 9.Mrz 1896, Z. 1966, an alle Landesschulbehrden, betreffend die Maturittsprfungen fr Frauen, n Vbl.M.K.U., nr. 18, 1896, p. 126-128. n baza ordinului din anul 1878, elevele care erau declarate admise n urma susinerii examenului de maturitate primeau un certificat simplu; ncepnd cu anul 1896, gimnaziile au fost autorizate s emit absolventelor certificate de maturitate n baza ordinului Ministerului Cultelor i Instruciunii nr. 1 966 din 9 martie 1896.

102

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 facultatea de filosofie, dac absolviser cu succes cel puin institutul pedagogic, coala superioar de fete, liceul sau gimnaziul1. Frecvena mare a elevilor n cadrul colilor secundare specifice bieilor (gimnazii i coli reale), numrul mare de solicitri din partea fetelor de a participa n calitate de cursante private la gimnazii i coli reale, lipsa de coli secundare proprii pentru fete i necesitatea asigurrii acestora a unei pregtiri superioare nvmntului primar au constituit argumente pentru comunitile locale s iniieze demersuri de nfiinare a unei coli secundare speciale pentru formarea fetelor, denumit liceu de fete2. Astfel au aprut n a doua jumtate a secolului al XIX-lea primele licee din cadrul imperiului austriac la Graz, Viena i Linz, prin transformarea colilor superioare de fete existente, dei nu erau reglementri legislative n acest sens3. Organizarea diferit a liceelor n cadrul imperiului, care erau subordonate fie comunitilor locale, fie unor asociaii private, varietatea planurilor de nvmnt i lipsa unor manuale colare adecvate au constituit premisele reglementrii oficiale a unui mod unitar de organizare a liceelor, care s-au concretizat prin elaborarea statutului provizoriu i a planului de nvmnt aprobate prin ordinul Ministerului Cultelor i Instruciunii nr. 34 551 din 11 decembrie 19004. Johann B. Degn a fost cel care, n 1900, a ntocmit planul de nvmnt i a contribuit la elaborarea proiectului de organizare a liceelor de fete i la introducerea liceului de fete n categoria colilor secundare5. Liceul de fete avea n componen ase clase, avnd afiliat o coal pregtitoare de patru clase, n care se aplica planul de nvmnt specific colii primare; la finalizarea studiilor liceale, absolventele aveau posibilitatea de a susine examenul de maturitate. Liceele puteau fi fie publice, fie private. Licee publice erau recunoscute acele institute crora ministerul le acorda drept de publicitate6. Scopul acestei coli secundare era formarea superioar a fetelor n
http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht, Z. 7155 betreffend die Zulassung von Frauen als ordentliche oder auerordentliche Hrerinnen an den philosophischen Facultten der k.k. Universitten, n Vbl.M.K.U., nr. 84, 1897, p. 217-218. 2 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien, sterreichischer Bundesverlag, 1986, p. 282. n cadrul monarhiei austriece, prima coal secundar de fete a fost nfiinat n anul 1873 la Graz i a fost denumit liceu de ctre inspectorul colar general Mathias Wretschko. 3 Ibidem, p. 284. 4 http://alex.onb.ac.at, Erlass des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 11. December 1900, Z. 34551, betreffend die Mdchenlyceen, n Vbl.M.K.U., nr. 65, 1900, p. 543-574 . 5 Helmut Engelbrecht, op. cit., Band 6: Zur Geschichte des sterreichischen Bildungswesens, Wien, Pdagogischer Verlag, 1995, p. 264. 6 Drept de publicitate dreptul unei coli private sau publice de a organiza examene de maturitate i de a elibera certificate valabile, ca cele emise de ctre colile de stat; http://alex.onb.ac.at/, Erlass des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 11. December 1900..., p. 546.
1

103

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 special n domeniul limbilor moderne i a literaturii acestora, precum i pregtirea pentru o meserie, predominant fiind cea de nvtoare pentru liceele de fete1. Planul de nvmnt al liceului de fete era n mare parte asemntor cu cel al colilor reale, fiind alocat un numr considerabil de ore pentru disciplinele limba german (25 ore pe sptmn pentru toate clasele), limba francez (27 ore pe sptmn pentru toate clasele), limba englez (11 ore pe sptmn pentru clasele a IV-a a VI-a) i desen (17 ore)2. Nu se acordau dispense de la frecventarea disciplinelor obligatorii, excepie fcnduse numai pentru desen, n baza unui certificat medical. Pentru o dezvoltare fizic armonioas a elevelor era recomandat practicarea de jocuri sportive, iar pentru a intra n contact cu aspecte ale vieii reale trebuia organizate vizite la muzee, fabrici, uzine etc. 3. Ca discipline facultative puteau fi frecventate: gimnastica, muzica, stenografia, lucrul manual i cursurile de menaj. Cu aprobarea Consiliului colar al rii puteau fi introduse i alte discipline facultative. Astfel la unele licee a fost introdus disciplina limba latin ncepnd cu clasa a III-a sau a IV-a4. Numrul maxim de ore pentru clasele inferioare era de 24 pe sptmn, iar pentru clasele superioare de 26 pe sptmn. Cursurile se desfurau numai dimineaa, dup-amiezele fiind libere pentru frecventarea disciplinelor facultative, studiu individual i recreere5. La finalizarea celor ase clase, elevele de la liceele de fete care aveau drept de publicitate puteau susine examenul de maturitate n conformitate cu prevederile ordinului ministerial nr. 27 915 din 3 octombrie 19016. Obinerea certificatului de maturitate le nlesnea elevelor accesul la facultatea de filosofie n calitate de cursante ordinare i dup frecventarea a cel puin ase semestre se puteau nscrie la examenul pentru calificarea ca
Dr. Joseph Loos (coord.), Enzyklopdisches Handbuch der Erziehungskunde. Unter Mitwirkung von Gelehrten und Schulmnnern, II. Band (M-Z),Wien, Leipzig, Verlag von A. Pichlers Witwe & Sohn, Buchhandlung fr pdagogische Literatur und Lehrmittel-Anstalt, 1908, p. 7-8. 2 http://alex.onb.ac.at, Erlass des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 11. December 1900..., p. 551-568. 3 Ibidem, p. 550. 4 Dr. Joseph Loos (coord.), op. cit., p. 8. 5 http://alex.onb.ac.at, Erlass des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 11. December 1900..., p. 547, 550. 6 A.N., fond Guvernmntul Cezaro-Criesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor i Instruciunii, mapa LVIII, dosar nr. 8, f. 10-25; Auszug aus der Verordnung des Ministers fr Kultus und Unterricht v. 3. Oktober 1901, Z. 27915, enthaltend eine Vorschrift ber die Abhaltung von Reifeprfungen an Mdchen-Lyzeen soweit dieselbe am Stdtischen-Lyzeum in Czernowitz in Anwendung zu kommen hat, n Jahresbericht des ffentlichen Stdtischen Mdchen-Lyzeums in Czernowitz, erstattet am Schlusse des vierten Schuljahres 1901/1902 vom Direktor Dr. Josef Frank, 1902, p. 46-52.
1

104

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nvtoare de liceu. Certificatul de maturitate eliberat de ctre un liceu de fete putea fi folosit pentru nscrierea la examenul de calificare a nvtoarelor pentru disciplina stenografie (ordinul ministerial nr. 38 533 din 21 noiembrie 1903) 1, pentru admiterea n clasa a III-a sau a IV-a a institutului pedagogic de nvtoare n urma examinrii la disciplinele: pedagogie i metodica predrii (dispoziia ministerial nr. 10 519 din 12 decembrie 1903)2 i pentru a practica cariera de farmacist, n cazul n care fusese studiat disciplina limba latin i se obinea un rezultat bun la examenul susinut la materia aferent claselor I-VI la un gimnaziu public (ordinul Ministerului de Interne din 22 martie 1904 i ordinul Ministerului Cultelor i Instruciunii din 7 aprilie 1904)3 i i ddea dreptul unei absolvente dup frecventarea colii de art publice s se nscrie la examenul de calificare ca nvtoare pentru liceele de fete la disciplina desen (ordinul ministerial din 2 aprilie 1912)4. Absolventele liceului cu diplom de maturitate erau admise la Cursul de specializare n comer pentru absolventele liceelor de fete (cursul de un an cu predare dimineaa) la Academia de Comer din Viena5. Absolventele de coli secundare care nu aveau certificat de maturitate se puteau nscrie n calitate de cursante extraordinare la cursurile nvmntului superior (N.W. Tagblatt nr. 163 din 14 iunie 1907)6. Introducerea unui regulament privind calificarea pentru Oficiul nvtorilor valabil pentru toate colile secundare, inclusiv liceele de fete, aprobat prin ordinul ministerial nr. 24 113 din 15 iunie 1911, care stipula ca o condiie obligatorie pentru nscrierea la examenul de calificare frecventarea n calitate de cursant ordinar a cel puin 7 semestre la universitate i cel puin 5 semestre a facultii de filosofie a determinat extinderea cursurilor liceale prin
Berechtigungen fr Absolventinnen und Schlerinnen ffentlicher Mdchenlyzeen, n IV. Jahresbericht des ffentlichen stdtischen Mdchenlyzeums in Suczawa, herausgegeben von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1911-1912, 1912, p. 34. 2 http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 12. Dezember 1903, Z. 10518, betreffend den bertritt von Absolventinnen eines ffentlichen MdchenLyzeums an eine Lehrerinnenbildungsanstalt, n Vbl.M.K.U., nr. 3, 1904, p. 6; Berechtigungen fr Absolventinnen und Schlerinnen ffentlicher Mdchenlyzeen..., 1912, p. 31-34. 3 http://alex.onb.ac.at, Verordnung der Ministerien des Innern sowie fr Kultus und Unterricht vom 7. April 1904, betreffend die Zulassung von Abiturientinnen ffentlicher Mdchen-Lyzeen zum pharmazeutischen Berufe (Apothekergewerbe), n Vbl.M.K.U., nr. 21, 1904, p. 270; Dr. Josef Frank, Geschichte der Anstalt, n Jahresbericht des ffentlichen Stdtischen MdchenLyzeums in Czernowitz, erstattet am Schlusse des sechsten Schuljahres 1903/1904 vom Direktor Dr. Josef Frank, 1904, p. 5. 4 Dr. Joseph Loos (coord.), op. cit., p. 9. 5 Berechtigungen fr Absolventinnen und Schlerinnen ffentlicher Mdchenlyzeen..., 1912, p. 36. 6 Ibidem, p. 35-36; Dr. Josef Frank, Schulnachrichten, n Jahresbericht des ffentlichen Stdtischen Mdchen-Lyzeums in Czernowitz, erstattet am Schlusse des zwlften Schuljahres 1909/1910 vom Direktor Dr. Josef Frank, 1910, p. 63.
1

105

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nfiinarea unei coli complementare real-reformate cu dou clase, afiliate liceului 1. Planul de nvmnt al colii complementare era cel valabil pentru gimnaziul real-reformat i cuprindea discipline care nu se studiau la liceu: limba latin, filozofia i desenul tehnic, fiind prevzut un numr mai mare de ore pentru disciplina limba latin (32 de ore pentru cele dou clase) i le permitea absolventelor acestei coli s susin examenul de maturitate la institutul propriu, n cazul n care acesta primea drept de publicitate2. Absolventele colii complementare real-reformate care deineau certificate de maturitate aveau posibilitatea s se nscrie n calitate de cursante ordinare la facultile laice ale universitilor, la coala Superioar pentru Agricultur, coala Superioar Veterinar i la coala Superioar Tehnic dac posedau aptitudini pentru desenul tehnic (ordinul ministerial nr. 1 997 din 29 martie 1909 i ordinul ministerial nr. 48 077 din 12 noiembrie 1910) i s susin examen de calificare ca nvtoare pentru colile secundare la toate disciplinele, exceptnd disciplinele: filosofia, limba latin, limba greac, limba latin n combinaie cu o limb modern i istoria; era permis totui nscrierea la examenul de calificare pentru aceste discipline dac eleva fusese examinat la limba greac cu cel mult 2 ani nainte de absolvirea studiilor universitare (ordinul ministerial nr. 1 997 din 29 martie 1909)3. Organizarea definitiv a liceului de fete a fost reglementat prin ordinul ministerial nr. 27 344 din 14 iunie 19124. Conform noului statut care a intrat n vigoare ncepnd cu anul colar 1912/1913, durata studiilor era aceeai, ns era mprit n curs inferior i curs superior. Fa de statutul i planul de nvmnt aprobat n anul 1900 au fost aduse urmtoarele modificri i completri5: 1. n aria curricular au fost incluse gimnastica, ca disciplin obligatorie, i dactilografia i cursurile de abiliti practice, ca discipline facultative, fiind diminuat numrul de ore la disciplinele desen i caligrafie6;
http://alex.onb.ac.at, Verordnung des Ministers fr Kultus und Unterricht vom 15. Juni 1911, Z. 24113, betreffend die Erwerbung der Befhigung fr das Lehramt an Mittelschulen (mit Einschlu der Mdchenlyzeen), n Vbl.M.K.U., nr. 21, 1911, p. 174, 176, 211; A.N., fond Guvernmntul Cezaro-Criesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor i Instruciunii, mapa LVIII, dosar nr. 10, f. 1-2. 2 Dr. Josef Frank, Schulnachrichten, n Jahresbericht des ffentlichen Stdtischen MdchenLyzeums in Czernowitz. Mit einer Vorbereitungsschule und reformgymnasialen Fortbildungsschule mit ffentlichkeitsrecht, erstattet am Sclusse des sechzehnten Schuljahres 1913/1914 vom Direktor Regierungsrat Dr. Josef Frank, 1914, p. 63. 3 Ibidem, p. 111-112. 4 http://alex.onb.ac.at, Erlass des Ministers fr Cultus und Unterricht vom 14.Juni 1912, Z. 27344, betreffend die Mdchenlyzeen, n Vbl.M.K.U., nr. 24, 1912, p. 301-340. 5 Ibidem., p. 331. 6 Ibidem.
1

106

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 2. absolventele primelor patru clase inferioare ale liceului aveau posibilitatea s opteze pentru continuarea studiilor la un gimnaziu de fete real-reformat sau la o coal de profesional, ntocmai ca i absolvenii cursului inferior al gimnaziului sau al colii reale1; 3. nvtorii/nvtoarele puteau primi pentru merite deosebite prin ordinul ministrului Cultelor i Instruciunii titlul de profesor2; 4. persoanele care nu erau ceteni austrieci se puteau angaja ca nvtoare ale liceului dac aveau aprobarea consiliile colare din fiecare provincie a imperiului i se puteau nscrie la examenul de calificare ca nvtoare de liceu n baza aprobrii Ministerului Cultelor i Instruciunii3. n conformitate cu prevederile ordinului ministerial nr. 39 859 din 15 septembrie 1906, decizia de nfiinare a unui liceu de fete revenea Consiliului colar al rii. Odat cu nfiinarea liceelor de fete, elevele au fost acceptate n calitate de cursante private la gimnaziile i colile reale publice numai n localitile n care nu existau licee de fete. Concluzionnd se poate constata c reformarea sistemului de nvmnt secundar, n cadrul imperiului austriac, realizat, ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XIX-lea, ca urmare a implicrii statului, prin elaborarea unor politici colare, a contribuit la dezvoltarea reelei colare n Bucovina i la mbuntirea actului educativ-colar.

1 2

Ibidem, p. 302. Ibidem, p. 306. 3 Ibidem.

107

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

108

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

LEVOLUTION DES RELATIONS FRANCO-ROUMAINES AU DEBUT DU REGNE DU CHARLES Ier (1866-1871) Mihaela Damean*, Sorin Liviu Damean**
EVOLUIA RELAIILOR ROMNO-FRANCEZE LA NCEPUTUL DOMNIEI LUI CAROL I (1866-1871) Rezumat Cercurile politico-diplomatice franceze au avut o contribuie esenial nu numai n crearea unui climat favorabil unirii Principatelor Romne, ci i n ceea ce privete alegerea n 1866 a Principelui de origine prusian, Carol de HohenzollernSigmaringen, ca Domnitor al Romniei, i recunoaterea sa de ctre Puterile garante. n pofida acestui fapt, relaiile romno-franceze vor evolua spre o tot mai pronunat rceal, mpratul Napoleon al III-lea manifestndu-i suspiciunea c Romnia, datorit originii Domnitorului, intrase n sfera de influen i interese ale Prusiei. n condiiile agravrii situaiei pe plan internaional i a diferendelor franco-prusiene existente, diplomaia de la Paris se arta tot mai puin preocupat de situaia Romniei. n perioada menionat, dei Frana se bucura n continuare de simpatia opiniei publice din Romnia, la nivelul cercurilor guvernante de la Bucureti i ca urmare a acestui dezinteres, se va face simit ntr-adevr o reorientare, n planul politicii externe, spre Prusia, att datorit legturilor dinastice, ct i ca urmare a faptului c aceast putere se afla ntr-o continu ascensiune pe continentul european, dobndind chiar supremaia n 1871, odat cu constituirea Imperiului german. LEVOLUTION DES RELATIONS FRANCO-ROUMAINES AU DEBUT DU REGNE DU CHARLES Ier (1866-1871) Rsum Les cercles politiques et diplomatiques franaises ont eu une contribution essentielle, non seulement dans la cration dun climat favorable lunion des
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere. Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i postdoctorale n sprijinul cercetrii. Titlul proiectului: Creterea calitii i a competitivitii cercetrii doctorale prin acordarea de burse. ID proiect 88/1.5/S/49516, Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel./fax 0251/418515, e-mail: mihaeladamean@yahoo.com ** Prof. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: sorin.damean@yahoo.com
*

109

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
Principauts Roumaines, mais aussi en ce qui concerne llection en 1866 du Prince dorigine Prusse Charles de Hohenzollern Sigmaringen comme Prince rgnant de la Roumanie et la reconnaissance de celui-ci par les puissances garantes. En dpit de ce fait, les relations roumaino-franaises volueront vers un refroidissement plus accentu, lEmpereur Napolon le III-me en manifestant le soupon que la Roumanie, par lorigine du Prince rgnant tait entre la sphre dinfluence et dintrts de la Prusse. Au contexte de laggravation de la situation internationale et des diffrences franco-prussienes existants, la diplomatie de Paris se montrait de moins proccupe de la situation de la Roumanie. En cette priode-ci, bien que la France jouisse de suite de la sympathie de lopinion publique de la Roumanie, au niveau des gouvernants de Bucarest et par consquence de cette indiffrence il apparat une orientation nouvelle, au plan de la politiques extrieures, vers la Prusse, cause des relations dynastiques, mais aussi parce que ce puissance se trouvait dans une ascension continue sur le continent europen, obtenant la suprmatie en 1871, avec lorganisation de lEmpire allemand. Cuvinte cheie: relaii internaionale, Romnia, Frana, Carol I, Napoleon al III-lea Mots-clefs: relations internationales, La Roumanie, La France, Charles Ier, Napolon IIIme

La diplomatie franaise a eu un rle important non seulement dans la priode antrieure de lunion des Principauts Roumaines, mais aussi pendant le rgne dAlexandru Ioan Cuza, mme si, dans les dernires annes, lEmpereur Napolon IIIme nait pas approuv les dcisions de politique interne et externe du Prince rgnant roumain. Lattitude favorable de la France vers la Roumanie sera prsente au cours de lanne 1866 au sens de llection de Charles de Hohenzollern Sigmaringen comme Prince rgnant de Roumanie et au sens de la reconnaissance de celui-ci par la puissance suzeraine et les puissances garantes. Aprs le renversement dAlexandru Ioan Cuza 11/23 fvrier 1866 et le refus officiel de 18/30 mars la mme anne du Comte Philippe de Flandre de prendre le trne de la Roumanie, le gouvernement de Bucarest aura impulsionn les dmarches pour fixer une autre candidature avec laquelle les puissances garants soient daccord. Au centre des proccupations des gouvernants de Bucarest se situait lattraction de la France du ct des revendications roumaines. Dans ce sens, Ion Blceanu, lagent diplomatique roumain Paris, sonde la position de la diplomatie franaises, y compris celle de lEmpereur Napolon IIIme, quant la dsignation dun candidat qui soit agre par la France. Dans la mme orientation sinscrit le dmarche de Ion C. Brtianu qui communiquait au gouvernement de Bucarest, 14/26 mars 1866, latmosphre favorable de Paris et la conviction dans la possibilit dlection 110

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 dun Prince tranger, la candidature meilleure reue tant celle dun Hohenzollern, car il nous reprsenterait sous un aspect favorable dans les yeux du Napolon III1. En dfaut des preuves palpables, sur lorigine de la nouvelle candidature plane une telle incertitude. Conformment aux certaines opinions, la suggestion et venue de lhomme politique franais Galhau et elle tait communique, encore de lanne 1865, son ami Ion C. Brtianu. La recommandation jouirait du soutien dHortensia Cornu, de lentourage de lEmpereur franais. En mme temps, de cette question on tait informes les mesdames de Franque et Mathilde Drouyn de Lhuys (lpouse du ministre des Affairs Etrangrs franais), des personnes rapproche la famille de Hohenzollern2. Dun autre ct, on a soutenu que la proposition tait venue de mme Napolon IIIme et quelle aurait t prsente la dlgation roumaine par lintermdiaire dHortensia Cornu3. Une apprciation pareille retrouve dans un article de fond de la Gazette de Transylvanie dont on spcifie le fait que lEmpereur mme de la France avait conseill Ion C. Brtianu partir vers Dsseldorf pour obtenir le consentement de la famille de Hohenzollern4.

D.A. Sturdza, Autoritatea faptului ndeplinit executat n 1866 de cei ndreptii (Lautorit du fait accompli execute en 1866 par les justifis), dans Analele Academiei Romne. Memoriile Seciunii Istorice, seria a II-a, tom XXXIV, Bucarest, 1911-1912, p. 872 et les suivantes; Carol Eitel Frederic Zefirin Ludovic de Hohenzollern tait n Sigmaringen, le 8/20 avril 1839, et il tait le deuxime fils du Prince Charles Antoine et de Josephine. La Princesse Antonia Murat Etait la grand-mre la ligne paterne du Prince Charles, et sa mre tait la fille du Grand Duc de Baden et de la Ducesse Stephanie de Beauharnais. Celle-ci son tour la fille adoptive de Napolon Ier Bonaparte. Le grand-pre la ligne materne de Charles a eu six surs, dentre lesquelles Louise est devenue lpouse au Tsar Alexandre Ier Romanov, et dautre, Frederica, tait pous avec le roi Gustav Vme de la Sude. Il y avait des relations de parent la famille souveraine de Portugal et la Maison dAutriche; voir Carol I. Istoria i originea spielor de Brandenburg, Hechingen i Sigmaringen din Casa de Hohenzollern i dorinele Romnilor (Charles Ier. Lhistoire et lorigine des lignes de Brandenbourg, Hechingen et Sigmaringen de la Maison de Hohenzollern et les desirs des Roumains), Bucarest, 1866, passim; Christian Cannuyer, Casele Regale i Suverane din Europa (Les Maisons Royales et Souveraines dEurope), Bucarest, ditions Gavril, 1996, p. 95-101; Mihai Sorin Rdulescu, Genealogii (Des gnalogies), Bucarest, ditions Albatros, 1999, p. 165-195. 2 Pamfil Georgian, ntemeierea dinastiei romne, 1866 (La fondation de la dynastie roumaine, 1866), Bucarest, 1940, p. 26-30; voit General T. Vcrescu, Venirea n ar a Regelui Carol (Larrive en pays du Roi Charles), dans Convorbiri Literare, Iassy, XLVIII, 1914, nr. 10, p. 988-989. 3 Marcel Emrit, Madame Cornu et Napoleon III, Paris, 1937, p. 60-77; Emile Ollivier, LEmpire libral, vol. VIII, Paris, 1903, p. 71. 4 Gazeta Transilvaniei (Gazette de Transylvanie), Braov, XXIX, nr. 68, 31 aot/12 septembre 1866.

111

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Dans le Mmoires du Roi Charles Ier on mentionne seulement que Brtianu a propos la candidature ayant lavis du Napolon IIIme1. Tous ces tmoignages refltent le soutien, direct ou indirect, des cercles dirigeants franais vers lventualit dlection du Charles de Hohenzollern Sigmaringen au trne des Principauts Unies. Bien que celui-ci nait pas offert une rponse dcisive et il ait invoqu la ncessit de consulter le Roi de la Prusse, le chef de la Maison de Hohenzollern, Ion C. Brtianu renvoyait immdiatement Bucarest un tlgramme avec le contenu suivant: Charles de Hohenzollern reoit la couronne sans conditions. Il seut mis en relations immdiatement avec Napolon III2. La nouvelle candidature a t bien juge par les gens politiques roumains. La candidature du Prince Charles, relation la famille impriale franaise, assemblait ladhsion de la France, la puissance qui jouait de suite un rle important dans le dpassement des difficults diplomatiques. Entre temps, la Confrence de Paris runie pour dbattre la situation survenue dans les Principauts avait adopt une dclaration, par laquelle on suggrait lAssemble Constituante de Bucarest linitiation de la procdure dlection dun Prince autochtone, et dans lventualit dont la majorit des moldaves se prononceraient contre lunion, les deux Principauts auraient se sparer3. Il tait clair quune telle mesure suscitait les esprits dans le pays, ainsi que le reprsentant de la France Bucarest ne voyait un autre moyen de maintenir lordre que ladmission du Prince tranger. Le diplomate franaise estimait justement quun tel principe masque, dailleurs, lide de la proclamation dindpendance, si non immdiatement, au moins, en perspective, eu recommandant la reconnaissance dun tel tat, la solution tant celle du capitaliser du tribut vers le Sublime Porte4. Les discutions striles de la Confrence et lopposition des participants manifeste en ce qui concerne llection dun Prince tranger, dtermin la France de prend une nouvelle attitude de compromis au dbut davril 1866. Drouyn de Lhuys renvoyait des instructions au consul de Bucarest visant la possibilit de maintenir lunion, mais un Prince autochtone lu pour une priode de 4-5 ans, aprs laquelle les officialits roumaines sollicitent de
Memoriile Regelui Carol I al Romniei. De un martor ocular (Les Memoires du Roi Charles Ier de Roumanie. Par une tmoigne oculaire), dition par Stelian Neagoe, vol. I, Bucarest, ditions Scripta, 1992, p. 35; Paul Lindenberg, Carol I, Regele Romniei (Charles Ier, le Roi de la Roumanie), Bucarest, ditions Universul, 1915, p. 46. 2 Domnia Regelui Carol I. Fapte-cuvnt ri-documente (La rgne du Roi Charles Ier. Faits-discours-documents), vol. I, Bucarest, 1896, p. 50. 3 Le protocole no. 6 de la Confrence de Paris, dans ibidem, vol. I, p. 117. 4 Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale (Le Service des Archives Nationale Historiques Centrales S.A.N.I.C.), la collection Microfilme, France, Ministre des Affaires Etrangres Archives Diplomatiques, Turquie-Bucarest, r. 12, c. 279, H. Tillos Drouyn de Lhuys, Bucarest, le 9 Avril 1866.
1

112

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nouveau aux cabinets europennes un Prince tranger. Le gouvernement imprial considr que cette solution sera reue favorable par la majorit des puissances, spcialement par lAngleterre et lAutriche1. On avait en vue mme la candidature du Prince Nicolae Bibescu ou celle de Grigore Basarab Brncoveanu, ceux-ci tablis dans cette priode-l en France2. La proposition du ministre des Affaires trangres franais reprsentait soit une manuvre diplomatique pour carter les suspicions des autres puissances quant la complicit du Napolon IIIme dans le soutien du Prince tranger, soit une solution pour rconcilier les intrts divergents de la Confrence et de sauver le problme de lunion. Une telle solution avait suscit lintrt de la Turquie et de lAutriche, les deux sollicitant la mise en application immdiatement3. Lattitude de la France dans cette priode-ci tait assez ambigu dautant plus que lEmpereur Napolon IIIme, voulait modeler sa politique en fonction de la position des puissances europennes. Le projet de lannexion des Principauts Roumaines lAutriche4 en change de cder la Vntie en faveur dItalie, navait pas t compltement abandonn. Non seulement que la Monarchie autrichienne mme a refus une telle combinaison, mais aussi le chancelier Gorceakov au courant avec des tels ngociations voulait prciser que la serait un cas de guerre5. La complication de la situation internationale, par consquent un conflit entre la Prusse et lAutriche, avait dtermin Prince Charles de sonder, par lintermdiaire dHortensia Cornu, la raction du Napolon IIIme dans lventualit de lacception du trne de la Roumanie. La rponse reue aura t plus que soutenant, suscitait mme au fait accompli. Llection du Prince Charles de Hohenzollern au trne des Principauts Unies par un plbiscite et, surtout, larrive imprvue de celui-ci dans le pays 10/22 mai 1866 ont suscit des ractions contradictoires au niveau des cercles diplomatiques europens. En qualit de puissance suzeraine et, donc, la plus affect du cours nouveau des vnements de Bucarest a protest avec vhmence contre les actes dautorit accomplis par les roumains6. Vers une telle attitude, le gouvernement de Bucarest tablit la mobilisation immdiate des troupes, la mesure tant communique lEmpereur Napolon IIIme, ayant
Ibidem, c. 283-288, Drouyn de Lhuys baron dAvril, Paris, le 13 Avril 1866. S.A.N.I.C., collection Microfilme, Angleterre, Public Record Office, Foreign Office 78, General Correspondence, Turkey-Bucharest, r. 43, f. 62-63, J. Green Lord Lyons, Bucharest, May 19th 1866. 3 P. Henry, Labdication du Prince Cuza et lavnement de la dynastie de Hohenzollern au trne de Roumanie. Documents diplomatiques, Paris, Librairie Flix Alcan, 1930, p. 302. 4 N. Iorga, Correspondance diplomatique roumaine sous le Roi Charles Ier (1866-1880), deuxime dition, Bucarest, 1938, p. VII-VIII. 5 P. Henry, op. cit., Revertera Mensdorf, le 16 Mai 1866, p. 377. 6 Romnii la 1859 (Les Roumains 1859), vol. I, Bucarest, 1984, doc. no. 229, p. 633.
2 1

113

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 lespoir dun soutien efficace par la diplomatie franaise pour djouer lintervention projete de larme turque1. Voulant viter la possibilit dimplication de la Russie dans la question orientale avec lclat des rvoltes de Crte (juillet 1866) et, donc, le dclanchement dun conflit gnral europen, la France suggrait aux gouvernants de Bucarest la ralisation dun change de lettres entre le Grand Vizir et le Prince Charles I-er, dans lequel on retrouve les conditions pour la reconnaissance de celui-ci comme Prince rgnant de la Roumanie2. Lambassadeur franais Constantinople aura dclar que la Roumanie ne pourra tre que turque ou russe, et lintrt de la France et dAngleterre sera tre turque!3. Dans le contexte de la fixation de rapports des forces au niveau continental par la dfaite rapide de lAutriche par larme prusse le Prince rgnant de la Roumanie aura ttonn de nouveau lattitude de Napolon IIIme, suggrant, en dcembre 1866, la ncessit dtablir un accord entre la France, lAngleterre et la Prusse pour actionner de concert dans les affaires dOrient. Une telle solution dans lopinion de Charles Ier aura reprsent la garantie la plus certaine de notre indpendance nationale4. Mais en ce moment-l on constate un refroidissement des rapports franco-prussien, cause de la question de Luxembourg5, ce qui va se rpercuter ngativement quant lattitude de Napolon IIIme vers la prsence dun Hohenzollern sur le trne de la Roumanie. De lautre ct, la politique franaise suivait attirer lEmpire autrichien dans une alliance contre la Prusse, et, en mme temps, maintenir le statu quo au Sud-Est de lEurope6. Dans ces circonstances, lintention de Charles Ier dorganiser larme par lintermdiaire des instructeurs prussiens, simultanment la ngligence de la mission militaire franaise prsente en Roumanie encore de la rgne de Cuza, taient dune telle manire quelles inspirent fort peu confiance Paris7. Comme Napolon IIIme voyait Bismarck partout8, on peut expliquer pourquoi les revendications roumaines trouveront une audience plus rduite Tuileries, en dpit des lettres courtoises du Prince rgnant et ses espoirs de compter lavenir sur les conseilles amicaux et le soutien de lEmpereur. Au
Memoriile Regelui Carol I (Les Mmoires de Roi Charles Ier), vol. I, p. 67. P. Henry, op. cit., doc. no. 389, p. 452, Bonnires Drouyn de Lhuys, le 11 Septembre 1866. 3 Memoriile Regelui Carol I (Les Mmoires de Roi Charles Ier), vol. I, p. 116. 4 Domnia Regelui Carol I... ( La rgne de Charles Ier), vol. I, p. 376. 5 A. Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe, tom II, Paris, 1891, p. 334-336. 6 William E. Echard, Napoleon III and the Concert of Europe, Louisiana State University Press, 1983, p. 236-241. 7 Memoriile Regelui Carol I (Les Mmoires de Roi Charles Ier), vol. I, p. 157-158, 165. 8 Nicolae Iorga, Politica extern a Regelui Carol I (La politique extrieure du Roi Charles Ier), dition par Viceniu Rdulescu, Bucarest, ditions Glykon, 1991, p. 58.
2 1

114

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 niveau des certains gens politiques roumains, celui des libral-radicaux, on considr que le but de lAutriche-Hongrie tait doccuper la Roumanie. Pour combattre cette politique on mise sur laccord et la collaboration de Napolon IIIme avec la Prusse et lItalie, le but de gouvernement tant de renforcer larme1. Mais, les espoirs des radicaux en ce sens seront rapidement dissips par lattitude de puissances europennes dans la question du Rome2. Maintenant on manifeste videment les divergences entre la France et lItalie, mme, le danger dun conflit avec des consquences graves pour lEurope3. Le rencontre de Salzbourg (aot 1867) entre Napolon IIIme et Franois-Joseph, lequel on ajoute la visite de celui-ci Paris il y a quelques annes, a bien contribu la diffusion des bruits conforme auxquels la France sera dispos de sacrifier la Roumanie4. Au fur et mesure que ces informations prenaient consistance, il augmentait aussi linquitude des cercles gouvernants de Bucarest. De lautre ct, au contexte de lapproche entre la Prusse et la Russie (concrtis en mars 1868), Bismarck et le Prince Charles Antoine recommandaient avec insistance au Prince rgnant de la Roumanie dtablir des bonnes relations avec le voisin de lEst5. En prenant en considration ces suggestions, Charles Ier aura renvoy St. Petersbourg une mission diplomatique qui sera regarde avec quivoque ltranger, mme dans les cercles politiques franais. La presse franaise supposait que la dlgation renvoye par Charles Ier St. Petersbourg avait le but de solliciter ladhsion du Cabinet russe la proclamation dindpendance absolue de la Roumanie, mme plus, laccord quant lannexion de la Transylvanie, le Banat et la Bukovine6. Le girant du Consulat franais Bucarest, Boyard, par une entrevue avec Ion C. Brtianu, consignait la dclaration de celui-ci conforme laquelle le gouvernement princier avait pris la partie de la Russie. Brtianu justifiait une telle orientation en justifiant lattitude de Napolon IIIme qui stait engag au rencontre de Salzbourg de favoriser lannexion de la Roumanie par lAutriche7. Il est vrai que labsence prolonge du consul franais Bucarest, le baron dAvril, et son remplacement par Boyard fortement reli la famille du Prince Bibescu a t interprte par Charles Ier et son gouvernement comme une manifestation hostile8. De plus, lagent diplomatique franais,
1 2

Romnul (Le Roumain), XI, 24 septembre 1867. A. Debidour, op. cit., tom II, p. 352-358. 3 Romnul (Le Roumain), 10 octobre 1867. 4 Ibidem. 5 Memoriile Regelui Carol I (Les Mmoires de Roi Charles Ier), vol. I, p. 218. 6 Romnul (Le Roumain), XII, 23 et 24 fvrier 1868. 7 S.A.N.I.C., Microfilme, France, Turquie-Bucarest, vol. 31, r. 14, c. 126, Louis Boyard Moustier, Bucarest, le 7 Mars 1868. 8 Ibidem, c. 126, d'Avril Moustier, Bucarest, le 24 Mars 1868.

115

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Mellinet, considrait quil est ncessaire dattirer lattention du Prince rgnant que pour sassurer des dispositions bienveillantes de lEmpereur il faut sabstenir compltement des proccupations de politique extrieure1. Lattitude tolrante de la Roumanie vers le passage des groupes organiss des bulgares au sud du Danube a dtermin la manifestation des protestes vifs Paris. Par exemple, le Journal de Dbats, dans un de ses articles de fond, admonestait, dune manire modre, la politique du gouvernement de Bucarest en rvlant un soi-disant projet de lindpendance de la Roumanie au contexte dalliance Serbie et du soutien accord aux bulgares2. Le retour du radical Ion C. Brtianu dans le gouvernement, aprs quil avait dmissionn la suite des pressions franaises, la prsence du colonel prusse Krenski Bucarest et le transport des armes, demandes par Charles Ier la Prusse, sur le territoire russe ont augmente les mfiances de lAutriche Hongrie, de la France et dAngleterre, renforant la conviction de ceux-ci de lexistence dun projet en ce qui concerne la proclamation dindpendance et du royaume 10 mai 18683. Le consul de la France Bucarest, en informant ses suprieurs sur les bruits quant la proclamation dindpendance, mettre en vidence le fait que Prince rgnant partageait les opinions de Ion C. Brtianu qui, un rencontre lectoral, avait dclare la ncessit darborer le drapeau de lorthodoxie avec nos frres slaves4. Il est vrai quune partie de la presse franaise, comme le journal LInternational, reconnaissait que avec la prise de Ministre des Affaires Etrangres par le Marquis de Moustier, lancien ambassadeur Constantinople, il stait produit un changement au niveau des relations avec la Roumanie, le gouvernement imprial intervenant dun faon dsagrable dans les affaires roumaines pour carter Ion C. Brtianu du cabinet. A lopinion du mme organe de presse, si les libral-radicaux avaient en ce moment-la un certain espoir la Russie, ils feront cela parce que la Russie mme leur promet laide. Par consquent, le rsultat de la politique soutenait par Quai dOrsay tait de relcher linfluence franaise en Roumanie, et aussi dans tout lOrient et laugmentation de linfluence russe5. Il est vrai que la France na pas hsit faire des dmarches et des pressions prs du Prince Charles pour carter les radicaux du gouvernement. A cette attitude ont contribu aussi les rapports du diplomate franais Bucarest,
Ibidem, c. 208, A. Mellinet Moustier, Bucarest, le 18 Mai 1868. Apud Romnul (Le Roumain), XII, 31 mars et 4 Avril 1868. 3 Independena Romniei n contiina european (LIndpendance de la Roumanie la conscience europenne), Bucarest, 1997, doc. no. 8, p. 102-103, doc. no. 9, p. 105-106. 4 Ibidem, doc. no. 10, p. 106-107. 5 Apud Romnul (Le Roumain), XII, 10 Octobre 1868.
2 1

116

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 A. Mellinet, qui tenter de les dnigrer en prsentant ceux-ci comme des partisans de la politique russe. Le voyage du Charles Ier lOccident en aot-novembre 1869 et les discussions avec les officialits de Paris nont pas chang lattitude rserve de la France vers la Roumanie et vers les vellits dindpendance des roumains, bien que le gouvernement de Bucarest soit modr et quil ait promis de respecter le statu quo en Balkans1. Dun autre ct, au plan interne, le groupe Brtianu-Rosetti, menac rester toujours dans lopposition, se montrait disposer faire usage de tous moyens, y compris la tactique dintimidation du monarque de le dtrner, dans cette politique tant incluse, conforme aux certaines opinions, aussi la France. Lagent diplomatique roumain Constantinople, D. tirbey, disait que le radical Dumitru Brtianu aurait avanc au premier ministre de la France, le libral Emille Ollivier, le projet dorganiser une action pour dtrner Prince Charles I-er. On consignait en mme temps, que loffre de la couronne de Roumanie un Prince franais avait t reue favorablement par le chef de gouvernement de Paris, dj vhiculant la candidature de Nicolae Bibescu, le fils de lancien Prince rgnant valaques, qui faisait partie de larme napolonienne. Mais cette ide, si elle vraiment exist, aurait t abandonne immdiatement par Ollivier la suite de lopposition de la diplomatie autrichienne. A la perspective dclat dun conflit franco-prussien, le renversement du Prince Charles ntait pas dsir Vienne et, dans une telle ventualit lEmpire dualiste laissait comprendre quil encouragement loccupation de la Roumanie par la Sublime Porte. A la fin de ses observations, le diplomate roumain tirait la conclusion suivante: Le moindre dsordre pourrait nous tre fatal. Tout le monde nous donne l'unisson le mme conseil; c'est d'tre tranquille et de ne pas bouger2. Des informations aussi alarmantes transmettaient notre agent diplomatique de Paris, Ion Strat, qui avait eu une entrevue avec le ministre franais des Affaires Etrangres, le Duc Gramont. Celui-ci tait convaincu que le Prince Charles conspire contre les intrts franais et par consquent, lventualit dune guerre avec la Prusse, le gouvernement de Paris va soutenir laction de le dtrner pour rendre satisfaction lopinion publique qui parfois a reproch lEmpereur quil a mis un Hohenzollern au Danube3. Entre temps, Charles Ier aura t soumis des attaques concentriques de lintrieur, surtout de la tribune parlementaire, dont les gens politiques posaient
Cltoria Domnitorului Carol I n strintate (Le voyage de Prince rgnant Charles Ier lEtrangr), Bucarest, 1869, passim. 2 N. Iorga, Correspondance diplomatique roumaine..., doc. no. 151, p. 65-66. 3 Memoriile Regelui Carol I al Romnie (Les Mmoires de Roi Charles Ier), vol. II, Bucarest, ditions Scripta, 1993, p. 109.
1

117

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 des questions concernant lattitude de la Roumanie lventualit dun conflit franco-prussien. Par exemple, N. Blaremberg suggrait de manifester la sympathie vers la France et mme la ncessit dadopter une position active, dimplication pour raliser les aspirations nationales. Et comme le gouvernement sengageait de respecter la plus stricte neutralit, on considrait que celui-ci tait compltement subordonn au Prince dorigine prusse1. Surtout, les complications gnres par la candidature au trne de lEspagne considre indsirable Paris de Leopold de Hohenzollern Sigmaringen, le frre du Prince rgnant de Roumanie et le successeur hypothtique de celui-ci, dterminera les radicaux avertir Charles Ier que en conformit aux prvoyances constitutionnelles, le trne de la Roumanie deviendra vacant en absence des hritiers en ligne masculine directe. En mme temps, ils laissaient entendre la satisfaction laquelle sera reue Paris la destitution du Prince prusse de Roumanie2. Inform de cette stratgie des radicaux et surtout la suite de la position du cabinet de Vienne, le Duc Gramont, bien quil ait adopt une attitude dfavorable au Prince rgnant de la Roumanie dans la priode antrieure, renvoyait 20 juillet 1870 des instructions catgoriques au girant consulaire de Bucarest. Conforme celles dernires-ci, le Prince Charles compter sur laide de pass venu de la France, la diplomatie parisienne tant dcide dcourager, a mesure de son influence, nimporte quelle tentative contre sa personne3. Des assurances identiques ont t ritres par A. Mellinet, le consul franais Bucarest, qui stait retourne rcemment son poste. Satisfait de ces garanties, Charles Ier confirmait que la Roumanie adoptera une conduite raisonnable et conforme aux traits4. Surtout, P.P. Carp, notre ministre des Affaires Etrangres, prsentait la diplomatie franaise la disponibilit de la Roumanie de rsister nimporte quelle agression venue de la partie de Russie et dactionner en ce sens en accord avec la France et lAutriche, la politique de gouvernement roumain, mme aprs le succs partiels de la Prusse, restant les mme comme dans le pass5. Pendant la guerre franco-prussienne, les manifestations de sympathie vers la France deviennent plus frquentes en laborant mme des listes de souscriptions publiques en faveur des blesss franaises. Dautre ct, une

Ibidem, p. 111. S.A.N.I.C., Microfilme, France, Turquie-Bucarest, vol. 34, r. 15, c. 292, Patrimonio Gramont, Bucarest, le 12 Juillet 1870. 3 Ibidem, Gramont Patrimonio, tlgramme chiffr, Paris, le 20 Juillet 1870. 4 Ibidem, Mellinet Gramont, Bucarest, le 3 Aot 1870, c. 344. 5 Ibidem, Strat La Tour d'Auvergne, Paris, le 19 Aot 1870, c. 320.
2

118

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 partie de la presse publier des articles calomniateurs ladresse de la Prusse, ce qui va produire damertume Charles Ier1. Une situation pareille aura lieu aprs que la France napolonienne tait soumisse par la Prusse. Par exemple, 10 mars 1871 on a organis un festin par la communaut allemande de Bucarest, loccasion de lanniversaire de Wilhelm I, vient dt proclam lEmpereur de lAllemagne, ce qui a suscit des manifestations bruyantes de sympathie duns des citoyens de la Capitale, vers la France vaincue et dhostilit ladresse de lAllemagne2. Cette attitude aggrave des conflits entre les manifestants et les organisateurs aurait t interprte par Charles Ier comme une offense directe de sa personne. La situation va saplanir seulement aprs que le Prince Charles, qui avait menac labdication, reu satisfaction par la formation dun gouvernement conservatoire troitement li autour de monarque. Dans la priode suivante, la France rpublicaine se confrontera avec ses propres problmes, sans jouer, pour longtemps, un rle essentiel sur la vie politique internationale. Dans ces circonstances, la politique extrieure de la Roumanie va sorienter avec priorit vers les monarchies conservatoires runies dans lAlliance des trois Empereurs, dans lespoir dun soutien diplomatique au but de lindpendance. Ainsi comme on a pu constater, les relations roumaino-franaises ont connu une volution sinueuse, dtermin spcialement par les vnements passs sur la scne internationale, alternant les moments de soutien effectif au ceux de suspicion et mme des pressions diplomatiques.

1 2

S.A.N.I.C., fond Casa Regal (Maison Royale), dossier no. 12/1871, f. 8 (p. 15). Romnul (Le Roumain), XV, 11 et 12 Mars 1871.

119

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

120

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

ITALIA I RECUNOATEREA INDEPENDENEI DE STAT A ROMNIEI (1879-1880) Laura Oncescu


ITALY AND THE RECOGNITION OF THE INDEPENDENCE OF STATE OF ROMANIA (1879-1880) Abstract Italy made clear diplomatic efforts to recognize the Independence of the Romanian state, before the other Great Powers, without conditioning it to the solving of the Stroussberg affair and of the Jewish Question, which led to the disapproval of Europe and even threats of diplomatic sanctions. Recognizing the independence of Romania on 6 December 1879 and naming Count Tornielli minister plenipotentiary at Bucharest, Italy gave evidence to the preservation of good relations with our country. These two states intended to develop relations especially in economic terms. Cuvinte cheie: Italia, Romnia, independena, recunoatere, Congresul de la Berlin Key words: Italy, Romania, independence, recognition, the Congress of Berlin

Sfritul secolului al XIX-lea, aducnd o serie de schimbri pe plan internaional, a marcat o nou configurare a tradiionalelor legturi dintre Romnia i Italia. Pentru prima dat se contura o convergen ntre cele dou state, interesate de dezvoltarea politic a teritoriilor aflate nc sub dominaia Imperiului otoman, dar ambele se menineau ferme pe o poziie de neutralitate fa de evoluia evenimentelor. Cu toate c anterior crizei orientale Italia i-a meninut rezerva fa de ncercrile rii noastre de a obine independena pe cale diplomatic, aceasta i pentru c, proaspt unificat, trebuia s se ralieze atitudinii Marilor Puteri, guvernul italian i-a dat, n mod tacit, consimmntul pentru politica curajoas a Romniei. Astfel, secretarul general al ministerului Afacerilor Strine Italian, contele Tornielli, declara c, deocamdat, Italia nu se poate pronuna oficial, pentru c totul depinde de soarta armelor, iar drepturile voastre nu vor fi recunoscute dect dac ctigai rzboiul, iar Rusia v susine1.
Asist. univ. dr., Facultatea de tiine Umaniste, Universitatea Valahia din Trgovite, str. Lt. Stancu Ion, nr. 34-36, cod potal 130104, tel. 0245/206105, e-mail: laurita1979iul@yahoo.com 1 Vasile Gliga, Teofil Blaj, Ion Ciubotaru, Romulus Neagu, Constantin I. Turcu, Diplomaia romn n slujba independenei, Bucureti, Editura Politic, 1977, p. 170.

121

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Agentul diplomatic al Romniei la Roma, C. Obedenaru, expunea, la 20 august/1 septembrie 1876, contelui Tornielli, c aspiraiile romnilor de pe urma participrii lor la rzboi erau: recunoaterea independenei absolute, garantarea unei neutraliti absolute n felul Belgiei, participarea la viitorul congres de pace, s fac parte din Comisia riveran, care va succeda Comisia european a Dunrii, drmarea fortificaiilor de pe malul drept al Dunrii i de la Ada-Kaleh. El meniona, n acelai timp, c noi inem s artam Europei, prin participarea noastr la rzboi, c putem fi tratai ca frai majori, ci nu ca minori1. Odat cu Congresul de pace de la Berlin (1/13 iunie 1/13 iulie 1878), care a marcat o alt er n stabilirea de relaii internaionale, Romnia devenea subiect de drept internaional, calitate ce impunea stabilirea unei noi politici externe2. La Congresul de la Berlin, aciunea italian n favoarea Romniei a fost limitat de condiiile de inferioritate n care se aflau delegaii italieni fa de celelalte puteri europene. Secondnd, n mare parte, poziia Angliei i Franei, Italia a ncercat, totui, s sprijine pe ct posibil cauza romneasc. Astfel, cnd delegaii marilor puteri au subordonat recunoaterea independenei Romniei de aplicarea articolelor 44 i 45 ale Tratatului de la Berlin, respectiv acordarea drepturilor politice i civile tuturor locuitorilor indiferent de religie i nfptuirea schimbului de teritorii cerut de Rusia, Corti declara c a aprat, pe ct i sttea n puteri, interesele Romniei, reclamnd cu insisten principiul toleranei religioase i civile3. Cu ocazia dezbaterii din parlamentul italian, din 20 ianuarie 1878, un grup de exponeni ai Stngii interveneau n favoarea recunoaterii imediate a independenei Romniei. Remarcabil, n acest sens, a fost discursul susinut n plen de ctre deputatul Augusto Pierantoni, n opinia cruia Congresul de la Berlin ceruse Romniei dou mari sacrificii: unul, foarte grav i contrar garaniei furnizate de Rusia cu privire la integritatea teritorial a Romniei, adic acela de retrocedare a Basarabiei, i altul, de o la fel de mare dificultate, i anume obligaia de a modifica o parte din Constituie. De aceea, Italia trebuie s acorde ncredere guvernului romn i s stabileasc, fr ndoial, cu acesta, raporturi diplomatice regulate4. Exprimnd poziia rii sale la Congresul de la Berlin, Cairoli preciza, la
Ibidem, p. 179. Sorin Liviu Damean, Romnia i Congresul de pace de la Berlin (1878), Bucureti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 87-101, 125; Gheorghe Nicolae Cazan, erban Rdulescu-Zner, Romnia i Tripla Alian 1878-1914, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1979, p. 33. 3 Domenico Caccamo, LItalia, la questione dOriente e lindependenza romena nel carteggio del Consolato Italiano a Bucarest (1870-1879), n Storia e Politica, anno XVIII, fascicolo I, marzo 1979, p. 114-115. 4 Ibidem, p. 119.
2 1

122

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Pavia, la 15 octombrie 1878, n faa electorilor si c Italia i-a artat neutralitatea n timpul rzboiului, fiind pentru restabilirea pcii, dar c susine cu un viu interes aspiraiile Romniei1. Contele Tornielli i Agostino Depretis doreau s recunoasc independena Romniei n condiiile n care aceasta fusese condiionat de chestiunea evreilor i chestiunea Strousberg, desolidarizndu-se, n acest fel, de Londra, Berlin i Paris i dorind s fac acest demers n mod unilateral. Astfel, la 4 aprilie 1879, ambasadorul italian la Berlin, De Launay, l-a informat printr-o not pe ministrul de externe german, von Bullw c Italia era gata s recunoasc independena Romniei2. n februarie 1879, Depretis a intervenit pe lng ambasadorul englez la Roma, Sir Paget, atrgndu-i atenia c orice amnare a recunoaterii independenei Romniei era urmat de repercusiuni negative asupra intereselor marilor puteri la Bucureti i Dunrea de Jos. mprtind punctul de vedere italian, consulul englez la Bucureti, W.A. White, considera c ntrzierea recunoaterii independenei Romniei duna intereselor comerciale ale Regatului Unit la Marea Neagr3. Depretis preciza c Italia nu era dispus s atepte la infinit reglementarea relaiilor cu o ar cu care raporturile comerciale aveau o deosebit nsemntate. Mai mult dect att, el i exprima convingerea c ntrzierea Italiei n a-i expune punctul de vedere, reglementndu-i astfel raporturile diplomatice cu capitala Romniei, nu servea dect unor interese care nu erau ale sale i care nu aveau nici mcar un punct comun cu principiul egalitii religioase4. Faptul c la 5 decembrie 1879, Benedeto Cairoli, preedintele Consiliului de Minitri al Italiei i ministrul de externe, trimitea baronului Fava5 agentul i consulul general al Italiei la Bucureti, o depe ministerial prin care comunica recunoaterea independenei Romniei, a atras dup sine o serie de

Giacomo Perticone, La politica estera dellItalia negli atti, documenti e discussioni parlamentari dal 1861 al 1914, volume secondo, tomo I (1876-1883), Roma, Grafica Editrice Romana, MCMLXXIII, p. 115-117. 2 Rudolf Dinu, Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano. Notes regarding his Diplomatic Mission in Romania, 1879-1914, n Studi Italo-Romeni. Diplomazia e Societa. 1879-1914 (Italian-Romanian studies. Diplomacy and Society. 1879-1914), Bucureti, Editura Militar, 2007, p. 225. 3 Daniela Bu, Beatrice Marinescu, Italia i recunoaterea independenei Romniei, n vol. In honorem Paul Cernovodeanu, Bucureti, Editura Kriterion, 1998, p. 276. 4 Ibidem, p. 277. 5 Vezi pentru activitatea baronului Severio Fava n Romnia, Ionu erban, Un reprezentant de seam al diplomaiei italiene la Bucureti: baronul Severio Fava, n vol. Continuitate istoric n spaiu i timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, coord. Sorin Liviu Damean, Marusia Crstea, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 389- 405.

123

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nemulumiri din partea puterilor europene. Astfel, Anglia1, Frana2, Germania3 au dezavuat, pe rnd, aciunea Italiei de recunoatere a independenei Romniei. Din cauza reprourilor acestora la adresa Italiei, aceasta a amnat i prezentarea scrisorilor de acreditare a contelui Tornielli ca ministru plenipoteniar4, motivnd aciunea respectiv prin necesitatea de a da timp celorlalte puteri s ia o decizie similar5.
Rudolf Dinu, Ion Bulei, 35 anni di relazioni italo-romene, 1878-1914. Documenti diplomatici italiani, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2001, p. 51-52 (doc. nr. 1). 2 Ibidem, p. 54-55 (doc. nr. 4). 3 Ibidem, p. 55 (doc. nr. 5). 4 La Bucureti a fost numit n calitate de Trimis Extraordinar i Ministru Plenipoteniar al Italiei contele Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano 18 decembrie 1879 19 ianuarie 1888 (Rudolf Dinu, Ion Bulei, op. cit., p. 9), n timp ce la 14 ianuarie 1880, fosta agenie diplomatic a Romniei de la Roma a fost ridicat la rangul de Legaie, iar primul titular al postului urma s fie Nicolae Kretzulescu. (Rudolf Dinu, I missi del Re. Note e documenti riguardanti la storia della Legazione Italiana a Bucarest (1879-1914), in Studi Italo-Romeni. Diplomazia e societa, 1879-1914 (Italian-Romanian studies. Diplomacy and Society, 1879-1914), seconda edizione, Bucureti, Editura Militar, 2009, p. 212-272.) Tornielli Brusatti di Vergano, primul reprezentant al Italiei n Romnia independent, provenea dintr-o familie foarte bine vzut n Italia, tatl su fcnd parte din anturajul regelui Victor Emanuel al II-lea. Cstorit cu o rusoaic, Tornielli a atras atenia n epoc, fiind socotit un filorus incurabil. (Rudolf Dinu, Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano. Notes regarding his Diplomatic Mission in Romania 1879-1887, n Studi Italo-Romeni, 2009, p. 306, 321). Considerat adevratul ministru de externe n timpul guvernrii Depretis, Tornielli a fost cel care a dat guvernului italian o serie de recomandri n privina politicii sale externe. Printre acestea, multe se refereau i la Romnia: conflictul de la Arab-Tabia i delimitarea graniei romno-bulgare (1879-1880), recunoaterea internaional a Regatului Romniei (1881) i n prima faz a chestiunii Dunrii 1880-1881 (ibidem, p. 331-332). Tornielli a fost, totodat, i cel mai obiectiv informator al guvernului italian despre realitile romneti. Publicnd n 1885, la Roma, o lucrare de 532 pagini, intitulat Relazione del Regio Ministro dItalia in Rumania, 1882-1883, Tornielli a alctuit un adevrat tratat despre formarea Romniei ca stat independent (ibidem, p. 341). 5 Aceste presiuni pe care Germania le exercita asupra Italiei i Franei la Congresul de pace de la Berlin, pentru ca acestea s nu sprijine cauza romneasc, sunt comentate ntr-o ampl manier de deputatul romn, D. Mrgritescu, la 10/22 iulie 1878. Consimimentul Franciei i Italiei este smuls prin violen [...] n congresul de la Berlin [...] libertatea disciunei era msurat de clopoelul Principelui Bismarck, care ca un efu de orchestr, n conducerea desbaterilor nu permitea nici o not discordant [...] Italia astzi trebuie se ia n mn drapelul latinitei i al independenei poporelor, vou dar frailor Italiani, v incumb sarcina sprijinind causa vostr s sprijinii i snta cauz a Romnilor [...] . Vezi D. Mrgritescu, Romnia i Italia dup Congresul de la Berlin din 1878, Brila, Typographia Pericle M. Pestemalgioglu, 1878, p. 3-7; Independena Romniei n contiina european, ediie de documente ngrijit de Corneliu Mihail Lungu, Tudor Bucur, Ioana-Alexandra Negreanu, Bucureti, Editura Semne, 1997, p. 263-266; Vasile Gliga, Teofil Blaj, Ion Ciubotaru, Romulus Neagu, Constantin I. Turcu, op. cit., p. 243; Ionu erban, Adi Schwarz, Reacii diplomatice italiene privind modificarea articolului 7 din Constituia Romn de la 1866, n vol. Stat i Societate n Europa, coord. Sorin Liviu Damean, Lucian Dindiric, Craiova, Editura Universitaria, 2009, p. 199-201.
1

124

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Dar Bismarck, insistnd n favoarea bancherilor germani, a recurs la un adevrat antaj, condiionnd recunoaterea independenei Romniei de rscumprarea de ctre statul romn a cilor ferate, pe tronsonul RomanVrciorova. n concepia Germaniei, noua poziie a Italiei fa de Romnia era vzut ca un mijloc de mediere n chestiunea aciunilor Companiei de Ci Ferate. Gestul Italiei ar fi putut da romnilor sentimentul c ar fi reuit s nfrunte Germania n problema cilor ferate i, totodat, indica faptul c Romnia dorea o oarecare ntrziere n nelegerea cu Bismarck1. Contele De Launay, ambasadorul Italiei la Berlin, trimitea la 15 decembrie 1879, un raport ctre preedintele Consiliului i ministrul de externe, Cairoli, n care fcea referire tocmai la tensionarea relaiilor dintre Italia i Germania. Precizndu-se c exemplul Germaniei a fost urmat i de cabinetele de la Londra i Paris, n sensul condamnrii aciunii Italiei de recunoatere a independenei Romniei, se arta n raport faptul c Bismarck i pierduse ncrederea n aciunile Italiei pe viitor2. La 16 decembrie 1879, Cairoli solicita, printr-o telegram, ministrului Italiei la Bucureti, contele Tornielli, s intervin n vederea soluionrii imediate a diferendului romno-german n privina cilor ferate, propunnd s se explice Germaniei c recunoaterea independenei Romniei de ctre Italia nu s-a fcut cu scopul lezrii intereselor acesteia3. Ministrul Italiei la Bucureti a obinut o audien la Carol I, discutnd n principal despre diferendul romno-german. Deoarece, diplomatul italian era nevoit s-i nainteze lui Carol scrisorile de acreditare, acesta i-a solicitat s soluioneze cu Germania problema rscumprrii cilor ferate. Astfel, la 19 decembrie 1879, Tornielli depunea scrisorile de acreditare i raporta lui Cairoli c avusese o discuie cu premierul romn, I.C. Brtianu, care, exprimndu-i gratitudinea fa de Italia, a fost de acord ca, din raiuni politice evidente, s iniieze discuii cu bancherii germani pentru rscumprarea aciunilor cilor ferate, Germania recunoscnd astfel independena Romniei, iar relaiile diplomatice urmnd s intre n normalitate4. Faptul c marile puteri condiionau recunoaterea independenei Romniei, proclamat la 9/21 mai 1877 i ctigat pe cmpurile de lupt, de modificarea art. 7 din Constituie5, a fost apreciat de Corti drept o lovitur dur
Ionu erban, Italia i recunoaterea independenei de stat a Romniei, n Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, anul XII, nr. 12/2007, p. 247; vezi i William O. Oldson, Italy and the Question of Romanian Independence, n Il Politico, anno LIV, nr. 2, 1989, p. 211-212. 2 Rudolf Dinu, Ion Bulei, op. cit., p. 56-57 (doc. nr. 6). 3 Ibidem, p. 57-58 (doc. nr. 7). 4 Ionu erban, Italia i recunoaterea independenei de stat..., p. 248. 5 Art. 7. al Constituiei Romniei trebuia modificat conform art. 44 al Tratatului de la Berlin i se referea la chestiunea evreiasc. Era vorba despre ncetenirea acestei populaii. Printr-o lege,
1

125

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 la adresa Romniei. La rndul su, senatorul Pierantoni preciza c n acel articol nu se instituie un privilegiu pentru strini, ci un drept pentru ceteni. Este vorba despre 200 000 sau 300 000 de indivizi nscui i domiciliai n Romnia, aparteneni ai unor familii care stau acolo de foarte mult timp, care nu au nici ar, nici protecie a legii i sunt abandonai arbitrariului autoritilor1. Tot Pierantoni atrgea atenia c aveau dreptul s fie considerai ceteni romni numai acei israelii care erau stabilii n Romnia de generaii, ceilali urmnd a se supune acelei legislaii privitoare la strinii care locuiau pe pmnt forestier2. La 8 septembrie 1879 sosea la Roma, Vasile Boerescu, ministrul romn de externe, care a avut o ntrevedere cu premierul i ministru de externe italian, Cairoli. Aflm motivul vizitei reprezentantului romn la Roma dintr-un raport, din 10 septembrie 1879, al lui Cairoli ctre Fava, agent i consul general la Bucureti. D-l Boerescu mi-a prezentat proiectul su fondat pe principiul naturalizrii individuale [...] a unui numr anume de israelii [...] Eu i-am rspuns d-lui Boerescu c simpatiile noastre pentru Romnia erau notorii, c noi nu ne dorim dect s fie aproape momentul n care s recunoatem principiile, dar c noi nu putem, pe de alt parte, s uitm stipulaiile Congresului de la Berlin3. Chiar dac Italia susinea recunoaterea independenei Romniei nainte de rezolvarea chestiunii evreieti, aceast comunitate era foarte puternic n peninsul. Aliana Israelit avea o mare influen att n parlamentul italian, prin cei 14 deputai evrei, ct i n Ministerul Afacerilor Externe, prin directorul politic, contele Malvano, care era foarte apreciat de primul ministru4. Constantin Esarcu, agentul diplomatic romn la Roma, sublinia c atitudinea ostil a israeliilor din Italia avea un efect duntor asupra percepiei cauzei

Parlamentul acordase cetenia romn celor 883 de soldai evrei care participaser la Rzboiul de Independen, dar restul populaiei evreieti, de aprox. 200 000 persoane, care se ateptaser la o naturalizare n bloc, li se stabilea statutul de strini supui sau nu unei protecii strine, dar se bucurau de beneficiile dreptului civil privat (Ion Stanciu, Iulian Oncescu, Romnii n timpurile moderne. Reperele unei epoci, Trgovite, Editura Cetatea de Scaun, 2004, p. 290-291; Sorin Liviu Damean, Recunoaterea independenei Romniei, ntre deziderat i finalitate, 1877-1880, n vol. Diplomaie i diplomai romni, II, coord. Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Focani, Editura Pallas, 2002, p. 91-97; Memoriile regelui Carol I al Romniei. De un martor ocular, vol. IV, 1878-1881, ediie ngrijit de Stelian Neagoe, Bucureti, Editura Machiavelli, 1994, p. 216-231). 1 Giacomo Perticone, op. cit., p. 242-243. 2 Domenico Caccamo, op. cit., p. 120. 3 Documenti Diplomatici Italiani, Seconda Serie: 1870-1896, volume XII (14 Iuglio 1879 2 maggio 1886), Roma, 1987, p. 140. 4 Daniela Bu, Beatrice Marinescu, op. cit., p. 272.

