Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIA SALARIATULUI

Subsemnatul/a.salariat/a la.., avand in vedere prevederile art. 56 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate n ntreinerea mea, prin prezenta declar pe propria mea rspundere c datele menionate mai jos sunt reale i corespund situaiei actuale, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform legii penale. Pentru orice schimbare intervenita m oblig s anun angajatorul n termenul legal de 15 zile calendaristice de la data care s-a produs modificarea n situaia comunicat i sa prezint acte justificative. Datele personale ale salariatului: Nume si prenumeCNP BI/CI seria , nrDomiciliul: localitatea., str.., nr.., bl, sc., apt, jude.. I. Date pentru copiii (minori) aflai n ntreinerea subsemnatului/subsemnatei : ( se vor anexa certificatele de nastere ale copiilor, adeverina de la angajatorul celuilalt so sau declaraia pe propria rspundere a acestuia c nu beneficiaz de deducere personal pentru acel copil). Numele i prenumele copilului CNP: Numele si prenumele, CNP. Numele si prenumele, CNP. Numele si prenumele, CNP.

II. Date pentru persoanele aflate n ntreinere (soul/soia, copiii peste 18 ani, rudele pana la gradul al doilea inclusiv: parinti, bunici, nepoti, frati/surori): ( se vor anexa documentele doveditoare privind gradul de rudenie, adeverinta de venit a persoanei intretinute si declaratia pe propria raspundere ).

O persoana fizica aflata in intretinere poate avea venituri impozabile sau neimpozabile mai mici sau egale cu 250 Ron lunar. 1. Numele si prenumele, CNP.., gradul de rudenie.,domiciliu in localitatea., str.., nr.., bl, sc., apt, jude..

2. Numele si prenumele.., CNP, gradul de rudenie,domiciliu in localitatea., str.., nr.., bl, sc., apt, jude.. 3. Numele si prenumele., CNP., gradul de rudenie,domiciliu in localitatea., str.., nr.., bl, sc., apt, jude..

Data:

Semnatura: