Sunteți pe pagina 1din 54

Capitolul 2 S IRURI S I SERII DE FUNC TII

2.1 S iruri de func tii

Fie A (X, d) o mul time nevida si spa tiile metrice , arbitrara F (A, R) = {f | f : A R}, M (A, R) = {f | f : A R, f este ma rginita }, unde M (A, R) este dotat cu metrica convergen tei uniforme (f, g ) = kf g k = sup {|f (a) g (a)| /a A} . Deni tia 1. Se nume ste sir de func tii un sir {fn }nN F (A, R) . Observa tia 1. Fieca sir de func tii {fn }nN si eca rui rui x A i corespunde un sir {fn (x)}nN din R. Deni tia 2. Un punct a A se nume ste punct de convergen ta al sirul {fn (a)}nN este convergent n R. sirului de func tii {fn }nN , daca Mul timea B = a/a A, ste sirul {fn (a)}nN este convergent se nume mul timea de punctuala ta sirului {fn }nN . convergen a Func tia (1) f : B R, f (a) = lim fn (a) ,
n

se nume ste limita punctuala sirului {fn }nN . Se spune ca sirul {fn }nN a converge punctual la f si nota m aceasta prin (2) fn f sau prin fn =
B P.C. P.C. , B

(daca nu preciza m f ).

33

34

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

Observa tia 2. Din deni tia convergen tei unui sir dintr-un spa tiu metric P.C. si numai daca rezulta ca fn f daca
B

(3)

() (0, ) , () x B, () n(,x) (care depinde de si x), a.. () n > n(,x) |fn (x) f (x)| < .

Deni tia 3. Spunem ca sir de func tii, {fn } F (C, R) , C A este un uniform convergent la f F (C, R) daca a) b) gn o (=func tia zero) n raport cu norma convergen tei uniforme din M (C, R). Nota m aceasta prin fn f . Observa m ca {fn } F (C, R) este uniform C convergent la f F (C, R) daca si numai daca (4) () (0, ) , () n N a.. () n > n an = kgn k = sup {| gn (a) | a A} =
UC

() n0 N a.. () n > n0 gn = fn f M (C, R),

ceea ce este echivalent cu an 0.


[a,b]

kfn f k=sup {| fn (a) f (a) | a A} < ,

Interpretarea geometrica te. Fie {fn } a uniformei convergen UC F ([a, b] , R) , fn f . Din (4) rezulta | fn (x) f (x) | kfn f k=sup {| fn (x) f (x) | x [a, b]} < f (x) < fn (x) < f (x) + . () (0, ) , () n N a.. () n > n

si Gfn gracele func tiilor f (x) si respectiv fn (x), atunci Daca nota m cu Gf f (x) si f (x) + au gracele Gf = Gf , respectiv Gf + = Gf + . Rezulta c a tile f (x) < fn (x) < f (x) + sunt echivalente cu : inegalita () n > n , Gfn este inclus n banda determinata si Gf + . de Gf

2.1. S IRURI DE FUNCTII


U.C. C

35

existe un sir numeric cu termeni pozitivi, {cn }nN , convergent la 0 si n0 N astfel nct (5) |fn (x) f (x)| cn , () x C , () n > n0 .
U.C.

Criteriul majora tia necesara si sucienta rii. Condi ca fn f este sa

Demonstra tie. Necesitatea. Presupunem ca fn f deci are loc (4). C Rezulta ca |fn (x) f (x)| sup {|fn (x) f (x)| \x C } = an < , () n > n si deci an 0. Lund cn = an ob tinem ca necesitatea este adeva rata . Sucien ta. Presupunem ca exista cn 0, astfel nct (5) sa aiba loc. Din (5) rezulta an =sup {|fn (x) f (x)| \x C } cn , () n > n0 . Deoarece cn 0, rezulta ca an 0 deci fn f.
C U.C.

Observa tia 3. Daca fn f atunci fn f. C C n Exemplul 1. Fie fn (x) = nx F (A, R) . () x R, xat lim fn (x) = lim
n n

UC

PC

P.C. n nx = x = f (x) n nx x.
R

Deoarece gn (x) = fn (x) f (x) = Rezulta ca fn 9 f. |gn (x)| = |( n n 1) x| ( n n 1) c, gn (x) M ([a, b] , R) , () n N . kgn (x)k = k( n n 1) xk = sup {|( n n 1) x| /x [a, b]} = ( n n 1) c = cn 0, deci U.C. n nx x, () [a, b] R.
[a,b] UC R

n nx x = ( n n 1) x / M (R, R) .

Fie [a, b] si c = max {|a| , |b|} . Avem succesiv

Exemplul 2. Fie fn (x) = xn F (R, R) . Avem

36

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII @, 0 , lim fn (x) = lim xn = 1, n n ,


P.C. (1,1]

pentru pentru pentru pentru

x (, 1) , x (1, 1) , x = 1, x (1, ) .

Rezulta ca fn f unde f (x) =

0, pentru x (1, 1) , 1, pentru x = 1,

deci B = [1, 1] este mul timea de punctuala ta convergen . Deoarece |x|n , pentru x (1, 1) , |fn (x) f (x)| = 0, pentru x = 1, rezulta an = kfn f k = sup {|fn (x) f (x)| /x C } = 1, pentru C = [1, 1] , n , pentru C = [, ] [1, 1] , (0, 1) . Ob tinem fn (x) = xn f (x) = o, () (0, 1) .
[,] U.C.

Exemplul 3. Fie fn (x) = lim fn (x) = lim


n+x n n

n+x n

F (R, R) . Avem
n+x P.C. n R

= 1 = f (x), deci fn (x) =

f (x) = 1.

Rezulta x /x C = an = kfn f k = sup n+ 1 n , pentru C = R, , pentru C = [, ] R, (0, 1) . Ob tinem fn (x) =


n+x U.C. n [,]

f (x) = 1, () > 0.

2.1. S IRURI DE FUNCTII

37

Teorema de transfer. Fie sirul de func tii, {fn } F (A, R) , si f F (A, R). Atunci au loc: 1) Transferul de ma rginire. ( U.C. a) fn f, A (X, d) , A atunci f M(A, R) . Daca b) fn M (A, R) , () n N , 2) Transfer de existen ta a limitei. a) fn U.C. f, A (X, d) , A Daca atunci () lim f (x). xa b) () lim fn (x), n N , unde a A0 ,
xa

In plus are loc

xa n

h h i i lim lim fn (x) = lim lim fn (x) .


n xa

3) Transfer de continuitate. ( U.C. a) fn f, A (X, d) , A atunci f este continua Daca n a. b) fn (x) sunt continue n a A, 4) Transfer de integrabilitate. ( U.C. a) fn f, unde A R, A atunci f R[a,b] . Daca b) fn (x) R[a,b] , [a, b] A, () n N , In plus are loc lim Rb fn (x) dx = Rb f (x) dx.

5) Transfer de derivabilitate. Fie A R un interval care nu se reduce la un punct. U.C. a) fn f, A R A Daca b) fn (x) C 1 (A, R), () n N , atunci f este de clasa C 1 pe A. 0 c) fn (x) = U.C , A In plus are loc
n

h i0 0 (x) = f 0 (x) = lim fn (x) . lim fn


n

Demonstra tie. 1) Din fn M (A, R) rezulta ca exista M (0, ) astfel nct

38

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII kfn k = sup {|fn (x)| \x A} M, () n N deci si () n N . |fn (x)| M, () x A Din fn f si Criteriul majora rii avem
A U.C.

|fn (x) f (x)| cn , () x A, () n > n0 , sau ,echivalent, fn (x) cn f (x) fn (x) + cn . si n1 N astfel nct cn K. Din cn 0, rezulta ca exista K R Lund n2 = max {n0 , n1 } rezulta ca pentru n > n2 avem M K f (x) M + K, () x A, deci f este ma rginita pe A. 2). Din condi tia a) si Criteriul majora rii avem |fn (x) f (x)| cn 0, () x A, () n > n0 . Din cn 0, rezulta ca () (0, ) , () n1 N , astfel nct pentru () n > n1 sa avem
cn < 3 , () x A, () n > n0 .

Lund n2 = max {n0 , n1 }, rezulta ca pentru n > n2 avem (6) Pentru ecare n N , din condi tia b) si Teorema de Caracterizare a func tiilor cu limita a lui Cauchy avem () (0, ), () (0, ) a.. () x, y A (a , a ) {a}
|fn (x) fn (y )| < 3 . , () x A, () n > n2 . |fn (x) f (x)| < 3

tinem Lund n > n2 si x, y A (a , a ) {a}, ob |f (x) f (y )| = |f (x) fn (x) f (y ) + fn (y ) + fn (x) fn (y )| |f (x) fn (x)| + |f (y ) fn (y )| + |fn (x) fn (y )| <
3 +3 + 3

= .

2.1. S IRURI DE FUNCTII

39

3) Arma tia rezulta ta a limitei. Intr din Transferul de existen adeva r, avem h h i i lim f (x) = lim lim fn (x) = lim lim fn (x) = lim f (a) .
xa xa n n xa n

h h i i deci lim lim fn (x) = lim lim fn (x) .


xa n n xa

Din Teorema de Caracterizare a func tiilor cu limita a lui Cauchy, rezulta ca f are limita n punctul a. Din (6) , pentru x a, ob tinem , () n > n2 , lim fn (x) lim f (x) < 3
xa xa

4) Nota timea punctelor de discontinuitate ale lui fn , n N . m cu Dfn mul Deoarece fn , n N , sunt integrabile Riemann pe [a, b], conform Teoremei lui Lebesgue, rezulta ca m (Dfn ) = 0, () n N . Din Transferul de continuitate, rezult timea punctelor de discontinuitate Df , ale lui ca mul S a S f este inclusa tile mul timilor de n n=1 Dfn ; Df n=1 Dfn . Din proprieta ma sur a nul a ob t inem S m (Df ) m ( n=1 Dfn ) = 0, deci m (Df ) = 0.

Utiliznd din nou Teorema lui Lebesgue, rezulta ca f este integrabila Riemann pe [a, b] . Din Criteriul majora tinem succesiv rii ob |fn (x) f (x)| cn , () x [a, b], () n > n0 unde cn 0, f (x) cn fn (x) f (x) + cn , () x [a, b], () n > n0 , Rb Rb (f (x) cn ) dx a fn (x) dx a (f (x) + cn ) dx, () n > n0 , a Rb Rb Rb f (x) dx cn (b a) a fn (x) dx a f (x) dx + cn (b a), () n > n0 , a R Rb b f ( x ) dx f ( x ) dx a n cn (b a) , () n > n0 , a Rb Rb lim a fn (x) dx = a f (x) dx Rb
n

0 5). Fie g (x) = lim fn (x). Din Transferul de continuitate rezulta ca n f si g sunt continue pe intervalul A. Fie a, x A, cu a xat. Din Transferul 0 (x) pe intervalul [a, x] avem de integrabilitate aplicat sirului fn Rx 0 Rx lim a fn (t) dt = a g (t) dt n

40 deci
n

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

lim [fn (x) fn (a)] = f (x) f (a) =

Rx Deoarece integrala a g (t) dt cu parametrul x este derivabila rezulta ca f (x) este derivabila si avem R x 0 [f (x) f (a)]0 = a g (t) dt f 0 (x) = g (x) h i0 0 lim fn (x) = f 0 (x) = g (x) = lim fn (x) .
n n

Rx
a

g (t) dt.

Observa tia 4. Ara tiile 1), 2), 3), 4) si 5) din Teorema de transfer sunt condi tii suciente dar nu si necesare. si B A, atunci fn f. Observa tia 5. Daca fn f
A B U.C. U.C.

Teorema 1. Daca time compacta A (X, d) este mul , atunci C (A, R) este spa tiu Banach n raport cu norma convergen tei uniforme. Demonstra tie. Fie {fn } sir Cauchy n C (A, R) . Rezulta ca {fn } M (A, R), iar M (A, R) este spa tiu Banach, deci () f M (A, R), astfel ct U.C. fn f. Conform Transferului de continuitate, rezulta f C (A, R) .
A

Observa tia 6. Pentru punctuala convergen ta , se pot folosi rezultatele de la siruri numerice. Observa tia 7. Pentru uniforma convergen ta , se pot folosi rezultatele de la siruri din spa tii vectoriale normate. De exemplu Teorema lui Cauchy devine Teorema lui Cauchy de uniforma siruri de convergenta pentru func tii. Sirul {fn } M (A, R) este uniform convergent pe A (X, d), daca si numai daca : () (0, ) , () n N , a.. () n > n , () p N |fn+p (x) -fn (x)| < , () x A.

2.1.1

Probleme

Problema 1. Sa sirul se arate ca fn (x) = ex +


2

x , 1+nx2

x A = R,

2.1. S IRURI DE FUNCTII este uniform convergent pe R.

41

Solu tie. Pentru orice x R xat, avem lim fn (x) = ex , deci fn f , unde f = e
x2

P.C. R

. Sa calcula m

Pentru aceasta considera tia m func

an = sup {d (fn (x) , f (x)) | x R} = sup {|fn (x) f (x)| | x R} = o n 2 x2 |xR . =sup 1+x | x R =sup ex + 1+x e nx2 nx2 g : R R, g (x) =
x . 1+nx2

Avem g 0 (x) =
1 g 0 (x) = 0 x1,2 = , n n nx2 3 1 00 g00 (x) = 2nx (1+ = , g , 3 2 n nx2 ) 1nx2 , (1+nx2 )2

1 1 deci x1 = este punct de maxim, iar x2 = este punct de minim. n n Extremele func tiei g sunt 1 1 1 1 g n =2 n si g n = 2 . n

Ob tinem an =

1 2 n

si deoarece an 0, rezulta ex +

U.C. x 1+nx2 R

ex .

Problema 2. Sa si uniforma convergen ta sirurilor se studieze punctuala a de func tii : x , x [0, n] , nx n 1) fn (x)= 1+nx , x [0, ), 2) fn (x) = 1, x (n, ) , 2 1 n x, x 0, n , n P 1 2 xk , n ], n > 2, 3) fn (x) = , x R, 4) fn (x)= n (2 nx) , x ( n k! 2 k=0 0, x (n , 1], 5) fn (x) = 7) fn (x) = 9) fn (x) =
xn ,x 1+x2n x , 1+nx2 nx2 , 1+nx2

R,

x R, x R,

x 6) fn = f1 fn1 , f1 (x) = 1+ , x R. x2 1 2 n x, x 0, n , 8) fn (x) = n > 1, 1 1 , x (n , 1], x

10) fn (x) =
nx n 1+nx

Indica tii. 1) lim fn (x) = lim fn f .


[0,) P.C. n

xR 0, pt. x = 0, = f (x) = 1, pt. x 6= 0,

sin nx , enx2

Pentru a studia uniforma convergen ta considera m

42

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII |fn (x) f (x)| = 0 pt. x = 0, , nx , pt. x (0, ) , 1 1+nx

an = sup{|fn (x) f (x)| /x [0, )} = 1 9 0, deci fn 9 f.


[0,)

U.C.

Fie a > 0 si B = [a, ), Avem an = sup{|fn (x) f (x)| /x B = [a, )} = deci fn f, () a (0, ) .
[a,) U.C. 1 1+na

0,

2) () x0 [0, ), () n0 N ,a. . x0 n0 fn (x0 ) =


x0 , n

() n > n0 fn (x0 ) o (x0 ) = 0 fn o.


[0,)

P.C.

an = sup{|fn (x) f (x)| /x [0, )} = sup{|fn (x)| /x [0, )} = 1 9 0, deci fn 9 f. Fie a > 0 si B = [0, a]. Daca x B = [0, a] 0 fn (x) fn (a) 0, () n > a. Avem x /x B = [0, a]} = a 0, an = sup{ n n deci fn f, () a (0, ) .
[0,a] U.C. [0,) U.C.

3) ex =

x| = 0). Deoarece e bn+1 = bn n|+2

Pentru () x

Pn

xk k k!

n+1 xn+1 n x e , n (0, 1) fn (x) ex = (x en x . (n+1)! n+1)! |x|n+1 R bn = ( 0 (descresca tor, bn > 0 bn n+1)! n x

este ma rginita , rezulta

si

deci fn 9 f.
R

P.C. n+1 n x e |fn (x) ex | = (x 0, deci fn ex . n+1)! R n+1 n x an = sup{|fn (x) ex | /x R} = sup{ (x e /x R} = 9 0, n+1)!
U.C.

xn+1 n x an = sup{|fn (x) e | /x [0, 1] } = sup{ (n+1)! e /x [0, 1] } =


x en (n+1)!

<

1 (n+1)!

0,

2.1. S IRURI DE FUNCTII deci fn f.


[0,1] U.C.

43

4) x = 0 fn (0) = 0 0; () x = a (0, 1], () n0 a..


2 n

> a, () n > n0 fn (a) = 0, () n > n0 fn (a) 0 fn o.


[0,1]

P.C.

an = kfn ok = sup{|fn (x)| /x [0, 1] } = n 9 0, deci fn 9 f.


[0,1] U.C.

() a (0, 1] () n0 a..

2 n

> a, () n > n0 fn (x) = 0, () x [a, 1],


U.C. [a,1]

() n > n0 an = sup{|fn (x)| /x [a, 1] } =0 0 fn o.


(1)n |x|n , 1+|x|2n n (1) , 2 1 , 2 x2n , 1+x2n

5) fn (x) =

0, pt. x (, 1) , @, pt. x = 1, 0, pt. x R\ {1, 1} , = 1 fn (x) f (x)= 0, pt. x (1, 1) , , pt. x = 1. 1 2 , pt. x = 1, 2 0, pt. x (0, ) . Rezulta ca fn f , unde A = R\ {1} .
A xn 1+x2n P.C.

pt. x = 1, pt. x = 1, pt. x (0, 1) (1, )

pt. x (, 1) (1, 0],

fn (x) =

Prin reducere la absurd, presupunem ca fn f . Deoarece () n N ,


A U.C.

U.C.

este continua pe R,rezulta (Transferul de continuitate) ca

f este continua pe A, ceea ce este absurd, deci fn 9 f. A 1 1 , a [a, ), a > 1, atunci Fie x B = (, a] a xn = 0 |fn (x) f (x)| = 1+ 2 n x pt. |x| a, 1 . |x| , pt. |x| a
1 , |x|n n 1 an |x|n 1+|x|2n

1 |x|n + |x1 |n U.C. B

0 fn f.

6) Prin induc tie matematica tinem ob

44 fn (x) =
x ; 1+nx2

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII fn (x) f (x) = o, () x R fn f = o. R U.C. x 1 an = kfn ok = sup{ 1+ 0 fn f = o. /x R} = n nx2
R P.C.

Problema 3. Utiliznd Criteriul general al lui Cauchy,sa se studieze uniforma convergen ta sirurilor de func tii.Studia ti apoi continuitatea,derivabilia tatea si integrabilitatea func tiei limita : 1) fn (x) = 3) fn (x) =
n P cos(kx) , k2 sin(kx) , k2

k=1 n P k=1

x R, 2) fn (x) = 1 + x R, 4) fn (x) =
k=1 n P

k=1

cos(kx) , k3

n P

xk , k!

x [1, 1] , xR

Indica tii. 1) Avem P +p |fn+p (x) fn (x)| = n k=n+1


sin kx k2

deci () (0, ) , () n N , a..

Pn+p

1 k=n+1 k2

p (n+1)2

0,

() n > n , () p N |fn+p (x) -fn (x)| < , () x R fn =


U.C. R n

U.C. . R

de continuitate)

Nota si fn f (Transferul m lim fn (x) = f (x) . Deoarece fn CR


U.C. R

f CR . fn (x) R[a,b] , si fn f (Transferul de integrabilitate) f (x) R[a,b] , () [a, b] R. In plus Rb


a

f (x) dx = lim lim

n k=1

fn (x) =

k=1

0 (x) = fn

n P

n P sin kx b k3 cos(kx) k2

n Rb P a

k=1

cos(kx) dx k2

= lim

n k=1 k3

= lim

n k=1

C 1 (A, R), () n N , fn f ,
R kx) = k sin( k2 k=1 n P sin(kx) . k

n P sin kbsin ka

n hR P b

cos(kx) dx k2 a

.
U.C.

k=1

n P

2.1. S IRURI DE FUNCTII n+p P 0 0 (x) = Deoarece fn+p (x) fn


R sin(kx) k

45
p n+1

k=n+1

0, rezulta ca

(Teorema lui Cauchy de uniforma siruri de convergenta pentru U.C. 0 f 0 . In plus func tii) fn f (x) = lim
0

k=1

Problema 4. Care din urma tii liniare sunt spa tii Banach n toarele spa raport cu norma convergen tei uniforme: 1) C[a,b] , < a < b < , 2) C[a,b) , < a < b , 3) C(,) , 4) C(0,1) . Indica tii. 1) Se aplica Teorema 1. Problema 5. Fie spa tiul liniar real C[0,2] dotat cu norma convergen tei uniforme kk. Sa se arate ca R2 1) kk1 : C[0,2] R, kf k1 = 0 |f (x)| dx este o norma pe C[0,2] . 2) Normele kk si kk1 nu sunt echivalente. 3) C[0,2] , kk1 nu este spa tiu Banach. Indica tii. 1) Se verica axiomele normei. 2) Prin reducere la absurd, presupunem ca kk kk1 . Rezulta () a (0, ) a.. kf k a kf k1 , () f C[0,2] . Lund f (x) = enx C[0,2] , rezulta kf k = sup {|enx | /x [0, 2]} = e2n a kf k1 = a
2n

n P

cos(kx) k2

= lim

n k=1

n P

sin(kx) . k

e 1 Ob tinem ca n a ne2n < a, ceea ce este absurd.() x , x [0, 1), 3) Fie fn (x)= Avem 1, x [1, 2].

R2
0

|enx | dx = a e

2n 1

xn+p xp , x [0, 1), 0, x [1, 2]. R 1 n+p R1 R 2 kfn+p fn k1 = 0 |x xp | dx + 1 0dx = 0 (xn xn+p ) dx = fn+p (x) fn (x) =
p (n+1)(n+p+1)

0,

46

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

deci fn (x) este sir Cauchy. lim fn (x) = f (x) = 0, pt. x [0, 1), dar f / C[0,2] . 1, pt. x [1, 2].

Problema 6. Sa sirul de func tii fn (x), x A R este se arate ca daca echima si an R este convergent la 0, atunci sirul gn (x) = an fn (x) rginit este uniform convergent la o (=func tia zero). Indica tii. S irul fn (x) este echima rginit daca () M R a.. |fn (x)| M , () x A si () n N. Rezulta ca kfn k = sup {|fn (x)| /x A} M , () n N. kgn ok = kgn k = |an | kfn k M |an | 0, deci gn o.
A U.C.

2.2

Serii de func tii

Fie A (X, d) o mul time nevida si spa tiul liniar F (A, R) = , arbitrara {f | f : A R} . Vom considera n continuare serii de func tii din F (A, R) , adica perechi de siruri (fn , sn ) din F (A, R) . Avem P (1) (fn , sn ) = fn , (2) sn = Reamintim ca tii seria de func Pn P
n n k=1

fk .

fn se nume ste punctual convergenta ,

respectiv uniform convergenta sirul sn este punctual conver pe A, daca gent, respectiv uniform convergenta , pe A. In acest caz vom nota P P (3) fn = P.C. fn = U.C. . , respectiv A A
n n

Daca m sn s, respectiv sn s, atunci nota


A A

P.C.

U.C.

(4) (5)

P
n

fn s, respectiv
A P.C. A

P.C.

n=1

fn = s, respectiv

P
n

fn s, sau
A

U.C.

n=1

fn = s.
A

U.C.

2.2. SERII DE FUNCTII

47

Observa tia P 1. Din Observa tia 3, Sec tiunea 3.1, (aplicata sirului sn ) rezulta si punc ca daca fn este uniform convergenta pe A, atunci ea este
n

tual convergenta pe A. Reciproca nu este ntotdeauna adeva rata .

Observa tia 2. Din Teorema lui Cauchy de uniforma convergenta pentru siruri de func tii, ob tinem: Teorema lui Cauchy de uniforma convergenta pentru serii de func tii P Seria fn = U.C. daca si numai daca A
n

si () p N (6) () (0, ) , () n N a.. () n > n |fn+1 (x) + fn+2 (x) + ... + fn+p (x)| < , () x A.