126

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 israelite n Romnia1. Diplomaii italieni atrgeau atenia guvernului romn c n ceea ce privete problema evreiasc i drepturile acestora, statul Italian a acionat altfel. Bazndu-se n special pe un angajament mai degrab moral dect legal fa de acetia, guvernul italian proteja ntr-un fel comunitatea evreiasc din Italia, iar n ochii opiniei publice italiene dac Romnia nu va face la fel va avea mult de suferit2. n viziunea diplomailor italieni, libertii religioase trebuia s i se dea o importan particular, mai ales c respectarea acestui principiu ar putea s influeneze consolidarea unor legturi mult mai elevate pe plan diplomatic ntre cele dou state3. n ceea ce privete cedarea ctre Rusia a celor trei judee din sudul Basarabiei, poziia Italiei a fost ferm, ea aducnd n discuie, prin reprezentanii si la Berlin (contele Luigi Corti), ideea dreptului popoarelor, artnd c Italia va fi gata oricnd s recunoasc independena statului romn4. Corti, mprtind punctul de vedere francez conform cruia se cerea ca Dobrogea romneasc s se ntind dincolo de Silistra, pn la Cavarna, dorea s obin pentru Romnia o compensaie considerabil5. Semnificativ pentru acest episod al Congresului de la Berlin i pentru istoria relaiilor dintre romni i italieni, a fost aciunea colonelului Baldassare Alessandro Orero, reprezentantul italian n Comisia european pentru delimitarea graniei dintre Bulgaria i Romnia. Orero preciza c la Congresul de la Berlin, Frana i Italia propuseser s se includ i Silistra n teritoriul ce urma s fie dat Romniei, ns Anglia i Austria erau nemulumite. Comisia european fixa grania cu Bulgaria la 800 m mai jos de Silistra, iar cnd se ncerca trasarea liniei de frontier de la Silistra spre Mangalia, s-a iniiat i propunerea de a include n teritoriul Romniei i punctul Arab-Tabia6. Importana strategic a punctului Arab-Tabia i a Silistrei era mare, aceasta i datorit gsirii cu uurin a unei ci de acces spre Dobrogea. Cnd romnii au ocupat Arab-Tabia i promiteau s rmn acolo pn ce Marile

Ionu erban, Romnia i Italia ntre anii 1879-1887, n Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, anul XIV, nr. 2 (16)/2009, Craiova, Editura Universitaria, p. 201. 2 William O. Oldson, op. cit., p. 214. 3 Vito Grasso, Latteggiamento diplomatico italiano sulla questione romena al Congresso di Berlino, n Revue roumaine dhistoire, XVII, 1, Bucarest, 1978, p. 86-87. 4 Ibidem, p. 81. 5 Ibidem, p. 91; R.V. Bossy, Politica extern a Romniei ntre anii 1873-1880, privit de la agenia diplomatic din Roma, Bucureti, Cultura Naional, 1928, p. 77; vezi, pe larg, despre poziia Italiei n privina stabilirii graniei dintre Bulgaria i Romnia n Dobrogea, Antonello Biagini, Momenti di Storia Balcanica (1878-1914). Aspetti militari, Roma, 1981, p. 45-86. 6 Antonello Biagini, op. cit., p. 50, 56.

127

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Puteri urmau s rezolve problema1, Depretis, ministrul de externe italian, scria reprezentantului romn la Roma, Obedenaru c diferendul romno-bulgar trebuia rezolvat cu un acord direct ntre Rusia i Romnia2. La 13 aprilie 1879, cnd trebuia s se ntruneasc Comisia pentru delimitarea graniei, Depretis trimitea lui Orero indicaii precise, menionnd ferma intenie a guvernului italian de a menine linia politic a Congresului de la Berlin, unde contele Suvalov, reprezentantul rus, conform votului Comisiei tehnice, preciza c linia de frontier urma s fie trasat n acea localitate pe Dunre unde era posibil construcia unui pod3. Problema frontierei romno-bulgare urma s fie rezolvat n 1880, cnd n urma unor tratative ntre Austria, Rusia i Bulgaria punctul Arab-Tabia a fost ataat Romniei, n timp ce Bulgaria a fost compensat cu o rectificare a frontierei ce trecea prin apropiere de Silistra4. n semn de recunotin pentru implicarea colonelului Orero n susinerea intereselor Romniei cu ocazia delimitrii frontierei dobrogene, sindicalistul dr. Constantin Istrati i secretarul general, Emanuel Vasilescu, au trimis, mai trziu, la 2/15 martie 1913, ministrului italian la Bucureti, Fasciotti, un raport prin care-l ntiinau c traseul de pe calea Dudeti, ntre calea Vcreti i strada Mircea Vod, urma s poarte numele colonelului Orero5. La 3/13 februarie 1880, Nicolae Kretzulescu, reprezentantul diplomatic al Romniei n Italia, i trimitea lui Carol un raport, n care fcea referire la discuiile pe care le-a avut cu Regele Italiei, Victor Emanuel al II-lea. Bucurndu-se de o primire fastuoas i foarte amabil, Kretzulescu a discutat cu regele Italiei ndeosebi despre diferite subiecte. ntre acestea, un loc important l-a avut cel privitor la recunoaterea independenei Romniei. Victor Emanuel al II-lea i spunea diplomatului romn c Italiei nu i-a fost uor s suporte criticile Europei, dup ce a recunoscut prima independena statului romn. El preciza, n continuare n raport, c a ntmpinat rezisten i din partea lui Caroli n aceast problem, deoarece rmsese nerezolvat problema evreilor din Romnia. Cu toate acestea, regele Italiei sublinia faptul c Romnia merita s fie recunoscut ca stat independent, mai ales datorit vitejiei cu care a luptat n rzboi, alturi de Rusia i ajutorului pe care ostaii romni l-au dat n vederea

Vezi pentru diferendul romno bulgar, Daniela Bu, Relaiile romno-bulgare n perioada 1878-1914, n vol. Romni i bulgari. Provocrile unei vecinti, coord. Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Ti, Bucureti, Editura Cartea Universitar, 2007, p. 65-69. 2 Antonello Biagini, op. cit., p. 65. 3 Ibidem, p. 66. 4 Ibidem, p. 67. 5 Archivio Storico-Diplomatico del Ministerio degli Affari Esteri Italiano, seria Politica P (1911-1913), pacco 288, possizione 38.

128

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 terminrii ct mai rapide a rzboiului1. Faptul c sprijinul italian pentru cauza romneasc la Congresul de pace de la Berlin n-a fost formal sau efemer, o demonstreaz, n special, documentele epocii. Astfel, ntre acestea unul, fcnd parte din arhiva Corti, preciza c cele mai mari servicii au fost fcute de plenipoteniarii italieni n favoarea Greciei i Romniei i c pentru aceste dou state s-a obinut maximum posibil2. Dup ce statul romn a ndeplinit condiiile stipulate de Marile Puteri prin Congresul de la Berlin, independena Romniei a fost consfinit i pe plan internaional. Astfel, Italia i exprima acordul, la 24 noiembrie/6 decembrie 18793, iar n februarie 1880 a fost urmat de Germania, Anglia i Frana4.

Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale, Bucureti, fond Casa Regal, dosar nr. 23/1880, 2 file. 2 Vito Grasso, art. cit., p. 85. 3 La 23 noiembrie/5 decembrie 1879, ministrul Afacerilor Externe italian, Benedetto Cairoli, l ntiina, printr-o telegram, pe baronul Savalio Fava, agentul diplomatic al Italiei la Bucureti, despre recunoaterea oficial a Romniei de ctre guvernul italian, precum i despre stabilirea de relaii diplomatice normale ntre cele dou ri. A se vedea Independena Romniei n contiina european..., p. 263-266; Istoria politicii externe romneti n date, coord. Ion Calafeteanu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 184. 4 Sorin Liviu Damean, Romnia i Congresul de pace de la Berlin (1878)..., p. 108.

129

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

130

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

THE AIGUES MORTES INCIDENT (1893) AND ITS REPERCUSSIONS ON THE FRANCO-ITALIAN DIPLOMATIC RELATIONS Ionu erban*
INCIDENTUL DE LA AIGUES MORTES (1893) I REPERCUSIUNILE SALE ASUPRA RELAIILOR DIPLOMATICE FRANCO-ITALIENE Rezumat Sfritul secolului al XIX-lea a dus la o rivalitate politic ntre Frana i Italia n urma incidentelor din Tunisia (1881) i prin aderarea Italiei la tratatul germano-austro-ungar, formnd Tripla Alian n 1882. Ca urmare a acestor tensiuni politice ntre cele dou state, un val de manifestri xenofobe s-a manifestat n sudul Franei, unde localnicii s-au revoltat mpotriva muncitorilor italieni care lucrau n minele de sare din Aigures Mortes. Incidentul a avut urmri din cele mai grave, soldndu-se cu 9 mori i 50 de grav rnii. Calmul, seriozitatea i prudena de care au dat dovad guvernele francez i italian au fcut ca acest incident s rmn unul rezolvabil la nivel guvernamental ntre cele dou state. THE AIGUES MORTES INCIDENT (1893) AND ITS REPERCUSSIONS ON THE FRANCO-ITALIAN DIPLOMATIC RELATIONS Abstract At the end of the nineteen-century a political rivalry started between France and Italy do to the Tunis incidents in 1881 and because Italy joined the German-AustroHungarian treaty, giving birth to the Triple Alliance in 1882. These political tensions started a wave of xenophobic manifestations in the Southern France where local workers started a riot against the Italian workers that worked in the salt mines from Aigures Mortes. The incident had very bad follow-ups, resulting 9 dead Italians and at least 50 severely injured. At the end, the two governments showed prudence and succeeded in resolving the incident without degenerating further in the international relations. Cuvinte cheie: Relaii internaionale, diplomaie, Aigues Mortes, Italia, Frana Key words: international relations, diplomacy, Aigues Mortes, Italy, France

The end of the nineteen-century was a very difficult one in terms of working and living in the rural areas in Italy, because of the low results in
Asist. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: johnutzserban@yahoo.com
*

131

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 agriculture and especially wine business. Starting the 80 the prices on farm products were very small in comparing with the prices on the products that one family needed to buy for their day by day living1. The low prices on the agricultural products upraised the difficulty of exporting them in France, country with which Italy started a tariff wars after raising the customs taxes in 1887. In response, France limited the importations of agricultural products from Italy. In these conditions, many Italians, especially from Piedmont, left their country in search for better working and living conditions, over the Alps, in France. Manny of them didnt succeeded in a foreign country whose language they didnt understand, and went back defeated2. But some of them succeeded in getting jobs in the south of France, in a place called Aigues Mortes. This was a small city about 4 000 inhabitants, 25 km from Montpellier. Here, a considerable colony of Italians was started, all of which worked in the Perrier e Peccais salt mines nearby. The Italians were preferred to the French because the were not organized in a labor union, so they didnt had any demands on working conditions and wages which were two times less than a French worker asked3. The relations between Italian and French workers in Aigues Mortes were very tense, the French had always something to reproach to the Italians. The things got a bad turner in 1891 when Italy had to renew the Triple Alliance4. The Triple Alliance was a powerful alliance formed in may 1882 after Italy joined the German Austro-Hungarian treaty signed in 1879. In 1883 Romania joined the Triple Alliance by signing a treaty with Austria-Hungary and then Germany and Italy joined that treaty. The secret alliance was signed for five years and had had to be renewed in 1891, after the five years renewal in 1887. The French foreign policy was one of counterpartying the German and Austro-Hungarian alliance policy. Since the defeat by Germans in 1870, the French were very much trying to balance the power in Europe by annihilating Bismarcks policy of isolating them in the international relations. Only one year after supporting France to establish their protectorate in Tunis against Italy (1881), in 1882 Bismarck convinced Italians to join the Triple Alliance, a great blow to the French foreign policy. So, we can say that was not sympathy
1

Alessandro Allemano, I fatti di Aigues Mortes (agosto 1893) e le loro ripercussioni in Monferrato, in Pagine Moncalvesi Bollettino della Biblioteca Civica <<Franco Montanari>> di Moncalvo Asti, Anno V n. 9 luglio 2000, Supplemento a Il Platano Rivista di Cultura astigiana, p. 16-23. 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem.

132

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 between the French and the Germans at that time, nevertheless to those who allied with them. It was on this political background tensions between France and Italy that the xenophobic attacks of the ultranationalist press became widely spread among French population. The hunt against Italian people started in Marseille in 1881, where from 360 000 people 58 000 were Italians, when the Italian Club was attacked, resulting one dead and 15 wounded1. The xenophobic wave broke down again in1893 in Aigues Mortes, where a big riot started on the 17th of August, when a conflict between an Italian and a French worker degenerated into a general conflict. The French begun shouting Dead to the Italians, Out with the Italians, Long live France, dead to Italy2. Although the prefect and the gendarmerie intervened, the conflict escalated into a general riot, 500 French attacked 100 Italians, resulting in 9 dead Italians and at least 50 severely injured. The immediate result was that Italian workers from the salt mines left for Italy and in Marseille the panic were spread between the Italians inhabitants, many of them decided to flee for Italy3. The mayor of Aigues Mortes had a doubtful attitude, encouraging the xenophobic manifestations and proclaimed two manifests in which he announced that the Societies didnt supported financially any more the Italians workers and that their aims were reached. Even the hospitals refused for some time to treat the Italian wounded4. The Aigues Mortes incident had a very important influence on the international relations, moreover on the Italian and French diplomatic relations. Its obvious that the Italians allies from the Triple Alliance supported them at a declarative level, taking into advantage the anti-French attitude speeded all over the Italian peninsula. A document discovered by us in the diplomatic archive of the Romanian Foreign Minster shows the follow-ups of the diplomatic relations between Italy and France. The Romanian Plenipotentiary Minister in Rome, Alexander Em. Lahovary, sent a telegram on the 16th of November 1893 to the Romanian Foreign Minister in Bucharest Alexander N. Lahovary in which he explained that he had read all the documents contained in the Green Book that was distributed in the Parliament Chambers the other day and that those documents
1

Leo Lucassen, The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850, University of Illinois Press, 2005, p. 81-82. 2 Alessandro Allemano, op. cit., p. 18. 3 Ibidem. 4 Ibidem.

133

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 reveal the fact that the correspondence between the Italian and French governments shows that after the unfortunate incident that took place at Aigues Mortes the two governments did their duty and showed a lot of calm and cold blood in order not to let themselves tempted by easy popularity and dangerous chauvinism1. The Romanian Minister in Rome continued in showing that the Italian Foreign Minister, Mr. Brin, insisted over the French government to obtain the reparation due to his country. The chief of the Italian diplomacy demanded drastic measures against the mayor of the Aigues Mortes, having in the same time the common sense not to give to the diplomatic negotiations a hostile character that would be contraire to the formal declarations and the showed sympathy of the French Prime-minister, Mr. Charles Dupuy and by his Foreign Minister, Mr. Jules Develle2. We must admit, recognized the Romanian Minister in Rome, that the French government confessed in rush and with cordiality the biggest regrets for the incident in Aigues Mortes and the most sincere wish to forget this sad facts from their diplomatic relations. On its turn, the Italian government express spontaneously its profound regrets for the unfortunately incidents that took place at the Farnese Palace, where the French Embassy was hosted3. Few days after the Aigues Mortes incident, in Rome took place some demonstrations from the 19th to the 21st of August 1893. The day of 20 August, the demonstrators tried to take with assault the French Embassy, but the prompt intervention of the authorities put an end to that attempt. Only by declaring the state of emergency, the Italian authorities succeeded in putting an end to all demonstrations4. The Italian government assured its French counterpart that all necessary measures were taken and that all mayors found guilty of negligence were firmly punished. Mr. Develle offered to the his homologue, Mr. Brin the possibility to choose if the resignations of the Aigues Mortes mayor should be accepted immediately by the French government or should wait for the accomplishment of the investigation already started by the French authorities5. The Italian foreign Affaires Minister stated the he would prefer the immediate acceptance of the mayors resignation rather waiting for an investigation that couldnt be accomplished earlier than 8 days6.
1 2

Romanian Foreign Affaire Diplomatic Archive, Historical Archive fonds, vol. 266, f. 79. Ibidem. 3 Ibidem. 4 Alessandro Allemano, op. cit., p. 19. 5 Romanian Foreign Affaire Diplomatic Archive, Historical Archive fonds, vol. 266, f. 79. 6 Ibidem, f. 79-80.

134

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Alexander Em. Lahovary thought that the Foreign Affaire Minister determination was dictated by his conviction that the Aigues Mortes mayor had had a bad conduit rather than incriminate and by risking his life he had protected the run of the Italian workers1. The French Cabinet, by leaving to the Italian government the possibility to choose one of the two possibilities, stated its firm intention to reach as soon as possible un understanding that would allow the closing of the incident2. In concluding his telegram, the Romanian minister, transmitted that by reading the telegrams and notes exchanged between the Italian Foreign Affaire Minister and its Embassy in Paris he realized that both governments reacted very wisely and so the population3. Without the prudent and calm conduit of the Roma and Paris Cabinets, the sad confrontation that took place in Aigues Mortes could have had the most terrible and terrifying consequences, not only for the two nations involved but also for the international relations.

1 2

Ibidem. Ibidem. 3 Ibidem.

135

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

136

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

APLICAREA LEGILOR LUI SPIRU HARET N MEDIUL RURAL DOLJEAN, LA SFRITUL SECOLULUI AL XIX-LEA NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA Georgeta Ghionea*, Narcisa Maria Mitu**
THE ENFORCEMENT OF SPIRU HARETS LEGISLATURE IN DOLJ COUNTY, AT THE END OF THE XIXth CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XXth Abstract The network of commercial banks set up at the end of the XIX century and the beginning of the XXth, with the support of Romanian National Bank couldnt ensure all the needs for capital solicied by the large masses of peasants, by the small craftsmen and office workers, these still depending on the the money lenders. To decrease the negative effects of usury, was unleash a truly campaign regarding the creation of cooperations of loan and economy. On the ground of Spiru Harets law which facilitated the development of urban cooperation, in Dolj county were functioning 122 cooperative societies of loan and economy. These were considered commercial societies and were founded by the small farmers, craftsmen, priests or office workers. The loans granted by these popular banks were: used for the endowment of the farms, for reconstruction of the dwelling destroyed by fire, to continue their studies etc. Regarding the granted loans, there were on short period, for almost one year, and in exceptionally cases on middle term, 4 or 5 years. Cuvinte cheie: judeul Dolj, reforme, bnci populare, coli Key words: Dolj county, reforms, popular banks, schools

La sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, majoritatea populaiei rurale ajunsese s triasc la limita subzistenei, din cauza lipsei pmntului, a animalelor, a uneltelor agricole, dar i a creditului
Materialul de fa a fost susinut la Simpozionul naional, 160 de la naterea lui Spiru Haret, organizat de Universitatea Spiru Haret, 21 ianuarie 2011, Craiova. * Dr., cercettor tiinific III, Institutul de Cercetri Socio-Umane C.S. Nicolescu-Plopor, Craiova, str. Unirii, nr. 68, cod potal 200345, Dolj, tel. 0251/523330, e-mail: getaghionea@yahoo.com ** Dr., cercettor tiinific III, Institutul de Cercetri Socio-Umane C.S. Nicolescu-Plopor, Craiova, str. Unirii, nr. 68, cod potal 200345, Dolj, tel. 0251/523330, e-mail: minarcisa@yahoo.com

137

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 necesar procurrii lor. Preocupat de rezolvarea problemei agrare, att n calitate de ministru1, ct i prin studiile i articolele publicate2, Spiru Haret a atras atenia asupra evoluiei satului romnesc. Reprezentativ, n acest sens, este lucrarea Chestia rneasc publicat n anul 1905 , n care propunea o serie de reforme pentru ridicarea nivelului de trai n mediul rural, semnificative fiind: s se ofere posibilitatea ranilor de a deveni proprietari sau arendai de pmnt, sprijin n vederea obinerii unor venituri consistente de pe loturile aflate n posesia lor sau luate n arend, protejarea stenilor contra foametei, combaterea alcoolismului, onestitate i competen n administrarea satelor, rspndirea culturii n mediul rural. n calitate de ministru al instruciunii publice i cultelor, ntre anii 1901 i 1904, Spiru Haret a reuit s pun n aplicare o serie de msuri pentru mbuntirea nvmntului de toate gradele. Astfel, a consolidat reforma nvmntului secundar i superior, nceput prin legea lui Cuza din 1864, continuat cu legea din 1898, a ntemeiat nvmntul profesional, a ntrit latura practic a nvmntului primar, n special rural, a dat o organizare deplin activitii extracolare, punnd bazele nvmntului romnesc modern. Totodat, a susinut nfiinarea bncilor populare i a obtilor de arendare i cumprare de pmnt, organizaii care corespundeau unei reale nevoi a lumii satelor. Cea mai potrivit soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor, cu care se confrunta agricultura Romniei, a fost, n viziunea lui Spiru Haret, micarea cooperatist. Iniiativele de asociere de la sfritul secolului al XIX-lea au exprimat n concepia lui Haret nevoia de credit a micilor productori rurali i urbani. Adept al liberalismului economic, Spiru Haret a considerat cooperaia ca un instrument al politicii de stat n aciunea lui de intervenire n favoarea elementelor mai necjite ale naiunii3. n aciunea sa de nfiinare a bncilor populare i-a ales drept colaboratori nvtorii, dintre care s-a remarcat Gh. Dumitrescu-Bumbeti. mpreun cu colaboratorul su, i sprijinit de ministrul de finane, Emil Costinescu, Spiru Haret a reuit s prezinte Camerei, la 12 martie 1903, proiectul su Legea bncilor populare steti i a Casei lor centrale, proiect devenit lege la 28 martie 1903. Legea a suferit unele
Ministru n perioadele: 31 martie 1897 30 martie 1899; 14 februarie 1901 20 decembrie 1904; 12 martie 1907 28 decembrie 1910. 2 Spiru Haret, Chestia rneasc, Bucureti, 1905; idem, Rolul preoilor i nvtorilor n micarea cultural, Bucureti, 1906; Operele lui Spiru Haret, vol. I, Oficiale (1884-1888), (1898-1899), Bucureti, Operele lui Spiru Haret, vol. II, Oficiale (1901-1904), Bucureti, s.a.; Operele lui Spiru Haret, vol. III, Oficiale (1907-1910), Bucureti; Operele lui Spiru C. Haret, vol. V, Parlamentare Rapoarte, expuneri de motive, discursuri (1901-1904), Bucureti, s.a.; Operele lui Spiru Haret, vol. VIII, Polemice i politice (1905-1907), Bucureti, s.a. 3 Paul-Emanoil Barbu, Din istoria cooperaiei de consum i de credit din Romnia, vol. I, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1996, p. 93.
1

138

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 modificri n anul 1905, fiind extins i la bncile populare din mediul urban, organizate de ctre micii agricultori1. Patru ani mai trziu, n decembrie 1909, a fost votat i legea referitoare la nfiinarea cooperativelor de meseriai i muncitori2. Scopul nfiinrii institutelor de credit a fost acela de a pune la dispoziia ranului un credit ieftin, necesar mbogirii inventarului agricol, dar i de a apra stenii de jaful cmtriei. n prima jumtate a secolului al XIX-lea, cererile de credit au impulsionat n mare msur cmtria. Camta devenise o necesitate ntr-o lume n care nu exista niciun alt mijloc de a face fa neprevzutului, cotizaiilor care trebuiau pltite ctre stat, biseric i proprietar, bolii, achiziionrii de semine, vite, pmnt etc. Cunosctor al realitii lumii rurale de la nceputul secolului al XIX-lea, Spiru Haret mrturisea c, la noi: Cmtrie fac toi: uneori proprietarul, mai ales arendaul, dar totdeauna crciumarul i samsarii i chiar ranii care aveau ceva bani3. n prima jumtate a secolului al XIX-lea, proporiile cmtriei au crescut continuu. Dobnda varia de la cmtar la cmtar, fiind determinat de cerere i ofert. n ceea ce i privea pe rani, camta afirma Spiru Haret i roade aa de grozav, nct cea mai mare parte din ctigul lor se duce n punga cmtarilor4. Cutnd s-i modereze practica i s-i limiteze excesele, pentru c aceasta tulbura, n mod real, ordinea economic i social, dar, nedorind ctui de puin s paralizeze viaa economic a supuilor, domnii s-au mulumit s fixeze pentru cmtari o dobnd anual5. n mediul rural, de cele mai multe ori msurile luate nu au reuit s mpiedice existena unor rate ale dobnzii, exagerate, de 200-300%6 i chiar 500% pe an7. Cercetnd cauza
Legea din anul 1905 cuprindea modificri privind constituirea, nregistrarea i funcionarea bncilor populare urbane. Conform acesteia, societatea putea s primeasc spre fructificare economiile membrilor, dar i pe cele ale nesocietarilor; acorda mprumuturi att membrilor, ct i nesocietarilor; sconta i reesconta efectele comerciale. Organele de conducere erau urmtoarele: Adunarea general, Consiliul de administraie, Cenzorii i Contabilul. Preedintele inea corespondena bncii i conserva actele i documentele, comunica bilanul, supraveghea casa i contabilitatea, elibera mandate de plat, convoca Adunarea general i Consiliul de administraie, reprezenta banca n procese i alte afaceri. Casierul inea contabilitatea, ncheia, la 31 decembrie, conturile i registrele, realiza inventarul societii, prezenta consiliului balana lunar de verificare. Cenzorii controlau situaia casei, a bilanurilor, supravegheau administrarea bncii, verificau mprumuturile acordate. Adunarea general se ntrunea o dat pe an, n edine extraordinare, sau de cte ori era convocat de ctre Consiliul de administraie i decidea asupra mprumuturilor pe termene lungi, n Gh. Dumitrescu-Bumbeti, Cluza bncilor populare, ediia a II-a, Bucureti, 1904, p. 104-113. 2 C. Hamangiu, Codul General al Romniei, p. 60. 3 Spiru Haret, op. cit., p. 61. 4 Ibidem. 5 n ara Romneasc, la 1818, Legiuirea Caragea stabilea dobnda maxim, de 10%. 6 G.D. Creang, Proprietatea rural i chestiunea rneasc, Bucureti, 1905, p. 12. 7 Spiru Haret, op. cit., p. 61.
1

139

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mprumuturilor, Spiru Haret afirma c acestea: erau nu numai cu bani, dar i cu producte, cu rachiu, cu lemne, cu servicii de tot felul1. Pentru a putea fi diminuate efectele negative ale cmtriei, s-a declanat o adevrat campanie n vederea crerii cooperativelor de credit i economie. Rezultatele nu au ntrziat s apar, iar n anii 1900-1902 numrul bncilor populare s-a aflat n cretere n ntreg Vechiul Regat. Din statisticile vremii, aflm c judeul Dolj se plasa pe primul loc, cu 36 de bnci populare. Unele dintre ele au fost nfiinate ca Societi culturale, ulterior fiind transformate n societi de credit i economii. Astfel, n anul 1899, pe Domeniul Coroanei Segarcea a luat natere o Societate cultural, transformat, n anul 1902, n banca popular cu denumirea de Coroana Romn. Banca acorda credite cu dobnd de 10% membrilor societari, iar pentru membrii nesocietari cu 12%. Pe lng societate a funcionat, chiar din primul an, o bibliotec ce cuprindea peste 600 de volume. La expoziiile de vite, organizate anual, consiliul de administraie al bncii i premia cu bani pe cei mai destoinici dintre rani2. Informaiile de arhiv ne dezvluie faptul c, pe lng societate funciona i un cmin cultural, Principele Mihai, n cadrul cruia, prin intermediul conferinelor, serbrilor i eztorilor, erau instruii stenii3. La 17 iunie 1900 a fost nfiinat Societatea economico-cultural Vasile Alexandri, cu sediul n comuna Sadova, de pe Domeniul Coroanei4. La 1 mai 1904, aceasta a fost transformat n banca popular Vasile Alexandri, cu un capital subscris de 22 128 de lei5. Conform bilanului ncheiat la finele anului 19066, dispunea de un capital subscris de 21 000 de lei, sum vrsat de cei 300 de steni, nscrii ca membri. n aceast societate, pe lng comitetul administrativ al bncii, care s-a mrginit la efectuarea doar a unor operaii de mprumut, n vederea cumprrii de vite i a uneltelor agricole, mai funciona un comitet care avea ca scop ridicarea strii culturale i morale a locuitorilor din comun7. ntre anii 1903 i 1908 numrul bncilor populare din Vechiul Regat s-a mrit. n anul 1904 au fost nfiinate 589 de bnci populare rurale; n anul 1905 235; n anul 1906 170; n anul 1907 206. n ceea ce privete numrul de bnci nfiinate n anii menionai, judeul Dolj s-a plasat pe primele locuri, cu un numr total de 72 de bnci populare rurale. La acestea s-au adugat alte 52 de societi, fondate n perioada 1898-1902, care i-au continuat activitatea. Pe
1 2

Ibidem, p. 62. Florin Davidescu, Monografia Domeniului Segarcea din judeul Doljiu, Bucureti, 1906, p. 83. 3 Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Dolj (n continuare, se va cita: S.J.A.N. Dolj), fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar nr. 8/1932, f. 287-288. 4 Calendarul cooperaiei oltene pe anul 1921, Craiova, 1921, p. 240 (n continuare, se va cita: Calendarul cooperaiei oltene...). 5 Ibidem. 6 S.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar nr. 8/1932, f. 287-288. 7 Idem, fond Domeniul Coroanei Sadova, dosar nr. 1/1882, f. 5; ibidem, dosar nr. 2/1910, f. 26.

140

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 fondul declanrii rscoalei rneti, din anul 1907, o parte dintre bncile populare din jude i-au ncheiat activitatea (aceasta va fi reluat, n cazul unor societi, dup 1908), dovad fiind bilanul ncheiat la finele anului, numai pentru 42 de societi. Interesul pentru fondarea bncilor populare s-a observat, nu numai n mediul rural, ci i n cel urban1. Pentru judeul Dolj, din informaii de arhiv i din datele prezentate de Anuarul bncilor populare pe anul 19072 am realizat urmtoarea repartizare, pe comune, a societilor cooperative de credit i economie:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Denumirea bncii populare Bratovoieti Gheorghe Chiu Avutul Muncitorului Unirea Principatelor Bechet Abrad Florica Comuna Adunaii de Geormane Bucovu Almaju Brza Bechet Brdeti Calopru Anul nfiinrii 1903 1903 1904 1904 1904 1904 1904 Profesia membrilor 239 plugari, 5 comerciani, 3 funcionari, 1 proprietari. 88 plugari, 3 comerciani, 1 meseria, 1 funcionar, 2 preoi, 2 nvtori. 244 plugari, 1 comerciant, 4 funcionari, 1 preot. 349 plugari, 6 comerciani, 6 funcionari, 1 proprietar, 2 preoi, 3 nvtori. 14 plugari, 8 comerciani, 4 meseriai, 5 funcionari, 1 preot. 254 plugari, 4 comerciani, 4 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 395 plugari, 16 comerciani, 35 meseriai, 6 funcionari, 4 proprietari, 3 preoi, 1 nvtor. 56 plugari, 3 comerciani, 1 meseriai, 4 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 181 plugari, 1 meseriai, 2 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 2 nvtori. 422 plugari, 7 comerciani,

8.

Cuvioasa Paraschiva

Catanele

1904

9. 10.
1

Traian nlesnirea

Cert Cioriai

1904 1904

Banca Calafatului (1901); Banca Popular Independena din Calafat (1905); Banca Craiovei (1907); Banca popular Banul Mrcine Craiova (1908). Acestea au fost ntemeiate de micii agricultori din cartierele periferice ale oraelor, de meteugari, preoi sau funcionari, pe baza legii din anul 1903, n Georgeta Ghionea, Istoria bncilor urbane din Oltenia (1880-1948), Craiova, Editura Aius, 2009, p. 216. 2 *** Anuarul bncilor populare i cooperativelor steti din Romnia, Bucureti, 1908, p. 123-134.

141

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
15 meseriai, 4 funcionari, 3 preoi, 4 nvtori. 72 plugari, 1 meseriai, 1 preot, 1 nvtor. 247 plugari, 3 meseriai, 2 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 2 nvtori. 112 plugari, 6 comerciani, 4 meseriai, 4 funcionari, 1 preot, 3 nvtori. 120 plugari, 3 comerciani, 1 meseriai, 5 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 68 plugari, 2 comerciani, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 229 plugari, 8 comerciani, 4 meseriai, 5 funcionari, 2 preoi, 1 nvtor. 113 plugari, 2 comerciani, 1 meseriai, 7 funcionari, 2 nvtori. 90 plugari, 2 comerciani, 1 preot, 1 nvtor. 254 plugari, 2 comerciani, 3 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 98 plugari, 4 comerciani, 5 meseriai, 3 funcionari, 2 proprietari, 2 preoi, 2 nvtori. 82 plugari, 2 comerciani, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 105 plugari, 2 funcionari, 1 nvtor. 410 plugari, 2 comerciani, 3 meseriai, 2 funcionari, 1 preot, 4 nvtori. 474 plugari, 14 comerciani, 16 meseriai, 3 funcionari, 2 preoi, 4 nvtori. 95 plugari, 1 comerciant, 3 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 117 plugari, 2 comerciani, 2 meseriai, 2 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 50 plugari, 1 meseriai,

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Economia Drnicu Unirea Plugarilor Unirea Principatelor Puurile Adpostul ranului Lumina Economia Vulturul Mceu

Coofeni Drnicu Gngiova Ghindeni Giorocu MarePuuri Goicea Mare Goicea Mic Grindeni ntorsura Mceu de Sus

1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dunrea Stupina Vulcanu Viitorul Pleniei Coofeanca Cloca de Aur Scuiu

Nedeea Piscu Nou Pieleti Plenia Rojitea Rudari Scuiu

1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904

142

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
4 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 197 plugari, 4 comerciani, 1 preot, 2 nvtori. 81 plugari, 3 comerciani, 3 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 526 plugari, 8 comerciani, 20 meseriai, 30 funcionari, 3 preoi, 4 nvtori. 127 plugari, 4 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 195 plugari, 7 comerciani, 2 preoi, 2 nvtori. 114 plugari, 3 comerciani, 2 funcionari, 2 preoi, 1 nvtor. 59 plugari, 1 preot, 1 nvtor. 101 plugari, 1 comerciant, 1 funcionar, 1 preot, 1 nvtor. 73 plugari, 1 comerciant, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 217 plugari, 5 comerciani, 4 meseriai, 1 funcionar, 1 preot, 2 nvtori. 52 plugari, 2 comerciani, 2 meseriai, 1 preot, 1 nvtor. 171 plugari, 3 comerciani, 5 meseriai, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 75 plugari, 5 comerciani, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 261 plugari, 7 comerciani, 1 meseriai, 4 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 162 plugari, 6 comerciani, 3 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 123 plugari, 1 comerciant, 5 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 105 plugari, 10 comerciani, 3 meseriai, 3 funcionari, 3 proprietari, 1 preot,

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Crucea Sprijinul Vasile Alecsandri Avuia Satului Unirea face Puterea Albina Salvarea Steanului Ajutorul ranului Fria Fria Stejarul Victoria Sf. tefan Unirea Smrdan Solidaritatea Masa lui Traian

Silitea Crucii Vela Sadova Afumai, ctun Afumai Amrti Bulzeti Ciutura Fratotia Gherceti Giubega HorezuPoienari Mceu de Jos Murgai Salcia Smrdan opot Terpezia

1904 1904 1904 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905

143

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Nogovana Sf. Nicolaie Furnica Viitorul Sf. Porfiriu Regina Elisabeta Amaradia Negoiana Sf. Trei Erarchi Stejarul Principatele Unite Zeicoiu Belou Cpreni Dessa Motoci Regina Elisabeta Negoeti Negoiu Padea Poiana Pleniei Rastu 1905 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1 nvtor. 355 plugari, 2 comerciani, 9 meseriai, 2 preoi, 2 nvtori. 148 plugari, 1 meseria, 4 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 89 plugari, 5 comerciani, 5 funcionari, 1 nvtor. 102 plugari, 4 comerciani, 1 meseriai, 1 preot. 75 plugari, 1 meseriai, 1 funcionar, 1 preot, 1 nvtor. 157 plugari, 7 comerciani, 4 meseriai, 2 funcionari, 2 preoi, 1 nvtor. 215 plugari, 6 comerciani, 8 meseriai, 12 funcionari, 5 preoi, 4 nvtori. 32 plugari, 5 comerciani, 2 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 34 plugari, 3 comerciani, 1 funcionar, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 51 plugari, 1 comerciant, 4 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 197 plugari, 4 comerciani, 5 meseriai, 1 funcionar, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 98 plugari, 3 comerciani, 10 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 3 nvtori. 33 plugari, 1 nvtor. 59 plugari, 1 meseriai, 1 funcionar, 1 nvtor. 63 plugari, 2 comerciani, 1 nvtor. 134 plugari, 2 comerciani, 1 preot, 1 nvtor. 196 plugari, 12 comerciani, 2 meseriai, 3 funcionari, 1 preot, 2 nvtori. 37 plugari, 4 funcionari,

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Rpa Roie Isvorul Buna Vestire Plugarul Romn Salvarea Lumina Cuza Vod

Slcua VrvorTrnava Poiana de SusBulbuceni Afumai, ctun Amzuleti Argetoaia Boureni Brabova

1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907

144

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
63. 64. 65. 66. 67. 68. Luceafrul Plugarul Romn Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe Viitorul Maglavit Crna Comoteni Floreti Glodu Malu Mare Maglavit 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1 preot, 2 nvtori. 233 plugari, 5 comerciani, 3 meseriai, 1 funcionar, 2 nvtori. 113 plugari, 3 meseriai, 2 nvtori. 36 plugari, 2 comerciani, 1 funcionar, 1 proprietar, 1 preot, 1 nvtor. 175 plugari, 2 comerciani, 9 meseriai, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 30 plugari, 2 comerciani, 4 meseriai, 4 funcionari, 2 nvtori. 475 plugari, 4 comerciani, 1 meseriai, 2 funcionari, 1 proprietar, 1 preot, 2 nvtori. 72 plugari, 1 preot. 67 plugari, 1 preot. 81 plugari, 1 comerciant, 3 funcionari, 1 preot, 1 nvtor. 23 plugari, 2 meseriai, 2 funcionari, 1 preot, 1 nvtor.

69. 70. 71. 72.

Schimbarea la Fa nlarea steanului Alex I. Cuza Unirea

Poiana de Sus Predeti Scaieti Zavalu

1907 1907 1907 1907

Dup cum se observ, cele mai nsemnate sporuri n direcia nmulirii bncilor populare s-au nregistrat n anii 1904 (28 de bnci) i 1905 (15 bnci). Cele 72 de instituii de credit, nfiinate ntre anii 1903 i 1907, au fost fondate n conformitate cu legea bncilor populare steti i a Casei lor centrale, din anul 1903. Ele au primit dreptul de a funciona abia dup ce actul constitutiv i statutele au fost autorizate de Tribunal i au fost publicate n Monitorul Oficial. n statutele de funcionare trebuia, n mod obligatoriu, s fie specificate numele societii i localitatea n care urma s-i desfoare activitatea banca, subscrierea capitalului social, mrimea prilor sociale ale membrilor, obinerea calitii de membru, operaiunile pe care banca urma s le desfoare, modul mpririi beneficiilor, data de ncepere a activitii, modul de administrare i lichidare a societii. Urmrind structura social a membrilor, observm c, locul dominant a fost ocupat de ctre plugari (10 471 de membri), acetia fiind urmai de 233 de mici comerciani, 167 de meseriai, 159 de funcionari, 104 nvtori, 77 de preoi i 22 de proprietari. n ceea ce privete nivelul de instruire, dac i-am exclude pe nvtori, preoi, funcionari i o mic parte dintre proprietari, peste 145

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 50% dintre membrii bncilor erau netiutori de carte. Acesta a fost motivul pentru care autoritile au considerat necesar ca din consiliul de administraie al societilor s fac parte proprietarul i muncitorul de pmnt i primarul i preotul i nvtorul i meseriaul, cei care puteau s-l ndrume pe stean1. Creditele acordate de bncile populare rurale din judeul Dolj au fost destinate satisfacerii scopurilor productive, dar i nevoilor personale ale debitorilor. Bncile au acordat mprumuturi att pe termen lung (3-5 ani), ct i pe termen scurt, pn la un an. Pe termen scurt se acordau mprumuturi pentru nevoile curente: cultivarea solului, cumprarea de vite, de semine, de unelte agricole. Cele pe termen lung erau acordate pentru plantaii de vii, construcii de locuine, cumprarea de maini agricole. Nu o dat, locuitorii i-au manifestat nemulumirea fa de creditele acordate de bncile populare din localitate, de proasta gestionare a capitalurilor sau de abuzurile membrilor, fiind nevoii, astfel, s apeleze la bncile populare de la periferia oraului Craiova sau chiar la bncile comerciale din localitate. n aceast situaie s-au aflat locuitorii din comunele: Slvua, Cpreni, Poiana de Sus, Scaieti care, nemulumii de creditele acordate, au apelat la creditul Bncii Comerului2. n ceea ce privete mprumuturile, considerm edificator bilanul ncheiat la 31 decembrie 1907, care se prezenta astfel: 2 063, reprezentnd 18,59%, au fost destinate achiziionrii de nutre; 3 372, reprezentnd 40,88%, au fost pentru cumprare de vite; 782, reprezentnd 11,75%, pentru arendare de pmnt; 367, reprezentnd 10,25%, pentru cumprare de pmnt; 1 074, adic 18,53%, pentru alte scopuri3. Dac avem n vedere mrimea sumelor mprumutate, constatm urmtoarea situaie: 1 267 s-au ncadrat la suma de 50 de lei; 2 900 au fost cu sume cuprinse ntre 51-100 de lei; 3 316 ntre valorile de 101-500 de lei; 152 ntre 501-1 000 de lei i 23 peste 1 001 lei4. Principalele operaiuni financiare, desfurate de ctre bncile populare din judeul Dolj, i cuprinse, cu mici diferenieri, n statutele de nfiinare, au avut n vedere urmtoarele activiti: acordarea de credite pe obligaiuni personale, acordarea de mprumuturi n cont curent, cumprarea, vinderea i arendarea de terenuri agricole, primirea de depuneri spre fructificare sau capitalizare etc. Din statutele de nfiinare ale Bncii populare nlarea, din Coovenii de Sus, aflm c societatea a fost fondat cu scopul de a fructifica economiile stenilor, de a crea un loc apropiat, unde steanul s gseasc uor creditul necesar, pentru mplinirea nevoilor lui cu bani, i, n mare parte, de a-l
Paul-Emanoil Barbu, op. cit., p. 139. S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerului, dosar nr. 19/1926, f. 101-176; ibidem, dosar nr. 20/1926, f. 220-321. 3 Ibidem, f. 246. 4 *** Anuarul Bncilor Populare i Cooperativelor steti din Romnia pe anul 1907, Bucureti, 1907, p. 252 (n continuare, se va cita: Anuarul Bncilor Populare...).
2 1

146

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 libera din mna cmtarilor1. n statutul Bncii populare Bileti, fondatorii declarau: Banca va nlesni mprumuturi de bani agricultorilor, proprietarilor i comercianilor i va face orice operaiuni comerciale2. Cu scopul de a favoriza naintarea cultural, ntrirea moral i ajutorarea material a membrilor, precum i nfiinarea unei librrii, au fost fondate urmtoarele bnci populare: Schimbarea la Fa (Poiana de Sus), Ajutorul ranului (Fratotia), Alex. I. Cuza (Scaeti), Salvarea (Argetoaia)3 etc. Ca organe administrative, aceste bnci au fost conduse de consilii de administraie, compuse, n funcie de mrimea lor, din cte 4-12 persoane, alese de adunarea general din rndul acionarilor. Administratorii ofereau garanii sigure ale unei conduceri oneste a societilor. Dac urmrim structura social a acionarilor i a persoanelor cu drept de decizie, n cadrul bncilor steti din Dolj, constatm o prezen nsemnat a nvtorilor, preoilor, proprietarilor i ranilor nstrii. Controlul institutelor de credit a fost asigurat de cenzori, desemnai de ctre adunarea general. La fiecare banc erau numii 1-3 cenzori i tot atia cenzori supleani. n jurul bncilor populare s-au putut dezvolta, n special n mediul rural, diferite activiti individuale sau asociative4. Sprijinii de bnci i de Casa Central, unii steni au devenit patroni de ateliere i chiar mici negustori. Astfel, n comuna Cpreni, n anul 1906, C.I. Truc, deschide un magazin de mruniuri, iar G.I. Drghici, un magazin de coloniale5. Totodat, au luat natere i obtile de arendare, cooperativele de producie i de consum i cooperativele agricole, despre ale cror binefaceri, Spiru Haret a vorbit n lucrarea Chestia rneasc. n judeul Dolj, mediul social-economic a fost mai puin prielnic dezvoltrii cooperaiei de consum, deoarece locuitorii rurali aveau putere de cumprare mic. n acelai timp, s-a resimit i lipsa unui personal necesar unei bune organizri a activitii magazinelor de consum. Pn n anul 1911, n jude au funcionat numai 8 magazine de consum, dintre care amintim: Unirea Pieleti, nfiinat n anul 1906, i Magazinul Economic, Grindeni (Zavalu), nfiinat n anul 1907. n ceea ce privete cooperativele de consum, merit subliniat, activitatea societii Jiul, din comuna Livezi. nfiinat n anul 1914, cu un capital social de 1 480 de lei, cooperativa a reuit, n scurt timp, s achiziioneze, pentru comun, o moar mecanic, un ferestru mecanic circular i un motor electric. Totodat, cooperativa a fondat un magazin de consum, a
Calendarul cooperaiei oltene, p. 234. S.J.A.N. Dolj, fond Banca popular Bileti, dosar nr. 3/1920-1941, f. 1. 3 Idem, fond Banca Comerului, dosar nr. 20/1926, f. 230-302. 4 Pentru ridicarea economic a ranilor, Banca popular Deteptarea, din comuna Poiana Mare, a finanat trei cooperative n localitate: una de aprovizionare i desfacere, Munca; una de exploatare de pduri, Cmpineanu din Piscu de Cmp i una de pescuit, Petru Rare, n Calendarul cooperaiei oltene..., p. 226. 5 S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerului, dosar nr. 19/1926, f. 110.
2 1

147

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nfiinat un depozit de buturi alcoolice en gros i a asigurat curentul electric att pentru consumul propriu, ct i pentru banca popular din localitate1. Pe lng cooperativele de consum, n jude au funcionat: cooperative pentru exploatarea de pduri (Cmpineanu din Piscu de Cmp, Bucoviciorul, Ciupercenii Noi), lptrii (Ialnia, nfiinat dup 19072), grdini de zarzavat (Ciupercenii Noi, Cetate, Caraula, Salcia, Bileti, Brabova), albinrit, brutrii (Filiai, Bileti)3, cooperative pentru manufactur i coloniale (Regina Maria, Bralotia4; Principesa Elena, Argetoaia5) etc. n anul 1908, n temeiul legii crciumilor, au aprut i cooperativele de cumptare. Scopul nfiinrii lor a fost acela de combatere a alcoolismului. Pn n anul 1912, n comunele judeului Dolj au fost fondate 7 cooperative de cumptare, cu 630 de membri, 90% dintre ei fiind plugari6. O soluie pentru ridicarea strii materiale a satului a vzut-o Spiru Haret n nfiinarea obtilor de arendare i a asociaiilor locale pentru cumprare de pmnt. O astfel de asociaie a fost fondat n comuna Brca, la ndemnul nvtorului Marin P. Vrvescu. ranii au achiziionat, prin intermediul acesteia, 1 083 de ha din proprietatea baronului Milos Maich, proprietarul moiei7. Dup numai doi ani de funcionare, n anul 1906, Banca popular Vulcanu, din comuna Pieleti, a reuit una dintre cele mai importante tranzacii, achiziionarea moiei G.G. Orman, cu suma de 800 de lei pogonul. Ulterior, banca a mproprietrit 37 de steni cu moia achiziionat, vnznd pogonul la preul de achiziionare, adic 800 de lei8. n anul 1906 a fost nfiinat obtea Zavalu, din satul Grindeni, cu o suprafa de 186 ha, iar n anul 1907, la opot obtea Plugarul, care cuprindea moia Bscov. Alte obti de arendare au funcionat n comunele: Calafat, Crna, Cetate, Cernteti, Coovenii de Sus, Drnicu, Ghindeni etc. Pe msura dezvoltrii lor economice, bncile populare din jude au sprijinit nfiinarea colilor, bibliotecilor, slilor de spectacole i a bisericilor din localitate. Amintim, n acest sens, Banca Sf. Gheorghe din comuna Livezi, care a construit, din fonduri proprii, un sediu de banc, n care au funcionat i: o sal de adunri generale i serbri, o sal pentru cinematograf, o scen de teatru. n acelai timp, tot prin propriile fore, banca a nfiinat o bibliotec, al
Calendarul cooperaiei oltene..., p. 265-266. *** Anuarul Bncilor Populare..., p. 64-71. 3 Cezar Avram (coord.), Paul-Emanoil Barbu, Dinic Ciobotea, Vladimir Osiac, Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj (A-C), (D-M), Craiova, Editura Alma, 2004. 4 S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerului, dosar nr. 19/1926, f. 260. 5 Ibidem, dosar nr. 21/1926, f. 302. 6 *** Anuarul statistic al Romniei pe anul 1912, Bucureti, 1915, p. 192-195. 7 Nicolae Andrei, Gh. Prnu, Istoria nvmntului din Oltenia, Craiova, Scrisul Romnesc, 1981, p. 514. 8 Ibidem, p. 232-233.
2 1

148

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 crei fond de carte numra 100 de volume1. Banca popular Furnica, din Cpreni, a sprijinit nfiinarea colii i a bisericii din localitate2. Pe msur ce cooperaia rural din jude a luat avnt, unitile cooperatiste s-au grupat n federale. n Dolj au fost fondate: Federala Viitorul, din Valea Stanciului (n anul 1913) i Federala Mihai Viteazu, din Craiova (n anul 1915). Printre atribuiile celor dou federale se numrau: controlul, nlesnirea i impulsionarea activitii societilor afiliate, procurarea creditului, facilitarea aprovizionrii i desfacerea produselor n folosul cooperativelor, organizarea instruciunii i propagandei cooperatiste3. S-a remarcat, prin aciunile de binefacere, Federala Mihai Viteazu, din ale crei fonduri, destinate scopurilor culturale, au fost finanate: coala de contabili Craiova, coala comercial elementar Craiova, coala de meserii etc. Numrul de bnci populare, nfiinate n Dolj n perioada 1903-1907, constituie o dovad, c ideea salvatoare a bncilor populare se propise n masa populaiei de la sate. Dobnzile mici, de 10-12%, scutite de alte clauze impuntoare, le-au deschis orizonturi noi stenilor, ndreptndu-i spre instituiile bancare steti4. Atenia acordat de Spiru Haret organizrii bncilor populare i-a entuziasmat pe nvtori i preoi, cei crora le-a revenit datoria de a-i convinge pe steni de binefacerile ce ar decurge din nfiinarea unor astfel de societi. *** nc din 1884, din postura de inspector general al colilor, Spiru Haret prezenta situaia nvmntului romnesc, act care a declanat o serie de iniiative reformatoare, concretizate prin Legea asupra nvmntului secundar i superior din 18985. Votarea proiectului de lege din 1893 a modificat organizarea nvmntului primar, diversificndu-l n coli de ctune, coli primare inferioare, cu o durat de patru ani, coli primare superioare, cu o durat de 5 ani i cursuri primare complementare i de repetire6. A fost introdus lucrul manual n coli, au fost organizate ateliere colare i s-a introdus practica agricol. nvmntul primar a cptat acum un caracter practic, impus de procesul de modernizare prin care trecea societatea romneasc. n anul 1896 a fost dat legea de nfiinare a Casei coalelor i de construire de noi localuri de coal7. Statisticile ne arat c, n comunele judeului Dolj, n anul
Calendarul cooperaiei oltene..., p. 229. S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerului, dosar nr. 19/1926, f. 110. 3 Paul-Emanoil Barbu, op. cit., p. 197. 4 *** Anuarul bncilor populare din Romnia pe anul 1902, Bucureti, p. 6. 5 Ctlina Mihalache, coala i artizanatul Interpretri culte ale artei populare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, p. 16. 6 Istoria Romnilor (coord. Gheorghe Platon), vol. VII, tom II, De la independen la Marea Unire (1878-1918), Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 544. 7 Alecsandrescu-Dorna, Casa coalelor nfiinarea i activitatea ei, Bucureti, 1901, p. 33-34.
2 1

149

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 1892 funcionau 246 de coli, iar n anul colar 1912-1913 cursurile s-au desfurat n 239 de instituii. Exemplificm cu colile de pe Domeniul Coroanei Sadova, patru la numr n anul 1906, distribuite astfel: dou n comuna Sadova, una n localitatea Piscu i o alta la Ogrin1. Bibliotecile colare de pe acest domeniu deineau, n 1906, fiecare n parte, peste 300 de volume2. Numrul lor a crescut prin noi achiziii de lucrri i reviste, dup cum o dovedesc mai multe documente din perioada interbelic3. Pe domeniul Segarcea a fost ridicat un local de coal n anul 1886. Un an mai trziu, datorit creterii numrului de elevi, au fost nfiinate alte dou uniti colare: la Lipov i Panaghia (coala fiind frecventat i de elevii din ctunul Slcua)4. Biblioteca colii Panaghia cuprindea un fond de 366 de volume, cea mai mare parte fiind legate n pnz i hrtie5. n rezolvarea problemelor steanului, Spiru Haret a considerat c, educaia trebuia s devin cel mai eficient mijloc de ridicare economic i cultural, iar rolul principal n sistemul educaional i n atragerea populaiei din mediul rural n acest proces i era atribuit nvtorului i preotului. La 9 iulie 1901 a fost aprobat legea lui Spiru Haret, pus n aplicare ncepnd cu anul colar 1903-1904. Pe baza acesteia au fost nfiinate 9 coli elementare de agricultur, dou dintre ele funcionnd n judeul Dolj: la Poiana i opot. Cele dou instituii deineau cte 20-30 de ha de pmnt i au fost nzestrate cu toate instrumentele, mainile i vitele necesare unei bune economii agricole. Durata colarizrii era de doi ani. Pe lng cursurile teoretice, elevii participau obligatoriu i la orele de practic6. Implicarea nvtorilor n procesul de instruire al ranilor a condus la formarea primelor biblioteci populare steti i oreneti, chiar de la sfritul secolului al XIX-lea. Ele au avut drept scop educarea stenilor, dar i informarea nvtorilor i a preoilor, cci trebuiau s se informeze, s
S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura Judeului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 122/1885, f. 3. Gheorghe Popovici, Monografia Domeniului Sadova din judeul Doljiu, Bucureti, 1906, p. 30. 3 Dintre lucrrile existente n bibliotecile colare amintim: Socialism bolevism, de Maior V. Arifeanu; Predici, tom II, de Pr. I. Mliescu; Nuvele i schie ale lui I. Dragoslav; Suflet romnesc pe frontul francez, de D. Cantacuzino; Uragan, de Adela Xenopol, n anul 1922; cte un exemplar din Basarabia noastr, Triasc Dinastia Romn, Calendarul istoric al romnilor, n anul 1935. n anul 1937 s-au fcut abonamente la: Monitorul Oficial i revista Natura, iar n 1939 la revista Neamul Romnesc pentru popor i s-a obinut cte un exemplar din: Calendarul plugarului (1935, 1939), Cultura plantelor agricole, de Fulger Prvulescu i Kerenyi, Codul silvic din 8 aprilie 1910, de C. Ivanovici. 4 S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura Judeului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 213/1887, f. 18. 5 Petre Danilescu, Monografia coalei mixte din ctunul Panaghia, comuna Calopru de pe domeniul Coroanei egarcea din judeul Dolj, n vol. Monografiile coalelor din Gherghia, Rueu, Panaghia, Buteni i Gineti de pe Domeniile Coroanei ntocmite de nvtorii dirigini cu o precuvntare de d-l Ioan Kalinderu, Bucureti, 1907, p. 65. 6 Cmpul, anul V, nr. 1, ianuarie 1906, Bucureti, p. 220.
2 1

150

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 continue s nvee, nu s se lase copleii de netiina celor din jur, s nu se resemneze cu rutina i ignorana1. Pe lng manualele colare, n biblioteci se gseau reviste (Gazeta steanului, Albina, Antialcoolismul, eztoarea steanului, Revista nvtorilor i nvtoarelor, Aciunea cooperatist, Jurnalul Poporului sau Farul), conferine publice, calendare populare, statistici anuale etc. Cunoscnd limitele n care se puteau realiza schimbri, n mediul rural, Spiru Haret a propus s se fac un numr mic de mbuntiri, uor de realizat i de neles, dar cu rezultate vizibile2. Astfel, insistnd pentru pstrarea i alimentarea culturii primite n timpul colii, el a fost preocupat de nfiinarea colilor de aduli, cercurilor culturale, eztorilor populare, dar i organizarea de cantine3 etc. Numrul mare al netiutorilor de carte din mediul rural a necesitat organizarea unor cursuri pentru aduli, menite s contribuie la ridicarea cultural a majoritii lumii rurale. Cadrul legal pentru nfiinarea colilor de aduli a fost reglementat prin Legea asupra nvmntului primar i normal-primar din 18964. Cu unele modificri, regulamentul colilor de aduli, elaborat n anul 1904, a stat la baza organizrii i funcionrii lor n urmtorii ani. Conform regulamentului, erau nfiinate trei tipuri de coli: coli de aduli cu curs primar cu dou secii: secia analfabeilor i secia tiutorilor de carte; cursuri libere, destinate a completa cultura general a participanilor; coli de aduli, menite a completa instrucia ucenicilor din fabrici, ateliere5 etc. Scopul acestora l-a reprezentat alfabetizarea stenilor i dobndirea unor noiuni de scriere i aritmetic. n judeul Dolj, la Panaghia, s-a reuit nfiinarea unei coli de aduli din anul 1903, la cursuri participnd 17 persoane6. n cadrul colilor de aduli, eztorile populare au fost parte integrant a instruciei7. Prin intermediul lor s-a urmrit: ridicarea nivelului cultural al participanilor, realizarea unei activiti practice de interes economic (mpletit, tors, cusut etc.), ntrirea spiritului de solidaritate, necesar pregtirii atmosferei favorabile unirii ranilor n cooperative economice i n

Raport la rege, nr. 471 116 din 13 august 1907 despre aciunea preoilor i nvtorilor rurali n timpul rscoalei din 1907, n Operele lui Spiru C. Haret..., vol. III, p. 22. 2 Spiru Haret, Chestiunea rneasc, n Operele lui Spiru C. Haret..., vol. VIII, p. 24. 3 Nicolae Andrei, Gh. Prnu, op. cit., p. 505. 4 Maria Itu, Elena Potorac, Din istoria colilor de aduli din Romnia, n Revista de pedagogie, nr. 11/1967, Bucureti, p. 65-70. 5 Nicolae Andrei, Gh. Prnu, op. cit., p. 524. 6 Petre Danilescu, art. cit., n vol. cit., p. 65. 7 n anul 1904, Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice a elaborat Regulamentul colilor de aduli, care prevedea reglementarea i organizarea eztorilor ca form de manifestare n cadrul cursurilor libere ale colilor de aduli.