Teorema de transfer pentru serii de func tii. 1). Transfer de ma rginire ( P U.C. a) fn f, A Daca n b) fn M (A, R) , () n N , atunci f M (A, R) . 2) Transfer de existen ta a limitei P U.C. fn f, a) A n Daca b) () lim fn (x) , () n N , unde a A0 , lim f (x) , 1) () x a h i atunci 2) lim f (x) = P lim fn (x) . n=1
xa xa xa

3) Transfer de continuitate P U.C. a) fn f, A n Daca b) fn este continua n a A, () n N , atunci f este continua n a. 4) Transfer de integrabilitate P U.C. a) fn f, [a,b] n Daca b) fn R[a,b] , () n N ,

48

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII 1) f R[a,b] , hR i atunci R P b 2) b f (x) dx = f ( x ) dx . n n=1 a a

5) Transfer de derivabilitate a) {fn } F (I, R) , unde I este un interval ma rginit, b) fn este derivabila pe I, () n N , P 0 U.C. Daca c) fn g, I n P U.C. d) fn f , Demonstra tie. 1), 2), 3), 4) si 5) rezulta din Teorema de transfer pentru siruri de func tii (aplicata sirului sn ). Din Teorema de transfer rezulta ta uniformei continuita ti importan pentru serii de func tii. Vom expune n continuare cteva criterii de uniforma convergen ta . Criteriul compara tiei al lui Weierstrass. a) {fn } M (A, R) , P b) an este convergenta , unde an (0, ) , () n N , Daca n c) () n0 N a.. () n > n0 sa rezulte |fn (x)| an , () x A, P fn = U.C . atunci A
n

1) f este derivabila pe I, P P 0 atunci 0 0 2) f = g, sau echivalent, ( n=1 fn ) = n=1 fn .

Demonstra tie. Din c) ob tinem

kfn k = sup {|fn (x)| \x A} an , () n > n0 . P


n

deci este ma rginit,

Conform Criteriului I de compara tie de la serii numerice, rezulta ca n P kfn k este convergenta tinem n = kfk k este sir convergent (n R), . Ob
k=1

() M (0, ) a.. n < M. Avem n n n P P P |sn (x)| = fk (x) ( x ) | | f kfk k = n < M {sn } k k=1 k=1 k=1 M (A, R) .

2.2. SERII DE FUNCTII Din Criteriul general al lui Cauchy de la serii numerice avem () (0, ) , () n N a.. () n > n si () p N kfn+1 k + kfn+2 k + ... + kfn+p k < . Dar

49

ksn+p sn k = kfn+1 + fn+2 + ... + fn+p k kfn+1 k+kfn+2 k+...+kfn+p k < , () n > n , () p N . Rezulta sirul {sn } este sir Cauchy n spa tiul Banach M (A, R) deci ca P este convergent (n raport cu norma convergen tei uniforme), altfel spus fn =
n U.C . A

Criteriul lui Abel. a) {fn } , {gn } F (A, R) , P fn = U.C , b) Daca A n c) {gn } este echima si monoton, rginit P fn gn = U.C . atunci A
n

Demonstra tie. Din c) rezulta

() M (0, ) a.. |gn (x)| < M , () x A, () n N . Din b) si Criteriul lui Cauchy rezulta () (0, ) , () n N a.. () n > n si () p N |fn+1 (x) + fn+2 (x) + ... + fn+p (x)| <
, () x 3M

A.

Din Consecin ta Lemei lui Abel, aplicata tinem pentru ecare x, ob |fn+1 (x) gn+1 (x) + fn+2 (x) gn+2 (x) + ... + fn+p (x) gn+p (x)| <
3M

(M + 2M ) = .

Criteriului lui Cauchy (pentru serii de func tii) rezulta ca P Conform U.C fn gn = A .
n

Criteriul lui Dirichlet.

50 Daca atunci

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII a) {fn } , {gn } F (A, R) , n P fk este echima b) sn = rginit,
k=1

c) {gn (x)} este monoton descresca tor pentru ecare x A,


UC A U.C . A

Demonstra tie. Din b) ob tinem () M (0, ) a.. |sn (x)| M, () x A, |fn+1 (x) + fn+2 (x) + ... + fn+p (x)| = |sn+p (x) sn (x)| 2M , () x A. Din d) ob tinem
() 6M (0, ) , () n N a.. () n > n |gn (x)| < , () x 6M

P
n

d) gn o (=func tia zero), fn gn =

A.

Din c) rezulta ta Lemei ca putem aplica, pentru ecare x A, Consecin tinem lui Abel (cu an = fn (x), bn = gn (x), L = 2M ). Ob p P fn+k (x) gn+k (x) 2M (|gn+1 (x)| + 2 |gn+p (x)|) 2M + 2 = 6M 6M k=1 , () n > n , () p N , () x A. Criteriului lui Cauchy (pentru serii de func tii) rezulta ca P Conform U.C fn gn = A .
n

Criteriul lui Leibniz. a) {hn } F (A, R), A R, tor pentru ecare x A, Daca b) {hn } este monoton descresca C c) hn U tia zero), o (=func
A

atunci

Demonstra tie. Se aplica Criteriul lui Dirichlet pentru fn (x) = n si gn = hn . (1)

P
n

(1) hn =

U.C . A

2.2. SERII DE FUNCTII

51

2.2.1

Probleme

Problema 1. Utiliznd deni tiile, sa si uniforma se studieze punctuala convergen ta a seriilor 1) 3) P


n n

xn (1 x), x R,

2)

x (1 x)n1 , x R, 4)
n P

P
n

P
n

x2 , (1+x2 )n

x R,

cosn x, x (0/2) ,

Indica tii. 1) sn (x) = ( 0,

k=1

xk (1 x) = pt. x = 1,

n = sup {|sn (x) s (x)| /x C B } = sup {|x xn+1 x| , 0/x C } = 1, pt. C = B = (1, 1], an , pt. C = [a, a] B, n 1, pt. C = B = (1, 1], UC sn (x) s (x) = x. n 0, pt. C = [a, a] B = (1, 1], [a,a] 2) sn (x) = ( 0, 1
1 , (1+x2 )n

(1 x) 1x , pt. x R\ {1} ( 0, pt. x = 1, lim sn (x) = = n lim (x xn+1 ) , pt. x R\ {1} , n 0, pt. x = 1, (@) , pt. x (, 1], PC sn (x) s (x) = (1,1] x, pt. x (1, 1) , , pt. x (1, ) , ( 0, pt. x = 1, P PC xn (1 x) s (x) . (1,1] x, pt. x (1, 1) , n
xxn+1

pt. x = 0, pt. x 6= 0, P
PC x2 (1+x2 )n R n

s (x) = s (x) .

0, pt. x = 0, 1, pt. x 6= 0,

() C R,C 6= {0} n = sup {|sn (x) s (x)| /x C } =

52 sup n
1 , 0/x (1+x2 )n

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII o 1, C = P pt. C = R, pt. C = (, a] [a, ), a > 0, s (x) = 1.

1 , (1+a2 )n

UC x2 (1+x2 )n C n

Problema 2. Utiliznd Criteriul lui Cauchy sa se studieze punctuala si uniforma convergen ta a seriilor P n P 1 1) 3 sin 4n (1)n+1 sinn x, x (0, /2) , , x A = R\ {0} , 2) x 3) Indica tii. 1). Pentru x A xat avem n n P P 1 0 n = 3k sin 4k 3k 4k1 = x |x|
k=1

P
n

1 (-2) sin 5n , x A=R\ {0} , 4) x

P
n

sinn x, x (0, /2) ,

Rezulta si ma deci seria ca n (x) este monoton rginit pentru ecare P xn A, 1 C este absolut convergenta tinem 3 sin 4n x = PA . pentru ecare x A. Ob p p p P P 1 3 n+k fn+k (x)= P 3n+k sin n+ 4 kx 4 k=1 k=1 k=1 n |x| 3 n 3 < 3 < 3 n> 4 |x| 4
ln ln 3+ln|x| ln 3ln 4 n 1 =3 |x| |x| ln ln 3+ln|x| . ln 3ln 4

n 3 1 3 < = |x 4 |

k=1

1 |x|

3 4

32 42

+ ... +

3n 4n

3 . |x|

3 n p 1 3 4 4

Frac tia Rezulta ca

nu depinde de x daca si numai daca |x| a > 0.


UC , C

2). sn (x) = sin x sin2 x + ... + (1)n+1 sinn x = = sin (x) sin2 (x) ... sinn (x) = n+1 n sin x sin x = 1+sin sin x 1+sin = s (x) 1 + ( 1) x x P PC (1)n sinn x s (x) . (0,/2) n n +2 n (1) sin x + ... + (1)n+p sinn+p+1 x = sinp+1 (x) = sinn+1 x 1- sin x+ sin2 x-...+ (-1)p sinp x=sinn+1 x 1 = 1sin(x)
sin = sinn+1 x 1(1) 1+sin x
p+1 p+1

P
n

1 3n sin 4n = x

C = (, a] [a, ).

sinn+1 x < (n + 1) ln sin x < ln n>


ln ln sin x

1.

2.2. SERII DE FUNCTII Lund n =


ln ln sin x

53

1 (nu depinde de x x [a, b] (0, /2)) P


n

(1)n sinn x s (x) .


[a,b]

UC

Problema 3. Utiliznd Criteriul lui Weierstrass, sa se studieze uniforma convergen ta a seriilor P P sin nx enx 1) (1)n n 2) , x R, 2 +1 , x R, n2 3) 5) 7) P
n n n sin nx , n2 +x2 1 (n2 +x2 )

tii. 1). fn = (1)n P Indica an =conv.


n

P sin n4 x
n n2

x R,

4)

, x R,

6) 8)

, x R,
enx n2 +1

P cos nx P
n n n2

P
n

1 , x2 +n2

x R,

, x R,

nenx , x R,
1 n2 +1

MR , () n N; an = P
n

(0, ),

|fn (x)|

1 , n2 +1

() n N, () x 0

fn (x) =

UC . [0,)

Pentru x < 0 avem fn (x) 9 0, deci seria este divergenta . P nx 1 2). fn = sin an = C ; MR , () n N; an = n 2 (0, ), n2
n

|fn (x)|

1 , n2

() n N, () x R

Problema 4. Utiliznd Criteriul lui Leibniz, sa se studieze uniforma convergen ta a seriilor 1) 3) P (1)n
n n x+n

P
n

fn (x) =

UC . R

Indica tii. 1). fn = (0, );

P P 1 x (1)n n2 + , x R , 4) (1)n sin n , x [0, /2] . 2 x


n 1 x+n

, x (0, ) ,

2)

P
n

(1)n+1

xn , n

x (0, 1) .

F(0,) ; fn+1 (x) fn (x), () n N, () x


1 n

1 /x (0, )} = sup{|fn (x) o (x)| /x (0, )} = sup{ n+ x P UC 1 UC = (0 . {fn } o (1)n n+ x ,) (0,) n

54 2). fn =
n

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII


xn n

F(0,1) ; fn+1 (x) fn (x), () n N, x (0, 1);


1 n

sup{ xn /x (0, 1)} =

0 {fn } = o
(0,1)

UC

Problema 5. Utiliznd Criteriul lui Abel, sa se studieze uniforma convergen ta a seriilor P 3n 1 1) sin 4n , x R\(1, 1), x |x|n P 2x n n 2) ( ) sin x, x [a, b] (0, /2), 3) 4) P sin nx
n n2 enx n n

P
n

(1)n+1

xn n

UC . (0,1)

P
n

xn (1x) , (sin x)n

x [a, b] (0, 1), x [0, ).