151

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 tovrii, organizarea plcut a timpului liber1 etc. eztorile aveau n programul lor i numeroase elemente distractive i moralizatoare, manifestrile artistice organizate fiind: grupuri vocale i recitri, teatru stesc, hore, cntece la diferite instrumente etc. n anii 1902 i 1903, eztorile, care au funcionat n patru localiti din jude, au avut efecte admirabile asupra participanilor2. Ele s-au inut pe tot parcursul anului, fiind frecventate de 84 de fete i femei din localitile respective. Atelierele colare au avut i ele un rol important n educaia tinerilor din mediul rural. Introducerea att a unor lecii de ndemnare manual n coli, ct i a unor lecii de gimnastic i igien, este o idee tot mai evident n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Legea nvmntului primar i primar normal din 1893 includea, printre materiile de nvmnt din colile primare, pe ct posibil lucrul manual i grdinria (art. 17). n colile normale el era obligatoriu, cu diferena c lucrul de mn pentru fetele din coala normal de fete va fi nlocuit, n coalele de biei, cu lucrri manuale n atelier (art. 38)3. Aceste prevederi erau prezente i n legea lui Spiru Haret, din 19004. n manualul Lucrul manual educativ erau prevzute urmtoarele teme: mpletitul din paie, papur, pipirig, nuiele, tmplria i sculptura, albinritul, legtoria de cri i lucrri de carton5. Aceste meserii le ofereau tinerilor absolveni, lipsii de putere financiar pentru a-i continua studiile, ansele unui ctig. n temeiul legii, n anul 1912, pe Domeniul Sadova a luat fiin o coal de estorie i menaj6. Grdinile colare deineau, n marea lor majoritate, o suprafa de teren de 1-2 ha. Aceste suprafee erau muncite raional, elevii avnd astfel posibilitatea de a pune n practic ceea ce nvau la cursuri. Sub ndrumarea nvtorilor, colarii nvau s cultive legume, s ngrijeasc pomii fructiferi, s execute corect altoitul. Produsele obinute de pe aceste terenuri mergeau la expoziii, iar cele mai reuite erau premiate. Simul estetic era i el foarte important, aproape toate grdinile, situate n faa colilor, fiind plantate cu flori i arbuti ornamentali. n acest sens, s-a remarcat grdina colii din Comuna Cioroiai, care n anul 1892 se ntindea pe o suprafa de 8 ha. Cercurile culturale au aprut din iniiativa unor nvtori, care se ntruneau n mod voluntar, pentru a se sftui. La nceput acestea au fost cunoscute sub denumirea de societi culturale, cercuri pariale sau cercuri
Gheorghe Dumitracu, Haretismul n actualitate. Haretismul n cultura romneasc (judeul Vlcea), Rm. Vlcea, Editura Fntna lui Manole, 2008, p. 8. 2 Nicolae Andrei, Gh. Prnu, op. cit., p. 523. 3 Ctlina Mihalache, op. cit., p. 23. 4 Ibidem. 5 Ibidem, p. 24. 6 S.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Sadova, dosar nr. 10/1924, f. 23.
1

152

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 confereniare. Cadrul legal de funcionare le-a fost asigurat prin legea din 25 februarie 1900, devenind obligatorii pentru toate colile din ar. Ele s-au extins repede, astfel c, n anul 1903 funcionau, n Oltenia, 88 de cercuri culturale, 14 fiind nregistrate n judeul Dolj. Pn n prezent, nu deinem informaii dect despre activitatea urmtoarelor societi culturale: Coroana Romn din Segarcea, Vasile Alecsandri din Sadova, ambele transformate n bnci populare dup anul 1902, i un altul care se desfura n Poiana Pleniei. Cercurile culturale i desfurau activitatea n edine intime (frecventate numai de corpul didactic nvtori i institutori n cadrul lor erau discutate problemele didactice) i edine publice (destinate stenilor, unde se aduceau n discuie problemele economice i morale ale societii rurale). n anul 1906, n comuna Poiana Pleniei a fost nfiinat Banca popular Stejarul1, ca urmare a propagandei fcute de nvtori n edina public. Pentru atragerea ranilor la edinele publice, nvtorii pregteau diferite piese de teatru, pe care le prezentau pe scen. Piesele jucate aveau teme diverse, precum: hrnicia De necaz, Contra beiei, Isprava, un ndemn mpotriva lenei Pcal argat, subiecte patriotice Curcanii din rsboiu, Dinu Sergentul, Datoria ctre patrie, agricole Grdina de legume2 etc. Cele mai multe piese erau jucate de ctre elevi i, uneori, chiar de ctre maturi. Activitatea cercurilor culturale din ntreaga ar a fost suspendat prin Ordinul nr. 10 514 din martie 1907, pe fondul declanrii revoltelor rneti, i i-au reluat activitatea ncepnd cu anul 1911. La sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, Spiru Haret a conceput o serie de msuri, care vizau redresarea material a ranilor. Att obtile de arendare, ct i bncile populare au avut un rol pozitiv n agricultura judeului Dolj dinaintea primului rzboi mondial. Astfel, obtile de arendare au contribuit la suprimarea nvoielilor agricole mpovrtoare pentru rani, iar bncile populare steti au contribuit la scderea rolului nvoielilor agricole ca form napoiat de creditare. Pe lng obtile de arendare i bncile populare, ca forme principale, micarea cooperatist din jude a cuprins i alte structuri, dintre care le menionm pe urmtoarele: cooperativele de exploatare a pdurilor, lptrii, brutrii, grdini cooperative, mori, atestnd amploarea ei la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea. S-a ncercat, n acest mod, rezolvarea problemei rneti pe baze cooperatiste, stimulndu-se organizarea forelor proprii ale rnimii, mai ales prin intermediul cooperativelor de credit i a celor de arendare. Totodat, educaia s-a dovedit un mijloc eficient de ridicare economic i cultural, iar rolul principal n sistemul
Calendarul cooperaiei oltene..., p. 253. Mitu Narcisa Maria, Modernizarea lumii rurale n timpul regelui Carol I. Situaia Domeniilor Coroanei Regale (1884-1947), n Arhivele Olteniei, Serie nou, nr. 22/2008, Bucureti, Editura Academiei Romne, p. 139-140.
2 1

153

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 educaional i n atragerea populaiei din mediul rural, n acest proces, i-a fost atribuit nvtorului i preotului. Astfel, insistnd pentru pstrarea i alimentarea culturii primite n timpul colii, Spiru Haret a fost preocupat de nfiinarea colilor de aduli, bibliotecilor populare, cercurilor culturale, eztorilor populare etc. Ataamentul lui Spiru Haret fa de problemele nvmntului, modernizarea legislaiei i a regulamentelor colare, lupta pentru ridicarea nivelului de trai din mediul rural, toate acestea au fcut ca perioada 1897-1910 s poarte pecetea personalitii sale.

154

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

CONFERINE ALE ANTANTEI N PRIMUL RZBOI MONDIAL. CHESTIUNEA BALCANIC I CEA ROMNEASC Hadrian Gorun
ENTENTES CONFERENCES DURING THE FIRST WORLD WAR. BALKAN AND ROMANIAN PROBLEMS Abstract The subject of the Ententes conferences during World War I represents a significant matter for a good undestanding of the diplomatic and military relations between the Allies and particularily between Romanian Kingdom and the Entente. The matter concerning the keeping or the withdrawal of the army from Salonic represented the topic of great debates. The Ententes conferences of the World War I had as purpose the material and the logistic aid of the Romanian and Balkan fronts. Because of the Russias cease of the belligerence that worsened Romanias situation, the Ententes conference held in Paris, in December 1917 attempted to find suitable solutions for the achievement of the supply of Romanian army. The fruits of the Allies conferences on the topics concerning Romania and Balkan front were contradictories. There were a few successes, but the failures were even greater. Cuvinte cheie: Antanta, Romnia, conferine, Primul Rzboi mondial, negocieri Key words: Entente, Romania, conferences, World War I, negotiations

Problematica conferinelor inter-aliate, organizate n timpul primului rzboi mondial, reprezint un aspect deosebit de important pentru descifrarea relaiilor diplomatice i militare ntre puterile Antantei, n general, i ntre Antanta i Romnia, n special, n timpul acestei mari conflagraii. Frontul balcanic i cel romnesc au ocupat un loc aparte n planurile de rzboi ale Aliailor, date fiind poziiile lor geografice i strategice. Aceasta constituie i una dintre raiunile principale pentru care Parisul, Londra i Petrogradul insistaser, cu atta perseveren, nc din 1914 pentru aducerea tuturor statelor balcanice laolalt n tabra aliat. n cadrul demersurilor respective, n special cu scopul de a-i ralia regatul grec, s-a nscris i decizia Triplei nelegeri de a
Lector univ. dr., Facultatea de Administraie Public i Studii Politice Comparate, Universitatea Constantin Brncui din Trgu Jiu, Calea Eroilor, nr. 30, Gorj, tel. 0253/214307, fax: 0253/215794, e-mail: hadriangorun_79@yahoo.com

155

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 trimite la Salonic un corp expediionar franco-britanic, condus de ctre generalul Maurice Sarrail. Se pare c generalul Franchet dEspray a avut cel dinti ideea unei expediii importante n Balcani cu scopul ajutorrii Serbiei i al antrenrii, n lupt alturi de Aliai, a Greciei, Romniei i Bulgariei1. Aciunea ofensiv a aa-numitei Armate a Orientului trebuia s constituie una din condiiile sine-qua-non ale interveniei Romniei n rzboi. Sarrail urma s declaneze un atac cu 8 zile nainte de implicarea militar a Regatului romn, operaiune menit s rein forele bulgare i s le mpiedice s i pun n aplicare planurile ofensive mpotriva romnilor. ns la ceasul stabilit, trupele lui Sarrail au rmas pe loc permind bulgarilor s le devanseze aciunea. Este vorba doar de una dintre stipulaiile Conveniei militare din vara anului 1916, de care Antanta s-a derobat fie din neputin, fie din rea voin ceea ce a fost ct se poate de sesizabil n cazul Rusiei. Din pricina nendeplinirii att a acestei prevederi din tratatul din august 1916, ct i a altora, intrarea Romniei n rzboi nu s-a realizat cu o eficien deplin i nici mcar satisfctoare, dac lum n considerare eecurile armatei romne din toamna anului 1916 i colapsul complet survenit dup btlia de pe Arge de la nceputul lui decembrie, cnd capitala Bucureti a czut n minile invadatorilor, iar factorii diriguitori ai rii s-au refugiat la Iai. nceputurile Armatei Orientului trebuie cutate nc n debutul anului 1915. n 26 ianuarie 1915, preedintele Consiliului de minitri al Greciei, Eleutherios Venizelos s-a adresat cabinetelor de la Paris i Londra, solicitnd trimiterea unui corp de armat la Salonic cu scopul de a garanta neutralitatea Bulgariei. n acest caz i dac Romnia s-ar fi decis s intervin de partea Antantei, Grecia ar fi procedat ntr-un mod identic. Venizelos spera ca Frana s reueasc forarea minii guvernului romn prin intermediul unor presiuni diplomatice foarte puternice. La 9 i la 13 februarie 1915, guvernul englez i respectiv cel francez au rspuns c au luat act cu plcere de dorina Greciei de a sprijini Serbia. Cele dou state occidentale erau de acord s trimit imediat dou divizii la Salonic, aproximativ 400 000 de oameni, care vor asigura neutralitatea Bulgariei i vor oferi Greciei posibilitatea de a ajuta direct i efectiv Serbia. Frana i Anglia ndjduiau s obin alturarea Romniei i a Bulgariei la Antanta2. Preedintele republicii franceze, Raymond Poincar a apreciat c ar fi fost nevoie de trimiterea la Salonic a nu mai puin de 10 divizii, care ar produce o impresie suficient de puternic pentru a determina intervenia Romniei.
F.J. Deygas, Gloires et misres de lArme de lOrient 1915-1919, Paris, Payot, p. 39. Albert Pingaud, Les Origines de lExpdition de Salonique, Paris, 1935, extrait de la Revue Historique, tome CLXXVI, 1935, p. 5-6; Vasile Vesa, Le Front de Salonique et lEntre de la Roumanie dans la Premire Guerre Mondiale, n Revue Roumaine d Histoire, XII, nr. 2, 1973, p. 254; John Keegan, The First World War, New York, Alfred A. Knopf Publisher, 1999, p. 235.
2 1

156

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Aportul ei militar ar fi implicat participarea la rzboi a 500 000-600 000 de oameni1. Chestiunea pstrrii sau retragerii armatei aliate de la Salonic a constituit obiectul unor vii dezbateri att ntre diplomaii Antantei ct i n interiorul cercurilor politico-diplomatice i militare franceze anterior intrrii Romniei n Primul Rzboi Mondial. Astfel, la 1 decembrie 1915 cabinetul Aristide Briand decidea, contrar opiniei Marelui Stat Major, s menin armata de la Salonic n vederea unor operaiuni ulterioare n regiunea balcanic. n cele din urm, comandantul-ef Jacques-Joseph Joffre a mprtit ideea2. n faa gravitii evenimentelor din Orient i din Balcani, executivele de la Paris i Londra au dispus s i concerteze eforturile n tentativa de a adopta decizii comune. Cu prilejul unei prime conferine inter aliate, inute la Calais n 4 decembrie 1915, autoritile franceze s-au pronunat n favoarea expediiei aliate n Balcani i, n pofida eecului, pledau pentru meninerea armatei de la Salonic i ntrirea sa pentru a salva viitorul. Dei au tins s fie ct mai convingtoare, ele nu au izbutit s i ralieze partea britanic3. La conferina inter-aliat organizat la Chantilly n 6 decembrie 1915, toi participanii au czut de acord asupra interesului sporit pe care l avea Antanta pentru a-i pstra forele din Balcani i a genera intervenia Romniei. S-au ridicat i de aceast dat obiecii n sensul c acest avantaj nu prea suficient de important pentru a justifica imobilizarea a 150 000 de oameni n zona Salonicului4. Aliaii au decis declanarea unor ofensive concentrice i coordonate pe teatrele principale de operaiuni, adic pe fronturile francez, rus i italian. n privina fronturilor secundare, participanii s-au neles cu uurin asupra oportunitii evacurii Dardanelelor, dar chestiunea Armatei Orientului a rmas n suspensie. La Chantilly, ntre 6 i 8 decembrie 1915, toi reprezentanii aliai, cu excepia celor ai armatei britanice, au acceptat c forele militare franco-engleze trebuiau reinute n preajma Salonicului5. Situaia militar din Balcani a captat n continuare atenia cercurilor militare ale Antantei, care s-au ntrunit la Paris n 27 martie 1916. Comandantul-ef al armatei franceze a dat citire unui raport n legtur cu o conferin care avusese loc n 12 martie 1916 la Chantilly. Potrivit respectivului
A. Pingaud, art. cit., p. 8; R. Poincar, Au service de la France, Paris, Librairie Plon, 1928, tome VI, p. 45. 2 V. Vesa, Romnia i Frana la nceputul secolului al XX-lea (1900-1916), Cluj Napoca, Editura Dacia, 1975, p. 142. 3 F.J. Deygas, op. cit., p. 82-83. 4 Archives du Ministre des Affaires Etrangres Franais (n continuare, se va cita: A.M.A.E.F.), Srie Guerre 1914-1918, Sous-Srie Operations Strategiques Militaires. Conferences, dossier no. 988, f. 31. 5 Joseph Joffre, Memoires (1910- 1917), vol. II, Paris, Librairie Plon, 1932, p. 139; Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale, Bucureti, fond Diamandi, dosar nr. 30, vol. II, f. 50.
1

157

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 raport, n regiunea sud-est european i balcanic situaia s-a modificat n favoarea Aliailor. Graie prezenei corpului expediionar la Salonic i succeselor repurtate de ctre armata rus n Armenia, a fost stabilit un echilibru favorabil intereselor Antantei. S-a constatat c Turcia era neutralizat, Bulgaria avea de suferit de pe urma prelungirii rzboiului, iar Grecia se gsea strns dependent de Aliai1. Romnia, fr s fi adoptat nc o poziie categoric, dispunea ample msuri de precauie la frontierele cu Austro-Ungaria i Bulgaria. Totui, nu era posibil intensificarea efortului militar al Franei i al Angliei n zona balcanic, deoarece pe de o parte toate forele franco-engleze erau necesare pe frontul francez, iar pe de alt parte dificultile de natur material i logistic fceau n acea clip imposibil desfurarea unei operaiuni care s comporte efective superioare celor care se gseau atunci n regiunea balcanic. Prin urmare, corpul expediionar de la Salonic nu va primi vreun sprijin, cu excepia celui al armatei srbe reconstituite. Rolul su care actualmente era de a induce n eroare forele germano-bulgare n privina adevratelor intenii ale Aliailor i de a le imobiliza ar urma s devin mai activ n momentul ofensivei generale: Totui, dac situaia balcanic s-ar modifica profund n favoarea noastr [a Antantei, n.n.], prin alturarea unor noi aliai ori crearea unui detaament de beligerani balcanici, Armata Orientului ar ntreprinde ofensiva la momentul oportun2. n 28 martie 1916, cei prezeni la Conferina de la Paris au dat publicitii i o Declaraie general n conformitate cu care Aliaii reafirmau n mod solemn angajamentul lor de a nu ncheia nici o pace separat. Ei ineau s exprime hotrrea lor netirbit de a-i da consimmntul doar asupra unei pci care s pun capt oricrei politici de hegemonie i de violen, s asigure, prin impunerea sanciunilor de rigoare, respectarea tratatelor i a legilor internaionale i s garanteze triumful dreptului, al libertii i demnitii popoarelor. Pentru ndeplinirea acestui obiectiv, cei care au luat parte la conferin au considerat drept condiie necesar unitatea de aciune pe front3. Practic, singurul rezultat concret al conferinei de la Paris din 27-28 martie 1916 a fost afirmarea comuniunii de vederi i solidaritii Aliailor4. n privina Armatei Orientului, s-a reunit o nou conferin inter-aliat n vara anului 1916, n 9 iunie, la Londra. Prim-ministrul francez Aristide Briand i exprima mhnirea c trupele de la Salonic erau inactive i estima n aceste condiii o reacie de nemulumire a srbilor care ar putea insinua ca Aliaii nu doreau s lupte contra bulgarilor din rea voin. Briand anticipa o
1 2

A.M.A.E.F., Guerre, Operations Strategiques Militaires. Conferences, dossier no. 988, f. 270. Ibidem, f. 271. 3 Ibidem, f. 321. 4 A. Pingaud, op. cit., p. 139; idem, LEntente et la conduite de la guerre, extrait du numro de Juillet 1935 de la Revue dHistoire de la Guerre Mondiale, Paris, Alfred Costes Editeur, p. 16.

158

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 poziie similar i din partea Romniei: D-l Brtianu [] nu va pierde prilejul de a da de neles c dac ni s-ar altura s-ar teme s fie imediat abandonat n faa bulgarilor1. Totui, Joffre ndjduia s impulsioneze aciunea Armatei Orientului, chiar dac ea nu avea s mai primeasc ntriri. La 25 iunie 1916, generalul Sarrail a fost invitat s elaboreze un plan de atac, n care s fie implicai francezii i srbii. Aceast aciune avea menirea de a urgenta decizia de intervenie a Romniei. Atacul principal urma s aib loc pe malul drept al Vardarului, iar atacuri secundare pe cmpia Beles. Srbii, al cror material de lupt nu sosise nc, aveau s se angajeze ctre vest, n direcia Vodena-Monastir2. Ulterior, n a doua decad a lunii iulie 1916, Romnia era pe punctul de a adopta decizia angajrii militare alturi de Antanta. n aceste condiii au avut loc unele discuii aprinse privitoare la direcia de atac a armatei romne. Invitat s ia parte la conferina militar interaliat de la Paris, din 23 iulie 1916, colonelul Vasile Rudeanu a fost primit n audien de ctre premierul Briand n seara premergtoare conferinei. Reprezentantul romn a fost ndemnat de ctre preedintele Consiliului de minitri al Franei s susin n cadrul conferinei ideea unei ofensive romne ndreptate ctre sud, n legtur cu armatele aliate de la Salonic3. Conferina interaliat de la Paris din 23 iulie 1916, care a succedat unei prime runde de discuii purtate la Chantilly n 22 iulie, a avut ca obiectiv esenial dezbaterea i semnarea proiectului conveniei viznd participarea armatei romne la operaiunile militare ale Quadruplei nelegeri. Respectivul proiect de convenie s-a intitulat generic Convenia Rudeanu. La dezbateri a participat din partea Franei generalul comandant-ef, Joffre, din partea Angliei generalul William Robert Robertson, eful Statului major al armatelor britanice, iar din partea Rusiei generalul Jilinski, comandantul-ef al armatelor ariste. Proiectul de convenie a stipulat angajamentul Romniei de a declana operaiunile militare de partea puterilor aliate la 25 iulie/ 7 august, n timp ce Antanta recunotea necesitatea de a acoperi operaiunile de mobilizare i concentrare ale armatei romne. Ea se obliga s acioneze mpotriva oricrei aciuni ofensive inamice pe frontul sudic. n acest scop, mpreun cu trupele de la Salonic, urma s poarte, ncepnd cu 31 iulie, operaiuni ofensive puternice contra forelor dumane, urmrind s le nctueze orice libertate de aciune. Romnia avea s fixeze la 150 000 numrul efectivelor pe care le va utiliza pe frontul de sud i se angaja s procedeze la operaiuni active mpotriva forelor inamice la sud de Dunre. Trupele aliate de la Salonic i forele ruso-romne de
1 2

A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Strategiques Militaires. Conferences II, dossier no. 989, f. 19. Maurice Sarrail, Mon Commandement en Orient (1916-1918), Paris, Ernest Flamarion Editeur, 1920, p. 135. 3 Dumitru Preda, Romnia i Antanta, 1916-1917, Iai, Institutul European, 1998, p. 45.

159

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 pe frontul Dunrii vor avea ca obiectiv distrugerea forelor adverse i nfptuirea jonciunii n cel mai scurt timp posibil. Comandanii-efi ai forelor aliate de la Salonic i cei ai armatei romne vor stabili de comun acord planul lor de operaiuni rspunznd misiunii indicate mai sus. Ei vor trebui s in seama ntr-o manier continu i n timp util de previziunile militare, de repartizarea trupelor lor i de mersul operaiilor. n vederea coordonrii aciunilor armatelor aliate, un reprezentant al armatei romne va merge la Marele Cartier General al forelor aliate de la Salonic de ndat ce respectivul proiect va fi semnat. Pe de alt parte, un reprezentant al comandantului trupelor aliate de la Salonic, va pleca imediat la Marele Cartier General al armatei romne. Statele majore aliate puteau s acrediteze misiuni militare pe lng Marele Cartier General romn i viceversa. Urmtorul punct se referea la obligaia asumat de Aliai de a furniza i a transporta n mod regulat materiale i muniii pentru trupele romne att pentru cele care ar aciona ofensiv la sud de Dunre ct i pentru cele direcionate nspre Transilvania. Comandantul Armatei Orientului i armata romn se angajau s nu ncheie armistiiu fr s se fi pus de acord. Se prevedea c respectivele stipulaii se vor regsi n convenia militar care trebuia s fie ncheiat la Bucureti ntre guvernele puterilor aliate i Consiliul de minitri al Romniei1. Proiectul de convenie militar adoptat de ctre conferina de la Paris inea seama att de textul avansat de ctre rui ct i de observaiile fcute de ctre partea romn, dar evidenia cu pregnan punctul de vedere al naltului Comandament francez. Guvernul i autoritile militare romne doreau ca direcia ofensivei principale s fie ctre nord, spre Transilvania, i nu la sud de Dunre, contra bulgarilor2. Neacceptarea de ctre prim-ministrul Brtianu a unor stipulaii incluse n proiectul adoptat la conferina interaliat de la Paris din iulie 1916 nu a nsemnat i o dezavuare a reprezentantului su, Rudeanu, care oricum era mputernicit s discute i s analizeze condiiile unei cooperri cu Armata Orientului3. O directiv ferm din partea comandantului-ef Joffre i-a parvenit generalului Sarrail n 3/16 august 1916, ea indicnd ca atacul s fie declanat dup 3 zile de la semnarea acordurilor cu Romnia. Avnd n vedere c cele dou convenii ale Romniei cu Antanta, politic i militar, au fost ncheiate la 4/17 august 1916, Armata Orientului avea s porneasc la ofensiv n 7/20 august4. nc din 2/15 august au debutat aciunile preliminarii ale armatei de la Salonic. n mod surprinztor, reacia bulgar s-a fcut simit cu violen chiar
1

A.M.A.E.F., Srie Guerre 1914-1918, Sous-Srie Roumanie, dossier no. 355, f. 72-74; D. Preda, op. cit., p. 50-51. 2 D. Preda, op. cit., p. 50, 52-53. 3 Ibidem, p. 54. 4 Ibidem, p. 138-139.

160

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 de a doua zi i, punnd cu totul n ncurctur pe Sarrail, inamicul a declanat un atac puternic la 17 august, fiind mai rapid cu 3 zile dect Aliaii1. Aadar, pentru a urgenta intervenia Romniei n rzboi, Frana i Anglia promiseser Romniei sprijinul Armatei Orientului. Dar n mod involuntar sau premeditat, guvernul Ion I. C. Brtianu a fost indus n eroare, primind informaia c Antanta ar dispune de o armat de 450 000 de oameni n Macedonia, care se vor lansa contra bulgarilor i dup ce i vor zdrobi se vor altura armatei romne. ns n acelai timp, generalul britanic George Francis Milne a primit instruciuni s nu ntreprind nici o operaiune ofensiv. n tentativa de a reglementa definitiv n favoarea lor problemele balcanice (greac, bulgar, srb, romn i chiar turc), Aliaii au venit n Orient mult prea trziu i cu fore ridicol de insuficiente2. Trupele franceze de la Salonic numrau doar 4 divizii, iar efectivele lor cumulate nu atingeau 50 000 de combatani. Contingentul britanic avea 42 000 de combatani, iar cel srb 51 000 de lupttori. Trupele ruse cuprindeau o singur brigad de infanterie adic 5 000 de oameni. O divizie italian de 10 000 de militari a ajuns n cele din urm la Salonic, dar numai la finele lui august 1916. Per total deci, armata aliat dispunea de maximum 140 000 de combatani. Mai mult, Anglia persista n reticena sa fa de orice operaiune ofensiv n Macedonia. Ironie a sorii, n lunile august i septembrie 1916, generalul Sarrail avea la dispoziia sa chiar mai puin de 100 000 de militari lupttori. Acetia trebuiau s fie n stare s procedeze la o ofensiv de anvergur n Balcani, s asigure securitatea Romniei i, mai mult, s zdrobeasc Bulgaria, care dispunea chiar de 700 000 de oameni sub arme. Numrul cadrelor militare din Armata Orientului care beneficiau de o raie nu sugera nici o idee n legtur cu forele reale ale acesteia. Pentru a realiza operaiuni active, generalul Sarrail dispunea de fapt doar de contingentele francez i srb, precum i de minuscula brigad rus. Aceast armat de dimensiuni reduse avea drept misiune antrenarea Romniei n conflagraia mondial i susinerea ei3. n toamna anului 1916, Aliaii se vedeau n mod imperios constrni s previn catastrofa militar care amenina Romnia. Tinznd s ndeprteze cu orice pre primejdia, Briand a procedat la demersuri susinute la Roma, pentru a spori prezena militar la Salonic, la Londra, pentru a genera abandonarea proiectului complet inoportun al unei ofensive n Palestina i n Siria, precum i la Petrograd pentru a determina accelerarea naintrii trupelor de sprijin promise romnilor4.
1 2

F.J. Deygas, op. cit., p. 109. Ibidem, p. 106. 3 Ibidem, p. 108-109. 4 A. Pingaud, op. cit., p. 142.

161

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Diplomaii francezi i englezi, precum i autoritile militare ale Antantei s-au reunit la Boulogne-sur-Mer ntre 16 i 20 octombrie 1916. Aici s-a discutat despre posibilitatea provocrii unei nfrngeri decisive trupelor bulgare, dar s-a constatat c din nefericire Antanta nu dispunea n Macedonia nici de efective i nici de materiale de rzboi suficiente. La factorii defavorabili se aduga apropierea iernii, condiiile meteorologice specifice acestui anotimp fiind improprii desfurrii marilor operaiuni militare: Tot ce putem face este s continum s reinem [...] pe bulgari meninnd i la nevoie ntrind [] armata noastr de la Salonic []1. Cea mai stringent chestiune era legat de Romnia, care se afla atunci n pragul unui dezastru militar. La crearea situaiei sale extrem de dificile au concurat ndeosebi nfrngerile militare din Transilvania, dar n acelai timp i eecul operaiunii Flmnda precum i insuccesul dureros de la Turtucaia. Pentru a evita un fiasco total al armatei romne, generalul rus Mihail Alekseev a anunat activarea unei armate ruse de 14 divizii i a sugerat consolidarea armatei de la Salonic prin trimiterea nou-creatului contingent portughez n vederea eficientizrii i suplimentrii efortului acesteia. Asquith i Lloyd George i-au dat consimmntul n acest sens, dar Joffre a obiectat c era vorba de un corp de armat nefamiliarizat nc cu rzboiul i, n plus, ar accentua i mai mult componena deja foarte eterogen a corpului expediionar de la Salonic. Participanii la conferina de la Boulogne au preferat s apeleze la Italia, solicitndu-i s i sporeasc contingentul propriu2. Aliailor le era practic imposibil s ajute direct Romnia, apreciind c ndatorirea sa era de a duce operaiunile militare n Macedonia ntr-o manier ct mai viguroas, avnd drept scop blocarea armatei bulgare dinspre sud3. Briand a propus ridicarea numrului diviziilor franceze de la Salonic la 7, fcnd totodat referire la solidaritatea fronturilor i socotind c era de datoria Aliailor s protejeze Romnia mpotriva distrugerii. Ministrul de externe al Franei a sugerat ca Antanta s expedieze nu mai puin de 16 batalioane n plus fa de ct fuseser prevzute, adic echivalentul a 16 000 de militari. n opinia sa, Anglia trebuia de asemeni s i sporeasc efectivele sale la 7 divizii, Italia la 3, astfel nct mpreun cu cele 5 divizii srbe, numrul total al diviziilor aliate din subordinea generalului Sarrail s fie de 22 divizii4. Cuvntarea rostit de ctre Briand a relevat i necesitatea de a grbi aciunile care s urmreasc o susinere mai substanial a fontului romnesc5.

1 2

A.M.A.E.F., Guerre, Operations Strategiques Militaires. Conferences II, dossier no. 989, f. 98. A. Pingaud, art. cit., p. 20. 3 A.M.A.E.F., Guerre, Operations Strategiques Militaires. Conferences II, dossier no. 989, f. 99. 4 Ibidem, f. 116. 5 V. Vesa, art. cit., p. 276, apud D. Preda, op. cit., p. 142.

162

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Spre finalul conferinei, participanii au hotrt programarea unei ntruniri a statelor majore aliate n scurt timp, cu menirea de a pune la cale operaiunile militare ale Antantei n regiunea balcanic i de a concepe mijloacele necesare ncununrii lor cu succes. Statele majore francez, englez, rus i italian trebuiau s stabileasc de comun acord componena armatei de la Salonic, ncercnd s asigure securitatea absolut a acestei armate n caz de atac puternic al inamicului i s desfoare o ofensiv pn la Monastir i calea ferat a Vardarului. Ofensiva de amploare a Aliailor avea s fie combinat cu o ofensiv ruso-romn ndreptat mpotriva Bulgariei1. n aceste mprejurri, a avut loc conferina militar de la Chantilly, din 15 noiembrie 1916, unde reprezentanii Antantei au czut de acord s confere campaniilor anului 1917 un caracter decisiv, procedndu-se la ofensive concertate nc din prima jumtate a lui februarie pe toate fronturile principale, incluznd de aceast dat i frontul de la Salonic. Reuniunea militar a fost dublat de o conferin politic2. Cu prilejul conferinei militare, a fost adoptat un Plan de aciune al Coaliiei n timpul iernii 1916/1917. Planul de aciune preciza c inamicul ar putea manifesta intenia de a dezvolta aciunile sale ofensive mpotriva Romniei pentru a ncerca scoaterea sa din lupt cu concursul bulgarilor i al turcilor. Aliaii au dispus ca inamicul s fie supus unei presiuni continue. Ofensivele angajate pe diferite fronturi trebuiau realizate innd cont de condiiile climaterice de pe fiecare dintre acestea. Pe frontul oriental, clima specific iernii nu era propice pentru desfurarea operaiunilor militare. S-a preconizat ca dup declanarea ofensivei Puterilor Centrale mpotriva Romniei, Aliaii s ncerce cu ajutorul excedentului de fore deinut s acioneze mpotriva Bulgariei, tinznd s o aduc n situaia de a capitula. Aciunea preconizat trebuia s se disting prin rapiditate pentru a nltura ct mai curnd cu putin orice ameninare la adresa Romniei, pentru a menine i a degaja capul de pod al Dobrogei i a folosi ntr-o manier ct mai util timpul disponibil rmas pn cnd rigorile iernii aveau s se fac simite3. Trupelor romne i celor ruse le incumba nceperea unui atac asupra forelor bulgare, purtat dinspre nord. Aceast ofensiv avea s fie secondat de o aciune dinspre sud, ndeplinirea sa fiind ncredinat armatei aliate de la Salonic4. Conferina a analizat o serie de msuri viznd aprovizionarea armatei romne. innd seama de circumstanele grave, un prim lot de materiale de

A.M.A.E.F., Guerre, Operations Strategiques Militaires. Conferences II, dossier no. 989, f. 121, 137. 2 A. Pingaud, op. cit., p. 144. 3 A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Stratgiques Militaires.Conferences II, dossier no. 989, f. 215-216. 4 Ibidem, f. 217.

163

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 rzboi urma s fie expediat pn la 27 noiembrie/10 decembrie 19161. La ntrunirea militar s-a fcut auzit i vocea reprezentantului Romniei, Rudeanu care a rspuns aprecierilor aliate privind consecinele negative ale interveniei militare tardive a Romniei. El a subliniat c dac era regretabil c intervenia Romniei s-a produs cu ntrziere, trebuia s se regrete n egal msur faptul c Aliaii nu au asigurat mai devreme condiii prielnice Romniei pentru a se implica n conflagraie. Iniiativa convocrii conferinei de la Paris din 15-17 noiembrie 1917 a celor patru puteri aliate (Marea Britanie, Frana, Rusia i Italia) a aparinut cabinetului englez, puternic emoionat de dezastrul care amenina tot mai mult Romnia. Acesta s-a gndit ca mcar s-i atenueze efectele, ncercnd s gseasc mpreun cu ruii mijloacele de natur s stabileasc ntre frontul occidental i cel oriental o legtur care pn n respectivul moment fusese realizat doar ntr-o manier insuficient. Propunerea britanic s-a bucurat de un ecou pozitiv att la Paris, acolo unde corespundea cu punctul de vedere al preedintelui Consiliului de minitri, Briand, ct i la Petrograd. La Roma ns au existat unele rezerve, ministrul de externe Sidney Sonnino prnd s ntmpine oarecare dificulti n a se debarasa de influenele unui anumit particularism interaliat2. Lucrrile conferinei interaliate de la Paris, deschise n aceeai zi cu ntrunirea militar de la Chantilly i-au gsit la masa tratativelor pe Briand din partea Franei, Asquith i Lloyd George din partea Angliei, Carcano din partea Italiei i ambasadorul de la Paris, Isvolski, din partea Rusiei. Contientiznd gravitatea acelor clipe, situaia riscnd s devin critic, Briand a afirmat c guvernele, avnd ntreaga responsabilitate a desfurrii rzboiului, trebuie s ia iniiativa operaiunilor, ntruct pe timpul iernii frontul orienatal va fi principalul teatru de operaiuni. Delegaii englezi au mprtit ideile sale, n principal pe ultima dintre ele. A doua zi, participanii au fost informai de ctre generalul Joffre n privina planului de campanie stabilit anterior la Chantilly, dar au declarat c nu puteau s l adopte dect dup ce l vor fi supus aprobrii guvernului rus3. Pe de alt parte, delegaii au apreciat c pn atunci, achitndu-se de promisunile fcute Romniei, Armata Orientului a imobilizat n faa sa armatele bulgare. De la intrarea n aciune a Romniei, nici un soldat bulgar nu a fost n msur s prseasc frontul de la Salonic pentru a participa la operaiunile direcionate mpotriva Romniei. Aliaii considerau c rezultatele obinute erau demne de apreciere, ns se impunea ca aciunile

1 2

D. Preda, op. cit., p. 152. A. Pingaud, op. cit., p. 144-145. 3 Ibidem, p. 145.

164

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 militare ale Antantei s continue pentru a degaja Romnia. Activitile armatelor aliate trebuiau intensificate pe toate celelalte fronturi1. n debutul anului 1917, Aliaii se aflau sub puternica impresie a rezultatelor catastrofale nregistrate n anul 1916. Evoluia total defavorabil a evenimentelor n anul 1916 s-a tradus prin zdrobirea Romniei i slbirea Rusiei. Situaia era deosebit de grav, estimndu-se c Armata Orientului ar putea fi atacat energic de ctre Puterile Centrale, care erau pe punctul de a deveni complet stpne pe situaie pe frontul de est. Efectivele armatelor de la Salonic trebuiau sporite pentru a le permite s prentmpine orice eventualitate. Frana a decis dublarea numrului diviziilor sale de la Salonic i de aceea a socotit de cuviin s pretind un efort corespunztor aliailor si. Aceste chestiuni au constituit subiectul conferinei de la Roma din 6-7 ianuarie 19172. La conferin a fost convocat i comandantul armatei de la Salonic, generalul Sarrail. El a declarat c a dat ordin s se stopeze orice ofensiv pentru c trupele sale erau obosite din pricina absenei proviziilor. Totodat, a invocat atitudinea duplicitar a Greciei precum i faptul c n spatele su se aflau efective inamice amenintoare3. Statele majore franceze i ruse au ajuns ns la concluzia c raiuni de ordin militar i moral ca i interesul superior al coaliiei obligau Armata Orientului s nu se retrag. Condiia sine-qua-non pentru ca trupele de la Salonic s se pstreze n poziia lor actual i s ndeplineasc misiunea ce i-a fost fixat cu ocazia Conferinei de la Chantilly din 15 noiembrie 1916 era nzestrarea lor cu suficiente provizii care trebuiau livrate ct mai urgent4. Guvernele aliate nu au reuit s ajung la un consens n unele privine cum ar fi chestiunea efectivelor. Cu toate strdaniile anglo-francezilor, Luigi Cadorna, eful Marelui Cartier General al armatei italiene, s-a opus cu vehemen trimiterii unor trupe italiene la Salonic, Grecia fiind perceput ca o adversar a planurilor Italiei n Balcani5. O nelegere unanim fiind imposibil de realizat, delegaii Antantei prezeni la conferina de la Roma au dispus n final mcar conservarea statu-quo-ului. S-a convenit ca generalul britanic Milne s execute ordinele generalului Sarrail privind operaiunile militare, rezervndu-i dreptul de a se adresa n acest sens direct superiorilor si. Armata Orientului cuprindea, dup sosirea ntririlor franceze, 22 de divizii, la care aveau s se mai adauge n ianuarie i n martie 1917 alte dou divizii6.

1 2

A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Stratgiques Militaires. Conferences II, dossier no. 990, f. 70. F.J. Deygas, op. cit., p. 140. 3 A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Stratgiques Militaires. Conferences II, dossier no. 991, f. 92. 4 Ibidem, f. 100. 5 Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul rzboi mondial, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1995, p. 183. 6 F.J. Deygas, op. cit., p. 140.

165

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Tot la Roma, Lloyd George a tins s trezeasc interesul italienilor i francezilor pentru negocierea unei pci cu Austro-Ungaria, care dac s-ar fi concretizat ar fi adus mari prejudicii Romniei1. Colapsul armatei romne de la finele anului 1916 nltura, practic, orice ans de materializare a proiectului de la Chantilly cu privire la o ofensiv mpotriva Bulgariei2. La numai o lun dup reuniunea de la Roma, Antanta a hotrt convocarea unei noi conferine, de data aceasta pe pmnt rusesc, la Petrograd. Armata de la Salonic urma s aib ca obiectiv principal rezistena energic mpotriva oricrui atac pe care inamicul l-ar ntreprinde mpotriva sa i n subsidiar s i asigure pe o perioad ndelungat stpnirea Monastirului i s ntrerup comunicaiile ntre bulgari i greci. n cazul n care inamicul ar proceda la retrageri masive de trupe de pe frontul din Macedonia, Armata Orientului ar urma s treac la ofensiv pentru a profita de situaia favorabil creat astfel. S-a stabilit drept obiectiv reorganizarea armatei romne, formndu-se un numr de divizii lesne de ntreinut3. n vederea coordonrii operaiunilor pe frontul oriental cu cele de pe frontul occidental i pentru a fi n concordan cu spiritul recentei conferine de la Roma, guvernul francez a decis trimiterea unei misiuni extraordinare la Petrograd, misiune compus din Gaston Doumergue, generalul Nol de Castelnau i Albert Thomas. Iniial, cu totul paradoxal, Romnia nu a fost invitat s participe la conferin, dei pe ordinea de zi figurau probleme care o priveau direct4. n urma solicitrilor sale insistente, generalul Berthelot a fost de asemenea convocat la Petrograd, unde a fost nsoit de ctre prim-ministrul Romniei, Ion I.C. Brtianu. El a fost astfel n msur s susin n faa generalului de Castelnau ideile sale personale legate de necesitatea stringent a reorganizrii armatei romne. Meninerea armatei romne pe teritoriul naional reprezenta o alt chestiune important5. Schimburile de vederi ntre Berthelot i generalul rus Vasili Gurko au fost pasionante i au pus n eviden divergenele profunde existente ntre cele dou pri mai ales pe aceast tem. Autoritile militare ruse sugerau ca refacerea armatei romne s se nfptuiasc n sudul Rusiei, ceea ce Berthelot respingea cu trie. Cu acest prilej, Gurko i-a reproat lui Berthelot c ar fi mai romn dect romnii, dar
Glenn E. Torrey, The Years of Engagement, 1916-1918, in Romania and World War I, Iai, Oxford, Portland, Institutul European, 1999, p. 214. 2 A. Pingaud, art. cit., p. 24. 3 A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Strategiques- Militaires. Conferences II, dossier no. 992, f. 327-328. 4 Z. Zamfir, J. Banciu, op. cit., p. 184. 5 Victor Ptin, Le drame roumaine, 1916-1918, Paris, Payot, 1932, p. 149.
1

166

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 prin demersurile sale eful misiunii militare franceze n Romnia susinea n mod indirect interesele rii al crei reprezentant era. Att Berthelot ct i agentul diplomatic al Franei la Iai, Saint-Aulaire doreau consolidarea poziiei franceze n Europa central-rsritean dup ncheierea pcii. Pentru ndeplinirea dezideratului, era foarte important meninerea unei armate romne de 100 000 de oameni pe frontul oriental, mai ales c lor li se inoculaser spiritul i metodele franceze. n aceast manier s-ar crea i un obstacol n calea unei eventuale hegemonii n regiunea balcanic i s-ar ntri un echilibru absolut necesar1. Este evident c factorii responsabili francezi se temeau n principal de tendinele expansioniste ale Rusiei n sud-estul european, tendine care nu de puine ori se fcuser manifestate. Ei nu voiau s asiste la extinderea influenei ruse asupra Romniei i a ntregii zone balcanice fr s ncerce s adopte toate msurile susceptibile de a o contracara. Dei chestiunea evacurii Romniei a rmas oarecum n suspensie, generalul de Castelnau a propus un compromis n privina rolului generalului Berthelot i al misiunii militare franceze n Romnia. Acceptnd nevoia de a recunoate preponderena Rusiei pe frontul romnesc, Castelnau a recomandat ca Berthelot s dispun de dreptul nengrdit de a desvri reorganizarea armatei romne2. Conferina de la Petrograd din februarie 1917 a fost dedicat i chestiunii aprovizionrii, de a crei soluionare depindea nsi supravieuirea Romniei ca stat. Pentru preedintele Consiliului de minitri Brtianu era vorba i de un prilej prielnic pentru a stabili raporturi mai strnse cu liderii Antantei3. Principalele problematici abordate cu ocazia conferinei de la Calais din 26-27 februarie 1917 au vizat Armata Orientului. n condiiile n care cooperarea forelor ruso-romne mpotriva Bulgariei nu mai era cu putin, conferina a trebuit s constate c, cel puin pentru moment, nfrngerea decisiv a armatei bulgare nu constituia un obiectiv practic i c misiunea forelor aliate de la Salonic era aceea de a reine pe frontul lor trupele inamice care actualmente se gseau acolo i totodat de a lovi inamicul dac s-ar ivi un moment propice4. n vara anului 1917, armata romn era reorganizat i competitiv n principal graie priceperii i geniului efului misiunii militare franceze, generalul Berthelot. Lund cuvntul n cadrul conferinei de la Paris din 25-26 iulie 1917, preedintele Consiliului de minitri al Franei, Alexandre-Flix
Ibidem, p. 149-150. G.E. Torrey, Henri Mathias Berthelot, Soldier of France, Defender of Romania, Iai, Oxford, Portland, The Center for Romanian Studies, 2001, p. 177. 3 G.E. Torrey, art. cit., p. 214. 4 A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Stratgiques-Militaires. Conferences II, dossier no. 993, f. 85-86.
2 1

167

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ribot, care totodat ndeplinea i funcia de ministru de externe, a declarat c din punctul de vedere al dreptului nu existau puteri mari i puteri mici. Toate statele erau egale bucurndu-se de aceleai drepturi. Dac o naiune se dezvolt mai mult dect o alta, nu este vorba doar de o datorie, ci i de un privilegiu de a ocroti micile puteri. Ori Frana nu a renunat nicicnd la acest rol n cursul istoriei sale. Aluzia la Romnia era ct se poate de transparent. Mai mult, el a propus ca puterile aliate s adopte o declaraie destinat s risipeasc orice suspiciune, tergnd de pe tapet att ideea pcii separate ct i pe cea a nedezintegrrii Imperiului austro-ungar. Drept urmare, Aliaii se angajau s ocroteasc drepturile popoarelor, inclusiv ale popoarelor balcanice, fiind decii s nu depun armele dect dup realizarea obiectivului major, anume s fac imposibil repetarea unei asemenea agresiuni a crei responsabilitate o purtau, n viziunea lor, n ntregime Puterile Centrale. Alexandru Lahovari, ministrul Romniei la Paris, care alturi de generalul Dumitru Iliescu reprezenta Romnia la conferin, ambii dispunnd de drept de vot consultativ a mulumit lui Ribot pentru cuvintele rostite, adugnd c Romnia a traversat o perioad dificil iar sacrificiile au fost dureroase, ns niciodat nu i-a pierdut ncrederea. Reprezentantul Romniei i-a exprimat sperana c, mulumit eforturilor sale i concursului consistent al aliailor si ea va fi n msur s participe la victoria final a Antantei1. Totodat, Antanta a reconfirmat prevederile documentelor diplomatice semnate cu Romnia la 4/17 august 19172. Aliaii s-au reunit ntr-o nou conferin la Londra n zilele de 7 i 8 august 1917. La aceast ntrunire, Frana a fost reprezentat de ctre Ribot, Albert Thomas, ministrul armamentului i generalul Ferdinand Foch. Premierul Ribot a scos n eviden faptul c eroarea fundamental a Antantei a fost, fr ndoial, superstiia frontului principal3. Eforturile sale pe acest front fuseser n zadar, ori probabilitatea de a fi ncununate de succes era considerat mai mare pe un front secundar. Ribot amintea istoria expediiei de la Salonic, care ntreprins chiar din momentul n care a fost conceput, adic din primele luni ale lui 1915, ar fi putut mpiedica aderarea Bulgariei la tabra Puterilor Centrale i ar fi rsturnat n avantajul Antantei raportul de fore n Balcani. Pe de alt parte, revoluia din Rusia din februarie i nlocuirea guvernului Gheorghi Evghenievici Lvov cu executivul Alexander Kerenski n iulie 1917 au creat o nou stare de lucruri i n privina relaiilor Rusiei cu aliaii occidentali. Nu ntmpltor, Antanta a cutat mijloace de natur s capaciteze Rusia,
Ibidem, dossier no. 996, f. 78-79; Eliza Campus, Din politica extern a Romniei 1913-1947, Bucureti, Editura Politic, 1980, p. 137. 2 Enciclopedia primului rzboi mondial, coord. Nicolae Ciobanu, Vladimir Zodian, Dorin Mara, Florin perlea, Cezar M, Ecaterina Zodian, Bucureti, Editura Teora, 2000, p. 162. 3 A. Pingaud, art. cit., p. 29.
1

168

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 determinnd-o s continue rzboiul mpotriva Puterilor Centrale pe frontul de est. Pentru a stimula fostul imperiu arist, Aliaii i-au promis tacit controlul Constantinopolului i al Strmtorilor1. Este de fapt vorba de reconfirmarea unei promisiuni fcute anterior n primele luni ale lui 1915. Respectivul consimmnt nu ar fi fcut dect s irite Romnia i, mai mult, era vorba de un pre enorm oferit n schimbul unei colaborri care nu de puine ori se dovedise contraproductiv. Inutilitatea acestei concesii avea s fie dovedit de evoluia ulterioar a evenimentelor interne din Rusia. Dup preluarea puterii de ctre bolevici n 25 octombrie/7 noiembrie 1917, printre cele dinti msuri ale lor a fost decretul asupra pcii, iar n planul politicii externe armistiiul de la Brest-Litovsk de la nceputul lui decembrie, apoi pacea din 18 februarie/3 martie 1918, ncheiat n aceeai localitate. Situaia dificil a frontului balcanic i a celui romnesc n toamna anului 1917 a sensibilizat factorii de decizie ai Antantei i la jumtatea lui noiembrie, minitrii de finane ai S.U.A., Marii Britanii i Franei au redactat o not n care era exprimat intenia ca proxima conferin ce urma s aib loc la Paris s analizeze ntre altele chestiunea avansurilor financiare. Acestea aveau s fie consimite celorlali aliai, n principal Greciei i Romniei2. Conferina interaliat de la Paris din decembrie 1917 a luat n discuie starea de lucruri grav din Romnia i ansele de a o remedia. Prim ministrul Franei, n acelai timp ministru de rzboi, Georges Clemenceau a recunoscut c puterile aliate erau datoare s sprijine Romnia. Aliaii au ncercat s stabileasc un plan de aprovizionare a Romniei prin Ucraina. Lund n considerare opiniile generalului Berthelot, Clemenceau a conchis c Ucraina oferea posibiliti de rezisten i c pentru Aliai era vital s coaguleze i s pstreze un centru ori un nucleu de rezisten pentru un timp ct mai ndelungat. Clemenceau s-a referit mai apoi la diferendul iscat ntre guvernul francez i cel romn n legtur cu acceptarea armistiiului de ctre Romnia. Preedintele Consiliului de minitri al Franei era nclinat s cread c premierul Romniei a fost prea mult preocupat s pun la adpost regele i familia regal i astfel s-a precipitat s ncheie armistiiul. Clemenceau aprecia c omologul su de la Iai nu prea s in seama c n cazul n care regele prsea teritoriul romnesc, ara rmnea de fapt fr guvern chiar dac Brtianu nu l-ar fi urmat. n respectiva eventualitate, germanii ar beneficia de cmp liber, ar instaura un guvern germanofil i ar instala un alt monarh din dinastia Hohenzollern. Cele de mai sus au fost aduse la cunotina prim-ministrului romn i nu au ntmpinat nici o obiecie, astfel nct Clemenceau a concluzionat c Brtianu

1 2

Ibidem. A.M.A.E.F., Guerre, Oprations Stratgiques Militaires. Conferences, dossier no. 998, f. 24.

169

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 adera la punctul su de vedere. Oricum, diferendul a fost reglementat n termenii cei mai amicali cu putin1. Unul dintre reprezentanii Marii Britanii la conferin, lordul Alfred Milner, a opinat c Aliaii se simeau obligai s susin Ucraina pentru c de aceasta depindea aprovizionarea Romniei de care suntem legai prin toate legturile de onoare [...] n Rusia Meridional, scopul nostru principal trebuie s fie salvarea Romniei2. Cuvintele diplomatului englez se reafirmau necesitatea de a ncerca nchegarea unui centru de rezisten n sudul Rusiei i eventual, n condiii excepionale s se asigure acolo o baz prielnic de retragere pentru armata i autoritile romne. Un alt reprezentant al Angliei la conferin, lordul Robert Cecil a afirmat c n cazul n care desfurarea evenimentelor militare ar releva necesitatea ca generalul Berthelot s preia controlul aciunilor aliate n districtul cazacilor, cabinetul britanic nu s-ar opune3. Ulterior, toate demersurile aliate pentru a determina o rezisten armat romneasc dus la extrem au fost sortite eecului, Romnia ncheind n 20 februarie/ 5 martie 1918 preliminariile pcii de la Buftea. Plasate oarecum n faa faptului mplinit, puterile Antantei au emis, cu ocazia conferinei de la Londra din 14-15 martie 1918, o Declaraie public, care a fost pregtit chiar de ctre preedintele Consiliului de minitri al Franei, Clemenceau. Declaraia public sublinia c [] Aceste tipuri de pace, impuse prin for brutal, [precum cea impus de ctre Puterile Centrale Romniei, n.n.], noi nu le cunoatem, ntruct ne propunem prin puterea eroismului i rezistenei s punem capt unei politici de spoliere, pentru a face loc unui regim de pace durabil [...]4. Rezultatele obinute de conferinele interaliate n problematicile legate de Romnia i de frontul balcanic au fost contradictorii. Au existat unele succese, dar ele au fost destul de reduse n comparaie cu eecurile i mai ales cu unele deziderate nerealizate, rmase doar n stadiul de simplu proiect. Antanta a manifestat intenii explicite de a veni n sprijinul frontului balcanic i a celui romn ns nu a dispus mereu de mijloacele menite s confere consisten i eficien strdaniilor sale.

Ibidem, f. 23-24. Ibidem, f. 28-29. 3 Ibidem, f. 31. 4 Ibidem, dossier no. 1000, f. 276-278; Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Romniei, Bucureti, fond Paris, vol. 38, telegramele nr. 277-281, din 14 martie 1918, expediate la Iai preedintelui Consiliului de minitri Averescu.
2

170

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

PATRIARHUL MIRON CRISTEA INIIATOR AL PROIECTULUI CATEDRALEI MNTUIRII NEAMULUI Lucian Dindiric*
PATRIARCH MIRON CRISTEA PROMOTOR OF THE CHURCH OF THE SALVATION OF THE NATIONS PROJECT Abstract The political and administrative changes in the second half of the nineteenth century led to the necessity for structural changes in Romania, among them being also found the construction of a cathedral church to meet the new realities. The project for building a cathedral church was assumed by King Carol I. The fundraising, after being stopped during the First World War, were resumed immediately after 1918, the project being brought into question by the newly elected Metropolitan Miron Cristea as Primate of Romania. Cuvinte cheie: Catedrala Mntuirii Neamului, Miron Cristea, Carol I, Ferdinand, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne Key words: the Church of the Salvation of the Nation, Miron Cristea, Carol I, Ferdinand, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church

Modificrile de ordin politic i administrativ din a doua jumtate a secolului al XIX-lea au determinat n Romnia necesitatea unor transformri structurale, ntre acestea regsindu-se i proiectul construirii unei biserici catedrale care s corespund noilor realiti. Obinerea independenei n urma rzboiului din 1877-1878, consfinit la Congresele de pace de la San Stefano i Berlin1, precum i proclamarea Regatului n Parlament, la 14 martie 18812, au determinat nfiinarea, la 19 martie 1881, a unei Asociaiuni de construcie a catedralei din Bucureti, ce urma s se ocupe de adunarea fondurilor i de construirea catedralei naionale

Drd., Biblioteca Judeean Alexandru i Aristia Aman, str. Mihail Koglniceanu, nr. 9, Craiova, Dolj, tel. 0251/532267, fax: 0251/523177, e-mail: lucian_dindirica@yahoo.com 1 Pentru contextul politic al rzboiului i prevederile Congresului de la Berlin, vezi Sorin Liviu Damean, Romnia i Congresul de pace de la Berlin (1878), Bucureti, Editura Mica Valahie, 2005. 2 Istoria Romniei n date, coordonator Dinu C. Giurescu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 250.

171

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 a Romniei1. De altfel, n articolul 1 al statutului asociaiei era stipulat scopul principal al acesteia: edificarea unei biserici catedrale n capitala Romniei, care catedral s fie prin proporiunile sale un monument amintitor al actualei situaiuni a rii i nealteratei pieti naionale2. Respectiva asociaie a disprut din documentele vremii dup 19 martie 1881, dat la care i publicase statutul. Cel mai probabil acest lucru s-a datorat faptului c, trei ani mai trziu, proiectul construirii bisericii catedrale a fost preluat de regele Carol I. Dup ce, la 5 iunie 1884, suveranul Romniei promulgase o lege, prin care se deschidea un credit la Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice pentru strngerea de fonduri, n vederea construirii edificiului eclesiastic, timp de ase ani creditul a rmas nentrebuinat3. Necesitatea unor exproprieri n Bucureti, ct i fondurile insuficiente adunate n anii urmtori au determinat, n ciuda unor edine comune ale comisiei pentru construirea catedralei, tergiversarea lurii unor decizii, pn cnd, la 11 aprilie 1899, comisia se autodizolv4. Stopat n timpul Primului Rzboi Mondial, colectarea de fonduri a fost reluat imediat dup 1918, proiectul fiind readus n discuie de nou alesul mitropolit primat Miron Cristea. Un moment important n reluarea proiectului l-a constituit edina Sf. Sinod din 10/23 mai 1920, dat ce corespundea srbtoririi Zilei Naionale a Romniei; cu acest prilej, au fost rostite mai multe discursuri de ctre ierarhii Bisericii Ortodoxe Romne, fiind citit i un mesaj al regelui Ferdinand, cu strict referire la reluarea proiectului catedralei naionale. Discursul regelui a avut o genez foarte interesant. n Fondul Miron Cristea de la Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale5 se pstreaz o variant iniial, redactat olograf de mitropolitul primat, care ulterior a fost preluat n mesajul Tronului transmis ctre Sf. Sinod. Dincolo de dedesupturile alctuirii acestui discurs public, un lucru este clar catedrala naional a fost un proiect constant al lui Miron Cristea nc din perioada primaiei, continuat i n etapa sa patriarhal. Cert este faptul c ideile sale au fost preluate i asimilate cu foarte mici modificri la nivelul discursului public de ctre regele Ferdinand. Dintre aceste modificri, de departe cea mai important, i poate singura care merit menionat, este nlocuirea formulei Biserica Biruinei a Unitii noastre naionale din textul olograf al lui Miron Cristea6, cu Biserica Mntuirii din
1

Gheorghe Vasilescu, Noua catedral patriarhal Catedrala Mntuirii Neamului. Documentar istoric, n Autocefalia libertate i demnitate, Bucureti, Editura Basilica, 2010, p. 494. 2 Ibidem. 3 Ibidem, p. 494-495. 4 Ibidem, p. 494-497. 5 Serviciul Arhivelor Naionale Istorice Centrale (n continuare, se va cita: S.A.N.I.C.), fond Miron Cristea, dosar nr. 3, f. 19-20. 6 Ibidem, f. 19.

172

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 discursul public al lui Ferdinand1. Lucrrile Sf. Sinod au fost publicate n acelai an ntr-o brour, cu titlul convenional Biserica Mntuirii Neamului2. Aceast formulare, alternnd cu Catedrala Mntuirii Neamului, a devenit cea uzitat n epoc pstrndu-se n memoria istoric a Bisericii Ortodoxe Romne pn la nceputul secolului al XXI-lea. Noul loca reprezenta o punte de legtur ntre trecutul i prezentul romnilor, un edificiu cu o simbolistic aparte. n discursul lui Ferdinand se arta c biserica pe care suntem datori s-o ridicm n capitala tuturor romnilor, ca semn de mulumit pentru ajutorul Celui Preanalt, ca simbol al unitii sufleteti a ntregului neam i spre venica pomenire a tuturor celor rposai pentru nfptuirea Romniei tuturor romnilor3, urma s ntregeasc la nivel eclesiastic realizrile politico-naionale ale ultimilor ani4. La fel cum Carol I restaurase cele mai importante biserici domneti din ara Romneasc i Moldova, tot astfel Ferdinand urma s se aeze, prin noua biseric, n descendena marilor ctitori princiari ai Evului Mediu i lumii moderne romneti. Discursul su descria o galerie a acestor mari ctitori din care fceau parte tefan cel Mare, Mihai Viteazul, Matei Basarab i, pentru o legtur a dinastiilor pmntene cu dinastia strin, regele Carol I. Aa cum acesta din urm i-a unit gndul cu vechii ctitori aducnd la nou strlucire minunile de la Arge i Trei Ierarhi5, cci sufletul i jertfa biruitorilor de la Plevna s-au adugat n temelia i la frumuseea acestor altare6, Ferdinand trebuia s ncununeze jertfa militar i victoria politic de la sfritul Primului Rzboi Mondial cu edificarea unui loca al tuturor romnilor. Dintre discursurile ierarhilor, se detaeaz cel al mitropolitului primat Miron Cristea i cel al mitropolitului Moldovei, Pimen Georgescu. n intervenia sa din plenul edinei extraordinare a Sf. Sinod, desfurat la data de 10/23 mai 1920, mitropolitul primat sublinia la rndul su necesitatea construirii unui edificiu, numit de el Catedrala Neamului, discursul avnd aceeai construcie bivalent ce presupunea o legtur strns ntre victoriile politico-militare, descrise n detaliu de Miron Cristea i edificarea sfntului loca. Catedrala Neamului s dovedeasc i prin concursul personal al fiecruia c este simbolul vzut al unitii noastre de lege i de credin, de care

1 2

Ibidem, dosar nr. 7, f. 45. Ibidem, f. 43. 3 Ibidem, dosar 3, f. 19. 4 n acelai sens, a se vedea i Lavinia Stan, Lucian Turcescu, Politics, National Symbols and the Romania Orthodox Cathedral, n Europe-Asia Studies, vol. 58, 2006, nr. 7, p. 1123. 5 Este vorba de restaurrile Mnstirii de la Curtea de Arge i a Bisericii Trei Ierarhi din Iai, realizate n timpul lui Carol I. 6 S.A.N.I.C., fond Miron Cristea, dosar nr. 3, f. 19v.-20.

173

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 s ne lege i amintirea plcut c am contribuit cu tot ce am putut la nalarea ei1. Unitatea de idei exprimat n edina Sf. Sinod o regsim i n discursul mitropolitului Pimen aceeai construcie, aceleai referine, aceleai nzuine. Aceast scrisoare a M.S. Regelui dat n ziua de 10 mai, anul mntuirii 1920, ctre Sf. Sinod arta Pimen n discursul su este n strns legtur cu proclamaia dat de Majestatea Sa n ziua de 15 august, anul mntuirii 1916, prin care s-a hotrt intrarea noastr n rzboi (...) i una i alta din aceste scrisori vor fi socotite de generaiile viitoare ca cele mai nsemnate documente ale vremii, iar edina de astzi va rmne o edin istoric a Sf. Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Naionale2. Dup ce reamintea i el numele marilor ctitori eclesiastici ai istoriei romnilor Alexandru cel Bun, Mircea cel Btrn, tefan cel Mare i Sfnt, Mihai Viteazul, Neagoe Basarab, Vasile Lupu, Matei Basarab, Constantin Brncoveanu i ali mari voievozi, ntre care voi cita pe regele Carol I3 mitropolitul Moldovei ncheia cu sperana c fiecare romn, de orice vrst i orice stare, va contribui dup putere la zidirea bisericii, numit Biserica Mntuirii Neamului, pe care o vom lsa urmailor notri4. La finalul dezbaterilor, n chestiunea Catedralei Mntuirii Neamului, sinodalii au ntocmit o scrisoare-rspuns5 adresat regelui Ferdinand prin care se exprima sprijinul i acordul Bisericii Ortodoxe romne fa de construirea noii catedrale. n ciuda discursurilor nflcrate, lucrurile au continuat s se tergiverseze, Miron Cristea relund discuia ntr-un Memoriu din 1922 privind reformarea Bisericii Ortodoxe Romne 6 i n discursul inut n faa Sf. Sinod, atunci cnd s-a decis ridicarea sa la rang patriarhal; o dat ajuns patriarh Catedrala Mntuirii Neamului a constituit una dintre prioritile sale. Referitor la o discuie cu Ion I.C. Brtianu, din 17 noiembrie 1925, patriarhul Miron Cristea nota: l-am rugat s fie de acord ca la deschiderea Congresului I n ian. 1926, s ncepem era nou a Bisericii cu hotrrea de a ncepe noua catedral. Am discutat cum s fie i unde. De la mine a plecat la Consiliul de minitri, unde a i deschis un credit de 3 milioane lei pentru facerea planurilor i pregtirilor7.
1 2

Ibidem, dosar 7, f. 44v. Ibidem, f. 46. 3 Ibidem. 4 Ibidem, f. 47. 5 Ibidem, f. 47-48. 6 Ibidem, dosar 3, f. 88-94. 7 Elie Miron Cristea, Note ascunse. nsemnri personale (1895-1937), ediie ngrijit, not asupra ediiei Maria i Pamfil Biliu, Cuvnt nainte, note tiinifice, comentarii Gheorghe I. Bodea, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 100-101.

174

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Tot n problema Catedralei Mntuirii Neamului, patriarhul amintea i o ntlnire cu regele Ferdinand: mai dunzi am fost n audien la M.S. Regele, tot ca s-i mulumesc i atunci l-am rugat i pe rege: S dm curs liber pregtirilor pentru biserica Mntuirii Neamului1. Problema a fost reluat, aa cum i propusese patriarhul Miron lui Ion I.C. Brtianu, la Congresul Naional Bisericesc din 2-4 februarie 1926. Chestiunea cea mai important rediscutat i n cadrul acestui congres era legat tot de partea financiar. Guvernul, arta Miron Cristea n discursul su din 4 februarie 1925, votase deja un fond iniial de 3 milioane de lei, patriarhul adugnd o sum de 100 000 de lei i fcnd apel totodat la o colect n toat ara, n vederea adunrii sumei necesare ridicrii edificiului bisericesc2. n urma discursului inut de mitropolitul primat, Congresul Naional Bisericesc a votat o rezoluie prin care, n vederea iniierii colectei, propunea consultri cu toi mitropoliii i arhiepiscopii rii, ministrul Cultelor, ministrul Finanelor, primarul Capitalei, prefectul judeului Ilfov, guvernatorul Bncii Naionale, delegatul Societii Naionale a Femeilor Ortodoxe, cernd, n acelai timp ca s se intervin la Primria Capitalei pentru a designa un loc potrivit pentru o asemenea monumental lucrare3. n 1927, Ferdinand a cerut oficial Primriei Bucuretilor oferirea unui teren pentru construcia catedralei. Aceast ultim chestiune tindea s devin cea mai important n dezbaterile publice privind construcia catedralei. Intelectuali romni sau specialiti n arhitectur au susinut puncte de vedere diferite n ceea ce privete amplasamentul edificiului. Astfel, Octavian Goga, publicistul Mihail Mora i arhitectul Mihail Urzic Borzeti erau pentru ideea aezrii catedralei n Piaa Ion C. Brtianu, pe locul vechii primrii, chiar n centrul Bucuretiului unde actualmente se regsesc Teatrul Naional i Hotelul Intercontinental4. Un alt posibil loc era Dealul Mihai Vod, n locul Arsenalului Armatei, Nicolae Iorga, arhitectul Petre Antonescu i inginerul V.I. Istrati mprtind aceast prere5. Au mai fost propuse colina din Parcul Carol (arhitectul Cristofi Cerchez)6, Piaa Roman (arhitectul I. Pomponiu)7, dar i aezarea catedralei n axa unei perspective ce s-ar deschide din bulevardul Ion C. Brtianu i ar merge, n line dreapt, pn la Biserica Icoana (arhitectul I.Al. Davidescu)8.
1 2

Ibidem, p. 101. Gheorghe Vasilescu, op. cit., p. 505-506. 3 Ibidem, p. 506. 4 Ibidem, p. 507-508. 5 Ibidem, p. 508-510. 6 Ibidem, p. 510. 7 Ibidem. 8 Ibidem, p. 510-511.

175

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Numrul variantelor ajunsese n februarie 1929, la 12, patriarhul Miron Cristea convocnd o comisie format din ministrul Cultelor, primarul capitalei i mai muli arhiteci, care, dup dezbateri ndelungate, i-a nfiat patriarhului cele mai bune variante, acesta alegnd locul de la poalele Dealului Mitropoliei, Piaa Bibescu-Vod pe atunci, locaie avantajoas i din perspectiva unei suprafee limitate de expropiere1. 11 mai 1929 a fost ziua n care patriarhul Miron Cristea punea piatra de temelie i construia o troi pe locul destinat construciei catedralei. Nesfritele discuii l determinau pe patriarh s reaminteasc, n discursul lui public, motivele pentru alegerea acelui amplasament: Locul nostru l gsim n preajma acestei cruci, acum sfinit de mine i cu ap din rul Iordan, Piaa Bibescu-Vod prefcut ntr-un parc, ne d o suprafa de 30 000 de m.p. iar dac se acoper Dmbovia, ce are s urmeze, mrimea terenului liber crete la 50 000 m.p., ceea ce, cu cheltuieli minimale, nu se poate obine n alt parte2. Marea criz financiar interbelic a determinat stoparea procesului de construire a catedralei, problemele economice generale rsfrngndu-se i asupra acestei chestiuni3. Contextul nefavorabil completat de unele lucrri de sistematizare i modernizare a Pieei Bibescu-Vod l-a determinat pe patriarhul Miron Cristea s abandoneze ideea zidirii catedralei, prioritare devenind, ca soluie de urgen, restaurarea bisericii de secol XVII de pe Dealul Mitropoliei i aezmintele romneti de la Ierusalim i Iordan4. Moartea lui Miron Cristea, la 6 martie 1939, lsa ns nerealizat unul dintre principalele sale proiectele, asumate nc de la preluarea conducerii Bisericii Ortodoxe Romne, n 1920.

1 2

Ibidem, p. 511-512. Ibidem, p. 512. 3 Ibidem, p. 513. 4 Ibidem, p. 514-515.

176

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

NOI DOCUMENTE DIPLOMATICE PRIVIND RELAIILE ROMNO-FRANCEZE (1924-1925) Marusia Crstea*


NEW DIPLOMATIC DOCUMENTS REGARDING ROMANIAN-FRENCH RELATIONS (1924-1925) Abstract The following article refers to the Romanian-French negotiations concerning the conclusion of a treaty of friendship between the two countries in such a manner as N. Titulescu emphasized France must help us, and we must help France. In this regard, we reveal several original documents issued by Constantin Diamandy concerning negotiations in the years 1924-1925. Cuvinte cheie: Constantin Diamandy, Aristide Briand, Edouard Herriot, Bucureti, Paris Key words: Constantin Diamandy, Aristide Briand, Edouard Herriot, Bucharest, Paris

n anii 20 ai secolului al XX-lea, pentru a ine n fru dorina Germaniei i a celorlalte state revanarde de a revizui frontierele i, n acelai timp, pentru a menine eficacitatea cordonului sanitar, instituit dup rzboiul de intervenie n Rusia Sovietic, Frana s-a strduit s constituie o reea de aliane cu statele din Europa Central i Oriental. Una dup alta, Polonia (1921), Cehoslovacia (1924), Romnia (1926) i Iugoslavia (1927) s-au plasat sub protecia Franei1. nc din luna martie 1924, ministrul francez de externe a remis Legaiei Romniei la Paris proiectul unui tratat de alian i prietenie ntre cele dou state; avnd printre principiile fundamentale ale colaborrii: respectul angajamentelor internaionale; necesitatea meninerii pcii i stabilitii n Europa; respectul ordinii juridice i politice internaionale, stabilite prin

Conf. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: cirsteamara@yahoo.com 1 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 5, Secolul XX (din 1919 pn n zilele noastre), Iai, Institutul European, 1998, p. 58.

177

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 tratatele de pace; garanii reciproce n caz de agresiune pentru aprarea intereselor comune ale celor dou state1. Bucuretiul era vital interesat n semnarea unui tratat cu Frana, deoarece dorea s-i conserve integritatea teritorial, prin descurajarea i prevenirea unor agresiuni venite din partea vecinilor revizioniti, n special a Uniunii Sovietice2. Din pcate, tratativele romno-franceze au intrat n impas, dup formarea, n 1924, a guvernului condus de radicalul Edouard Herriot, acesta avnd noi opiuni pe plan extern, i anume: mbuntirea relaiilor cu Uniunea Sovietic i Germania3. Mai mult, guvernul francez a hotrt s restituie Moscovei flota rus a lui Vranghel*, ancorat n portul Bizerta. n acest sens, Constantin Diamandy (trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Romniei la Paris ntre 1922 i 1930) sublinia urmtoarele: Chestiunea de cpetenie pentru Herriot este restituirea flotei ruse. El m-a nsrcinat s v telegrafiez imediat (lui I.G. Duca ministrul de externe, n.n.) urmtoarele: El recunoate c temerile pentru Romnia sunt legitime. Restituirea flotei a fost promis de Poincar primului guvern rus recunoscut de ei. Dac nu promitea Poincar restituirea, a fi promis-o eu , a spus Herriot i, n continuare, propunea ca o soluie de echilibru s profitm de dispoziiunea din Tratatul de la Lausanne i odat cu vasele ruse s intre n Marea Neagr i vasele franceze i engleze. Eu propun Romniei continua Herriot ca Frana s aib i o baz naval la Constana4. ntr-o alt not informativ, din 12 ianuarie 1925 i care reprezenta de fapt un raport/rezumat al discuiilor avute cu Herriot , Constantin Diamandy propunea un text al unui acord cu Frana i care s constituie o baz de negocieri ntre cele dou state: Romnia i Frana. Textul acordului propus de Diamandy cuprindea: n caz de agresiune ruseasc, Frana s se considere n rzboi cu Rusia i Frana s trimit n Romnia un contingent militar pentru ca drapelul francez s fie reprezentat5. ntr-un alt document, din 21 februarie 1925, Diamany sublinia faptul c Herriot ducea o politic de conciliere att fa de Germania prin eventualele
Apud Georgiana-Margareta Scurtu, Din istoria diplomaiei europene. Relaiile Romniei cu Frana (1935-1938), Bucureti, Cartea Universitar, 2006, p. 21. 2 Vezi, pe larg, Viorica Moisuc, Premisele izolrii politice a Romniei. 1919-1940, Bucureti, Editura Humanitas, 1991. 3 Istoria Romnilor, vol. VIII, Romnia ntregit (1918-1940), coordonator Ioan Scurtu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 440. * Piotr Nicolaevici Vranghel (1878-1928), general rus. A condus armatele albe aflate n Ucraina. Este nfrnt de armata roie i se refugiaz n Belgia. 4 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Bucureti (n continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond 71 Frana, vol. 63, f. 79, 80. 5 Ibidem, f. 88.
1

178

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 schimbri sau modificri privitoare la cordonul Danzig, care ar putea fi compensat printr-o baz naval n favoarea Poloniei1, ct i fa de Rusia Sovietic susinnd c un atac rus asupra Basarabiei ar putea fi localizat i nu ar duce la o conflagraiune general2. Dup ce la 10 aprilie 1925, Edouard Herriot este nevoit s demisioneze3, n noul guvern ce se constituie sub preedinia lui Paul Painlev, ca ministru de externe, este numit Aristide Briand. Acesta declarndu-se gata pentru a ncheia pactul cu Romnia4. Astfel, ntr-un alt raport, din 13 decembrie 1925, Diamandy sublinia: Am avut ast sear cu Briand o ntrevedere foarte amical. El mi-a vorbit nti de Locarno i de importana conveniunilor semnate la Londra pentru asigurarea pcii apoi s-a analizat modul cum au decurs discuiile cu Cicerin (comisar sovietic al Afacerilor Externe 1918-1930) n ceea ce privete o soluiune definitiv; o formul de recunoatere a unirii Basarabiei cu Romnia5 , i la care Briand a rspuns c vd pe Cicerin mine i lmurim <<problemele>> pe care mi le-ai dat6. Totui, n acea perioad, guvernul francez avea alte prioriti: normalizarea raporturilor cu Uniunea Sovietic; instaurarea n Europa a unui sistem durabil de securitate colectiv i, n acelai timp, un mijloc suplimentar de a lega Germania de partenerii si europeni i de a integra aceast putere ntr-un ansamblu transnaional, eventual cum susinea i Briand n realizarea Statelor Unite ale Europei , care s se fereasc de un dublu pericol: bolevismul i americanismul care amenin identitatea acesteia7. n continuare anexm cteva documente inedite privind negocierile ncheierii Tratatului dintre Romnia i Frana (semnat la 15 iulie 1926 de Aristide Briand i Constantin Diamandy i antedatat 10 iunie).

Ibidem, f. 123. Ibidem. 3 Jean Carpentier, Franois Lebrun, coordonatori, Istoria Franei, Iai, Institutul European, 2001, p. 341. 4 Georgiana-Margareta Scurtu, op. cit., p. 22. 5 A.M.A.E., fond 71 Frana, vol. 63, f. 234. 6 Ibidem. 7 Serge Berstein, Pierre Milza, op. cit., p. 69.
2

179

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 - Anexa I MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRINE DIRECIA CABINETULUI I A CIFRULUI nregistrat la No. 68 798 din 31 decembrie 1924 TELEGRAM DESCIFRAT De la Legaiunea din Paris Nr. 6 258 Data: 31 decembrie 1924 EXTERNE BUCURETI Am vzut luni pe Herriot. Lung conversaiune; i-am artat nedreptatea invitaiunei limitative la Conferin. Herriot a recunoscut c toate chestiunile ne intereseaz i c el personal nu face nici o obieciune la lrgirea obiectului invitaiunii. M-a rugat s vd pe Laroche n acest scop. Chestiunea de cpetenie pentru Herriot este restituirea flotei ruse. El m-a nsrcinat s v telegrafiez imediat urmtoarele: El recunoate c temerile pentru Romnia sunt legitime. Restituirea flotei a fost promis de Poincar primului guvern rus recunoscut de ei. Dac nu promitea Poincar restituirea, a fi promis-o eu, a spus Herriot. Vezi dar c eu nu voiesc s azvrl rspunderea pe alii. n faa acestei situaiuni sunt dou soluiuni. Prima, este o soluiune lene i anume tergiversarea. Voi practica-o ct voi putea, dar va veni un moment cnd tergiversarea trebuie s ia sfrit. De aceea eu v propun o a doua soluiune. Noi s profitm de dispoziiunea din Tratatul de la Lausanne i odat cu vasele ruse s intre n Marea Neagr i vasele franceze i engleze. Eu propun Romniei, a spus Herriot, ca Frana s aib i o baz naval la Constana. La cea mai mic ameninare din partea Rusiei, vasele franceze i engleze vor fi acolo pentru a apra Romnia. Ideea aceasta a venit acum cteva zile i am consultat autoritile noastre navale care mi-au spus c este foarte uor ca aripa dreapt a escadrei franceze din Marea Mediteran s intre n Marea Neagr. Te vd ngrijit, a adugat Herriot, i este team desigur c sub pretext a v ocroti se atinge suveranitatea Romniei. O asemenea idee eu o resping. Eu nu m gndesc numai la vasele ruse ce vom restitui, dar i la cele ce Rusia va construi n Marea Neagr. i acum Rusia construiete dou crucitoare. Teama mea, a spus Herriot, este ca Germania s nu atace Polonia i Rusia Romnia; aceasta ar nsemna un rzboi general n cele mai deplorabile condiiuni. Pentru a evita orice ....1 de atac, eu propun aceast soluiune Guvernului romn. Te rog a telegrafia urgent. Am rspuns lui Herriot c eu socotesc comunicarea lui ca personal, eu fiind reprezentantul Romniei la Londra, nu la Paris. Herriot a rspuns c numai dup ce cunoate cu titlu particular de la mine rspunsul Guvernului romn i numai dac (nu?) va fi favorabil va sesiza. n fine, i-am vorbit din nou lui Herriot i de nedreptatea ce se face Romniei pstrnd o Legaiune la Paris atunci cnd s-a fcut Ambasad pentru
1

Lips n text.

180

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
Polonia. A specificat bine c eu vorbesc ca prieten, i Romnia nu va cere niciodat acest lucru; aceasta nefiind de (nsemntatea?) ei. Dar ca prieten nu-i pot ascunde c lipsa unui gest din partea Franei similar celui fcut n Polonia nu produce un efect bun. Herriot a rspuns c Polonia a cerut un Ambasador la Paris, c nu rspunde deloc negativ la ntrebarea dac Frana va trimite un Ambasador la Bucureti, c prevenind Camerele din vreme i cu puin rbdare se poate ajunge la o Ambasad francez la Bucureti, pe urma creia s se creeze o Ambasad romn la Paris. Aceast chestiune este uoar, a conchis Herriot, pe lng chestiunea restituirii vaselor ruseti. Atept, a spus el, ct mai grabnic s m informezi cum a primit Guvernul romn sugestiunea mea. Comunicnd cele ce preced lui Diamany acesta mi-a declarat c prerea lui este c mai nti trebuie s se ncerce a se obine o soluiune i mai avantajoas n chestiunea restituirii vaselor ruseti, i numai dac nu se poate obine s se studieze sugestiunea lui Herriot. Semnat: TITULESCU DIAMANDY A.M.A.E., fond 71 Frana, vol. 63, f. 79-82.

- Anexa II Paris, 12 ianuarie 1925 LEGATION DE ROUMANIE EN FRANCE No. 29/I Domnule MINISTRU, Temndu-m s nu se fi strecurat, prin transmisiune, oarecari erori n telegrama cifrat No. 6307, am onoare a trimit aici alturat Excelenei Voastre, o copie dup text. Primii, v rog, Domnule Ministru, asigurarea prea naltei mele consideraiuni. CONSTANTIN DIAMANDY Excelenei Sale Domnului I.G. Duca Ministrul Afacerilor Strine Am fost primit de Herriot ieri seara la Quai dOrsay. Am gsit, ntr-un crucior, un om obosit, suferind; el a inut s accentueze c se va prezenta n ziua de 13 ianuarie la deschiderea Parlamentului. Privitor la Conferina financiar, a deplns, ca i noi absena lui Seydoux, foarte grav bolnav.

181

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
Sfatul lui amical: s nu legm prea strns creanele noastre de datoriile noastre; s semnm protocolul de la Insbruk. Conferina financiar actual, este mai mult lucrare de experi, pregtind poate alte Conferine viitoare. Convorbiri oficioase i amicale cu Anglia i America. Prefer, a zis Herriot, a negocia cu Churchill dect cu Snowden, dup cum am preferat s lucrez cu Chamberlain dect cu MacDonald. Frana va recunoate datoriile ei; ea va cuta s obin reduceri i nlesniri i acele avantagii se vor ntinde asupra Romniei i a celorlali aliai. Am expus c Romnia dorete a clarifica ct mai curnd situaiunea ei financiar, nu voiete ns ca s se volatilizeze creanele ei i totodat s i se pretind plata datoriilor. Herriot a trecut apoi, lsndu-mi impresiunea unui expozeu pregtit, la chestiunea recunoaterii Guvernului Sovietic. Rusia exist; nu o putem suprima; are armata, fabrica muniii Era nevoie s avem o reprezentare, care s vad i s ne informeze. Vom comunica totul amicilor romni. Frana nu poate fi absent n Rusia; era nevoie s se neutralizeze lucrarea Germaniei, cu att mai mult, c tim c ea vrea s reorganizeze uzinele Putiloff. Pn acum, i cu toate incidentele, nu pot spune c regret c am recunoscut Sovietele. Nu uit, a urmat Herriot, c atunci cnd am fost n Rusia am observat c ura era mai ales ndreptat contra Romniei; reluarea Basarabiei mnoase, era n mintea i sufletul Ruilor; i fapt caracteristic, am gsit aceleiai resentimente chiar i la extremitii Internaionalei a III-a. n rezumat: fa de Polonia am constatat indiferen; fa de Romnia, sentimente vrjmae; chestiunea Basarabiei m ngrijoreaz n cel mai nalt grad. M tem c peste civa ani s nu avem o aciune a Germaniei contra Dantzigului, combinat cu o aciune ruseasc n Basarabia. Am spus lui Herriot c aceasta este cea mai puternic dovad c ne gsim n faa vechii politici ariste pacea i statu-quo. Herriot a trecut apoi direct la chestiunea flotei de la Bizerte. Guvernul meu s-a gsit n faa unor angajamente luate de Poincar; trebuiesc inute. Nu putem mpiedica Rusia de a construi flota ei. n Marea Baltic ei vor avea dou ncrucitoare: Marat i la commune de Paris. Chiar de nu s-ar restitui flota de la Bizerte, Ruii au arsenale n care se vor construi vase noi pentru Marea Neagr, i nsi nu o putem mpiedica. Situaiunea actual este numai un improvizorat. Contrar celor afirmate de Painlev, Herriot mi-a spus c la Bizerte se afl n stare relativ suficient de bun: un ncrucitor Alexiev, cteva torpiloare, putnd eventual s in Marea; celelalte uniti sunt fr valoare. Herriot se ntreab atunci: cum putem s parm? Folosindu-ne de stipulaiunile Conferinei de la Lausanne, vom njgheba internaionalizarea Mrii Negre. Am putea, dac consimi, trimite o flot la Constana, devenind baz naval avem un crucitor nou foarte bun, am trimite torpiloare, am organiza aprarea D-v. i cred, a adugat Herriot, c i Anglia ar trimite vasele ei. Anglia nu va putea face mai mult, cci dac se poate pn la un punct spera un acord de garanie pentru grania Rinului, ea nu va ntinde aceste angajamente, granielor Europei orientale. S-ar organiza astfel aprarea Romniei n caz de atac. i acea flot ar constitui aripa dreapt a Mediteranei, protejnd Romnia, Turcia, contra unor agresiuni ruseti. Dup cele spuse de Herriot, am repetat expunerea ce fcusem lui Painlev i spunndu-i c iau cunotin pentru prima dat de aceast propunere, am adugat, c

182

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
venind de la mine, c o asemenea politic naval cere ca preciziune i corolar, o nelegere, o alian, bineneles pacific, pur defensiv, i al crei cuprins ar putea fi adus la cunotina Ligii Naiunilor. Am expus apoi concepiunea noastr politic acordul franco-englez; Frana grupnd n jurul ei Aliaii continentali, aceasta i-ar da o greutate chiar n tratrile ei cu Anglia i America. Da, a rspuns Herriot: ca un magnet. Suntem n perfect acord, aceasta trebuie s fie politica noastr. M-a rugat s v comunic propunerea lui i s vin apoi pentru a ne nelege. Aceasta a fost, n rezumat, convorbirea mea cu Preedintele Consiliului francez. mi permit a cugeta urmtoarele: Dac facem propunerea alianei, socot c ar fi nemerit de a trimite noi, un text; este ntotdeauna avantajos de a negocia pe textul propus de noi, rmnnd ca ei s fac eventuale schimbri. Acel text ar putea fi, cu variantele necesare, textul acordului franco-ceho-slovac. n caz de agresiune ruseasc, Frana s se considere n rzboi cu Rusia; Frana ar trimite un contingent pentru ca drapelul francez s fie reprezentat. Rmne de vzut dac, prin faptul c acordul ar fi public, ar fi bine s se fixeze contingentul ca un minimum: armament, muniii, finanare etc. Prezena acestui contingent ar completa, mai ales din punct de vedere moral, aciunea flotei. Cu toate c la aceast prim propunere de alian, Herriot, care a subliniat avantajul de a ncercui Germania cu un lan de aliai ai Franei, s-a artat favorabil, s-ar putea totui ca el, sub influene diverse, s revin asupra primei impresiuni; de aceea cred c n socotelile noastre, s fie examinat i aceast din ultim ipotez, adic a eventualului refuz, sau a trgnrii rspunsului. ss. DIAMANDY A.M.A.E., fond 71 Frana, vol. 63, f. 85-89.

- Anexa III TELEGRAMA CIFRAT DE LA LEGAIUNEA DIN PARIS, DIN 21 FEBRUARIE 1925 EXTERNE BUCURETI Am remis astzi lui Herriot proiectul textului alianei. El mi-a spus c acum bineneles nu poate da un rspuns, trebuind s examineze textul n mod amnunit; a adugat ns c fiind dat c actualmente au loc convorbiri n privina garaniilor de siguran, ar fi bine, a mai atepta nc n privina textului nostru. Dup Herriot ar intra n garaniile de siguran i Germania i garania s-ar ntinde nu numai la frontierele occidentale, dar i la cele orientale ale Poloniei. Aceasta nu ar mpiedica, a adogat Herriot, eventuale schimbri sau modificri privitoare la

183

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
coridorul Danzig, care ar putea fi compensat printr-o baz naval n favoarea Poloniei. Herriot mi-a spus c el nclin a crede c Guvernul Luther ar fi dispus a intra n vederile acestea i c i se pare c momentul ar fi oportun. Lucram, a urmat el, pentru sigurana Poloniei chiar fr tirea ei. Rspunznd lui am cutat s-i art necesitatea unitii frontierelor orientale i occidentale pentru sigurana tuturor aliailor i n conformitate cu instruciunile D-Voastre i-am semnalat informaiunile privitoare la o nteire a propagandei agresive ruse. Am subliniat aceasta cu att mai mult c ntr-o faz neprecis i incidental am cptat impresiunea c Herriot socotete c un atac rus asupra Basarabiei ar putea fi localizat i nu ar aduce la o conflagraiune general. Herriot a trecut apoi la flota Generalului Wrangel i mi-a zis c dup o telegram a lui Herbette, Sovietele consider ca un punct de onoare restituirea acestei flote. ntr-o convorbire la Moscova a lui Herbette cu Rykof, acesta din urm a artat o mare nervozitate n aceast privin. Am neles, a urmat Herriot, emoiunea Dvs. i demersurile pe care le-ai fcut; pot ns declara acum c am blocat aceast afacere la Ministerul Afacerilor Strine. mi permit ns, a zis el, a sftui Guvernul Romn s nu se manifesteze n planul nti n aceast chestiune fa de Rusia, chestiune care o irit att de mult. Am rspuns lui Herriot c Romnia s-a abinut ntotdeauna de orice provocare. Trecnd la baza naval, Herriot mi-a spus c Romnia va trebui s ia n Marea Neagr precauiunile necesare i s posede o flot a ei proprie. Am ntrebat pe Herriot dac a sondat pe Englezi n privina bazei navale. El mi-a rspuns afirmativ i c Englezii ar fi favorabili, fr ns a vedea iminena unei primejdii din partea flotei sovietice. Am atins cu Herriot chestiunea adus pe tapet a eventualei alipiri a Austriei de Germania. I-am spus c aceast fireasc tendin se va accentua pe msur ce Germania se va ntri exercitnd atraciunea ei. I-am indicat ca concluziune nchegarea mai adnc a solidaritii Aliailor. Desprindu-ne, Preedintele Consiliului a cerut ca n faza actual, ar fi mai bine s nu se prea zvoneasc de pactul de alian cu noi. La obieciurea mea c lealitatea i faptul c este vorba de o baz naval francoenglez, ar cere s se previn i Anglia. Herriot mi-a rspuns c el mprtete aceast prere, dar c Englezii sunt susceptibili fa de orice acord continental european. Impresiunea ce am cptat din ntrevederea de astzi, este c Herriot dorete i crede n posibilitatea unor garanii de siguran, n care ar intra i Germania. El socotete c Pactul cu noi, n afar de orice alte consideraiuni de examinat, ar ngreuna convorbirile actuale relative la acele garanii. Ideea lui ar putea fi chiar c pactul cu noi ar fi ca o garanie de siguran. n orice caz i pentru moment eu bnuiesc c suntem dup cum am indicat n telegrama cifrat No. 6 307 n faza temporizrii. ss. DIAMANDY A.M.A.E., fond 71 Frana, vol. 63, f. 123-124.

184

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 - Anexa IV MINISTERUL AFACERILOR STRINE DIRECIUNEA CABINETULUI MINISTRULUI nregistrat la No. 66 606 13 decembrie 1925 Telegram descifrat De la Legaiunea din Paris Nr. 7 049 Data: 12 decembrie 1925 EXTERNE BUCHAREST Am avut ast sear cu Briand o ntrevedere foarte amical. El mi-a vorbit nti de Locarno i de importana conveniunilor semnate la Londra pentru asigurarea pcii. I-am spus lui Briand c Romnia fiind ara care dorete i nu neglijeaz nici o sforare pentru asigurarea pcii, consider actele de la Locarno ca netezind calea pentru o destindere a situaiei europene, ns am adugat eu, dai-mi voie s V spun cu sinceritatea la care m cred obligat fiind date relaiunile noastre amicale, la Locarno este numai o experien de laborator; rmne de vzut rezultatul lucrrilor diplomatice n aplicarea real i dac nceputul de ncredere ce se acord Germaniei, ea l va merita. De aceea, socotesc c pactele particulare care constituie i o contra asigurare, fie chiar vremelnic, sunt indispensabile pentru crearea unei reele pacifice pe baza statu-quoului. Briand mi-a spus: n-am rezistat cererii D-Voastre cuprins n scrisoarea ce mi-ai adresat (aceia trimis prin Generalul Anghelescu) de a V vedea de pe acum. Inteniunile mele erau ns s V convoc sptmna viitoare, pentru semnarea tratatului. Aceast amnare, urmeaz D-Sa, mi este necesar pentru c ndjduiesc pn atunci s termin (?) la Liga Naiunilor. Preedintele Consiliului de Minitri francez m-a ntrebat apoi ndelung despre personalitatea lui Rakowski. I-am dat toate amnuntele. Briand mi-a spus c l supravegheaz de aproape: nous avons loeil sur lui. Apoi m-a ntrebat despre Cicerin. I-am descris personalitatea Comisarului sovietic al Afacerilor Strine i cu acest prilej m-am achitat de mesajul Excelenei Voastre reamintindu-i i convorbirea ce avusesem n cursul lunii august cu Ministrul Afacerilor Strine francez pentru a regla definitiv chestiunile pendinte cu vecinii notri rui. I-am povestit lui Briand cele dou ntrevederi pe care le avusesem n timpul conferinei de la Lausanne cu Cicerin, cum se stabilise reglarea chestiunilor noastre cu Sovietele pe baz de compensaiune ntre depozitul aur al Bncii Naionale a Romniei i datoria pe care o .....1 c o avem fa de Rusia pentru furnituri militare din timpul rzboiului i ca concluziune pentru o soluiune definitiv: o formul de recunoatere a unirii Basarabiei cu Romnia. Briand mi-a spus: vd pe Cicerin mine i lmuririle pe care mi le-ai dat, mi vor fi foarte preioase. De altfel, cnd am vzut rndul trecut, acum cteva zile, pe Cicerin, am atins
1

Lips n text.

185

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011
chestiunea relaiunilor Rusiei cu Romnia i dorina pe care Frana, care are legturi strnse de amiciie cu Romnia, o are de a le vedea definitiv rezolvate. La aceasta, a spus Briand, Cicerin a obiectat: chestiunea Basarabiei constituie o piedic pentru normalizarea relaiunilor cu Romnia i c Guvernul sovietic nu a cerut altceva dect ca populaiunea Basarabiei s se pronune ea nsi printr-un plebiscit. Am ntrerupt pe D-l Briand, pentru a-i spune c n tratativele pe care le-am avut cu Cicerin, nu a fost vorba de plebiscit i c Guvernul actual i orice Guvern romn nu va admite a se pune n discuiune chestiunea unirii Basarabiei cu Romnia. Dup cum nu ar admite aceasta nici pentru una din provinciile cuprinse n teritoriul Romniei actuale. Briand a rspuns atunci: tocmai n acest sens i-am vorbit i eu lui Cicerin, adugnd c dac Guvernul sovietic pune nainte chestiunea unui plebiscit n Basarabia, aceasta nsemneaz c Rusia nu voiete ca aceast chestiune s fie rezolvat definitiv. Aceasta a fost n rezumat convorbirea mea cu Briand i lundu-mi ziua bun de la el, Preedintele Consiliului mi-a spus: Voi reveni asupra acestei chestiuni n convorbirea mea de mine cu Cicerin i V voi mprti cele ce-mi va spune el. Am ntrebat pe Briand dac m autorizeaz s anun Guvernul romn c sptmna viitoare, dup cererea Germaniei de admitere n Liga Naiunilor, vom semna amndoi tratatul cu Romnia. El m-a autorizat s V mprtesc aceast comunicare. ss. DIAMANDY A.M.A.E., fond 71 Frana, vol. 63, f. 233-235.

186

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

ELITELE N SPAIUL EST-CENTRAL EUROPEAN N PERIOADA INTERBELIC. ELEFTHERIOS VENIZELOS I MUSTAFA KEMAL DOI OAMENI POLITICI ATIPICI DOI DESCHIZTORI DE DRUMURI Ionu Cojocaru*, Teodora Stnescu-Stanciu**
ELITES IN EAST-CENTRAL EUROPEAN SPACE DURING THE INTERWAR PERIOD. ELEFTHERIOS VENIZELOS AND MUSTAFA KEMAL TWO ATYPICAL POLITICIANS TWO PIONEER Abstract Analysis of political elites for Eastern Central Europe can offer different perspectives, and possible models of behavior or results. Theoretical perspectives are backed by concrete analysis of two cases Eleftherios Venizelos and Kemal Atatrk, whose political evolution can be considered as a kind of mirror image, often contradictory. Cuvinte cheie: elite politice, Grecia modern, Turcia modern, Eleftherios Venizelos, Kemal Atatrk Key words: political elite, modern Greece, modern Turkey, Eleftherios Venizelos, Kemal Atatrk

n spaiul est-central european, imitarea a reprezentat unul dintre procesele definitorii ale democratizrilor caracteristice, n mare parte, primilor ani de dup terminarea Primului Rzboi Mondial. Dup cum sublinia i Stelian Tnase1, imitarea instituiilor, metodelor sau criteriilor occidentale s-a fcut plecnd de la societi total diferite. Max Weber este cel care a introdus departajarea cert ntre aa-numita class-society i, respectiv, statussociety2.
Asist. univ. dr., Facultatea de Relaii Internaionale, Istorie i Filosofie, Universitatea Spiru Haret, str. Fabricii, nr. 46 G, Bucureti, cod potal 060821, tel. 021/3169785/86, e-mail: c.i.cojocaru@gmail.com ** Lector univ. dr., Facultatea de Relaii Internaionale, Istorie i Filosofie, Universitatea Spiru Haret, str. Fabricii, nr. 46 G, Bucureti, cod potal 06082, tel. 021/3169785/86, e-mail: teostanciu74@yahoo.com 1 Stelian Tnase, Elite i societate. Guvernarea Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1948-1965, Bucureti, Editura Humanitas, 1998. 2 Max Weber, Economy and Society, New York, Bedminster Press, p. 926.
*

187

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ct de eficiente au fost elitele politice n ncercarea lor de a produce societi moderne? Care este relaia dintre puterea politic i modernizare? Care va fi efectul modernizrii asupra sistemelor politice din societile ajunse la modernitate? (Trond Gilberg1) reprezint tot attea ntrebri la care vom ncerca s rspundem n analiza de fa, focalizndu-ne atenia pe studiul unor personaje emblematice pentru transformarea democratic a Balcanilor i, n special, pe prima etap a evoluiei carierei lor politice: pe de o parte, cazul Greciei interbelice i personalitatea lui Eleftherios Venizelos, iar, pe de alta, situaia noii Turcii, creaie aproape exclusiv a lui Mustafa Kemal. Tocmai datorit complexitii conceptului de elit politic n sine, n literatura de specialitate s-au impus diferite moduri de definire i prezentare. Unii dintre autori au insistat pe importana rolurilor jucate fie de individualiti, fie, din contr, pe clasa structural, n sine. Astfel, n opinia lui Giddens2, elitele pot fi considerate a fi formate tocmai din acele individualiti aflate n fruntea organizaiilor sociale sau a instituiilor importante ale statului. De partea cealalt, teoreticienii, devenii de acum clasici ai fenomenului, asemenea lui Pareto, au insistat asupra rolului deinut de elit, privit ca i clas conductoare3. Pentru acetia din urm, elita deine i o important coordonat de clas politic, unde recrutarea se face mai ales pe baza principiilor ereditare sau de identitate social. Rapidele, i de-a dreptul bulversantele (am aduga noi!), transformri, prin care au trecut membrii elitei politice din spaiul Europei central-estice, dup terminarea primei conflagraii mondiale, face ca unele dintre cele mai comune definiii i abordri ale subiectului n sine s nu fie tocmai aplicabile n cazul nostru. Diferenierile intervenite au fost dictate de tipul de modernitate al societii generatoare, de heterogenitatea claselor sociale sau de specializarea nsi a elitelor. Pentru perioadele de tranziie de la un regim la altul, prezentnd, cel puin la nivelul macro-coordonatelor aspecte democratice, sunt reprezentative aa-numitele elite consensuale. Tranziia este o perioad centrat pe elite, independent dac schimbrile de regim au fost iniiate de sus, de ctre elita politic sau de jos, de ctre mase, cci termenul de Tranziie se bazeaz pe implicarea elitelor, nu a publicului concluziona un studiu aparinnd unor cunoscui analiti americani, Michael G. Burton i John Highley Elite Settlements4. Europa
Trond Gilberg, Modernization in Romania since the Second World War, New York, Praeger Publishers, 1975, p. 3. 2 Apud M. Burton, J. Higley; Invitation to Elite Theory, n Organisations and Power Theory, Centraleurope: Probe Launched Into Czech Communist Ex-Prime Minister la http://www.centraleurope.com 3 Ibidem. 4 M.G. Burton, J. Highley, Elite Settlements, n American Sociological Revue, 52 (iunie 1987), p. 296.
1

188

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Central i Estic, cu lunga sa istorie de intelectuali i politicieni disideni M. Burton, R. Gunther i J. Highley1 a reprezentat spaiul propice pentru analizarea situaiei elitei n momentele de tranziie, de schimbare de regim. Situaia, poziia i importana acestora pe noua scen politic n formare... n literatura de specialitate s-au impus mai multe tipuri de clasificare a conceputului de elite. Astfel, International Encyclopedia of Social Science, n opinia lui S. Keller2, consider c se poate vorbi, indiferent de epoca istoric analizat, de patru mari categorii de elite, strategice i segmentale: obinuita elit politic; elita economic, militar i tiinific; elita ce a exercitat autoritate moral (exemple ar putea fi preoii sau filosofii militani); elite ce pstreaz societatea unit, alctuite din personaliti cu rol de ghidare cultural. n cele ce urmeaz, vom ncerca s prezentm traiectoria politic a dou dintre cele mai interesante personaliti reprezentative ale spaiului est-central european interbelic: Elefterios Venizelos i, respectiv, Kemal Atatrk doi furitori de state moderne, ale cror destine s-au i ntlnit nu de puine ori n istorie. Unul dintre obiective, rmne, de asemenea, sublinierea unor posibile modele, traiecte i aciuni, recognoscibile i n cazul altor personaliti contemporane. A. Un om politic atipic (?!): Eleftherios Venizelos Eleftherios Venizelos s-a nscut n anul 1864, n micua localitate Mournies, situat la doar civa kilometri de Chania (cel mai mare ora al Cretei, vechea capital din perioada veneian), n familia lui Styliani3 i a lui Kyriakos Venizelos, n prima parte a lunii noiembrie. Din pcate, att data exact de natere, ct i alegerea numelui au generat, mai trziu, controverse istoriografice, preluate i amplificate (adesea!) de marea majoritate a biografilor*. Unul dintre cele mai vechi, dar i populare variante i aparine britanicului S.M. Chester (Life of Venizelos, with a letter from His Excellency M. Venizelos, Viaa lui Venizelos, cu o scrisoare a nsui Excelenei Sale,
M.G. Burton, R. Gunther, J. Highley, ed., Elite and Democracy Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 10. 2 International Encyclopedia of Social Sciences, vol. V, Elite, New York, Macmillan and Free Press, 1968, p. 26-28. 3 Nscut Plumidaki, undeva n jurul anului 1826, n satul Therisos. Una dintre ndeprtatele sale rude, pe linie patern, a rmas n istoria local ca un erou al rzboiului de independen grec. Printele su ocupa o important poziie social n regiune, astfel c, prin cstoria, ce a avut loc aproximativ n anul 1846, Kyriakos Venizelos urca, oarecum, pe scara social. Oarecum, ns, deoarece muli dintre biografii viitorului om politic insist n a-i creiona lui Styliani o imagine tipic de... ranc, analfabet (Paschalis M. Kitromilides, Eleftherios Venizelos: the Trials of Statesmanship, Athens, Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Fondation, 2006, p. 37). * Cu predilecie, cei din perioada interbelic!
1

189

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Constable, Londra, 1921). Chester merge pe varianta conform creia Styliani a recurs la un vechi obicei cretin: pentru a fi sigur c va da natere unui biat sntos, i-a cerut ajutor Sfintei Fecioare Maria, promind c l va aduce pe lume, asemenea ei, ntr-un staul, n fn. Conform unui alt biograf, de ast dat de origine greac, Kostas Kairophilas (Eleftherios Venizelos, his life and work, Eleftherios Venizelos, viaa i opera, John Murray, 1915), insist pe prezentarea unei alte variante, n care se observ ns acelai iz religios pronunat pentru a avea o natere uoar i pentru sntatea pruncului s-au rugat doi preoi ortodoci, alturi de doi hogea, n limbi diferite. Conform uneia dintre cele mai recente biografii, aparinnd lui Paschalis M. Kitromilides (Eleftherios Venizelos: the trials of statesmanship, Eleftherios Venizelos: ncercrile puterii, Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Fondation, 2006), nsui printele, Kyriakos, pentru a obine protecia divin, i-a cerut hogeau-ului localitii s se roage pentru a-l mbuna pe Mahomet. Zvonurile, care mai de care mai mirobolizante cum c o lumin alb ar fi aprut pe cer, la naterea biatului au ajuns, mai trziu, i la urechile lui Eleftherios. Ironic, viitorul om politic ar fi replicat, ntr-un interviu acordat ziarului New York Times, la 30 octombrie 1921: Nu mai susinei asemenea poveti... Oamenii vor ajunge s cread c sunt Dumnezeu!. Convins c viitorul pentru Eleftherios este afacerea familiei, Kyriakos nu prea i-a ncurajat aplecarea spre studiu. Insistenele consulului general grec din Chania, George Zigomalas, i-au schimbat, se pare, optica. i, astfel, tnrul Venizelos a ajuns ntr-o Aten marcat de importante transformri1. n capitala elen a fost atras, nc de la nceput, de politic i, mai ales, de personalitile vremii, ce i-au lsat amprente vizibile asupra spiritului su n formare. Alexandros Koumoundouros (1817-1883) i Charilaos Trikoupis (1832-1896) au devenit, astfel, demne exemple de urmat, mai ales c ambii au ocupat de mai multe ori prima poziie n stat (Koumoundouros de 10 ori, ntre 1865 i 1882; Trikoupis de 7 ori, ntre 1875 i 1895). Dup ce s-a nscris la Universitatea naional capodistrian de la Atena, pentru a studia dreptul, n 1883, pe cnd era aproape gata s absolve i cel de-al doilea an, Eleftherios a fost chemat de urgen acas. Kyriakos era grav bolnav i, n scurt timp, s-a i stins din via. Susinerea familiei i-a revenit tnrului Venizelos. n 1885, convins c fcuse tot ceea ce era necesar pentru familie, s-a
Pentru detalii cu privire la contextul intern, cu predilecie transformrile pe care le-a cunoscut societatea greac n a doua jumtate a veacului al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea, recomandm: Jolle Dalgre, Grecs et Ottomans. 1453-1923, de la chute de Constantinople la disparition de lEmpire ottoman, Paris, tudes grecques, LHarmattan, 2002; Giannis Koliopoulos et Thanos Veremis, Greece: the Modern Sequel: from 1831 to the Present, Londra, Hurst & Company, 2002.
1

190

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 hotrt s se rentoarc la Atena, pentru a-i termina studiile. A fost momentul n care a reuit s se fac, pentru prima dat remarcat i n cercurile politice. n noiembrie 1885, Joseph Chamberlain (1836-1914), deja debarcat de la conducerea ministerului Comerului britanic (iulie 1885), aflat la Atena, a declarat presei c este convins c locuitorii insulei Creta nu doreau unirea cu Grecia. O delegaie format din cinci studeni cretani a obinut permisiunea de a se ntlni cu influentul afacerist i om politic britanic. Eleftherios Venizelos a devenit, rapid, purttorul lor de cuvnt. ntrevederea a durat puin peste o or, tinerii ncercnd s i prezinte lui Chamberlain mai ales aspectele legate de proasta administrare a insulei de ctre otomani. Venizelos a insistat, subliniind c refuzul Marilor Puteri, reprezentate de diplomaii lor din Chania, de a ine seama de ateptrile exprimate de Adunarea Naional a Cretei, nsemna, n fond, o susinere, deghizat, a politicii otomane. Impresionat, Chamberlaine i-ar fi declarat mai trziu guvernatorului Bncii Greciei (el nsui de origine cretan): Cu asemenea oameni, precum cei cu care m-am ntlnit ieri, nu ar trebui s v mai facei griji cu privire la sigurana eliberrii de sub turci!1. n 1887, proaspt posesor al unei diplome de avocat, Eleftherios s-a rentors pe insula natal, devenind partener al unui important cabinet de avocatur (aparinnd lui Spyros Moatsos, apoi s-a asociat cu unul dintre viitori si colaboratori politici, Yagos Iliakis), situat chiar n centrul Chaniei. Puinul timp liber rmas i l-a ocupat cu jurnalismul. Mai ales c devenise, deja, un fel de expert n probleme cretane, muli dintre autorii vemii ajunseser s i cear opinia, nainte de a publica un articol legat de istoria i problematica cretan. Un an mai trziu, n 1888, a i devenit unul dintre fondatorii publicaiei Lefka ori (Munii albi), tribun a ideilor progresiste i a criticii acerbe a ineriei administraiei otomane. Din pcate, apariia gazetei a fost ntrerupt n vara anului 1889. Dar Eleftherios Venizelos nu s-a dat btut. Era doar nceptul unei fulminante cariere! n amintirea unui contemporan, viitorul ambasador grec la Londra, Caclamanos, figura sa ferm a rmas bine ntiprit: ntreaga fizionomie, expresia remarcabililor si ochi i, mai ales zmbetul acel misterios zmbet pe care jurnalitii greci, cu umor, l-au comparat, mai trziu, cu cel al Giocondei lui Leonardo toate m-au surprins. Dar, a nceput s vorbeasc Mi-am lsat jos tocul i l-am ascultat de-a dreptul fascinat2. La sfritul anului 1891, i viaa de familie prea c intrase pe un fga de

Episodul este pe larg povestit n destul de recenta biografie, purtnd semntura lui Charles Personnaz, Venizlos. Le fondateur de la Grce moderne, Paris, Bernard Giovanangeli diteur, 2008, p. 34. 2 S.M. Chester, Life of Venizelos, with a Letter from His Excellency M. Venizelos, Londra, Constable, 1921, p. 27-29.

191

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mpliniri: dragostea pentru Maria Kateluzu1 l-a adus n faa altarului. Peste un an a venit i primul fiu Kyriakos, iar, n 1894 Sophocle. Dar, din pcate, soia i s-a stins, dup ce i-a dat natere celui de-al doilea copil. Din poziia de deputat i, mai apoi, de ministru al Justiiei (1899-1901), a demarat principalele reforme* de care insula avea att de mare nevoie: reorganizarea tribunalelor; modernizarea sistemului judiciar; organizarea jandarmeriei; crearea unei Bnci Naionale; instituirea unei monede naionale drahma. Destul de repede au aprut ns i primele disensiuni dintre noul conductor al Cretei, tnrul i impetuosul deloc experimentat prin George i mult mai chibzuitul cretan Venizelos. Una dintre primele probleme au fost generate de dorina naltului Comisar de a-i ridica un palat, demn de nsemntatea funciei ocupate. n ochii lui Venizelos o asemenea construcie nu ddea deloc bine ar fi reprezentat un simbol al permanentizrii situaiei; iar el nu militase deloc pentru aa ceva. Cuvntul decisiv i-a aparinut, iar George s-a vzut nevoit s renune la mreul plan... ns punctul principal al dezacordului dintre cei doi a fost reprezentat de maniera de conducere a insulei. Cu toate c actul constituional la care Venizelos i adusese din plin contribuia i acorda puteri largi prinului George, situaia nu era deloc pe placul cretanului, care dorea modificarea acelor prerogative i lrgirea atribuiunilor decisive att pentru parlament, ct i minitrilor. Nemulumirile s-au acumulat i, n primvara anului 1905, n fruntea unei insurecii, Venizelos a reuit debarcarea naltului Comisar. Reputaia cretanului ajunsese s depeasc graniele insulei. Acelai Caclamanos ar fi povestit, conform nsemnrilor fcute de autorul unei interesante galerii de personaje politice (Eminent Europeans. Studies in continental Reality), Eugene

Fiica unui reputat negustor chaniot, Sophoklis Eleftheriou Katelouzou, nscut n 1870. Interesant pentru traiectul ascendent, dar aparte al personajului Venizelos este i faptul c, neuitnd niciodat de dezideratele conaionalilor, a ncercat s i conduc pe calea transformrilor. O frntur dintr-un cunoscut discurs, inut la 28 ianuarie 1898, cu prilejul deschiderii Adunrii locale din Meldoni, provincia Retimo, poate fi semnificativ n acest sens: Normal, ceea ce obinem astzi nu corespunde cu aspiraiile prinilor notri, nici cu visele pe care le-am avut n tineree. Dar trebuie s ne artm nelepi i onorabili. Numai astfel vom putea face un pas important nspre realizarea idealului nostru naional (cf. S.M. Chester, op. cit., p. 27). Au existat multe dezbateri, mai ales n epoc, legate de posibila trdare a lui Venizelos a doleanelor cretane interesant este, de asemenea, propria interpretare: Dac am fost acuzat c sunt naionalist, n sensul c sunt totalmente devotat ideii naionale, i sunt profund convins c unirea cu Grecia a Cretei este singura soluie, final, a problemei, atunci acuzaia poate fi real i o accept cu plcere, deoarece o mpart cu tot poporul cretan. (fragment din scrisoarea adresat, la 6 septembrie 1897, amiralului Canevaro, apud S.M. Chester, op. cit., p. 25).
*

192

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 S. Bagger1, c, nsui Clemenceau, n 1899, rentors dintr-o vizit fcut n Grecia, cu ocazia unei petreceri, i-a spus contesei de Noilles c a fost impresionat n special de un tnr Venizelos. Cine e Venizelos?, ar fi ntrebat contesa... n curnd, ntreaga Europ i va cunoate numele! ar fi replicat Clemenceau. Iar povestea impresionantei aprecieri este prezentat i, anterior, de Chester, care, n plus, arat c la respectiva ntlnire a fost martor i scriitorul socialist Maurice Barrs (1862-1923). i, din Creta pn la Atena nu mai rmsese dect un singur pas! Contextul loviturii militare din vara anului 1909, intrate n istorie ca lovitura militar de la cazarmele de la Goudi (o periferie a Atenei), i-a oferit momentul prielnic. n 1910, Eleftherios Venizelos devenea, astfel, prim-ministru nu al Cretei, ci al ntregii Grecii. i, astfel, ncepea o tumultuoas carier politic2. A gsit o Grecie mic sublinia unul dintre cei mai cunoscui biografi ai si, S.M. Chester , neneleas de restul lumii, umilit; a fcut-o mare, de dou ori victorioas, a acoperit-o cu glorie i i-a dat ncrederea n viitor. Oare ce alt recompens ar fi putut avea un mare om politic3. De la vrsta de 46 de ani pn la 56, istoria vieii lui Venizelos a reprezentat, n fond, istoria Greciei. ntrebat care ar fi fost cheia succesului, conform unei nsemnri a lui Take Ionescu, cretanul ar fi rspuns: Le-am spus ntotdeauna celor din jurul meu adevrul i numai adevrul, i am fost mereu pregtit s prsesc puterea, fr niciun regret4. B. Atatrk un alt gen de lider politic atipic A reforma Turcia, nseamn a o omor. Previziunea marchizului Salisbury din 1878 se pare c a fost corect dac, n locul Turciei, ne referim la Imperiul Otoman. Trecerea de la Imperiu la Republic, perioad mai puin abordat de istoricii europeni5, a fost una dintre cele mai complicate din istoria recent a
Eugene S. Bagger, Eminent Europeans. Studies in Continental Reality, Londra, G.P. Putnams Sons, 1922, p. 59. Povestea apare i n varianta tiprit cu un an n urm, 1921, respectiv cea aparinnd lui S.M. Chester, op. cit., p. 5. 2 Aceast linie a unui aa-numit mesianism politic prezent, de altfel, n tot spaiul estcentral european cu predilecie n perioada interbelic pe larg analizat pentru cazul grec de Mark Mazower, The Messiah and the Bourgeoisie: Venizelos and Politics in Greece, 19091912, n The Historical Journal, decembrie 1992, p. 885-904. 3 S.M. Chester, op. cit., Prefa, p. XVI. 4 Ibidem, p. X. 5 Dintre istoricii europeni care au tratat aceast tem amintim: Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Londra, Oxford University, 1968; Harry Howard, The Partition of Turkey A Diplomat History 1913-1923, New York, 1966. Dintre istoricii turci, enumerm: Serif Mardin, Atatrk ve Cumhuriyet dnemi Trkiyesi, Ankara, Y.E. Turkiye Ticaret Odalari, 1981 (Turcia i Atatrk n perioada republican); Salahi R. Sonyel, Trk Kurtulu Sava ve D Politika, Ankara, Y.E. Turk Tarih Kurumu, 1986 (Rzboiul de independen turc i politica
1

193

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 turcilor. Acetia s-au confruntat cu separarea populaiei n dou tabere, cea pro-sultan i cea adept a luptei pentru eliberare de sub Sultanat, condus de Mustafa Kemal. Rzboaiele civile i luptele de partid erau caracteristice epocii. Mustafa Kemal, tnrul ambiios care avea o alt viziune pentru a putea reda demnitatea rii, s-a remarcat prin cuvinte adresate celui care a fcut parte din Triumvirat: Djemal Bey, nu te lsa sedus de moda actual de a voi s apari fiecrei secturi ntr-o lumin frumoas. Aplauzele celor muli n-au nicio importan. Dac vei cuta mai departe s-i tragi fora din aprobarea primului venit, atunci nu tiu ce va fi cu tine n prezent, ns viitorul i-l distrugi cu siguran. Grandoarea const n a nu vorbi pe placul fiecruia, n a nu arunca praf n ochii nimnui, a nu vedea dect ceea ce este cu adevrat necesar pentru ar i a merge drept la int. Fiecare i va da cu prerea, fiecare va voi s te abat din calea ta. Bine, tu nu te lai influenat i-i urmezi drumul fr ovire. i vor pune piedici la fiecare pas. Convins c nu eti mare, ci mic i slab, c n-ai niciun sprijin, c nimeni nu te ajut, vei nvinge, n cele din urm, toate piedicile. i, dac dup aceea, i vor spune c eti mare, s rzi pur i simplu n nasul celor ce i-o vor spune1. Mustafa Kemal s-a nscut la Salonic, n 1881, ntr-o familie de mijloc. Dup coala primar, a urmat cursurile secundare, militare, n aceeai localitate, iar, n anul 1895, s-a nscris la Liceul militar din Manastir. Perioada studiilor a coincis cu desfurarea revoltelor greceti, bulgare, macedonene, de ieire de sub dominaia Otoman. Dup absolvirea liceului, s-a nscris la coala de Rzboi de la Istanbul. Preocupat de soarta Imperiului, Mustafa a nclcat ordinul sultanului Abdul Hamid, ce interzisese orice fel de discuii i opinii politice despre starea actual a Imperiului. Mai mult, tnrul student a organizat ntruniri secrete, la care se discuta despre libertate i cile ei de obinere. n 1902, dup finalizarea cursurilor, a fost admis n clasa de pregtire a cadrelor pentru Statul major. Avea gradul de locotenent. Contient de situaia din Imperiu, i-a prevzut declinul. n 1905, a obinut gradul de cpitan de Stat major, dar, n urma unui denun, cum c ar fi editat un ziar pentru a-i informa colegii cu privire la situaia armatei Imperiului, a fost trimis n cadrul Armatei a 5-a din Damasc. Acolo a nfiinat o asociaie, cu scopul de a organiza o revoluie mpotriva Imperiului i a ideilor religioase. Negsindu-i adepi, a rmas dezamgit, ns nu a renunat. S-a deplasat la Salonic, unde, n urma ntrevederilor secrete cu fotii camarazi, a pus bazele Vatan ve Hurriyet Cemiyeti (Asociaia Patrie i Libertate). Doi ani mai trziu, s-a rentors la Damasc, fiind trimis n misiune la Statul major al armatei a 3-a. Tnrul Mustafa nu era mpcat cu ideea ca, n loc s fie n
extern); Dogan Avcioglu, Milli Kurtulus Tarihi, cilt 1, Istanbul, Y.E. Istanbul Matbaasi, 1974. (Istoria de eliberare naional). 1 D.v. Mikusch, Gazi Mustafa Kemal 1880-1938, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, p. 86-87.

194

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mijlocul evenimentelor, era trimis n diverse locaii ale Imperiului, ca Macedonia sau Tripoli. Anul 1913 a adus n Imperiu schimbri importante. La 23 ianuarie, liderii asociaiei Uniune i Progres au obligat guvernul s-i nainteze demisa. Aciunea nu a fost pe placul tnrului Kemal, considernd, n acel moment, c mai important ar fi aprarea oraului Adrianopole, atacat de bulgarii, care l-au i ocupat. nceputul celui de-al doilea rzboi balcanic a adus schimbri importante. Mustafa Kemal, n fruntea Corpului de armat Balayir, cu ajutorul lui Enver Bey, ce conducea armata adus din Istanbul, au reuit s elibereze oraul Adrianopol. Ca urmare, Enver Bey a fost numit Pa, Mustafa Kemal neprimind ns nicio distincie! Pentru a-l ndeprta din Istanbul, l-au numit ataat militar... la Sofia. nceputul Primului Rzboi Mondial l-a gsit acolo. Fire energic, era nemulumit de funcie. Mai mult, era mpotriva unei aliane cu Germania, pe care o vedea ca fiind catastrofal pentru ar. De altfel, intrarea Imperiului Otoman n rzboi a nsemnat sfritul politicii de expansiune n Orient. Ostilitile ruso-turce din Marea Neagr au condus la declaraia de rzboi din partea Antantei mpotriva Turciei, din noiembrie 1914. Sultanul, pentru a crea o stare de spirit favorabil, printr-un decret, a anulat unilateral capitulaiile, considerate de otomani o discriminare. Documentele vremii artau c Mustafa Kemal a avertizat guvernul c mergea pe o cale greit. Mustafa Kemal a reuit s se afirme n btlia de la Canakkale, din 1915. Era ultimul bastion n calea cuceririi Constantinopolului. Mustafa Kemal a fost naintat la gradul de colonel (5 mai 1915). Iar la 1 aprilie 1916 a primit titlul de pa. Protestele mpotriva continurii rzboiului alturi de Germania s-au nteit fr succes. Mustafa Kemal a fost numit comandant la diverse comandamente, toate departe de teatrele principale de lupt. n semn de protest, i-a naintat demisia din funciile de conducere. A fost considerat n concediu pe o perioad de trei luni. ntors la Istanbul, a primit propunerea de a face parte din suita prinului motenitor Vahdettin. Dup armistiiul de ncetare a focului, semnat la Mudros, la 30 octombrie 1918, Mustafa Kemal a avertizat guvernul otoman asupra consecinelor. Vigilena i atitudinea critic asupra guvernului a fcut ca Mustafa Kemal s primeasc propunerea de a fi numit ministru de Rzboi. Fiind considerat de guvern ca o persoan cu o conduit negativ, a respins ideea. Pentru Imperiul Otoman, pierderea Bagdadului, n martie 1917, a venit ca un oc, cci vechiul ora sfnt al Califilor ocupa o poziie special. Enver, care nu se mai bucura de popularitatea de alt dat, a cerut ajutor naltului Comandament german, care a rspuns afirmativ, din cu totul alte motive, germanii fiind interesai s-i menin aliatul n lupt. Astfel, a fost desemnat generalul von Falkenhayn s vin n ajutor, mpreun cu un numr semnificativ 195

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 de trupe. mprit n dou, una din otiri fiind condus de generalul Mustafa Kemal, a ncercat s recupereze Bagdadul, ns, ceea ce nu planificaser politicienii, s-a produs pe front. Turcii nu concepeau s fie condui de ctre ofierii germani. Mai mult, generalul Mustafa Kemal, apreciind campania pentru recuperarea Bagdadului pierdut, i-a dat demisia. Superiorii au fost nemulumii gestul, n mod normal, fiind de Curtea Marial! au ncercat s l trimit la vechiul post n Caucaz, ns ofierul a refuzat i acea opiune. ntors la Constantinopol, generalul a ales varianta ateptrii, refuznd diverse propuneri de a rsturna guvernul. ntre timp, la 10 februarie 1918, a murit i Sultanul Abdul Hamid. I-a urmat prinul Wahededdin, care era convins c Imperiul Otoman nu putea fi meninut dect printr-un Sultanat puternic, bazat pe Islam, iar ptrunderea ideologiilor occidentale devenea extrem de primejdioas. Relaia dintre Mustafa Kemal i Sultanul Wahededdin, n prim faz, a decurs normal. Generalul a cutat s-l lmureasc pe motenitorul tronului n ce situaie dificil se afla ara. Cu omul acesta s-ar putea face multe, cu condiia de a i se deschide ochii, de a sta mereu lng el i de a-l sprijini n mod leal1, a declarat adesea. n ciuda tuturor insistenelor, Wahdeddin, a primit asigurri de la Cartierul General german c lucrurile erau n grafic, att pentru Germania, ct i pentru Turcia. La nivel politic, vizita mpratului Wilhelm la Constantinopol nu a reprezentat o reuit. Motenitorul tronului, n expunerea susinut cu acel prilej, a ntrebat: ara mea sufer lovituri tot mai grele, fr ca s avem posibilitatea de a le stvili. Dac lucrurile vor continua astfel, Turcia se va prbui. Din declaraiile Majestii Voastre n-am dobndit pn acum sigurana c se va pune capt acestor lovituri fatale pentru noi. N-ai voii, Sire, s-mi dai n privina aceasta asigurri linititoare?2. Rspunsul omologului german a fost prompt: Mi se pare, Alte, c sunt n anturajul dvs. personaliti care seamn ndoieli n spiritul dvs. (referire la generalul Mustafa Kemal, n.n.), i v deteapt nencrederea. V pot da asigurarea c avem toat sperana de a ajunge la un rezultat fericit. Cred c asta v va ajunge3. Temerile erau justificate mai ales c Imperiul, aflat n pragul declinului, s-a vzut trt ntr-un rzboi n care nu vroia s participe. ntlnirea dintre Wahededdin i Mustafa Kemal, pus la cale de ctre marealul Izzet Paa, a fost decisiv pentru viitorul Turciei. Generalul i-a propus s devin eful armatei, iar pe el s-l numeasc eful Statului Major General: nainte de orice este necesar de a fi stpn pe armat, de a o avea n mn. Punei-v, Sire, personal n fruntea otirii i numii-m pe

1 2

Ibidem, p. 132. Ibidem, p. 134. 3 Ibidem.