1 |xn |

1 Indica tii. 1). fn = 3n sin 4n , gn = x

FR\(1,1) ;

P
n

fn =

UC , (,a][a,)

() a > 0, |gn (x)| 1, () n N,

() x R\ (1, 1)

{gn } P uniform ma rginit, {gn } monoton, din Criteriul lui Abel rezulta ca UC fn gn = R\(1,1) . seria n x n 2). fn =(1)n sinn x, gn = 2 ; Din 4). avem ca seria P
n

(1)n sinn x =

UC , [a,b]

() [a, b] (0, /2); 0 < a < b < /2


2x

0 < a x b < /2 |2/ 0 <

si |gn | < 1. < 1 gn+1 < gn

Problema 6. Utiliznd Criteriul lui Dirichlet, sa se studieze uniforma convergen ta a seriilor P P 1 1 , x [2 , ) , 2) , x R\ (a, a) , 1) n nx x e (1+x2 )n (n2 +x2 ) 3) Indica tii. 1). fn = sn = P
n n

(x/ ) sin

x , n

x [0, /2] , 4)
1 , xn

gn =

1 ; enx

1 x

+ ... +

1 xn

P
n

P
n

x (x/)n cos n , x [0, /2] ,

fn are <
1 x1

1 11/xn x 11/x

1,

2.2. SERII DE FUNCTII deci {sn } este uniform ma rginit pe [2, ); gn+1 < gn , n N, () x [2, ) {gn } monoton descresca tor; gn 0 gn 0;
[2,) PC

55

Din Criteriul lui Dirichlet rezulta ca seria 2). fn =


1

1 o /x [2, ) = n = sup enx (1+x2 )


n

1 e2n

0 gn 0.
[2,) 1 xn enx

UC

, gn =
1 x2

1 ; n2 +x2

sn (x)

1 , a2

P
n

fn are

P
n

UC . [2,)

() x (, a] [a, ),

Problema 7. Sa si se studieze transferul de continuitate,derivabilitate integrabilitate ale seriilor P 1 1) , x [2, ), pe intervalul [0, t] (1, 1) , xn enx 2) 3) 4) P
n n n n 1 , (1+x2 )n (n2 +x2 )

deci {sn } este uniform ma rginit ; {gn } monoton descresca tor; 1 /x (, a] [a, ) = 12 0 gn n =sup n2 + 2 x n

UC

(,a][a,)

0.

x R\ (a, a) , pe intervalul [a, t] (0, /2) .

Indica tii. 1) x [0, t], t (1, 1) din Problema 1, rezulta ca sn [0,t] s = x. P 1 Problema 8. Fie func tia f denita . prin f (x) = n2 +sin nx
n=2

x (1 x)n1 , x R, pe intervalul [0, t] (0, 2) , nenx , x R, pe intervalul [1, t] (0, ) .


UC

P 1 1 , () n 2 si este n21 Indica tii. b) () x R n2 +sin nx n2 1 1 n2 P 1 convergenta este punctual convergenta deci (Criteriul I de n2 +sin nx
n2

a) Sa se arate ca f este denita pe R. b) Sa tei seriei date. se studieze natura convergen c) Sa se studieze continuitatea s i integrabilitatea lui f . 1 d) Sa se arate ca f este de clasa C pe R.

56

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

compara tie de la serii numerice) si uniform convergenta (Criteriul lui Weierstrass). c) Din transferul de continuitate rezulta ca f este continua pe R. Din transferul de integrabilitate rezulta c a f este integrabil a pe orice [a, b] R. d) Fie seria derivatelor P
n cos nx . (n2 +sin nx)2

n2

Deoarece

0 Deoarece seria derivatelor este uniform convergenta si fn sunt continue pe R 0 pe R, rezulta ca f este continua pe R. P nx Problema 9. Fie seria ne , x R. n

form convergenta tinem ca pe R (Criteriul lui Weierstrass). Ob f este P n cos nx derivabila si f 0 (x) = . pe R (transferul de derivabilitate) (n2 +sin nx)2
n=2

n2

n (n2 1)2

n cos nx Avem (n 2 +sin nx)2

n , (n2 1)2

() x R, () n 2.

este convergenta rezulta ca seria derivatelor este uni-

n Indica tii. a) ( ) x [a, b] en si () n N , avem |nenx | = enx na . p nn n 1 n = ea Deoarece da cinii (pentru ena Pean < 1, folosind Criteriul ra serii numerice) rezulta este convergenta ca . Conform Criteriului lui ena n P Weierstrass, ob tinem ca pe orice interval nenx este uniform convergenta n

a) Sa se arate ca este uniform convergenta pe orice interval [a, b] (0, ) . b) Sa se determine suma seriei. P R b nx c) Sa ne dx , unde [a, b] (0, ) . se calculeze suma seriei a
n

[a, b] (0, ) . Nota m s (x) =

(0, ). Rezulta si are suma ca ea este convergenta


n=1 P

nenx , x [a, b] . n=1 P nx e cu ra tia q = b) Considera m seria geometrica


n

1 ex

< 1, () x

enx =

ex 1ex

1 , ex 1

() x (0, ). nenx care este uniform conver-

Seria derivatelor acestei serii este

genta pe [a, b] (conform lui a). Conform transferului de derivabilitate, avem P P nx 0 1 0 x nx s (x) = ne = e = ex 1 = (exe . 1)2
n=1 n=1

P
n

2.3. SERII DE PUTERI

57

c) Deoarece fn sunt integrabile pe [a, b] si seria uniform convergenta , conform transferului de integrabilitate avem R P R Rb P x b b nx nx ne dx = a ne dx dx = a (exe dx = a 1)2
n=1

2.3

Serii de puteri

b = = ex1 1 a

n=1

eb ea . (ea 1)(eb 1)

fn (t) = an (t a) FR .

Deni tia 1. Se nume ste serie de puteri centrata n a R, orice serie de func tii de forma P (1) a0 + an (t a)n , unde {an /n N} R.
n n

Observa tia 2. Mul timea de punctuala ta convergen a seriei (2) este nevida tine cel pu tin x = 0. ca ci ea con P x n Exemplul 1. Seria geometrica , a R\ {0}. Avem . 1 + a
n

Observa tia 1. Daca facem schimbarea de variabila x = t a, atunci (1) devine P (2) a0 + an xn .
n

sn (x)= 1+

n 1 x a 1 x a

( )

, pt. pt.

x a x a

6= 1, = 1,

1,

si sn (x) s (x)=

Rezulta ca P x n
n a

deci 1+
n a

P conv. x n si 1 + = a = n=1 div.


1 x (a,a) 1 a P.C.

< 1, , pt. x a 1. div. pt. x a


1 1 x a

1 , 1 x a

pt. |x| < |a| , pt. |x| |a| ,

P x n

sau 1 +
p |a|

n=1

tara , conform Criteriului lui Weierstrass, rezulta ca

Pentru () p [0, |a|), avem P p n Deoarece este convergenta tie subuni, ca serie geometrica cu ra |a|
n

x n x n p n <1 si deci a = a < |a| .

P x n a

1 , 1 x a

x (a, a) .

58 P x n U.C. 1+ a
n 1 x, [p,p] 1 a

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII () p [0, |a|); 1+


n P x n a

n=1

= 1x , [p,p] 1 a
xn . n

U.C.

() p [0, |a|).

Exemplul 2. Seria logaritmica . Criteriul raportului, avem


|x|n+1 n n n n+1 |x|

(1)n1

Pentru x 6= 0, aplicnd

lim

n = lim |x| n+1 n

Pentru x=1, avem

vergenta (Criteriul raportului), deci (conform Criteriului lui Weierstrass) P


n

P1 (1)n ==div. (seria armonica ). n n n n P 1 (1)n1 n = conv. (seria armonica Pentru x = 1, avem alternanta ). n P n P.C. Rezulta (1)n1 xn = ( . ca 1,1] n n P pn n = |x| pn Pentru () p (0, 1) avem (1)n1 x este consi n n n n n (1)n1 (1)n1
xn n

abs.conv. pt. |x| < 1, div. pt. |x| > 1, = |x| dubiu, pt. |x| = 1.

U.C. , [p,p]

() p (0, 1) .
1 , 1+x

Integrnd seria geometrica 1+ x+ sau,echivalent, P


n P

n=1

(x)n =

ob tinem

n=1

(1)n n+1 x n+1

= ln (1 + x),

(1)n1

xn n

= ln (1 + x), x (1, 1].

Observa tia 3. Efectund schimbarea de variabila tinem x = t, ob P


n

(1)n1

xn n

Exemplul 3. Seria exponen tiala avem


xn+1 n! n ( n n+1)! x

P xn
n n

P.C. [1,1)

si

n0

P xn
n n xn . n!

U.C. , () p [p,p]

(0, 1) .

Din Criteriul raportului P

lim

= lim

x n n+1

= 0 < 1, () x R, deci

n0

xn n!

P.C. . R

2.3. SERII DE PUTERI

59

(Criteriul lui Weierstrass). Din formula lui Mac-Laurin ex = avem


n P xk k!

n P xn an si seria Pentru () a (0, ) si () x [a, a] , avem x n! n! n! n0 P xn U.C. = [ este convergenta , () a (0, ) (Criteriul raportului) deci n! a,a]
n

+ Rn (x) = sn (x) + Rn (x), Rn (x) =

k=0

xn+1 n x e , (n+1)!

n (0, 1) ,

Rn+1 (x) Rn (x)

x e(n+1 n )x n+2

0, pentru ecare x R.
P P

Ob tinem
n

lim sn (x) = lim [ex Rn (x)] = ex , deci


n

xn P.C. = n! R n=0

ex si

xn U.C. = n! [a,a] n=0

ex

Deni tia 2. O serie de puteri se nume ste lacunara , respectiv nelacunara daca () n0 N , () n > n0 a.. an = 0, respectiv () n1 N astfel nct () n > n1 sa avem an 6= 0. P
n n1 P

Observa tia 4. Daca seria (2) este nelacunara atunci avem a0 + an xn = a0 + an xn + xn1
n1 P

n=1

n>n1

an xn = A0 (x) + xn1

n0

bn xn ,

unde am notat A0 (x) = a0 +

si bn = an1 +n+1 . an xn

n=1

Deni tia 3. Numa rul (3) asociat seriei a0 + vergen ta . P


n

Deci studiul unei serii nelacunare se reduce la studiul unei serii de forma P a0 + an xn , cu an 6= 0, () n N.
n

r=
n

1 lim sup n |an |


n

an x cu an 6= 0, () n N, se nume ste raza de conp p n |an | are limita atunci lim sup n |an | =
n

Observa tia 5. Daca sirul p si deci lim n |an |

60 (4) r=

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII


lim 1 . n |an |

Teorema 1. Fie seria a0 +

c) Daca x = r, atunci natura seriei coincide cu natura seriei numerice P a0 + an (r)n .


n

convergen ta . Avem: P a) Daca x (r, r), atunci a0 + an xn este absolut convergenta . n P b) Daca x (, r) (r, ), atunci a0 + an xn este divergenta .
n

P
n

si r raza ei de an xn cu an 6= 0, () n N

Demonstra tie. Din Criteriul ra da cinii cu limita (de la serii numerice cu termeni pozitivi) avem |x| conv. pt. r < 1, p p | | lim sup n |an xn | = lim sup n |an | |x| = |x = > 1, div. pt. |x r r n n dubiu pt. |x| = 1, r deci au loc a), b) si c). an Corolar. Daca = r1 , atunci r = r1 deci exista lim an +1 n an (5) r = lim an . +1
n

Demonstra tie. Aplicnd seriei (2) Criteriul raportului ob tinem

| conv. pt. |rx < 1 , conv. pt.x (r1 , r1 ) , 1 1 xn+ 1 |x| |x| div. pt.x R\ (r1 , r1 ), lim an+ = = = > 1 , div. pt. an xn r1 r1 n dubiu pt. |x | dubiu pt.x = r1 , = 1, r1 Din Teoremei 1, rezulta r = r1 . 1 P nn+ n n Exemplul 4. Pentru seria 1 n x , avem n+ n ( ) n0
1 r

Exemplul 5. Pentru seria are doua si puncte limita 1 r = 1.

s 2 1 n+ n nn n n n = lim sup = lim sup n+ 1 n 1 = 1, deci r = 1. n+ n ( n) n n


1 , 2 n0

deci

n2n (n+1)n 1 r

cosn 2n an = (nn +1)n 3 p = lim sup n |an | = sup 1, 1 = 1, deci 2 cosn


n

2n n x , sirul 3

2n

2.3. SERII DE PUTERI Teorema 2. Daca ta r > 0 este raza de convergen a seriei a0 + cu an 6= 0, (P ) n N, atunci: U.C. a) a0 + an xn = [ , () r0 (0, r) . r0 ,r0 ]
n n