196

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 mine ca ef al statului major general1. Sultanul a fost curios dac se mai gsesc i ali ofieri care au aceleai opinii, urmnd ca, dup o perioad de gndire, s ia decizia corect. Trgnnd luarea unei decizii, ntr-o alt audien, a ncercat s mping lucrurile, ns, cnd, a aflat c Sultanul a discutat subiectul cu Talaat i Enver, Mustafa Kemal a neles c i Sultanul se afla pe un drum greit. Vizirul Izzet Paa, odat numit, a demarat negocieri n vederea ncheierii unui armistiiu. Turcii sperau c prin ncheierea unei pci separate se alegea soluia cea mai uoar. Generalul englez, Townshend, a fost trimis ca intermediar la amiralul Calthrope, ancorat n rada portului Mudros n apropierea Dardanelelor. Turcia trebuia s capituleze fr condiii. Armistiiul cu englezii, ncheiat la bordul vasului Agamemnon s-a produs fr consultarea francezilor. Condiiile capitulrii2 nu au fost grele, cum se ateptau turcii. Comandatul armatelor din Siria de Nord, a trebuit s revin la Constantinopol, urmnd ca turcii s evacueze teritoriile siriene. Grecii, n cartierul Pera al Istanbulului i-au arborat drapele i portrete cu Venizelos, n timp ce englezii i francezii au intrat n Constantinopol. Turcia tria cel mai greu moment al istoriei. Rzboaiele continue de aproape opt ani decimaser ara, foametea, mizeria se generalizaser. n ar, suprarea Sultanului pe marealul Izzet Paa, pe motiv c nu i arestase pe cei responsabili, n viziunea multora Talaat, Enver i Djemal ci, chiar le nlesnise fuga, pe vapoare germane, n loc de judecat i execuie, l-a determinat pe mareal s-i nainteze demisia. Scopul Sultanului era de a rectiga bunvoina concetenilor. Mai mult, executarea celor trei nu era logic, mai ales c niciun oficial din Europa nu mai punea problema vinovailor de rzboi. Jocurile politice au rmas s fie jucate de cele dou tabere, cea a Sultanului, care l numise la conducerea marelui Vizirat pe Tewfik Paa, fost ambasador la Londra, dar n vrst de 80 de ani i, respectiv, cea din jurul lui Mustafa Kemal, care spera s construiasc un cabinet naional, fr partide. Generalul a reuit s-l conving pe marealul Izzet Paa s accepte funcia de vizir ntr-un eventual cabinet3. Planul generalului se baza pe voturile parlamentarilor, care, dac nu-i ddeau votul de ncredere lui Tewfik, urma s-i impun Sultanului voina poporului. Rmas fr ajutorul Parlamentului, singura soluie a fost o discuie cu Sultanul, care a profitat de avantaj i l-a primit pe
Ibidem, p. 137; vezi i Semen Aralov, Rus Buyukelcisinin Hatiralarinda Ataturk ve Turkiye (Amintirile ambasadorului rus Semen Aralov despre Atatrk i Turcia), Istanbul, Editura Kum Saati, 2005, p. 67. 2 Nu s-a recurs la dezarmarea i dizolvarea imediat a armatelor i nici la predarea materialului de rzboi, cum se obinuia. S-a afirmat c armata turc trebuie demobilizat ct mai repede, cu excepia trupelor necesare pentru paza frontierelor i meninerea ordinii n ar. 3 Ibidem, p. 151.
1

197

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Mustafa Kemal n timpul ceremoniilor, dorind s apar n public alturi de el, cu scopul de a arta lumii c generalul nu i era mpotriv. Dup festiviti, audiena, care a durat peste o or, a trezit curioziti. n fond, Sultanul dorea s-l ctige i s-i asigure tronul: m-am convins c, comandanii i ofierii din armat au mare ncredere n dvs. mi putei da asigurarea c din partea armatei nu se ntreprinde nimic mpotriva mea?. Generalul a confirmat c nu se organiza nimic mpotriva sa: Dup cte tiu, nu exist n momentul de fa niciun motiv pentru comandani i ofieri de a se ridica mpotriva Tronului. Pot chiar s declar cu siguran c Majestatea Voastr nu are a se teme de nimic. Totui, nelinitit, Sultanul a struit: Nu vorbesc numai de azi, ci i de mine, i de tot viitorul. Suntei un comandant inteligent i nelegtor. Sunt convins c v vei servi de influena dvs. pentru a v lmuri camarazii1. n tot acel timp, Mustafa Kemal analiza, discuta, calcula i i etala ideile, ns numai celor apropiai. Pentru viitorul ef de stat, Protectoratul era sinonim cu mrturisirea c nu mai erau capabili s triasc prin propriile fore. Mai mult, Imperiul era mort fr nicio speran de revenire, ideea universal a Islamului devenise iluzie, iar Sultanul i Califul erau considerate umbre ale trecutului. n opinia generalului Kemal, trecutul era iremediabil pierdut2, iar agarea de acea iluzie era o cale de pieire. Concluzia, n opinia viitorului lider, era: puterile occidentale proclamaser principiul naionalitilor ca dreptul suprem al popoarelor. Prea bine: Turcia turcilor, ca i America americanilor. Trebuie zidit un stat nou pe temelii noi, din popor i pentru popor; i n aceast Turcie nou ce i-o crea naiunea nsi, trebuia s-i revie ei suveranitatea deplin3. n acea Turcie, Sultanul i Califul nu mai aveau loc. n acele vremuri grele, n opinia celor din jurul lui Mustafa Kemal izvorse gndul c Turcia ar trebui s copieze modelul politic existent n statele reprezentate de Mari Puteri. ns a o exprima n public nsemna sinucidere. Societatea turc, considera Sultanatul, cu reprezentantul su Sultanul, ce deinea att rol de conductor al statului, ct i de lider religios, ca umbr a lui Allah pe pmnt, ceea ce l fcea intangibil n ochii populaiei. Societatea respecta funcia, nu persoana, ceea ce a rmas nrdcinat pn n zilele noastre. Cum un mahomedan nu putea concepe planul generalului, care aciona, fr a declara, n vederea realizrii unui stat laic, naional, singurul care i dduse seama era chiar Sultanul, care vedea c micarea nceput de el se ndrepta mpotriva Dinastiei. Generalul M. Kemal era contient c realizarea Turciei independente nsemna un conflict cu Marile Puteri sau, n caz fericit, numai cu una. ns ntr-o
D.v. Mikusch, op. cit., p. 152-153. Metin Heper, Turkiyede Devlet Gelenegi (Viitorul statului Turc), Ankara, Editura Dougbati, 2006, p. 109. 3 D.v. Mikusch, op. cit., p. 158.
2 1

198

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ar istovit de attea conflicte, cum putea concepe poporul o lupt pe care, n cele din urm, chiar i Germania fusese nvins? Abil tactician, a prevzut c nu numai Turcia era istovit, mai mult dect ea i Marea Britanie i Frana erau mult mai obosite de rzboi, iar popoarele lor nu vor porni ntr-un nou rzboi pur imperialist, chiar dac guvernele le-ar fi cerut-o1. La 23 aprilie 1920, Adunarea Naional s-a ntrunit la Ankara, ntr-o clas srccioas a colii de Agricultur. Alegerile s-au desfurat mai mult formal, reprezentanii micrii kemaliste au obinut mandatele. Deschiderea lucrrilor Adunrii s-a hotrt s fie ntr-o vineri, ziua n care musulmanii mergeau la Moschee pentru rugciunea sptmnal. Deputaii au hotrt s participe la rugciune la vechea moschee Hagi Bayram. Mai mult, s-au rugat pentru Sultan i Calif. Dup momentul solemn, cu drapelul verde al Profetului n frunte, deputaii s-au deplasat ctre cldirea unde avea s funcioneze Adunarea Naional. Abil politician, Mustafa Kemal avea nevoie de a crea acea aparen, urmrind s nu i fac nc dumani. Practic, i dorea s sar cteva secole i s ntemeieze, deodat, un Stat cu totul modern. Mai mult, generalul i-a fcut un aliat i din Biseric, instituie ce nu avea niciun motiv de ndoial la adresa efului naionalitilor. Adunarea Naional i-a continuat activitatea. n fond, a pus bazele noului stat, prin rezoluiile denumite de Mai legea asupra regimului provizoriu. Monarhia a rmas nominal intangibil. Se motiva c toate msurile aveau drept scop aprarea Califatului i Sultanatului i eliberarea suveranului i a rii imperiale din mna strinilor. n mod firesc, cnd Adunarea Naional avea s dein, singur, toat puterea n Stat, decizia asupra situaiei viitoare a Sultanului, avea s-i revin de drept. eful ei afirma: Chestia formei de guvernmnt era pe timpul acela deosebit de delicat. nainte de a face o propunere, trebuia s iu seama de ideile i sentimentele Adunrii. Plecndu-m acestei necesiti, am introdus un proiect n care intenia a rmas ascuns2. Cnd o parte din partizani au declarat c au fost indui n eroare i nelai, el le-a obiectat c, cu mai mult atenie, ar fi putut s recunoasc faptul c, prin rezoluiile din Mai, se constituise, n principiu, Republica! Caz unic, Mustafa Kemal, vrful piramidei a fost ales preedinte al Adunrii Naionale i, totodat, preedinte al Consiliului de Minitri. n acel mod, deinea att puterea legislativ, ct i executiv, un fel de dictator mbrcat n toga democraiei3. Nu a trecut niciodat peste reprezentana popular i nici nu a cutat s-i micoreze nsemntatea. Dup obinerea funciei de preedinte i al Adunrii Naionale i a guvernului, Mustafa Kemal i-a racolat un
1 2

Ibidem, p. 159. Ibidem, p. 211. 3 Ibidem, p. 212.

199

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 colaborator ce i va sta alturi vreme ndelungat: Ismet Paa i l-a numit ef al Marelui Stat Major*. Decizie ndrznea, care a strnit nemulumirea multor generali mai n vrst. Noua Turcie intrase pe fgaul visat de Mustafa Kemal. Ca preedinte al Partidului Republican al Poporului, alturi de adepi, a pus bazele republicii. Principala sa preocupare a fost s schimbe, din temelii, noul stat: a desfiinat Califatul, n martie 1924; la rndul lor, i colile religioase au fost desfiinate, n acelai timp. Societatea nu a mai fost condus dup legea musulman (Shara), fiind nlocuit de codul civil elveian, codul penal italian i codul comercial german. Una dintre principalele reforme a vizat, n 1928, schimbarea alfabetului arab cu cel latin. A reprezentat una dintre cele mai ndrznee hotrri, deoarece, o vreme, legea a creat derut. n 1934, o nou lege l-a obligat pe fiecare cetean s i aleag un nume de familie i un prenume, n stil occidental, msura contribuind la o mai bun administrare i clasificare a populaiei. Ca exemplu, Mustafa Kemal a primit, din partea Parlamentului turc, numele de Atatrk1. Doi lideri politici atipici, dou comportamente care au sfidat timpurile, cutumele i, mai ales, limitrile mentale sau geografice un turc i un cretan au reuit s transforme, aproape n totalitate, zona balcanic, catapultnd-o spre modernism, spre noua er deschis, apoi, de prima conflagraie mondial. Au reuit s impun o nou categorie de oameni politici i un nou tip de discurs. Miznd pe cartea inovaiei, au fcut aproape uitate nfrngerile de altdat, renumele sau gloria unor imperii de mult apuse i au promovat noile state, create dup tipar democratic.

Marele Stat Major General era inclus, n acel moment, n cadrul Ministerului. n toamna anului 1938 starea de sntate a preedintelui Atatrk s-a deteriorat, n primul rnd ficatul, din cauza alcoolului pe care l consuma zilnic (Ankara, 5 aprilie 1938, nr. 477-3). Dispariia liderului emblematic K. Atatrk, la 10 noiembrie 1938, a generat numeroase comentarii. ntrebarea de pe buzele tuturor se referea la posibila continuare a vechilor evoluii din partea Turciei. Care va fi viitorul reformelor Kemaliste? Nenelegerile dintre liderii Kemaliti vor crea probleme interne? Va putea Turcia continua politica extern promovat de indiscutabila autoritate a lui Atatrk, iar ntrebarea cea mai vehiculat era dac Turcia va putea s i apere integritatea naional i, n primul rnd, independena ca un stat laic? Se va continua pe drumul deschis de el? Funeraliile conductorului statului turc, care au avut loc la 20 noiembrie, la Ankara, au atras prezena multor lideri europeni. Cel ce urma s-i succead trebuia, inevitabil, s fie pa kemalist. n acea situaie, primul ministru Celal Bayar l-a recomandat pe marealul Fevzi Cakmak, comandantul Statului Major, susinut i de kemalitii Kilic Ali, Recep Peker i Sukru Kaya, dar acesta nu a dorit s prseasc armata.
1

200

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV A ROMNIEI N ACCEPIUNEA LEGII PENTRU ORGANIZAREA ADMINISTRAIUNII LOCALE DIN ANUL 1929 Florin Ionu Stancu
LORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA ROUMANIE SELON LA LOI POUR LORGANISATION DE LADMINISTRATION LOCALE DE 1929 Rsum Sous lempire de la Constitution de 1923, mais sous un nouveau rgime politique, dont les visions de la vie administrative du pays taient essentiellement diffrentes, la Roumanie connat un modle nouveau dorganisation administrative de son territoire grce la loi pour lorganisation de ladministration locale du 3 aot 1929. Dune part, une nouvelle loi dorganisation administrative et territoriale simposait, imprieuse, dicte par les problmes internes que soulevait lapplication de la loi dunification administrative de 1925 sur tout le territoire de la Roumanie. Dautre part, il faut rappeler lincidence des rformes de certains pays europens et des modles de politique rgionale quils offraient sur la rorganisation administrative de la Roumanie. Parmi les avantages de cette loi, il faut mentionner la relle dcentralisation quon a ralise en sappuyant sur les systmes administratifs mis en place jusquen 1918 en Transylvanie, en Bucovine et en Basarabie Cuvinte cheie: autonomie local, descentralizare, directorate ministeriale locale, organizare, tutela administrativ Mots-clefs: autonomie locale, dcentralisation, directorats ministriels locaux, organisation, tutelle administrative

Sub imperiul Constituiei din anul 1923, dar sub un nou regim politic, cu viziuni diferite asupra vieii administrative a rii, Romnia cunoate un model nou de organizare administrativ a teritoriului, instituit prin Legea pentru organizarea administraiunii locale din 3 august 19291. Elaborat de Partidul Naional-rnesc, legea urmrea realizarea descentralizrii administrative n scopul asigurrii unei mai mari autonomii n viaa local. Ea a fost apreciat ca un produs hibrid al diferitelor concepii politice, fr s se constituie ntr-o doctrin unic.
Drd., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: flstancu@gmail.com 1 C. Hamangiu, Codul General al Romniei, vol. XVII, 1929, p. 920-1 016.

201

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 nc din faza de proiect, legea a fost criticat, n special pentru c ducea la creterea enorm a aparatului administraiei locale prin crearea unui numr imens de funcionari care i mprumut, i ncalc i i ncrucieaz atribuiile unii cu ceilali. Se aprecia c aplicarea acesteia va crea haos i dezordine n administraie i va mpovra, inutil, bugetul cu cheltuieli nejustificate1. Factorii care au condus la elaborarea unei noi legi de organizare a rii au fost, pe de o parte, interni, impui de dificultile ntmpinate n aplicarea, pe tot teritoriul, a Legii de unificare administrativ din anul 1925 i de dorina de a materializa principiul descentralizrii administrative. Pe de alt parte, factorii externi apar sub influena reformelor dintr-o serie de ri europene i a modelelor de regionalizare oferite de acestea. Ideea de regionalizare s-a impus n Romnia din raiuni interne, legate de evoluiile administrative aparte ale diferitelor provincii, i externe, determinate de modul cum a fost privit problema regiunii, ca unitate administrativ, n alte ri europene. n Frana, Vidal de la Blache i Lucien Lefvre, n rile germane F. Ratzel i Haushoffen, n rile anglo-saxone Bryce, au susinut necesitatea organizrii administrative bazate pe nivelul regional2. Soluia crerii regiunilor administrative, care aminteau de vechile provincii, nu s-a putut materializa, dar departamentele se puteau asocia ntre ele n vederea gestionrii unor proiecte comune. Ideea crerii de regiuni administrative nu era nou n Romnia, ns diferitele proiecte de legi anterioare nu au putut fi promovate datorit limitelor impuse de Constituie. Constituia din 1923 stabilea c teritoriul rii se mprea n comune i judee, astfel c organizarea regiunii administrative ar fi intrat sub incidena neconstituionalismului. De aceast prevedere constituional s-au lovit inteniile legiuitorului din 1929 de a crea regiunea administrativ. Avizul Consiliului Legislativ cu privire la proiectul Stere specifica explicit neconstituionalitatea regiunii. De aceea, legiuitorul a recurs la o inovaie, prin crearea Directoratelor Ministeriale Locale, n numr de 7, ca centre de administraie i de inspecie local3. Prin modul de organizare i funcionare (art. 292-298 ale legii din 1929)4, acestea se prezentau ca organe de deconcentrare administrativ5.
G. Trac, Reforma administrativ. Noi creaii bugetare. Reforma moral, n Economia, anul I, nr. 2-3/1929, p. 1-9. 2 P. Negulescu, Romul Boila, Gh. Alexianu, Codul Administrativ Adnotat, Bucureti, 1930, p. 245. 3 Ioan Scurtu, Din viaa politic a Romniei (1926-1947) Studiu critic privind istoria Partidului Naional-rnesc, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1983, p. 150-151. 4 C. Hamangiu, op. cit., vol. XVII, p. 970-971. 5 Deconcentrarea administrativ nseamn crearea de ctre autoritatea central n teritoriu a unor organe dezlipite din organizaia central i care rmn parte integrant din ierarhia central,
1

202

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Directoratul era constituit din: director ministerial local, cu rang de subsecretar de stat, reprezentantul guvernului, secretarul general al directoratului i efii serviciilor ministeriale locale, care erau: serviciul internelor, al finanelor, al instruciei publice i cultelor, al agriculturii i domeniilor, al lucrrilor publice i comunicaiilor, al industriei i comerului, al muncii, sntii i ocrotirilor sociale. Directoratul Ministerial Local era compus din: directorul ministerial local i efii serviciilor ministeriale locale, ca organe executive ale Guvernului. Cele 7 Directorate Ministeriale Locale s-au organizat n marile centre provinciale: Bucureti, Cernui, Chiinu, Cluj, Craiova, Iai, Timioara, ncepnd cu data de 1 ianuarie 1930. Articolul 300 din lege1 statueaz c judeele din resortul unui directorat se pot asocia ntr-o asociaiune general pe termen nelimitat, pentru execuia, crearea sau ntreinerea de lucrri, instituii de interes economic, sanitar sau servicii publice. n baza acestui articol, s-au creat apte Asociaii Judeene Generale, care reprezentau i promovau interesele provinciei. Aceste asociaii au fost: Muntenia cu 17 judee; Transilvania cu 18 judee; Moldova cu 9 judee; Bucovina cu 7 judee; Basarabia cu 9 judee; Banat cu 5 judee; Oltenia cu 6 judee. Ideea de baz n crearea acestui model de organizare pe provincii a fost aceea c numai o organizare care adopt particularitile regionale poate s corespund integral nevoilor economice i sociale att de variate i dependente de mprejurrile locale i temporale. Soluia Directoratelor ministeriale locale n-a mplinit ns speranele puse n ea. Prin interpunerea ntre jude i autoritatea central a unei noi autoriti, administraia s-a complicat, s-a ngreunat, fiind necesare i cheltuieli financiare sporite, astfel c legea din 15 iulie 1931 le-a desfiinat. Potrivit legii din 1929, judeul rmne ca aezmnt de drept public pentru reprezentarea intereselor judeene, nu i se acord atribuiuni de reprezentare a intereselor generale, acestea fiind lsate pe seama prefectului, care era delegatul puterii centrale n jude (art. 273)2. n organizarea judeean descentralizat s-au ntlnit dou tipuri de organe: deliberative i executive (prefectul, consiliul judeean i comisiunea administrativ).

nzestrate cu anumite atribuii cu caracter local. Acestea poart, de regul, denumirea de Regiuni sau Inspectorate. Deconcentrarea este doar un corectiv al centralizrii administrative. 1 C. Hamangiu, op. cit., vol. XVII, p. 972. 2 Ibidem, p. 967.

203

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Legea pentru organizarea administraiei locale din 19291 nu a adus modificri importante n ceea ce privete instituia Prefecturii. Prefectul, ca reprezentant al guvernului, exercita controlul i supravegherea tuturor administraiilor locale din jude. Totui, se introduce o prevedere foarte important, care limita oarecum importana funciei de prefect, n sensul c acesta nu mai este organ executiv al administraiei judeului. Dac n legea de unificare administrativ din 1925 (art. 333) se preciza c prefectul vegheaz i ia msurile necesare pentru executarea hotrrilor consiliului judeean i ale delegaiei permanente, legea din 1929 (art. 275)2 meniona c prefectul este ndatorat a-i da concursul pentru aducerea la ndeplinire a deciziilor consiliului i delegaiei judeene. n legea din 1929 se fac referiri la comisia administrativ a judeului care, n fapt, era consiliul de prefectur din legea din 1925. Aceast comisie era format din prefect, ca preedinte, i efii serviciilor publice ale ministerelor i ai unor instituii locale. Atribuiile acesteia erau de a coordona activitatea diferitelor servicii ale administraiei judeene i de a nltura dificultile ce puteau aprea n aplicarea legilor. Se urmrea, n acest fel, mplinirea unui vechi deziderat armonizarea activitii diferitelor componente ale administraiei publice. Prin intermediul comisiei, prefectul putea s cunoasc modul de funcionare al tuturor serviciilor publice, dificultile ntmpinate i s ia msuri de soluionare. Comisia avea i rolul de a asigura o colaborare permanent ntre instituiile puterii centrale i ale celei locale3. Administraia judeului era ncredinat consiliului judeean ca organ deliberativ i delegaiei consiliului i preedintelui acesteia ca organe executive. Inovaia adus de lege const n aceea c preedintele delegaiei judeene devenea organ executiv i se delimitau atribuiile puterii centrale fa de organele nsrcinate cu administraia judeean. Aa cum preciza expunerea de motive a proiectului de lege, organul executiv al administraiei judeene era ales, acesta nemaifiind prefectul, ci preedintele delegaiei consiliului judeean4. Numrul consilierilor alei stabilii prin lege era de 42, n judeele cu mai mult de 400 000 locuitori, de 36 n judeele cu populaie mai mare de 200 000 locuitori i 30 n celelalte judee. n acelai timp, n consiliu erau i membrii cu drept de vot deliberativ (primarul oraului reedin de jude i preedinii camerelor de agricultur i de industrie i comer) i membrii de drept cu vot consultativ, numii din rndul
1 2

Ibidem, p. 920-1 016. Ibidem, p. 967. 3 Codul Administrativ, Bucureti, 1930, p. 547-549. 4 Ibidem, p. 519-520.

204

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 serviciilor publice descentralizate. Durata mandatului de consilieri alei i de drept a fost stabilit la 5 ani. Prevederile legii privind constituirea consiliului judeean, modul de funcionare i atribuiile acestuia erau, n general, aceleai ca i n legea din 1925. Situaia era aceeai i n ceea ce privete delegaia consiliului i serviciile componente ale consiliului judeean. Cea mai important modificare era aceea c preedintele delegaiei judeene devenea organul executiv al consiliului i eful administraiei judeene (art. 249)1. Preedintele delegaiei era ales odat cu membrii acesteia, prin vot secret, cu majoritatea de voturi a membrilor consiliului. Putea s fie ales preedinte al delegaiei numai un liceniat n drept, care avea cel puin trei ani de practic administrativ sau judiciar sau cinci ani practic de avocat. Preedintele delegaiei avea urmtoarele atribuii: conducea administraia pe teritoriul judeului, dnd directivele necesare pentru funcionarea serviciilor i a autoritilor administrative din jude; semna actele oficiale i pe cele eliberate n numele judeului; executa ordinele guvernului, regulamentele i hotrrile consiliului judeean i ale delegaiei judeene referitoare la administraia general a judeului; reprezenta judeul n justiie; supraveghea lucrrile judeene n curs de executare; verifica situaia veniturilor i cheltuielilor judeului cel puin o dat pe trimestru; supraveghea administraia satelor i a comunelor din jude; inspecta cile judeene, vicinale i comunale i lua msuri de executare a lucrrilor de construcie i ntreinere a drumurilor, podurilor i a altor lucrri ce intrau n competena judeului; raporta consiliului i delegaiei situaia administraiei judeului; prezida edinele delegaiei i asista la edinele consiliului judeean; trimitea consilierilor programul lucrrilor sesiunilor, iar la deschiderea acestora prezenta consiliului o expunere a situaiei judeului; conducea toate serviciile administraiei judeene, angaja personalul de serviciu al judeului i supraveghea modul de administrare a instituiilor de nvmnt, sanitare i de asisten social din jude. Fa de legea din 1925, prin legea din 1929 s-au extins foarte mult atribuiile preedintelui delegaiei judeene, acesta prelund multe din prerogativele prefectului.
1

C. Hamangiu, op. cit., vol. XVII, p. 963.

205

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Delegaia judeean era organ consultativ al preedintelui, dar avea i atribuii proprii, precum: supravegherea administraiei serviciilor judeene; supravegherea, controlul i ndrumarea administraiei satelor i comunelor, afar de municipii; aprarea intereselor judeului n justiie; pregtirea proiectului de buget al administraiei judeene i a tuturor celorlalte lucrri care urmau s fie supuse dezbaterii consiliului; gira activitatea consiliului judeean de la expirarea mandatului acestuia pn la constituirea unui nou consiliu. n mod obligatoriu, fiecare consiliu judeean numea un secretar general. Acesta trebuia s aib un titlu universitar, de preferin, licena n drept, s fi ocupat timp de cel puin trei ani gradul de ef de serviciu i s fi trecut examenul de capacitate prevzut de statutul funcionarilor publici. ntre atribuiile acestuia amintim: supravegherea serviciilor judeului; pregtirea lucrrilor supuse consiliului sau delegaiei judeene; participarea la toate edinele consiliului i delegaiei; ncheierea proceselor verbale prevzute de lege, contrasemnarea i transcrierea acestora n registre speciale; pstrarea arhivei i a documentelor judeului. Alternativa oferit de legiuitorul din 1929, cu prezena la conducerea judeului a dou persoane, un prefect politic i unul administrativ, nu s-a dovedit a fi viabil, astfel c guvernul de Uniune Naional desfiineaz aa numitul prefect administrativ, revenindu-se la sistemul cu un singur prefect la nivelul judeelor. Partidul Naional rnesc, revenit la guvern n iunie 1932, nu va impune ca ef al administraiei judeene pe preedintele delegaiei permanente, astfel c existena acestuia a fost de scurt durat n istoria organelor administrative romneti. Referitor la nivelul comunal (titlul II din lege), legea din 1929 pstreaz clasificarea comunelor n urbane i rurale. Comunele urbane puteau fi orae i municipii. Oraele erau definite drept comune urbane cu mai puin de 50 000 de locuitori i care nu erau declarate municipii. Comunele declarate staiuni balneo-climaterice prin legi speciale puteau obine recunoaterea de comune urbane la iniiativa consiliului local respectiv i cu aprobarea Comitetului Local de Revizuire i confirmarea directorului ministerial. Comunele rurale, definite ca uniti administrativ-teritoriale avnd peste 10 000 de locuitori, puteau fi formate din unul sau mai multe sate. 206

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n cazul n care nu se putea forma o comun cu acest numr de locuitori, ori anumite sate dispuneau de mijloace financiare suficiente pentru a ntreine o administraie comunal, legea prevede c se puteau constitui comune cu un numr mai mic de locuitori, dintr-un singur sat sau din mai multe sate. La nivelul comunelor, indiferent de tipul lor i de legi, au funcionat organe deliberative: consiliul comunal, i executive: primarul, ajutorul de primar i delegaia consiliului comunal. Consiliul comunal se compunea, ca i cel judeean, din membri alei prin vot universal i din membri de drept, reprezentnd diferite profesii sau instituii. El era prezidat de primar. Legea din 1929, pe linia accenturii caracterului reprezentativ al consiliului, a scos din componena consiliilor comunale rurale membrii de drept. Numrul i durata mandatului 5 ani. Primarul era eful administraiei comunale i reprezentantul autoritii centrale n comun. Primarii erau alei de consiliul comunal sau de alegtorii comunei. Legiuitorul din 1929, urmrind o descentralizare administrativ i la nivelul comunei i innd seama de faptul c n provinciile unite cu Romnia fiecare sat era o unitate administrativ, a pus satul la temelia organizaiei comunale, ca centru natural de populaie, cu autoriti i patrimoniu proprii. Au fost create dou tipuri de comune: urbane oraele, municipiile, comunele suburbane, i rurale avnd minimum 10 000 de locuitori, formate din unul sau mai multe sate (art. 4)1. La art. 6, este prevzut c satele care fac parte dintr-o comun rural sunt considerate, din punct de vedere administrativ, ca sectoare ale acelei comune, fiecare cu organele sale de conducere. Satele erau mprite n dou categorii: sate mici, cu o populaie sub 600 locuitori i sate mari, cu o populaie de peste 600 locuitori. n urma aplicrii acestei legi, situaia unitilor administrativ-teritoriale n mediul rural era urmtoarea: comune 1 500, sate 15 276, din care sate mici 7 289. Dac pentru satele mari, alegerea unui consiliu stesc este obligatorie, pentru satele mici, aceasta este facultativ. Primarul stesc, ales n adunarea steasc fr prea multe formaliti, are o funcie mai mult onorific. Aceast organizaie era complicat i greoaie i a fcut ca n vechea Romnie circa 10 000 de sate s se grupeze n 700-800 comune, ajungndu-se astfel ca o comun s fie format din 30-40 de sate, ceea ce era un impediment aproape insurmontabil pentru o bun funcionare a administraiei comunale2. Experimentul n-a durat dect pn la legea din iulie 1931, prin care s-a revenit la sistemul de mprire a comunelor conform legii din 1925.
Ibidem, p. 921. V. Vese, V. Puca .a., Dezvoltare i modernizare n Romnia interbelic, 1919-1939, Bucureti, Editura Politic, 1988, p. 58; Codul Administrativ, Bucureti, 1930, p. 158.
2 1

207

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Art. 285 din lege1 prevede c judeele vor fi mprite n mai multe circumscripii teritoriale, numite pli. Legea pstreaz plasa ca circumscripie teritorial condus de un primpretor, ca reprezentant al prefectului, ofier de poliie administrativ i organ de supraveghere i control n ceea ce privete administraia rural. Pstrarea plilor, vzute ca nite prelungiri ale puterii centrale n teritoriu, a fost criticat ca fiind n contradicie cu inteniile descentralizatoare ale legii. Larga autonomie local, realizat de legea din 1929, a necesitat un sistem care s supravegheze legalitatea hotrrilor i deciziilor, i anume tutela administrativ: pentru sat i comuna rural: n prim instan Delegaia Judeean, n a doua instan Comitetul Local de Revizuire (ataat Directoratului); pentru comuna urban i judee: n prim instan Comitetul Local de Revizuire, n a doua instan Comitetul Central de Revizuire. Se poate observa respectarea principiilor democratice, prin crearea unui sistem n care filiera tutelar nu trece pe la Ministerul de Interne. Caracterul inovativ al acestei legi const n realizarea unei veritabile regionalizri pe provincii istorice, fr ca aceste uniti teritoriale s fie prevzute de constituie. Proiectul Stere din acelai an, care propunea crearea regiunii administrative, fusese declarat neconstituional prin avizul Consiliului Legislativ. Cunoscut n literatura de specialitate ca experiment sau experiena de la 1929, aceast lege a creat un aparat administrativ greoi, cu interpunerea ntre judee i nivelul central a Directoratelor Ministeriale Locale ca organe de deconcentrare, avnd n compunere servicii locale: interne, finane, instrucie public, culte, agricultur, domenii, lucrri publice i comunicaii, industrie i comer, munc, sntate i ocrotire social. Aceast soluie nu a confirmat speranele puse n ea, pentru c administraia s-a complicat, antrennd cheltuieli crescute. La aceast organizare, ca i la Directoratele Ministeriale Locale, s-a renunat la 15 iulie 1931, dup venirea la putere a Guvernului Iorga. Totui, aceast lege s-a fundamentat pe principiul descentralizrii administrative, care s-a realizat inndu-se cont de sistemele administrative care au existat anterior anului 1918 n Transilvania, Bucovina i Basarabia. Elementul de noutate pe care l aduce legea n direcia descentralizrii administrative const n electivitatea organului administrativ al administraiei judeene care nu mai este prefectul judeului, ci preedintele delegaiei consiliului judeean, aa cum a existat nainte de unire n Ardeal i Bucovina.
1

C. Hamangiu, op. cit., vol. XVII, p. 996.

208

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 O alt inovaie pe care o aduce legea este aceea c satul este nzestrat cu personalitate juridic ca i comuna, se organizeaz justiia administrativ, prin comitetele locale de revizuire i comitetul central de revizuire i directoratele ministeriale, ca organe de deconcentrare administrativ. Ca organe de tutel administrativ ntlnim: delegaia consiliului comunei rurale format din mai multe sate i primarul ei, care exercit, sub supravegherea delegaiei judeene, tutela administrativ asupra satelor din cuprinsul comunei; delegaia consiliului judeean cu preedintele ei care exercit tutela asupra comunelor urbane, rurale i asupra satelor, indirect prin mijlocirea delegaiei consiliului comunal i direct n condiiile legii; comitetele locale de revizuire care exercitau tutela asupra judeelor i municipiilor n prim instan i n a doua instan, asupra satelor i comunelor n condiiile legii; comitetul central de revizuire care, n prim instan i n apel, exercita controlul n ceea ce privete exerciiul tutelei de ctre comitetele locale de revizuire asupra judeelor i comunelor, i ministerul de interne i consiliile de minitrii n cazurile stabilite de lege. n afar de aceste organe de tutel, mai aveau dreptul s exercite un control i o inspecie prefectul judeului, directorul ministerial al directoratului i ministerul de interne care avea un drept general de control i supraveghere asupra administraiilor de autonomie local din cuprinsul rii. Printre criticile aduse legii nc de la adoptarea ei i n perioada scurt n care legea a fost n vigoare, amintim: a). crearea a patru organe de administraie local: satul, comuna, judeul i regiunea, administraia general a judeelor ngreunnd activitatea administraiei; b). stabilirea acelorai atribuii pentru sate i comunele rurale, motiv pentru care comuna rural, din acest punct de vedere, i pierdea raiunea de a mai fi constituit; c). soluionarea greoaie a conflictelor juridice din administraie cauzat de tutela jurisdicional, aa cum a fost organizat ca instan de fond i instan de recurs, alturi de instanele de contencios administrativ; d). crearea organelor paralele, respectiv prefectul, ca organ de control al puterii centrale i administratorul judeului, care era ales, ntre acetia doi existnd nenumrate conflicte i nenelegeri; e). crearea regiunilor i directoratelor precum i funcionarea acestora sa dovedit mai degrab teoretic, fr a se putea realiza n practic. Trebuie ns s recunoatem meritul acestei legi de a fi realizat o real descentralizare administrativ i o mai mare autonomie n viaa local. Dat fiind 209

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 contextul istoric, politic i economic, acest model de organizare, bazat pe autonomie local, nu a rezistat mult timp. n consecin, a rezultat un sistem administrativ eterogen, complicat i greu de aplicat, ceea ce a condus la un numr mare de modificri legislative ntr-o perioad scurt de timp1.

Enciclopedia Romniei, vol. I, Bucureti, Imprimeria Naional, 1938, p. 306: legea din 31 decembrie 1929, pentru modificarea art. 537 alin. 1, art. 367 alin. 2 i art. 368; legea din 4 ianuarie 1930, pentru modificarea art. 294, 297, 298, 299; legea din 6 iulie 1930, pentru completarea art. 247; legea din 6 iulie 1930, pentru completarea art. 462; legea din 29 ianuarie 1931, pentru modificarea art. 44, 178, 429, 430, 437, 453, 454; legea din 15 iulie 1931, pentru modificarea unor dispoziiuni din Legea pentru organizarea administraiunii locale; legea din 21 septembrie 1932; legea din 20 aprilie 1933, pentru modificarea Legii de organizare a Comitetelor de Revizuire; legea din 14 aprilie 1933, pentru organizarea finanelor locale; legea din 3 mai 1933, pentru abrogarea unor dispoziiuni din Legea de organizare a administraiunii locale; legea din 18 martie 1934, pentru modificarea unor articole din legea de organizare a administraiunii locale.

210

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

DIN ISTORIA RELAIILOR ROMNO-SOVIETICE (ANUL 1940) Cristian Sandache*


DE LHISTOIRE DES RELATIONS ROUMAINES-SOVIETIQUES (LANNE 1940) Rsum Pendant la seconde guerre mondiale les proccupation diplomatiques de la Roumanie se concentrrent sur a Bessarabie. En mars 1940, lUnion Sovitique notifia quil avait un contentieux territorial avec la Roumanie. Leffondrement de la France, le principal garant de lintegrit territoriale de la Roumanie, constitua ce moment favorable, et Moscou fit connaitre ses revendications territoriales vis--vis de la Roumanie. Le 26 juin 1940, Moscou addressa la Roumanie un premier ultimatum qui indiquait les pretentions sur la Bessarabie et le Nord de la Bukovine. Aprs le 26 juin 1940, toute la politique de la Roumanie a t lie la perte de la Bessarabie, du Nord de la Bukovine et de la region de Hertza. Cuvinte cheie: Romnia, Uniunea Sovietic, Basarabia, Bucovina, diplomaie, rzboi Mots-clefs: Roumanie, lUnion Sovitique, Bessarabie, Bukovine, diplomatie, guerre

n iunie 1938, Viaceslav Molotov (nlocuitorul lui Maxim Litvinov la efia diplomaiei U.R.S.S., ncepnd cu 3 mai 1939), a informat Legaia Romniei de la Moscova asupra faptului c nu dorea s mai accepte note diplomatice romneti n care, vorbindu-se despre Basarabia, s se utilizeze expresia de teritoriu romnesc. n acelai timp, Molotov refuza s mai accepte i alte expresii, precum malul romnesc al Nistrului, frontier, frontierele Romniei Mari. La 24 aprilie 1940, contele italian Galeazzo Ciano nota n Jurnalul su c U.R.S.S. se pregtete s atace statul romn, Molotov informnd n acest sens Berlinul.
*

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Mihail Koglniceanu, Iai, str. Bluescu nr. 2, cod potal 700309, tel. 0232/212416, e-mail: cristiansandache@yahoo.com

211

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 La nceputul lunii iunie a anului 1940 totalul unitilor militare ale U.R.S.S. masate n vecintatea granielor cu Romnia nsuma 28 divizii de infanterie, 9 divizii de cavalerie i 10 brigzi mecanizate echivalentul a 400 000 de oameni, dintre care 300 000 de ofieri i soldai, iar 100 000 lucrtori de fortificaii1. La 25 iunie 1940, ntr-o not informativ a Marelui Stat Major Romn, erau prezentate msurile militare iniiate de ctre sovietici la frontierele U.R.S.S. cu Romnia: (...) n imediata apropiere a frontierei sunt dislocate un numr impresionant de Mari Uniti (circa 20-22 divizii de infanterie, 6 divizii de cavalerie, 10 brigzi de aviaie). Zonele probabile de operaii sunt echipate rapid ca pentru un rzboi iminent. Semnalm: construirea de terenuri de aviaie i depozite de muniiuni; construirea de poduri peste Nistru (n Galiia) i depozitarea de material lemnos i adunarea de brci i pontoane n diferite puncte ale Nistrului, activiti de spionaj2. La 26 iunie 1940 (ora 22), Molotov (n numele guvernului U.R.S.S.) a remis ministrului romn la Moscova, Gheorghe Davidescu, cunoscuta not ultimativ3. ntr-un raport sovietic din acel moment, se preciza c armatele ruse 12, 5 i 9 ale frontului de sud, au avut la dispoziie dou variante de aciune, n scopul anexrii Basarabiei i Bucovinei de Nord: - dac guvernul Romniei nu accept s prseasc de bun voie Basarabia i nordul Bucovinei retrgndu-i trupele peste Prut, unitile sovietice ar fi iniiat o puternic ofensiv de pe linia Nistrului; - n cazul rezolvrii pe cale panic a chestiunii Basarabiei i nordului Bucovinei, s-ar fi introdus n aceste provincii doar o parte a trupelor sovietice concentrate pe Nistru, n scopul ieirii pe traseul rului Prut. 24 de divizii sovietice, susinute de brigzi blindate masate pe Nistru, ct i la grania cu Bucovina ocupaser poziii tactice caracteristice pentru o aciune ofensiv. Avioane militare din U.R.S.S. ptrunseser, la rndul lor, n interiorul spaiului aerian al Romniei. Concomitent, autoritile de la Bucureti au ncercat s afle ce aciuni ar ntreprinde Germania i Italia n situaia creat, spernd ntr-o atitudine favorabil Romniei. Reacia celor dou state a fost ns dezamgitoare, ambele sftuind Romnia s cedeze de bunvoie n faa preteniilor U.R.S.S.
Cristian Troncot, Mihail Moruzov i Serviciul Secret de informaii al Armatei Romne, Bucureti, Editura Evenimentul Romnesc, 1997, p. 521. 2 Gheorghe Buzatu, Romnii n arhivele Kremlinului, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 206. 3 Grigore Nandri, Basarabia and Bukovina, London, Societatea pentru Cultur, 1968, p. 18-20.
1

212

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Cele dou Consilii de Coroan convocate de regele Carol al II-lea n cursul zilei de 27 iunie 1940, au ilustrat finalmente o tendin majoritar de cedare n faa preteniilor sovietice. Regele nsui, s-a artat dispus s-i modifice elanul de rezisten anterior, argumentnd c nelege s se supun voinei majoritii celor pe care-i consultase. n fapt, prin puterile reale pe care le deinea ncepnd din februarie 1938, Carol al II-lea putea face abstracie de Consiliul de Coroan, organism consultativ, pe care aproape l ignorase pn atunci. N-a mai dorit ns s rite, nvins de defetismu-i structural, care se manifesta totdeauna dup accesele de entuziasm. Voina i se anihilase. Avusese mereu oroare de a-i asuma orice fel de rspundere, atta timp ct nu avea garania succesului. Acum, destinul i juca cea mai dur fest. Din punct de vedere politic, se poate spune c regele Carol al II-lea murise pe 27 iunie 1940... Concomitent, Moscova i multiplica preteniile1. Atmosfera din Romnia devenise copleitoare. n cele din urm, U.R.S.S. a anexat 44 500 km2, cu o populaie de 3 200 000 locuitori (Basarabia), respectiv 6 000 km2, cu o populaie de 474 617 locuitori (nordul Bucovinei). Trupele sovietice au reuit s captureze un mare numr de efecte militare i armament, alimente, furaje i animale toate fiind abandonate de ctre unitile romneti n timpul retragerii lor precipitate. De observat c dotarea militar a armatei romne n 1940 lsa de dorit, predominnd putile germane model 1930. Putile-mitraliere erau n majoritate de fabricaie cehoslovac, ns n numr insuficient. Sistemele de mitraliere pe afet erau de trei categorii: Schwarzlose (austriac), Maxim (rus), Gochquis (francez). Tunurile-antitanc erau n numr mic, tip Mitrailleur2. n teritoriile ocupate de sovietici a aprut un ziar de front, Krasnaia Armia, precum i dou publicaii propagandistice, una redactat n limba romn Basarabia sovietic i una n limba rus Bessarabskaia pravda. n scurt timp, tirajul lor a atins cifra de 700 000 de exemplare. n paralel, pe teritoriul Basarabiei a nceput s circule un tren-tipografic sovietic, care avea capacitatea de a imprima 15-16 000 de manifeste pe or. Erau publicate o serie de proclamaii ctre locuitorii Basarabiei i Bucovinei de Nord, prin care acestora li se explica evenimentul istoric al eliberrii lor de ctre U.R.S.S. i erau, totodat, ndemnai s se considere de-acum nainte ca aparintori ai marii familii a popoarelor sovietice. Li se pronostica un viitor la care nici nu

Ibidem. *** Pactul Molotov-Ribbentrop i consecinele lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Chiinu, Editura Universitas, 1991, p. 43-44.
2

213

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 gndeau vreodat c vor putea spera, al anselor egale pentru toi, indiferent de naionalitate i confesiune1. Numai n cadrul U.R.S.S. ar fi avut cu adevrat posibilitatea s se afirme plenar, n vreme ce ntre frontierele Romniei burghezo-moiereti, destinele lor ar fi echivalat cu acelea ale unor sclavi, venic umilii. Formule precum ovinism romnesc, sau fascism romnesc, erau utilizate pe scar larg, imaginea Romniei amintind mai curnd de un lagr de exterminare, un loc malefic, unde legea i libertile ar fi sucombat de mult i n care exploatatorii de tip feudal s-ar fi fcut vinovai de carnagii, mai ales fa de minoritile naionale, dornice la rndu-le s se elibereze de sub tirania romnilor... Agenia TASS a emis un comunicat n limbile rus, ucrainean i romn, care a fost ulterior multiplicat n 1 800 de manifeste, rspndite pe ntreg cuprinsul provinciilor romneti anexate de U.R.S.S., iar alte 10 000 de manifeste au fost lansate nc din primele ore ale ocupaiei prin intermediul avioanelor. n urmtoarele zile, serviciul de propagand al Armatei Roii a tradus din rus n limba romn texte, precum Raportul tovarului I.V. Stalin la Congresul al VIII-lea extraordinar al Sovietelor, Constituia U.R.S.S., biografia oficial a Comisarului Poporului pentru Aprare, Timoenko, Problemele leninismului (de I.V. Stalin), biografia oficial a lui I.V. Stalin, Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist al U.R.S.S. (P.C.U.S.). Tirajul acestor publicaii, dar i al altora, de o factur similar, a variat ntre 270 000 i 520 000 exemplare2. S-au expediat, totodat, n Basarabia i Bucovina de Nord, 156 000 de portrete ale conductorilor P.C.U.S., predominnd acela al liderului suprem I.V. Stalin. La 4 iulie 1940, generalul Aldea, n nelegere cu Gheorghe Davidescu, au solicitat aprobarea Marelui Stat Major Romn, pentru a interveni, prin intermediul Comisei Mixte romno-sovietice de la Odessa, pe lng guvernul sovietic, ca noua frontier din Bucovina s fie urmtoarea: Ilovicioara (pe valea Ceremuului Alb, la vechea frontier cu Polonia), Dvorelec, Lozova, Plosca, Vipcinca, Mgura, Bursuceni, ipotele Siretului, Valea Siretului pn la Harapciu, doi kilometri sud Hliboca Damca, cota 383 la Balta, vechea frontier a Moldovei, pe lng nord de satele: Pasatul, Slobozia, Locovia, Mamornia, Vana, pn la cotul pe Prut. Finalmente ns, n componena definitiv a Romniei au rmas localitile Orofteana de Sus, Baranca, Fundul Herei i Climui.

1 2

Ibidem, p. 64-65. Ibidem.

214

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n centrul traseului au fost meninute de ctre Romnia lizierele de nord ale satelor din valea Sucevei, iar n sectorul vestic, frontiera a fost trasat pe cursul superior al rului Suceava1. n opinia istoricului Ion icanu, ocuparea Basarabiei, Bucovinei de Nord i a inutului Hera n-ar fi reprezentat dect prima etap dintr-un plan sovietic mult mai amplu, de natur expansionist, care ar fi vizat Rusia Subcarpatic, Gurile Dunrii i portul Constana2. Trupele sovietice doreau s modifice liniile de demarcaie n Bucovina i n nord-vestul Moldovei, cutnd n permanen s provoace tulburri n rndurile locuitorilor romni. Un exemplu l-a reprezentat ocuparea abuziv a grii din Siret, aciune care n-avea niciun fel de legtur cu vreun angajament sau nelegere anterioar. Un fenomen controversat l-a reprezentat atitudinea unor reprezentani ai etniei evreieti din provinciile cedate, n majoritatea cazurilor adepi ai ideilor comuniste. Preotul Grigore Sofronie (din comuna Dumitreti-Chirileni judeul Soroca) afirma pe 29 iunie 1940: Am intrat n Mrculeti, unde evreii delirau de bucurie, ei fcnd paza oraului. Am vzut pe evrei lovind n mod barbar doi rani. Funcionarilor care i duseser lucrurile la Floreti li s-a rpit i distrus totul, tot de evrei. Evreii se strngeau n grupuri n jurul soldailor rui artndu-le toat indignarea i ura lor la adresa Romniei. Majestatea Sa venic este batjocorit de neamul evreiesc3. Olga Mustea (din localitatea Prlii-Bli): Trupele sovietice au ocupat Trgul Prlii la 30 iunie 1940. Am fost martor ocular cum ntreaga populaie evreiasc a ntmpinat n urale, srutri, flori, steaguri roii, mbriri, jalbe i insulte aspra armatei romne4. Nicolae Stroe (din Soroca): Trupele de ocupaie s-au purtat ct se poate de civilizat, ns populaia civil evreiasc s-a purtat cu romnii btinai i cu cei venii ocazional mai ru dect barbarii5. C.Gh. Mitoeru (din Bli):
Ion icanu, Raptul Basarabiei. 1940, Chiinu, Editura Ago-Dacia, 1993, p. 29 i urm; idem, Uniunea Sovietic-Romnia. 1940. (Tratativele n cadrul comisiilor mixte), Bucureti, Editura Arc, 1995. 2 Ibidem. 3 Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Iai (n continuare, se va cita: S.J.A.N. Iai), fond Prefectura Iai, dosar nr. 1/1940, f. 79. 4 Ibidem, f. 100. 5 Ibidem, f. 98.
1

215

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 O cru cu cinci evrei narmai cu carabine m-au silit s stau. Mi-au luat bagajele, paltonul i banii lsnd asupra mea numai 1 000 lei. Comandantul garnizoanei Bli, domnul maior Mazilu, a fost degradat de evrei i plmuit1. Martori oculari originari din Ungheni afirmau c evreii au tras n armata romn. Armata rus s-a purtat omenete cu trupele noastre, afar de unele cazuri izolate, cnd ofierii i subofierii au fost insultai i bruscai2. La rndul su, nsui istoricul Nicolae Iorga, publicase un articol referitor la astfel de fenomene, text aprut n ziarul Neamul Romnesc, din 6 iulie 1940 i intitulat De ce atta ur?. Savantul era copleit de acele informaii care relatau faptele abominabile ale unor comuniti de origine iudaic i se dezlnuise n maniera-i caracteristic. Fr a fi fost niciodat un duman al poporului evreu, el devenea n acele zile un critic sever al unor evenimente de o gravitate greu de anticipat. Din pcate, tensiunea care nsoise redactarea articolului se dovedise att de intens, nct crea impresia unor cititori neavizai, c Iorga ar fi pus sub acuzare ntreaga comunitate evreiasc. Alte mrturii i documente ale vremii descriu manifestrile de violen i umilire la adresa armatei romne n retragere sau a convoaielor de refugiai, actorii principali fiind etnici ucraineni sau bulgari, simpatizani sau adepi ai ideilor comuniste. Profanarea tricolorului romnesc, agresarea sau chiar asasinarea unor ofieri sau oficiali romni, neobinuita simpatie cu care segmente ale populaiei alogene au ntmpinat unitile armatei sovietice, au creat un adevrat oc n rndul opiniei publice din Romnia... Trebuie precizat c unele dintre informaiile referitoare la manifestrile antiromneti din perioada 28 iunie 3 iulie 1940 derulate n teritoriile cedate U.R.S.S. (e vorba de acelea n care sunt indicai ca fptuitori, cu precdere etnici evrei), sunt fie exagerate, fie inexacte, un cercettor asiduu al arhivelor, precum Alex Mihai Stoenescu, bunoar, semnalnd acest fapt. ntre timp, unii soldai romni i vrsau mnia pe cetenii romni de origine evreiasc din Moldova, agresndu-i pur i simplu. Numai la spitalul din Trgu-Frumos erau adui zilnic 5-6 evrei cu diverse contuzii sau chiar leziuni mai grave. Mult mai tensionate au fost evenimentele de la Dorohoi i Galai, unde jandarmi i grniceri romni, invocnd dreptul de a replica la unele ofense sau atacuri, au ucis civili evrei, sub influena unor stri emoionale colective de mare intensitate3.
Ibidem, f. 99. Ibidem, f. 105. 3 Ibidem, f. 103; Teu Solomovici, Istoria Holocaustului din Romnia, Bucureti, Editura Teu, 2005, p. 130-131.
2 1

216

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Indiscutabil, au existat cazuri de evrei comuniti care s-au manifestat incalificabil fa de administraia i armata romn aflate n retragere din Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Hera. A generaliza ns asemenea cazuri (chiar mai numeroase fiind), asupra ntregii etnii evreieti din provinciile respective, sau a culpabiliza n bloc pe toi evreii tritori atunci ntre frontierele statului romn, reprezint o eroare. Semnificativ pentru atitudinea real a majoritii evreilor din Romnia fa de ara-mam, a fost intervenia public a lui Alexandru afran, care n acele momente, a exprimat solidarizarea Comunitii Evreieti din Romnia cu etnicii romni, desolidarizndu-se totodat de toi acei evrei care se manifestaser n mod condamnabil fa de armata i administraia romn. Ar putea face obiectul unui studiu special, motivaiile de ordin psihologic, social sau politic a aderrii multor evrei la ideile extremei-stngi, cultul unora dintre ei fa de U.R.S.S. i de ideea unui stat al egalitii sociale. Nu trebuie uitat c, mai ales ncepnd cu anul 1938, au existat o serie de msuri restrictive, discriminatorii, ale autoritilor statului romn mpotriva etnicilor evrei, care, dei nu se pot compara cu acelea din Germania nazist sau Ungaria horthyst, nu pot fi negate i care au contribuit la amplificarea sentimentului de frustrare i de nstrinare a unor etnici evrei, favorizndu-le permeabilitatea fa de ideologia de extrem-stnga. n ziua de 29 iulie 1940, informatorii Siguranei l-au auzit pe ceteanul romn de origine evreiasc Nisem Hercovici (domiciliat n Iai, strada Pcurari, nr. 20), spunndu-i unui prieten: Are s crape Hitler cu tot neamul lui i pe rui tot nu-i va bate. Naional-socialismul nu va mai sta mult n Europa n picioare i comunismul va fi la nlime, atta timp ct va tri tatl nostru Stalin i mama noastr Rusia1. Dincolo de posibilele exagerri ale celor care au redactat nota informativ, este cert c astfel de adeziuni la ideile comuniste aveau n primul rnd ca motivaie respingerea organic a rasismului, profesat cu atta zel de ctre nazism. De altfel, autoritile sovietice din teritoriile romneti anexate, nu au ntrziat s devin persecutoarele evreilor de aici, n special a celor de extracie burghez, liberal. Istoricul Jean Ancel scria n acest sens: Ultimatumul sovietic din iunie 1940 i anexarea de ctre sovietici a unui teritoriu cuprins ntre Prut i Nistru au fost mai curnd bine primite de unii evrei comuniti, dar pentru majoritatea coreligionarilor lor, basarabeni, au constituit o dureroas cotitur a istoriei. Sub tirania noilor stpni, viaa evreiasc, relativ autonom, n-a mai rmas dect o amintire, gruprile sioniste i legtura lor cu organizaiile evreieti internaionale au fost sever controlate. La 13 iunie 1941, concomitent, n Basarabia i Bucovina, mii de evrei,
1

S.J.A.N. Iai, fond Chestura Poliiei Iai, dosar nr. 1/1940, f. 907.

217

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 conductori de comuniti, oameni de afaceri, lideri sioniti au fost brusc arestai i deportai n Siberia1. Sub aspect juridico-administrativ, la 2 august 1940 fusese dat publicitii legea cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneti Unionale2. Noua republic sovietic avea o populaie de 2 538 400 de locuitori (2 068 987 Basarabia propriu-zis i 469 413 raioanele RASS Moldoveneti). Sub aspectul compoziie etnice, romnii reprezentau 61,34%. Ca urmare a modificrilor de ordin administrativ-teritorial, 1 401 426 de oameni intrau n componena Ucrainei (din Basarabia 795 425; din RASS Moldoveneasc 129 743, iar din nordul Bucovinei 476 088). Se intervenea astfel brutal n fizionomia etno-administrativ a vechii noastre provincii istorice, al crui echilibru organic intern se dorea a fi nimicit3. Un aspect tragic l reprezint suferinele prin care au trecut, din momentul acceptrii ultimatumului sovietic, cetenii romni din Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Hera, marele numr al celor refugiai n Romnia constituind o problem de organizare pentru autoritile din ar. Mrturiile multora dintre cei refugiai sunt zguduitoare prin simplitatea cu care-i relateaz dramele proprii. nelegem astfel odat n plus dimensiunea cataclismului generat prin ptrunderea armatelor U.R.S.S. n spaiul romnesc. Elena Colac (nvtoare din Sculeni) povestea c reuise s fug n localitatea Podu-Iloaei (judeul Iai), mpreun cu cei trei copii deoarece ne amenin invazia ruilor. Soul ei, tot nvtor, se afla concentrat de mai bine de o lun: Nu mi-am putut lua din gospodrie dect rufe i cteva haine pentru copii. Restul gospodriei i casa care mi-o cumprasem n acel sat au rmas prad la dumani. Acum m aflu muritoare de foame, fr nici un ban, stnd pe la uile celor strini. Noi ambii suntem originari din Moldova noastr drag i asta ne-a fcut s nu rmnem sub piciorul ruilor. Am preferat s pierd toat munca noastr de 8 ani de csnicie, numai s fiu n Patria noastr scump unde ne-am nscut4. O alt nvtoare, Maria Oan (cu soul concentrat de 11 luni), relata: M-am refugiat n comuna Podu-Iloaei, deoarece la Izvoarele au intrat ruii. Am fugit cu ce am fost mbrcat, deoarece satul n care am fost era de lipoveni, care la vestea c vin ruii n-au vrut s-mi dea mcar o cru s am cu ce m transporta pn la Sculeni. Am fost nevoit s merg pe jos distan de 10 kilometri pentru a scpa cu via5.
1 2

Apud Alex Mihai Stoenescu, Armata, Marealul i evreii, Bucureti, Editura RAO, 1998, p. 113. Pactul Molotov-Ribbentrop i consecinele lui pentru Basarabia..., p. 93. 3 Ibidem, p. 84-86. 4 S.J.A.N. Iai, fond Prefectura Iai, dosar nr. 137/1940, f. 4. 5 Ibidem, f. 7.

218

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ioan Colac (nvtor din Bli), refugiat la 29 iunie 1940, declara autoritilor din Iai c averea familiei sale valora 85 400 de lei, fiind compus dintr-un loc de cas mprejmuit cu gard, pe care se afla construit o cas n valoare de 40 000 de lei, o magazie, 40 de pomi fructiferi, 5 stupi sistematici, un pat, un dulap, o mas de sufragerie, 3 scaune, 3 butoaie, 3 hectare de pmnt cultivate cu porumb, floarea-soarelui, fasole i cartofi. Totul fusese prsit, de teama represaliilor soldailor sovietici1. Tot din Bli (comuna Prlia) era originar notarul Alexandru Zaharia, la fel de lovit de soart, acesta pierzndu-i ntreaga avere estimat la 331 000 de lei. Avusese dou case (cu patru i respectiv dou camere), o magazie, 16 pomi fructiferi, 10 oi, 4 porci, o vac cu viel, un hectar de pmnt cultivat cu gru2. Virginia Stavil i Eleonora Andriescu: n comuna Sculeni-Trg, unde am domiciliat pn la evacuare, am avut proprietatea noastr, o moar rneasc. Cu mari sacrificii i greuti am putut evacua motorul, un Voltz, precum i toat instalaia necesar unei mori. Ceea ce am putut salva constituie azi singura noastr avere a dou familii, destul de greu ncercate de evenimente i care nu ne poate aduce nici un venit pentru a putea tri, dect dac vom putea gsi mijloacele necesare pentru punerea n funcie a acestei mori3. Eugenia Profir (soia colonelului Petru Profir), relata c familia acestora se afla deja la cea de-a treia evacuare (precedentele n 1916 din Bucureti i 1919 grania cu Ungaria, unde soul era cu serviciul), fiind surprini la Chiinu de naintarea armatelor sovietice i pierznd toat agoniseala. Abia scpaser cu fuga4. Sergentul TR Andrei Stoian, originar din comuna Jora de Jos (judeul Orhei), se adresa, la 16 august 1940, prefectului judeului Iai, implorndu-l s-l ajute n tentativa de a-i regsi soia i cei doi copii, de care nu mai tia nimic. Fusese concentrat o vreme i revenit n viaa civil, constatase c n urma evenimentelor din Basarabia, rmsese practic srac. Solicita mcar 2 000-2 500 de lei, pn putea s-i gseasc un oarecare rost5. nvtorul Ilie Burlacu, originar din Chiinu: Soia i cei doi copii, fiind surprini de evenimente, au intrat n ar prin punctul de frontier Ungheni abia n ziua de 14 august, lund din toat agoniseala mea de 21 de ani abia cteva lucruri, de mic nsemntate i suma de 12 000 lei, pe care comisiunea rus a confiscat-o, fapt reclamat imediat poliiei de frontier. Mi-a rmas n satul Voinova, comuna Oneti, judeul
1 2

Idem, fond Chestura Poliiei Iai, dosar nr. 200/1940, f. 11. Ibidem, f. 37. 3 Idem, fond Prefectura Iai, dosar nr. 137/1940, f. 93. 4 Ibidem. 5 Idem, fond Chestura Poliiei Iai, dosar nr. 137/1940, f. 39.

219

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Orhei, o garnitur de treier, compus dintr-o locomotiv de 12 H.P. i o batoz cu o capacitate de 2 vagoane treieri zilnic, avnd toate accesoriile necesare. Eram nscris ca proprietar n registrele Inspectoratului Industrial din Chiinu1. Gheorghe Popa, secretar-casier originar din Lpuna, pierduse o avere estimat la 115 000 de lei, mulumind totui sorii c scpase nevtmat, dup ce militari sovietici avuseser intenia de a-l mpuca. Prin situaii similare trecuser (dup propriile lor mrturii consemnate n acte oficiale) Vasile Vrnescu (din Bli), Gheorghe Lazr (din Cetatea Alb), preotul Ioan Srbu (din Ungheni), Agripina Mojileanu (din Orhei), V.D. tefnescu (din Bli) etc.2. Domnica Paraschiva fugise din Sculeni (doar n rochia de pe mine), abandonndu-i n teritoriul ocupat de sovietici dou case i 9 hectare de pmnt3. Simion Palauciac era originar din Vjnia i trise o experien asemntoare: N-am putut lua nimic cu mine i am venit numai cu actele i hainele de pe mine. Am lsat acolo mobil i haine i am venit aici fr nimic4. Neculai tefnescu fusese notar n comuna Briceni din judeul Soroca. Afirma c fugise din Basarabia numai cu o hain subire de dril, bagajele fiindu-mi reinute. Ar fi fost chiar btut de soldai sovietici5. Alexandru Turturescu, din Storojine, era elev n clasa a aptea a liceului Regele Ferdinand. Preciza i el c nu-i putuse lua aproape nimic cu sine, n fuga sa spre Romnia: Am lsat toate hainele mele, lenjeria i crile6. Vasile Bulgaru provenea din oraul Bli i era student n anul IV la Facultatea de Medicin din Iai. Trecea prin lipsuri materiale serioase, astfel nct, printr-o scrisoare adresat autoritilor judeului Iai (27 august 1940), solicita un ajutor bnesc pentru a-mi procura o pereche de pantofi i o plrie7. Mihai Dnil (originar din Godineti-Dorohoi) solicita i el un ajutor bnesc, preciznd c ntreaga-i avere (dou case, 40 prjini de pmnt, un numr de vite) rmsese n Basarabia8. Tatiana i Parascovia Berezencu, refugiate din Chiinu:
1 2

Ibidem, f. 55. Ibidem, f. 56 i urm. 3 Ibidem, f. 46 i urm. 4 Ibidem, f. 125. 5 Ibidem, f. 130. 6 Ibidem, f. 142. 7 Ibidem, f. 146. 8 Ibidem, f. 108.

220

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Am plecat cum am putut, lsnd totul n prsire, cas i pmnt1. Aspazia Gaspar (refugiat din Ungheni): Am fost despoiat de puinul meu avut de bandele jefuitoare la retragere2. Avocatul Mihail C. Tupa, refugiat din Chiinu: Am pierdut absolut tot3. Nadejda Dziubinschi (refugiat din comuna Sculeni): Nu mai am nici un fel de avere4. Domnica Hica (judeul Storojine, Bucovina): V rog s binevoii a dispune s mi se dea un ajutor n bani, avnd un biat care l-am dat la liceu i cum au ocupat ruii pmntul meu care l-am dat n Bucovina am rmas srac de tot. Apelez la buntatea dumneavoastr, domnule Prefect i v rog s dispunei ntruct sunt vduv i s pot lua cel puin cri pentru coal5. Evdochia Glvan, refugiat din Basarabia, comuna Corneti, judeul Bli, solicita s fie internat n azilul ieean Galata, sau n alt azil din alt localitate, deoarece tria de ase luni ntr-un spital din Iai, fiind bolnav i fr nicio surs de venit6. Alexandru Mielnic, nvtor, originar din comuna Davideni, judeul Storojine: M-am refugiat cu fiica mea Valeria, elev n clasa a VIII-a, numai ntr-o cma i cte un rnd de haine7. Dumitru Gh. Nichita, nvtor gradul II, fost director al colii primare mixte din satul Bereti, comuna Ungheni: n urma refugiului din Basarabia o bun parte din gospodria agonisit n 12 ani de csnicie mi s-a ruinat8. Rozalia Birar (din Chiinu): Fiind surprins de evenimente, nu am mai vrut s m rentorc la Chiinu, cci sunt femeie btrn, de 61 ani i fr nici un ajutor. Unicul meu sprijin era fiul meu, perceptor n comuna Bujor, judeul Lpuna, care l atept s vin, ns din informaiile ce le-am cptat de la acei care au venit mi s-a spus c el este arestat de rui9.
1 2

Ibidem, f. 164. Ibidem, f. 173. 3 Ibidem, f. 4. 4 Ibidem, f. 24. 5 Ibidem, f. 187. 6 Ibidem, f. 184. 7 Ibidem, f. 189. 8 Ibidem, f. 193. 9 Ibidem, f. 201.