61 P
n

an xn

continua n r, respectiv r. convergenta . Avem

P b) s (x) = a0 + an xn este func tie continua pe (r, r) . P n=1 n c) Daca a0 + an x este convergenta n r, respectiv r, atunci s (x) este P n an r0 este absolut

Demonstra tie. a) Pentru () r0 (0, r), seria a0 +


n |, () x [r0 , r0 ] . |an xn | |an r0

n=1

Din Criteriul lui Weierstrass, rezulta ca a0 +

deci este continua si n x0 . tinua pe [r0 , r0 ], P P n c) Daca n x = r, atunci a0 + an rn este a0 + an x este convergenta
n n

(r, r), () r0 (0, r) astfel nct x0 [r0 , r0 ] a0 + P b) n() x0U.C. an x = [r0 ,r0 ] . Din transferul de continuitate, rezulta ca s (x) este conn

P
n

an xn =

U.C. . [r0 ,r0 ]

convergenta . Aplicnd Criteriul lui Abel seriei a0 + P


n

an xn = a0 + P
n

P
n

an rn
U.C. . [0,r]

x n
r

(cu fn (x) = an rn si gn (x) =

x n
r

),

rezulta ca a0 +

an xn =

Din transferul de continuitate ob tinem ca

s (x) este continua n x = r. Analog se trateaza cazul x = r. Observa tia 6. In cazul c) al Teoremei 2, avem s (r) = lim s (x) si s (r) = lim s (x) .
x&r x%r

Observa tia 7. Daca a0 +

suma s (x), x (r, r), atunci: 0 P P n a) seria derivata = nan xn1 are aceea si raza a0 + an x de conn n

ea este uniform convergenta pe orice interval [a, b] (r, r) . P Teorema 3. Daca ta si seria a0 + an xn are raza de convergen r>0
n

P
n

an xn are raza de convergen ta r > 0, atunci

vergen ta si are loc

62 (6)

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII s(k) (x) =


P nk Ak , n an x

convergen ta si are loc Rx P s ( t ) dt = (7) 0

Rx P an n+1 P n b) seria integrata x are aceea si raza 0 a0 + an t dt = de n+1


n n n=1 an n+1 x . n+1

n=k

Demonstra tie. Se aplica Teorema de transfer.


(k)

s (0) Ak . Observa tia 8. Din (6) P avem s(k) (0) =P k ak = k !ak deci ak = k! Rezulta si raza si b0 + bn xn au aceea ca daca seriile a0 + an xn de conn n

Exemplul 6. Sa timea de convergen ta ara ta m ca mul A a seriei binomiale P (1)...(n+1) n 1+ x , n!


n

vergen ta si aceea si suma atunci ele coincid (an = bn , () n N) .

este

si

[1, 1] , pentru > 0, (1, 1], pentru 1 < < 0, A= (1, 1) , pentru 1. 1+
P (1)...(n+1) n x n!

n=1

= (1 + x) , () x A

Daca tinem o serie lacunara N ob cu an =


(1)...(n+1) n!

= 0, () n .
n P

si deci, dupa formula lui Newton, suma seriei este 1+


n P (1)...(k+1) k x k!

=1+

k k C x = (1 + x) .

k=1

k=1

Daca ta R\N, atunci raza de convergen a seriei este an (1)...(n+1) (n+1)! = r = lim an+1 = lim n! (1)...(n+1)(n) n n n+1 n+1 lim n = lim n = 1,
n n

2.3. SERII DE PUTERI

63

deci seria este convergenta pe (1, 1) . Nota si din Teorema 3, ob tinem ca m cu s (x) suma seriei pentru () x (-1, 1) avem s0 (x) = + h i 1) (1 + x) s0 (x) = + ( + x+ 1! i i h 1) (1)...(n) (1)...(n+1) 2 x xn1 + ... = + ( + ... + + 1! n! (n1)!
(1) x 1!

(1)(2) 2 x 2!

(1)(2) 2!

+ ... + h

(1)...(n+1) n1 x (n1)!

+ ...

1) 2 (n+1) n + 1! x + ( x + ... + (1)... x ... = s (x), 2! n!

deci i0 h s(x) (1 + x) s (x) = s (x), sau, echivalent, (1+x) = 0, () x (1, 1) .


0

s(x) Rezulta si pentru x = 0, avem C = 0, deci s (x) = (1 + x) , ca (1+x) = C de unde ob tinem P (1)...(n+1) n x , () x (1, 1), () R\N. (1 + x) = 1 + n! n

deci, n acest caz seriile (8) sunt absolut convergente. Ob tinem 1+


(1)...(n+1) n U.C. x = n! [1,1] n=1 P

Distingem cazurile: A) > 0. Din Criteriul Raabe-Duhamel, avem n+1 an | n+1 n 1 = lim 1 = lim n n 1 = 1 + > 1, lim n |a|n |n| +1 |
n n

Sa ta n 1, adica ta seriilor studiem n continuare convergen convergen P (1)...(n+1) (1)n . (8) 1+ n!


n

(1 + x) , () (0, ) .

B) < 0, x = 1. Avem an =
(1)...(n+1) n!

= (1)n
0 0

(1)...(+n1) n!
0

= (1)n bn ,

( 1)...( n+1) . Ob tinem seria alternanta unde, daca nota m = 0 , bn = n! P 1 + (1)n bn xn . n

64

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

bn n+1 Avem bn = > 1. Deci, 0 < 1, adica 0 +1 > 1, () n N , daca +1 si utiliznd inegalitatea pentru (1, 0) sirul bn este monoton descresca tor

(1 + a1 ) (1 + a2 ) ... (1 + an ) 1 + a1 + a2 + ... + an , ob tinem bn =


0 (0 1)...(0 n+1) n!

1
2 1 n ... 0 + 0 0 +1 n1

1 1 1 ). (deoarece seria armonica este divergenta deci 0 + 0 +1 +...+ 0 +n1 Conform Criteriului lui Leibniz, ob tinem ca P (1)...(n+1) n x este convergenta 1+ si pentru x = 1, () (1, 0), n!
n

1 1 2 n 1+ 0 1+ 0 +1 1+...+ 0 +n1 1

1 1 1 1 1+(10 )( 0 + 0 +1 +...+ 0 +n1 )

1+

n=1

Pentru < 1
bn bn+1

(1)...(n+1) n!

= lim (1 + x) = 2 .
x1

n+1 0 +1

< 1, () n N bn < bn+1 , (bn > 0) bn 9 0,

deci seria este divergenta . Pentru = 1, ob tinem seria geometrica care este divergenta pentru x = 1. C) < 0, x = 1. Rezulta seria cu termeni pozitivi 1+
n=1 P (1)...(n+1) n! P

(1)n = 1 +

n=1

0 (0 1)...(0 n+1) , n!

unde 0 = > 0.

deci seria este divergenta n x = 1, () (, 0) . Rezumnd avem seria este absolut convergenta , > 0, 1 < < 0, seria este semi-convergenta x=1 , 1, seria este divergenta , > 0, seria este absolut convergenta , x = 1 < 0, seria este divergenta ,

Aplicnd Criteriul lui Raabe-Duhamel avem n+1 bn 0 n 1 = lim lim n bn 0 +n 1 = 1 < 1, +1


n n

2.3. SERII DE PUTERI

65

2.3.1

Probleme
P 1.2.5. . .(n2 2n+2)
n0

Problema 1. Sa timea de convergen ta se determine mul pentru seriile 1) 3)


(n!)
2

xn ,

2)

an Indica tii. 1) r= lim an = lim +1


n

(1)

n 1 2 tgn x, 3 (n +1)

P x , (2)n , 4) 2 2
n 1.2.5. . .(n2 2n+2) (n!)2 n

P n+1 n
n 2n+1

(x 2)2n ,

1 x3n+1 . n+1

[(n+1)!]2 1.2.5. . .(n2 2n+2)(n2 +1)

= lim

(n+1)2 2 n (n +1)

= 1.

Duhamel avem (n+1)2 an lim n an n 1 = lim 1 = lim 2 (n +1) +1


n n

Rezulta ca seria este convergenta pe (1, 1) . P 1.2.5. . .(n2 2n+2) . Din Criteriul lui RaabePentru x = 1, avem (n!)2
n 2n 2 n n +1

= 2 > 1,

deci seria este convergenta .

Pentru x = 1, ob tinem seria alternanta

este absolut convergenta (conform cazului x = 1). Rezulta ca seria data este convergenta pe [1, 1] . Problema 2. Sa timea de convergen ta si suma, pentru se determine mul urma toarela serii: P P n 3n+1 1) (1)n+1 x , 2) (1)n x , n 3n+1 3) Indica tii. 1) (1)n+1 si ob tinem seria logaritmica = (1)n1 x . n P n 2) Fie seria geometrica (x3 ) , convergenta pentru |x3 | < 1 x
n0

P
n

(1)n

1.2.5. . .(n2 2n+2) (n!)2

, care

P
n

n0 n0

n3 xn ,

4)

xn n

an (n + 1) x2n+1 , a R.
n

(1, 1) . Rezulta ca seria integrata Rx P P Rx P n 3 n dt = ( t ) (t3 ) dt = (1)n 0 0


n0 n0 n0

x3n+1 3n+1

66

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

este deasemenea convergenta pentru x (1, 1) . Problema 3. Prin schimba si integra ri convenabile de variabila ,deriva ri ri ale seriei geometrice sa timea de convergen ta si suma seriei se determine mul 1) 4) 7) P
n

n0

(1)n xn ,

2) 5)

n0 n0 n0

(1)n enx ,

n0

n sin2(n1) x, 8)

sinn x,
(ex 1)n enx

3) ,
n 2

(1 + sin 2x) , 9)

P 6) 2 tann x,
n0 n0

P
n

enx ,

(1)n+1 n+1

(ex 1)n+1 .

Indica tii. Se face schimbarea de variabila si se ob tine seria x = y , P 1) y n , convergenta si geometrica pentru y = x (1, 1)
n=0

alternanta ).

n0

yn =

1 , 1y

deci

n0

(1)n xn =

1 , 1+x

x (1, 1) (seria geometrica

2) Se face schimbarea de variabila y = sin x. 3) Se face schimbarea de x variabila y = e . 4) Se face schimbarea de variabila y = ex . Problema 4. Prin schimba si integra ri convenabile de variabila ,deriva ri ri ale seriei exponen tiale sa se determine mul t imea de convergen t a s i suma seriei 1) 4) P (1)n
xn , n!

2) 5)

n0 n0

n0 n0

x2n1 , (2n1)!

lnn x , n! sinn x , n!

3) 6)

n0 n0

x2n , (2n)! sinn1 x cos x . (n1)!

Indica tii. 1) Se face schimbarea de variabila si se ob tine seria x = y , n P yn P P n y = ey , rezulta (1)n x = ex . exponen tiala . Deoarece ca n! n! n!
n0 n=0 n=0

2) ln x = y ,

3) Mul timea de convergen ta este R. Nota m cu s (x) suma seriei. Avem s (x) = s0 (x) = s0 (x) + s (x) = 1 +
x 1! n0 n

x2n (2n)!

=1+

x2 2!

+
x3 3!

x4 4!

+ ... +

x2n (2n)!

+ ... + ... + ... =


P xn n!

+x + 2!

P
2

x2n1 (2n1)! x3 3!

=x+
x4 4!

+ ... +
x2n1 (2n1)!

x2n1 (2n1)!

+ ... +

x2n (2n)!

= ex .

n=0

N SERII DE PUTERI 2.4. DEZVOLTAREA UNEI FUNCTII

67

Solu tia ecua tiei diferen tiale s0 (x) + s (x) = ex este s (x) = Cex + 1 ex . 2 (ex + ex ) = cosh x. Deoarece s (0) = 1 C = 1 deci s (x) = 1 2 2 Problema 5. Prin schimba si integra ri convenabile de variabila ,deriva ri ri ale seriei binomiale sa se determine mul t imea de convergen t a s i suma seriei 1) 1 + 3) 1 + 5) 1 + 7) 1 + 9) x +
x 2

n P n x2 2

n2

(1)n +
n2

(1)n1

1.3...(2n3) n x , 2n n!