221

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ioan Manoliu: De la 29 iunie, n urma ocupaiei ruseti am fost nevoit s-mi prsesc casa i ntregul meu avut ce cu trud l-am agonisit pn la vrsta mea de 71 ani i care l aveam n comuna Lunca, judeul Dorohoi de unde m-am refugiat mpreun cu soia mea nescpnd dect cu zilele1. Vasile Vrnescu (din Prlia, judeul Bli): De acolo nu am venit dect cu ce este pe noi, ruii reinndu-mi toat averea imobiliar n valoare de circa 600 000 lei, iar la grani mi s-a oprit suma de 160 000 lei2. Gheorghe Gh.Nichita (pensionar ceferist): Mi-a rmas n comuna Valea Mare, din Basarabia, singura proprietate ce am avut, n suprafa de 5 hectare, nsmnat cu porumb i 2 hectare de gru, care era unicul mijloc de trai pentru mine, soia i 8 copii ce-i am3. Serghie Corcescu (funcionar): Mi-au rmas 7 hectare de pmnt, ntregul avut, la Orhei4. Ion Linhetschi (bolnav de tuberculoz): Am preferat s-mi prsesc locul meu natal i tot avutul meu, deoarece ntotdeauna am fost ptruns de naionalism care e att de nrdcinat n sufletul poporului romn. Am preferat s m refugiez n ar5. Sergentul-major tefan Cernauc: Aflndu-m concentrat pe timpul evacurei, nu am putut salva absolut nimic, nici cel puin mbrcmintea absolut necesar6. Petre gra (originar din Tereblecea-Rdui): Mi-a rmas ntreaga gospodrie n teritoriul ocupat de rui7. Familia basarabean Fusteri (probabil de origine aromn) declara o avere n valoare de 1 248 000 lei (capul familiei era arenda). Deineau o moar cu un motor Dentz, o curtoare de gru, o cas cu acoperi din igl avnd patru camere i dou magazii. Totul se spulberase la 28 iunie 1940...8. La 2 iulie 1940 era dat publicitii un apel ctre autoritile publice, precum i ctre toi moldovenii din inutul Prut, n legtur cu situaia refugiailor din Basarabia i Bucovina de Nord: Primii-i n casele voastre, ngrijii-i i mai ales mbrbtai-i, cci n astfel de mprejurri putem s ne artm din plin nelegerea i tria de caracter.
1 2

Ibidem, f. 226. Ibidem, f. 42. 3 Ibidem, f. 254. 4 Ibidem, f. 293. 5 Ibidem, f. 364. 6 Ibidem, f. 367. 7 Ibidem. 8 Ibidem.

222

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Contribuiile n bani, alimente i haine vor fi ncredinate delegailor Comitetelor de Asisten ce vor lua fiin de ndat, potrivit adresei telegrafice a Rezidenei nr. 47 015/1940, pe lng Prefecturile de judee i Primrii, precum i conductorilor Organizaiilor Partidului Naiunei, Grzilor Naionale, Strjii rii, Premilitarilor, Societii de Cruce Roie etc.1. La 19 iulie 1940, Ministerul Armatei i exprima, printr-un comunicat public, intenia de a-i ajuta pe refugiaii originari din Basarabia i Bucovina de Nord (civili i militari), organiznd o suit de concerte n principalele orae din Romnia pentru care v rugm s dai tot concursul, pentru ca ncasrile s fie ct mai simitoare, fiind n interesul general2. La 24 iulie 1940, organizaia Straja rii ddea publicitii urmtorul comunicat: Straja rii a luat sub ocrotirea sa tineretul refugiat, ntre vrsta de 7-18 ani pentru biei i 7-21 ani pentru fete, i anume: acei care sunt fr prini, ai cror prini sunt concentrai sau sunt sraci i nu se pot ocupa de ei. n acest scop v rugm s dai tot sprijinul Legiunilor de strjeri i strjere, pentru adunarea acestui tineret i transportarea lui la Bucureti3. n judeul Iai, spre exemplu, n urma unui apel fcut ctre cminele culturale, de la cminul cultural Marele Voevod Mihai, din satul Alexandru cel Bun, comuna Vldeni, cetenii au donat, din puinul lor, 5 perechi de indispensabili, 2 cmi brbteti, 4 cmi de dam, 6 prosoape, 2 bluze, 3 catrine. Gesturi cu valoare mai curnd simbolic, ns emoionante tocmai prin dorina oamenilor obinuii de a se solidariza la modul concret cu conaionalii lor4. Pe data de 9 august 1940, numai pe raza judeului i a municipiului Iai, fuseser nregistrai 2 233 de refugiai din Basarabia i Bucovina de Nord. Un document din 19 august 1940 consemna: n oraul Iai, la coala Normal de biei i la trand s-au nfiinat colonii colare de var. n aceste colonii s-au admis cu precdere toi copiii refugiailor care au solicitat aceasta. Se cerea un ajutor de 20 000 lei de la Primrie5. O circular a Comisariatului General pentru asistena populaiei evacuate din Basarabia i Bucovina (din cadrul Ministerului Economiei Naionale), datat 18 octombrie 1940, oferea instruciuni ct mai precise privind rezolvarea situaiei refugiailor din teritoriile cedate U.R.S.S.:

1 2

Idem, fond Prefectura Iai, dosar nr. 200/1940, f. 1. Ibidem. 3 Ibidem, f. 70. 4 Ibidem, f. 82. 5 Idem, fond Chestura Poliiei Iai, dosar nr. 1/1940, f. 755 i urm.

223

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Vei delega pe un reprezentant al Prefecturii ca s ntocmeasc mpreun cu delegatul Crucii Roii filiala judeean, un tablou cu efectele de strict necesitate ce urmeaz a fi date refugiailor afltori n judeul dumneavoastr. Hainele vi se vor pune la dispoziie, pe baza tablourilor ce ne vei nainta pentru a fi distribuite. Rugm, cu toat insistena, ca delegaii ce vor ntocmi tabloul de efecte s fie persoane vigilente, care s poat nltura orice ncercare de nelciune din partea refugiailor. (...) Vei lucra cu toat energia ca s plasai la munc toate persoanele valide care nu-i pot gsi singure plasament. Este de neadmis ca n statul Romn s nu putei gsi posibilitatea de munc pentru Romnii lovii de soart. Persoanele incapabile de munc vor fi ajutate n natur. Acetia ns nu pot fi transformai n pensionari ai statului. Aici va trebui s intervin Ajutorul Legionar, Micarea Legionar i toi Romnii de suflet. Se va cuta, pe ct posibil, ca cei care au nevoie de asisten s fie trecui n grija Cuiburilor Legionare i a particularilor, pentru a nu ngreuna prea mult sarcina Ajutorului Legionar i pentru a interesa ct mai mult lume la aceast oper deosebit de grea1. Autoritile romne urmreau cu atenie situaia din teritoriile cedate, cu att mai mult cu ct existau suficiente indicii n conformitate cu care trupele sovietice manifestau atitudini imprevizibile i puteau periclita sigurana Romniei i dup 28 iunie 1940. Astfel, la 10 iulie 1940, n pdurea Zagarancea, de peste Prut, n dreptul localitii Bran, se semnalau uniti sovietice care ncercau s camufleze un tanc, aflat n poziie de tragere. Toi grnicerii sovietici care efectuau serviciul de paz la frontier erau dotai cu arme automate. La doar 15 kilometri distan de malul Prutului se aflau numeroase efective militare ruse i vehicule blindate. n timpul nopii se auzeau zgomote care proveneau de la lucrrile de reorganizare a terenului, pe care le efectuau genitii sovietici. Coloane de romni basarabeni de pe malul Prutului erau preluate de ctre soldaii sovietici i ndreptate ctre zone unde romnii erau trimii mai departe, spre interiorul U.R.S.S., n direcii necunoscute. Una dintre femeile care reuise s treac pe partea de hotar controlat de ctre grnicerii romni declara, cu groaz: Toi brbaii au fost ridicai i trimii n Rusia i n curnd vor fi ridicate i femeile2. n aceeai zi, pe la orele 15, 2 000 de soldai sovietici, nsoind un grup de 47 de crue, se adposteau n pdurea Florioaia Veche, aflat la 6-7 kilometri de Prut3. Un raport din 20 iulie 1940, consemna:
1 2

Idem, fond Prefectura Iai, dosar nr. 137/1940, f. 322. Ibidem, f. 52 i urm. 3 Ibidem, f. 33.

224

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n localitile de pe malul Prutului cedat, autoritile U.R.S.S. au nceput a strnge copiii ncepnd de la etatea de 6 ani i a-i trimite spre interiorul Rusiei. Aceast msur este luat n vederea creterii i educrii acestor tinere vlstare n vederile i principiile comuniste. Informaiunea e sigur i verificat1. n rndurile soldailor i ofierilor armatei romne circula zvonul potrivit cruia sovieticii ar putea nainta pn la Siret. Existau i anumite percepii, n legtur cu suita evenimentelor internaionale: Se mai discut n rndul armatei i a populaiei c cedarea Basarabiei este un joc al Angliei i Franei, care, n dorina de a ctiga rzboiul antigerman, au cutat s atrag Romnia n rzboi i ca atare au impus ruilor s cear Basarabia, ungurilor Transilvania, iar bulgarilor Dobrogea2. n oraul Iai, notele Siguranei din cursul lunii iulie 1940, ofereau o imagine a temerilor i nencrederii care frmntau atunci opinia public. Erau bnuii de aderen la ideile comuniste majoritatea cetenilor de origine etnic evreiasc din cartierul Copou (unii angajai n industria textil), care trecuser n U.R.S.S., dup 26 iunie 1940. La 28 iulie 1940, Sigurana i concentra observaiile asupra atitudinii minoritarilor din fabrici, existnd teama ca nu cumva acetia s se afle la originea sabotajelor contra instalaiilor uzinelor de ap i lumin electric3. Cetenii romni de origine etnic strin erau monitorizai n permanen. Notele informative de acest tip sunt numeroase4. n general, populaia de origine evreiasc era urmrit cu mai mult atenie, constatndu-se c moralul evreilor romni era destul de sczut, oamenii fiind ngrijorai de antisemitismul furibund, netiind ce le rezerv viitorul. n ciuda limbajului neutral al multor note i rapoarte informative, drama evreilor romni n acele vremuri era real, simindu-se (pe bun dreptate), lipsii de siguran. Contribuiau la aceast cdere psihologic colectiv i evenimentele din Basarabia i Bucovina, cu ntreaga lor complexitate tragic. Un alt aspect monitorizat continuu de ctre autoritile romne era reprezentat de deplasrile de populaie ctre Basarabia i Bucovina de Nord, respectiv ctre Romnia dinspre Rsrit, dup ce aceste provincii au intrat n componena U.R.S.S. Exist numeroase rapoarte i statistici n aceast privin, ele putnd interesa, n egal msur, nu numai pe istorici, ci i pe sociologi. Situaia teritoriilor romneti sub administraia sovietic a fost una dintre cele mai grele, informaiile care parveneau oficialilor de la Bucureti
1 2

Ibidem, f. 19. Ibidem. 3 Ibidem, dosar nr. 185/1940, f. 30. 4 Ibidem, f. 66; ibidem, dosar nr. 191/1940, f. 8.

225

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 fiind ulterior confirmate din punct de vedere statistic. U.R.S.S. a recurs la un jaf sistematic, care a condus, n mod logic la pauperizarea progresiv a locuitorilor. Toate aceste aspecte n-au fcut altceva dect s radicalizeze temeiurile intrrii Romniei n rzboi alturi de Germania nazist mpotriva U.R.S.S., la 22 iunie 1941. Romnia i-a urmat de fapt rzboiul propriu, un conflict militar argumentat de drepturile istorice indiscutabile asupra Basarabiei. Bucovinei de Nord i inutului Hera.

226

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

ETHNIC SEGREGATION OR XENOPHOBIA? CASE OF UNION OF PATRIOTS IN BIHOR COUNTY Gabriel Moisa*
SEGREGARE ETNIC SAU XENOFOBIE? STUDIU DE CAZ UNIUNEA PATRIOILOR DIN BIHOR Rezumat Atitudinea politic avut de organizaia bihorean a Uniunii Patrioilor n primii ani dup cel de-al doilea rzboi mondial a fost una care a prut a fi xenofob. Totui, nu poate fi vorba despre aa ceva ntruct ntreaga situaie a fost generat nu de vreo atitudine xenofob a liderilor politici locali, romni sau maghiari, ai Uniunii Patrioilor organizaia din Bihor. Aceast ncercare reuit de a segrega formaiunea pe criterii etnice s-a nscris n efortul aproape general al minoritii maghiare din Transilvania cedat Ungariei n urma Dictatului de la Viena. Pentru aceasta nu a ezitat s se separe de romni constituindu-i propriile structuri politice care s militeze n acest sens. Cea mai important dintre acestea a fost Uniunea Popular Maghiar. ETHNIC SEGREGATION OR XENOPHOBIA? CASE OF UNION OF PATRIOTS IN BIHOR COUNTY Abstract The political attitude taken by the Bihor Countys organization of the Patriots Union in the first years after the World War II was one that seemed to be xenophobic. However, no one could talk about such thing because the whole situation was caused not by any xenophobic attitude of the local political leaders, Romanians or Hungarians, of the Union of the Patriots organization of Bihor County. This successful attempt to segregate ethnic formation had joined the effort almost general of the Hungarian minority in Transylvania ceded to Hungary after the Vienna Award. For this, it did not hesitate to separate from the Romanians constituting its own political structures to campaign in this regard. The Hungarian Popular Union was the most important of them. Cuvinte cheie: Uniunea Patrioilor, Bihor, Transilvania, organizaie xenofob, comunism Key words: the PatriotsUnion, Bihor County, Transylvania, Xenophobic Organization, communism

Conf. univ. dr., Facultatea de Istorie, Geografie i Relaii Internaionale, Universitatea din Oradea, str. Universitii, nr. 1, cod potal 410087, Bihor, tel. 0745628831, e-mail: gabimoisa@hotmail.com

227

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Situated in the category of the traveler fellows of the communists, the Patriots Union of Romania played an important role in the effort to conquer the power, along with other such structures as Plowmen Front, Hungarian Peoples Union, Patriotic Defense etc. The Union of Patriots was founded by the communist circles in Romania as an illegal organization in the summer of 1942, in order to contribute to finalize a comprehensive internal opposition as against the war unleashed against the Soviet Union. After August 23rd 1944, its work was quickly redirected in order to un-fascism the country. The Union of Patriots joined the platform draft of the National Democratic Front prepared by the communists and claimed Dr. Petru Groza government installed on March 6th 1945, under which the government had 5 ministries1. That in the conditions under which one of the partys leader, Gheorghe Vldescu-Rcoasa, said in September 1944 that the Union of Patriots was not a political party that splits posts and ministries2. Since September 1944 the Union of Patriots assignment remained the coordination of the citizen committees and village committees recently emerged. Structures of the Union of Patriots have been established throughout the country, with the purpose of cleaning enterprises, institutions, faculties and schools of Guard elements3. In the world of villages, the members of the Patriots Union joined first the organizations of the Plowmen Front to share as the greater properties than 50 hectares. In cities, the guards of the organization dealt with unmasks within the frame of the saboteurs of enterprises, speculators and owners who dose goods4. The General Congress of the Union of Patriots in January 10-12th 1946 decided to turn this organization in the National People Party. Among the 120 members of the Central Committee of the new party were among others Dr. Dumitru Bagdasar, Petre Constantinescu-Iasi, Traian Svulescu, Andrei Oetea, Alexandru Philippide, George Clinescu etc. It was passing to a new stage in the conquest of the power by the communists, and they had to be stronger organized, the year 1946 being a decisive year in this respect with regard to runoff election in November. The first organization of the Patriots Union in Bihor County was founded on October 15th 1944 in Beiu even before the total release of Bihor County by the Romanian and Soviet armies, at a setting meeting, followed by a
The National Bank of Romania, Restitutio. Viaa i opera lui Miti Constantinescu, nr. 4, Martie, 2004, p. 13. 2 Gheorghe Onioru, Aliane i confruntri ntre partidele politice din Romnia (1944-1947), Bucureti, Fundaia Academia Civic, 1996, p. 142. 3 Idem, De la Uniunea Patrioilor la Partidul Naional Popular, 1942-1949, n Anuarul Societii de tiine Istorice din Romnia. Filiala Prahova, tom III-IV, 1992, p. 163. 4 Ibidem, p. 165.
1

228

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 call on the purpose and program exposure of the organization1. This meeting was attended by several residents of Beiu city, the most of them attending out of curiosity rather than of a real interest. The population was not extremely eager to enroll in the new political structure. This can be found also from a report of January 17th 1945, where they were placed 200 members on the lists of Beiu organization. But only 50 of them paid regularly their membership fee and only one, in the person of the branch president, Alexandru Riiu, could be considered active, the other members remaining inactive2. Also, the report mentioned that despite of this situation, the political party supporters were numerous, at least 3000 4000 people, closely grouped around the P.U.3. Given this situation, only a small number of persons of the supporters of the crowd succeeded to be worked in, the document noted that there was a defect in the organization4; blamed on the lack of propaganda and the small number of the held meetings5. On the other hand, it was specified here, the lack of a democratic political party6 more difficult to organize because people wanted to join not the organization but the democratic political parties7, cause of which it was believed that the Plowmen Front would be more successful8. Since January 1945 they started the expansion of the Patriots Union, moving the party delegates in over than 30 communes and towns of the county area and the organization of some constituent assemblies. Of the 30 localities only 20 were able to begin the organizing of the committees of the Patriots Union. In the other region of the county the structure of the organization was in progress. In the northern part of the county, the Union of Patriots was founded on October 20th 1944, soon after setting free of Oradea. The starting point was the general meeting of the day of November 12th 1944, held in a building in Oradea, 6 no. Theater Street 9, when it was formed a provisional County Committee composed by 9 members. Two were intellectuals, a clerk, a craftsman and five workers. Also, on this occasion it was set the political line, taking the decision to fight against the national chauvinism existing between the cohabitant peoples (Romanian-Hungarian) and against the Nazi-fascist enemy until his final destruction10. The first initiative in this regard was the exclusion of the two
Arhivele Naionale Direcia Judeean Bihor (n continuare, se va cita: A.N.-D.J.Bh.), fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 4/1945, f. 1. 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem, dosar nr. 5/1945, f. 2. 10 Ibidem, dosar nr. 1/1944, f. 3.
1

229

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 intellectuals who belonged to the provisional committee for that they proved to be unhealthy elements, one of them having a fascist past1. About how to conduct the Union organization in Oradea we find from a report of the local leaders of the party at December 30th 1944: The village organization is running slowly and very hard, because the city population majority is Hungarian, in terms of propaganda we should act in two languages, Romanian and Hungarian, and the field of organization of the P.U. is the middle population stratum intellectuals, merchants, craftsmen and until today they withdraw to enter the political organization. But mostly that withdrawal is felt from the Romanian population, which both intellectual and the rest of the population is tested by chauvinist ideas and we are regarded as communists2. However, in the first month of 1945, the Patriots Union organization in Oradea had registered 170 members of whom 30 Romanian, 60 Hungarian, 50 Jews and 30 other nationalities (Germans, Serbs, Bulgarians)3. During this period, the Union of Patriots carried a little more consistent propaganda through the press articles explaining What is the Patriots Union?4 So, according to that the P.U. is an organized mass movement. To it can participate and can be joined by all the patriots determined to fight against the oppressor and exploiter Hitlerism and fascism without difference of gender, age, language or religion, being excluded only the enemies of democracy5. Meanwhile the political line of the Patriots Union is defined as one which is reflected in its platform of fight and it is alongside the political struggle of the Romanian Communist Party, the most achievable progressive political line6. An overview of the political life in the north-central part of our county is presented by Imre Tth, an activist of the C.C. of the R.C.P. sent from Bucharest to Oradea in February 1945 to organize, control and direct the activities of the Patriots Union Oradea. A few days after his arrival in the city on the Crisul Repede River he found that the political scene was monopolized by the left forces: The M.N.S. groups (n.n. Magyar Nepi Szvetsg the Hungarian Peoples Union), the Plowmen Front and Union Organization are highly organized, but M.N.S. grouped inside many Hungarian reactionary elements7 the activist warned. The conducted survey reveals the exclusiveness practiced by the Hungarian revanchist circles infiltrated in the leftist parties, particularly the
1 2

Ibidem, f. 2. Ibidem. 3 Ibidem, f. 3. 4 Ce este Uniunea Patrioilor?, n Via Nou, an I, nr. 17, 4 februarie 1945, p. 2. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 A.N.-D.J. Bh., fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 4/1945, f. 4.

230

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 communist1. This situation is aggravated in his view as the Communists of Bihor sat the Hungarian national interests before those of the party. The Communist Party, composed of the Council of 11 persons attending the board: Miklo Gyarmati, Boro Janos, Feldman and Balasz Emil lead the N.D.F. organization following their own principles2, says the report by Tth Imre. Regarding the Union of Patriots, the Romanian Communist Party put its great expectations to attract people on its side; the activist sent from Bucharest noted that the line of the Union of Patriots is no existing3. In the report drawn up on February 13th 1945, Imre Tth specified that if till that moment the organization had registered 350 members of all nationalities, after that it has ceased to be even a democratic mob directly to the Communist Party, with the main influence of Miklo Gyarmati, who sent a circular to all members of the U.P.4. The same figure was presenting a bleak picture of the party: Their indiscipline (n.n. of U.P. members) led to the disintegration of the Union of Patriots that deliberately dissolved in several ethnic cells. We notify all the members of other origin than Romanian, women, youth, and friends that the organization of Oradea does not accept any more as so far members of any ethnicity as instructed from the center. So, only people of Romanian ethnic origin can be members of our organization. For this purpose we please the friends who we are sure they will understand the political deep meaning of this issue to be enrolled in Madosz5 and Jewish Democratic Union6. In a letter on February 12th 1945, concluded with the slogan of FREEDOM! (text broadcast in Hungarian and translated into Romanian), signed on behalf of the Patriots Union Oradea organization of Balogh Dumitru, Aranycs M., Szabo Dumitru, Rifflod M., Zuh Alexandru, Juhasz G. and Lusztig I., addressed To all the members of the ns organization in Oradea of nonRomanian origin, it was clearly called on ethnic segregation. It was, clearly, a text and an action of ethnic discrimination, produced, in fact, of political calculations, invoking inexistent provisions whereby the members of the Patriots Union who were not Romanian, were encouraged to enroll in the Hungarian
Ion Zainea (coordonator), Democraie occidental i democraie popular: evoluia spectrului politic n nord-vestul Romniei (1944-1950), Oradea, Editura Universitii din Oradea, 2004, p. 166. 2 A.N.-D.J. Bh., fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 4/1945, f. 4. 3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 It is certainly a confusion, as they are Nepi Szvetsg Magyar Hungarian Peoples Union Mandosz, as an organizational structure of the Hungarians in Romania has been in the interwar period. 6 A.N.-D.J. Bh., fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 4/1945, f. 3.
1

231

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Peoples Union and the Jewish Democratic Union. The address asked the Romanian exclusivity of this organization, without any justification for those who had registered or intended to join and without any real benefit for the Romanian population and beyond any of its requirements, in the place of this expected justification, just the expressing of the confidence in the friends who we are sure they will understand the political deep meaning of this issues...1 In fact, the measure to forbid the non-Romanians to enter the Union of Patriots, despite the invocation of some provisions received from the higher bodies, was found to be abusive and in a determined way local generated by obvious political interests of group. The conclusions drawn by Tth Imre led to eliminate from the Union of Patriots in Oradea of all those who were not ethnic Romanian. Therefore, only 40 people remained registered. This fact actually showed something else, the desire of the power to implement a new stage of organization and struggle of the Hungarians, that of regrouping in a single pole of power, of the Hungarian Peoples Union, which could provide a better coordination of the planned actions, but also the discipline necessary to achieve the final objective2, namely to keep the Northern Transylvania on Hungary. In short time, the Union of Patriots the organization of Bihor County, has become a structure composed exclusively of Romanian ethnics. They have organized a meeting on February 18th 1945, where with Dr. Simonca presidentship all the ethnic Romanians joined the block and entered the Union of Patriots but without any program, any organization and any instructions given by us with the principles they had from various chauvinist parties. Being a special Romanian party, under the camouflage of the U.P., taking the first meeting, there was divergence between the principles of the U.P. and of the new congeries and, in fact, I wanted to intervene to explain the U.P. line, I was off being Jew...3. We are here in a paradoxical situation in which after Tth Imres report practically prompted the leaving of Hungarians from the organization of the Patriots Union, it is him who deplores all this in an ostentatious gesture of facade. On February 18th 1945, in the Heymann cinema hall of Oradea, the general meeting of the Union of Patriots took place, attended, in addition to representatives of the other democratic organizations in the county, about 600-700 Romanians. As we learn of the daily Via Nou (New Life) during this great assembly, the intellectuals and Romanian democratic citizens of the town joined the organization of the Union of Patriots4. Also during this
1 2

Ibidem, f. 2. Ion Zainea (coordonator), op. cit., p. 166-167. 3 A.N.-D.J. Bh., fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 4/1945, f. 4 and back. 4 naintea marii adunri a U.P., n Via Nou, an I, nr. 30, 18 februarie 1945, p. 1.

232

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 meeting, they elected the Union of Patriots County Committee, composed of 7 members, and the Board of Directors of the Union of Patriots of 22 people1. On February 20th1945, the first sitting after the general meeting of the management structure was completed in the following structure: first president Gheorghe imonca (General Attorney), President tefan Lipcei (Lawyer), Executive Chairman Virgil Ciaclan (Lawyer), First Secretary Dumitru Balogh (Official), Secretary Iosif Tutu (Official), treasurer Michael Arania (Craftsman) plus two members of the Board Ioan Magdu (Official) and Teodor Popa (Lawyer)2. The Board consisted of: Laureniu Boto (Judge), Aron Popoviciu (Court Official), Traian Surducan (Sedra Orphan County Chairman), Teodor Prodan (City Hall First Advisers), Gavril Seleiu (Senior Official of the Municipality), Ioan Abrudan (T.T.P. Engineer), Petre Frcaiu (Inspector T.T.P.), Iosif Caba (Conductor T.T.P.), Iosif Pop (Police, retired), Alexandru Pop (Police, retired), Alexander Calo (Finance Official), Ioan Florea (Finance Official), Ioan Rosca (Bank Director), Dumitru Hera (County School Inspector), Ernestine Tiponuiu (Official), Ioan Mezei (Trader), Vasile Ora (Craftsman), Peter Huca (Craftsman), John Breban (Craftsman), Teodor Beniu (R.R.W. Official), Traian Leu (Worker) and Dumitru Sabu (Worker)3. In the same meeting, there were also elected the members of the organization that would represent the Union of Patriots in the County Parliament of the N.D.F., respectively Simonca Gheorghe, Ciaclan Virgil and Aranici Mihai, as the old representation in the person of Mr. Pop Ionel should be changed. As it can be ascertained, the management structures were composed exclusively by Romanian ethnic citizens. In conclusion, we can say that the whole situation was caused not by any xenophobic attitude of the local political leaders, Romanian or Hungarian, of the Union of Patriots the organization of Bihor County. This successful attempt to segregate the formation on ethnic criteria had joined the effort almost general of the Hungarian minority in Transylvania ceded to Hungary after the Vienna Dictate, which aimed at preserving the territory to Hungary. This did not hesitate to separate from the Romanians constituting its own political structures to campaign in this regard. The Hungarian Peoples Union was the most important of them being in close alliance relationship adjunct to the Romanian Communist Party, a Romanian Communist Party dominated in that period at the decisional level of Hungarian and Jewish ethnic elements in Transylvania, the latter of Hungarian culture. The very representative of the
1

A.N.-D.J. Bh., fond Partidul Naional Popular Organizaia Judeean Bihor, dosar nr. 5/1945, f. 3. 2 Ibidem, f. 1. 3 Comitetul de conducere al U.P., n Via Nou, an I, nr. 38, 28 februarie 1945, p. 2.

233

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 C.C. of the R.C.P. sent to Oradea to target the local organization of the Union of Patriots, Tth Imre, was a Hungarian Jew of Transylvania, as he himself acknowledges. The conclusions of his report are relevant in this regard. Even he, a messenger of the C.C. of the R.C.P., suggests the separation on ethnic principles which shows us the official line of at least a substantial part of the central management of the Romanian communists. The leaders of the Hungarian minority in Transylvania did not hesitate for a moment during that period being involved in their national interest, to acquire communist feelings, hoping that they will come to meet Moscow and Stalin who has not decided yet the fate of the Northern Transylvania, showing be more loyal and more reliable to the Soviet power than the Romanians. Moscows decision of March 9th 1945, according that Transylvania lost by Romania after the Vienna Dictate is in the composition of the Romanian state has produced disappointment among the Hungarian minority leaders. Their effort to communize after in the interwar period they had, as members of the Hungarian Party, an anti-Soviet position had been in vain. They have not however dropped the idea and the examples are numerous in the years following the World War II. After the return of the Romanian administration in the Northern Transylvania, the Hungarian local political structures have temporarily suppressed their impulses, even if only of surface, bound to accept the international realities of ethnic cohabitation with the Romanians until the arrival of better times. Locally, shortly after returning of the Transylvanian territories to Romania, on March 18th 1945, were published The Appeal of the Patriots Union and of the Plowmen Front to the Romanian Brothers in Oradea and Bihor County and The Appeal of the Hungarian Peoples Union to the Hungarian Population of Bihor County, produced and disseminated in the context of restoring the Romanian administration in the Northern Transylvania, which was urging the citizens to discipline and mutual respect1.

Apelul Organizaiilor democratice de mass ale Frontului Naional Democrat adresat populaiunii romne i maghiare a judeului Bihor, n Viaa Nou, an I, nr. 47, 18 martie 1945, p. 3.

234

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

DREPTUL LA MUNC N COMUNISMUL ROMNESC Roxana Radu*, Cezar Avram**


THE RIGHT TO WORK IN ROMANIAN COMMUNISM Abstract Work was declared the basic factor of economic life in the communist regime and was, at the same time, an obligation of every citizen. The right to work not offered the choice between working and not working, but the obligation to work in other words, a mandatory right to work. In Romanian communism, forced labor was imposed in three ways: by laws providing compulsory recruitment and work distribution, compulsory non-professional labor and correctional work. Forced labor practically engaged the entire population from countrys hawks to pupils, students and employees of all categories. Cuvinte cheie: comunism, lege, obligaie, drept, munc Key words: communism, law, obligation, right, work

Conform sloganului adoptat de micarea comunist, comunismul trebuia s fie lumea n care fiecare primea dup capacitile sale i dup nevoile sale. Muli autori1 afirm c, n afar de teroare, intimidare i propagand, regimurile comuniste s-au instalat i au supravieuit mult vreme n baza acceptului voluntar al poporului de a renuna la anumite drepturi i liberti n schimbul unui pachet de protecie social2 oferit de guvern. Se realiza astfel un
Conf. univ. dr., Facultatea de Drept i tiine Administrative, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel./fax 0251/419900, e-mail: rocxaine@yahoo.com, raduroxanacristina@yahoo.com ** Prof. univ. dr., Facultatea de tiine Sociale, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel./fax 0251/418515, e-mail: avramcezar@yahoo.com 1 Jan Adam, Economic Reforms and Welfare Systems in the U.S.S.R., Poland and Hungary, London, Macmillan, 1991; Gail Kligman, Politica duplicitii, Bucureti, Humanitas, 2000, p. 23; Bob Deacon, Developments in East European Social Policy, n C. Jones (ed.), New Perspectives on the Welfare States in Europe, London&New York, Routledge, 1993, p. 177-197; David Lane, Soviet Labour and the Ethics of Communism: Full Employment and the Labour Process in the U.S.S.R., Boulder, Colorado, Westview, 1987, p. 229; Katherine Verdery, Ce a fost socialismul i de ce s-a prbuit el?, n Vladimir Tismneanu (coord.), Revoluiile din 1989. ntre trecut i viitor, Iai, Editura Polirom, 2005, p. 84. 2 Livia Popescu, Politicile sociale est-europene ntre paternalism de stat i responsabilitate individual, Cluj-Napoca, Presa Universitar Clujean, 2004, p. 13.
*

235

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 contract social pe care coninutul pachetului de protecie social garantarea unui loc de munc i a unui venit sigur, asigurarea unei locuine, preuri sczute i stabile pentru alimente i bunuri de strict folosin, drepturi de protecie social, inclusiv servicii medicale, gratuitatea educaiei l transforma ntr-un adevrat contract al bunstrii1. Referirile la drepturile omului i ale ceteanului au avut un loc periferic n discursul propagandistic al tuturor regimurilor staliniste, cu toate c ele erau recunoscute, n mod formal, de toate constituiile. n domeniul drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, Constituia din 14 aprilie 1948 recunotea, pe lng altele, dreptul la munc i dreptul de asociere, ns numai n condiiile n care scopul urmrit nu este ndreptat n contra ordinii democratice stabilite prin constituie. Ca factor de baz al vieii economice, munca reprezenta, n acelai timp, o obligaie a fiecrui cetean, iar dreptul la munc al tuturor cetenilor trebuia asigurat de ctre stat, prin organizarea i dezvoltarea planificat a economiei naionale. Dreptul la odihn era asigurat prin reglementarea timpului de munc, prin concedii de odihn pltite conform legii, prin organizarea de case de odihn, sanatorii, cluburi, parcuri, terenuri de sport, aezminte special amenajate pentru muncitori. Femeilor li se recunoteau drepturi egale cu brbaii, inclusiv dreptul la salariu egal n toate domeniile de activitate (principiul egalitii de remunerare). n ceea ce privete protecia salariailor, statul asigura ocrotirea social i asistena medical pentru boli, invaliditate i accidente n legtur cu munca, survenite n timpul muncii sau n serviciul de aprare a patriei, precum i asigurare pentru btrnee, att salariailor si, ct i acelora ai ntreprinderilor particulare, a cror contribuie i drepturi se fixau prin lege. nscrierea, pentru prima dat, a principiului dreptului la munc i a garaniilor lui n Constituia anului 19482 a fost urmat de o serie ntreag de acte normative care reglementau drepturile i ndatoririle muncitorilor, funcionarilor, personalului tehnic i de conducere (Decretul nr. 29/1949), retribuirea muncii n funcie de cantitatea i calitatea ei (Decretul nr. 118/1949), protecia muncii (Decretul nr. 359/1949), asigurrile sociale de stat (Legea nr. 10/1949). n anul 1950, la 8 iunie, a fost adoptat primul Cod al muncii din ara noastr (Legea nr. 3/1950), ca rezultat al necesitii deosebite de reglementare cuprinztoare i sistematic a noilor raporturi de munc3. Acest moment are o

1 2

Ibidem, p. 13-14. Vasile Popa, Ondina Pan, Dreptul muncii comparat, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2003, p. 21. 3 Marcu Witzman, Dreptul muncitoresc n anii puterii populare, n Justiia Nou, nr. 4/1959, p. 675.

236

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 semnificaie deosebit, adoptarea primului cod romnesc al muncii punnd bazele constituirii unei noi ramuri de drept: dreptul muncii. Constituia din 1952 a consolidat puterea democrat-popular, fiind menit s creeze noul sistem socialist al organelor statului. Legea fundamental prevedea drepturile i ndatoririle fundamentale ale cetenilor axate pe coordonata major a egalitii tuturor cetenilor, fr deosebire de sex, naionalitate, ras, religie sau grad de cultur n toate domeniile vieii economice, politice i culturale. De asemenea, era proclamat egalitatea femeii cu brbatul n toate domeniile de activitate economic, politic, de stat i cultural , concretizat ntr-o serie de prevederi referitoare la ocrotirea cstoriei i familiei, aprarea intereselor mamei i copilului, organizarea de materniti, cree i cmine de copii, dreptul la salariu, dreptul la odihn, drepturi de asigurare social i dreptul la educaie n condiii egale cu brbatul. Dreptul la munc era poate singurul drept a crui protecie era exacerbat, fiind transformat n ceva mai mult dect un drept, ntr-o adevrat obligaie. n condiiile dezvoltrii sectorului socialist al economiei naionale, munca era proclamat o datorie i o chestiune de onoare pentru fiecare cetean capabil de munc, dup principiile cine nu muncete, nu mnnc i de la fiecare dup capacitile sale, fiecruia dup munca sa1. Dreptul la odihn era asigurat prin stabilirea zilei de munc de 8 ore, a concediilor anuale pltite, prin punerea la dispoziia angajailor a caselor de odihn, sanatoriilor i instituiilor de cultur. Dreptul la asigurarea medical n caz de boal sau incapacitate de munc se realiza prin asistena medical gratuit acordat celor ce muncesc. n exercitarea dreptului lor de asociere, Constituia prevedea c cetenii cei mai activi i mai contieni din rndul clasei muncitoare i din rndurile celorlalte pturi de oameni ai muncii se unesc n Partidul Muncitoresc Romn (P.M.R.), detaamentul de avangard al oamenilor muncii, n lupta pentru ntrirea i dezvoltarea regimului de democraie popular i pentru construirea societii socialiste (art. 86 alin. 3). Totodat, P.M.R. era proclamat fora conductoare att a organizaiilor celor ce muncesc, ct i a organelor i instituiilor de stat, n jurul lui strngndu-se laolalt toate organizaiile celor ce muncesc din R.P.R. (art. 86 alin. 4). Politica de recrutare n P.M.R. se baza pe regula strict a neapartenenei la vechile clase exploatatoare, noii membrii fiind supui unei stricte verificri pe parcursul a ase luni de la depunerea candidaturii2. Aceast campanie de verificare era menit s asigure P.M.R. o reprezentare a clasei muncitoare n proporie de 80% n rndurile noilor membri
Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Enciclopedia de Istorie a Romniei, Bucureti, Editura Meronia, 2001, p. 30. 2 Robert R. King, A History of the Romanian Communist Party, Stanford, Hoover Institution Press, 1980, p. 72.
1

237

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ai partidului1, acordndu-se prioritate muncitorilor din industria grea, urmai de muncitorii din alte ramuri industriale i din agricultur, apoi de cei din alte categorii sociale, n special rani. n scurt timp ns, liderii P.M.R. au realizat c, pentru a forma un partid puternic, era nevoie de ridicarea nivelului de educaie a membrilor partidului. n acest scop, Partidul a instituit programe intensive de educare a adulilor pentru membrii si cu origini sntoase (muncitori, rani i descendeni ai acestora). Au fost chiar nfiinate universiti ale muncitorilor, cu o durat a studiilor de doi ani sau chiar mai scurt pentru muncitorii din industrie i agricultur care obinuser deja un certificat de absolvire a patru clase i care se remarcaser n producie2. colile tehnice i comerciale au nflorit, dar rezultatele acestei formri profesionale rapide nu au fost cele scontate, iar sistemul a nceput s fie revizuit n anul 19533. Baza social a partidului i, implicit, a regimului, o constituiau muncitorii, de aici accentul pus pe dreptul la munc i pe importana muncii. De altfel, legea fundamental prevedea, printre ndatoririle ce le reveneau cetenilor, obligaia de a respecta Constituia i legile statului de democraie popular, de a pzi, ntri i dezvolta proprietatea obteasc socialist, de a respecta disciplina muncii i de a contribui activ la ntrirea regimului de democraie popular i la propirea economic i cultural a rii. La rndul su, Constituia romn din 21 august 1965 recunotea, n total dezacord cu realitatea, drepturile i libertile fundamentale ale cetenilor, ea garantnd egalitatea n drepturi, dreptul la munc, la msurile de protecie i securitate a muncii, dreptul la odihn, dreptul la asigurare material pentru btrnee, boal sau incapacitate de munc etc. Ea a reflectat modificrile produse n baza social a statului i n forma de stat (naionalizrile, colectivizarea agriculturii, industrializarea forat etc.). Fora politic conductoare a ntregii societi aparinea Partidului Comunist Romn (P.C.R.). De asemenea, clauza ataamentului la programul partidului era indispensabil oricrui comportament social. La dezvoltarea dreptului muncii ca ramur de drept a contribuit i adoptarea unui nou set de legi care aveau ca obiect reglementarea unor diverse aspecte legate de desfurarea relaiilor de munc: protecia muncii (Legea nr. 5/1965), asigurrile sociale de stat i asistena social (Legea nr. 27/1966), concediul de odihn (Legea nr. 26/1967), jurisdicia muncii (Legea nr. 59/1968), organizarea i disciplina muncii (Legea nr. 1/1970), perfecionarea
Ctlin Augustin Stoica, Once upon a Time There was a Big Party: The Social Bases of the Romanian Communist Party (Part I), in East European Politics and Societies, nr. 19/2005, p. 697. 2 Ghi Ionescu, Communism in Rumania: 1944-1962, London, Oxford University Press, 1964, p. 174. 3 Ibidem.
1

238

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 pregtirii profesionale (Legea nr. 2/1971), organizarea i conducerea unitilor socialiste de stat (Legea nr. 11/1971), ncadrarea i promovarea n munc (Legea nr. 12/1971) etc. n anul 1972 a fost elaborat un nou Cod al muncii (Legea nr. 10/1972), care a pus bazele exercitrii dreptului la munc n condiiile regimului comunist: dreptul la munc nu oferea libertatea de a alege ntre a munci i a nu munci, ci impunea obligativitatea de a munci cu alte cuvinte, un drept obligatoriu la munc. De asemenea, noul Cod cuprindea i o serie de prevederi privitoare la regimul juridic al pensiilor: vechimea necesar pentru obinerea pensiei pentru limit de vrst a crescut cu 5 ani, ajungndu-se la 25 ani pentru femei i 30 ani pentru brbai, iar baza de calcul a pensiei s-a stabilit ca fiind cei mai avantajoi 5 ani, la alegere, din ultimii 10 de activitate. Ulterior adoptrii Codului muncii, legislaia muncii a fost completat cu urmtoarele acte normative: Legea nr. 57/1974 a retribuirii dup cantitatea i calitatea muncii, Legea nr. 25/1976 privind ncadrarea ntr-o munc util a persoanelor apte de munc, Legea nr. 5/1978 privind organizarea i conducerea unitilor socialiste de stat, precum i funcionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreti i autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1983 cu privire la contractul-angajament, Legea nr. 6/1988 privind statutul juridic al unitilor socialiste de stat pe baza principiilor autoconducerii muncitoreti i a autogestiuni economico-financiare. Toate aceste legi construiau un cadru juridic bazat pe o concepie etatist, centralizatoare, n sensul c drepturile i obligaiile prilor unui raport de munc (organizarea timpului de munc, nivelul salariilor, durata concediului de odihn) erau stabilite prin lege i nici o derogare nu era permis. Nu se puteau ncheia contracte colective de munc, iar orice convenie contrar era nlocuit de drept cu prevederea legal. Dup semnarea Acordului de la Helsinki (1975), drepturile omului au dobndit un nou statut, Acordul dedicnd un capitol special respectivei teme. Nevoit s le invoce n discursurile sale, Ceauescu a continuat s ignore toate drepturile, n afar de dreptul la munc. Discuia revenea fr ncetare la contrastul dintre aa-zisul socialism, care asigura folosirea deplin a fortei de munc, i rile capitaliste, unde omajul fcea ravagii. ntemeiat pe stri de fapt, argumentul a fost readus n actualitatea anilor 2000 de nemplinirile tranziiei, care, impreun cu dictatura stalinist, au eliminat i sigurana locului de munc. n perimetrul acestei viziuni nostalgice nu i-a gsit loc menionarea conexiunii dintre asigurarea locului de munc i deteriorarea condiiilor de munc. Sub regimul stalinist, dreptul de a munci s-a realizat ca obligaie de a munci n condiii non-negociabile impuse de angajator. Transformarea muncii dintr-un drept ntr-o obligaie a fost determinat de situaia productorilor supui constrngerii economice de a-i vinde fora de munc a crei cumprare 239

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 puterea o interzicea pe calea constrngerii extra economice. Aceeai putere care interzicea cumprarea forei de munc i-a rezervat ns acest privilegiu n exclusivitate pentru sine. Monopolul puterii a monopolizat att mijloacele de producie, ct i fora de munc. Puterea a expropriat fora de munc i nu a cumprat-o. Eliberat de exploatarea capitalist, productorul a fost supus de ctre statul socialist unei exploatri de tip precapitalist care, pe lng constrngerea economic, a folosit mpotriva lui i constrngerea extra economic. Confruntat cu un partener de asemenea calibru, productorul nu i va vinde fora sa de munc, ci i-o va ceda. Socialismul de formul stalinist a suprimat condiia proletar, deposedndu-l pe muncitor chiar i de aceast proprietate unic. Fosta munc exploatat s-a transformat n munc forat, care a fost impus productorilor aa zii liberi. n Romnia lui Ceauescu, munca forat a fost impus pe trei ci: a legilor care prevedeau recrutarea i repartizarea forat a forei de munc, a muncilor obligatorii non-profesionale i a muncii corecionale1. Asemenea iniiative juridice sunt exemplificate de Legea pentru militarizarea muncii n industria electrotehnic, de Legea contra parazitismului, care definea ca delict penal refuzul unei persoane de a accepta un loc de munc pe care l considera impropriu etc. Legea nr. 24/1976 privind recrutarea i repartizarea forei de munc prevedea c persoanele apte de munc, n vrst de minimum 16 ani, erau obligate s se prezinte la Direciile pentru probleme de munc i ocrotiri sociale din localitile n care i aveau domiciliul pentru a fi repartizate n munc, cu excepia elevilor i studenilor nscrii la cursurile de colarizare, a ranilor care lucrau n gospodriile individuale, a meteugarilor cu ateliere proprii, precum i a femeilor care aveau n ngrijire copii sau desfurau o activitate casnic n gospodrie. Conform Legii nr. 25/1976 privind ncadrarea ntr-o munc util a persoanelor apte de munc, cei care refuzau s se ncadreze n munc erau puse, la propunerea Direciei pentru probleme de munc i ocrotiri sociale, n discuia adunrilor ceteneti din satul, comuna sau oraul n care domiciliau. n cazul n care refuzau ncadrarea n munc, persoanele respective erau obligate prin hotrre judectoreasc ca, timp de un an de zile, s lucreze pe antierele de construcii sau n unitile agricole aflate n subordinea Ministerului de Interne sau a altor ministere. Persoanele care nu se aflau la prima abatere erau condamnate la nchisoare contravenional i executau pedeapsa separat de celelalte categorii de deinui. Ele executau munci n construcii, irigaii, desecri, ndiguiri, agricultur, munci administrative, primind 10% din contravaloarea muncii prestate, din care 50% erau pui la C.E.C. pe numele lor
A se vedea Dumitru Lctuu, Mihai Burcea, Sistemul concentraionar n Romnia (1967-1989), n Ruxandra Ivan (coord.), Transformarea socialist. Politici ale regimului comunist ntre ideologie i administraie, Iai, Editura Polirom, 2009, p. 54-58.
1

240

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 (pn la eliberarea din penitenciar), iar restul i foloseau pentru nevoi personale sau i trimiteau familiei. n cazul minorilor, acetia erau internai n centre de reeducare, cu obligaia de a presta o munc util sau de a urma un curs de calificare profesional. Munca obligatorie a angrenat practic ntreaga populaie: oimi ai patriei i colarii din clasele mici crora li se normau cantitile de fier vechi, sticlele goale i deeurile de hrtie pe care aveau datoria s le colecteze; elevii din cursul superior, studenii i profesorii de toate gradele, trimii periodic la ar pentru efectuarea unor munci agricole sezoniere, unde cteodat cooperau i cu muncitori scoi din producie n acelai scop; salariai de toate categoriile pui s mture strzile n sezonul cald i s le curee de zpad n sezonul rece; transformarea stagiului militar n munc forat pe care zeci de mii de soldai, prost hrnii i nepltii, o depuneau pe marile antiere, de la Transfgran la Casa Poporului etc. O variant specific a muncii forate a reprezentat-o i repartiia coercitiv a absolvenilor de nvmnt superior n posturi pe care acetia le considerau inconvenabile. Astfel, dreptul obligatoriu la munc ndeplinea o dubl funcie: cea de a asigura mijloacele de subzisten necesare fiecrui cetean i cea de a fi un mijloc de control social1. Ambele funcii se ntindeau pe parcursul ntregii viei: dreptul la munc se transformase practic n dreptul la meninerea aceluiai loc de munc pe toat perioada vieii active, pn la pensionare sau deces, riscul concedierii opernd numai pentru cazuri de nclcare grav a prevederilor legislaiei muncii2; controlul se exercita, de asemenea, pe parcursul ntregii viei. Este evident c elul regimului, cel puin n plan declarativ, era atingerea omajului zero. Ocuparea complet a forei de munc nu s-a datorat neaprat crerii de noi locuri de munc ci, mai degrab unei strategii manageriale abile prin care fora de munc era stocat la nivelul ntreprinderilor ca orice alt materie prim. Directorii procedau n felul acesta pentru a realiza obiectivele economice planificate chiar i n condiiile fluctuaiilor n aprovizionarea cu materiale. Generalizarea acestei strategii a avut ca rezultat lipsa forei de munc la nivelul sistemului economic3. Evident nerealist, politica de ocupare complet a forei de munc a avut importante consecine negative: subutilizarea forei de munc i ignorarea disciplinei muncii4, dezvoltarea unui cult opoziionist al nemuncii5, scderea produciei i nendeplinirea planurilor (chiar dac erau ascunse) ca urmare a unui sabotaj intern prin care salariaii

1 2

Livia Popescu, op. cit., p. 15. Jan Adam, op. cit., p. 5-6. 3 Livia Popescu, op. cit., p. 15. 4 Jan Adam, op. cit., p. 5-6. 5 Katherine Verdery, op. cit., p. 80.

241

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 opuneau rezisten fa de obiectivele planurilor de producie1, agravarea omajului nerecunoscut al celor care nu puteau gsi un loc de munc i a omajului mascat al celor care, dei ocupau formal un loc de munc, nu prestau efectiv activitate, avnd contractele individuale de munc suspendate sau fiind trimii forat n concediu fr plat2, intensificarea furturilor din ntreprinderi i alte uniti de stat, apariia unei economii secundare3, subterane, prin care oamenii i asigurau un venit suplimentar, deseori vnznd sau folosind materiale i unelte furate de la locul de munc. n economia de comand, planificat, care a avut ca baz naionalizarea principalelor mijloace de producie, un rol special a fost acordat industriei grele, n special industriei constructoare de maini. Pentru Romnia, ar predominant agricol, industrializarea forat a nsemnat o violare a dezvoltrii normale, distrugerea unei surse virtuale de cretere economic, a echilibrului necesar dintre diferitele ramuri ale economiei. Aceast inversare a rolurilor tradiionale pe care le jucau agricultura i industria n economia romneasc s-a reflectat i n politica salarial. Dei ideologia comunist a avansat concepia egalitarist, considernd socialismul ca fiind un stadiu de tranziie, obiectivul promovat oficial tergerea diferenelor de venit nu a putut fi atins, fiind nclcat n mod sistematic prin asigurarea accesului privilegiat al liderilor comuniti la venituri, bunuri i servicii4. Socialismul s-a limitat la lichidarea privilegiilor clasei politice opozante, exploatatoare, care a fost rapid nlocuit cu o alta nou. Diferenele salariale ntre munca productiv, manual, i cea neproductiv, intelectual, decurgeau din importana politic pe care o avea clasa muncitoare, ca baz social a partidului5. Dei nivelul lor de educaie era sczut, cei mai bine pltii erau minerii, muncitorii din industria grea i din sectorul energetic (care primeau un salariu superior salariului mediu pe economie) n comparaie cu salariaii din sntate, nvmnt sau cultur, care erau dezavantajai sistematic6. De asemenea, dei garanta principiul egalitii de tratament ntre femei i brbai, regimul supunea femeile unei discriminri indirecte: n industria uoar i industria alimentar, unde fora de munc era preponderent feminin, nivelurile salarizrii au fost inferioare mediei pe economie7.
Ibidem. Ctlin Zamfir, Politica social n Romnia n tranziie, n Elena Zamfir, Ctlin Zamfir (coord.), Politici sociale. Romnia n context european, Bucureti, Editura Alternative, 1995, p. 21-33. 3 Katherine Verdery, op. cit., p. 84-85. 4 Bob Deacon, op. cit., p. 185; Pavel Cmpeanu, Romnia: Coada pentru hran. Un mod de via, Bucureti, Editura Litera, 1994, p. 94. 5 Ctlin Augustin Stoica, op. cit. 6 Jan Adam, op. cit., p. 7-8. 7 Livia Popescu, op. cit., p. 21.
2 1

242

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Politizarea tot mai accentuat a sferei vieii private a fcut ca regimul comunist s controleze toate aspectele vieii private, prin msuri ce se apropiau de cele propuse de eugeniti1, precum dosarele genealogice individuale, divorurile forate i criminalizarea avortului2. Aceleai criterii ale apartenenei de partid i de clas se aplicau, evident, i la angajarea i promovarea n munc, ajungndu-se la situaii paradoxale n care muncitorii deveneau judectori populari sau diplomai, lipsii fiind de orice pregtire pentru profesia respectiv3. Ca i dreptul la munc, i dreptul de asociere sindical a devenit obligatoriu. Fiecare salariat trebuia s fie membru de sindicat, iar apartenena la Uniunea General a Sindicatelor din Romnia (U.G.S.R.) era obligatorie, U.G.S.R. fiind, de altfel, singura organizaie sindical recunoscut legal. Sindicalismul a nrolat astfel milioane de indivizi i a acionat ca o administraie imens ce veghea, din punct de vedere oficial, la respectarea legislaiei muncii i la aprarea muncitorilor, dar al crui rol se limita, n realitate, la a implementa deciziile partidului referitoare strict la ndeplinirea planurilor de producie, ideologie, propagand. Complet subordonat P.C.R., despre U.G.S.R. se afirm chiar, n literatura de specialitate, c era adesea folosit de Ceauescu drept cimitir al elefanilor, adversarii si politici nemaifiind trimii n gulag, ca n deceniul stalinist, ci n U.G.S.R., locul unde nu se ntmpla nimic niciodat4. Degenerarea spre munca forat a activitilor profesionale s-a materializat n legiferarea celei mai lungi sptmni de munc din Europa, n nerespectarea endemic a repausului duminical, n restrngerea sistematic a concediilor de maternitate i a celor medicale, n precaritatea retribuiilor din care li se reineau angajailor amenzi anticipate pentru nendeplinirea planului asupra cruia nu erau consultai, n completa degenerare a sindicatelor care, n loc s apere interesele salariailor, acionau ca instrumente ale constrngerii generale. i astfel nu n capitalism, ci n pretinsul socialism s-a nfptuit profeia lui Marx despre pauperizarea crescnd a clasei muncitoare5. Efectul de pauperizare nu l-a produs exploatarea capitalist, ci gestionarea represiv a integrrii forei de munc n procesul de producie, care a fost una dintre inovaiile importante introduse de stalinism.

Vezi Maria Bucur, Eugenie i modernizare n Romnia interbelic, Iai, Editura Polirom, 2005, p. 34. 2 Ibidem, p. 196. 3 Ruxandra Ivan (coord.), op. cit., p. 19, 38-40. 4 Georgeta Ghebrea, Social Dialogue in Romania: from a Forgotten Tradition to a Renewed Practice, in South-East Europe Review, nr. 3/2005, p. 42. 5 Cezar Avram, Deceniul stalinist, Panciova, Editura Libertatea, 2005, p. 233.

243

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Cu timpul, fora de munc industrial pe care se baza regimul a devenit purttorul activ al mpotrivirii fa de regim. Ea a fost cea care a iniiat marile micri de protest din Valea Jiului (1977) i Braov (1987), i tot ea a reprezentat, alturi de studeni, cel mai combativ detaament al societii civile n cursul confruntrilor din decembrie 1989 care au dus la prbuirea regimului. Idealul comunist a fost ntotdeauna proclamat ca antidot la egoism, n special la egoismul materializat n proprietate, ns el nu a putut fi pus n practic tocmai din cauza nclcrii sistematice a acelor principii i concepii pe care se baza discursul ideologic comunist. O serie de cercettori consider c acest ideal a fost realizat doar n comuniti religioase i n cteva comuniti laice (puinele populaii primitive care mai exist nc), unde proprietatea i munca n comun reprezint un mod de via. n nici un caz, i aici exist un consens n lumea analitilor politici contemporani, nu pare s fi fost realizat n comunism, acesta rmnnd doar un model euat de mbuntire a condiiei umane1.

James C. Scott, n numele statului. Modele euate de mbuntire a condiiei umane, Iai, Editura Polirom, 2007.

244

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

CERCURILE OFICIALE I MASS-MEDIA STRINE DESPRE REVOLUIA ROMN DIN DECEMBRIE 1989 Alexandru Oca*
OPINIONS OF STATE AUTHORITIES AND FOREIGN MASS MEDIA ABOUT THE ROMANIAN REVOLUTION OF DECEMBER 1989 Abstract The foreign public opinion was very interested about the situation from Romania, at the end of 1989. the news concerning the facts of Timisoara (16th-22nd of December) and Bucarest (21st- 7th of December) have been received as breaking-news in the Western Europe and USSR, modifying the working schedule of the important international organizations as NATO and CEE and those of some important summits between European powers. Then Roland Dumas launched his thesis of the legitimacy of the forced intervention (including the breaking of a sacred principle of the contemporary international relations: non intervention in the internal policy of a country) against a regime which breaks down the human rights in its own country. The international community did not rush to recognize the new power from Bucharest; France was from the earliest which recognized the Council of NSF (National Salvation Front), but the United States pronounced their position only after the announcement of a new government, and USSR limited to communicate that the NSF recognition was implicit without making a formally announcement. Cuvinte cheie: drepturile omului, represiune, reuniuni internaionale, declaraii oficiale, intervenia n treburile interne ale unui stat Key words: human rights, repression, international summits, official declarations, interventions in the internal affairs of a state

Oficialii principalelor puteri, dar i pentru mass-media internaional s-au artat interesai de situaia din Romnia n decembrie 1989. n studiul de mai jos am selectat cteva din poziiile exprimate n strintate fa de Revoluia romn. Evenimentele de la Timioara au impresionat de la nceput opinia public occidental, dar i din rile vecine. Iniial, reacia a fost ponderat, pentru c informaiile despre fapte i ntmplri ieite din comun erau greu de
Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: alexandru.osca@yahoo.com
*

245

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 verificat, contradictorii; capitalele occidentale i nu numai erau interesate, n primul rnd, s cunoasc realitatea i s convin asupra unei atitudini comune fa de autoritile de la Bucureti. n general, sursele deschise cele mai multe din Iugoslavia i din Ungaria, dar i din Austria, Germania i Frana sau U.R.S.S. accentuau consecinele represiunii, anunnd cifre nspimnttoare despre victime. Este de remarcat faptul c evenimentele de la Timioara, nu numai c n-au trecut neobservate, dar, n final, s-au impus n prim-planul interesului public internaional, trecnd n umbr ntmplri de importan crucial pentru geopolitica zonei, ntre care: micri i schimbri eseniale pentru foarte multe formaiuni politice sau civice din rile deja angajate pe drumul democraiei; probleme importante pentru securitatea continentului, care altdat ocupau prima pagin n mass-media zile n ir. Chestiunea la ordinea zilei care depea zona de interes de pe continent era, fr ndoial, problema reunificrii germanilor, mai ales dup lansarea de ctre cancelarul Kohl a planului su n 10 puncte. Evident, europenii erau interesai de aceast problem, dar ntlnirile consacrate subiectului (i au fost foarte multe, ncepnd cu ntlnirea de la Kiev, ntre Mitterand i Gorbaciov, reuniunea, dup 18 ani, a Consiliului Aliat de Control din Berlinul de Vest, ntlniri i luri de poziii ale premierului britanic, Margaret Thatcher etc.) au fost expediate n plan secund, pentru a face loc evenimentelor de la Timioara. Evenimente de maxim interes, altdat de netrecut cu vederea, se desfurau n mai toate capitalele rilor din Europa Central i Rsritean: n Ungaria, Germania, Yugoslavia, Bulgaria aveau loc congrese sau conferine ale fostelor partide comuniste, care-i redefineau rolul, ideologia, strategiile; n U.R.S.S. se desfurau lucrrile Congresului Deputailor Poporului; n Polonia era ntrunit Seimul. Aceste reuniuni publice erau nsoite de puternice demonstraii, de schimbri de poziie, de la or la or, a unor formaiuni sau lideri, toate cu impact asupra evoluiilor de pe continent i chiar din lume, care fceau dificile, pentru jurnaliti, alegerea temei potrivite pentru agenda zilei. Peste toate acestea s-au impus i n-o spunem noi1 evenimentele de la Timioara; la nceput, cu oarecare rezerve i surprindere, doar n cteva cercuri oficiale i medii de pres, n cteva orae; ulterior, foarte accentuat i n aproape toate capitalele Europei (i nu numai), n toate organismele politice, de securitate sau economice, continentale i internaionale. Este motivul pentru care se poate spune cert c, n decembrie 1989, Timioara izolat informaional de celelalte centre urbane din ar, luptnd singur cu aparatul represiv al regimului n-a fost ignorat de cetenii i responsabilii politici
1

Miodrag Milin, Timioara n arhivele Europei libere. 17-20 decembrie 1989, Bucureti, Fundaia Academia Civic, 1999, p. 7-9.

246

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 europeni. Problema Timioarei a fost, pentru un timp, o problem european (cel puin). Pe 15 decembrie, un diplomat american (nsoit) a vorbit cu pastorul Toke. Acesta i ali diplomai occidentali au ncercat de mai multe ori s ajung la Timioara. Transmiterea de la M.St.M. a indicativului Vigilena (se practica atunci cnd unii diplomai se deplasau n diferite zone), cu precizarea itinerariului Bucureti, Craiova, Timioara (care s-a comunicat tuturor unitilor militare de pe itinerar), demonstreaz acest fapt. Nevoia de informaii, culese prin prezena nemijlocit a diplomailor la faa locului, se impunea din cauza proastei comunicri i lipsei de transparen din partea oficialilor romni. Serviciile de informaii strine nu puteau rmne indiferente la agitaia de la vrful regimului (edine neobinuite, succesive, la ore din noapte), la mprejurarea c la Timioara plecau, n valuri, fie responsabili decideni din partid (trei secretari ai C.C.), fie din Guvern, din Securitate (efi de direcii i de secii), fie din Armat (eful M.St.M., ali doi adjunci de ministru). Cnd se solicitau explicaii, oficialii romni rspundeau cu acuzaii de amestec n treburile interne. Pe 18 decembrie, datele culese din teren pe diferite canale au fost procesate i, la 15.30, ambasadorii statelor N.A.T.O. acreditai la Bucureti le-au discutat mpreun, la reedina Ambasadei S.U.A. Deocamdat, nu s-a decis s se adopte nici o poziie public1. Cea mai important reacie extern fa de evenimentele de la Timioara s-a nregistrat la Bruxelles (19 decembrie), unde Consiliul de minitri ai Comunitii Economice Europene (care reunea minitri de externe ai statelor membre), a adoptat o Declaraie de condamnare a reprimrii violente a manifestanilor timioreni. Aciunea este important, cu att mai mult cu ct nu era n practica obinuit a acestor reuniuni s se exprime astfel fa de un stat naional din afara comunitii (reinem c edina a fost ntrerupt special pentru a se transmite aceast Declaraie). Mai mult, Guvernul de la Bucureti era atenionat c, gestionnd astfel criza de la Timioara, i ncalc angajamentele asumate n cadrul C.S.C.E. Acuzaia era un pas important ctre adoptarea de sanciuni (i ele n-au ntrziat s apar). n orice caz, aceast exprimare public oficial nu putea trece fr urmri: n capitalele occidentale, diplomaii romni au fost convocai pentru a da explicaii i pentru a afla punctul de vedere oficial al statelor n care erau acreditai. Exprimarea public din partea statelor respective s-a fcut, deocamdat, prin declaraii ale unor oficiali n nume personal (sau fr a preciza c vorbesc n numele guvernului) sau chiar prin hotrri adoptate de ctre
Emil Constantinescu, Pcatul originar, sacrificiu fondator, vol. I, Bucureti, Editura Minerva, 2009, p. 82.
1

247

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 parlamentele naionale1. n zilele urmtoare, reaciile oficiale externe se nmulesc, devin publice i mai directe. Prezent la Berlin (R.D.G.), preedintele Mitterand condamn public, ntr-o emisiune tv, regimul de la Bucureti ale crui zile sper c sunt numrate. n Adunarea Naional francez se pstreaz un moment de reculegere, n memoria victimelor de la Timioara, iar preedintele Adunrii (Laurent Fabius), primul ministru (Michel Rocard) i civa deputai susin deschis lupta timiorenilor pentru democraie. Ministrul austriac de externe (Alois Mock), primarul Vienei i, n mai multe rnduri, Margaret Tutwiler, purttor de cuvnt la Departamentul de Stat american, au comentat, pentru televiziuni sau pentru presa scris, informaiile care le deineau despre evenimentele de la Timioara. n S.U.A., Comitetul Helsinki din Congresul american acuz direct guvernul romn pentru atrocitile de la Timioara (Dennis Decincini i Stan Hoyer) i din alte regiuni ale rii. Christopfer Smith i Woolf Frank cunoscui militani pentru drepturile omului cer comunitii internaionale i U.R.S.S. s intervin n sprijinul timiorenilor. Un foarte important organism, cu vocaie mondial n domeniul aprrii, s-a pronunat i el n legtur cu evenimentele din oraul de pe Bega: Consiliul N.A.T.O., reunit la Bruxelles, a condamnat atacul autoritilor romne la valorile i drepturile fundamentale ale omului. Toate aceste aciuni i atitudini ncep s produc efecte practice: cancelarul austriac, Frank Vranitsky, anun decizia guvernului su de a restrnge relaiile economice cu Bucuretiul. Ali colegi se pregtesc s-l urmeze. Ambasadorii romni informau Centrala despre situaia neobinuit i jenant n care se aflau i cereau lmuriri i indicaii de procedur. efii misiunilor primesc o astfel de indicaie, dar nici o informaie despre realitatea de la Timioara: n cazul n care vei fi ntrebat (repetm: numai n cazul n care vei fi ntrebat), n legtur cu aa-zisele evenimente de la Timioara, rspundei cu toat claritatea c nu avei cunotin despre aa ceva2. Oficialii sovietici s-au manifestat, iniial, destul de rezervai fa de evenimentele de la Timioara, ncercau s-i respecte condiia de aliai cu Bucuretiul, dar jurnalitii moscovii, avizi dup tiri de senzaie, nu vroiau s rmn n urma colegilor lor occidentali. Prezent la Bruxelles, Eduard evarnadze (ministrul sovietic de externe) a informat presa c nu are informaii despre evenimentele de la Timioara, c astfel de evenimente, indiferent unde se produc, privesc doar popoarele, partidele i organizaiile sociale din rile
1 2

Seimul polonez, de exemplu, a adoptat o astfel de hotrre. Dumitru Preda, Mihai Retegan, 1989, principiul dominoului, Bucureti, Editura Fundaiei Culturale Romne, 2000, p. 94.

248

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 unde se produc i s-a mulumit s spun c dac la Timioara exist victime, el le regret profund. Deci, nu condamn nici represiunea n sine, nici autoritile de la Bucureti. Chiar i n aceste condiii, responsabilii romni nu au scpat prilejul de a-i reproa ministrului sovietic c nu a respins categoric insinurile reporterilor, c nu a luat aprarea regimului de la Bucureti. Informri i rapoarte succesive, zilnice, sunt trimise de la Moscova la Bucureti, sub semntura ambasadorului Ion Bucur. Ambasadorul informeaz despre detaliile aprute n pres (Trud, Izvestia, Agenia TASS etc.) n legtur cu manifestaiile de la Timioara, preluate de la agenii de pres occidentale sau ungare, dar i relatri ale corespondenilor de pres moscovii acreditai la Bucureti (D. Diakov), Sofia (V. Hrustalev), Belgrad (A. Paroin), Budapesta (A. Komrakov)1. Primele informaii oficiale de la Moscova, n legtur cu percepia fa de evenimentele de la Timioara, sunt transmise de Ambasada romn la ora 12.35, n ziua de 18 decembrie2. Ambasadorul Ion Bucur raporta dificultile n aplicarea dispoziiei de a nchide grania pentru turitii rui care doreau s viziteze Romnia. Ambasada era asaltat, telefonic, de ceteni rui care se aflau la grani i nu nelegeau de ce s renune la o cltorie planificat i pltit. n seara aceleiai zile, la o emisiune tv, crainicul anuna c, potrivit unei tiri preluate de la MTI (agenia ungar de pres), n oraul Timioara au avut loc ciocniri ntre forele de ordine i manifestani, au fost strigate lozinci mpotriva conducerii din Romnia i a sistemului existent3. Informaiile au fost reluate tot la TV n dimineaa zilei urmtoare, iar Izvestia din 19 decembrie a publicat o tire-comentariu de la Bucureti, transmis de propriul corespondent (V. Volodin), cu urmtorul coninut: Smbt i duminic, oraul Timioara, situat n vestul Romniei, a devenit arena unor tulburri de mas4. n continuare, jurnalistul rus preciza: smbt, n faa cldirii Comitetului orenesc de partid, a avut loc o demonstraie, la care au participat aproximativ cinci mii de persoane. Potrivit informaiilor neoficiale, mpotriva manifestanilor au fost folosite jeturi de ap. Duminic, aproximativ la orele dou noaptea, credincioii, cu lumnri aprinse, au format un lan viu n jurul bisericii reformate, exprimndu-i astfel protestul mpotriva aciunilor autoritilor oreneti. Lor li s-au alturat grupe de tineri care scandau lozinci, cernd schimbarea conducerii rii. Potrivit tirilor neoficiale (Volodin nu le dezvluie, n.n.), ncercrile miliiei de a mprtia mulimea au dus la ciocniri, n timpul crora au fost sparte vitrinele la o serie de magazine5. Observm c
1 2

Ibidem, p. 481. Ibidem, p. 448. 3 Ibidem, p. 460-461. 4 Ibidem, p. 461. 5 Ibidem.

249

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 informaiile erau destul de apropiate de realitate i surprinztor de clare n raport cu situaia confuz i greu de perceput n complexitatea ei. A fost Volodin la faa locului? Nu tim. Buletinul TASS (cu circulaie restrns), informa i el c au aprut tiri privind ciocniri serioase ntre forele de securitate i participanii la demonstraia antiguvernamental, care a avut loc la Timioara1. Agenia, care transmitea tirea doar pentru cteva persoane, identifica, ntre forele represive, Securitatea, iar demonstraia o califica antiguvernamental, nu un simplu protest al locuitorilor mpotriva mai marilor oraului. n rest, constatm c informaiile erau destul de apropiate de ceea ce se ntmpla n ora. Peste dou zile (pe 21 decembrie), Ambasada romn revine cu trei rapoarte succesive, foarte apropiate n timp unul fa de cellalt (ora 07.35, al doilea la aceeai or, dar cu alt coninut i al treilea, la ora 08.00), mult mai ample2. Rapoartele se refereau la evenimentele din zilele precedente, reflectate n presa moscovit, care nu mai avea nici o restricie n a difuza tiri despre Timioara. Tehnica era cea obinuit: se invocau informaii preluate de la alte agenii de pres: BTA (Bulgaria), n care se insista pe incidente de la grani cu Romnia, unde cltorii erau ntori din drum (se prezentau i imagini), TANIUG (despre incidente la Timioara, soldate cu mori i rnii. Se preciza c erau incidente similare la Arad i la Oradea), MTI (despre puternice demonstraii soldate cu sute de victime). De la Bucureti s-a transmis un comunicat O.N.T., prin care se anuna nchiderea granielor. i un articol din Scnteia prin care se atrgea atenia cetenilor c au obligaia s respecte legile. Titlurile articolelor din presa moscovit erau sugestive: ncordare cu vecinii nsprirea regimului de frontier, ncordare n Romnia, ncordare la graniele Romniei, Dezordine n Romnia etc. n aceste condiii, Ion Bucur a iniiat, nc n seara zilei de 20 decembrie, contacte cu responsabili rui, protestnd fa de atitudinea presei n general (i mai ales n discuia cu G. Gorinovici, eful direciei generale relaii cu rile socialiste, despre redactorul-ef adjunct al Novoie Vremea, V. Kulistinov). n seara aceleiai zile, ambasadorul romn a fost invitat, de aceast dat, ntr-o audien, la I.P. Aboimov, adjunct al ministrului de externe, personaj foarte influent pe lng Gorbaciov. Diplomatul sovietic l-a informat pe ambasadorul romn c, ntr-adevr, presa rus a relatat amplu ntmplrile din Timioara, prelund tiri transmise de alte agenii. Este posibil s nu fie cele mai corecte. Din aceast cauz, roag partea romn s-i comunice chiar ea adevrul despre ele, pentru c guvernul sovietic nu mai poate ntrzia s rspund ntrebrilor ziaritilor i interpelrilor deputailor aflai n plin
1 2

Ibidem. Ibidem, p. 473.

250

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 sesiune. El cerea o informare, mcar una cu circuit nchis. Oficialul rus se arta surprins c partea romn a decis, de una singur, s nchid grania cu U.R.S.S., fr s anune ministerul de externe, din care cauz cltorii rui nu-i mai pot face cltoriile planificate i pltite din timp. Ziua urmtoare (21 decembrie, ora 12.00), Ion Bucur i-a fcut o vizit lui Aboimov, din iniiativa lui1. Diplomatul rus se atepta s primeasc rspunsuri la ntrebrile puse n audiena precedent. n locul lor, ambasadorul romn s-a grbit s-i prezinte pe larg cuvntarea lui Nicolae Ceauescu din seara zilei de 20 decembrie. Evident, Aboimov n-a fcut nici un comentariu, dar a pus nite ntrebri, de aceast dat foarte precise: au fost victime omeneti la Timioara; care este acum situaia n ora. S reinem, Timioara era deja declarat ora liber de dictatura comunist. Demnitarul sovietic s-a artat stupefiat de acuzaia fcut de Ceauescu, precum c evenimentele de la Timioara ar fi fost planificate din timp n cadrul Tratatului de la Varovia sau c U.R.S.S. ar inteniona s intervin militar n Romnia. Asemenea acuzaii a spus el au un caracter aa de grav, nct ele necesit o examinare cu mare atenie2. N-a precizat cine s le examineze, cu cine, n ce idee i n ce for. Presa moscovit a continuat s difuzeze tiri din ce n ce mai alarmante i mai ncriminatoare pentru regimul de la Bucureti. Diplomaii romni ncercau i ei s rein i s comunice n ar preri ct mai diverse din cercurile oficiale ruse. n context, este reinut o foarte interesant discuie dintre Valeri Muatov, adjunct al Seciei Internaionale a C.C. al P.C.U.S. (o secie foarte important dup dispariia COMINTERN i COMINFORM) i N Stnea. Valeri Muatov ar fi spus, n esen: procesele din rile socialiste sunt obiective, dar au caracter contradictoriu; n Polonia i Ungaria ele au depit limitele preconizate, comunitii au pierdut controlul. n Bulgaria i R.D.G. se ncearc meninerea controlului, cu foarte mari costuri. Este regretabil atitudinea fa de fostele conduceri, unele sunt acuzate i vor fi condamnate, mpotriva comunitilor sunt excese. Suntem preocupai de soarta Alianei noastre3. Se tie c n cele mai apropiate cercuri ale puterii sovietice, muli activiti nu erau de acord cu Gorbaciov, pe care-l fceau responsabil pentru mersul evenimentelor n defavoarea sovieticilor. Cum se vede, Muatov era unul dintre ei. Ultima dintre relatrile de la Moscova, cu referire direct la Timioara a fost o informare n care s-a amintit de decretul privind instituirea strii de
1 2

Ibidem, p. 477. Ibidem, p. 478. 3 Ibidem, p. 480. Valeri Muatov a trimis o comunicare interesant la Simpozionul tiinific Internaional Accentuarea crizei regimului comunist, organizat de Institutul Revoluiei Romne din Decembrie 1989, la Piteti, n octombrie 2008. Vezi: Lorin Fortuna (coordonator), Accentuarea crizei regimului comunist, Timioara, Editura Art.Pres, 2009, p. 32-47.

251

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 necesitate n judeul Timi i motivele invocate. n aceeai not, Ambasada informa despre relatrile privind eecul catastrofal al mitingului din 21 decembrie, dup care relatrile se concentrau pe evenimentele din Capital. Ambasadorii Romniei din celelalte capitale europene observau i comunicau Centralei atitudini din ce n ce mai rezervate fa de ara pe care o reprezentau. Abia ntors de la Teheran (20 decembrie), Ceauescu l-a convocat pe nsrcinatul cu afaceri al U.R.S.S. (ambasadorul nu era la post), cruia i-a reproat c acest stat, mpreun cu ali parteneri din Tratatul de la Varovia, coordoneaz aciuni dumnoase la adresa Romniei. n cursul zilei, ministrul romn de externe i-a convocat, la rndul su, pe ambasadorii rilor din Tratat i din C.A.E.R., cerndu-le s nu se implice n evenimentele de la Timioara. Ageniile de pres i presa internaional scriau despre tulburrile de la Timioara i Arad (interesant, la Arad nu erau nici un fel de tulburri), dar tirile erau confuze i prezentate cu foarte mari rezerve. Concomitent, societatea civil din diverse ri (Ungaria, Frana, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, R.D.G., Yugoslavia, Austria etc.) mobilizeaz populaia la demonstraii de protest n faa ambasadelor Romniei. Spre exemplu, n seara zilei de 18 decembrie (pe la 20.00), n faa Ambasadei Romniei la Budapesta s-a organizat o demonstraie violent. Informat, Vasile Milea dispune msuri de ntrire a vigilenei i de verificare a planurilor operative pentru grania de vest a Romniei1. O demonstraie foarte virulent s-a organizat n faa Ambasadei Romniei la Paris (seara zilei de 21 decembrie). Ambasadorul romn informa Centrala c la manifestaie au fost de fa doi minitri (Brice Lalonde i Bernard Kouchner) i mai muli deputai. Ei au cerut s fie imediat primii de ambasador. Ca rezultat al contactului dintre revoluionari i Consulatul iugoslav la Timioara (Mirko Atanatkovici), acesta a trimis mesajul lor n ar, ctre mai multe instituii de partid i de stat sau sociale. Pe baza informaiilor primite, instituiile respective au adoptat atitudini i poziii de condamnare a represiunii de la Timioara. Iat destinatarii depeelor lui Atanatkovici: Prezidiul R.S.F. Yugoslavia; Prezidiul C.C. al U.C. din Serbia; Prezidiul U.S.P.M. din Voivodina; Uniunea Tineretului Socialist din Yugoslavia; Uniunea Studenilor
Rein aici modul (nefericit dup prerea mea!) n care s-a alctuit o fraz pentru a marca acest eveniment (Pcatul originar, p. 87): Sesizat de Direcia de Informaii a Armatei c manifestanii din ara vecin cer schimbarea regimului politic din Romnia i libertate pentru Transilvania, ministrul Milea ordon afluirea ealoanelor de lupt ctre frontier (subl.ns). Cititorii afl, astfel, c n ziua de 18 decembrie 1989, statul romn a trimis ealoanele de lupt la frontiera cu Ungaria (practic, o aciune militar explicit, o ameninare la adresa altui stat), doar pentru c n ara lor, ungurii fceau o demonstraie, chiar i violent. Dac s-ar fi ntmplat un astfel de fapt, militarii unguri aveau toate motivele s reacioneze. n realitate, din nici o surs nu rezult o astfel de aciune.
1

252

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 din Belgrad. nc nu s-a publicat aceast list, dar, la un simpozion organizat de Institutul Revoluiei Romne din Decembrie 1989 dup douzeci de ani de la Revoluie, fostul diplomat a precizat c a trimis sigur lista i programul de revendicri primite1. Am vzut, mai sus, c revoluionarii i-au dat mai multe liste cu numele lor, pentru a le face publice n exterior. Din acest motiv, nu-mi explic mprejurarea c media internaional i nici responsabilii occidentali n-au amintit niciodat, n depeele lor, numele liderilor de la Timioara. Erau vehiculate, n schimb, numele pastorului Toke, al Doinei Cornea i Dumitru Mazilu. n general, opinia public, autoritile i presa de la Belgrad au fost puternic conectate la atmosfera de la Timioara. Pentru nceput, reprezentanii Uniunii Comunitilor cereau scuze, n numele conducerii, pentru c presa belgrdean, chiar presa de partid, a fcut aprecieri critice i jignitoare la adresa liderilor comuniti romni. Rspunznd unei interpelri a ambasadorului romn, Ibrahim Gikici, din Ministerul Federal de Externe, a spus: Pot s v asigur c aprecierile fcute de reporterul de televiziune sunt rezultatul interpretrii sale personale date unei discuii Apreciez i eu c reporterul a fost tendenios. Doresc s v asigur c poziia Secretariatului federal pentru Afaceri Externe privind relaiile cu Romnia nu s-a schimbat cu nimic recunosc c s-au scris n presa iugoslav o serie de articole lipsite de obiectivitate i exagerate. Aceasta este rezultatul faptului c presa din Iugoslavia este total scpat de sub control, iar ziaritii nu rspund sub nici o form pentru ceea ce scriu Iugoslavia nu-i va permite niciodat s dea lecii altor state, avnd n vedere i serioasele probleme cu care se confrunt, dar i pentru c ntr-o zi ar fi posibil ca alii s ncerce s in lecii Iugoslaviei2. Poziia iugoslavilor fa de situaia din Romnia a evoluat rapid i, dup doar cteva zile, s-a ajuns ca Uniunea Comunitilor din Iugoslavia aflat n plin proces de restructurare s anune c ntrerupe orice contact cu Partidul Comunist Romn i retrage invitaiile delegaiei romne de a participa la Congresul U.C.I.3
Caietele Revoluiei, nr. 4-5/2010, p. 5-6. Ion Calafeteanu (coordonator), Revoluia romn din decembrie 1989. Documente, ClujNapoca, Editura Mega, 2009, p. 416. 3 Ibidem, p. 479. Amintesc, n context, relatarea generalului Iosif Rus care, invitat de ataatul militar iugoslav la srbtorirea zilei Armatei populare iugoslave (21 decembrie), a reinut reprourile acestuia: de ce nu li s-a adus la cunotin ce se ntmpl la Timioara ... c acolo locuiesc muli etnici srbi, c sunt i muli turiti srbi i trebuie s se ia msuri de protecie. Generalul a reinut c atitudinea ataatului era oarecum sfidtoare, .. zmbea, de parc i convenea situaia. Chiar m-a iritat atitudinea lui Era, totui, o situaie dificil. Mai departe generalul se refer la o ntlnire ulterioar, dup nceperea rzboiului civil din Iugoslavia: ... l ntreb ce se ntmpl n Iugoslavia? Grea situaie, rspunde ataatul, eu ntr-un loc, familia n
2 1

253

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Tot la Belgrad, n 21 decembrie, la ora 13.45, s-a desfurat o adunare de protest a circa 500 de ceteni. Demonstranii purtau pancarte cu lozinci mpotriva conducerii romne, iar n pomii din faa ambasadei au pus pere. Agenia romn de pres (AGERPRES) i oficiile diplomatice ineau la curent autoritile de rang nalt de la Bucureti cu tirile i comentariile presei strine despre evenimentele din ar. Ambasadele de la Belgrad, Budapesta, Moscova, Berlin, Sofia, Varovia informau n detaliu despre situaia politic din rile respective i natura interesului noilor actori politici fa de Romnia. Aa cum am amintit mai sus, manifestaiile de la Timioara au coincis cu evenimente importante (congrese) ale formaiunilor politice foste comuniste, foste la guvernare (Ungaria) sau avnd rspunderea guvernrii (Iugoslavia) or cu evoluii aproape scpate de sub control n Congresul Deputailor Poporului (U.R.S.S.). ntr-o emisiune tv. de la Moscova (21 decembrie) s-a relatat despre decretul privind instituirea strii excepionale n judeul Timi. S-a afirmat c fabricile nu mai lucreaz i c angajaii au condiionat reluarea lucrului de retragerea trupelor din ora (informaie surprinztor de exact i care nu putea fi receptat dect de o persoan prezent la faa locului) i de demisia conducerii. Se informa c armata a nceput s prseasc localitatea (la fel, o informaie corect, pe care o putea procesa doar o persoan priceput n domeniu i interesat. i, atenie, nu era o informaie obinut pe baz de observare direct (plecarea trupelor nu ncepuse), ci, mai degrab, din date de la decident (efectivele se pregteau s plece). n plus, erau informaii transmise n timp real. Europa liber informa asculttorii despre evenimentele de la Timioara i transmitea un comunicat, din partea Regelui Mihai (18 decembrie), de susinere a manifestanilor. Tema mesajelor transmise dup 22 decembrie se schimb radical: cele mai multe salut schimbarea de la Bucureti i au ncredere n noua conducere, altele rmn n ateptarea unor gesturi mai evidente ale noilor actori din Romnia pentru a se putea pronuna. Au fost voci inclusiv oficiale care au propus ca strintatea s intervin pentru a bloca ncercarea teroritilor de readucere la putere a fostului ef al regimului comunist. O preocupare justificat a noilor autoriti de la Bucureti era s obin recunoaterea i susinerea internaional. Nu cunosc nici un exemplu de personal diplomatic care s fi rmas n slujba lui Ceauescu, dup 22 decembrie. Nu s-au nregistrat, public, nici cazuri n care personalul diplomatic romnesc s se fi desolidarizat de vechiul regim pn la nlturarea acestuia. Unele dificulti ale personalului ambasadelor rezultau din incapacitatea de a convinge opinia public din ara respectiv de sinceritatea gestului lor prin care,
alt loc. I-am amintit spune mai departe generalul cum zmbea atunci cnd s-a ntmplat la noi. A receptat ntrebarea, dar nu a vrut s rspund (Arhiva Institutului Revoluiei Romne din Decembrie 1989, fond documentar, dosar nr. 6, nenumerotat).

254

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 brusc, anunau c reprezint interesele noului regim. n privina recunoaterii autoritii F.S.N., ca organ reprezentativ al statului romn, ea s-a nregistrat ntre 24 i 27 decembrie 1989. ntr-o telegram (din 25 decembrie) Petre Gigea, ambasador n Frana, spunea: autoritile franceze au recunoscut, la 24 decembrie, Frontul Salvrii Naionale. n aceeai telegram, Centrala de la Bucureti era informat c Roland Dumas, ministrul afacerilor externe, a declarat la TV5 c trebuie s se treac la intervenie de urgen i s se renune la principiul neinterveniei n treburile interne, atunci cnd este vorba despre aprarea drepturilor omului. El a artat c Frana va aproba o intervenie a U.R.S.S. i statelor membre ale Tratatului de la Varovia n sprijinul revoluiei. Prin urmare: 1. Frana era dispus s aprobe o intervenie sovietic n Romnia i s-o acompanieze, i 2. Guvernul francez se folosea de exemplul Romniei pentru a lansa un concept nou n viaa internaional: s se renune la principiul neamestecului n treburile interne ale unui stat, dac astfel se asigur aprarea drepturilor omului nclcate de autoritile unui stat. La timpul respectiv, chestiunea prea incredibil i n orice caz ilegitim, n raport cu practica internaional. Pn atunci, interveniile de aceast natur fie se fceau pe canale discrete, fie (dac se fceau la vedere i prin for) erau condamnate de comunitatea internaional. Mai trziu (astzi, de exemplu!) o asemenea practic a devenit obinuit, fapt ce a dus la o instabilitate evident pe plan mondial. Cel mai direct i hotrt mesaj n aceast privin a venit din partea guvernului ungar. Acesta a cerut (pe 22 decembrie) convocarea urgent a unui Consiliu de Securitate care s discute i s decid soarta Romniei. Solicitarea n-a avut susintori, dar merit reinut! n mesaj era condamnat masacrarea organizat a poporului romn i anuna c guvernul ungar are intenia de a asigura prin toate modalitile, ajutorarea organizat a poporului romn. Surprindea anunul c aceast ajutorare continu, deja, de cteva zile, fr a preciza n ce a constat i exact de cte zile. Washingtonul a trimis dou mesaje: unul (pe 26 decembrie), cnd a anunat c recunoate F.S.N., iar ambasadorul Alan Green a primit instruciuni n acest sens, i altul, peste o zi, cnd preedintele Bush a salutat formarea noului guvern i se angaja c-l va sprijini condiionat, l asigura de simpatia sa, aplaud angajamentele de a organiza alegeri libere i dorete s conlucreze cu noul guvern romn la construirea relaiilor bilaterale, pe baza angajamentului comun, pentru o real dezvoltare democratic. Este singurul mesaj, transmis pe canale oficiale de la cel mai nalt nivel, care amintete de evenimentele de la Timioara: Tragedia Timioarei nu va fi uitat niciodat se spunea n mesaj. Ea ne va servi drept amintire c aspiraia pentru drepturile umane fundamentale nu poate fi nbuit prin fora armelor. 255

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 S.U.A. sunt pregtite, aa cum au fost ntotdeauna, pentru relaii mai bune cu Romnia (clauza naiunii celei mai favorizate nu mai era n funciune, n.n.). Dac Romnia pete pe calea unei sincere reforme democratice, S.U.A. promit sprijinul i asistena lor puternic. Sperm c Romnia va nsoi ncercrile celorlalte ri din centrul i estul Europei, care au pit ntr-o nou epoc a cooperrii ntre Est i Vest1. Mesajul Administraiei americane era cel mai articulat, coerent i fr interpretri subnelese: a). O ngrozitoare povar pare s se fi ridicat de pe umerii poporului romn povara unui regim dictatorial. Statele Unite ale Americii mprtesc bucuria naiunii romne i sunt alturi de ea n sperana unei tranziii panice spre democraie (subl.ns. Iat coninutul procesului!); b). Regretm pierderile tragice i fr sens de viei omeneti din ultima sptmn i dorim ca violena s nceteze (subl.ns. Iat una din ateptrile i exigenele oficialilor americani fa de noile autoriti de la Bucureti!). Poziia oficialilor moscovii pare cea mai interesant, uor confuz, n afara tiparului obinuit i aparent incoerent: mesajele lor erau cu adresabilitate intern (pentru mediile oficiale i de pres sovietice, n sensul c ce s-a fcut n Romnia este n acord cu strategia sovietic de reformare i ntrire a socialismului n Europa, poporul sovietic nu are motiv s se ngrijoreze!), cu adresabilitate extern (adic evenimentele din Romnia se desfoar n sensul dorit de noi, avem controlul pe ntmplri, nu este cazul s se implice altcineva, nu este cazul s ne implicm militar, doctrina Brejnev este de domeniul trecutului, suntem gata s o facem cadou. Ca s fie mai convingtori, ntr-o Conferin de pres, Aboimov rspunznd unei ntrebri a spus: De la nceput (n-a precizat de la care nceput, n.n.), s-au stabilit contacte cu Consiliul Frontului Salvrii Naionale, prin Ambasada U.R.S.S. la Bucureti i continu aceste contacte. Ca s nu dea loc la interpretri, a continuat: Iniiatorul acestor contacte a fost Consiliul Frontului. Ne-am interesat despre ajutorul pe care s-l acordm. Ni s-a rspuns, atunci cnd am pus problema, c au nevoie de sprijin politic. Acordm deja ajutoare n medicamente, produse alimentare). O alt direcie pentru mesajul sovietic a fost ctre societatea romneasc (n sensul c nu ne intereseaz Ceauescu, recunoatem i sprijinim Frontul, suntem gata s v trimitem ajutoare). Mesajul pentru liderii de la Bucureti i pentru poporul romn cuprinde un element nou, n comparaie cu practica obinuit n lumea comunist, care a trecut neobservat. n lucrri i studii publicate pn acum, autorii s-au focusat pe ideea spectaculoas c sovieticii erau ndemnai s intervin militar n Romnia, dar ei statornici n noile principii refuzau. La Conferina de pres
1

Adevrul, anul I, nr. 1, din 25 decembrie 1989.

256

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 de care am amintit, adjunctul ministrului sovietic de externe, Aboimov, a informat c: secretarul de stat al S.U.A. i minitrii de externe ai Angliei i Franei au declarat c ei vor nelege motivele U.R.S.S. dac aceasta va trimite n Romnia ajutor militar. Rspunsul prii sovietice a fost c nu intervine n treburile interne ale altui stat, fie c este vorba de un stat aliat sau de alt stat1. Ce putem reine din acest rspuns? 1. n mod cert, sovieticii au primit aceast dezlegare din partea fotilor adversari din timpul rzboiului rece. n anii grei ai acestui fenomen, btlia pentru imagine era dur, fiecare dintre protagoniti exploata mediatic greelile adversarului. O intervenie militar la vedere, pe un teritoriu strin, avea costuri mediatice importante. Moscova tocmai ncerca s cosmetizeze imaginea regimului su i s-l fac mai simpatic la nivelul democraiilor occidentale, unde ponderea i credibilitatea partidelor comuniste pe care se putea sprijini, erau la cel mai sczut nivel. Occidentalii i asigurau pe sovietici c, de aceast dat, nu vor exploata o astfel de situaie. Roland Dumas (ministrul francez de externe) a anunat c Frana va aproba o intervenie a U.R.S.S. i statelor membre ale Tratatului de la Varovia2. 2. Oficialii sovietici se strduiau s explice de ce respingeau sugestiile att de explicite privind intervenia militar n Romnia. Am vzut mai sus argumentele lui Aboimov. El le spunea ziaritilor c Problema oricrui fel de intervenie n treburile interne ale oricrui stat suveran este o problem deosebit. Prin urmare, nu se punea problema c ar fi fost ilegitim, aa cum era, de fapt, n legislaia internaional a timpului. 3. O alt explicaie se sprijinea pe convingerea statelor aliate c poporul romn a luat n minile sale soarta rii i, cu toat mpotrivirea nverunat a forelor totalitarismului, el va obine victoria n lupta pentru libertate i democraie. Tocmai avnd n vedere acest lucru, se nelege c este de dorit s fie evitat orice form de aciune colectiv, care ar putea aminti de practica trecutului. U.R.S.S. face schimb de preri i cu alte state n legtur cu situaia din Romnia, n prezent solidaritatea cu romnii fiind o datorie moral a ntregii comuniti mondiale. Este foarte posibil ca aceast convingere s se fi ntrit i ca urmare a rspunsului generalului Gu la ntrebrile enervante pe care i le puneau oficialii militari sovietici i maghiari, n noaptea de 22/23 decembrie. Totui, rmn la prerea c s-a supralicitat importana acestei atitudini: dac sovieticii aveau planificat intervenia i o considerau necesar, se putea trece peste voina generalului, fr mari probleme. Sigur, gestul n sine trebuie reinut, este chiar temerar n contextul dat. n orice caz, o ntlnire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varovia, care s analizeze
1 2

Ion Calafeteanu (coordonator), op. cit. Telegram semnat: Ion Bucur, 26 decembrie 1989. Ibidem, Telegrama ambasadorului romn la Paris, din 25 decembrie.

257

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 situaia din Romnia, nu a mai avut loc: Va mai avea loc ntlnirea consultativ a minitrilor de Externe din rile Tratatului de la Varovia privind situaia din Romnia?, a fost ntrebat un oficial rus. Acesta rspunde: S-a discutat despre o asemenea ntlnire, ns, avnd n vedere evoluia evenimentelor, s-a apreciat c ea nu este necesar1. Fr s punem la ndoial buna credin a oficialilor moscovii din proximitatea lui Gorbaciov, trebuie s reinem alte cteva informaii contrare poziiei oficiale, care, deocamdat, nu sunt elucidate. Este adevrat c noua clas politic sovietic era departe de spiritul tovresc i de unitatea de monolit n jurul conductorului din timpurile trecute, aa nct nu este exclus ca unii tovari s se fi gndit serios la necesitatea i posibilitatea unei intervenii. O asemenea ntreprindere trebuia temeinic pregtit i motivat, pentru a fi acceptat, n primul rnd, de opinia public ruseasc, tot mai pitoreasc i liberalizat dup experimentul glasnosti i perestroika. Mai erau, probabil, lideri sovietici nostalgici, care ar fi dorit s impun o intervenie n for, n evenimentele din Romnia; aa poate fi explicat coninutul Declaraiei Ageniei oficiale de pres TASS2, diferit (radical) de comunicatul M.A.E. sovietic. Declaraia amintea de strategia mai veche a sovieticilor, care angaja Agenia n crearea fondului aperceptiv naintea gesturilor mree pe care le impunea aprarea comunismului ameninat. DECLARAIA Ageniei TASS 23 decembrie 1989, Moscova Din Bucureti sosesc tiri alarmante cu privire la faptul c ntr-o serie de raioane ale oraului continu ciocniri armate. Grupuri de adversari ai schimbrilor care au avut loc n ar, atac sediul radioului i televiziunii romne, n care se afl membrii ai Consiliului Frontului Salvrii Naionale din Romnia. Ca urmare a aciunii acestor formaiuni, n zona de retragere (retragerea cui? n.n.) s-a nimerit s fie o cldire de locuit, n care se afl familiile colaboratorilor Reprezentanei comerciale sovietice. Persoane narmate au ptruns n cldire i de acolo mpuc (ncotro i pe cine? n.n.). n cldire au izbucnit incendii, viaa oamenilor sovietici, printre care se afl femei i copii, este expus unor pericole serioase. Uniunea Sovietic nu poate rmne nepstoare fa de soarta cetenilor sovietici i cere acelora care au declanat aciunile menionate,
1 2

Ibidem, p. 683-685. Ion Chiper, Documente privind poziia conducerii U.R.S.S. fa de Revoluia Romn (23-24 decembrie), n Romnia Liber, anul XLVII, nr. 14036 din 24 noiembrie 1989; Clio 1989, anul I, nr. 1-2, 2005, p. 204-206.

258

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 punnd n pericol viaa oamenilor sovietici, s le nceteze imediat1. Iat o declaraie tipic n logica sovietic , un motiv arhisuficient (altdat s-a intervenit sub motivaii i mai ubrede!) pentru ca U.R.S.S., care, evident, nu putea rmne nepstoare fa de uciderea propriilor ceteni, s vin i s-i apere concetenii aflai n pericol de moarte. Condiiile mediatice erau create, unele ntmplri din apropierea granielor nu pot fi nici ele trecute cu vederea, iar fotii adversari ai sovieticilor erau gata s salute o asemenea aciune. Dac totul era pregtit, atunci cum se explic, n final, reinerea sovieticilor? Un rspuns la aceast ntrebare este posibil doar dup ce toate sursele documentare vor deveni disponibile. n opinia mea, explicaiile pot fi: 1. Situaia intern din Uniunea Sovietic era departe de a fi stabil, o criz n plus dincolo de grani era greu de gestionat i presupunea resurse financiare imposibil de disponibilizat la momentul respectiv; 2. O coordonare cu aliaii din Tratatul de la Varovia era imposibil; deja unitatea acestui bloc militar devenise o ficiune; civa parteneri i urmreau propriile interese sau promovau interese din afara Alianei; 3. Era cert c o intervenie a sovieticilor n Romnia nu putea fi fcut dect concomitent cu una francez sau francez i englez (americanii nu se pronunaser n aceast privin). Or, liderii responsabili sovietici (aceasta nu nseamn c ntre responsabilii sovietici nu puteau fi i voluntariti sau nostalgici!) tiau c n felul acesta puteau pierde orice control pentru spaiul romnesc sau, oricum, evoluiile din societatea romneasc urmau s fie gestionate n comun cu alte centre de putere. S ne amintim c n decembrie 1989 erau puini cei care se aventurau s estimeze un sfrit rapid al imperiului sovietic. De altfel, francezii erau foarte insisteni n privina interveniei n Romnia. Iat, selectate din rapoartele ambasadorului romn la Paris, cteva idei: R. Dumas a artat c, la cerere, guvernul francez poate ajuta Romnia i cu alte produse. A artat, de asemenea, c Frana ar susine un eventual ajutor militar al U.R.S.S., dac acestea vor considera necesar (subl.ns.). Ali oameni politici cer ca rile occidentale s intervin n Romnia pentru c nu este vorba de o problem intern a Romniei, ci de una european (subl.ns.) Roland Dumas a declarat c se va trimite ajutor umanitar de urgen (medicamente, aparatur medical. S-a precizat c televiziunea romn are nevoie de camere de luat vederi i echipament tehnic). Sunt pregtite i grzi patriotice (subl.ns.)ministrul francez al afacerilor externe a declarat c Toi cei motivai de situaia din Romnia simt necesitatea de a lupta. De aceea
1

Ion Calafeteanu (coordonator), op. cit., p. 606.

259

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 trebuie s se treac la intervenia de urgen i s fie rsturnat principiul neinterveniei, pentru a fi aprate drepturile omului. Situaia din Romnia impune introducerea acestei noi noiuni n arsenalul juridic internaional, la care, n calitate de mare putere, s se alture i ara sa. Aceast intervenie de urgen s-ar putea face i sub forma unei brigzi internaionale (subl.ns.)Astzi, 24.12 a.c., pleac spre Romnia, via Sofia, dou avioane cu 70 tone produse medicale i 60 persoane din domeniul medical, pentru a ajuta oraul Bucureti, cu spitale de campanie liderul politic francez, Jacques Chirac, s-a pronunat, la 24 decembrie a.c., pentru acordarea de ajutor militar Romniei1. n opinia mea, aceste trei elemente (cel puin) explic atitudinea i comportamentul sovieticilor n timpul crizei. Altfel, sunt destule informaii din care rezult c n anumite locuri, la grania estic, n special, se petreceau evenimente i incidente periculoase2. Nu este exclus ca cercuri din armata sovietic s fi ncercat s foreze o decizie la Kremlin sau i mai mult , s ncerce s-i pun pe decidenii politici n faa faptului mplinit mai ales c se puteau gsi n orice moment cozi de topor pe care trupele ruse, odat ptrunse, s se poat sprijini. Cellalt aspect n opinia mea cel mai important care surprinde n mesajele sovieticilor, este chiar coninutul i forma acestora. S-a afirmat, n multe situaii, c schimbrile din Romnia au fost de faad, n-au afectat esena regimului, care se democratiza, dar rmnea comunist n datele lui fundamentale. n aceast ipostaz s-a aflat (pn n 1991) regimul de la Moscova; reformele preconizate de Gorbaciov i propuneau s modernizeze, nu s elimine sistemul comunist. Dac acceptm c schimbrile de la Bucureti erau de faad, sub controlul sau inspirate de Moscova, iar sistemul comunist nu era n pericol, atunci ar fi fost firesc ca, cel puin n aparen, comunitii sovietici nc la putere s-i salute pe noii lor colegi romni tovrete, folosind ingredientele i cutumele consacrate n interiorul lagrului socialist. n locul unei astfel de situaii, ce constatm? 1. Cnd n Romnia, n unele instituii, angajaii nc se apelau, folosind
Ibidem, p. 647-648. Adi Cristi, Revoluia la Iai, Iai, Editura TipoMoldova, 2006, p. 277-278. Red discuia dintre noul ef al judeului Doru igu i colonelul Cioar, de la Divizia Mecanizat din Iai. Un general rus a cerut, n numele puterii sovietice, s ne ajute, s intre cu trupe, s-i asigurm logistica pn la Bucureti, uleiul, motorina, ce le mai trebuia lor c a primit telefon de la Bucureti ca s apere Revoluia romn Colonelul Cioar i-a spus efului de la jude: Eu nu sunt de acord cu aa ceva. Am raportat generalului Gu i nici el nu a fost de acord Acum cnd spun asta povestete igu pare o chestie teatral, desuet i siropoas, dar exact aa s-a ntmplat. Ne-am luat n brae, ne-am srutat unul cu altul, el a plecat la armata lui, eu la revoluionarii mei.
2 1

260

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 cuvntul tovar, mesajele de la Moscova erau adresate ctre domnii lideri romni (cu excepia ntlnirii liderilor romni cu ambasadorul sovietic, din 27 decembrie 1989!). Astzi trece ca lipsit de importan o astfel de constatare, dar atunci absena acestui cuvnt putea s semnifice faptul c deja la Kremlin se considera c societatea romneasc se ndreapt n alt direcie; 2. ncurajrile, urrile de succes i angajamentul de sprijin, pe care liderul P.C.U.S. i guvernul sovietic le-au transmis la Bucureti, nu fceau nici o referire la construcia socialismului (nici chiar a unuia reformat!). Termenii folosii erau: drumul nnoirii democratice, adnci transformri, Oamenii sovietici sunt solidari cu poporul romn, care aplic idealurile libertii, democraiei i demnitii naionale. (Prin urmare, nu idealurile socialismului sau comunismului, n.n.). De altfel, U.R.S.S. nu s-a grbit s recunoasc C.F.S.N.; dintre rile din est, primele care au recunoscut noua Administraie de la Bucureti au fost R.D. German i Ungaria. Aboimov a rspuns unei ntrebri pe aceast tem, adresat de un jurnalist, spunnd c pleac de la ideea c guvernul sovietic a recunoscut implicit C.F.S.N. i c nu este o problem s fie recunoscut i formal, dac este necesar. ntrebat (pe 26 decembrie) dac Gorbaciov a vorbit cu Ion Iliescu, oficialul sovietic a menionat c guvernul ine legtura cu C.F.S.N. prin ambasad, dar pn la acel moment cei doi n-au discutat direct1. Iat telegrama pe care Gorbaciov a trimis-o la Bucureti la o zi de la executarea lui Nicolae Ceauescu: Mihail Gorbaciov ctre Ion Iliescu (26 decembrie 1989) Primii sincere felicitri pentru alegerea ca preedinte al Consiliului Frontului Salvrii Naionale al Romniei. V aflai n fruntea conducerii rii ntr-un ceas greu pentru ea, cnd patrioii romni s-au pronunat cu fermitate pentru salvarea naiunii de forele samavolniciei i terorii, pentru afirmarea cu adevrat a ordinii democratice pe pmntul lor. nelegnd ntreaga complexitate i importana sarcinilor ce stau n faa Frontului Salvrii Naionale, vreau s v asigur c poporul romn prieten va gsi n drumul su de rennoire sprijin din partea popoarelor i conducerii Uniunii Sovietice. rile noastre sunt unite prin legturi de alian vechi i durabile, ntrein relaii economice i culturale trainice (nici un cuvnt despre cele ideologice sau militare, n.ns.).
Vor discuta ziua urmtoare (27 decembrie, chiar n timpul primei reuniuni a C.F.S.N. Despre aceast convorbire, Ion Iliescu i-a informat imediat pe toi membri C.F.S.N. prezeni).
1

261

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Sunt convins c acum se vor deschide noi i largi posibiliti pentru extinderea i consolidarea colaborrii sovieto-romne, n folosul reciproc al popoarelor noastre, n interesul pcii i al stabilitii n Europa (nimic despre interesul comun pentru triumful socialismului sau despre aprarea lui, n.n.)1.

Adevrul, anul 1, nr. 3 din 27 decembrie 1989.

262

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

MISCELLANEA
CRITICA TEXTUAL A NOULUI TESTAMENT I IMPORTANA SA PENTRU DEZVOLTAREA STUDIILOR BIBLICE I ISTORICE Mihai Ciurea*
TEXTUAL CRITICISM OF THE NEW TESTAMENT AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE BIBLICAL AND HISTORICAL STUDIES Abstract The textual criticism of the New Testament is based on the so-called standard text of the critical editions, including the most important witnesses. In spite the fact that the text of the New Testament contains more variants than that of any other body of ancient literature, we dont have today a document of the original manuscripts. Therefore, the main task of the textual critic is to choose that reading which is most likely to be the autograph or most primitive form. The textual scholar, who is working from within the Christian tradition, must be, in a certain sense, not only a textual critic but a church historian, a historian of Christian thought and a theologian as well. His attitude toward the Scripture is also determined by the time, place and religious community from which the document derives. The textual criticism is an art as well as a science and demands that each set of variants be evaluated in the light of the fullest consideration of both external evidence and internal probabilities, in order to establish the age, the type and the theological importance of it. Cuvinte cheie: criticism textual, variant, autograf, arhetip, familie textual Key words: textual criticism, variant, autograph, archetype, textual family

I. Introducere Scopul final al oricrei exegeze asupra unui text biblic const n evidenierea mesajului teologic profund al acestuia, precum i aplicabilitatea sa la contextul actual al vieuirii cretine. ns, pn la obinerea unui astfel de obiectiv, suntem pui n faa parcurgerii unor etape premergtoare n investigarea rezonanelor unui text. Dup o traducere ct mai fidel, critica
Asist. univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/413396, e-mail: ciureamihaijr@yahoo.co.uk
*

263

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 textual (sau criticismul textual) reprezint o prim abordare a celor mai vechi mrturii scrise ce recompun documentul original. n mod esenial, critica textual presupune mai nti compararea i apoi evaluarea diferenelor textuale prezente n diferitele leciuni-variante, n scopul stabilirii variantei originale, adic reconstituirea textului cel mai vechi. Chestiunea este relativ diferit atunci cnd vorbim despre critica textului Vechiului Testament i cea a Noului Testament. Dac n cazul Vechiului Testament vorbim despre o ediie diplomatic, bazat pe aa-numitul text masoretic (abr. MT), n privina Noului Testament ne bazm pe o ediie eclectic, al crei text standard este recompus pe baza unei evaluri pertinente a diferitelor variante textuale atestate de cele mai importante surse manuscrise. Cu toate acestea, sunt posibile cteva remarci comune. n primul rnd, trebuie s amintim faptul c nu am motenit textul original al Bibliei. Pe de alt parte, astzi avem la dispoziie o multitudine de mrturii textuale, avnd proveniene, limbi, scriitur i suporturi materiale diferite. Plecnd de la aceste date, exegetul va ncerca s descopere textul original al Scripturii, sau cel puin pe cel mai vechi i mai aproape de original, pentru a-l plasa ulterior n contextul su istoric. Acest demers se aseamn ntr-o anumit msur cu cel al istoricului, care dispune i el de o anumit mas de documente referitoare la un eveniment. nainte de orice ncercare de a nelege i a da sens acestui eveniment, el trebuie s disting printre sursele sale manuscrise pe cele mai vechi i s le separe de cele care sunt relativ recente. Aceast remarc trebuie s ne sensibilizeze i pe noi, exegeii, cu privire la importana crucial pe care o are critica textual ntr-o interpretare teologic, adesea neglijat datorit aparenei sale pedante i rebarbative. Inexistena vreunui autograf apostolic al Noului Testament, alturi de numrul mare de variante, glose, lipsuri i greeli ntlnite n manuscrisele biblice, impune necesitatea cunoaterii istoriei i evoluiei textului neotestamentar. Alctuirea unei istorii a textului biblic este acelai lucru cu alctuirea unei istorii complete a iudaismului i cretinismului. Toate marile evenimente din istoria evreilor i cretinilor, toate marile probleme i dispute teologice i-au lsat ntr-un fel sau altul amprenta asupra textelor biblice, att n limbile originale, ct i n numeroasele versiuni scrise n limbile vernaculare ale popoarelor convertite la cretinism. Dac n iudaism principala preocupare legat de textul ebraic al Vechiului Testament l-a constituit pstrarea cu sfinenie a acestuia, cretinismul a accentuat n special latura misionar, ncercnd s traduc textul Sfintei Scripturi i s-l fac accesibil tuturor popoarelor convertite1.
1

Julion Trebolle Barrera, The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible, Translated from the Spanish by Wilfred G.E. Watson, Leiden, Brill Eerdmans, 1998, p. 265.

264

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Ca i n cazul celor mai importante scrieri antice, textul Noului Testament a fost supus unei activiti laborioase de copiere, liter cu liter i cuvnt cu cuvnt, pn la inventarea sistemului de imprimare i tipografie de tip mobil, n secolul al XV-lea. Din fericire ns, acesta a fost copiat i recopiat de attea ori, nct am motenit un numr impresionant de exemplare, care depete net numrul variantelor oricrei alte scrieri clasice a lumii vechi. Se cunosc, astfel, aproximativ 5 000 de manuscrise1 greceti, la care se adaug alte 10 000 de manuscrise ale versiunilor n limbile vechi n care au fost traduse, precum i miile de citri scripturistice prezente n operele Sfinilor Prini i ale scriitorilor bisericeti. Toate aceste surse conin numeroase variante textuale, al cror numr este foarte mare, situndu-se ntre 15 000 i 250 000, poate chiar mai mult. Nu exist practic nicio fraz a Noului Testament care s nu se fi transmis n tradiia manuscriselor fr o anumit variant textual. Exist ns foarte puine diferene semnificative ntre aceste mrturii, nct nicio dogm a credinei cretine nu depinde exclusiv de un pasaj incert din punct de vedere textual. Spre deosebire de transmiterea altor texte clasice, greceti sau latine, care au ajuns la noi prin intermediul a numai dou-trei copii din perioada medieval, adesea separate de original prin mai mult de un mileniu, conservarea documentelor care conin textul Noului Testament este superioar i nu necesit anumite conjecturi textuale. Cea mai mare parte a diferitelor manuscrise neotestamentare pe care le-am motenit nu prezint diferene de neles teologic, ci mai degrab chestiuni gramaticale, de stil sau de pronunie a diferiilor termeni. n acest sens, chiar dac au fost inserate corecturi n text n mod intenionat sau neintenionat de anumii scribi, acestea nu afecteaz niciodat fondul profund dogmatic al textelor cretine. Reconstituirea textului original al Noului Testament presupune cunoaterea limbii n care acesta a fost scris, precum i a istoriei transmiterii sale, din momentul n care a nceput s fie fixat n scris, pn la ediiile critice moderne. Aadar, cunoaterea istoriei limbii, textului i transmiterii Noului Testament constituie un domeniu de studiu esenial i fundamental pentru nelegerea credinei i propovduirii cretine, precum i a nsei Sfintei Scripturi. De asemenea, n ncercarea de a se apropia de maniera n care aceste texte vechi au luat natere i au fost transmise, exegetul este nevoit s recurg i la datele pe care le ofer tiina paleografiei2. n aceeai direcie, cel care se
Cuvntul manuscris deriv din limba latin (manus = mn; scripta = scriere) i nseamn a scrie la mn, pentru a-l distinge de operele care au nceput s fie tiprite odat cu Johannes Gensfleisch Gutenberg (1394-1486), n 1456. Manuscrisele nu reprezint obiecte moarte, aruncate pe rafturile bibliotecilor, ci mrturii ale tradiiilor vii ale unor comuniti. Cercettorul biblic privete manuscrisele ca pe o parte a curgerii istoriei, a tradiiilor aflate ntr-o permanent micare. 2 Paleografia este tiina care se ocup cu studiul vechilor sisteme de scriere i cu descifrarea i datarea manuscriselor. Paleografii investigheaz o oper cu privire la caracteristicile perioadei
1

265

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ocup de studierea istoriei textului neotestamentar trebuie s se aplece mai nti asupra informaiilor pe care le furnizeaz paleografia greac i latin cu privire la textul Noului Testament. O abordare ortodox a problematicii textualitii biblice necesit mult atenie i discernmnt, fiindc nu vorbim despre o simpl tiin critic, ci despre Cuvntul lui Dumnezeu revelat. Ediiile critice moderne trebuie puse ntotdeauna n legtur cu tradiia vie a Bisericii i cu evoluia lecturilor biblice n cadrul cultului divin1. n aceasta const, de fapt, i inspiraia Sfintei Scripturi, ca nrurire a Duhului Sfnt asupra autorului, nu legat stricto senso de litera textului. Cretinismul nu mai este o religie a literei, a crii (n sensul limitat al acestor termeni). n vechime, copitii nu erau neaprat interesai de scrierea original, aa cum se ntmpl astzi n criticismul textual modern, ci mai degrab de scrierea adevrat, care corespundea cu Tradiia Bisericii i era n acord cu nvtura ei. Aceasta nu nseamn c scribul din antichitate nu avea un spirit critic, ci mai degrab c punea pe primul loc fidelitatea transmiterii textului n acord cu Tradiia i nvtura Bisericii. Semnificaia Tradiiei nu este un alt mod de a vorbi despre istoria Bisericii. Dei de la un capt la altul istoric, Sfnta Tradiie nu este o simpl colecie de texte din trecut, ci o mrturie vie, capabil i astzi s dea via. Ea nu ne face prizonierii trecutului nostru, ci mai degrab reveleaz pe Duhul Sfnt, Care lucreaz att n trecut, ct i n prezent, pentru ca s fim n timpul i spaiul nostru istoric concret nu strini i locuitori vremelnici, ci mpreun-ceteni cu sfinii i casnici ai lui Dumnezeu (Efeseni 2, 19). II. Cauzele coruperii textului Noului Testament Manuscrisele copiate i recopiate la mn, cel mai adesea n scriptorium-ul mnstirilor, prezint numeroase diferene de detaliu, pe care copia a provocat-o sau a perpetuat-o. Astzi exist numai cteva versete ale Noului Testament care au rmas neatinse. Evaluarea acestor diferene a constituit nc de la nceput preocuparea predilect a specialitilor n istoria
din care provine i examineaz factorii care afecteaz stilul i tradiia acesteia. Studiile grafologice stau n strns legtur i cu practicile individuale ale diferiilor scribi: alfabetele folosite i evoluia lor, scrierea de mn, coduri i abrevieri. Aceste date fac posibil descifrarea textelor i estimarea datei i a locului compunerii. Paleografia aduce lumin i asupra paginilor terse ale documentelor vechi, care pot fi citite cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne cf. The Encyclopedia of Christianity, Edited by E. Fahlbusch, G.W. Bromiley, vol. 2, Wm.B. Eerdmans; Michigan-Leiden-Netherlands, Brill, Grand Rapids, 1999-2003, p. 559; Concise Oxford English Dictionary, Eleventh Edition, Edited by C. Soanes, A. Stevenson, Oxford, Oxford University Press, 2004. 1 Istoria cercetrii biblice, de la Renatere pn la cele mai recente descoperiri arheologice, este de fapt istoria identificrii graduale a celor mai vechi izvoare Mihai Valentin Vladimirescu, O istorie a Bibliei ebraice, Prefa de Adrian Schenker, Iai, Editura Polirom, 2006, p. 7.

266

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 textului biblic. Numim locuri-variante versetele care comport n anumite manuscrise diferene i leciuni-variante, sau pur i simplu variante, formele diferite ale textului, dup fiecare caz. Specialitii vorbesc astzi despre mai mult de 200 000 de variante textuale, de la simpla greeal de ortografie, pn la transformarea, omiterea sau adugarea mai multor versete. Un scrib putea adesea s comit anumite greeli de scriere, chiar dac scria dup dictare sau copia de unul singur textul unui manuscris biblic. Modificrile textuale erau fie neintenionate, fie aveau la baz o anumit intenie a copistului. Cele mai importante modificri textuale neintenionate (lat. lapsus calami), am putea spune greeli mecanice ale scribilor, sunt urmtoarele1: Erorile de dictare. Fie copistul auzea un cuvnt, n timp ce lectorul pronunase un cu totul alt cuvnt, fie auzea cuvntul corect, dar, din cauza neateniei, l scria greit. De exemplu, se puteau confunda vocalele scurte cu cele lungi: confuzia omicron omega (o-w) este frecvent, ceea ce ne face s ezitm uneori ntre un indicativ i un imperativ; confuzia diftongului ai cu vocala e. De asemenea, fenomenul iotacismului a afectat devreme pronunia mai multor litere greceti sau a unor diftongi, precum: h, i, u, ei, oi, ui, ntruct toate acestea se pronunau i. Au fost folosite, de asemenea, anumite consoane care redau aproximativ acelai sunet: t-q, ks-x, p-b, k-c. Confuzia unor litere. Datorit scrierii unciale, sau a unui scrib afectat de astigmatism se puteau confunda foarte uor unele litere majuscule, care erau relativ asemntoare: lambda i delta (L-D); gamma i ro (G-R); sigma i epsilon (S-E); theta i omega (Q-W); pi i tau (P-T). mprirea incorect a cuvintelor n scrierea continu. n cazul scrierii continue de mn se ntmpla adesea ca cel care scria fie s mpart n mod defectuos cuvintele, fie s inverseze literele ntre ele. Haplografia. Acest fenomen presupunea simplificarea unor cuvinte sau fraze, din cauza omiterii de ctre copist a unor litere, datorit anumitor similitudini. Dac se producea din cauza unor nceputuri similare ale cuvintelor, propoziiilor sau frazelor, poart denumirea de homoioarkton/homoeoarcton; dac se producea din cauza similitudinilor prii finale ale cuvintelor, propoziiilor sau frazelor, poart denumirea de homoioteleuton/homoeoteleuton
Roselyne Dupont-Roc, Le texte du Nouveau Testament et son histoire, n Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son criture, sa thologie, Troisime Edition mise jour, Edit par Daniel Marguerat, Genve, Labor et Fides, 2004, p. 492. Vezi i Paul D. Wegner, A Students Guide to Textual Criticism of the Bible: Its History, Methods & Results, InterVarsity Press, 2006, p. 44-45; Bruce Manning Metzger, The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and Restoration, Oxford, Clarendon Press, 1964, p. 186-195; Lon Vaganay, Initiation la critique textuelle du Nouveau Testament, Deuxime dition entirement revue et actualise par Christian- Bernard Amphoux, Paris, Les Editions du Cerf, 1986, p. 87-97; ***The Cambridge History of the Bible. The West from the Fathers to the Reformation, vol. 2, Edited by G.W.H. Lampe, Cambridge University Press, 1969, p. 27-28.
1

267

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 (gr. oJmoiotevleuton). Tot aceasta poate nsemna trecerea de la un pasaj la altul, atunci cnd un rnd se repet. O astfel de eroare poart denumirea de parablepis. Dittografia. Spre deosebire de haplografie, care presupunea o anumit simplificare, acest fenomen presupune, dimpotriv, reduplicarea/repetarea nejustificat a unei litere, grup de litere, silabe sau chiar cuvinte/termeni, pri dintr-o fraz, dei n textul de baz acestea apreau o singur dat, la locul potrivit. Methatesis presupunea transpoziia anumitor termeni, din care rezulta formarea unui alt cuvnt. Asimilarea unor pasaje paralele. Atunci cnd copitii se aflau sub influena unui text care aprea ntr-o form mai mult sau mai puin asemntoare i n textul altei Evanghelii sinoptice, exista posibilitatea s l scrie n noul manuscris, ignornd textul de baz. Pe lng modificrile textuale neintenionate prezentate mai sus, datorate n general grabei, neateniei sau oboselii, ntlnim la nivelul textului neotestamentar i anumite schimbri fcute n mod intenionat, pe plan lingvistic, moral i uneori chiar teologic. ntr-un anumit sens, acest fenomen a grbit procesul de standardizare a textului de baz. Astfel, cele mai importante modificri textuale intenionate sunt urmtoarele1: Corectarea unor greeli de ortografie, gramaticale sau stilistice. Adugarea unor completri naturale i ale unor adjuncii similare. Coruperea textului datorat coreciilor armonizate i conformate. De exemplu, anumite manuscrise armonizeaz textul scurt al Rugciunii Domneti de la Luca (XI, 2-4) cu cel lung, mai bine cunoscut, din Evanghelia dup Matei (VI, 9-13). De asemenea, n mod frecvent, citrile veterotestamentare sunt redate dup textul Septuagintei, chiar dac n manuscris apreau conform textul masoretic. Conflaia. Aceasta este una dintre procedurile importante ntlnite n multe tradiii textuale, care presupunea o combinare ntr-un text compozit a mai multor variante textuale. Acest lucru era posibil datorit faptului c, n acele secole, nu exista noiunea unui text standardizat, care s fie folosit n scopuri exegetice. Aceste conflaii reprezint mai degrab mrturii ale dezvoltrii

James R. Royse, Scribal Tendencies in the Transmission of the Text of the New Testament, n The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Questionis in Honor of Bruce M. Metzger, Edited by Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes, Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1995, p. 240-241. Vezi i Michael W. Holmes, The Text of the Matthean Divorce Passage: A Comment on the Appeal to Harmonization in Textual Decisions, n Journal of Biblical Lietarature, nr. 109/ 1990, p. 651-664; J.T. Barrera, op. cit., p. 392-393; B.M. Metzger, The Text, p. 195-206.