2) 1 4) 1 + 6) 1 + 8) x + 10)

x 2

1.3...(2n1) n x , 2n n! 1.3...(2n3) 2n x , 2n n!

P 1.3...(2n1)
n 2n n! n

(1)n1 x2n ,

n P n n

n2

1.3...(2n1) n x , 2n n!

n P

1.3...(2n3) n x , 2n n!

P
n

(1)n (1)n

1.3...(2n1) 2n x , 2n n! 1.3...(2n1) 2n+1 x , 2n n!(2n+1)

3) Se ia = 1 n seria binomiala timea de convergen ta . Mul este A = 2 1 (1, 1]. Suma seriei este s (x) = 1+x . 4) = 1 , y = x (1, 1] x A = [1, 1),, s (x) = 11x . 2 2 5) = 1 1 + x2 . , y = x [ 1 , 1] x A = [ 1 , 1] , , s ( x ) = 2 6) = 1 , y = x2 (1, 1] x A = [1, 1],, s (x) = 2
1 . 1+x2

2) Se ia = 1 n seria binomiala si se face schimbarea de variabila = x. y 2 1 x. Mul timea de convergen ta este A = [ 1 , 1] . Suma seriei este s ( x ) =

Indica tii. 1) Se ia = 1 n seria binomiala . Mul timea de convergen ta 2 este A = [1, 1]. Suma seriei este s (x) = 1 + x.

P 1.3...(2n1)
2n n!(2n+1)

x2n+1 ,

n2

(1)n

1.3...(2n1) n1 x . 2n (n1)!

7) = 1 , y = x2 (1, 1] x A = (1, 1) ,, s (x) = 2 8) Se integreaza 6). s(x) = ln x + 1 + x2 . 9) Se integreaza 6). s(x) = arcsin x 10) Se deriveaza 3).

1 . 1x2

2.4

Dezvoltarea unei func tii n serii de puteri

Daca f : (a, b) R, de clasa C n x0 (a, b), atunci putem considera seria de puteri (1) f (x0 ) +
xx0 0 f 1!

(x0 ) +

(xx0 )2 00 f 2!

(x0 ) + +

(xx0 )n (n) f n!

(x0 ) + ... =

68

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII = P


(xx0 )k (k) f k!

(x0 ) .

n0

numita tiei f n punctul x0 . seria Taylor a func Nota timea de punctuala ta m cu A mul convergen a seriei (1) , cu s (x) suma ei si cu sn+1 (x) suma par tiala sn+1 (x) = f (x0 ) +
xx0 0 f 1! x0 ) (x0 ) + (x f 00 (x0 ) + + 2! P (xx0 )k (k) f (x0 ) . = n k=0 k!
2

(xx0 )n (n) f n!

(x0 ) =

Teorema 1. Suma seriei (1) este f (x) pentru x A (a, b), daca si numai daca sirul resturilor, Rn (x) , din formula lui Taylor este convergent la 0. Demonstra tie. Din formula lui Taylor f (x) = Tn (x) + Rn (x) = ob tinem Pn
k=0 (xx0 )k (k) f k!

(x0 ) + Rn (x) = sn+1 (x) + Rn (x) ,

s (x) = lim sn+1 (x) = lim [f (x) Rn (x)] =


n n n

f (x) lim Rn (x) = f (x) lim Rn (x) = 0.


n

numita tiei f n punctul x0 . dezvoltarea n serie Taylor a func tinem Daca x0 = 0, atunci ob k P x (3) f (x) = f (k) (0) , () x A (a, b) , k!
n=0

Observa tia 1. In condi tiile Teoremei 1, ob tinem formula P (xx0 )k (k) (2) f (x) = f (x0 ) , () x A (a, b) , k!
k=0

numita tiei f n punctul x0 . dezvoltarea n serie Mac-Laurin a func Teorema 2. Daca b) () M (0, ) a.. f (n) (x) M, () x (a, a) , () n N ,
n

a) f C (a, a) ,

atunci lim Rn (x) = 0, () x (a, a) .

Demonstra tie. Considernd restul lui Lagrange, ob tinem

N SERII DE PUTERI 2.4. DEZVOLTAREA UNEI FUNCTII xn+1 (n+1) xn+1 (x) M (n+1)! 0, () x (a, a), |Rn (x)| = (n+1)! f

69

unde (0, 1) .

Exemplu. Pentru func tia f (x) = ex , x (a, a), () a (0, ) , avem f (n) (x) = ex , f (n) (0) = 1 si f (n) (x) = |ex | ea , () x (a, a) , ex =
P xn , n!

deci Rn (x) 0. Conform Teoremei 1, ob tinem


n=0

() x (a, a), () a (0, ) .

2.4.1

Probleme

Problema 1. Sa tiile sin x, cos x si se dezvolte n serii de puteri func ln (1 + x) . Indica tii. Formula lui Mac-Laurin este sin x = x
x3 3! x + ... + (1)n1 (2 + R2n (x), R2n (x) = n1)! (2n) sin (x) 2n |x2n | |R2n (x)| = (2n)! x (2n)! 0, () x R.

x5 5!

2n1

sin(2n) (x) 2n x . (2n)!

Rezulta sin x =
P

n=1

(1)n1

x2n1 (2n1)!

=x

x3 3!

x5 5!

+ ... + (1)n1

x2n1 (2n1)!

+ ..., x R.

Analog ob tinem cos x = ln (1 + x) =


P

n=0 P

(1)n

x2n (2n)!

=1

x2 2!

x4 4!

+ ... + (1)n
n

x2n (2n)!

+ ..., x R.

n=0

(1)n n+1 x n+1

1) = x 1 x2 + 1 x3 + ... + ( xn+1 + ..., x (1, 1]. 2 3 n+1

Problema 2. Sa tiile de mai jos si sa se dezvolte n serii de puteri func se determine mul timile pe care au loc dezvolta rile respective.

70 1) f (x) =

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII 2) f (x) = arctg x, q x 3) f (x) = cosh2 x, 4) f (x) = ln 1+ , |x| < 1, 1x Rx t Rx t) 5) f (x) = 0 sin dt, 6) f (x) = 0 ln(1+ dt, t t 7) f (x) = cos3 x. 8) f (x) = sin 2x.
9 x+3 3x x2 +5x+6 3x , x2 +5x+6

Indica tii. 1) f (x) =


9 x+3 6 x+2

6 x+2

1 = 3 1+ x = 3
3

n=0 P

1 = 3 1+ x = 3
2

(1)n (1)n

xn , 3n xn , 2n

< 1, pentru x 3 < 1. pentru x 2


1 2n

n=0

Pentru |x| < 2, avem f (x) =


3x x2 +5x+6

=3

n=0

(1)n+1
P

1 3n

xn .

2) f (x) = arctg x. f 0 (x) = grnd ob tinem f (x) = arctg x =


P

1 1+x2

n=0

(1)n x2n , pentru |x| < 1. Inte-

n=0

(1)n

x2n+1 , 2n+1

pentru x (1, 1) .

Seria este convergenta si pentru x = 1, deci dezvoltarea are loc pe [1, 1] . x x 2 e 3) f (x) = cosh2 x = e + =1 (e2x + e2x 2). 2 4 e2x =
2

P P n 2n xn 2+ 1 + (1+ (-1) ) n! = 1 f (x)=cosh x = 2


1 4 n=0

n=0

(2x)n , n!

pentru x R, e2x =

n=0

(2x)n , n!

pentru x R.
22n x2n (2n)!

n=0

, () x R.

4) f (x) = ln Rx
0

f (x) =

1+x . 1x

f 0 (x) =

1 1x2

n=0

n=0

2n

dt =

n=0

R P x 0

P t2n dt =

x2n , pentru |x| < 1.


x2n+1 , 2n+1

n=0

x (1, 1) .

2.5. SERII FOURIER 5) f (x) = Rx


sin t dt t 0

71 = Rx
1 0 t

n=1

R P x (-1)n1 0

t2n dt (2n1)!

7) f (x) = cos3 x. Din cos 3x = 4 cos3 x 3 cos x f (x) = cos3 x =


3 4

P =

n=1

t2n1 (1)n1 (2 n1)!

dt = () x R.

n=1

(1)n1 (2n-1)!

Rx
0

t2n dt=

n=1

(1)n1 t2n+1 , (2n1)! 2n+1

cos x + 1 cos 3x, etc. 4

2.5

Serii Fourier

si f (x) este periodica de perioada 2 , f (x + 2 ) = f (x) .

si bn sunt unde an siruri de numere reale, se nume ste serie trigonometrica . Sa si are suma f (x), atunci presupunem ca (1) este convergenta P an cos nx + bn sin nx , x R (2) f (x) = a20 +
n=1

O serie de func tii de forma P a0 nx nx (1) + cos + b sin a , x R, n n 2


n

Teorema 1. Daca seria trigonometrica (1) este uniform convergenta pe [ , ] la func tia f (x) , atunci au loc R R R (3) a0 = 1 f (x) dx, an = 1 f (x) cos nx dx, bn = 1 f (x) sin nx dx. Demonstra tie. Prin calcul direct ob tinem R , R 1 nx kx nx cos dx = 0, cos cos dx = 2 0, R 1 R , (4) nx sin dx = 0 , sin kx sin nx dx = 2 0, R R 11 dx = 2 , cos kx sin nx dx = 0. 22 Din (2) avem kx = f (x) cos (5) f (x) sin kx =
a0 2 a0 2

pt. n = k, pt. n = 6 k. pt. n = k, pt. n = 6 k,

cos kx + sin kx +

n=1

Din transferul de integrabilitate, integrnd (5) si tinnd cont de (4) ob tinem (3) .

n=1 P

P an cos nx + bn sin nx cos kx ,

an cos nx + bn sin nx sin kx .

72

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII Deni tia 1. Fie f R[ , ] . Scalarii deni ti prin R R R (6) a0 = 1 f (x) dx, an = 1 f (x) cos nx dx, bn = 1 f (x) sin nx dx,
n

se numesc coecien tii Fourier ai func tiei f , iar seria P a0 nx nx (7) + cos + b sin a , x R, n n 2 se nume ste seria Fourier asociata tiei f. func

seaza Observa tia 1. Orica tii f R[ , ] i se ata n mod unic seria rei func (7) cu coecien tii da ti de (6) . Vom nota fv
a0 2

P an cos nx + bn sin nx , x R.
n

Rezulta tii pare ca seria Fourier asociata unei func fv


a0 2

Observa tia 2. Daca f este para , f (x) = f (x), () x [ , ], atunci R R (8) a0 = 2 0 f (x) dx, an = 2 0 f (x) cos nx dx, bn = 0, () n N. + P
n

an cos nx , x R,

este o serie de cosinusuri. Daca f este impara , f (x) = f (x), () x [ , ], atunci R (9) a0 = 0, an = 0, bn = 2 0 f (x) sin nx dx, () n N. Rezulta tii impare ca seria Fourier asociata unei func fv este o serie de sinusuri. P
n

bn sin nx , x R,

Demonstra tie. a R () k Z, astfel nct a [(2k 1) , (2k + 1) ), si a + 2 [(2k + 1) , (2k + 3) ). Avem

Teorema 2. Daca si F : R R, este prelungirea ei periodica f R[ , ] , de perioada 2 (F (x) = f (x 2k ) , () x [(2k 1) , (2k + 1) ), k Z) , atunci () a R, avem R 1 a+2 a = F (x) dx, 0 a R a+2 (10) an = 1 a F (x) cos nx dx, R a+2 bn = 1 a F (x) sin nx dx.

2.5. SERII FOURIER R a+2


a a

73 R (2k+1)
a

F (x) dx =

da

Schimba si respectiv, t = x 2(k + 1) ne rile de de variabila t = x 2k R a+2


a

R (2k+1)

R a+2 F (x) dx + (2k+1) F (x) dx = R a+2 f (x 2k ) dx + (2k+1) f (x 2 (k + 1) ) dx. R R a2k

F (x) dx =

a2k

f (t) dt +

f (t) dt =

Deoarece prelungirile periodice de perioada tiilor f (x) , f1 (x) = 2 ale func nx nx si f2 (x) = f (x) sin f (x) cos sunt F (x) = f (x 2k ),

f (t) dt.

F1 (x) = f (x 2k ) cos n(x2k ) = f (x 2k ) cos nx , F (x) = f (x 2k ) sin n(x2k ) = f (x 2k ) sin nx , rezulta ca (6) implica (10) . Problema convergen tei unei serii Fourier este o problema nerezolvata , n sensul ca tiilor f pentru care seria nu s-au ga sit teoreme de caracterizare a func Fourier asociata si, se pot da condi tii necesare pe care sa e convergenta . Totu trebuie sa le satisfaca f pentru ca seria Fourier asociata sa e convergenta . tiuni Deni tia 2. O func tie f F[a,b] se nume ste de clasa C 1 pe por 1 tia unui (sau neteda tiuni) daca pe por f este de clasa C pe [a, b] cu excep numa r nit de puncte n care f are derivate laterale nite. Teorema 3. Daca tiuni pe [ , ] , atunci seria ei f este neteda pe por Fourier este punctual convergenta si are suma pe [ , ] ( f (x0)+f (x+0) , pt. x ( , ) , 2 (11) s (x) = f ( +0)+f ( 0) , pt. x = , 2 Observa tia 3. Daca tiuni pe [a, b] , atunci f R[a,b] . f este neteda pe por

numita tiei f pe ( , ) . dezvoltarea Fourier a func

Consecin ta 1. Daca tiuni pe [ , ] si continua f este neteda pe por pe ( , ), atunci s (x) = f (x), () x ( , ) . Rezulta egalitatea P an cos nx + bn sin nx , x ( , ) . (12) f (x) = a20 +
n=1

Consecin ta 2. Daca tiuni si continua f este neteda pe por pe [ , ], atunci s (x) = f (x), () x [ , ] .

74

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

Rezulta ca (12) are loc pentru x [ , ], numita dezvoltarea Fourier a func tiei f pe [ , ] . Deni tia 3. Fie func tia f : [0, ] R. Func tiile f1 : [ , ] R, f1 (x) = ( f (x) , pt. x [ , 0), f (x) , pt. x [0, ] , pt. x [0, ] , f (x) , pt. x [ , 0), f (x) ,

f2 : [ , ] R, f2 (x) =

se numesc prelungirea impara si respectiv, prelungirea para ale lui f . Observa tia 4. Seria Fourier asociata lui f1 este seria de sinusuri cu coecien tii (9) f1 v cu suma s (x) = (
P

n=1

bn sin nx , x [ , ] ,

f1 (x0)+f1 (x+0) , 2 f1 ( +0)+f1 ( 0) , 2

pt. x ( , ) , pt. x = .

tii (8) Seria Fourier asociata lui f2 este seria de cosinusuri cu coecien f2 v cu suma s (x) = (
a0 2

n=1

an cos nx , x [ , ] ,

f2 (x0)+f2 (x+0) , 2 f2 ( +0)+f2 ( 0) , 2

pt. x ( , ) , pt. x = .

Rezulta ca au loc urma toarele doua teoreme. Teorema 4. Orica tii f : [0, ] R, este neteda tiuni pe rei func pe por [0, ], i se asociaza seria de sinusuri fv cu suma
P

bn sin nx , bn =

n=1

f (x) sin nx dx, x [0, ] ,

2.5. SERII FOURIER s (x) = (


f (x0)+f (x+0) , 2

75 pt. x (0, ) , pt. x = 0, .

0,

Teorema 5. Orica tii f : [0, ] R, este neteda tiuni pe rei func pe por [0, ], i se asociaza seria de cosinusuri fv
a0 2

n=1

an cos nx , a0 =

x [0, ] ,

f (x) dx, an =

f (x) cos nx dx,

cu suma
f (x0)+f (x+0) , 2

s (x) =

pt. x (0, ) , pt. x = 0, pt. x =

f (0 + 0) , f ( 0) ,

2.5.1

Probleme

Problema 1. Fie func tiile 1. f (x) = x, x [ , ] , c1 , pt. x [ , 0], 2. f (x) = c2 , pt. x (0, ], 4. f (x) = x2 , x [l, l] , 3. f (x) = |x| , x [, ] , 6. f (x)=sin ax, x [-, ] , a R\Z, 0, pt. x [, 0), 7. f (x) = x, pt. x [0, ] , 8. f (x) = sinh ax, x [, ] , a R, 9. f (x)=cos ax, x [-, ] , a R\Z, 10. f (x) = cosh ax, x [, ] , a R.

5. f (x) = eax , x [, ] ,

a) Determina ti seriile Fourier asociate si sumele lor (se va stabili mai nti daca aceste sume exista ). b) Determina ti mul timile pe care func tiile de mai sus sunt dezvoltabile n serii Fourier. c) Studia ti seriile determinate la punctul a) n capetele intervalelor. Indica tii. 1. a) f (x) = x este impara si , deci a0 = an = 0 bn =
2

Deoarece f C[ ca seria are suma , ] , rezulta

x sin nx dx = (1)n+1

2 n

P
n

(1)n+1

2 n

sin nx .

76 s (x) =
P

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII


2 (1)n+1 n

sin

nx

n=1

x, pt. x ( , ) 0, pt. x = .

b) f (x) = s (x) , pentru x ( , ) . P P 2 c) s ( ) = (1)n+1 n sin n = 0 (seria zero).


n=1 n=1

3. a) f (x) = |x| , x [, ] f (x) = f (x) bn = 0, ( 0, pt. n = 2k, R n 2 nx 2 dx = [( 1) | x | cos 1] = an = 2 n 0 pt. n = 2k 1. n4 2 , h i P 4 (2k cos (2k 1) x . fv 1)2 x, x, s (x) = 0, ,
k=1 k

b) s (x) = f (x) pentru x ( , 0) (0, ) . c1 ) P 1 c2 + 2(c2 sin (2n1)( ) = c) x = s ( ) = c1 + 2 2n1


n

2. a) f (x) este neteda tiuni pe [ , ]. pe por R R a0 = 1 f (x) dx = c1 + c2 , an = 1 f (x) cos nx dx = 0, ( 0, pt. n = 2k, R bn = 1 f (x) sin nx dx = 2(c2 c1 ) , pt. n = 2k 1. (2n1) P c1 ) c2 1 f v c1 + + 2(c2 sin (2n1)x . 2 2n1 n c, pt. x ( , 0) , 1 P c2 1 c2 , pt. x (0, ) , s (x) = c1 + + sin (2n1)x = 2 2n1 n=1 c1 +c2 , pt. x = 0, .
2 c1 +c2 . 2

pt. x ( , 0) ,

pt. x (0, ) pt. x = 0, pt. x = .


4(1)2k (2k1)2 2 4

k=1

b) f (x) = s (x), pentru x [, ] . P P 4 c) x = = (2k 2 cos (2k 1) ( ) = 1)


(1)2k . (2k1)2

k=1

2.5. SERII FOURIER 4. a) f (x) = x2 , x [l, l]. f (x) = f (x) bn = 0, a0 = an = x2 cos nx dx = (1)n n4 2 2 P 2 2 nx f v 23 + (1)n n4 2 2 cos
2 0 n P 2

77 R
0

x2 dx =

2 3

s (x) =

2 2 3

4 2 2

n=1

(1)n

1 n2

cos nx =

x2 , pt. x ( , ) ,
2

pt. x = .
2 2 3 4 2 2 P 1 n2

b) s (x) = f (x) pentru x [l, l]. 2 2 P c) x = 2 = 23 + 4 (1)n 2


n=1 n=1 P 1 n2

1 n2

cos n( ) =

n=1

2 . 12

R 1 2 5. a) f (x) = eax , x [, ] . a0 = eax dx = a sinh a, h R R aeax sin nx i 1 1 eax sin nx ax dx = an = e cos nxdx = n n h R aeax cos nx i R ax a a a eax cos nx + dx = n e sin nxdx = n bn = n n n
a = (1)n na ea ) 2 (e
n

a2 a n2 n

= (1)n n22a sinh a


n+1

a2 a n2 n

(1) 2a 1) 2n sinh a, bn = ( sinh a. an = (n2 +a2 ) (n2 +a2 ) h i P (1)n 2a (1)n+1 2n 1 f v a sinh a + sinh a cos nx + sinh a sin nx = (n2 +a2 ) (n2 +a2 ) n 1 a

sinh a +

2 sinh a

s (x) =

e ,

ax

Ph
n

(1)n (n2 +a2 )

pt. x (, ) ,

i (a cos nx n sin nx) . .

cosh a, pt. x = .
2 sinh a P n= a (n2 +a2 )

b) s (x) = f (x) pentru x (, ) . c) s ( ) = cosh a =


1 a

sinh a + =

6. a) f (x)=sin ax, x [-, ] , a R\Z f (x) = f (x) a0 = an = 0,

P n=

1 (n2 +a2 )

cosh a 2a sinh a

1 . 2a2

78 bn =
2

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII sin ax sin nxdx = h i R sin(a+n)x 2 1 1 sin(an)x [cos ( a n ) x cos ( a + n ) x ] dx = = 0 2 an a+n
0 0 0

sin ax sin nx dx =

1 (a2 n2 )

[a2 sin n cos a + 2n sin a cos (n)] = P (1)n 2n fv sin a sin nx. (a2 n2 )
n n=1 P (1) 2n (a2 n2 )
n

(1) 2n (a2 n2 )

sin a

s (x) =

sin a sin nx =

sin ax, pt. x (, ) , 0, pt. x = .

b) s (x) = f (x) , pentru x (, ) . P P (1)n 2n c) 0 = sin a sin n ( ) = 0 (seria zero). 2 2 (a n )


n=1

7. a) f (x) = R
0

n=1

0, pt. x [, 0), x, pt. x [0, ] .


1 n2

a0 =

R
0

xdx = , 2 pt. n = 2k, pt. n = 2k 1. o sin nx =

an =

x cos nxdx = bn =
2 1

[1 (1) ] =
1 n

0,
2 , (2k1)2

fv

+
4

s (x) =

Pn
n n=1

R
0

x sin nxdx =
1 n2

(1)n1 =

(1)n1 n

n P 1

[1 (1)n ] cos nx +

(1)n1 n

b) s (x) = f (x) pentru x (, ) . c) x =


2 n P 1

0, pt. x (, 0], x, pt. x (0, ) , , pt. x = 0. 2

[1 (1)n ] cos nx + n2

(1)n1 n

o sin nx =

+
4

n=1

[1 (1)n ] cos n ( ) + n2
1 n2

(1)n1 n

n=1

[1 (1)n ] (1)n
eax eax , 2

n=1

o sin n ( ) = =
2 . 8

1 (2n1)2

8. a) f (x) = sinh ax =

x [, ] , a R. f (x) = f (x)

2.5. SERII FOURIER a0 = an = 0, bn =


2

79
0

s (x) =

2 sinh a

n=1

a n (1)n1 2 sinh a2 +n2 P n a f v (1)n1 2 sinh sin nx. a2 +n2 n (1) n a2 +n2
n1

sinh ax sin nx dx =

R
0

(eax eax ) sin nx dx =

sin nx =

sinh ax, pt. x (, ) , pt. x = .