268

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 tradiiei, pentru a nu se pierde ceva din vreo tradiie, precum i mrturii ale spiritului ecumenic, care a avut un rol determinant n realizarea lor. Adugarea de termeni suplimentari, n special n ceea ce privete numele divine (lat. nomina sacra). Explicaii istorice i geografice suplimentare (e.g. Marcu I, 2; VIII, 31; Evrei IX, 4). Acordul ntre pasajele paralele i fuziunea diferitelor lecii-variante, care se ntlnete mai ales n manuscrisele tardive, care prezint tipul textual bizantin. Acordul ntre textele neotestamentare i textele liturgice. De exemplu, mai multe manuscrise majuscule (E.07; G.011; K.017; L.019) prezint doxologia trinitar, specific cultului public, la finalul Rugciunii Domneti (lat. Pater), din Matei VI, 13. Glosele. Apariia acestora este strns legat de obiceiul scribilor de a aduga note scurte ntre liniile textului (pentru a-i arta acordul cu cele relatate n textul de baz), sau pe marginile acestuia (pentru a sugera anumite mbuntiri, sau corecii exegetice la unele pasaje mai dificil de interpretat). Copitii le puteau asimila ulterior cu ncercarea de a corecta o haplografie i astfel, cu timpul, aceste note suplimentare ajungeau s fac parte din textul de baz, modificndu-l. Schimbri generate de motive doctrinare. Sfinii Prini ai Bisericii i acuzau adesea pe eretici c au schimbat textul Noului Testament, pentru a se potrivi cu nvturile lor greite. De exemplu, n a doua jumtate a secolului al II-lea, ereticul Marcion eliminase din textul Evangheliei dup Luca, singura pe care o accepta drept canonic, toate referinele cu privire la originea iudaic a lui Iisus Hristos. Celebrele proloage antimarcionite aveau tocmai rolul de a susine autenticitatea tuturor scrierilor neotestamentare respinse, din diferite motive, de ctre erziarh. De asemenea, Diatessaronul, armonia evanghelic a lui Taian Asirianul, coninea unele modificri textuale, care susineau n mod subtil concepiile ascetice exagerate ale ereziei encratiilor. n opoziie cu aceste tendine, Biserica cea una, sfnt, soborniceasc i apostoleasc a ncercat ntotdeauna s nlture din textul ei canonic astfel de imixtiuni tendenioase, inacceptabile pentru susinerea nvturi de credin, a practicii liturgice sau a moralei cretine. III. Critica textual a Noului Testament ca disciplin biblic Cuvntul critic/criticism deriv de la verbul grecesc care nseamn a distinge, a decide ori a judeca. Formarea canonului Noului Testament reprezint rezultatul unei astfel de decizii a Bisericii (lat. consensum ecclesiae) cu privire la colecia scrierilor sfinte inspirate, conform unor principii 269

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ca regula credinei (kanwvn th'" pivstew", regula fidei) sau regula adevrului (kanwvn th'" ajlhqeiva", regula veritatis). Ca disciplin biblic, critica textual s-a dezvoltat ncepnd cu secolul al XVIII-lea. Prinii Bisericii i scriitorii ecleziastici nu s-au ocupat de probleme isagogice dect ocazional. Puine informaii de natur introductiv avem de la Papias, episcop de Ierapolis (nceputul sec. al II-lea), n cteva fragmente citate de istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea. Teofil de Antiohia, Clement Alexandrinul i Sfntul Irineu de Lyon ofer informaii preioase legate de apariia canonului, iar Origen este preocupat de autenticitatea, integritatea i timpul apariiei mai multor cri ale Noului Testament. Ca o prim introducere am putea socoti Codul/Canonul Muratori (sfritul secolului al II-lea d.Hr.), care conine o list a crilor Noului Testament, cu scurte informaii despre fiecare. Un fel de studiu introductiv n crile Sfintei Scripturi poate fi socotit scrierea Synopsis epitomos eis Theias Grafis, atribuit Sfntului Atanasie, arhiepiscopul Alexandriei. Obiectul introducerii n crile Noului Testament este de a urmri soarta acestor cri din momentul apariiei lor pn n zilele noastre. Isagogia (gr. eisagwghv) se refer, pe de o parte, la Noul Testament n ansamblu i atunci vorbim de isagogie general. n cuprinsul acesteia vom regsi urmtoarele probleme: Istoria canonului Noului Testament; inspiraia, autenticitatea i canonicitatea Noului Testament; Istoria textului Noului Testament; istoria traducerilor Noului Testament. Pe de alt parte, isagogia privete ndeaproape fiecare scriere n parte. Avem de-a face cu o isagogie special, a crei arie de lucru cuprinde rezolvarea urmtoarelor probleme: autorul; timpul i locul scrierii; mprejurrile i scopul; adresanii; limba; autenticitatea, unitatea i integritatea; teologia scrierii. Studierea textelor inspirate cuprinse n canonul Noului Testament impune, n primul rnd, cunoaterea limbii originale n care au fost scrise, adic limba greac a dialectului comun (gr. hJ koinhV diavlekto"). Cum ns autografele sfinilor autori au disprut de timpuriu, criticismul textual s-a nsrcinat cu reconstituirea ct mai fidel a acestor texte, plecnd de la cele mai importante mrturii (manuscrisele greceti, vechile traduceri, citrile patristice). Interesul pentru cel mai bun text care se apropie de original, precum i pentru istoria traducerilor prin intermediul crora a fost transmis la diferitele popoare ale lumii reprezint o preocupare mai nou, specific perioadei renascentiste1. Disciplin-pionier a Renaterii umaniste, critica textual a Noului Testament i
Renaterea a adus cu sine contiina faptului c un autor clasic poate fi cu adevrat i pe deplin neles numai dac i se citete opera n limba n care a publicat-o pentru prima dat. n acest sens, numeroase texte vechi au fost reproduse n vederea studiului, alturi de foarte multe gramatici, astfel nct cercettorii s neleag textele n limba lor original cf. F.E. Deist, Witnesses to the Old Testament. The Literature of the Old Testament, vol. 5, NG Kerkboekhandel, 1988, p. 1.
1

270

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 propune reconstituirea transmiterii textului biblic, din momentul n care a fost fixat n scris pn la apariia primelor ediii tiprite. Scopul tradiional al criticismului textual este de a stabili arborele genealogic (stemma) al manuscriselor pentru a urca progresiv din nou pn la arhetip, ct mai aproape posibil de original. Dei ntotdeauna ngreunat de o parte ipotetic, aceast munc a adus adesea roade. Rezultatele obinute ofer informaii preioase pentru diferite demersuri ca: reconstituirea unui anumit manuscris sau a unei familii textuale; reconstituirea textului de baz, dincolo de greelile lingvistice intenionate sau neintenionate ale scribilor; o mai bun nelegere a structurii i funcionalitii limbii originale: ortografie, fonologie, morfologie, sintax, semantic, tehnici de traducere etc.; reconstituirea etapelor parcurse de text pn la forma sa prezent. Rodul tuturor acestor strdanii l reprezint aa-numitul textus receptus1, care circul n varianta cea mai cunoscut, cu caracter de ediie colar, datorit lui Eberhard Nestle, Erwin Nestle i Kurt Aland. Aceast operaiune migloas i plin de rspundere a reconstituirii textului original al crilor sfinte ale Noului Testament a necesitat studierea atent a unui material documentar enorm, care include cteva mii de manuscrise vechi: ostracale, talismane, papirusuri, codexuri majuscule/unciale, manuscrise minuscule, lecionarii biblice, versiunile n limbile vechi, citrile scripturistice pstrate n operele Sfinilor Prini i scriitorilor bisericeti2. n mediile ortodoxe exist uneori o oarecare reticen fa de critica textual i literar a Noului Testament, ea fiind privit de muli teologi a priori drept negativ. Se tie ns c exegeza patristic, ncepnd cu Origen, a folosit metodele critice ale epocii respective, pentru stabilirea att a autenticitii unor scrieri biblice, ct i a celui mai bun text (e.g. Tetrapla; Hexapla)3.
Odat cu nceputul publicrii textului grecesc al Noului Testament a aprut i ideea unui Textus Receptus (lit. textul primit; abr. TR; simbol ), care a devenit, pentru multe secole de acum nainte, textul standard al Bibliei Greceti. Aceast sintagm latin provine din prefaa scris de ctre Heinsius la a doua ediie a operei frailor Bonaventura i Abraham Elzevir, Noul Testament Grecesc (Leiden, 1633)1: Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus (Astfel [cititorul] are textul pe care acum l primesc toi: n care nu dm nimic schimbat sau corupt). Textus receptus nu reprezint o singur ediie, ci este de fapt un anumit tip textual, similar dar nu perfect identic, prezent n numeroasele ediii tiprite cf. Vincent Taylor, The Text of the New Testament. A Short Introduction, New York, MacMillan & Co LTD London: St. Martins Press, 1961, p. 45. 2 Pr. Prof. G.T. Marcu, Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament, n Studii Teologice, nr. 3-4/1956, p. 255-256. 3 Pe parcursul secolelor III-IV, n marile centre crturreti ale cretintii (Alexandria, Antiohia, Cezareea), sub ndrumarea unor erudii i specialiti (ca de exemplu Origen), colile de scribi s-au dedat la o impresionant munc de cercetare, de comparare i de regrupare a manuscriselor (pe care o numim tehnic de colaiune). Mai mult, acetia au ncercat unificarea
1

271

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Aadar, atitudinea Sfinilor Prini i a scriitorilor bisericeti fa de textul inspirat nu este n mod necesar incompatibil cu o abordare istoric i textual a Noului Testament, n maniera cercettorilor moderni1. Teologii ortodoci mai noi exprim o anumit deschidere fa de metodele criticii textuale, atta timp ct ele nu contravin nvturii de credin a Sfintei noastre Biserici. n acest sens, teologul ortodox Veselin Kesich, profesor de Noul Testament la Saint Vladimirs Seminary (New York, SUA), spunea c funciunea proprie a criticismului nu este s distrug, ci s construiasc, nu s ntunece, ci s lumineze, nu s-i ndeprteze pe membrii Bisericii, ci s-i aduc la o mai bun nelegere a textului i a realitii exprimate n el. Nicio metod critic nu este perfect sau infailibil, dar unele din rezultate pot avea o valoare permanent. Dificultile sunt generate de ideile preconcepute ale cercettorilor2. Aadar, chiar dac de cele mai multe ori relaia credinciosului ortodox cu Sfnta Scriptur este una duhovniceasc de venerare, totui nu trebuie s respingem n mod nejustificat critica biblic, alturi de toate mijloacele tiinifice de care dispunem astzi. Aceste mijloace i au rolul lor instrumental i, deoarece ele sunt mijloace umane, se cer a fi botezate, transfigurate, ndumnezeite, altfel existnd pericolul de a nu participa la misterul divino-uman al Logosului. Scopul principal al acestei discipline neotestamentare este, aadar, de a reconstitui forma cea mai apropiat de autografele apostolice. n istoria criticismului textual, ncepnd cu perioada renascentist pn n prezent, s-au nregistrat mai multe etape. Iniial, s-a considerat c acest text s-ar gsi numai n manuscrisele greceti, nu i n cele latine. ntre secolele V-XVI, textul latin al Sfintei Scripturi (n special sub forma Vulgatei) s-a bucurat de o autoritate absolut n Occidentul cretin. Cderea Constantinopolului, la 29 mai 1453, i-a determinat pe numeroi experi n limba greac s se refugieze n Occidentul cretin. Acetia au luat cu ei o nsemnat cantitate de manuscrise greceti, artnd celor de aici necesitatea de a cuta textul original n interiorul acestor mrturii. Totui, textul prezent n manuscrisele luate din Constantinopol era de fapt un text al Evului Mediu trziu, care era destul de rspndit n Rsritul bizantin. Ediiile tiprite reproduceau aceste manuscrise fr nicio diferen ntre texte. Ceea ce a strnit controverse a fost ns faptul c noile texte greceti aduse din Rsrit erau diferite de textul latin, considerat normativ n Apus.
textului, alegnd ceea ce li se prea mai bun: altminteri spus, au purces la o veritabil stabilire a textului, iar astzi vorbim despre marile recenzii care au ncercat s unifice i s fixeze textul n sfere de influen date. 1 Pr. Asist. Vasile Mihoc, M.E. Boismard i A. Lamouille, LA VIE DES EVANGILES. INITIATION A LA CRITIQUE DES TEXTES (Viaa Evangheliilor. Iniiere n critica textelor), colecia Initiations, Paris, Cerf, 1980, 119 p., n Mitropolia Ardealului, nr. 7-8/1981, p. 656-567. 2 Veselin Kesich, The Gospel Image of Christ. The Church and Modern Criticism, New York, 1971, p. 9-10.

272

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 ncercarea de a-l corecta nu a fcut dect s strneasc aversiunea i uneori condamnarea celor din jur. Urmtorul pas a constat n realizarea faptului c textul grecesc nu era diferit numai de cel latin, ci i de textul prezent n versiunile traduceri ale Sfintei Scripturi, precum i n citrile neotestamentare prezente n operele patristice. Criticismul textual modern al Noului Testament a nceput efectiv odat cu Johann Jakob Griesbach (1745-1812), care a clasificat manuscrisele cunoscute n trei mari grupe: occidentale (foarte vechi, dar corupte); alexandrine (care le corectau pe cele anterioare) i constantinopolitane (dintre care cele mai multe fuseser pstrate). Specialistul nu lua n seam mrturia manuscriselor individuale, mai ales dac prezentau unele afiniti cu familia textual occidental sau alexandrin. Cercettorul i filologul clasicist Karl Lachmann (1793-1851) a fost primul care a dezminit tradiia conform creia cel mai bun text ar fi fost aa-zisul textus receptus al Bibliilor tiprite, care se baza pe manuscrisele tardive. Autorul a stabilit atunci principiile metodei genealogice, care era determinat de progresul disciplinei de la nceputuri pn n prezent. Cel mai bun text este, aadar, cel mai vechi, cel care prezint cel mai bun arbore genealogic (stemma) i, n principiu, cel mai puin afectat de erorile intenionate sau neintenionate ale copitilor. B.F. Westcott (1825-1903) i F.J.A. Hort (1828-1892) au continuat ideea lui Lachmann, dezminind criteriul majoritii, conform cruia variantele comune i cele mai frecvente din tradiia manuscriselor ar avea ntietate. Mai mult, autorii au stabilit patru tipuri textuale diferite: siro-bizantin; occidental; alexandrin i neutru. Burnett Hillman Streeter (1874-1934) a susinut ideea clasificrii manuscriselor n grupe de texte locale, corespunztoare diferitelor centre geografice din care proveneau: Alexandria Egiptului, Antiohia Siriei, Cezareea Palestinei, Cartagina n Africa de Nord, Italia i Galia n Apusul Europei. Textul din Bizantium, care este reprodus n majoritatea manuscriselor unciale i minuscule, reprezint probabil recenzia lucian1 i combin textele timpurii, pn la formarea unui textus receptus. Hans Lietzmann (1875-1942) vorbea despre trei familii textuale n privina epistolelor pauline: koin cea mai recent; occidental a antichitii; egiptean adesea cea mai veche. Este necesar,
Dei nu este venerat ca un sfnt al Bisericii, Lucian de Samosata (numit astfel dup locul de origine) a rmas n memoria cretinismului ca un alter Origenus, el fiind cel care a pus bazele celebrei coli din Antiohia, a crei principal activitate era centrat pe studiul Sfintei Scripturi. Urmnd exemplul lui Origen, Lucian a realizat o recenzie a Septuagintei, numit comun, care s-a impus i s-a rspndit, alturi de recenziile lui Origen i Hesychius. n cutarea unui sens literal al textului biblic, autorul a renunat la metoda exegetic alegoric i, din nefericire, a czut n mrejele ereziei subordinaioniste, n ciuda poziiei oficiale a Bisericii. La Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), ereziarhul Arie l-a reclamat pe Lucian drept precursor i ulterior, toi adepii arianismului l-au invocat n susinerea nvturii lor greite.
1

273

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 totui, ca fiecare variant textual s fie analizat n parte i n funcie de evidena intern. Odat cu Francis Crawford Burkitt (1864-1935), studiul intern al variantelor textuale a cptat o importan mai mare dect studiul codicologic al manuscriselor i gruparea lor n familii de texte. Existau mai multe motive care justificau aceast schimbare de direcie. Din moment ce toate manuscrisele sunt ntr-un fel sau altul corupte, nu exist un text pur sau cel mai bun manuscris. Pe de alt parte, cele mai multe variante cunoscute i au originea n primele dou secole cretine, nainte de perioada celor mai importante codexuri majuscule. Mai mult dect att, aplicarea metodei genealogice n studiul textului Noului Testament nu permite concluzii precise, din moment ce variantele s-au datorat mai degrab schimbrii deliberate, dect erorii accidentale. La sfritul acestui lung parcurs, de la Hermann von Soden (1852-1914) pn la nceputul secolului al XX-lea, a fost acceptat faptul c metoda genealogic nu este adecvat pentru a rezolva toate problemele de textualitate neotestamentar. Astfel s-a nscut o aa-zis metod eclectic, conform creia se apreciaz c cel mai fidel text este acela care, dup un studiu detaliat al tuturor variantelor textuale existente i aplicarea regulilor studiului intern, prezint cea mai mare probabilitate de a corespunde cu forma original a textului. Von Soden identifica trei recenzii: ierusalemit, realizat de Origen; egiptean, realizat de Hesychius; bizantin sau koin, realizat de Lucian de Samosata. Prima categorie corespunde textului occidental al lui Westcott-Hort, a doua corespunde textului neutru i alexandrin i a treia textului siriac. n reconstituirea acestor trei tipuri de recenzii, autorul a vizat de fapt identificarea arhetipului lor, textul cunoscut drept I-K-H. Propunerea sa a fost foarte aspru criticat, n special pentru c devine foarte complicat. Cercetarea asupra marilor tipuri de texte, reluat la finele secolului al XIX-lea, a fost ntrit pe parcursul secolului urmtor, remarcabil separate de cercetrile lui Jean Duplacy, n ceea ce a numit marile stri ale textelor. Chestiunea rmne i azi nc deschis. Pentru a rezuma prerile prezentate anterior, putem spune c specialitii vorbesc, n general, despre patru grupuri sau familii de manuscrise, care prezint unele particulariti definitorii, legate de zonele geografice din care provin textele biblice1: tipul textual alexandrin sau egiptean: la sfritul secolului al II-lea, cultura cretin era nfloritoare la Alexandria i, pe parcursul urmtoarelor secole, au fost copiate numeroase manuscrise de ctre scribi ce cunoteau foarte bine subtilitile limbii greceti. Acest grup este caracterizat de concizia textelor scripturistice.
Arthur G. Patzia, The Making of the New Testament. Origin, Collection, Text and Canon, Foreword by George R. Beasley-Murray, Illinois, InterVarsity Press, 1995, p. 12-16.
1

274

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 tipul textual occidental: este numit astfel pentru c circula n Occidentul cretin (Africa de Nord, Italia, Galia etc.). ns, pe lng aceste manuscrise greceti, regsim i altele descoperite n Egipt i n Bisericile siriace ale Orientului cretin. Lecturile textuale parafrazate ale acestui grup sunt adesea mai lungi dect lecturile scurte ale tradiiei alexandrine, prezentnd adesea cuvinte adugate (interpolri). tipul textual cezareean: n secolele III-IV, oraul Cezareea era cel mai important centru cretin al Palestinei, datorit impuntoarei sale biblioteci i a nvailor care trecuser pe acolo sau chiar se stabiliser aici. Textul de baz al acestui grup dateaz de la nceputul secolului al III-lea, adus aici probabil din Egipt, de unde a trecut n Ierusalim, apoi n Georgia i Caucaz, prin intermediul misionarilor armeni. n dezvoltarea sa, tradiia textual din Cezareea se situeaz la interferena dintre cea alexandrin i cea occidental. tipul textual siro-bizantin (sau koine): acest text amalgamat, care atenueaz dificultile i armonizeaz diferenele, a fost folosit n Liturghia Bisericii bizantine, devenind cvasi-normativ ncepnd cu secolul al VI-lea. El este n general considerat drept o dezvoltare tardiv i secundar. Totui, unele dintre lecturile sale sunt vechi i aparin Bisericii din Antiohia, n jurul anului 300. Munca specialitilor n texte ncepe, n mod evident, prin lenta colaiune a diferitelor manuscrise. n faa masei de mrturii i variante, membrii comitetului care a stabilit textul standard, prezent n cele mai recente ediii critice neotestamentare, au ales 1438 de locuri-variante, pentru care este examinat un numr mereu crescnd de manuscrise semnificative. Lectura numeroaselor fragmente de papirus necesit de altfel i intervenia specialitilor n paleografie. De asemenea, din ce n ce mai mult, munca de colaiune se extinde asupra versiunilor vechi i a citrilor patristice. n mod tradiional, atunci cnd vorbim despre criteriile stabilirii textului biblic, distingem trei tipuri de operaiuni, care pot teoretic s se succead, dei uneori frontierele lor sunt destul de vagi: Critica verbal const ntr-un fel de coafare a textului, ceea ce nseamn debarasarea de greelile grosiere ale copitilor, adic modificrile textuale neintenionate i intenionate (vezi cap. III.7). Critica extern const n compararea numrului mrturiilor, vechimea lor, precum i calitatea lor intrinsec, pentru leciunile-variante. Cu toate acestea, nici numrul, nici vechimea mrturiilor nu constituie criterii decisive, cci, n definitiv unele mrturii foarte vechi (e.g. P66) pot purta n mod clar corecturi de natur dochetist1. Astzi suntem foarte ateni la faptul c o
Dochetismul este o erezie a primelor secole cretine, conturat nc din vremea Sfntului Apostol i Evanghelist Ioan, care nega realitatea trupului Mntuitorului Iisus Hristos i susinea c Acesta ar fi avut un trup aparent, ireal. Sfntul Ioan Teologul scrie Evanghelia a IV-a i
1

275

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 variant este atestat n mai multe tipuri textuale, astfel nct disciplina trebuie s-i multiplice criteriile, dar s rmn mereu circumspect. Critica intern ncearc s estimeze valoarea unei anumite variante, n scopul unei ct mai bune nelegeri a textului. Ea se sprijin pe criteriile coerenei interne a textului i pe stilul autorului, dar trebuie s in cont i de dezbaterile doctrinare din istorie, pentru care textul poate fi un reflex. Un anumit numr de reguli practice servesc adesea drept criterii, ns acestea rmn numai ca nite jaloane i nu trebuie absolutizate. Specialistul n textele biblice trebuie s se ntoarc mereu la dialogul cu critica literar, s in cont de contextul apropiat i ndeprtat, de vocabularul, de stilul propriu fiecrui autor i uneori chiar i de proiectul literar i teologic al unei anumite scrieri biblice. Ele trebuie, aadar, s fie mnuite cu pruden, profesionalism i credin, cci n acest proces nu exist o regul absolut (lat. manuscripta ponderantur, non numerantur): Lectio brevior potior: varianta cea mai scurt este cea mai bun; scribii aveau ntotdeauna tendina de a preciza, a da explicaii suplimentare, n scopul facilitrii lecturii biblice. Lectio difficilor probabilior: varianta cea mai dificil este cea mai probabil; corectm un text pentru a-l face mai accesibil i nu pentru a-l face i mai obscur. Lectio difformis: n pasajele paralele ale Evangheliilor, o variant diferit este de preferat, cci ea scap tendinei generale de a uniformiza i armoniza. Lectio quae alias explicat: este de preferat varianta care le explic pe celelalte i pe care am putea-o numi variant-surs. C. Tischerdorf considera c aceasta este prima dintre toate regulile, care le nglobeaz pe toate celelalte i trebuie s fie considerat drept criteriul esenial pentru stabilirea textului. L. Vaganay o numea firul rou al specialistului n textele biblice.

mpotriva acestui curent (reprezentat la vremea respectiv de iudeo-gnosticism), spunnd nc din primele cuvinte ale operei sale c Logosul (Cuvntul) S-a fcut trup (In. 1, 14), n limba greac sarx, n sensul de carne (adic trup real, nu aparent), nu sma (n gr. trup), dar care ar putea fi perceput ntr-un sens abstract.

276

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

EDUCAIA I NVMNTUL N TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE. ACADEMIILE DOMNETI DIN BUCURETI I IAI Alexandrina Mihaela Popescu, Florentina Mogonea
EDUCATION DURING PHANARIOT REIGN. ROYAL ACADEMY IN BUCHAREST AND IASSY Abstract The presence of the Romanian school Phanariot rule of a specific printed separately, which makes the eighteenth century a distinct period in the history of Romanian education. Even if time does not compensate for declines Phanariot are some positive aspects in the social order by dismantling the peasant master dependency by establishing schools and hospitals, development of statutes in November, the first flat major manufactures. Royal academies of Iasi and Bucharest were the real source of culture, both for the Romanian countries and for the whole part of Southeast Europe, especially the Greek population. Cuvinte cheie: epoca fanariot, epoca luminilor, academii domneti, nvmnt, cronicari Key words: Phanariot, Enlightenment, royal academies, education, chroniclers

La nceputul secolului al XVIII-lea, dup Dimitrie Cantemir n Moldova (1711) i nlturarea lui tefan Cantacuzino (1714-1716) n ara Romneasc, Imperiul Otoman a introdus un regim politic nou. Astfel, timp de aproape o sut de ani cele dou ri romne au fost conduse de domni recrutai, n mare parte, din familiile influente constantinopolitane fanariote. Introducerea regimului fanariot n ara Romneasc i n Moldova a fost ca o replic a Imperiului Otoman la situaia internaional de la sfritul secolului al XVII-lea. n perioada fanariot ceea ce s-a schimbat nu a fost o domnie cu alta, ci regimul politic care, aducnd modificri statutului juridic al
Lector univ. drd., Facultatea de tiine ale Educaiei, Universitatea din Piteti, str. Trgu din Vale, nr. 1, cod potal 110040, Arge, tel. 0348/453100, e-mail: alexia_popescu@yahoo.com Lector univ. dr., Facultatea de Teologie, Istorie i tiine ale Educaiei, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod potal 200585, Dolj, tel. 0251/422567, e-mail: fmogonea@yahoo.com

277

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 rilor romne, exprima consecinele dominaiei strine n noua perioad i fenomenele noi aprute n societatea european1 . Gravitatea regimului fanariot a rezultat din exploatarea excesiv i sistematic a avuiilor principatelor dunrene de ctre Imperiul Otoman n declin, care nu mai beneficia de resursele rezultate din cuceriri. Epoca fanarioilor, privit n ansamblu, este o epoc de decdere2: teritoriul rilor romneti este ciuntit, se iau de ctre vecini provincii ntregi, domnitorii sunt simpli funcionari ai sultanului pe care i schimb foarte des, fiscalitatea este accentuat, atmosfera moral este grea, intriga, baciul i mita au pre tot mai mare, iar caracterele sunt din ce n ce mai rare. n epoca fanarioilor regsim i aspecte pozitive, ntre care enumerm: desfiinarea rumniei, acordndu-se libertate ranilor, nfiinarea de coli i spitale, elaborarea de noi legiuiri, dar cu toate acestea epoca fanariot rmne o perioad trist n istoria romnilor. Secolul al XVIII-lea reprezint o etap distinct n istoria nvmntului nostru, prin exclusivitatea predrii n colile de cel mai nalt nivel n elin, aproape toat perioada primei jumti a secolului i de ponderea pe care aceast limb a avut-o pn la 1821 i academiile domneti, de numrul foarte mare de dascli de origine greac i de extinderea pe care a cunoscut-o nvmntul n greaca modern3. Un titlu de merit al lui Constantin Mavrocordat (1742-1743) este atenia deosebit pe care a avut-o pentru cultur. Dup cum consemna Ion Neculce n cronica sa, el ntri colile existente, unde se nva grecete i slavonete; fcu apoi altele noi, latineti i arpeti. O alt msur luat de Mavrocordat a fost de a asigura cri de slujb bisericeasc n romnete, pe care le-a adus mai nti din Muntenia, ca apoi s nfiineze tipografii att la mitropolie, ct i la episcopii. Astfel, n 1742, la tipografia din Iai, apare prima tipritur: Hrisovul domnesc pentru locuitorii de pe moiile mnstireti, iar n 1743 a aprut Psaltirea i alte cri de slujb. La cea de a doua tipografie pe care a nfiinat-o la Rdui s-a tiprit, n 1744, un Catavasier (o carte de cntri bisericeti), iar n 1745, un Ceaslov i o Liturghie a Sf. Ioan Gur de Aur. Un alt moment important al dezvoltrii nvmntului din acea vreme l constituie domnia lui Grigore al II-lea Ghica. Acestui domn i se datoreaz organizarea i extinderea nvmntului n Moldova. Cronicarul Ioan Canta l prezint ca un om foarte nelept i nvat, adugnd c n timpul domniei lui
Mihai Brbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, erban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria Romniei, ediie revzut i adugit, Bucureti, Editura Corint, 2007, p. 245. 2 Constantin C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. III, De la moartea lui Mihai Viteazul pn la sfritul epocii fanariote (1601-1821), Bucureti, Editura ALL, 2007, p. 163. 3 Ion Gh. Stanciu, O istorie a pedagogiei universale i romneti pn la 1900, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic,1977, p. 190.
1

278

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 au tiut i boierii i eara c este stpn. Mai nti va organiza trei coli, n romnete i slavonete, pe lng episcopiile din Roman, Rdui i Hui. Apoi cldete, pe cheltuiala sa, lng mitropolie, o Academie (a) nvturilor i epistimiilor. Academia de la Iai, era condus de dasclul cel mare, care era grec, iar predarea se fcea n limbile elen, greac bisericeasc, n latin i moldovenete. n Academia de la Iai apare o ierarhizare a profesorilor: dasclul cel mare elinesc, dasclul al doilea, de nvturile gramatii, apoi dasclii de slavonete i romnete, precum i o mrire a onorariilor acestora. Un merit deosebit revine lui Alexandru Ipsilanti (1774-1782) i prin reorganizarea nvmntului. Spiritul su inovator este evident n organizarea Academiei domneti din Bucureti. Ipsilanti a gsit coala superioar de la Bucureti prsit i cu numai doi dascli, el construiete un local la Sf. Sava, terminat n 1779 i a stabilit modul ei de funcionare printr-un hrisov n 1776 i ntrit de Patriarhia din Constantinopol. Noul domn hotrte organizarea colii pe patru cicluri, cte trei ani fiecare, fcnd s creasc durata studiilor la 12. coala avea 9 dascli: doi de gramatic, doi de matematici, adic de aritmetic, geometrie i astronomie, i pe lng acestea i de istorie, unul de fizic, unul de teologie i trei de limbile latin, francez i italian1. Cursurile care durau cu totul doisprezece ani, ncepeau la vrsta de 7 ani cu studiul gramaticii, apoi treptat, latina i greaca, poetica, retorica i etica, limba italian i francez, ca mai apoi s se studieze matematicile, istoria i geografia istoric, filosofia lui Aristotel i astronomia. Se mai nfiineaz o coal de preoi la mitropolie, dou coli inferioare, la Craiova i Buzu i se asigur plata dasclilor de romnete i slavonete n fiecare trg. Pentru a asigura buna funcionare a tuturor acestor instituii de nvmnt s-a instituit eforia colilor, condus de mitropolit. Nicolae Iorga2 considera hrisovul lui Alexandru Ipsilanti, din ianuarie 1776, ca fiind un act de cea mai mare importan, care face onoare concepiei colare n rile noastre la aceast dat. Academiile domneti din Bucureti i Iai n epoca luminilor n ara Romneasc instituia reprezentativ de nvmnt este Academia domneasc din Bucureti. Grigore Ghica este cel care a sprijinit reorganizarea Academiei n 1749, reorganizarea complet i amnunit se realizeaz n timpul voievodului Alexandru Ipsilanti, n 1776. Cu prilejul acestei reorganizri se modific i planul de nvmnt prin introducerea studiului istoriei, precum i acela al limbilor francez i italian.
Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 213. Nicolae Iorga, Istoria nvmntului romnesc, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1971, p. 54.
2 1

279

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n Moldova, Academia domneasc de la Iai este reorganizat de Nicolae Mavrocordat, n 1714. i ali domnitori au fost preocupai de dezvoltarea Academiei din Iai: domnii Grigore Ghica (1728, 1747) i Grigore Alexandru Ghica (1766). Cernd divanului rii s cerceteze starea nvmntului i s fac propuneri de mbuntire, domnul Grigore Alexandru Ghica, om de aleas cultur, primete la 1 iunie 1765, o anafor cu prevederi noi, menite s pun nvmntul din Moldova pe noi baze. Prin hrisovul domnesc din 1766, reforma preconizat de divan capt contur precis1: se prevedea, mai nti, reorganizarea colii de limb elin care, din acel an dobndete caracterul unei autentice academii Academia nvturilor i epistemurilor; titulatura acestei instituii pune n eviden orientarea ei ctre un nvmnt realist. La noua academie, munca cea mai bine rspltit cu cel mai mare salariu, nu mai era profesorul de elin, ci cel de tiine, de matematic i de fizic. Curricula n cele dou Academii a cuprins2: limba (gramatica, metrica, prozodia i poetica) i literatura greac (Sentinele lui Cato n versiune elen, fabulele lui Esop, apoi Xenofob, Hesiod, Plutarh, Demostene, Pindar etc.); epistolografia compunerea scrisorilor; retorica; filosofia cu toate disciplinele sale (logic, fizic, cosmografie, psihologie, metafizic i moral), la nceput filosofia neoaristotelic, iar n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea sunt studiate concepiile lui Rene Descartes, Maleranches, Galilei, Gassendi, Newton, Leibitz; dintre tiinele pozitive se predau astronomia, matematicile (aritmetici, elemente euclidiene, geometrie, planimetrie), chimia; cursuri de istorie: antichitatea, Bizanul, istorii universale; geografie i limbi strine: greaca, latina, franceza, italiana, araba sau turca, germana, rusa. Elevii academiilor domneti din Iai i Bucureti erau fii ai boierilor precum i tineri greci, plecai din inuturile Eladiei, care gseau n centrele culturale din Bucureti i Iai condiii materiale i spirituale pentru satisfacerea dorinei lor de cultur. Academiile s-au dorit deschise tuturor n mod egal, ns acest lucru nu s-a ntmplat i stau mrturie coninutul hrisoavelor, de exemplu hrisovul lui Al. Ipsilanti (1775-1776) prevede cu privire la elevi: ... fii de boieri scptai
Ion Gh. Stanciu, op. cit., p. 193 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. III, Din cele mai vechi timpuri pn astzi, Bucureti, Editura Albatros,1975, p. 519.
2 1

280

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 sau descenden de boieri mazilii sau chiar de strini sraci, nu ns fii de steni, crora le este dat a se ocupa cu agricultura i pstoria; iar fiii de negustori i meseriai, dac vor avea aplicaie la nvtur, s se exercite n gramatic i n lectur i apoi s se retrag de la coal i fiecare s se duc la meseriile pe care prinii lor le-ar aproba cutnd la nclinaiile naturale ale fiecruia. Un rol important privind ptrunderea noilor idei n societatea romneasc l-a deinut n Principate cultura greac prin Academiile domneti de la Bucureti i Iai, la care se adaug interesul intelectualilor romni pentru cultura occidental. Iosif Moesiodax erudit dascl al Academiei din Iai Iosif Moesiodax i leag numele de Academia din Iai i de reorientarea nvmntului spre tiinele epocii moderne. Moesiodax a publicat mai multe lucrri, La filosofia morale, Apologia, Teoria geografiei, cea mai de seam rmne Tratat despre educaia copiilor sau Pedagogia, publicat la Veneia n 1779. Moesiodax a pus n eviden, n lucrarea Apologia, rezistena care s-a opus spiritului nnoitor, tendinei de apropiere a coninutului nvmntului de noile cerine. Numele lui Moesiodax se leag i de restructurarea coninutului nvmntului din academiile domneti. El a criticat nvmntul dominat de aristotelism medieval, aa cum se desfura n academiile domneti la mijlocul secolului al XVIII-lea. n cutarea modalitilor de perfecionare a vieii oamenilor, Moesiodax a elaborat lucrarea cu caracter pedagogic: Tratat despre educaia copiilor sau Pedagogia. Autorul definete pedagogia ca fiind o metod care ndrumeaz moravurile copiilor despre virtui i care le pregtete sufletul spre dragostea fa de nsuirea nvturilor. Din aceast definiie decurg cele dou direcii ale procesului paideutic: educaia moral i instrucia. Lucrarea Pedagogia are dou pri: n prima sunt tratate problemele educaiei n familie, iar n cea de-a doua cele privind educaia n coal. Ideile lui Moesiodax nu sunt toate originale, unele dintre ele aparin lui Quintilian, altele lui Erasmus din Rotterdam, multe lui John Locke. Referitor la nvtur, Moesiodax nu are n vedere att acumularea de cunotine, ct cultivarea pentru nvtur, care depinde de tactul pedagogic al educatorului: explicaia s fie uoar, pe neles, desfurat cu rbdare i bunvoin; provocnd prin farmecul personalitii sale dragostea elevului, acesta la rndul lui l va stimula s se strduiasc cu plcere; s rspund cu bunvoin la ntrebrile copilului; s nu-l constrng s nvee, ci prin diverse procedee s-i cultive gustul pentru instruire; s tie s ctige ncrederea elevului, pentru ca acesta s primeasc cu plcere tot ceea ce el i ofer; s 281

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 accepte, mai ales ideea c nvnd, va avea n viitor mulumire; s in seama de puterea de nelegere a copilului1 . Moesiodax a concentrat n lucrarea Tratat despre educaia copiilor cele mai de seam descoperiri ale didacticii secolului al XVIII-lea, care puneau accent pe cunoaterea particularitilor individuale ale elevilor, pe un nvmnt accesibil, realizat cu plcere, dar care nu exclude efortul. Profesorul ieean i-a dorit s renoveze coala att sub aspectul coninutului, ct i la nivelul tehnicilor de predare. Scrierea lui Moesiodax, ct i coninutul pedagogic al hrisoavelor pun n eviden faptul c n rile romne circulau, n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, aceleai idei cu privire la educaie ca i n celelalte ri ale Europei Procesul de destrmare a relaiilor feudale i de manifestare a primelor elemente specifice capitalismului se face simit n domeniul nvmntului nc din deceniul al aptelea. nvmntul de un nivel i mai nalt dect cel existent tinde vizibil s fie orientat spre elemente realiste, ceea ce presupune existena att n Moldova, ct i n ara Romneasc a unor oameni de aleas cultur, cunosctori ai progreselor nregistrate de tiina i filosofia timpului. Manifestri ale iluminismului n ara Romneasc i Moldova Evenimentele politice de la sfritul secolului al XVIII-lea au avut urmri n domeniul culturii. La nceputul secolului n cultura spaiului romnesc s-au afirmat noile opiuni ale preiluminismului. nc de la sfritul secolului al XVII-lea, Dimitrie Cantemir exprimase n opera lui filozofic de tineree, Divan, un spirit nonconformist n raport cu dogmele ortodoxe i ndrzneli de gndire care l-au apropiat de ideile Reformei antitrinitariene. Lucrarea Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir se nscrie n sfera de interese a iluminismului timpuriu, fiind redactat n spiritul colii germane de cunoatere a statelor. Dimitrie Cantemir, animat de ideea emanciprii politice a rilor romne, n lucrarea Historia Moldo-Vlachica i Hronicon a vechimii romnomoldo-vlahilor acord pagini semnificativ latinitii poporului romn i a limbii sale, subliniind ideea apartenenei acestuia la aceeai civilizaie pe care o exprima n noiunea de ara Romneasc ca patrie primitiv a romnilor. Principele Dimitrie Cantemir continu, prin argumentaia pe care o construiete, opiunea umanitilor din secolul al XVII-lea, conferind ideii de latinitate o form doctrinar.

Ion Gh. Stanciu, op. cit., p. 200.

282

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 n aceeai perioad n ara Romneasc se continua tradiia scrisului istoric din perioada lui Constantin Brncoveanu. Din numrul mare de cronicari, se distinge Ion Neculce (1676-1752) ca istoric, paricipant i moralist. Istoriografia preiluminist reuete, la nceputul secolului al XVIII-lea, s universalizeze istoria rilor i s contureze un profil scrisului istoric, care ctig trsturi moderne, att prin metod, ct i prin concepie. Este necesar s precizm c istoriografia aduce informaii bogate despre istoria primei jumti a secolului fanariot. n rile Romne iluminismul a pornit de la ideile formulate la nceputul secolului, n contextul preiluminismului european, de la ideile lui Cantemir. Argumentarea contractualist a emanciprii de sub dominaia otoman i ideea latin lait-motive ale culturii. n Moldova i ara Romneasc ideile iluministe, ancorate n tradiia cultural, au contribuit, datorit multiplicrii relaiilor cu cultura occidental, la integrarea unui corp de idei iluministe i democratice, care au lrgit perspectiva elitei despre societatea proprie n raport cu civilizaia european Istoriografia n secolul luminilor se caracterizeaz prin diversitate i bogie n domeniul istoriei naionale, prin istorii provinciale sau generale consacrate spaiului romnesc.

283

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

284

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

STATUTUL FEMEII ROMNE I LUPTA EI PENTRU EMANCIPARE NAINTE DE 1918 Ligia Dnil*
STATUS OF ROMANIAN WOMAN AND HER STRUGGLE FOR EMANCIPATION BEFORE 1918 Abstract Under the influence of Western lifestyles, the woman moves from the strictly domestic universe into social world and plays a key role in life. She had a status which cannot be separated from the family group of origin. It carries with it a part of the fathers heritage. This extraordinary role was what prevented social exclusion because of sex. A special attention is paid to female education. Education and instruction of landowners daughters was made by private teachers. Establishment of the first professional schools will facilitate the development of those girls without fortune, so they could cut themselves a path in life and a career. Cuvinte cheie: avere, educaie, scoal, meserie Key words: wealth, education, school, job

La mijlocul veacului al XIX-lea, statutul femeii este strns legat de grupul social din care provenea i n care tria. Izvoarele istorice ofer informaii generoase, exacte, despre femeile aflate n vrful piramidei, mai puine informaii sunt despre cele aflate la baza piramidei. Se vor produce schimbri fundamentale sub influena modului de via occidental, femeia iese din universul strict casnic n universul social i va ndeplini un rol esenial n via. Legislaia de la mijlocul secolului al XIX-lea, priveaz femeia de drepturi politice, accesul ei la ocuparea funciilor n stat nu este posibil; Codul Caragea n capitolul I, exprim clar: numai brbaii se fac boieri, judectori i acrmuitori obteti, iar famile sunt deprtate de toate cinurile politiceti stpniri i slujbe politice1. Femeile care aparineau elitei purtau titlurile de boieroaice corespunztor rangului soului: Medelnicereas, Phrniceas, Slugereas,
*

Drd., Universitatea tefan cel Mare din Suceava, str. Universitii, nr. 13, cod potal 720229, tel. 0230/216147, 0752142373, e-mail: ligiadanila@yahoo.com 1 Ion Palade, Codul Caragea, Bucureti, 1907.

285

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Pitreas1, sau cucoane dobndite prin natere sau cstorie. Principalul atu era faptul c influena lor se baza pe bogia dat de averea motenit sau primit2. n ce privete condiia material a femeii, legislaia Codul Civil al lui Alexandru Ioan Cuza, Codul lui Caragea i Calimack, definete zestrea ca fiind averea femeii ce la cstorie o d brbatului ca totdeauna iar el ia venitul3. Din aceeai legislaie aflm despre responsabilitile ce revin capului familiei care trebuie s-i nzestreze fiica conform rangului i bogiei sale. n cazul cnd tatl moare motenitorii preiau obligatoriu aceast sarcin. Mama nu poate fi obligat s-i nzestreze copiii dect dac situaia financiar a brbatului las de dorit sau dac ea dorete acest lucru. Potrivit acelorai legi, n urma cstoriei administratorul averii femeii devine brbatul, familia bucurndu-se doar de veniturile anuale aduse de aceste bunuri. Soul devine rspunztor prin lege pentru pierderea sau deteriorarea, din vina sa, a zestrei. Nimeni nu poate nstrina zestrea, nici brbatul nici femeia, aceasta putnd fi sacrificat doar n cazuri extreme: pentru salvarea sntii familiei sau viaa membrilor si. Dac se constat c averea este prost administrat, soia, secondat de consiliul familiei, poate cere separaia bunurilor devenind ea nsi administrator4. n caz de divor, soul este nevoit s napoieze zestrea intact, are obligaia ntreinerii copiilor i s-i cptuiasc. Dac soul este srac aceast obligaie o are soia. n cazul decesului mamei copii sunt motenitorii zestrei i nu soul. Femeia, pe lng zestre, mai poate deine i expropria averea mictoare i nemictoare, n afara zestrei. Exproprierea fiind stpnirea ei de drept exclusiv, o poate vinde, nchiria, mprumuta, drui5. n Codul Civil al lui Alexandru Ioan Cuza, se menin prevederile menionate, dar conveniile matrimoniale se fac prin tribunal nainte de celebrarea cstoriei. Prin urmare, n virtutea acestor legi, femeia este protejat preferenial n familie din punct de vedere economic ea pierznd n ultim instan averea pe care o deine. Ea nu poate fi deposedat dect pentru o vin foarte mare: crim, atentat la viaa soului, adulter dovedit cu martori de judecat (conform Codurilor Caragea i Calimack). Prin Codul Civil al lui Alexandru Ioan Cuza adulterul nu mai constituie motiv de deposedare. Averea confiscat nu revine soului, dac femeia are copii, ci acestora6.

1 2

Constantin Filletti, Arenda moiilor n Muntenia, la 1831 i 1833, Bucureti 1932, p. 54. Ibidem. 3 Codul Calimack, Bucureti, 1958. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.

286

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Femeia are un statut care nu poate fi separat de grupul familial din care provine. Ea poart cu sine o parte a patrimoniului tatlui, prestigiul familiei acestuia l transmite urmailor si ce au exclusivitate la motenire. Acest extraordinar rol de transmitor a mpiedicat marginalizarea social avnd drept cauz sexul ca gen. Se constat, n multe cazuri, n epoc, de adopii de fete care, cu toate c nu pot pstra numele familiei, l pot transmite, cu acordul soului, asupra unuia dintre copii. Acesta va primi motenire tot patrimoniul familiei al crui nume va fi obligat s-l poarte toat viaa i s-l transmit tuturor descendenilor. n aceste condiii, femeia are o influen bun sau rea n luarea deciziilor ca urmare a faptului c susine familia prin propria sa avere, ceea ce este de necontestat. Exemple edificatoare n acest sens sunt multe. Astfel, Sabina Cantacuzino, arat n amintirile sale, c Ion C. Brtianu nu a putut pleca la studii la Paris deoarece nu avea acordul mamei sale1, datorit faptului c toat familia tria din zestrea acesteia. Abia dup moartea mamei, viitorul mare om politic, i va vedea visul mplinit ajungnd n capitala Franei2. Un exemplu rsuntor, de notorietate n epoc, a fost acela al interveniei din partea Catinci Conache care, prin presiuni fcute asupra soului su, Vogoride, a determinat demiterea de ctre caimacam a lui Constantin Catargiu, un antiunionist nfocat. antajul ce l-a practicat soia lui Vogoride era clasic: ameninarea cu divorul, care presupunea despgubirea soiei de partea de zestre irosit n desfru de ctre so3. Succesul acesteia a fost garantat. Patriota boieroaic a trecut cu vederea peste aventurile amoroase ale soului i risipirea unei pri a averii personale (una din cele mai mari din Moldova), dar nu a iertat punerea n pericol a viitorului rii4. O atenie deosebit se acord nvmntului feminin. Educaia i instrucia fetelor de boieri era realizat de perceptori care, n egal msur, se ngrijeau i de educaia fiilor acestora. Din informaiile ce le d Sabina Cantacuzino aflm c fetele urmau aceleai cursuri ca i bieii, iar mtuile sale recitau pagini ntregi din Homer i spuneau cu mndrie: nu au nvat grecete ci elenica5. Tot acum n marile case boiereti exist guvernant nemoaic sau franuzoaic. Dup anii 1830-1840 se deschid pensioane publice, care au drept rezultat creterea interesului pentru educarea tinerelor fete. Crete i gradul de erudiie al boierilor, acetia remarcau, de altfel, c femeile aveau aplecri superioare brbailor n aceast privin. Erau foarte la curent cu

1 2

Sabina Cantacuzino, Din viaa familiei I.C. Brtianu, Bucureti, 1993, p. 99. Ibidem, p. 102. 3 Radu Rosetti, Amintiri din copilrie, Bucureti, 1925, p. 708. 4 Ibidem, p. 708 5 Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 10.

287

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 produciile literare ale Occidentului1. Doamnele din nalta societate vor ngroa rndurile consumatorilor de cultur fr de care nu mai puteau exista. Societatea romneasc va cunoate o adevrat revoluie n mentalitatea epocii prin evadarea femeii n marile spaii sociale. Nicolae Iorga considera chiar, c primul pas al emanciprii l fac doamnele din clasa de mijloc. Reprezentantele elitei romneti devin active pe plan cultural prin locurile importante pe care le ocup n comitetele de patronaj sau prin numeroasele donaii pe care le fac2. Nu mai puin celebre sunt doamnele care erau nzestrate cu talent i aveau nclinaii artistice, cum este cazul Dorei Distria, fiica sptarului Costache Ghica sau a Catinci, fiica lui Mihalache Ghica, o pianist extrem de nzestrat. Datorit faptului c erau i cunosctoare a limbii franceze n special se vor implica n actul traducerilor urmnd ndemnul lui Ion Heliade Rdulescu din 1830, cu att mai mult cu ct aceast ndeletnicire capt o real dimensiune patriotic; era un efort necesar pentru renaterea cultural romneasc. n acest context se evideniaz: Hermiona Asachi, fiica poetului Gheorghe Asachi i Catinca Asachi, soia acestuia, fiica vornicului Iordache Drghici, Maria Burada nscut Iscescu3, Alexandrina Magheru talentata fiic a lui Gheorghe Magheru, care a tradus romanul lui Jean Franois Marmontel intitulat Belisaire, nchinnd aceast tlmcire domnului Munteniei, Gheorghe Bibescu, spre care la acel moment priveau cu speran toi care doreau o modernizare rapid rii4. Curtea lui Alexandru Ghica era profund patriotic i ncuraja patronajul artistic dominat de femei. n giurul acestei elite rpitoare acestor dame opulente se ntreceau artele, literele, ncurajate de dnsele5. n Moldova, elita format din Elena Negri, sora lui Costache Negri, prietena sa, frumoasa i graioasa Emilia Raymon, de fiicele doamnei Maria Rosnoveanu, Catinca i Zoe Sturdza, susinea tinerii n jurul crora se grupau ideile viitorului, favoriznd propaganda ideilor liberale. Ideile democratice, egalitariste ptrunseser chiar n saloanele elegante, aristocratice ale plcutei i spiritualei contese Elena Sturdza6. Salonul renumit n epoc campionul bon-tonului i eleganei europene, a fost fr ndoial cel mai rafinat, a strnit nu numai admiraia, ci i

1 2

Radu Rosetti, op. cit., p. 709. Vlad Diculescu, Viaa cotidian a rii Romneti n documente 1800-1848, Cluj-Napoca, 1970, p. 49. 3 Nicolae Iorga, Viaa femeilor din trecutul romnesc, Bucureti, 1910, p. 57. 4 Petre Cernovodeanu, tefan Maria, Pe urmele Magherilor, Bucureti, 1983, p. 25. 5 Vlad Diculescu, op. cit., p. 49. 6 Ion Ghica, Scrisori ctre V. Alecsandri, Bucureti, 1967, p. 29.

288

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 invidia dar i mpotrivirea deoarece acolo era oprit fumul ciubucelor i nu erau ngduite sudlmile naionale1. Nu numai saloanele de prim rang aveau influen n societatea epocii. Gheorghe Sion pomenete n amintirile sale de scrisoarea primit de la Iai n pragul declanrii micrii de la 1848, n care o dam care juca oarecare rol politic pe atunce, l ntiineaz c: Europa toat este n foc. Pn i n Viena e revoluie mare. Scrisoarea primit este cu adevrat mobilizatoare. De altfel, dama menionat i transformase casa ntr-un club unde se adunau nemulumiii din contra guvernului i elocvena ei era adeseori rpitoare2. n ceea ce privete starea economic a femeii la sfritul secolului al XIX-lea n societatea romneasc, munca nu le fcea independente pe femei, datorit modului de plat. Despre rolul jucat de femeia de la ar, n condiiile societii romneti predominant agrare, se observ c ea muncea mult, era o main universal care producea aproape tot n gospodria rneasc. Femeile nu erau singurele care au devenit din ce n ce mai critice n ce privete discrepanele de educaie, cu consecine privind diferenele de anse sociale ntre biei i fete. George Bariiu deplngea la 1853 diferenele de educaie ntre fii i fiicele romnilor. Tinerilor biei le era oferit o experien social i o educaie n coli cu deschidere spre lume care le era refuzat tinerelor fete. nc din timpul revoluiei de la 1848 se punea problema egalizrii nvmntului de ambele sexe, instruirea femeii era o prim necesitate. Articolul 16 al Proclamaiei de la Izlaz prevedea instrucie egal i ntreag pentru romnul de amndou sexele3. Starea de inferioritate a femeii se datora i sistemului de nvmnt. colile pentru fete erau n numr mic n comparaie cu cele pentru biei, programele colare erau alctuite diferit n funcie de sex ca gen, iar cnd elevii ajungeau la vrsta la care i puteau dezvolta aptitudinile, fetele erau ndrumate ctre literatur sau economie casnic. Astfel c fetele nu erau pregtite corespunztor exercitrii unei meserii, ci mai mult spre viaa de familie. Prin urmare, educaia fetelor se putea ntinde pe o perioad mai lung de timp pe cnd bieii aveau acces n licee i universiti, cu cadre didactice calificate. Vocilor feminine Constana Dunca chianu, Sofia Cocea, Adela Xenopol, Sofia Ndejde li s-au adugat vocile masculine Ion Heliade Rdulescu, C.A. Rosetti, Nicolae Blcescu, care au accentuat necesitatea educrii femeilor ca un prim pas spre emanciparea lor viitoare. Adela Xenopol aducea numeroase critici modului n care erau educate fetele, ele nu aveau cunotin de lucruri ce doar brbailor le era permis s
1 2

Alecu Russo, Scrieri postume, Craiova, f.a. George Sion, Proz. Suvenire contimporane, Bucureti, 1956, p. 15. 3 Scrieri social-politice, Bucureti, 1962, p. 157.

289

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 cunoasc, aceste interdicii erau un handicap pentru fete care contribuia la o nendemnare de a se descurca n societate. O munc susinut a fost depus pentru educarea fetelor i pentru introducerea unui sistem adecvat dezvoltrii lor ca fiine umane, a rolului lor n familie, sau pentru gsirea unei slujbe. Constana Dunca chianu a fost una din cele mai active persoane care a fcut nenumrate demersuri pentru a influena politica de stat n acest sens1. O deosebit activitate s-a desfurat mai ales n cadrul societii Reuniunii Femeilor Romne din Braov, care a deschis coli mpreun cu filialele sale pentru mprtirea fetielor romne n pnea nutritorie a culturii. Iniiatoarea nfiinrii primei coli profesionale a fost Cornelia Emilian. Ea considera c aceste coli vor facilita dezvoltarea uman i emanciparea acelor fete lipsite de avere, aa nct s-i poat croi singure un drum n via i o carier. n ciuda eforturilor depuse de diferite persoane femei i brbai care credeau n importana unei educaii adecvate n egal msur pentru biei i fete, colile pentru biei erau mai elaborate i complete n comparaie cu cele n care se pregteau tinerele. Cornelia Emilian, a avut o preocupare deosebit pentru cunoaterea, de ctre cercurile cele mai largi, a statutului femeilor, considernd c femeia care, de regul, dobndete o spoial de educaie (cu cteva noiuni de geografie i istorie, eventual o limb strin) i care se suprapune peste cunotinele tipice ale nevestei (cum s fac cozonacii sau s pun murturile), nu au alt nsemntate, dect a fi idealul brbailor2. Consecinele lipsei de educaie erau majore. Femeile, astfel nedreptite pe terenul instruciei, nu puteau s-i susin existena prin forele i valoarea lor real. * * * Drumul parcurs de femeia romn n perioada anterioar anului 1918 a fost unul plin de greuti i ncercri, dar nu unul zadarnic, n care s-au nscut zorii adevrului, al accesului la drepturi juridice i politice. Asociaiile i fundaiile feminine au condus n mod obiectiv la dezvoltarea micrii feministe, la ctigarea unui statut favorabil ce se va mplini n perioada interbelic.

Constana Dunca, Pledoarie adresat Ministrului Cultelor i Instruciunii Publice n favoarea educaiei fetelor i creterii contribuiei statului la dezvoltarea nvmntului pentru fete, n Amicul Familiei, 1865, p. 10. 2 http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ciupala/conditiafemeii.htm.

290

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011

BNCI ROMNETI N COMITATUL SOLNOC-DBCA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA Radu Gavril*


ROMANIAN BANKS IN SOLNOC-DBCA COUNTY AT THE START OF THE 20th CENTURY Abstract Within the economic system of the Romanian Lands, Transylvania and Banat banks should be given a place of honor. Tours of credit was Buna in Feleacul ssesc (Feleacul Saxon). Credit institutions Rureana in Copalnic-Mntur and ibleana in Cianu Mic (Small Caianu) (then Beclean, Reteag, Dej) were active on the economy market of Solnoc-Dbca County. But the oldest and most influential was Someana in Dej, led for over three decades by Dr. Teodor Mihali, a leading figure in the political, economic and social life in the county. Relevant data, and in part novel, about these banks will show their role in the development of the Solnoc-Dbca County. Cuvinte cheie: naional, mprumuturi, dividend, depuneri, economie Key words: national, loans, dividends, deposits, savings

Bnci romneti n comitatul Solnoc-Dbca Circulaia capitalului a fost asigurat prin instituii de credit, nfiinate n numr mare, n special la sate, facilitndu-se astfel accesul ranilor la surse de finanare, aproape de ei, fr a se expune cheltuielilor aferente bncilor din oraele mari. Articolul de lege XXXVII (1875), Legea comercial ungar, este prima reglementare a modului de organizare a activitii comerciale i de credit1. Un alt pas n reglementarea domeniului l-a reprezentat Articolul de lege XXIII/1898, Legea de organizare a cooperaiei de credit din 1898. Legea definea dou categorii, societi pe aciuni i asociaii, iar acestea erau nfiinate pe baza a dou legi (Legea din 1875 i Legea din 1895). Astfel erau: reuniunile de credit, de tip SCHULTZE-DELITSCH, funcionnd pe baza

Drd., Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaii Economice Internaionale, Cldirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia, nr. 41, sector 1, Bucureti, cod potal 010404, tel. 021/3191900, e-mail: rei@ase.ro 1 *** Compass romnesc Anuar financiar pe 1895, anul III, Sibiu 1895, p. 107.

291

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 Legii din 1875; nsoiri de credit, dup sistemul REIFFEISEN, pe baza Legii din 18951. n cadrul sistemului economic al inuturilor romneti, bncilor din Ardeal i Banat trebuie s li se acorde un loc de cinste. O lung perioad de timp ele au reprezentat aproape toata viaa economic romneasc din aceste provincii. Ele au fcut servicii de necontestat romnilor. Aplicnd o politic naional, curajoas i raional, bncile romneti au salvat att averea ranilor, din mna cmtarilor, ct i, n unele cazuri, au contribuit la creterea suprafeelor de pmnt pe care romnii le aveau. Aproape toate speranele romnilor erau legate de creditul privat oferit de bncile romneti. n presa vremii se afirmau cu trie: ...msurile i mijloacele de realizare a eliberrii din chingile cmtriei erau vzute prin organizarea populaiei n instituii de credit, deoarece economia este condiia prim a capitalului. Cum? Prin stabilirea de bnci, care primesc depozite i, prin banii cu dobnd, ce procur2. Eficacitatea acestei combinaiuni, care lucreaz deodat, i ca banc de pstrare, i ca banc de mprumutare, este aa c, departe de a nfia pericolele care s-ar crede, este de o siguran minunat. Aceste stabilimente sunt dintre cele mai solide3. Bncile populare au fost cele mai potrivite forme de satisfacere a nevoilor de credit la sate, pentru agricultur i a cererilor de creditare a micilor industriai, funcionari i meseriai, la ora. Ele acordau credite, cunoscnd foarte bine situaia debitorilor la acordarea creditului, urmrind uor modul de folosire a sumelor avansate i aflnd repede orice modificare a situaiei economice a debitorilor. Acordarea de mprumuturi era cel mai folosit instrument de creditare. Bncile romneti primeau depuneri spre fructificare pe care le ddeau mai departe, ca mprumuturi. Sistemul era simplu i nu necesita cunotine speciale. Nevoile de credit nu erau mari, privite individual, deoarece gospodria rneasc nu necesita investiii foarte mari. Bncile au avut rezultate bune datorit faptului c au avut un numr mare de clieni care solicitau sume, relativ, mici, i care i prelungeau mprumutul, pn cnd ajungeau s-l poat plti. Politica bun de acordare a mprumuturilor a fcut ca pn la 1914, pierderile s aib un rol cu totul nensemnat n bilanul instituiilor de credit. Dobnzile bncilor romneti erau moderate, n comparaie cu celelalte bnci sseti i maghiare. Ele variaz, la cambii ntre 5-8%, la care se mai
1

Ion I. Lapedatu, Finanele private din Ardeal, n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. I, Bucureti, 1929, p. 564. 2 Ziarul Observatorul, Sibiu, 1879, an II, nr. 35, p. 4. 3 Ibidem, nr. 44, p. 4.

292

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 adaug un comision de 1-2%. mprumuturile ipotecare, cele cambial-ipotecare i mprumuturile pe efecte variaz ntre 5,5-8%, iar creditele personale rneti (cu caveni) 8%. Pentru depozite spre fructificare, bncile romneti plteau ntre 4% i 6%. Dividendele ce se plteau acionarilor treceau de 8-10%, pn chiar la 14%-18%. Bncile romneti au contribuit la sporirea proprietilor de pmnt a romnilor prin parcelri ale moiilor ce aparineau grofilor i moierilor unguri. Dei pare o aciune concertat pe un criteriu strict naional, exist i o explicaie prozaic. Moiile erau n inuturile unde romnii erau majoritari, erau cei care nu aveau pmnt i aveau acces la banii bncilor romneti. n cele mai multe cazuri, cu sumele obinute din vnzarea parcelelor se acoperea preul ntreg al proprietii achiziionate, inclusiv partea reinut pe seama bncilor, ceea ce explic, creterea averilor unora dintre conductorii acestora. Un exemplu ar fi, nainte de 1900, Gheorghe Pop de Bseti, membru n direcia Albinei, preedinte la Chioreana din omcuta Mare, la Stmreana i la Someana" din Dej, care reuete s achiziionezE peste 2 390 de iugre1. La sfritul anului 1910, romnii din Ardeal i Ungaria, dispuneau de 145 bnci comerciale2, n care se gseau: capital social 26 013 600, depuneri spre fructificare 105 226 820, fonduri de rezerv 10 444 170. Numrul bncilor n teritoriile romneti n 1914 a fost de 148, cu un capital vrsat de 34 969 249 coroane, cu un fond de rezerv de 11 132 017, un profit net de 4 546 124 coroane, un dividend foarte bun, de 13%. n depozite spre fructificare aveau 3 700 060 coroane i aveau 7 964 007 coroane investite n active. Reeaua de institute de credit romneti din Transilvania, nfiinate la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, era format, n anul 1915, din 108 bnci care aveau 11 112 membrii, ceea ce nsemna o medie de 103 membrii pe o banc3. Este evident c dei aveau sume importante atrase spre economisire, la capitolul Depuneri spre fructificare, bncile aveau nevoie de finanare extern, adic reescont. Bncile romneti au primit, pentru operaiunile lor un reescont de 50 milioane de coroane. Vreo 5 milioane le acorda Albina din Sibiu, iar restul le acordau bncile ungureti din Budapesta i, n primul rnd, Banca Austro-Ungar, care avea sucursale4 aproape n toate centrele comerciale
Ion Cical, Micarea muncitoreasc i socialist din Transilvania 1901-1921, Bucureti, Editura Politic, 1976, p. 32. 2 Cristu Negoescu, Ardealul nostru, Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul, din punct de vedere geografic, economic, administrativ i mai ales financiar, Bucureti, Tip. Gutenberg Joseph Gobl, 1919, p. 216. 3 Adrian Onofreiu, Istoricul cooperaiei de credit din judeul Bistria-Nsud, Bistria, Editura G. Cobuc, 2004, p. 49-50. 4 Cristu Negoescu, op. cit., p. 214.
1

293

Analele Universitii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011 importante, inclusiv n Dej. Din cele aproape 70 de bnci i case de pstrare, beneficiare de reescont la Banca Albina, era i Someana din Dej. Dintre nsoirile de credit, cea mai veche (1897) era Buna, nsoire de credit i depuneri n Feleacul ssesc, care prezenta bilanul pe 1901 fr mari diferene fa de 1900. n al V-lea an de gestiune, Escomptul a fost de 13 419 K, fa de 13 591 K, iar mprumuturile pe obligaiuni de K 1 258 (n 1990 K 1 390). Totalul activelor au fost K 15 069, fa de 15 453 K. Capitalul social s-a redus de la K 4 782 la K 4 513 i Depozitele de la K 3 677 la K 2 948. n schimb fondul de rezerv a crescut cu K 118, la K 387. Reescomptul a crescut de la 6 150 la 6 510 K. Venitul brut a fost de 1 392 K fa de 1 630 K, iar Profitul net a fost K 430 fa de 555 K n 1900. Adunarea general a fost pe 3 Martie 19021. Propunerea direciunii pentru distribuirea profitului net era: 5% dividend aplicat la capital 223,89 K, fond de rezerv (30%) K 60, remuneraii (direciune, comitet de supraveghere, funcionari) 126 K. Numrul membrilor a fost, la finele anului 1901, de 177 care deineau 228 cuote a K 20 fiecare2. Institutul de credit i economii ibleana s-a constituit n 29 noiembrie 1902 din iniiativa lui Ioan Boca, fiul nvtorului Ioan Boca. Adunarea de constituire s-a inut n Cianu Mic (Kis-Kajan) fiind prezeni 31 de acionari care reprezentau 199 acii. Director executiv a fost ales Ioan Boca jr. Institutul a funcionat att n satele din jurul Cianului ct i a Becleanului i Reteagului. Traiectoria dezvoltrii a fost: Cianu Mic 1902, Reteag 1905, Dej, cu filiale la Trliiua i Cianu Mic, dup mutarea sediului la Reteag3. Odat cu mutarea la Dej, serviciile s-au diversificat. Banca Poporal institut de credit i economie Dej, a fost4 nfiinat n 1 ianuarie1901. A conlucrat la dezvoltarea economic din jude acordnd credite necesare tuturor ramurilor de producie, cu deosebire ns rnimii. Rureana, institut de credit i de economii, societate pe aciuni, n Capolnoc-Mnstur [Copalnic-Mntur], a fost nfiinat la 1898 cu un capital social de 100 000 cor. mprit n 1 000 de aciuni a 100 cor., profit 10 500 cor., dividend 8%5. Bilanul pe 1901 prezint fa de anul precedent [1900] o serie de schimbri. Creteri la Cambii de la K 25 263 la 27 949, mprumuturi pe obligaiuni de la 147 244 K la 176 902 i la mprumuturile ipotecare de la 7 849 k la 17 486 i Total active de la 35 683 K la 226 243. Capitalul social de 100 000 K a fost pltit integral n 1901. Depozitele spre fructificare erau 60 503
1 2

Revista economic, an IV, nr. 10, Sibiu, 8 martie 1902, p. 100. Ibidem, an IV, nr. 11, Sibiu, 15 mai 1902, p. 112. 3 Alexan