0,

9. a) f (x)=cos ax, x [-, ] , a R\Z. f (x) = f (x) bn = 0. R R 2 2 sin a 2 a sin a cos axdx = = cos ax cos nxdx = (1)n a22 . , a a0 = n 0 a 0 n2 P a sin a a f v sin + (1)n a22 cos nx. a n2 s (x) = (
n

cos ax,

pt. x (, ) ,

cos a, pt. x = . +
n=1 sin a P

c) s ( ) = cos a =
sin a a

sin a a

(1)n
P

2a sin a a2 n2 1 a2 n2

cos n ( ) =
1 . 2a

n=1

2a a2 n2 P

n=1

cos a 2 sin a

Pentru a = 1 , ob tinem 2

n=1

1 4n2 1

=1 . 4

10. a) f (x) = cosh ax, x [, ] , a R. f (x) = f (x) bn = 0, R R 2 2 sinh a 2 cosh axdx = = cosh ax cos nxdx = , a a0 = n a 0 0 fv
sinh a a

s (x) =

a sinh a . (1)n a22 +n2 P a sinh a + (1)n a22 cos nx. +n2 n

cosh ax,

pt. x (, ) ,

cosh a, pt. x = .
2a sinh a a2 +n2

b) s (x) = f (x) pentru x [, ] . P a + (1)n c) s ( ) = cosh a = sinh a


n=1 sinh a a

cos n =
1 . 2a2

n=1

2a sinh a a2 +n2

n=1

1 a2 +n2

cosh a 2a sinh a

80

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII Problema 2. Fie func tiile cos x,

1. f (x) = sin ax, x [0, ] , 2. f (x) = eax , x [0, ] ,

4. f (x) =

5. f (x) =

, ], sin x, pt. x ( 2 1, pt. x [0, a] , 0,

pt. x 0, , 2

3. f (x) = x (l x) , x [0, l] . 6. f (x) =

o, pt. x (a, ], ( 1 2x , pt. x [0, 2a] , a

pt. x (2a, ],

a) Determina ti seriile Fourier de cosinusuri si sumele lor (se va stabili mai nti daca aceste sume exista ). b) Determina ti mul timile pe care func tiile de mai sus sunt dezvoltabile n serii Fourier de cosinusuri. c) Studia ti seriile determinate la punctul a) n capetele intervalelor. Indica tii. 1. a) f (x)=sin ax, x [0, ] . bn = 0, an = a0 = unde a Q\Z
1cos a a 1cos a , a 2

an =

2a (a2 n2 )

[1 (1)n cos a ],

R
0

sin ax cos nx dx;

b) f (x) = s (x), x [0, ] . P a c) x = 0 0 = 1cos + a x = sin ax =


P

f (x) , pt. x (0, ) , 0, pt. x = 0, s (x) = sin a, pt. x = .


n=1 2a (a2 n2 )

n=1

2a (a2 n2 )

[1 (1)n cos a ] cos nx =

[1 (1)n cos a],


2a (a2 n2 )

1cos a a

n=1

a = 2m Z a0 = 0, a2k = 0, a2k1 =
n=1 8m 1 (2m)2 (2k1)2

[(1)n cos a ] .
1 8m (2m)2 (2k1)2

cos (2n 1) x = s (x);

s (x) =

sin 2mx, pt. x (0, ) , = sin 2mx = f (x) . 0, pt. x = 0, ,


2(2m1) 2 (2m1)2 (2k)2

a = 2m 1 Z a0 = 2, a2k+1 = 0, a2k =

etc.

2.5. SERII FOURIER 2. a) f (x) = eax , x [0, ] . bn = 0, an = a0 =


2 a 2

81

2a (ea 1), an = (a2 [(1)n ea 1] +n2 ) P 2a a 1 f v e a + [(1)n ea 1] cos nx. (a2 +n2 )

R
0

eax cos nxdx

b) s (x) = f (x), x [0, ]. P a 1 2a + [(1)n ea 1] c) s (0) = 1 = e a (a2 +n2 )


n=1 n=1 P [(1)n ea 1] (a2 +n2 ) P

eax , pt. x (0, ) , 1, pt. x = 0, s (x) = ea , pt. x = .

= ea =

n=1 1 ea

n=1 P

(1)n (a2 +n2 )

(1)n (a2 +n2 ) P

n=1

n=1

1 (a2 +n2 )

1 (a2 +n2 ) 2aea

2a

n=1

(1)n (a2 +n2 )

1 ea

cosh a 2a sinh a

1 2a2

2aea

ea 1 a

ea 1 a

1 R
0

ea 1 a

3. a) f (x) = x ( x) , x [0, ] . bn = 0, a0 = an =
2

x ( x) cos

nx

dx = P
n

fv

x ( x) dx =

k2 2 , pt. n = 2k, 0, pt. n = 2k 1, cos 2nx .

n2 2

b) s (x) = f (x), x [0, ]. P P 2 2 c) s (0) = 0 = 6 2 2 n 4. a) f (x) = (


n=1

x ( x) , pt. x (0, ) , 0, pt. x = 0, s (x) = 0, pt. x = .


n=1 1 n2

2 . 6

cos x,

, ]. sin x, pt. x ( 2

pt. x 0, , 2

bn = 0,

82
2

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII R /2 R

cos xdx /2 sin xdx = 0, a0 = 0 R R /2 1)n 2 cos x cos nxdx sin x cos nxdx = 2( an = n 2 1 etc. (n2 1) 0 /2 5. a) f (x) = ( 1, pt. x [0, a] ,
2

0, pt. x (a, ]. Ra
0

a0 =

Ra
0

dx =

2a ,

an =

s (x) =

f (x) , pt. x (0, a) (a, ) , 1, pt. x = a 6= f (1) , 2 1, 0, pt. x = 0, pt. x = .

na cos nxdx = 2 sin ; bn = 0 n P a 2 sin na fv + cos nx. n n

b) s (x) = f (x), x [0, a) (a, ]. P P a 2 sin na c) s (0) = 1 = + n


n=1

n=1

sin na n

a . 2

s ( ) = 0 = (

n=1 x , 2a

(1)n

2 sin na n

n=1

(1)n1

sin na n

=a . 2

pt. x [0, 2a] , 6. a) f (x) = bn = 0, 0, pt. x (2a, ]. R R 2 2a x 2a 2 2a x a0 = = , a 1 dx = 1 cos nxdx = n 2a 0 2a 0 fv


2a

2 sin2 an . an2

P 2 sin2 na
n an2

cos nx.
x , 2a

s (x) =

2a

n=1

2 sin2 na an2

cos nx =

1 0, 1, 0,

pt. x (0, 2a) , pt. x (2a, ), pt. x = 0, pt. x = .

b) s (x) = f (x) pentru x [0, ] . P P a 2 sin2 na c) s (0) = 1 = 2 + an2


n=1

n=1

2 sin2 na an2

a(2a) . 2

2.5. SERII FOURIER s ( ) = 0 =


2a

83
P 2 sin2 na an2

n=1

cos n

n=1

Problema 3. Fie func tiile 1. f (x) = x ( x), x [0, ] , 2. f (x) =


sinh

(1)n1 (

sin2 na n2

= a2 .

4. f (x) =

x, pt. x 0, , 2 0, pt. x ( , ], 2

3. f (x) = x2 , x [0, ] ,

x sinh x, x [0, ] , 5. f (x) = cos ax, x [0, ] , 6. f (x) = eax , x [0, ] .

a) Determina ti seriile Fourier de sinusuri si sumele lor (se va stabili mai nti daca aceste sume exista ). b) Determina ti mul timile pe care func tiile de mai sus sunt dezvoltabile n serii Fourier de sinusuri. c) Studia ti seriile determinate la punctul a) n capetele intervalelor. Indica tii. 1. a) f (x) = x ( x), x [0, ] . a0 = an = 0, R 0, pt. n = 2k 2 nx bn = 0 x ( x) sin . dx = 8 2 , pt. n = 2k 1. n3 3 P 82 fv sin nx . (2n1)3 3
n

s (x) =

n=1

8 (2n1)3 3

sin nx =

x ( x) , pt. x (0, ) , pt. x = 0, .

0,

b) s (x) = f (x) pentru x [0, ] . 2. a) f (x) = bn =


2 0 sinh

R sinh

s (x) =

x sinh x sin nx dx = 2 (1)n1 sinh P 2 f v 2 (1)n1 sinh n(n2 2 + 2 ) sin nx .


n

x sinh x, x [0, ] . a0 = an = 0,

n (n2 2 + 2 )

.v

n=1

2 (1)n1 sinh

n (n2 2 + 2 )

sin nx =

sinh

x sinh x, pt. x (0, ) , pt. x = 0, .

0,

3. a) f (x) = x2 , x [0, ] . a0 = an = 0,

b) s (x) = f (x) pentru x [0, ] .

84 R
0

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII 2 2k , 1


2 2k

bn =

x2 sin nxdx =

pt. n = 2k, 2k 1.

f v

s (x) =

P
n n

, b2n = 2n 1 2 2n1

sin 2nx +

2 2n1

sin 2nx + (

P 2
n n

4 , pt. n = (2k1)3 2 4 . b2n1 = 2 (2n n 1)3

2k

x2 , pt. x (0, ) , 0, pt. x = 0, .

P 2

4 (2k1)3

2k

4 (2k1)3

sin (2n 1) x. sin (2n 1) x =

b) s (x) = f (x) pentru x [0, ] . ( x, pt. x 0, , R 2 2 /2 4. a) f (x)= a x sin nxdx= = a = 0 , b = 0 n n 0 0, pt. x ( , ] . 2 k+1 2(1) 2 , pt. n = 2k 1, (2k1) 1 n n cos n n2 2 sin 2 = 2 (1)k+1 2k , pt. n = 2k. P P P f v bn sin nx = b2k1 sin (2k 1) x + b2k sin 2kx =
n

s (x) =

P h 2(1)k+1
k (2k1)
2

sin (2k 1) x +

(1) 2k

k+1

k=1

h P 2(1)k+1

(2k1)2

b) s (x) = f (x) pentru x [0, ) ( , ]. 2 2 h P 2(1)k+1 c) s sin (2k 1) + = 4 = 2 2 (2k1)2


k=1 4

x, 0, , 4 0,

sin (2k 1) x +

(1)k+1 2k

i sin 2kx .

pt. x = , 2

pt. x 0, , 2 pt. x 2 , ,

i sin 2kx =

pt. x = 0, . i sin 2k 2
1 (2k1)2

(1)k+1 2k

k=1

5. a) f (x) = cos ax, x [0, ] . a0 = an = 0,

2(1)k+1 (2k1)2

sin (2k 1) = 2

k=1

2 (2k1)2

k=1

2 . 8

2.5. SERII FOURIER bn =


2

85

R
0

( cos ax, pt. x (0, ) , n 1 2n s (x)= n cos a sin nx = 1 + ( 1) 2 2 (n a ) 0, pt. x = 0, . n=1


P

n1 n cos ax sin nxdx = (n2 n cos a . 2 a2 ) 1 + (1) P 2n fv 1 + (1)n1 n cos a sin nx. (n2 a2 )
n

b) s (x) = f (x) pentru x (0, ) .

6. a) f (x) = eax , x [0, ] . a0 = an = 0, R n1 2 ax n bn = e sin nxdx = (n2 nea . 2 +a2 ) 1 + (1) 0 P 2n fv 1 + (1)n1 nea sin nx. (n2 +a2 )
n

s (x) = b)

n=1

2n (n2 +a2 )

1 + (1)n1 nea sin nx =

eax , pt. x (0, ) , pt. x = 0, .

0,

Problema 4. Fie func tiile 1. f (x) =


x , 2

s (x) = f (x) pentru x (0, ) . x [0, 2 ], 2. f (x) = 10 x, x [5, 15] .

a) Determina ti seria Fourier a func tiei f (x) si suma ei s (x) b) Determina ti mul timea pe care f (x) este dezvoltabila n serie Fourier (pe care f (x) = s (x)) c) Studia ti seriile ob tinute n punctele 0 si 2 , respectiv 5 si 15. P (1)n1 . d) Sa se deduca suma seriei 2n1
n

Indica tii. 1. a) f (x) = an =


1

x , 2

R 2
0

x [0, 2 ]. a0 = R 2
0

x 2

s (x) =

n=1

1 cos nxdx = 0, bn = P sin nx fv . n sin nx n

x 2

R 2
0

x dx 2

= 0,

1 sin nxdx = n .

x , 2

pt. x (0, 2) , pt. x = 0, 2.

0,

b) s (x) = f (x) pentru x (0, 2 ). c) f (0) =


2 2

d) x =

6= s (0), f (2 ) = 6= s (2 ) . 2 P sin n P (1)k1 2 = =s = 4. n 2k1 2


n=1 k=1

86

CAPITOLUL 2. S IRURI S I SERII DE FUNCTII

R 15 5 2. a) f (x) = 10 x, x [5, 15] . = 152 = 5. a0 = 1 (10 x) dx = 0, 5 5 R R 10 1 15 nx 1 15 nx an = 5 5 (10 x) cos 5 dx = 0, bn = 5 5 (10 x) sin 5 dx = (1)n n . P 10 f v (1)n n sin nx . 5
n

s (x) =

n=1

(1)n

10 n

sin nx = 5

10 x, pt. x (5, 15) , pt. x = 5, 15.

0,

b) s (x) = f (x) pentru x (5, 15) .